Technika na planie Dodaj obiekt -

Technikum w Poznaniu

Opis

Szkoła znajduje się w Poznaniu ul. Rubież 20, na osiedlu Naramowice.
W roku szkolnym 2016/2017 Technikum w Poznaniu prowadzi nabór na następujące kierunki:

- technik ogrodnik
język obcy:
język angielski,
język niemiecki
Punktowane przedmioty: biologia, język angielski, informatyka.
Przedmioty rozszerzone : biologia, język niemiecki

- technik architektury krajobrazu
język obcy:
język niemiecki
język angielski
Punktowane przedmioty: - biologia, język angielski, informatyka.
Przedmioty rozszerzone : biologia, język angielski

- technik informatyk
język obcy:
język angielski
język niemiecki.
Punktowane przedmioty: informatyka, język angielski,matematyka.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

- technik organizacji reklamy
język obcy:
język angielski
język niemiecki.
Punktowane przedmioty: geografia, język angielski, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016'' w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce''w rankingu Perspektyw 2016. Technik architektury krajobrazu szczyci się mianem ,,Szkoła Mistrzów''- 6 miejsce w skali kraju.Technikum w Poznaniu w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w całym kraju również w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2013 i 2014, w zawodzie technik architektury krajobrazu według portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY

Atuty szkoły:
- 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych
- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
- nauczyciele szkoły są egzaminatorami CKE
- liczne wycieczki krajowe i zagraniczne
- wspieramy inicjatywy uczniowskie
- wspieramy uczniów słabszych i realizujemy programy dla uczniów zdolnych
- w szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań: Bukieciarstwo i dekoracja roślin, Koło młodego technika architektury krajobrazu, Klub miłośników roślin cebulowych i bulwiastych, Koło Ekonomiczne
- nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne oraz laboratorium ECDL
- liczne projekty zajęć pozalekcyjnych: SWOI, CISCO
- oferujemy uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami
- zajęcia są realizowane w systemie jednozmianowym
- oddziały klasowe liczą około 24 uczniów
- szkoła posiada boisko wielofunkcyjne, na którym odbywają się zajęcia sportowe
- szkoła posiada monitoring
- niepowtarzalna, kameralna atmosfera szkoły, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym
- szkoła przyjazna uczniowi
- stała opieka wychowawców, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz kierownika szkolenia zawodowego
- realizujemy indywidualizację w procesie nauczania
- wspomagamy przygotowanie do egzaminów dojrzałości poprzez zajęcia fakultatywne
- szkoła uczestniczy w projekcie ,,Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Głównymi zadaniami projektu są: stworzenie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDEZ),
e-learning, organizacja praktyk i staży, merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach. Uczestnicząc w projekcie podnosimy jakości kształcenia zawodowego
- szkoła poszukując talentów informatycznych, przeprowadza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK" , pod patronatem
Starosty Powiatu Poznańskiego. Starosty Powiat Grodziskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, firmy CISCO i Polskiego Biura ECDL, firmy ProData, Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski, a od 2016 r. Starosty Powiatu Gliwickiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
- kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista -przygotowujemy młodzież do pracy w nowych, zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i
praktycznie
- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają w Gospodarstwach Pomocniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Arboretum i szkółce w Kórniku, Laboratorium Kultur Tkankowych w Owińskach oraz w prywatnych specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych.
W urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni mamy już długoletnią tradycję, sięgającą lat 90-tych. Projektujemy i zakładamy zieleń na terenie naszej szkoły w Poznaniu i w Rokietnicy oraz w lokalnym
środowisku : Liceum w Kórniku, ZS w Mosinie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Owińskach.
W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w : Centrum Informatyki Poczty Polskiej, Komputronik Poznań, MPK- Poznań i w wielu innych.
- uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- w szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców

Gimnazjalistów zapraszamy na drzwi otwarte:
- 11.03. 2016 r. godz. 12.00
- 08.04 2016 r. godz. 12.00
- 14.05 2016 r. godz. 09.00

Historia szkoły


Szkoła w Poznaniu należy do Zespołu Szkół im J.i W. Zamoyskich w Rokietnicy. ZS znajduje się ok. 15 km od Poznania. Posiada dogodny dojazd autobusem lub pociągiem.
Atuty szkoły:
- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego
- liczne wycieczki krajowe i zagraniczne
- internat na terenie szkoły( 75 miejsc ze świetlicą, salą telewizyjną i dostępem do internetu, z Centrum Multimedialnym oraz mini salą fitness)
- biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji
- Centrum Kształcenia Na Odległość
- liczne projekty zajęć pozalekcyjnych: SWOI, CISCO, zajęcia z barmaństwa, baristyki, robotyki i grafiki komputerowej
- możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami.
Szkoła realizowała projekt finansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt.; "Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy - jego kompetencje dodatkowe a skuteczność i konkurencyjność na rynku
pracy".
Od 2013 roku szkoła uczestniczy w projekcie ,,Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Głównymi zadaniami projektu są: stworzenie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa
Zawodowego (WSDEZ), e-learning, organizacja praktyk i staży, merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach. Uczestnicząc w projekcie podnosimy jakości kształcenia zawodowego.
Poszukując talentów informatycznych, szkoła przeprowadza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK" , pod patronatem
Starosty Powiatu Poznańskiego,Starosty Powiatu Grodziskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, firmy CISCO i Polskiego Biura ECDL. firmy ProData, Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski, a od 2016 r. Starosty Powiatu Gliwickiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Dla uczniów kierowane są kursy języka angielskiego, zajęcia z doradztwa zawodowego, opieka pedagogiczno -psychologiczna, praktyka zawodowa.

W szkole panuje przyjazna, niepowtarzalna, kameralna atmosfera, dająca poczucie bezpieczeństwa, nie ma anonimowości. Kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony
przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura
osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie.

Absolwentom gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 proponujemy naukę w:
- Technikum,
- Zasadniczej Szkole Zawodowej
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Języki obce:
- język angielski,
- język niemiecki
Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Szkoła nasza funkcjonuje od 1946 r. Posiada 70-letnią historię. Od 15.10.2004r. szkoła nosi imię Jadwigi i Władysława Zamoyskich.
W Rokietnicy szkoła proponuje kształcenie w technikum:
- technik hotelarstwa
- technik informatyk
- technik architektury krajobrazu.
Dodatkowo dla osób chcących szybko zdobyć zawód możliwa jest nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Osoby dorosłe mogą podjąć naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)dają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji(K).
Kwalifikacje możliwe do uzyskania w ramach KKZ:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych( technik informatyk 351203)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami( technik informatyk 351203, technik teleinformatyk 351103)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami(technik informatyk 351203)
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych(technik ogrodnik 314205, ogrodnik 611303)
R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych(technik ogrodnik 314205)
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu(technik architektury krajobrazu 314202)
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu(technik architektury krajobrazu314202)
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji( technik hotelarstwa 422402)
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie( technik hotelarstwa 422402, dla osób , które posiadają średnie wykształcenie),
Wykonywanie kompozycji florystycznych(Florysta 343203)

Kształcenie praktyczne realizowane jest przy współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: hotele Sheraton, Mercure, Novotel, Cypryjskie linie promowe Unity Line. W zawodzie technik informatyk
młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w: Centrum Informatyki Poczty Polskiej, Komputronik Poznań, MPK - Poznań, Studio-Stron.pl, Invest Banku, Hochland, Leroy Merlin, i wielu innych.

W skład Zespołu Szkół w Rokietnicy wchodzi szkoła składowa w Poznaniu, ul. Rubież 20 (Naramowice) tel. 061 8231341
Technikum w Poznaniu kształci w zawodach:
- technik architektury krajobrazu,
- technik ogrodnik,
- technik informatyk,
- technik organizacji reklamy.
To mała szkoła dająca duże możliwości.
Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016'' w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce''w rankingu Perspektyw 2016. Technik architektury krajobrazu szczyci się mianem ,,Szkoła Mistrzów''- 6 miejsce w skali kraju.Technikum w Poznaniu w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w całym kraju również w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2013 i 2014, w zawodzie technik architektury krajobrazu według portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY.
W roku 2009, szkoła nasza, zajęła wysoką pozycję w XII edycji „ Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych” organizowanego pod
honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez miesięcznik :”Perspektywy” i dziennik '' Rzeczpospolita"-- uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym w Eliminacjach Okręgowych 42 Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych. Uczniowie Technikum w Poznaniu biorą czynny udział w Olimpiadach Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiadach
Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości , w kolejnych edycjach Konkursu Bankowego, Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Podatkach", Olimpiadach Innowacji Technicznych, Olimpiadach Wiedzy o
Wynalazczości, Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i mają wysokie osiągnięcia.

W roku 2016/2017 Technikum w Poznaniu prowadzi nabór w zawodach :
- technik architektury krajobrazu
- technik informatyk
- technik ogrodnik.
- technik organizacji reklamy
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają w Gospodarstwach Pomocniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,Ogrodzie Botanicznym, Przedsiębiorstwie Zieleni Miejskiej
UAM w Poznaniu, Arboretum i w szkółce w Kórniku, Laboratorium Kultur Tkankowych w Owińskach oraz w prywatnych specjalistycznych gospodarstwach
ogrodniczych.
W urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni mamy już długoletnią tradycję, sięgającą lat 90-tych. Projektujemy i zakładamy zieleń na terenie naszej szkoły w Poznaniu i w Rokietnicy oraz w lokalnym
środowisku : Liceum w Kórniku, ZS w Mosinie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Owińskach.
W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w : Centrum Informatyki Poczty Polskiej, Komputronik Poznań, MPK- Poznań i w wielu innych.
Priorytetem szkoły jest bezpieczeństwo i niwelowanie wszelkich zagrożeń.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy pracują w systemie jednozmianowym, zapewniają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W roku 2009 otrzymaliśmy certyfikat
Laboratorium Edukacyjnego ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który pozwala na zdobycie przez wszystkich zainteresowanych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
Wspomagamy przygotowanie do egzaminów dojrzałości poprzez zajęcia fakultatywne.
W każdej ze szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe, centra multimedialne, gabinety przedmiotowe, co znacząco przekłada się na wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach
zewnętrznych. Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obie szkoły ZS w Rokietnicy
posiadają nowo wybudowane boiska wielofunkcyjne, na których proponujemy wiele różnych imprez sportowo – integracyjnych. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami : Wyższą
Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańską, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
Wielkopolską Poznańską Wyższą Szkołą Biznesu.
Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych.

Atutami Zespołu Szkół w Rokietnicy są : miła i przyjazna atmosfera, kompetentna kadra pedagogiczna, nauczyciele wyższych uczelni, egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjne, opieka
pedagoga szkolnego, bardzo dobre przygotowanie do matury, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Każdy uczęszczając do naszej placówki oświatowej ma możliwość rozwijania
swoich zainteresowań, korzystając z bogatej oferty imprez organizowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski i prężnie działającą Radę Rodziców.

Gimnazjalistów zapraszamy na drzwi otwarte :
- w Rokietnicy:
- 19.03.2016 r. godz. 11.00
- 08.04.2016 r. godz. 16.00
- 14.05.2016 r. godz. 12.00

- w Technikum w Poznaniu :
- 11.03.2016 r. godz. 12.00
- 08.04.2016 r. godz. 12.00
- 14.05.2016 r. godz. 09.00

Osiągnięcia szkoły

Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016'' w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce''w rankingu Perspektyw 2016. Technik architektury krajobrazu szczyci się mianem ,,Szkoła Mistrzów''- 6 miejsce w skali kraju.
Najlepsze w całym kraju Technikum w Zespole Szkół w Rokietnicy, w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2014 w zawodzie technik architektury krajobrazu, według portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY 2014.
Technikum w Poznaniu to SZKOŁA MISTRZÓW w 2013 roku- I miejsce ex aeqvo w Polsce, która najlepiej kształci w zawodzie technik architektury krajobrazu- ranking portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY 2013.
Osiągnięcia z lat poprzednich naszych uczniów to:zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Eliminacjach Okręgowych 42 Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych .W wyniku tego
szkoła nasza zajęła wysoką pozycje w XII edycji ,,Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych'' organizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez
miesięcznik:,,Perspektywy'' i dziennik ,,Rzeczypospolita"w roku 2009.
W roku 2011 uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Młodzi Projektanci Zieleni",II miejsce w Eliminacjach Okręgowych 44 Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych,II
miejsce w XXXV Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku "Architektura Krajobrazu",XI miejsce w Eliminacjach Okręgowych XXXVII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.
Uczestniczą w każdym roku szkolnym, w kolejnych edycjach olimpiad i konkursów z przedsiębiorczości i ekonomii. W 2012 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w eliminacjach centralnych VI
Konkursu Bankowego, w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w wojewódzkich eliminacjach II
Wielkopolskiego konkursu "Wiedzy o Podatkach", konkursach informatycznych.
Absolwenci podejmują naukę na wyższych uczelniach: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska
Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami - Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Wyższą
Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznańską Wyższą Szkołą Biznesu.

Koła zainteresowań

Proponujemy: Koło Młodego Technika Architektury Krajobrazu, Klub Miłośników Roślin Cebulowych i Bulwiastych, Koło Bukieciarstwa i Dekoracji Roślin, Koło Ekonomisty. Każdy uczeń naszej szkoły ma
możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, korzystając z bogatej oferty imprez, organizowanych przez nauczycieli, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.

Kontakty zagraniczne

Od 2013 roku Z S w Rokietnicy jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych AEHT, zrzeszających 320 szkół z 30 krajów. Priorytetem AEHT są: warsztaty, wymiany, konkursy, olimpiady
i konferencje, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli

Dojazd

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej - kierunek Poznań Naramowice.
Proponujemy dojazd autobusami nr: 47,51, 67, 69

Wróć do listy