Odsłonięcie pomnika Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka

O godz. 19:00 Prezydent Poznania Ryszard Grobelny wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika upamiętniającego Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka.

Odsłonięcie pomnika Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka
Odsłonięcie pomnika Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka

Z tej okazji zostały również złożone kwiaty w miejscu pamięci Jarogniewa Drwęskiego. Wojciech Szczęsny Kaczmarek jak i Jarogniew Drwęski byli Prezesami Związku Miast Polskich w II i III RP.

Wojciech Szczęsn Kaczmarek  odegrał ważną rolę w konsolidacji różnych form współpracy środowisk samorządowych. Był współinicjatorem Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów (pierwsza odbyła się w maju 1992 r. w Poznaniu) - największego forum przedstawicieli gmin, które formułowało najważniejsze postulaty środowiska. Gorąco namawiał obecnych na konferencji wójtów do założenia organizacji gmin wiejskich, co wkrótce zrealizowano. Podjął też konsultacje z przedstawicielami rządu w sprawie nadania bardziej sformalizowanego kształtu dialogowi samorządów z rządem, co zaowocowało powołaniem przez Premier Hannę Suchocką Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której następnie pracował aż do 1999 roku.

Jako Prezes Związku reprezentował miasta w różnych organizacjach i gremiach przedstawicielskich w kraju i zagranicą (Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy - CLRAE, Radzie Gmin i Regionów Europy - CEMR). Był współtwórcą idei powołania struktury do koordynacji współpracy bliźniaczej miast Polski i Niemiec, doprowadzając do powstania Polsko Niemieckiej Grupy Roboczej.

W kraju został miedzy innymi powołany przez Lecha Wałęsę do Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Był też jednym z pięciu obserwatorów samorządowych w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, podczas opracowywania zapisów projektu Konstytucji RP dotyczących samorządu terytorialnego.

W uznaniu Jego szczególnej roli w restytucji i kształtowaniu Związku, jako jedyny spośród laureatów medalu Związku Miast Polskich otrzymał go w postaci pozłacanej.

Miejsce: Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, Wzgórze Św. Wojciecha