Prezydent spotkał się z sędziami

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, spotkał się z sędziami z Niemiec, którzy przyjechali do Poznania na zaproszenie swoich polskich kolegów. Brandenburgia od lat współpracuje z Polską w zakresie sądownictwa.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, spotkał się z niemieckimi i polskimi sędziami
Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, spotkał się z niemieckimi i polskimi sędziami

Spotkania sędziów z Niemiec i Polski odbywają się co roku od 1997 r. Brandenburgia jest jedynym niemieckim landem, który współpracuje z Polską w zakresie sądownictwa. Spotkanie 7 maja było pierwszym z udziałem Prezydenta Miasta Poznania. Wzięło w nim udział 7 sędziów z Wyższego Sądu Krajowego oraz z Sądu Krajowego w Brandenburgii (w tym prezes Klaus-Christoph Clavée) oraz sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Podczas spotkania sędziowie wymienili się doświadczeniami i opiniami. Goście pytali m.in. o priorytety rozwoju Poznania, o zarządzanie miastem, o rolę i zadania prezydenta.

W Brandenburgii wyższe sądy krajowe (Oberlandesgerichte) są zazwyczaj sądami drugiej instancji - podobnie jak polskie sądy apelacyjne. W sprawach cywilnych rozpoznają apelacje od wyroków sądów krajowych, a także wyroków sądów rejonowych w sprawach rodzinnych. W skład senatów wyższych sądów krajowych wchodzą co do zasady trzej sędziowie zawodowi. Jednakże w sprawach cywilnych, które nie stwarzają szczególnych trudności i nie mają zasadniczej wagi, sądy te mogą orzekać w składzie jednoosobowym.

AW