Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!

Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych:

publicznych szkół:

1)      Przedszkola nr 113, os. Rzeczypospolitej 7;

2)      Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, os. Bolesława Chrobrego 105;

3)      Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101;

4)      Szkoły Podstawowej nr 82 im. księcia Przemysła I, ul. Krakowska 10;

5)      Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Chociszewskiego 56;

6)      Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4;

7)      Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1;

8)      IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Swojska 6;

9)      Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24;

10)  Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43;

11)  Branżowej Szkoły I stopnia nr 42, ul. św. Jerzego 6/10;

12)  Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25;

13)  Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Warzywna 19.

Konkursy
Konkursy