Warsztaty "O mieście w przedszkolu i szkole"! Zapraszamy do udziału!

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania zapraszają nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do udziału w warsztacie dotyczącym sposobów i narzędzi nauczania o przestrzeni publicznej oraz o kształtowaniu i funkcjonowaniu miasta. Warsztat pn. "O MIEŚCIE W PRZEDSZKOLU I SZKOLE" jest kontynuacją przeprowadzonego w listopadzie 2018 r. Seminarium pt. "Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej" skierowanym do dyrektorów poznańskich szkół.

Kształtowanie przestrzeni
Kształtowanie przestrzeni

Warsztat odbędzie się w 2 poł. marca 2019 r. Prowadzony będzie przez doradców metodycznych i architektów, autorów projektu edukacyjnego "Wspólna, nie znaczy niczyja". Przewidywany czas trwania warsztatu: od godz. 13:00 do 16:30.
Ramowy program warsztatu:
- wprowadzenie do tematyki - prezentacja architekta;
- prezentacja scenariuszy edukacyjnych przez doradców metodycznych i zajęcia praktyczne (w grupach dot. przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych);
- poczęstunek
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Szczegółowy program, miejsce i termin warsztatu zostanie określony po zamknięciu naboru. Zgłoszenia należy przesyłać na adres rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 14.02.2019 r.

Załączniki