Miejski Zespół Wyborczy

Zarządzeniem Nr 662/2019/P z 14 sierpnia 2019 r. Prezydent Miasta Poznania powołał Miejski Zespół Wyborczy ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

Skład i zadania Miejskiego Zespołu Wyborczego zobacz tutaj.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej