Rekrutacja do klas IV i VII- informacje!

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Zarządzenia nr 122/2018 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.02.2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum przypominamy, że rekrutacja rozpoczyna się dnia 16.04.2018  i trwa do dnia 24.04.2018r.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy IV lub VII będzie można pobrać ze strony http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa oraz http:// www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć do wybranej szkoły podstawowej.

Szkoła
Szkoła

W związku z utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 93 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Umultowskiej 114 w Poznaniu Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania informuje, że przyjmowanie wniosków od klasy drugiej do ósmej rozpoczyna się dnia 16.04.2018 i trwa do dnia 30.04.2018r.

Procedura składania wniosków i stosowne oświadczenia w załączniku.

Załączniki