Komunalizacja MTP

Gdy 8-go grudnia 2014 roku przejmowałem łańcuch Prezydenta Poznania, zdawałem sobie sprawę, że na załatwienie czeka kilka spraw - istotnych, czy wręcz kluczowych dla rozwoju naszego Miasta.  

5 października 2015 roku prezydent Jacek Jaśkowiak oraz ówczesny Minister Skarbu Andrzej Czerwiński zawarli umowę komunalizacji MTP
5 października 2015 roku prezydent Jacek Jaśkowiak oraz ówczesny Minister Skarbu Andrzej Czerwiński zawarli umowę komunalizacji MTP

Jedną z nich była komunalizacja udziałów Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. Zielone światło dla tego procesu dała zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która weszła w życie 29-go maja 2014 roku. Nowe zapisy tej ustawy umożliwiały dokonanie nieodpłatnego zbycia akcji lub udziałów spółek należących do Skarbu Państwa na rzecz samorządu terytorialnego.  

Wcześniejsze działania Miasta na rzecz zablokowania planów prywatyzacji MTP to zupełnie inne zagadnienie - każdy, kto odróżnia te dwa pojęcia, doskonale to rozumie.

Dzięki wspomnianej nowelizacji ustawy, 30-go września 2014 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego objęcia przez Miasto Poznań udziałów spółki MTP, upoważniającą mojego poprzednika do złożenia wniosku o komunalizację wszystkich należących do Skarbu Państwa udziałów.

Dla jasności - wniosek ten to formalny dokument, jakich na biurku prezydenta miasta ląduje mnóstwo. Jeśli sprawa jest jasna, złożenie podpisu trwa moment. To nazywa swoją pracą na rzecz komunalizacji Targów mój poprzednik. Przepraszam, ale dla mnie to nawet nie "ślad działań". Więcej - wieloletnie powoływanie się na rozmowy i składanie wniosków o komunalizację bez podstawy prawnej, w obliczu braku woli ministra - to działania raczej pozorowane, niż mające sens. Dlaczego? Bo polityka - a zwłaszcza samorządowca - rozliczyć można przede wszystkim z efektów jego pracy, czyli skuteczności. Jaki był skutek podpisanego w październiku 2014 roku w pocie czoła wniosku? Brak odzewu...

Mówiąc krótko, sprawę komunalizacji MTP zastałem w punkcie zero. Wspomniany wniosek leżał w jednej z przysłowiowych przepastnych szuflad Ministerstwa, jak bardzo wiele takich urzędowych pism. Nie było ministerialnej woli na pozytywną odpowiedź. Byłoby tak do dziś, gdybyśmy nie zabrali się do pracy.

23-go lutego 2015 roku spotkałem się z Panem Dariuszem Kasprzakiem i prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, Panem Pawłem Tamborskim, ówczesnym prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Zapowiedziałem wówczas, jak ważne jest dla mnie doprowadzenie do komunalizacji MTP. W efekcie, już 4-go marca tego roku odbyłem spotkanie z Panem Wojciechem Kowalczykiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Uczestniczył w nim też szef Departamentu Prywatyzacji.

I właśnie to spotkanie odegrało kluczową rolę w procesie komunalizacji, de facto go rozpoczynając. Machina ruszyła: w połowie maja Minister Skarbu zwrócił się o opracowanie założeń do 5-letniego planu wykorzystania mienia będącego przedmiotem wniosku o nieodpłatne nabycie. Opracowaliśmy "Założenia polityki właścicielskiej Miasta Poznania w odniesieniu do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na lata 2016-2020. Plan wykorzystania nabytego od Ministerstwa Skarbu mienia w kontekście realizacji zadań własnych samorządu Miasta Poznania". Plan ten stanowi jeden z załączników umowy komercjalizacyjnej. Kolejnym krokiem było opracowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Zgodę na tę koncentrację, polegającą na przejęciu przez Miasto Poznań kontroli nad Targami, wydano nam 15 lipca 2015 roku. Poinformowaliśmy o tym Ministerstwo, złożyliśmy założenia polityki właścicielskiej oraz plan wykorzystania nabytego mienia.

Wtedy - po zmianie personalnej na stanowisku Ministra Skarbu Państwa - otrzymałem wiadomość, że komunalizacja Targów spadła z listy priorytetów Ministerstwa. Trzeba było zadziałać, więc interweniowałem na spotkaniu z ministrem Andrzejem Czerwińskim. Doszło do niego dzięki pośrednictwu posła Rafała Grupińskiego. Czułem na sobie ciężar odpowiedzialności, bo wiedziałem, ile od tego spotkania zależy.

Udało się. Jak w wielu innych sprawach - mój poprzednik mówił, ja robiłem. On przekonywał,  ja - przekonałem.

W sierpniu rozpoczęliśmy negocjacje treści umowy komunalizacyjnej. Zespoły robocze zakończyły prace we wrześniu, a 16-go, 18-go i 21-go września rozmawiałem z ministrem Czerwińskim o ostatnich szczegółach. 23-go września 2015 roku Miasto Poznań zostało formalnie poinformowane o zgodzie na komunalizację udziałów spółki MTP.

Targi stały się własnością Miasta 5-go października 2015. To wtedy Miasto Poznań zawarło z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę nieodpłatnego zbycia udziałów spółki. 

Sprawę komunalizacji MTP poprowadziłem od punktu zero do szczęśliwego finału. Łatwo to sprawdzić w stosownych ministerstwach na podstawie ogólnodostępnych informacji: terminów spotkań, notatek, korespondencji. Dokumentują one podejmowane przez nas konkretne kroki i działania. Jestem z tego dumny. Uważam to za jedno z największych osiągnięć mojej dotychczasowej prezydentury. Nie mogę pozwolić, by te nasze działania - moje i moich współpracowników - dyskredytowano w ramach przyszłej kampanii wyborczej.

Temat uważam za zamknięty.

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania