Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Umultowie!

Prace na budowie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 na Umultowie idą pełną parą, a choć za oknem mroźno- na terenie coraz wyraźniej rysującej się nowej placówki- wre. Zbudowani tym postępem robót, ogłaszamy szczegółowe warunki rekrutacji tak do szkoły podstawowej, jak i do przedszkola.

Szkoła na Umultowie
Szkoła na Umultowie

Informujemy więc, że zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania Szkoła Podstawowa nr 35 oraz Przedszkole nr 187 w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 przy os. Władysława Łokietka 104 zostały wskazane jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej rekrutację do nowo utworzonego Przedszkola nr 193 oraz Szkoły Podstawowej nr 93 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 przy ul. Umultowskiej 114.
W związku z powyższym zgłoszenia dzieci z obwodu do Szkoły Podstawowej nr 93 oraz wnioski, w których Przedszkole nr 193 lub Szkoła Podstawowa nr 93 są wskazane jako placówki I preferencji należy składać we wskazanym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1.

Wydział Oświaty przypomina również, że rekrutacja do przedszkoli i klas I szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z ogłoszonymi terminami rekrutacji. O możliwości zapisania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 93 do klas programowo wyższych Wydział Oświaty poinformuje w terminie późniejszym.

W załączniku znajdą Państwo stosowne zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w powyższej sprawie.

Załączniki