Miedzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU  BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Z OKAZJI 100-LECIA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Turniej pod hasłem " 100-lecie Powstania Wielkopolskiego: wiemy, pamiętamy" odbędzie się 4 października 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 75  w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

Patronat Honorowy nad turniejem objęli:

- Prezydent Miasta Poznania

- Wielkopolski Kurator Oświaty

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

- Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego oraz Automobilklub Wielkopolski

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do 23.09.2018r na adres mailowy: h.paterska.kozlowska@gm2.poznan.pl.

Prawdziwie sportowa rywalizacja oraz możliwość  pogłębiania wiedzy i rozbudzania dumy narodowej z bohaterskiego czynu Wielkopolan z pewnością sprawią sporo radości wszystkim uczestnikom. Ponadto na uczestników czekają nagrody oraz drobny poczęstunek.

Udział w imprezie jest bezpłatny!!

Szczegółowy harmonogram oraz regulamin w załączeniu.

Załączniki