Ul. Bóżnicza 13

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ul. Bóżnicza 13

Działki

51/06/7

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań-Stare Miasto

Powiat

Poznański

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,054

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Decyzja o warunkach zabudowy (aktywne jesli plan zagosp pusty)

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej w granicach funkcjonalnego śródmieścia

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 7,5 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 3,0 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 8,0 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.