Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Przedszkola na planie Dodaj obiekt -

Przedszkole nr 51

Opis

Jesteśmy placówką z 60-letnią tradycją położoną na skraju Parku Wilsona w zabytkowej kamiennicy. Obecnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały do których uczęszcza 75 dzieci w wieku 3-6 lat. Wszystkie grupy są grupami mieszanymi wiekowo. Zależy nam bowiem na odtworzeniu naturalnej sytuacji domowej gdzie między innymi starszy pomaga młodszemu, a młodszy uczy się od starszego. Przedszkole zaprasza dzieci w godz.6.00-17.00.
Nad zapewnieniem bezpieczeństwa, zdrowia i wszechstronnego rozwoju dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pomocnicza. Rodzinna, ciepła atmosfera sprawia, że dzieci i rodzice czują się tu jak w domu.Atrakcyjność placówki podnoszą ciekawe oferty programowe oraz otwartość na potrzeby dzieci i rodziców. Organizowane są, po za podstawą programową ale w korelacji z nią, zajęcia rytmiczne, muzykoterapia, nauka języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej , religia . Z zajęć sportowych oferujemy basen, tenis, taniec oraz sezonowo łyżwy. Ciekawą formą pracy są organizowane przedstawienia teatralne wystawiane przez zapraszanych artystów jak również inscenizacje przygotowywane przez dzieci i personel przedszkola. Ściśle współpracujemy z rodzinami naszych dzieci gdyż w wychowaniu dziecka najważniejsi są rodzice. Staramy się WYCHOWYWAĆ JEDNYM GŁOSEM. Ponieważ wychowanie jest rodzajem budowania - bardzo trudnego i wymagającego, gdyż dotyczy człowieka, rodzice mają możliwość uczestniczenia w wykładach na tematy: wychowawcze , faz rozwojowych dziecka w danym wieku oraz okresów sensytywnych (szczególnej wrażliwości) w których pociechy są szczególnie predysponowane do opanowania umiejętności i wiedzy we wszystkich sferach życia. Organizowane są też zajęcia otwarte. Aby zapewnić dzieciom dobry start w szkole przedszkole współpracuje ze szkołami podstawowymi (SP-26,SP-9), szkołą chóralną, szkołami sportowymi , z zaprzyjaźnionymi przedszkolami oraz MDK nr 3. Wspólnie organizujemy heppeningi, konkursy , przedstawienia teatralne, zabawy integracyjne i inne. Brak ogrodu przedszkolnego rekompensują nam codzienne wycieczki i spacery do parku Wilsona oraz zabawy w otoczeniu pięknej roślinności . Podpatrując florę i faunę tego ekosystemu dzieci uczą się przestrzegać zasad ochrony przyrody, stają się jej prawdziwymi miłośnikami. Przedszkole nr 51 cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, którzy z zaufaniem powierzają nam swój najdrogocenniejszy skarb-DZIECKO!

Liczba miejsc

75

Osobny budynek

Nie

Ogródek przedszkolny

Nie

Osiągnięcia szkoły

Wychowankowie "nasi "uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa. Istotnym elementem naszej pracy wychowawczej jest całoroczna praca nad dobrymi nawykami wynikająca z wiedzy nt. okresów sensytywnych. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, dlatego wykorzystujemy różne wartościowe metody pracy, szczególny jednak nacisk kładziemy na Metodę projektu Dopracowaliśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem Rodziców , Dziadków i zaproszonych gości. Przedszkole stwarza dzieciom dobre warunki do wszechstronnego rozwoju - dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, czują się bezpieczne otoczone życzliwością i fachową opieką. Placówka współpracuje z bliskim i dalszym środowiskiem, dzieci wyjeżdżają na wycieczki przyrodnicze, zwiedzają rożne zakłady pracy, przyjmują gości zaproszonych do przedszkola (spotkania z ciekawymi ludźmi ). Przedszkole wzbogaca się systematycznie o nowe zabawki, pomoce dydaktyczne. Na bieżąco jest odnawiane, remontowane i upiększane. Dzieci " wychodzą" do środowiska biorąc udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta, Radę Osiedla ,Poznański Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz inne instytucje.

Godziny otwarcia

od 6:00 do 17:00

Dodatkowe zajęcia

- Języki obce
- Rytmika
- Zajęcia sportowe
- Kółko teatralne
- Kółko plastyczne
- Religia
muzykoterapia
gimnastyka korekcyjna
logopedia
zajęcia taneczne
basen
łyżwy - sezonowo

Wróć do listy