Wakacyjne staże dla naszych uczniów!

Nasi uczniowie techników i szkół branżowych mają szansę zdobyć doświadczenie i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Okazją do tego są staże i praktyki u poznańskich i wielkopolskich przedsiębiorców. Można zrealizować je np. w czasie zbliżających się letnich wakacji.

Staże
Staże

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Międzynarodowych z Poznania. W ramach porozumienia na 792 uczniów kształcących się w poznańskich technikach i szkołach branżowych I stopnia czekają staże i praktyki zawodowe. Można będzie odbyć je w okresie od 27 maja 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Stażyści, kształcący się w 19 szkołach w Poznaniu, mają szansę zdobyć doświadczenie i podnieść kwalifikacje w zakresie 54 zawodów. Są to profesje deficytowe oraz branże o największym potencjale rozwojowym, strategiczne dla regionu. Dzięki temu uczniowie zyskają kontakt z rynkiem pracy jeszcze w trakcie kształcenia. Czas realizacji stażu to 150 godzin. Wynagrodzenie wypłacane przez organizatorów w ramach projektu wynosi 1 250 zł.

Przedsiębiorca, organizując u siebie staże zawodowe (szczególnie w okresie zbliżających wakacji letnich), będzie szkolił ucznia do pracy na danym stanowisku, realizując tym samym opracowany program kształcenia zawodowego. To dla niego okazja, aby przekonać się, czy młody człowiek sprawdzi się jako potencjalny pracownik. Podczas realizacji stażu zawodowego nadzór nad jego prawidłową realizacją i harmonogramem sprawuje opiekun wyznaczony przez pracodawcę.

Praktyki i staże zawodowe będą realizowane na terenie Poznania oraz 21 gmin, które są członkami Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą ze stażystami/praktykantami proszeni są o kontakt na adres e-mail: biuro@staze-poznan.pl lub telefoniczny pod nr 518 328 530.

Więcej informacji na temat staży i praktyk zawodowych można odnaleźć na stronie projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

AJ/ BKPiRM