Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Technika

Etat/liczba godzin: 8 h. Technika.Wymagania - Kurs/studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub pedagogika specjalna, przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do prowadzenia zajęć techniki.

Kontakt

61-847-31-56
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107
ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań

Telefon: 61-847-31-56
E-mail: zs107@poczta.onet.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-03

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).