{"features":[{"geometry":{"coordinates":[16.93553184,52.41202832],"type":"Point"},"id":"5290","type":"Feature","properties":{"pola":"539","lo_lang":" ","adres_dzialki":"ul. Bóżnicza 13","komentarz":"-","dzialka":"51/06/7","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Bóżnicza 13","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-boznicza-13,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-boznicza-13,132762.html","pole":"539","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00607429,52.37142391],"type":"Point"},"id":"6149","type":"Feature","properties":{"pola":"801","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/34","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Dyniowa - działka 66/34","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-dyniowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-dyniowa,130460.html","pole":"801","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[16.92577414,52.42800757],"type":"Point"},"id":"13197","type":"Feature","properties":{"pola":"355","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"52/33/27/9","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Starowiejska - Zagonowa","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ul-starowiejskiej-i-zagonowej,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ul-starowiejskiej-i-zagonowej,132355.html","pole":"355","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00653434,52.37138022],"type":"Point"},"id":"14417","type":"Feature","properties":{"pola":"845","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/33","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Rzodkiewkowa - działka 66/33","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,130461.html","pole":"845","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00646826,52.37115121],"type":"Point"},"id":"14418","type":"Feature","properties":{"pola":"858","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/42","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Rzodkiewkowa - działka 66/42","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,130461.html","pole":"858","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00640065,52.37090029],"type":"Point"},"id":"14419","type":"Feature","properties":{"pola":"1055","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/43","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Rzodkiewkowa - działka 66/43","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,130461.html","pole":"1055","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00592391,52.37098369],"type":"Point"},"id":"14420","type":"Feature","properties":{"pola":"815","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/44","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Dyniowa - działka 66/44","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-dyniowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-dyniowa,130460.html","pole":"815","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00599736,52.37120346],"type":"Point"},"id":"14421","type":"Feature","properties":{"pola":"802","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/41","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Dyniowa - działka 66/41","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-dyniowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-dyniowa,130460.html","pole":"802","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00655045,52.3718363],"type":"Point"},"id":"14429","type":"Feature","properties":{"pola":"1134","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/23","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Rzodkiewkowa - działka 66/23","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,130457.html","pole":"1134","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[17.00645905,52.37164267],"type":"Point"},"id":"14430","type":"Feature","properties":{"pola":"1133","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"08/33/66/32","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"ul. Rzodkiewkowa - działka 66/32","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-ul-rzodkiewkowa,130457.html","pole":"1133","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo jednorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[16.87680679,52.43926894],"type":"Point"},"id":"17357","type":"Feature","properties":{"pola":"3024","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"20/14/1/150","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i M.Gruchmanowej - działka 1/150","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,133282.html","pole":"3024","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana, uslugi"}},{"geometry":{"coordinates":[16.8759001,52.43965105],"type":"Point"},"id":"20218","type":"Feature","properties":{"pola":"3030","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"20/14/1/148","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i M.Gruchmanowej - działka 1/148","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,133282.html","pole":"3030","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana, uslugi"}},{"geometry":{"coordinates":[16.87636962,52.43944697],"type":"Point"},"id":"20219","type":"Feature","properties":{"pola":"3030","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"20/14/1/149","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i M.Gruchmanowej - działka 1/149","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,133282.html","pole":"3030","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana, uslugi"}},{"geometry":{"coordinates":[16.8754162,52.43988479],"type":"Point"},"id":"20220","type":"Feature","properties":{"pola":"3030","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"20/14/1/147","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i M.Gruchmanowej - działka 1/147","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,133281.html","pole":"3030","tryb_zbycia":"nieoznaczona","opis":"niezabudowana, uslugi"}},{"geometry":{"coordinates":[16.87491942,52.44013392],"type":"Point"},"id":"20221","type":"Feature","properties":{"pola":"3030","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"20/14/1/146","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i M.Gruchmanowej - działka 1/146","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,133281.html","pole":"3030","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[16.87438889,52.44036534],"type":"Point"},"id":"20222","type":"Feature","properties":{"pola":"3030","lo_lang":" ","adres_dzialki":"","komentarz":"-","dzialka":"20/14/1/145","typ_oferty":"3","sprawa_opis":"rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i M.Gruchmanowej - działka 1/145","kontakt":"(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/news/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,c,8240/informacja-o-zarzadzeniu-rejon-ulic-literackiej-koszalinskiej-i-moniki-gruchmanowej,133281.html","pole":"3030","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana, uslugi"}}],"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"type":"FeatureCollection"}