Informacje o Miejskim Informatorze Multimedialnym

Miejski Informator Multimedialny - oficjalny informator Urzędu Miasta w Poznaniu

Miejski Informator Multimedialny jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Miasta Poznania i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Tworzony jest na podstawie materiałów udostępnianych przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki miejskie oraz współpracujące instytucje.

Technologia w serwisie

Strony serwisu zostały przygotowane z wykorzystaniem dobrych praktyk w dziedzinie budowania stron WWW i w zgodności z najnowszymi standardami wyznaczonymi przez W3C. Kod stron jest zgodny ze standardem XHTML 1.1 i wolny od elementów formatujących wygląd. Sam wygląd definują arkusze stylów zgodne ze standardem CSS 3.0. Dzięki przestrzeganiu standardów, strony prezentują się tak samo w każdej wspierającej je przeglądarce. Dodatkowy wysiłek został włożony w zachowanie wyglądu stron w przeglądarce Internet Explorer (nie wspierającej standardów).

Układ strony nie bazuje na tabelach, lecz zachowuje elastyczność dzięki płynnemu ułożeniu elementów i skalowaniu ich rozmiaru względem wielkości fontu. Zapewnia to właściwą prezentację stron niezależnie od rozmiaru ekranu i daje użytkownikowi możliwość regulowania rozmiaru tekstu z zachowaniem układu elementów strony.

Wybrane treści serwisu dostępne są w postaci kanałów informacyjnych opartych o język XML zgodnych z dwoma popularnymi standardami RSS 2.0 i Atom 1.0. Informacje o dostępnych w serwisie kanałach informacyjnych umieszczone są na liście kanałów XML.


Redakcja Miejskiego Informatora Multimedialnego

Redaktor naczelny

Wojciech Pelc
Kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych
Wydział Organizacyjny
tel. 61 87 85 350

Współpracownicy

Lidia Janas, Beata Skrzypczak, Kinga Kozłowska
e-mail: mim@man.poznan.pl

Kontakt z redakcjami serwisów tematycznych


Partnerzy

Partner portalu, współpraca przy prowadzeniu i aktualizacji baz danych

Wydawnictwo Miejskie Posnania - Centrum Informacji Miejskiej
e-mail: centrum@cim.poznan.pl

Partner Urzędu Miasta - realizacja, rozwój i utrzymanie miejskich serwisów internetowych

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
e-mail: office@man.poznan.pl