Strajk nauczycieli

Wszystkie egzaminy ósmoklasistów, włącznie ze środowym sprawdzianem z języków obcych, przebiegły bez zakłóceń. Aktualnie w strajku uczestniczy 189 poznańskich placówek. Z protestu wycofało się kilka przedszkoli.

strajk
Strajk

Po egzaminach gimnazjalnych także sprawdzian ósmoklasistów przebiegł zgodnie z planem. Uczniowie kończący szkołę podstawową w poniedziałek napisali test z języka polskiego, we wtorek z matematyki, w środę - z języków obcych.  

Aktualnie w proteście uczestniczy 189 poznańskich placówek. Ze strajku wycofało się dotąd 8 przedszkoli - nr 17, 21, 48, 68, 73, 116, 117 i 160. W tych miejscach dzieci mają już zapewnioną opiekę. Listę strajkujących szkół i przedszkoli można znaleźć na stronie Poznan.pl.

Miasto Poznań nawiązało współpracę m.in. ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Młodych oraz wieloma innymi organizacjami, w tym NGO-sami, które zaoferowały bezpłatną opiekę dla dzieci. Pomoc zadeklarowało też wiele instytucji kultury i sportu, gdzie zajęcia były skierowane do dzieci z opiekunami lub młodzieży, które takiej opieki nie potrzebowała.

Miejska oferta obowiązywała do środy. Od czwartku do wtorku w szkołach trwa przerwa świąteczna. Oznacza to, że lekcje nie odbywałyby się tam bez względu na trwający strajk.  

Trwają rozmowy w sprawie możliwości kontynuowania bezpłatnej opieki nad dziećmi przez NGO-sy i domy kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych także po świętach wielkanocnych. Miasto Poznań rozpatruje też możliwość kontynuowania pozostałych zajęć sportowych i kulturalnych. Wszystko zależy od tego, czy uda się wypracować porozumienia pomiędzy rządzącymi a związkowcami. Od tego zależy, jak długo potrwa strajk.  

Rodzice, którzy chcą zasięgnąć informacji na temat strajku nauczycieli mogą dzwonić na Poznań Kontakt - tel. 61 646 33 44 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 20).

AJ