Nauczyciel matematyki - szkoła ponadgimnazjalna

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, 62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24

Zatrudnienie od 01.09.2018 r. w wymiarze pełen etat (18/18) plus godziny ponadwymiarowe w szkole ponadgimnazjalnej (Technikum, ZSZ). Praca w szkole składowej Zespołu Szkół im., J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy mieszczącej się w Poznaniu, ul. Rubież 20.

Kontakt: Beata Jaworska, tel. 618145234

Email: kadry@zsrokietnica.edu.pl