Zasadnicze Szkoły Zawodowe na planie Dodaj obiekt -

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZS w Mosinie

Opis

Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej jest młodocianym pracownikiem. Zajęcia praktyczne odbywa w wybranym przez siebie zakładzie pracy, z którym ma podpisaną umowę o pracę.Warunkiem przyjęcia do szkoły jest świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w celu podjęcia zajęć praktycznych oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.
Przedmioty ogólnokształcące są realizowane w szkole w ciągu dwóch dni w tygodniu, a zajęcia praktyczne odbywają się zakładach pracy i dają rzetelne przygotowanie zawodowe, a tym samym są gwarancją na znalezienie dobrej pracę.Kontrolę nad sposobem przebiegu zajęć praktycznych sprawuje kierownik szkolenia praktycznego, który służy pomocą w wszelkich sprawach dotyczących praktyk. Odziały wielozawodowe stwarzają kandydatom szansę na podjęcie nauki w ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach, które są zgodne z ich zainteresowaniami i klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, np. fotograf, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych. Absolwent uzyskuje wykształcenie zawodowe i może przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego. Zdobycie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej jest podstawą kontynuowania edukacji w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i zdobywania kolejnych kwalifikacji w zawodzie.

Historia szkoły

W celu poznania 40- letniej historii Zespołu Szkół zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Osiągnięcia szkoły

W roku szkolnym 2014/2015 troje naszych uczniów: cukiernicy - Katarzyna Zapart (IIIc ZSZ) i Eryk Soboniak (IIId ZSZ) - odbywający praktyki zawodowe w HP CUKIERNIA w Mosinie pod kierunkiem p. Haliny Piskorskiej oraz piekarz - Marek Stasiak (IIId ZSZ) - odbywający praktyki zawodowe w P.P.H Piekarnia - Ciastkarnia "REN-MAC" w Mosinie pod kierunkiem p. Macieja Chmielarza, wzięło udział w etapie wojewódzkim XX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodach Cukiernik i Piekarz we Wrześni i zajęło wysokie miejsca w końcowej klasyfikacji.
Oprócz tego uczniowie wykazują się osiągnięciami w zakresie sportu i umiejętności artystycznych. W ostatnim roku szkolnym dziewczęta mogą pochwalić się III miejscem w powiatowych zawodach w drużynowym tenisie stołowym, III miejscem w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej, a chłopcy wysokimi wynikami w lekkiej atletyce.
Uczennica klasy I zajęła zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Rzeźbiarskim.

Koła zainteresowań

Każdy z uczniów może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w ramach zajęć i kółek zainteresowań. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest bogata i uwzględnia różne dziedziny wiedzy i działalności artystycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kółka muzycznego i plastycznego. Efektem prowadzonych zajęć są zdobyte przez młodzież nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach i turniejach pozaszkolnych. W tym roku szkolnym w III Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych większość laurów przypadła w udziale adeptom sztuki rzeźbiarskiej naszego Zespołu Szkół.

Kontakty zagraniczne

Obecnie podejmujemy działania w celu ostatecznego nawiązania kontaktów zagranicznych.

Dojazd

Pociąg w kierunku Poznań - Wrocław, autobus PKS, autobus linii podmiejskiej w kierunku Poznań- Mosina.
Dla uczniów, którzy mają problem z codziennym dojazdem do szkoły, posiadamy wolne miejsca w szkolnym internacie, który znajduje się w pobliżu budynku Zespołu Szkół.

Wróć do listy