Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Szkoły podstawowe na planie Dodaj obiekt -

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury

Opis

Szkoła Podstawowa nr 65 powstała w 1975. Od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 65 oraz Przedszkole nr 175. W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, sala komputerowa, salka do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, biblioteka, czytelnia, ICIM, gabinety :pedagoga, psychologa, dyrektora, wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość, świetlica, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski, jadalnia z kuchnią, sklepik szkolny. W bloku sportowym znajdują się: dwie sale gimnastyczne (duża i mała), dwie salki korekcyjne, sanitariaty ( WC i prysznice). Szkoła posiada 3 boiska sportowe, w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany w 2013 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”. W roku szkolnym 2014/2015 w szkole funkcjonuje 16 oddziałów ( 8 oddziałów w klasach I – III, 7 oddziałów w klasach IV-VI oraz 1 oddział przedszkolny tzw. „O”). Obecnie w szkole uczy się 341 dzieci ( w klasach I – VI ) oraz 20 dzieci w oddziale „O”. SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM.

Osiągnięcia szkoły

SP65 należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz posiada certyfikat „Szkoła z Klasą”. Od roku szkolnego 2013/2014 jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów. Realizujemy projekty rządowe: „SZKOŁA W RUCHU”, „SZKOŁA WSPÓŁPRACY – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „THREESCHOOLS, THREE COUNTRIES, MANY FRIENDS”- międzynarodowy projekt eTwinning. Od 2012 roku szkoła jest uczestnikiem programu AIESEC.
Szkoła świadczy kompleksowe usługi edukacyjne, uwzględniając oczekiwania uczniów i rodziców. Jest miejscem, w którym promuje się postawy poszanowania godności i indywidualności i respektowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej. Szkoła stawia na wychowanie nowoczesnego obywatela Europy
poprzez kształcenie umiejętności językowych uczniów od klasy pierwszej i korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej. Promuje zdrowie i wszechstronny rozwój swoich wychowanków, pomagając każdemu odkrywać swoje mocne strony i rozwijać je, na miarę swoich możliwości. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Możemy poszczycić się laureatami: Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Matematycznego i Humanistycznego. Bardzo dobrymi wynikami w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Uczniowie naszej szkoły osiągają również bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych, świetlicowych, recytatorskich, ortograficznych i innych. Biorą również udział w zawodach Wielkopolskiej Ligi Robotyki i Ogólnopolskim Konkursie PozRobot, osiągając znaczące miejsca. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w Ogólnopolskim Badaniu Trzecioklasistów OBUT oraz w sprawdzianie klas szóstych.

Koła zainteresowań

Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, komputerowe (ROBOTYKA), czytelnicze, dziennikarskie. W szkole działają prężnie: PTTK, WOLANTARIAT, Koło Miłośników Zwierząt, Chór szkolny „Żwigurki”, Schola dziecięca „Aniołki”. Nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia w ramach „Kolorowego Uniwersytetu”. Wszyscy chętni uczniowie z klas I-III oraz oddziału „O” mogą brać udział w zajęciach nauki pływania na basenie.
Po ukończeniu trzeciej klasy szkoła umożliwia trenowanie koszykówki dziewcząt pod opieką fachowej kadry w klasie koszykarskiej pod patronatem klubu INEA AZS oraz koszykówki chłopców – pod patronatem klubu PYRA POZNAŃ.

Dojazd

Do szkoły można dojechać autobusem nr : 69,71,82,85,przystanek przy Carreffourze ul.Murawa lub od ul. Naramowickiej autobus nr 51 i 67.

Języki obce

- Język angielski
- Język hiszpański

Wróć do listy