{"features":[{"geometry":{"coordinates":[16.946699317032426,52.412489807851436],"type":"Point"},"id":41218,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Akademia Lubrańskiego","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"ul. Lubrańskiego 1","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"1","grafika":"1379938490195lubranski.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Była pierwszą w Poznaniu uczelnią o charakterze szkoły wyższej, a jednocześnie pierwszą w Polsce nowoczesną uczelnią humanistyczną. Ufundował ją w 1518 r. biskup poznański Jan Lubrański, który również - wraz z królem Zygmuntem Starym - zapewnił fundusze..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.930034186344784,52.40777286224416],"type":"Point"},"id":41219,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Bazar","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"Al. Marcinkowskiego 10","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"2","grafika":"1379938503430bazar.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Budynek Bazaru powstał w latach 1838-42 z inicjatywy Karola Marcinkowskiego, który przyczynił się do powstania spółki pod nazwą Bazar Poznański. Późnoklasycystyczna budowla zwrócona była frontem do powstałej w tym samym czasie ul. Nowej (obecnej ul. I. ..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.928695278816406,52.408475364927135],"type":"Point"},"id":41220,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Biblioteka Raczyńskich","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"pl. Wolności 19","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"3","grafika":"1379938565171raczynscy.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Klasycystyczny gmach biblioteki wybudowano w l. 1822-29, wg planów przypisywanych francuskim architektom Charlesowi Percierowi i Pierre-François Leonardowi Fontainowi. Elewacja frontowa budynku wzorowana na wschodniej ścianie paryskiego Luwru odzna..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.935474244012433,52.40643820557222],"type":"Point"},"id":41221,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Dawne kolegium jezuickie","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"pl. Kolegiacki","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"4","grafika":"1379938580740jezuici.JPG","id_klasy":"2572","opis":"

Jezuici przybyli do Poznania w XVI wieku i wybudowali tutaj swój klasztor, kościół oraz szkołę (kolegium), której pierwszym rektorem był ksiądz Jakub Wujek - autor najstarszego polskiego przekładu Biblii<\/em>. Otwarta w 1573 r. szkoła reprezentowała..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.934109431450203,52.40816290744098],"type":"Point"},"id":41222,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Domki budnicze","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"Stary Rynek","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"5","grafika":"1379938598569domki_m.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Znajdujące się po południowej stronie ratusza domki budnicze stanowią relikt dawnej zabudowy handlowej. W średniowieczu stały tu drewniane budy, w których sprzedawano śledzie, a także sól, świece i pochodnie oraz niektóre przedmioty codziennego użytku. ..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.93300365589486,52.408310923479604],"type":"Point"},"id":41226,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Odwach","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"Stary Rynek 3","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"6","grafika":"1379938612497odwach.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Najstarsza wzmianka o pierwotnym, drewnianym odwachu - siedzibie straży miejskiej pochodzi z początku XVIII w. Obecny, klasycystyczny budynek powstał w latach 1783-87 według projektu J. Ch. Kamsetzera, z inicjatywy Kazimierza Raczyńskiego, starosty gene..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.949605198209184,52.41138698811134],"type":"Point"},"id":41228,"type":"Feature","properties":{"kod":"","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Pałac Arcybiskupi i budowle Ostrowa Tumskiego","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"Ostrów Tumski","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"7","grafika":"1379938685458arcybskup.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Najstarsza wzmianka pisana dotycząca poznańskiej siedziby biskupów pochodzi z 1404 r., chociaż dwór biskupi istniał zapewne od początku funkcjonowania katedry. Pałac - wielokrotnie niszczony w czasie wojen lub powodzi - zmieniał w ciągu wieków swój kszt..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.93245347536043,52.40852101328965],"type":"Point"},"id":41229,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-772","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Pałac Działyńskich","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"Stary Rynek 78/79","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"8","grafika":"1379938701573dzialynscy.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Pałac wybudowany został dla marszałka wielkiego litewskiego Władysława Gurowskiego na miejscu dwóch średniowiecznych kamienic, w zachodniej pierzei rynku. Barokowo-klasycystyczne formy (to jedna z pierwszych klasycystycznych budowli w Wielkopolsce) nada..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.93475995598561,52.40743326278479],"type":"Point"},"id":41232,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-781","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Pałac Górków","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"ul. Wodna 27","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"9","grafika":"1379938715617gorkow.JPG","id_klasy":"2572","opis":"

Miejska rezydencja magnacka znanego wielkopolskiego rodu powstała w latach 1544-48, w wyniku przebudowy gotyckich kamienic mieszczańskich. Dla starosty generalnego Wielkopolski Andrzeja Górki herbu Łodzia powstał wówczas zespół pałacowy na planie prosto..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.93414638364065,52.40853538180391],"type":"Point"},"id":41233,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-772","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Ratusz","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"Stary Rynek 1","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"10","grafika":"1379938730822ratusz.JPG","id_klasy":"2572","opis":"

Ratusz poznański jest niewątpliwie najwspanialszą budowlą renesansową w Wielkopolsce i jedną z najpiękniejszych w Polsce. Najstarsza wzmianka o ratuszu pochodzi z 1310 r. Wybudowano go zapewne niewiele wcześniej, na przełomie XIII i XIV w. Świadczyć o t..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.918615895280634,52.4078105850391],"type":"Point"},"id":41234,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-809","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Zamek cesarski i (dawna) dzielnica zamkowa","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"ul. Święty Marcin 80/82","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"11","grafika":"1379938745708zamek_c.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

Poznańska rezydencja niemieckiego cesarza Wilhelma II zbudowana została wg projektu Franza Schwechtena w latach 1905-1910. Była to ostatnia siedziba cesarska, jaka powstała w Europie. Wzniesiono ją na wzór średniowiecznych zamków - jako symbol panowania..."}},{"geometry":{"coordinates":[16.931358578632693,52.409283815347685],"type":"Point"},"id":41235,"type":"Feature","properties":{"kod":"61-768","y_3026_dojazd":"","nazwa":"Zamek królewski","url":"","y_3885_ceny":"","opis_klasy":"Zabytki","telefon":"","adres":"Góra Przemysła 1","miasto":"Poznań","lang":"pl","email":"","kolejnosc":"12","grafika":"1212489242274pictures.html.jpg","id_klasy":"2572","opis":"

W drugiej połowie XIII wieku na szczycie wzgórza wznoszącego się kilkanaście metrów ponad poziom Starego Rynku, Przemysł I wybudował zamek książęcy. Jego syn Przemysł II - późniejszy król polski - rozbudował zamek, który w zamyśle twórcy miał stać się w..."}}],"crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"4326"}},"klasa":{"opis_klasy":"Zabytki","atrybuty_klasy":[{"typ":"varchar2(250)","nazwa":"y_3885_ceny","opis":"Ceny"},{"typ":"varchar2(250)","nazwa":"y_3026_dojazd","opis":"Dojazd"}],"id_klasy":"2572"},"type":"FeatureCollection"}