Drogie Panie, koleżanki, współpracowniczki, poznanianki!

Dzień 8 marca to doskonała okazja, by podziękować Paniom za waszą obecność i codzienne działanie. Wyrazić szacunek, ale także słowa wsparcia i solidarności.

Prezydent Jacek Jaśkowiak na Kongresie Kobiet
Prezydent Jacek Jaśkowiak na Kongresie Kobiet

Wizja najlepszego miasta do życia w Polsce, do której codziennie przybliża się Poznań, nie jest możliwa do osiągnięcia bez inwestycji, także tych społecznych.

Nasz społeczny kapitał, wzorem zachodnioeuropejskich metropolii, pragniemy budować poprzez zwrócenie się ku potrzebom mieszkańców i mieszkanek.

FILM

Poznań - najlepsze miasto do życia w Polsce - musi troszczyć się o rodzinną codzienność - i tym samym - o prawa oraz komfort życia kobiet, na których w największym stopniu spoczywa zadanie opieki nad najmłodszymi poznaniakami.

Realizacja lokalnego wsparcia dla kobiet i rodzin nie jest dzisiaj zadaniem łatwym.

Polski rząd obrał wręcz odwrotny kierunek, dlatego to samorząd musi stanąć na wysokości zadania.

Aktywność samorządu widoczna jest na przykład przy realizacji miejskiego programu refundacji zapłodnienia in vitro, który funkcjonuje bardzo dobrze i będzie w Poznaniu utrzymany do momentu, aż tego zadania znów nie będzie wykonywała administracja rządowa.

Staramy się robić wiele, by pomóc w aktywności zawodowej mamom i tatom - budujemy żłobki i dbamy o optymalizację ich oferty.

Wraz z kobietami staramy się rozpoznać ich potrzeby i w konsekwencji  wypracować możliwie najlepszą ofertę wspierania aspiracji mieszkanek Poznania.

Bardzo uważnie chcemy wsłuchać się w głos Pań.

Szczególne słowa uznania kieruję do organizatorek Socjalnego Kongresu Kobiet. Dotąd nikt w Poznaniu nie mówił tak otwarcie i twardo o palących problemach bytowych samotnych kobiet - które niejednokrotnie - mają na swoim utrzymaniu rodziny. Nie każda z Pań ma równe szanse i równe możliwości.

We wrześniu ubiegłego roku goszczący w Poznaniu Ogólnopolski Kongres Kobiet, uhonorował mnie Nagrodą Różnorodności, którą potraktowałem jako zobowiązanie. Dlatego nie ustajemy w pracach nad wdrażaniem Karty Różnorodności.

Zamierzamy zadbać o równy poziom płac kobiet i mężczyzn w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach. To oczywiście tylko ułamek w stosunku do realnych potrzeb.Celem jest Poznań silny swoją różnorodnością, równością i otwartością.

Jednocześnie chciałbym, by nasze miasto rozwijało się w kierunku umożliwiającym przyjęcie również Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Zabiegam o powstanie 24-godzinnego dyżuru ginekologicznego, gdzie kobieta w każdej sytuacji otrzyma potrzebne jej pomoc i informacje, gdzie zawsze, niezależnie od poglądów, będzie bezwzględnie respektowane prawo.

Jesteśmy jednym z pierwszych samorządów, który włączył chłopców do programu szczepień przeciwko HPV.  Uważam, że ten program powinien być rozszerzony bezwarunkowo dla młodzieży do 15 roku życia.

Musimy też bardzo stanowczo przeciwstawić się przemocy domowej, która w ubiegłą niedzielę miała swą tragiczną odsłonę na poznańskim Dębcu.

Będę wspierał uruchomienie programu kursów z rozpoznawania symptomów i przeciwdziałania takiej przemocy dla pracownic i pracowników przedszkoli, szkół, instytucji wsparcia socjalnego oraz strażników miejskich.

Powinniśmy dołożyć większych starań żeby zapewniać niezbędną pomoc - psychologiczną i prawną, osobom doznającym przemocy, a także skuteczniej umożliwiać im korzystanie z zasobów mieszkaniowych znajdujących się w posiadaniu Miasta.

Jednocześnie rozpoczęliśmy w poznańskich szkołach pierwszy w Polsce program realizacji zajęć z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.

W sferze realnych planów pozostaje rozszerzenie tego projektu o rzetelną edukację seksualną.

2018 jest rokiem obchodów stulecia odzyskania polskiej niepodległości oraz victorii Powstania Wielkopolskiego. W tym roku mija również 100 lat od wywalczenia przez polskie kobiety praw wyborczych. Byliśmy wówczas w tym zakresie awangardą Europy.

Dlatego uruchomiliśmy platformę internetową "ONE Poznań", która ma na celu informować i promować wydarzenia i inicjatywy związane z obchodami tej ważnej rocznicy. Platforma ta będzie także ważnym forum, gdzie głos kobiet z pewnością będzie dobrze słyszalny.

Dobrze się składa, że także w tym roku przypadają wybory samorządowe, bo to najlepsza okazja do czynnego włączenia się kobiet w życie publiczne i polityczne.

Mając to na uwadze podjąłem decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla inicjatywy Letniej Akademii Kongresu Kobiet, czyli zjazdu szkoleniowego dla kobiet startujących w wyborach samorządowych.

Serdecznie zachęcam do udziału - potrzebujemy Pań w samorządzie!

Ogólnopolski Kongres Kobiet, który odbył się w Poznaniu, stanowił oczywiście wspaniałą okazję do rozpoznania potrzeb i wymiany poglądów, ale zaowocował również wspólnym projektem z Fundacją Veolia pod nazwą "Kobieta z energią". Jest to projekt kierowany do nauczycielek, bibliotekarek i kobiet 50 +.

Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet kilkukrotnie słyszałem, że "Poznań jest kobietą" - chciałbym by Poznań był najlepszym miastem do życia dla wszystkich - niezależnie od płci, wieku, poglądów, wyznania czy orientacji seksualnej.

Polityką przeciwdziałania dyskryminacji, zajmuje się w Poznaniu moja pełnomocniczka Marta Mazurek. Zachęcam do kontaktu z panią Martą i wykazanie aktywności - przedstawienie swoich pomysłów czy podjęcie własnej inicjatywy.

Wszystko po to, by nasze miasto stawało się jeszcze lepsze, jeszcze bardziej przyjazne - mówiąc krótko - najlepsze do życia, również dla Was - kobiet.

Mam nadzieję, że spędzicie Panie ten dzień w sposób, jaki sobie wymarzycie. Ja, wieczorem, planuję wziąć udział w koncercie poznańskiego Chóru Czarownic.

Życzę Paniom spełnienia marzeń, pomyślnej realizacji planów, wielu sukcesów i szczęścia, które przecież każda z Was może - w Wolnym Mieście Poznaniu - definiować na swój własny sposób.

Jeszcze raz: Wszystkiego Najlepszego!

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania