Szacun dla Nauczycieli!

Szanowni Państwo!

Trzeci rok pracuję z Państwem i powiem, że szacun, jakiego nabrałam dla poznańskich nauczycieli jest porażający. Nigdy, ale to nigdy nie myślałam, że poznam w szkołach i przedszkolach tak wielu tak kochanych, zaangażowanych, pracowitych i oddanych Nauczycieli, Pedagogów i Dyrektorów. Nisko się zatem kłaniam w dniu Waszego Święta, a oto życzenia, jakie składają Państwu zastępca Prezydenta Poznania pan Mariusz Wiśniewski oraz dyrektor Wydziału Oświaty pan Przemysław Foligowski.

Życzenia z okazji DEN
Życzenia z okazji DEN

Szanowni Państwo,

Dzień Edukacji Narodowej, to szczególny moment, w którym dziękujemy, gratulujemy, składamy  serdeczne i pełne ciepła życzenia wszystkim tym, którzy codziennie zajmują się trudną, wymagającą nie tylko umiejętności, ale i wielkiego serca oraz zrozumienia i życzliwości sztuką edukowania i wychowywania dzieci i młodzieży. To dla Państwa okazja nie tylko do świętowania, ale też do przyjmowania zasłużonych słów uznania i szacunku.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Państwu za poświęcenie, z jakim wykonujecie swoją pracę, za troskę, z jaką nauczyciele i wychowawcy poznańskich Szkół i Placówek Oświatowych uczą i formują charaktery swoich podopiecznych. Dziękujemy także za powszechne w naszych szkołach i placówkach oświatowych pragnienie, by poznańscy uczniowie stali się ludźmi wartościowymi tak, by opuszczając mury swojej szkoły będą potrafili godnie sprostać wymaganiom, jakie postawi przed nimi dorosłe życie.

Życzymy, aby absolwenci szkół i placówek wspominali Państwa zgodnie z powiedzeniem, iż "nauczyciel, to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?" Do słów podziękowania dołączamy też życzenia wielu radości, wzruszeń i chwil, w których zwyczajnie dumni będą Państwo z wykonywanej pracy i jej efektów.                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

Przemysław Foligowski                             Mariusz Wiśniewski                           

                                                                          

                                                                                                                                                                                                             

                            

Załączniki