Dodaj obiekt - Stowarzyszenia

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Cele

Udzielanie wszechstronnej pomocy chorym na chorobę Alzheimera i ich opiekunom

Formy

  • prowadzenie comiesięcznych spotkań informacyjno-eduklacyjnych dla opiekunów, często z udziałem specjalisty
  • działanie psychologicznej grupy wsparcia
  • prowadzenie indywidualnych porad - psycholog, neurolog, prawnik.
Wróć do listy