Poznań: Nie dla nienawiści

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, wziął udział w międzynarodowym seminarium "NIE dla NIEnawiści: Miasta wobec uprzedzeń etnicznych i religijnych". W Warszawie mówił o dobrych praktykach, jakie sprawdzają się w Poznaniu.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, wziął udział w międzynarodowym seminarium "NIE dla NIEnawiści"
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, wziął udział w międzynarodowym seminarium "NIE dla NIEnawiści"

Seminarium zorganizował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz American Jewish Committee Central Europe. Przedstawiciele najważniejszych polskich miast spotkali się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, by wymienić doświadczenia związane z przeciwdziałaniem antysemityzmowi i ksenofobii. Razem z nimi debatowali naukowcy, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, NGO, mniejszości narodowych i religijnych w Polsce.

- Najważniejsze, żeby wyraźnie potępić przejawy nienawiści i przeciwstawić się im - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Społeczeństwo zmienia się mentalnie. W Poznaniu staramy się działać m.in. poprzez kulturę czy sport, które potrafią świetnie integrować, a przez to promować i rozwijać tolerancję. Ale trzeba sobie powiedzieć wyraźnie - kluczowa jest edukacja.

Dlatego w Poznaniu działa program, dzięki któremu dofinansowywane są lekcje związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkole. Na zajęcia w poznańskich placówkach przeznaczono 200 tys. zł. W programie bierze udział 37 szkół, a zgłosiło się niemal dwa razy tyle.

Szerokim echem w całej Polsce odbiła się również poznańska kampania na rzecz tolerancji "My Poznań 36,6". Przypomniała ona poznaniakom, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy sobie równi, a szacunek jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. To, co widzimy w innych każdego dnia, to mieszanka stereotypów, wyobrażeń, naszego wychowania i schematów, wśród których wzrastamy.

By działania antydyskryminacyjne były skuteczne, muszą stanowić spójną całość. Dlatego prezydent Poznania powołał pełnomocniczkę ds. przeciwdziałania wykluczeniom - Martę Mazurek, która realizuje politykę miasta w tym zakresie. Zainicjowała m.in. samorządową Sieć dla Równości oraz przyjęcie przez miasto Karty Różnorodności. Do tej pory ten dokument podpisały w Polsce tylko dwa urzędy miasta: Słupsk i Poznań. Kartę podpisują organizacje, które decydują się na zakaz dyskryminacji w miejscu pracy i chcą promować różnorodność, spójność i równość społeczną. Pełnomocniczka była też koordynatorką akcji "Poznań bez nienawiści", dzięki której udało się zamalować nienawistne napisy na murach w wielu częściach miasta.

Jednym z najnowszych koordynowanych przez nią projektów jest Airbag Poznań - kompleksowy program wsparcia dla cudzoziemców dotkniętych dyskryminacją. W praktyce jest to sieć punktów (hosteli, restauracji, sklepów), które w sytuacjach kryzysowych udzielą obcokrajowcom pomocy: zgłoszą przestępstwo na policję i zapewnią opiekę do czasu przyjazdu odpowiednich służb. W ramach projektu funkcjonuje punkt AIRBAG Support, w którym można zgłaszać przejawy dyskryminacji w pracy, na uczelniach oraz w szkołach. Punkt oferuje również wsparcie psychologiczne. Udało się zainicjować współpracę największych poznańskich uczelni, które w ramach projektu wypracowały wspólne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemskim studentom w Poznaniu.

Miasto aktywnie współpracuje też z policją i strażą miejską. Dobre efekty przynoszą także wspólne działania z kościołami i związkami wyznaniowymi. Prezydent Poznania  we współpracy z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, Caritas i przewodniczącym poznańskiej rady miasta przeprowadził zbiórkę publiczną na rzecz Syrii. Wziął też udział w organizowanej przez imama Youssefa Chadida - dyrektora Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu - manifestacji przeciwko agresji, która odbyła się na Placu Wolności.

Poznań wspiera również działania fundacji i organizacji pozarządowych związane z przeciwdziałaniem wykluczeniom. Przykładem jest Festiwal Ukraińska Wiosna-  jedna z największych imprez poświęconych kulturze ukraińskiej w Europie Centralnej.

AW

Załączniki