Dodaj obiekt - Tel. zaufania i interwencyjne

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Opis

Przerwa wakacyjna do października br.

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna przy wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest organizacją studencką, która przy wsparciu pracowników naukowych udziela bezpłatnych porad prawych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W SUPP działają głównie studenci, którzy udzielają porad prawnych w trzech sekcjach karnej, cywilnej oraz administracyjnej.

1. Sekcja karna zajmuje się sprawami z zakresu prawa i postępowania karnego, w szczególności sprawami związanymi z działaniami sądów karnych, prokuratur, policji oraz służb więziennych.

2. Sekcja cywilna zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy.

3. Sekcja administracyjna zajmuje się sprawami związanymi z działalnością organów administracji publicznej, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, urzędy czy inspekcje. Ponadto zajmuje się również sprawami z zakresu prawa podatkowego, pomocy społecznej oraz sprawami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych.

Dyżury odbywają się w:

1. Domu Studenckim "Hanka", al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań poniedziałek - piątek 10.00-18.00 oraz w sobotę 10.30-12.30

2. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie filia Grunwald, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

3. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, 61-169 Poznań

4. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie filia Piątkowo, os. Łokietka 104, 60-688 Poznań,

5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

Wróć do listy