Wydaliśmy na reformę oświaty ponad 16 milionów. I co dalej?

Panie Premierze, w związku z wysokimi kosztami wdrożenia reformy systemu oświaty, proszę Pana o podjęcie działań w zakresie zagwarantowania w dochodach jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych niezbędnych na realizację zadań oświatowych- napisał w liście do Premiera pana Mateusza Morawieckiego Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania. O co chodzi? O to, że Miasto Poznań zostało zmuszone do obniżenia planu dochodów z budżetu państwa na zadania oświatowe o ponad 16 milionów złotych!

reforma oświaty
reforma oświaty

Uważam, że jeżeli rząd przeprowadza jakąś reformę, to tenże rząd musi zapewnić pieniądze na jej wykonanie- twierdzi Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty UM w Poznaniu. Tymczasem nas zmuszono do wydatkowania ponad 16 milionów złotych, choćby na utworzenie pracowni tematycznych w szkołach podstawowych dla klas siódmych, których dotąd przecież nie było. Wydaliśmy też mnóstwo pieniędzy na inne formy przystosowania placówek do nowej roli, na przykład na przebudowę sanitariatów, ale też na odprawy dla nauczycieli, dla których zabrakło pracy. 

Dla przykładu powiem, że mając dziś w ręce 16 milionów, moglibyśmy wybudować: dwa  duże  8-oddziałowe przedszkola, trzy duże sale gimnastyczne, wykonać  modernizacje 64 boisk sportowych czy też  modernizacje 160 placów gier i zabaw- mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania. Dlatego przykro mi, że Ministerstwo Edukacji Narodowej unika sfinansowania zadań związanych z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego, co skutkuje pozostaniem w przedszkolach większości sześciolatków czy też zadań związanych z wydłużeniem cyklu kształcenia w szkołach podstawowych albo przekształcaniem zlikwidowanych gimnazjów w szkoły podstawowe.

Tymczasem odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej jest jednoznaczna- pieniędzy nie ma i nie będzie. Z uwagi na uwzględnienie w podziale rezerwy w roku 2017 dofinansowania wydatków związanych z przeprowadzaną reformą edukacji oraz ograniczone środki tej rezerwy nie było zasadne rozszerzanie tych kryteriów o kolejne zadania- czytamy w liście od Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem terytorialnym MEN.

Kalendarium korespondencji w tej sprawie:

- W dniu 27 października 2017 roku wysłane zostało z Urzędu Miasta Poznania pismo do Pani Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej, o zagwarantowanie w dochodach Miasta Poznania środków finansowych niezbędnych na realizację zadań oświatowych dotyczących kosztów wdrażania reformy systemu oświaty w 2017 roku (w załączniku).

- W dniu 8 stycznia 2018 roku, w związku z brakiem odpowiedzi od Ministra Edukacji Narodowej,  pismo do Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, o refundację Miastu Poznań środków finansowych w kwocie równej poniesionym w 2017 roku wydatkom na skutki wdrażania reformy systemu oświaty (w załączniku).

- W dniu 23 stycznia 2018 roku zamiast odpowiedzi, wpłynęło pismo Pana Pawła Szrota, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informujące o przekazaniu pisma z dnia  8 stycznia br. do Ministra Edukacji Narodowej, z prośbą o udzielenie odpowiedzi Panu Prezydentowi (w załączniku).

- W dniu 30 stycznia 2018 roku wpłynęło pismo Pana Grzegorza  Pochopienia, Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej informujące, iż poza częścią oświatową subwencji ogólnej i rezerwą tej subwencji nie ma możliwości zwrotu wydatków poniesionych na skutki wdrożenia reformy systemu oświaty.

Trudno nam sie zgodzić z powyższą argumentacją, w związku z czym Miasto Poznań ponownie zwróci się o zwrot kosztów jakie musiało ponieść w związku z reformą oświaty.

Załączniki