{"features":[{"geometry":{"coordinates":[16.94868247264909,52.41150625568372],"type":"Point"},"id":39370,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-120","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"Ostrów Tumski 17","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"1","grafika":"1379938797003katedra.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Tuż po utworzeniu pierwszego biskupstwa (968) w pobliżu palatium książęcego i rotundy fundowanej w 965 r. na Ostrowie Tumskim Mieszko I rozpoczął budowę trójnawowej bazyliki wczesnoromańskiej. Po zniszczeniach w l. 1038-39 świątynię odbudowano do 1058 j..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.931210618615193,52.40846826498993],"type":"Point"},"id":39371,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-768","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół św. Antoniego z Padwy","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Franciszkańska 2","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"2","grafika":"1379938849144franciszkanie.JPG","id_klasy":"2471","opis":"

Franciszkanie konwentualni (czarne habity) osiedli w Poznaniu w XVII w. Budowę świątyni na Górze Zamkowej (ob. Góra Przemysła) prowadzono w l. 1674-1757, zawierając kontrakt z Janem Końskim. Zabudowania klasztorne wzniesiono w l. 1672-1749 po stronie ws..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.93296643560363,52.40054544190168],"type":"Point"},"id":39372,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-846","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół Bożego Ciała","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"Strzelecka 40","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"3","grafika":"1379939809188b_cialo.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Miejsce, w którym wznosi się kościół, związane jest z cudownym odnalezieniem wcześniej wykradzionych i sprofanowanych hostii w 1399 r., wydarzeniem nazywanym od 1403 roku cudem Bożego Ciała. W miejscu tym zapewne od 1399 r. stała drewniana kaplica, a w ..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.934054113419087,52.4061308126718],"type":"Point"},"id":40377,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kolegiata Poznańska (Fara )","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Gołębia 1","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"4","grafika":"1379939739530fara.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Poznańska fara zaliczana jest do najbardziej okazałych barokowych budowli sakralnych w Polsce, a zbudowana została w l. 1651-1701 (ostateczny kształt z ok. 1750 r.). Przy budowie pracowali najlepsi architekci: Tomasz Poncino, Jan Catenazzi oraz ojciec B..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.937145433949564,52.40372490453683],"type":"Point"},"id":40378,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-868","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół św. Franciszka Serafickiego","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Garbary 22","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"5","grafika":"1379939543025bernardyni_m.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Nazywany jest kościołem bernardynów, gdyż tutaj w 1456 r. założyli swój klasztor i wznieśli drewnianą kaplicę franciszkanie-obserwanci, od imienia założyciela Bernardyna ze Sieny zwani bernardynami. W latach 1471-73 zbudowano nowy murowany gotycki kości..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.958788586044633,52.40948036029423],"type":"Point"},"id":40379,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-113","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Świętojańska 1","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"6","grafika":"1379939594612za_murami.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Joannici (zwani też kawalerami maltańskimi) sprowadzeni do Poznania przez księcia Mieszka Starego zbudowali na przełomie XII i XIII w. siedzibę komandorii i romański kościół św. Jana. Patronem kościoła jest św. Jan Chrzciciel, nazywany tutaj Jerozolimsk..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.930685830094557,52.413628801108075],"type":"Point"},"id":40380,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół św. Józefa","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Działowa 25","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"7","grafika":"1379939505869karmelici.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Kościół zbudowano w l. 1644-78 (proj. Krzysztof Bonadura Starszy i Jerzy Catenazzi). Po kasacie klasztoru przez Prusaków użytkowany był początkowo przez wojsko; po roku 1840 wnętrze przebudowano według Karla Friedricha Schinkla, zamieniając go na ewange..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.9543141230016,52.41122132690266],"type":"Point"},"id":40381,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-840","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Filipińska","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"8","grafika":"1379939486402sw_malgorzata.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Pierwszy kościół na Śródce powstał zapewne przed 1231 r. Obecną świątynię wzniesiono w XIV w., w XV w. dobudowano do niego kaplicę św. Barbary, natomiast na przełomie XV i XVI w. świątynia otrzymała sklepienia, a nieco później na bazie kruchty frontowej..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.928338277177033,52.40571036492011],"type":"Point"},"id":40382,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-803","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół św. Marcina","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Świety Marcin 13","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"9","grafika":"1379938819907marcin.JPG","id_klasy":"2471","opis":"

Parafię tę erygowano przed 1236 r., a wzmianki o pierwszym kościele (zapewne drewnianym) pochodzą z 1252 r. Budowę murowanej świątyni rozpoczęto w XIV w. Prezbiterium powstało zapewne w XIV w. i do połowy XVI w. pobudowano obecny trójnawowy kościół goty..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.937049911457272,52.40971615484119],"type":"Point"},"id":40383,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Szewska 18","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"10","grafika":"1379938921716jezuici.JPG","id_klasy":"2471","opis":"

Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej<\/p>

W 1244 r. książęta wielkopolscy Przemysł I i Bolesław Pobożny na terenie osady św. Gotarda ufundowali pierwszy kościół Dominikanów, rozbudowany w XV w. Obecny kształt kościół otrzymał na pocz. XVIII w. (arch. J..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.920691017109213,52.409309795283434],"type":"Point"},"id":40384,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-701","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół Najświętszego Zbawiciela","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Fredry 11","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"11","grafika":"","id_klasy":"2471","opis":"

Zbudowany został w l. 1866-69 wg proj. Augusta Stülera i Juliusza Hochbergera dla utworzonej w 1868 r. ewangelickiej parafii św. Pawła. Kościołem katolickim jest od 1945 r., a parafię erygowano w 1950 r. To budowla neogotycka ze strzelistą wieżą; n..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.935047268594435,52.40912882557684],"type":"Point"},"id":40385,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Żydowska 34","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"12","grafika":"1379939672209nsw_krwi.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Niegdyś stała tu kamieniczka, w piwnicach której w 1399 r. miano dokonać profanacji hostii (legenda o cudzie trzech hostii). W XVII w. karmelici trzewiczkowi przebudowali ją na dwukondygnacyjną świątynię (z wykorzystaniem gotyckich murów oraz piwnicy ze..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.94716003300193,52.4110590176344],"type":"Point"},"id":40386,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-120","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół Najświętszej Maryi Panny In Summo","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"Ostrów Tumski 17","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"13","grafika":"1379938888449NMP_summo.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

Późnogotycki kościół pw. Najświętszej Maryi Panny zbudowano w l. 1431-47 na terenie grodu poznańskiego tzn. "in Summo" na Ostrowie Tumskim, w miejscu palatium Mieszka I i kaplicy fundowanej przez jego żonę Dąbrówkę. Budował go murator poznańsk..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.93390889825282,52.410312793658925],"type":"Point"},"id":40387,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-763","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Wroniecka 9","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"14","grafika":"1379939433502wspomozenia.JPG","id_klasy":"2471","opis":"

W tym miejscu w latach osiemdziesiątych XIII w. powstał kościół i klasztor dominikanek. Najpierw zbudowano obecne prezbiterium z chórem zakonnym, w XIV w. dobudowano nawę, w XV w. przebudowano szczyt wschodni, a od północy kaplicę, która powiększona w X..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.932264485539505,52.413613788076354],"type":"Point"},"id":40388,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-748","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół św. Wojciecha","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. św. Wojciecha 1","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"15","grafika":"1213086540301pictures.html.jpg","id_klasy":"2471","opis":"

W miejscu, gdzie wg tradycji św. Wojciech miał głosić Słowo Boże, w XIII w., wzniesiono pierwszą świątynię, a obecna powstała w XV w., rozbudowana w XVI i XVII w. Po obniżeniu wieży w XVIII w. dzwony przeniesiono do drewnianej dzwonnicy. W czasie II woj..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.93966088575772,52.40729334561666],"type":"Point"},"id":40389,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-858","y_3031_dojazd":"","nazwa":"Kościół Wszystkich Świętych","url":"","opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","telefon":"","adres":"ul. Grobla 1","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"16","grafika":"1379938866967wszystkich_sw.JPG","id_klasy":"2471","opis":"

Zbudowany został jako świątynia ewangelicka pw. św. Krzyża wg proj. Antoniego Höhne w l. 1777-1787. Wykonawcą wyposażenia wnętrza z l. 1785-87 był Augustyn Schöps. Od 1945 r. jest świątynią katolicką pw. Wszystkich Świętych, a od 1981 kościołe..."}}],"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"klasa":{"opis_klasy":"Kościoły zabytkowe","atrybuty_klasy":[{"typ":"varchar2(250)","nazwa":"y_3031_dojazd","opis":"Dojazd"}],"id_klasy":"2471"},"type":"FeatureCollection"}