Wakacje, wakacje, wakacje....

Zapachniało, zajaśniało- lato, ach to ty! A razem z latem-czeremchą pachną już wakacje! Chcielibyśmy, aby to był dla wszystkich Państwa czas czarowny, wyjątkowy, niezapomniany. Aby wypełniły go tylko słoneczne przeżycia. Osobiste, wakacyjne życzenia składaja Państwu także Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty i Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania.

Wakacje
Wakacje

Szanowni Państwo,

z dzisiejszym dzwonkiem kończą się zajęcia w roku szkolnym 2017/2018, który był dla Nas wszystkich okresem ciężkiej, ale i owocnej pracy. Wierzymy, że był to dla Państwa czas samorealizacji, doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych doświadczeń, a także wielu sukcesów, jakie osiągnęliście w ciągu minionych miesięcy. Chcielibyśmy serdecznie Państwu ich pogratulować, a także podziękować za konsekwentne dążenie do celu. Dziękujemy Uczniom za ich zaangażowanie, a Nauczycielom za pasję,  z jaką pracowali z młodymi ludźmi.

Jesteśmy przekonani, że najbliższe dwa miesiące upłyną wielu z Państwa w atmosferze letniej zabawy i aktywnego odpoczynku. Będzie to także dobry moment na realizację marzeń i przedsięwzięć, na które nie zawsze starcza nam siły i czasu w ciągu roku szkolnego, toteż życzymy Państwu, aby rozpoczynające się właśnie wakacje były pasmem wielu miłych chwil, wzruszeń i niecodziennych przeżyć. Prosimy Państwa przy tym o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Dziękujemy Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom Oświaty, Rodzicom za cały rok intensywnej i wytężonej pracy, dzięki której młodzi ludzie mogli osiągać sukcesy i rozwijać swoje zainteresowania. Jednocześnie mamy nadzieję, że we wrześniu wrócimy do placówek pełni pozytywnej energii, którą razem zamienimy na twórcze i efektywne działania w kolejnym roku szkolnym.                                                                            

                          Z  wyrazami szacunku                                                                                        

Przemysław Foligowski                            Mariusz Wiśniewski                                  

Załączniki