{"features":[{"geometry":{"coordinates":[16.9923706,52.3704014],"type":"Point"},"id":"1176","type":"Feature","properties":{"adres_dzialki":"-","komentarz":"-","dzialka":"08/31/1/24","typ_oferty":"3","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/475-2018-p,NT0014D3B6/ ","pole":"579","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana, uslugi"}},{"geometry":{"coordinates":[16.9922386,52.3702655],"type":"Point"},"id":"1176","type":"Feature","properties":{"adres_dzialki":"-","komentarz":"-","dzialka":"08/31/2/11","typ_oferty":"3","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/475-2018-p,NT0014D3B6/ ","pole":"620","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"niezabudowana, uslugi"}},{"geometry":{"coordinates":[16.7892042,52.4465485],"type":"Point"},"id":"14258","type":"Feature","properties":{"adres_dzialki":"-","komentarz":"- usługi sportu i rekreacji w klinie zieleni","dzialka":"22/30/11","typ_oferty":"3","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/417-2018-p,NT0014CF6A/ ","pole":"42632","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"brak oznaczenia, inne, lokal o innym przeznaczeniu, uslugi, zabudowana"}}],"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"type":"FeatureCollection"}