Położenie

Nazwa lokalizacji

Łacina

Działki

05/02/55/10, 05/06/2/7, 05/06/3, 05/07/9/2, 05/02/25/11, 05/02/25/7, 05/02/53/8, 05/07/9/6, 05/02/54/10, 05/02/94/2, 05/07/3/6, 05/07/4/2, 05/02/54/5

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,287

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ulic Brneńskiej, A.Jantar i C.Niemena

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 6,0 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 4,6 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 9,7 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa usługowa i wielorodzinna. 

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.