Zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach dotyczących realizacji edukacji antydyskryminacyjnej w poznańskich szkołach

W imieniu pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniu Wydział Oświaty zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty wspierające realizację edukacji antydyskryminacyjnej w poznańskich szkołach. Warsztaty skierowane są dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Poznań.

szkolenie
Szkolenie dla nauczycieli

Warsztaty prowadzić będzie Joanna Kowalska - Andrzejewska - psycholożka, terapeutka rodzinna, trenerka, prezeska Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA. Prowadząca warsztaty od 2006 roku kieruje świetlicą socjoterapeutyczną Motylarnia, skierowaną do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i doświadczających wykluczenia, zajmuje się wsparciem dzieci z trudnościami oraz diagnozą i terapią dzieci/młodzieży - indywidualnie i systemowo. Jest realizatorką warsztatów rozwojowych, antydyskryminacyjnych, treningów umiejętności psychospołecznych i edukacyjnych  skierowanych do dzieci, młodzieży, wychowawców/czyń i nauczycieli/lek oraz rodziców. Współpracuje z ODN w Poznaniu w zakresie szkoleń na rzecz różnorodności i podejmowania działań antydyskryminacyjnych w szkołach. Doświadczona w pracy psycholożka w placówkach wszystkich etapów edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa, liceum i zajęcia dla studentów/studentek).

W czasie spotkania będzie okazja do:

- minidiagnozy własnych postaw w kontekście tematyki antydyskryminacyjnej - praca nad własną świadomością i motywacją do działania

- analizy aktualnych potrzeb i problemów w obrębie placówek na różnych stopniach edukacji

- omówienia przykładowych działań na terenie szkoły (baza pomysłów)

- omówienia czynników ryzyka w trakcie realizacji i projektowania adekwatnych rozwiązań 

- omówienia znaczenia współpracy różnych grup zaangażowanych w życie szkoły - przykładowe projekty i inspiracje wzajemne osób uczestniczących,

- omówienia znaczenia promocji działań antydyskryminacyjnych w środowisku lokalnym.

Terminy i zasady zapisu w załączeniu.

Załączniki