Dodaj obiekt - Tel. zaufania i interwencyjne

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Opis

 • Poradnictwo dla osób eksperymentujących, nadużywających, uzależnionych od narkotyków
 • Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych
 • Terapia zajęciowa dla osób uzależnianych
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla rodzin osób uzależnionych
 • Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych
 • Świetlica Socjoterapeutyczna dla młodzieży
 • Konsultacje lekarskie
 • Wystawiamy skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków stacjonarnych
 • Testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu
 • Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, nauczycieli i pedagogów
 • Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów

czynne

Sekretariat prowadzi telefoniczną rejestrację pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

Wróć do listy