154862 2020-10-28 10:59:30 Zaniedbane skwery, po przeprowadzonej rewaloryzacji, służą mieszkańcom jako miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku. Trzy nowe powstały już na Wildzie. W planach jest odnowa kolejnych miejsc z zielenią na Łazarzu i Jeżycach. 

]]>
- W gęstej, śródmiejskiej zabudowie każdy fragment zieleni jest niezwykle cenny. Wspieramy lokalne inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych skwerów i podejmujemy własne działania w tym zakresie. Takie miejsca poprawiają estetykę, wpływają korzystnie na otoczenie i człowieka, ale przede wszystkim służą lokalnej społeczności - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, we współpracy z lokalną społecznością i radami osiedli, prowadzi liczne działania ukierunkowane na  poprawę jakości przestrzeni publicznej. 

W ramach zadania "Zasadzka na fyrtle - zazielenienie skwerów na Wildzie" zakończono rewitalizację trzech obszarów. Całość prac została zrealizowana przy współpracy z Radą Osiedla Wilda oraz zarządcami terenów. Mieszkańcy zyskali nowe "parki kieszonkowe", tak potrzebne w zwartej zabudowie miejskiej. Pełen efekt wykonanych prac będzie można podziwiać wiosną, gdy skwery zazielenią się i zakwitną.

Przestrzenie dla mieszkańców

Jako pierwszy zrewaloryzowano skwer zlokalizowany przy ul. Roboczej. W ramach prac zagospodarowano ok. 180 m2 terenu za przystankiem autobusowym "Robocza". Głównym założeniem było uporządkowanie przestrzeni i przywrócenie funkcji biologicznych na obszarze zdegradowanym oraz uniemożliwienie parkowania samochodów. Istotnym działaniem było również powiązanie skweru z przystankiem autobusowym poprzez poszerzenie chodnika, co umożliwiło wygodne przemieszczanie. W ramach prac zdemontowano zdegradowane ogrodzenie z siatki, zastosowano nawierzchnię mineralną oraz zamontowano małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe). Wprowadzono też różnorodną roślinność, tj. wiśnie piłkowane, graby, róże czy jałowce. Inwestycję zakończono w grudniu 2019 r., a jej koszt wyniósł 67 806 zł.

Wiosną tego roku wykonano prace na obszarze znajdującym się przy ul. Sikorskiego i ul. Umińskiego, który do tej pory służył jako nielegalny parking samochodowy. Teren o powierzchni ok 515 m2 stał się przestrzenią do biernej rekreacji i odpoczynku wśród zieleni. Wprowadzono zróżnicowane nasadzenia, tj. miłorzęby dwuklapowe po północnej stronie, wokół placu dekoracyjne obsadzenia z krzewów róż, trawy ozdobne - zróżnicowane pod względem pokroju: miskant chiński, trzcinnik, rozplenica japońska, śnieguliczka, dereń, natomiast w centralnym miejscu skweru posadzono platana klonolistnego. Na ścieżkach z powierzchni mineralnej stanęły ławki z oparciem. Pozostałe elementy architektury stanowią kosze i stojaki rowerowe. W ramach prac zamalowano również mur ogrodzeniowy od ul. Umińskiego w kolorze odpowiadającym elewacji kamienicy. Inwestycję zakończono w kwietniu 2020 r., a jej koszt wyniósł 90 448,02 zł.

Ostatni z oddanych do użytku skwerów mieści się przy ul. Traugutta i jest z nich największy (ok. 1000 m2). W ramach prac obszar został wyrównany i zrekultywowany. Okoliczne drzewa poddano zabiegom pielęgnacyjnym oraz wprowadzono nowe nasadzenia. Zlikwidowano stare trzepaki, pozostałości betonowych podestów i nabrzeży oraz wprowadzono zabezpieczenia przed wjeżdżaniem samochodów i niekontrolowanym parkowaniem poza wyznaczonymi do tego miejscami. W miejscu istniejących wydeptanych ścieżek powstały nowe z nawierzchni mineralnej, wzdłuż których zlokalizowano ławki z oparciami oraz kosze na śmieci. W centralnie zlokalizowanej rabacie z krzewami i bylinami kwitnącymi postawiono domki dla owadów pożytecznych. Wprowadzono dekoracyjne grupy krzewów, m.in.: tawuły i derenie oraz nasadzono jabłonie, graby i ambrowca balsamicznego. Inwestycję zakończono w październiku 2020 r., a jej koszt wyniósł 114 799,29 zł.

- Wierzymy, że oddane do użytku skwery będą cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zarówno jako przestrzeń do odpoczynku i rekreacji, jak i wspólne dobro, o które należy dbać. Mamy nadzieję, że wprowadzona zieleń pozytywnie wpłynie nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale również komfort użytkowników przestrzeni miejskich - dodaje Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

W ramach swoich prac BKPiRM planuje objąć działaniami kolejne tereny zlokalizowane w przestrzeni śródmieścia, m.in. pomiędzy ul. Łukaszewicza i Dmowskiego we współpracy z Radą Osiedla św. Łazarz oraz teren przy ul. Jeżyckiej - we współpracy z Radą Osiedla Jeżyce.

RB, BKPiRM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-30 10:47:33 276851 <![CDATA[Odnowiony skwer przy ulicy Traugutta]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276851,show2.jpg 276852 <![CDATA[Ulica Robocze przed odnowieniem skweru]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276852,show2.jpg 276853 <![CDATA[Ulica Robocze przed odnowieniem skweru]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276853,show2.jpg 276855 <![CDATA[Odnowiony skwer przy ulicy Roboczej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276855,show2.jpg 276856 <![CDATA[Odnowiony skwer przy ulicy Roboczej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276856,show2.jpg 276857 <![CDATA[Miejsce u zbiegu ulic Sikorskiego i Umińskiego przed odnowieniem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276857,show2.jpg 276859 <![CDATA[Miejsce u zbiegu ulic Sikorskiego i Umińskiego przed odnowieniem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276859,show2.jpg 276860 <![CDATA[Odnowiony skwer u zbiegu ulic Sikorskiego i Umińskiego]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276860,show2.jpg 276861 <![CDATA[Odnowiony skwer u zbiegu ulic Sikorskiego i Umińskiego]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276861,show2.jpg 276871 <![CDATA[Skwer przy ul. Traugutta przed odnowieniem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276871,show2.jpg 276872 <![CDATA[Skwer przy ul. Traugutta przed odnowieniem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276872,show2.jpg 276873 <![CDATA[Skwer przy ul. Traugutta po odnowieniu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276873,show2.jpg 276874 <![CDATA[Skwer przy ul. Traugutta po odnowieniu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276874,show2.jpg 276875 <![CDATA[Skwer przy ul. Traugutta po odnowieniu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276875,show2.jpg 276876 <![CDATA[Skwer przy ul. Traugutta po odnowieniu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154862,276876,show2.jpg
154859 2020-10-28 10:59:07 Dwie poznańskie parafie domagają się zwrotu części nieruchomości od Międzynarodowych Targów Poznańskich. Postępowania toczą się przed Starostą Poznańskim, cały czas trwają analizy prawne dotyczące zasadności tych roszczeń. 

]]>
Chodzi o tereny położone u zbiegu ulic Bukowskiej, Grunwaldzkiej i Heliodora Święcickiego. Ich współwłaścicielem (łącznie z Miastem Poznań) jest Grupa MTP. 

Obecnie przed Starostą Poznańskim toczą się postępowania w sprawie roszczeń restytucyjnych, jakie złożyły dwie parafie: pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa oraz parafia pw. Św. Marcina. Grupa MTP, jako prawnie wpisany współwłaściciel spornych nieruchomości poweźmie wszelkie kroki prawne celem potwierdzenia przysługującego mu prawa własności. Ocena zasadności roszczeń parafii jest przedmiotem toczących się analiz prawnych oraz będzie przedmiotem oceny stosownych organów administracji i niezawisłych sądów.

Dziś MTP - podobnie jak wszyscy przedstawiciele branży targowej w kraju - znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Spółka poważnie ucierpiała wskutek przesunięcia lub odwołania imprez targowych w związku z pandemią.  O przetrwanie walczą również związani z Targami podwykonawcy, którzy praktycznie od marca pozbawieni są źródeł dochodu. Obecna sytuacja w połączeniu z roszczeniami Kościoła i brakiem pomocy ze strony rządu może doprowadzić do utraty setek miejsc pracy.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-30 11:19:28 276880 <![CDATA[Ocena zasadności roszczeń parafii jest przedmiotem toczących się analiz prawnych/ fot. MTP]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154859,276880,show2.jpg 276881 <![CDATA[Ocena zasadności roszczeń parafii jest przedmiotem toczących się analiz prawnych/ fot. MTP]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154859,276881,show2.jpg
125869 2018-11-16 09:11:52 Na poznańskiej Starołęce trwa przebudowa ul. Tarnobrzeskiej. W ramach inwestycji na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej budowana jest droga o szerokości 5,5 metra z nową nawierzchnią, chodnikami po obu stronach jezdni, brukowanymi zjazdami do posesji, a także odwodnieniem i oświetleniem.

]]>
- Prace przebiegają bez zakłóceń. Za nami m.in. roboty ziemne i montaż krawężników po obu stronach jezdni. Rozpoczęło się już układanie nowej nawierzchni na chodnikach i zjazdach - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

FILM

Zakończyły się prace przy budowie kanału teletechnicznego, kanału deszczowego oraz układanie kabli oświetleniowych. Ustawiane są również słupy, na których zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Dla bezpieczeństwa uczestników ruchu na budowanym odcinku powstaną dwa progi zwalniające.

Przed przebudową ul. Tarnobrzeska była częściowo drogą gruntową, a częściowo z utwardzoną, ale z nawierzchnią w złym stanie technicznym. Położony po jednej z jej stron chodnik z płyt betonowych był spękany i pokruszony, brakowało odwodnienia.

Prace budowlane zakończą się jeszcze w tym roku. W dalszym ciągu obowiązuje czasowa organizacja ruchu wprowadzona 30 lipca. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-30 09:56:11 276838 <![CDATA[Prace na ul. Tarnobrzeskiej coraz bardziej zaawansowane]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125869,276838,show2.jpg 276840 <![CDATA[Prace na ul. Tarnobrzeskiej coraz bardziej zaawansowane]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125869,276840,show2.jpg 276841 <![CDATA[Prace na ul. Tarnobrzeskiej coraz bardziej zaawansowane]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125869,276841,show2.jpg 276839 <![CDATA[Prace na ul. Tarnobrzeskiej coraz bardziej zaawansowane]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125869,276839,show2.jpg
154865 2020-10-28 10:59:56 Innowacyjna instalacja kogeneracyjna, połączona z pompą, odzyskującą ciepło ze ścieków, przyczyni się do zmniejszenia o 2 tys. ton rocznie emisji dwutlenku węgla. To nowatorskie rozwiązanie, zastosowane po raz pierwszy w Polsce, wdrożyli inżynierowie poznańskiej Veolii w Szlachęcinie (gmina Czerwonak). System kogeneracji będzie produkował zarówno ciepło, jak i energię elektryczną.

]]>
Wirtualnego otwarcia instalacji dokonali w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce i prezes zarządu Frédéric Faroche oraz Krzysztof Zamasz, członek zarządu i dyrektor handlowy Veolii w Polsce.

- Dzięki współpracy podmiotów prywatnych, takich jak Veolia, komunalnych, jak Aquanet, i państwowych, jak NFOŚiGW, poprawiamy komfort życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Na wykorzystaniu zielonej energii do produkcji ciepła skorzystają wszyscy, przede wszystkim mieszkańcy, którzy dzięki tej inwestycji będą oddychać czystszym powietrzem, co ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i ogólne samopoczucie. Inwestycja ta jest także niezwykle istotna dla miasta w obliczu wyzwań związanych koniecznością adaptacji do zmian klimatycznych i poprawy warunków środowiskowych w Poznaniu.

Innowacyjność rozwiązania zastosowanego w Szlachęcinie polega na stworzeniu systemu odzysku ciepła odpadowego ze ścieków, wspartego instalacją kogeneracyjną. To rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce. Nowa instalacja częściowo zastąpi  tradycyjną ciepłownię zasilaną węglem, działającą obecnie w pobliskim Bolechowie. Zastosowane rozwiązanie zmniejszy emisję CO2, związków siarki oraz pyłów do atmosfery i obniży temperaturę ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do Warty.

- Konieczność realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym osiągnięcia neutralności klimatycznej, wymusza na nas poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w obszarze energetyki. Jestem dumny, że jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy połączenie kogeneracji i pompy odzyskującej ciepło ze ścieków - mówi Frédéric Faroche, prezes Veolii Energii Polska. - Wdrożenie w Szlachęcinie jest przykładem kompleksowego myślenia o środowisku, zgodnego z naszym mottem: "Odnawiamy zasoby świata". Chcemy w jak najmniejszym zakresie sięgać po zasoby naszej planety i jak najlepiej wykorzystywać to, co mamy do dyspozycji. Ciepło odpadowe może z powodzeniem służyć do ogrzewania czy to obiektów mieszkaniowych, czy też przemysłowych i stanowi przykład na praktyczne zastosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

- To innowacyjny projekt, który może być też wdrożony w innych instalacjach  - mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu Veolii Energii Poznań. -  Mógł powstać tylko dzięki niestandardowej współpracy dwóch branż - energetyki i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, jakim jest Aquanet. Takie rozwiązanie mamy zamiar zastosować także w innych oczyszczalniach ścieków.

Nowa instalacja została zlokalizowana na terenie oczyszczalni należącej do Aquanetu (spółki zapewniającej usługi wodno-kanalizacyjne mieszkańcom i firmom z Poznania i okolic) ze względu na konieczność integracji systemu kogeneracyjnego z systemem oczyszczania ścieków. 

- To wspólne przedsięwzięcie da nam konkretne, pozytywne efekty finansowe i środowiskowe - deklaruje Paweł Chudziński, prezes Aquanetu. - Jestem dumny, że mogliśmy wziąć udział w innowacyjnym i proekologicznym projekcie, który wyznacza nowe standardy w naszej branży.

Inwestycję zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja w Szlachęcinie to nie koniec wspólnych działań. W czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i prezes Frédéric Faroche podpisali list intencyjny o dalszej współpracy w ramach realizacji strategii działań na rzecz klimatu w Poznaniu.

Jak działa system kogeneracji w Szlachęcinie?

Nowy system kogeneracji zainstalowany w Szlachęcinie zastąpi częściowo użytkowaną do tej pory ciepłownię węglową w Bolechowie, która będzie uruchamiana jedynie w czasie niższych temperatur. Ciepło, które popłynie do Murowanej Gośliny, zamiast z węgla - wytwarzane będzie z tzw. ciepła odpadowego, powstającego w procesie oczyszczania ścieków, które dziś trafiają wprost do oczyszczalni w Szlachęcinie. Do tej pory ciepło to, które jest źródłem niezwykle cennej energii, dostawało się bezpośrednio do wody i ulatywało do atmosfery. Odtąd nie będzie ono marnowane i zostanie wykorzystane do ogrzania mieszkańców Murowanej Gośliny. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w tym systemie jest wykorzystanie pompy ciepła, która będzie zasilana energią elektryczną, powstającą w ramach kogeneracji gazowej.

Korzyści dla środowiska

Największą zaletą innowacyjnej instalacji z punktu widzenia ekologii jest radykalne ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, związków siarki oraz pyłów. Emitowane do atmosfery spaliny z gazowego silnika zasilającego system kogeneracji w Szlachęcinie praktycznie nie zawierają pyłów, więc ich emisja będzie niemal zerowa. Spaliny z kogeneracji będą wolne od tlenków siarki, natomiast poziom tlenków azotu nie przekroczy wartości 250 mg/Nm3. W efekcie nastąpi poprawa jakości powietrza w pobliskich miejscowościach: Czerwonaku, Murowanej Goślinie i okolicy. Zważywszy, że w okresie jesienno-zimowym przeważają tam wiatry południowo - zachodnie, zmiana wpłynie korzystnie nie tylko na jakość życia mieszkańców okolicznych miasteczek, ale także na stan środowiska w Puszczy Zielonce.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-29 11:53:09 276789 <![CDATA[W czwartek nastąpiło wirtualne otwarcie instalacji]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276789,show2.jpg 276790 <![CDATA[Prezydent Poznania i prezes prezes Veolii Energii Polska podpisali list intencyjny o dalszej współpracy w ramach realizacji strategii działań na rzecz klimatu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276790,show2.jpg 276796 <![CDATA[Prezydent Poznania i prezes prezes Veolii Energii Polska podpisali list intencyjny o dalszej współpracy w ramach realizacji strategii działań na rzecz klimatu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276796,show2.jpg 276797 <![CDATA[Instalacja w Szlachęcinie to pierwsza taka innowacja w Polsce]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276797,show2.jpg 276800 <![CDATA[Instalacja w Szlachęcinie to pierwsza taka innowacja w Polsce]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276800,show2.jpg 276801 <![CDATA[Instalacja w Szlachęcinie to pierwsza taka innowacja w Polsce]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276801,show2.jpg 276802 <![CDATA[Instalacja w Szlachęcinie to pierwsza taka innowacja w Polsce]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276802,show2.jpg 276803 <![CDATA[Instalacja w Szlachęcinie to pierwsza taka innowacja w Polsce]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276803,show2.jpg 276804 <![CDATA[Instalacja w Szlachęcinie to pierwsza taka innowacja w Polsce]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154865,276804,show2.jpg
154798 2020-10-27 10:37:46 Przed nami rozdanie nagród w miejskim konkursie "Inicjatory 2019". W tym roku mieszkańcy zgłosili 36 inicjatyw pozarządowych. Spośród nich kapituła wytypuje zwycięzców w czterech kategoriach. Ponadto swojego zwycięzcę wskażą także sami poznaniacy. Laureatów poznamy już w piątek, 30 października. Finał konkursu będzie można śledzić na kanale Miasta Poznania na portalu YouTube. Początek godz. 18:00. 

]]>
To już piąta edycja konkursu, którego celem jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców stolicy Wielkopolski, a także promowanie działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych.

We wrześniu mieszkańcy mogli zgłaszać kandydatów do konkursu. Łącznie do urzędu miasta wpłynęło 36 nominacji spełniających wymogi formalne. Projekty mogły być zarówno wieloletnie, jak i krótsze. Wymagane było jedynie, aby ich realizacja miała miejsce, częściowo lub w całości, w 2019 roku. Nadesłane inicjatywy pochodzą z wielu obszarów, w tym m.in. kultury, nauki, środowiska, zdrowia czy sportu. Spośród nich kapituła wytypuje zwycięzców w czterech kategoriach:

 • "Inicjator Roku" - projekty, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród zgłoszonych, 
 • "Inicjator Wspierający" - inicjatywy ukierunkowane na pomoc osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska,
 • "Inicjator Aktywizujący" - przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia,
 • "Inicjator Nowatorski" - inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności.

Niezależnie od nagród w powyższych kategoriach, swojego zwycięzcę wskazują także sami poznaniacy. Nagrodę "Inicjatora Mieszkańców" - w tym roku im. Andrzeja Białasa - otrzyma inicjatywa, który dostała najwięcej głosów w otwartym plebiscycie internetowym. 

Zwycięzcy w każdej kategorii oprócz tytułu Inicjatora i statuetki otrzymają również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł. Laureatów poznamy już w piątek, 30 października. Finał konkursu będzie można śledzić na kanale Miasta Poznania na portalu YouTube. Początek godz. 18:00. Galę uświetni występ zespołu Bloki.

Andrzej Białas  - patron "Inicjatora Mieszkańców" - był społecznikiem i przewodniczącym Rady Osiedla Ławica. W latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezydenta Poznania. Następnie objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Walczył z ciężką chorobą nowotworową. Odszedł we wrześniu 2019 roku, mając 62 lata.

W poprzedniej edycji konkursu "Inicjatora Mieszkańców" dostała inicjatywa Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA pt. Projekt 5 zmysłów o]Wolności.

Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań i Pozarządowy Poznań. Producentem gali - Estrada Poznańska.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-30 10:28:36 276820 <![CDATA[W poprzedniej edycji konkursu "Inicjatora Mieszkańców" dostała inicjatywa Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA pt. Projekt 5 zmysłów o]Wolności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154798,276820,show2.jpg 276819 <![CDATA[Laureatów poznamy już w piątek, 30 października. Finał konkursu będzie można śledzić na kanale Miasta Poznania na portalu YouTube. Początek godz. 18:00.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154798,276819,show2.jpg
154624 2020-10-22 10:14:25 Rozpoczęta wiosną renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6, u zbiegu ulic Działyńskich oraz Nowowiejskiego, zbliża się do końca. Wykonano już niemal wszystkie zaplanowane prace, na ukończeniu są roboty związane z ostatnimi fragmentami elewacji od strony ul. Działyńskich.

]]>
- Remonty zabytkowych szkół to podwójna inwestycja. Nie tylko inwestujemy w bazę oświatową, ale także w dziedzictwo kulturowe i wizerunek miasta. Przywracamy też dzięki nim atrakcyjność szkół śródmiejskich, które przez lata były często zaniedbywane i wymagają dodatkowych nakładów. Jednym z takich miejsc, które odzyskuje dawny blask jest budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich znajdujący się w samym centrum miasta - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

FILM

Elewacja neogotyckiego budynku, wzniesionego w latach 1884-86 u zbiegu ulic Działyńskich oraz Nowowiejskiego, była przed rozpoczęciem robót silnie zabrudzona, zaatakowana przez mikroorganizmy oraz oszpecona zamurowaniami i dobudowami. Dzięki prowadzonym pracom, polegającym na oczyszczeniu, dezynfekcji, naprawach i impregnacji przed wilgocią, odzyskuje dawny blask i otrzymuje zabezpieczenie przed dalszą degradacją.

- Zgodnie z umową wykonawca na zakończenie inwestycji ma czas do końca stycznia. Zadeklarował jednak, że wszystkie zaplanowane prace zrealizuje do końca listopada i nic nie wskazuje na to, by ten termin był zagrożony - zaznacza Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Odnowione są już w całości elewacje od strony dziedzińca i ul. Nowowiejskiego. Kończą się prace na elewacji od strony ul. Działyńskich. Wymieniono uwzględnione w projekcie okna, a drzwi poddano renowacji. Niebawem zostaną zamontowane nowe lampy. Wewnątrz budynku, na najniższej kondygnacji, skuto stare posadzki i tynki, osuszono zawilgocone ściany, które ponownie zostały otynkowane, ułożono nowe podłogi.  

Gmach, znajdujący się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków, dostosowano również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mogą już one korzystać ze schodowych platform dźwigowych oraz wyremontowanej łazienki, a także wchodzić do szkoły od strony podwórza z poziomu chodnika.

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu" uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-29 11:10:09 276245 <![CDATA[Coraz bliżej zakończenia renowacji elewacji gmachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154624,276245,show2.jpg 276246 <![CDATA[Coraz bliżej zakończenia renowacji elewacji gmachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154624,276246,show2.jpg 276247 <![CDATA[Coraz bliżej zakończenia renowacji elewacji gmachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154624,276247,show2.jpg 276248 <![CDATA[Coraz bliżej zakończenia renowacji elewacji gmachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154624,276248,show2.jpg 276787 <![CDATA[Coraz bliżej zakończenia renowacji elewacji gmachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154624,276787,show2.jpg
154411 2020-10-19 08:48:32 "Chmura w organizacjach - adaptacja technologii" to temat drugiego szkolenia online prowadzonego przez specjalistów z IBM Polska. Warsztaty dedykowane są poznańskim przedsiębiorcom i miłośnikom nowoczesnych technologii. Udział jest bezpłatny, wystarczy się zapisać.

]]>
Miasto i IBM Polska w lipcu podpisały list intencyjny. Jednym z elementów współpracy między Poznaniem a gigantem branży informatycznej jest seria otwartych warsztatów. Zapisy na kolejne z nich właśnie wystartowały. Zajęcia poprowadzi Piotr Beńke, dyrektor ds. technologii IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

- Usługi w modelu chmury obliczeniowej są fundamentem współczesnych rozwiązań informatycznych. Chmura pozwala na szybkie budowanie i uruchamianie nowych funkcji biznesowych, skalowanie/rozbudowywanie systemów, korzystanie z mikroserwisów wielu dostawców i kontrolowanie kosztów w myśl zasady: płacisz tyle, ile zużywasz - mówi dyrektor Piotr Beńke. - W zależności od potrzeb, możliwości i ograniczeń budowane są rozwiązania korzystające z zasobów chmury prywatnej, publicznej, jak i hybrydowej. Coraz częściej w jednej organizacji stajemy przed wyzwaniem zarządzania środowiskami wielochmurowymi. Aby chmura była efektywna często konieczne są zmiany we wdrażających je organizacjach, przekształcając je w bardziej elastyczne i zwinne. Tym i innym zagadnieniom poświęcone będą najbliższe warsztaty - dodaje.

Zapisy prowadzone są pod adresem plusjeden@um.poznan.pl. Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Cisco Webex w środę, 4 listopada w godz. 17:30 - 19:30. Link pozwalający dołączyć do sesji zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników mailowo dzień przed szkoleniem.

Z wiedzy ekspertów z IBM będzie można skorzystać także podczas warsztatów "Blockchain - technologia nie tylko dla kryptowalut". Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane wkrótce. 

Cykl szkoleń online z ekspertami z IBM wystartował na początku października. Wtedy uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach pt. "Sztuczna inteligencja dla małych i dużych - dane współczesnym dobrem naturalnym". 

Wydarzenie jest organizowane przy współpracy Miasta Poznań, IBM Polska i Przestrzeni pracy wspólnej +jeden.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-29 09:58:03 276029 <![CDATA[Szkolenie odbędzie się w środę, 4 listopada w godz. 17:30 - 19:30.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154411,276029,show2.jpg 276030 <![CDATA[Szkolenie odbędzie się w środę, 4 listopada w godz. 17:30 - 19:30.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154411,276030,show2.jpg
154861 2020-10-28 10:59:23 Od 2 listopada - z uwagi na sytuację epidemiczną - zostaną wprowadzone korekty w rozkładzie jazdy linii tramwajowych ZTM. W dni robocze tramwaje będą jeździć co 10 minut już od godziny 13:30. Zmieni się również częstotliwość kursów pomiędzy porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym.

]]>
W celu zwiększenia dostępności komunikacji publicznej w czasie tzw. popołudniowego szczytu już od godziny 13:30 tramwaje będą kursowały co 10 minut. Jednocześnie, w momencie mniejszego zapotrzebowania wynikającego m.in. z pandemii Covid-19 i decyzji władz państwowych o zdalnej nauce uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz średnich, częstotliwość kursowania pomiędzy  porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym zostanie zmieniona z co 12 na co 15 minut.

Wyjątkiem będzie linia numer 16, na trasie której podczas szczytu komunikacyjnego w dni robocze tramwaj będzie kursował co 5 minut. W soboty "16" będzie kursować w godz. 11:00 - 20:00 z częstotliwością co 10 minut, a w pozostałym czasie co 20 minut.

Na linii numer 11 tramwaje będą kursowały co 20 minut w szczycie komunikacyjnym, natomiast w dni świąteczne tramwaj będzie kursował w godz. od 11:00 do 20:00.

W niedziele i święta częstotliwość kursowania tramwajów do godz. 11:00 będzie wynosiła co 30 minut, a po godz. 11:00 co 20 minut.

Komunikacja tramwajowa od poniedziałku, 2 listopada, funkcjonować będzie zatem zgodnie z następującymi częstotliwościami

W dni robocze:

- do godz. 6:30 - co 15 minut

- między 6:30 a 9:00 - co 10 minut (z wyjątkiem linii 16 - co 5 minut i linii 11 - co 20 minut)

- od 9:00 do 13:30 - co 15 minut

- w godz. 13:30 - 18:30 - co 10 minut ( (z wyjątkiem linii 16 - co 5 minut i linii 11 - co 20 minut)

- po godz. 18:30 - co 20 minut

W soboty:

- przez cały dzień co 20 minut. Wyjątek stanowi linia nr 16, która w godz. 11:00 - 20:00 funkcjonować będzie z częstotliwością co 10 minut, a w pozostałym czasie co 20 minut)

W niedziele i święta:

- do godz. 11:00 - co 30 minut (bez linii nr 11)

- po godz. 11:00 - co 20 minut (linia na 11 tylko do godz. 20:00)

Zmiany przy lotnisku 

W komunikacji autobusowej 2 listopada nastąpi również zmiana organizacji ruchu na terenie portu lotniczego Ławica.

Obecny przystanek końcowy - przy hali odlotów - będzie od tego dnia również przystankiem początkowym. Autobusy linii numer 159 (od pierwszych kursów) oraz nocnej nr 242 (od nocy z  2 na 3 listopada) będą rozpoczynały kursy spod hali odlotów, kontynuując kurs do przystanku przy hali przylotów, który będzie przystankiem pośrednim - obowiązującym, tak jak do tej pory, tylko w kierunku centrum.

Od listopada zmieni się również funkcjonowanie nocnego transportu. Więcej na te temat na stronie poznan.pl

RB, MPK, ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-28 15:46:16 276743 <![CDATA[Tramwaje linii nr 16 będą kursować w godzinach szczytu co 5 minut]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154861,276743,show2.jpg 276741 <![CDATA[Od 2 listopada wzmocnienie w ramach popołudniowego szczytu komunikacyjnego rozpocznie się już o godz. 13:30]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154861,276741,show2.jpg 276740 <![CDATA[Schemat organizacji przystanków przy lotnisku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154861,276740,show2.jpg
154860 2020-10-28 10:59:15 Czy wizja przyjaznego miasta z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu jest osiągalna? Czy mogą w tym pomóc edukacja i wsparcie nowoczesnych technologii? Jaka jest rola mieszkańców w budowaniu bezpieczeństwa? Kwestie te zostaną poruszone podczas IV Forum Rozwoju Miast, które odbędzie się 4-5 listopada. Ze względu na aktualną sytuację, tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się online. 

]]>
Pierwotnie Forum Rozwoju Miast miało odbyć się 21-22 października. Wydarzenie musiało jednak zostać przełożone. Powodem zaistniałej sytuacji była nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii. We wprowadzonej na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania strefie czerwonej obowiązywał całkowity zakaz organizacji targów, wystaw i konferencji, również wirtualnych. Zapis ten został jednak zmieniony. Wprowadzona nowelizacja dopuszcza konferencje online. 

IV Forum Rozwoju Miast odbędzie się 4-5 listopada. Zaproszenie do dyskusji przyjęli m.in. specjaliści z Wiednia, Tallina, Jyväskylä, Bilbao, Eindhoven, Amsterdamu, Berlina, Kopenhagi, Oslo, Bolonii i Londynu. Wątkiem przewodnim tegorocznego forum jest wizja miasta z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu, a także rola mieszkańców w budowaniu miast zdrowych, odpornych i integrujących lokalną społeczność. Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy do tworzenia miasta przyjaznego są potrzebne konkretne kompetencje oraz które z nich są kluczowe? 

- Czas epidemii zmusił wszystkich do dostosowania się niemalże z dnia na dzień do nowej rzeczywistości, jaką dała nam pandemia koronawirusa. Zmienił się stosunek mieszkańców i włodarzy do przestrzeni publicznej, transportu publicznego czy też relacji społecznych. Z pewnością zostanie to odzwierciedlone w planowaniu większości rozwiązań funkcjonujących w miastach.Warto o tym podyskutować w gronie międzynarodowych specjalistów, ponieważ nigdy wcześniej wymiana doświadczeń nie była tak budująca i potrzebna - mówi Iwona Matuszczak - Szulc, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. - Warto dzisiaj dyskutować o ciekawych wątkach, żeby mieć właściwą receptę na przyszłe wyzwania w rozwoju miast. Dyskusja osób bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drodze oraz kształcenie dzieci i młodzieży w wielu europejskich miastach z pewnością będzie interesujące nie tylko dla samorządowców.

Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19 spotkania z prelegentami będą się odbywać online. 4 listopada wykłady i spotkania będą poświęcone zagadnieniu "Bezpieczne ulice", natomiast 5 listopada mówcy pochylą się nad tematem "Kompetencje XXI wieku". Wydarzenie będzie tłumaczone na język angielski oraz język migowy.

Międzynarodowa konferencja to okazja do wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w Polsce i miastach całej Europy. Prelegenci Forum Rozwoju Miast to eksperci, praktycy, pasjonaci i aktywiści działający na rzecz budowania dobrych miast do życia. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Wystarczy się zarejestrować. Na stronie Forum Rozwoju Miast dostępne są szczegółowy program i sylwetki prelegentów. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-29 10:35:18 276760 <![CDATA[IV Forum Rozwoju Miast odbędzie się 4-5 listopada]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154860,276760,show2.jpg 276761 <![CDATA[IV Forum Rozwoju Miast odbędzie się 4-5 listopada]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154860,276761,show2.jpg
154797 2020-10-27 10:37:28 Kierowcy i rowerzyści mogą korzystać z wyremontowanej nawierzchni na kolejnej części ul. Rakoniewickiej.

]]>
W tym roku prace prowadzone były na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Czechosłowacką do ul. Leszczyńskiej. W ich trakcie zerwana została stara, już zniszczona nawierzchnia.

W jej miejsce ułożona jest nowa, dzięki czemu znacznie poprawił się komfort jazdy jedno i dwuśladami. Była to kontynuacja robót prowadzonych w zeszłym roku. Koszt prac to 315 tysięcy złotych.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-28 11:02:21 276728 <![CDATA[Nowa nawierzchnia na ul. Rakoniewickiej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154797,276728,show2.jpg 276727 <![CDATA[Nowa nawierzchnia na ul. Rakoniewickiej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154797,276727,show2.jpg 276729 <![CDATA[Nowa nawierzchnia na ul. Rakoniewickiej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154797,276729,show2.jpg 276730 <![CDATA[Nawierzchnia ul. Rakoniewickiej przed odnowieniem fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154797,276730,show2.jpg 276731 <![CDATA[Nawierzchnia ul. Rakoniewickiej przed odnowieniem fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154797,276731,show2.jpg
154796 2020-10-27 10:37:14 W piątek, 30 października, na cały odcinek ul. Dolna Wilda między skrzyżowaniem z ul. św. Jerzego i Żelazka a ul. Górna Wilda wraca stała organizacja ruchu. Wykonawca zakończył zasadnicze roboty budowlane związane z nową drogą rowerową, łączącą okolice parku Jana Pawła II na Wildzie z ul. Półwiejską i Krakowską.

]]>
- Dwukierunkowa droga rowerowa wzdłuż ul. Dolna Wilda to ponad kilometr nowej trasy, której brakowało na rowerowej mapie Poznania. Jazda między Wildą a centrum znacznie się poprawi, a rowerzyści nie będą już musieli poruszać się jezdnią razem z samochodami - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

FILM

Na pierwsze odcinki ulic, wzdłuż których powstawała droga rowerowa na ul. Dolna Wilda - od skrzyżowania z ul. św. Jerzego i Żelazka do ul. Czajczej, a także na ul. Półwiejską - od ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Krakowską i Kościuszki) - stała organizacja ruchu wróciła już w połowie września. 

- Od 30 października na całej ul. Dolna Wilda znów będzie można się poruszać w dwóch kierunkach, co  jest szczególnie istotne w związku z pracami, jakie są prowadzone na ul. Wierzbięcice - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Dzięki prowadzonej od kwietnia inwestycji powstał ponad kilometr nowej, dwukierunkowej drogi rowerowej. Trasa o szerokości od 2 do 2,5 m została wyznaczona po zachodniej stronie ul. Dolna Wilda, na odcinku od ulic Świętego Jerzego do Górna Wilda, a dalej - po wschodniej stronie ul. Górna Wilda - w kierunku ul. Królowej Jadwigi. Ostatni, około 70-metrowy odcinek drogi o szerokości 2 metrów, połączył wzdłuż ulicy Półwiejskiej ul. Królowej Jadwigi z ul. Krakowską.

Wzdłuż trasy powstał chodnik, nowe oświetlenie, a także zatoki postojowe do parkowania równoległego przy krawędzi jezdni, która na całej szerokości od ul. św. Jerzego do ul. Górna Wilda uzyskała nową nawierzchnię. Przebudowane i dostosowane do ruchu rowerowego zostały sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Dolna Wilda i Świętego Jerzego, ul. Górna Wilda i Królowej Jadwigi oraz ul. Półwiejskiej i ul. Krakowskiej.

W związku z tym, że - po odwołaniach - Wojewoda Wielkopolski w czerwcu częściowo uchylił zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, nie udało się jeszcze wybudować chodnika na wysokości ul. Dolna Wilda 40 oraz chodnika i drogi rowerowej na wysokości ul. Dolna Wilda 16.

- Postępowanie administracyjne w tych dwóch sprawach zostało wznowione i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń przystąpimy do kontynuacji prac  - wyjaśnia Grzegorz Bubula.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 16:58:20 276691 <![CDATA[Dwukierunkowa droga rowerowa wzdłuż ul. Dolna Wilda to ponad kilometr nowej trasy, której brakowało na rowerowej mapie Poznania fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154796,276691,show2.jpg 276692 <![CDATA[Dwukierunkowa droga rowerowa wzdłuż ul. Dolna Wilda to ponad kilometr nowej trasy, której brakowało na rowerowej mapie Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154796,276692,show2.jpg 276693 <![CDATA[Dwukierunkowa droga rowerowa wzdłuż ul. Dolna Wilda to ponad kilometr nowej trasy, której brakowało na rowerowej mapie Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154796,276693,show2.jpg 276694 <![CDATA[Dwukierunkowa droga rowerowa wzdłuż ul. Dolna Wilda to ponad kilometr nowej trasy, której brakowało na rowerowej mapie Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154796,276694,show2.jpg 276695 <![CDATA[Oprócz drogi rowerowej wyremontowano także chodniki]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154796,276695,show2.jpg 276697 <![CDATA[Oprócz drogi rowerowej wyremontowano także chodniki]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154796,276697,show2.jpg
154795 2020-10-27 10:37:00 Już po raz 13. przyznano stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli studia na poznańskich uczelniach. W tym roku akademickim ze stypendium skorzysta 26 osób. Tym samym grono stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji zwiększyło się do ponad 350 osób.

]]>
W tym roku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 wręczenie stypendiów odbyło się online. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, Rady Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania oraz tegoroczni stypendyści. 

- Spotykamy się w szczególnych, trudnych dla wszystkich okolicznościach. Sytuacja związana z pandemią jest wyzwaniem nie tylko dla miasta, ale także całego środowiska akademickiego. Jestem jednak przekonany, że również w nowych warunkach będziemy podejmować wspólne działania, wzmacniające wizerunek Poznania jako miasta przyjaznego młodym. Cieszymy się, że wybraliście stolicę Wielkopolski, aby realizować tu swoje pasje oraz ambicje naukowe i zawodowe - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Studentów i studentki powitał również prof. Andrzej Legocki, przewodniczący Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, która opiniowała wnioski stypendialne.

- Jesteście bardzo ważną grupą naszej społeczności, osobami o niezwykłych zdolnościach i potencjale. To wy będziecie decydować o naszej przyszłości.  W tym trudnym momencie historii, w którym się teraz znajdujemy, bardzo liczymy na waszą mądrość i zaangażowanie - powiedział prof. Legocki.

Gratulacje stypendystom i stypendystkom złożyła także prof. Hanna Kocka-Krenz, członkini Rady, która przedstawiła prezentację "Początki Poznania".  

W roku akademickim 2020/2021 Miasto oferuje stypendia w wysokości 1250 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca.

W tym roku poprzez program stypendialny Poznań przyciągnął studentów pochodzących z 10 województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i podkarpackiego. 

W tym roku największym zainteresowaniem wśród stypendystów cieszy się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, na którym naukę podjęło 13 studentów i studentek. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wybrało 6 nagrodzonych. Na studia na Politechnice Poznańskiej zdecydowało się również 6 osób, a na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 osoba.

Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: Olimpiada Biologiczna (8 osób) i Olimpiada Chemiczna (6 osób).  

Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Zobacz także:
Stypendystki i stypendyści Miasta Poznania 20/21

WRMiWM/JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 15:51:59 276674 <![CDATA[W tym roku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 wręczenie stypendiów odbyło się online.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154795,276674,show2.jpg 276675 <![CDATA[W tym roku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 wręczenie stypendiów odbyło się online.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154795,276675,show2.jpg 276673 <![CDATA[W tym roku akademickim z miejskiego stypendium skorzysta 26 osób.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154795,276673,show2.jpg 276676 <![CDATA[Gratulacje stypendystom i stypendystkom złożyła także prof. Hanna Kocka-Krenz, członkini Rady, która przedstawiła prezentację "Początki Poznania".]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154795,276676,show2.jpg 276672 <![CDATA[W tym roku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 wręczenie stypendiów odbyło się online.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154795,276672,show2.jpg
154794 2020-10-27 10:36:44 Miłośnicy historii mają powód do radości. Ponownie otwarto ekspozycję wewnętrzną Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli, która od początku pandemii była zamknięta. Z tej okazji od wtorku, 27 października na zwiedzających czeka nowa wystawa czasowa pt. "Dragoni generała Maczka. Rzeszów 1937 - Świętoszów 2020", a także przearanżowana wystawa stała. 

]]>
Wystawa "Dragoni generała Maczka. Rzeszów 1937 - Świętoszów 2020" prezentuje losy walczącego w ramach 1. Polskiej Dywizji Pancernej 10. Pułku Dragonów. Ta zmotoryzowana jednostka piechoty brała czynny udział w działaniach frontu w zachodniej Europie w latach 1944-1945. Stanowiła formację o charakterze ofensywnym, działając jako wsparcie czołgów w chwili przełamywania linii frontu. 

Nowa wystawa czasowa jako pierwsza w historii polskich placówek muzealniczych pokazuje w sposób syntetyczny historię jednego z czołowych pododdziałów Polskich Sił Zbrojnych. - Wyjątkowość naszej ekspozycji polega również na tym, że opiera się na niezwykłych źródłach. Po II wojnie światowej do późnych lat 80. w Londynie, weterani 10. Pułku Dragonów wydawali periodyk pt. "Dragoni naprzód" zawierał on głównie wspomnienia oraz informacje o wojennych wydarzeniach. Artykuły z tego unikatowego wydawnictwa stanowią niezwykle cenne uzupełnienie scenariusza wystawy - mówi Anna Sochacka z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 

Historia jednostki rozpoczyna się w 1938 roku od sformowania w Rzeszowie dywizjonu rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii. Od tego momentu ułani, a potem dragoni podążają szlakiem bojowym od Francji do Niemiec, walcząc zwycięsko w II wojnie światowej. Po kilkudziesięciu latach hasło "Dragoni Naprzód!" ponownie rozbrzmiało w polskich koszarach. W 1995 roku tradycje pułkowe przejmuje 10. batalion zmechanizowany ze Świętoszowa. W tym roku przypada 25. rocznica tego wydarzenia. Jak dodają muzealnicy, wystawa ma być także swoistym hołdem dla weteranów i współczesnych dragonów.

Ekspozycję można oglądać od 27 października do 29 grudnia w Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli. Kuratorem wystawy jest Miłosz Stroński. 

W muzeum obowiązuje tymczasowy regulamin zwiedzania dostosowany do obostrzeń sanitarnych związanych z Covid-19. Oznacza to m.in. wymóg zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego czy dezynfekcji rąk. Szczegóły można znaleźć na stronie muzeum na Facebooku

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie działań muzealnych".

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 16:21:27 276678 <![CDATA[Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia, fot. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154794,276678,show2.jpg 276680 <![CDATA[Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia, fot. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154794,276680,show2.jpg 276681 <![CDATA[Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia, fot. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154794,276681,show2.jpg 276679 <![CDATA[Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia, fot. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154794,276679,show2.jpg 276682 <![CDATA[Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia, fot. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154794,276682,show2.jpg 276683 <![CDATA[Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia, fot. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154794,276683,show2.jpg 276684 <![CDATA[Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia, fot. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154794,276684,show2.jpg
154793 2020-10-27 10:36:29 Planując w tym roku wizyty na cmentarzach warto je rozłożyć w czasie. Aby ułatwić dojazd na nekropolie ZTM wzmocni komunikację publiczną również w weekend po Wszystkich Świętych - 7-8 listopada.

]]>
Chcąc ułatwić dojazd na nekropolie oraz umożliwić rozłożenie w czasie wizyt na cmentarzach Zarząd Transportu Miejskiego zaplanował wzmocnienia komunikacji publicznej także w weekend 7-8 listopada (sobota - niedziela). W tym okresie będzie można skorzystać m. in. z dodatkowej linii autobusowej numer 133 do cmentarza na Miłostowie. Przypominamy, że Poznań i powiat poznański od 17 października znajdują się w tzw. czerwonej strefie Covid-19.

► 7 - 8 listopada (sobota - niedziela):

Obowiązuje sobotni i świąteczny rozkład jazdy z następującymi zmianami w godz. 8.00 - 17.00:

- linia nr 1 co 15 minut

- linia nr 6 co 10 minut

- linia nr 8 co 10 minut

- linia nr 15 co 10 minut, wydłużona do Junikowa

- linia nr 133: RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska - BOGUCIN, kursy co 15 minut (tabor przegubowy)

- linia nr 177 wzmocniona do co 15 minut

Więcej informacji na temat komunikacji w związku z Wszystkich Świetych na stronie poznan.pl

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 15:12:19 276671 <![CDATA[Również w weekend po Wszystkich Świętych komunikacji przy cmentarzach będzie wzmocniiona]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154793,276671,show2.jpg
154769 2020-10-26 12:34:12 Rozpoczął się remont nawierzchni na ul. Krzywoustego na jezdni wyjazdowej z Poznania, na wysokości centrum handlowego Giant. Do piątku 30 października nieprzejezdny jest również odcinek ul. Szwedzkiej.

]]>
W pierwszym tygodniu prac ekipy Zakładu Robót Drogowych frezują i układają nową nawierzchnię pomiędzy zjazdem z ul. Szwedzkiej, a wjazdem na parking przy centrum Giant/Kinepolis. Prace te powodują zamknięcie przejazdu ulicą Szwedzką na odcinku od wjazdu na wiadukt nad ul. Krzywoustego do włączenia w ul. Krzywoustego. Ulica Szwedzka będzie nieprzejezdna na tym odcinku do 30 października.

Objazd w stronę Krzesin został wyznaczony ulicami: Krzywoustego - Wiatraczną - Żegrze -Bobrzańską.

W związku z zamknięciem odcinka ul. Szwedzkiej wprowadzony został także objazd dla autobusów linii nr 181, 431, 432, 435, 501, 502 oraz 560.  Zmiany będą obowiązywały do piątku (30 października).

 • Linia nr 181 (w kierunku Kinepolis):

Rondo Rataje - Piłsudskiego - (...) - Szwedzka - Krzywoustego - Wiatraczna - Kurlandzka - Bobrzańska - Krzywoustego do Kinepolis.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 • Linie nr 431, 432, 435, 501, 502 oraz  560:

Franowo -... - Szwedzka - Krzywoustego - Wiatraczna - Kurlandzka - Bobrzańska - Krzywoustego... Kórnik/Bnin Osiedle / Zaniemyśl/Kościół / Tulce/Kościół / Kleszczewo/Park

Powrót autobusów w kierunku Franowa będzie odbywał się trasą bez zmian. Autobusy nie będą zatrzymywać się na przystankach pośrednich.

W drugim etapie prac, po święcie Wszystkich Świętych, rozpocznie się frezowanie prawej części jezdni na wysokości zjazdu z ul. Szwedzkiej. W trzecim etapie wyremontowana zostanie nawierzchnia pomiędzy wjazdem i wyjazdem z parkingu centrum Giant/Kinepolis. Tutaj także należy spodziewać się wyłączenia pasów jezdni z ruchu.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 10:39:16 276619 <![CDATA[Schemat zmian organizacji ruchu w rejonie prowadzonych prac na ul. Krzywoustego]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154769,276619,show2.jpg
154768 2020-10-26 12:34:06 W związku z koniecznością przeprowadzenia napraw na Trasie PST, w nocy z 1 na 2 listopada (niedziela/poniedziałek) do nocy z 30 na 31 grudnia (środa/czwartek) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii nr 201 i 231. W tym czasie uruchomiona zostanie linia T21.

]]>
Linia T21 zsynchronizowana będzie z linią nr 201 w celu umożliwienia sprawnego przesiadania się. Linia będzie zawierać wszystkie przystanki na trasie, funkcjonujące jako na żądanie (poza przystankami początkowo-końcowymi)

Kursowała będzie tylko w noce z wtorku na środę, ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek.

Linia nr T21

OS. SOBIESKIEGO - Szeligowskiego - Mieszka I - SŁOWIAŃSKA - Piątkowska - Aleje Solidarności - Mieszka I - Szeligowskiego - Szymanowskiego - Smoleńska - OS. SOBIESKIEGO

Linia nr 201 w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę kursować będzie z Os. Sobieskiego na Unii Lubelskiej. 

OS. SOBIESKIEGO - Trasa PST - Roosevelta - Fredry - Gwarna - Święty Marcin - al. Marcinkowskiego - Podgórna - Zielona - Mostowa - Kórnicka - Trasa Kórnicka - Chartowo - Żegrze - Unii Lubelskiej - UNII LUBELSKIEJ

W noce z wtorku na środę, ze środy na czwartek i z czwartku na piątek - między przystankiem Słowiańska a Unii Lubelskiej.

SŁOWIAŃSKA - Trasa PST - Roosevelta - Fredry - Gwarna - Święty Marcin - al. Marcinkowskiego - Podgórna - Zielona - Mostowa - Kórnicka - Trasa Kórnicka - Chartowo - Żegrze - Unii Lubelskiej - UNII LUBELSKIEJ

Linia nie kursuje w noce ndz/pon i pon/wt

Z kolei linia nr 231 kursować będzie tylko w noce z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek. 

RONDO KAPONIERA -... - Żegrze - Unii Lubelskiej - UNII LUBELSKIEJ

Od nocy z 1 na 2 listopada (niedziela/poniedziałek) w związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu nocnej linii nr 201. Tym samym aż do odwołania na linii zawieszone zostaną wzmocnienia w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

Ponadto w noc z 10 na 11 listopada (wtorek/środa) komunikacja nocna funkcjonować będzie według sobotniego rozkładu jazdy.

RB, ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 13:30:59 276660 <![CDATA[Linie 201 i 231 - zmiany w funkcjonowaniu fot. ZTM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154768,276660,show2.jpg
154761 2020-10-26 12:33:20 Mieszkańcy osiedla Pomet mogą już wygodniej wyjeżdżać w kierunku centrum łącznikiem prowadzącym do ul. Warszawskiej.

]]>
Remonty nawierzchni jezdni prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczą nie tylko głównych ulic w mieście, którymi poruszamy się przejeżdżając z jednej części Poznania do drugiej. Są to także prace o mniejszym zakresie, wykonywane z myślą o lokalnych społecznościach.

Tak było w przypadku remontu wyjazdu z os. Pomet w ul. Warszawską. Tam w rejonie bloku położonego przy ul. Warszawskiej 75-79 odnowiona została nawierzchnia dojazdu do głównej ulicy. Stara i zniszczona nawierzchnia została sfrezowana  i ułożona nowa. Odnowiono także pas dla poruszania się pieszych.

Koszt prac to 55 tysięcy złotych. Został sfinansowany ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 10:54:34 276621 <![CDATA[Wygodniejszy wyjazd z osiedla Pomet w stronę ul. Warszawskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154761,276621,show2.jpg
154673 2020-10-23 08:55:06 Rozpoczął się remont na odcinku ul. Szpitalnej od ulicy Nowina do zjazdu na posesję numer 10. Chodnik po zachodniej stronie ulicy pomiędzy ulicami Nowina i Miodową został wyremontowany w latach 2017 - 2018. 

]]>
Z chodnika korzystają nie tylko mieszkańcy. To również ważna arteria dla pasażerów komunikacji miejskiej. Po zakończeniu prac brukarskich piesi będą mogli korzystać z wygodnego i bezpiecznego chodnika.

Zgodnie ze standardami miejskimi uszkodzone, połamane płytki zostaną usunięte, a na ich miejscu zostaną ułożone nowe, większe. 

Po zakończeniu prac brukarskich ZDM zasadzi drzewa, krzewy i byliny: pięć wiśni piłkowanych, 267 krzewów trzmieliny i prawie 340 sztuk bylin (kocimiętkę, oraz jukę karolińską).

Prace brukarskie finansowane są ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Ogrody.

Termin zakończenia całości prac został wyznaczony na koniec listopada br.

Podczas wykonywania prac remontowych mogą wystąpić czasowe utrudnienia zarówno dla pieszych jak zmotoryzowanych. Prosimy pieszych o korzystanie z chodnika po wschodniej stronie ulicy.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 10:51:11 276620 <![CDATA[Chodnik przy ul. Szpitalnej zostanie wyremontowany fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154673,276620,show2.jpg
125169 2018-10-30 10:06:17 W Poznaniu, tak jak w całym kraju, trwa Powszechny Spis Rolny - każdy rolnik ma obowiązek wziąć w nim udział. Najłatwiej zrobić to, wypełniając ankietę przez internet lub telefonicznie. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło właśnie nowe numery telefonów, pod którymi dyżurować będą rachmistrze. 

]]>
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego powinien wziąć udział w tegorocznym spisie. Najprościej zrobić to przez internet. Wystarczy wejść na stronę: spisrolny.gov.pl i podążać za zamieszczonymi tam instrukcjami. (Więcej szczegółów: poznan.pl)

Niektórzy rolnicy nie mogą lub nie chcą samodzielnie wypełnić formularza spisowego na stronie spisrolny.gov.pl lub mają trudności w odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Pomogą im rachmistrzowie telefoniczni, którzy nie tylko udzielą wszystkich informacji, ale  mogą również przeprowadzić pełny wywiad. Odpowiedzi na pytania zapiszą w formularzu elektronicznym - i w ten sposób obowiązek spisowy zostanie zrealizowany. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu. Numer telefonu dla użytkowników gospodarstw rolnych - miasta Poznań i powiatu: poznańskiego to:  61 27 98 323. Ankieterzy spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 15:53:08 276696 <![CDATA[Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125169,276696,show2.jpg 276698 <![CDATA[Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125169,276698,show2.jpg
154767 2020-10-26 12:34:05 W Poznaniu po raz 22. przyznano nagrodę im. Jana Baptysty Quadro. Statuetka trafiła do pracowni CDF Architekci za projekt odtworzenia kamienicy "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19. Jurorzy docenili przywrócenie niezwykle charakterystycznego ukształtowania narożnika śródmiejskiej zabudowy oraz podniesienie standardu tej części miasta. Kapituła przyznała także wyróżnienie honorowe. Otrzymała je Pracownia Architektoniczna Insomia za projekt budynków mieszkalnych "Nowy Strzeszyn". 

]]>
- Projekty zgłoszone do tegorocznej edycji prezentowały wyjątkowo wysoki poziom. Do finału awansowało siedem najlepszych. Były to obiekty o charakterze mieszkaniowym, usługowym, biurowym czy użyteczności publicznej. Spośród nich wyróżniały się dwie prace, które chcieliśmy nagrodzić. Dlatego w tym roku obok nagrody głównej postanowiliśmy przyznać także wyróżnienie honorowe - powiedział Bartosz Guss, zastępca prezydent Poznania.  

Neorenesansowa kamienica odtworzona według nagrodzonego projektu pracowni CDF Architekci znajduje się u zbiegu ulic Ogrodowej i Krysiewicza. Oryginalny budynek powstał u schyłku XIX wieku na trójkątnej działce. Ze względu na wyróżniający się kształt zyskał przydomek "Żelazko", co jest nawiązaniem do słynnego nowojorskiego Flatiron Building. Poznańska kamienica przetrwała II wojnę światową, jednak kilka lat temu, z uwagi na zły stan techniczny, zapadła decyzja o jej rozbiórce. W 2019 roku budynek wrócił na mapę miasta. Projektem odtworzenia historycznego obiektu zajął się tegoroczny laureat nagrody im. Jana Baptysty Quadro. 

- Staramy się projektować budynki, które zostaną zapamiętane i będę służyć poznaniakom przez wiele lat. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mieliśmy tak niesamowite szczęście pracować dla firmy Constructa Plus, która dała nam dużo wolności, jeżeli chodzi o charakter tej kamienicy, układ funkcjonalny czy wykorzystane materiały. Jak do tej pory żaden nasz projekt nie wzbudzał tylu emocji i tylu sympatycznych komentarzy. To pokazuje, że ludzie zauważyli ten budynek i go zaakceptowali, a to jest dla nas najważniejsze - mówił Karol Fiedor, prezesa zarządu CDF Architekci.

Jurorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody pracowni CDF Architekci za projekt, który przywrócił niezwykle charakterystyczne ukształtowanie narożnika kwartału śródmiejskiej zabudowy. Kapituła podkreśliła, że w realizacji trafnie połączono zrekonstruowaną fasadę narożnej kamienicy ze współczesną formą i materiałami zastosowanymi w segmencie uzupełniającym (drugi budynek zlokalizowany wzdłuż ul. Krysiewicza). Ponadto cała realizacja porządkuje i w znaczący sposób podnosi standard tej części miasta.

Biuro projektowe CDF Architekci zostało założone w 1995 roku przez architekta Karola Fiedora. Pracownia w swoim portfolio ma projekty budynków biurowych, hoteli, obiektów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych oraz wielofunkcyjnych kompleksów komercyjnych.

W tym roku kapituła nagrody przyznała także wyróżnienie honorowe. Otrzymała je Pracownia Architektoniczna Insomia za projekt budynków mieszkalnych "Nowy Strzeszyn", zlokalizowanych w rejonie ulic: Malewskiej, Różańskiego, Epicka.

Projekt otrzymał wyróżnienie za optymalne wpisanie nowej zabudowy w charakter, będącej na ukończeniu, dzielnicy. Jury doceniło stworzenie kameralnych przestrzeni wspólnych, które sprzyjają budowaniu relacji sąsiedzkich, jak również maksymalne utrzymanie istniejącego drzewostanu, pełniącego rolę naturalnej izolacji pomiędzy poszczególnymi częściami zabudowy. Równowaga pomiędzy otwartym osiedlem mieszkaniowym, a prywatnością przydomowych ogródków, skala inwestycji, jej intensywność, rozwiązania materiałowe czy wreszcie detal architektoniczny czynią z tej inwestycji wygodne, funkcjonalne i bardzo estetyczne miejsce do zamieszkania. Wyjątkowe założenie przestrzenne wyznacza nowy kierunek w poszukiwaniu czegoś pomiędzy mieszkaniem, a domem w granicach miasta. 

W tym roku ze względu na pandemię SARS-CoV-2 uroczystość przyznania nagrody odbyła się online. 

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro wręczana jest raz do roku. Otrzymuje ją najlepszy zaprojektowany i zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie stolicy Wielkopolski, który został oddany do użytku w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Zwycięzców wybiera jury złożone ze specjalistów i przedstawicieli organizatorów. Konkurs organizują: Miasto Poznań, UWI Inwestycje S.A. i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu. 

W tym roku do nagrody zgłoszono 16 realizacji, spośród których jury nominowało siedem najlepszych. Były to: budynki mieszkalne "Nowy Strzeszyn" zlokalizowane w rejonie ulic: Malewskiej, Różańskiego, Epicka (projekt: Insomia), budynek biurowy między ulicami: Matyi, Wierzbięcice, Wujka, Przemysłowa (projekt: Maćków Pracownia Projektowa), kamienica przy ulicy Fabrycznej 14 (projekt: Ultra Architects), kamienica "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19 (projekt: CDF Architekci). Budynek mieszkalno-usługowo-biurowy przy ulicy Małe Garbary 8 (projekt: Easst Architects), Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu im. prof. Adama Wodziczki na osiedlu Oświecenia 64 (projekt: Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański), przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta Poznania - Budynek C przy placu Kolegiackim (projekt: Atelier Starzak Strebicki - Pracownia Architektury). 

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-26 18:57:17 276512 <![CDATA[Kamienica "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19 (projekt: CDF Architekci), fot. Przemysław Turlej.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276512,show2.jpg 276513 <![CDATA[Kamienica "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19 (projekt: CDF Architekci), fot. Przemysław Turlej.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276513,show2.jpg 276514 <![CDATA[Kamienica "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19 (projekt: CDF Architekci), fot. Przemysław Turlej.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276514,show2.jpg 276532 <![CDATA[Kamienica "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19 (projekt: CDF Architekci), fot. Przemysław Turlej.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276532,show2.jpg 276530 <![CDATA[W tym roku ze względu na pandemię SARS-CoV-2 uroczystość przyznania nagrody odbyła się online. Poprowadził ją Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276530,show2.jpg 276566 <![CDATA[W tym roku ze względu na pandemię SARS-CoV-2 uroczystość przyznania nagrody odbyła się online. Poprowadził ją Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276566,show2.jpg 276567 <![CDATA[Nagroda im. Jana Baptysty Quadro trafiła do pracowni CDF Architekci za projekt odtworzenia kamienicy "Żelazko".]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276567,show2.jpg 276531 <![CDATA[Nagroda im. Jana Baptysty Quadro trafiła do pracowni CDF Architekci za projekt odtworzenia kamienicy "Żelazko".]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276531,show2.jpg 276516 <![CDATA[Budynki mieszkalne "Nowy Strzeszyn" (projekt: Pracownia Architektoniczna Insomia), fot. T. Hejna, P. Turlej. R. Słowik.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276516,show2.jpg 276517 <![CDATA[Budynki mieszkalne "Nowy Strzeszyn" (projekt: Pracownia Architektoniczna Insomia), fot. T. Hejna, P. Turlej. R. Słowik.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276517,show2.jpg 276519 <![CDATA[Budynki mieszkalne "Nowy Strzeszyn" (projekt: Pracownia Architektoniczna Insomia), fot. T. Hejna, P. Turlej. R. Słowik.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276519,show2.jpg 276543 <![CDATA[Statuetka nagrody im. Jana Baptysty Quadro.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276543,show2.jpg 276544 <![CDATA[Statuetka nagrody im. Jana baptysty Quadro.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154767,276544,show2.jpg
154766 2020-10-26 12:33:58 Na osiedlu Kiekrz powstanie zbiornik retencyjny, który będzie gromadził deszczówkę i wody roztopowe z terenu całego osiedla. Podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą - spółką WUPRINŻ, która zajmie się zadaniem w trybie "projektuj i buduj". Oznacza to, że opracuje dokumentację techniczną, a później wybuduje zbiornik wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

]]>
- Ze względu na zmieniający się klimat taka inwestycja jest bardzo potrzebna. Budowa zbiornika w Kiekrzu ma łagodzić negatywne skutki tych zmian. Dzięki niemu budynki i ulice nie będą zalewane, a gromadzona woda będzie mogła być wykorzystywana, w okresie gdy będzie jej brakowało. Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

- Zakładamy, że za dwa lata nowy zbiornik będzie już gotowy. Przed nami najpierw proces opracowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, na co wykonawca ma 480 dni od zawarcia umowy. Prace budowlane będą mogły być prowadzone w 2022 r. - dodaje Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Na całe zadanie, czyli zakończenie prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wykonawca ma w sumie 760 dni.

Planowany zbiornik retencyjny na osiedlu Kiekrz będzie miał pojemność ok. 3000 metrów sześciennych. Magazynowanie wody pozwoli na minimalizowanie zagrożenia zalewania położonych niżej budynków i ulic podczas ulewnych deszczów oraz zabezpieczenie okolicy przez podtopieniami spowodowanymi wystąpieniem z brzegów rzeki Samicy Kierskiej.

Zadanie obejmuje doprowadzenie infrastruktury towarzyszącej do prawidłowego stanu technicznego. Projekt zakłada renowację istniejących rowów odprowadzających wody deszczowe, które obecnie nie spełniają swoich funkcji. Przed dopływem wód do zbiornika zastosowane zostaną urządzenia wychwytujące zanieczyszczenia. Skarpy zbiornika będą odpowiednio umocnione, a na jego koronie wykonana zostanie studnia wpadowa dla wód wraz z regulatorem przepływu. Wokół obiektu powstanie ścieżka spacerowa z oświetleniem parkowym, ławkami i różnymi elementami tzw. małej architektury. Z uwagi na stan techniczny przebudowany zostanie również betonowy kolektor.

Inwestycja zyskała dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska".

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 10:51:48 276553 <![CDATA[Coraz bliżej budowy zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154766,276553,show2.jpg 276552 <![CDATA[Coraz bliżej budowy zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz fot. WUPRINŻ]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154766,276552,show2.jpg 276554 <![CDATA[Coraz bliżej budowy zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154766,276554,show2.jpg
154765 2020-10-26 12:33:48 Miasto Poznań razem z Caritas Archidiecezji Poznańskiej ponownie uruchamia usługę "Zakupy dla seniorów". To wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Poznaniu. Pomoc obejmowała będzie kupowanie najpotrzebniejszych leków, żywności oraz środków czystości.

]]>
Akcja "Zakupy dla seniorów" ma chronić przed koniecznością wychodzenia z domów osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, które mieszkają w Poznaniu. Mogą z niej skorzystać poznaniacy i poznanianki powyżej 60 roku życia, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Poznaniu i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna, ale koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany (nie może on przekroczyć kwoty 200 złotych). Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w sklepach położonych w najbliższej okolicy zamieszkania seniorów. Leki kupione zostaną na podstawie recept. Zakupione i przyniesione produkty nie będą podlegały zwrotowi.

Aby zgłosić potrzebę zakupów, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: numer telefonu 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w  godz. od 7.30 do 20.00. 

Jak to działa - krok po kroku

Podczas rozmowy z pracownikiem Biura dzwoniący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Operator przekaże zebrane informacje koordynatorowi wolontariuszy, a ten telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i przeprowadzi krótki wywiad dotyczący potrzeb. Rozmowa pozwoli seniorowi określić, jakie konkretnie zakupy potrzebuje i na kiedy. 

Telefon będzie podstawowym narzędziem kontaktu również na etapie ostatecznej realizacji zadania. Wolontariusz, który będzie robił zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą. Całość wykonania usługi zakończy koordynator wolontariuszy, który skontaktuje się z seniorem i upewni się, że wszystko zostało zrealizowane poprawnie.

Wolontariusze Caritas będą w miarę możliwości na stałe przypisani do seniorów i w trakcie trwania akcji będą w telefonicznym kontakcie, tak by senior mógł przekazywać zakupowe potrzeby bez konieczności zgłaszania ich przez Biuro Poznań Kontakt.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, każda usługa będzie miała nadany unikatowy numer, do wyłącznej wiadomości seniora. Tym numerem oraz specjalnym identyfikatorem będzie posługiwał się wolontariusz, uwiarygadniając swoją działalność. Żaden wolontariusz miejskiego programu nie będzie pukał do domu seniora bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na usługę. Senior musi zawsze wykonać pierwszy krok. 

Władze miasta apelują do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Poznania - rodzin i sąsiadów osób starszych i z niepełnosprawnościami, o zaopiekowanie się w tym wyjątkowym okresie tymi, którzy będą szczególnie potrzebowali wsparcia. W czasie walki z rozprzestrzenianiem się ważna jest wzajemna solidarność, wykazanie się obywatelską postawą wyrażoną przez pomoc, ale i osobistą dyscyplinę, polegającą na ograniczeniu aktywności do zadań niezbędnie potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o wolontariat  Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który bardzo zaangażował się w pomoc podczas pierwszej wiosennej edycji akcji. Trwała ona od połowy marca do końca czerwca, Biuro Poznań Kontakt przyjęło wówczas 1055 zgłoszeń. W akcję zaangażowało się wtedy około 70 wolontariuszy Caritas z całego Poznania.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach wolontariatu mogą dzwonić pod numer telefonu 605 333 825.

 WZiSS/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-26 15:24:26 276505 <![CDATA[Usługa dostarczenia produktów i leków będzie bezpłatna, ale koszt zakupów pokrywa zainteresowany]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154765,276505,show2.jpg 276508 <![CDATA[Usługa dostarczenia produktów i leków będzie bezpłatna, ale koszt zakupów pokrywa zainteresowany]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154765,276508,show2.jpg
154764 2020-10-26 12:33:41 Pracownicy szpitala zakaźnego w Poznaniu od wiosny nie ustają w niesieniu pomocy i działają na pierwszym froncie walki z pandemią. Sytuacja w placówce jest stabilna, ale pojawiają się nowe potrzeby. 

]]>
W ciągu ostatnich miesięcy pracownicy szpitala im. J. Strusia poświęcali cały czas i energię na walkę z pandemią. Ekipy lekarska i administracyjna zapewniają sprawne działanie szpitala, ale coraz więcej poznaniaków chciałoby pomóc placówce. Jak to zrobić? 

Na tym etapie pandemii szpitalowi najbardziej potrzebne są: łóżka szpitalne wraz z materacami,  koce, pulsoksymetry, termometry, ciśnieniomierze. Przydadzą się również pakowane przekąski (preferowane wysokoenergetyczne) oraz woda w butelkach.

Każdy, kto chciałby pomóc i ma taką możliwość, może zadzwonić pod numer 61 878 5730 lub wysłać mail na adres: zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl

Przez cały czas można też wpłacać datki bezpośrednio na konto Szpitala: 58 1020 4027 0000 1302 1411 5358 - każda przekazana złotówka przyczyni się do zakupu niezbędnego sprzętu, wsparcia pracowników i zapewnienia opieki najbardziej potrzebującym.

WZiSS/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-26 14:51:25 276560 <![CDATA[Przez cały czas można też wpłacać datki bezpośrednio na konto Szpitala]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154764,276560,show2.jpg 276561 <![CDATA[Przez cały czas można też wpłacać datki bezpośrednio na konto szpitala]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154764,276561,show2.jpg
154763 2020-10-26 12:33:34 Rozpoczęła się akcja edukacyjna "Światełko dla Czerwca '56". Jej celem jest pielęgnowanie pamięci o osobach związanych z historią poznańskiego powstania. Tegoroczną edycję zainaugurowano przy grobie prof. Jana Sandorskiego, który znajduje się na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach.

]]>
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa tegoroczna akcja ma zupełnie inny charakter. Inauguracja była symboliczna, bez udziału szkół. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Miasta Poznania, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz rodziny Jana Sandorskiego.

Każdy, kto chce wziąć udział w akcji może zapalić znicz przy grobie znanego sobie uczestnika Poznańskiego Czerwca '56. Można to zrobić przez cały listopad. Muzeum zachęca do wykonania pamiątkowej fotografii i przesłania jej na adres: czerwiec@wmn.poznan.pl

Prof. Jan Sandorski urodził się w Poznaniu 28 stycznia 1940 roku. Był wybitnym znawcą prawa międzynarodowego, mocno zaangażowanym w życie społeczne Poznania oraz kraju. Specjalizował się także w zakresie prawa traktatów i praw człowieka.

Ważne miejsce w działalności profesora zajmowały zagadnienia związane z Poznańskim Czerwcem. Był członkiem zespołu redakcyjnego i jednym z autorów wydanej w 1981 roku publikacji "Poznański Czerwiec 1956" - podjął w niej tematykę procesów poznańskich. W roku 1991 został laureatem zbiorowej Nagrody Naukowej Miasta Poznania właśnie za tę publikację. Był także współautorem książki "Poznański Czerwiec w świadomości i historii", oraz zamieszczonego w 2006 roku w "Kronice Miasta Poznania" artykułu "Wymiar sprawiedliwości PRL w 1956 roku na tle procesów uczestników Poznańskiego Czerwca". Zmarł 28 grudnia 2018 roku w Poznaniu.

WMN/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-26 17:10:15 276569 <![CDATA[Tegoroczną edycję akcji zainaugurowano przy grobie prof. Jana Sandorskiego, który znajduje się na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach/ fot. WMN]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154763,276569,show2.jpg 276570 <![CDATA[Tegoroczną edycję akcji zainaugurowano przy grobie prof. Jana Sandorskiego, który znajduje się na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach/ fot. WMN]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154763,276570,show2.jpg 276571 <![CDATA[Tegoroczną edycję akcji zainaugurowano przy grobie prof. Jana Sandorskiego, który znajduje się na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach/ fot. WMN]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154763,276571,show2.jpg 276572 <![CDATA[Tegoroczną edycję akcji zainaugurowano przy grobie prof. Jana Sandorskiego, który znajduje się na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach/ fot. WMN]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154763,276572,show2.jpg 276574 <![CDATA[Przedstawiciele Miasta Poznania i muzeum stoją przed grobem prof. Jana Sandorskiego.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154763,276574,show2.jpg 276575 <![CDATA[Tegoroczną edycję akcji zainaugurowano przy grobie prof. Jana Sandorskiego, który znajduje się na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach/ fot. WMN]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154763,276575,show2.jpg
154762 2020-10-26 12:33:27 Trwa nabór na zimową edycję płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 59 miejsc w Urzędzie Miasta Poznania, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 2 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ. CV należy składać do 1 listopada. 

]]>
Program Praktyk i Staży pozwala zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie, przydatne na rynku pracyoraz wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy, potwierdza fakt, że około 800 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie na stałe.

Zimowa edycja tegorocznego programu stażowego będzie realizowana od 4 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., w dwóch etapach: praktyka (60 h) i płatny staż (180 h).

Program skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Dodatkowo kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający oczekiwaniom danego biura lub wydziału (ich wykaz dostępny jest w załączniku). O kompetencjach i zadaniach poszczególnych jednostek można także przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Żeby zgłosić się na staż należy wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie Poznan.pl, w zakładce Staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski będą przyjmowane do 1 listopada. Rozmowykwalifikacyjne z wybranymi osobami (odrębnie do każdego wydziału, biura i jednostki) zostaną przeprowadzone w listopadzie.

Szczegóły programu znajdują się w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292.

Autorski program praktyk i staży studenckich Urząd Miasta Poznania realizuje od 2003 roku. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem. Na 59 dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 35 tys. zgłoszeń. Na staż przyjęto dotąd ponad 4 tys. studentów i studentek.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo Urząd Miasta Poznania uzależnia realizację zimowej edycji programu od obowiązujących wytycznych. 

 AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-26 14:58:46 276556 <![CDATA[Trwa nabór na zimową edycję płatnych staży studenckich]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154762,276556,show2.jpg
154724 2020-10-24 12:14:57 Dzięki staraniom wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, a także dzięki zaangażowaniu Miasta Poznań i Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu, dwa punkty pobrań wymazów przy Stadionie Miejskim w Poznaniu zostały uruchomione już w sobotę. Z punktów skorzystali pierwsi pacjenci. Dwa kolejne punkty zostały w sobotę otwarte przy ul. Słowiańskiej i Obornickiej.

]]>
Początkowo otwarcie punktów przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu było zaplanowane na poniedziałek, jednak coraz większa liczba zlecanych testów i potrzeby mieszkańców zmobilizowały organizatorów do zmiany terminu.

- Monitorujemy działania punktów pobrań w Wielkopolsce i na bieżąco reagujemy na pojawiające się w tym zakresie potrzeby - mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. - Uruchamiamy kolejne punkty pobrań, a w tych miejscach, gdzie zgłasza się najwięcej pacjentów, staramy się wydłużyć godziny otwarcia.

Dwa punkty przy ulicy Bułgarskiej powstały dzięki współpracy wielkopolskiego NFZ, WOT oraz Miasta Poznań. Namioty postawili żołnierze, którzy wraz z pracownikami Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu wykonywać będą pobrania wymazów.

- Szpital Raszei to już kolejna miejska placówka, która walczy z Covid - 19. Teraz koordynuje punkty poboru wymazów. Powstały one w lokalizacji z dobrym dojazdem, dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Sytuacja w całym kraju, również w stolicy Wielkopolski i powiecie poznańskim jest niepokojąca. Okoliczności, w jakich się znaleźliśmy, wymagają podjęcia zdecydowanych kroków. Dlatego stosujmy się do obowiązujących obostrzeń, zachowujmy dystans społeczny i przestrzegajmy zasad higieny - apeluje Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Przy Stadionie Miejskim w Poznaniu pacjenci mają do dyspozycji dwa namioty, w których pobierane są próbki do badania. Jeden namiot przeznaczony jest dla pacjentów zmotoryzowanych, wjeżdża się do niego samochodem, do drugiego zgłaszają się pacjenci piesi.

- Cieszę się, że udało nam się zorganizować te punkty, jestem pod wrażeniem sprawnego działania żołnierzy - mówi Elżbieta Wrzesińska-Żak, dyrektor Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu. - Zostało to bardzo dobrze zorganizowane, samochód podjeżdża pod kontener i dzwoni pod podany numer telefonu, przekazuje swoje dane i wjeżdża do namiotu, w którym pobierany jest wymaz.

W Wielkopolsce działają obecnie 44 punkty pobrań wymazów, 12 z nich znajduje się w Poznaniu. W każdym powiecie naszego regionu działa co najmniej jeden taki punkt. Punkty pobrań to miejsca, do których zgłaszają się pacjenci chcący skorzystać z badania w kierunku zakażenia Sars-Cov-2. Na miejscu pobierany jest od pacjentów materiał biologiczny, który potem trafia do laboratorium. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za testy osób, którym badanie zlecił lekarz rodzinny.

W kraju działa obecnie 530 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 (stan na 24.10). Codziennie liczba ta rośnie, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów.

Wykaz punktów oraz  aktualizowana codziennie mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się na stronie: pacjent.gov.pl. Wykaz punktów pobrań w Wielkopolsce z adresami, numerami telefonów i godzinami otwarcia znajduje się na stronie internetowej wielkopolskiego oddziału NFZ: www.nfz-poznan.pl.

Wykaz punktów pobrań w Wielkopolsce: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15939/.

NFZ/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-24 12:16:11 276435 <![CDATA[Dwa punkty pobrań wymazów przy Stadionie Miejskim w Poznaniu zostały uruchomione w sobotę]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154724,276435,show2.jpg 276436 <![CDATA[Dwa punkty pobrań wymazów przy Stadionie Miejskim w Poznaniu zostały uruchomione w sobotę]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154724,276436,show2.jpg 276437 <![CDATA[Dwa punkty pobrań wymazów przy Stadionie Miejskim w Poznaniu zostały uruchomione w sobotę]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154724,276437,show2.jpg 276434 <![CDATA[Wcześniej przy stadionie działał punk punktu drive-thru]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154724,276434,show2.jpg
154674 2020-10-23 08:55:21 W nocy z soboty na niedzielę, z 24 na 25 października 2020 r. nastąpi zmiana czasu z tzw. letniego na czas tzw. zimowy. O godzinie 3:00 cofamy zegarki na godzinę 2:00.

]]>
Zmiana czasu wymusza korekty w rozkładach jazdy komunikacji kursującej w nocy. Dotyczy to zarówno autobusów, tramwajów, jak i pociągów. 

Transport publiczny w Poznaniu i gminach współpracujących będzie podczas nocy z soboty na niedzielę (24 na 25 października) funkcjonował częściowo z dodatkowymi - podwójnymi kursami, część kursów będzie odbywała wg czasu letniego (przed przestawieniem zegara), a część już wg zimowego. Będzie też wiele kursów wykonywanych planowo, ponieważ zmiana czasu nie wpłynie na ich funkcjonowanie.

Zegary na Tablicach Informacji Pasażerskiej (TIP) są przestawiane automatycznie. System jest zaprogramowany w ten sposób, żeby uwzględniać zmiany czasu w okresie jesiennym i wiosennym.

Kursowanie nocnej komunikacji miejskiej będą regulowały służby Nadzoru Ruchu MPK Poznań. Szczegóły dotyczące nocnego transport na liniach podmiejskich w nocy z 24 na 25 października można znaleźć na stronie ZTM Poznań

Jeśli chodzi o ruch kolejowy, to w Poznaniu, w związku ze zmianą czasu przerwę będą miały pociągi TLK Rozewie jadący do Gdyni oraz TLK Uznam kursujący między Warszawą a Świnoujściem. "Rozewie" stanie na stacji Poznań Główny od 02:19 czasu letniego, a odjedzie o 02:49 czasu zimowego, natomiast "Uznam" przerwę w kursowaniu będzie miał od 2:05 czasu letniego, do 3:00 czasu zimowego.

RB, ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 10:51:52 276425 <![CDATA[W nocy z soboty na niedzielę cofamy zegarki o godzinę fot. ZTM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154674,276425,show2.jpg
154706 2020-10-23 15:18:30 Od najbliższej soboty, 24 października, w całej Polsce - także w Poznaniu - obowiązywać będą nowe obostrzenia. Zapowiedział je premier podczas piątkowej konferencji prasowej. Restauracje i bary będą mogły przygotowywać jedzenie tylko na wynos, a dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. 

]]>
Od soboty, 24 października, strefa czerwona będzie obowiązywać w całym kraju. Tej decyzji towarzyszą nowe obostrzenia, które - podobnie jak poprzednie - mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dotyczą one edukacji, gospodarki oraz reguł życia społecznego.

Uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych będą uczyć się zdalnie (od poniedziałku, 26 października). Dzieci do 16 roku życia będą miały obowiązek przemieszczania się pod opieką rodzica lub opiekuna - dotyczy to dni nauki szkolnej w godzinach 8-16.  Przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Lokale gastronomiczne i restauracje zawieszają działalność stacjonarną - będą mogły przygotowywać dania tylko na dowóz lub na wynos. Zakaz dotyczy także stołówek szkolnych, które mogą wydawać posiłki tylko dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej.

Wprowadzono nowy limit dla imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych) - od soboty może w nich wziąć udział maksymalnie 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to także zgromadzeń publicznych. Te limity nie dotyczą miejsc kultury.

Zawieszone zostało działanie sanatoriów - ale można dokończyć już rozpoczęte turnusy. Rząd zaapelował również do seniorów, którzy ukończyli 70 rok życia, o ograniczenie przemieszczania się - z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędach religijnych.

Dotychczasowe obostrzenia nadal obowiązkowe

Przez cały czas obowiązują wcześniej wprowadzone obostrzenia. Oznacza to, że nadal obowiązuje nakaz noszenia masek w przestrzeni publicznej, a w autobusach i tramwajach można przewozić tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich.

Współzawodnictwo, zajęcia i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności, a wydarzenia kulturalne oraz kina - przy maks. 25 proc. widowni  

Zamknięte są kluby i dyskoteki, a miejsca udostępnione do tańczenia są wyłączone z użytku - z wyjątkiem sportowych klubów tanecznych oraz szkół tańca.

Ograniczenia dotknęły również handel. Dla sklepów o powierzchni do 100 m2 obowiązuje limit 5 osób na kasę, dla większych - 1 osoba na 15 m2. Klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. 

Zawieszono działalność basenów i aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, poza tymi z których korzystają goście hotelowi. Działać mogą też te, które są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa, zajęć lub wydarzeń sportowych lub dla studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zakazano organizacji wesel, styp, imprez okolicznościowych. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest  obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit: 1 osoba na 7 m2.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. Może w nich przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci (w przypadku, gdy klient wymaga pomocy - także jego opiekun).

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 15:34:07 276412 <![CDATA[W Poznaniu, podobnie jak w całym kraju, od soboty obowiązywać będą kolejne obostrzenia]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154706,276412,show2.jpg 276413 <![CDATA[W Poznaniu, podobnie jak w całym kraju, od soboty obowiązywać będą kolejne obostrzenia]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154706,276413,show2.jpg
154675 2020-10-23 08:55:41 Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej zostanie wyłączony z użytkowania 3 listopada. Jego stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację. Choć wszystko jest gotowe do rozpoczęcia przebudowy obiektu, to jednak nie ma pewności, kiedy to nastąpi. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uchylił bowiem postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w związku z odwołaniami mieszkańców.

]]>
Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kurlandzkiej, nad ul. Bolesława Krzywoustego, który powstał w latach 70 XX w., wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców. Miasto niejednokrotnie o tym informowało. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy. Dodatkowo skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną zmienione na ronda. W budżecie miasta zabezpieczone jest ponad 26 mln złotych na inwestycję.

Do przebudowy obiektu miasto przygotowuje się od kilku lat. W 2017 roku powstała dwuwariantowa koncepcja przebudowy. W następnym roku odbyły się dwukrotnie konsultacje społeczne. Przez kolejne lata trwało przygotowywanie dokumentacji budowlanej i uzyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ).

W tym roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie - posiadając wszelkie niezbędne dokumenty i ostateczne decyzje pozwalające na realizację zadania - ogłosiła przetarg na roboty budowlane, a w połowie października podpisała umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac.

Choć wszystko jest gotowe do rozpoczęcia inwestycji, to nie ma pewności, czy w najbliższym czasie to nastąpi. 22 października 2020 r. planowano przekazać wykonawcy plac budowy, gdyż również on jest gotów do rozpoczęcia robót. Jednak w połowie października Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, odmawiające wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej. GDOŚ uznał, że odmowa wznowienia postępowania, a tym samym utrzymanie wydanej i ostatecznej decyzji środowiskowej w mocy, o które wnioskował mieszkaniec, została wydana przez RDOŚ z naruszeniem prawa.

Wobec zaistniałych okoliczności, nie doszło do przekazania placu budowy. Na tę chwilę nie wiadomo, ile czasu zajmie postępowanie administracyjne związane z decyzją GDOŚ. Nowy, bezpieczny wiadukt, dwa ronda i uzupełniająca infrastruktura dla pieszych i rowerzystów miały być gotowe do końca 2021 roku. W aktualnej sytuacji nie można podać terminu rozpoczęcia i zakończenia przebudowy. Oprócz zmiany terminów, należy liczyć się z konsekwencjami finansowymi jakie będzie musiało ponieść Miasto, wobec gotowości wszystkich stron do przystąpienia do robót budowlanych.

Decyzja GDOŚ może wpłynąć na termin rozpoczęcia inwestycji na ul. Kurlandzkiej, a to oznacza, że będący w złym stanie technicznym wiadukt trzeba będzie zamknąć dla ruchu kołowego zanim rozpoczną się prace. Obiekt nad ul. Krzywoustego jest bowiem warunkowo dopuszczony do użytku do 2 listopada br. Po tym czasie nie będzie można z niego korzystać ze względów bezpieczeństwa.

Zły stan techniczny wiaduktu potwierdzają ekspertyzy specjalistów z Politechniki Poznańskiej. Już wiosną 2019 roku, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, wprowadzone zostało ograniczenie tonażu przejeżdżających pojazdów.

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do zamknięcia obiektu od 3 listopada. Zamknięcie przejazdu spowoduje konieczność wyznaczenia objazdów oraz zmianę tras autobusów komunikacji publicznej nr 152, 154, 165, 184, 511, 512, 238. Objazdy zostaną wyznaczone ulicami: Wiatraczna - Chartowo - Żegrze, Bobrzańska - Krzywoustego - Szwedzka, Kurlandzka - Dziadoszańska - Klenowska.

O szczegółach będziemy informować z wyprzedzeniem. 

RB, ZDM, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 15:20:05 276407 <![CDATA[Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej zostanie wyłączony z użytkowania 3 listopada fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154675,276407,show2.jpg 276408 <![CDATA[Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej zostanie wyłączony z użytkowania 3 listopada fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154675,276408,show2.jpg 276409 <![CDATA[Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej zostanie wyłączony z użytkowania 3 listopada fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154675,276409,show2.jpg 276410 <![CDATA[Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej zostanie wyłączony z użytkowania 3 listopada fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154675,276410,show2.jpg 276411 <![CDATA[Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej zostanie wyłączony z użytkowania 3 listopada fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154675,276411,show2.jpg
154672 2020-10-23 08:54:21 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących w okresie jesienno-zimowym. To właśnie w tym czasie dochodzi do największej liczby zatruć tlenkiem węgla. 

]]>
Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek okresowej (co najmniej raz w roku) kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Przegląd ich stanu technicznego mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia w danej specjalności (np. w przypadku przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinien go wykonać kominiarz). 

- Największym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, którego przyczyną jest nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczych, jest tlenek węgla. Ten śmiertelnie trujący gaz, potocznie zwany czadem, jest bezwonny i niewidoczny. Powstaje, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające substancje organiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziemny - tłumaczy Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Brak dopływu powietrza spowodowany jest najczęściej szczelnie zamkniętymi oknami i kratkami wentylacyjnymi. W zamyśle ma to chronić przed zimnem i zapewnić zmniejszenie zużycia opału, a bywa powodem tragedii. 

- Równie niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia są niesprawne urządzenia gazowe, piece i kominki. Zasadnicze znaczenie dla ich prawidłowego działania ma stan techniczny przewodów kominowych. Niedrożny przewód dymowy lub spalinowy powoduje wzrost ilości tlenku węgla. Przy niskich temperaturach - gdy ciężkie, zimne powietrze opada na dół - może dojść do zjawiska ciągu wstecznego, czyli do sytuacji, w której dym zamiast wydostawać się kominem na zewnątrz - pompowany jest do mieszkania. Powodem większości tragedii są niesprawne urządzenia, na przykład piecyki typu "junkers", niedrożne przewody kominowe, zbyt szczelne okna czy też zasłonięte kratki wentylacyjne - wylicza Paweł Łukaszewski. 

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? 

 • Sprawdzajmy stan techniczny wszystkich urządzeń grzewczych - zarówno tych do ogrzewania mieszkania, jak i wody - nie tylko przed zimą,
 • Co najmniej raz w roku dokonujmy przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę należy powierzyć osobom posiadającym niezbędne uprawnienia budowlane lub kwalifikacje, np. mistrzowi w rzemiośle kominiarskim,
 • Starajmy się zapewnić, jak największy dopływ powietrza do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem: gazowym (metan lub propan-butan), ciekłym (olej, benzyna) lub stałym (drewno, koks, węgiel),
 • Nie zamykajmy kratek wentylacyjnych i otworów napływowych powietrza oraz otworów w drzwiach łazienek,
 • Nie uszczelniajmy okien,
 • Nie ogrzewajmy mieszkań kuchenkami gazowymi,
 • Zaopatrzmy się w czujniki tlenku węgla,
 • Niezwłocznie wymieńmy niesprawne urządzenia grzewcze oraz elementy przewodów kominowych - na nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone przez producenta znakiem CE,
 • Nie majsterkujmy samodzielnie przy urządzeniach grzewczych i instalacjach, korzystajmy z usług specjalistów,
 • Nudności lub zawroty głowy to pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla - nie lekceważmy ich, lecz w przypadku wystąpienia przewietrzmy mieszkanie i udajmy się do lekarza.

PINB/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 16:14:35 276419 <![CDATA[To właśnie w okresie jesienno-zimowym dochodzi do największej liczby zatruć tlenkiem węgla]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154672,276419,show2.jpg
154671 2020-10-23 08:53:55 Trwają prace na rynku Łazarskim przy montażu konstrukcji zadaszenia. Będą się one odbywać również w najbliższą sobotę i niedzielę. 

]]>
W środę rozpoczęło się instalowanie stalowych słupów, na których w przyszłości zamontowana zostanie specjalna półprzezroczysta membrana dachu. Będzie to centralny punkt odnowionego rynku Łazarskiego, pod którym swoje stanowiska będą mieli kupcy. 

FILM

Zgodnie z wnioskiem wykonawcy Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, czyli zleceniodawca, wyraziło zgodę na prowadzenie prac związanych z montażem konstrukcji zadaszenia w sobotę, 24 października, do godziny 15 oraz w niedzielę, 25.10, między godziną 7 a 15. Zaznaczono jednak, żeby prace generujące hałas prowadzone były w godzinach późniejszych, umożliwiających wypoczynek okolicznym mieszkańcom w niedzielny poranek. 

Prace wodociągowe

W poniedziałek, 26 października, od godziny 13, do piątku, 30 listopada, zmieni się organizacja ruchu w związku z robotami polegającymi na włączeniu nowego wodociągu w istniejący w ul. Niegolewskich oraz budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków położonych przy ul. Rynek Łazarski 1-6. Ul. Niegolewskich, na odcinku od ul. Głogowskiej do rynku, będzie ślepa, bez możliwości przejazdu dalej w kierunku ul. Małeckiego. Wjazd i wyjazd będzie się odbywał bezpośrednio w ul. Głogowską. W przypadku budynków 1-3 przy ul. Rynek Łazarski, wjazd i wyjazd będzie zorganizowany od ul. Głogowskiej z zawrotką na wysokości budynku nr 1. Z kolei wjazd i wyjazd dla nieruchomości pomiędzy ulicami Małeckiego i Niegolewskich (ul. Rynek Łazarski 4-6) będzie możliwy tylko od ul. Małeckiego i sukcesywnie skracany wraz z budową przyłączy do budynków. 

Prosimy o zabranie aut zaparkowanych wzdłuż budynków na ul. Rynek Łazarski 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz wzdłuż ul. Niegolewskich na odcinku od ul. Głogowskiej o rynku. 

W związku z pracami wodno-kanalizacyjnymi nastąpi nocne wyłączenie wody w budynkach przy ul. Małeckiego (od ul. Strusia do rynku Łazarskiego) od godziny 23:00 w poniedziałek 26 października, do godz. 5:00 we wtorek, 27 października. Aquanet zastrzega, że "godzina włączenia wody jest szacunkowa i może ulec zmianie".

Rynek gotowy pod koniec 2021

Wszystkie prace związane z przebudową rynku Łazarskiego toczą się zgodnie z harmonogramem, który zakłada zakończenie prac jesienią 2021 roku. Po przebudowie miejsce to stanie się przestrzenią wielofunkcyjną, wychodzącą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Powstanie nowoczesne zadaszone targowisko na planie koła z dogodnym dojazdem i miejscem dla dostaw. Poprawiona zostanie też jakość infrastruktury technicznej. Nowe chodniki będą szersze, a przestrzeń umożliwi organizację wydarzeń plenerowych. Pojawi się także zielony skwer i teren na kawiarniane ogródki, fontanna oraz miejsce zabaw dla dzieci.

Skwer im. Kazimierza Nowaka, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Łazarskiego, zyska nowe oblicze - jego północna część stanie się deptakiem (z możliwością dojazdu dla mieszkańców), a wyjątkowy kameralny charakter nada temu miejscu oświetlenie, montowane na stalowych linkach rozciągniętych pomiędzy budynkami.

Cały teren wokół rynku stanie się strefą zamieszkania z wyniesionymi skrzyżowaniami. Projektowana zieleń będzie mieć naturalny charakter. Nasadzonych zostanie ponad 50 nowych drzew oraz zieleń niska: kwitnące byliny, trawy ozdobne i rośliny cebulowe.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 14:21:27 276393 <![CDATA[Na rynku Łazarskim trwają prace przy montażu elementów konstrukcji, na której zamontowana zostanie mambrana dachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154671,276393,show2.jpg 276394 <![CDATA[Na rynku Łazarskim trwają prace przy montażu elementów konstrukcji, na której zamontowana zostanie mambrana dachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154671,276394,show2.jpg 276385 <![CDATA[Rynek Łazarski z lotu ptaka. Zdjęcie z 14 września 2020 roku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154671,276385,show2.jpg 276417 <![CDATA[Na rynku Łazarskim trwają prace przy montażu elementów konstrukcji, na której zamontowana zostanie mambrana dachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154671,276417,show2.jpg 276418 <![CDATA[Na rynku Łazarskim trwają prace przy montażu elementów konstrukcji, na której zamontowana zostanie mambrana dachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154671,276418,show2.jpg
154670 2020-10-23 08:53:38 Już w najbliższy weekend wprowadzone zostaną wzmocnienia komunikacji publicznej umożliwiające dojazd do nekropolii poznańskich. W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do rozkładania w czasie zaplanowanych odwiedzin grobów swoich bliskich oraz unikania dużych skupisk ludzi. 

]]>
Obecnie zaplanowane jest wzmocnienie komunikacji w dwa weekendy (24-25.10 i 31.10-1.11), ale w razie potrzeby brane jest ono także pod uwagę 7-8 listopada.

24 i 25 października w godzinach 8.00-17.00:

- linie tramwajowe nr 6, 8, 15 (przejazdy wydłużone do Junikowa) będą kursować co 10 minut, linia nr 1 - kurs co 15 minut;

- uruchomiona zostanie dodatkowa linia nr 133 (RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska - BOGUCIN) - kursowanie co 15 min.;

- linia nr 177 będzie kursować co 15 minut.

W miarę możliwości linie autobusowe będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem przegubowym.

Podczas dojazdów do cmentarzy prosimy pamiętać o obostrzeniach obowiązujących w komunikacji publicznej wynikających z wprowadzenia od 17 października czerwonej strefy w Poznaniu. 

Informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i podmiejskiej w dniach od 24 października do 2 listopada dostępne są na stronach ZTM i MPK.

O zmianach organizacji ruchu przy cmentarzach można przeczytać TUTAJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 10:06:47 276328 <![CDATA[Wzmocniona komunikacja przy cmentarzach fot. ZTM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154670,276328,show2.jpg
154669 2020-10-23 08:53:04 Na placu Bernardyńskim znów będzie można kupić eko przysmaki, bowiem w sobotę ponownie zagości tam Ekologiczny Targ Bernardyński.

]]>
Inauguracja Ekologicznego Targu Bernardyńskiego odbyła się 10 października. Od tego czasu eko produkty można kupić na rynku w każdą sobotę.

W najbliższy weekend, podobnie jak co tydzień, będzie można spotkać producentów oferujących m.in.: wędliny wieprzowe, dziczyznę, nabiał owczy, krowi i kozi; chleby wypiekane na mące orkiszowej i żytniej, a także octy, musztardy, syropy, konfitury, oleje, oliwy, zakwasy, mętne soki tłoczone, miody, kiszonki, herbaty, mieszanki ziołowe, kiełki, pestki słonecznika i dyni oraz wiele innych przysmaków.

- Ekologiczny Targ Bernardyński dobrze wpisał się w krajobraz placu Bernardyńskiego i wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Mamy nadzieję, że amatorów eko zakupów z tygodnia na tydzień będzie przybywać - mówi Iwona Rafińska, prezes spółki Targowiska. 

Ekologiczny Targ Bernardyński można odwiedzić w każdą sobotę w godzinach 7 - 14.

Więcej informacji można znaleźć na Facebooku - na stronie Ekologicznego Targu Bernardyńskiego

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 11:05:32 276336 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę/ fot. Ekologiczny Targ Bernardyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276336,show2.jpg 276337 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę/ fot. Ekologiczny Targ Bernardyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276337,show2.jpg 276338 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę/ fot. Ekologiczny Targ Bernardyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276338,show2.jpg 276339 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę/ fot. Ekologiczny Targ Bernardyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276339,show2.jpg 276340 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę/ fot. Ekologiczny Targ Bernardyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276340,show2.jpg 276346 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę/ fot. Ekologiczny Targ Bernardyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276346,show2.jpg 276347 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę/ fot. Ekologiczny Targ Bernardyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276347,show2.jpg 276345 <![CDATA[Ekologiczne produkty można kupić na rynku w każdą sobotę]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154669,276345,show2.jpg
154668 2020-10-23 08:52:47 Dokładnie 64 lata temu - 23 października 1956 roku - Węgrzy wyszli na ulice, aby przeciwstawić się reżimowi komunistycznemu, a także wyrazić swoją solidarność z Polakami. W rocznicę wybuchu Powstania Węgierskiego władze Poznania złożyły kwiaty w kilku punktach miasta.

]]>
W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa uroczystość rocznicowe odbyły się w ograniczonej formie. Hołd uczestnikom tamtych tragicznych wydarzeń oddano m.in. na Jeżycach. Kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Pétera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego, najmłodsze ofiary Powstania Węgierskiego i Poznańskiego Czerwca '56, złożyli: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta i Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Kwiaty złożono także pod  tablicą upamiętniającą pomoc poznaniaków udzieloną walczącym Węgrom w 1956 roku. Tablica ta usytuowana jest przy wejściu do dworca Poznań Główny.

Powstanie Węgierskie rozpoczęło się 23 października 1956 roku. Tego dnia w Budapeszcie przy pomniku generała Józefa Bema odbył się wiec studentów. Manifestanci wyszli na ulicę, aby wyrazić poparcie dla dokonujących się wtedy w Polsce przemian politycznych i sprzeciwić się radzieckiej dominacji. Węgierska rewolta została krwawo stłumiona przez wojska sowieckie. Według historyków, w wyniku radzieckiej interwencji zginęło 2700 Węgrów, a prawie 20 tys. zostało rannych. 

Na wieść o wydarzeniach na Węgrzech z pomocą pospieszyli Polacy, a szczególnie mieszkańcy Poznania i Wielkopolski. Najważniejszym wsparciem była ratująca życie krew. Jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, pierwsze dwa samoloty z pomocą odleciały z poznańskiego lotniska już 29 października. Łącznie, drogą powietrzną oraz lądową mieszkańcy Poznania, poza krwią, wysłali do Budapesztu 100 kg lekarstw i środków opatrunkowych, 20 ton żywności, 86 elementów wyposażenia ambulatoryjnego oraz wpłacili na konta PCK ponad milion ówczesnych złotych.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 14:22:59 276364 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276364,show2.jpg 276367 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276367,show2.jpg 276365 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276365,show2.jpg 276366 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276366,show2.jpg 276369 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276369,show2.jpg 276372 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276372,show2.jpg 276374 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276374,show2.jpg 276375 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276375,show2.jpg 276377 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276377,show2.jpg 276378 <![CDATA[Poznań pamięta o Powstaniu Węgierskim.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154668,276378,show2.jpg
154631 2020-10-22 10:16:25 Już 19 listopada odbędzie się druga edycja konferencji Pozitive Technologies. W tym roku na uczestników czekać będą prelekcje ponad 40 specjalistów z branży IT, podzielone na 4 ścieżki tematyczne. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać na: pozitive.tech. Głównym organizatorem konferencji jest Miasto Poznań.

]]>
Pozitive Technologies to jednodniowe wydarzenie przyciągające specjalistów i firmy z sektora IT. Jego celem jest integracja lokalnych środowisk skupionych wokół nowych technologii i promocja Poznania jako silnego ośrodka technologicznego na mapie Polski. W tym roku wydarzenie odbędzie się w całości online. Każdy uczestnik otrzyma unikalny dostęp do nowoczesnej platformy eventowej, na której będzie mógł śledzić wystąpienia na scenie głównej i wziąć udział w praktycznych wykładach prowadzonych w ramach 4 ścieżek tematycznych.

- Nowa rzeczywistość stworzyła przed nami szansę zwiększenia zasięgu Pozitive Technologies. Rok temu kilkaset osób uczestniczyło w 1. edycji konferencji, zorganizowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym roku spotkamy się w sieci, dzięki czemu mogą do nas dołączyć specjaliści nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy. To unikalna szansa na prezentację możliwości rozwoju zawodowego w sektorze IT w naszym regionie oraz zainteresowanie nim wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, poszukiwanych przez firmy technologiczne - mówi Katarzyna Sobocińska, zastępczyni dyrektora w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania. 

W tym roku, w celu podkreślenia miejsca powstania idei konferencji, każdej z 4 ścieżek tematycznych nadano tytuł inspirowany nazwami poznańskich dzielnic. W sekcji Security - "GrunSec" - omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa sieci, danych i aplikacji. To okazja, by poznać najnowsze narzędzia i sposoby ochrony przed wirtualnymi zagrożeniami. W ramach ścieżki dedykowanej obszarowi Full Stack - "Jeżyce++" - uczestnicy poznają najnowsze trendy w Java i Java Script i praktyczne wskazówki dotyczące pracy z bibliotekami i wzorcami projektowymi. Ścieżka "PiątkOps", adresowana jest do inżynierów DevOps, natomiast w sekcji WilData omówione zostaną najnowsze trendy i rozwiązania w obszarach Big Data, Machine Learning i Artificial Intelligence. 

Poznań stawia na technologie

Nie bez przyczyny Miasto Poznań inwestuje w integrację i rozwój specjalistów IT. W stolicy Wielkopolski pracuje około 22 400 programistów, a 6 100 osób studiuje na poznańskich uczelniach kierunki związane z IT. O atrakcyjności Poznania świadczą wysokie miejsca w prestiżowych rankingach. Miasto zajęło 2. miejsce w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych dla biznesu polskich miast przygotowanym przez magazyn "Forbes", 8. miejsce w kategorii "Growth Clusters" w europejskim rankingu miast technologicznych "EMEA Tech Cities" opublikowanym przez CBRE oraz 3. Miejsce w rankingu najbardziej przyjaznych biznesowi miast średniej wielkości w Europie, opracowanym przez magazyn fDi (Financial Times Group).

Głównym organizatorem Pozitive Technologies 2020 jest Miasto Poznań, Biuro Obsługi Inwestorów. Partnerami konferencji, aktywnie uczestniczącymi w organizacji wydarzenia, są firmy sektora IT, działające w Poznaniu: Capgemini, Egnyte, GSK, Sonalake, Sollers Consulting.  

BOI

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 13:32:41 276361 <![CDATA[Pozitive Technologies 2020.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154631,276361,show2.jpg 276362 <![CDATA[Pozitive Technologies 2020.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154631,276362,show2.jpg
154625 2020-10-22 10:14:45 We wtorek (27 października) rozpoczyna się remont nawierzchni na ul. Krzywoustego na jezdni wyjazdowej z Poznania (na wysokości zjazdów do Kinepolis). Z uwagi na duże natężenie ruchu oraz zmienne warunki pogodowe, prace mogą potrwać do 30 listopada. 

]]>
By jak najbardziej zminimalizować utrudnienia remont będzie odbywał się etapami (co także wpływa na termin zakończenia).

W pierwszym tygodniu ekipy Zakładu Robót Drogowych będą frezowały nawierzchnię pomiędzy zjazdem z ul. Szwedzkiej, a wjazdem na parking przy centrum Giant / Kinepolis. Zostanie wydzielony jeden, a czasowo możliwe, że dwa pasy jezdni. W drugim etapie, po Wszystkich Świętych, rozpocznie się frezowanie prawej części jezdni na wysokości zjazdu z ul. Szwedzkiej, a na pasie sfrezowanym w pierwszym etapie układana będzie nowa nawierzchnia. W trzecim etapie wyremontowana zostanie nawierzchnia pomiędzy wjazdem i wyjazdem z parkingu centrum Giant / Kinepolis. Tutaj także należy spodziewać się wyłączenia pasów jezdni.

Po zakończeniu remontu kierowcy będą mogli wygodniej jeździć po ul. Krzywoustego. Kolejne prace na części wyjazdowej planowane są  w przyszłym roku. 

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 14:59:09 276387 <![CDATA[Schemat etapów prac remont nawierzchni na ul. Krzywoustego]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154625,276387,show2.jpg
154630 2020-10-22 10:16:07 Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zakwalifikowało się 175 projektów. Wszystkie mają już nadane swoje numery. Głosowanie rozpocznie się jutro, 23 października, a zakończy 20 listopada. W tym roku do rozdysponowania jest 21 mln zł. 

]]>
W czwartek, odbyło się losowanie numerów, które zostały nadane poszczególnym projektom. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie było transmitowane online.Nad wszystkim czuwali pracownicy Poznańskiego Centrum Komputerowo-Sieciowego. Lista projektów, wraz z ich numeracją, jest już dostępna na stronie internetowej PBO 2021. Wnioskodawcy mogą wygenerować z systemu plakaty, na których znajdzie się nazwa projektu, jego numer i grafika PBO.

W tym roku wpłynęły 253 pomysły - 167 z nich zaopiniowano pozytywnie, 10 wycofano na prośbę wnioskodawców. Wpłynęło też 28 odwołań, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie. Ostatecznie na liście do głosowania znalazło się 175 projektów - 34 ogólnomiejskie, 12 w ramach Zielonego Budżetu i 129 rejonowych. 

- Myślę, że w obecnym czasie liczbę tę można uznać za satysfakcjonującą. Dziękujemy mieszkańcom, którzy złożyli wnioski za to, że postanowili nadal uczestniczyć w Poznańskim Budżecie Obywatelskim - mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP.

Najważniejszą zmianą - w porównaniu do poprzedniego roku - jest wprowadzenie w ramach projektów ogólnomiejskich Zielonego Budżetu. Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych (parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem). W związku z wprowadzoną zmianą, zwiększyła się liczba głosów, którą może oddać mieszkaniec Poznania. W PBO 21 będą to 4 głosy, a nie 3 jak dotychczas. 

Zasady głosowania

W tym roku do wydania nadal będzie aż 21 mln zł - 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet. 

O tym, które projekty zwyciężą w tegorocznej edycji PBO, zdecydują wyniki głosowania. To rozpocznie się 23 października i potrwa do 20 listopada (do godz. 12). Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną - w Serwisie Poznański Budżet Obywatelski 2021, co w dobie aktualnej sytuacji epidemiologicznej jest dużym ułatwieniem. Każdy może oddać maksymalnie 4 głosy - dwa na projekt ogólnomiejski (w tym 1 w ramach Zielonego Budżetu) i dwa na rejonowe.

- Można oddać mniej głosów - ważne jednak, aby zrobić to podczas jednego logowania. Nie można rozłożyć głosowania w czasie - zaznacza Patryk Pawełczak. - Serdecznie zachęcam do głosowania. Zmieniajmy Poznań według naszego uznania - dodaje.

Wyniki głosowania poznamy do 30 listopada. 

Tegoroczna edycja inna niż wszystkie

- Nie ulega wątpliwości, że obecna edycja jest zdecydowanie inna niż poprzednie - z dwóch względów. Pierwszy to oczywiście pandemia, która nas wszystkich dotyka. Ze względu na reżim sanitarny musieliśmy zrezygnować z wielu działań, np. spotkań w szkołach i klubach seniorów. Nie mogliśmy też zorganizować tradycyjnego maratonu pisania wniosków na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Zamiast tego spotykaliśmy się z wnioskodawcami online - wylicza Patryk Pawełczak. 

Jest jeszcze drugi powód, który sprawia, że tegoroczna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest inna wcześniejsze. W maju tego roku wojewoda wielkopolski swoim rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę Rady Miasta Poznania dotyczącą PBO. Wprowadzono regulacje, które utrudniły pracę urzędnikom. Jedna z nich zakazuje podawania przez wnioskodawców swoich danych, takich jak numer telefonu (taki kontakt był często konieczny, aby porozmawiać, co w danym projekcie można zmienić, aby był on możliwy do realizacji). Druga istotna zmiana, która nie spodobała się przede wszystkim wnioskodawcom, uniemożliwia urzędnikom pozytywne zaopiniowanie projektów, których realizacja potrwa więcej niż rok. 

- Niestety rozstrzygnięcie wojewody spowodowało, że musieliśmy zaopiniować negatywnie wiele ciekawych i cennych projektów. Obiecuję jednak, że będziemy starali się wnieść do Rady Miasta Poznania projekt uchwały dotyczącej kolejnej edycji PBO, w której  zaproponujemy powrót do poprzednich zasad. Liczę, że nasza wizja, która jest przyjazna dla wnioskodawców i mieszkańców miasta zostanie przyjęta i powrócimy do tego, co było w poprzednich edycjach PBO - mówi Patryk Pawełczak. 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie PBO 2021.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-22 14:55:36 276251 <![CDATA[Ze względu na sytuację epidemiologiczną, losowanie numerów projektów było transmitowane online]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154630,276251,show2.jpg 276252 <![CDATA[Ze względu na sytuację epidemiologiczną, losowanie numerów projektów było transmitowane online]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154630,276252,show2.jpg 276253 <![CDATA[Ze względu na sytuację epidemiologiczną, losowanie numerów projektów było transmitowane online]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154630,276253,show2.jpg 276254 <![CDATA[Głosowanie w PBO 2021 rozpocznie się 23 października, a zakończy 20 listopada]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154630,276254,show2.jpg 276255 <![CDATA[Ze względu na sytuację epidemiologiczną, losowanie numerów projektów było transmitowane online]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154630,276255,show2.jpg
154629 2020-10-22 10:15:52 Reprezentacyjna ulica naszego miasta jest już gotowa na pierwszy mecz Lecha w fazie grupowej Ligi Europy. Z okazji tego meczu na latarniach przy ul. Św. Marcin pojawiły się biało-niebieskie flagi z herbem Lecha oraz logiem UEFA Europa League. Dzisiaj, o godz. 18:55, Lech Poznań zainauguruje tegoroczne rozgrywki grupowe w europejskich pucharach meczem z Benficą Lizbona. 

]]>
W związku z pandemią i obowiązującą w Poznaniu czerwoną strefą mecz z portugalczykami odbędzie się bez udziału publiczności. Jedynym sposobem jego obejrzenia będzie transmisja telewizyjna. Rozpocznie się ona o godz. 18:55 na antenie ogólnodostępnego kanału TVP2 oraz kodowanego Polsat Sport Premium 1. 

Oprócz Lecha Poznań i Benfiki Lizbona w grupie D grają także Glasgow Rangers ze Szkocji oraz Standard Liege z Belgii. Prawdopodobnie także z nimi, zarówno w Poznaniu, jak i na wyjeździe, mecze odbywać się będą bez udziału publiczności. 

Lech Poznań zagra w fazie grupowej europejskich rozgrywek po raz czwarty. Za pierwszym razem, w sezonie 2008/2009, zajął 3.miejsce za CSKA Moskwa i Deportivo La Coruna, a przed AS Nancy i Feyenoordem Rotterdam. Dwa lata później, w rozgrywkach 2010/2011, sensacyjnie zajął 2. miejsce i wyszedł z grupy, w której grali także Manchester City, Juventus Turyn i FC Salzburg. 

Ostatni raz rywalizował w fazie grupowej w sezonie 2015/2016. Mija dokładnie 5 lat, odkąd 22 października 2015 roku, Lech odniósł ostatnie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Europy. Niespodziewanie wygrał wówczas na wyjeździe z ACF Fiorentina. Oprócz włoskiego zespołu rywalizował wówczas również ze szwajcarskim FC Basel oraz CF "Os Belenenses" z Portugalii.

Mecze Lecha w grupie D:

Lech Poznań - Benfica Lizbona - 22.10.2020, godz. 18:55

Glasgow Rangers - Lech Poznań - 29.10.2020, godz. 21:00

Lech Poznań - Standard Liege - 5.11.2020, godz. 18:55

Standard Liege - Lech Poznań - 26.11.2020, godz. 21:00

Benfica Lizbona - Lech Poznań - 3.12.2020, godz. 21:00

Lech Poznań - Glasgow Rangers - 10.12.2020, godz. 18:55

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-22 16:21:42 276277 <![CDATA[Z okazji meczu na latarniach przy ul. Św. Marcin pojawiły się biało-niebieskie flagi z herbem Lecha oraz logiem UEFA Europa League fot. PLOT/Lech Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154629,276277,show2.jpg 276276 <![CDATA[Z okazji meczu na latarniach przy ul. Św. Marcin pojawiły się biało-niebieskie flagi z herbem Lecha oraz logiem UEFA Europa League fot. PLOT/Lech Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154629,276276,show2.jpg 276278 <![CDATA[Z okazji meczu na latarniach przy ul. Św. Marcin pojawiły się biało-niebieskie flagi z herbem Lecha oraz logiem UEFA Europa League fot. PLOT/Lech Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154629,276278,show2.jpg 276279 <![CDATA[Z okazji meczu na latarniach przy ul. Św. Marcin pojawiły się biało-niebieskie flagi z herbem Lecha oraz logiem UEFA Europa League fot. PLOT/Lech Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154629,276279,show2.jpg
154628 2020-10-22 10:15:33 Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Ich osocze jest bezcenne - zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

]]>
RCKiK prosi o telefon wszystkich, którzy mogą oddać osocze dla zakażonych koronawirusem i spełniają podstawowe warunki:

 • Muszą to być osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe. 
 • Także osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (i dysponują wynikiem badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zakażenie lub dodatnim wynikiem przeciwciał anty-SARS-CoV-2). 
 • Od zakończenia przez nie izolacji musi minąć co najmniej 28 dni.
 • Tyle samo czasu - 28 dni - musi upłynąć od ustąpienia objawów zakażenia SARS-CoV-2. 
 • Osocze mogą oddać tylko osoby, które są w wieku 18-60 lat i nie chorują przewlekle 
 • Oraz nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

Ważne: każdy ozdrowieniec musi się wcześniej skontaktować z Działem Dawców w celu ustalenia terminu wizyty - nie ma możliwości oddawania osocza bez wcześniejszego ustalenia terminu! Wystarczy zadzwonić pod nr tel.: 61 886 33 54 w godz.7.30-14.30 od poniedziałku do piątku lub napisać mail na adres: ozdrowieniec@rckik.poznan. 

Osoba, która wyzdrowiała po przechorowaniu COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 musi również spełniać standardowe kryteria dawcy krwi. Dotyczą one m.in. stanu zdrowia, wagi czy wzrostu. Niedopuszczalne jest też przebywanie w miejscach o szczególnej sytuacji epidemiologicznej np. W obszarach występowania wirusa Zika, wirusa Zachodniego Nilu czy też endemicznego występowania malarii. Więcej informacji na stronie RCKiK: rckik.poznan.pl.

Ostateczną i wiążącą decyzję o możliwości oddania osocza zawsze podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-22 14:06:39 276239 <![CDATA[Dawca osocza musi również spełniać standardowe kryteria dawcy krwi]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154628,276239,show2.jpg 276240 <![CDATA[Dawca osocza musi również spełniać standardowe kryteria dawcy krwi]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154628,276240,show2.jpg
154626 2020-10-22 10:15:12 W wyniku pandemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi klienta w siedzibach Urzędu Miasta Poznania. W większości przypadków osobista wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rezerwacji miejsca. Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można załatwić online.

]]>
Poniżej znajdują się aktualne informacje dotyczące funkcjonowania urzędu miasta w czasie pandemii. Z pierwszej części artykułu można dowiedzieć się, jak umówić wizytę w urzędzie oraz gdzie i w jaki sposób załatwić najważniejsze sprawy. W drugiej natomiast można znaleźć przydatne numery telefonów oraz adresy mailowe.

Jak umówić się na wizytę w urzędzie?

Najwygodniej przez internetowy system rezerwacji, który znajduje się pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html. Aby zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku "umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Warto także przeczytać opis procedury. Można z niego dowiedzieć się jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia danej sprawy.

Umówić się na wizytę można również telefonicznie, kontaktując się z Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie). Inną możliwością jest użycie kodów QR. Te znajdują się przy wejściach do budynków urzędu. Od października na wizytę można umówić się także przez bezpłatną aplikację Smart City Poznań.

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie. Sprawy będą załatwiane w godzinach pracy urzędu. Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty (z wyłączeniem ofert przetargowych). Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP (ePUAP). 

Korespondencja  papierowa doręczona do skrzynek podawczych jest przyjmowana bez potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie doręczenia dokumentacji do urzędu możliwe jest tylko w przypadku wysłania korespondencji poprzez operatora pocztowego lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Przypominamy, wchodząc do budynku urzędu należy zasłaniać nos i usta. Przy wejściach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Według obowiązujących regulacji w jednym pomieszczeniu może przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi.

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. Sprawy dotyczące:

 • rejestracji pojazdów i prawa jazdy załatwić można przy ul. Gronowej 22A i przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W obu wypadkach do odwołania wstrzymana jest obsługa klienta w urzędzie przy ul. Libelta 16/20, 
 • dowodów osobistych załatwiane są przy ul. Libelta 16/20 oraz przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Nie ma możliwości załatwienia sprawy w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A,
 • meldunków są realizowane przy ul. Libelta 16/20 oraz 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Obsługa klientów w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A jest wstrzymana do odwołania.

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych można zrealizować również elektronicznie. 

Dowód osobisty. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza: Zobacz: formularz online. Dowód należy odebrać osobiście. 

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu. Osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany w kraju, mają obecnie 180 dni na zgłoszenie jego nabycia. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej. Osoba, która sprzedała pojazd, również może zgłosić jego zbycie online: Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę.

Sprawy dotyczące prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu można załatwić za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem - Zobacz: termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych. Natomiast wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie: Zobacz: składanie wniosków o wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnej.

Meldunek. Sprawy związane z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony - Zobacz: meldunek.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa mieszczący się w urzędzie przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. W tej lokalizacjach prowadzone są następujące sprawy:

 • ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencje i zezwolenia na transport drogowy oraz sprawy związane z rolnictwem.

Online za pomocą Profilu Zaufanego za pośrednictwem strony ceidg.gov.pl można załatwić sprawy: dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu w CEIDG, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje nt. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie biznes.gov.pl.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Finansowy prowadzi wyłącznie obsługę klientów po wcześniejszej rezerwacji wizyty w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Słowackiego 22 w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, pełnomocnictw w sprawach podatkowych oraz zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • przy ul. Gronowej 22A w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych. 

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 wyłączono bezpośrednią obsługę klienta. Przy wejściach do budynku wystawione są skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty w zakresie następujących spraw realizowanych przez Wydział Finansowy: podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, mandatów wystawionych przez Straż Miejską Miasta Poznania oraz wnioski o ulgi w spłacie podatków, opłat lokalnych i mandatów wystawianych przez Straż Miejską Miasta Poznania, kosztów upomnienia i egzekucyjnych, kar porządkowych i podania o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej.

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Finansowego można zrealizować wykorzystując drogę elektroniczną. Są to:

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje wyłącznie klientów wcześniej umówionych. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie obsługa klientów w sprawach zgłoszenia zgonu, którego należy dokonać w ustawowo określonym terminie - 3 dni od dnia, w którym nastąpił zgon. Ponadto: 

 • obsługa klientów prowadzona jest tylko w 1 lokalizacji - ul. Libelta 16/20,
 • filia USC przy ul. 23 Lutego 4/6 do odwołania pozostaje zamknięta. 

Wiele spraw w USC można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

Wydział Urbanistyki i Architektury wstrzymał do odwołania bezpośrednią obsługę klienta. Sprawy załatwiane są w formie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. 

Odbiór dokumentacji prowadzony jest po wcześniejszym ustaleniu terminu z urzędnikiem. Obsługa w tym zakresie  jest realizowana w budynku C przy pl. Kolegiackim 17 w godzinach pracy urzędu. Dokumentację można składać w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku urzędu. W przypadku dokumentacji wielkogabarytowej w punkcie informacyjnym w holu głównym.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY

Plac Kolegiacki 17

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące prowadzonych postępowań w Wydziale Urbanistyki i Architektury- tel. 61 878 5552,e-mail: centrum@um.poznan.pl lub ua@um.poznan.pl,  Budynek C - informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy 61 878 5396 lub 602 186 404
  • Sprawy dotyczące wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji, tel. 61 878 5010, 61 878 4856, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące realizacji projektów z dofinansowaniem z UE, tel. 61 878 5010, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich, tel. 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydawania pozwoleń archeologicznych, tel. 61 628 5516, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zabytkowej zieleni, tel. 61 878 5039, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku, tel. 61 878 5850, e-mail:mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące sportowych organizacji pozarządowych, tel. 61 878 5351, e-mail: sp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Rady Miasta Poznania, tel. 61 878 5308, e-mail: rm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zamówień publicznych, tel. 61 878 5210, e-mail: zp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące obsługi kancelaryjnej, tel. 61 878 5214, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące organizacji spotkań i wystaw w budynku urzędu, tel. 61 878 5081, 61 8785082, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące obsługi Biura Rzeczy Znalezionych, tel. 61 878 5382, 61 878 4014 lub 885 508 529, e-mail: brz@um.poznan.pl   

Libelta 16/20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, tel. 61 878 58 70, e-mail: mrk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Biura Kontroli, tel. 61 878 56 74, e-mail: ko@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Oświaty, tel. 61 878 42 01, e-mail: ow@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące jednostek pomocniczych, tel. 61 878 41 39, e-mail: wjpm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 61 646 33 44, e-mail: sc@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące dowodów osobistych i meldunków, tel.: 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Finansowego:
   1. podatek od środków transportowych tel. 61 878 4190, 61 878 4381, e-mail: fn@um.poznan.pl
   2. ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych, mandatów wystawianych przez Straż Miejską Miasta Poznania, kosztów upomnienia i egzekucyjnych, kar porządkowych,wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej, tel. 61 878 5401, 61 878 43 29, e-mail: fn@um.poznan.pl
   3. wnioski o zwrot opłat oraz za mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania tel. 61 878 4430, e-mail: fn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:
   1. zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej tel. 61 878 5072, 61 878 5025, e-mail: wzkb@um.poznan.pl
   2. zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, tel. 61 878 5072, 61 878 5025, e-mail: wzkb@um.poznan.pl
   3. zgłoszenie zgromadzenia tel. 61 878 5072, 61 878 5025, e-mail: wzkb@um.poznan.pl

Gronowa 20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty), tel. 61 646 33 44, e-mail: gn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel.: 61 878 5131, 61 878 5132, 61 878 5136, 61 878 5137, 61 878 5138, 61 878 5141, 61 878 5142, 61 878 5143, 61 878 5147, e-mail: gn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164, e-mail: gn@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydzierżawienia, oddania w najem nieruchomości Miasta Poznania (MP)/Skarbu Państwa (SP), tel. 61 646 33 44
  • Sprawy dotyczące udzielenia ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów (należności cywilnoprawne), tel. 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164
  • Sprawy dotyczące wycinka drzew/krzewów, zarządzanie nieruchomościami MP/SP, interwencyjne porządkowanie nieruchomości, tel. 61 646 3344
  • Sprawy dotyczące ustanowienia prawa służebności gruntowych, użytkowania oraz prowadzenie spraw związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości, tel. 61 827 1673, 61 827 1667
  • Sprawy dotyczące ustanawiania prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej, tel. 61 827 1680, 61 827 1735
  • Sprawy dotyczące zbywania w trybie przetargowym, tel.: 61 827 1597, 61 827 18 95, 61 827 1822, 61 827 1644
  • Sprawy dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości, tel.: 61 827 1581, 61 827 1671, 61 827 1674, 61 827 1675, 61 827 1862, e-mail: gn.przetargi@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości MP/SP oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich najemców, tel. 61 827 1647, 61 827 1653
  • Sprawy dotyczące nabywania nieruchomości do zasobu MP/SP, tel. 61 878 5157, 61 878 5191
  • Sprawy dotyczące ewidencji zasobu nieruchomości MP/SP oraz ustanawiania prawa trwałego zarządu, tel. 61 827 1690, 61 827 1578
  • Sprawy dotyczące reprezentowania MP/SP w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych, tel. 61 878 5161, 61 878 5198
  • Sprawy dotyczące reprezentowania MP/SP w postępowaniach komunalizacyjnych oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, tel. 61 878 5120, 61 878 5112, 61 878 5119

Gronowa 22A

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i praw jazdy, tel. 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 40 53, e-mail: kos@um.poznan.pl

28 Czerwca 1956 r. 404

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, tel.: 61 878 1674, e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tel. 61 878 4767, 61 878 4766, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału licencji na transport drogowy i kontroli, tel. 61 878 4953, 61 878 4954, e-mail: transport@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału działalności rolniczej, tel. 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 5051, 61 878 5049, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Ośrodka Poznań Biznes Partner, tel. 512 256 114, 885 994 955, e-mail: ods@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Plus Jeden Poznań, tel. 885 960 354, e-mail: plusjeden@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące działalności Wydziału Finansowego - podatek od nieruchomości, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537, e-mail: fn@um.poznan.pl

3 Maja 46

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel. 61 878 15 20, e-mail: mir@um.poznan.pl    
  • Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, 61 878 55 41, e-mail: gk@um.poznan.pl   
  • Sprawy dotyczące kultury: tel. 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu spraw społecznych: tel. 61 878 54 29, e-mail: zss@um.poznan.pl

Słowackiego 22

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych, zajęć egzekucyjnych, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 1691, 61 878 4122, 61 878 1537, e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl

Matejki 50 

 • Korespondencja tradycyjna: (sprawy mieszkaniowe): Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań 
 • Korespondencja tradycyjna: (sprawy dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"): Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul. Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań. W przypadku konieczność załatwienia sprawy osobiście należy umówić wizytę pod numerem 61 878 5182 lub e-mail: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:

Za Bramką 1

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw z zakresu działalności Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, tel: 61 878 5695, e-mail: rmwm@um.poznan.pl
  • Spraw z zakresu działalności Biura Obsługi Inwestorów, tel. 61 878 5428, e-mail: inwestor@um.poznan.pl

Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

 • Osobiste załatwienie sprawy możliwe jest wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty. Można to zrobić dzwoniąc pod numery:  61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 878 4685
 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny, Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji, w tym m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy, tel.: 61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 8784 685, e-mail: or@um.poznan.pl
]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-27 15:22:00 276258 <![CDATA[Urzędnicy zachęcają do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154626,276258,show2.jpg 276260 <![CDATA[Urzędnicy zachęcają do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154626,276260,show2.jpg
154623 2020-10-22 10:14:09 Niewielka ul. Bociania na Sołaczu zostanie przebudowana. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na roboty budowlane.

]]>
- Budowa tej ulicy była długo wyczekiwana. Przebudowa będzie dotyczyła też ważnego aspektu dla mieszkańców, czyli odwodnienia i układu zieleni. Za współpracę przy tym przedsięwzięciu dziękuję Radzie Osiedla Sołacza i radnym miejskim  - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Dziś ulica jest nieutwardzoną drogą gruntową, na której po deszczach zbiera się woda. - Po przebudowie mieszkańcy będą mogli komfortowo wyjechać lub wyjść ze swoich domów. W ramach inwestycji ul. Bociania zyska nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, na której będzie dopuszczony ruch pieszych. Wybudowane zostaną też indywidualne zjazdy do posesji - dodaje Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zadanie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, której tu brakowało. Powstanie nowy zbiornik retencyjno-odparowujący gromadzący nadmiar deszczówki tak, by nie zalewała ona ulicy. Wykonawca prac zajmie się także budową kanału technologicznego, układaniem rur osłonowych sieci teletechnicznej, nasadzeniem zieleni i odpowiednim oznakowaniem przebudowanego układu komunikacyjnego.

Podmioty chętne do udziału w przetargu mają czas na składanie swoich ofert do 5 listopada.  Na wykonanie całego zadania wykonawca będzie miał 120 dni od podpisania umowy.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-22 13:08:22 276234 <![CDATA[Ulica Bociania na Sołaczu zostanie przebudowana. Ogłoszono przetarg na wykonawcę. fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154623,276234,show2.jpg 276235 <![CDATA[Ulica Bociania na Sołaczu zostanie przebudowana. Ogłoszono przetarg na wykonawcę. fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154623,276235,show2.jpg 276236 <![CDATA[Ulica Bociania na Sołaczu zostanie przebudowana. Ogłoszono przetarg na wykonawcę. fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154623,276236,show2.jpg 276237 <![CDATA[Ulica Bociania na Sołaczu zostanie przebudowana. Ogłoszono przetarg na wykonawcę. fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154623,276237,show2.jpg
154622 2020-10-22 10:13:46 Na terenie Nowego Zoo powstanie przedszkole dla zwierząt - miejsce, które ma na celu ratowanie i odchowywanie najmłodszych mieszkańców ogrodu zoologicznego w trudnych sytuacjach. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła właśnie przetarg na roboty budowlane.

]]>
Znajdą tam opiekę zwierzęta w szczególnych sytuacjach, takich jak odrzucenie przez matkę lub brak możliwości sprawowania przez nią odpowiedniej opieki. W ramach zadania powstanie budynek, w którym w bezpiecznych warunkach pracownicy zoo będą karmić, przeprowadzać zabiegi weterynaryjne, rekonwalescencję i rehabilitację młodych podopiecznych.

- Przedszkole będzie podzielone na różne boksy tak, by ssaki drapieżne, kopytne i ptaki były od siebie oddzielone. Powstanie też ambulatorium i specjalne pomieszczenie do karmienia. Działania mające na celu ratowanie i odchowywanie dopiero co narodzonych mieszkańców będzie można podglądać. Przedszkole zostało tak zaprojektowane, by goście ogrodu zoologicznego mogli spojrzeć przez szybę nie wywołując wśród zwierząt niepotrzebnego stresu - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W budynku zaprojektowano też pomieszczenie socjalne dla pracowników, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz magazyn. W zakres planowanych prac wchodzi również m.in. budowa chodnika i dróg wewnętrznych ułatwiających dostęp do przedszkola, ogrodzenia oraz remont przyłączy (wodociągowego, elektroenergetycznego, kanalizacji).

Na te wszystkie prace wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał 180 dni od podpisania umowy. Chętne podmioty mają czas na składanie swoich ofert do 5 listopada.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-22 11:23:30 276228 <![CDATA[W Nowym Zoo powstanie przedszkole dla zwierząt fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154622,276228,show2.jpg 276230 <![CDATA[W Nowym Zoo powstanie przedszkole dla zwierząt fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154622,276230,show2.jpg
154560 2020-10-21 10:36:25 Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania oraz Rada Osiedla Stare Miasto zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą koncepcję "zielonego" słupa przystankowego. Projekt skierowany jest do poznańskich studentów kształcących się na uczelniach projektowych i artystycznych. 

]]>
Głównym założeniem konkursu jest stworzenie innowacyjnej pod względem architektonicznym, artystycznym i proekologicznym koncepcji projektowej słupa przystankowego. Zastosowane rozwiązanie pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców. 

Poprzez sformułowanie "zielony" słup przystankowy należy rozumieć wszelkie proekologiczne walory, które przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków i adaptacji miasta do zmian klimatu, np. gromadzenie wody opadowej, produkcję energii elektrycznej czy poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez wzrost wilgotności powietrza lub jego oczyszczanie. 

Koncepcja projektowa powinna  zawierać: mało wymagającą zieleń dostosowaną do wzrostu w trudnych warunkach miejskich, dowolną formę siedziska uwzględniającego niewielką przestrzeń wokół słupa oraz rozkład jazdy autobusów lub tramwajów wraz z możliwością jego podświetlenia. 

Autorzy najlepszych koncepcji projektowych otrzymają nagrody pieniężne: 

 • I miejsce - 7500 zł,
 • II miejsce - 1500 zł,
 • III miejsce - 1000 zł.

Prace konkursowe, wnioski, dokumenty i oświadczenia wymagane regulaminem należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs.zielonyslup@um.poznan.pl. Zgłoszenia będa przyjmowane do22 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

AJ/ BKPiRM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-23 10:13:54 276227 <![CDATA[Słup przystankowy przy ul. Strzeleckiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154560,276227,show2.jpg 276229 <![CDATA[Słup przystankowy przy ul. Strzeleckiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154560,276229,show2.jpg 276231 <![CDATA[Zielone słupy przystankowe - konkurs dla studentów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154560,276231,show2.jpg
154559 2020-10-21 10:36:08 Miasto reaguje w sprawie nielegalnej wycinki drzew przy ul. Bukowskiej 18. Urząd podjął już kroki w celu wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji. Podczas próby kontroli konieczna była interwencja policji. 

]]>
Na wskazanej działce ma stanąć zabudowa mieszkaniowa. Inwestor wystąpił o zgodę na wycinkę 25 drzew kolidujących z inwestycją. W wyniku odwołania ze strony społecznej sprawa nadal jest w toku. Mimo to, deweloper dopuścił się wycinki drzew. 

Po zawiadomieniu o możliwości nielegalnej wycinki, która dotarła do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, jego pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia kontroli. Niestety nie wpuszczono ich na teren budowy. Inspektorzy wezwali policję, która po dokonaniu oględzin stwierdziła, że doszło do nielegalnej wycinki. Funkcjonariusze nie byli jednak w stanie ustalić czy były to wszystkie drzewa wskazane w decyzji. 

W tej sytuacji Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wszczął postępowanie z urzędu ws. usunięcia drzew bez zezwolenia. Jeżeli informacja o nielegalnej wycince zostanie potwierdzona w trakcie oględzin, postępowanie będzie zmierzało w stronę wymierzenia inwestorowi administracyjnej kary pieniężnej (na podstawie art. 88 ustawy o ochronie przyrody). Wyznaczono już termin oględzin. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zawiadomił także o sprawie policję oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegóły postępowania w sprawie inwestycji przy ul. Bukowskiej 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Bukowskiej do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska wpłynął w połowie stycznia 2020 roku. Chodzi o budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokali usługowych na tyłach willi Flora, gdzie na przełomie XIX i XX wieku znajdowały się ogródki rozrywkowe przy restauracji (mieściły się tam m.in. kręgielnia, korty tenisowe czy muszla koncertowa). 

W tym miejscu należy wspomnieć, że decyzja o pozwoleniu na budowę ma charakter związany. Oznacza to, że jeżeli inwestor spełni określone prawem wymogi, organ administracji architektoniczno-budowlanej (w tym wypadku Wydział Urbanistyki i Architektury UMP) nie może odmówić jej wydania. Tak też było w tym wypadku.

Nie mając innego wyjścia, w marcu 2020 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP skierował do wnioskodawcy pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości zachowania drzew, w szczególności trzech wiekowych lip oraz dostarczenie opinii dendrologicznej w zakresie możliwości przesadzenia wszystkich drzew kolidujących z inwestycją. Wnioskodawca poinformował, że nie dokona w projekcie zmian, pozwalających na zachowanie drzew ze względu na już otrzymane pozwolenie na budowę. 

Jednocześnie Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska skierował pisma z pytaniem o ocenę możliwości przesadzenia drzew do trzech ekspertów w tej dziedzinie. Wszystkie otrzymane odpowiedzi były negatywne. Specjaliści orzekli, że przesadzenie wskazanych drzew wymaga kilkuletniego przygotowania. Na to nie chce zgodzić się wnioskodawca.

W zamian za usunięte 25 drzew kolidujących z budową inwestor został zobowiązany do posadzenia 106 drzew - w tym 88 przy ul. Bukowskiej 18 i Grunwaldzkiej 3, 10 w parku im. Jana Heweliusza i 8 w parku im. Gustawa Manitiusa.

Od decyzji o wycince odwołały się organizacje społeczne, będące stroną w postępowaniu. Sprawa trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczy bowiem zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic miasta). MKiDN uchylił decyzję wydziału i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Wydział wezwał inwestora do uzupełnienia podania w terminie do 19 października. W piątek, 16 października do WKiOŚ wpłynęło pismo z MKiDN informujące, że inwestor zaskarżył decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 20 października do WKiOŚ wpłynęło zawiadomienia o nielegalnej wycince drzew na wskazanej nieruchomości. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 15:47:11 276169 <![CDATA[Miasto reaguje w sprawie nielegalnej wycinki drzew przy ul. Bukowskiej 18. Urząd podjął już kroki w celu wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154559,276169,show2.jpg
154558 2020-10-21 10:35:53 Już wkrótce, 23 października rozpocznie się głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2021. W czwartek, o godz. 12 odbędzie się losowanie numerów dla poszczególnych projektów. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić na Facebooku - na profilu PBO oraz Miasto Poznań. 

]]>
Wszystkie pomysły zgłoszone do PBO (po pozytywnej weryfikacji) otrzymają numery, które będą im przypisane na elektronicznym formularzu do głosowania. Aby każdy miał równe szanse, zostaną one nadane podczas losowania. 

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie odbędzie się wyłącznie w formie online. Transmisję live będzie można śledzić na Facebooku - na profilu PBO oraz Miasto Poznań

Głosowanie w PBO21 rozpocznie się 23 października i potrwa do 20 listopada (do godz. 12:00). Po losowaniu numerów projektów wnioskodawcom udostępnione zostanie narzędzie do generowania plakatów promocyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PBO 2021

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 15:46:00 276170 <![CDATA[Już wkrótce, 23 października rozpocznie się głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2021]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154558,276170,show2.jpg 276171 <![CDATA[W czwartek, o godz. 12 odbędzie się losowanie numerów dla poszczególnych projektów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154558,276171,show2.jpg
154557 2020-10-21 10:22:37 Zbliża się okres Wszystkich Świętych. Jak co roku, w okolicach poznańskich nekropolii wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu, które mają ułatwić dojazd na cmentarze i dystansowanie się w okresie pandemii w ich rejonie oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W okresie wzmożonego ruchu drogowego jedni i drudzy powinni zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na sygnały funkcjonariuszy i oznakowanie.

]]>
W rejonie większości poznańskich cmentarzy przez cały okres Wszystkich Świętych (od soboty 24 października do poniedziałku 2 listopada) wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30 km/h. W związku z wprowadzeniem zakazu ruchu pojazdów ciężarowych wyznaczone zostaną dla nich objazdy (na ul. Warszawskiej w stronę centrum miasta - od 24 października do 2 listopada, na ul. Arciszewskiego w stronę ul. Ściegiennego - w oba weekendy, na ul. Lutyckiej od ronda Obornickiego do ul. Podolańskiej - 31 października i 1 listopada, na ul. Gnieźnieńskiej - 1 listopada).

1 listopada oraz w dniach wzmożonego ruchu samochodowego wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe w rejonach cmentarzy - na lewych pasach ruchu i w pasach rozdziału (na Górczynie i Miłostowie, na ul. Św. Antoniego, Książęcej i ul. Grunwaldzkiej) lub na poboczach ulic (ul. Lutycka, Szczawnicka, ul. Wieruszowska, ul. Morasko).

Przy cmentarzu na Górczynie w oba weekendy dostępne będą miejsca parkingowe w pasie rozdziału ul. Arciszewskiego. Z kolei miejsca parkingowe w zatoce ul. Ściegiennego w dniach 31 października i 1 listopada będą służyć wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami. Przed wejściem na cmentarz dostępne będą tylko miejsca do krótkotrwałego zatrzymania się i wysadzenia pasażerów.

Aby ułatwić dojazd i wyjazd aut na wąskich ulicach wokół części cmentarzy, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (ul. Jasna Rola i Bronisława, ul. Wiśniowa, ul. Gnieźnieńska, ul. Kordeckiego). Ponadto na Junikowie od 24 października ul. Chryzantemowa będzie w tym roku jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej. Na ul. Cmentarnej i Owczej ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie 1 listopada oraz - na wniosek policji - także w inne dni wzmożonego ruchu samochodowego.

Nowością poprawiającą bezpieczeństwo parkujących i pieszych będzie obowiązujący dnia 1 listopada jeden kierunek ruchu pojazdów na ul. Lutyckiej od skrzyżowania z ul. Dojazd do ul. Podolańskiej. Objazd w kierunku przeciwnym wyznaczono ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa. W związku z tym w niedzielę wyjazd z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie możliwy tylko w prawo.

Na Miłostowie, podobnie jak w roku ubiegłym, na wysokości wejścia na cmentarz w oba świąteczne weekendy wyznaczone będzie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Warszawską (1 listopada - przez obie jezdnie). Obok, na części postoju taksówek, 1 listopada możliwe będzie krótkotrwałe zatrzymanie samochodu w celu wysadzenia pasażerów w pobliżu wejścia na cmentarz.

Miejsca dla wysiadających zostaną także wydzielone przed cmentarzem na ul. Nowina oraz na ul. Ściegiennego przed bramą cmentarza na Górczynie.

Na ul. Droga Dębińska, w rejonie ul. ojca Żelazka i giełdy kwiatowej, przez cały okres świąteczny nie będzie możliwy wjazd do parku Jana Pawła II.

Policjanci pełniący służbę przy poznańskich nekropoliach będą mogli wprowadzać dodatkowe, dostosowane do okoliczności, zmiany w organizacji ruchu. Obejmuje to w szczególności jeden kierunek ruchu na ul. Cmentarnej i Owczej na Junikowie (w kierunku ul. Złotowskiej - przed i po 1 listopada) oraz na ul. Gnieźnieńskiej (od firmy "Nivea" do ul. Bałtyckiej - w sobotę 31 października).

Szczegóły zmian w organizacji ruchu zawiera załączona tabela.

O zmianach w komunikacji publicznej można przeczytać TUTAJ

RB, MIR

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-22 09:54:25 276134 <![CDATA[Cmentarz na Junikowie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154557,276134,show2.jpg 276130 <![CDATA[Mapa organizacji ruchu w rejonie cmentarza na Junikowie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154557,276130,show2.jpg 276131 <![CDATA[Mapa organizacji ruchu w rejonie cmentarza na Miłostowie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154557,276131,show2.jpg 276132 <![CDATA[Mapa organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ul. Lutyckiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154557,276132,show2.jpg 276133 <![CDATA[Mapa organizacji ruchu w rejonie cmentarza na Górczynie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154557,276133,show2.jpg
154556 2020-10-21 10:22:22 Sprawdź, jak będzie funkcjonować transport publiczny w związku ze Wszystkimi Świętymi do 8 listopada. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy o rozłożenie wizyt w czasie.

]]>
Chcąc ułatwić dojazd na nekropolie oraz umożliwić zaplanowanie wizyt u bliskich na wiele dni - już od weekendu 24-25 października - wzmocniona była komunikacja zbiorowa w pobliżu cmentarzy. W sobotę, 31 października, oraz w uroczystość Wszystkich Świętych uruchomione zostaną 4 dodatkowe linie tramwajowe (nr 41, 42, 43 i 47). 1 listopada czynny będzie Punkt Obsługi Klienta ZTM na Junikowie. 

Warto, aby w miarę możliwości wizyty na cmentarzach rozłożyć w czasie w celu unikania dużych skupisk ludzi. Tym bardziej, że wzmocnienia komunikacji obowiązują już od najbliższego weekendu. W razie potrzeby brane jest także pod uwagę wzmocnienie komunikacji w weekend 7-8 listopada, na analogicznych zasadach, jak w weekend 24-25 października. Przypominamy, że Poznań i powiat poznański od 17 października znajdują się w tzw. czerwonej strefie Covid-19.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

26 - 30 października (poniedziałek - piątek)

Obowiązuje roboczy rozkład jazdy, bez zmian i dodatków. Linie nr 150, 160, 163, 173, 176, 177, 193 w całości tabor przegubowy, linia nr 157 tabor średni. W przypadku ogłoszenia - z uwagi na sytuację epidemiczną - tygodnia dniami wolnymi, na liniach miejskich wprowadzony może być sobotni rozkład jazdy z dodatkami tj. jak w dniu 24 października.

31 października - 1 listopada (sobota - Wszystkich Świętych):

Obowiązuje odpowiednio sobotni i świąteczny rozkład z następującymi zmianami w godz. 8.00 - 17.00:

- linie nr 1, 6 i 8 co 10 minut (dodatkowo w dniu 1 listopada w godz. 6.00-8.00 linie nr 1, 6, 8 co 15 minut)

- linia nr 15 co 5 minut, w oba dni przez cały czas wydłużona do Junikowa (dodatkowo w dniu 1 listopada w godz. 6.00-8.00 co 15 minut)

- linia nr 41: JUNIKOWO - Grunwaldzka - Reymonta - Hetmańska - Żegrze - Kórnicka - Rondo Śródka - MIŁOSTOWO, kursy co 10 minut

- linia nr 42: OS. SOBIESKIEGO - PST - Fredry - Plac Wielkopolski - MIŁOSTOWO, kursy co 10 minut

- linia nr 43: JUNIKOWO - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Św. Marcin - Podgórna - Most Rocha - Rondo Śródka - MIŁOSTOWO, kursy co 20 minut

- linia nr 47: JUNIKOWO - Grunwaldzka - Roosevelta - Most Dworcowy - Królowej Jadwigi - Zamenhofa - STAROŁĘKA MAŁA ,kursy co 20 minut, (dodatkowo w godz. 6.00 - 8.00 co 30 minut)

- linia nr 133: RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska - BOGUCIN, kursy co 10 minut (tabor przegubowy)

- linia nr 160 co 15 minut

- linia nr 177 co 10 minut

- linia nr 182 co 10 minut

- linia nr 189 przez cały dzień co około 20 minut, linia nr 194 zawieszona.

Linie nr 150, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 182, 191, 193, 322, 348 obsługiwane taborem przegubowym, linie nr 157, 170, 184 taborem średnim. Wstrzymanie ekspediowania najmniejszych autobusów Alpino.

Na ulicy Gnieźnieńskiej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy od Gdyńskiej do Bałtyckiej (linie nr 133 i 173 w kierunku Śródki kursować będą ulicami Bałtycką i Gdyńską). Na ulicy Złotowskiej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy od Owczej do Bukowskiej (linie nr 177 i 729 w kierunku Junikowa i Dopiewa kursować będą przez ulice Bukowską w Poznaniu i Skórzewską w Wysogotowie). Ulice św. Antoniego i Minikowo będą jednokierunkowe na odcinku od ul. Książęcej do ronda Minikowo (linia nr 194 przez cały dzień zawieszona). Ulica Lutycka będzie jednokierunkowa od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej, w kierunku centrum objazd ulicami Podolańską i Wojska Polskiego (nakaz skrętu w prawo ze Szczawnickiej w Lutycką). Autobusy linii nr 160 w kierunku Strzeszyna pojadą ulicami Dojazd i Lutycka, a autobusy linii nr 183 w kierunku Śródki przez Podolańską, Wojska Polskiego i Dojazd.

WAŻNE! W dniu 1 listopada w godzinach 9.00-15.00 będzie czynny Punkt Obsługi Klienta ZTM - Junikowo.

2 listopada (poniedziałek)

Obowiązuje roboczy rozkład jazdy, bez zmian i dodatków.

KOMUNIKACJA PODMIEJSKA

31 października (sobota)

- Linie nr 342 i 348 - w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie autobusy jadące w kierunku Poznania zostaną skierowane objazdem przez ulicę Mściszewską, Wodną i Łąkową. Na trasie objazdu autobusy będą się zatrzymywać na tymczasowych przystankach Murowana Goślina/Cmentarz n/ż zlokalizowanych na ulicy Mściszewskiej oraz na ulicy Łąkowej.

- Linia nr 611 - w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy Cmentarnej w Luboniu, kursy jadące z pętli Sycowska Centrum Handlowe w kierunku pętli Dębiec będą skierowane objazdem przez ulicę Przy Autostradzie, po czym autobusy pojadą w kierunku pętli Luboń/Żabikowo bez zatrzymania na przystanku Luboń/Plac Bojanowskiego i dalej po swojej stałej trasie.

- Linia nr 690 - mając na uwadze dojazd mieszkańców Lubonia do cmentarza w Żabikowie, przez cały dzień autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze, bez wjazdów na przystanek Sycowska Centrum Handlowe. Nie będzie realizowany kurs o godzinie 13:15 z pętli Łęczyca/Dworcowa.

1 listopada (Wszystkich Świętych)

- Linie nr 342 i 348 - w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie autobusy jadące w kierunku Poznania zostaną skierowane objazdem przez ulicę Mściszewską, Wodną i Łąkową. Na trasie objazdu autobusy będą się zatrzymywać na tymczasowych przystankach Murowana Goślina/Cmentarz n/ż zlokalizowanych na ulicy Mściszewskiej oraz na ulicy Łąkowej.

- Linia nr 611 - kursy będą realizowane tylko do przystanku Luboń/Żabikowo (bez wjazdów na przystanek Sycowska Centrum Handlowe)

- Linia nr 690 - mając na uwadze dojazd mieszkańców Lubonia do cmentarza w Żabikowie, przez cały dzień autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze, bez wjazdów na przystanek Sycowska Centrum Handlowe. Nie będzie realizowany kurs o godzinie 13:15 z pętli Łęczyca/Dworcowa.

- Linie nr 703, 705 i 707 - kursy realizowane bez wjazdów na przystanek Sycowska Centrum Handlowe

- Linia nr 729 - w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Złotowskiej w Poznaniu autobusy jadące w kierunku Dopiewa skierowane zostaną objazdem przez ulicę Bukowską w Poznaniu i Skórzewską w Wysogotowie (powrót po stałej trasie): OGRODY - Szpitalna - Bukowska - Wysogotowo, Skórzewska - Skórzewska - Skórzewo, Poznańska - DOPIEWO/DWORZEC KOLEJOWY

- Linie nr 811, 812 i 813 - kursy realizowane bez wjazdu na przystanek Swadzim/Auchan

Poznań w czerwonej strefie - co musimy wiedzieć podróżując środkami transportu publicznego

Przypominamy, że Poznań wraz z powiatem poznańskim z uwagi na liczbę zakażeń Covid-19 od 17 października znajduje się w tzw. czerwonej strefie. Dla transportu publicznego oznacza to większe ograniczenia liczby pasażerów, którzy jednocześnie mogą podróżować tramwajami czy autobusami. Od soboty - 17 października na liniach ZTM w tym samym czasie podróżować może tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, pozostaje również konieczność pozostawienia połowy miejsc siedzących niezajętych. Wciąż obowiązuje w pojazdach oraz w przestrzeni publicznej obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub elementem odzieży.

Apelujemy do pasażerów transportu publicznego o odpowiedzialność i stosowanie się do wytycznych wprowadzanych przez władze państwowe. Tylko w ten sposób możemy wspólnie zadbać o nasze zdrowie.

W przypadku linii tramwajowych prosimy o poczekanie na następny pojazd, jeżeli liczba pasażerów przekracza dozwoloną. W tych rejonach Poznania, przez które równolegle przebiegają linie autobusowe miejskie i podmiejskie, apelujemy o korzystanie w miarę możliwości z linii miejskich zamiast z bardziej obciążonych linii podmiejskich. Planując podróż, prosimy o uwzględnienie rezerwy czasowej na ewentualne oczekiwanie na następny pojazd.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania komunikacj można znależć na stronach ZTM Poznań oraz MPK Poznań

O zmianach organizacji ruchu przy cmentarzach można przeczytać TUTAJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-30 09:51:29 276101 <![CDATA[Jak dojechać komunikacją publiczna na cmentarze?]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154556,276101,show2.jpg
154555 2020-10-21 10:22:05 Starsi mieszkańcy i mieszkanki miasta, którym doskwiera izolacja i chcieliby z kimś porozmawiać, mogą zadzwonić na specjalną linię - Telefon Serdeczności. Po drugiej stronie słuchawki czeka rozmówca gotowy do pomocy.

]]>
Telefon Serdeczności powstał, by seniorzy i seniorki nie czuli się samotni podczas pandemii. Mogą z niego skorzystać wszyscy starsi poznaniacy, którzy martwią się epidemią, mają poczucie izolacji, nie mają z kim porozmawiać i chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami, lękami, obawami. Aby uzyskać pomoc, wystarczy zadzwonić pod numer: 691 870 091.

Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 12-20. Jeden numer: 691 870 091 obsługiwany jest przez kilka osób, które pełnią dyżury. To pracownicy Zespołu Dziennych Domów Pomocy, którzy na co dzień współpracują z seniorami, znają ich problemy, są gotowi do udzielenia wsparcia i przydatnych informacji przez telefon.

Uwaga - w sytuacji, gdy senior będzie potrzebował profesjonalnej pomocy psychologicznej (interwencyjnej), pracownicy ZDDP przekażą numer do specjalistów (w ramach aktualnie dostępnej oferty) lub przekierują połącznie do CIS lub Biura Poznań Kontakt. Tam przekierowane będą również pytania dotyczące oferty miasta dla seniorów. 

Seniorzy mogą w dalszym ciągu kontaktować się z pracownikami Centrum Inicjatyw Senioralnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, by zyskać informacje o dostępnej ofercie miasta i wsparciu osób starszych.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 13:51:11 276143 <![CDATA[Aby uzyskać pomoc, wystarczy zadzwonić pod numer: 691 870 091]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154555,276143,show2.jpg 276144 <![CDATA[Aby uzyskać pomoc, wystarczy zadzwonić pod numer: 691 870 091]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154555,276144,show2.jpg
154554 2020-10-21 10:21:44 Seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie od czerwca mogą ponownie korzystać z usług "Książka dla seniora" i "Czytanie bez barier". W ramach prowadzonych przez Bibliotekę Raczyńskich akcji bibliotekarze dostarczają do domów zamówione przez czytelników książki.

]]>
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną Biblioteka Raczyńskich zachęca do korzystania z tej formy dostępu do zbiorów. Wykonujący usługi bibliotekarze są zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki, a odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do zasłonięcia ust i nosa na czas wizyty. Wszystkie zwracane książki podlegają kwarantannie.

Czytelnicy chcący skorzystać z usługi, składają zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00). Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika według adresu jego zamieszkania do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki, która objęta jest programem. W akcjach uczestniczą 4 filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich:

 • Filia 2,  os. Oświecenia 59,
 • Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27,
 • Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120,
 • Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

Pracownicy przygotują zbiory, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Bibliotekarze odwiedzają czytelników raz w tygodniu: w każdy poniedziałek w godzinach 11:30-14:30. Podczas odwiedzin są wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz numerem telefonu. Umożliwiają one sprawdzenie wiarygodności osoby odwiedzającej.

Skorzystać z usługi mogą osoby posiadające kartę biblioteczną, a także takie, które nie są użytkownikami Biblioteki Raczyńskich. W drugim przypadku, podczas pierwszej wizyty, bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego dokona zapisu nowego czytelnika.

Więcej o usługach "Książka dla seniora" i "Czytanie bez barier" można znaleźć na stronie Biblioteki Raczyńskich

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 12:14:04 276112 <![CDATA[Bibliotekarze odwiedzają czytelników raz w tygodniu, fot. pixabay.com.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154554,276112,show2.jpg 276113 <![CDATA[Bibliotekarze odwiedzają czytelników raz w tygodniu, fot. pixabay.com.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154554,276113,show2.jpg
154522 2020-10-20 12:18:12 Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk przygotowali zestaw zaleceń, które pomogą powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Specjaliści podkreślają jednak, że aby tak się stało, każdy powinien je stosować.

]]>
Zalecenia przygotowali naukowcy zebrani w interdyscyplinarnym zespole doradczym ds. COVID-19, który został powołany w czerwcu tego roku. Zauważają oni, że pierwsza fala pandemii przeszła przez Polskę łagodniej niż w innych krajach, kosztem szybko wprowadzonych dużych restrykcji. Teraz jednak, wraz z nadejściem jesieni, lawinowo rośnie liczba wykrytych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i niestety także śmierci pacjentów z chorobą COVID-19. 

Naukowcy podkreślają, że sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Aby zapobiec najgorszemu, nie wystarczą same rządowe dekrety - każdy powinien zastosować się do najważniejszych wytycznych: 

Zalecenia dla każdego/ każdej z nas:

1. Nie pluj i nie kichaj na los swoich bliskich, znajomych i napotkanych nieznajomych. Z każdym wydechem z ust i nosa wydostają się drobne kropelki śliny i wydzieliny nosowej. Opadają one zwykle na ziemię w odległości mniejszej niż 1,5 m od emitującej je osoby. Jeśli mówimy spokojnym głosem, jest ich więcej i osiągają nieco większy zasięg. Gdy podnosimy głos, docierają one jeszcze dalej, a gdy krzyczymy lub głośno śpiewamy ich zasięg jest już spory i jest ich znacznie więcej. Kropelki emitowane przez osobę zakażoną zawierają wirus SARS-CoV-2. Droga kropelkowa jest głównym sposobem zakażania się. Dlatego tak ważnym, może nawet najważniejszym, jest zalecenie, aby zachowywać dystans co najmniej 1,5 metra od innych osób i aby nosić maseczkę zakrywającą nos i usta (nawet wykonaną domowym sposobem). Jeśli to możliwe przenieś spotkania ze znajomymi na otwartą przestrzeń. Podróżuj tylko, gdy jest to konieczne.

2. Myj często ręce, a jeżeli to niemożliwe, stosuj środki odkażające.

3. Jeśli źle się czujesz, masz "grypę", "przeziębiłeś się"/"przeziębiłaś" - nie wychodź, nie spotykaj się z innymi ludźmi. Poczekaj, aż objawy całkiem znikną, a nawet dzień lub dwa dłużej. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu, czy nie należy wykonać badania w kierunku COVID-19.

4. Jeśli rozpoznano u Ciebie COVID-19 lub straciłeś węch i smak - poinformuj osoby, z którymi miałeś/miałaś kontakt w ciągu 2 dni przed pojawieniem się objawów. To prawda, jest to urzędowym obowiązkiem inspekcji sanitarnej, ale strasznie przepracowani i wyczerpani pracownicy tej inspekcji  mogą nie dać rady zareagować szybko. 

5. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, wśród którego rówieśników lub opiekunów rozpoznano COVID-19 (np. taką informację przesłała szkoła czy przedszkole), nie wychodź bez potrzeby z domu, rygorystycznie utrzymuj dystans w pracy, noś maseczkę, myj i dezynfekuj ręce, a przy najmniejszych objawach u siebie lub u dziecka poinformuj lekarza pierwszego kontaktu. Unikaj kontaktu z osobami z grupy ryzyka.

6. Postępuj podobnie, jeżeli dostaniesz taką informację od znajomego lub współpracownika.

7. W miarę możliwości, zachowując środki ostrożności, pomagaj sąsiadom i znajomym, szczególnie osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Bądź solidarny!

Zalecenia dla pracodawców lub dla osób odpowiedzialnych za innych:

8. Twój pracownik jest przeziębiony albo miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 - sam zorganizuj mu pracę zdalną. Oficjalna kwarantanna może się opóźnić.

9. Już teraz wprowadź pracę zdalną w jak największym możliwym zakresie. 

10. Pamiętaj jednak, aby nakładać na innych tylko te rygory i ograniczenia, które są uzasadnione dostępną wiedzą i dowodami naukowymi, a nie wypływają jedynie z Twojego osobistego przekonania lub gwałtownych emocji.

11. Zadbaj o to, aby wszelkie restrykcje były jasno przedstawione i w pełni zrozumiałe dla wszystkich.

12. Rygory przesadne i niezrozumiałe są lekceważone i przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego.

13. Twój przykład jest kluczowy dla osób zależnych od Ciebie. Jeżeli nie przestrzegasz zasad higieny oraz kwarantanny, ci, którzy Ciebie naśladują, również tego nie zrobią.

Zalecenia dla seniorów:

14. Unikaj zatłoczonych miejsc, staraj się minimalizować jakikolwiek kontakt - nawet z dziećmi i wnukami.

15. Ogranicz spotkania towarzyskie.

Zalecenia dla pracowników medycznych każdego szczebla:

16. Nie zapominaj, że gdy jesteś lekarzem, pielęgniarką czy innym pracownikiem medycznym to związane jest to z pewną odpowiedzialnością! Nie zakładaj, że walka z COVID-19 Ciebie nie dotyczy. Stosując środki ochrony osobistej możesz nadal udzielać pomocy swoim pacjentom. Jeżeli tylko możesz, to niezwłoczne udziel pomocy chorym, którzy się do ciebie zgłaszają.

Pamiętaj: postępując zgodnie z powyższymi zasadami chronisz nie tylko siebie, ale i swoją rodzinę i bliskich. Suma tych bardzo prostych działań znacznie ograniczy już za dwa tygodnie codzienną liczbę zachorowań. Ale tylko wtedy, gdy będziemy się do nich stosowali powszechnie i rygorystycznie. Pozwoli to na w miarę sprawne działanie systemu ochrony zdrowia także za dwa tygodnie czy miesiąc, pomoże to uniknąć śmierci wielu osób i ponownego lockdownu.

Cała treść oświadczenia PAN: informacje.pan.pl

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 12:38:24 276099 <![CDATA[Naukowcy podkreślają, że każdy powinien zastosować się do najważniejszych wytycznych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154522,276099,show2.jpg 276100 <![CDATA[Naukowcy podkreślają, że każdy powinien zastosować się do najważniejszych wytycznych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154522,276100,show2.jpg
154521 2020-10-20 12:17:59 Zakończyło się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na os. Piastowskim. Uporządkowano parkowanie, piesi zyskali więcej przestrzeni na chodnikach, a przejścia przez ulice zostały wyniesione.

]]>
Zmiany są jednym z elementów poznańskiego Pakietu dla Mobilności, a także wynikają z konieczności dostosowania organizacji ruchu dla obowiązujących w Polsce przepisów. Nielegalnie zostawiane samochody powodowały duże zagrożenie - dla dzieci idących lub jadących hulajnogami albo rowerami do pobliskich szkół, czy zajęcia sportowe.

Na ulicach Jurackiej, Wioślarskiej czy Obrzyca piesi mieli często problem z bezpiecznym przejściem przez jezdnię do sklepu lub przychodni. Na części chodników nie było miejsca, gdyż na całej szerokości stały auta. Również jadącym kierowcy pozostawione samochody zasłaniały widok na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych. Dlatego ZDM wraz ze spółdzielnią mieszkaniową uporządkowali organizację ruchu, tak by jak najbardziej zwiększyć bezpieczeństwo i spowodować respektowanie obowiązujących w kraju przepisów.

Parkowanie zostało odsunięte od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Chodniki zabezpieczono przed parkowaniem samochodów. Zamontowane zostały progi spowalniające i wyniesiono przejścia dla pieszych, aby ograniczyć prędkość pojazdów.

Elementy Pakietu dla mobilności są w tym roku systematycznie wprowadzane w wybranych miejscach Poznania. Ich celem jest m.in. zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego, czyli zwiększenie przestrzeni do przemieszczania się pieszych.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 13:55:39 276135 <![CDATA[Ulica Juracka przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276135,show2.jpg 276136 <![CDATA[Ulica Wioślarska przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276136,show2.jpg 276137 <![CDATA[Ulica Obrzyca przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276137,show2.jpg 276138 <![CDATA[Ulica Juracka przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276138,show2.jpg 276139 <![CDATA[Ulica Juracka przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276139,show2.jpg 276140 <![CDATA[Ulica Juracka przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276140,show2.jpg 276141 <![CDATA[Ulica Juracka przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276141,show2.jpg 276142 <![CDATA[Ulica Juracka przed i po wprowadzeniu zmian fot ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154521,276142,show2.jpg
154520 2020-10-20 12:17:45 W nocy z 22 na 23 października (z czwartku na piątek) na ul. Ściegiennego, na wysokości ul. Kordeckiego, wróci stała organizacja ruchu. Zakończyły się już bezwykopowe roboty, związane ułożeniem pod jezdnią sieci teletechnicznych, elektrycznych i kanalizacji deszczowej.

]]>
Dzięki zastosowanym przy budowie kanalizacji deszczowej rozwiązaniom technicznym - przeciskowi pod jezdnią bez konieczności jej rozbiórki, wykonaniem komory startowej i końcowej oraz przewiertowi - utrudnienia w ruchu w ulicy Ściegiennego ograniczono tylko do zamknięcia na czas robót jednego pasa ruchu.  Do czwartku uzupełniona zostanie nawierzchnia przy nowej studni, zlokalizowanej w pasie jezdni, po czym  kierowcy znów będą mogli korzystać z dwóch pasów ruchu na tym odcinku.

FILM

Coraz bliżej jest również do końca robót na ul. Kordeckiego po obu stronach ul. Ściegiennego - do ul. Albańskiej i do ul. Sielskiej. Wykonano już większość prac związanych z kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową. Ułożono także większość krawężników. Trwa budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych. Na ul. Kordeckiego pojawi się niebawem nowe oświetlenie.

W ramach inwestycji nasadzone zostaną nowe drzewa oraz krzewy, a istniejące trawniki poddane będą regeneracji. Pojawią się też nowe ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz oznakowanie ulicy.

Zakończenie prac i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zaplanowano na IV kwartał bieżącego roku.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 10:35:28 276094 <![CDATA[W nocy z 22 na 23 października (z czwartku na piątek) na ul. Ściegiennego, na wysokości ul. Kordeckiego, wróci stała organizacja ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154520,276094,show2.jpg 276095 <![CDATA[W nocy z 22 na 23 października (z czwartku na piątek) na ul. Ściegiennego, na wysokości ul. Kordeckiego, wróci stała organizacja ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154520,276095,show2.jpg 276097 <![CDATA[W nocy z 22 na 23 października (z czwartku na piątek) na ul. Ściegiennego, na wysokości ul. Kordeckiego, wróci stała organizacja ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154520,276097,show2.jpg 276098 <![CDATA[W nocy z 22 na 23 października (z czwartku na piątek) na ul. Ściegiennego, na wysokości ul. Kordeckiego, wróci stała organizacja ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154520,276098,show2.jpg
154420 2020-10-19 08:52:23 Zakończył się remont nawierzchni jezdni na jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego miasta. Wygodniej i bezpieczniej można teraz przejechać ulicą Warszawską.

]]>
Ulica Warszawska jest jedną z najdłuższych i najważniejszych arterii komunikacyjnych Poznania. Właśnie z uwagi na długość, ale i także na możliwości finansowe miasta oraz minimalizację utrudnień komunikacyjnych, remont został podzielony na etapy. Pierwszy został przeprowadzony w ubiegłym roku na odcinku od ulicy Mogileńskiej do wiaduktu Antoninek, następny został przeprowadzony na wysokości fabryki Volkswagena (od węzła Antoninek do skrzyżowania z ul. Sośnicką), a ostatni pomiędzy ulicą Mogileńską i Krańcową w kierunku do centrum. Teraz kierowcy mogą poruszać się po nowej, równej nawierzchni. Poprawił się komfort przejazdów.

Prace remontowe rozpoczęły się we wrześniu. Skończyły się w połowie października. Wymieniony zostały warstwy wiążąca i ścieralna, a konstrukcja jezdni została wzmocniona. Zostały również wymienione barierki.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-22 14:48:48 276036 <![CDATA[Zakończył się remont nawierzchni na ul. Warszawskiej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154420,276036,show2.jpg 276164 <![CDATA[Zakończył się remont nawierzchni na ul. Warszawskiej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154420,276164,show2.jpg 276165 <![CDATA[Zakończył się remont nawierzchni na ul. Warszawskiej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154420,276165,show2.jpg
154519 2020-10-20 12:17:31 Miasto rozwija pakiet wsparcia dla organizacji pozarządowych: przeznacza 200 tys. zł na to, by mogły one łatwiej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

]]>
Poznańskie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o mikrodotacje w wysokości maksymalnie 2,5 tys. zł. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup niezbędnych środków i materiałów ochronnych lub kupno sprzętu czy usług potrzebnych do pracy zdalnej. Wsparcie może też być dofinansowaniem do opracowania materiałów i projektów autorskich, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu pracy zdalnej lub udostępniane oraz realizowane online - np. broszur, pakietów profilaktycznych, prozdrowotnych, kursów, wykładów, webinariów, szkoleń.

Nabór już ruszył - całość procedury odbywać się będzie za pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl

Składane wnioski muszą spełniać kilka warunków. Wysokość wsparcia nie może przekraczać 2,5 tys. zł, a przeznaczone do dofinansowania przedsięwzięcia muszą być realizowane zgodnie z celami statutowymi organizacji lub zadaniami zleconymi przez Miasto Poznań. Projekty powinny uwzględniać m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym. 

Podobne nabory zostały przeprowadzone już w maju - wówczas skorzystało z nich ponad 70 organizacji.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-20 15:16:28 276050 <![CDATA[Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnych środków i materiałów ochronnych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154519,276050,show2.jpg 276051 <![CDATA[Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnych środków i materiałów ochronnych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154519,276051,show2.jpg
154518 2020-10-20 12:16:17 IV Forum Rozwoju Miast, które miało zostać zorganizowane online, 21-22 października nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Powodem zaistniałej sytuacji jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii. W występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania strefie czerwonej, oprócz organizacji targów, wystaw i konferencji obowiązuje także całkowity zakaz organizacji wydarzeń wirtualnych. Poniżej publikujemy oświadczenie organizatorów IV Forum Rozwoju Miast.

]]>
Szanowni Państwo,

zlecona przez współorganizatora Forum Rozwoju Miast indywidualna interpretacja prawna opublikowanej 16 października br. nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest niestety jednoznaczna. W obowiązującej na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania strefie czerwonej, oprócz organizacji targów, wystaw i konferencji obowiązuje także całkowity zakaz organizacji wydarzeń wirtualnych. Niestety decyzja ta uniemożliwia nam realizację zaplanowanego w terminie 21-22.10.2020 roku Forum Rozwoju Miast.

W imieniu całego zespołu przygotowującego IV Edycję Forum Rozwoju Miast pragniemy gorąco Państwu podziękować za współpracę, pomoc i  zaangażowanie w organizację naszego wydarzenia. Pragniemy równocześnie zapewnić, że jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby konferencja odbyła się w innym terminie, o którym Państwa z przyjemnością powiadomimy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się bardzo szybko i w takim samym składzie,  ponad 400 zainteresowanych rozwojem miast gronie. Słowa Sir Kena Robinsona niech staną się mottem spotkania: "Być może nie będziemy potrafili dokładnie przewidzieć przyszłości, ale jesteśmy w stanie ją kształtować". Dlatego rozmowy o miastach i zastosowanych przez nie rozwiązaniach w międzynarodowym gronie powinny się odbywać pomimo dzisiejszych, niezwykle trudnych realiów, których w Europie i świecie doświadczamy. A może i zwłaszcza teraz.

Bądźcie zdrowi i do zobaczenia wkrótce!

Zespół Forum Rozwoju Miast

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-20 16:21:01 276054 <![CDATA[IV Forum Rozwoju Miast, które miało zostać zorganizowane online, 21-22 października nie odbędzie się w zaplanowanym terminie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154518,276054,show2.jpg 276057 <![CDATA[IV Forum Rozwoju Miast, które miało zostać zorganizowane online, 21-22 października nie odbędzie się w zaplanowanym terminie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154518,276057,show2.jpg
154517 2020-10-20 12:16:01 Ponad półtora tysiąca roślin zostanie w najbliższym czasie posadzonych na ulicach Białej i Niecałej. Prace zieleniarskie zostaną przeprowadzone wraz ze zmianą organizacji ruchu, związaną z wdrożeniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania. Początek prac w najbliższy czwartek, 22 października.

]]>
Róże, trzemieliny, lilaki i begonie zamiast aut zastawiających chodniki i utrudniających poruszanie się pieszym. Już niedługo tak będą wyglądać kolejne dwie ulice na Łazarzu. Mowa o ul. Białej i Niecałej, na których posadzona zostanie zieleń niska i drzewa. Będzie to możliwe dzięki uwolnieniu chodników przy obu ulicach od parkujących na nich aut. To ostatnie działanie ma związek z wdrażaniem na terenie Łazarza Strefy Płatnego Parkowania.

Zgodnie z projektem nowej organizacji ruchu, dotychczasowe parkowanie skośne częściowo na jezdni i chodniku zastąpią równoległe miejsca postojowe po obu stronach ul. Białej i Niecałej.

Na uwolnionych chodnikach pojawi się natomiast niemal 900 sztuk krzewów i roślin cebulowych na ul. Białej i blisko 700 krzewów na ul. Niecałej. Ponadto na pierwszej z nich posadzone zostaną dwa klony.

Prace związane z nasadzeniami rozpoczną się w czwartek, 22 października, od ul. Białej. Od tego dnia po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. 26 października zakaz obejmie też południową stronę ulicy. Znaki informujące o ograniczeniu parkowania pojawiły się już w terenie. Natomiast na ul. Niecałej zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie od 29 października po stronie zachodniej i od 2 listopada po stronie wschodniej. Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na koszt właścicieli.

Zakończenie robót na ul. Białej planowane jest na 30 października, a na ul. Niecałej potrwają one do 20 listopada. Po zakończeniu prac obowiązywać będzie docelowa organizacja ruchu, w tym nowy sposób parkowania, zgodny z projektem SPP.

Całkowity koszt nasadzeń wyniesie 182 tysiące złotych i zostanie sfinansowany ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-20 15:08:14 276048 <![CDATA[Ponad półtora tysiąca roślin zostanie w najbliższym czasie posadzonych na ulicach Białej i Niecałej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154517,276048,show2.jpg 276049 <![CDATA[Ponad półtora tysiąca roślin zostanie w najbliższym czasie posadzonych na ulicach Białej i Niecałej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154517,276049,show2.jpg
154516 2020-10-20 12:15:47 W Poznaniu rozpoczął się przegląd drzew przyulicznych, zlecony przez Zarząd Dróg Miejskich. Badanie wykonują specjaliści z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa, dendrologii i architektury krajobrazu. Wszystko po to, aby można bezpiecznie korzystać z poznańskich ulic i chodników.

]]>
Przegląd drzew jest przeprowadzany co roku. Obowiązek dbałości o zieleń i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu nakładają na ZDM ustawy o ochronie przyrody i drogach publicznych. Zdarza się bowiem, że pomimo pozornie dobrej kondycji i zielonych liści w koronie, organy drzewa mogą mieć wady wskazujące na to, że jego stan się pogarsza. Badania są konieczne i pozwalają wyeliminować ryzyko zagrożenia dla pieszych, rowerzystów czy osób poruszających się samochodami. 

Podczas przeglądu oceniane są poszczególne organy każdego badanego drzewa (sylwetka, pień, korona, strefa korzeniowa) pod kątem zagrożenia złamaniem, rozłamaniem oraz wywróceniem. Pod uwagę brany jest również wiek rośliny, jej gatunek, cechy siedliskowe i otoczenie, w jakim rośnie.

Widocznym efektem przeglądu są kolorowe oznaczenia na niektórych pniach. W ten sposób wskazuje się drzewa, którym pogorszyła się kondycja zdrowotna. Zielona kropka i numer to znak, że roślina wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, np. usunięcia suchych gałęzi. Pomarańczowa obwódka wraz z numerem oznacza skierowanie drzewa do komisyjnego specjalistycznego przeglądu z uwagi np. na zagrożenie wynikające z ryzyka upadku, złamania lub odłamania konarów.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu powstanie dokumentacja fotograficzna oraz inwentaryzacja drzew zagrażających bezpieczeństwu. Kolejnym krokiem będzie wykonanie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych. Zanim podjęta zostanie decyzja o usunięciu jakiegokolwiek drzewa, przeprowadzony zostanie ponowny, komisyjny przegląd (tym razem z udziałem przedstawicieli ZDM, Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta lub Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz specjalistów, autorów pierwszego przeglądu). 

Organ wydający zgodę na usunięcie drzewa z pasa drogowego (ze względów zdrowotnych lub bezpieczeństwa) każdorazowo nakłada na ZDM obowiązek posadzenia nowych roślin w ramach rekompensaty. Takie nasadzenia są wykonywane tuż obok miejsca ubytku, chyba że istniejąca infrastruktura (np. podziemna) to uniemożliwia. Wówczas nowe drzewa sadzone są w najbliższej okolicy.

ZDM/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-20 14:32:10 276046 <![CDATA[W Poznaniu rozpoczął się przegląd drzew przyulicznych, zlecony przez Zarząd Dróg Miejskich/ fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154516,276046,show2.jpg 276043 <![CDATA[W Poznaniu rozpoczął się przegląd drzew przyulicznych, zlecony przez Zarząd Dróg Miejskich/ fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154516,276043,show2.jpg 276044 <![CDATA[W Poznaniu rozpoczął się przegląd drzew przyulicznych, zlecony przez Zarząd Dróg Miejskich/ fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154516,276044,show2.jpg 276045 <![CDATA[W Poznaniu rozpoczął się przegląd drzew przyulicznych, zlecony przez Zarząd Dróg Miejskich/ fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154516,276045,show2.jpg
154419 2020-10-19 08:52:15 Do końca miesiąca potrwają prace przy remoncie nawierzchni jezdni na ul. Filipińskiej. Jest to jedna z niewielu ulic w Poznaniu, która niemal nie zmieniła się od kilkuset lat. Wciąż są tam "kocie łby".

]]>
Prace będą polegały na przełożeniu istniejącej nawierzchni na odcinku od ul. Bydgoskiej po rynek Śródecki. Tak by nie było wgłębień i nierówności. Dzięki temu znacznie poprawi się estetyka tej coraz popularniejszej, wśród poznaniaków i turystów, części miasta.

Odcinek ulicy Filipińskiej od 20 października będzie zamknięty dla ruchu. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem parkowania.

Śródka jest jednym z miejsc, gdzie w ramach Pakietu dla mobilności zmienia się organizacja ruchu. Po to by mieszkańcy i piesi, a jest tam coraz więcej spacerowiczów, mogli czuć się bezpieczniej.

Koszt remontu to 127 tysięcy złotych i jest on współfinansowany przez Radę Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-20 12:25:29 276028 <![CDATA[Nawierzchnia ul. Filipińskiej na Śródce zostanie wyremontowana fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154419,276028,show2.jpg 276027 <![CDATA[Nawierzchnia ul. Filipińskiej na Śródce zostanie wyremontowana fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154419,276027,show2.jpg
154418 2020-10-19 08:52:07 Siedem obiektów zostało nominowanych do 22. edycji Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Zwycięzcę poznamy w poniedziałek, 26 października.

]]>
Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro wręczana jest raz do roku. Otrzymuje ją najlepszy zaprojektowany i zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie stolicy Wielkopolski, który został oddany do użytku w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Zwycięzców wybiera jury złożone ze specjalistów i przedstawicieli organizatorów. Konkurs organizują: Miasto Poznań, UWI Inwestycje S.A. i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu. 

W tym roku do nagrody zgłoszono 16 realizacji, nominowanych zostało siedem najlepszych. Są to: 

 • Budynki mieszkalne "Nowy Strzeszyn" zlokalizowane w rejonie ulic: Malewskiej, Różańskiego, Epicka (projekt: Insomia). Realizacja uzyskała nominację za wyczucie skali, właściwy dobór materiałów oraz detalu, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni z zachowaniem istniejącej zieleni.
 • Budynek biurowy między ulicami: Matyi, Wierzbięcice, Wujka, Przemysłowa (projekt: Maćków Pracownia Projektowa). Inwestycja  nominowana za funkcjonalność i prosty, modernistyczny w wyrazie zespół budynków, będący początkiem nowej dzielnicy Poznania, czyli tzw. Wolnych Torów.
 • Kamienica przy ulicy Fabrycznej 14 (projekt: Ultra Architects). Nominowana za udane dopełnienie kwartału zabudowy we współczesnej stylistyce. Całość jest spójna, zarówno jako indywidualna forma, jak i w kontekście miejsca, w którym się znajduje. Nie dominuje wśród sąsiadujących budynków. Na uwagę zasługują balkony kształtowane na wzór wildeckich wykuszy.
 • Kamienica "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19 (projekt: CDF Architekci). Realizacja uzyskała nominację za uporządkowanie i w znaczący sposób podniesienie standardu tej części miasta. 
 • Budynek mieszkalno-usługowo-biurowy przy ulicy Małe Garbary 8 (projekt: Easst Architects). Inwestycja nominowana za prostą, oszczędną, ale wyrafinowaną kompozycyjnie i materiałowo elewację oraz dobre relacje założenia z otoczeniem.
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu im. prof. Adama Wodziczki na osiedlu Oświecenia 64 (projekt: Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański). Realizacja rozbudowy i przebudowy budynku szkoły uzyskał nominację za bezpretensjonalność i utworzenie atrakcyjnej przestrzeni za pomocą prostych środków wyrazu.
 • Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta Poznania - Budynek C przy placu Kolegiackim (projekt: Atelier Starzak Strebicki - Pracownia Architektury). Nominacja za funkcjonalno-przestrzenną adaptację fragmentu zabytkowego obiektu. Wyeksponowanie tego, co w nim cenne historycznie przy pomocy współczesnych środków wyrazu oraz za przyjazny użytkownikom wystrój wnętrz.

Nagroda im. Jana Baptysty Quadro została ustanowiona w 1999 roku. Pierwszym laureatem nagrody był Klemens Mikuła za projekt zespołu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem Maltańskim. W późniejszych latach wyróżnienie przyznawane było również m.in. autorom projektów Kampusu Morasko, Starego Browaru, sali koncertowej Akademii Muzycznej, Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, biurowca Pixel, kompleksu City Park, Bramy Poznania ICHOT, Collegium Iuridicum Novum czy biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM czy biurowca Bałtyk. W zeszłym roku nagroda im. Jana Baptysty Quadro trafiła do Pracowni NMS Architekci, która stworzyła projekt nadbudowy i przebudowy oficyny przy ul. 3 Maja 49C.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 16:35:33 275986 <![CDATA[Znamy nominowanych do Nagrody im. Jana Baptysty Quadro]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275986,show2.jpg 275987 <![CDATA[Budynki mieszkalne "Nowy Strzeszyn" (projekt: Insomia), fot T. Hejna, P. Turlej. R. Słowik.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275987,show2.jpg 275988 <![CDATA[Kamienica przy ulicy Fabrycznej 14 (projekt: Ultra Architects), fot. D. Majewski.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275988,show2.jpg 275989 <![CDATA[Budynek mieszkalno-usługowo-biurowy przy ulicy Małe Garbary 8 (projekt: Easst Architects), fot. P. Turlej.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275989,show2.jpg 275990 <![CDATA[Budynek biurowy między ulicami: Matyi, Wierzbięcice, Wujka, Przemysłowa (projekt: Maćków Pracownia Projektowa). fot. T.Hejna, M. Lulko, KamKam Visualis (materiały własne Skanska Property Poland).]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275990,show2.jpg 275991 <![CDATA[Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta Poznania - Budynek C przy placu Kolegiackim (projekt: Atelier Starzak Strebicki - Pracownia Architektury), fot. D. Danieluk, M. Bieniaszczyk.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275991,show2.jpg 275992 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO im. prof. A. Wodziczki (projekt: Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański). fot. Mateusz Urbański.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275992,show2.jpg 275993 <![CDATA[Kamienica "Żelazko" przy ulicy Ogrodowej 19 (projekt: CDF Architekci), fot. Przemysław Turlej.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275993,show2.jpg 275994 <![CDATA[Statuetka Nagrody im. Jana Baptysty Quadro.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154418,275994,show2.jpg
154417 2020-10-19 08:51:58 Inwestor prowadzący prace przy ul. Szyperskiej nie zastosował się do zaleceń konserwatorskich w sprawie historycznych budynków. To wynik kontroli przeprowadzonej w poniedziałek przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

]]>
Prace rozbiórkowe budynku magazynowego przy ul. Szyperskiej zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu konserwatorskim (nr 678/2018 z dn. 12.07.2018 r.). Niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu Miejski Konserwator Zabytków wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działań.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, warunkami określonych w dokumentacji projektowej oraz zakresem prac w wydanym pozwoleniu konserwatorskim, inwestor zobowiązany był do prowadzenia prac w ściśle określony sposób, który gwarantować miał zachowanie substancji zabytkowej w jak największym zakresie.

Ściana południowa budynku magazynowego usytuowanego wzdłuż ul. Szyperskiej miała być demontowana modułowo, wycinana i zabezpieczona w segmentach, z zachowaniem oryginalnego detalu architektonicznego (gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okien), w celu jej odtworzenia w elewacji nowoprojektowanego budynku.

- Niestety, inwestor w sposób całkowicie niedopuszczalny zburzył budynek magazynowy w całości. Ponadto prace prowadzone były bez wymaganego, ze względu na swoją specyfikę, nadzoru dyplomowanego konserwatora zabytków. Inwestor uzyskując pozwolenie zobowiązał się do określonych działań budowlano-konserwatorskich, których nie dopełnił i tym samym naruszył warunki wydanej decyzji - tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. 

- Osoby, które łamią prawo, muszą ponosić konsekwencje swoich czynów. W tym przypadku inwestor nie tylko złamał decyzję konserwatorską, która określała zakres możliwych prac, ale też nie zastosował się w piątek do decyzji MKZ o wstrzymaniu prac. Poleciłem sprawdzenie dokumentów celem zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ten inwestor swoją postawą psuje wizerunek nie tylko innym przedsiębiorcom - którzy potrafią działać w zgodzie z prawem, sztuką urbanistyczną i poszanowaniem zasad dziedzictwa - ale i nam jako Miastu - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

W poniedziałek, w trakcie oględzin terenu inwestycji, wszelkie prace zostały przez MKZ wstrzymane (wpisem do dziennika budowy). Bardzo ważne jest jeszcze jedynie zabezpieczenie zabytkowego budynku tzw. Kapitanatu.

Wobec Inwestora, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawno-administracyjne. 

- Dzisiaj inwestor został zawiadomiony o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych w tym zakresie - informuje Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W poniedziałek obecni na miejscu inspektorzy stwierdzili istotne odstąpienie od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Dalsze decyzje PINB podejmie po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. 

Za działania prowadzone niezgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi inwestorowi grożą m.in. dotkliwe kary finansowe oraz uchylenie pozwolenia na budowę. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 17:57:07 276004 <![CDATA[Inwestor prowadzący prace przy ul. Szyperskiej nie zastosował się do zaleceń konserwatorskich w sprawie historycznych budynków/ fot. Tomasz Dworek]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154417,276004,show2.jpg 276005 <![CDATA[Budynek historycznego magazynu w czwartek]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154417,276005,show2.jpg 276006 <![CDATA[Budynek historycznego magazynu w czwartek]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154417,276006,show2.jpg 276007 <![CDATA[Budynek historycznego magazynu w piątek]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154417,276007,show2.jpg
154416 2020-10-19 08:51:51 Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęły się rozbiórki budynków kolidujących z przebiegiem trasy tramwajowej na Naramowice. Aktualnie, po przebudowie niezbędnych sieci uzbrojenia terenu (m.in. zasilających likwidowane obiekty), wszystkie już zostały usunięte. Ostatni wyburzony budynek to blok, który znajdował się przy ul. Naramowickiej 149a.

]]>
Tym samym wolny od kolizji z budynkami jest już cały plac budowy, na którym oprócz trasy tramwajowej powstają także nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe.

FILM

Przypominamy, że od 17 października obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie ul. Słowiańskiej, Sarmackiej i Bolka. W miejscu przecięć z powstającą trasą tramwajową ulice te są nieprzejezdne. Trwają już tam prace rozbiórkowe, m.in. frezowanie nawierzchni. W następnej kolejności przebudowana zostanie infrastruktura podziemna.

Ruch pieszy i rowerowy na zamykanych odcinkach pozostaje częściowo utrzymany, trasy będą się jednak zmieniać wraz z postępem prac budowlanych.

Termin zakończenia robót jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Prace przy ul. Słowiańskiej potrwają około pięciu miesięcy, przy ul. Sarmackiej mogą zająć pół roku, natomiast ul. Bolka zgodnie z docelowym układem komunikacyjnym nie wróci już do przejezdności dla samochodów.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 16:44:31 275998 <![CDATA[Ostatni budynek na trasie tramwaju na Naramowice wyburzony fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154416,275998,show2.jpg 275999 <![CDATA[Ostatni budynek na trasie tramwaju na Naramowice wyburzony fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154416,275999,show2.jpg 276000 <![CDATA[Ostatni budynek na trasie tramwaju na Naramowice wyburzony fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154416,276000,show2.jpg 276001 <![CDATA[Ostatni budynek na trasie tramwaju na Naramowice wyburzony fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154416,276001,show2.jpg 276002 <![CDATA[Ostatni budynek na trasie tramwaju na Naramowice wyburzony fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154416,276002,show2.jpg
154415 2020-10-19 08:51:42 Znana jest już lista nominowanych w pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego. Wśród dostrzeżonych obiektów są m.in. dziedziniec Urzędu Miasta Poznania, Ogród Jordanowski nr 1 (przy ul. Solnej), KontenerArt oraz szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek.

]]>
Konkurs jest organizowany przez poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich przy współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Nagroda ma uhonorować wyróżniające się dzieła architektoniczne zrealizowane na terenie naszego województwa w roku poprzedzającym daną edycję konkursu. Jury przyzna wyróżnienia w następujących dziedzinach: obiekt architektoniczny, dom, wnętrze i przestrzeń wspólna. Spośród laureatów tych kategorii wyłoniona zostanie zdobywca nagrody głównej, jaką jest Grand Prix NAWW. 

- Zależy nam także na wyróżnieniu młodych architektów - najzdolniejszych z nich co roku uhonorujemy nagrodą młody twórca. Ostatnia kategoria - dzieło eksportowe to wyróżnienie dla najlepszego dzieła architektonicznego zrealizowanego poza granicami administracyjnymi naszego województwa autorstwa wielkopolskich projektantów - tłumaczą organizatorzy konkursu. 

Wśród nominowanych są autorzy projektów wielu obiektów z Poznania. W kategorii przestrzeń wspólna doceniono: dziedziniec Urzędu Miasta Poznania, Ogród Jordanowski nr 1 (przy ul. Solnej), KontenerArt oraz szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek (nad stawem Browarnym oraz w dolinie Cybiny i Kaczeńca), gdzie znajdują się bardzo popularne wśród poznaniaków ścieżka w koronach drzew, pływający pomost oraz kładka przez bagna. W kategorii obiekt architektoniczny znalazł się m.in. Nowy Rynek, czyli kompleks handlowo-biurowy na terenie dawnego dworca autobusowego w Poznaniu, pomiędzy ulicami: Wierzbięcice, ks. Wujka, Przemysłową i Matyi, w kategorii wnętrze np.- klub Próżność (przy Al. Niepodległości), a w kategorii dom m.in. - ciekawie zaprojektowane osiedle na Strzeszynie. 

Zwycięzców konkursu poznamy 26 listopada. Więcej informacji na temat nagrody oraz listę wszystkich nominowanych można znaleźć na stronie internetowej NAWW

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 13:38:29 275954 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW jest dziedziniec Urzędu Miasta Poznania (zdjęcie archiwalne)]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275954,show2.jpg 275955 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW są szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek, gdzie znajduje się m.in. ścieżka w koronach drzew]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275955,show2.jpg 275956 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW są szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek, gdzie znajduje się m.in. ścieżka w koronach drzew]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275956,show2.jpg 275957 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW są szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek, gdzie znajduje się m.in. pływający pomost]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275957,show2.jpg 275958 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW są szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek, gdzie znajduje się m.in. pływający pomost]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275958,show2.jpg 275959 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW są szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek, gdzie znajduje się m.in. kładka przez bagna]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275959,show2.jpg 275960 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW są szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275960,show2.jpg 275961 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW są szlaki rekreacyjno - turystyczne leśnictwa Antoninek]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275961,show2.jpg 275962 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW jest Ogród Jordanowski nr 1/ fot. Janusz Nowacki]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275962,show2.jpg 275963 <![CDATA[Wśród obiektów nominowanych do NAWW jest Ogród Jordanowski nr 1/ fot. Janusz Nowacki]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154415,275963,show2.jpg
154414 2020-10-19 08:51:33 W poniedziałek, 19 października, na poznańskie torowiska i ulice wyjechało 178 tramwajów i 248 autobusów. W godzinach komunikacyjnego szczytu kursują wszystkie możliwe obecnie pojazdy wraz z rezerwą. 

]]>
Od soboty, 17 października, Poznań znalazł się w czerwonej strefie i w związku z tym zaczęły obowiązywać obostrzenia co do liczby osób poruszających się komunikacją publiczną. Zgodnie z rozporządzeniem rządu autobusami i tramwajami jednocześnie może podróżować tyle osób, ile wynosi 30 procent wszystkich miejsc, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać niezajęta.

Komunikacja  zbiorowa od początku września 2020 r. funkcjonuje w maksymalnym możliwym wymiarze i nie ma już możliwości zasadniczego zwiększenia dostępności miejsc. Samorządy, organizatorzy transportu i przewoźnicy dysponują ograniczonym zasobem taboru i prowadzących pojazdy - nie ma możliwości nieograniczonego ich zwiększania.

W komunikacji miejskiej i na terenach ogólnodostępnych (na przykład na przystankach) nadal należy zakrywać usta i nos - maseczką, przyłbicą, czy też odzieżą. Osoby zwolnione z tego obowiązku powinny mieć przy sobie stosowne zaświadczenie lekarskie, które podczas kontroli należy okazać policji lub straży miejskiej.

Przypominamy, że aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej w Poznaniu są dezynfekowane każdego dnia, w trakcie codziennego sprzątania. W przypadku najmniejszego choćby podejrzenia, że autobusem lub tramwajem mogła podróżować osoba zakażona koronawirusem - kurs jest natychmiast przerywany, a pojazd zjeżdża do zajezdni, gdzie jest wietrzony, a następnie kilkakrotnie odkażany z użyciem specjalistycznych środków.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 11:27:04 275922 <![CDATA[Od soboty, 17 października, autobusami i tramwajami jednocześnie może podróżować tyle osób, ile wynosi 30 procent wszystkich miejsc, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać niezajęta]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154414,275922,show2.jpg 275923 <![CDATA[Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej w Poznaniu są dezynfekowane każdego dnia, w trakcie codziennego sprzątania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154414,275923,show2.jpg
154413 2020-10-19 08:51:23 Mieszkańcy mogą już korzystać z ulepszonej wersji serwisu rezerwacji wizyt w urzędzie miasta. Nowy układ strony, ikony przekierowujące do odpowiednich zakładek, większa przejrzystość, wzmocniony kontrast - to wszystko sprawia, że witryna jest bardziej czytelna i łatwiejsza w obsłudze, także dla osób niedowidzących. Dodatkowo teraz na wizytę można umówić się również przez bezpłatną aplikację Smart City Poznań.

]]>
Przypominamy, że w wyniku epidemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi klienta w siedzibach urzędu. Aby załatwić sprawę w okienku, należy najpierw zarezerwować wizytę. Najwygodniej i najszybciej zrobić to przez internet.

W połowie października w ręce poznanianek i poznaniaków urzędnicy oddali ulepszoną wersję serwisu z systemem rezerwacji wizyt online. Nowy układ strony jest bardziej czytelny i funkcjonalny. Zwiększono kontrast, co wpływa na podniesienie jej dostępności dla osób niedowidzących. Witryna jest również responsywna. Oznacza to, że automatycznie dostosowuje się do wielkości ekranu danego urządzenia - można z niej wygodnie korzystać zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na tablecie czy smartfonie. 

Strona jest dostępna pod adresem: www.poznan.pl/rezerwacje. Sprawy są uszeregowane wydziałami i podzielone na grupy. Przy każdej sprawie, po prawej stronie ekranu, znajdują się ikony przekierowujące na odpowiednią podstronę. Można tam:

 • dokonać rezerwacji wizyty,
 • zapoznać się z opisem procedury i wymaganymi dokumentami,
 • znaleźć informacje dodatkowe na temat danej sprawy (np. jakich danych potrzeba, aby wypełnić formularz rezerwacji). 

Do serwisu rezerwacji wizyt w urzędzie miasta można się dostać również poprzez skrót na stronie głównej www.poznan.pl (żółty pasek na górze) i przez aplikację Smart City Poznań, dostępną bezpłatnie na urządzenia z systemem Android oraz iOS. 

Smart City Poznań

Aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych powiadomień w zakresie prac drogowych, awarii, zmian w komunikacji miejskiej i innych. Dzięki Smart City Poznań mieszkaniec może zgłosić inicjatywy, takie jak wydarzenia kulturalno-społeczne czy sprawy, którymi powinny zająć się służby miejskie. Aplikacja umożliwia również udział w ankietach i sondażach, w tematach ważnych dla osiedli.

Zobacz także:

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 09:29:17 275891 <![CDATA[W połowie października w ręce poznanianek i poznaniaków urzędnicy oddali ulepszoną wersję serwisu z systemem rezerwacji wizyt online, fot. pixabay.com]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154413,275891,show2.jpg 275892 <![CDATA[Dodatkowo teraz na wizytę można umówić się również przez bezpłatną aplikację Smart City Poznań.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154413,275892,show2.jpg 275893 <![CDATA[Dodatkowo teraz na wizytę można umówić się również przez bezpłatną aplikację Smart City Poznań.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154413,275893,show2.jpg 275894 <![CDATA[Mieszkańcy mogą już korzystać z ulepszonej wersji serwisu rezerwacji wizyt w urzędzie miasta.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154413,275894,show2.jpg
154412 2020-10-19 08:51:13 Na wildeckich i łazarskich ulicach stoi już sto parkomatów. Trwają prace nad wprowadzeniem strefy płatnego parkowania w tych częściach Poznania.

]]>
Na Wildzie nowe urządzenia są już zamontowane w rejonie ulic Droga Dębińska, Żelazka, Dolna Wilda, Chłapowskiego, św. Jerzego oraz ulic Pamiątkowej, Langiewicza, Traugutta, a także na części Wierzbięcic. Na Łazarzu natomiast m.in. na ul. Głogowskiej, Białej i Niecałej, Limanowskiego, Stablewskiego, Kasprzaka, Niegolewskich, Morawskiego i Sczanieckiej.

Jest to pierwsza partia sprzętu. Kolejne 100 sztuk, zgodnie z harmonogramem prac, zostanie ustawionych na ulicach do połowy listopada. Łącznie na Wildzie i Łazarzu będzie 396 parkomatów.

Nowoczesny sprzęt różni się od tego, który znamy z poznańskich ulic. Ma więcej funkcji, które ułatwią kierowcom korzystanie ze strefy. Nowością będzie między innymi możliwość płatności kartą lub elektronicznie (Blik). W każdym parkomacie będzie można przedłużyć ważność wykupionego biletu i uregulować opłaty dodatkowe za nieopłacony postój. 

Montaż parkomatów nie oznacza uruchomienia Strefa Płatnego Parkowania, a więc konieczności opłat za parkowanie. Zanim to nastąpi konieczne jest jeszcze wprowadzenie nowej organizacji ruchu na Wildzie i Łazarzu.  Płatne parkowanie będzie obowiązywać dopiero od 1 lutego 2021 roku.

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu ma przede wszystkim uporządkować parkowanie i uspokoić ruch na tym terenie. Dodatkowo zwiększyć rotację pojazdów, a tym samym zapewnić większą możliwość znalezienia wolnego miejsca do zaparkowania. Jako, że zmieni się organizacja ruchu i w wielu miejscach parkowanie zostanie przeniesione z chodników na jezdnie to zyskają również piesi.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 12:39:03 275937 <![CDATA[Kolejne parkomaty w przyszłych strefach płatnego parkowania fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154412,275937,show2.jpg 275938 <![CDATA[Kolejne parkomaty w przyszłych strefach płatnego parkowania fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154412,275938,show2.jpg 275941 <![CDATA[Kolejne parkomaty w przyszłych strefach płatnego parkowania fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154412,275941,show2.jpg
154357 2020-10-16 10:06:39 Od drugiej połowy sierpnia trwają prace w ramach przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Aktualnie skupiają się odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania tych ulic.

]]>
- Zakończyły się już tu roboty związane z siecią ciepłowniczą. Były dla nas priorytetem ze względu na rozpoczynający się sezon grzewczy. Teraz trwają prace wodno-kanalizacyjne, a już wkrótce zacznie się przebudowa gazociągu - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

FILM

W ramach całej inwestycji na ponadkilometrowym odcinku przebudowane zostanie torowisko tramwajowe wraz siecią trakcyjną oraz węzeł rozjazdowy u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Dzięki wydzielonemu, w dużej mierze zielonemu torowisku, tramwaje nie będą blokowane przez samochody. Przy ul. św. Czesława powstaną przystanki wiedeńskie, a przy rynku Wildeckim - w wyniku przeniesienia przystanków z ul. Wierzbięcice i Górna Wilda - zostanie wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok. Przy rynku powstaną też parkingi rowerowe bike&ride. Wszystkie odnowione przystanki na przebudowywanym odcinku zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej. Z kamienic stojących wzdłuż przebudowywanego odcinka znikną przewody trakcyjne i oprawy oświetleniowe.

Po obu stronach torowiska powstanie jednopasowa jezdnia uwzględniająca ruch rowerowy, na której będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojawią się elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, a także zieleń.

- Efektem tej inwestycji, oprócz odnowy infrastruktury technicznej, będzie poprawa efektywności komunikacji zbiorowej. Tramwaje pojadą nie tylko ciszej niż obecnie, ale też szybciej. Nie będą bowiem blokowane przez samochody - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 15:22:39 275807 <![CDATA[Na ul. Wierzbięcice zakończyła się przebudowa ciepłociągu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154357,275807,show2.jpg 275808 <![CDATA[Na ul. Wierzbięcice zakończyła się przebudowa ciepłociągu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154357,275808,show2.jpg 275809 <![CDATA[Na ul. Wierzbięcice zakończyła się przebudowa ciepłociągu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154357,275809,show2.jpg 275810 <![CDATA[Na ul. Wierzbięcice zakończyła się przebudowa ciepłociągu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154357,275810,show2.jpg
154356 2020-10-16 10:06:27 Jak rozwinąć skrzydła, poznać sojuszników ważnych spraw i zaangażować się w zmiany w mieście? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań ma przynieść Szkoła Liderów Miasta Poznania - bezpłatny program rozwojowy dla liderów biznesu, organizacji społecznych i samorządu. Jego inauguracja odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej.  

]]>
- Połączyła Was wszystkich miłość do miasta Poznania. Mamy nadzieję, że to co Wam damy w tej szkole pozwoli tę miłość przekształcić we wspólne, odważne, innowacyjne działanie - powitała uczestników Katarzyna Czajka - Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów. - Szkoła zaczyna się w bardzo niecodziennych okolicznościach. Nigdy wcześniej, a przynajmniej przez ostatnie 30 lat przywództwo nie było tak ważne, jak w tej chwili. Czasy wymagają odwagi i gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do radzenia sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach. Ta szkoła jest miejscem, w którym będziecie mogli rozwijać swoje przywództwo, wzmacniać swoją rolę w mieście. 

Uczestników Szkoły Liderów powitał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz absolwent jednej z wcześniejszych edycji programu. 

- Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, wśród których kluczowi są liderzy. Liderzy różnych grup społecznych: samorządowcy - radni miejscy i osiedlowi, członkowie organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy. To grupy społeczne, które mają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie miasta. W interesie nas - jako poznaniaków i poznanianek - jest, aby ta wrażliwość na potrzeby samorządu była jak największa. Mogą to zapewnić liderzy, którzy przewodząc pewnym grupom potrafią ze sobą współpracować, ale też włączają się w życie miasta, rozumieją potrzeby różnych grup społecznych, potrafią rozwiązywać problemy, wsłuchiwać się w głos mieszkańców i proponują rozwiązania, które sięgają w przyszłość - mówił Mariusz Wiśniewski. 

Organizację programu w Poznaniu wspiera także Fundacja Veolia Polska.

- Odwiedziliśmy już wiele miast. Za każdym razem jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Wiem, że umiejętności które zdobędziecie oraz to, czego się nauczycie będzie Wam profitować przez resztę życia. Potraktujcie Szkołę Liderów jako miejsce do budowania relacji, które mogą procentować przez następne lata, przede wszystkim przynosić korzyści dla ukochanego miasta - mówiła do uczestników programu Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Veolia Polska.

Szkoła Liderów Miasta Poznania to bezpłatny program rozwojowy adresowany do pełnoletnich aktywnych liderów i liderek reprezentujących różne sektory, wizje i interesy: samorządowców, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów organizacji społecznych i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, społeczności akademickiej i mediów lokalnych. Program rozwojowy obejmuje warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego. To także seminaria na temat innowacji, społeczeństwa i polityki, wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta, spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa. 

Podczas pierwszego zjazdu uczestnicy przejdą szkolenie wprowadzające do programu i do przywództwa z wykorzystaniem gier szkoleniowych. Szkolenia będą dotyczyły takich zagadnień jak: budowanie grupy, poznanie siebie, indywidualnych predyspozycji i umiejętności, budowanie zaufania oraz rozwój kompetencji liderskich (w tym skuteczności, efektywności i zaangażowania).

Program Szkoła Liderów dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania (autorami poprawki budżetowej byli radni Marta Mazurek, Łukasz Mikuła i Filip Olszak) oraz Fundacji Veolia Polska. 

Od 2017 roku Fundacja Szkoła Liderów  z Fundacją Veolia Polska i miastami z sukcesem realizują program Szkoła Liderów Miast, skierowany do liderów samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu z wybranych miejscowości, którzy wspólnie przechodzą kurs liderski i wiedzy o mieście, by ponad podziałami wypracowywać rekomendacje i wskazówki dla władz swoich miast, a następnie wdrażać pomysły w życie. Dotychczas program odbył się w 12 miastach w całej Polsce, a w gronie absolwentów jest już 140 osób. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 17:07:23 275818 <![CDATA[Inauguracja Szkoły Liderów Miasta Poznania odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154356,275818,show2.jpg 275819 <![CDATA[Inauguracja Szkoły Liderów Miasta Poznania odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154356,275819,show2.jpg 275820 <![CDATA[Inauguracja Szkoły Liderów Miasta Poznania odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154356,275820,show2.jpg 275821 <![CDATA[Inauguracja Szkoły Liderów Miasta Poznania odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154356,275821,show2.jpg 275822 <![CDATA[Inauguracja Szkoły Liderów Miasta Poznania odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154356,275822,show2.jpg 275823 <![CDATA[Inauguracja Szkoły Liderów Miasta Poznania odbyła się w piątek - ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na platformie internetowej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154356,275823,show2.jpg 275824 <![CDATA[Ruszyła Szkoła Liderów Miasta Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154356,275824,show2.jpg
154355 2020-10-16 10:06:15 Rzeźba upamiętniająca znanego artystę kabaretowego Bohdana Smolenia zostanie usytuowana na skwerze u zbiegu ulic Strzałowej i Rybaki. Decyzję o lokalizacji pomnika poprzedziły konsultacje społeczne. 

]]>
Ze względu na epidemię koronawirusa mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie mailowo, a także podczas spotkania konsultacyjnego online. Idea budowy pomnika słynnego kabareciarza spotkała się z jednogłośnym poparciem uczestników. Zgłoszono kilka uwag dotyczących formy rzeźby i miejsca, gdzie miałaby ona stanąć. Ostatecznie Zespół ds. wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania zdecydował się utrzymać pierwotną formę i lokalizację. 

- Staramy się, aby umiejscowienie nowych pomników w przestrzeni Poznania nie było przypadkowe. Skwer u zbiegu ulic Rybaki/Strzałowa został wybrany z dużą rozwagą. Przed uczestnikami konkursu na projekt pomnika Bohdana Smolenia postawiono zadanie wkomponowania rzeźby w przestrzeń konkretnego skweru, posiadającego indywidualne uwarunkowania. Koncept zaprojektowany przez Piotra Sochę uwzględnia relacje przestrzenne i został dostosowany skalą do zastanego otoczenia - mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. 

Pomnik przedstawia Bohdana Smolenia siedzącego na krześle przy stole. W jednej dłoni artysta trzyma papierosa, drugą ręką natomiast wskazuje gestem milczenie, co jest nawiązaniem do słynnego skeczu pt. "Aaa tam cicho być". Po drugiej stronie stołu pozostawiono puste krzesło, na którym każdy może przysiąść i odpocząć w towarzystwie aktora. Autorem projektu pomnika jest Piotr Socha - zwycięzca konkursu zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Rzeźba stanie na skwerze najprawdopodobniej w grudniu, w okolicy czwartej rocznicy śmierci artysty. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Krzysztof Deszczyński, wieloletni współpracownik i przyjaciel Bohdana Smolenia, a także organizator zbiórki pieniędzy na budowę pomnika. 

Bohdan Smoleń wspólnie z Zenonem Laskowikiem tworzył kabaret "Tey", który w latach 70. i 80. gromadził na swoich występach tłumy fanów. Zajmował się też działalnością społeczną - założył fundację "Stworzenia Pana Smolenia", zajmującą się hipoterapią dla dzieci. W 2009 roku odebrał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zmarł w grudniu 2016 roku.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 15:18:48 275802 <![CDATA[Autorem projektu pomnika jest Piotr Socha - zwycięzca konkursu zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154355,275802,show2.jpg 275803 <![CDATA[Autorem projektu pomnika jest Piotr Socha - zwycięzca konkursu zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154355,275803,show2.jpg 275804 <![CDATA[Autorem projektu pomnika jest Piotr Socha - zwycięzca konkursu zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154355,275804,show2.jpg
154354 2020-10-16 10:05:49 Jakie reguły obowiązują przy wprowadzaniu nauczania hybrydowego? Co zrobić, gdy sanepid nałoży kwarantannę? Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu przypomina najważniejsze zasady.

]]>
Sanepid wydaje decyzję o zawieszeniu zajęć i zmianie sposobu nauczania wtedy, kiedy stwierdzi w szkole, przedszkolu, żłobku lub placówce oświatowo-wychowawczej przypadek zakażenia koronawirusem. Ponadto zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od soboty (17 października) w czerwonej strefie, w której znajdzie się także Poznań, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Informacje od rodziców o zakażeniu osób z najbliższego otoczenia ucznia, nauczyciela czy pracownika placówki (rodzic, rodzeństwo, dziadek, współmałżonek itp.) nie powodują zawieszania zajęć szkolnych i rozpoczęcia nauczania hybrydowego.

W przypadku stwierdzenia dodatniego przypadku zakażenia koronawirusem w szkole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu kieruje na kwarantannę wszystkich narażonych - czyli osoby, które miały styczność z zakażonym oraz tych, którzy razem z nim mieszkają (np. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie itp.). Obowiązuje zakaz opuszczania miejsca kwarantanny na okres 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

Kwarantanna nakładana jest na osoby mające styczność z osobą zakażoną. Natomiast wszyscy, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozostają w izolacji pod kontrolą lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. O czasie jej trwania decyduje lekarz rodzinny.

Wszelkie objawy chorobowe należy bezwzględnie konsultować u lekarza podstawowej opieki medycznej.

Kwarantanna a praca

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę powinna poinformować o tym pracodawcę za  pośrednictwem systemów teleinformatycznych - np. telefonicznie lub mailem. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia powinna też złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, które potwierdza odbycie kwarantanny. Jest to konieczne w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego. 

Zakład pracy niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni - przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód, usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. 

Szczegóły zawarte są w przepisie prawa: w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 15:05:02 275805 <![CDATA[W przypadku stwierdzenia przypadku koronawirusa w szkole, sanepid kieruje na kwarantannę wszystkich narażonych na zakażenie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154354,275805,show2.jpg 275806 <![CDATA[W przypadku stwierdzenia przypadku koronawirusa w szkole, sanepid kieruje na kwarantannę wszystkich narażonych na zakażenie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154354,275806,show2.jpg
154308 2020-10-15 12:03:45 Rozpoczęła się 17. edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada.

]]>
Konkurs obejmuje prace magisterskie i doktorskie, które w latach 2019-2020 zostały obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Warunkiem jest, aby dotyczyły one dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz stolicy Wielkopolski, a także promować osiągnięcia poznańskiego ośrodka akademickiego.

O niesłabnącej popularności konkursu świadczą liczby. Co roku na konkurs wpływa ponad 100 zgłoszeń. Prace ocenia kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki urzędu, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

- Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Cieszymy się, że wzbudza tak duże zainteresowanie. Pragniemy w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz naszego miasta oraz promować ich osiągnięcia naukowe - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, członkini kapituły, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. - Wyłonienie laureatów i laureatek jest co roku bardzo trudnym zadaniem, ponieważ poziom zgłoszonych prac jest wysoki, a tematyka zróżnicowana - dodaje.

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody w wysokości 8 000 zł, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4 000 zł.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów pracy lub przez rektora uczelni. Termin ich przyjmowania mija 15 listopada 2020 r.

Konkurs realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

Więcej informacji znajduje się na stronie konkursu.

WRMiWM/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 12:10:03 275753 <![CDATA[Rozpoczęła się 17. edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154308,275753,show2.jpg 275754 <![CDATA[Rozpoczęła się 17. edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154308,275754,show2.jpg
154301 2020-10-15 12:02:41 Od soboty, 17 października nieczynne będą do odwołania pływalnie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. To rezultat objęcia stolicy Wielkopolski strefą czerwoną. Wszelkie zajęcia na pływalniach Atlantis, Chwiałka i Rataje zostają zawieszone. Zamknięta zostaje również widownia podczas zawodów sportowych. Pozostałe obiekty są otwarte.

]]>
- W najbliższym czasie podamy do wiadomości sposób kontynuacji/rozliczenia zajęć i karnetów wykupionych przez naszych klientów na basenach. Pozostałe obiekty, takie jak Lodowisko Chwiałka, korty tenisowe, boiska oraz hale sportowe działają i są na nich prowadzone zajęcia zgodnie z harmonogramem. Prosimy jednocześnie o przestrzeganie zasad panujących w naszych ośrodkach - mówi Filip Borowiak, rzecznik prasowy POSiR.

We wszystkich oddziałach POSiR obowiązuje dezynfekcja rąk, zasada zachowania dystansu społecznego oraz konieczność zasłaniania ust i nosa do momentu wejścia na dany obiekt sportowy (kort, boisko, lodowisko). Oznacza to, że w przestrzeniach wspólnych, m.in. na korytarzach, w szatniach, a od 10 października także na terenach otwartych należy nosić maseczkę lub zasłaniać twarz częścią odzieży.

- Prosimy o unikanie skupisk w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarze czy kasy. W naszych obiektach na bieżąco dezynfekowane są szatnie, przebieralnie, toalety. Sprzęt sportowy wypożyczany przez POSiR oraz wykorzystywany na zajęciach jest odkażany po każdym użyciu. Lodowisko Chwiałka ogranicza liczbę osób korzystających z tafli jednocześnie do 150. Z kolei z szatni Kortów Oddziału Rataje mogą w tym samym czasie korzystać 3 osoby - wylicza rzecznik POSiR.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zachęcają do śledzenia strony internetowej posir.poznan.pl. Publikowane są tam informacje o wszelkich zmianach związanych z pandemią koronawirusa.

POSiR przypomina również, że bowling na Osiedlu Piastowskim jest nieczynny z powodu remontu.

POSiR/JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 12:39:53 275756 <![CDATA[Od soboty zamknięte będą pływalnie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Na zdjęciu pływalnia Rataje, fot. POSiR.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154301,275756,show2.jpg 275755 <![CDATA[Od soboty nieczynne będą pływalnie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pozostałe obiekty są otwarte.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154301,275755,show2.jpg
154300 2020-10-15 12:02:34 Prawnicy odpowiedzą na pytania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym także te dotyczące najnowszych regulacji wprowadzonych w związku z koronawirusem. Konsultacje odbędą się w środę, 28 października, telefonicznie. Obowiązują zapisy.

]]>
Doradztwo prawne dla przedsiębiorców to cykl bezpłatnych konsultacji organizowanych przez Poznań Biznes Partner. W jego ramach można uzyskać informacje m.in. z zakresu prawa pracy, gospodarczego, administracyjnego czy handlowego. 

Ponadto podczas najbliższej sesji doradztwa przedsiębiorcy będą mogli również zapytać prawnika o nowe regulacje dotyczące prowadzenia firmy w dobie pandemii. 

Konsultacje odbędą się w środę, 28 października, telefonicznie. Obowiązują zapisy - mailowo: ods@um.poznan.pl lub tel.: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Przy zapisach należy podać zakres tematyczny, jaki będzie omawiany. Uwaga: doradztwo nie obejmuje przygotowywania projektów umów, pism procesowych oraz innych dokumentów.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 13:55:06 275765 <![CDATA[Przy zapisach należy podać zakres tematyczny, jaki będzie omawiany.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154300,275765,show2.jpg 275766 <![CDATA[Bezpłatne telefoniczne doradztwo prawne, fot. pixabay.com.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154300,275766,show2.jpg
154299 2020-10-15 12:02:24 Już w ten weekend odbędzie się PKO Poznań Virtual Run. Biegacze zmierzą się na dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu. Zawodnicy, którzy jeszcze się nie zapisali, a są gotowi podjąć sportowe wyzwanie, powinni się pospieszyć. Termin składania zgłoszeń upływa w piątek, 16 października o godz. 20.00.

]]>
Bieg będzie miał charakter indywidualny oraz wirtualny, co oznacza, że zawodnicy nie spotykają się razem na miejscu startu, ale każdy z uczestników pokona wybrany dystans na wyznaczonym przez siebie terenie. Nie obowiązuje limit czasu, prócz faktu, że bieg musi odbyć się od godz. 00.01 w sobotę do godz. 23.59 w niedzielę. Biegacze mogą wystartować na dystansach - 5 km, 10 km, 21,097 km (półmaraton) lub 42,195 km (maraton).

Bieg zostanie zorganizowany w oparciu o dedykowaną aplikację mobilną. Zalogować się do niej można poprzez adres mailowy i hasło, użyte w panelu rejestracyjnym. Dzięki aplikacji każdy z uczestników otrzyma dostęp do najważniejszych informacji związanych z wydarzeniem - będzie mógł zarejestrować swój bieg, dostać wynik, pobrać dyplom ukończenia, czy też imienny numer startowy. Ciekawostką są dedykowane grafiki w formie ramek do selfie. Będzie można je wykorzystać, np. publikując w social mediach swoje zdjęcie na tle bramy mety.

Chętni na podjęcie wyzwania mogą zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy do 16 października, do godz. 20:00. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Jest przewidziany start osób z niepełnosprawnościami. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku PDF. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie biegu, jednak nie jest to konieczne. 

Podstawowa opłata startowa w PKO Poznań Virtual Run wynosi 30 zł (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku). Można też zakupić pakiet z koszulką czy odlewanym medalem. Pakiety można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub wybrać opcję otrzymania ich przesyłką kurierską. Pełen wykaz opłat wraz z zawartością pakietów startowych można sprawdzić na stronie biegu. 

Wszystkie niezbędne informacje dla startujących można znaleźć na stronie oragnizatora PKO Poznań Virtual Run.

Tegoroczne edycje sztandarowych poznańskich wydarzeń biegowych zostały przeniesione na rok 2021. 

Organizatorzy: Miasto Poznań oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

POSiR/JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 13:56:10 275750 <![CDATA[Zostały ostatnie godziny na wysłanie formularza zgłoszeniowego, fot. POSiR.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154299,275750,show2.jpg 275752 <![CDATA[Zostały ostatnie godziny na wysłanie formularza zgłoszeniowego, fot. POSiR.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154299,275752,show2.jpg
154124 2020-10-12 09:22:09 W najbliższy weekend rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni jezdni na ul. Grunwaldzkiej. Prowadzone będą na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Słonecznej, ale z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Grochowską.

]]>
Tymczasowa organizacja ruchu będzie wprowadzana od piątku, 16 października. Do 19 października (poniedziałek) będą trwały prace przygotowawcze obejmujące wprowadzenie oznakowania oraz roboty rozbiórkowe przy włazach kanalizacyjnych.

19 października rozpocznie się rozbiórka nawierzchni na pasach wewnętrznych, czyli przylegających do torowiska tramwajowego (w obu kierunkach). W związku z tym do dyspozycji kierowców będą zewnętrzne pasy ul. Grunwaldzkiej. W rejonie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godz. Ze względów bezpieczeństwa w czasie robót wyłączane z użytku będą również niektóre przejścia dla pieszych, o czym informować będzie oznakowanie.

20 października (wtorek) rozpoczną się prace polegające na układaniu nowej nawierzchni, które potrwają do 23 października.

Kolejny etap będzie dotyczył pasów zewnętrznych. Planowany termin rozpoczęcia robót to 9 listopada. Terminy poszczególnych prac są jednak uzależnione od warunków atmosferycznych.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-19 13:58:58 275595 <![CDATA[Wymiana nawierzchni na ul. Grunwaldzkiej rozpocznie się 19 października. Wcześniej, od 16.10, trwać będą prace przygotowawcze fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154124,275595,show2.jpg
154122 2020-10-12 09:21:36 Coraz większy postęp prac na placu budowy trasy tramwajowej na Naramowice wiąże się z koniecznością kolejnych zmian organizacji ruchu. W miejscach przecięcia z powstającą trasą tramwajową nieprzejezdne w obu kierunkach będą fragmenty trzech ulic: Słowiańskiej (na wysokości pętli Wilczak i parku Kosynierów), Sarmackiej oraz Bolka. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu zaplanowano w sobotę, 17 października. Od tego dnia obowiązywać będą również zmodyfikowane rozkłady jazdy dwóch linii tramwajowych oraz sześciu autobusowych. W zależności od warunków atmosferycznych prace przy ul. Słowiańskiej potrwają około pięciu miesięcy.

]]>
- Wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Słowiańskiej jest nieuniknione z oczywistych względów - pętlę Wilczak i powstające torowisko w rejonie parku Kosynierów trzeba połączyć przebudowując układ komunikacyjny. Podobnie będzie z pozostałymi ulicami w ciągu trasy, dlatego podczas zamknięcia odcinków ul. Sarmackiej i Bolka także powstanie torowisko tramwajowe. Choć wyłączane są stosunkowo krótkie fragmenty ulic, to jednak wiążą się ze znaczącymi zmianami organizacji ruchu. Prosimy o korzystanie z proponowanych objazdów - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ul. Słowiańska zostanie zamknięta od wjazdu do kościoła św. Karola Boromeusza w parku Kosynierów do skrzyżowania z ulicami Szelągowską, Naramowicką i Wilczak. Zostanie ono kompleksowo przebudowane, co oznacza, że w czasie prac nie będzie możliwości przejazdu ul. Słowiańską na wysokości pętli Wilczak. Przed zamkniętym odcinkiem ul. Słowiańskiej będzie konieczność nawrócenia o czym informować będzie oznakowanie drogowe. 

Zachowany zostanie dwukierunkowy przejazd pomiędzy ul. Szelągowską i Wilczak. Uwaga! Zmianie ulegnie dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej nr 22-47, który będzie zapewniony przez ul. Ugory (droga technologiczna od ul. Ugory do posesji przy ul. Naramowickiej 22 będzie dwukierunkowa). W drugim etapie prac odsunięty od skrzyżowania zostanie przystanek autobusowy Wilczak w kierunku centrum (poinformujemy o tym z wyprzedzeniem).

Na czas prac w obrębie skrzyżowania wytyczone zostaną objazdy. Dojazd do centrum od ul. Słowiańskiej możliwy będzie ulicami Murawa oraz Winogrady. Objazd dla jadących od centrum, ulicą Garbary możliwy jest przez ul. Armii Poznań, Ks. Mieszka I, Wiechowicza, Stoińskiego oraz Łużycką. Na Naramowice dojechać będzie można także ulicami: Wilczak, Serbska, Lechicka i Naramowicka lub Al. Solidarności, Połabska, Umultowska, Stoińskiego oraz Łużycka.

W przypadku ul. Sarmackiej, zamknięty zostanie fragment w miejscu docelowego skrzyżowania z ul. Nową Naramowicką i trasą tramwajową, aż do istniejącego skrzyżowania z ul. Naramowicką. Objazd możliwy będzie ulicami: Sarmacką, Umultowską, Stoińskiego i Łużycką lub ul. Madziarską, Dziewanny i Łużycką. Dojazd dla mieszkańców posesji pod numerami 151-161 przy ul. Naramowickiej oraz Sarmackiej 2 będzie możliwy od ul. Naramowickiej.

Również od 17 października wyłączony z ruchu zostanie fragment ul. Bolka na przecięciu z przyszłą trasą tramwajową oraz część drogi wewnętrznej przy ul. Naramowickiej nr 219. Dojazd będzie możliwy wyłącznie ulicą Błażeja ze względu na trwające zamknięcie ul. Jasna Rola. Mieszkańcy posesji przy ul. Naramowickiej 219 będą mogli korzystać wyłącznie z nowo wybudowanego wjazdu od ul. Naramowickiej.

Ruch pieszy i rowerowy na zamykanych odcinkach pozostanie częściowo utrzymany (największe zmiany dotyczyć będą skrzyżowania ul. Wilczak/ Szelągowska/ Słowiańska/ Naramowicka - szczegóły na grafice), trasy będą się jednak zmieniać wraz z postępem prac budowlanych. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Zmieni się również organizacji ruchu pieszego i rowerowego. Więcej o tym w komunikacie na stronie poznan.pl

Zmiany w transporcie publicznym

Przebudowa skrzyżowania w rejonie pętli Wilczak spowoduje konieczność zmiany tras części linii autobusowych. Dla dwóch wytyczony będzie objazd przez ul. Winogrady, dwóch innych - przez ul. Wilczak. 

Autobusy miejskie linii numer 174 i 190 pojadą zmienioną trasą ulicami Winogrady i Murawa. Na trasie objazdu zlokalizowane zostaną tymczasowe przystanki:Os. Pod Lipami (na ulicy Murawa w kierunku ulicy Winogrady), Winogrady (w kierunku ulicy Murawa) i Murawa (para przystanków w rejonie skrzyżowania z ulicą Winogrady).

Objazd dla autobusów linii nr 167 i podmiejskiego nr 911 z ul. Murawa został wytyczony ulicami Serbską i Wilczak (do Szelągowskiej).

Ponadto autobus linii numer 169 będzie jeździł wydłużoną trasą (tak jak dziś kursuje linia nr 151) aż do os. Jana III Sobieskiego na Piątkowie. Tym samym autobus nr 169 przejmie kursy na trasie autobusu nr 151 (ta linia zostanie zawieszona).

W komunikacji tramwajowej - linia nr 4 zostanie skierowana na Wilczak i połączona z linią nr 3 celem wzmocnienia obsługi komunikacyjnej rejonu skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Szelągowską. Dzięki temu tramwaje na linii numer 3 będą kursować dwa razy częściej oraz w soboty i niedziele.

Szczegóły dotyczące zmian od 17 października (sobota) - od pierwszych kursów

Linia nr 3 - trasa bez zmian (Wilczak - Franowo)

WILCZAK - Przełajowa - Winogrady - Pułaskiego - Most Teatralny - Fredry - pl. Ratajskiego - pl. Wielkopolski - Małe Garbary - Estkowskiego - Wyszyńskiego - rondo Śródka - Jana Pawła II -trasa Kórnicka - FRANOWO

Kursowanie: w dni robocze - wg rozkładu roboczego (co 10 minut w komunikacyjnym szczycie), w soboty co 20 minut, w niedziele i święta co 20/30 minut.

Linia nr 4 - skierowana na Wilczak i połączona z linią nr 3

Linia nr 151 - zawieszona

Linia nr 167 - zmiana trasy, objazd przez ulice Serbską i Wilczak

RADOJEWO - Radojewo - Naramowicka - Murawa - Serbska - Wilczak - Szelągowska - Garbary - Estkowskiego - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA

Linia nr 169 - zmiana trasy, wydłużenie kursów do Os. Sobieskiego

OS. SOBIESKIEGO - Szeligowskiego - Szymanowskiego - Stróżyńskiego

- Jaroczyńskiego - Kurpińskiego - Wiechowicza - Stoińskiego - Łużycka

- Naramowicka - Murawa - Słowiańska - Księcia Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości - Święty Marcin - Bukowska - Przybyszewskiego - Marcelińska - Grochowska - Promienista - OS. KOPERNIKA

Linia nr 174 - zmiana trasy, objazd przez ulice Murawa i Winogrady

OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Murawa - Winogrady - Szelągowska - Garbary - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa - Orla - Pawia - Inflancka - Kurlandzka - Obodrzycka - Unii Lubelskiej - UNII LUBELSKIEJ

Linia nr 190 - zmiana trasy, objazd przez ulice Murawa i Winogrady

OS. SOBIESKIEGO - Jaroczyńskiego - Witosa - Wojciechowskiego - Piątkowska - Słowiańska - Murawa - Winogrady - Szelągowska - Garbary - Kazimierza Wielkiego - AWF

Linia nr 911 - zmiana trasy, objazd przez ulice Serbską i Wilczak

RONDO ŚRÓDKA - Jana Pawła II - Wyszyńskiego - Garbary - Szelągowska - Wilczak - Serbska - Murawa - Naramowicka - Radojewo - Biedrusko/Poznańska - Biedrusko/Zjednoczenia - BIEDRUSKO PARK

Na trasie objazdu zlokalizowane zostaną tymczasowe przystanki:

- Os. Pod Lipami na ulicy Murawa w kierunku ulicy Winogrady,

- Winogrady w kierunku ulicy Murawa,

- Murawa - para przystanków w rejonie skrzyżowania z ulicą Winogrady

Szczegółowe informacje dotyczące prac przy budowie trasy tramwajowej dostępne są na stronie TramwajnaNaramowice.pl, natomiast o komunikacji publicznej na ZTM Poznań

RB, PIM, ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 09:25:32 275276 <![CDATA[W związku z zamknięciem ul. Słowiańskiej na wysokości pętli Wilczak trasy zmienią 4 linie autobusowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154122,275276,show2.jpg 275279 <![CDATA[Schemat sugerowanych objazdów w związku z pracami na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej z Naramowicką]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154122,275279,show2.jpg 275280 <![CDATA[Schemat komunikacji publicznej w rejonie Winograd]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154122,275280,show2.jpg
154335 2020-10-15 15:56:14 W najbliższą sobotę, 17 października, miasto zostanie objęte czerwoną strefą w związku z pandemią koronawirusa. Oznacza to kolejne obostrzenia dla poznanianek i poznaniaków. Mniej osób wejdzie do kościoła czy tramwaju, a wydarzenia sportowe odbywać się będą bez udziału publiczności. Od poniedziałku, 19 października, zakazane są również wesela. Nadal obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej.

]]>
W czwartek, 15 października, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział objęcie Poznania czerwoną strefą. Podał też cały szereg nowych obostrzeń zarówno dla czerwonej, jak i dla żółtej strefy. Będą one obowiązywać już od najbliższej soboty, 17 października - i podobnie jak wcześniejsze zakazy, mają pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

Co się zmieni

Mniej osób wejdzie równocześnie do sklepu. Podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiedziano limit do 5 osób na jedną kasę. 

Mniej pasażerów wejdzie też do autobusu czy tramwaju. W strefie czerwonej zajęta może być połowa miejsc siedzących albo 30% wszystkich miejsc. Równocześnie co drugie siedzenie musi pozostać wolne. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stolicy Wielkopolski wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej w Poznaniu są dezynfekowane każdego dnia, w trakcie codziennego sprzątania. W przypadku najmniejszego choćby podejrzenia, że autobusem lub tramwajem mogła podróżować osoba zakażona koronawirusem - kurs jest natychmiast przerywany, a pojazd zjeżdża do zajezdni, gdzie jest wietrzony, a następnie kilkakrotnie odkażany. 

Spore zmiany czekają też uczniów: od 17 października w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych w strefie czerwonej obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Wydarzenia sportowe rozgrywane będą bez udziału publiczności, a na wydarzenia kulturalne może wejść tylko 25 proc. widowni. 

Zmiany czekają poznaniaków również w kościołach - w strefie czerwonej podczas uroczystości religijnych wyznaczono limit: może w nich brać udział nie więcej niż 1 osoba na 7mkw. 

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same nowe zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej: lokale gastronomiczne mogą być otwarte tylko w godz. 6:00 - 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 posiłki można zamawiać tylko na wynos.

W zgromadzeniach publicznych będzie mogło uczestniczyć max. 10 osób, zawieszono też działalność basenów, aquaparków i siłowni. 

Od poniedziałku, 19 października, obowiązywać będzie zakaz organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela, konsolacje i inne. 

Już wcześniej zakazano również organizacji kongresów i targów, zamknięte też będą wesołe miasteczka, parki rekreacyjne i parki rozrywki.

Co się nie zmienia

Nadal obowiązkowe będzie noszenie maseczek w miejscach publicznych - nawet, jeśli jest zachowana odległość 1,5 m od innych osób. Z tego obowiązku wyłączone będą tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. Usta i nos należy zasłaniać w autobusach i tramwajach, w miejscach ogólnodostępnych (w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, jak również w obiektach handlowych lub usługowych, na targowiskach) oraz w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego.

Klienci sklepów nadal mają obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. Od czwartku, 15 października, obowiązują też godziny dla seniorów - w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-12 zakupy mogą robić tylko osoby od 60. roku życia).

Ciągle nie mogą działać kluby nocne i dyskoteki. W kinach bez zmian - zajętych może być tylko 25 proc. miejsc na widowni. W salonach tatuażu, kosmetycznych i fryzjerskich może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki - także jego opiekun.

Nadal warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed turnusem.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-21 09:25:29 275702 <![CDATA[Nowe obostrzenia będą obowiązywać w Pozaniu już od najbliższej soboty, 17 października/fot. W. Mania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154335,275702,show2.jpg 275703 <![CDATA[Nowe obostrzenia będą obowiązywać w Pozaniu już od najbliższej soboty, 17 października/fot. W. Mania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154335,275703,show2.jpg
154307 2020-10-15 12:03:37 W Poznaniu powstają kolejne parkingi typu park&ride, czyli parkuj i jedź. Ich zadaniem jest ułatwienie przesiadek na komunikację publiczną. Aktualnie trwają prace w ramach budowy parkingu przy stacji kolejowej PKP Poznań Strzeszyn przy ul. Biskupińskiej, a także w rejonie ul. Hetmańskiej, Starołęckiej, Wagrowskiej w sąsiedztwie ronda Starołęka. W czwartek (15 października) postępy na obu placach budowy sprawdzał zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

]]>
- Zależy nam lokalizowaniu parkingów P+R na obrzeżach miasta, przy węzłach przesiadkowych, ponieważ dają one alternatywę kierowcom do pozostawienia samochodu i wybraniu komunikacji publicznej. Dzięki temu mniej aut będzie wjeżdżać do śródmieścia i przełoży się to na mniejsze korki   - mówi Mariusz Wiśniewski. - W planach są kolejne parkingu typu Park&Ride. Powstaną one m. in. na Strzeszynie, Górczynie oraz przy węźle Grunwaldzka, czy Podolanach. 

FILM

- Powstające parkingi P&R pomogą użytkownikom połączyć różne środki transportu. Na Strzeszynie z samochodu będzie można przesiąść się na pociąg lub autobus, a na Starołęce - tramwaj lub również autobus. Z węzła będą korzystać nie tylko właściciele samochodów, bo powstaje też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów - dodaje Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Budowa parkingu przy ul. Biskupińskiej rozpoczęła się w lipcu. Do tej pory zakończono już prace związane z infrastrukturą podziemną i układana jest nowa nawierzchnia z kostki. Trwa montaż słupów oświetleniowych i monitoringu. Przewidziano tu 50 miejsc postojowych, w tym trzy dla użytkowników z niepełnosprawnościami, a także 30 stojaków rowerowych (z zadaszeniem i zestawem naprawczym).

Prace w rejonie ul. Hetmańskiej, Starołęckiej i Wagrowskiej rozpoczęły się we wrześniu. Powstanie tu parking mieszczący 57 miejsc postojowych, w tym również trzy dla osób z niepełnosprawnościami. Podobnie jak w przypadku Strzeszyna, staną tu stojaki dla 30 rowerów.

W obu lokalizacjach powstaje nie tylko nowa, utwardzona nawierzchnia parkingów. Prace obejmują także budowę ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających dojście/wjazd na P&R. W przypadku lokalizacji na Strzeszynie będzie on połączony, poprzez przejście, z drogą rowerową po drugiej stronie ul. Biskupińskiej. Parkingi będą ogrodzone, oświetlone i monitorowane.

Uzupełnieniem będzie infrastruktura informacyjna i teletechniczna - m.in. tablice elektroniczne oraz biletomaty. Ponadto parkingi zostaną wyposażone w automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami.

Trwają także prace związane z podpięciem energii elektrycznej przy ul. Św. Michała, który będzie trzecim z obecnie powstających parkingiem P&R. Jego otwarcie powinno nastąpić w grudniu tego roku, po przeprowadzeniu testów związanych z podłączeniem do tego samego systemu, który działa na oddanym w 2018 roku parkingu przy ul. Szymanowskiego. Poprzez dane udostępnione przez ZTM będzie można na bieżąco śledzić ilość wolnych i zajętych miejsc.

Zakończenie prac budowlanych na parkingach przy ul. Biskupińskiej i Wagrowskiej planowane jest w tym roku, natomiast ich uruchomienie nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2021 roku. 

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-15 16:30:41 275687 <![CDATA[Parking przy ul. Biskupińskiej zlokalizowany będzie tuż przy stacji PKP Poznań Strzeszyn]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275687,show2.jpg 275688 <![CDATA[Przy ul. Biskupińskiej zakończono już prace związane z infrastrukturą podziemną. Układana jest nowa nawierzchnia z kostki]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275688,show2.jpg 275691 <![CDATA[Parking przy ul. Biskupińskiej zlokalizowany będzie tuż przy stacji PKP Poznań Strzeszyn]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275691,show2.jpg 275692 <![CDATA[Na parkingu P&R na Strzeszynie układana jest nowa nawierzchnia z kostki]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275692,show2.jpg 275693 <![CDATA[Widok na parking ze strony zejścia dla pieszych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275693,show2.jpg 275694 <![CDATA[Parking na Strzeszynie będzie połączony, poprzez przejście, z drogą rowerową po drugiej stronie ul. Biskupińskiej.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275694,show2.jpg 275695 <![CDATA[Wokół całego parking przy ul. Biskupińskiej poprowadzona będzie droga pieszo-rowerowa]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275695,show2.jpg 275696 <![CDATA[Prace przy układaniu bruku na parkingu przy rondzie Starołęka rozpoczną się po zakończeniu tych prac na Strzeszynie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275696,show2.jpg 275697 <![CDATA[Parkingu zlokalizowany będzie przy samym rondzie Starołęka skąd kierowcy będą mogli dojechać np do centrum tramwajem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275697,show2.jpg 275698 <![CDATA[Poglądowa mapa istniejących i budowanych parkingów Park&Ride]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275698,show2.jpg 275699 <![CDATA[Parking przy ul. Wagrowskiej powstaje tuż przy rondzie Starołęka]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275699,show2.jpg 275700 <![CDATA[Parking przy ul. Biskupińskiej zlokalizowany będzie tuż przy stacji PKP Poznań Strzeszyn]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154307,275700,show2.jpg
154306 2020-10-15 12:03:29 Na razie ma niespełna 3 metry, ale może wyrosnąć na ponad 30 - w parku Jana Pawła II posadzono platana klonolistnego, pierwsze drzewo Warty Poznań. To dopiero początek, bo wkrótce powstanie w tej okolicy "Aleja Warciarzy". Nowe drzewa to efekt współpracy klubu z Zarządem Zieleni Miejskiej.

]]>
Jak podkreślają przedstawiciele Warty Poznań, wybór miejsca, w którym posadzono pierwsze drzewo, był naturalny. Oddalony o kilkaset metrów od siedziby klubu park Jana Pawła II to kolebka "Zielonych". Właśnie tam na początku XX wieku, na dawnych terenach wojskowych odbywały się mecze tzw. dzikich drużyn piłkarskich. Jedną z nich tworzyła grupa nastolatków, która 15 czerwca 1912 roku założyła pierwszy w Poznaniu polski klub piłkarski, Wartę Poznań.

O tym, jak to się zaczęło, wspominał po latach Edmund Szyc, jeden z założycieli klubu, zawodnik, a potem m.in. prezes Warty Poznań.

- Siedmiu młodzieńców, w wieku od 16 do 18 lat, to nawet nie jedna drużyna piłkarska. Koszulki, choć z wielkim wysiłkiem, kupiliśmy sobie własnym sumptem, buty też, kto mógł grał w "cywilnych". Ze składek dobrowolnych kupiliśmy sobie pierwszą piłkę. Treningi na bramki z kupek ubrań, a kiedy już byliśmy zasobniejsi (w grosze), na dwie chorągiewki. Boisko? Pierwszy lepszy wolny teren: najpierw jakaś łąka przy Drodze Dębińskiej, później piaski popularnej "Sahary" (dzisiejsze Błonie Wildeckie) - wpominał Edmund Szyc.

- Symbolicznie odwołujemy się do naszych korzeni i wdrażamy jeden z projektów, które zawarliśmy w "Planie Rozwoju 2020-23". Jako "Zieloni" przywiązujemy wagę do kwestii związanych z ekologią i dbaniem o środowisko naturalne - tłumaczy Jarosław Żubka,  dyrektor ds. marketingu i komunikacji Warty Poznań.

Zasadzone drzewo to  3-letni platan klonolistny. Na razie ma niespełna 3 metry, ale powinien wyrosnąć na 30 - z koroną, której szerokość może przekroczyć 30 metrów. 

To dopiero początek działań. Za kilka tygodni rozpocznie się sadzenie kolejnych drzewek, które w przyszłości utworzą "Aleję Warciarzy". Będzie to szpaler drzew, których patronami zostaną osoby zasłużone dla klubu.

- Kontynuujemy dobrą współpracę z Miastem. Chcemy też być widoczni na Wildzie, symbolicznie się z nią łączyć, zbliżać się do lokalnej społeczności. W planach mamy szereg działań, realizowanych w porozumieniu z radą osiedla - mówi Jarosław Żubka.

W symbolicznym posadzeniu drzewa uczestniczyli przedstawiciele Warty Poznań, Zarządu Zieleni Miejskiej i Rady Osiedla Wilda. 

- Cieszymy się, że Warta wraca na Wildę. Widać po drzewku, że chcą się tutaj zakorzenić. Będziemy dążyć do tego, aby mieszkańcy sobie o tym klubie przypomnieli. Wielki szacunek do Zarządu Zieleni Miejskiej i do Warty, że chcą zazielenić nasze osiedle - mówi Piotr Gładysiak z Rady Osiedla Wilda.

Warta Poznań/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-15 15:54:34 275676 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275676,show2.jpg 275677 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275677,show2.jpg 275678 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275678,show2.jpg 275680 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275680,show2.jpg 275681 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275681,show2.jpg 275685 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275685,show2.jpg 275683 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275683,show2.jpg 275684 <![CDATA[W parku Jana Pawła II stanęło drzewo Warty Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154306,275684,show2.jpg
154305 2020-10-15 12:03:15 Zbliża się dzień, na który czekają tysiące mieszkańców Poznania - Imieniny Ulicy Św. Marcin. W tym roku to kolorowe i jedyne w swoim rodzaju święto, z powodu pandemii COVID 19, nie może odbyć się w kształcie tak kochanym przez poznaniaków: z Korowodem, Świętym Marcinem tryumfalnie wznoszącym klucze do miasta, kiermaszem rogali i koncertami. 

]]>
Niepowtarzalnej atmosfery, jaka towarzyszy wydarzeniom 11 listopada, nie da się niczym zastąpić. Mimo to w tym roku zachowane zostanie główne przesłanie Imienin Ulicy Św. Marcin, którym jest wzmacnianie solidarności, empatii i troski o siebie nawzajem. Zatrzymanie rozpadu wspólnoty i stłumienie egoistycznych postaw, którym sprzyja współczesny świat, w obliczu zaistniałej sytuacji, wydaje się bowiem szczególnie istotne. 

11 listopada rozpocznie się akcja, która skupi się na pomocy osobom starszym narażonym na skutki pandemii COVID-19. Tworzące jej symboliczną oprawę artystki przywołały znany z historii symbol zwycięstwa, ubrany w antywirusową niebieską rękawiczkę. W układzie palców wycelowanych w niebo, wyrastających z zaciśniętej dłoni, zawiera się wciąż wiele ważnych treści. Rzeźbę "Razem w pandemii" będzie można oglądać od 6 do 11 listopada przed CK ZAMEK.

- "Razem w pandemii" - to tytuł idealnie oddający sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Nie możemy się spotkać, tak jak w ubiegłych latach, w wielotysięcznym korowodzie, ale nadal możemy być razem - pomagając sobie nawzajem i wierząc w zwycięstwo nad pandemią, którego symbolem może być właśnie ręka w rękawiczce. Traktuję to dzieło jako wyraz szacunku dla całego personelu medycznego, który niestety nie wszyscy potrafią okazać. Bądźmy solidarni z lekarzami, pielęgniarkami i innymi pracownikami szpitali, którzy w tej chwili walczą o zdrowie i życie naszych mieszkańców! - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Hasło tegorocznych obchodów to: "Imieniny Ulicy. Jest inaczej". Wkrótce przekażemy kolejne szczegóły.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-15 15:02:18 275660 <![CDATA[Hasło tegorocznych obchodów to: "Imieniny Ulicy. Jest inaczej", fot. CK Zamek.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154305,275660,show2.jpg 275661 <![CDATA[Hasło tegorocznych obchodów to: "Imieniny Ulicy. Jest inaczej", fot. CK Zamek.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154305,275661,show2.jpg 275666 <![CDATA[Hasło tegorocznych obchodów to: "Imieniny Ulicy. Jest inaczej", fot. CK Zamek.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154305,275666,show2.jpg
154304 2020-10-15 12:03:07 Trwa przebudowa ronda Rataje. Ze względu na postęp prac, konieczna jest kolejna zmiana organizacji ruchu w rejonie inwestycji. Zostanie wprowadzona w nocy z 18 na 19 października (z niedzieli na poniedziałek).

]]>
Zmiana dotyczy wjazdu na rondo Rataje dla pojazdów poruszających się ul. Krzywoustego od strony autostrady A2 i drogi S11. Na tę chwilę dostępne są tam trzy pasy ruchu: w prawo, prosto, prosto i w lewo. Po wdrożeniu zmiany do dyspozycji kierowców przy wjeździe na rondo pozostaną dwa zewnętrzne pasy ruchu. Jeden posłuży do jazdy w prawo i prosto, drugi w lewo oraz prosto. Na wyłączonym pasie ruchu prowadzone będą prace związane z infrastrukturą podziemną.

FILM

Na tarczy ronda i pozostałych wlotach w dalszym ciągu obowiązywać będzie wcześniej wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-15 14:58:33 275669 <![CDATA[Schemat zmian organizacji ruchu w rejonie ronda Rataje]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154304,275669,show2.jpg
154303 2020-10-15 12:02:56 Tylko do środy, 21 października można zgłaszać kandydatów do miejskiego konkursu dla najlepszych inwestorów budujących w Poznaniu. Jurorzy zwrócą uwagę na dokonania przedsiębiorców w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów usługowych oraz działań inwestycyjnych na terenach zdegradowanych. Nagroda Architectus civitatis nostrae - Budowniczy naszego miasta zostanie przyznana już po raz trzeci. 

]]>
- Oryginalna architektura, funkcjonalne rozwiązania i interesujące układy urbanistyczne podnoszą jakość życia w mieście. To także magnes przyciągający nowych mieszkańców i zachęcający do zakładania firm. W Poznaniu mamy wiele przykładów przyjaźnie zaprojektowanych osiedli, nowoczesnych i ekologicznych budynków z miejscami pracy czy rewaloryzacji terenów tego wymagających. Spośród wyróżniających się realizacji kapituła nagrody wyłoni i uhonoruje najlepsze. Architectus civitatis nostrae torównież forma podziękowania przedsiębiorcom, którzy poprzez swoje inwestycje w stolicy Wielkopolski przyczyniają się do jej rozwoju - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: Kompleksy mieszkaniowo-usługowe, Obiekty usługowe, Działania inwestycyjne na terenach zdegradowanych. Swoje nominacje mogą wysyłać: mieszkańcy, przedsiębiorcy i ich organizacje (firmy mogą zgłaszać także samych siebie), instytucje, fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz kapituła nagrody. Inwestycje muszą być zrealizowane w latach 2018-2019.

Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę przedsiębiorstwa, krótki opis z uwzględnieniem charakterystycznych cech zrealizowanego projektu, datę oddania obiektu do użytku, opis zagospodarowania terenu i zdjęcia realizacji oraz uzasadnienie nominacji. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania - ua@um.poznan.pl. Termin ich nadsyłania mija 21 października.

- Kapituła będzie szukać firm których inwestycje najlepiej odpowiadają na potrzeby mieszkańców, a zastosowane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne wzbogacają miasto. Jurorzy ocenią nie tylko estetykę, funkcjonalność i zagospodarowanie terenu, ale także otwartość i dostępność inwestycji. Kapituła zwróci również uwagę  na zieleń  i aspekty energetyczno-ekologiczne - zaznacza Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. - W inwestycjach na terenach zdegradowanych dodatkowo oceniana będzie ich zgodność z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, a także to, w jaki sposób dany projekt wpłynął na poprawę życia i pracy poznaniaków.

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatis nostrae - Budowniczy naszego miasta jest przyznawana co dwa lata. Pierwsza odsłona konkursu odbyła się 2016 roku.  W poprzednich edycjach nagrodzone zostały spółki:

 • Ataner Sp. z o.o. za całokształt dokonań, w szczególności za zespół mieszkaniowy Polanka 2, budynek mieszkalny u zbiegu ulic Sczanieckiej - Kasprzaka oraz zespół apartamentowy przy ul. Gen. T. Kutrzeby,
 • Constructa Plus Sp. z o.o. Sp.k., za budynki przy ul. Poznańskiej 1 i 3, a w szczególności za podjęcie ryzyka inwestycji na małym, trudnym terenie w gęstej zabudowie śródmiejskiej,
 • Sophia Sp. z o.o. za budowę biurowca "Bałtyk". Doceniono podjęte ryzyko budowy w samym centrum miasta budynku, którego forma jest wydarzeniem z pogranicza architektury i rzeźby,
 • Młyńska 12 Sp.z o.o. za odrestaurowanie kamienicy przy ul. Młyńskiej 12. Nagrodę przyznano za pieczołowitość, zaangażowanie i wkład finansowy w odrestaurowaniu kamienicy z 1890 r. projektu poznańskiego architekta Oskara Hoffmanna i przywrócenie temu miejscu niepowtarzalnego klimatu końca XIX wieku.

Laureatów trzeciej edycji konkursu poznamy w grudniu. Szczegóły dotyczące nagrody można znaleźć na stronie www.poznan.pl/architektura.

Kapituła nagrody składa się z przedstawicieli m.in.: Rady Miasta Poznania, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenia Architektów Polskich RP Oddział w Poznaniu, Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego, Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego, Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Stowarzyszenia Ulepsz Poznań, Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Stowarzyszenia My Poznaniacy. Urząd Miasta reprezentować będzie Zastępca Prezydenta Miasta, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Miejski Konserwator Zabytków oraz Architekt Miasta. 

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-15 17:19:24 275663 <![CDATA[Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154303,275663,show2.jpg 275662 <![CDATA[Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154303,275662,show2.jpg 275664 <![CDATA[Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154303,275664,show2.jpg
154302 2020-10-15 12:02:49 W czwartek w Tallinie rozpoczęły się eliminacje do finału konkursu Bocuse d'Or, uznawanego za najbardziej prestiżowy turniej kulinarny świata. Polskę reprezentuje poznański szef kuchni Jakub Kasprzak, który w stolicy Estonii mierzy się z najlepszymi kucharzami Starego Kontynentu. Jego pomocnikiem jest Patryk Paczkowski. Partnerami wspierającymi start reprezentacji są: Miasto Poznań, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Aquanet.

]]>
Światowy finał konkursu Bocuse d'Or rozegrany zostanie w przyszłym roku w Lyonie. Jednak w drodze do tego francuskiego miasta kandydaci z całego globu muszą przejść przez sito eliminacji kontynentalnych, a wcześniej eliminacji krajowych. 

W czwartek, 15 października w stolicy Estonii rozpoczął się etap europejski konkursu, dzielący najlepszych szefów kuchni od upragnionego wielkiego finału we Francji. W Tallinie do rywalizacji stanęło 20 kucharzy ze Starego Kontynentu, Polskę reprezentuje poznaniak, zwycięzca krajowej selekcji Bocuse d'Or Jakub Kasprzak. 

W ramach konkursu wszyscy uczestnicy muszą przygotować dwa dania. W tej edycji są to: sum oraz przepiórka. Ponadto kucharze powinni wykonać także dwa sosy, wykorzystać co najmniej trzy dodatki oraz wpleść do potraw składnik pokazujący wpływ tradycji kulinarnej swojego kraju.  

Zmagania czołowych kucharzy Europy potrwają dwa dni. Rywalizację można śledzić na żywo na stronie: https://www.bocusedor.com/en/live. Poznaniak wraz ze swoim pomocnikiem Patrykiem Paczkowskim przygotowują konkursowe dania pierwszego dnia turnieju, który zakończy się ok godz. 14:30. Zwycięzców natomiast poznamy w piątek, 16 października ok. godz. 17:00. 

Jakub Kasprzak jest szóstym Polakiem, który bierze udział w Bocuse d'Or Europe i jednocześnie ma szansę na kwalifikację do światowego finału w Lyonie. Do tej pory tylko jednemu kucharzowi z Polski udała się ta sztuka, w 2011 r. dokonał tego związany z Poznaniem Rafał Jelewski. 

Jakub Kasprzak jest miłośnikiem nowoczesnej kuchni z domieszką tradycyjnej kuchni francuskiej. Laureat ogólnopolskich konkursów - Kulinarnego Pucharu Polski czy Wine&Food Noble Night. W 2008 roku szkolił się w Instytucie Paula Bocuse. Doświadczenie kulinarne zdobywał m.in. w Kanadzie, USA, Grecji, Norwegii. 

Pierwsza edycja konkursu Bocuse d'Or zorganizowana została w styczniu 1987 roku w Lyonie i towarzyszyła targom hotelarstwa i gastronomii SIRAH. Nazwa Bocuse d'Or pochodzi od nazwiska twórcy konkursu Paula Bocuse, nazywanego papieżem gastronomii. Poważnego i uwielbianego szef kuchni, który wyniósł francuska gastronomię na szczyt, dając jej światową markę i rozpoznawalność. Bocuse d'Or to "złoty Bocuse" - jest to odniesienie do złotej statuetki wręczanej zwycięzcy, przedstawiającej szefa kuchni. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają statuetkę srebrną i brązową. Konkurs odbywa się co dwa lata.  

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-15 16:41:27 275646 <![CDATA[Jakub Kasprzak (pierwszy z prawej) walczy w Tallinie o awans do wielkiego finału konkursu Bocuse d'Or, fot. Bocuse d'Or Poland.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275646,show2.jpg 275645 <![CDATA[Jakub Kasprzak (w środku), walczy w Tallinie o awans do wielkiego finału konkursu Bocuse d'Or, fot. Bocuse d'Or Poland.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275645,show2.jpg 275647 <![CDATA[W ramach konkursu wszyscy uczestnicy muszą przygotować dwa dania. W tej edycji są to: sum oraz przepiórka, fot. Bocuse d'Or.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275647,show2.jpg 275650 <![CDATA[W czwartek, 15 października w stolicy Estonii rozpoczął się etap europejski konkursu, dzielący najlepszych szefów kuchni od upragnionego wielkiego finału we Francji, fot. Bocuse d'Or Poland.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275650,show2.jpg 275648 <![CDATA[Zmagania czołowych kucharzy Europy potrwają dwa dni, fot. Bocuse d'Or Poland.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275648,show2.jpg 275649 <![CDATA[Zmagania czołowych kucharzy Europy potrwają dwa dni, fot. Bocuse d'Or Poland.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275649,show2.jpg 275651 <![CDATA[W Talinie Jakub Kasprzak mierzy się z najlepszymi kucharzami Starego Kontynentu, fot. Bocuse d'Or Poland.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275651,show2.jpg 275652 <![CDATA[Jakub Kasprzak, który w stolicy Estonii mierzy się z najlepszymi kucharzami Starego Kontynentu, fot. Bocuse d'Or Poland.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154302,275652,show2.jpg
154278 2020-10-14 16:59:43 W Poznaniu, podobnie jak w całej Polsce, od dziś (15 października) ponownie obowiązują godziny dla seniora. W dni robocze w godz. 10-12 zakupy będą mogły zrobić wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. 

]]>
Wchodząca dziś (15 października) zmiana ma ograniczyć ryzyko potencjalnego zakażenia się koronawirusem przez starsze osoby - dla nich patogen jest najbardziej niebezpieczny. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. 

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami wszyscy klienci sklepów - nie tylko seniorzy - mają obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

To niejedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Rząd zapowiada zaostrzenie zasad epidemicznych w domach pomocy społecznej i placówkach opieki oraz zaleca maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

W Poznaniu seniorzy, którzy ukończyli 80. rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną, mogą skorzystać z bezpłatnego porządkowania nagrobków bliskich. Usługa jest częścią pakietu Viva Senior, obejmuje miejskie cmentarze na Miłostowie i na Junikowie.

Aby skorzystać z tej propozycji, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek, PESEL, numer telefonu) i dokładne miejsce położenia grobu oraz dane osoby w nim pochowanej. Jeśli poda też adres mailowy, wówczas dostanie na skrzynkę zdjęcia nagrobka przed i po sprzątaniu. 

Więcej szczegółów na stronie Poznan.pl

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-14 17:14:46 275597 <![CDATA[Od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby pow. 60. roku życia]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154278,275597,show2.jpg 275598 <![CDATA[Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154278,275598,show2.jpg
154239 2020-10-14 10:13:02 Poznańscy nauczyciele oraz pracownicy szkół i przedszkoli mają swoje święto. 14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, zwany także Dniem Nauczyciela. Z tej okazji życzenia wszystkim pedagogom złożył prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.    

]]>
- W Dniu Edukacji Narodowej życzę Państwu wytrwałości. Zapewniam, że samorządowcy zabiegają o to, aby dyrektorzy szkół mieli większą elastyczność w podejmowaniu decyzji. Wiemy, że narażają Państwo życie i zdrowie, ucząc w obecnych warunkach dzieci i młodzież. Informujemy o tym rządzących. Robimy wszystko, aby poprawić Państwa bezpieczeństwo. Będziemy o to zabiegać do czasu, aż nie uzyskamy należytych efektów - powiedział prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

FILM

W obecnym roku w poznańskich szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest około 9 tys. nauczycieli oraz 3,2 tys. pracowników administracji.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-15 09:03:41 275596 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkół]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154239,275596,show2.jpg 275591 <![CDATA[14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, zwany także Dniem Nauczyciela]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154239,275591,show2.jpg
154238 2020-10-14 10:12:45 Restauratorzy, którzy chcą wystawić ogródki gastronomiczne również w listopadzie, będą mieli taką możliwość. Miasto przygotowuje stosowne zmiany w przepisach. Wszystko po to, by pomóc lokalnym przedsiębiorcom w trudnym czasie pandemii.

]]>
Do tej pory ogródki gastronomiczne działały maksymalnie do końca października. Po tym czasie właściciele pubów czy restauracji mogli wystawiać tylko niewielkie stoiska promocyjne przy swoich lokalach.

Mając na uwadze trudny czas pandemii, Miasto zdecydowało się pomóc przedsiębiorcom. Przygotowywane są zmiany w lokalnych przepisach, tak by mogli oni jeszcze miesiąc dłużej gościć swoich klientów w ogródkach zewnętrznych. Jest to szczególnie ważne, gdy ogólnopolskie obostrzenia ograniczają liczbę klientów w lokalach gastronomicznych i zwiększają powierzchnię przeznaczoną dla ich bezpiecznej obsługi.

Projektem zmiany uchwały zajmą się miejscy radni na najbliższej sesji. Zgodnie z nim, podobnie jak teraz, opłata za zajęcie terenu pod ogródek będzie wynosić 50 procent ceny zwykle obowiązującej (za wyjątkiem dwóch dni listopada, gdy - z uwagi na przepisy - będzie to pełna stawka).

W tym roku restauratorzy mogą korzystać z preferencyjnych zasad dotyczących ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym administrowanym przez Zarząd Dróg Miejskich oraz na terenach zarządzanych przez Estradę Poznańską. Ogródki mogą m.in. zajmować większą przestrzeń i być ustawiane w oddaleniu od lokalu. 

Przez cały rok mogą natomiast być wystawiane stoiska promocyjne, czyli jeden rząd stolików i krzeseł przy elewacji budynku (restauracji, pubu). W zimowych miesiącach, czyli od listopada do marca, restauratorzy ponoszą za nie niższe opłaty.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-14 16:45:44 275592 <![CDATA[W tym roku restauratorzy mogą korzystać z preferencyjnych zasad dotyczących ogródków gastronomicznych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154238,275592,show2.jpg 275593 <![CDATA[W tym roku restauratorzy mogą korzystać z preferencyjnych zasad dotyczących ogródków gastronomicznych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154238,275593,show2.jpg
154121 2020-10-12 09:21:22 Od soboty 17 października obowiązywać będą kolejne zmiany organizacji ruchu związane z budową tramwaju na Naramowice. Jak informowaliśmy, w miejscach przecięcia z powstającą trasą nieprzejezdne w obu kierunkach będą fragmenty trzech ulic: Słowiańskiej (na wysokości pętli Wilczak i parku Kosynierów), Sarmackiej oraz Bolka.

]]>
Ruch pieszy i rowerowy na zamykanych odcinkach pozostanie częściowo utrzymany. Trasy i lokalizacje przejść dla pieszych będą jednak zmieniać się wraz z postępem prac budowlanych. Z ciągami pieszymi i rowerowymi obowiązującymi od 17 października można zapoznać się na załączonych grafikach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w rejonie pętli Wilczak, które spowodują m.in. konieczność korzystania z ul. Ugory przez rowerzystów (przy podróżach do i z centrum miasta). Informujemy, że ze względu na dynamikę trwających robót, modyfikacje wyznaczonych ścieżek mogą być konieczne nawet w ciągu dnia, gdy np. na teren inwestycji musi wjechać ciężki sprzęt.

W zakresie objazdów dla samochodów, przypominamy, że ul. Słowiańska zostanie zamknięta od wjazdu do kościoła św. Karola Boromeusza w parku Kosynierów do skrzyżowania z ulicami Szelągowską, Naramowicką i Wilczak, na którym zachowany zostanie dwukierunkowy przejazd pomiędzy ul. Szelągowską i Wilczak. Do posesji przy ul. Naramowickiej nr 22-47 będzie można dojechać przez ul. Ugory. Do centrum od ul. Słowiańskiej wyznaczono objazd ulicami Murawa oraz Winogrady. Na Naramowice dojechać będzie można ulicami: Wilczak, Serbska, Lechicka i Naramowicka lub Al. Solidarności, Połabska, Umultowska, Stoińskiego oraz Łużycka. Objazd dla jadących od centrum ulicą Garbary możliwy będzie przez ul. Armii Poznań, ks. Mieszka I, Wiechowicza, Stoińskiego oraz Łużycką.

W przypadku ul. Sarmackiej, objazd wytyczono ulicami: Sarmacką, Umultowską, Stoińskiego i Łużycką lub ul. Madziarską, Dziewanny i Łużycką. Dojazd dla mieszkańców posesji przy ul. Naramowickiej 151-161 oraz Sarmackiej 2 będzie od ul. Naramowickiej. Również od 17 października wyłączony zostanie fragment ul. Bolka oraz część drogi wewnętrznej przy ul. Naramowickiej nr 219. Dojazd będzie możliwy ulicą Błażeja, a mieszkańcy posesji przy ul. Naramowickiej 219 będą korzystać z nowo wybudowanego wjazdu od ul. Naramowickiej.

Termin zakończenia robót jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Prace przy ul. Słowiańskiej potrwają około pięciu miesięcy, przy ul. Sarmackiej mogą zająć pół roku, natomiast ul. Bolka zgodnie z docelowym układem komunikacyjnym nie wróci już do przejezdności dla samochodów.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-14 10:25:18 275448 <![CDATA[Poglądowy schemat organizacji ruchu pieszego w okolicach skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Naramowickiej, Wilczak i Szelągowskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154121,275448,show2.jpg 275449 <![CDATA[Poglądowy schemat organizacji ruchu rowerowego w okolicach skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Naramowickiej, Wilczak i Szelągowskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154121,275449,show2.jpg 275450 <![CDATA[Poglądowy schemat organizacji ruchu pieszego w okolicach skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Naramowickiej, Wilczak i Szelągowskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154121,275450,show2.jpg 275451 <![CDATA[Poglądowy schemat organizacji ruchu pieszego i rowerowego w okolicach ul. Sarmackiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154121,275451,show2.jpg 275452 <![CDATA[Poglądowy schemat organizacji ruchu pieszego i rowerowego w okolicach ul. Bolka]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154121,275452,show2.jpg
152414 2020-09-03 11:00:42 Udział w Powszechnym Spisie Rolnym to obowiązek rolników w całym kraju, także w stolicy Wielkopolski. Towarzyszą mu liczne konkursy, przygotowane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu. Do wygrania są ciekawe nagrody. 

]]>
Pierwszy z konkursów nosi nazwę "Moje gospodarstwo w obiektywie" i skierowany jest do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, których pasją jest fotografia. Rolnicy, którzy dokonają samospisu przez internet i nadeślą zdjęcie swojego gospodarstwa, wezmą udział w projekcie, którego efektem będzie plakat promujący PSR 2020. Fotografie można wysyłać na adres: Konkurs_POZ@stat.gov.pl. Więcej informacji: "Moje gospodarstwo w obiektywie". 

Przygotowano również konkurs radiowy z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym - jego uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu spisu w każdy poniedziałek na antenie Radia Poznań. Więcej informacji: Konkurs radiowy.

Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym. Wystarczy, że razem z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest potem tylko sfotografowanie prac i zgłoszenie ich do konkursu. Więcej informacji: "Naze gospodarstwo rolne".

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-14 14:21:36 271197 <![CDATA[Ruszył Powszechny Spis Rolny]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,152414,271197,show2.jpg 271198 <![CDATA[Ruszył Powszechny Spis Rolny]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,152414,271198,show2.jpg
132118 2019-04-30 15:37:47 Na placu zabaw w parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawił się nowoczesny zestaw urządzeń wodnych Archimedes. Zabawki przeszły pozytywnie odbiór techniczny. Niestety z uwagi na reżim sanitarny związany z COVID-19 oraz początek sezonu jesienno-zimowego, nowymi atrakcjami będzie można się cieszyć dopiero na wiosnę.

]]>
Nowych urządzeń w parku im. ks. T. Kirschke nie powstydziłoby się warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Zostały one skonstruowane tak, aby uruchomić wyobraźnie dziecka i rozwijać sensomotorykę. Pozwalają połączyć zabawę i naukę z jak największą liczbą bodźców. 

Zestaw składa się z kilku elementów: Small Bucket Wheel - doskonale znany z dziecięcych zabaw młyn wodny; Mushroom Spring - kolejna zabawka wodna, po naciśnięciu "grzybka" wydobywa się spod niego woda, tworząc swego rodzaju welon; Forest Fountain - włączany przez pompowanie, wtedy uruchamiają się spryskiwacze, rozpylające wodę na różne odległości i wysokości.

Inicjatorką wprowadzenia zadania do budżetu Poznania była miejska radna Monika Danelska. Pomysłodawcą i wykonawcą przedsięwzięcia był Zarząd Zieleni Miejskiej. 

ZZM/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-16 14:55:55 275494 <![CDATA[Na placu zabaw w parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawił się nowoczesny zestaw urządzeń wodnych Archimedes]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132118,275494,show2.jpg 275496 <![CDATA[Na placu zabaw w parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawił się nowoczesny zestaw urządzeń wodnych Archimedes]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132118,275496,show2.jpg 275498 <![CDATA[Na placu zabaw w parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawił się nowoczesny zestaw urządzeń wodnych Archimedes]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132118,275498,show2.jpg 275501 <![CDATA[Na placu zabaw w parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawił się nowoczesny zestaw urządzeń wodnych Archimedes]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132118,275501,show2.jpg 275503 <![CDATA[Na placu zabaw w parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawił się nowoczesny zestaw urządzeń wodnych Archimedes]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132118,275503,show2.jpg 275505 <![CDATA[Na placu zabaw w parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawił się nowoczesny zestaw urządzeń wodnych Archimedes]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132118,275505,show2.jpg
132051 2019-04-30 09:32:49 Amatorzy sportów zimowych mają powód do radości. Od kilku dni duży stok narciarski Malta Ski pokrywa się śniegiem. Za jego produkcję odpowiada jedyna tego typu maszyna w Polsce. - Urządzenie działa jak nasza atmosfera. Na zasadzie różnicy ciśnień oraz wymiany ciepła i zimna wytwarza zupełnie naturalny śnieg, i to nawet przy temperaturze 25 stopni Celsjusza - mówi Paweł Cielewicz z Malta Ski w Poznaniu. 

]]>
Zimy w Polsce nie rozpieszczają narciarzy i snowboardzistów. Wysokie temperatury sprawiają, że śnieg szybko topnieje, a stosowane powszechnie armatki śnieżne można uruchomić, dopiero gdy temperatura za oknem spadnie kilka stopni poniżej zera. Rozwiązaniem tego problemu ma być sprowadzona z Włoch maszyna, która, jak szacują pracownicy Malta Ski, w około miesiąc powinna pokryć stok śniegiem. 

- Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, jedno z nielicznych w europie. Maszyna może pracować nawet przy temperaturze 25 st. C, co umożliwi poznaniakom korzystanie ze stoku już w listopadzie, niezależnie od kapryśnej ostatnio aury zimowej. Prawdopodobnie będzie to pierwszy w Polsce w tym sezonie stoki z pokrywą śnieżną - zaznacza Paweł Cielewicz.

Naśnieżanie 150-metrowego stoku już się rozpoczęło. Maszyna może pracować w temperaturze do - 3 st. C. Jeżeli słupki rtęci w termometrze spadną poniżej tej wartości, uruchomione zostaną armatki śnieżne. Według zapowiedzi pierwsi goście będą mogli zjechać ze stoku po śniegu około połowy listopada. 

Malta Ski posiada szeroką ofertę kursów zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych narciarzy i snowboardzistów. Oferuje lekcje indywidualne, jak i również kursy grupowe. Naukę jazdy na nartach mogą podjąć już dzieci od 4. roku życia. Z kolei  na snowboardzie mogą zacząć zjeżdżać już 6-latki. Górnego limitu wieku nie ma. Cena za zajęcia w grupach do 6 osób z instruktorem to koszt od 39 zł.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-14 14:22:47 275568 <![CDATA[Naśnieżanie 150-metrowego stoku już się rozpoczęło,fot. Malta Ski.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132051,275568,show2.jpg 275569 <![CDATA[Naśnieżanie 150-metrowego stoku już się rozpoczęło,fot. Malta Ski.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132051,275569,show2.jpg 275578 <![CDATA[Naśnieżanie 150-metrowego stoku już się rozpoczęło,fot. Malta Ski.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132051,275578,show2.jpg 275579 <![CDATA[Naśnieżanie 150-metrowego stoku już się rozpoczęło,fot. Malta Ski.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132051,275579,show2.jpg
154181 2020-10-13 11:02:39 Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania, zwyciężyła w prestiżowym rankingu, którego wyniki ogłoszono podczas Kongresu Perły Samorządu 2020. Stolica Wielkopolski zdobyła też tytuł Lidera Dobrych Praktyk - jurorzy docenili sposób, w jaki Poznań zatrzymuje i przyciąga wysokiej klasy specjalistów IT.  

]]>
Kongres "Perły Samorządu" organizowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną. To okazja do spotkania ekspertów i przedstawicieli samorządów z całej Polski oraz rozmowy o aktualnych problemach i ich rozwiązaniach. Podczas wydarzenia przyznano również nagrody w rankingu Skarbnik samorządu 2020.

- Zmieniające się przepisy prawa, konieczność realizacji przez samorządy coraz bardziej złożonych zadań oraz nieustannie zwiększające się oczekiwania mieszkańców sprawiają, że zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego stanowi ogromne wyzwanie dla włodarzy i skarbników - mówiła Dominika Sikora-Malicka, zastępczyni redaktora naczelnego DGP. - Wiele rankingów samorządowych zwraca szczególną uwagę na kwestie finansowe, jednak najczęściej stanowią one element ogólnej diagnozy sytuacji gminy. Celem realizowanego przez nas projektu jest uhonorowanie osób odpowiedzialnych za bieżące i strategiczne zarządzanie finansami samorządów - skarbników, których praca wymaga ogromnej wiedzy dotyczącej finansów publicznych, prawa, jak również innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem urzędów gminy.

Zestawienie obejmowało sześć kategorii: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 60 tys. mieszkańców, miasta do 100 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. W ostatniej z nich zwyciężyła Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania.

Zwycięzcom w każdej kategorii zadano to samo pytanie: jak będzie wyglądał budżet miast i gmin na 2021 rok. 

- Wszystko wskazuje na to, że będzie bardzo trudny - podkreślała podczas Kongresu Barbara Sajnaj. - Ten rok rozpoczynaliśmy ze sporym ubytkiem dochodów, wynoszącym ponad 175 mln. Marzec pokazał, że musimy zmierzyć się z nowym, nieznanym wyzwaniem, na które nikt nie był przygotowany. Już w tym roku Poznań obniżył dochody o ponad 215 mln zł, wydatki o 100 mln zł. W 2021 rok wchodzimy z jeszcze większymi wydatkami, na które składają się m.in. wzrost płacy minimalnej, dopłaty do oświaty czy tzw. Janosikowe, na które będziemy musieli przeznaczyć o 15 mln zł więcej. Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. Dziś zadajemy sobie pytanie, czy dochody własne miasta, po ich załamaniu w 2020 roku, odbiją w przyszłym roku choćby do stanu z roku ubiegłego. W mojej 21-letniej karierze na stanowisku skarbnika nigdy jeszcze nie było tak dużej niepewności w szacowaniu dochodów na kolejny rok. A przecież to od ich wielkości zależą wydatki i to, co zaproponujemy w budżecie naszym mieszkańcom. Najbliższe dni pokażą, jakie będziemy musieli podjąć decyzje. 

W kategorii "Gminy wiejskie" zwyciężyła Jolanta Sobczak ze Starego Miasta; w kategorii "Gminy miejsko-wiejskie" - Mirosław Guzikiewicz z Goleniowa. W kategorii  "Miasta do 100 tys. mieszkańców" zwyciężył Kacper Siwek ze Świdnicy. W kategorii "Powiaty do 60 tys. mieszkańców" zwyciężyła Edwarda Mazurkiewicz z powiatu elbląskiego, a "Powiaty powyżej 60 tys. mieszkańców" - Marta Szczuka z powiatu białostockiego.  

Poznań otrzymał również prestiżowy tytuł "Lidera dobrych praktyk" w kategorii "Praca". Jurorzy docenili działanie na rzecz przyciągania i zatrzymania wysokiej klasy specjalistów oraz budowanie wizerunku i strategii promocji miasta w oparciu o rozwój specjalizacji branżowej w szeroko pojętym IT. 

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 15:59:37 275393 <![CDATA[Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania, zwyciężyła w rankingu "Skarbnik samorządu 2020"]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154181,275393,show2.jpg 275394 <![CDATA[Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania, zwyciężyła w rankingu "Skarbnik samorządu 2020"]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154181,275394,show2.jpg
154180 2020-10-13 11:02:15 We wtorek w Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyła się prezentacja teledysku do utworu "Hołd". Poświęcona historii Poznania piosenka promuje najnowszy album zespołu pt. "Anno Domini MMXX". Nagranie jest już dostępne online. 

]]>
Fani Luxtorpedy na nowy krążek zespołu czekali ponad 4 lata. Zawierające 12 utworów "Anno Domini MMXX" zadebiutowało na początku października. Kilka dni później na oficjalnym kanale grupy na YouTubie pojawił się teledysk do utworu "Hołd".

-  Od wielu lat towarzyszyła nam myśl, żeby zebrać większość ważnych elementów w historii Poznania i regionu. Udało nam się dokonać tego teraz. Nagraliśmy całą płytę w hołdzie Wielkopolanom - bohaterom, którzy oddali swoje życie za naszą wolność -  mówił podczas pokazu teledysku Robert Friedrich, lider Luxtorpedy. 

Zdjęcia do klipu "Hołd" zrealizowane zostały w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII, na poligonie w Biedrusku oraz na placu Mickiewicza w Poznaniu. W tekście piosenki pojawiają się między innymi nawiązania do postaci Romana Strzałkowskiego, który zginął w wieku 13 lat podczas wydarzeń Poznańskiego Czerwca '56. 

- Dziękuję Robertowi i Luxtorpedzie - nie po raz pierwszy Wasza muzyka niesie ze sobą bardzo istotne przesłanie - powiedział Jędrzej Solarski zastępca prezydenta Poznania. - Od trzech lat Miasto prowadzi projekt modernizacji Fortu VII, co roku inicjujemy działania kulturalne i edukacyjne związane z historią tego miejsca, ale też Poznańskiego Czerwca, Powstania Wielkopolskiego i innych ważnych wydarzeń. Wasz "Hołd" jest dodatkową motywacją i wsparciem, by poszerzać wiedzę o naszej historii - właśnie nam w tym wydatnie pomogliście - dodał. 

WIDEO

W nagraniu teledysku wzięli udział goście specjalni: Jahnz - solo, Joszko Broda - dudy, Jan Prządka, Daniel Molenda, Tomasz Molenda, Łukasz Piątek (Koźlarska Akademia Tradycji SML Zbąszyń) - dudy.

Teledysk powstał dzięki wsparciu Miasta Poznania, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. 

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-14 10:44:46 275408 <![CDATA[Teledysk został wyświetlony już ponad 50 tys. razy, fot. Luxtorpeda/YouTube.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154180,275408,show2.jpg 275415 <![CDATA[W Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyła się prezentacja teledysku do utwór "Hołd".]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154180,275415,show2.jpg 275413 <![CDATA[W Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyła się prezentacja teledysku do utwór "Hołd".]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154180,275413,show2.jpg 275409 <![CDATA[Teledysk został wyświetlony już ponad 50 tys. razy, fot. Luxtorpeda/YouTube.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154180,275409,show2.jpg
154179 2020-10-13 11:01:52 W kolejnych poznańskich przedszkolach zainstalowane zostaną ekologiczne demonstratory. To elementy wykonane z materiałów naturalnych - roślinnych lub drewnianych, które służą prezentacji tematów związanych z dbałością o środowisko. Dzieci będą np. sadzić rośliny w rabatach wypełnionych ziemią oraz bawić się w wierzbowych szałasach. 

]]>
Projekt "Ekologicznych demonstratorów" realizowany jest w Poznaniu już po raz czwarty. Do tej pory zagospodarowano w ten sposób 30 przedszkolnych ogrodów. Do końca listopada oryginalne pomoce naukowe zostaną zainstalowane na terenie kolejnych 11 placówek.   

Ekodemonstratory to elementy wykonane z materiałów naturalnych (roślinnych, drewnianych), które służą prezentowaniu dzieciom tematów ekologicznych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych i dorosłych (kadry przedszkolnej). Chodzi m.in. o przekazanie wiadomości na temat zachodzących w środowisku procesów przyrodniczych, a także poszerzenie wiedzy w zakresie kształtowania najbliższego otoczenia. Dzięki realizacji projektu dzieci zyskują również możliwość częstszego kontaktu z przyrodą, zarówno w formie zajęć jak i swobodnej zabawy, co wpływa korzystnie na ich rozwój.

Przykładowe ekologiczne demonstratory, które pojawiają się w ogrodach przedszkolnych to podniesione rabaty wypełnione ziemią do nasadzeń roślinnych, wierzbowe szałasy, żywostoły (na których dzieci obserwują rosnące rośliny), stacje meteorologiczne, jagodowniki z krzewów owocowych (połączenie różnych gatunków krzewów owocowych - dzieci mogą je samodzielnie uprawiać i smakować) czy domki dla owadów.

Projekt realizuje Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W tym roku wykonawcą ekologicznych elementów będzie firma Ogrody Odnowa z Poznania. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.

Opisane działania łączą się ściśle z innym projektem, jakim jest tworzenie na terenie poznańskich przedszkoli naturalnych placów zabaw. Przedsięwzięcie zakłada, że oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych dzieci wykorzystują na co dzień naturalne elementy przyrody. Tak zaaranżowane miejsce to bardziej "ogród zabaw" niż "plac zabaw". Daje ono maluchom i ich opiekunom możliwość bezpośredniego doświadczania przyrody, a w skali miasta tworzy dodatkową przyjazną zieloną przestrzeń. Naturalne place zabaw funkcjonują obecnie w 15 przedszkolach. Jeszcze w tym roku powstanie 5 kolejnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie projektu

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 15:34:28 275385 <![CDATA[W kolejnych poznańskich przedszkolach zainstalowane zostaną ekologiczne demonstratory/ fot. P. Bedliński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154179,275385,show2.jpg 275387 <![CDATA[W kolejnych poznańskich przedszkolach zainstalowane zostaną ekologiczne demonstratory/ fot. Fundacja Made in Art]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154179,275387,show2.jpg 275389 <![CDATA[W kolejnych poznańskich przedszkolach zainstalowane zostaną ekologiczne demonstratory]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154179,275389,show2.jpg 275390 <![CDATA[W kolejnych poznańskich przedszkolach zainstalowane zostaną ekologiczne demonstratory/ fot. P. Bedliński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154179,275390,show2.jpg 275391 <![CDATA[W kolejnych poznańskich przedszkolach zainstalowane zostaną ekologiczne demonstratory/ fot. Fundacja Made in Art]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154179,275391,show2.jpg
154178 2020-10-13 11:01:36 Kierowcy poruszający się ulicą Głogowską mają od dzisiaj do dyspozycji po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Nowa organizacja ruchu obowiązuje na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Potockiej.

]]>
Zgodnie z zapowiedziami na łazarskim odcinku ul. Głogowskiej wdrażana jest nowa organizacja ruchu. Pomiędzy ul. Berwińskiego i Potockiej od 13 października ruch aut odbywa się w obydwu kierunkach po jednym pasie ruchu, od strony torowiska tramwajowego. Przy prawej krawędzi obu jezdni wyznaczono pasy dla rowerów.

Prace na ul. Głogowskiej nie zostały jeszcze zakończone. Do uzupełnienia pozostaje część oznakowania poziomego oraz pionowego.

Celem zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz uspokojenie ruchu. Zmiana organizacji ruchu na ul. Głogowskiej jest powiązana z wprowadzeniem na terenie Łazarza Strefy Płatnego Parkowania, która zacznie funkcjonować w tej części miasta 1 lutego 2021 roku.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 14:52:24 275375 <![CDATA[Kierowcy mogą się poruszać jednym, szerszym pasem na ul. Głogowskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154178,275375,show2.jpg 275376 <![CDATA[Kierowcy mogą się poruszać jednym, szerszym pasem na ul. Głogowskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154178,275376,show2.jpg 275377 <![CDATA[Kierowcy mogą się poruszać jednym, szerszym pasem na ul. Głogowskiej fot, ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154178,275377,show2.jpg 275378 <![CDATA[Ulica Głogowska będzie bezpieczniejsza dzięki nowej organizacji ruchu fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154178,275378,show2.jpg 275379 <![CDATA[Przed ul. Strusia na ul. Głogiowskiej wyznaczono jeden pas do jazdy na wprost a jeden do skrętu w prawo fot, ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154178,275379,show2.jpg 275380 <![CDATA[Kierowcy mogą się poruszać jednym, szerszym pasem na ul. Głogowskiej fot, ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154178,275380,show2.jpg
154177 2020-10-13 11:01:26 W Poznaniu ruszy nowy program profilaktyki stomatologicznej. Z badań dentystycznych, lakowania zębów i spotkań edukacyjnych będzie mogło skorzystać ponad 7,4 tysiąca dzieci rocznie. Na uruchomienie projektu zgodzili się radni podczas wtorkowej sesji. 

]]>
Głównym celem programu jest zmniejszenie częstości występowania próchnicy wśród młodych mieszkanek i mieszkańców Poznania. Pomóc w tym mają działania edukacyjne i profilaktyczne, które będą prowadzone przez trzy lata (2021-2023). Będą mogły z nich skorzystać dzieci w wieku od 7 do 11 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza PIT w Poznaniu. Szacuje się, że będzie mogło to być ponad 7,4 tysiąca dzieci rocznie.

Dzięki nowemu programowi młodzi poznaniacy będą mogli skorzystać z badania stomatologicznego - przeglądu zębów, podczas którego określony zostanie m.in. wskaźnik intensywności próchnicy. Po badaniu lekarz lub asystentka wyjaśnią, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej: jak poprawnie myć zęby i wyrabiać prawidłowe nawyki żywieniowe. 

Jeśli będzie taka potrzeba, dentysta wykona lakowanie zębów - czyli zabezpieczy bruzdy pierwszych stałych zębów trzonowych. Dzięki temu zabiegowi szkliwo będzie odporniejsze na próchnicę. 

Badaniu i lakowaniu towarzyszyć będą działania edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, jak i do ich rodziców lub opiekunów prawnych. Przewidziano 45-minutowe spotkania z higienistkami stomatologicznymi lub ze stomatologami, organizowane w ramach zajęć lekcyjnych. Poziom przekazywanej wiedzy będzie dopasowany do wieku dzieci.

Świadczenia realizowane będą przez podmiot leczniczy, który zostanie wyłoniony w konkursie ofert przez Miasto Poznań. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone będą w szkole podstawowej przez wykwalifikowany personel realizatora programu, po wcześniejszym umówieniu terminu z dyrekcją placówki. Badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej i lakowanie zębów odbywać się będą w gabinetach stomatologicznych na terenie Poznania.

Całkowity koszt programu wyniesie 900 tysięcy zł, pieniądze pochodzić będą z budżetu miasta. 

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 14:14:10 275382 <![CDATA[Badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej i lakowanie zębów odbywać się będą w gabinetach stomatologicznych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154177,275382,show2.jpg 275383 <![CDATA[Badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej i lakowanie zębów odbywać się będą w gabinetach stomatologicznych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154177,275383,show2.jpg
154123 2020-10-12 09:21:57 12 października rozpoczął się drugi etap robót związanych z przywracaniem zieleni na ul. Małeckiego. W pobliżu rynku Łazarskiego ruszyła budowa przyłącza cieplnego, realizowana przez firmę Veolia.

]]>
Na ul. Małeckiego przybywa zieleni. Nasadzenia niskich roślin po stronie zachodniej zostały już wykonane, a ogrodnicy rozpoczęli prace po przeciwnej stronie ulicy. Łącznie na odcinku od ul. Strusia do rynku Łazarskiego posadzonych zostanie ponad 900 krzewów i 14 drzew. W związku z tym, że okres sadzenia drzew przypada na drugą połowę listopada, pojawią się one na ul. Małeckiego na samym końcu, już po zakończeniu pozostałych robót.

Podczas drugiego etapu prac obowiązuje zakaz zatrzymywania się po wschodniej stronie ulicy oraz zakaz ruchu, z wyłączeniem dojazdu do posesji. Z dodatkowymi utrudnieniami należy liczyć się w pobliżu rynku Łazarskiego, gdzie na 30-metrowym odcinku ulicy Małeckiego firma Veolia prowadzi roboty związane z budowa przyłącza cieplnego.

Po zakończeniu wszystkich prac na ul. Małeckiego obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu, zgodna z projektem Strefy Płatnego Parkowania. 

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 15:12:58 275371 <![CDATA[Zieleń na Małeckiego - trwa drugi etap prac fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154123,275371,show2.jpg 275372 <![CDATA[Zieleń na Małeckiego - trwa drugi etap prac fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154123,275372,show2.jpg 275373 <![CDATA[Zieleń na Małeckiego - trwa drugi etap prac fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154123,275373,show2.jpg 275374 <![CDATA[Zieleń na Małeckiego - trwa drugi etap prac fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154123,275374,show2.jpg
154120 2020-10-12 09:21:06 Wyremontowany zostanie kolejny chodnik na Piątkowie. W środę, 14 października, rozpoczną się prace na ul. Wojciechowskiego (na odcinku pomiędzy ul. Kurpińskiego a ul. Tomaszewskiego).

]]>
W trakcie remontu zostanie zerwana stara nawierzchnia (bitumiczna i z płyt) i w jej miejsce ułożona nowa. Dzięki temu całość będzie bardziej estetycznie wyglądała, a przede wszystkim poprawi się komfort przemieszczania się pieszych.

Prace mają zakończyć się do 20 listopada. Finansowane są ze środków, które do dyspozycji ma Rada Osiedla Piątkowo, a koszt to 59 tysięcy złotych.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 12:08:57 275353 <![CDATA[Wyremontowany zostanie kolejny chodnik na Piątkowie. W środę (14 października) rozpoczynamy prace na ul. Wojciechowskiego fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154120,275353,show2.jpg 275354 <![CDATA[Wyremontowany zostanie kolejny chodnik na Piątkowie. W środę (14 października) rozpoczynamy prace na ul. Wojciechowskiego fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154120,275354,show2.jpg 275355 <![CDATA[Wyremontowany zostanie kolejny chodnik na Piątkowie. W środę (14 października) rozpoczynamy prace na ul. Wojciechowskiego fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154120,275355,show2.jpg
154119 2020-10-12 09:20:02 Od wtorku, 13 października, zmienia się organizacja ruchu na łazarskiej części ul. Głogowskiej. Na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Potockiej wydzielone zostanie torowisko, a kierowcy będą się poruszać po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na Łazarzu stoją już pierwsze parkomaty, z których będzie można korzystać w przyszłym roku.

]]>
Dzięki tej zmianie zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, przede wszystkim najbardziej narażonych na najcięższe skutki wypadków, najmniej chronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. Dodatkowo organizacja ruchu zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów.

Nowe oznakowanie poziome na jezdni zostanie wykonane w nocy z poniedziałku na wtorek (z 12 na 13 października). Torowisko tramwajowe zostanie wydzielone, a dla ruchu ogólnego pojazdów zostanie wyznaczony jeden pas ruchu. Jest to kluczowy element nowej organizacji ruchu. 

Prace na wspomnianym odcinku ul. Głogowskiej trwają od 8 października. Wykonawca usunął już oznakowanie poziome z obu jezdni na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Potockiej.

W kolejnych dniach wykonywane będzie pozostałe oznakowanie poziome, montowane elementy bezpieczeństwa ruchu, znaki drogowe oraz fundamenty pod parkomaty. Te ostatnie związane są z wprowadzaniem Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu, która zacznie funkcjonować od 1 lutego 2021 roku.

Pierwsze parkomaty na Łazarzu

W terenie pojawiły się już pierwsze parkomaty, z których korzystać będą kierowcy parkujący w Strefie Płatnego Parkowania na Łazarzu.

Urządzenia stanęły między innymi w rejonie ulicy Kasprzaka, Bogusławskiego i Potworowskiego. Montaż parkomatów rozpoczął się również na ul. Głogowskiej. Obecnie są one zabezpieczone folią ochronną i nie można z nich korzystać. Dokonywanie opłat za postój będzie możliwe po uruchomieniu na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowanym na 1 lutego 2021 roku.

Parkomaty instalowane na Łazarzu są jednymi z najbardziej nowoczesnych w Polsce. Umożliwiają one płatność zarówno bilonem, jak i kartą płatniczą oraz BLIKiem. W parkomacie będzie można opłacić opłatę dodatkową nałożoną przez kontrolera w przypadku przekroczenia czasu parkowania. W dowolnym urządzeniu będzie można również przedłużyć czas parkowania w strefie.

Płacąc za postój, trzeba będzie podać numer rejestracyjny pojazdu, który zostanie zapisany na bilecie parkingowym w postaci kodu QR. Przy kolejnym parkowaniu lub przy przedłużaniu postoju ponowne wprowadzanie numeru rejestracyjnego nie będzie konieczne - wystarczy zeskanować kod QR z poprzedniego biletu, a parkomat automatycznie rozpozna pojazd. Co istotne, rejestracja wpisana w ten sposób w parkomacie na Łazarzu zostanie "zapamiętana" również przez urządzenia na terenie Wildy i na odwrót.

Łącznie na ulicach Łazarza i Wildy zainstalowanych zostanie 369 parkomatów. Zgodnie z harmonogramem pierwsza partia urządzeń (100 sztuk) powinna być zamontowana do połowy października br. 

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-12 13:55:03 275251 <![CDATA[Na ul. Głogowskiej usunięto już oznakowanie poziome fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154119,275251,show2.jpg 275252 <![CDATA[Na ul. Głogowskiej usunięto już oznakowanie poziome fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154119,275252,show2.jpg 275254 <![CDATA[Na ul. Głogowskiej usunięto już oznakowanie poziome fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154119,275254,show2.jpg 275256 <![CDATA[Na Łazarzu stanęły już nowe parkomaty fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154119,275256,show2.jpg 275258 <![CDATA[Na Łazarzu stanęły już nowe parkomaty fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154119,275258,show2.jpg
154118 2020-10-12 09:19:50 W Poznaniu wprowadzono zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści. Celem obostrzeń jest wyeliminowanie emisji wtórnej pyłu. Oznacza to, że tegoroczne jesienne porządki będą musiały być wykonywane z pominięciem wskazanych wyżej urządzeń.

]]>
Kategoryczny zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści zakłada Program ochrony powietrza dla Poznania przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jego zapisy obowiązują od 4 sierpnia. 

Obostrzenia dotyczące używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści mają na celu wyeliminowanie emisji wtórnej pyłu. Zakaz dotyczy zarówno terenów podlegających miastu, jak również będących własnością spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych podmiotów, w tym osób fizycznych. Oznacza to, że zapisów uchwały muszą przestrzegać wszyscy mieszkańcy. 

Zakaz obowiązuje przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych i notowanych stężeń w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Nadal można używać odkurzaczy do liści. 

Poznań nie jest wyjątkiem, podobne obostrzenia wprowadzono również na terenie innych miast. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-12 15:34:47 275283 <![CDATA[W Poznaniu wprowadzono zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści/ fot. Pixabay]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154118,275283,show2.jpg
154117 2020-10-12 09:19:37 30 filmów walczących o statuetkę Złotego, Srebrnego i Brązowego Zamku, najnowsze produkcje, przedpremiery i pokazy specjalne - to wszystko czeka na miłośników krótkiego i długiego metrażu. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema rozpocznie się we wtorek, 13 października i potrwa do niedzieli. W tym roku wszystkie filmy z konkursu głównego będzie można obejrzeć zarówno w salach kinowych Centrum Kultury Zamek, jak i online.

]]>
MFFD Off Cinema to coroczne święto dokumentu w Poznaniu. W tym roku odbędzie się jego 24. Do konkursu zgłoszono ponad 450 tytułów z 12 krajów. Komisja selekcyjna wybrała 30 filmów dokumentalnych (w tym 13 filmów z Polski), podzielonych na dwie kategorie konkursowe: krótki metraż (17 tytułów) oraz długi metraż (13 tytułów). Dwa składy jury przyznadzą nagrody: Grand Prix Złoty Zamek (8 000 zł), Srebrny Zamek (5 000 zł) i Brązowy Zamek (3 000 zł) oraz wyróżnienia. Widzowie wyznaczą zdobywcę Nagrody publiczności. 

Poza 12 blokami konkursowymi będzie można obejrzeć najnowsze produkcje kina dokumentalnego w sekcjach "Sezon" i "Filmy o filmach". Nie zabraknie przedpremier i pokazów specjalnych. W wyjątkowym i specyficznym dla wszystkich 2020 roku festiwal przybierze formę hybrydową - wszystkie filmy z konkursu głównego będzie można obejrzeć zarówno w salach kinowych CK Zamek (liczba miejsc jest w tym wypadku ograniczona), jak i online za pośrednictwem platformy streamingowej Bilety24.

Udział w pokazach filmów nagrodzonych kosztuje 10 zł. Za karnet na 12 bloków należy zapłacić 99 zł. Obejrzenie filmu w sekcjach: Sezon, Pokazy specjalne i Obrazy wrażliwe to koszt 15 zł, a Film otwarcia, Przedpremiery oraz Filmy o filmach - 20 zł.

Więcej informacji, w tym pełen program wydarzeń można znaleźć na stronie festiwalu oraz na Facebooku.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-12 13:55:56 275264 <![CDATA[MFFD Off Cinema rozpocznie się we wtorek, 13 października i potrwa do niedzieli]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154117,275264,show2.jpg 275265 <![CDATA[Ubiegłoroczna edycja MFFD Off Cinema/ fot. Leszek Jancz]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154117,275265,show2.jpg 275266 <![CDATA[Ubiegłoroczna edycja MFFD Off Cinema/ fot. Leszek Jancz]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154117,275266,show2.jpg 275268 <![CDATA[Ubiegłoroczna edycja MFFD Off Cinema/ fot. M. Kaczyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154117,275268,show2.jpg 275273 <![CDATA[Ubiegłoroczna edycja MFFD Off Cinema/ fot. M. Kaczyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154117,275273,show2.jpg 275275 <![CDATA[Ubiegłoroczna edycja MFFD Off Cinema/ fot. M. Kaczyński]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154117,275275,show2.jpg
154116 2020-10-12 09:18:13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uzyskał ponad 1,5 mln zł unijnego dofinansowania na realizację projektu "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług". Wdrażane w jego ramach nowe usługi pozwolą mieszkańcom np. sprawdzić, kto jest właścicielem sieci gazowej i tym samym do kogo się zwrócić z prośbą o przyłączenie.

]]>
Celem projektu jest rozbudowa systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o nowe elektroniczne usługi w zakresie prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Odbiorcami e-usług będą inwestorzy, projektanci, władający sieciami uzbrojenia terenu, administracja samorządowa. Ale nie tylko. 

- Dzięki projektowi każdy mieszkaniec Poznania zyska dostęp do danych sieci uzbrojenia terenu wraz z dostępem do informacji o władającym siecią - wyjaśnia Elżbieta Metelska z GEOPOZ, kierownik projektu. 

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, jeśli będziemy chcieli przyłączyć gaz do domu, znajdziemy informację kto jest właścicielem danej sieci gazowej (zgodnie z przepisami udostępnianie są tylko dane przedsiębiorstw) i tym samym do kogo się zwrócić z prośbą o przyłączenie.

W ramach projektu również zostanie przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów ewidencyjnych - Strzeszyn i Piątkowo. Ponadto utworzona zostanie baza danych sieci uzbrojenia terenu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań.

- Podejmowane przez nas działania są odpowiedzią na rosnące potrzeby dostępu do wiarygodnej i w pełni cyfrowej treści mapy zasadniczej - tłumaczy Andrzej Krygier, dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. - Dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania miasta i jego rozwoju gospodarczego. Warto zadbać, aby były dostępne i najwyższej jakości - dodaje.

Usługi będą wdrażane na przełomie roku 2021 i 2022. Będzie z nich można skorzystać na stronie geopoz.poznan.pl

Wartość projektu wynosi blisko 1,8 mln zł, a dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ponad 1,5 mln zł.  

Projekt "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług" kontynuuje działania podjęte w latach 2016-2018. Wówczas przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych, zakupiono infrastrukturę do skanowania materiałów geodezyjnych i utworzono ich cyfrowe odwzorowanie, przeprowadzono integrację systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uruchomiono elektroniczne usługi dla geodetów, komorników, rzeczoznawców oraz osób fizycznych i prawnych zainteresowanych zakupem danych i materiałów z zasobu, a także inwestorów, projektantów i władających siecią uzbrojenia terenu w zakresie obsługi narady koordynacyjnej.

GEOPOZ/JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-12 13:19:33 275269 <![CDATA[Z usług będzie można skorzystać na przełomie roku 2021 i 2022.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154116,275269,show2.jpg 275270 <![CDATA[Z usług będzie można skorzystać na przełomie roku 2021 i 2022.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154116,275270,show2.jpg 275271 <![CDATA[Z usług będzie można skorzystać na przełomie roku 2021 i 2022.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154116,275271,show2.jpg
154115 2020-10-12 09:17:59 Budowa nowej krytej pływalni na os. Zwycięstwa dużymi krokami zbliża się do końca. Trwają roboty związane z wykończeniem budynku oraz instalacjami elektryczną i sanitarną. Rozpoczęte w połowie października ubiegłego roku prace wyprzedzają harmonogram. Zakłada on, że mają zakończyć się wiosną 2021 roku.

]]>
Zamontowano już sufit hali pływalni, zakończono prace związane z technologią uzdatniania wody basenowej. Tynkowanie obiektu zbliża się do końca, na ścianach układane są płytki ceramiczne. Montowane są sauny i niecka basenowa. Trwa również budowa sieci drogowej i chodników.

FILM

We wnętrzu hali znajdą się dwa baseny. Z większego z nich, z sześcioma torami pływackimi o długości 25 m, będzie mogło korzystać jednocześnie 60 osób. Mniejszy i płytszy będzie basen rekreacyjny, który w dwóch połączonych ze sobą nieckach pomieści jednocześnie kilkunastu odwiedzających. W jednej z niecek zainstalowane zostaną urządzenia do hydromasażu.

Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza poruszających się na wózkach. Powstanie dla nich m.in. miejsce wymiany wózków indywidualnych na basenowe.

Odwiedzający pływalnię będą mogli korzystać z zespołu saun i sali fitness, a także z szatni, przebieralni, natrysków i toalet. Przy obiekcie wyznaczony zostanie parking zapewniający miejsca na ponad 50 samochodów oraz przestrzeń dedykowana dla rowerów.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-12 12:04:58 275230 <![CDATA[Pływalnia na os. Zwycięstwa: koniec prac coraz bliżej fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154115,275230,show2.jpg 275231 <![CDATA[Pływalnia na os. Zwycięstwa: koniec prac coraz bliżej fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154115,275231,show2.jpg 275232 <![CDATA[Pływalnia na os. Zwycięstwa: koniec prac coraz bliżej fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154115,275232,show2.jpg 275233 <![CDATA[Pływalnia na os. Zwycięstwa: koniec prac coraz bliżej fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154115,275233,show2.jpg 275234 <![CDATA[Pływalnia na os. Zwycięstwa: koniec prac coraz bliżej fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154115,275234,show2.jpg
154114 2020-10-12 09:17:44 Od 10 października Poznań znalazł się  w strefie żółtej. Oznacza to, że należy zasłaniać usta i nos nie tylko w pojazdach komunikacji miejskiej, ale również na przystankach i w innych miejscach ogólnodostępnych. Szczególnie w godzinach szczytu wybrane linie będą wzmacniane dodatkowymi pojazdami.

]]>
Zgodnie z zapowiedziami, od soboty, 10 października, cały kraj - z wyłączeniem powiatów zaliczonych do strefy czerwonej - znalazł się w strefie żółtej. Od tego dnia trzeba zasłaniać usta i nos (maseczką, przyłbicą, fragmentem odzieży) także na wolnym powietrzu - a więc w przypadku pasażerów komunikacji miejskiej - nie tylko w tramwajach i autobusach, ale również m.in. na przystankach.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa w pojazdach komunikacji publicznej zwolnione są jedynie osoby, które nie mogą tego robić z uwagi na zaburzenia rozwoju i psychiczne, niepełnosprawność intelektualną oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Od soboty, zgodnie z rozporządzeniem, osoby te muszą mieć stosowne zaświadczenie, które podczas kontroli będą musiały przedstawić policji czy straży miejskiej.

Utrzymane zostają limity dotyczące liczby pasażerów, mogących jednocześnie podróżować komunikacją miejską - w pojazdach MPK Poznań jednocześnie może podróżować tyle osób, ile wynosi 50 proc. liczby wszystkich miejsc stojących i siedzących, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać niezajęta.

Służby Nadzoru Ruchu MPK Poznań na bieżąco monitorują sytuację na przystankach i w pojazdach, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego - efektem m.in. tych obserwacji było m.in. wzmocnienie linii 162 i 170, na które obecnie kierowane są autobusy o większej pojemności (przegubowe).

Nadzór ten zostanie wzmocniony od poniedziałku, 12 października, w związku z wejściem Poznania do strefy żółtej. Od tego dnia również uruchamiane będą tzw. rezerwy czynne. Na wybranych pętlach przygotowane zostaną tramwaje, które - w szczególności w godzinach porannego szczytu - w razie potrzeby będą kierowane do wzmocnienia najbardziej obciążonych linii.

Przypominamy, że we wszystkich tramwajach i autobusach MPK Poznań zamontowano automatyczne, bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk - zachęcamy do korzystania z nich. Warto również wiedzieć o tym, że wszystkie pojazdy wraz z wyposażeniem są dezynfekowane każdego dnia, w trakcie codziennego sprzątania. W przypadku najmniejszego choćby podejrzenia, że autobusem lub tramwajem mogła podróżować osoba zakażona koronawirusem - kurs jest natychmiast przerywany, a pojazd zjeżdża do zajezdni, gdzie jest wietrzony, a następnie kilkakrotnie odkażany.

RB, MPK

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-12 09:33:13 275186 <![CDATA[Pojazdy komunikacji publicznej są systematycznie dezynfekowane fot. MPK]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154114,275186,show2.jpg 275187 <![CDATA[W tramwajach i autobusach w Poznaniu jest już około 1000 urządzeń do dezynfekcji rąk fot. MPK]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154114,275187,show2.jpg
154113 2020-10-12 09:17:34 W weekend stolica Wielkopolski była areną zmagań ponad 600 zawodników, którzy walczyli o medale Mistrzostw Europy seniorów w wioślarstwie. Ostatniego dnia na Torze regatowym Malta odbyły się zmagania finałowe z udziałem 10 biało-czerwonych osad. Ostatecznie polscy wioślarze wywalczyli trzy krążki - srebrny i dwa brązowe. Brąz zdobyła także nasza osada parawioślarska w konkurencji PR2Mix2.

]]>
Jako ostatni z naszych reprezentantów wystąpił Natan Węgrzycki-Szymczyk (M1x). Był to występ najlepszy. Choć zawodnik przez pierwsze 1500 metrów utrzymywał się na czwartym/piątym miejscu to popisał się fenomenalnym finiszem (06:51.23). Na ostatnich metrach wyprzedził Norwega Kjetila Borcha (06:51.63) i Niemca Olivera Zeidlera (06:51.65) zajmując ostatecznie drugie miejsce. Wygrał Duńczyk Sverri Nielsen (06:50.22).

Po brązowy medal popłynęli Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski  (M4-). Polacy do końca walczyli o srebro, ale ostatecznie zajęli trzecie miejsce (06:05.08), za Włochami (06:04.05). Bezkonkurencyjni okazali się świetnie przygotowani Holendrzy (06:01.70).

Katarzyna Zillmann, Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko i Katarzyna Boruch (W4x) przez 1500 metrów utrzymywały się na czwartym miejscu, by zaatakować na ostatnich metrach. Udało się wyprzedzić Ukrainki i wywalczyć brązowy medal (06:27.87). Szybsze były tylko Holenderki (06:25.66) i Niemki (06:26.75).

Mistrzostwa Europy, które odbyły się w Poznaniu, były jedyną tegoroczną imprezą tej rangi dla seniorów. W zawodach wystartowało kilkuset zawodników z ponad 30 federacji międzynarodowych. Mistrzostwa odbyły się w ścisłym reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Po zakończeniu imprezy, w imieniu Europejskiej Federacji Wioślarskiej, Ryszard Stadniuk wręczył odznaczenia dla Poznania na ręce zastępcy prezydenta, Bartosza Gussa oraz dyrektorki Wydziału Sportu UMP, Ewy Bąk. Było to podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie mistrzostw w tym trudnym czasie. Wyróżnienie odebrał również dyrektor Komitetu Organizacyjnego - Aleksander Daniel.

Organizatorami zawodów byli: Miasto Poznań, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo.

Komplet wyników znajduje się na stronie 2020 European Rowing Championships.

WS

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-12 12:02:37 275219 <![CDATA[Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie/ fot. J. Kowacic]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154113,275219,show2.jpg 275220 <![CDATA[Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie/ fot. J. Kowacic]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154113,275220,show2.jpg 275221 <![CDATA[Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie/ fot. Jakub Kaczmarczyk]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154113,275221,show2.jpg
154094 2020-10-09 16:27:56 Czy do tworzenia miasta przyjaznego potrzebne są konkretne kompetencje? Które z nich są kluczowe? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukać będą uczestnicy IV Forum Rozwoju Miast. Wydarzenie zaplanowano na 21-23 października. Zaproszenie do dyskusji przyjęli m.in. specjaliści z Wiednia, Tallina, Jyväskylä, Bilbao, Eindhoven, Amsterdamu, Berlina, Kopenhagi, Oslo, Bolonii i Londynu. W tym roku z powodu ograniczeń związanych z Covid-19 spotkanie z międzynarodowymi prelegentami odbędzie się online. 

]]>
Międzynarodowa konferencja to okazja do wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w Polsce i miastach całej Europy. Prelegenci Forum Rozwoju Miast to eksperci, praktycy, pasjonaci i aktywiści działający na rzecz budowania dobrych miast do życia. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Każdy poznaniak może się zarejestrować i posłuchać wykładów. 

Wątkiem przewodnim tegorocznego forum jest wizja miasta z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu, a także rola mieszkańców w budowaniu miast zdrowych, odpornych i integrujących lokalną społeczność. Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy do tworzenia miasta przyjaznego są potrzebne konkretne kompetencje oraz które z nich są kluczowe? Dodatkowym zagadnieniem będzie bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i trwałego dostępu do energii przy zachowaniu aspektów środowiskowych.

W tym roku z powodu ograniczeń związanych z Covid-19 spotkanie z międzynarodowymi prelegentami odbędzie się online. 21 i 22 października wykłady i spotkania będzie można śledzić w sieci (poruszane zagadnienia to: "Bezpieczne ulice" i " Kompetencje XXI wieku"). 23 października mówcy pochylą się nad tematem "Energia w miastach XXI wieku" w ramach Poznańskiego Dnia Energii. Tego dnia przewidziano wystąpienia wyłącznie polskich prelegentów, dlatego będzie można posłuchać ich bezpośrednio na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas ostatniego dnia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO (odbywających się w dniach 21-23.10).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby chcące wziąć w nim udział mogą zarejestrować się na stronie Forum Rozwoju Miast. Dostępny tam jest także program i sylwetki prelegentów. 

List intencyjny w sprawie organizacji tegorocznego Forum Rozwoju Miast podpisano w środę, 7 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Deklarację współpracy złożyli: Iwona Matuszczak-Szulc - dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta, Joanna Kucharska - dyrektorka grupy produktów Grupy MTP, Grzegorz Michalski - prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. oraz Andrzej Porawski - dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Forum Rozwoju Miast

AJ/ MTP

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 14:36:32 275118 <![CDATA[Zeszłoroczna edycja Forum Rozwoju Miast]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154094,275118,show2.jpg 275119 <![CDATA[Zeszłoroczna edycja Forum Rozwoju Miast]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154094,275119,show2.jpg 275121 <![CDATA[Zeszłoroczna edycja Forum Rozwoju Miast]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154094,275121,show2.jpg
154051 2020-10-09 09:42:25 Koncerty, wystawy, spektakle teatralne - to wszystko czeka na poznaniaków w najbliższy weekend. Miłośnicy sportów wodnych będą mogli zobaczyć zmagania zawodników, biorących udział w Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie. Na placu Bernardyńskim odbędzie się targ i warsztaty ekologiczne. Temu zagadnieniu poświęcona będzie też Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej akcji to "Klimat na czytanie".     

]]>
PIĄTEK (9 października)

Amazonia w Palmiarni Poznańskiej 

Osoby, które przyjdą do Palmiarni Poznańskiej, będą mogły przenieść się do Ameryki Południowej. Wszystko za sprawą wystawy fotografii Tomasza Siudy "Amazonia", która powstała we współpracy z Fundacją Fiedlerów w ramach projektu "Z Fyrtla w świat!". Na ekspozycji prezentowane są zdjęcia powstałe podczas ekspedycji podróżniczych w głąb Amazonii. Fotografie skupiają uwagę obserwatorów na wyjątkowości Puszczy Amazońskiej, a jednocześnie pokazują z jakim ogromem zagrożeń mierzy się ten wyjątkowy obszar na Ziemi.Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18Godz.9:00 - 17:00 (godziny otwarcia Palmiarni)

Bilety: wejście w cenie wstępu do Palmiarni - 12 zł (normalny), 8 zł (ulgowy)

Więcej informacji na stronie Palmiarni Poznańskiej

Leśne impresje - wystawa w Bibliotece Raczyńskich

To ostatni moment, aby zobaczyć ekspozycję "Leśne impresje" w Bibliotece Raczyńskich. Inspiracją do jej stworzenia był świat zwierzęcy. Na wystawie z zobaczmy ekslibrisy i grafiki o tematyce leśnej i łowieckiej. Podczas oprowadzania o motywach występujących w tych małych dziełach sztuki opowie Ryszard Wagner, właściciel kolekcji, z której pochodzą eksponaty. 

Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego (wejście przez Bibliotekę dla dzieci, Al. Marcinkowskiego 23)

W piątek w godz. 9:00-19:00, w sobotę 10:00-17:00

Wstęp wolny (obowiązują zapisy: zapisy@bracz.edu.pl)

Więcej informacji na stronie Biblioteki Raczyńskich.

Koncert Jubileuszowy Katedry Fortepianu 

Miłośnicy muzyki klasycznej mogą wybrać się na Koncert Jubileuszowy Katedry Fortepianu, która w roku ubiegłym obchodziła swoje 60-lecie. Na scenie wystąpią wszyscy pedagodzy katedry, którzy przedstawią utwory solowe, na cztery ręce, na dwa fortepiany i specjalnie na tę okazję napisane - na trzy fortepiany z perkusją oraz na cztery fortepiany z orkiestrą. 

Aula Nova, pl. S. Stuligrosza 1

Godz. 19:00

Wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona)

Więcej informacji na stronie Akademii Muzycznej.

Beethoven nasz współczesny 

Filharmonia Poznańska zaprasza na inaugurację 74. sezonu artystycznego. W auli UAM odbędzie się koncert "Beethoven nasz współczesny". Filharmonikami Poznańskimi dyrygować będzie Marek Pijarowski. Wysłuchać można będzie dzieł Dymitra Szostakowicza, Krzysztofa Pendereckiego i Ludwiga van Beethovena. 

Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1

Godz. 19:00

Bilety: 22 - 55 zł

Więcej informacji na stronie Filharmonii Poznańskiej.

Ostatnie dni 13. MFFA Animator 

Filmy animowane z całego świata, konkursy, retrospektywy, przeglądy tematyczne i wydarzenia towarzyszące - program tegorocznej, 13. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator jest bardzo bogaty. To największe w Polsce wydarzenie kulturalne poświęcone tej dziedzinie sztuki. Tym razem festiwal odbywa się stacjonarnie (głównie w Kinie Muza) oraz online. Impreza zmierza ku końcowi. Piątek i sobota to ostatnie dni, w których można wziąć udział w wyjątkowych pokazach i zobaczyć nagrodzone produkcje.

Kino Muza, ul. Św. Marcin 30

Godz. 10:00 - 23:00 

Bilety: 5 - 12 zł (pokazy), 50 zł (karnet uprawniający do oglądania wszystkich pokazów)

Więcej informacji na stronie festiwalu oraz Poznan.pl

SOBOTA (10 października) 

Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie 

Na kibiców sportów wodnych w Poznaniu czeka wiele emocji. W stolicy Wielkopolski odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie. W imprezie weźmie udział ponad 600 zawodników, a biało-czerwone barwy reprezentować będzie 11 załóg. Tegoroczna impreza odbędzie się w wyjątkowych warunkach. Nadrzędnym celem organizatorów jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom (kibice proszeni są o założenie maseczek i zachowanie dystansu, na trybunach będzie można zajmować co drugie miejsce, jednak wioślarzy będzie widać także z innych stron jeziora). Mistrzostwa formalnie rozpoczną się w czwartek, ale największe emocje pojawią się nad Maltą w sobotę i niedzielę - podczas półfinałów i finałów. 

Tor regatowy Malta

Od godz. 9:00 (w niedzielę zawody rozpoczną się ok. godz. 8.30)  

Wstęp wolny 

Więcej informacji można znaleźć na stroniezawodów, Poznan.pl oraz na Facebooku

Ekologiczny Targ Bernardyński

W najbliższy weekend na rynku Bernardyńskim pojawią się wystawcy oferujący żywność i inne produkty eko. Inauguracja ekologicznego targu nastąpi w sobotę z samego rana. Dzieci i dorośli będą także mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach. W programie znalazły się: warsztaty tworzenia własnej eko-torby, doniczek z materiałów recyklingowych, koszyczków z wikliny papierowej oraz string art - czyli warsztaty, których celem będzie wykonanie przestrzennych obrazów z materiałów recyklingowych.

Plac Bernardyński

Godz. 9:00  -13:00 (warsztaty), kupcy będą jednak dostępni już od godzin porannych

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie Poznan.pl.

"Planeta Einsteina" - nowa premiera Teatru Animacji

Einstein - bo tak wszyscy nazywają Jaśka - ma osiem lat i rodziców fizyków, którzy właśnie odkryli życie pozaziemskie. Cała rodzina ma się przeprowadzić na nową planetę. Wszyscy się cieszą, poza Einsteinem. Chłopiec boi się nowych doświadczeń, szkoły i kolegów. Przeprowadzka jest jednak postanowiona. Einstein ląduje tam, gdzie nigdy wcześniej nie był. Poznaje nowych znajomych, a także niezwykłego przyjaciela, który próbuje mu pomóc w akceptacji zmian. Czy bohaterowi uda się polubić nową - kosmiczną rzeczywistość? Czy będzie tam szczęśliwy? Tego wszystkiego dowiedzą się dzieci i ich rodzice, którzy wybiorą się na sobotnią premierę "Planety Einsteina" Elżbiety Chowaniec w reż. Roberta Drobniucha. Spektakl jest koprodukcją Teatru Animacji i Teatru Kubuś z Kielc. Przedstawienie można będzie zobaczyć także w niedzielę. 

Z uwagi na objęcie całej Polski żółtą strefą teatr umożliwi oglądanie premiery online. Link do streamingu spektaklu" pojawi się na stronie Teatru Animacji oraz profilu facebookowym tej placówki.

Teatr Animacji, ul. Św. Marcin 80/82 (Sala Duża)

Godz. 17:00

Bilety: 37 zł (normalny), 35 zł (ulgowy)

Więcej informacji na stronie Teatru Animacji

Noc Bibliotek u Raczyńskich 

Hasło tegorocznej Nocy Bibliotek to: klimat na czytanie. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na spotkania, których wspólnym mianownikiem jest ekologia. Wydarzenie o godz. 17:00 rozpocznie rozmowa o historii i idei Po-Dzielni, która działa w Poznaniu już od blisko dwóch lat. O godz. 18.00 o pisaniu i obserwacji ptaków opowie Jacek Karczewski, autor m.in. "Nocy sów". Finałem o godz. 20.00 będzie pokaz mody inspirowany ekologią i wykorzystaniem surowców wtórnych, na którym swoje prace zaprezentują studenci i wykładowcy Uniwersytetu Artystycznego.

Biblioteka Raczyńskich (Herbaciarnia /Taras Biblioteki Raczyńskich), pl. Wolności 19

Godz. 17:00

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie Biblioteki Raczyńskich oraz na Facebooku.

Wystawa Doroty Nieznalskiej - Rassenhygiene 

Od 10 października do 11 listopada w Centrum Kultury Zamek będzie można zobaczyć wystawę Doroty Nieznalskiej "Rassenhygiene". Projekt autorki polegał na wykonaniu obszernej kwerendy archiwalnych materiałów (głównie w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej na terenie Polski, Instytutu Zachodniego i Archiwum Narodowego w Poznaniu) odnoszących się do działalności Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS (Rasse- und Siedlungshauptamt, RuSHA), jak i stowarzyszenia Lebensborn e.V., w szczególności badań na terenie tzw. Kraju Warty (Wartheland). Odnalezione materialne ślady: ankiety rasowe, zdjęcia poddanych badaniom głównie dzieci były punktem wyjścia do realizacji instalacji Rassenhygiene.

CK Zamek (Hol Trawertynowy), ul. Św. Marcin 80/82

Godz. 11:00 - 20:00

Wstęp bezpłatny

Więcej informacji na stronie CK Zamek

Tomek "Kowal" Kowalski u Bazyla

W 2012 r. wygrał 4. edycję Must Be The Music, wykonując piosenką Dżemu pt. "Modlitwa III". Później zagrał Ryśka Riedla w spektaklu teatralnym pt. "Skazany na bluesa" w reż. Arkadiusza Jakubika. Niedawno wydał płytę pt. "Za Drzwiami Raju". W sobotę Tomek "Kowal" Kowalski wystąpi w Klubie U Bazyla. 

Klub U Bazyla, ul. Norwida 18A

Godz. 20:00

Bilety: 40 zł (do kupienia w dniu koncertu)

Więcej informacji na stronie Klubu U Bazyla oraz na Facebooku

NIEDZIELA (11 października)

SeZamkowy Teatr - "Witajki i papatki" Teatr Chrząszcz w Trzcinie

Motywem przewodnim spektaklu są dłonie. Służą do witania, żegnania, zapoznawania się, bawienia, ogrzewania, próbowania. Na oczach widzów na scenie pojawia się śnieg, kwiaty, pszczoły, łąka, morze. Zakończeniem jest wspólna zabawa z dziećmi. Przedstawienie oparte jest na prostych środkach wyrazu: naturalnych kolorach, formach i dźwiękach, co pozwala młodym widzom wyciszyć się, skupić i wniknąć w świat teatru. Poza zmysłem wzroku i słuchu pobudza też dotyk i węch. Towarzyszy muzyka na żywo z wykorzystaniem różnych nietypowych instrumentów.

CK Zamek (Sala Wielka), ul. Św. Marcin 80/82

Godz. 11:00

Bilety: 15 zł 

Więcej informacji na stronie CK Zamek

Spektakl dla dzieci - Karmelek 

W niedzielne południe najmłodsi będą mogli obejrzeć spektakl "Karmelek". Bohaterem jest piesek, który mieszka w wiejskiej zagrodzie. Nie wie, co ma w sobie dobrego. Poszukuje czegoś niezwyczajnego, czym można się podzielić z innymi. Pomagają mu Krowa, Owca, Kura, Kogut. Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1 / ul. Za CytadeląGodz. 12:00Bilety w cenie: 23 zł (normalny), 11,50 zł (z KRD lub KS)Więcej informacji na stronie Centrum Sztuki Dziecka

Koncert Orkiestry Amadeus - Muzyka w pandemii

Koncertem "Muzyka w pandemii" Orkiestra Amadeus zainauguruje nowy, 53. sezon artystyczny. Udział wezmą znakomici soliści: pianista Evgeni Bozhanov, laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz skrzypek Jarosław Żołnierczyk, laureat Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Orkiestrę poprowadzi Agnieszka Duczmal. W programie znalazły się utwory Mikołaja Piotra Góreckiego, Lva Knippera i Fryderyka Chopina.

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Wieniawskiego 1

Godz. 18:00

Bilety w cenie: 40 zł, 50 zł, 60 zł (w zależności od miejsca)

Więcej informacji na stronie Orkiestry Amadeus

Ela Adamiak w Blue Note

Ela Adamiak to piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, która od wielu lat zajmuje w Polsce czołowe miejsce w gatunku poezji śpiewanej. Artystka jest ceniona ze względu na oryginalność, specyficzną wrażliwość i wyjątkową umiejętność muzycznego przekazu tekstu poetyckiego. Ela Adamiak nagrała siedem płyt, z których każda, według koneserów i krytyków muzycznych okazywała się sukcesem. Podczas koncertu zaprezentuje piosenki z najnowszej płyty "Zbieram siebie" oraz swoje największe przeboje takie, jak: "Jesienna zaduma", "Do Wenecji dalej stąd co dzień" i wiele innych.

Klub Blue Note, ul. Kościuszki 79

Godz. 19:00

Bilety: 55 zł

Więcej informacji na stronie klubu Blue Note

Welt Kolektyw "Szukaj Lasu" 

"Szukaj lasu" to opowieść o odkrywaniu tajemnic natury. O relacjach między nią a człowiekiem i emocjach, które wyzwala. To próba ukazania indywidualnej relacji człowieka z lasem.  Niepowtarzalny pokaz stworzyli artyści z różnych dziedzin sztuki. Koncert składa się z 5 zróżnicowanych części. Stworzony na podstawie niekonwencjonalnego połączenia muzyki klasycznej, elektronicznej, śpiewu, filmu, wizualizacji, malarstwa i fotografii.

CK Zamek (Scena Nowa), ul. Św. Marcin 80/82

Godz. 18:00 i 20:00

Bilety: 10 zł 

Więcej informacji na stronie CK Zamek

AT/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 09:22:26 275012 <![CDATA[Dzieci i ich rodzice mogą wybrać się na spektakl "Karmelek"/ fot. materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275012,show2.jpg 274985 <![CDATA["Planeta Einsteina" -to nowy spektakl Teatru Animacji/ fot. Jakub Wittchen]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,274985,show2.jpg 274987 <![CDATA[Osoby, które przyjdą do Palmiarni Poznańskiej, będą mogły przenieść się do Amazonii]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,274987,show2.jpg 274988 <![CDATA[Osoby, które przyjdą do Palmiarni Poznańskiej, będą mogły przenieść się do Amazonii. Wszystko za sprawą odbywającej się tam wystawy]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,274988,show2.jpg 275001 <![CDATA[To ostatni moment, aby zobaczyć ekspozycję "Leśne impresje" w Bibliotece Raczyńskich/ fot. Biblioteka Raczyńskich]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275001,show2.jpg 275002 <![CDATA[Miłośnicy muzyki klasycznej mogą wybrać się na Koncert Jubileuszowy Katedry Fortepianu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275002,show2.jpg 275003 <![CDATA[To ostatnie dni MFFA Animator]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275003,show2.jpg 275004 <![CDATA[W stolicy Wielkopolski odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie/ fot. Detlev Seyb / myrowingphoto.com]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275004,show2.jpg 275007 <![CDATA[W najbliższy weekend na rynku Bernardyńskim pojawią się wystawcy oferujący żywność i inne produkty eko]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275007,show2.jpg 275009 <![CDATA[Hasło tegorocznej Nocy Bibliotek to: klimat na czytanie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275009,show2.jpg 275010 <![CDATA[W sobotę w Klubie U Bazyla wystąpi Tomek "Kowal" Kowalski/ fot. materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275010,show2.jpg 275013 <![CDATA[Koncertem "Muzyka w pandemii" Orkiestra Amadeus zainauguruje nowy, 53. sezon artystyczny]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275013,show2.jpg 275014 <![CDATA[W klubie Blue Note wystąpi Ela Adamiak]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275014,show2.jpg 275016 <![CDATA[Dzieci i ich rodzice mogą wybrać się na spektakl "Karmelek"/ fot. materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154051,275016,show2.jpg
154050 2020-10-09 09:42:15 Podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom Amici mają własną pracownię sztuki. W jej oficjalnym otwarciu uczestniczył w piątek prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. 

]]>
- Podobnie jak pomysłodawcy pracowni, głęboko wierzę w moc sztuki i kultury. Bez względu na pochodzenie i status społeczny, wszyscy jesteśmy w stanie pielęgnować naszą wrażliwość na piękno. Sztuka ma niezwykłą moc - podnosi jakość życia, wyzwala pozytywne emocje, daje nadzieję i łączy ludzi. To właśnie za aspekt integracji poznanianek i poznaniaków pragnę szczególnie podziękować. Jestem przekonany, że nowo powstała pracownia przyniesie wiele dobrego zarówno podopiecznym stowarzyszenia jak i mieszkańcom tego fyrtla - mówi prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. 

W pomieszczeniach nowo otwartej pracowni w piątek można było zobaczyć wystawę obrazów, plakatów i kronik teatralnych oraz seans filmowy. W programie imprezy znalazły się też spotkanie z poznańskimi literatami, występy wokalne i animacje dla dzieci. Najmłodsi mogli zobaczyć m.in. pokaz magii na świeżym powietrzu. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI powstało w roku 2002. Jego celem jest pomoc dzieciom i ich rodzinom, będącym w trudnej sytuacji; pragnącym korzystać ze zdrowego stylu życia bez alkoholu. Członkami Stowarzyszenia są w większości pedagodzy i psycholodzy. 

W ramach stowarzyszenia działa już Świetlica Socjoterapeutyczna - "Pracownia Umiejętności AMICI" na os. Lecha 104a, gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą w wieku 6 - 18 lat. Oprócz zajęć socjoterapeutycznych i pomocy w nauce, prowadzone są również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci i młodzież biorą udział w warsztatach: plastycznych, modelarskich, teatralnych, informatycznych, muzycznych, kulinarnych i szachowych. Dużą atrakcją są organizowane dla nich oraz ich rodziców i zaprzyjaźnionych sponsorów imprezy (jasełki, wieczory poezji, karaoke, dni sportu, kiermasze świąteczne i parady talentów), podczas których jest okazja do wspólnej zabawy.

- O wyjątkowości Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI przesądza fakt, że działa w dwóch obszarach. Poza podstawowym zadaniem, jakim jest pomoc dzieciom i rodzinom pragnącym żyć bez problemu alkoholowego, stowarzyszenie ma jeszcze jedną, ważną misję - kulturalną. Jego podopieczni mogą korzystać z szeregu zajęć rozwojowych, rozbudzać swoją kreatywność i zdolności twórcze. Dzięki działalności wolontariuszy młodzi ludzie w trudnej sytuacji, nie tylko spędzają czas kreatywnie, ale mogą też liczyć na zrozumienie i akceptację, których często im brakuje - mówi Jacek Jaśkowiak. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 16:22:49 275128 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275128,show2.jpg 275129 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275129,show2.jpg 275130 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275130,show2.jpg 275138 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275138,show2.jpg 275131 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275131,show2.jpg 275142 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275142,show2.jpg 275140 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275140,show2.jpg 275141 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275141,show2.jpg 275132 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275132,show2.jpg 275133 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275133,show2.jpg 275134 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275134,show2.jpg 275136 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275136,show2.jpg 275137 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275137,show2.jpg 275139 <![CDATA[Otwarto Pracownię Sztuki Amici.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154050,275139,show2.jpg
154049 2020-10-09 09:42:04 Darmowe szczepienia przeciw grypie dla poznańskich seniorów i seniorek ruszą w poniedziałek, 12 października. Lista przychodni, w których można się zaszczepić, jest już znana. 

]]>
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie sezonowej przeznaczone są dla poznaniaków w wieku od 60 roku życia, a finansowane z budżetu Poznania w ramach miejskiego programu profilaktyki grypy.

Gdzie się zaszczepić

Aby się zaszczepić, należy zgłosić się do jednej z wybranych przychodni w Poznaniu: 

Jeżyce: 

- "Edictum" Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, tel. 61 847 04 54, 573 149 181;

 - Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Vitamed" s.c. ul. Galla 2D, 60-547 Poznań, tel. 61 841 17 15 

- "Nasze Zdrowie" K. Plesiński i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska ul. Strzeszyńska 63, 60-479 Poznań, tel. 61 822 10 96

Wilda:  

- NZOZ INTERMED Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul.  28 Czerwca 1956 r. Nr 149, 61-525 Poznań, tel. 61 833-29-11,

- NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego  ZDROWIE, Filia: 61-541 Poznań, ul.Osinowa14/16, tel. 61 830-34-24,

Stare Miasto:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Solna 21, 61-736 Poznań, tel. 261-57-26-26 

Nowe Miasto:

 - NZOZ Salvita Sp. z o.o., os. Lecha 120, 61-298 Poznań, tel. 61 877-84-01

 -Filia: NZOZ SALVITA Sp. z o.o., ul. Katowicka 11/U16, 61-131 Poznań, tel. 61 887-42-95

Grunwald: 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, tel. 261-57-44-04 

Uwaga, nie obowiązuje rejonizacja. Można wybrać dowolny punkt. Zasady przyjęć w poszczególnych przychodniach ustalane są indywidualnie. Po wybraniu przychodni należy się z nią skontaktować - zadzwonić pod podany w wykazie numer telefonu, by ustalić sposób zgłaszania się na szczepienia. 

W przychodni Edictum wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach. 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia szczepień wydawane będą numerki na dany dzień.

Pełny harmonogram i godziny szczepień w wybranych przychodniach można znaleźć na stronie Poznan.pl.

Warunki udziału w programie i wymagane dokumenty

Aby wziąć udział w programie, należy spełnić określone warunki. Konieczne są: 

- dokument z numerem PESEL lub ze zdjęciem i datą urodzenia,

- dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania (lub oświadczenie) i oświadczenie uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,

- podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie (można je znaleźć na stronie Poznan.pl),

- kwalifikacja lekarska (stwierdzony brak przeciwwskazań do zaszczepienia). To ważne, ponieważ szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. Jeśli zostanie ono odroczone ze wskazań zdrowotnych, uczestnik programu będzie miał wyznaczony kolejny termin i zabezpieczoną szczepionkę.

Zasady bezpieczeństwa

Ze względu na przewidywaną zwiększoną liczbę chętnych, punkt szczepień w siedzibie realizatora programu - czyli w przychodni Edictum przy ul. Mickiewicza 31 - został specjalnie przystosowany. Dla oczekujących poznaniaków przygotowana została osobna sala z miejscami siedzącymi ustawionymi z zachowaniem bezpiecznych odstępów. Podczas oczekiwania na szczepienie w sali będzie emitowany film dotyczący zachorowań na grypę. 

Do dyspozycji mieszkańców, którzy zgłoszą się tu na szczepienie, będą wolontariusze - pomogą wypełnić  ankiety, wskażą gabinet szczepień, udzielą ważnych informacji dotyczących organizacji programu.   

W związku z zagrożeniem COVID-19, na terenie wszystkich punktów szczepiących obowiązują zasady reżimu sanitarnego: zachowanie dystansu, zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk.

 Informacje o  bezpłatnych szczepieniach przeciwko grypie sezonowej można uzyskać także pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44. 

WZiSS/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 16:20:16 275116 <![CDATA[Od poniedziałku można szczepić się przeciw grypie. Zasady przyjęć w poszczególnych przychodniach ustalane są indywidualnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154049,275116,show2.jpg 275117 <![CDATA[Od poniedziałku można szczepić się przeciw grypie. Zasady przyjęć w poszczególnych przychodniach ustalane są indywidualnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154049,275117,show2.jpg
154023 2020-10-08 13:10:38 Krystyna Miłobędzka - poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka - została laureatką Nagrody im. Adama Mickiewicza w tegorocznej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Członkowie kapituły przyznali też nominacje do stypendium im. Stanisława Barańczaka. Laureaci odbiorą nagrody podczas gali, która odbędzie się 20 listopada w Centrum Kultury Zamek. 

]]>
Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2015 roku (po śmierci Stanisława Barańczaka) Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor UAM. PNL składa się z dwóch wyróżnień. Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast Stypendium im. Stanisława Barańczaka (40 tysięcy zł) trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. 

- Dziękuję prof. Piotrowi Śliwińskiemu i Marcinowi Kostaszukowi, ojcom tego pomysłu. Gdyby nie ich inicjatywa nie byłoby Poznańskiej Nagrody Literackiej - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Z uwagi na pandemię mamy trochę więcej czasu. Możemy wykorzystać go, aby poczytać. Wśród moich najlepszych doradców są: Bob Dylan, Kaczmarski i Okudżawa. Niezależnie od tego jakie są czasy, a czasy są teraz ciekawe, sądzę, że warto się wsłuchać w głos twórców literatury. 

Prezydent Poznania ogłosił nominowanych do Stypendium im. Stanisława Barańczaka.  

W tym roku są to: Monika Glosowitz - badaczka literatury i krytyczka literacka za książkę "Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet"; Agnieszka Pajączkowska - kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych, animatorka kultury za książkę "Wędrowny Zakład Fotograficzny" oraz Joanna Żabnicka - poetka za książkę "Koniec lata". 

Laureatką tegorocznej nagrody im. Adama Mickiewicza została Krystyna Miłobędzka. Jej nazwisko ogłosiła prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM.

- Nagroda im. Adama Mickiewicza przyznawana jest twórcom zasłużonym, którzy wpisali się już w krajobraz kulturowy polskiej literatury. Bardzo mnie cieszy, że trafia ona do artystki związanej z naszym miastem. Krystyna Miłobędzka to poetka, która potrafi się bawić słowem; która potrafi ze słowa wydobywać niezwykłe sensy i znaczenia. Poetka, która nie zapomina w swojej twórczości o tym, że można pisać dla najmłodszych czytelników - wyliczała prof. Bogumiła Kaniewska.

- Dość późno, właściwie już po rozstrzygnięciu nazwisk pisarek nominowanych do Stypendium im. Stanisława Barańczaka i po ustaleniu, kto otrzyma Nagrodę im. Adama Mickiewicza zauważyliśmy, że są to same kobiety. Z pewną nostalgią wspominamy czasy, kiedy kobiety nie dominowały zupełnie nad naszym światem, ale nie sądzę, aby był to powód do zmartwienia - żartował prof. Piotr Śliwiński, członek Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. - Lista nominowanych wyłoniła się w rozmowie o książkach, nie ma związku z jakąkolwiek tendencją. Po prostu, w naszym przekonaniu, nagroda za ubiegły rok powinna trafić właśnie do tych autorek. 

Laureatkę Nagrody - Stypendium im. Stanisława Barańczaka poznamy 20 listopada, podczas uroczystej gali w Centrum Kultury Zamek. Wtedy też wręczona zostanie Nagroda im. Adama Mickiewicza Krystynie Miłobędzkiej.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 13:22:33 275053 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275053,show2.jpg 275057 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275057,show2.jpg 275059 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275059,show2.jpg 275060 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275060,show2.jpg 275061 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275061,show2.jpg 275063 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275063,show2.jpg 275066 <![CDATA[Wśród nominowanych do Stypendium im. Stanisława Barańczaka jest Monika Glosowitz/ fot. UAM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275066,show2.jpg 275067 <![CDATA[Wśród nominowanych do Stypendium im. Stanisława Barańczaka jest Agnieszka Pajączkowska/ fot. Piotr Spigiel]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275067,show2.jpg 275068 <![CDATA[Wśród nominowanych do Stypendium im. Stanisława Barańczaka jest Joanna Żabnicka/ fot. UAM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275068,show2.jpg 275069 <![CDATA[Laureatką tegorocznej nagrody im. Adama Mickiewicza została Krystyna Miłobędzka/ fot. Filip Lepkowicz]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275069,show2.jpg 275070 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275070,show2.jpg 275072 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych/ fot. UAM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275072,show2.jpg 275073 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych/ fot. UAM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275073,show2.jpg 275074 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych/ fot. UAM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275074,show2.jpg 275076 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka. Znamy laureata i nominowanych/ fot. UAM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275076,show2.jpg 275077 <![CDATA[Mural z wierszem laureatki Nagrody im. Adama Mickiewicza znajduje się przy ul. Lodowej na Łazarzu. Sfinansowano go w ramach konkursu Centrum Warte Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154023,275077,show2.jpg
154022 2020-10-08 13:10:30 70 procent ankietowanych w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji trasy tramwajowej na Marcelin uznało, że taka inwestycja jest w Poznaniu potrzebna. 63 proc. wyraziło wolę rezygnacji z podróży samochodem osobowym i przesiadki na tramwaj, jeśli będzie on kursował na Marcelin. Tak wynika z przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (od 17 sierpnia do 11 września) konsultacji społecznych.

]]>
- Chciałbym podziękować wszystkim za udział w konsultacjach. To niezwykle istotne, żeby mieszkańcy mieli wpływ na kształtowanie przyszłości swojego miasta. Marcelin to obszar, który rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego tramwaj w przyszłości byłby tam bardzo potrzebny - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

W czasie trwania konsultacji społecznych wypełniono 2641 ankiet na stronie internetowej Projektu (www.tramwajmarcelin.pl), natomiast do ZTM wpłynęło łącznie 47 wniosków (42 w formie elektronicznej  oraz 5 w formie pism doręczonych na adres ZTM, w tym m.in. stanowiska Rad Osiedli Ławica oraz Grunwald Północ w formie uchwał oraz uwagi Stowarzyszenia Rowerowy Poznań).

Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi mieszkańców stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji i zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem technicznym, funkcjonalnym oraz formalno-prawnym. Za wszystkie bardzo dziękujemy.

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że około 70 proc. uczestników konsultacji jest za budową trasy tramwajowej na Marcelin, a około 63 proc. respondentów po jej powstaniu zrezygnowałoby z przejazdów samochodem na rzecz podróży tramwajem.

Kilka wariantów

W konsultacjach zaproponowano dwa warianty ewentualnego przebiegu trasy tramwajowej na Marcelin. W obu wersjach planowana trasa rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej, gdzie projektowane jest włączenie jej do istniejącego torowiska na ulicy Grunwaldzkiej. Następnie trasa przebiega ulicą Grochowską do ulicy Marcelińskiej, a dalej w kierunku zachodnim, w stronę ulicy Bułgarskiej. Dalszy przebieg torowiska rozpatrywany jest w dwóch wariantach:

Wariant 1: przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej przez ulicę Bułgarską

i Łubieńskiej do ulicy Kolorowej, tworząc "pętlę uliczną" przez ulice Pastelową i Jasną.

Wariant 2: zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ulicy Marcelińskiej i zakończenie jej "końcówką czołową" za skrzyżowaniem z ulicą Kolorową (obsługa trasy taborem dwukierunkowym).

Wariant 1 zyskał w konsultacjach większe poparcie (59 proc. wskazań). Należy jednak zauważyć, że ankietowani zaproponowali również inne przebiegi trasy tramwajowej na obszarze Marcelina, a najczęściej pojawiającym się postulatem było poprowadzenie torowiska w ciągu ulicy Bułgarskiej, na co również wskazywały w swoich uchwałach Rady Osiedli Ławica oraz Grunwald Północ. 

Warto podkreślić, że zaproponowane w koncepcji warianty są wyłącznie propozycją otwierającą dyskusję nad ostatecznym przebiegiem trasy, co nie wyklucza podjęcia dalszych prac w zakresie innych, możliwych korytarzy transportowych dla tego obszaru, w tym przede wszystkim dla preferowanego w konsultacjach korytarza w ciągu ulicy Bułgarskiej

Decyzja dopiero przed nami

Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji i konieczność przeprowadzenia dalszych analiz uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne, decyzja o budowie trasy tramwajowej zostanie podjęta w przyszłości, po ustaleniu jej szczegółowego przebiegu. Będzie ona uzależniona również od możliwości finansowych Miasta Poznania oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.

- Warunkiem realizacji tej inwestycji w najbliższych latach jest zaangażowanie finansowe w nią inwestorów, którzy tam budują lub zamierzają budować. Tak poważna inwestycja komunikacyjna zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym byłaby nową jakością w Poznaniu - dodaje Mariusz Wiśniewski.

RB, ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 15:06:26 275050 <![CDATA[Według proponowanego przy konsultacjach wariantu I tramwaj jechałby ul. Bułgarską i skręcał w w ul. Łubieńską]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154022,275050,show2.jpg 275051 <![CDATA[Według proponowanego przy konsultacjach wariantu II tramwaj jechałby ul. Marcelińską w kierunku Wałbrzyskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154022,275051,show2.jpg 275042 <![CDATA[Proponowane warianty przebiegu trasy tramwajowej na Marcelin]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154022,275042,show2.jpg 275043 <![CDATA[Wykres z podsumowania konsultacji - odpowiedzi na pytanie czy jest potrzeba budowania trasy tramwajowej na Marcelin]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154022,275043,show2.jpg 275044 <![CDATA[Wykres z podsumowania konsultacji - odpowiedzi na pytanie który środek transportu oceniany jest jako najbardziej efektywny w Poznaniu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154022,275044,show2.jpg
154021 2020-10-08 13:10:23 Brakuje krwi oraz osocza ozdrowieńców - alarmuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Pomóc mogą osoby, które przeszły COVID-19, ale także inni zdrowi mieszkańcy miasta. 

]]>
 Sytuacja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu jest trudna. Brakuje krwi niemal wszystkich grup, zwłaszcza 0Rh+, 0Rh-, ARh+, ARh-, BRh-. 

 - Nasza zasada działania jest prosta: to krew ma czekać na pacjenta, a nie pacjent na krew - podkreśla lek. med. Krzysztof Olbromski, dyrektor RCKiK w Poznaniu. - Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będzie odwrotnie. Żaden lek nie jest w stanie zastąpić krwi - dlatego wszystkich, którzy chcą i mogą ją oddać, zachęcam do oddania krwi.  

 Krew można oddać w RCKiK w Poznaniu, w oddziałach terenowych na terenie Wielkopolski oraz na akcjach wyjazdowych w mobilnych punktach poboru krwi. Szczegóły na stronie rckik.poznan.pl.  

Do oddania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Gorączka, kaszel, katar - w tym także alergiczny, duszność, biegunka czy wymioty nie pozwolą na zostanie krwiodawcą. Ważne też, by chętni w ostatnich 10 dniach nie mieli kontaktu z osoba zakażoną wirusem lub objęta kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym. W przypadku powrotu z zagranicy należy sprawdzić listę krajów, po powrocie z których obowiązuje karencja w oddawaniu krwi - aktualna lista.

 Problemem jest nie tylko mała ilość krwi. Brakuje też osocza osób, które przechorowały COVID-19. Zawiera ono przeciwciała, które wspomagają leczenie zakażonych koronawirusem z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Osocze może oddać osoba, która chorowała na COVID-19 i została uznana za zdrową, jest wieku 18-60 lat i nie choruje przewlekle, nie otrzymała w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników ani - w przypadku kobiet - nie była w ciąży. Chętny musi też spełniać wszystkie standardowe wymagania dla krwiodawców. Osocze od ozdrowieńców można oddać wyłącznie w RCKIK w Poznaniu oraz w  Oddziale Terenowym w Lesznie.

Osoba, która jest ozdrowieńcem i chce oddać osocze, przed wizytą w RCKiK musi  skontaktować się z jej pracownikami - po to, by ustalić termin wizyty i omówić sytuację. Można dzwonić pod numer tel.: 61 886 33 54 (w godz.7:30-15:00), lub wysłać mail na adres: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl

Warto też zapoznać się z wytycznymi dot. oddawania krwi i jej składników w czasie pandemii - więcej szczegółów można znaleźć na stronie rckik.poznan.pl

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 13:08:26 275062 <![CDATA[Sytuacja w RCKiK w Poznaniu jest trudna. Dlatego krew oddał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154021,275062,show2.jpg 275064 <![CDATA[Sytuacja w RCKiK w Poznaniu jest trudna. Dlatego krew oddał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154021,275064,show2.jpg 275065 <![CDATA[Sytuacja w RCKiK w Poznaniu jest trudna. Dlatego krew oddał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154021,275065,show2.jpg
154020 2020-10-08 13:10:15 W Poznaniu przybywa terenów do wypoczynku. Jednym z takich miejsc jest zrewaloryzowany park przy ul. Browarnej, który można teraz oglądać w pięknych, jesiennych barwach. Część środków na odnowienie parku pochodziła z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

]]>
Zaniedbany teren przy ul. Browarnej zupełnie zmienił swoje oblicze. Zasadzono nowe drzewa i krzewy, założono trawniki oraz wydzielono alejki spacerowe. Pojawiła się mała architektura, m.in. stoły i ławki piknikowe, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. 

Park przy ul. Browarnej powstał w latach 60. ubiegłego wieku, w rocznicę upamiętniającą XX-lecie PRL-u (taka była też jego ówczesna nazwa). Z roku na rok miejsce to było jednak coraz bardziej zaniedbane. W ostatnich latach pokrywał je nieuporządkowany gąszcz zieleni i zarośli. Park uznawano za nieistniejący, nie był zaznaczany nawet na mapach.  

Zarząd Zieleni Miejskiej przejął ten zapomniany teren w 2015 roku, do rewaloryzacji przystąpił w 2016 r. Najpierw zlecono dokumentację budowlano-wykonawczą, która uwzględniła pomysły i postulaty mieszkańców oraz została uzgodniona z Radą Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole. W 2017 r. rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się pod koniec ubiegłego roku. 

W parku wydzielono ścieżki spacerowe. Zamontowano oświetlenie, ławki i stoły piknikowe oraz kosze na śmieci. Wybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Posadzono nowe rośliny: 5126 krzewów, 370 roślin okrywowych i 27 drzew oraz założono 1,8 ha trawników.  

- Na terenie Antoninka, Zielińca i Kobylegopola brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogą się spotykać i ze sobą rozmawiać. Nie ma tam domu kultury. Dzięki rewitalizacji zaniedbanego parku poznaniacy z tej części miasta zyskali nie tylko przestrzeń do wypoczynku na świeżym powietrzu, ale również strefę integracji, gdzie mogą bezpiecznie spędzać wspólnie czas, także w dobie pandemii. Wiem, że chętnie korzystają z uroków tego miejsca - mówi Monika Danelska, radna Miasta Poznania, która złożyła na rewaloryzację parku poprawkę budżetową.  

Wśród roślin, które można podziwiać, jest azalia pontyjska. Park przy ul. Browarnej jest jedynym miejscem w przestrzeni publicznej Poznania, gdzie można zobaczyć ten krzew.

W przyszłości rośliny te będą obficie kwitnąć, ciesząc oko mieszkańców i turystów. Powierzchnia odnowionego parku to 2,1 ha. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 2,1 mln zł, z czego 600 tys. zł to środki z Poznańskiego Budżetu Poznańskiego 2019. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 13:59:30 275087 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275087,show2.jpg 275089 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275089,show2.jpg 275091 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275091,show2.jpg 275092 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275092,show2.jpg 275093 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275093,show2.jpg 275094 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275094,show2.jpg 275095 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275095,show2.jpg 275096 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275096,show2.jpg 275097 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275097,show2.jpg 275098 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275098,show2.jpg 275099 <![CDATA[Zaniedbany teren zmienił się w piękny park]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154020,275099,show2.jpg
154019 2020-10-08 13:10:08 Roboty związane z nasadzeniami zieleni i przygotowaniem ul. Małeckiego do uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania są już na zaawansowanym etapie. W przyszłym tygodniu prace przeniosą się na wschodnią stronę ulicy.

]]>
14 platanów, 500 roślin cebulowych - hiacyntów, 430 krzewów róż i trzmieliny już wkrótce pojawi się na Dolnym Łazarzu. Zagospodarowanie zielenią wybranych ulic powiązane jest z wdrożeniem Strefy Płatnego Parkowania. Porządkowanie miejsc postojowych i uwolnienie chodników od parkujących aut pozwala na przywrócenie zieleni tam, gdzie od dawna jej brakowało. Jednym z takich miejsc jest ul. Małeckiego na odcinku od rynku Łazarskiego do ul. Strusia.

Podzielone na dwa etapy prace zieleniarskie rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu po zachodniej stronie ul. Małeckiego. Obecnie trwają tam roboty brukarskie, polegające na zdjęciu nawierzchni z fragmentów chodnika i przygotowaniu podłoża do nasadzenia roślin. Na całym odcinku, po obu stronach ulicy wykonano też oznakowanie poziome, zgodne z projektem Strefy Płatnego Parkowania.

W poniedziałek 12 października, prace przeniosą się na wschodnią stronę ulicy (od strony ul. Łukaszewicza i Granicznej). Tego dnia zacznie obowiązywać tutaj zakaz zatrzymywania się, obejmujący również wyznaczone miejsca postojowe, o czym informują ustawione w miejscu robót znaki. Kierowcy muszą pamiętać, że samochody, które 12 października będą zaparkowane w miejscu planowanych prac zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu.

Ulica Małeckiego pomiędzy rynkiem Łazarskim, a ul. Strusia nadal objęta będzie zakazem ruchu, z wyłączeniem dojazdu do posesji. Równolegle firma Veolia zaplanowała wykonanie przyłącza cieplnego do budynku rynek Łazarski 21. W związku z tym na odcinku około 30 metrów od rynku będą prowadzone roboty ziemne w jezdni ul. Małeckiego. Utrudnienia dla kierowców powinny zakończyć się do 31 października - zależeć to będzie m. in. od warunków atmosferycznych.

Wszystkie osoby poruszające się w rejonie prowadzonych robót prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie. 

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 10:53:41 275019 <![CDATA[Roboty związane z nasadzeniami zieleni i przygotowaniem ul. Małeckiego do uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania są już na zaawansowanym etapie fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154019,275019,show2.jpg 275020 <![CDATA[Do poniedziałku, 12 października, samochody nie będą mogły parkować wzdłuż ul. Mateckiego fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154019,275020,show2.jpg 275024 <![CDATA[14 platanów, 500 roślin cebulowych - hiacyntów, 430 krzewów róż i trzmieliny już wkrótce pojawi się na Dolnym Łazarzu fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154019,275024,show2.jpg 275025 <![CDATA[14 platanów, 500 roślin cebulowych - hiacyntów, 430 krzewów róż i trzmieliny już wkrótce pojawi się na Dolnym Łazarzu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154019,275025,show2.jpg
153948 2020-10-07 08:54:44 Pierwsze kroki na lodzie nie muszą być trudne. Przekonają się o tym osoby, które wezmą udział w lekcjach jazdy na łyżwach, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Zajęcia będą odbywać się na lodowisku Chwiałka, od 17 października. POSiR zapraszają łyżwiarzy początkujących oraz wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

]]>
Zajęcia będą się odbywały co sobotę - do 19 grudnia włącznie. Poziom jest dopasowany do wieku i umiejętności uczestników. Na chętnych czeka kilka grup:

 • A) Dzieci początkujące 6 - 12 (nie są wymagane żadne umiejętności)
 • B) Dzieci doskonalące 6 - 12 (wymagane są umiejętności utrzymywania równowagi na lodzie oraz poruszania się do przodu i skręcania)
 • C) Młodzież początkująca 13 - 17 (nie są wymagane żadne umiejętności)
 • D) Młodzież doskonaląca 13 - 17 (wymagane są umiejętności utrzymywania równowagi na lodzie oraz poruszania się do przodu i skręcania)
 • E) Dorośli początkujący 18+ (nie są wymagane żadne umiejętności)
 • F) Dorośli doskonalący 18+ (wymagane są umiejętności utrzymywania równowagi na lodzie oraz poruszania się do przodu i skręcania)

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie to 12 osób. Łyżwy oraz kaski, które będą niezbędne podczas zajęć, można bezpłatnie wypożyczyć na lodowisku (wyposażenie jest dezynfekowane po każdym użyciu). Zalecane jest jednak posiadanie własnego sprzętu. Na zajęciach pomocne będą również ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana. Wymagana jest ciepła, najlepiej nieprzemakalna odzież.

Zapisy

Zapisy na zajęcia będą się odbywały wyłącznie drogą mailową. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: zapisy.chwialka@posir.poznan.pl. Regulamin zajęć oraz karta zgłoszenia uczestnika, którą trzeba wysłać na podany powyżej adres, są dostępne na stronie: https://posir.poznan.pl/obiekty/chwialka/lodowisko/zajecia-zorganizowane.

Koszt zajęć dla każdej z grup to 450 zł za cały kurs (dziesięć zajęć).

Ruszyła budowa lodowiska Malta

Ci, którzy potrafią już jeździć na łyżwach będą mogli niedługo korzystać z lodowiska zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Baraniaka i Jana Pawła II. Rozpoczęły się tam prace nad postawieniem Lodowiska Malta. To obiekt sezonowy. W zależności od pogody jest zwykle dostępny od połowy listopada do połowy marca. O dacie otwarcia sezonu 2020/21 będziemy informować. 

AJ/ RB/ POSiR

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 09:50:11 274981 <![CDATA[POSiR organizują naukę jazdy na łyżwach]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153948,274981,show2.jpg 274982 <![CDATA[POSiR organizują naukę jazdy na łyżwach]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153948,274982,show2.jpg 274983 <![CDATA[POSiR organizują naukę jazdy na łyżwach]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153948,274983,show2.jpg
117485 2018-04-16 13:28:09 W dwa weekendy, 3-4 i 10-11 października, prowadzone będą prace gwarancyjne w obrębie węzła tramwajowo-autobusowego Bałtyk (skrzyżowanie ulic Bukowskiej i Roosevelta). Zamknięta dla ruchu tramwajowego będzie trasa od mostu Dworcowego do Kaponiery oraz przez ulice Bukowską, Roosevelta i Grunwaldzką do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Na tym odcinku działać będzie autobus "za tramwaj".

]]>
W celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu przejazdu konieczne jest wykonanie naprawy krzyżownic na węźle Bałtyk (skrzyżowanie ulic Bukowskiej i Roosevelta). Prace będą prowadzone na koszt wykonawcy w ramach gwarancji. Wymuszą zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego (węzeł będzie bowiem nieprzejezdny).

Zmiany będą dotyczyły linii tramwajowych nr 5, 6, 8, 10, 11, 15, które będą kursować objazdami. Uruchomiona zostanie linia "autobus za tramwaj" T6 na trasie z Kaponiery do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Linia nr 7 zostanie zawieszona, w jej miejsce funkcjonować będą linie tramwajowe nr 93 (z Junikowa na Pl. Wielkopolski) i nr 97 (z Ogrodów do Starego Zoo). 

Poniżej szczegóły - tłustym drukiem zaznaczono zmienione odcinki tras.

Linia nr 5

UNII LUBELSKIEJ - Żegrze - trasa Kórnicka - Most Św. Rocha - Podgórna - Pl. Wolności - Fredry - Roosevelta - Kaponiera - Towarowa - Most Dworcowy - Głogowska - GÓRCZYN

Linia nr 6

JUNIKOWO - Grunwaldzka - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Rondo Kaponiera - Św. Marcin - Podgórna - Most Św. Rocha - Jana Pawła II - MIŁOSTOWO

Linia nr 7 - zawieszona: w jej miejsce zostaną uruchomione linie nr 93 i 97

Linia nr 93

JUNIKOWO - Grunwaldzka - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Gwarna - pl. Ratajskiego - PL. WIELKOPOLSKI

Linia nr 97

OGRODY - Przybyszewskiego - Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa - Królowej Jadwigi - Towarowa - Święty Marcin - Zwierzyniecka - STARE ZOO

Linia nr 8

GÓRCZYN - Głogowska - Most Dworcowy - Towarowa - Św. Marcin - Kaponiera - Roosevelta - Fredry - Mielżyńskiego - Pl. Wielkopolski - Wyszyńskiego - Warszawska - MIŁOSTOWO

Linia nr 10

DĘBIEC - 28 Czerwca 1956 - Górna Wilda - Królowej Jadwigi - Towarowa - Św. Marcin - Kaponiera - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - POŁABSKA

Linia nr 11

PIĄTKOWSKA - Wołyńska - Wielkopolska - Roosevelta - Kaponiera - Św. Marcin - Towarowa - Most Dworcowy - Głogowska - Hetmańska - UNII LUBELSKIEJ

Linia nr 15

OS. SOBIESKIEGO - Most Teatralny (dolny) - Kaponiera (dolna) - Dworzec Zachodni PST - Głogowska - Hetmańska - Reymonta - Grunwaldzka - BUDZISZYŃSKA

W celu zapewnienia jak najbardziej dogodnej komunikacji pomiędzy węzłem Bałtyk a rondem Jana Nowaka Jeziorańskiego, właśnie na tym odcinku uruchomiona zostanie linia autobusowa "za tramwaj" T6.

Linia nr T6

RONDO KAPONIERA - Grunwaldzka - RONDO JEZIORAŃSKIEGO - Grunwaldzka - Szylinga - Bukowska - RONDO KAPONIERA

Kursy na linii T6 będą wykonywane z podwójną częstotliwością linii tramwajowych (tj. co 10/15 minut). Przystanek początkowy dla linii T6 - Rondo Kaponiera będzie się znajdował na ul. Zwierzynieckiej przed rondem. Dodatkowy przystanek powstanie na ul. Bukowskiej w okolicy nr 11 (przy sklepie "Żabka").

Zmiany będą dotyczyć także linii autobusowych, ale w znacznie mniejszym zakresie. Dla autobusów lnr 148, 159, 163, 169 i 177 zostanie zmieniona lokalizacja przystanku początkowego, będą one odjeżdżać z przystanku "Rondo Kaponiera" na ul. Zwierzynieckiej. Linia nr 148 zostanie wydłużona do przystanku Poznań Główny. Zmiany na liniach autobusowych obejmują wszystkie kursy od godz. 23.00 w piątek do godz. 4.30 w poniedziałek.

Więcej informacji na ten zmian na stronie ZTM Poznań.

RB, ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 10:25:54 273774 <![CDATA[Węzeł Bałtyk - skrzyżowanie ulic Roosevelta i Bukowskiej fot. ZTM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,117485,273774,show2.jpg 273772 <![CDATA[Schemat sieci tramwajowej od 1 paździenika]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,117485,273772,show2.jpg 273773 <![CDATA[Schemat sieci tramwajowej w dwa weekendy kiedy będą prowadzone prace na węźle Bałtyk]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,117485,273773,show2.jpg
154026 2020-10-08 13:11:03 Miasto - podobnie jak cała Polska - zostało objęte żółtą strefą w związku z pandemią koronawirusa. Oznacza to dodatkowe obostrzenia dla poznanianek i poznaniaków. Zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej będzie obowiązkowe już od soboty. Mniej osób będzie mogło zasiąść na widowni w kinie czy teatrze, zmniejszono też limit gości na weselu. 

]]>
W czwartek, 8 października, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział objęcie żółtą strefą całego kraju (z wyjątkiem powiatów, w których obowiązuje strefa czerwona).  Dodatkowe obostrzenia będą obowiązywać już od najbliższej soboty, 10 października - mają pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenu. 

Co się zmieni

Od soboty, 10 października, obowiązkowe będzie noszenie maseczek w miejscach publicznych - nawet, jeśli jest zachowana odległość 1,5 m od innych osób. Z tego obowiązku wyłączone będą tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. 

Zasłanianie ust i nosa nadal jest obowiązkowe w autobusach i tramwajach, sklepach, zakładach usługowych, kościołach, zakładach pracy i urzędach. Zwolniono za to z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.

- Noszenie masek ochronnych i zachowywanie dystansu to najlepsze, co każdy z nas może zrobić, by chronić siebie i bliskich - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Proszę wszystkich poznaniaków: zachowujmy zasady higieny, często myjmy ręce i przestrzegajmy obostrzeń. Tylko w ten sposób możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Ograniczony będzie limit publiczności w kinach i na wydarzeniach sportowych - w strefie żółtej zajętych może być tylko 25 proc. miejsc na widowni. To samo dotyczy spektakli teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, chyba, że odbywają się one na otwartej przestrzeni - wtedy może wziąć w nich udział maksymalnie 100 osób.

Tylko 75 osób może wziąć udział w weselu (nie licząc obsługi) i innej uroczystości rodzinnej - uwaga, z tej zmiany zostaną wyłączone wesela, które odbywają się w najbliższy weekend. To obostrzenie ma wejść w zycie dopiero 17 października. W innych imprezach i spotkaniach może wziąć udział do 100 osób. 

W lokalach gastronomicznych może przebywać maksymalnie jedna osoba na 4 metry kwadratowe (wyłączając obsługę). Dokładnie takie samo ograniczenie dotyczy organizacji kongresów i targów. Jeszcze mniej klientów może równocześnie wejść na siłownię - tu dopuszczalna jest jedna osoba na 7 mkw - oraz do wesołych miasteczek, parków rekreacyjnych i parków rozrywki, gdzie limit to 1 osoba na 10 mkw

Od soboty w całym kraju obowiązywać ma również nowy zakaz udostępniania lokali do imprez. Chodzi o punkty gastronomiczne, które nie mają w swojej działalności gospodarczej organizowania imprez, ale udostępniają przestrzeń w tym celu. Obowiązuje też zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinny być co najmniej 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Co się nie zmienia

W autobusach i tramwajach nadal można przewozić tyle osób, ile jest miejsc siedzących - albo tyle, ile wynosi połowa wszystkich miejsc. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos. Wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej są dezynfekowane każdego dnia, w trakcie codziennego sprzątania. W przypadku najmniejszego choćby podejrzenia, że autobusem lub tramwajem mogła podróżować osoba zakażona koronawirusem - kurs jest natychmiast przerywany, a pojazd zjeżdża do zajezdni, gdzie jest wietrzony, a następnie kilkakrotnie odkażany. Dodatkowo wszystkie tramwaje i autobusy wyposażono w automatyczne, bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. 

Klienci sklepów nadal mają obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. Ciągle dopuszczalna jest działalność hotelarska, nie mogą jednak działać kluby nocne i dyskoteki. Na basenach i aquaparkach dopuszczalne jest maksymalne 75-procentowe obłożenie. 

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-08 17:57:19 274943 <![CDATA[Od 10 października Poznań, podobnie jak większość kraju, znajdzie się w żółtej strefie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154026,274943,show2.jpg 274944 <![CDATA[Od 10 października Poznań, podobnie jak większość kraju, znajdzie się w żółtej strefie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154026,274944,show2.jpg 274953 <![CDATA[Od 10 października Poznań, podobnie jak większość kraju, znajdzie się w żółtej strefie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154026,274953,show2.jpg 274954 <![CDATA[Od 10 października Poznań, podobnie jak większość kraju, znajdzie się w żółtej strefie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154026,274954,show2.jpg
154025 2020-10-08 13:10:52 Przez najbliższe dni na Torze Regatowym Malta w Poznaniu będzie można oglądać zmagania najlepszych wioślarzy Starego Kontynentu. W Mistrzostwach Europy Seniorów weźmie udział ponad 600 zawodników z 31 krajów. Biało-czerwone barwy reprezentować będzie 13 załóg. Tegoroczne zawody będą jednak nietypowe - przez cały czas ich trwania obowiązywać będzie ścisły reżim sanitarny. Impreza potrwa do niedzieli, 11 października. 

]]>
Na ten dzień zawodnicy i kibice czekali od wielu miesięcy. W czwartek w stolicy Wielkopolski oficjalnie otwarto Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie, które pierwotnie miały odbyć się w czerwcu, ale zostały przełożone z powodu pandemii koronawirusa. Z tego też względu to jedyne międzynarodowe zawody seniorów w tym sezonie. Uroczystej inauguracji imprezy dokonał Ryszard Stadniuk, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W ceremonii otwarcia wziął udział także Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. 

- Jesteśmy dumni, że już po raz czwarty będziemy gościć najlepszych zawodników Europy. Jest to tym bardziej wyjątkowe, że spotykamy się w trudnym okresie światowej pandemii. Życzę wszystkim uczestnikom regat wspaniałych wyników sportowych, niezapomnianych wrażeń oraz dużo zdrowia i bezpiecznego powrotu do domu - powiedział zastępca prezydenta Poznania. 

Zawody zostaną rozegrane w dniach 9-11 października na Torze Regatowym Malta. Do rywalizacji stanie ponad 600 zawodników z 31 krajów. W piątek w godz. 09:00-13:00 odbędą się eliminacje, a w godz. 15:30-16:45 repasaże. W sobotę  od godz. 9:00 do 12:20 będą trwały półfinały i finały C/D. Z kolei w niedzielę w godz. 08:27-09:40  będzie można zobaczyć finały B, a w godz. 09:50-15:00 finały A. 

Organizatorem zawodów jest Miasto Poznań, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo. Więcej informacji o mistrzostwach można znaleźć na stronie zawodów: erch2020.eu

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Poznaniu:

 • Jedynka kobiet (LW 1x): Katarzyna Wełna (AZS AWF Kraków)
 • Dwójka kobiet (LW 2x): Weronika Deresz/ Jaclyn Stelmaszyk (Posnania Poznań)
 • Czwórka bez sterniczki kobiet (W 4-):  Monika Chabel/ Maria Wierzbowska (Lotto Bydgostia)/ Paulina Grzella (BTW Bydgoszcz)/ Olga Michałkiewicz (AZS AWF Gorzów Wlkp.)
 • Czwórka podwójna kobiet (W 4x): Agnieszka Kobus-Zawojska Agnieszka (AZS AWF Warszawa)/ Katarzyna Boruch (AZS AWF Gorzów Wlkp.)/ Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz)/ Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń)
 • Jedynka wagi lekkiej mężczyzn (LM 1x): Łukasz Sawicki (AZS AWF Warszawa)
 • Jedynka mężczyzn (M 1x):  Natan Węgrzycki-Szymczyk (AZS AWF Warszawa)
 • Dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn (LM 2x): Artur Mikołajczewski (Gopło Kruszwica)/ Jerzy Kowalski (Gopło Kruszwica)
 • Dwójka bez sternika mężczyzn (M 2-): Bartosz Modrzyński (BTW Bydgoszcz)/ Łukasz Posyłajka (AZS Szczecin)
 • Dwójka podwójna mężczyzn (M 2x): Mateusz Biskup Mateusz (Lotto Bydgostia)/ Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń)
 • Czwórka podwójna mężczyzn (M 4x):  Adam Wicenciak (WTW Włocławek)/ Wiktor Chabel (Posnania Poznań)/ Dominik Czaja/ Szymon Pośnik (obaj AZS AWF Warszawa)
 • Czwórka bez sternika mężczyzn (M 4-): Marcin Brzeziński (WTW Warszawa)/ Mikołaj Burda (Lotto Bydgostia)/ Michał Szpakowski (Zawisza Bydgoszcz)/ Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz)

Tegoroczne mistrzostwa to także pierwsze zawody tej rangi podczas, których wystartują sportowcy z niepełnosprawnościami. Do Poznania przyjechało 26 parawioślarskich osad z 12 europejskich krajów. Polskę reprezentować będą:

 • Jedynka mężczyzn (PR1M1x): Jarosław Kailing 
 • Dwójka podwójna (PR2Mix2): Jolanta Majka i Michał Gadowski 

Zasady bezpieczeństwa

Na cały czas trwania zawodów wprowadzone zostały przepisy i zasady specjalne, które mają zapewnić zawodnikom, publiczności, dziennikarzom, wolontariuszom i organizatorom maksimum bezpieczeństwa. Na terenie toru regatowego obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz dezynfekowania rąk.

Ustalony reżim sanitarny obowiązywać będzie wszystkie osoby biorące udział w zawodach i z nimi powiązane - nie tylko podczas przebywania na torze regatowym Malta w trakcie zawodów czy treningów, ale również poza wyznaczonym zakresem godzinowym. Wprowadzono ścisłą kontrolę poruszania się oraz ograniczony dostęp do poszczególnych stref. Tylko połowa trybun została udostępniona dla publiczności.

Wszelkie komunikaty, listy startowe czy wyniki wyścigów będą w większości przekazywane za pomocą stworzonej do tego aplikacji na telefon, a także dostępne na stronach internetowych dotyczących wydarzenia. 

Poznań po raz kolejny gospodarzem Mistrzostw Europy Seniorów

Wioślarskie mistrzostwa Europy mają najdłuższą historię spośród największych imprez sportowych w tej dyscyplinie. Pierwsze odbyły się na jeziorze Orta we Włoszech w 1893 roku. Przez następne 80 lat, do 1973 roku mistrzostwa Europy odbywały się co roku, z przerwami na lata pierwszej i drugiej wojny światowej.

Polacy po raz pierwszy wystartowali w ME w 1925 roku w Pradze (brązowy medal Andrzeja Osiecimskiego-Czapskiego w jedynce; czwarte miejsce ósemki, a czwórka podwójna odpadła w przedbiegach). Pierwszy złoty medal dla Polski w mistrzostwach Europy wywalczyli Henryk Budziński i Jan Krenz-Mikołajczak (KW-04 Poznań) w dwójce bez sternika w 1930 roku w Liege w Belgii.

Polska, jako gospodarz mistrzostw Europy, zadebiutowała w 1929 roku. Zawody zostały rozegrane w Bydgoszczy, a Polacy wywalczyli cztery medale - jeden srebrny i trzy brązowe. W 1958 roku mistrzostwa Europy gościły po raz pierwszy na jeziorze Maltańskim w Poznaniu. W rywalizacji kobiet Polskę reprezentowało pięć osad: jedynka, dwójka podwójna, dwie czwórki ze sterniczką, w rywalizacji mężczyzn startowało siedem polskich osad: jedynka, dwójka podwójna, dwójka bez sternika, dwójka ze sternikiem, czwórka bez sternika, czwórka ze sternikiem. W 1973 roku ME odbyły się w Moskwie, a potem nastąpiła długa przerwa w ich rozgrywaniu. Dopiero w maju 2006 roku FISA przywróciła mistrzostw Europy, a gospodarzem tej imprezy w 2007 roku został Poznań. 

W stolicy Wielkopolski czołowi wioślarze Europy zmierzyli się ze sobą po raz kolejny w 2015 roku. Swoje zwycięstwo świętowały wówczas Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, zdobywając swój złoty medal w konkurencji dwójek podwójnych. Dwa trzecie miejsca przypadły paniom z czwórki podwójnej w składzie: Agnieszka Kobus, Joanna Leszczyńska, Monika Ciaciuch i Maria Springwald oraz Weronice Deresz i Joannie Dorociak w konkurencji dwójek podwójnych wagi lekkiej. 

W sumie w Mistrzostwach Europy Polacy zdobyli 29 medali brązowych, 32 srebrne i 14 złotych.

W 2009 roku Poznań był  także gospodarzem Mistrzostwa Świata Seniorów. 

WS/JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-08 19:55:29 274951 <![CDATA[W czwartek oficjalnie otwarto Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie. Tego samiego dnia rozpoczęły sie też pierwsze treningi na Torze Regatowym Malta, fot. Detlev Seyb / myrowingphoto.com]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154025,274951,show2.jpg 274952 <![CDATA[W czwartek oficjalnie otwarto Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154025,274952,show2.jpg 274950 <![CDATA[W czwartek oficjalnie otwarto Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie. Tego samiego dnia rozpoczęły sie też pierwsze treningi na Torze Regatowym Malta, fot. Detlev Seyb / myrowingphoto.com]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154025,274950,show2.jpg
154024 2020-10-08 13:10:45 Od przyszłego roku Poznańska Kolej Metropolitalna będzie jeździć do Kościana. Z dziewięciu zaplanowanych linii Poznańskiego Węzła Kolejowego na siedmiu funkcjonują już połączenia kolejowe w systemie PKM. Są to linie z Poznania (i z powrotem) do Gniezna, Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla, Rogoźna, Wągrowca, Wrześni.

]]>
- Bardzo mnie cieszy to nowe połączenie i fakt, że w tych trudnych warunkach kontynuujemy ten ważny dla naszego regionu projekt. Ten kierunek jest bardzo istotny ze względu na dużą liczbę osób mieszkających wzdłuż trasy do Kościana, którzy będą mieli alternatywę dla dojazdu do Poznania samochodem. Jestem przekonany, że gdy poradzimy sobie z pandemią, to bardzo wiele osób będzie korzystało z tej możliwości dotarcia do Poznania, ale także w przeciwnym kierunku, odwiedzając np. Puszczykowo, czy Wielkopolski Park Narodowy - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Na lata 2021-2022 przypada realizacja kolejnego etapu uruchamiania połączeń PKM na pozostałych dwóch liniach, w kolejności uzależnionej od zakończenia ich modernizacji przez PKP PLK. Zakończenie prac na linii kolejowej nr 271 pozwala od 1 stycznia 2021 roku wprowadzić do kolejowego rozkładu jazdy połączeń PKM w relacji Poznań Główny - Kościan. 

W czwartek, 8 października, podpisano porozumienia "o podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej", która na linii Poznań Główny - Kościan zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2021 roku. W dalszej kolejności zostanie podpisane porozumienie dla ostatniej linii PKM prowadzącej z Poznania Głównego do Wronek. Uruchomienie tej linii będzie możliwe po zakończeniu modernizacji linii kolejowej nr 351.

Pierwotnie porozumienie miało być podpisane na dworcu w Luboniu. Jednak w związku z panującą pandemią, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Metropolia Poznań podjął decyzję o zmianie planów. Dokumenty zostały podpisane przez większość przedstawicieli samorządów zdalnie, natomiast w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisy złożyli: Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania (prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań) i Marian Szkudlarek - Burmistrz Swarzędza i członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań). 

O godz. 10 porozumienie podpisali przedstawiciele samorządów położonych wzdłuż linii kolejowej Poznań - Kościan, natomiast o godz. 10.45, przedłużenie na kolejne 3 lata podpisali przedstawiciele gmin i powiatów położonych wzdłuż linii do Grodziska Wielkopolskiego. O godzinie 14, również w urzędzie marszałkowskim, podpisano (również częściowo zdalnie) porozumienia przedłużone na kolejne 3 lata z przedstawicielami samorządów położonych wzdłuż linii z Poznania do Nowego Tomyśla, Jarocina i Wągrowca. W tych ostatnich przedstawicielem stolicy Wielkopolski był Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Poznańska Kolej Metropolitalna jest przykładem klasycznej samorządności. Właśnie gdyby nie samorządy, to rozwiązanie lokalnych problemów komunikacyjnych mieszkańców naszych gmin i miast zapewne nie miałaby miejsca. Chcę podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w tym projekcie, a ci którzy jeszcze się wahają dostrzegą, a na pewno ich mieszkańcy, że warto rozwijać to unikatowe rozwiązanie na taką skalę w naszym kraju - dodaje Mariusz Wiśniewski.

Dokumenty, które zostały podpisane, zawierają m.in.deklarację udziału samorządów we współfinansowaniu PKM. Porozumienia obowiązywać będą przez 3 lata, do 31 grudnia 2023 roku z możliwością kontynuacji. 

Następnym etapem będzie podpisanie przez samorządy umów z Województwem Wielkopolskim. Nastąpi to w grudniu 2020 roku. Porozumienia (i umowy) podpisane z samorządami na liniach do Gniezna, Rogoźna oraz Wrześni podpisane zostały w 2019 roku i obowiązują do grudnia 2022 r.

Poznańska Kolej Metropolitalna to oparte na zasadzie solidaryzmu, wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz 39 gmin i 10 powiatów położonych wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego.

Funkcjonowanie PKM docelowo, po uruchomieniu wszystkich dziewięciu linii, obejmie obszar w promieniu około 50 km od Poznania, wyznaczany przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach: Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Grodzisk Wlkp., Jarocin, Wronki, Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września.

W czerwcu 2018 roku pociągi z logo PKM wyruszyły na cztery linie, z Poznania w kierunku: Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla i Wągrowca. Do Rogoźna, Wrześni i Gniezna składy w systemie PKM zostały uruchomione w latach 2019 i 2020.

Celem PKM jest zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie oraz zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w Poznaniu. Poznańska Kolei Metropolitalna ma zachęcić mieszkańców regionu do korzystania ze zbiorowego transportu publicznego i preferowanie ekologicznego transportu kolejowego w codziennych wyborach.

W najbliższych czasie PKM wzbogaci się o nowy tabor. 

- Jeszcze w tym roku Koleje Wielkopolskie będą dysponowały czterema nowymi pociągami spalinowymi, większymi niż dotychczas, bo trójczłonowe i mogące pomieści 350 osób. Poprawi to znacznie standard podróżowania - zaznacza Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-08 15:41:40 274922 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274922,show2.jpg 274923 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274923,show2.jpg 274924 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274924,show2.jpg 274925 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274925,show2.jpg 274926 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274926,show2.jpg 274927 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274927,show2.jpg 274928 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274928,show2.jpg 274929 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274929,show2.jpg 274930 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274930,show2.jpg 274931 <![CDATA[W Urzędzie Marszałkowskim podpisy złożyły trzy osoby. Przedstawiciele gmin, miast i powiatów zrobili to zdalnie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274931,show2.jpg 274955 <![CDATA[Mapa tras Poznańskiej Kolei Metropolitalnej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,154024,274955,show2.jpg
153947 2020-10-07 08:54:37 Pierwsza partia szczepionek na grypę dotarła już do Poznania. Szczepienia w ramach miejskiego programu ruszą już w najbliższy poniedziałek, od tego też dnia będzie można zgłaszać się do realizatora i współpracujących z nim przychodni. Ich wykaz będzie opublikowany w najbliższych dniach.  Miasto zamówiło więcej dawek, tak by łącznie mogło z nich skorzystać nawet do 7 tysięcy poznanianek i poznaniaków.

]]>
Z programu profilaktycznego będą mogły skorzystać osoby od 60 roku życia, które są czasowo lub na stałe zameldowane w Poznaniu i tutaj rozliczają swój podatek. W ubiegłym roku z bezpłatnych szczepień mogło skorzystać ponad 5 tysięcy poznaniaków i poznanianek - w tym roku, ze względu na pandemię, zainteresowanie jest znacznie wyższe.

Pierwsza partia - ok. trzy tysiące szczepionek - dotarła już do Poznania. Trwają prace związane z rozdzieleniem ich na poszczególne przychodnie, ich lista i szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania się będą znane najpóźniej w piątek. Miasto zamówiło więcej dawek - jeśli szczepionka będzie dostępna na rynku, to zamówienie zostanie zrealizowane i w tym roku będzie mogło z niej skorzystać do 7 tysięcy mieszkańców, pod warunkiem, że cena szczepionki nie ulegnie drastycznej zmianie. Realizatorem miejskiego programu jest spółka Edictum.

Miasto każdego roku kupuje szczepionki przeciw grypie, z których później mogą bezpłatnie skorzystać poznańscy seniorzy i seniorki - wynika to z przyjętego w 2018 roku programu profilaktyki zachorowań. Zakładał on, że szczepienia przeciwko tej chorobie będą finansowane z budżetu Poznania przez kolejne 5 lat. Planowany koszt programu to 1,5 mln zł - po 300 tys. na rok. Jednak po wybuchu pandemii Miasto wyda o 150 tys. zł więcej na szczepionki - zgodzili się na to radni. Dodatkowe pieniądze pozwolą zaszczepić o 2 tysiące seniorów więcej niż zwykle, pod warunkiem, że na rynku będzie dostępna odpowiednia liczba szczepionek.

Eksperci zgodnie twierdzą, że szczepienia przeciw grypie są jedyną efektywną i bezpieczną metodą profilaktyki tej choroby i jej powikłań. Szczególnie ważne są dla osób z grupy o wysokim ryzyku wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych, a także dla ludzi z ich otoczenia oraz ich opiekunów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca szczepienia przeciwko grypie sezonowej kobietom w ciąży, dzieciom w wieku 6-59 miesięcy, osobom starszym, przewlekle chorym oraz pracownikom służby zdrowia. W Polsce sezon grypowy trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. 

 AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 16:19:40 274803 <![CDATA[Wykaz przychodni, w których mogą się zaszczepić seniorzy, zostanie opublikowany jeszcze w tym tygodniu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153947,274803,show2.jpg 274804 <![CDATA[Wykaz przychodni, w których mogą się zaszczepić seniorzy, zostanie opublikowany jeszcze w tym tygodniu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153947,274804,show2.jpg
153946 2020-10-07 08:54:23 Pierwszy fragment nowego torowiska został już ułożony w rejonie parku Kosynierów, czyli przy pętli Wilczak i os. Pod Lipami. Najpierw zamontowano specjalne elementy konstrukcyjne, na których ułożone są już betonowe podkłady i szyny. Wytyczono także miejsca na słupy, na których docelowo zawieszona zostanie sieć trakcyjna. Tramwaj z pętli Wilczak pojedzie tym torowiskiem w przyszłości do ul. Błażeja na Naramowicach. W środę postępy na placu budowy sprawdzał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz przedstawiciele wykonawcy.

]]>
- Bardzo dobrze, że poznaniacy, a zwłaszcza osoby mieszkające przy przyszłej trasie, widzą stały postęp prac. Szczególnie na wyobraźnię działają już położone w wielu miejscach szyny. Świadczą one o tym, że już w przyszłym roku dojedziemy do ul Włodarskiej, a w 2022 do końca zaplanowanej trasy - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

FILM

- Przebieg trasy na odcinku winogradzkim jest już bardzo dobrze widoczny. Cieszymy się, że po około czterech miesiącach od rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych ułożone są pierwsze fragmenty torowiska, którym tramwaj pojedzie na Naramowice. Skupiamy się jednak nie tylko na rejonie parku Kosynierów, bo prace prowadzone są niemal na całym, ponad trzykilometrowym placu budowy - dodaje Grzegorz Bubula, wiceprezes PIM.

Obecnie trwają przygotowania do montażu pierwszych elementów torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Naramowickiej, które w dalszym ciągu przejezdne dla kierowców jest tylko na północnej stronie. W kolejnym etapie prac ruch przełożony zostanie na drugą stronę skrzyżowania (po wybudowaniu torowiska). Na odcinku między ul. Serbską a Włodarską kontynuowane są prace nad sieciami podziemnymi i formowaniem tzw. koryta tramwajowego, czyli miejsca na torowisko. Między ul. Włodarską a Lechicką także tworzone jest koryto, ale w tym przypadku na drogę. Prace nad przebudową i budową uzbrojenia terenu prowadzone są również na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej z Lechicką, gdzie powstaje także łącznik z ul. Lechickiej do ul. Dworskiej. Docelowo będzie tu węzeł z dwupoziomowym układem dróg, dzięki któremu tramwaj przejedzie bezkolizyjnie nad ul. Lechicką. Miejsce dla tramwaju jest także przygotowywane na odcinku od ul. Sarmackiej do Łużyckiej - trwa zagęszczanie gruntu.

Przy pętli Wilczak i ulicy Jasna Rola zakończono już prace nad fundamentami pod stacje prostownikowe, które będą zasilały przyszłą trasę tramwajową.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wyburzanie ostatniego budynku kolidującego z przebiegiem trasy, który znajduje się przy ul. Naramowickiej 149. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

W dalszym ciągu na zamkniętym fragmencie ul. Naramowickiej zapewnione są przejścia i możliwość przejazdu dla rowerzystów, ale ze względu na dynamikę trwających robót, zmiany w sposobie poruszania mogą być konieczne nawet w ciągu dnia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Uruchomienie części trasy tramwajowej do przystanku "Włodarska" planowane jest w przyszłym roku, a całości do ul. Błażeja na Naramowicach - wiosną 2022 r.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 12:49:01 274772 <![CDATA[Na odcinku miedzy ul. Słowiańską a Serbską w wielu miejscach położone już są szyny]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274772,show2.jpg 274773 <![CDATA[Na odcinku miedzy ul. Słowiańską a Serbską w wielu miejscach położone już są szyny]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274773,show2.jpg 274774 <![CDATA[Obecnie trwają przygotowania do montażu pierwszych elementów torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Naramowickiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274774,show2.jpg 274775 <![CDATA[Obecnie trwają przygotowania do montażu pierwszych elementów torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Naramowickiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274775,show2.jpg 274776 <![CDATA[Na odcinku między ul. Serbską a Włodarską kontynuowane są prace nad sieciami podziemnymi i formowaniem tzw. koryta tramwajowego]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274776,show2.jpg 274777 <![CDATA[Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, wraz z przedstawicielami PIM i wykonawcy na terenie budowy trasy tramwajowej na Naramowice]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274777,show2.jpg 274778 <![CDATA[Skrzyżowanie ulicy Lechickiej z Naramowicką, gdzie powstanie węzeł z trasą tramwajową poprowadzoną po wiadukcie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274778,show2.jpg 274779 <![CDATA[Skrzyżowanie ulicy Lechickiej z Naramowicką, gdzie powstanie węzeł z trasą tramwajową poprowadzoną po wiadukcie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274779,show2.jpg 274780 <![CDATA[W przyszłym tygodniu rozpocznie się wyburzanie ostatniego budynku kolidującego z przebiegiem trasy, który znajduje się przy ul. Naramowickiej 149]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274780,show2.jpg 274781 <![CDATA[Miejsce dla tramwaju jest także przygotowywane na odcinku od ul. Sarmackiej do Łużyckiej - trwa zagęszczanie gruntu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274781,show2.jpg 274782 <![CDATA[Trasa za ul. Łużycką przebiegać będzie między os. Łokietka a blokami stojącymi wzdłuż ul. Naramowickiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274782,show2.jpg 274801 <![CDATA[Na odcinku miedzy ul. Słowiańską a Serbską w wielu miejscach położone już są szyny]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274801,show2.jpg 274802 <![CDATA[Obecnie trwają przygotowania do montażu pierwszych elementów torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Naramowickiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153946,274802,show2.jpg
153945 2020-10-07 08:54:13 Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych - najstarsi poznaniacy i poznanianki mogą skorzystać z bezpłatnego porządkowania nagrobków bliskich osób. Usługa jest częścią pakietu Viva Senior, obejmuje miejskie cmentarze na Miłostowie i na Junikowie.

]]>
Ze wsparcia mogą skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 80 rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Usługa jest darmowa - wykonawca nie może zażądać żadnych dodatkowych opłat. 

- Ta pomoc zawsze była przydatna, ale teraz, podczas pandemii, staje się podwójnie potrzebna - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Pozwala nie tylko oszczędzić czas, ale przede wszystkim zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych - to moment, gdy wielu z nas chce uporządkować groby bliskich. Zachęcam seniorów, by skorzystali z miejskiego wsparcia.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek, PESEL, numer telefonu) i dokładne miejsce położenia grobu oraz dane osoby w nim pochowanej. Jeśli poda też adres mailowy, wówczas dostanie na skrzynkę zdjęcia nagrobka przed i po sprzątaniu. Zgłaszający powinien też dokładnie opisać, jaki zakres usługi go interesuje.

Osoba sprzątająca może umyć tablicę i płytę nagrobka, a także krzyż oraz wyszorować je szczotką. Uwaga: usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze i zostawić je przed nagrobkiem lub wynieść je na śmietnik, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół grobu (w promieniu 15 cm), zebranie liści i zagrabienie piachu. Jeśli temperatury spadną poniżej zera, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie płyty nagrobka i krzyża.

Usługa jest wykonywana przez cały rok, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a czas oczekiwania jest uzależniony od aktualnej liczby zgłoszeń. Firma porządkująca dysponuje własnym przenośnym sprzętem i środkami gwarantującymi prawidłowe i bezpieczne uporządkowanie nagrobka.

Więcej informacji na temat działań wspierających seniorów jest dostępnych na stronie: poznan.pl

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 15:29:02 274785 <![CDATA[Usługa jest częścią pakietu Poznań Viva Senior]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153945,274785,show2.jpg 274786 <![CDATA[Usługa jest częścią pakietu Poznań Viva Senior]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153945,274786,show2.jpg
153944 2020-10-07 08:53:59 Miasto ogłosiło konkurs na projekt pomnika upamiętniającego króla Przemysła II. Monument będzie zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku - u zbiegu ulic: Ludgardy, Franciszkańskiej i Zamkowej. 

]]>
Przemysł II to postać niezwykle ważna dla Poznania i regionu. Był ostatnim męskim przedstawicielem wielkopolskiej linii Piastów, księciem poznańskim, a następnie księciem wielkopolskim i krakowskim oraz królem Polski w latach 1295-1296. Pomnik upamiętniający władcę ma stanąć w centrum Poznania, na tzw. Wzgórzu Przemysła, gdzie w średniowieczu mieścił się zamek będący siedzibą książąt wielkopolskich. 

Miasto Poznań, we współpracy z Jackiem Wojciechowskim, fundatorem monumentu i nagród w konkursie, ogłosiło właśnie otwarty, dwuetapowy konkurs na projekt pomnika króla Przemysła II. Skierowany jest on do profesjonalnych artystów rzeźbiarzy, którzy do 28 października mogą zgłaszać swój udział. Osoby spełniające formalne wymagania zostaną zaproszone do pierwszego etapu i złożenia opracowań studialnych - zamysłu projektowego. Spośród nich sąd konkursowy do drugiego etapu zakwalifikuje 6 najlepszych prac. Laureatów konkursu poznamy w lutym 2021 r. Zwycięzca I nagrody otrzyma 40 tys. zł. 

Celem konkursu jest wykonanie projektu pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w jego najbliższym otoczeniu oraz wskazanie docelowej lokalizacji monumentu na Wzgórzu Przemysła. Artyści w swoich pracach powinni brać pod uwagę uwarunkowania związane z kontekstem historyczno - przestrzennym. Chodzi o sąsiedztwo Zamku Przemysła, kościoła oo. Franciszkanów, a także pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Koncepcja powinna uwzględniać również osie widokowe ul. Ludgardy, Franciszkańskiej i Góry Przemysła, ukształtowanie terenu oraz historyczną tkankę ulic Starego Miasta. 

Postać króla ma być przedstawiona realistycznie z atrybutami władzy i rzemiosła rycerskiego przełomu XIII i XIV wieku. Wśród innych form pomnika pod szczególną rozwagę uczestników konkursu poddaje się konną formę monumentu.

Oceną nadesłanych prac zajmie się sąd konkursowy, w którym zasiądą: prof. dr Adam Myjak - artysta rzeźbiarz, prof. Jerzy Fober - artysta rzeźbiarz, Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejska Konserwator Zabytków, wiceprzewodnicząca zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba - członek zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Instytutu Historii Sztuki UAM, dr Tomasz Jędrzejewski - członek zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak - członek zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, Piotr Waśko - przedstawiciel wnioskodawcy, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, Jacek Wojciechowski - fundator pomnika i nagród w konkursie, współorganizator konkursu, Zenon Wośkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Fundator pomnika na budowę monumentu oraz pozostałe czynności związane z inwestycją planuje przeznaczyć 1,5 mln zł.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pozostałe niezbędne dokumenty i informacje dostępne są na stronie https://www.poznan.pl/architektura/

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 16:17:39 274800 <![CDATA[Postać króla ma być przedstawiona z atrybutami władzy i rzemiosła rycerskiego przełomu XIII/XIV wieku.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153944,274800,show2.jpg
153943 2020-10-07 08:53:38 Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku. Do wiosny 2021 roku wygrodzona zostanie strefa prac po wschodniej stronie płyty rynku, koło domków budniczych i Ratusza.

]]>
AKTUALIZACJA 27.10.2020

27 października, około godz. 23 na teren wykopalisk archeologicznych na Starym Rynku dostarczona będzie palownica. Zostanie ona wprowadzona od ul. Paderewskiego. 

Od środy, 28 października, rozpocznie się palowanie. Prace zaplanowano na tydzień roboczy pod warunkiem nie wystąpienia kolizji podziemnych. Dojazdy betonowozów będą odbywał się ul. Woźną na odcinku Rynek do ul. Klasztornej. Praca palownicy polegają na wierceniu otworów (ok.50szt) do głębokości 8m poniżej poziomu płyty Rynku w celu zamocowania konstrukcji stalowej zabezpieczającej ściany wykopu. Może być ona uciążliwa ze względu na hałas. Będzie się odbywała w godzinach od 7.00 d0 17.00.

Ciężki sprzęt wyjedzie po zakończeniu palowania i rozpoczną się zasadnicze archeologiczne prace badawcze.

_____________________________________________________________________________________

Objazd dla pojazdów, które muszą i mogą wjechać na płytę rynku wyznaczono jego północną częścią.

Ponadto, z uwagi na konieczność obsługi stanowisk archeologicznych, w pierwszym etapie prac przyległy do Starego Rynku odcinek ul. Woźnej zostanie otwarty dla ruchu pojazdów z terenu badań. Utrzymany zostanie ruch pieszych na chodnikach ul. Woźnej i wokół wygrodzenia na płycie Starego Rynku. 

W etapie drugim prac pozostaną obowiązujące wcześniej zmiany na płycie, natomiast przywrócona zostanie stała organizacja ruchu na ul. Woźnej.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-28 08:15:07 276715 <![CDATA[Palownica przygotuje teren pod wykop, w którym toczyć się będą prace archeologiczne]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153943,276715,show2.jpg 276714 <![CDATA[Na Stary Rynek przyjechała już palownica]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153943,276714,show2.jpg 274764 <![CDATA[Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153943,274764,show2.jpg 274765 <![CDATA[Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153943,274765,show2.jpg 274766 <![CDATA[Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153943,274766,show2.jpg 274767 <![CDATA[Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153943,274767,show2.jpg 274768 <![CDATA[Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153943,274768,show2.jpg
153942 2020-10-07 08:53:31 Rozpoczęła się 17. edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada.

]]>
Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich, które w latach 2019-2020 zostały obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Warunkiem jest, aby dotyczyły one dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz stolicy Wielkopolski, a także promować osiągnięcia poznańskiego ośrodka akademickiego.

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody w wysokości 8 000 zł, zaś w magisterskich 3 nagrody w wysokości 4 000 zł.

Wniosek upoważniający do udziału w konkursie należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP (Poznań, pl. Kolegiacki 17). Można go pobrać ze strony Studia. Trzeba także dostarczyć elektroniczną wersję wniosku (plik Word) na adres e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl.

Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie i pełen tekst pracy, dwie opinie oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formie załączników lub linku/linków do pobrania), na adres e-mailowy podany powyżej.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów pracy lub przez rektora uczelni.

WRMiWM/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 15:26:23 274783 <![CDATA[Rozpoczęła się 17. edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153942,274783,show2.jpg 274784 <![CDATA[Rozpoczęła się 17. edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153942,274784,show2.jpg
153941 2020-10-07 08:52:41 To ostatnia szansa, aby w internetowym plebiscycie wybrać "Inicjatora Mieszkańców im. Andrzeja Białasa". Głosowanie, w którym poznanianki i poznaniacy typują najlepszą inicjatywę pozarządową zrealizowaną w ubiegłym roku, trwa tylko do 8 października. 

]]>
Celem konkursu "Inicjatory 2019" jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców stolicy Wielkopolski, a także promowanie działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych.

We wrześniu mieszkańcy mogli zgłaszać kandydatów do konkursu. Łącznie do urzędu miasta wpłynęło 36 nominacji spełniających wymogi formalne. Są to inicjatywy z wielu obszarów, w tym m.in. kultury, nauki, środowiska, zdrowia czy sportu. Spośród nich kapituła wytypuje zwycięzców w czterech kategoriach:

 • "Inicjator Roku" - projekty, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród zgłoszonych, 
 • "Inicjator Wspierający" - inicjatywy ukierunkowane na pomoc osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska,
 • "Inicjator Aktywizujący" - przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia,
 • "Inicjator Nowatorski" - inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności.

Niezależnie od nagród w powyższych kategoriach, swojego zwycięzcę wskazują także sami poznaniacy. Nagrodę "Inicjatora Mieszkańców" - w tym roku im. Andrzeja Białasa - otrzyma inicjatywa, który dostanie najwięcej głosów w otwartym plebiscycie internetowym. Głosować można do 8 października poprzez stronę: https://www.poznan.pl/mim/ngo/glosowanie-inicjatywy-pozarzadowe/.

Zwycięzcy w każdej kategorii oprócz tytułu Inicjatora i statuetki otrzymają również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł. Laureatów poznamy już 30 października. 

Andrzej Białas  - patron "Inicjatora Mieszkańców" - był społecznikiem i przewodniczącym Rady Osiedla Ławica. W latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezydenta Poznania. Następnie objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Walczył z ciężką chorobą nowotworową. Odszedł we wrześniu 2019 roku, mając 62 lata.

W poprzedniej edycji konkursu "Inicjatora Mieszkańców" dostała inicjatywa Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA pt. Projekt 5 zmysłów o]Wolności.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 14:28:59 274762 <![CDATA[W poprzedniej edycji konkursu "Inicjatora Mieszkańców" dostała inicjatywa Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA pt. Projekt 5 zmysłów o]Wolności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153941,274762,show2.jpg
153908 2020-10-06 10:45:10 Trwająca od początku września budowa ul. Elbląskiej wkracza w kolejną fazę. W związku z zaplanowanymi pracami od piątku, 9 października, zmieni się organizacja ruchu w jej rejonie.

]]>
Miesiąc po rozpoczęciu budowy niemal gotowy jest odcinek ul. Elbląskiej od ul. Gniewskiej do ul. Puckiej. W ramach koordynacji prac Polska Spółka Gazownictwa zmodernizowała na nim gazociąg. Zbudowany został chodniki, krawężniki, a do czwartku na jezdni pojawi się nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Pogłębiono również położenie gazociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Puckiej do ul. Polanowskiej.

FILM

Drogowcy rozpoczną w piątek roboty rozbiórkowe na odcinku od skrzyżowania ul. Elbląskiej z ul. Polanowską do ul. Puckiej, wraz ze skrzyżowaniem. Będzie to wymagać całkowitego wyłączenia tego fragmentu ulicy dla ruchu kołowego.

Kierowcy zostaną poprowadzeni objazdami, przez ul. Gniewską, Fromborską, Pucką, Polanowską i Tczewską. Mieszkańcy posesji zlokalizowanych na przebudowywanym odcinku będą mogli poruszać się poza obszarem budowanej jezdni: pasem, na którym powstanie chodnik oraz terenami zielonymi.  Z czasem ruch pieszych zostanie przeniesiony na gotową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, a wykonawca będzie mógł przystąpić do budowy chodnika. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Budowa ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej ma potrwać do końca roku. W jej efekcie pozbawiona do tej pory chodnika ulica o utwardzonej nawierzchni gruntowej, przejdzie metamorfozę. Stanie się bezpieczną drogą osiedlową z nawierzchnią z kostki betonowej, chodnikami, skrzyżowaniami oraz zjazdami do posesji.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 09:08:03 274576 <![CDATA[Budowa ul. Elbląskiej: zmiany w organizacji ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153908,274576,show2.jpg 274577 <![CDATA[Budowa ul. Elbląskiej: zmiany w organizacji ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153908,274577,show2.jpg 274579 <![CDATA[Budowa ul. Elbląskiej: zmiany w organizacji ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153908,274579,show2.jpg 274580 <![CDATA[Budowa ul. Elbląskiej: zmiany w organizacji ruchu fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153908,274580,show2.jpg
153902 2020-10-06 10:44:21 Kolejne inwestycje ułatwią poruszanie się i rekreację nad Wartą. W rejonie tzw. Cypla powstanie łącznik umożliwiający zjazd na Wartostradę z mostu Bolesława Chrobrego, czyli od ul. Estkowskiego do rejonu zaplecza przystani w Starym Porcie. Tam połączy się z istniejącym odcinkiem Wartostrady, który biegnie pod mostem do ul. Czartoria.

]]>
W przyszłym tygodniu wykonawcy przekazany zostanie plac budowy. Roboty potrwają do końca tego roku. Łącznik powstaje z myślą o pieszych i rowerzystach, dzięki inwestycji poprawi się dostęp do Wartostrady. Dodatkowo przy wybudowanym przez nas w ubiegłym roku zapleczu przystani powstaną schody prowadzące do ul. Estkowskiego.

FILM

Oprócz budowy łącznika i schodów na skarpie, zadanie obejmuje również remont dojścia do istniejących schodów prowadzących na brzeg rzeki. Nowa infrastruktura nad Wartą będzie oznakowana, oświetlona i objęta monitoringiem wizyjnym.

Podpisano także umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na przebudowę odcinka wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I. Zadanie dotyczy zaprojektowania, a później przebudowy istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej, która znajduje się na wale przeciwpowodziowym rzeki i w znacznej części biegnie przez Park nad Wartą. To odcinek liczący w sumie ponad 1,8 km długości. Dziś ścieżka dla pieszych i rowerzystów jest tam nierówna i spękana. Po przebudowie będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo za sprawą m.in. nowej nawierzchni, monitoringu, oświetlenia i małej architektury. Przewidziana szerokość trasy to 6 metrów z podziałem na ścieżkę rowerową i część pieszą. Priorytetem przy modernizacji będzie zachowanie w jak najszerszym możliwym zakresie drzew. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2021 r.

Od wakacji można już korzystać z ok. półkilometrowego odcinka łączącego okolice wiaduktu kolejowego z mostem Mieszka I, którym można dojść lub dojechać do tarasu przy Bramie Poznania ICHOT. To alternatywna trasa tuż nad Cybiną, pomaga ominąć kolizję z wejściem do Bramy. Jest wyposażona w oświetlenie i monitoring, a także w tzw. małą architekturę, jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.

Zakończyła się także procedura odbiorowa podsumowująca cały zakres zadania pod nazwą "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą". Roboty realizowane były w 2019 i 2020 r., obejmowały budowę nowych odcinków od mostu Królowej Jadwigi do parku w Starym Korycie Warty, pomiędzy ulicami Czartoria i Chwaliszewo oraz przy Bramie Poznania ICHOT. W ramach tego zadania starsze odcinki Wartostrady zostały wyposażone w monitoring, oświetlenie i małą architekturę. Powstały także trzy parkingi rowerowe: przy moście Rocha (od ul. Ewangelickiej), moście Chrobrego (od ul. Czartoria) oraz na dworcu PKP Garbary. Ten ostatni wyróżnia się dwoma poziomami - rowerzyści mogą umieścić rower na górze za pomocą specjalnego mechanizmu.

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 09:17:03 274581 <![CDATA[Wartostrada - rusza budowa łącznika przy moście Chrobrego fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153902,274581,show2.jpg 274582 <![CDATA[Wartostrada - rusza budowa łącznika przy moście Chrobrego fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153902,274582,show2.jpg 274583 <![CDATA[Wartostrada - rusza budowa łącznika przy moście Chrobrego]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153902,274583,show2.jpg 274584 <![CDATA[Podpisano także umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na przebudowę odcinka wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153902,274584,show2.jpg 274585 <![CDATA[Podpisano także umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na przebudowę odcinka wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153902,274585,show2.jpg 274586 <![CDATA[Podpisano także umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na przebudowę odcinka wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153902,274586,show2.jpg
128524 2019-02-01 10:32:05 W czwartek (8 października) rozpocznie się remont chodnika na ul. Szymanowskiego. Prace będą prowadzone na odcinku około 130 metrów w kierunku skrzyżowania z ul. Szeligowskiego.

]]>
W trakcie robót, które potrwają do 9 listopada, zerwana zostanie zniszczona już nawierzchnia, a w jej miejsc ułożona nowa bitumiczna. Dzięki temu zdecydowanie poprawi się komfort przemieszczania się pieszych.

Kosz remontu to niemal 50 tysięcy złotych. Sfinansowany zostanie ze środków, które do dyspozycji ma Rada Osiedla Piątkowo.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-07 16:01:33 273889 <![CDATA[Chodnik przy ul. Szymanowskiego zostanie wyremontowany fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,128524,273889,show2.jpg 274797 <![CDATA[Chodnik przy ul. Szymanowskiego zostanie wyremontowany fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,128524,274797,show2.jpg 274798 <![CDATA[Chodnik przy ul. Szymanowskiego zostanie wyremontowany fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,128524,274798,show2.jpg
153907 2020-10-06 10:45:02 W najbliższy czwartek, 8 października, rozpocznie się wprowadzanie zmian na ulicy Głogowskiej. Zgodnie z zapisami Pakietu dla mobilności na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Stablewskiego kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas w każdą stronę. Uspokojenie ruchu pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort zamieszkania przy tej ważnej łazarskiej ulicy.

]]>
Do potrzeby zmian na ul. Głogowskiej nie trzeba nikogo przekonywać. Ta najbardziej ruchliwa z łazarskich ulic jest jednocześnie jedną z najbardziej niebezpiecznych w Poznaniu. Samochody jeżdżą tam za szybko przez co dochodzi do groźnych wypadków, w których poszkodowani są najmniej chronieni użytkownicy ruchu, czyli piesi. Wkrótce to się zmieni. Wraz z wdrożeniem Strefy Płatnego Parkowania, na ul. Głogowskiej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.Zmiany poprawią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, ograniczą przypadki blokowania przejazdu, zapewnią płynny ruch komunikacji publicznej oraz wprowadzą infrastrukturę dla rowerzystów. Będzie to także dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących w Polsce przepisów.  

Analizy ruchu

Pomiary i analizy dotyczące ulicy Głogowski prowadzone były w 2019 roku na zlecenie ZDM. Mierzone były wówczas przepływy samochodów, pieszych, rowerzystów oraz pojazdów komunikacji miejskiej. Badania prowadzono w różne dni tygodnia, o różnych porach, w tym także podczas odbywających się imprez targowych.

Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że na ul. Głogowskiej, z uwagi na natężenie ruchu, należy  zachować dwa pasy na odcinku od mostu Dworcowego po parku Wilsona. Na kolejnej części ulicy (od parku Wilsona po okolice ul. Stablewskiego) możliwe jest wydzielenie jednego, normatywnego pasa jezdni - co nie wpłynie znacząco na przepustowość. Podobne rozwiązanie można zastosować w przeciwnym kierunku - dla jadących od strony Górczyna - wygrodzenie jednego z pasów ruchu nie wpłynie na przepustowość ulicy.

Na podstawie wykonanych analiz i zaproponowanych wariantów zostało wybrane najkorzystniejsze rozwiązanie i na jego podstawie opracowany został projekt nowej organizacji ruchu dla łazarskiego odcinka ul. Głogowskiej. Jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa, z uwagi na ograniczoną szerokość pomiędzy kamienicami, jest ograniczenie pasów ruchu dla samochodów na odcinku około 750 metrów.                                                                         

Ulica po nowemu

Najważniejszą zmianą będzie wyznaczenie po jednym pasie dla ruchu ogólnego na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Stablewskiego w obu kierunkach. Dotychczasowy prawy pas, odpowiednio zawężony, przeznaczony będzie dla rowerów. Lewy, przy torowisku, będzie służył samochodom do jazdy na wprost.

Dla jadących od centrum miasta zmiany rozpoczną się na wysokości parku Wilsona. Prawy pas jezdni przed ul. Berwińskiego służyć będzie do skrętu wszystkich pojazdów w prawo, a rowerom również do jazdy na wprost. Kierowcy jadący prosto będą, od tego miejsca, mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.  Rowerzyści będą się mogli poruszać wydzieloną częścią jezdni aż do skrzyżowania z ul. Stablewskiego. Za tym skrzyżowaniem pojadą już jezdnią na zasadach ogólnych, a kierowcy będą mogli ponownie korzystać z dwóch pasów ruchu.

Jadący od strony Górczyna zmiany napotkają przed skrzyżowaniem z ul. Stablewskiego. Tam kierowcy będą musieli zjechać na lewy pas, jeśli będą chcieli jechać dalej prosto. Prawy pas, za skrzyżowaniem z ul. Stablewskiego, zmieni się bowiem w pas rowerowy. Rowerzyści będą mogli nim dojechać aż w rejon ul. Kanałowej. Za skrzyżowaniem za tą ulicą dwa pasy ruchu będą do dyspozycji kierowców. 

Na całym odcinku ul. Głogowskiej objętym zmianami wyznaczonych zostanie dziewięć miejsc postojowych ("kopert") dla dostaw. Dopuszczony będzie na nich postój w celu rozładunku towaru. Dzięki temu auta dostawcze i kurierzy powinni przestać blokować jezdnię.

Zbyt wąskie azyle dla pieszych przy przystanku tramwajowym rynek Łazarski, w połączeniu z dwoma pasami ruchu na obu jezdniach ul. Głogowskiej stwarzały dotąd poważne zagrożenie dla osób czekających na zielone światło przy przejściach dla pieszych. Poprawie bezpieczeństwa w tym miejscu służyć będzie nie tylko wyznaczenie jednego pasa ruchu ale też poszerzenie wspomnianych azyli.

Projekt zmian na ul. Głogowskiej uzupełnia uporządkowanie parkowania. Na skrzyżowaniach zostaną zamontowane słupki uniemożliwiające postój w miejscach niedozwolonych (10 metrów od skrzyżowania). Wpłynie to na poprawę wzajemnej widoczności pieszych i kierowców. Ponadto utrzymane zostaną istniejące zakazy skrętu w lewo oraz ograniczenie prędkości do 40km/h na całym odcinku.

Wprowadzanie zmian

Prace związane z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu rozpoczną się 8 października, po porannym szczycie komunikacyjnym. Zaczną się w rejonie skrzyżowania z ul. Potockiej, na jezdni prowadzącej do centrum miasta, i będą polegały na usuwaniu istniejącego oznakowania poziomego. Wykonawca będzie się systematycznie przesuwał w stronę ul. Kanałowej. Po dwóch dniach ekipy przeniosą się w rejon skrzyżowania z ul. Berwińskiego, na jezdnię prowadzącą w stronę Górczyna. Do końca tygodnia oznakowanie poziome powinno być usunięte na obu jezdniach.

W kolejnym tygodniu (12-16 października) montowane będą elementy bezpieczeństwa ruchu, znaki drogowe, stojaki rowerowe oraz fundamenty pod parkomaty. W planach jest również rozpoczęcie wykonywania docelowego oznakowania poziomego. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to nowe oznakowanie na jezdniach powinno być wykonane do końca października.

Prace będą się wiązały z czasowym zajmowaniem kolejnych, krótkich odcinków zewnętrznego pasa ruchu. Prędkość pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h, a w niektórych miejscach wygrodzenia jezdni mogą wiązać się z zakazami parkowania. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem.

Na czas zmiany oznakowania i montażu elementów bezpieczeństwa zwężane będą także fragmenty chodnika po obu stronach ulicy. W miarę możliwości utrzymana zostanie możliwość dojazdu do bram.

Nowa organizacja ruchu na ul. Głogowskiej, przygotowana również pod wprowadzenie strefy płatnego parkowania, powinna być gotowa na początku listopada. W połowie grudnia zostaną natomiast wymienione, na nowe, stojące na ulicy parkomaty.

Wprowadzenie zmian na ul. Głogowskiej jest ściśle powiązane z wdrożeniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania. Dlatego też po zakończeniu prac ulica będzie w pełni przygotowana do uruchomienia strefy od 1 lutego 2021 roku.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-09 10:26:07 274465 <![CDATA[Zmiany na ul. Głogowskiej wprowadzone będą ze względu na poprawę bezpieczeństwa oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153907,274465,show2.jpg 274459 <![CDATA[Schemat nowej organizacji ruchu na ul. Głogowskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153907,274459,show2.jpg 274457 <![CDATA[Zmiany na ul. Głogowskiej wprowadzone będą ze względu na poprawę bezpieczeństwa oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153907,274457,show2.jpg
153906 2020-10-06 10:44:53 Dzieci ze Strzeszyna zyskają kolejną szkołę podstawową. Budowa nowej placówki planowana jest na działce w rejonie ulic Fieldorfa, Rostworowskiego i Karskiego. Budynek wyposażony będzie w salę gimnastyczną, boiska i place zabaw, a dojazd zapewnią nowe drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. We wtorek, 6 października spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem.

]]>
- To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców północno-zachodniej części Poznania, o realizację której Miasto zabiegało od wielu lat. Obecnie w tym rejonie działa tylko szkoła przy ul. Hezjoda oraz dwa przedszkola nr 77 przy ul. Marka Hłaski i nr 121 przy ul. Biskupińskiej. To zbyt mało, by zaspokoić lokalne potrzeby - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Strzeszyn od lat dynamicznie się rozwija. Nowa szkoła z oddziałami przedszkolnymi jest tam bardzo potrzebna. Będzie to największa inwestycja oświatowa w tej kadencji samorządu, a zarazem kontynuacja dotychczasowej polityki Miasta na rzecz podnoszenia jakości infrastruktury oświatowej. Nie udałoby się to, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie wielu osób, w tym miejskich i osiedlowych radnych. Bardzo im za to dziękuję! 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęła przetarg, w którym wyłoniono projektanta szkoły na Strzeszynie. Wykonawcą prac będzie Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś z Człuchowa z ofertą wycenioną w postępowaniu przetargowym na blisko 600 tys. zł.

- Zadanie obejmuje wykonanie nie tylko projektów nowej szkoły, dróg dojazdowych oraz niezbędnej sieci wodno-kanalizacyjnej, ale też uzyskanie stosownych decyzji. Kluczowe będzie pozwolenie na budowę, co przewidziane jest po 470 dniach od podpisania umowy, czyli na początku 2022 r. Taki komplet dokumentów umożliwi wszczęcie procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

W nowym budynku oświatowym planowane jest miejsce na 40 oddziałów szkolnych oraz 10 przedszkolnych. Znajdzie się tam biblioteka z czytelnią, świetlica i stołówka. Zajęcia związane z aktywnością fizyczną będą możliwe na sali gimnastycznej wyposażonej w zaplecze socjalne dla trenera i magazynek na sprzęt sportowy. Standardowo przewidziano miejsce na pokoje dla nauczycieli, opiekunek przedszkolnych i dyrekcji, a także toalety, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Dodatkowo projekt uwzględni pomieszczenie dla lokalnej  społeczności (np. dla rady osiedla) z niezależnym wejściem i zapleczem sanitarnym. Budynek będzie wyposażony w monitoring i niezbędne media, które na niezagospodarowanej dotąd działce należy wybudować od podstaw.

Teren wokół szkoły zostanie wzbogacony o dwa boiska sportowe do gier zespołowych oraz dwa place zabaw - osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Całość będzie ogrodzona, pojawią się parkingi, zieleń, ławki, stojaki na rowery, wiaty i śmietniki.

Dojazd do placówki umożliwi nowy układ drogowy. W ramach inwestycji wybudowana zostanie ul. Fieldorfa na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Mikke do ul. Koszalińskiej. Skrzyżowanie ul. Fieldorfa i Koszalińskiej będzie przebudowane, pojawią się przy nim przystanki autobusowe. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Fieldorfa z ul. Rostworowskiego planowane jest rondo. Nowy układ drogowy wyposażony będzie w chodniki, ścieżki rowerowe i zieleń. 

Prace budowlane będą mogły rozpocząć się w 2022 roku i potrwają ok. 2 lata. 

Działka, na której ma stanąć szkoła, należała do Skarbu Państwa (początkowo jej właścicielem była Agencja Mienia Wojskowego, w 2019 r. przejął ją Krajowy Zasób Nieruchomości). Władze Poznania starały się o przekazanie nieruchomości od kilku lat. Bez prawa do nich Miasto nie mogło rozpocząć przygotowań do budowy nowej placówki. Na początku marca odbyło się spotkanie z wiceministrem rozwoju, wojewodą wielkopolskim i przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wypracowano stanowisko, w ramach którego KZN zadeklarowało nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Poznania nieruchomości położonej na Strzeszynie. Sprawa jest finalizowana. Uzgadniane są zapisy umowy notarialnej przekazania nieruchomości na rzecz Miasta Poznania. 

AJ/ PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-06 10:47:13 274388 <![CDATA[Dzieci ze Strzeszyna zyskają kolejną szkołę. 6 października spółka PIM podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153906,274388,show2.jpg 274393 <![CDATA[Dzieci ze Strzeszyna zyskają kolejną szkołę. 6 października spółka PIM podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153906,274393,show2.jpg 274394 <![CDATA[Dzieci ze Strzeszyna zyskają kolejną szkołę. 6 października spółka PIM podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153906,274394,show2.jpg 274398 <![CDATA[Dzieci ze Strzeszyna zyskają kolejną szkołę. 6 października spółka PIM podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153906,274398,show2.jpg 274400 <![CDATA[Dzieci ze Strzeszyna zyskają kolejną szkołę. 6 października spółka PIM podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153906,274400,show2.jpg
153905 2020-10-06 10:44:45 Już latem mieszkańcy Poznania i regionu będą mogli odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma - nowoczesną placówkę, która przybliży sekrety kryptologii i przypomni niezwykłą historię polskich matematyków. W budynku trwają intensywne prace remontowe, a wnętrze gmachu zmienia się w oczach.

]]>
Centrum Szyfrów Enigma zlokalizowane będzie w budynku Collegium Martineum, przy skrzyżowaniu ulic Św. Marcin i Kościuszki. Jeszcze przed wojną, zanim powstała tam siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, znajdował się w tym miejscu oddział biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pracowali w nim Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski - matematycy, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej. Za budowę CSE odpowiedzialne jest konsorcjum firm: Atrem, Firma Budowlana Dota oraz New Amsterdam. We wtorek, 6 października, Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, zaprosił Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego, do wnętrza budynku, by razem przyjrzeć się postępom prac. 

- Centrum Szyfrów Enigma będzie czymś więcej niż muzeum - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Chcemy w nim pokazać historię kryptologii w przystępny sposób. Opowiedzieć, jak łamanie niemieckiego szyfru zaczęło się w Poznaniu, jakimi narzędziami posługiwali się nasi bohaterowie: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski oraz jak ich osiągnięcia przełożyły się na skrócenie drugiej wojny światowej. Pokażemy również, jakie jest współczesne wykorzystanie osiągnięć kryptologii w cyfryzacji. Zależy nam na tym, by Centrum Szyfrów Enigma było miejscem, które nie tylko pokazuje przeszłość, ale i wskazuje przyszłość

W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu. Oprócz ich nowej aranżacji i remontu instalacji zostanie również poprawiona jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. 

- Zapowiada się, że to miejsce będzie bardzo interesującą opowieścią o tym, jak doszło do deszyfrowania niemieckiej maszyny Enigma - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. - Cała narracja tej wystawy ma wprowadzać ludzi - nie tylko tych młodszych - w arkana trudnej sztuki deszyfrażu, w całą historię tego, jak od początku ludzkości starano się szyfrować dane i jakie metody walki z tymi barierami dostępu do informacji przyjmowano. 

Równolegle do robót budowlanych trwają prace związane z przygotowaniem ekspozycji.  

- Przede wszystkim chcemy opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w Poznaniu - o zorganizowanym tu kursie łamania szyfrów, o którym rzadko się wspomina, a który był przecież rewolucją w kryptologii - podkreśla Szymon Dąbrowski, konsultant merytoryczny Centrum Szyfrów Enigma. - My również zaprosimy naszych gości do kursu szyfrów - każdy będzie mógł spróbować swoich sił w łamaniu kodów. Druga część wystawy poświęcona będzie Enigmie. Opowiemy o maszynach służących do walki z jej szyfrem oraz o sztafecie łamania Enigmy, którą rozpoczęli Polacy, a następnie przekazali pałeczkę Brytyjczykom, Francuzom, wreszcie Amerykanom. Ale historia ta nie skończyła się na pokonaniu hitlerowskich Niemiec, jej konsekwencją jest rozwój technologii cyfrowej aż do dzisiejszego dnia. 

Miasto Poznań wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Szyfrów Enigma przeznaczyły blisko 30 mln zł. Operatorem CSE będzie Centrum Turystyki Kulturowej "TRAKT". Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, we współpracy z UAM oraz środowiskami społecznymi popularyzującymi historię polskiej myśli naukowej i technicznej.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-06 16:09:32 274489 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274489,show2.jpg 274491 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274491,show2.jpg 274492 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274492,show2.jpg 274493 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274493,show2.jpg 274494 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274494,show2.jpg 274495 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274495,show2.jpg 274496 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274496,show2.jpg 274497 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274497,show2.jpg 274498 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274498,show2.jpg 274499 <![CDATA[W ramach inwestycji modernizowane są wnętrza gmachu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153905,274499,show2.jpg
153904 2020-10-06 10:44:38 Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha. W ramach pilotażowego projektu placówka zyskała nowe, energooszczędne oświetlenie, a na dachu budynku zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. To pierwsze w Poznaniu przedszkole wyposażone w instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii. 

]]>
Na dachu budynku zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, składająca się z 31 paneli. Jej moc - 10 kW - została skorelowana z rocznym zużyciem energii elektrycznej w placówce, dzięki czemu obiekt stał się niemal samowystarczalny energetycznie. Dodatkowo, zainstalowany został system monitoringu energii, który pozwala na bieżąco analizować ilość zużywanej i produkowanej energii elektrycznej oraz zużycie ciepła. 

Przedszkole 144 to pierwszy obiekt oświatowy w Poznaniu, który po przeprowadzonej termomodernizacji (ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), został wyposażony w znaczących rozmiarów instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii. Ponadto w budynku oświetlenie zostało wymienione na energooszczędne w technologii LED. Zamontowano też oświetlenie awaryjne. 

Nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji sprawował Oddział Miejskiego Energetyka.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-06 15:43:03 274518 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274518,show2.jpg 274519 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274519,show2.jpg 274520 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274520,show2.jpg 274521 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274521,show2.jpg 274522 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274522,show2.jpg 274523 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274523,show2.jpg 274524 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274524,show2.jpg 274525 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274525,show2.jpg 274526 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274526,show2.jpg 274527 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274527,show2.jpg 274528 <![CDATA[Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 144 na os. Czecha]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153904,274528,show2.jpg
153903 2020-10-06 10:44:29 Nagrodzony w konkursie Innovation System Informacji Pasażerskiej AMS jest już dostępny dla mieszkańców Poznania. Na digitalowych ekranach w wiatach przystankowych - Digital Citylight AMS - pasażerowie mogą śledzić w czasie rzeczywistym położenie wszystkich autobusów i tramwajów, które kursują do i z danego przystanku.

]]>
Aby zobaczyć mapę poruszających się pojazdów komunikacji miejskiej, wystarczy nacisnąć przycisk "zobacz więcej" na przystanku. W ten sposób każdy może dowiedzieć się, gdzie jest jego autobus i w miarę potrzeb zmienić plan podróży. To użyteczne rozwiązanie zostało już wprowadzone w Krakowie i bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców. Projekt został też doceniony w dwóch branżowych konkursach - Innovation 2020 i Dobry Wzór 2020.

- Przykładamy dużą wagę do cyfryzacji, tak żeby wszyscy korzystający z komunikacji publicznej mieli do dyspozycji bieżącą informację, zarówno w przestrzeni publicznej, czyli na przystankach lub węzłach komunikacyjnych, jak i w swoim miejscu pracy lub na smartfonie - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania. - To dobra wiadomość, że pasażerowie miejskiej komunikacji otrzymali kolejne udogodnienie. Aktualna, czytelna i zrozumiała informacja pasażerska jest niezwykle istotnym elementem nowoczesnego transportu zbiorowego.

- Konsekwentnie realizujemy politykę Smart City i projektujemy usługi użyteczne dla mieszkańców. Informacje, które były dostępne tylko w dedykowanych aplikacjach, przenieśliśmy na ekrany nośników Digital Citylight zamontowanych w wiatach przystankowych. W ten sposób zmniejszyliśmy barierę dostępności usług cyfrowych osobom, które na co dzień nie korzystają z aplikacji i usług cyfrowych w telefonach oraz wszystkim tym, którzy chwilowo stracili dostęp do internetu lub mają rozładowany telefon - powiedział Robert Bartoszcze, dyrektor ds. Digital w AMS, odpowiedzialny za wdrożenie tego systemu na przystankach.

- Ten projekt jest przykładem, jak w użyteczny sposób można wykorzystać otwarte dane ZTM Poznań - wyjaśnia Jan Gosiewski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. - Dzięki otwieraniu i udostępnianiu danych mogą powstawać nowoczesne usługi ułatwiające funkcjonowanie w mieście. Tak się dzieje na całym świecie i cieszymy się, że Poznań też tak działa.

System Informacji Pasażerskiej jest dostępny na następujących przystankach w Poznaniu:

- pl. Wiosny Ludów na ulicy Strzeleckiej (kierunek Królowej Jadwigi), przystanek tramwajowy

- Wrocławska na ulicy Podgórnej (kierunek Al. Marcinkowskiego),  przystanek tramwajowy

- Most Teatralny na ulicy Dąbrowskiego (kierunek Ogrody),  przystanek tramwajowy

- Most Teatralny na ulicy Roosevelta (kierunek Pułaskiego), przystanek autobusowy

- Poznań Główny na placu Dworcowym (przystanek odjazdowy), przystanek autobusowy

- Poznań Główny na ulicy Matyi (kierunek Wierzbięcice), przystanek tramwajowy

- Wielka na ulicy Garbary (kierunek Estkowskiego), przystanek autobusowy

- Rondo Rataje na ulicy Krzywoustego (kierunek centrum), przystanek tramwajowy

- Fredry na ulicy Fredry (kierunek most Teatralny), przystanek tramwajowy

Za projekt Systemu Informacji Pasażerskiej w Krakowie AMS zdobył nagrodę w konkursie INNOVATION 2020 oraz został finalistą konkursu Dobry Wzór 2020 w kategorii Usługa.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-06 14:00:31 274466 <![CDATA[Na 9 przystankach można w czasie rzeczywistym zobaczyć tramwaje lub autobusy nadjeżdżające w promieniu kilkuset metrów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153903,274466,show2.jpg 274467 <![CDATA[Nowa tablica z informacją pasażerską została zainstalowana m.in. na przystanku Pl. Wiosny Ludów obok ul. Półwiejskiej]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153903,274467,show2.jpg 274468 <![CDATA[Na digitalowych ekranach w wiatach przystankowych pasażerowie mogą śledzić w czasie rzeczywistym położenie wszystkich autobusów i tramwajów, które kursują do i z danego przystanku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153903,274468,show2.jpg 274469 <![CDATA[Na digitalowych ekranach w wiatach przystankowych pasażerowie mogą śledzić w czasie rzeczywistym położenie wszystkich autobusów i tramwajów, które kursują do i z danego przystanku]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153903,274469,show2.jpg 274470 <![CDATA[Wystarczy nacisnąć przycisk, żeby pojawiła się mapa z aktualnymi pozycjami tramwajów lub autobusów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153903,274470,show2.jpg 274471 <![CDATA[Digitalowy panel pokazuje zbliżające się tramwaje lub autobusy w promieniu kilkuset metrów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153903,274471,show2.jpg 274472 <![CDATA[Zobacz gdzie jest twój tramwaj lub autobus]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153903,274472,show2.jpg
153826 2020-10-05 09:02:29 W najbliższy weekend na rynku Bernardyńskim pojawią się wystawcy oferujący żywność i inne produkty eko. Na dzieci i dorosłych czekają także ekologiczne warsztaty. 

]]>
Inauguracja Ekologicznego Targu Bernardyńskiego nastąpi w sobotę z samego rana. Swój udział zapowiedzieli producenci oferujący m.in.: wędliny wieprzowe, dziczyznę, nabiał owczy, krowi i kozi; chleby wypiekane na mące orkiszowej i żytniej, a także octy, musztardy, syropy, konfitury, oleje, oliwy, zakwasy, mętne soki tłoczone, miody, kiszonki, wyroby i kosmetyki z lawendy, herbaty, mieszanki ziołowe, kiełki, pestki słonecznika i dyni oraz wiele innych przysmaków.

- Mamy nadzieję, że Ekologiczny Targ Bernardyński na dobre wpisze się w krajobraz placu Bernardyńskiego i będzie cieszył się dużym powodzeniem wśród mieszkańców - mówi Iwona Rafińska, prezes spółki Targowiska. 

Dzieci i dorośli będą także mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach. Zajęcia odbędą się w sobotę, w godzinach 9.00 - 13.00. W programie znalazły się: warsztaty tworzenia własnej eko-torby, doniczek z materiałów recyklingowych, koszyczków z wikliny papierowej oraz string art - czyli zajęcia, których celem będzie wykonanie przestrzennych obrazów z materiałów recyklingowych.

Ekologiczny Targ Bernardyński będzie działać w każdy kolejną sobotę. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-06 14:32:28 274474 <![CDATA[W najbliższy weekend na rynku Bernardyńskim pojawią się wystawcy oferujący żywność i inne produkty eko]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153826,274474,show2.jpg 274475 <![CDATA[Na dzieci i dorosłych czekają ekologiczne warsztaty]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153826,274475,show2.jpg 274476 <![CDATA[Na dzieci i dorosłych czekają ekologiczne warsztaty]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153826,274476,show2.jpg 274477 <![CDATA[Na dzieci i dorosłych czekają ekologiczne warsztaty]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153826,274477,show2.jpg 274478 <![CDATA[W najbliższy weekend na rynku Bernardyńskim pojawią się wystawcy oferujący żywność i inne produkty eko]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153826,274478,show2.jpg 274479 <![CDATA[W najbliższy weekend na rynku Bernardyńskim pojawią się wystawcy oferujący żywność i inne produkty eko]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153826,274479,show2.jpg
153824 2020-10-05 09:01:51 Rozpoczyna się remont nawierzchni jezdni na ul. Inowrocławskiej. Prace są prowadzone na odcinku od rejonu połączenia z ul. Kostrzyńską za skrzyżowanie z ul. Słupecką.

]]>
W trakcie remontu zerwana zostanie stara i zniszczona nawierzchnia jezdni. W jej miejsce ułożona nowa. Dzięki temu znacznie poprawi się komfort przejazdów tą ulicą.

Prace mają kosztować prawie 100 tysięcy złotych i są finansowane ze środków, którymi dysponuje Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie. Do piątku, 9 października, ulica będzie nieprzejezdna. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-06 14:29:57 274473 <![CDATA[Remont jezdni na ul. Inowrocławskiej fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153824,274473,show2.jpg
153768 2020-10-02 08:35:01 W którą stronę powinna iść firma w czasie pandemii? Jak skutecznie przygotować się do pracy zdalnej? W jaki sposób pokazać siebie i swój biznes w sieci? Czy są jakieś pozytywne efekty zaistniałej sytuacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać podczas tegorocznej edycji Poznańskiego Dnia Przedsiębiorczości - imprezy zrzeszającej ludzi biznesu, pełnej wartościowych spotkań, prelekcji i wymiany informacji.

]]>
Tegoroczna edycja Poznańskiego Dnia Przedsiębiorczości odbędzie się 13 października (w godz. 11 - 17.30). Tym razem, ze względu na pandemię koronawirusa, przedsięwzięcie będzie miało zupełnie inną formułę. Zamiast spotkań i targowych stoisk biznesowych będzie można wziąć udział w ciekawych wydarzeniach online. Zmianie ulegnie także warstwa merytoryczna. 

Celem zbliżającego się PDP jest przekazanie poznańskim przedsiębiorcom garści cennych informacji i wskazówek, które ułatwią im funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. W wyniku nagłej pandemii praca w wielu firmach uległa dezorganizacji, spadły przychody, pojawiła się natychmiastowa konieczność zaistnienia w sieci, a wykonywanie codziennych obowiązków trzeba było przekształcić na warunki domowe. Dlatego w tym roku dyskusje i prelekcje w całości zostaną poświęcone zaistniałej sytuacji. 

- Skupiliśmy się na tematyce, która najczęściej pojawia się w pytaniach przedsiębiorców - tłumaczy Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP. - Zaprosiliśmy ekspertów do udziału w panelu, w którym zostaną poruszone kwestie prawne, psychologiczne i organizacyjne związane z wdrażaniem pracy zdalnej. Chcemy porozmawiać o społecznych skutkach, szansach i zagrożeniach, jakie niesie zmiana modelu pracy oraz o możliwości utrwalenia się takiego rozwiązania w przyszłości. Natomiast podczas warsztatów  zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi przeniesienia biznesu do sieci, a także sprawami związanymi z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników - outplacementem. Ciekawym warsztatem będzie neurouważność, która porusza ważne zagadnienie - radzenie sobie ze stresem i poprawą efektywności - wylicza Joanna Jajus.

W tym roku Poznański Dzień Przedsiębiorczości odbędzie się w formule live ze studia przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Link do wydarzenia pojawi się tuż przed premierą - 13 października na stronie Poznan.pl.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program PDP, można znaleźć na wortalu Poznański Dzień Przedsiębiorczości

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-13 18:06:03 274439 <![CDATA[Tegoroczna edycja Poznańskiego Dnia Przedsiębiorczości odbędzie się 13 października]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153768,274439,show2.jpg 274441 <![CDATA[Tegoroczna edycja Poznańskiego Dnia Przedsiębiorczości odbędzie się 13 października]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153768,274441,show2.jpg
153827 2020-10-05 09:02:47 Henryk Kuligowski, Koordynator Zespołów Radców Prawnych Urzędu Miasta Poznania, został wybrany Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu podczas Zgromadzenia Wyborczego jej delegatów, które odbyło się w poniedziałek, 5 października.

]]>
Delegaci wybierali nowe władze samorządu radcowskiego na kadencję 2020-2024. Dziekan okręgowej izby radców prawnych stoi na czele jej prezydium, czyli organu wykonawczego jej rady. Do zadań rady okręgowej izby radców prawnych należy m.in. reprezentowanie interesów zawodowych jej członków, doskonalenie zawodowe radców prawnych oraz nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez nich oraz przez aplikantów radcowskich.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu obejmuje swoim zasięgiem obszar większości województwa wielkopolskiego i zrzesza 4108 radców prawnych oraz 775 aplikantów radcowskich.

Henryk Kuligowski od 2001 r. pracuje w Urzędzie Miasta Poznania na stanowisku radcy prawnego, natomiast od 2015 r. pełni funkcję koordynatora Zespołów Radców Prawnych Urzędu Miasta Poznania - czyli Radcy Prawnego Miasta.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-05 20:11:24 274319 <![CDATA[Henryk Kuligowski od 2015 r. pełni funkcję koordynatora Zespołów Radców Prawnych Urzędu Miasta Poznania - czyli Radcy Prawnego Miasta]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153827,274319,show2.jpg 274320 <![CDATA[Henryk Kuligowski od 2015 r. pełni funkcję koordynatora Zespołów Radców Prawnych Urzędu Miasta Poznania - czyli Radcy Prawnego Miasta]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153827,274320,show2.jpg
153825 2020-10-05 09:02:09 Urzędnicy z Biura Poznań Kontakt pomogą pracownikom sanepidu kontaktować się telefonicznie z osobami, które mogły mieć styczność z zakażonymi koronawirusem. Miasto zapewni Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej również niezbędną do  tego infrastrukturę sieciową.

]]>
Pomoc jest potrzebna, ponieważ liczba zakażeń koronawirusem stale rośnie. Codziennie urzędnicy z poznańskiego sanepidu dzwonią do setek osób, by przeprowadzić wywiady i ustalić, kto mógł mieć kontakt z ludźmi zakażonymi. Każda osoba, u której zdiagnozowano obecność patogenu, oznacza dla pracowników sanepidu kolejne dziesiątki rozmów telefonicznych. Już wkrótce w tej pracy pomogą im urzędnicy z Biura Poznań Kontakt - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miejskie wsparcie ruszy już we wtorek, 6 października. 

- Przygotowujemy się do tego, by wesprzeć sanepid zarówno zasobami ludzkimi, jak i odpowiednią infrastrukturą techniczną - mówi Konrad Zawadzki, dyrektor Biura Poznań Kontakt. - Na początku oddelegujemy do tego zadania od 4 do 6 pracowników, niewykluczone jednak, że później będzie ich więcej. Szukamy również wolontariuszy, którzy mogliby w tym pomóc. W poniedziałek, 5 października, pracownicy Biura przeszli odpowiednie szkolenie w siedzibie sanepidu, by lepiej przygotować się do nowych zadań.

Pracownicy Biura Poznań Kontakt to profesjonaliści - codziennie odbierają około 4 tysięcy telefonów od mieszkanek i mieszkańców miasta. Informują klientów gdzie, kiedy, na jakim formularzu i wraz z jakimi dokumentami można złożyć właściwy w danej sprawie wniosek. Pomagają w rezerwacji wizyt w urzędzie, łączą rozmowy i odpowiadają na liczne pytania. Przygotowani są do tego, by udzielać informacji nie tylko w języku polskim, ale również angielskim i ukraińskim. 

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-05 15:49:15 274298 <![CDATA[Pracownikom sanepidu pomogą urzędnicy z Biura Poznań Kontakt]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153825,274298,show2.jpg 274299 <![CDATA[Pracownikom sanepidu pomogą urzędnicy z Biura Poznań Kontakt]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153825,274299,show2.jpg
153771 2020-10-02 08:35:22 Awaria wodociągowa! Zamknięta jest ul. Strzelecka pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Królowej Jadwigi. Służby usuwają przyczyny awarii i pracują nad przywróceniem ruchu samochodowego. Tramwaje kursują bez zmian.

]]>
AKTUALIZACJA (6.10)

Autobusy linii 174 i 176 w rejonie ul. Strzeleckiej kursują już normalnie.

AKTUALIZACJA (godz. 12.15): 

Ulica Garbary w stronę ul. Królowej Jadwigii jest już przejedna. Na powrót uruchomiono sygnalizachę świetlną.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierowcy, w zależnosci od miejsca docelowego, są proszeni o wybranie alternatywnej trasy przejazdu. Tramwaje linii 9 i 18 przed godz. 8 wróciły już na swoje trasy. Autobusy linii 174 i 176 nadal jeżdżą objazdami.

Jak informuje Aquanet, nie wystepują problemy z dostawą wody. 

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.  

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-06 13:37:42 274257 <![CDATA[Awaria wodociągowa]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153771,274257,show2.jpg 274258 <![CDATA[Miejsce awarii]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153771,274258,show2.jpg 274260 <![CDATA[Ul. Strzelecka, widok w kierunku Garbar.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153771,274260,show2.jpg 274261 <![CDATA[Miejsce awarii]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153771,274261,show2.jpg 274262 <![CDATA[Ul. Strzelecka, widok w kierunku Garbar.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153771,274262,show2.jpg
153770 2020-10-02 08:35:15 Już za niespełna cztery dni (9-11 października) na kibiców sportów wodnych w Poznaniu czeka wiele emocji - w stolicy Wielkopolski odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie. Będzie to jednocześnie jedyny dla seniorów międzynarodowy start w tym sezonie. W imprezie weźmie udział ponad 600 zawodników, a biało-czerwone barwy reprezentować będzie 11 załóg. 

]]>
Pandemia koronawirusa spowodowała, że mistrzostwa Europy, które miały mieć miejsce w pierwszy weekend czerwca, odbywają się w październiku i są jedyną międzynarodową imprezą w sezonie. 

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, podkreśla, że miastu zależy przede wszystkim na przeprowadzeniu bezpiecznych zawodów. Tegoroczne Mistrzostwa odbędą się w nowej rzeczywistości. Obok wyjątkowego reżimu sanitarnego - cyklicznej dezynfekcji, maseczek, zawodników czeka również nowa forma dekoracji: sami będą zakładać sobie medale.

Więcej o zasadach bezpieczeństwa na stronie urzędu miasta.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Poznaniu:

LW 1x Katarzyna Wełna (AZS AWF Kraków)

LW 2x Weronika Deresz/ Jaclyn Stelmaszyk (obie Posnania Poznań)

W 4- Monika Chabel/ Maria Wierzbowska (obie Lotto Bydgostia)/ Paulina Grzella (BTW Bydgoszcz)/ Olga Michałkiewicz (AZS AWF Gorzów Wlkp.)

W 4x Agnieszka Kobus-Zawojska Agnieszka (AZS AWF Warszawa)/ Katarzyna Boruch (AZS AWF Gorzów Wlkp.)/ Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz)/ Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń)

LM 1x Łukasz Sawicki (AZS AWF Warszawa)

M 1x Natan Węgrzycki-Szymczyk (AZS AWF Warszawa)

LM 2x Artur Mikołajczewski (Gopło Kruszwica)/ Jerzy Kowalski (Gopło Kruszwica)

M 2- Bartosz Modrzyński (BTW Bydgoszcz)/ Łukasz Posyłajka (AZS Szczecin)

M 2x Mateusz Biskup Mateusz (Lotto Bydgostia)/ Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń)

M 4x Fabian Barański (WTW Włocławek)/ Wiktor Chabel (Posnania Poznań)/ Dominik Czaja/ Szymon Pośnik (obaj AZS AWF Warszawa)

M 4- Marcin Brzeziński (WTW Warszawa)/ Mikołaj Burda (Lotto Bydgostia)/ Michał Szpakowski (Zawisza Bydgoszcz)/ Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz)

Wioślarskie mistrzostwa Europy mają najdłuższą historię spośród największych imprez sportowych w tej dyscyplinie. Pierwsze odbyły się na jeziorze Orta we Włoszech w 1893 roku. Przez następne 80 lat, do 1973 roku mistrzostwa Europy odbywały się co roku (z przerwami na lata pierwszej i drugiej wojny światowej). Polacy po raz pierwszy wystartowali w ME w 1925 roku w Pradze (brązowy medal Andrzeja Osiecimskiego-Czapskiego w jedynce; czwarte miejsce ósemki, a czwórka podwójna odpadła w przedbiegach). Pierwszy złoty medal dla Polski w mistrzostwach Europy wywalczyli Henryk Budziński i Jan Krenz-Mikołajczak (KW-04 Poznań) w dwójce bez sternika w 1930 roku w Liege w Belgii. W dniach 16-19 sierpnia 1929 roku mistrzostwa Europy po raz pierwszy zostały rozegrane w Polsce w Bydgoszczy (Polacy wywalczyli wtedy cztery medale - jeden srebrny i trzy brązowe).

W sumie w Mistrzostwach Europy Polacy zdobyli 29 medali brązowych, 32 srebrne i 14 złotych.

Więcej o Mistrzostwach na stronie zawodów: erch2020.eu

WS/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-05 16:11:47 274300 <![CDATA[Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, podkreśla, że miastu zależy przede wszystkim na przeprowadzeniu bezpiecznych zawodów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153770,274300,show2.jpg 274301 <![CDATA[Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, podkreśla, że miastu zależy przede wszystkim na przeprowadzeniu bezpiecznych zawodów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153770,274301,show2.jpg 274302 <![CDATA[Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, podkreśla, że miastu zależy przede wszystkim na przeprowadzeniu bezpiecznych zawodów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153770,274302,show2.jpg
153767 2020-10-02 08:34:53 Miasto Poznań zawarło umowę na zakup energii elektrycznej z ENEA S.A. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. 

]]>
W imieniu Miasta Poznania umowę podpisali zastępcy prezydenta - Bartosz Guss oraz Mariusz Wiśniewski, natomiast firmę ENEA reprezentował Jacek Ochod, dyrektor Biura Przetargów Publicznych ENEA S.A.

Procedurę przetargową na zakup energii elektrycznej dla Poznańskiej Grupy Zakupowej Miasto Poznań przeprowadziło już po raz dziewiąty. W tym roku w PGZ uczestniczą 64 podmioty. Są wśród nich gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, spółki, szpitale, jednostki nauki i kultury oraz podmioty związane z Miastem. 

Łączny wolumen zakupionej energii elektrycznej dla całej grupy wynosi ok. 261 GWh i obejmuje ponad 5 tys. punktów poboru energii. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu, o wartości 108 mln zł, złożyła spółka ENEA S.A. W porównaniu z cenami taryfowymi przedstawiona oferta jest niższa o 20 proc., co daje oszczędności dla całej grupy w wysokości ok. 27 mln zł. Ponadto możliwe jest uzyskanie dodatkowych oszczędności z tytułu mechanizmu indeksacji ceny, który jest zagwarantowany w umowach.

WGK/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-05 12:35:55 274263 <![CDATA[Miasto Poznań zawarło umowę na zakup energii elektrycznej z ENEA S.A.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153767,274263,show2.jpg 274267 <![CDATA[Miasto Poznań zawarło umowę na zakup energii elektrycznej z ENEA S.A.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153767,274267,show2.jpg 274265 <![CDATA[Miasto Poznań zawarło umowę na zakup energii elektrycznej z ENEA S.A.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153767,274265,show2.jpg 274266 <![CDATA[Miasto Poznań zawarło umowę na zakup energii elektrycznej z ENEA S.A.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153767,274266,show2.jpg
153806 2020-10-03 13:55:56 Wybory samorządowe z 1990 roku otworzyły drogę do demokratycznej transformacji naszego kraju. Dzięki temu społeczności lokalne uzyskały prawo do decydowania o przyszłości swoich małych ojczyzn. W sobotę, 3 października mieszkańcy stolicy Wielkopolski spotkali się na Starym Rynku i dziedzińcu urzędu miasta, żeby upamiętnić trzy dekady poznańskiej samorządności. 

]]>
Wydarzenia związane z odrodzeniem samorządu w stolicy Wielkopolski rozpoczęły się na płycie Starego Rynku. Widzowie mogli zobaczyć widowisko teatralne pt. "Miasto 30", zooragnizaowanizowane przez Interdyscyplinarną Grupę Teatralną Asocjacja i Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Później obchody przeniosły się na dziedziniec urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17. Tam otwarto wystwę plenerową poświęconą 30-leciu odrodzenia samorządu w stolicy Wielkopolski.

Składająca się z 30 plansz ekspozycja jest zaproszeniem do dyskusji o Poznaniu. Wśród wielu wydarzeń i inwestycji każdy mieszkaniec może znaleźć tam swoje typy - miejsc, instytucji, realizacji architektonicznych, wydarzeń kulturalnych czy sportowych - które dzisiaj tworzą nasze miasto. Wystawę, zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania przy współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania, można oglądać na dziedzińcu UMP do 21 października.

Zasłużeni dla samorządu 

Po upadku PRL wolne wybory samorządowe były pierwszym testem dla rodzącego się wtedy społeczeństwa obywatelskiego. 30 lat po tamtych wydarzeniach specjalne okolicznościowe medale otrzymali prezydenci Poznania, przewodniczący rady miasta i wieloletni radni.

- Myślę, że w realizowanych przez poznański samorząd przedsięwzięciach każdy z Państwa znajduje odrobinę siebie i własnego wkładu. Dlatego też proszę traktować to spotkanie, jako płynące z całego serca podziękowanie - powiedział do zgromadzonych Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

-  Wybory z 1990 roku był przede wszystkim zwycięstwem społeczności lokalnych, które dostrzegły w nich dobry moment, aby wziąć sprawy w swoje ręce. Dzisiaj, z perspektywy 30 lat możemy powiedzieć, że reforma samorządowa była najbardziej udaną reformą III RP - mówił Wojciech Kręglewski, radny od 1990 roku.

Uhonorowani okolicznościowym medalem:

 • Andrzej Bielerzewski - radny 6 kadencji,
 • Andrzej Porawski - radny 3 kadencji, dyrektor Związku Miast Polskich,
 • Antoni Szczuciński - radny 6 kadencji,
 • Dariusz Lipiński - przewodniczący Rady Miasta Poznania w latach 1998-2002,
 • Grzegorz Ganowicz - radny 6 kadencji, przewodniczący Rady Miasta Poznania od 2005 roku, 
 • Hubert Świątkowski - radny 4 kadencji,
 • Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania od 2014 roku,
 • Jadwiga Rotnicka - radna 5 kadencji, przewodnicząca Rady Miasta Poznania w latach 1992-1998,
 • Jan Chudobiecki - radny 5 kadencji,
 • Katarzyna Kretkowska - radna 6 kadencji,
 • Lidia Dudziak - radna 6 kadencji,
 • Marek Sternalski - radny 4 kadencji,
 • Michał Bartłomiej Tomczak  - radny 4 kadencji,
 • Michał Grześ - radny 7 kadencji,
 • Przemysław Alexandrowicz - radny 6 kadencji, przewodniczący Rady Miasta Poznania w latach 2002-2005,
 • Ryszard Grobelny - wybierany na radnego sześciokrotnie, prezydent Poznania w latach 1998-2014,
 • Tomasz Kayser - wybierany na radnego siedmiokrotnie, zastępca prezydenta Poznania w latach 2006-2014, 
 • Tomasz Sokołowski - przewodniczący Rady Miasta Poznania w latach 1990-1992,
 • Wojciech Szczęsny Kaczmarek - pośmiertnie uhonorowany prezydent Poznania w latach 1990-1998,
 • Wojciech Kręglewski - radny 8 kadencji. 

Pamiątkowe medale przyznano także wszystkim dotychczasowym radnym Rady Miasta Poznania.

Pierwsze wybory samorządowe po II wojnie światowej odbyly się 27 maja 1990 r. Poznaniacy wybrali wtedy na 4-letnią kadencję 65 radnych (64 z listy Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania i NSZZ "Solidarność" oraz 1 z listy Konfederacji Polski Niepodległej). Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej Poznania odbyło się już 2 czerwca. Jej przewodniczącym został Tomasz Sokołowski. Kilka dni później - 6 czerwca - rada wybrała pierwszego prezydenta Poznania. Został nim Wojciech Szczęsny Kaczmarek. 

Organizatorzy obchodów 30-lecia odrodzenia poznańskiego samorządu: Miasto Poznań, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Partnerzy: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Aquanet, Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja i Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-03 17:31:27 274197 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274197,show2.jpg 274198 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274198,show2.jpg 274214 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274214,show2.jpg 274200 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274200,show2.jpg 274199 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274199,show2.jpg 274201 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274201,show2.jpg 274202 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274202,show2.jpg 274203 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274203,show2.jpg 274204 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274204,show2.jpg 274215 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274215,show2.jpg 274205 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274205,show2.jpg 274206 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274206,show2.jpg 274207 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274207,show2.jpg 274208 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274208,show2.jpg 274209 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274209,show2.jpg 274210 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274210,show2.jpg 274211 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274211,show2.jpg 274212 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274212,show2.jpg 274213 <![CDATA[30 lat poznańskiej samorządności.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153806,274213,show2.jpg
153769 2020-10-02 08:35:08 Koncerty, wystawy, kino plenerowe, spacer z przewodnikiem... To wszystko czeka na poznaniaków i turystów w najbliższy weekend. Najmłodsi i ich rodzice mogą wziąć udział w Festiwalu Literatury Dziecięcej, fani animacji w MFFA Animator, a miłośnicy dobrej kuchni w ostatniej w tym roku edycji Jedzielni. Na MTP zaprezentują się kultowe samochody kempingowe, a o swoich kamperowych wyprawach opowiedzą blogerzy i podróżnicy.   

]]>
PIĄTEK

Festiwal Literatury dla dzieci

Spotkania z autorami, którzy piszą z myślą o najmłodszych; ciekawe warsztaty czy wybór najlepszej książki - to tylko część tego, co znalazło się w programie Festiwalu Literatury dla dzieci. W tym roku twórców wydarzenia i jego uczestników inspiruje hasło: Halo! Tu Ziemia. W piątek w CK Zamek można będzie m.in. wziąć udział w spotkaniach z Justyną Suchecką, autorką książki "Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat" oraz Cezarym Harasimowiczem, współautorem książki "Mirabelka". Atrakcje dla dzieci i ich rodziców czekają także w sobotę. 

CK Zamek (Sala Kinowa), ul. Św. Marcin 80/82

Godz. 10:00 - 12:30

Wstęp wolny (obowiązuje rezerwacja)

Więcej informacji na stronie festiwalu (tam też można dokonać rezerwacji na poszczególne wydarzenia) oraz CK Zamek

Filharmonia Poznańska inauguruje nowy sezon

Występem "Chopin i Słowiki" Filharmonia Poznańska inauguruje cykl Koncertów Poznańskich w nowym sezonie artystycznym. W piątkowy i sobotni wieczór (wydarzenie z powodów  pandemicznych podzielono na dwie edycje) w Auli Uniwersyteckiej zabrzmią utwory prof. Stefana Stuligrosza, założyciela i dyrygenta Poznańskich Słowików, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy 26 sierpnia, a także Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina (w tym roku świętujemy 210. rocznicę jego urodzin). Chór Chłopięcy i Męski Poznańskie Słowiki zaśpiewa pod dyrekcją swojego obecnego szefa, Macieja Wielocha. Natomiast Koncert f-moll Chopina w wykonaniu Tomasza Rittera, pianisty słynącego również z gry na instrumentach historycznych oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, zabrzmi pod dyrekcją  Marka Pijarowskiego. 

Aula Uniwersytecka, ul. Wieniawskiego 1

Godz. 19:00 (w sobotę godz. 18:00)

Bilety: 25 - 55 (pojedynczy koncert), 180 - 240 zł (cena karnetów)

Więcej informacji na stronie Filharmonii Poznańskiej

Gramy u siebie - finał edycji 2020

Funk, rock, reggae, nieco alternatywy - taka mieszanka muzyczna rozbrzmi w piątek na zamkowej scenie. W Sali Wielkiej wystąpią trzy zespoły - Camping Hill, Yelram i Eleanor Gray. Muzycy zaprezentują się w ramach finałowej edycji "Gramy u siebie". To cykl koncertów, promujący lokalną scenę muzyczną, którego celem jest pomoc artystom w osiągnięciu sukcesu (wykonawcy są wybierani przez jury na podstawie zgłoszeń).

CK Zamek (Sala Wielka), ul. Św. Marcin 80/82

Godz. 20:00

Bilety: 20 zł

Więcej informacji na stronie CK Zamek.

Kino plenerowe

Dawniej przez prawie każde miasto przemysłowe przepływała rzeka. Wokół nich budowane były domy, drogi i fabryki. Dziś trwa walka o przywrócenie naturalnych cieków wodnych. Osoby, które przyjdą do Bramy Poznania będą mogły wybrać się w podróż w poszukiwaniu utraconych rzek za sprawą filmu "Lost Rivers".  Następnie będzie można zobaczyć produkcję pt. "Kobieta idzie na wojnę" (pokaz z audiodeskrypcją). Film opowiada o Helli, ukrywającej się pod pseudonimem "Kobieta z Gór". Bohaterka wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który stanowi zagrożenie dla islandzkiego środowiska. Seanse kina plenerowego zostaną zorganizowane w ramach cyklu Rzeka Żywa.

Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Godz. 19:00 ("Lost Rivers"), godz. 20:30 ("Kobieta idzie na wojnę")

Bezpłatne wejściówki będą rozdawane  przed pokazem

Więcej informacji na stronie Bramy Poznania

Scena muzyczna w Pawilonie

Puce Mary, Pierre Jodlowski, Adam Gołębiewski, Antez - to artyści, którzy wystąpią na scenie w Pawilonie. Koncert jest dofinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Muzycy zaprezentują się w ramach cyklu LAS (kiedyś nazwa kultowego klubu, dziś cyklu koncertów).

Pawilon, ul. Ewangelicka 1

Godz. 20:30

Bilety: 20 zł (ulgowy), 30 zł (normalny)

Więcej informacji na stronie wydarzenia oraz LAS.

Koncert Rosalie.

W klubie Tama wystąpi Rosalie. Artystka balansuje pomiędzy mainstreamem a undergroundem - najczęściej jej styl bywa określany jako alternatywne R&B z wpływami soulu, elektroniki oraz hip-hopu. Rosalie na swoim koncie ma dwa wydawnictwa - Enuff EP i album Flashback, a także wspólne nagrania m.in. z Taco Hemingwayem, Mesem, Otsochodzi czy duetem Catz N Dogz. W 2018 r. piosenkarka została nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii Debiut Roku. W 2020 r. ukazał się jej kolejny album "IDeal". Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Spring Break. 

Klub Tama, ul. Niezłomnych 2

Godz. 20:00

Bilety: 35 zł

Więcej informacji na stronie wydarzenia

Targi Caravans Salon

Premiery nowych aut; Strefa Retro z kultowymi samochodami kempingowymi; spotkania z blogerami i podróżnikami, którzy opowiedzą o kamperowych wyprawach - to tylko część atrakcji, czekających w weekend na MTP. Targi kamperów i caravaningu Caravans Salon Poland rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 

Godz. 12 - 18 (piątek), 10 - 17 (sobota), 10 - 16 (niedziela)

Bilety: 25 zł (jednorazowe wejście), 40 zł (bilet z wjazdem), 10 zł (ulgowy do 13. roku życia)

Więcej informacji na stronie targów oraz Poznan.pl.

SOBOTA

Festiwal Animator

Filmy animowane z całego świata, konkursy, retrospektywy, przeglądy tematyczne i wydarzenia towarzyszące - tak będzie wyglądać tegoroczna, 13. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. To największe w Polsce wydarzenie kulturalne poświęcone tej dziedzinie sztuki. Tym razem festiwal będzie odbywał się stacjonarnie (głównie w Kinie Muza) oraz online. Gwiazdą tegorocznej edycji jest jeden z twórców "BoJacka Horsemana" - Mike Hollingsworth. Festiwalowe produkcje będzie można oglądać przez cały weekend. 

Kino Muza, ul. Św. Marcin 30

Godz. 10:00 - 23:00 

Bilety: 5 - 12 zł (pokazy), 20 - 40 zł (warsztaty online), 50 zł (karnet uprawniający do oglądania wszystkich pokazów)

Więcej informacji na stronie festiwalu oraz Poznan.pl

30-lecie samorządu w Poznaniu

Na płycie Starego Rynku i dziedzińcu urzędu miasta odbędą się wydarzenia poświęcone 30-leciu odrodzenia poznańskiego samorządu. Świętowanie rozpocznie się o godz. 11:00 na Starym Rynku, przy Odwachu. Tam Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja i Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta zaprezentują spektakl pt. "Miasto 30". Później obchody przeniosą się na dziedziniec urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17. O godz. 12:00 wręczone zostaną tam okolicznościowe medale dla byłych i obecnych radnych miejskich, prezydentów Poznania oraz byłych członków zarządu miasta. Kulminacją uroczystości będzie otwarcie wystawy plenerowej poświęconej 30-leciu poznańskiego samorządu. Ekspozycję, zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania przy współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania, będzie można oglądać na dziedzińcu UMP.

Stary Rynek oraz dziedziniec urzędu miasta przy pl. Kolegiackim

Godz. 11:00 

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie Poznan.pl.

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Brama Poznania i Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta zaprasza na recital piosenki francuskiej w wykonaniu Radosława Elisa "Paryż nad Cybiną". Występu można będzie wysłuchać w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki. Artysta zaprezentuje się o godz. 18, w amfiteatrze Bramy Poznania. To nie wszystko. Na poznaniaków i turystów czeka cykl wydarzeń odbywających się na Ostrowie Tumskim i Śródce. W Rezerwacie Archeologicznym Genius Locibędzie można zobaczyć wystawy "Dźwięki Średniowiecza" i "Średniowieczne instrumenty", a w Muzeum Archidiecezjalnym - Akademia Lubrańskiego i restauracji Galeria Tumska - wystawę prac Bruno Kopera.

Ostrów Tumski i Śródka

Godz. 10:00 - 19:00

Wstęp wolny (z wyjątkiem wystawy w Akademii Lubrańskiego)

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Koncert zespołu Hunter

W klubie u Bazyla wystąpi Hunter. Zespół tworzy muzykę z pogranicza rocka i metalu, z elementami klasycznymi nieprzerwanie już od 1985 roku. W ciągu 33 lat istnienia Hunter zyskał status legendy, wydał 7 płyt studyjnych oraz 4 albumy koncertowe. Ich wydawnictwa zdobywały szerokie uznanie w branży muzycznej oraz publiczności, a albumy "Królestwo" i "Imperium" zyskały statusy złotych płyt.

Klub u Bazyla, ul. Norwida 18 A

Godz. 20:00

Bilety: 70 zł (przedsprzedaż), 80 zł (w dniu koncertu)

Więcej informacji na stronie klubu oraz na Facebooku.

Wczasy w Tamie 

W ramach trwającego festiwalu Spring Break w klubie Tama wystąpi zespół Wczasy. W swojej muzyce duet łączy polską zimną falę z synth-popowymi przebojami w stylulat 80. i 90. Mocne, emocjonalne teksty, przebojowość, autorskie teledyski iżywiołowe koncerty sprawiły, że o Wczasach zrobiło się głośno wśród fanów polskiej muzykialternatywnej.Debiutancka płyta pt. "Zawody" podbiła serca wielu słuchaczy i recenzentów, a przez niektórych odebrana została nawet jako manifest pokoleniowy. Album trafił do różnych zestawień najlepszych polskich płyt 2018 roku. Obecnie muzycy kończą pracę nad drugą płytą, a jej fragmenty będzie można usłyszeć na koncercie.

Klub Tama ul. Niezłomnych 2

Godz. 20:00 - 22:00

Bilety: 30 zł 

Więcej informacji na stronie wydarzenia

Ostatnia w tym roku Jedzielnia

Szefowie kuchni znów będą serwować swoje dania poza restauracjami. Ostatnia Jedzielnia w tym roku zawita na ul. Święty Marcin. Każdy znajdzie coś dla siebie - będzie można skosztować potraw kuchni regionalnej, europejskiej oraz vege. Tradycyjnie wszystkie proponowane dania nie przekroczą ceny 10 zł. 

Godz. 12:00 - 17:00

Wstęp wolny

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.

Poznańskie ślady Enigmy - spacer z przewodnikiem 

W sobotni poranek będzie można wyruszyć na poszukiwanie śladów słynnych kryptologów. W dwudziestoleciu międzywojennym w Poznaniu rozpoczęły się działania, prowadzące do jednego z największych sukcesów w historii polskiego wywiadu, którym było złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Podczas wycieczki przewodnik pokaże miejsca związane z tą historią: Zamek Cesarski i kamienicę, w której mieszkał Henryk Zygalski - jedyny z trzech kryptologów urodzony w Poznaniu. Nie zabraknie historii powstania Uniwersytetu Poznańskiego, przedstawienia Poznania przełomu lat 20. i 30. XX wieku oraz opowieści o mniej znanych bohaterach, którzy przyczynili się do międzynarodowego sukcesu, a byli związani z Poznaniem i Wielkopolską. Po spacerze będzie można indywidualnie zwiedzić Szyfrokontener, czyli mobilną wystawę będącą zapowiedzią Centrum Szyfrów Enigma. 

Pomnik kryptologów przed CK Zamek ul. Św. Marcin

Spacer odbędzie się w konwencji "free walking tour". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, przewodnika można nagrodzić napiwkiem

Godz. 10:00 - 11:30

Więcej informacji na stronie wydarzenia

NIEDZIELA

Poranek dla dzieci: Przygody wikinga Tappiego 

W ramach poranka dla dzieci w Kinie Pałacowym najmłodsi będą mogli zobaczyć animację o wikingu Tappim. Bohater mieszka we wspaniałym, magicznym Szepczącym Lesie, który ciągnie się nad brzegami Lodowej Zatoki. Tappi nie jest prawdziwym wikingiem, gdyż ani w głowie mu wymachiwanie mieczem. Jego największą bronią są uśmiech, życzliwość i pomysłowość. Tappi jest bowiem obrońcą Szepczącego Lasu i wszystkich jego mieszkańców. Nie pozwoli, by komukolwiek stała się krzywda i gotów jest pomóc każdemu, kto znajdzie się w tarapatach.

Kino Pałacowe, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 - Sala Wielka

Godz. 12:00

Bilety: 12 zł

Więcej informacji na stronie CK Zamek

Łukasz Ojdana w CK Zamek

W niedzielny wieczór w Centrum Kultury Zamek wystąpi Łukasz Ojdana, jazzowy pianista i kompozytor. Artysta zaprezentuje utwory z "Kurpian Songs & Meditations", swojej pierwszej w pełni autorskiej płyty, na której mierzy się z tradycyjnymi melodiami kurpiowskimi. Muzyk jest znany przede wszystkim ze znakomitego trio RGG, z którym nagrywa i koncertuje od 2013 roku. Ojdana przez trzy lata był członkiem ostatniego kwartetu Tomasza Stańko, obecnie współtworzy także kwintet Zbigniewa Namysłowskiego. Jego dotychczasowa dyskografia liczy 9 wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych albumów. Sam artysta jest również laureatem wielu prestiżowych konkursów

CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 - Sala Wielka

Godz. 19:00

Bilety: 35 zł

Więcej informacji na stronie CK Zamek

Spring Break: Niemoc

Trwa festiwal Spring Break. W niedzielę w klubie Blue Note wystąpi elektroniczno - gitarowe trio z Zielonej Góry - Niemoc. Zespół łączy senną, lekko egzotyczną atmosferę z wyraźnymi wpływami new wave'u i post - punka. Koncertował już m.in. na festiwalu Opener, Tauron Nowa Muzyka Festiwal, Spring Break, Sziget, OFF Festival, Nowych Horyzontach czy Domoffonie. Występy stały się mocą napędową muzyków. Instrumentalne, taneczne formy przysporzyły Niemocy fanów zarówno wśród amatorów gitarowych brzmień, jak i klubowiczów. W 2019 r. ukazał się długogrający debiut grupy - płyta "Baśnie". 

Klub Blue Note, ul. Kościuszki 79

Godz. 20:00

Bilety: 20 zł

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie klubu Blue Note.

Queen Symfonicznie

Fani zespołu Queen będą mogli posłuchać symfonicznych aranżacji legendarnej grupy w wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna. Dwugodzinny spektakl został podzielony na dwie części. Artyści wystąpią z najnowszym programem, do  którego włączono m.in "One Vision", "Under Pressure" oraz wyjątkową  kompozycję "Barcelona", którą Freddie Mercury nagrał wraz z hiszpańską  śpiewaczką operową Montserrat Caballe. W drugiej części gościnnie wystąpi również gitarzysta solowy. Finał wydarzenia uświetni występ solisty - śpiewającego aktora - wcielającego się w rolę Freddiego Mercury'ego.

 Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Wieniawskiego 1

Godz. 16:00 i 19:30 

Bilety w cenach: 119 zł, 129 zł i 139 zł (w zależności od miejsca)

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie wydarzenia.

Rodzinny spacer szlakiem bioróżnorodności

Jakie rośliny i zwierzęta mieszkają na miejskich łąkach, w drzewach i rzecznym korycie? Ile różnych żywych istot dzieli z nami miejskie obszary? Dlaczego bioróżnorodność jest tak ważna? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają osoby, które wybiorą się na niedzielną wycieczkę odcinkiem doliny Cybiny. Na rodzinny spacer szlakiem miejskiej bioróżnorodności zaprasza Brama Poznania. Przechadzka odbędzie się w ramach cyklu Rzeka Żywa. 

Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Godz. 11:00

Bezpłatne wejściówki do pobrania w dniu wydarzenia w Bramie Poznania

Więcej informacji na stronie Bramy Poznania

AJ/ AT

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-02 08:39:27 274055 <![CDATA[Puce Mary, Pierre Jodlowski, Adam Gołębiewski, Antez - to artyści, którzy wystąpią na scenie w Pawilonie/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274055,show2.jpg 274056 <![CDATA[Trwa Festiwal Literatury dla dzieci]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274056,show2.jpg 274057 <![CDATA[Występem "Chopin i Słowiki" Filharmonia Poznańska inauguruje cykl Koncertów Poznańskich w nowym sezonie artystycznym/ fot. Filharmonia Poznańska]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274057,show2.jpg 274059 <![CDATA[W ramach cyklu Rzeka Żywa na poznaniaków i turystów czekają seanse kina plenerowego oraz rodzinny spacer]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274059,show2.jpg 274060 <![CDATA[W klubie Tama wystąpi Rosalie.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274060,show2.jpg 274067 <![CDATA[Targi kamperów i caravaningu Caravans Salon Poland rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli/ fot. MTP]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274067,show2.jpg 274068 <![CDATA[Targi kamperów i caravaningu Caravans Salon Poland rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli/ fot. MTP]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274068,show2.jpg 274111 <![CDATA[13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator rozpocznie się w sobotę]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274111,show2.jpg 274071 <![CDATA[Podczas festiwalu Animator Mike Hollingsworth opowie o kulisach pracy nad animowanymi hitami Netflixa, w tym "BoJack Horseman"/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274071,show2.jpg 274072 <![CDATA[Nowością na Animatorze jest blok poświęcony animacjom powstałym w oparciu o silniki oraz środowisko graficzne i techniczne gier komputerowych/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274072,show2.jpg 274073 <![CDATA[Gwiazdą tegorocznej edycji Animatora jest jeden z twórców "BoJacka Horsemana" - Mike Hollingsworth/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274073,show2.jpg 274074 <![CDATA[W tym roku na Animatorze zaprezentowane zostaną dwa seriale, które stworzył animator Genndy Tartakovsky. Jednym z nich będzie "Primal"/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274074,show2.jpg 274075 <![CDATA[W klubie u Bazyla wystąpi Hunter]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274075,show2.jpg 274112 <![CDATA[W ramach trwającego festiwalu Spring Break w klubie Tama wystąpi zespół Wczasy]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274112,show2.jpg 274081 <![CDATA[Szefowie kuchni znów będą serwować swoje dania poza restauracjami. Ostatnia Jedzielnia w tym roku zawita na ul. Święty Marcin]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274081,show2.jpg 274098 <![CDATA[W sobotni poranek będzie można wyruszyć na poszukiwanie śladów słynnych kryptologów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274098,show2.jpg 274113 <![CDATA[W sobotni poranek będzie można wyruszyć na poszukiwanie śladów słynnych kryptologów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274113,show2.jpg 274099 <![CDATA[W niedzielny wieczór w Centrum Kultury Zamek wystąpi Łukasz Ojdana, jazzowy pianista i kompozytor/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153769,274099,show2.jpg
153765 2020-10-02 08:34:36 Kolejne urządzenia do dezynfekcji rąk są montowane w autobusach i tramwajach MPK Poznań. Spółka zakupiła i oddaje do użytku pasażerów dodatkowe 342 automaty. Łącznie w pojazdach będzie niemal tysiąc dezynfektorów. 

]]>
Spółka MPK Poznań, mając świadomość zagrożenia, od początku pandemii podejmuje działania mające do minimum ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Między innymi znacznie wzmocniono proces czyszczenia i dezynfekcji pojazdów oraz ich wyposażenia. Wszystkie uruchamiane na kursach pojazdy są dezynfekowane każdego dnia, w trakcie tzw. codziennego sprzątania. Odrębne procedury wprowadzane są w przypadku najmniejszego choćby podejrzenia, że autobusem lub tramwajem mogła podróżować osoba zakażona koronawirusem. W takich sytuacjach kurs jest natychmiast przerywany, a pojazd zjeżdża do zajezdni, gdzie jest wietrzony, a następnie kilkakrotnie odkażany (z użyciem specjalistycznych środków).

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów już wiosną tego roku MPK Poznań zamówiło również 635 dezynfektorów, czyli automatycznych, bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk. Zostały one zamontowane do poręczy znajdujących się przy drugich drzwiach we wszystkich autobusach oraz tramwajach Siemens (w pozostałych tramwajach - ze względów konstrukcyjnych - dezynfektory rozmieszczone zostały w strefie drugich i trzecich drzwi, natomiast w tramwajach Moderus Beta w części niskopodłogowej). W odpowiedzi na zapotrzebowanie pasażerów, którzy zgłaszali, iż pojedyncze urządzenia na pojazd to zbyt mało, Spółka zakupiła kolejne 342 dezynfektory.

Pierwsze z nowo zamówionych urządzeń już dotarły na poszczególne zajezdnie i rozpoczął się ich montaż w pojazdach. Dezynfektory są instalowane w autobusach przegubowych oraz tramwajach jednoprzestrzennych, które mogą pomieścić dużą liczbę pasażerów. Dzięki temu będą łatwiej dostępne i będzie mogło z nich skorzystać więcej osób.

MPK Poznań przez cały czas przypomina również o obowiązujących limitach osób, które jednocześnie mogą podróżować tramwajami i autobusami oraz o konieczności zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej. Dziękujemy pasażerom, którzy się do tych zaleceń stosują. Wspólne starania i stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego prowadzą do tego, że transport publiczny jest bezpieczny i bez obaw można z niego korzystać.

Jak korzystać z dezynfektorów? To proste!

- Dezynfektory wyposażone są w czujniki. Żeby z nich skorzystać wystarczy podłożyć pod nie ręce - wtedy rozpylona zostanie substancja dezynfekująca. 

- Dzięki szybkiej reakcji na podłożenie rąk, skorzystanie z urządzeń nie tamuje ruchu osób wsiadających i wysiadających z pojazdu.

- Pełny zbiornik o pojemności 1,5 litra zapewnia co najmniej 4 tysiące dawek preparatu. Dezynfektory sprawdzane są codziennie, w trakcie przeglądów dolewany jest płyn do zbiornika. 

RB, MPK

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-02 13:11:07 274149 <![CDATA[Więcej dezynfektorów w autobusach i tramwajach MPK Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153765,274149,show2.jpg 274150 <![CDATA[Więcej dezynfektorów w autobusach i tramwajach MPK Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153765,274150,show2.jpg 274151 <![CDATA[Więcej dezynfektorów w autobusach i tramwajach MPK Poznań]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153765,274151,show2.jpg
153729 2020-10-01 11:47:59 Od uruchomienia zapisów na PKO Poznań Virtual Run minął tydzień, a chęć udziału do biegu zgłosiło już ponad 600 zawodników! Największym zainteresowaniem cieszą się dystanse: 10 km oraz półmaratonu. Oprócz nich swych sił można spróbować również na: 5 km oraz w maratonie. 

]]>
PKO Poznań Virtual Run odbędzie się w niedzielę, 18 października, w godzinach od 00.01 do 23.59. Bieg zostanie zorganizowany w oparciu o dedykowaną aplikację mobilną (do pobrania od 5.10). Zalogować się do niej będzie można poprzez adres mailowy i hasło, użyte w panelu rejestracyjnym. Dzięki aplikacji każdy z uczestników otrzyma dostęp do najważniejszych informacji związanych z wydarzeniem - będzie mógł zarejestrować swój bieg, dostać wynik, pobrać dyplom ukończenia, czy też imienny numer startowy. Ciekawostką są dedykowane grafiki w formie ramek do selfie. Będzie można je wykorzystać, np. publikując w social mediach swoje zdjęcie na tle bramy mety.

Chętni na wyzwanie mogą zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy do 16 października. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Jest przewidziany start osób z niepełnosprawnościami.

Wiemy, jak wygląda koszulka i medal PKO Poznań Virtual Run 

Niespełna 3 dni trwało głosowanie na najpiękniejszą koszulkę, którą biegacze PKO Poznań Virtual Run otrzymają w pakietach startowych. Zwycięski t-shirt otrzymał prawie czterokrotnie więcej głosów niż kolejna "kandydatka". Koszulka techniczna będzie pełna kolorów w pełnym zadruku, a jej elementy mają kojarzyć się ze światem wirtualnym i jednocześnie rzeczywistym biegowym - stąd na ramieniu pojawiają się znane wszystkim fanom poznańskich biegów dymy.

W konwencji koszulki został przygotowany medal, który organizatorzy - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - zaprezentowały pod koniec września w mediach społecznościowych. W projekcie medalu znalazło się również miejsce na tzw. wygrawerowanie pokonanego dystansu, imię i nazwisko oraz czas ukończenia biegu.

Podstawowa opłata startowa w PKO Poznań Virtual Run wynosi 30 zł (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku). Można też zakupić pakiet z koszulką czy odlewanym medalem. Pakiety można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub wybrać opcję otrzymania ich przesyłką kurierską. Pełen wykaz opłat wraz z zawartością pakietów startowych można sprawdzić na stronie biegu. 

Tegoroczne edycje sztandarowych poznańskich wydarzeń biegowych zostały przeniesione na rok 2021. 13. PKO Poznań Półmaraton zaplanowany jest na 18 kwietnia a 21. PKO Poznań Maraton im. M. Frankiewicza na 17 października.

Organizatorzy: Miasto Poznań oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

POSiR/JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-02 15:01:15 274174 <![CDATA[Na PKO Poznań Virtual Run zapisało się już ponad 600 osób.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153729,274174,show2.jpg 274176 <![CDATA[Wiem, jak wygląda koszulka i medal PKO Poznań Virtual Run.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153729,274176,show2.jpg 274177 <![CDATA[Wiem, jak wygląda koszulka i medal PKO Poznań Virtual Run.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153729,274177,show2.jpg
153725 2020-10-01 11:47:27 Młodzi poznaniacy i poznanianki wiedzą, jak dbać o najbliższe otoczenie, znają zasady segregacji odpadów, potrafią podkreślić walory historyczne miasta i świetnie operują lokalną gwarą poznańską. Pokazały to wyniki konkursu "Mój Poznański Ekobohater". 

]]>
Konkurs plastyczny został zorganizowany z okazji międzynarodowej akcji sprzątania świata, której finał tradycyjnie, już od ponad 20 lat, odbywa się w trzeci weekend września. Zabawa była skierowana do dzieci ze szkół podstawowych i specjalnych. 

Ocenie podlegało przede wszystkim ujęcie tematu konkursowego, pomysł oraz estetyka. Po długich naradach komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła zwycięzców. Ich lista oraz zdjęcia nagrodzonych dzieł znajduje się na wortalu Gospodarka Komunalna

Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają nagrody przygotowane przez organizatorów konkursu - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Szkoły reprezentowane przez zwycięskich uczniów (miejsca I - III, w obu kategoriach wiekowych) otrzymają nagrody ufundowane przez partnera konkursu - Spółkę Remondis Sanitech. 

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-02 13:52:11 274167 <![CDATA[Wyłoniono zwycięzców w konkursie "Mój Poznański Ekobohater"]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153725,274167,show2.jpg 274162 <![CDATA[I miejsce (kategoria wiekowa: uczniowie klas 0-4)]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153725,274162,show2.jpg 274163 <![CDATA[I miejsce (kategoria wiekowa: uczniowie klas 5-8)]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153725,274163,show2.jpg
153601 2020-09-29 10:56:33 Wydział Gospodarki Komunalnej - Oddział Miejskiego Energetyka, koordynuje grupowe zakupy energii elektrycznej dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych. Stawki jednostkowe co kwartał podlegają indeksowaniu i mogą zostać obniżone, w przypadku zmiany cen na Towarowej Giełdzie Energii. 

]]>
W związku z przeprowadzoną indeksacją cen energii elektrycznej, szacunkowe oszczędności Poznańskiej Grupy Zakupowej w IV kwartale tego roku wyniosą około 3,7 mln złotych, z czego około 605 tysięcy złotych to oszczędności Miasta Poznania. Z tytułu indeksacji w 2020 roku grupa zaoszczędziła łącznie ponad 13,1 mln złotych, z czego oszczędności Miasta Poznania wyniosły ponad 2,1 mln złotych.

Analogiczne oszczędności Miasto Poznań osiągnęło z tytułu indeksacji cen paliwa gazowego. Szacunkowo, w IV kwartale wyniosą one ponad 550 tysięcy złotych. Jest to czwarta indeksacja cen gazu w 2020 roku. Z kolei roczne oszczędności wyniosą ponad 1,1 mln zł.

Całkowite dotychczasowe oszczędności Miasta z tytułu indeksacji cen energii elektrycznej i gazu w 2020 roku wynoszą ponad 3,2 mln zł.

WGK/ AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-02 12:37:37 274147 <![CDATA[Poznań oszczędza na energii i gazie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153601,274147,show2.jpg 274152 <![CDATA[Poznań oszczędza na energii i gazie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153601,274152,show2.jpg
153728 2020-10-01 11:47:51 W tym roku minęło 30 lat od pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych w powojennej Polsce. Z tej okazji już w najbliższą sobotę, 3 października na płycie Starego Rynku i dziedzińcu urzędu miasta odbędą się wydarzenia poświęcone 30-leciu odrodzenia poznańskiego samorządu. W programie: spektakl teatralny i otwarcie wystawy plenerowej. Obchody uświetni wręczenie pamiątkowych medali obecnym i byłym radnym Miasta Poznania.

]]>
Pierwsze wybory do rad gmin zapoczątkowały proces odbudowy samorządu terytorialnego i dały lokalnym społecznościom możliwość decydowania o przyszłości swoich małych ojczyzn. Z tego powodu rok 2020 ogłoszony został przez Związek Miast Polskich Rokiem Samorządu Terytorialnego. 

Obchody związane z odrodzeniem samorządu w stolicy Wielkopolski odbędą się już w sobotę. Świętowanie rozpocznie się o godz. 11:00 na Starym Rynku, przy Odwachu. Tam Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja i Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta zaprezentują spektakl pt. "Miasto 30". 

Później obchody przeniosą się na dziedziniec urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17. O godz. 12:00 wręczone zostaną tam okolicznościowe medale dla byłych i obecnych radnych miejskich, prezydentów Poznania oraz byłych członków zarządu miasta. Kulminacją uroczystości będzie otwarcie wystawy plenerowej poświęconej 30-leciu poznańskiego samorządu. Ekspozycję, zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania przy współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania, będzie można oglądać na dziedzińcu UMP do 21 października. 

Po upadku PRL wolne wybory samorządowe były pierwszym testem dla rodzącego się wtedy społeczeństwa obywatelskiego. W miejsce istniejących w poprzednim ustroju rad narodowych powstały, posiadające większe uprawnienia, rady gmin. 27 maja 1990 r. poznaniacy wybrali na 4-letnią kadencję 65 radnych (64 z listy Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania i NSZZ "Solidarność" oraz 1 z listy Konfederacji Polski Niepodległej). Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej Poznania odbyło się już 2 czerwca. Jej przewodniczącym został Tomasz Sokołowski. Kilka dni później - 6 czerwca - rada wybrała pierwszego prezydenta Poznania. Został nim Wojciech Szczęsny Kaczmarek. 

Organizatorzy obchodów 30-lecia odrodzenia poznańskiego samorządu: Miasto Poznań, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Partnerzy: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Aquanet, Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja i Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta. 

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-02 08:44:05 274041 <![CDATA[Po upadku PRL wolne wybory samorządowe były pierwszym testem dla rodzącego się wtedy społeczeństwa obywatelskiego.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153728,274041,show2.jpg 274040 <![CDATA[Na płycie Starego Rynku i na dziedzińcu urzędu miasta odbędą się wydarzenia poświęcone 30-leciu odrodzenia poznańskiego samorządu, fot. Wladimir Metelski/fotoportal.poznan.pl.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153728,274040,show2.jpg
153727 2020-10-01 11:47:43 Już w przyszłym tygodniu na ul. Małeckiego rozpoczną się prace związane z nasadzeniami zieleni i zmianą organizacji ruchu. Na odcinku od rynku Łazarskiego do ul. Strusia pojawi się 14 nowych drzew i ponad 900 sztuk zieleni niskiej. Wprowadzony zostanie, zgodny z projektem Strefy Płatnego Parkowania, sposób parkowania i kierunek ruchu.

]]>
Rozpoczęte wdrażanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Łazarza powiązane jest z nasadzeniami zieleni na kilku ulicach osiedla. Jednym z takich miejsc jest ul. Małeckiego, na którą już wkrótce powrócą drzewa i niska roślinność. Zostaną one nasadzone na odcinku, który obecnie cierpi na brak jakiejkolwiek zieleni, to jest pomiędzy rynkiem Łazarskim, a ul. Strusia.

Zagospodarowanie ul. Małeckiego zielenią podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmie zachodnią stronę ulicy (od strony ul. Głogowskiej) i rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, we wtorek 6 października. Od tego dnia, przez kolejne dwa tygodnie obowiązywać będzie tutaj zakaz zatrzymywania się, obejmujący również wyznaczone miejsca postojowe. W drugim etapie, którego rozpoczęcie planowane jest na 12 października, prace ruszą również po wschodniej stronie ul. Małeckiego i będą wiązać się z podobnym ograniczeniem parkowania. Dodatkowo od 6 października odcinek od ul. Strusia do rynku Łazarskiego objęty będzie zakazem ruchu, z wyłączeniem dojazdu do posesji. Utrudnienia powinny zakończyć się z końcem października - zależeć to będzie m. in. od warunków atmosferycznych.

Nowa zieleń na ul. Małeckiego to 14 platanów, 500 roślin cebulowych - hiacyntów, 430 krzewów róż i trzmieliny. Drzewa zostaną posadzone tylko po wschodniej stronie ulicy - ich nasadzenie od strony ul. Głogowskiej jest niemożliwe z uwagi na występowanie sieci uzbrojenia podziemnego. Odbrukowana przestrzeń, w której umieszczone będą rośliny, zostanie ogrodzona drewnianymi słupkami. W związku z tym, że okres sadzenia drzew przypada na drugą połowę listopada, platany na ul. Małeckiego pojawią się na samym końcu, już po zakończeniu pozostałych robót.

Przywrócenie zieleni na ul. Małeckiego to nie jedyne prace, jakie będą realizowane w tym miejscu w najbliższym czasie. Równolegle firma Veolia zaplanowała wykonanie przyłącza cieplnego do budynku rynek Łazarski 21. W związku z tym na odcinku około 30 metrów od rynku będą prowadzone roboty ziemne w jezdni ul. Małeckiego. Ponadto ulica zostanie przygotowana do uruchomienia SPP. Pojawią się między innymi nowe oznakowanie i parkomaty.

Zakończenie nasadzeń i budowy przyłącza cieplnego umożliwi wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego dla tej ulicy, objętej SPP. Oznacza to, że ul. Małeckiego będzie jednokierunkowa od ul. Strusia w stronę rynku Łazarskiego, z możliwością przejazdu mieszkańców do ul. Calliera. Parkowanie na ul. Małeckiego będzie odbywać się skośnie po zachodniej stronie oraz równolegle po stronie wschodniej. Wprowadzony zostanie także kontraruch rowerowy.

Nasadzenia zieleni na ul. Małeckiego kosztować będą 125 tysięcy złotych i zostaną sfinansowane ze środków w dyspozycji Rady Osiedla Św. Łazarz.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 15:35:12 274017 <![CDATA[Ulica Małeckiego znowu będzie zielona fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153727,274017,show2.jpg 274018 <![CDATA[Ulica Małeckiego znowu będzie zielona fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153727,274018,show2.jpg 274019 <![CDATA[Ulica Małeckiego znowu będzie zielona fot. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153727,274019,show2.jpg
153726 2020-10-01 11:47:34 Powstała specjalna mapa Łazarza. Ma ona wspierać lokalnych przedsiębiorców, ale także promować tę część Poznania pokazując jej wyjątkowy charakter i specyfikę. 

]]>
Mapa podzielona została na dwie części: historyczną, która przedstawia informacje o miejscach, osobach i obiektach charakterystycznych dla Łazarza oraz część usługową, prezentującą lokalne rzemiosło i handel. 

- Wierzymy, że prowadzona właśnie inwestycja przebudowy Rynku Łazarskiego wprowadzi w serce dzielnicy nową jakość przestrzenną, dając kupcom i mieszkańcom nowoczesny rynek oraz miejsce do spotkań, wypoczynku, zabawy i organizacji wydarzeń kulturalnych. Wiemy, że skuteczna rewitalizacja oznacza wsparcie prowadzonych inwestycji działaniami społecznymi integrującymi mieszkańców wokół wspólnej przestrzeni - temu właśnie ma służyć ta mapa - wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Mapa ma być inspiracją do spędzenia czasu na Łazarzu i okaże się pomocna w znalezieniu poszukiwanego warsztatu rzemieślniczego, sklepu, pubu, kawiarni, restauracji czy piekarni z najlepszym w Poznaniu chlebem. 

- Mamy nadzieję, że będzie wsparciem dla przedsiębiorców w promocji usług a dla turystów przewodnikiem po dzielnicy i jej atrakcjach - mówi Katarzyna Parysek, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Koncepcja graficzna mapy nawiązuje do niezwykłej Łazarskiej architektury oraz miejsc, które do dnia dzisiejszego zachowały swój indywidualny i wyjątkowy charakter.

Mapa jest bezpłatna i można ją znaleźć można u partnerów przedsięwzięcia, a także w siedzibach PLOT (Poznańska Lokalna Organizacji Turystyczna) na Starym Rynku, Dworcu Głównym i Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Pojawi się także na łazarskich wiatach przystankowych. Mamy nadzieję, że będzie ciekawą i przydatną lekturą.

Mapę opracowało Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta we współpracy z Radą Osiedla Św. Łazarz, Stowarzyszeniem Wirtualny Łazarz i lokalną społecznością, w ramach prowadzonych na terenie Łazarza działań rewitalizacyjnych. 

RB, BKPiRM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 14:36:34 273998 <![CDATA[Powstała specjalna mapa Łazarza]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153726,273998,show2.jpg 273997 <![CDATA[Powstała specjalna mapa Łazarza]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153726,273997,show2.jpg
153724 2020-10-01 11:47:19 Już niedługo mieszkańcy poznańskich Jeżyc będą mogli cieszyć się z kolejnej wyremontowanej kamienicy. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych prowadzi modernizację budynku przy ul. Św. Wawrzyńca.

]]>
Kamienica przy ul. Św. Wawrzyńca 26 przechodzi remont elewacji oraz termomodernizację. Wszystkie detale architektoniczne zostaną odtworzone zgodnie ze sztuką konserwatorską, dzięki czemu budynek odzyska dawny blask. Wymieniona zostanie część konstrukcji dachu oraz jego pokrycie, w projekcie przewidziano także wymianę stolarki okiennej. Przebudowana będzie zarówno instalacja wodno-kanalizacyjna, jak i wentylacyjna oraz centralne ogrzewanie. 

Ważnym elementem remontu przy ulicy Świętego Wawrzyńca będzie likwidacja pieców kaflowych. W ramach walki ze smogiem w Poznaniu ZKZL planuje ich zlikwidować 35. Dodatkowo spółka przeprowadzi remont klatek schodowych oraz elementów wykończeniowych budynku. 

Prace przy ul. Świętego Wawrzyńca planowo mają zakończyć się do końca roku. Koszt remontu kamienicy wyniesie ponad 2,5 miliona złotych. 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie ustaje w poprawie standardu budynków należących do miasta Poznania. W tym roku odnowiono kamienice przy ulicy Śniadeckich, Małeckiego czy Rybaki.

ZKZL/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 13:56:00 273994 <![CDATA[Ważnym elementem remontu przy ulicy Świętego Wawrzyńca będzie likwidacja pieców kaflowych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153724,273994,show2.jpg 273995 <![CDATA[Ważnym elementem remontu przy ulicy Świętego Wawrzyńca będzie likwidacja pieców kaflowych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153724,273995,show2.jpg 273996 <![CDATA[Ważnym elementem remontu przy ulicy Świętego Wawrzyńca będzie likwidacja pieców kaflowych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153724,273996,show2.jpg
153723 2020-10-01 11:47:11 Gdzie w stolicy Wielkopolski warto zamontować panele fotowoltaiczne? Odpowiedzi dostarczy solarna mapa Poznania. Dzięki niej każdy mieszkaniec może określić potencjał swojego budynku w zakresie produkcji energii elektrycznej ze słońca. Narzędzie to jest efektem współpracy Miejskiego Energetyka, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ i Politechniki Poznańskiej.

]]>
Mapa pozwala sprawdzić powierzchnię dachu oraz ilość energii słonecznej padającej na niego w ciągu roku. Znając te wielkości, potencjalny inwestor jest w stanie oszacować opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych, która w ostatnich latach systematycznie wzrasta. 

Dane wykorzystane do stworzenia mapy uzyskano przy użyciu technologii skaningu laserowego. Na tej podstawie wygenerowano obraz rastrowy, czyli siatkę pikseli, o rozdzielczości 1 metra. W algorytmie uwzględniono zmiany nasłonecznienia na dachach budynków wynikające z naturalnego ukształtowania terenu oraz sąsiadującej roślinności i zabudowań. W przeprowadzonych obliczeniach wzięto pod uwagę również rzeczywiste warunki pogodowe występujące na terenie Poznania i pozorną wędrówkę Słońca po nieboskłonie.

Po określeniu teoretycznej wielkości promieniowania słonecznego, na zebrane dane zostały nałożone ograniczenia. Wykluczyły one np. fragmenty dachu, na których z powodów technicznych bądź ekonomicznych, montaż paneli fotowoltaicznych jest nieuzasadniony. Ostatecznie każdą połać dachu przypisano do jednej z dziesięciu kategorii potencjału energetycznego. 

Udostępniana przez GEOPOZ mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D (po włączeniu warstwy tematycznej "fotowoltaika").  Można się z nią zapoznać pod adresem: http://sip.poznan.pl/sip/nmap/mapa/1/default (2D) lub http://sip.poznan.pl/model3d/#/legend (3D).  

Mapę opracowali specjaliści z Politechniki Poznańskiej i ZGiKM GEOPOZ. Nadzór merytoryczny ze strony Miasta nad jej realizacją sprawował Miejski Energetyk, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 18:11:27 274039 <![CDATA[Mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153723,274039,show2.jpg 274035 <![CDATA[Mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153723,274035,show2.jpg 274036 <![CDATA[Mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153723,274036,show2.jpg 274038 <![CDATA[Mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153723,274038,show2.jpg 274037 <![CDATA[Mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153723,274037,show2.jpg
153721 2020-10-01 11:47:04 Odnowiony wiadukt na ul. Szymanowskiego nad trasą poznańskiego szybkiego tramwaju w pełni służy już mieszkańcom. Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu zakończyły się wszystkie prace. Obecnie inwestycja przechodzi procedury odbiorowe.

]]>
- Obie wyremontowane nitki wiaduktu są w pełni przejezdne od czerwca. W ostatnich tygodniach prowadzono jedynie drobne prace wykończeniowe. Cieszymy się, że nowatorska nawierzchnia na pasach dla autobusów dobrze spisała się latem. Zaobserwowaliśmy, że połączenie wysokich temperatur i ciężaru pojazdów komunikacji miejskiej nie wpłynęło negatywnie na jakość jezdni - mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

FILM

Nawierzchnia typu Densiphalt na pasach dla autobusów przy obu przystankach na wiadukcie, to innowacyjne i eksperymentalne rozwiązanie, które zostało zastosowane w Poznaniu po raz pierwszy. Technologia łączy najlepsze właściwości betonu i asfaltu (tzn. nawierzchnia jest bardziej wytrzymała niż asfalt i bardziej elastyczna niż beton). To rozwiązanie stosowane w miejscach szczególnie narażonych na obciążenia i zmiany temperatury, jak np. nawierzchnie lotnisk lub parkingów. Buspasy na wiadukcie nad PST Szymanowskiego są bardziej odporne na ciężar autobusów podczas letnich upałów.

Przed remontem wiadukt nad PST Szymanowskiego był w złym stanie technicznym. Nawierzchnia miała liczne spękania i zniekształcenia, krawężniki były zdeformowane, balustrady skorodowane, a schody - popękane. W ramach inwestycji wymieniono m.in. płyty jezdne wiaduktu, nawierzchnię i zamontowano nowe balustrady. Stare schody zostały rozebrane, a w ich miejscu stanęły nowe. Tego lata na wiadukcie pojawiło się również oznakowanie uwzględniające ruch rowerowy, który poprowadzony został pasami dla autobusów.

W ramach inwestycji zmienił się także spód wiaduktu, czyli część nad przystankiem tramwajowym i torowiskiem. Prace poprawiły estetykę i bezpieczeństwo pasażerów Pestki. Belki konstrukcyjne zostały odnowione, co zapobiega odpadaniu elementów betonowej otuliny nad przystankiem i zwiększa trwałość konstrukcji.

Dodatkowo w ramach zadania wskazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego wyremontowane zostały murki oporowe i pochylnie prowadzące na przystanek tramwajowy od strony osiedla Zygmunta Starego. Zamontowano także nowoczesne oświetlenie LED, które doświetliło przystanek i poprawiło komfort podróżnych. 

RB, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 17:01:44 274028 <![CDATA[Koniec prac na wiadukcie PST Szymanowskiego na Piątkowie fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153721,274028,show2.jpg 274029 <![CDATA[Koniec prac na wiadukcie PST Szymanowskiego na Piątkowie fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153721,274029,show2.jpg 274030 <![CDATA[Koniec prac na wiadukcie PST Szymanowskiego na Piątkowie fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153721,274030,show2.jpg 274031 <![CDATA[Koniec prac na wiadukcie PST Szymanowskiego na Piątkowie fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153721,274031,show2.jpg 274032 <![CDATA[Koniec prac na wiadukcie PST Szymanowskiego na Piątkowie fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153721,274032,show2.jpg 274033 <![CDATA[Koniec prac na wiadukcie PST Szymanowskiego na Piątkowie fot. PIM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153721,274033,show2.jpg
153720 2020-10-01 11:46:54 Jeszcze w tym roku w stolicy Wielkopolski rozpocznie się pierwszy Poznański Panel Obywatelski. Jego tematem będzie przeciwdziałanie oraz adaptacja do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego. W środę Miasto ogłosiło otwarty konkurs na organizację oraz przeprowadzenie panelu. Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 21 października. 

]]>
Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji ważnych dla lokalnego rozwoju. Do uczestnictwa zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wcześniej wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, czy poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń. Kluczowym elementem każdego panelu obywatelskiego jest debata poświęcona wybranemu zagadnieniu.  

- Celem tej formy konsultacji jest wypracowanie rekomendacji dotyczących omawianego problemu. Mają być one zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i realne do wdrożenia przez władze lokalne - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. - Paneliści nie muszą być specjalistami w danym obszarze. Wiedzę na temat istniejących i potencjalnych rozwiązań uzyskują od niezależnych ekspertów, urzędników oraz lokalnych działaczy. Kluczowe są zaangażowanie i chęć poświęcenia swojego czasu na pracę na rzecz miasta - dodaje.

W środę Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego". Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać ofertyza pomocą platformy www.witkac.pl. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 21 października. Ogłoszenie konkursowe i warunki udziału dostępne są w BIP

Równolegle prowadzony jest nabór na członków komisji konkursowej, która wybierze najlepszą ofertę. Termin zgłaszania kandydatur upływa 4 października. Zgłoszenia odbywają się za pomocą  formularza, który dostępny jest na stronie Poznan.pl

Pierwszy Poznański Panel Obywatelski będzie dotyczył wypracowania rekomendacji na temat " Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?".

Dotychczas w Polsce panele obywatelskie odbyły się lub trwają w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Pierwszy Poznański Panel Obywatelski powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć w czerwcu 2021 r.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 11:50:15 273947 <![CDATA[Poznański Panel Obywatelski.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153720,273947,show2.jpg
153655 2020-09-30 13:28:39 1 października weszło w życie nowe prawo - tzw. "Lex Uber". Ma ono uporządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób.

]]>
W związku z nowymi przepisami wszyscy kierowcy świadczący usługi przewozu osób za pośrednictwem internetowych platform cyfrowych m.in. Bolt, Uber, Opti, czy FreeNow muszą posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta Poznania.

Każdy pojazd mający licencję taxi, musi posiadać:

 1. numer boczny
 2. szachownicę z biało-czarnych kwadratów
 3. herb miasta
 4. napis POZNAŃ
 5. identyfikator kierowcy taksówki
 6. cennik usług przewozowych
 7. naklejkę z kodem QR

To właśnie one odróżniają taksówkę od innego pojazdu, a klientowi dają pewność, że korzysta z usług taksówki legalnie działającej na terenie naszego miasta.

Na terenie Miasta Poznania obowiązują maksymalne stawki, które mogą być stosowane przy naliczaniu opłata za przejazd taksówką i nie można przekraczać.

Cennik usług za przejazdy powinien być naklejony na szybie prawych tylnych drzwi, wewnątrz i na zewnątrz pojazdu w sposób widoczny dla pasażera. Obejmuje on następujące elementy:

 1. wysokość maksymalna stawki początkowej wynosi - 7 zł
 2. stawka maksymalna należności za jeden kilometr przejazdu w dwóch taryfach wynosi: taryfa I (obowiązująca od 6 do 22) - 3 zł; taryfa II nocna i świąteczna - 4,50 zł
 3. stawka maksymalna należności za jedną godzinę postoju wynosi - 40 zł

Ponadto na szybie tylnych drzwi winna być umieszczona informacja o cenie umownej obowiązującej poza obszarem administracyjnym Miasta Poznania obejmująca stawkę należności obowiązującej za 1 km w dwóch taryfach (taryfa III obowiązująca od 6 do 22 oraz taryfa IV nocna i świąteczna).

W taksówce powinien być zainstalowany taksometr w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań lub aplikacja mobilna. Ta druga zapewnia funkcjonalność udostępniania klientom danych dotyczących realizacji usług przewozu w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przy użyciu nośnika w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ustaloną na podstawie przepisów należność za przejazd taksówką określają: wskazania taksometru lub aplikacja mobilna potwierdzone paragonem fiskalnym w formie wydruku z kasy lub w postaci elektronicznej.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 14:49:35 274000 <![CDATA[1 października weszło w życie nowe prawo - tzw."Lex Uber", które ma uporządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153655,274000,show2.jpg
153657 2020-09-30 13:28:54 Poznań przygotowuje się na wzrost zachorowań na COVID-19. Sytuacja epidemiczna jest poważna, a chorych w szpitalu jest coraz więcej. Dlatego władze miasta apelują: zakrywajmy nos i usta, zachowujmy dystans - to najprostszy sposób na zapobieganie kolejnym zakażeniom.

]]>
W Poznaniu, podobnie jak w całej Polsce, można w ostatnich dniach zaobserwować poważny wzrost zakażeń koronawirusem. W środę, 30 września, aktywnie zakażonych było aż 325 mieszkańców stolicy Wielkopolski. 25 z nich było w szpitalu, 3 w izolatorium. Przez cały czas trwania pandemii zmarło już 18 mieszkańców Poznania. W kwarantannie - w Poznaniu i powiecie poznańskim - znajdowało się we wtorek, 29 września, 502 osoby.

- Sytuacja jest poważna - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dlatego proszę mieszkańców i mieszkanki Poznania: przestrzegajmy zasad sanitarnych. W sklepach, pomieszczeniach zamkniętych używajmy masek ochronnych. Nośmy je też w komunikacji publicznej - autobusy i tramwaje są codziennie dezynfekowane, podróżowanie nimi jest bezpieczne.   

Szpital im. Strusia przygotowany na przyjęcia chorych

Sytuacja w szpitalu im. J. Strusia jest poważna. Obecnie przebywa tam 335 pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem koronawirusem - to rekordowa liczba. Aż 29 osób jest pod respiratorem. Zmniejsza się średnia wieku pacjentów - coraz częściej trafiają tam ludzie młodzi i w średnim wieku. Lekarze obserwują również rosnącą liczbę pacjentów z ciężkim uszkodzeniem płuc. Widoczne w statystykach zmiany są m.in. efektem nowej strategii walki z Covid-19. Jesienią poznański szpital znalazł się w grupie placówek o trzecim stopniu zabezpieczenia. Oznacza to, że trafiają tutaj tylko ci pacjenci, u których już wcześniej, np. w innym szpitalu miejskim czy powiatowym zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. 

- Diametralnie zmienił się profil wiekowy pacjentów - podkreśla prof. Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. - Trafiają do nas ludzie młodzi, między czwartą a piątą dekadą życia, a często jeszcze młodsi. Wirus nie oszczędza nikogo, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy status majątkowy, dlatego niezwykle ważne jest zachowanie dystansu, mycie rąk, noszenie maseczek. Przebieg kliniczny zakażeń jest zróżnicowany, ale w większości leczymy ludzi bardzo ciężko chorych. Wirus jest też nieprzewidywalny. Zdarza się, że po pierwszym tygodniu leczenia, gdy wydaje nam się, że zakażenie jest już ujarzmione, następuje gwałtowna reakcja immunologiczna prowadząca do niewydolności oddechowej. Niestety kończą się też nasze zapasy remdesiwiru, a dystrybucja tego preparatu już się skończyła. Aplikujemy do Ministerstwa Zdrowia, ale leku nie ma.

Mimo coraz trudniejszej sytuacji dyrekcja placówki i jej pracownicy są dobrze przygotowani na wzrost zachorowań. Obecnie w szpitalu jest 365 łóżek dla osób z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem, w tym 40 łóżek  intensywnej terapii. Liczbę tę można zwiększyć do 406 w układzie standardowym, a uwzględniając wykorzystanie przestrzeni, które nie służą w trybie zwyczajnym hospitalizacji - do ponad 500.

Pomagają też poznaniacy - do tej pory na konto szpitala im. J. Strusia wpłynęło 11,2 mln zł wpłat - pieniądze przeznaczane są na walkę z koronawirusem.

Przygotowany jest także Szpital Miejski im. Franciszka Raszei - każdy pacjent, który ma tam trafić, przechodzi obowiązkowe badanie na obecność koronawirusa. Strategia testowania przesiewowego zdaje egzamin - co najmniej raz w tygodniu wykrywani są w ten sposób zakażeni pacjenci. Dzięki szybkim badaniom i ich izolacji udaje się uniknąć poważnych ognisk epidemii w szpitalu.

Opanowana jest już sytuacja w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych.

- Zakażony był lekarz POZ, który jeszcze dziś będzie miał kolejny wymaz - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. - Jeśli wynik okaże się ujemny, już wkrótce wróci do pracy. We wrześniu POSUM przyjął 10 tysięcy pacjentów - ale przed pandemią w porównywalnym okresie przyjmowaliśmy 19 tysięcy. To pokazuje, że ludzie boją się leczyć. Zapewniam, że ośrodek jest absolutnie bezpieczny i zachęcam do tego, by nie unikać wizyt u lekarza, gdy są one potrzebne, nie zaniedbywać zdrowia.

Dla bezpieczeństwa w tramwajach, autobusach, szkołach, urzędach

W środę, 30 września, koronawirus odbija się na działalności 6 szkół. To: VIII LO, LO im. Marii Magdaleny, SP nr 17, IX LO, VI LO, VII LO i Zespół Szkół Budownictwa. Obecnie na nauczaniu zdalnym jest 30 klas i jedna grupa biblioteczna.

 Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym, do placówek oświatowych i opiekuńczych oraz do jednostek pomocy społecznej trafiło już ponad 113 tysięcy litrów płynu dezynfekującego przekazanego przez urząd wojewódzki. Do tego prawie 650 tysięcy maseczek ochronnych, ponad 13 tysięcy przyłbic i blisko 300 termometrów. Dodatkowo urząd miasta otrzymał od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kolejne 6 tysięcy przyłbic.

W samym tylko urzędzie miasta kupiono do tej pory niemal 3,4 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji rąk. Regularnie napełniane jest nim 316 dozowników. Aby poznaniacy, którzy przychodzą do urzędu załatwić swoją sprawę, mogli czuć się bezpiecznie, urzędnikom zapewniono ponad 37,4 tysięcy maseczek i ponad 400 przyłbic, a w budynkach zamontowano 135 osłon ze szkła akrylowego oraz szklane przegrody. W siedzibie urzędu przy placu Kolegiackim testowano również urządzenie do pomiaru temperatury. Na działania związane z tego typu zabezpieczeniami miasto wydało już ponad 813 tysięcy zł.

Także MPK Poznań stawia czoła wymogom stawianym przed komunikacją publiczną podczas pandemii. Bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i pracowników jest kwestią priorytetową, dlatego spółka wzmocniła m.in. proces czyszczenia i dezynfekcji pojazdów oraz ich wyposażenia (są dezynfekowane każdego dnia, w trakcie codziennego sprzątania). Odrębne procedury uruchamiane są w przypadku najmniejszego choćby podejrzenia, że autobusem lub tramwajem mogła podróżować osoba zakażona koronawirusem - wówczas kurs jest natychmiast przerywany, a pojazd zjeżdża do zajezdni, gdzie jest wietrzony, a następnie kilkakrotnie odkażany z użyciem różnych środków.

Dodatkowo wszystkie tramwaje i autobusy wyposażono w automatyczne, bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. Pełny zbiornik o pojemności 1,5 litra zapewnia co najmniej 4 tys. dawek preparatu. Dezynfektory są sprawdzane codziennie, a w trakcie przeglądów uzupełniany jest płyn do dezynfekcji. Wszystkie podejmowane działania mają sprawić, by podróżowanie było bezpieczne, a ryzyko zakażenia jak najmniejsze.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-09-30 13:30:35 273862 <![CDATA[Sytuacja w szpitalu im. J. Strusia jest poważna]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153657,273862,show2.jpg 273859 <![CDATA[Sytuacja w szpitalu im. J. Strusia jest poważna]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153657,273859,show2.jpg 273864 <![CDATA[Sytuacja w szpitalu im. J. Strusia jest poważna]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153657,273864,show2.jpg 273867 <![CDATA[Sytuacja w szpitalu im. J. Strusia jest poważna]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153657,273867,show2.jpg 273870 <![CDATA[Sytuacja w szpitalu im. J. Strusia jest poważna]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153657,273870,show2.jpg 273874 <![CDATA[Sytuacja w szpitalu im. J. Strusia jest poważna]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153657,273874,show2.jpg
153656 2020-09-30 13:28:48 Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu zacznie działać 1 lutego 2021 roku. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ponad stu ulicach i montaż prawie 400 parkomatów. Początkowo prace te nie będą wpływały na ruch pojazdów. Później mieszkańcy mogą się liczyć z czasowymi utrudnieniami podczas wdrażania stref.

]]>
Prace związane z poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania (SPP) o teren Wildy i Łazarza wkraczają w zasadniczy etap. Wykonawcy rozpoczynają wdrażanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Początkowo roboty odbywać się będą bez utrudnień w ruchu i stanowić będą wstęp do kluczowego działania, jakim będzie zmiana oznakowania na poszczególnych ulicach.

W ramach prac wykonawca:

 • usunie nieaktualne oznakowanie poziome i zdemontuje znaki pionowe,
 • zamontuje prawie 6 tys. sztuk nowych znaków drogowych,
 • wykona ponad 20 tys. metrów kwadratowych nowego oznakowania poziomego,
 • przebuduje 7 sygnalizacji świetlnych,
 • zamontuje i uruchomi 369 sztuk parkomatów,
 • zamontuje ponad 570 sztuk stojaków rowerowych,
 • wyznaczy ponad 250 kopert dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zamontuje prawie 6 tys. sztuk różnych elementów bezpieczeństwa ruchu (m.in. słupków, azyli, separatorów),
 • zamontuje ponad 380 osłon chroniących drzewa przed uszkodzeniem.

Prace są już realizowane na ulicy Żelazka, Drodze Dębińskiej i Dolnej Wildzie.Montowane są słupki znaków drogowychoraz przygotowywane miejsca pod montaż parkomatów. Kolejnym etapem będzie usunięcie obecnego oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie nowego. Ten etap będzie się wiązał z utrudnieniami w ruchu.

Wymiana oznakowania poziomego rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni. Na czas prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Na tym etapie utrudnione będzie parkowanie przy ulicach. Znaki drogowe będą z wyprzedzeniem informować o zakazie parkowania i konieczności przeparkowania samochodów. Pojazdy pozostawione w miejscu robót mogą zostać odholowane. Po rozpoczęciu zasadniczych prac wjazd na poszczególne ulice będzie ograniczony.

Harmonogram prac

Prace na Wildzie zostały podzielone na trzy etapy:

Etap I (wrzesień - listopad 2020): wschodnia część Wildy ograniczona ulicami: Królowej Jadwigi, Piastowską, 28 Czerwca 1956 r. (bez tej ulicy), Czajczą (bez tej ulicy), Dolna Wilda (na odcinku od Czajczej do Górnej Wildy) wraz z ulicą Głęboką i Spychalskiego (odcinek przy ul. Dolna Wilda).

Etap II (listopad 2020 - styczeń 2021): południowo-zachodnia część Wildy ograniczona ulicami: Roboczą (do ul. Czarnieckiego), Sikorskiego, 28 Czerwca 1956 r., Hetmańską.

Etap III (grudzień 2020 - luty 2021): północno-zachodnia część Wildy ograniczona ulicami:Roboczą (od ul. Czarnieckiego), Przemysłową, Matyi, Królowej Jadwigi, Górna Wilda, Dolina i Czajcza.

Prace na Łazarzu zostały podzielone również na trzy etapy:

Etap I (październik - grudzień 2020): południowo-zachodnia część Łazarza pomiędzy ulicami: Hetmańską, Reymonta, Wyspiańskiego (bez tej ulicy i ul. Matejki), Głogowską, a także ulice Biała i Niecała i Małeckiego na odcinku od rynku Łazarskiego do Strusia.

Etap II (listopad 2020 - styczeń 2021): północna część Łazarza pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Marcelińską, Śniadeckich, wraz z całą ul. Matejki.

Etap III (styczeń - luty 2021): południowo-wschodnia część Łazarza (tzw. Dolny Łazarz) ograniczona ulicami: Hetmańską Głogowską, Gąsiorowskich, Kolejową.

SPP będzie obowiązywać również na łazarskim odcinku ulicy Głogowskiej. Zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy będą wprowadzane równolegle z etapem I na Łazarzu. Są one jednak objęte odrębnym projektem, przygotowanym w ramach Pakietu dla mobilności.

Po ustawieniu i wymalowaniu nowego oznakowania mieszkańcy poszczególnych ulic będą już parkować zgodnie z nową organizacją ruchu. Zaczną wówczas także obowiązywać zmienione kierunki ruchu i ograniczenia prędkości przejazdu na wybranych ulicach.

Warto dodać, że na wybranych, szerokich i uwolnionych od parkujących pojazdów chodnikach pojawi się zieleń. Zarząd Dróg Miejskich posiada projekty zagospodarowania zielenią m.in. ulicy Małeckiego, Białej, Niecałej, Niegolewskich, Sikorskiego, Stablewskiego, Jarochowskiego czy Sikorskiego. Prace zieleniarskie na tych ulicach będą skoordynowane z pracami związanymi z wdrażaniem SPP.

Parkomaty

Choć większość parkomatów stanie na ulicach jeszcze w tym roku, to opłaty za parkowanie będą pobierane dopiero od 1 lutego 2021 r. Nowoczesne parkomaty postawione na Wildzie i Łazarzu będą posiadały funkcje, które ułatwią kierowcom korzystanie ze strefy. Nowością będzie przede wszystkim konieczność podania numeru rejestracyjnego pojazdu przy dokonywaniu płatności w parkomacie. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, czy opłata za parkowanie została uiszczona i za jaki samochód. 

Dodatkowe funkcjonalności to:

 • płatność bilonem, kartami płatniczymi lub płatność elektroniczna - Blik,
 • możliwość uregulowania w parkomacie opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie, 
 • możliwość przedłużania ważności wykupionego biletu postojowego w każdym parkomacie, poprzez wpisanie w parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu lub poprzez zeskanowanie kodu QR z biletu, którego ważność ma zostać przedłużona,
 • kodowanie w kodach QR, drukowanych na biletach, numeru rejestracyjnego pojazdu. Dzięki temu stali użytkownicy strefy na Wildzie i Łazarzu nie będą musieli każdorazowo wpisywać ręcznie numeru rejestracyjnego pojazdu, lecz wystarczy, że zeskanują w parkomacie kod QR widoczny na bilecie, a parkomat automatycznie zidentyfikuje numer rejestracyjny pojazdu.

Kierowcy będą mogli dokonywać płatności również poprzez aplikacje mobilne. 

Uruchomienie strefy

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu zacznie działać 1 lutego 2021 roku. Za parkowanie trzeba będzie zapłacić 3,5 zł za pierwszą godzinę, 4,20 zł za druga i 4,9 zł za trzecią. Płatne parkowanie będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Mieszkańcy Wildy i Łazarza (płacący podatki na rzecz miasta) będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji na zakup identyfikatora mieszkańca SPP. Możliwy będzie jednorazowy zakup identyfikatora na okres 12 miesięcy w cenie 10 zł za miesiąc, a więc za kwotę 120 zł. Promocyjna stawka obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2021 r. Identyfikator upoważniać będzie do parkowania na całym terenie Łazarza lub Wildy objętym SPP.

RB, ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 07:42:01 273895 <![CDATA[Wizualizacja ul. Umińskiego po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153656,273895,show2.jpg 273894 <![CDATA[Wizualizacja ul, Małeckiego po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153656,273894,show2.jpg 273879 <![CDATA[Ruszają prace przy wprowadzaniu Stref Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu fpt. ZDM]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153656,273879,show2.jpg 273890 <![CDATA[Etapy prac na Wildzie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153656,273890,show2.jpg 273891 <![CDATA[Etapy prac na Łazarzu]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153656,273891,show2.jpg 273892 <![CDATA[W strefach na Wildzie i Łazarzu staną nowe parkomaty]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153656,273892,show2.jpg
153654 2020-09-30 13:28:31 Od 1 października testowo zmieni się organizacja ruchu na ul. Brandstaettera przy szkołach podstawowych nr 38 i 83. Ma ona poprawić bezpieczeństwo dzieci. Ulica będzie zamykana zaledwie na kwadrans, między 7:45 a 8:00. W tym w czasie wjeżdżało tam dużo samochodów co znacząco pogarszało bezpieczeństwo dzieci udających się do okolicznych szkół.

]]>
Ulica Brandstaettera jest wyjątkowa. Ma około 170 metrów długości i mieszczą się przy niej aż dwie szkoły podstawowe. Uczy się w nich prawie 900 dzieci, z czego większość zaczyna lekcje od godz. 8:00. Szkoła Podstawowa nr 38 jest placówką rejonową i chodzą do niej w większości dzieci mieszkające w najbliższej okolicy. Do SP83, czyli Łejerów, jako szkoły prowadzący eksperyment edukacyjny uczęszczają uczniowie z całego Poznania i okolic.

FILM

Tuż przed godziną 8 w dni powszednie jest to jedna z najbardziej zatłoczonych ulic w Poznaniu. Jest ona jednokierunkowa i przy wjeździe od strony ul. Za Cytadelą stoją znaki z zakazem zatrzymywania się (z wyjątkiem zatok) i postoju. Sporo rodziców zawozi jednak dzieci pod same drzwi szkół, co z kolei powoduje, że kolejne samochody muszą się zatrzymywać za nimi. Stwarza to ogromne zagrożenie dla tych uczniów, którzy pieszo, rowerami, czy hulajnogami udają się na lekcje. Muszą oni lawirować pomiędzy manewrującymi samochodami. W każdej chwili może dojść do potrącenia. Samochody zatrzymujące się przy SP83 blokują ruch aut, a z kolei przy SP38 stają na kontraruchu dla rowerów.

Dlatego, pilotażowo, wprowadzony zostanie 15 minutowy zakaz ruchu na ul. Brandstaettera. Obowiązywać ma on od godziny 7:45 do 8:00 w dni nauki szkolnej. Nie dotyczyć będzie jedynie jadących rowerami i mieszkańców dwóch posesji zlokalizowanych bliżej ul. Winogrady. W pierwszych dniach obowiązywania nowej organizacji ruchu na ul. Brandstaettera od strony ul. Za Cytadelą ustawiane będą biało-czerwone barierki blokujące wjazd. Dodatkowo na miejscu będzie obecna Straż Miejska. Przy ul. Za Cytadelą stanęło już oznakowanie informujące o czasowym zakazie skrętu, które zacznie obowiązywać od 1 października.

W poprawę bezpieczeństwa uczniów zaangażowanie są również dyrekcje szkół oraz rady rodziców. Od roku znały one plany Miasta nad zwiększeniem bezpieczeństwa w tej okolicy. Przygotowując wprowadzenie zmian w organizacji ruchu Miejski Inżynier Ruchu oraz Zarząd Dróg Miejskich wprowadzili, na prośbę dyrekcji i rodziców obu szkół, udogodnienia mające zapewnić bezpieczną drogę do szkoły dzieciom wysiadającym z aut przy ul. Za Cytadelą. Wzdłuż płotu szkoły Łejery powstała utwardzony ścieżka z wylotami przez trawnik, przy których rodzic może zatrzymać samochód, a dziecko wyjść z niego bez przechodzenia przez jezdnię. Z kolei na wysokości SP38, po stronie miejsc parkingowych przy Cytadeli, powstała utwardzona ścieżka prowadząca do przejścia dla pieszych. Tuż za nim, miejsce kiedyś wydeptane, również jest utwardzone i mogą po nim przejeżdżać hulajnogi. Na ul. Za Cytadelą powstały również progi zwalniające. Od skrzyżowania do wejść na teren szkół jest ok 50-70 metrów chodnikami po obu stronach ul. Brandstaettera.

Bezpieczniej przy szkołach

Sukcesywnie zmieniana jest organizacja ruchu przy kolejnych szkołach w Poznaniu. Tak by uczniowie mogli jak najbezpieczniej dotrzeć na lekcje, czy też zajęcia dodatkowe. W ostatnim czasie w ramach "Bezpiecznej drogi do szkoły" zmieniła się organizacja ruchu przy placówkach przy ulicach: Chociszewskiego, Golęcińskiej, Pięknej, Rawickiej, Sarmackiej, Tarnowskiej, Trybunalskiej, Umultowskiej i wspomnianej ulicy Brandstaettera.

W Poznaniu jest już szkoła, przed którą nie czasowo, ale na stałe, zamknięto ulicę. To SP58 przy ul. Ławica 3, gdzie wprowadzono takie rozwiązanie. Rodzice cenią sobie takie rozwiązanie ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 

Pomysł czasowego zamknięcia ulicy przy szkole jest nowością w Polsce. Sprawdził się m.in. przy szkołach w Wiedniu, gdzie wprowadzono takie rozwiązanie dwa lata temu.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-10-01 09:49:23 273856 <![CDATA[Wystarczy, że jeden samochód zatrzyma się na ul. Brandstaettera, żeby tworzyły się utrudnienia aż do wjazdu z ul. Za Cytadelą]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273856,show2.jpg 273857 <![CDATA[Przy ul. Za Cytadelą stanęły znaki informujące o zakazie skrętu w ul. Brandstaettera miedzy godz. 7:45 a 8:00]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273857,show2.jpg 273858 <![CDATA[Przy ul. Za Cytadelą zainstalowano progi zwalniające i nowe oznakowanie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273858,show2.jpg 273860 <![CDATA[Samochody zatrzymujące się po stronie SP38 blokują pas kontraruchu dla rowerów]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273860,show2.jpg 273861 <![CDATA[Wzdłuż miejsc parkingowym przy ul. Za Cytadelą (przy Cytadeli) powstała utwardzona ścieżka, którą wysiadające dzieci mogą dojść do przejścia dla pieszych]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273861,show2.jpg 273863 <![CDATA[Wzdłuż szkoły Łejery rodzice mogą wysadzić dzieci, która dojdą utwardzoną ścieżką do wejścia do szkoły]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273863,show2.jpg 273865 <![CDATA[Wzdłuż szkoły Łejery rodzice mogą wysadzić dzieci, która dojdą utwardzoną ścieżką do wejścia do szkoły]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273865,show2.jpg 273866 <![CDATA[Przy ul. Za Cytadelą zainstalowano progi zwalniające i nowe oznakowanie]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273866,show2.jpg 273868 <![CDATA[Przy ul. Za Cytadelą (po stronie SP38) powstało przejście dla pieszych i dojścia do niego]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273868,show2.jpg 273869 <![CDATA[Wystarczy, że jeden samochód zatrzyma się na ul. Brandstaettera, żeby tworzyły się utrudnienia aż do wjazdu z ul. Za Cytadelą]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273869,show2.jpg 273871 <![CDATA[Nowe przejście dla pieszych przez ul. Za Cytadelą od strony SP 38]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273871,show2.jpg 273872 <![CDATA[Poza godzinami dowożenia dzieci przed godziną 8 na ul. Brandstaettera ruch jest mały]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273872,show2.jpg 273873 <![CDATA[Na ul. Brandstaettera samochody mogą zatrzymywać się legalnie tylko w zatokach]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153654,273873,show2.jpg
153634 2020-09-30 09:47:55 We wtorek miejscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę otwierającą drogę do przekazania poznańskim uczelniom środków finansowych na uruchomienie programu stypendialnego dla studentów z Białorusi. Ponadto cudzoziemcy w stolicy Wielkopolski już mogą korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez Miasto, w tym m.in. z usług Poznańskiego Ośrodka Integracji POINT.

]]>
Przypomnijmy, już na początku września poznańscy radni przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi. Zadeklarowali wtedy solidarność i chęć wsparcia obywateli tego państwa, potępili represje oraz wezwali władze Mińska do dialogu ze społeczeństwem.

We wtorek, 29 września radni uznali, że właściwą formą wsparcia Białorusinów w budowaniu przez nich państwa demokratycznego będzie umożliwienie studentom z Białorusi, kształcenia na poznańskich uczelniach, w tym poprzez udzielenie im stosownej pomocy finansowej.

Ufundowanie przez Poznań stypendiów dla studentów z Białorusi będzie możliwe przy współpracy z poznańskimi uczelniami, którym środki mogą zostać przekazane w formie dotacji.

W roku akademickim 2019/2020 na poznańskich uczelniach studiowało ok. 500 osób z Białorusi.

Wsparcie dla cudzoziemców w Poznaniu

Mieszkający w stolicy Wielkopolski cudzoziemcy mogą liczyć na wiele różnych form wsparcia. W sierpniu tego roku stacjonarną działalność rozpoczął Poznański Ośrodek Integracji POINT. W punkcie specjaliści pomogą w sprawach dotyczących legalizacji pobytu czy pracy w Polsce. Wyjaśnią zawiłości procedur administracyjnych, praw pracowniczych, pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej i psychologicznej, systemu edukacji i opieki przedszkolnej, a także innych kwestii związanych z codziennym życiem.

Cudzoziemcy mogą tam skorzystać również z kursów języka polskiego jako obcego, doradztwa zawodowego, ale także z lokalnych działań integracyjnych: pikników czy warsztatów, do których zapraszani są zarówno obcokrajowcy, jak i Polacy. Pracownicy ośrodka posługują się językami: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. POINT mieści się w budynku przy ul. Półwiejskiej 17/27. Czynny jest w godz. 14-20 (poniedziałek- środa) oraz 9-15 (czwartek, piątek). Z pracownikami ośrodka można skontaktować się także telefonicznie - 503 979 758 lub mailowo - office@migrant.poznan.pl

Ponadto specjaliści z POINT przygotowali dwie publikacje internetowe dla cudzoziemców. Pierwsza to poradnik, w którym znaleźć można tematy związanych z legalizacją pobytu, edukacją, pracą, systemem socjalnym, ubezpieczeniami, a także kartą PEKĄ i wymianą prawa jazdy. Przygotowano także przewodnik, który omawia najczęstsze i najważniejsze kwestie prawne, jakie mogą zainteresować zagranicznego studenta. Publikacje można pobrać ze strony: https://migrant.poznan.pl/pl/

POINT jest częścią projektu "#AKTYWATOR WLKP - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim", który Miasto Poznań prowadzi wspólnie z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

Cudzoziemcy przybywający do Poznania mogą skorzystać także ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w postaci świadczeń na utrzymanie czy pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi. Ze wsparcia MOPR mogą korzystać cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku ze statusem uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej.

Ponadto cudzoziemcy, którzy mają zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, przysługuje pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Do studentów poznańskich uczelni, w tym także cudzoziemców, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w poznańskich firmach, skierowany jest program stypendialny Biura Obsługi Inwestorów. W jego ramach Miasto Poznań finansuje półroczny staż dla studenta w wysokości 6000 zł brutto. Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju, lub za granicą jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Biuro Obsługi Inwestorów oferuje również pełne wsparcie firmom białoruskim z sektora BPO, SSC, IT czy branży game development, które będą rozważały przeniesienie swoich procesów z Białorusi do Poznania.

Informacje na temat działań Miasta i pomocy świadczonej przez urząd oraz miejskie jednostki, udzielane są także za pośrednictwem miejskiej infolinii Poznań KONTAKT (tel. 61 646 33 44). Informacje w języku rosyjskim na temat tego, jak zalegalizować pobyt, dostępne są na stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/ru

We wrześniu, w ramach odbywającego się Festiwalu Ethno Port, w Centrum Kultury Zamek zorganizowano specjalny koncert pod hasłem "Białoruś na Ethno Porcie". Wystąpiły na nim dwa zespoły białoruskie oraz poznańskie Koło Jana ze specjalnym białoruskim programem.

JZ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-09-30 09:53:40 273822 <![CDATA[Nad uchwałą radni głosowali podczas zdalnej sesji rady miasta.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153634,273822,show2.jpg 273821 <![CDATA[Nad uchwałą radni głosowali podczas zdalnej sesji rady miasta.]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153634,273821,show2.jpg
153602 2020-09-29 10:56:40 Filmy animowane z całego świata, konkursy, retrospektywy, przeglądy tematyczne i wydarzenia towarzyszące - tak będzie wyglądać tegoroczna, 13. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. To największe w Polsce wydarzenie kulturalne poświęcone tej dziedzinie sztuki. Tym razem festiwal będzie odbywał się stacjonarnie (głównie w Kinie Muza) oraz online. Gwiazdą tegorocznej edycji jest jeden z twórców "BoJacka Horsemana" - Mike Hollingsworth. Animator rozpocznie się w najbliższą sobotę i będzie trwał przez cały tydzień. 

]]>
Najważniejszym elementem festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Filmów Animowanych, który jest okazją do zapoznania się z panoramą najnowszych produkcji krótko- i pełnometrażowych. Do selekcji konkursowej napływają filmy ze wszystkich kontynentów, a ocenia je, podczas festiwalu, międzynarodowe jury. Animator to także spotkania z twórcami, wystawy, warsztaty, wykłady i specjalny program Animator Dla Dzieci. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wydarzenia tego typu zostały ograniczone lub przeniosły się do sieci (online transmitowane będzie też większość pokazów). Program nadal jest jednak bardzo bogaty. 

Najlepsze filmy animowane

W konkursie międzynarodowym zaprezentowane zostanie 47. filmów krótkometrażowych oraz 5 produkcji pełnometrażowych, wybranych z ponad tysiąca nadesłanych propozycji z całego świata. W konkursie polskim, spośród 33. wyselekcjonowanych filmów jury wybierze zwycięzcę, który otrzyma Krzyształowy Animusz i Grand Prix. W głównej sekcji tegorocznego Animatora - Beyond My World pokazana zostanie animacja zaangażowana w kwestie polityczne i społeczne.

Nowe i stałe punkty programu

Nowością na tegorocznym festiwalu jest blok poświęcony animacjom powstałym w oparciu o silniki oraz środowisko graficzne i techniczne gier komputerowych: Animacja Interakcja. Gry Wideo. 

W tym roku zaprezentowane zostaną dwa seriale, które stworzył animator Genndy Tartakovsky (twórca m.in. filmu "Hotel Transylwania"). Będą to "Primal" oraz "Samuraj Jack".  Przygotowano też dwa Masterclassy, w tym specjalny z Mike'em Hollingsworthem, który opowie o kulisach pracy nad animowanymi hitami Netflixa - "BoJack Horseman" i "Tuca & Bertie" oraz doświadczeniach związanych z tworzeniem seriali internetowych.

W programie festiwalu nie zabraknie także corocznego przeglądu filmów krótkometrażowych, realizowanych przez animatorki z całego świata pt. "Kobiety mają głos" oraz wydarzeń w ramach Animatora dla dzieci, czyli warsztatów online dla najmłodszych oraz pokazów dla całych rodzin.

Wydarzenia specjalne

Festiwal otworzy autorski projekt audiowizualny Beyond Bowie. Na Scenie na Piętrze jazzowe trio Marka Napiórkowskiego zagra materiał z płyty "Hipokamp". Muzykom wtórować będą tworzone na żywo animacje Pauliny Ziółkowskiej - twórczyni tegorocznej czołówki Animatora. Pojawią się inspirowane twórczością Davida Bowie specjalne aranżacje kosmicznych piosenek - wśród nich "Space Oddity". 

W niedzielę, w Collegium Maius wystąpią kakofoNIKT i Chór Pogłosy. Koncert wzbogacą animacje na żywo autorstwa Tomasza Siwińskiego. W środę, 7 października na scenie Estrady Poznańskiej zaprezentują się studenci Wydziału Animacji i Intermediów UAP. Goście odsłonią kulisy własnych realizacji filmowych, opowiedzą o nabytych doświadczeniach, popełnionych błędach i dokonanych odkryciach.

Laureaci 13. edycji MFFA Animator ujawnieni zostaną w piątek, 9 października podczas uroczystej gali. Podczas ceremonii zaprezentowany zostanie muzyczno-animowany kolaż. Wydarzenie inspirowane będzie kultową serią filmową o Agencie 007 - Jamesie Bondzie. 

Bilety na wydarzenia offline i online

Bilety na offline'ową odsłonę festiwalu dostępne są na bilety24.pl oraz stacjonarnie w Kinie Muza w Poznaniu. Ich koszt, w zależności od rodzaju pokazu, wynosi od 5 do 12 zł. Bilety na część festiwalu online dostępne będą wkrótce na stronie animator-festival.com. Cena, jaką należy zapłacić za pokazy i prezentacje filmowe to 5-8 zł. Udział w warsztatach online kosztuje 20-40 zł. Cena karnetu festiwalowego, uprawniającego do oglądania wszystkich pokazów, kosztuje 50 zł. Wydarzenia specjalne są dodatkowo płatne, z wyjątkiem koncertu w Collegium Maius (wstęp wolny). 

Więcej informacji, w tym szczegółowy program wydarzeń, można znaleźć na stronie festiwalu

 AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2020-09-30 16:02:02 273878 <![CDATA[Podczas festiwalu Mike Hollingsworth opowie o kulisach pracy nad animowanymi hitami Netflixa, w tym "BoJack Horseman"/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153602,273878,show2.jpg 273882 <![CDATA[Nowością jest blok poświęcony animacjom powstałym w oparciu o silniki oraz środowisko graficzne i techniczne gier komputerowych/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153602,273882,show2.jpg 273884 <![CDATA[Nowością jest blok poświęcony animacjom powstałym w oparciu o silniki oraz środowisko graficzne i techniczne gier komputerowych/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153602,273884,show2.jpg 273885 <![CDATA[Gwiazdą tegorocznej edycji jest jeden z twórców "BoJacka Horsemana" - Mike Hollingsworth/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153602,273885,show2.jpg 273893 <![CDATA[W tym roku zaprezentowane zostaną dwa seriale, które stworzył animator Genndy Tartakovsky. Jednym z nich będzie "Primal"/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153602,273893,show2.jpg 273896 <![CDATA[W tym roku zaprezentowane zostaną dwa seriale, które stworzył animator Genndy Tartakovsky. Jednym z nich będzie "Samuraj Jack"/ materiały prasowe]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153602,273896,show2.jpg 273897 <![CDATA[13. MFFA Animator rusza w najbliższy weekend]]> https://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,153602,273897,show2.jpg