Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Szkoły podstawowe na planie Dodaj obiekt -

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego

Opis

TROCHĘ O NAS…

Nasza szkoła położona jest z dala od miejskiego zgiełku; budynek usytuowany jest w środku osiedla, szkoła posiada monitoring wewnętrzny i osiedlowy, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa naszym uczniom.

Nauczanie wczesnoszkolne (klasy 0-3) odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach. Estetyka i wyposażenie sal oraz holi tworzą przyjazne warunki do nauki i zabawy. W pracy z uczniem dbamy o wysoki poziom nauczania realizowany przez doświadczonych i lubianych nauczycieli oraz ciekawą ofertę sportową i naukę języka angielskiego.

W pracy z uczniem dbamy o wysoki poziom nauczania realizowany przez doświadczonych i lubianych nauczycieli. Kładziemy nacisk na ciekawą ofertę sportową oraz naukę języka angielskiego.

Od najmłodszych klas prowadzimy naukę pływania pod okiem doświadczonych trenerów, także dla uczniów niepełnosprawnych. Uczeń ma możliwość kontynuacji pływania w klasie sportowej w klasach 4-6. Może także wybrać klasę sportową o profilu piłki siatkowej lub ręcznej oraz kontynuować naukę w Gimnazjum Nr 5 – Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, także w klasach o profilach sportowych oraz humanistycznym, ekonomiczno - przyrodniczym lub matematyczno - fizycznym. Nasi uczniowie to medaliści Mistrzostw Polski i finaliści w pływaniu.
Współpracujemy z Klubem Sportowym „Posnania” oraz Sportowym Stowarzyszeniem Inwalidów „Start”. Nasz uczeń Krzysztof Paterka został Mistrzem Świata w rozgrywanych w Rio de Janeiro Mistrzostwach Świata Seniorów w pływaniu (IPC osób niepełnosprawnych – grudzień 2009r.) ustanawiając rekord świata.

Preferujemy zdrowy tryb życia. Posiadamy certyfikat "Szkoły z Klasą", jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie. Prowadzimy zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”.

NASZYM NAJMŁODSZYM UCZNIOM GWARANTUJEMY INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z KAŻDYM UCZNIEM, STYMULUJĄCĄ JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, PROWADZONĄ PRZEZ DOŚWIADCZONYCH NAUCZYCIELI.

NASZYM NAJMŁODSZYM UCZNIOM PROPONUJEMY:

- ciekawie prowadzone zajęcia wynikające z podstawy programowej; uczymy pisać, czytać, liczyć, rozwiązywać problemy, działać twórczo, odkrywać świat, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, dbamy też o sprawność ruchową naszych uczniów,
- doświadczone nauczycielki podejmą indywidualną pracę z każdym uczniem dbając o jego indywidualny rozwój.

W NASZEJ SZKOLE DZIECKO:

- zdobędzie umiejętność pływania pod okiem trenerów posiadających doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi,
- może zjeść posiłki (śniadanie i obiad) przyrządzony w kuchni szkolnej,
- otrzyma bezpłatnie świeże mleko, owoce i warzywa,
- może być pod opieką świetlicy szkolnej dostępnej dla uczniów w godz. 6.00 - 17.00,
- będzie miało zapewniony ruch na świeżym powietrzu na placu zabaw oraz weźmie udział w twórczych zabawach w sali,
- zaprzyjaźni się z kolegami i zaopiekuje zwierzątkami w „mini zoo”,
- przygotuje pod kierunkiem nauczyciela zadanie domowe,
- w razie potrzeby otrzyma pomoc pielęgniarską i psychologiczno-pedagogiczną,
- może skorzystać z biblioteki szkolnej i wziąć udział w spotkaniach z baśnią,
- może uczestniczyć w zajęciach szachowych,
- nauczy się gry na flażolecie,
- zdobędzie poczucie rytmu uczestnicząc w zajęciach
taneczno - ruchowych,
- otrzyma szansę wykorzystania języka angielskiego w praktyce biorąc udział w projektach międzynarodowych,
- może włączyć się w działalność charytatywną.

RODZICU !
Naszym celem jest:
- wspieranie rozwoju poprzez udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych umożliwiających odkrywanie zdolności matematyczno - przyrodniczych i polonistycznych oraz przygotowanie do konkursów szkolnych,
- stwarzanie warunków do osiągania osobistego sukcesu w nauce, sporcie, rozwijania własnych zainteresowań i pasji,
- dbanie o prawidłowy zdrowotny rozwój dziecka poprzez uczestnictwo w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, edukacji poprzez ruch i zajęciach tanecznych,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej i muzycznej poprzez udział w życiu kulturalnym miasta, edukacji muzealnej, filmowej, teatralnej,
- pokonywanie trudności w nauce poprzez prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjno -kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych,
- rozwijanie sprawności językowej, poznawanie języków obcych, a w konsekwencji możliwość udziału w projektach międzynarodowych.

JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM W WYCHOWANIU DZIECKA - KAŻDY TWÓJ POMYSŁ I PROPOZYCJA
MOŻE BYĆ DLA NAS ŹRÓDŁEM INSPIRACJI

DRZWI OTWARTE
7 marca 2015 (sobota) w godzinach 10.00-13.00

Osiągnięcia szkoły

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w konkursie matematycznym „Kangur” oraz międzyszkolnym konkursie ortograficznym.

W ramach programu Comenius współpracujemy i realizujemy wymianę uczniów ze szkołami zagranicznymi.

Nasi uczniowie to medaliści Mistrzostw Polski i finaliści w pływaniu. Nasz uczeń Krzysztof Paterka został Mistrzem Świata w rozgrywanych w Rio de Janeiro Mistrzostwach Świata Seniorów w pływaniu (IPC osób niepełnosprawnych – grudzień 2009r.) ustanawiając rekord świata.

Koła zainteresowań

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA NAJMŁODSZYCH:
- praca z uczniem zdolnym, rozwijająca zainteresowania i przygotowująca dzieci do udziału w konkursach matematycznych, polonistycznych, turnieju szachowym,
- projekty artystyczne, filmowe, prozdrowotne,
- zabawy logiczno - matematyczne,
- język angielski dla najmłodszych,
- od 3 klasy możliwość nauki języka francuskiego,
- edukacja muzyczna w "Muzyczne Podróże Państwa Ciekawskich" na koncertach "Prosymfonika" i kółku muzycznym,
- pomoc w wyrównywaniu braków w nauce (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze i terapeutyczne),
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia taneczne.

STARSZYM UCZNIOM PROPONUJEMY:
- udział w konkursie matematycznym Kangur, międzyszkolnym konkursie ortograficznym, konkursie polonistycznym i turnieju szachowym
- udział w zawodach sportowych i dodatkowych zajęciach sportowych,
- wyjazdy na obozy sportowe i Zielone Szkoły,
- udział w językowych projektach międzynarodowych e - Twinning (wyjazdy zagraniczne, otwarcie na świat – videokonferencje ze szkołami z całej Europy),
- półkolonie współorganizowane z Domem Kultury Pod Lipami.

OFERTA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
Świetlica jest otwarta w godzinach 6.00 - 17.00
W ramach zajęć świetlicowych odbywają się różnorodne zajęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci:
- "Bajkolandia"
- " Tańcowała igła z nitką - robótki ręczne"
- "Origami - papierowe cuda",
- " Śpiewamy i tańczymy",
- "Cała Polska czyta dzieciom".
- "Przyroda w doświadczeniach",
- "Energetyczna Akademia Siatkówki",
- zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej,
- zajęcia plastyczno - artystyczne.

Dojazd

Autobus:
74, 90 przystanek ul. Wójtowska
67, 83, 51 przystanek ul. Wilczak
69, 82 przystanek ul. Murawa
Tramwaj:
4, 10 przystanek ul. Murawa
3 przystanek ul. Wilczak

Języki obce

- Język angielski

Wróć do listy