Terminy pierszych posiedzeń

POSTANOWIENIE NR 460/2019

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 459/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 20 września 2019 r., w terminie od dnia 26 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I

/-/ Krzysztof Józefowicz

W załączniku harmonogram pierwszych posiedzeń

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej