Renesans kształcenia zawodowego

Dzisiaj nastapiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci Centrów Branżowych Wielkopolski".

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny przed feriami przestawił prezydentom największych wielkopolskich miast propozycję stworzenia sieci centrów kształcenia zawodowego, która swoim zasięgiem objęłaby całe województwo.

Ryszard Grobelny: "Mamy najniższe w Polsce bezrobocie. Co nie oznacza, że nie walczymy dalej. Naszą najnowszą bronią może być sieć ośrodków szkoleniowych, która zasięgiem obejmie całe województwo. Taki pomysł przedstawiłem prezydentom wielkopolskich miast. Razem łatwej będzie pomóc młodym ludziom i wszystkim pracodawcom w szkoleniach wykwalifikowanych pracowników. Razem łatwiej będzie stanąć do starcia o unijne dofinansowanie.

Liderem projektu ma być Poznań. Bo liderem kształcenia zawodowego w regionie jest nasze Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Centrum ma długoletnią tradycję kształcenia zawodowego (jubileusz 50-lecia w tym roku). Ma na wyposażeniu dydaktycznym część sprzętu, który w fabrykach na świecie będzie funkcjonował dopiero za kilka lat."

Jak mówi dyrektor PCEUiP Lucyna Białk-Cieślak "nowa idea oznacza cztery podstawowe cele. Po pierwsze chcemy utworzyć racjonalną sieć centrów kształcenia zawodowego obejmującej obszar Wielkopolski  w ramach wyodrębnionych branż. Sieć ma służyć efektywnemu doposażeniu szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa (zakup pomocy techno-dydaktycznych w centrach). Ma to podnieść jakości kształcenia zawodowego oraz wesprzeć rozwój systemu kształcenia ustawicznego (w centrach) dostosowanych do wymogów rynku pracy. To wszarsko da także możliwość stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i socjalnego dla centrów  (od doskonalenia nauczycieli do finansowego wsparcia uczniów kształconych w centrach)."

Ryszard Grobelny: "PCEUIP nawiązało kontakty z kilkoma starostwami, ale brakuje dziś sieci między miastami, która pracowałaby na rzecz obszarów subregionalnych. Tak zbudujmy synergię, a nie konkurencję. Takie miejskie centra powinny pracować dla kilku powiatów. Spróbujmy wykreować 6 centrów, z Poznaniem sieć będzie miała 7 fundamentów. Założenie byłoby takie, że centra współpracują między sobą, a każde centrum współpracuje z grupą szkół. Musimy pamiętać, że zawsze lepiej działać wspólnie niż osobno. A jak mówią specjaliści, każde Centrum powinno się lekko specjalizować. Usieciowienie da też możliwość łatwiejszej wymiany doświadczeń, kadry i szybsze dostosowywanie oferty do potrzeb pracodawców. Dziś powinniśmy w Polsce kształcić około ośmiu tysięcy techników lotnictwa - kształcimy nieco ponad dwustu. Sieć pozwoli to zmienić, na lepsze."

Powstanie sieci jest ważne także w kontekście zapowiedzi budowy w Wielkopolsce nowej fabryki VW. Już dziś pracownicy niemieckiego koncernu kształcą się w PCEUiP.

O PCEUiP:

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej jest wiodącym ośrodkiem kształcenia zawodowego w regionie. Kształcenie w Centrum ukierunkowane jest na branżę mechaniczno-mechatroniczną, elektryczną, elektroniczną, automatykę procesów produkcji. W ostatnich czterech latach ośrodek został wyposażony w najnowocześniejsze technologie w tym zakresie. Na terenie Poznańskiego Centrum znajduje się 18 laboratoriów i pracowni specjalistycznych, z których większość posiada akredytację i certyfikaty spełnienia standardów europejskich oraz 3 sale konferencyjne i 12 sal dydaktycznych.