Ostrów Tumski

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ostrów Tumski

Działki

04/6/5/23

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznański

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

7,27

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

W przygotowaniu

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Ogródki działkowe

Budynki i zabudowania na terenie

Zabudowania ogródków działkowych.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 9,6 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 5,6 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 11,3 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Konieczne jest przeniesienie ogródków działkowych

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.