{"features":[{"geometry":{"coordinates":[16.8890023,52.3905551],"type":"Point"},"id":"12337","type":"Feature","properties":{"adres_dzialki":"ul. Kazimierza Jarochowskiego 49","komentarz":"-","dzialka":"39/28/53","typ_oferty":"3","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/287-2018-p,NT0014B7D2/ \r\n","pole":"795","tryb_zbycia":"nieoznaczona","opis":"lokal o innym przeznaczeniu"}},{"geometry":{"coordinates":[16.9594756,52.3972048],"type":"Point"},"id":"11578","type":"Feature","properties":{"adres_dzialki":"-","komentarz":"-","dzialka":"05/02/21/25","typ_oferty":"3","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/282-2018-p,NT0014ADEE/ ","pole":"6893","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo wielorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[16.9591876,52.3969569],"type":"Point"},"id":"11578","type":"Feature","properties":{"adres_dzialki":"-","komentarz":"-","dzialka":"05/02/22/4","typ_oferty":"3","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/282-2018-p,NT0014ADEE/ ","pole":"1199","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo wielorodzinne, niezabudowana"}},{"geometry":{"coordinates":[16.9595702,52.3969306],"type":"Point"},"id":"11578","type":"Feature","properties":{"adres_dzialki":"-","komentarz":"-","dzialka":"05/02/92/3","typ_oferty":"3","url_bip":"http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/282-2018-p,NT0014ADEE/ ","pole":"823","tryb_zbycia":"przetarg nieograniczony","opis":"budownictwo wielorodzinne, niezabudowana"}}],"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"type":"FeatureCollection"}