Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Historia

Etat/liczba godzin: etat

Kontakt

618234041
Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
os. Jana III Sobieskiego 114

Telefon: 618234041
E-mail: zszppoznan@gmail.com

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-13

Oferta ważna do: 2019-06-28

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).