Co zrobić w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka?

W przypadku szkód z ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej rodzice powinni postępować w następujący sposób:

1. Uzyskanie od placówki informacji o Ubezpieczycielu (w sekretariacie) oraz numerze polisy zawartej przez jednostkę.

2. W zależności od Ubezpieczyciela kolejny krok wygląda następująco:

  • InterRisk S.A. Vienna Inurance Group

a) Pobranie pliku zgłoszenia roszczenia ze strony internetowej Brokera  http://www.citybroker.pl/wpcontent/uploads/zg%C5%82oszenieinterrisknnw1.pdf

b) Wypełnienie dokumentu

c) Przesłanie wypełnionego dokumentu na adres:

Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert
ul. Szelągowska 29 ,  61-626 Poznań

  • Concordia Polska TUW

a) Pobranie pliku zgłoszenia roszczenia ze strony internetowej Brokera http://www.citybroker.pl/wp-content/uploads/zgloszenieconcordiannw1.pdf

b) Wypełnienie dokumentu

c) Przesłanie wypełnionego dokumentu na adres:

Concordia Polska TUW
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

  • PZU S.A.

a) Pobranie pliku zgłoszenia roszczenia ze strony internetowej Brokera: http://www.citybroker.pl/wp-content/uploads/zgloszeniepzunnw1.pdf

b) Wypełnienie dokumentu

c) Przesłanie wypełnionego dokumentu na adres email:

kontakt@pzu.pl lub zgłoszenie szkody przez Infolinie PZU S.A. 801 102 102.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości rodzic może kontaktować się z Brokerem:

  • W sprawach zgłoszenia szkody z Panem Sebastianem Urbańskim, tel. 61 843 96 62;
  • W sprawach dotyczących warunków i zakresu ubezpieczenia z Panem Konradem Gawron, tel. 61 846 30 18.

Załączniki