ul. Deszczowa

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Deszczowa

Działki

54/33/342/3, 54/33/343/5

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,312

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Ma1s: "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu", Mas: Mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/319_UMP_XXVIII_405_VII_2016_T.pdf; http://www.mpu.pl/repozytorium/272_UMP_XL_594_VI_2012_T.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul Deszczowej (droga gruntowa)

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 15,6 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 8,4 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 11,7 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: funkcje usługowe

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.