Informator gimnazjalistów

Szóstoklasisto!

W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować będziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywać się będzie metodą elektroniczną.

Zapoznaj się z terminami i wskazówkami, które ułatwią Tobie złożenie dokumentów.

Załączniki