Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na projekty realizowane w trakcie wakacji letnich w 2019 roku!

Prezydent Miasta Poznania Zarządzeniem Nr 312 /2019/P z dnia 27 marca 2019 roku postanawił udzielić dotacji na zadanie z obszaru "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", na projekty realizowane w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.

Wyniki konkursu
Wyniki konkursu

Dofinansowanie otrzymały trzy organizacje:

  1. Polska Akademia Rozwoju z projektem pn. EURO CAMP - międzynarodowy obóz artystyczno-sportowy dla dzieci i młodzieży,
  2. "POMOST" - FUNDACJA POMOCY SOCJALNEJ z projektem pn. Wakacje z historią,
  3. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM BŁOGOSŁAWIONEJ POZNAŃSKIEJ PIĄTKI CZYLI BŁOGOSŁAWIONYCH: CZESŁAWA JÓŹWIAKA EDWARDA KAŹMIERSKIEGO FRANCISZKA KĘS z projektem pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Witkac.pl.