Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej

Dwudniowe seminarium, zorganizowane przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się w dniach 13 i 14 listopada 2018. Adresatami seminarium były poznańskie przedszkola i szkoły.

W 1. dniu seminarium poszukiwano odpowiedzi na pytanie "Jak tworzyć przyjazną człowiekowi i naturze przestrzeń w ogrodach przedszkolnych i szkolnych?", zaś 2. dzień poświęcony był zagadnieniu "Jak uczyć szacunku do przestrzeni publicznej i troski o nią?"

2. Dzień, "O MIEŚCIE W SZKOLE", w ramach projektu "Wspólna nie znaczy niczyja"

14 listopada 2018, godz. 9:00 - 13:00, MTP - sala Zielona

Uczestnicy: dyrektorzy poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Współpraca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Poznań, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Poznaniu, Izba Architektów RP, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Załączniki


Idea

Ta część seminarium dedykowana poznańskim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym jest kontynuacją projektu edukacyjno-kulturalnego "WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA" realizowanego w latach 2014-2015 przez Miasto Poznań, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji i Politechnikę Poznańską oraz wcześniejszych działań związanych z opracowaniem Karty Przestrzeni Publicznej, których intencją było podniesienie poziomu wiedzy, kreowania pozytywnych i świadomych postaw aktywizujących i integrujących użytkowników na rzecz rozwoju przestrzeni publicznej. Celem tej sesji jest zaprezentowanie możliwości merytorycznego wsparcia poznańskich placówek oświatowych w zakresie sposobów i narzędzi nauczania o przestrzeni publicznej przy pomocy materiałów edukacyjnych w formie scenariuszy lekcyjnych dla różnych grup wiekowych a także efektów przeprowadzonych wcześniej lekcji pokazowych. Seminarium jest wstępem do przeprowadzenia w lutym-marcu 2019 r., warsztatów dla nauczycieli i wychowawców poznańskich szkół w zakresie sposobów i narzędzi nauczania o przestrzeni publicznej.


Założenia

1) Zwiększenie świadomości oraz zaangażowania społecznego w działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest przestrzeń publiczna.

2) Upowszechnienie materiałów edukacyjnych w formie scenariuszy do przeprowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych.

3) Merytoryczne wsparcie szkół w zakresie narzędzi nauczania o mieście i przestrzeni publicznej.


Program sesji

Powitanie uczestników seminarium - Lech Podbrez, Pełnomocnik Prezydenta ds. rewitalizacji.

Wprowadzenie do tematu sesji pt. "Miasto godne uwagi i troski, czyli rzecz o edukacji dzieci i młodzieży" - arch. Anna Rybarczyk-Robak, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu.

Scenariusze i sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych w projekcie "Wspólna, nie znaczy niczyja" - Róża Połeć i Ryszard Pempera, doradcy metodyczni i współautorzy projektu.

Pokrewne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

"Kształtowanie przestrzeni" - Katarzyna Domagalska, Izba Architektów RP, Katarzyna Domagalska,

"Poznańska Akademia Przestrzeni" - Adam Wronkowski, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

"Archi-przygody" - Aleksandra Chrzanowska, Paulina Niemczyk, Narodowe Centrum Kultury (prezentacja przysłana na seminarium).

Po seminarium, kolejnym etapem będą warsztaty wspierające nauczycieli i wychowawców poznańskich szkół w zakresie sposobów i narzędzi nauczania o przestrzeni publicznej, planowane na luty-marzec 2019 r. Informacja o warsztatach będzie przekazana szkołom w styczniu br. przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej