Technika na planie Dodaj obiekt -

Technikum Energetyczne

Opis

Technikum Energetyczne, funkcjonujące w świadomości poznaniaków jako „Energetyk”, stanowi wizytówkę Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego. To Szkoła z wieloletnią tradycją, która obecnie oferuje kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK (nowość!), TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK ENERGETYK.
Priorytetem Szkoły są działania dydaktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności praktycznych, językowych i interpersonalnych uczniów, które we współczesnym świecie stanowią przepustkę do kariery. W celu rzetelnego przygotowania absolwentów do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, jak i swobodnego wejścia na rynek pracy, Szkoła oferuje możliwość udziału w zajęciach na Politechnice Poznańskiej oraz organizuje liczne wycieczki przedmiotowe. Młodzieży proponuje się m.in. wyjazdy na Poligon Energetyczny w Łagowie, fermę wiatrową w Margoninie oraz zwiedzanie elektrowni wodnej w Dobrzycy. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe Szkoła gwarantuje praktyki w renomowanych firmach, w tym w firmach patronackich, takich jak: Enea Operator, Elektromontaż, Envirotech, Trend Control System, Mikronika, Energotherm. O dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do wykonywania zawodu świadczą imponujące wyniki uzyskiwane na egzaminach zawodowych. Szkoła stanowi Ośrodek Egzaminacyjny dla wszystkich kwalifikacji w kształconych zawodach. Uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV oraz innych kwalifikacji branżowych. W Szkole funkcjonują 4 nowoczesne pracownie komputerowe (w tym jedna sterowników mikroprocesorowych), Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, Pracownia Sterowników logo Siemens i TREND, Pracownia Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Pracownia Elektroenergetyki i Pracownia Energetyki Cieplnej.

Historia szkoły

1937 - We wrześniu powstaje Państwowe Liceum Mechaniczne i Elektryczne w Poznaniu stanowiące podbudowę Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, z którą stanowi organizacyjną całość
1945 - 1 marca Szkoła podjęła pracę jako samodzielna jednostka.
1951 - Od 1 września funkcjonuje nowa nazwa szkoły – Technikum Mechaniczno-Elektryczne Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Poznaniu.
1953 - Od 6 lipca Szkoła podlega Ministerstwu Energetyki, jednocześnie zmienia nazwę na Technikum Energetyczne.
1964 - 1 września podczas miejskich uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1964/65 - przekazano Technikum Energetycznemu nową „tysiąclatkę” usytuowaną przy ul. Dąbrowskiego 163, jednocześnie nadano Szkole imię – generała Aleksandra Zawadzkiego. Nowa siedziba oczywiście cieszyła całą społeczność szkolną, umacniała pozycję Szkoły, jednakże były to właściwie tylko mury. Wszystko trzeba było tworzyć od podstaw.
1977 - 1 stycznia – kolejna zmiana nazwy Szkoły – powołano Zespół Szkół Elektrycznych, z następującym składem organizacyjnym:
• Technikum Energetyczne – 5-letnie
• Technikum Energetyczne – 3-letnie na podbudowie ZSZ
• Technikum Energetyczne – 3-letnie dla pracujących
• Liceum Zawodowe – 4-letnie
• PSZ – 2-letnie Policealne Studium Zawodowe
1983/1984 - W Zespole Szkół Elektrycznych otwarto pierwszą w Poznaniu oraz w województwie pracownię informatyki, początkowo wyposażoną w jeden mikrokomputer, a w roku następnym kolejne osiem komputerów z funduszy Kuratorium i trzy mikrokomputery otrzymane w darze z Ministerstwa Oświaty i Wychowania. W kolejnych latach powstała druga pracownia informatyczna.
1987 - 1 września wprowadzono obecnie funkcjonującą nazwę Szkoły – Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego.
1999 - 1 września w składzie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 uruchomiono XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3 oddziały o profilu ogólnym z językiem angielskim i językiem rosyjskim.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 wchodzą:
• XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie, które kształci klasy sportowe klubu „Warta”, ale nie prowadzi naboru na rok szkolny 2016/2017.
• Technikum Energetyczne – 4-letnie, które oferuje kształcenie w zawodach:
TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK ENERGETYK.


Osiągnięcia szkoły

Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Miasta Poznania,
Czołówka Szkół Poznańskich, Srebrna Tarcza

Koła zainteresowań

Kluby sportowe - piłka koszykowa, siatkowa, nożna, judo,sumo
Klub Młodego Technika
Koła przedmiotowe i językowe
Koło turystyczne
Koło informatyczne

Kontakty zagraniczne

Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy na fachowców z branży elektrycznej, elektronicznej, energetycznej i IT w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych projektach. Szkoła działa w ramach programu Aisec i współpracuje m.in. z uczelniami takimi jak: Ningbo Beilun Vocational School w Chinach i Chinmaya International School w Coimbatore w Indiach. Młodzież podejmuje dialog z obcokrajowcami studiującymi w Poznaniu w ramach projektu Erasmus oraz zapoznaje się z kulturą, historią i literaturą irlandzką w czasie spotkań organizowanych pod hasłem „Irlandia w Szkole”. Od wielu lat ZSE Nr 1 współpracuje ze Stowarzyszeniem Memoramus i uczestniczy w programie "Trwała pamięć pokoleń", w ramach którego bierze co roku udział w Marszu Pamięci w Katyniu.

Dojazd

Pętla tramwajowa Ogrody; tramwaje: 2, 7, 17, 18, autobusy: 50, 61, 82, 86, 91, 93, 95, 102, i podmiejskie.

Wróć do listy