gallery:10010x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234description:

.

0x1234name:Katedra świętych Piotra i Pawła0x1234 pic:300030x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Kształt hełmów na wieżach katedry odbudowanej po II wojnie nawiązuje do znanej z ikonografii przebudowy z lat 1725-17290x1234nameShort:hełmy na wieżach katedry0x1234parent:10010x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30003&lang=pl&parent=10010x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30003&lang=pl&parent=10010x1234 pic:300040x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Kształt hełmów na wieżach katedry odbudowanej po II wojnie nawiązuje do znanej z ikonografii przebudowy z lat 1725-17290x1234nameShort:hełmy na wieżach katedry0x1234parent:10010x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30004&lang=pl&parent=10010x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30004&lang=pl&parent=10010x1234 pic:300050x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Kształt hełmów na wieżach katedry odbudowanej po II wojnie nawiązuje do znanej z ikonografii przebudowy z lat 1725-17290x1234nameShort:hełmy na wieżach katedry0x1234parent:10010x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30005&lang=pl&parent=10010x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30005&lang=pl&parent=10010x1234 pic:300060x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W narożach kopułowego dachu Złotej Kaplicy umieszczone zostały w XX w. posągi biskupa Jordana, Bolesława Chrobrego, Mieszka I i Dobrawy0x1234nameShort:dach Złotej Kaplicy0x1234parent:10010x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30006&lang=pl&parent=10010x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30006&lang=pl&parent=10010x1234 pic:300090x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W odkrytym w czasie powojennej odbudowy oknie w ścianie szczytowej, nad portalem, zachowała się oryginalna rozeta gotycka. Witraż do niej zaprojektował Wacław Taranczewski0x1234nameShort:gotycka rozeta0x1234parent:10010x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30009&lang=pl&parent=10010x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30009&lang=pl&parent=10010x1234 pic:301600x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Katedra przed 1939 r.0x1234nameShort:Katedra przed 1939 r.0x1234parent:10010x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30160&lang=pl&parent=10010x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30160&lang=pl&parent=10010x1234 pic:301610x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Katedra po zniszczeniach 1945 r.0x1234nameShort:Katedra po zniszczeniach 1945 r.0x1234parent:10010x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30161&lang=pl&parent=10010x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30161&lang=pl&parent=10010x1234 gallery:10020x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234description:

.

0x1234name:Wnętrze katedry0x1234 pic:300100x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W gotycki, XV-wieczny portal wprawione zostały brązowe drzwi z przedstawieniami scen z życia patronów katedry: św. Piotra z zewnątrz (na zdjęciu) i św. Pawła od wewnątrz0x1234nameShort:gotycki portal0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30010&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30010&lang=pl&parent=10020x1234 pic:301870x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Odbudowywanej po II wojnie katedrze nadano gotycki kształt. Wnętrze nawy głównej0x1234nameShort:Wnętrze nawy głównej0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30187&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30187&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300110x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Podczas odbudowy katedry po II wojnie nadano jej gotycki kształt z ok. poł. XIV w. z gwiaździstym sklepieniem0x1234nameShort:nawa główna i sklepienie0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30011&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30011&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300120x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W oknach prezbiterium znajdują się witraże projektu Wacława Taranczewskiego (pięć od strony południowej) z przedstawieniami Najświętszej Maryi Panny, świętych Piotra i Pawła oraz scenami związanymi z dziejami Polski0x1234nameShort:witraże0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30012&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30012&lang=pl&parent=10020x1234 pic:301880x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W centrum otwartego ołtarza głównego znajdują się monumentalne rzeźby Matki Boskiej Królowej oraz świętych Katarzyny i Barbary, na skrzydłach-przedstawienia dwunastu świętych niewiast.0x1234nameShort:ołtarz główny0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30188&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30188&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300130x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Podczas przebudowy wschodniej części katedry pod koniec XIV w. nad obejściem ołtarza powstały trzy charakterystyczne wieżyczki0x1234nameShort:obejście ołtarza0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30013&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30013&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300140x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Pośrednia ekspozycja ołtarza głównego (zamknięte skrzydła wewnętrzne) to osiem scen pasyjnych, pokazywanych podczas Wielkiego Postu. W podstawie, na której osadzono poliptyk znajduje się rzeźba Ostatniej Wieczerzy0x1234nameShort:ołtarz główny0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30014&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30014&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300150x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Gdy ołtarz główny jest całkowicie zamknięty widoczne są cztery malarskie sceny z życia św. Jana Ewangelisty, św. Jana Chrzciciela, św. Hieronima i św. Krzysztofa0x1234nameShort:ołtarz główny0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30015&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30015&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300190x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Późnobarokowa ambona z ok. 1720 r. z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia Chrystusa, została przeniesiona do katedry w 1956 r. z kościoła ewangelickiego w Miliczu. Data powstania widoczna jest na drzwiczkach zamykających wejście na schody ambony0x1234nameShort:późnobarokowa ambona0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30019&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30019&lang=pl&parent=10020x1234 pic:301890x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Kopia miecza św. Piotra, którym zgodnie z legendą apostoł miał obciąć ucho Malachiasza w Ogrodzie Oliwnym. Ofiarował go Jordanowi, pierwszemu polskiemu biskupowi, ówczesny papież Jan XIII. Oryginał znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym0x1234nameShort:Kopia miecza św. Piotra0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30189&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30189&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300220x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Późnogotyckie (XV-wieczne) stalle, pięknie rzeźbione, trafiły do katedry ze Zgorzelca po II wojnie0x1234nameShort:stalle0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30022&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30022&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300230x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Brązowa płyta poświęcona pamięci biskupa Jordana, wmurowana z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa Roku 2000 w posadzce przy prezbiterium0x1234nameShort:Brązowa płyta poświęcona pamięci biskupa Jordana0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30023&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30023&lang=pl&parent=10020x1234 pic:300250x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Oświetlone światłem padającym z latarni w wieżyczkach i okien w kaplicach obejście wokół prezbiterium jest niezwykłym miejscem0x1234nameShort:obejście ołtarza0x1234parent:10020x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30025&lang=pl&parent=10020x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30025&lang=pl&parent=10020x1234 gallery:10030x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234description:

.

0x1234name:Kaplice katedralne0x1234 pic:300260x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Kaplica rodowa Górków, należących do najświetniejszych rodów wielkopolskich, powstała pod koniec XV w. przez połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą kaplic. Tworzenie mauzoleum rodowego rozpoczął biskup poznański Uriel Górka (zm. 1498 r.)0x1234nameShort:kaplica Górków0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30026&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30026&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300270x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W ołtarzu w Kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się krucyfiks, przeniesiony tam w poł. XVII w. z Bramy Wrocławskiej (wiodącej przez mury miejskie do miasta), otaczany w Poznaniu do końca XVIII w. szczególnym kultem jako cudowny0x1234nameShort:Kaplica Najświętszego Sakramentu0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30027&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30027&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300280x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Obraz Wjazd św. Marcina do Amiens wielkopolskiego malarza Krzysztofa Boguszewskiego (1628 r.) z ołtarza kaplicy św. Marcina pokazuje świętego - patrona jednej z głównych ulic miasta, której święto obchodzone jest w dzień jego urodzin 11 listopada, dzielącego się swoim płaszczem z żebrakiem0x1234nameShort:Obraz Wjazd św. Marcina do Amiens0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30028&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30028&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300290x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki znajduje się nagrobek braci Hieronima i Jana Powodowskich (1586 r.). Przedstawiono na nim zmarłych braci nie leżących, ale klęczących, adorujących scenę Ukrzyżowania0x1234nameShort:Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30029&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30029&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300300x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Kaplica Serca Jezusowego projektu Rogera Sławskiego (1903-04) z malowidłami z tego czasu. Obok wejścia ? najstarsza płyta nagrobna w katedrze dziekana kapituły Teodoryka Pradela (zm. 1383 r.)0x1234nameShort:Kaplica Serca Jezusowego0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30030&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30030&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300310x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W ołtarzu w kaplicy Św. Trójcy (1783-94) widać upodobanie barokowych artystów (Bernard Smolke) do iluzji. W kaplicy spoczywa bp Adam Konarski (zm. 1574)0x1234nameShort:Kaplica Świętej Trójcy0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30031&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30031&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300320x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Kaplica św. Cecylii: alabaster oraz czerwony i czarny marmur zostały użyte w nagrobkach Zygmunta Raczyńskiego i Jana Wąglikowskiego, świetnych przykładach sztuki barokowej gdańskiego warsztatu z poł. XVII w.0x1234nameShort:Kaplica św. Cecylii0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30032&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30032&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300330x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W kaplicy św. Jana Kantego znajduje się płyta nagrobna bpa Jana Lubrańskiego, oraz kanonika Bernarda Lubrańskiego (z warsztatu Vischerów), ufundowana przez jego brata Jana0x1234nameShort:Kaplica św. Jana Kantego0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30033&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30033&lang=pl&parent=10030x1234 pic:300350x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Piękna krata w kaplicy Matki Boskiej i Świętych Aniołów wykonana została w l. 1664-66. Kaplica przeznaczona została na miejsce spoczynku biskupa Andrzeja Szołdrskiego (zm. 1650), znajduje się niej poświęcone mu epitafium0x1234nameShort:Kaplica Matki Boskiej i Świętych Aniołów0x1234parent:10030x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30035&lang=pl&parent=10030x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30035&lang=pl&parent=10030x1234 gallery:10040x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234description:

.

0x1234name:Katedra jako królewska nekropolia, Złota Kaplica0x1234 pic:300370x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Inskrypcja w posadzce nawy głównej, informująca o królach i książętach polskich pochowanych w katedrze, upamiętnia tradycję, zgodnie z którą świątynia, począwszy od pierwszych władców Polski, stała się królewską nekropolią0x1234nameShort:Inskrypcja w posadzce nawy głównej0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30037&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30037&lang=pl&parent=10040x1234 pic:300380x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Chrystusa Pantokratora wyobrażonego na sklepieniu Złotej Kaplicy otacza 20 polskich świętych i błogosławionych0x1234nameShort:Złota Kaplica0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30038&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30038&lang=pl&parent=10040x1234 pic:301900x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Przebudowa Złotej Kaplicy i wyposażenie jej (do 1841 r.) stało się możliwe dzięki społecznej zbiórce pieniędzy. Za posągi pierwszych władców zapłacił hr. Edward Raczyński, który oskarżony o nieuczciwość popełnił w 1845 r. samobójstwo0x1234nameShort:Złota Kaplica0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30190&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30190&lang=pl&parent=10040x1234 pic:300390x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Mozaikowy obraz Matki Boskiej w Złotej Kaplicy, autorstwa Liboria Salandriego z Wenecji, wykonany został według obrazu Tycjana. Salandri jest też autorem ozdobnej posadzki w kaplicy0x1234nameShort:Złota Kaplica0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30039&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30039&lang=pl&parent=10040x1234 pic:301910x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Postaci Bolesława Chrobrego (przedstawionego jako rycerza) rzeźbiarz nadał rysy księcia Józefa Poniatowskiego, bohatera wojen napoleońskich, wiążąc w ten sposób przeszłość i teraźniejszość. Mieszko I wyobrażony został jako kapłan0x1234nameShort:Postać Bolesława Chrobrego (przedstawionego jako rycerza)0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30191&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30191&lang=pl&parent=10040x1234 pic:300400x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W sarkofagu ze szczątkami (prawdopodobnie) Mieszka I i Bolesława Chrobrego w Złotej Kaplicy wykorzystano płaskorzeźby Chrystusa i św. Piotra z XIV-wiecznej tumby Chrobrego, zniszczonej podczas zawalenia się wieży w 1790 r.0x1234nameShort:Złota Kaplica0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30040&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30040&lang=pl&parent=10040x1234 pic:300410x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Obraz Bolesław Chrobry i Otton III u grobu św. Wojciecha Edwarda Brzozowskiego w Złotej Kaplicy przypominać miał jeden ze świetniejszych momentów w początkach historii Polski ? Zjazd Gnieźnieński0x1234nameShort:Złota Kaplica0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30041&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30041&lang=pl&parent=10040x1234 pic:301920x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W podziemiach katedry oglądać można relikty nagrobków (prawdopodobnie) Mieszka I i Bolesława Chrobrego, oraz pozostałości (prawdopodobnie) misy chrzcielnej0x1234nameShort:relikty nagrobków (prawdopodobnie) Mieszka I i Bolesława Chrobrego0x1234parent:10040x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30192&lang=pl&parent=10040x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30192&lang=pl&parent=10040x1234 gallery:10050x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234description:

.

0x1234name:Nagrobki biskupie i szlacheckie0x1234 pic:301620x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Spiżowa płyta nagrobna biskupa Adrzeja z Bnina zamówiona przez niego we flandryjskim warsztacie w 1460 r., fragment.0x1234nameShort:Spiżowa płyta nagrobna biskupa Adrzeja z Bnina0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30162&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30162&lang=pl&parent=10050x1234 pic:301630x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Biskup Uriel Górka został przedstawiony na płycie nagrobnej (z norymberskiego warsztatu Vischerów) jako hierarcha w swoim kościele. W łacińskim napisie znajdującym się na płycie kazał z dumą zaznaczyć, że pochodzi z możnego, wpływowego rodu Górków0x1234nameShort:Biskup Uriel Górka0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30163&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30163&lang=pl&parent=10050x1234 pic:301640x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Płyta nagrobna Łukasza Górki (z norymberskiego warsztatu Vischerów), na której ukazano go jako sławnego rycerza i wielkiego męża, nad którym odbył się już sąd po śmierci.0x1234nameShort:Płyta nagrobna Łukasza Górki0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30164&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30164&lang=pl&parent=10050x1234 pic:301650x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Płyta nagrobna Bernarda Lubrańskiego, kanonika kapituły poznańskiej (zm. 1499) z norymberskiego warsztatu Vischerów.0x1234nameShort:Płyta nagrobna Bernarda Lubrańskiego0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30165&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30165&lang=pl&parent=10050x1234 pic:301930x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:W nagrobku starosty Wielkopolski Andrzeja I Górki i jego żony Barbary z 1574 r. rzeźbiarz Hieronim Canavesi podkreślił zasługi Górków dla Kościoła, a dość ogólnie potraktował treści religijne ? Andrzej był zwolennikiem reformacji0x1234nameShort:nagrobek starosty Wielkopolski Andrzeja I Górki i jego żony Barbary z 1574 r.0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30193&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30193&lang=pl&parent=10050x1234 pic:300420x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Elegancki nagrobek biskupa Adama Konarskiego wykonany przez Hieronima Canavesiego dotarł do Poznania w 1576 r. Koszty jego zamontowania i przebudowy kaplicy Św. Trójcy, w której się znajduje, pokryto z zapisów uczynionych przez biskupa w testamencie.0x1234nameShort:nagrobek biskupa Adama Konarskiego0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30042&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30042&lang=pl&parent=10050x1234 pic:300430x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Nagrobek biskupa Jana Lubrańskiego, założyciela Akademii, wykonał na zamówienie jego następcy rzeźbiarz z warsztatu twórcy kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Jest wczesnym przykładem renesansu w Polsce0x1234nameShort:Nagrobek biskupa Jana Lubrańskiego0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30043&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30043&lang=pl&parent=10050x1234 pic:300440x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Renesansowy nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego (w obejściu), wykonany ok. 1560 r. przez Jana Michałowicza z Urzędowa, ukazuje zmarłego w tzw. pozie sansowinowskiej (leżącego, jakby uśpionego, swobodnie wspartego na jednym ręku).0x1234nameShort:nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30044&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30044&lang=pl&parent=10050x1234 pic:300450x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Renesansowy nagrobek Wawrzyńca Kierskiego (zm. 1595), kantora poznańskiego i archidiakona sandomierskiego, wykonany z piaskowca0x1234nameShort:nagrobek Wawrzyńca Kierskiego0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30045&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30045&lang=pl&parent=10050x1234 pic:300460x1234instance:11210x1234lang:pl0x1234name:Neorenesansowy nagrobek arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego (zm. 1902 r.) autorstwa Władysława Marcinkowskiego, znajduje się w kaplicy św. Józefa, w której urządzono mauzoleum księży zamęczonych w obozach czasie II wojny.0x1234nameShort:nagrobek arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego0x1234parent:10050x1234url:galerie/new_pictures.html?co=show2&instance=1121&id=30046&lang=pl&parent=10050x1234urlSmall:galerie/new_pictures.html?co=show1&instance=1121&id=30046&lang=pl&parent=10050x1234