ul. Gnieźnieńska

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Gnieźnieńska

Działki

01/13/4/4, 01/13/6/1, 01/13/6/2, 01/13/7/1, 01/13/7/3, 01/13/7/4, 01/13/8/1, 01/13/8/4, 01/13/9/2, 01/13/10/4, 01/13/10/6, 01/13/11/6, 01/13/11/7

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

1,12

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Bac: dla obszaru Główna w Poznaniu część C

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/192_Bac_uchwala.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana z wyjątkiem zamieszkanego przedwojennego budynku jednorodzinnego i składowiska materiałów budowlanych.

Budynki i zabudowania na terenie

Na dz.7/1 budynek mieszkalny i murowana komórka, na pozostałym obszarze kilka blaszanych garaży.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 11,7 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 7,2 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 12,9 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.