Orientację w mieście i poznanie najważniejszych zabytków ułatwi System Informacji Miejskiej (SIM). SIM obejmuje drogowskazy kierujące do miejsc użyteczności publicznej oraz zabytków oraz tablice informacji turystycznej o najatrakcyjniejszych obiektach.

Brak danych.