125961 2018-11-19 14:03:38 Podczas uroczystej sesji inauguracyjnej w ratuszu prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz radni nowej kadencji złożyli ślubowanie. Wybrano też przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miasta.

]]>
Sesję inauguracyjną poprowadził najstarszy wiekiem radny - Wojciech Kręglewski. Uroczystość rozpoczęła się w ratuszu. Najpierw radni otrzymali z rąk miejskiego komisarza wyborczego dokumenty potwierdzające ich wybór. Następnie złożyli ślubowanie.

Ślubowanie złożył też prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, który głosami poznaniaków zwyciężył już w pierwszej turze wyborów.

- Szanowne poznanianki i poznaniacy! Serdecznie dziękuję za poparcie i tak mocny mandat. Urząd prezydenta Poznania przyjmuję z wielką satysfakcją i radością, ale jednocześnie i pokorą, czując ciężar spoczywającej na mnie odpowiedzialności. Z pokorą deklaruję pełne poświęcenie się pracy na rzecz mieszkańców i Miasta. Zadanie, jakie teraz wypełniam, traktuję jako najważniejsze w moim życiu. Będę robił wszystko, by wywiązać się z niego jak najlepiej - powiedział Jacek Jaśkowiak.

Po zakończeniu tej części sesji, radni przeszli do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Tam dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miasta. O tym, kto zasiądzie za stołem prezydialnym, zadecydowały wyniki tajnego głosowania.

Nowym przewodniczącym Rady Miasta Poznania ponownie został wybrany Grzegorz Ganowicz.

- Już po raz 5. rada wybiera mnie na przewodniczącego. Mimo to, emocje są nie mniejsze niż za pierwszym razem - przyznał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. - Myślę, że swoją działalnością do tej pory udowodniłem, że zależy mi na porozumieniu i rozwiązywaniu problemów, które nas otaczają. W taki sposób będę starał się wypełniać mandat, który od Państwa dostałem. Serdecznie dziękuję!

Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Poznania zostali Przemysław Alexandrowicz - radny PiS oraz radne Koalicji Obywatelskiej - Dominika Król i Agnieszka Lewandowska.

W nowej kadencji 2018 - 2023 o ważnych dla Poznania sprawach decydować będzie 34 radnych. Do RMP weszło 21 kandydatów Koalicji Obywatelskiej, 9 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, 2 Zjednoczonej Lewicy oraz 2 Prawa do Miasta.

Kolejna sesja rady miasta odbędzie się we wtorek, 27 listopada. Oprócz ślubowania nowych radnych, którzy jeszcze tego nie zrobili, wybrany zostanie skład osobowy poszczególnych komisji. W planach jest też pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok.  

 AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-19 16:44:44 214611 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214611,show2.jpg 214620 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214620,show2.jpg 214612 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214612,show2.jpg 214613 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214613,show2.jpg 214614 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214614,show2.jpg 214615 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214615,show2.jpg 214616 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214616,show2.jpg 214617 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214617,show2.jpg 214618 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214618,show2.jpg 214619 <![CDATA[Sesja inauguracyjna w ratuszu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214619,show2.jpg 214621 <![CDATA[Po zakończeniu części uroczystej, radni przeszli do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214621,show2.jpg 214622 <![CDATA[Po zakończeniu części uroczystej, radni przeszli do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214622,show2.jpg 214623 <![CDATA[Po zakończeniu części uroczystej, radni przeszli do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214623,show2.jpg 214624 <![CDATA[Po zakończeniu części uroczystej, radni przeszli do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125961,214624,show2.jpg
125957 2018-11-19 14:03:03 Spółka NB Poznań będzie operatorem systemu poznańskiego roweru publicznego w latach 2019-2022. Warto pamiętać, że od przyszłego roku użytkowników czekają zmiany: oprócz dotychczasowego systemu, uruchomiony zostanie system 4. Generacji (bezstacyjny), a do dyspozycji będą także rowery elektryczne.

]]>
Z końcem listopada kończy się tegoroczny sezon roweru miejskiego, a Zarząd Transportu Miejskiego już przygotowuje się do kolejnego. Podpisane zostały umowy na zarządzanie i rozbudowę systemu w latach  2019-2022.

11 października br. rozstrzygnięty został przetarg w części dotyczącej rowerów trzeciej generacji, a 8 listopada - w części dotyczącej czwartej generacji. Do obu postępowań przystąpiła tylko jedna spółka - NB Poznań - i to ona będzie odpowiadała za uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu od początku 2019 do końca 2022 roku.

Zarząd Transportu Miejskiego przeznaczył na utrzymanie i rozwój Poznańskiego Roweru Miejskiego przez następne cztery sezony prawie 31 mln zł brutto. Dzięki tej kwocie sfinansowane zostanie utrzymanie systemu 3. Generacji (w skład którego wchodzi 109 stacji i 1200 rowerów, w tym 20 rowerków dziecięcych i 72 z fotelikami do przewozu) oraz uruchomienie systemu 4. Generacji.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w 2019 roku do dyspozycji użytkowników oddanych zostanie 435 rowerów 4. Generacji, w kolejnych trzech latach przybędzie ich 261 (po 87 w każdym roku). W systemie pojawi się też nowość: 30 rowerów elektrycznych.

Rowerów 4. Generacji nie trzeba będzie zostawiać w stojakach przy terminalach, lecz w wyznaczonych strefach: w ścisłym centrum oraz w tzw. wirtualnych stacjach zlokalizowanych w sąsiedztwie obecnych stacji, a także w miejscach, w których nie ma stacji 3. Generacji.

Firma NB Poznań stworzy strony internetowe oraz aplikacje opisujące zasady funkcjonowania systemów i korzystania z nich, umożliwiające rejestrację, dokonywanie opłat oraz przekazywanie uwag i reklamacji. Utworzy także Biuro Obsługi Klienta umożliwiające elektroniczną oraz telefoniczną obsługę użytkowników.

Warto wiedzieć, że:

·  Warunkiem korzystania z roweru publicznego od 2019 roku będzie utrzymanie stanu konta użytkownika na poziomie minimum 20 zł.

·  Nie zmieni się bezpłatny czas korzystania z roweru - 20 minut (a w przypadku posiadania ważnego imiennego biletu okresowego na strefę A - do 30 minut).

·  Standardowy sezon będzie trwać od początku marca do końca listopada. W przyszłym roku będzie mógł zostać przedłużony maksymalnie o jeden miesiąc, natomiast od 2020 roku - w przypadku rowerów 3. Generacji -  nawet o trzy miesiące (sezon rowerów 4. Generacji nadal będzie mógł być wydłużany o miesiąc).

·  W 2019 r. będzie funkcjonowało w Poznaniu  97 stref postoju rowerów, w 2022r. - 120. Strefa Centrum to obszar wewnątrz I ramy komunikacyjnej. Będą działały również strefy w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie stacji roweru 3. Generacji oraz w nowych wyznaczonych lokalizacjach. Za dokonanie zwrotu roweru 4. Generacji poza strefą postoju rowerów naliczona zostanie opłata.

ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-19 14:11:21 214573 <![CDATA[ZTM już przygotowuje się do kolejnego sezonu Poznańskiego Roweru Miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125957,214573,show2.jpg 214574 <![CDATA[ZTM już przygotowuje się do kolejnego sezonu Poznańskiego Roweru Miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125957,214574,show2.jpg
125962 2018-11-19 14:03:46 Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, przedstawił swoich czworo zastępców. Są nimi: Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Bartosz Guss i Katarzyna Kierzek-Koperska. Ze stanowiskami pożegnali się Maciej Wudarski i Tomasz Lewandowski.

]]>
- Tytuł zastępcy prezydenta wiąże się z prestiżem, ale polityka to przede wszystkim gra zespołowa - podkreślał prezydent Poznania, przedstawiając swoich nowych najbliższych współpracowników. - Cieszę się, że nadal będziemy wspólnie grać na rzecz Miasta Poznania. Odpowiedzialność za wyniki zawsze ponosi trener, ale wiem, że z takim zespołem można wygrać wiele.

Pierwszym zastępcą pozostaje Mariusz Wiśniewski, który pod swoją opieką będzie miał: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków oraz wydziały:  oświaty, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, transportu i zieleni.

- Cieszę się, że dalej będę mógł działać na rzecz miasta - podkreśla pierwszy zastępca prezydenta Poznania. - Transport to duże wyzwanie, ale równocześnie obszar, który zawsze był mi bliski. Będziemy wspierać transport publiczny, czekają nas też duże inwestycje i ważne przebudowy takie jak Projekt Centrum. Wśród moich priorytetów jest też dobra dostępność do przedszkoli i szkół - by w Poznaniu żyło się jak najlepiej.

Drugim zastępcą jest Jędrzej Solarski, który do tej pory pełnił funkcję czwartego zastępcy prezydenta. W jego pieczy znajdą się: Biuro Poznań Kontakt oraz wydziały: organizacyjny, kultury, zdrowia i spraw społecznych oraz sportu.

- Najbliższe lata będą kontynuacją dotychczasowej pracy - mówi drugi zastępca prezydenta miasta. - Przed nami duże inwestycje: budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego i Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W poprzedniej kadencji postawiliśmy na organizacje pozarządowe i to była dobra decyzja - będziemy nadal z nimi intensywnie współpracować. Kontynuować będziemy również politykę senioralną, która już obecnie wyznacza trendy dla całej Polski.

Trzecim zastępcą został Bartosz Guss, który do tej pory pracował na stanowisku dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Zajmie się Biurem Obsługi Inwestorów oraz wydziałami: gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury.

- Zadania, które powierzył mi prezydent Poznania, opierają się na dwóch fundamentach - mówi trzeci zastępca prezydenta miasta. - Pierwszym z nich jest gospodarka nieruchomościami i dbałość o wysoką jakość przestrzeni publicznej. Drugim jest obszar gospodarki komunalnej - wierzę, że mam zarówno doświadczenie, jak i niezbędną empatię, by skutecznie wspierać tych mieszkańców Poznania, którzy pomocy potrzebują. Proszę więc o zaufanie i jednocześnie obiecuję, że będę na nie rzetelnie pracował.

Czwartym zastępcą została Katarzyna Kierzek-Koperska, która pod opieką będzie miała: Biuro Miejskiego Rzecznika Ochrony Konsumentów oraz wydziały: ochrony środowiska, rozwoju miasta i współpracy międzynarodowej, działalności gospodarczej i rolnictwa.

- Mam 18-letnie doświadczenie zawodowe w biznesie, jestem w stanie wykorzystać moje kompetencje dla skutecznej pracy na rzecz miasta - mówi czwarta zastępczyni prezydenta. - Moim priorytetem będzie walka ze smogiem oraz nawiązanie większej współpracy z przedsiębiorcami.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, objął w nowej kadencji bezpośredni nadzór nad spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie. Pożegnał się też ze swoim dotychczasowymi zastępcami.

- Razem rozpoczęliśmy proces zmiany naszego miasta - mówił, dziękując Maciejowi Wudarskiemu. - Udało nam się to, co wielu wydawało się niemożliwe: po latach grobelizmu zaczęliśmy odwracać negatywne procesy i wprowadzać rozwiązania, które oddały miasto mieszkańcom. Poznań bardzo się zmienił. Dziękuję, bo w dużej mierze to twoja zasługa. Liczę, że twoje doświadczenie i wiedza nadal będą służyć interesowi Poznania.

Prezydent podziękował również Tomaszowi Lewandowskiemu.

- Wziąłeś odpowiedzialność za skomplikowane i trudne do zarządzania obszary - mówił. - Współpracowałeś z innymi podmiotami, których interes nie zawsze był zbieżny z interesem miasta. Wykazałeś się dużą skutecznością i sprawnością zarządczą. Wiem, że wymagało to ogromnej determinacji oraz wysokiego poziomu sztuki dialogu i negocjacji. Twoja dotychczasowa działalność w samorządzie jest dowodem, że dobro miasta leży ci na sercu. Mocno liczę na dalszą współpracę - Poznań potrzebuje twojej wiedzy, kompetencji i wrażliwości społecznej.

Bez zmian pozostaje zakres obowiązków skarbnik i sekretarza miasta. Funkcje te będą nadal sprawować odpowiednio Barbara Sajnaj i Stanisław Tamm.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-19 14:54:56 214585 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214585,show2.jpg 214586 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214586,show2.jpg 214587 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214587,show2.jpg 214588 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214588,show2.jpg 214589 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214589,show2.jpg 214590 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214590,show2.jpg 214591 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214591,show2.jpg 214592 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214592,show2.jpg 214593 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214593,show2.jpg 214594 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214594,show2.jpg 214595 <![CDATA[Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wybrał czworo swoich zastępców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125962,214595,show2.jpg
125917 2018-11-17 18:02:24 Pokaz taneczny artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu, grzane wino i mnóstwo dobrej zabawy - to wszystko czekało na poznaniaków, którzy przyszli w sobotni wieczór na plac Wolności. Betlejem Poznańskie uroczyście otworzył tam Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta.

]]>
- Przed nami wyjątkowy, przedświąteczny czas - mówił prezydent Poznania. -  To czas refleksji, ale również radosnych przygotowań, ciepła i chwil spędzonych z najbliższymi. Cieszę się, że w Poznaniu zaczynamy go już dziś. Betlejem Poznańskie 2018 uważam za otwarte!

Na placu Wolności oraz na ul. Paderewskiego można spotkać wystawców z różnych zakątków kraju i świata, którzy serwują słodycze oraz ciepłe potrawy i napoje. Na straganach można też kupić ozdoby choinkowe i świąteczne prezenty np. bio-kosmetyki z Francji czy włoską galanterię.

Tak jak w latach ubiegłych na poznaniaków czeka diabelski młyn, z którego można podziwiać panoramę Poznania. Młyn został w tym roku zmodernizowany, jest półzamknięty, ma też gondolę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla młodszych przygotowano karuzelę, w której wsiąść można do sań Świętego Mikołaja, a dla maluchów - zabytkową karuzelę.

Miasto Poznań przygotowało 1500 darmowych wejściówek (po 2 sztuki na osobę) - zarówno na diabelski młyn, jak i wszystkie dostępne karuzele. Wejściówki będą rozdawane w 6 terminach, w różnych godzinach - tak, aby rodzice pracujący również mieli szansę je zdobyć. Można będzie odebrać je w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 (6.12.2018 - godz. 10-18, 10.12.2018 - godz. 17-18, 11.12.2018 - godz. 10-18, 13.12.2018 -  godz. 17-18, 14.12.2018 - godz. 10-18 oraz 15.12.2018 - godz. 10-15).

Darmowe wejściówki będzie można otrzymać także biorąc udział w konkursie oraz wydarzeniach, organizowanych przez CIR w ramach akcji rodzinne środy. Podczas każdego spotkania na dzieci czeka wspólne czytanie bajek i zajęcia ruchowe, a także m.in. spotkanie z Mikołajem, warsztaty robienia ozdób świątecznych, wspólne pisanie listów do Gwiazdora czy rodzinne kolędowanie.

Więcej informacji na temat Betlejem Poznańskiego można znaleźć tutaj: http://www.poznan.pl/mim/info/news/betlejem-poznanskie-2018-jarmark-na-placu-wolnosci-rusza-juz-w-sobote,125821.html oraz tutaj: http://betlejempoznanskie.pl.

Program Betlejem Poznańskiego znajduje się tutaj: http://betlejempoznanskie.pl/#program

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-17 18:02:24 214416 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214416,show2.jpg 214417 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214417,show2.jpg 214418 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214418,show2.jpg 214419 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214419,show2.jpg 214420 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214420,show2.jpg 214421 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214421,show2.jpg 214422 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214422,show2.jpg 214423 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214423,show2.jpg 214424 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214424,show2.jpg 214425 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214425,show2.jpg 214426 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214426,show2.jpg 214427 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214427,show2.jpg 214428 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214428,show2.jpg 214429 <![CDATA[Betlejem Poznańskie 2018 zostało oficjalnie otwarte]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125917,214429,show2.jpg
125867 2018-11-16 09:11:35 Urząd Miasta i miejskie jednostki szukają pracowników. Zatrudnienie znajdą księgowi, strażnicy miejscy oraz opiekunowie dzieci i osób starszych. Wolne etaty czekają też na urzędników i nauczycieli.

]]>
Sporo osób do pracy poszukuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zatrudnienie czeka tam na  stanowiskach pomocy administracyjnej, obsługi sekretariatu, konsultanta ds. prawnych oraz animatora Klubu Integracji Społecznej.

Wolne etaty są też w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej. Praca czeka m.in. w Pogotowiu Technicznym, na stanowiskach: dyspozytora, montera - instalatora (prace przy urządzeniach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych i  centralnego ogrzewania) oraz montera - elektryka (przy urządzeniach i instalacjach elektro-energetycznych).

Zatrudnienie w MPGM znajdzie też inspektor nadzoru - w branży budowlanej i sanitarnej oraz specjalista ds. marketingu. Stanowisko dla fachowca czeka także w Pływalni Miejskiej Atlantis, która zatrudni operatora urządzeń konserwator maszyn i urządzeń.

Pilnie poszukiwani są księgowi. Osoby o takich kwalifikacjach mogą znaleźć zatrudnienie w Palmiarni Poznańskiej, Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Przedszkolu nr 127, Branżowej Szkole I stopnia nr 42, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1. Specjalista ds. płac zatrudni natomiast Szkoła Podstawowa nr 78.

W poznańskich placówkach oświatowych potrzeba nie tylko osób, które potrafią liczyć. Zespół Szkół Samochodowych poszukuje elektryka samochodowego oraz nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych - specjalność mechatronika samochodowa.

Zatrudnienie w stolicy Wielkopolski znajdą również osoby, które chcą zadbać o porządek i bezpieczeństwo poznaniaków. Na strażników miejskich czeka  aż 15 wolnych etatów.

Nie brakuje ofert dla urzędników. Biuro Poznań Kontakt zatrudni brokera informacji merytorycznej, a Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu osobę ds. obsługi zamówień publicznych. Praca czeka też w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - na stanowisku ds. zbywania przetargowego, Zarządzie Dróg Miejskich - stanowisko ds. obsługi klienta i kancelarii oraz Biurze Nadzoru Właścicielskiego - stanowisko ds. projektów w zakresie nadzoru korporacyjnego.  

Dużo czasu do zastanowienia nie mają osoby, chcące pracować w domu dziecka, żłobku lub domu pomocy społecznej. Czas na składanie ofert w tych miejscach upływa wraz z końcem przyszłego tygodnia, czeka tam jednak wiele wolnych etatów. Zatrudnienie znaleźć mogą opiekunowie, pokojowi, położne, pielęgniarki i pielęgniarze, sprzątaczki oraz młodsi wychowawcy.

O pracę na stanowisku urzędniczym mogą starać się tylko osoby, które mają obywatelstwo polskie (dopuszczalne są wyjątki), korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane wyrokiem sądu.

Wszyscy, którzy chcą aplikować na stanowiska w urzędzie miasta, nie muszą wysyłać CV ani listu motywacyjnego. Przy każdym ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza - wystarczy go wypełnić i wysłać elektronicznie. Można też złożyć dokumenty w wersji papierowej w biurze podawczym urzędu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie urzędu miasta: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/#SeparateFromNavigationList

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-16 16:02:18 214387 <![CDATA[Urząd Miasta i miejskie jednostki szukają pracowników]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125867,214387,show2.jpg
125866 2018-11-16 09:11:28 Jak zaplanować ustawienie straganów i pawilonów i gdzie powinny znajdować się toalety? Jak urządzić strefę rekreacyjną placu i w jaki sposób uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnościami? Na te wszystkie pytania pomogą odpowiedzieć dodatkowe konsultacje, które ruszą w najbliższą środę.

]]>
21 listopada o godzinie 17.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1) rozpoczną się warsztaty, podczas których będzie można przedyskutować szczegóły zagospodarowania przestrzeni Placu Bernardyńskiego.

Spotkanie ma pomóc w stworzeniu wytycznych, które będą uwzględniały potrzeby zarówno mieszkańców, jak i kupców, a równocześnie nie będą sprzeczne z wymogami konserwatorskimi.

- Zależy nam na wypracowaniu rekomendacji, które pozwolą na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania - mówi Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - To na przykład kwestie tego, jak zaplanować odpowiednią liczbę straganów i pawilonów w strefie handlowej placu albo gdzie powinny znajdować się kontenery na odpady.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, obowiązują więc zapisy mailowe. Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić pod adres okej.pracownia@gmail.com do poniedziałku, 19 listopada 2018r.

13 grudnia, po warsztatach, odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawione zostaną najważniejsze wypracowane wnioski. Również od 13 do końca tego roku swoje opinie i sugestie dotyczące planu można będzie przesyłać pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Nie tylko handel

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" trwają od 2017 roku. To jedno z kilku miejsc publicznych w centrum miasta, gdzie łączą się funkcje handlowe, transportowe, publiczne i mieszkaniowe. Do czasów powojennych plac był otwarty i dostępny dla mieszkańców, dziś niemal w całości przekształcony jest w targowisko miejskie. Stragany i pawilony to bardzo ważne elementy tego miejsca, ale obecne rozwiązanie nie ukazuje w pełni potencjału placu. Dlatego konsultacje społeczne dotyczące planu jego zagospodarowania przeprowadzono już dwukrotnie. Podczas nich wypracowano najważniejsze założenia.

Zgodnie z nimi plac Bernardyński powinien zostać podzielony na dwie strefy: handlową i rekreacyjną. Rozdzielać je będzie piesze przejście, będące równocześnie osią widokową. Część rekreacyjna musi uwzględniać możliwość handlu weekendowego lub świątecznego. Z kolei strefa handlowa nie może zostać zadaszona w całości jedną konstrukcją.

Gdy zostaną uzgodnione najważniejsze wytyczne, projekt trafi do jednostek miejskich, gdzie będzie opiniowany. Następnie projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Wszyscy poznaniacy będą mogli składać swoje uwagi do planu. W dalszej kolejności dokument zostanie rozpatrzony przez prezydenta Poznania, a później trafi pod obrady Rady Miasta Poznania.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-16 14:40:54 214373 <![CDATA[Wygląd placu Bernardyńskiego będzie zależał od wyników konsultacji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125866,214373,show2.jpg
125864 2018-11-16 09:11:08 Poznań przyłącza się do obchodów Wielkopolskiego Dnia Wcześniaka. W sobotę, 17 listopada, ważne budynki w mieście zostaną podświetlone na fioletowo, a w IV LO przy ul. Swojskiej odbędzie się otwarta konferencja dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie.

]]>
Konferencja rozpocznie się o godz. 15, może w niej wziąć udział każdy. Będzie można posłuchać wystąpień neurologopedy, fizjoterapeuty a twórcy kołyski multisensorycznej Memola zaprezentują jej możliwości. Uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o diecie GAPS, mikropolaryzacji mózgu, wziąć udział w warsztacie wspólnego śpiewania i muzykowania z dzieckiem i posłuchać koncertów zespołów muzycznych.

W czasie konferencji dostępne będą punkty konsultacyjne, w których na rodziców czekać będą, rehabilitanci, neurologopeda, pediatra, neonatolog, psycholog,  specjaliści terapii integracji sensorycznej i inni. Przygotowano też kącik dla dzieci. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka.

- Wcześniaki to wyjątkowe dzieci - mówi Joanna Żółkiewska z zarządu Fundacji Laboratorium Marzeń, która koordynuje poznańskie obchody Wielkopolskiego Dnia Wcześniaka. - Urodzone przedwcześnie, od pierwszych chwil życia muszą walczyć o przetrwanie. Często mają problemy z oddychaniem, ze wzrokiem, problemy ze strony układu nerwowego czy pokarmowego. Ale w ten wyjątkowy dzień chcemy też zwrócić uwagę na to, że wcześniakiem jest się przez całe życie. Przedwcześnie urodzone dzieci po skończeniu dwóch lat są już porównywanie do dzieci urodzonych o czasie i na równi z nimi traktowane przez system opieki zdrowotnej. Tymczasem coraz więcej badań wskazuje na to, że wcześniactwo ma wpływ na dalsze życie.

By podkreślić wagę wydarzenia, budynki w całym mieście zostaną podświetlone na fioletowo. To ogólnoświatowa inicjatywa, którą zapoczątkowała w Polsce w 2012 roku Fundacja Wcześniak -  Rodzice-Rodzicom. Na całym świecie w tym dniu podświetlane są najbardziej znane budowle i miejsca, w tym m.in. Empire State Building w Nowym Jorku, CN Tower w Toronto czy wodospad Niagara. W Polsce w ramach obchodów zostały podświetlone m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Belweder. W Poznaniu podświetlone zostaną m.in. Avenida/Dworzec Główny, Nowy Bałtyk, Centrum Kultury Zamek, Brama Poznania i Collegium Maius.

Częścią poznańskich obchodów będzie też "Spacer dla wcześniaka", który odbędzie się w sobotę, 17 listopada, o godz. 20.00. Jego uczestnicy spotkają się na placu Adama Mickiewicza. Organizatorzy przygotowali fioletowe świecące balony LED, które pozwolą na utworzenie dużego, świecącego serca - światełka dla tych wcześniaków, którym nie udało się przeżyć. Następnie uczestnicy wydarzenia wyruszą na spacer ulicami Poznania. Będą zebrani w 10-osobowe grupy, które mają przypominać, że statystycznie 1 na 10 dzieci rodzi się przedwcześnie. Spacer będzie też okazją do obejrzenia podświetlonych na fioletowo budynków Poznania.

Ze względów organizacyjnych - konieczna jest rejestracja uczestników: biuro@laboratoriummarzen.pl. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/411317066361864/

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-16 09:51:46 214295 <![CDATA[Poznańskie budynki zostaną podświetlone na fioletowo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125864,214295,show2.jpg
125865 2018-11-16 09:11:19 Japońska firma, która zatrudnia tysiące specjalistów w 34 krajach, otwiera swoje biuro na poznańskim Franowie. Oznacza to 500 nowych, atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze usług nowoczesnych.

]]>
Transcosmos od ponad 50 lat świadczy usługi z zakresu obsługi klienta, IT i digital marketingu dla największych marek na świecie. Zatrudnia ponad 40 000 specjalistów w 176 biurach w 34 krajach. Do grona ich klientów należą tacy giganci jak: Microsoft, Canon, Panasonic, Yamaha, Durex i L'Oréal.

W Polsce Transcosmos rozpoczął działalność w 2017 roku w Warszawie. Teraz debiutuje na poznańskim rynku, otwierając biuro telefonicznej obsługi klienta w Centrum Franowo.

- Ogromnie się cieszę z ogłoszenia otwarcia najnowszego centrum Transcosmos w Poznaniu -  zaznacza Richard Patterson, CEO Transcomos. - Poznań stanie się strategicznym centrum obsługi biznesowej klientów z całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. Jesteśmy pod wrażeniem zarówno wspaniałego miasta, jak i wyjątkowo utalentowanej kadry, które umożliwią nam globalny rozwój

W nadchodzących latach nowe poznańskie biuro Transcosmos stanie się jednym z kluczowych globalnych centrów outsourcingowych. Oznacza to 500 atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze usług nowoczesnych.

- Po raz pierwszy spotkaliśmy się z firmą Transcosmos w Londynie podczas konferencji Poland's Rising Outsourcing Destinations, gdzie zachęciliśmy inwestora do przyjrzenia się naszemu miastu - mówi  Katarzyna Sobocińska, zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów. - Firma wkrótce zwróciła się do nas z prośbą o dostarczenie większej liczby informacji, a po kilku miesiącach jej przedstawiciele odwiedzili Poznań. Jednym z decydujących czynników, które skłoniły Transcosmos do zainwestowania w naszym mieście, jest z pewnością kadra, którą kształci Wydział Neofilologii UAM. Znajomość języków obcych przez pracowników globalnego centrum firmy jest kluczowa. Cieszymy się, że mogliśmy asystować Transcosmos podczas całego procesu inwestycyjnego i mamy nadzieję na owocną współpracę przy inicjatywach wspierających sektor usług nowoczesnych w Poznaniu.

Intensywna rekrutacja w Transcosmos będzie prowadzona również w 2019 roku. Już teraz firma ma do zaoferowania wiele atrakcyjnych miejsc pracy w działach: rekrutacji i HR, obsługi klienta, obsługi IT i administracji. Poszukiwani są pracownicy ze znajomością języków obcych, przede wszystkim angielskiego i niemieckiego.

Aktualne ogłoszenia Transcosmos są dostępne na stronie: www.transcosmos.co.uk/careers.

BOI/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-16 14:38:28 214372 <![CDATA[Transcosmos chce zatrudnić ok. 500 osób/fot. Google Maps]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125865,214372,show2.jpg
125758 2018-11-14 08:26:33 W najbliższą sobotę, 17 listopada, na placu Wolności rozpocznie się Betlejem Poznańskiego, a od 1 grudnia impreza obejmie również Stary Rynek. Do 6 stycznia 2019 roku wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu.

]]>
Od 13 do 17 listopada, w związku z montażem karuzeli i stoisk handlowych, zamknięty jest skrajny pas jezdni Al. Marcinkowskiego na odcinku przyległym do pl. Wolności, a w obszarze sąsiadującym mogą wystąpić chwilowe ograniczenia ruchu pojazdów.

W rejonie pl. Wolności:

- zakaz ruchu na jezdni zachodniej Al. Marcinkowskiego przy pl. Wolności (z wyjątkiem dojazdu do posesji),

- możliwe ręczne kierowanie ruchem na przejściu dla pieszych przez Al. Marcinkowskiego z pl. Wolności do ul. Paderewskiego;

W rejonie ul. Paderewskiego:

- zakaz ruchu na ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Ludgardy do Al. Marcinkowskiego (nie dotyczy rowerów),

- odwrócony kierunek ruchu na ul. Ludgardy,

- dojazd dla pojazdów upoważnionych do ul. Ludgardy i Paderewskiego przez Al. Marcinkowskiego, ul. J. Lewandowskiej, ul. Zamkową, Franciszkańską i ul. Góra Przemysła.

Na wniosek Policji w przypadku nasilonego ruchu pieszego w rejonie imprezy wprowadzane mogą być inne czasowe zmiany w organizacji ruchu, w tym zamknięcie dla ruchu pojazdów odcinka ul. Podgórnej (od pl. Wiosny Ludów do Al. Marcinkowskiego) oraz odcinka Al. Marcinkowskiego (od ul. Św. Marcin do ul. Paderewskiego).

Dojazd komunikacją publiuczną

Mając na uwadze ogromną popularność jarmarków najlepiej dojechać w okolice placu Wolności i Starego Rynku komunikacją miejską. W okolicy tych miejsc jeżdżą linie autobusowe: 51, 60, 63, 67, 74, 76, 90, 603, 911 oraz tramwajowe: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17. Przyjeżdżający spoza Poznania mogą skorzystać z rozbudowanej siatki połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i wysiąść na stacjach Poznań Główny lub Poznań Garbary, skąd do ścisłego centrum można dojechać wymienionymi autobusami lub tramwajami.

Parkingi

Najbliżej placu Wolności jest parking na ponad 500 aut pod samą jego płytą. W odległości kilkuset metrów można skorzystać z miejsc postojowych w galerii MM przy al. Marcinkowskiego lub Kupcu Poznańskim. Łącznie jest ich tam ponad 400. Parkingi te będę się jednak zapełniać prawdopodobnie w pierwszej kolejności.

W odległości kilkuminutowego spaceru jest wielopoziomowy parking przy ul. Za Bramką a także jednopoziomowe na Chwaliszewie lub na ul. Stawnej.

Na pograniczu centrum, ale z możliwością dojazdu komunikacją miejską, zlokalizowane są parkingi na ponad 5000 miejsc - CH Posnania, CH Avenida, CH Stary Browar oraz parking podziemny przy rondzie Kaponiera.

Dodatkowo, w obrębie ulic Solna/Wolnica, Garbary, Królowej Jadwigi oraz Roosevelta/Pułaskiego znajduje się prawie 6000 miejsc w Strefie Płatnego Parkowania, jednak przyjezdni muszą wziąć pod uwagę, że są one zajęte głównie przez auta ludzi mieszkających w centrum.

Dla autokarów przygotowano 22 miejsca na ulicach: Stawnej, Estkowskiego, ks. Józefa i al. Marcinkowskiego.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-16 09:30:38 214017 <![CDATA[Do poznańskiego Betelejem najlepiej dotrzeć pieszo lub komunikacją publiczną]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125758,214017,show2.jpg 214018 <![CDATA[Do poznańskiego Betelejem najlepiej dotrzeć pieszo lub komunikacją publiczną]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125758,214018,show2.jpg 214019 <![CDATA[Do poznańskiego Betelejem najlepiej dotrzeć pieszo lub komunikacją publiczną]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125758,214019,show2.jpg 214020 <![CDATA[Schemat objazdów w związku z Betlejem Poznańskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125758,214020,show2.jpg
125872 2018-11-16 09:19:50 Przed nami czas wyjątkowych, różnorodnych koncertów. Wystąpią m.in. Kult, Rasmentalism, Polska Orkiestra Muzyki Filmowej oraz Darius Brubeck Quartet. Weekend to również idealny czas na zadbanie o siebie i swoje zdrowie, do czego zachęcają organizatorzy Półmaratonu 7 Olszak i realizatorzy wydarzenia Zdrowie pod Kontrolą.

]]>
Piątek, 16 listopada

Wolność to dopiero początek - wystawa

Czym jest wolność i czy znamy jej granice? Czy każdy ma prawo do aktywności w sferze publicznej i jaki wpływ na naszą wolność wywarło doświadczenie zaborów? Do takich pytań skłania wystawa zorganizowana przez CK Zamek w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Głównymi bohaterami są m.in. Janusz Korczak, Romuald Mielczarski, Justyna Budzińska-Tylicka.

CK Zamek, Sala Wystaw, ul. Święty Marcin 80/82, wstęp wolny.

Więcej informacji o wystawie: http://ckzamek.pl/podstrony/3782-pochwala-wolnosci-wystawy/

Sarsa - koncert

Wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka. Na swoim koncie ma diamentową i złotą płytę, dwie platynowe płyty i ponad 3,5 mln odtworzeń na Spotify. Artystka wystąpi w Poznaniu w ramach #zakryjtour.

Klub Muzyczny B17, ul. Bułgarska 17, godz. 19:00.
Bilety: 65 zł.

Sobota, 17 listopada

Betlejem Poznańskie 2018

W sobotę na Placu Wolności rozpocznie się kolejna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego, która wprawi wszystkich poznaniaków w świąteczny nastrój. Jak co roku pojawią się liczne atrakcje m.in. karuzele i 33-metrowe młyńskie koło. Podczas jarmarku odbędą się liczne występy artystyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia charytatywne.

Plac Wolności,  godz. 17, wstęp wolny.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/550719845354673/

2 Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych

Ponad 260 ras psów z całego świata będzie można oglądać na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wśród nich będą: Whippet, Staffordshire Bull Terrier, Jack Russel Terrier, Cavalier King Charles Spaniel. Lista wystawców, plan stoisk i statystyki oraz spis ras: www.bit.ly/WystawyPsow2018-poznan-informacje

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 10, sobota-niedziela, godz. 10-18. Bilety: 12-16 zł

Darius Brubeck Quartet: Brubecks back in Poland

Pianista jazzowy i kompozytor wraca do Polski aby celebrować 60-lecie legendarnej trasy koncertowej, która odbyła się po II wojnie światowej. Razem z nim zagrają również: Dave O'Higgins na saksofonie (znany z duetów z m.in. Joem Lockem, Joey'em Calderazzo, Rayem Charlesem czy BBC Big Bandem), na kontrabasie Matt Ridley - jeden z najbardziej twórczych i rozpoznawalnych w Zjednoczonym Królestwie basistów oraz Wesley Gibbens, wzięty brytyjski perkusista.

Blue Note Poznań, ul. Kościuszki 79, godz. 20.
Bilety: 60-80zł

Kult - Koncert

Zespół Kult ponownie zawita na scenie w ramach Pomarańczowej Trasy. Legendarny zespół mający korzenie w brzmieniach punku i nowej fali powstał w 1982 roku. Znany przede wszystkim z utworów takich jak: "Baranek", "Lewe Lewe Loff", "Gdy nie ma dzieci" czy "Arahja".

Hala MTP nr. 2, wejście od Dworca Zachodniego, godz. 19.
Bilety: 66 zł

Rasmentalism - Koncert

Duet, który występował na największych polskich festiwalach (Open'er, Męskie Granie, Kraków Live Festival) przyjeżdża do Poznania aby promować swój najnowszy album "Tango". Na szóstym studyjnym albumie zespołu usłyszymy utwory takie jak: "Fast food", gościnnie z Rosalie i Taco Hemingwayem, "Niebo", czy "Moment" gościnie z Otsochodzi.

Próżność, al. Niepodległości 8a, godz. 20.
Bilety: 40 zł (III pula)

110 lat Kina Muza - program jubileuszowy

W 2018 roku Kino Muza świętuje 110 lat swojej działalności. Z tego powodu od początku roku możemy oglądać filmy, na których wzruszali i śmiali się wszyscy. Każdemu pokazowi towarzyszy prelekcja wprowadzająca do czasów powstania danego filmu oraz opowiadająca o jego kulturowym kontekście. W niedzielę Kino Muza wyświetli film "Cinema Paradiso", w reż.  Giuseppe Tornatore. Seans zostanie wyemitowany w 30. rocznicę światowej premiery filmu.

Kino Muza, ul. Masztalarska 8, godz. 21.
Bilety: 18/15/12 zł

Zdrowie pod kontrolą - finał Tygodnia Zdrowia

Mieszkańcy miasta będą mogli bezpłatnie dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, zrobić badanie EKG wraz z konsultacją kardiologiczną lub zmierzyć swoją masę wraz ze składem ciała.  Kobiety natomiast nauczą się jak samodzielnie badać piersi. Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Teren CH Avenida, ul. Matyi 2, godz. 11-19.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/287648711862088/

Wodecki Symfonicznie - Koncert

Po ogromnym sukcesie zeszłorocznej trasy pożegnalnej "Twój jubileusz" przyszedł czas na zupełnie nową odsłonę tego koncertu. Utwory mistrza zostaną wykonane przez takich artystów jak: Łukasz Zagrobelny, Natalia Świerczyńska, Paweł Okła, Zbigniew Stelmasiak i przedstawione w wersji symfonicznej przez Polską Orkiestrę Muzyki Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka.

Sala Ziemi, MTP, ul. Głogowska 14, godz. 17.
Bilety: 109, 129, 149 i 200 zł (w zależności od miejsca)

Niedziela, 18 listopada

POGRAJKI - rodzinne koncerty interaktywne w Bramie Poznania

Pograjki to cykl koncertów interaktywnych, w ramach których uczestnicy poznają bliżej kulturę tradycyjną Wielkopolski. W niedzielę - w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości - organizatorzy zapraszają na specjalny program, w którym przypomną brzmienie polskiej muzyki sprzed 100 lat. Uczestnicy przeniosą się do czasów przedwojennych melodii i piosenek, słuchając instrumentów charakterystycznych dla brzmienia epoki.

Brama Poznania ICHOT, ul. Gdańska 2,

Bilety: 7-10 zł, dzieci do lat trzech bezpłatnie.

DAGADANA i Poznań Jazz Philharmonic Orchestra

Nieprzeciętny koncert łączący w nieoczywisty sposób dwie prężnie rozwijające się w Poznaniu sceny muzyczne - tak o sobotnim wydarzeniu mówią organizatorzy.  Polsko-ukraiński zespół DAGADANA w połączeniu z muzyką jazzową na pewno wielu zaskoczy. Utwory wybrzmią w aranżacji  Piotra Scholza i Dany Vynnytskiej.

CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, godz. 18.  Wstęp bezpłatny z nabytymi wcześniej biletami.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/256324818356730/

Janusz Gajos - Msza za miasto Arras

"To piękna opowieść prawdziwej historii uczestnika i świadka wydarzeń, osoby dojrzałej, spokojnie patrzącej w przeszłość. Bez epatowania, wstrząsu, bez zbędnej, fałszywej emocji. Ujęta przez osobisty, naznaczony przyznaniem się do bardzo intymnych przeżyć" - tak o sztuce, w której główną rolę zagra Janusz Gajos, piszą organizatorzy wydarzenia. Połączenie charyzmy aktora i wyjątkowości sztuki zapewni niezwykłe emocje. Takiej dawki artyzmu nie sposób zignorować.

Aula Artis, ul. Tadeusza Kutrzeby 10, godz. 18.
Bilety: 210zł

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1896698347292029/?active_tab=about

Półmaraton 7 Olszak

Siódma edycja półmaratonu przełajowego nad jeziorem Olszak to paradoksalnie idealna okazja do odpoczynku. Ćwiczenia na świeżym powietrzu znakomicie regenerują i wzmacniają umysł. Alternatywą może być również jesienny spacer z rodziną nad jeziorem i kibicowanie uczestnikom.

Więcej informacji o biegu i trasie: http://biegiwlkp.pl/events/7-olszak-polmaraton/

Legenda brytyjskiego punk-rocka - GBH, Koncert

Na klubowej scenie wystąpi legenda hardcore punka - GBT. Ich nazwisko wybrzmiewa obok popularnych Discharge, The Exploited czy UK Subs. Zespół rocznie występuje ponad 100 razy, co daje członkom energię zwrotną do tworzenia coraz nowszych albumów. Ten zeszłoroczny - "Momentum" - zostanie przedstawiony w towarzystwie zespołu Moskwa, legendy polskiej sceny hard core punk z Łodzi.

Klub u Bazyla, ul. Norwida 18A, godz. 19.
Bilety: 70 zł - przedsprzedaż, w dniu koncertu - 80 zł

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-16 09:19:50 214288 <![CDATA[W sobotę rusza Betlejem Poznańskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125872,214288,show2.jpg 214292 <![CDATA[Na MTP będzie można zobaczyć rasowe psy/fot. MTP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125872,214292,show2.jpg 214293 <![CDATA[W B17 zagra Sarsa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125872,214293,show2.jpg
125863 2018-11-16 09:10:56 47 filmów pełnometrażowych, spotkania z filmowcami i liczne warsztaty - tak przedstawia się tegoroczna edycja 36. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Pierwsze seanse będzie można zobaczyć już 2 grudnia.  Laureatów festiwalu poznamy 9 grudnia.

]]>
Ale Kino! otworzy gala zatytułowana "Sto lat. Wspólna radość!". Hasło nawiązuje do rocznicy odzyskania niepodległości, którą wspólnie z Polską świętowano w kilkunastu krajach Europy. Festiwal ma charakter międzynarodowy, zobaczymy więc filmy reżyserów z różnych stron świata, m.in. z Czech, Estonii, Armenii czy Meksyku.  Twórcy powalczą o nagrody w takich kategoriach jak: najlepszy film pełnometrażowy, najlepszy film krótkometrażowy, czy debiut.

- Podczas tegorocznej edycji każdy może przeżyć swój początek - przed ekrany zapraszamy tych, którzy stawiają w kinie swoje pierwsze kroki, jaki i tych, którzy odbyli już wiele filmowych podróży w nieznane - mówi Ewa Obrębowska, rzecznik prasowy Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Laureatów, w tym głównej nagrody, czyli Złotych Koziołków, wyłoni jury. W jego składzie znalazła się m.in. Magdalena Osińska - nagradzana reżyserka filmów animowanych, projektantka i animatorka, AlineQuertain, której produkcja  "Bardzo mały lis" zdobyła liczne nagrody i była pokazywana na ponad 70 festiwalach na całym świecie oraz Peter Machen, którego scenariusz do filmu "Just Charlie" odniósł sukces na całym świecie zdobywając nagrody m.in. na festiwalach w Zlinie i Edynburgu.

Wśród filmów dla dzieci, które będą prezentowane podczas festiwalu, przeważającym motywem jest zawieranie przyjaźni i przygody z tym związane. Zobaczymy tu między innymi: "Moją żyrafę" (reż. Dikkertje Dap), czy animację francuskiego reżysera  Michela Ocelota "Dilili w Paryżu". Choć to filmy skierowane do najmłodszych, pozytywny obraz świata w nich ukazany może zaczarować również dorosłych.

Na Ale Kino! pojawią się również filmy wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach, m.in. na Berlinale 2018. Poruszają one tematy aktualne i nierzadko trudne, takie jak kryzys migracyjny czy nastoletnie ciąże. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć tu filmy takie jak: "Supa Modo" w reż.  Likariona Wainaina i "Fortunę" Germinala Roaux, które przedstawią dwie różne perspektywy patrzenia na świat.

Oprócz seansów kinowych i trwającego konkursu filmowego organizatorzy przewidują możliwość dyskusji z twórcami po obejrzanych pokazach oraz wzięcie udziału w warsztatach filmowych dla szkół gimnazjalnych. Poprowadzą je reżyserzy filmów festiwalowych i znani polscy aktorzy.  

Najstarszy Festiwal dla najmłodszych

Ale Kino! powstało w 1982 roku, a od 1994 roku - kiedy uzyskał rangę festiwalu międzynarodowego - odbywa się regularnie, co roku. Jak mówią organizatorzy, ma on mieć charakter dydaktyczny. Zarówno prezentowane filmy, jak i wydarzenia towarzyszące, w tym spotkania z reżyserami i pedagogami, mają być impulsem do tworzenia filmów, które edukują dzieci od najmłodszych lat. Jednym z ciekawszych wydarzeń jest Forum nauczycieli i filmowców, podczas którego poruszany będzie temat dzieciństwa i dojrzewania oraz problemów z tym związanych. Uczestnicy - nauczyciele, ale też rodzice - dowiedzą się m.in. jak wykorzystać film i media audiowizualne w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

Festiwal odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki, Komitetu Kinematografii, Miasta Poznania i Telewizji Polskiej SA. Seanse będą obywać się między 2 a 9 grudnia w Multikinie 51, na Scenie Wspólnej oraz w Kinie Pałacowym CK Zamek. Bilety: 1-8zł.

Więcej informacji na bieżąco: http://www.alekino.com/

ZK

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-16 16:53:04 214388 <![CDATA[Na Ale Kino! pojawią się filmy wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125863,214388,show2.jpg 214389 <![CDATA[Na Ale Kino! pojawią się filmy wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125863,214389,show2.jpg
125868 2018-11-16 09:11:43 Poznań awansował o 53 miejsca w globalnym rankingu GaWC. To zestawienie, które ocenia znaczenie miast dla światowej gospodarki. Stolica Wielkopolski została zakwalifikowana do tzw. grupy ośrodków Gamma, obok m.in. Kolonii, Ottawy czy Nantes.

]]>
W skali Polski w rankingu Poznań znajduje się na 2. miejscu - za Warszawą, sklasyfikowaną w kategorii Alfa.

- Jako jedyne miasto w Polsce odnotowaliśmy w tym roku nie tylko duży awans, ale również skok do wyższej kategorii rankingu - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - To potwierdza, że Poznań rozwija się dynamicznie i w dobrym kierunku. Jest miastem o międzynarodowym zasięgu oddziaływania w dziedzinie ekonomicznej, kulturalnej i politycznej.

Ranking miast GaWC publikowany jest przez brytyjski think tank Globalization and World Cities (GaWC) Research Network. Zestawienie zawiera "światowe miasta" - czyli największe, najlepiej połączone ze światem i najbardziej rozwinięte miejscowości. To siedziby dużych firm i organizacji, miejsca, w których znajdują się lokalizacje instytucji międzynarodowych. Są to wreszcie miasta odpowiedzialne za integrację zarówno w skali międzynarodowej.

Aby miasto zostało określone mianem "światowego", musi spełnić określone kryteria. Powinno zapewniać wysoką różnorodność usług finansowych i być znaczące pod względem handlu. W jego granicach muszą mieścić się centra innowacji w biznesie, ekonomii czy kulturze oraz siedziby instytucji finansowych i międzynarodowych firm. Ważny jest też duży odsetek mieszkańców zatrudnionych w sektorze usług i wysoka jakość instytucji edukacyjnych.

Ranking wyróżnia 5 grup miast, które można określać mianem "miast światowych": to miasta Alfa, Beta, Gamma, "wysoce dostateczne" i "dostateczne". Każda z tych grup podzielona jest dodatkowo na podgrupy.

W kategorii Alfa znajdują się miasta o największym potencjale gospodarczym, takie jak Nowy Jork, Londyn, Paryż, Tokio, Moskwa, Bruksela czy Monachium. Jedynym polskim miastem w tej grupie jest Warszawa.

Miasta Beta tworzą sieć łączącą ważne ekonomicznie regiony, jednak jest to sieć o mniejszym zasięgu niż w grupie ośrodków Alfa. Są wśród nich takie miasta jak Hamburg, Kopenhaga, Oslo, Berlin czy Rio de Janeiro.

Miasta Gamma, w grupie których znalazł się Poznań, łączą mniejsze i słabsze ekonomicznie regiony ze światową gospodarką. To np.  Ryga, Glasgow, Osaka, Porto czy Tallin. Stolica Wielkopolski została zaklasyfikowana do podgrupy Gamma-, w której zajęła 3. miejsce, za Maputo i Kolonią. W podgrupie Gamma- są również takie miasta jak Nantes, Ottawa, Kolonia.

W tej samej podkategorii Gamma- znalazł się także Wrocław. Pozostałe polskie miasta ujęte w rankingu (Kraków, Katowice i Łódź) znalazły się w kategorii "dostateczne".

WRMiWM/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-17 21:21:19 214386 <![CDATA[Poznań awansował do grupy miast Gamma/fot. Fotoportal]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125868,214386,show2.jpg
125278 2018-10-31 15:15:02 Od soboty (10 listopada) remontowany będzie przejazd kolejowy przez ul. Bałtycką w rejonie skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską. W tym rejonie nastąpią czasowe zmiany organizacji ruchu.

]]>
AKTULIZACJA 15.11.2018

W związku z kontynuowaniem przez PKP remontu przejazdu kolejowego na ul. Bałtyckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską w nocy 17/18 listopada w godz. 23:00-4:00 nastąpi całkowite zamknięcie powyższego przejazdu kolejowego. Objazdy wyznaczono ulicami: Bałtycką, Hlonda, rondo Śródka i Warszawską.

Ponadto od soboty 17 listopada br. od godz. 8:00 do niedzieli 18 listopada br. do godz. 8:00 ul. Bałtycka w rejonie przejazdu kolejowego zamykana będzie połówkowo. Utrzymany będzie ruch w obie strony po jednym pasie jezdni.

_________________________________________________________________________________________________

Prace potrwają od 10 do 19 listopada. Od soboty 10 listopada od godz. 8:00 do poniedziałku 12 listopada do godz 4:00 oraz w dniach 16-18 listopada zamykana połówkowo będzie ul. Bałtycka w rejonie przejazdu kolejowego. Utrzymany będzie ruch w obie strony po jednym pasie jezdni.

Ponadto w nocy 10/11 listopada w godz. 23:00-4:00 nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej i wskazane zostaną objazdy.

Objazd dla pojazdów jadących od strony Bydgoszczy i Wągrowca w kierunku Wrześni wytyczono ul. Bałtycką (w kierunku mostu Lecha), ul. Hlonda, rondo Śródka i ul. Warszawską do węzła Antoninek.

Objazd dla pojazdów jadących od strony Wrześni w kierunku Pniew i Piły wytyczono ul. Warszawską, rondo Śródka, ul. Hlonda do ul. Bałtyckiej w rejonie mostu Lecha.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-15 13:52:38 213603 <![CDATA[W rejonie ul. Bałtyckiej nastąpią czasowe zmiany organizacji ruchu /fot.Google Street View]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125278,213603,show2.jpg
125821 2018-11-15 13:10:48 Kiermasz bożonarodzeniowy, świąteczna parada i konkurs rzeźbienia w lodzie - to tylko część atrakcji, które czekają na nas podczas tegorocznego Betlejem Poznańskiego. Tradycji stanie się zadość, ale nie zabraknie też nowości. Tak jak w latach poprzednich szereg wydarzeń czeka na poznaniaków zarówno na Starym Rynku, jak i placu Wolności. Stragany staną w tym roku także na ulicy Paderewskiego.

]]>
- W najbliższych dniach i tygodniach przed świętami Bożego Narodzenia zachęcamy do odwiedzenia Betlejem Poznańskiego - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. -  Zapraszamy wszystkich poznaniaków i turystów - z rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi. Na placu Wolności oraz na Starym Rynku czeka mnóstwo atrakcji, które wprowadzą nas w niewątpliwie w klimat rodzinnych świąt.

Bożonarodzeniowa zabawa na placu Wolności rozpocznie się już w najbliższą sobotę, 17 listopada. O godzinie 17 Betlejem Poznańskie otworzy oficjalnie prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Wieczór uświetni pokaz artystyczno-pirotechniczny.

Na placu Wolności spotkać będzie można wystawców z różnych zakątków kraju i świata, którzy serwować będą słodycze oraz ciepłe potrawy i napoje. Spróbować będzie można m.in. hiszpańskich pączków, pieczonych kasztanów czy fudge - popularnych na wyspach brytyjskich i USA słodyczy, podobnych do naszych polskich krówek. Nie zabraknie też oczywiście tradycyjnych polskich specjałów, jak barszcz z uszkami, makowiec, pierogi czy ręcznie robione pierniki. Na placu Wolności kupić będzie można również ozdoby choinkowe i świąteczne prezenty np. bio-kosmetyki z Francji czy włoską galanterię.

Tak jak w latach ubiegłych na placu Wolności stanie diabelski młyn, z którego będzie można podziwiać panoramę Poznania. Na najmłodszych czeka roller coaster, czyli kolejka górska - w tym roku wsiąść będzie można do sań Świętego Mikołaja. Nowością będzie też oryginalna karuzela dla dzieci... z 1946 roku.

- Najbardziej lubiana i oczekiwana karuzela - diabelski młyn - w tym roku została zmodernizowana, jest półzamknięta. Pojawiła się również gondola dla osób niepełnosprawnych - tłumaczy Anna Dorna, prezes Fundacji Flow Art.

Miasto Poznań przygotowało 1500 darmowych wejściówek (po 2 sztuki na osobę) - zarówno na diabelski młyn, jak i wszystkie dostępne karuzele. Wejściówki będą rozdawane w 6 terminach, w różnych godzinach - tak, aby rodzice pracujący również mieli szansę je zdobyć. Można będzie odebrać je w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 (6.12.2018 - godz. 10-18, 10.12.2018 - godz. 17-18, 11.12.2018 - godz. 10-18, 13.12.2018 -  godz. 17-18, 14.12.2018 - godz. 10-18 oraz 15.12.2018 - godz. 10-15).

Darmowe wejściówki będzie można otrzymać także biorąc udział w konkursie oraz wydarzeniach, organizowanych przez CIR w ramach akcji rodzinne środy. Podczas każdego spotkania na dzieci czeka wspólne czytanie bajek i zajęcia ruchowe, a także m.in. spotkanie z Mikołajem, warsztaty robienia ozdób świątecznych, wspólne pisanie listów do Gwiazdora czy rodzinne kolędowanie.

Zniżki czekają także na posiadaczy Karty Rodziny Dużej. W każdą rodzinną środę - od 21 listopada do 19 grudnia - będą mogli korzystać z promocji - na diabelski młyn (osoby dorosłe zapłacą za bilet 17 zł, a dzieci 12 zł) oraz wszystkie karuzele (6 zł). Natomiast seniorzy, którzy mają Poznańską Złotą Kartę, będą mogli kupić taniej grzane wino.

Atrakcje na placu Wolności czekają jednak nie tylko w rodzinne środy. Studenckie czwartki będą upływać pod znakiem imprez silent disco, a wtorki będą należeć do poznańskich organizacji pozarządowych.

Dużą atrakcją będzie Fire Show, które odbędzie się 30 listopada na placu Wolności. Spore emocje czekają poznaniaków także 19 grudnia - tego dnia zawita tam świąteczna ciężarówka Coca-Coli. Tradycyjnie pomóc będzie można podopiecznym Fundacji Bread of Life (7 grudnia) oraz Hospicjum Palium (14 grudnia). W sobotę 15 grudnia z placu Wolności wyruszy Świąteczna Parada, która przejdzie ul. Paderewskiego na Stary Rynek (na ulicy łączącej te dwa centralne punkty miasta również pojawią się w tym roku świąteczne stragany).

Jarmark Bożonarodzeniowy na Starym Rynku rozpocznie się w sobotę, 1 grudnia, kiedy to prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak uroczyście rozświetli miejską choinkę. Na świątecznym kiermaszu oprócz wystawców z Polski, znajdą się też kupcy z Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Niemiec. Jak co roku będzie można odwiedzić Szopkę Bożonarodzeniową, zadzwonić "Dzwonkiem życzeń" czy wrzucić list do Gwiazdora do specjalnie przygotowanej skrzyni Poczty św. Mikołaja. Najmłodszych ucieszy zapewne kolorowa przepiękna karuzela wenecka, która stanie na Starym Rynku, a czekających na swoje  pociechy rodziców ogromna gospoda serwująca grzane wino i nie tylko.

Nie zabraknie też tradycyjnych imprez. W weekend 8-9 grudnia będzie się odbywał Poznań Ice Festival, a Stary Rynek stanie się areną zmagań rzeźbiarzy w lodzie. Natomiast 13 grudnia wszyscy chętni będą mogli odśpiewać w wielu językach "Cichą Noc" - najbardziej znaną kolędę na świecie. 16 grudnia do Poznania zawita Betlejemskie Światło Pokoju.

- Mam nadzieję, że poznaniacy i goście będą korzystać nie tylko z oferty handlowej, ale wszystkich atrakcji, które dla nich przygotowaliśmy - mówi Iwona Rafińska, prezes spółki Targowiska. - W każdy piątek, sobotę i niedzielę, od rana do późnego wieczora, będzie można rodzinnie i przyjemnie spędzić czas. Jest się czym pochwalić - dodaje.

Jarmark Bożonarodzeniowy na placu Wolności i Starym Rynku potrwa do 21 grudnia. Świąteczne stoiska na ulicy Paderewskiego będą czynne aż do 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli. Do 3 stycznia czynna będzie też największa atrakcja jarmarku, czyli diabelskie koło.

Więcej informacji o Betlejem Poznańskim 2018 można znaleźć na stronie internetowej: http://betlejempoznanskie.pl/

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-15 15:08:50 214207 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214207,show2.jpg 214208 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214208,show2.jpg 214209 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214209,show2.jpg 214210 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214210,show2.jpg 214212 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214212,show2.jpg 214213 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214213,show2.jpg 214214 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214214,show2.jpg 214215 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214215,show2.jpg 214216 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214216,show2.jpg 214218 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214218,show2.jpg 214219 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214219,show2.jpg 214220 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214220,show2.jpg 214221 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214221,show2.jpg 214222 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214222,show2.jpg 214223 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214223,show2.jpg 214224 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214224,show2.jpg 214225 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214225,show2.jpg 214226 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214226,show2.jpg 214227 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214227,show2.jpg 214228 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214228,show2.jpg 214229 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214229,show2.jpg 214230 <![CDATA[Jarmark na placu Wolności rusza już w sobotę. Trwają przygotowania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125821,214230,show2.jpg
125775 2018-11-14 10:32:54 Nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądał pomnik upamiętniający wypędzenie Wielkopolan w czasie II wojny światowej.Jury konkursu na projekt tego monumentu nie przyznało zarówno pierwszej, drugiej jak i trzeciej nagrody, a jedynie dwa wyróżnienia. O tym, co dalej, zdecydują teraz członkowie zespołu pomnikowego.

]]>
- Uznaliśmy jednogłośnie, że żadna praca nie reprezentuje poziomu, który pozwalałby na przyznanie nagród regulaminowych. Założenia konkursu są bardzo pracochłonne i wymagają naprawdę oryginalnych rozwiązań. W naszej opinii prace mało ustosunkowywały się do przeszłych wydarzeń. Jeżeli pojawiały się takie elementy, można było je traktować jako rozwojowe, ale nie zamknięte - tłumaczył Antoni Janusz Pastwa, artysta rzeźbiarz, przewodniczący Sądu Konkursowego.

Pomnik wypędzonych Wielkopolan ma stanąć w Parku im. Karola Marcinkowskiego u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Towarowa, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego. O jego wyglądzie miały zadecydować wyniki konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego. Mimo, że ten nie został rozstrzygnięty jury przyznało dwa wyróżnienia.

Jedna z wyróżnionych prac odwzorowuje rzut schronu lotniczego, znajdującego się pod ziemią. Druga z nich przedstawia fragment pękniętego fundamentu domu, mieszczącego się na przykrytym obrusem stole. Autorzy obu wyróżnionych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł.

Wyniki konkursu zostaną przekazane zespołowi ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, który podejmie decyzję, co dalej. Ponieważ kadencja obecnego zespołu właśnie dobiega końca, trzeba będzie poczekać na powołanie nowych osób do tej funkcji.

- Niewykluczone, że zespół podejmie decyzję o rozpisaniu nowego konkursu - mówi Piotr Libicki, plastyk miejski. - W takiej sytuacji na pewno trzeba będzie precyzyjniej rozpisać warunki konkursowe. Ważne jest pytanie, do kogo ten pomnik ma być skierowany. Po przeprowadzonej debacie na ten temat, odnoszę wrażenie, że ma on zaspokajać przede wszystkim potrzeby środowisk, które zostały przez historię doświadczone, a niekoniecznie opowiadać ją nowym pokoleniom. Zespół pomnikowy też musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Może konkurs powinno poprzedzać spotkanie artystów z walczącymi o budowę pomnika stowarzyszeniami, aby mogli dowiedzieć się, jakie są oczekiwania tych środowisk - zastanawia się plastyk miejski.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-15 17:04:06 214257 <![CDATA[Jury konkursu na projekt pomnika wypędzonych Wielkopolan nie przyznało zarówno pierwszej, drugiej jak i trzeciej nagrody, a jedynie dwa wyróżnienia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125775,214257,show2.jpg 214258 <![CDATA[Jury konkursu na projekt pomnika wypędzonych Wielkopolan nie przyznało zarówno pierwszej, drugiej jak i trzeciej nagrody, a jedynie dwa wyróżnienia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125775,214258,show2.jpg 214259 <![CDATA[Jedna z wyróżnionych prac odwzorowuje rzut schronu lotniczego, znajdującego się pod ziemią]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125775,214259,show2.jpg 214260 <![CDATA[Jedna z wyróżnionych prac odwzorowuje rzut schronu lotniczego, znajdującego się pod ziemią]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125775,214260,show2.jpg 214261 <![CDATA[Druga z wyróżnionych prac przedstawia fragment pękniętego fundamentu domu, mieszczącego się na przykrytym obrusem stole]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125775,214261,show2.jpg 214263 <![CDATA[Jury konkursu na projekt pomnika wypędzonych Wielkopolan nie przyznało zarówno pierwszej, drugiej jak i trzeciej nagrody, a jedynie dwa wyróżnienia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125775,214263,show2.jpg
125826 2018-11-15 13:25:37 Najważniejsza dla mieszkańców północnego Poznania inwestycja wkracza w etap realizacji. Podpisano umowę z generalnym wykonawcą budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Jest nim wybrane w postępowaniu przetargowym konsorcjum, w którego skład wchodzą firma Gülermak z Ankary oraz Mosty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

]]>
- Chciałbym przede wszystkim podziękować dwóm osobom, dzięki których determinacji ten projekt jest bardzo profesjonalnie przygotowany. Przede wszystkim Maciejowi Wudarskiemu, mojemu zastępcy. Wiem ile włożył w to trudu i bardzo się cieszę, że nie uległ presji mieszkańców, a szczególnie mediów, by przyspieszyć prace przygotowawcze. Właśnie dobre przygotowanie, jak np. w przypadku estakady katowickiej, pozwalało na sprawne realizowanie inwestycji.  Drugą osobą, dzięki której ten projekt nie byłby tak dobrze przygotowany, był prezes PIM Paweł Śledziejowski - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. - To był i jest priorytetowy projekt dla Poznania. Liczę, że wykonawcy udźwigną ten ciężar, bo oczekiwania społeczne są bardzo duże.

Inwestycja realizowana w formule "projektuj - buduj" będzie kosztować niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł dołoży do niej Unia Europejska w ramach dofinansowania dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy z nich to "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu", drugi - "Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu".

Efektem realizacji tych projektów będzie torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg (łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami). Na trasie tramwaju zlokalizowanych będzie 8 przystanków.

Inwestycję prowadzić będzie konsorcjum, w którego skład wchodzą firma Gülermak z Ankary oraz Mosty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

- Działamy już w Polsce prawie dziesięć lat. Budowaliśmy i kontynuujemy realizację metra w Warszawie. Będziemy budować tunel w Świnoujściu. Wiemy, jak projekt, który będziemy realizować w Poznaniu, jest ważny dla mieszkańców i miasta. Jesteśmy gotowi. Projekt zaczęliśmy wykonywać jeszcze przed podpisaniem umowy - wyjaśniał Bülent Özdemir, reprezentujący Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

- Połączyliśmy siły z firmą Gülermak, bo jak już powiedział prezydent Jaśkowiak, w tym ciężkim okresie firmy muszą sobie pomagać i łączyć siły, żeby podołać takim dużym zadaniom. Nasze doświadczenie, między innymi przy budowie tras tramwajowych w Bydgoszczy i Łodzi, będziemy się starali wykorzystać przy tym projekcie. Życzę wszystkim - inwestorowi, partnerowi, zamawiającemu - żebyśmy wspólnie pracowali i z sukcesem zakończyli tę inwestycję - podsumował Wojciech Pater, prezes Mosty Łódź S.A.

Szybciej, sprawniej, bezpieczniej

Kompletna dokumentacja budowlana, wraz z prawomocnymi decyzjami realizacyjnymi, ma być gotowa w pierwszym kwartale 2020 roku. Jeszcze w tym roku rozpoczną się pierwsze prace na placu budowy. Roboty budowlane mają zakończyć się do końca 2021 roku, a po fazie odbiorów - najpóźniej wiosną 2022 roku - nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego.

Inwestycja będzie miała kluczowe znaczenie dla komunikacji w mieście. Dzięki niej, mieszkańcy północnych dzielnic Poznania, jeszcze dziś zmagający się z korkami na drogach dojazdowych do centrum, będą mogli dojechać do niego znacznie szybciej i wygodniej. Komunikacja zbiorowa będzie mogła działać sprawniej i w związku z tym będzie prawdziwą alternatywą dla ruchu samochodowego. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz poziom hałasu.

Poprawi się również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, którzy zyskają nie tylko wydzieloną trasę tramwajową, ale też nową lub zmodernizowaną infrastrukturę drogowo-rowerową.

Nowe tory i drogi

Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura torowa i sieć trakcyjna na pętli Wilczak. Od pętli do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej wybudowane zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie i wiadukty - drogowy oraz tramwajowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwajowa poprowadzona będzie wzdłuż zachodniej strony nowo projektowanej ul. Nowa Naramowicka.

Powstanie nowy układ drogowy, a istniejący - w związku z włączeniem tramwaju - zostanie przebudowany. Takie zmiany pojawią się m.in. na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Ulica Naramowicka - od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej - zyska nową nawierzchnię, zaś na odcinku od ul. Serbskiej do węzła Naramowicka zostanie kompleksowo przebudowana. Zmodernizowane zostaną skrzyżowania ulicy Naramowickiej z Serbską, a także z ulicami Czarna Rola, Włodarską i Ziarnistą.

W miejscu jednopoziomowego skrzyżowania ulic Naramowickiej z Lechicką powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy. Od tego miejsca do ul. Błażeja, na zachód od obecnej Naramowickiej, przebiegać będzie ul. Nowa Naramowicka. Na tym odcinku wybudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami: Sarmacką i Karpia, Łużycką, Błażeja, a także odcinek ul. Nowa Stoińskiego - od ul. Jasna Rola do Naramowickiej. Przebudowa dotknie również skrzyżowania ulicy Lechickiej z ul. Murawa oraz Naramowickiej z ul. Dworską.

Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

Prace przygotowawcze kluczowe

Przygotowania do tej jednej z najważniejszych inwestycji miejskich rozpoczęły się już wiele miesięcy temu. Miasto sukcesywnie przejmuje nieruchomości pod budowę trasy tramwajowej. Jeszcze przed rozpisaniem przetargu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zrealizowała szereg czynności przygotowawczych, które ułatwią i usprawnią prace projektowe i budowlane.

Opracowano koncepcję techniczną, zaktualizowano mapę zasadniczą wraz ze skanowaniem terenu pod kątem występowania elementów niezinwentaryzowanych oraz przygotowano analizę możliwości zasilania trasy tramwajowej.

Przeprowadzono również badania terenowe, w tym analizę ornitologiczną w rejonie przyszłego, dwupoziomowego skrzyżowania ulic Lechickiej i Naramowickiej oraz inwentaryzację drzew i krzewów, a także dokonano wycinki części drzew.

Sama inwestycja została podzielona na pięć podstawowych odcinków, w ramach, których wyodrębniono część obejmującą budowę trasy tramwajowej oraz część zawierającą przebudowę lub budowę układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jego odpowiednim uzbrojeniem i przebudową kolizji.

Zamawiający pozostawił wykonawcy dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, które odcinki będą realizowane równolegle, które samodzielnie i w jakiej kolejności. Kluczowe jest jednak, żeby realizacja inwestycji przebiegała funkcjonalnie, postępując od pętli Wilczak w stronę Naramowic i skończyła się do końca 2021 roku, zaś wiosną 2022 roku można było korzystać zarówno z linii tramwajowej, jak i układu drogowego.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-15 13:35:23 214180 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214180,show2.jpg 214181 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214181,show2.jpg 214182 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214182,show2.jpg 214183 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214183,show2.jpg 214184 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214184,show2.jpg 214185 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214185,show2.jpg 214186 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214186,show2.jpg 214187 <![CDATA[Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na Naramowice]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125826,214187,show2.jpg
125774 2018-11-14 10:32:44 Już 514 osób skorzystało z pierwszego w Poznaniu Punktu Profilaktyki Intymnej, który działa już ponad miesiąc. Można w nim szybko i bezpłatnie uzyskać pomoc medyczną i wsparcie.

]]>
Punkt został oficjalnie otwarty 1 października 2018. Od tego czasu z dostępnych w nim badań, porad i konsultacji skorzystało 510 kobiet i 4 mężczyzn.

- Punkt jest czynny przez 24 godziny na dobę. To odpowiedź miasta na potrzeby mieszkańców - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Projekt jest pilotażowy, więc jego pełne podsumowanie będzie możliwe dopiero na koniec roku. Już teraz widać jednak duże zainteresowanie poznanianek usługami świadczonymi w gabinecie, a o szczegóły realizacji tego przedsięwzięcia dopytują też przedstawiciele innych miast.

Do tej pory najwięcej konsultacji w Punkcie dotyczyło badań ginekologicznych, podczas których pobierano materiał do badań cytologicznych. Na dalsze konsultacje specjalistyczne kierowano pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową oraz pacjentki z podejrzeniami zmian nowotworowych. U wielu kobiet, które zgłosiły się na badania ginekologiczne, stwierdzono ciąże. Te pacjentki przekierowano następnie do innych lekarzy, ponieważ Punkt Profilaktyki Intymnej nie obsługuje kobiet ciężarnych oraz kobiet w połogu.

- Mamy nadzieję, że oferowane przez Punkt bezpłatne konsultacje i poradnictwo pomogą zwiększyć zakres profilaktyki zdrowotnej dotyczącej higieny i kontaktów seksualnych - mówi Joanna Olenderek zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. - Mamy też nadzieję, że wpłyną na bezpieczeństwo stosowania środków farmakologicznych dostępnych na receptę.

Punkt działa przy ul. Święty Marcin 58/64 (I piętro). Czynny jest przez 24h na dobę i jest w pełni dostępny dla wszystkich mieszkańców Poznania - także dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Do gabinetu i rejestracji znajdujących się na pierwszym piętrze przychodni można bezproblemowo dojechać windą.

Punkt zapewnia następujące usługi medyczne:

- konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową,

- konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej,

- rozpoznanie i doraźna pomoc medyczna w przypadku urazów oraz stanów zapalnych narządów rodnych,

- skierowania na badania diagnostyczne z zakresu chorób ginekologicznych (z wyłączeniem kobiet ciężarnych i kobiet w połogu) oraz zakaźnych przenoszonych drogą płciową,

- badania usg w przypadku wskazań lekarskich,

- przepisywanie leków w przypadku wskazań lekarskich.

Aby skorzystać z bezpłatnych usług, trzeba wcześniej skontaktować się telefonicznie z rejestratorem pod nr tel. 516 503 237 lub skorzystać z rejestracji on-line udostępnionej na stronie internetowej Fundacji Fanari, która realizuje projekt:  www.fanari.pl.

Z Punktu mogą korzystać osoby pełnoletnie (oraz niepełnoletnie, pozostające pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego), zamieszkałe na terenie Poznania.

WZiSS/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-14 12:30:51 214043 <![CDATA[Z Punktu skorzystały już setki poznanianek]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125774,214043,show2.jpg 214044 <![CDATA[Z Punktu skorzystały już setki poznanianek]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125774,214044,show2.jpg 214045 <![CDATA[Z Punktu skorzystały już setki poznanianek]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125774,214045,show2.jpg
125741 2018-11-13 11:38:18 W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania rozbrzmi muzyka Fryderyka Chopina. Koncert "Chop (IN) POZnań & Wielkopolska" odbędzie się w piątek, o godz. 18. Publiczność będzie mogła zobaczyć występ Jana Krzysztofa Broji, jednego z najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia. Bezpłatne wejściówki można odbierać w Teatrze Muzycznym. Koncert będzie też transmitowany na żywo.

]]>
Celem cyklu "Chop (IN) POZnań & Wielkopolska" jest popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz podkreślenie jego związków z Poznaniem i Wielkopolską. Inicjatywa wspiera też promocję dzieł artysty wśród międzynarodowej publiczności przebywającej, czy to na stałe, czy tylko tymczasowo, na terenie naszego miasta i województwa, zwłaszcza zagranicznych studentów.

Przed nami występ jednego z najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia, Jana Krzysztofa Broji. Artysta studiował w Dr. Hochs Konservatorium we Frankfurcie nad Menem, w Hanowerze, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, który ukończył z wyróżnieniem w 1998 roku. Jest zdobywcą licznych nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach - w Hanau, Brunszwiku, Bukareszcie, Wilnie czy Pasadenie (Kalifornia). Uczestniczył też w festiwalach w Bratysławie, Moskwie, Belfaście i Bucaramanga w Kolumbii.

Jan Krzysztof Broja występował już w Polsce z Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej, Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Filhamonii Szczecińskiej i Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Koncertował też na Ukrainie, , Litwie, Słowacji, w Rosji, Czarnogórze, Belgii, a także w Japonii, krajach Ameryki Południowej, oraz w Stanach Zjednoczonych.

Pianista współpracował ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Rosji, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kolumbii. Płyta CD z kompozycjami Karola Szymanowskiego, wydana przez firmę NAXOS, na której pianista gra Symfonię nr 4 (Symphonie concertante) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita, w maju 2009 znalazła się na liście Editor's Choice portalu muzycznego "ClassicsToday". Była też nominowana do nagród amerykańskiej Akademii Fonograficznej "Grammy 2010" oraz nagród polskiego przemysłu muzycznego "Fryderyk 2010". W tym samym roku, w ramach jubileuszowej serii "Chopin w oryginalnym brzmieniu" Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ukazało się CD, na którym Jan Krzysztof Boroja wspólnie z Andrzejem Bauerem (wiolonczela) i Jakubem Jakowiczem (skrzypce) nagrał muzykę kameralną Fryderyka Chopina.

Artysta współpracował również przy produkcji filmu "Pianista" w reż. Romana Polańskiego i nagraniu ścieżki dźwiękowej do filmu Andrzeja Wajdy "Tatarak" (2009).

Od 2004 Jan Krzysztof Broja mieszka w Hiszpanii. W latach 2004-2007 był profesorem Conservatorio Superior de Música w Salamance. Zasiada w jury międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz prowadzi kursy mistrzowskie, m.in. w Bucaramanga w Kolumbii (2004).

Koncert "Chop (IN) POZnań & Wielkopolska" odbędzie się w piątek, 16 listopada, o godz. 18, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, przy placu Kolegiackim 17.Jego organizatorami są Wydział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania, Teatr Muzyczny w Poznaniu i Polskie Radio Chopin. Występ jest częścią Festiwalu Polskiego Radia Chopin i będzie transmitowany na żywo.

Wstęp jest możliwy za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Można ją odebrać w kasach Teatru Muzycznego (ul. Niezłomnych 1e).

WRMiWM/AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-15 09:27:35 214063 <![CDATA[W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania rozbrzmi muzyka Frederyka Chopina]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125741,214063,show2.jpg 214064 <![CDATA[W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania rozbrzmi muzyka Frederyka Chopina]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125741,214064,show2.jpg
125737 2018-11-13 11:37:42 Rozpoczął się remont chodnika przy ul. Pułaskiego. Prace prowadzone będą na odcinku od al. Wielkopolskiej po skrzyżowanie z ul. Poznańską.

]]>
Remont potrwa miesiąc. W trakcie prac zerwana zostanie stara nawierzchnia i ułożona nowa. Dzięki temu piesi będą mogli poruszać się po zupełnie nowym, wygodnym i estetycznym chodniku. Zyskają przechodnie, a jednocześnie poprawi się wizualna strona okolicy.

Prace mogą spowodować jedynie lokalne utrudnienia w ruchu. Będą prowadzone w dwóch etapach. W pierwszym zmieni się nawierzchnia od wjazdu do biura Strefy Płatnego Parkowania po ul. Poznańską, a w drugim remont przeprowadzimy w rejonie skrzyżowania ul. Pułaskiego i al. Wielkopolskiej. Koszt remontu oszacowano prawie na 304 tysiące złotych.

ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-14 12:52:10 214053 <![CDATA[Będzie nowy chodnik przy ul. Pułaskiego fot. ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125737,214053,show2.jpg 214054 <![CDATA[Będzie nowy chodnik przy ul. Pułaskiego fot. ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125737,214054,show2.jpg
125773 2018-11-14 10:32:36 Trwają konsultacje społeczne w związku z budową wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej nad linią kolejową Poznań - Piła. Potrwają one do 26 listopada, a cztery dni przed ich zakończeniem odbędzie się spotkanie. Przygotowano dwa warianty koncepcji tej inwestycji.

]]>
Budowa przeprawy nad linią kolejową nr 354 Poznań - Piła to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, wyrażone podczas styczniowych konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92.  Koncepcja budowy wiaduktu wraz z przebudową sąsiadującego z nim układu drogowego została przygotowana w dwóch wariantach o obejmuje w szczególności:

 • budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Golęcińskiej,
 • przebudowę ul. Golęcińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Podolańską do skrzyżowania z ul. Koszalińską,
 • przebudowę ul. Podolańskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Golęcińską do skrzyżowania z ul. Lutycką,
 • przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Golęcińskiej i Podolańskiej,
 • budowę chodników i dróg rowerowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowę przystanków autobusowych,
 • nawiązanie do projektu przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92, stanowiącej odrębne zadanie inwestycyjne.

Projekty przebudowy układu drogowego

W wariancie I zaprojektowano drogę o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po jednym w każdym kierunku) z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań. Skrzyżowanie ul. Golęcińskiej z ul. Podolańską oraz ul. Wojska Polskiego zaprojektowano jako rondo czterowlotowe. Nowy przebieg ul. Golęcińskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań - Piła dowiązano jako nowy wlot do projektowanego ronda. Istniejący przebieg ul. Golęcińskiej stanowi jeden z wlotów ronda.

W wariancie II zaprojektowano drogę o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po jednym w każdym kierunku) z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Podolańską oraz ul. Golęcińską zaprojektowano jako rondo trójwlotowe. Nowy przebieg ul. Golęcińskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań - Piła dowiązano jako nowy wlot do projektowanego ronda. Istniejący przebieg ul. Golęcińskiej stanowi skrzyżowanie typu "T" z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Podolańską.

Każdy z wariantów przebudowy układu drogowego uwzględnia budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 354 Poznań - Piła w ciągu ul. Golęcińskiej. W wariancie pierwszym wiadukt tworzy z torami kąt ostry, a ul. Golęcińska jest mniej odgięta od linii prostej. Taki układ powoduje, że konstrukcja przeprawy jest dłuższa, a prognozowane koszty jej budowy wyższe (8,5 mln złotych) w porównaniu do wariantu drugiego (5,8 mln złotych). W tym ostatnim wiadukt wyznaczono niemal prostopadle do linii kolejowej, a przebieg ul. Golęcińskiej został odgięty w kierunku północnym.

W ramach prac nad dokumentacją koncepcyjną oszacowano również powierzchnię gruntów przeznaczonych pod wykupy dla każdego z wariantów oraz liczbę drzew do wycinki. Realizacja inwestycji w wariancie pierwszym wymagać będzie wykupu co najmniej 47 tys. metrów kwadratowych gruntu, a w wariancie drugim - 40 tysięcy metrów kwadratowych. Wycinka drzew objęłaby 54 drzewa w wariancie pierwszym i 41 drzew w drugim. Przewidziana została rezerwa terenowa pod nasadzenia kompensacyjne wzdłuż ul. Golęcińskiej po stronie północnej dla obu wariantów oraz w rejonie projektowanego ronda dla wariantu II po stronie zachodniej i wschodniej ronda.

Przyjęte rozwiązania wpisują się w ustalenia obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opinie, propozycje zmian i pytania na temat dwuwariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej zbierane będą do 26 listopada 2018 roku. Można przesyłać je drogą elektroniczną wysyłając email na adres golecinska@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo do siedziby ZDM osobiście. Zaplanowano również spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 22 listopada o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu.

ZDM, op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-14 12:44:13 214048 <![CDATA[Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy wiaduktu na Golęcinie nad trasą kolejową Poznań - Piła - wariant I]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125773,214048,show2.jpg 214051 <![CDATA[Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy wiaduktu na Golęcinie nad trasą kolejową Poznań - Piła - wariant I]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125773,214051,show2.jpg 214049 <![CDATA[Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy wiaduktu na Golęcinie nad trasą kolejową Poznań - Piła - wariant II]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125773,214049,show2.jpg 214050 <![CDATA[Obecnie kierpwcy muszą czekać na przejazd przed zamkniętymi szlabanami fot google maps]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125773,214050,show2.jpg
125735 2018-11-13 11:37:01 Miasto Poznań prowadzi wzmożone działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zarówno inwestycyjne - rozwijające system komunikacji publicznej, jak i zmierzające do eliminacji kolejnych źródeł ciepła na paliwa stałe. Realizowana jest też kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu kształtowanie "dobrych zachowań", ponieważ wszyscy wpływamy na jakość naszego środowiska.

]]>
Na rzecz poprawy jakości powietrza Miasto Poznań działa od wielu lat, a podjęte wysiłki przynoszą już oczekiwane skutki oraz efekty ekologiczne. Miasto nie poprzestaje jednak na tym i kontynuuje prace w kierunku usprawnień komunikacyjnych, likwidacji kolejnych źródeł niskiej emisji powodowanej przez paleniska paliwa stałego, kontroli domowych palenisk i przydomowych kotłowni, a także szeroko rozumiane działania edukacyjno-informacyjne.

Usprawnienia komunikacyjne i obniżenie emisji komunikacyjnej

Prowadzone duże projekty komunikacyjne, związane z transportem publicznym mają na celu także ograniczenie emisji spalin. Najważniejszy projekt to budowa trasy tramwajowej na Naramowice oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka.

Kolejnym działaniem realizowanym w Poznaniu jest Projekt Centrum, zakładający przebudowę ulic, w tym ul. Św. Marcin oraz modernizację torowisk tramwajowych i budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka. Zakres inwestycji obejmuje także wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu, przestrzeni dla rowerów, a także większej ilości zieleni.

Istotnym projektem inwestycyjnym jest również przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

W zakresie działań poprawiających jakość powietrza planowana jest dostawa dla MPK nowych autobusów, spełniających normę EURO 6. Dodatkowo, do końca 2019 r. tabor miejskiego przewoźnika powiększy się o 50 nowych tramwajów, a do końca 2020 r. przybędzie 21 autobusów elektrycznych.

Ważną alternatywą dla przemieszczania się samochodem jest Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) - system regularnych połączeń regionalnych wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, o częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu co 30 minut. Od 10 czerwca PKM funkcjonuje na liniach - do Nowego Tomyśla, Wągrowca, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego, natomiast od 9 września na linii do Swarzędza.

Miasto Poznań planuje również rozwijać system parkingów Park&Ride. W lutym 2018 r. na osiedlu Jana III Sobieskiego otwarty został pierwszy tego typu parking w Poznaniu, a do końca 2019 r. powstać mają kolejne trzy na łącznie 200 miejsc parkingowych - przy rondzie Starołęka, przy ul. Biskupińskiej i ul. Św. Michała.

Od 2012 r. w Poznaniu działa system Poznańskiego Roweru Miejskiego. W bieżącym sezonie użytkownicy mogą korzystać ze 113 samoobsługowych stacji wypożyczeń i ponad 1220 rowerów miejskich. Od 2019 r. wprowadzone zostaną rowery czwartej generacji, pozwalające na pozostawienie jednośladu w dowolnym lub wyznaczonym miejscu, ale bez potrzeby wpięcia w stację. Początkowo planowane jest wprowadzenie 435 rowerów, a w następnych latach przybędzie kolejne 261 sztuk.

Od lipca 2017 r. w Poznaniu działa także carsharing - system wspólnego użytkowania pojazdów, polegający na korzystaniu za opłatą z pojazdu udostępnionego przez operatora i pozostawieniu go następnie do innego użytkownika. Łącznie za pośrednictwem 6 operatorów, mieszkańcy mają dostęp do 542 pojazdów współdzielonych, z czego 60 to skutery elektryczne, 150 samochody o napędzie benzynowym i 332 samochody o napędzie hybrydowym.

Likwidacja źródeł niskiej emisji powodowanej przez paleniska paliw stałych

W latach 2015-2017 na terenie stolicy Wielkopolski realizowany był program "KAWKA", wspierany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach tych działań mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie do likwidacji pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym oraz zastąpienia ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym. Do końca 2017 r. wymiana ogrzewania realizowana była na najbardziej zanieczyszczonym obszarze miasta, obejmującym Stare Miasto (część śródmiejską) z Chwaliszewem, Wildę Północną i Łazarz. Łącznie w ciągu trzech lat realizacji programu KAWKA udzielono 284 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania mieszkań na bardziej przyjazny środowisku. Inwestycje objęły 794 lokale, z których 130 należało do miasta, a w ich wyniku zlikwidowano 1279 źródeł niskiej emisji.

Obecnie na terenie całego miasta realizowany jest program KAWKA BIS, finansowany wyłącznie ze środków budżetu Miasta Poznania. W 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska przygotował 234 umowy na kwotę ponad 1,6 mln zł, które pozwoliły na usunięcie 509 pieców i kotłów na paliwa stałe w 350 lokalach, o łącznej powierzchni ponad 25 tys. mkw. Dzięki temu każdego roku spalanie paliw stałych będzie zmniejszać się o 2,2 tys. ton. W rezultacie do Poznania przybędzie ok. 50 wagonów mniej węgla do ogrzewania, spalanego wcześniej w piecach i kotłach.

Dodatkowo, przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie uprawnieni mieszkańcy miasta otrzymują zasiłki celowe na zakup energii i opału oraz zasiłki w formie rzeczowej (opał wraz z dowozem). Łącznie od 2015 r. do sierpnia 2018 r. przyznano (lub zaplanowano) zasiłki celowe na kwotę ponad 8,3 mln zł, a dzięki zakupom dokonywanym przez MOPR od 3 lat zamawiany jest wyłącznie opał bardzo wysokiej jakości, tj. o wartości opałowej nie mniejszej niż 30 MJ/kg, zawartości popiołu do 6% oraz zawartości siarki od 0,6% do 0,8%.

Kontrola domowych palenisk i przydomowych kotłowni

Od 2016 r. w ramach struktur Straży Miejskiej funkcjonuje Eko-patrol, którego głównym zadaniem jest  dbanie o przestrzeganie standardów środowiskowych, w tym z zakresu ochrony powietrza. Eko-patrol posiada mobilne urządzenie do pomiaru jakości powietrza, a także możliwość pobierania próbek popiołu celem potwierdzenia nielegalnego spalania odpadów w domowych piecach.

W roku 2017 Eko-patrol przeprowadził 1993 kontrole domowych palenisk, nakładając 375 mandatów karnych i kierując 4 wnioski do sądu. Od listopada br. zwiększają się kompetencje Straży Miejskiej, która będzie miała możliwość karania mandatami za łamanie uchwały wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie spalania paliw stałych.

Działania edukacyjno-informacyjne

O działaniach Miasta prowadzonych na rzecz poprawy jakości powietrza, poznaniacy informowani byli za pośrednictwem radia i telewizji, folderów i broszur, strony internetowej, a także city-lightów umieszczonych na przystankach tramwajowych. Kampania edukacyjna dotycząca ochrony powietrza obejmowała również programy telewizyjne.

Obecnie trwa dystrybucja kolejnej publikacji wydanej staraniem Urzędu Miasta, przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponad 130 tys. gospodarstw domowych na terenie miasta otrzyma folder, w którym przedstawiono najistotniejsze kwestie związane z realizowanymi działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.

Rozpoczyna się również 3-letni edukacyjny projekt Metropolii Poznań, obejmujący wyposażenie 160 szkół w czujniki pomiaru jakości powietrza oraz komputery i monitory pokazujące wyniki. Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu zanieczyszczenia powietrza, dlatego kluczowe będą warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności.

Więcej na ten temat działań Miasta:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/o-czyste-powietrze-zadba-specjalista,121031.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/kawka-bis-skuteczna-walka-ze-smogiem,120814.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-dba-o-swoje-kamienice-i-czyste-powietrze,121370.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/poprawia-sie-jakosc-powietrza-w-poznaniu,121883.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/ochrona-powietrza-pod-kontrola,122963.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/jakosc-powietrza-w-poznaniu-na-tle-innych-miast-polski-fakty,123507.html 

http://www.poznan.pl/mim/info/news/jakosc-powietrza-zalezy-od-nas-wszystkich,124369.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/atmosfera-dla-poznania-nagrodzona,124504.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/monitoring-powietrza-przy-szkolach,124819.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/nie-rob-siary-daj-oddychac,124620.html

WOŚ/AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-13 13:49:55 213917 <![CDATA[Działania inwestycyjne na rzecz poprawy jakości powietrza - Projekt Centrum (fot. http://www.projektcentrum.pl/)]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125735,213917,show2.jpg 213971 <![CDATA[Dodatkowo, do końca 2019 r. tabor miejskiego przewoźnika powiększy się o 50 nowych tramwajów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125735,213971,show2.jpg
125736 2018-11-13 11:37:10 W sierpniu tego roku Miasto Poznań ogłosiło konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na pomnik upamiętniający wypędzenie Wielkopolan w czasie II wojny światowej. W środę ma się odbyć debata publiczna, a w czwartek, 15 listopada, poznamy nagrodzonych.

]]>
Celem konkursu była konfrontacja twórczych pomysłów i wyłonienie najlepszego rozwiązania na stworzenie pomnika upamiętniającego wypędzenie Wielkopolan w czasie II wojny światowej. W założeniu ma to być dzieło "o trwałych wartościach kulturowych i społecznych oraz odgrywające ważną rolę w narodowej edukacji historycznej".

Pomnik ma stanąć w Parku im. Karola Marcinkowskiego u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Towarowa, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego.

W konkursie mogły wziąć udział osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub posiadające właściwe doświadczenie. Organizator konkursu rozumiał przez to wykonanie w przeciągu ostatnich 10 lat rzeźby, pomnika lub instalacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej, będącej upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób.

Do złożenia prac zostało zakwalifikowanych dwudziestu uczestników. Mieli oni czas do 8 listopada na nadesłanie prac konkursowych.

Przed ogłoszeniem zwycięzców zorganizowana zostanie debata publiczna poświęcona złożonym pracom. Jej celem jest uzyskanie opinii społeczeństwa o złożonych w konkursie pracach. Debata odbędzie się w środę, 14 listopada, o godz. 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu. Zaproszenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców Poznania, w szczególności mieszkańców Osiedla Stare Miasto, rady Osiedla Stare Miasto a także ekspertów z zakresu rzeźby, architektury oraz urbanistyki i pozostałych zainteresowanych.

Ogłoszenie zwycięzcy, laureatów oraz wyróżnionych odbędzie się w czwartek, o godzinie 14:00.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-13 16:28:13 213980 <![CDATA[Pomnik ma stanąć w Parku im. Karola Marcinkowskiego fot. google maps]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125736,213980,show2.jpg 213976 <![CDATA[Pomnik ma stanąć w Parku im. Karola Marcinkowskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125736,213976,show2.jpg
125739 2018-11-13 11:37:59 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zarządzenie nadania ul. 23 Lutego nazwy por. Janiny Lewandowskiej. Oddalenie skargi kasacyjnej powoduje, że orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego staje się prawomocne.

]]>
- Zwyciężyły racjonalne argumenty i znajomość historii, za co dziękuję Radnym Miasta Poznania - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

W marcu tego roku sąd zdecydował: ulica 23 Lutego nie propaguje komunizmu.  Tym samym uznał skargę rady miasta na zarządzenie wojewody, które zmieniło nazwę tej ulicy. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że wcześniej miasto ustaliło bardzo starannie listę nazw ulic i placów, które podlegają dekomunizacji.

Spór dotyczył zmiany nazwy ulicy 23 Lutego. Wojewoda zmienił zarządzeniem jej nazwę na ul. por. Janiny Lewandowskiej. Podstawą miał być przepis, który mówi o tym, że miasta nie mogą propagować komunizmu w nazwach ulic. Jednak większość radnych miejskich podkreślała, że przepis ten w żaden sposób nie dotyczy ulicy 23 Lutego w Poznaniu. W styczniu rada miasta złożyła więc do sądu skargę na zarządzenie wojewody.

Zanim to nastąpiło, podczas styczniowej sesji rady miasta radni PO argumentowali, że nazwa ulicy odwołuje się do zakończenia w Poznaniu okupacji niemieckiej oraz odnosi się do krwawych walk o Poznań w końcowym okresie II wojny światowej. Tym samym oddaje szacunek poznaniakom, którzy polegli w ich trakcie.  Radni podkreślali, że data 23 lutego nie upamiętnia również wkroczenia wojsk radzieckich do Poznania, bo to miało miejsce już 24 stycznia 1945 r.

Z tą argumentacją nie zgadzali się jednak radni PiS - choć o zachowanie starej nazwy prosili sami mieszkańcy Poznania, kombatanci i rada osiedla Stare Miasto.

Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, który po rozprawie przychylił się do stanowiska rady miasta i wydał wyrok: ulica 23 Lutego nie propaguje komunizmu. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że rada miasta wcześniej bardzo aktywnie zajmowała się dekomunizacją nazw ulic. Nie można więc jej zarzucić niedochowania należytej staranności. Tematowi dekomunizacji poświęcone były liczne posiedzenia Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania, a sama rada miasta bardzo starannie ustaliła wcześniej wykaz ulic i placów, które powinny zostać zdekomunizowane. Ta okoliczność znacząco wpłynęła na decyzję sądu.

W związku z tym, że oddalenie skargi przez NSA uprawomocniło wcześniejsze orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, na ulicę wkrótce wrócą tabliczki ze starą nazwą.

- Por. Janina Lewandowska nie zniknie z poznańskiej przestrzeni publicznej. Wspólnie z nową Radą Miasta, będziemy szukać rozwiązań, by godnie upamiętnić Jej postać - zaznacza prezydent Jaśkowiak.

AW, RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-13 15:23:41 213955 <![CDATA[Wraca nazwa ulicy 23 lutego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125739,213955,show2.jpg 213960 <![CDATA[Wraca nazwa ulicy 23 lutego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125739,213960,show2.jpg
125738 2018-11-13 11:37:51 To była już ostatnia w tej kadencji samorządu, 75. sesja Rady Miasta Poznania. Uroczyste pożegnanie odbyło się po południu w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

]]>
W ciągu ostatnich czterech lat radni pracowali w aż 17 komisjach - to rekord. Podjęli około 1,4 tysiąca uchwał. Złożyli ponad 2,3 tys. interpelacji i 1,3 tys. zapytań.

- Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy z nami współpracowali, w szczególności pracownikom Biura Rady Miasta, ale też pozostałym miejskim urzędnikom - w tym prezydentowi Poznania, jego zastępcom, pani skarbnik i sekretarzowi miasta. Kończymy okres 4-letniej współpracy. Mimo różnic, które nas dzieliły staraliśmy się działać wspólnie w interesie miasta Poznania. Bardzo za to wszystko dziękuję - mówił podczas sesji Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Po południu, już po zakończeniu sesji, miejscy radni spotkali się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, gdzie wysłuchali koncertu, przygotowanego przez artystów Teatru Muzycznego.

- Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za to, że spędziliśmy tutaj wspólnie 4 lata. Zdaję sobie sprawę, że bardzo się różnimy. W wielu sytuacjach nie mieliśmy jednakowej opinii, ale na tym polega działalność takiego organu kolegialnego, jak Rada Miasta - żeby podejmować decyzję i znajdować najlepsze rozwiązania, nawet wtedy, gdy się wewnętrznie między sobą różnimy - zwrócił się do radnych Grzegorz Ganowicz.

Kończącej kadencje Radzie Miasta podziękował też Prezydent Miasta Poznania.

- Wiem, że przez te 4 lata czasami się zgadzaliśmy, a czasami nie. Chciałem Państwu serdecznie podziękować - zarówno tym, którzy wspierali działania urzędu, jak i tym, którzy odnosili się do nich krytycznie. To, co się udało nam wspólnie zrobić jest powodem do dumy - mówił Jacek Jaśkowiak.

Zarówno prezydent Poznania, jak przewodniczący RMP szczególne podziękowanie skierowali na ręce Antoniego Szczucińskiego, radnego Zjednoczonej Lewicy, który po ponad 20-letniej działalności żegna się z Radą Miasta.

-  Jeśli pozostawimy przed progiem sali obrad urazy i skupimy się na tym, co uważamy za najważniejsze dla miasta i jego mieszkańców, możemy współpracować. Oczywiście bywa, że inaczej pojmujemy te interesy. Każdy z nas ma inne doświadczenie, dlatego się różnimy. W tej kadencji odniosłem jednak wrażenie, że można współpracować z każdym, kto zasiada w radzie miasta.  Za to pięknie dziękuje - powiedział Antoni Szczuciński.

W nowej kadencji 2018 - 2023 o ważnych dla Poznania sprawach decydować będzie 34 radnych. Do RMP weszło 21 kandydatów Koalicji Obywatelskiej, 9 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, 2 Zjednoczonej Lewicy oraz 2 Prawa do Miasta. Nowi radni uroczyste ślubowanie złożą w poniedziałek, 19 listopada.

-  Tylko z częścią z Was będziemy spotykali się nadal w radzie miasta, ale to nie jest koniec kontaktów nas wszystkich. Każdy ma za sobą etap pracy społecznej, a z tego nie da się wyleczyć. Jestem przekonany, że będziemy się niejednokrotnie spotykali, próbując rozwiązać rozmaite - mniej lub bardziej lokalne problemy - podsumował Grzegorz Ganowicz.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-13 19:48:37 213981 <![CDATA[We wtorek odbyła się ostatnia w tej kadencji samorządu, 75. Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213981,show2.jpg 213982 <![CDATA[We wtorek odbyła się ostatnia w tej kadencji samorządu, 75. Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213982,show2.jpg 213984 <![CDATA[We wtorek odbyła się ostatnia w tej kadencji samorządu, 75. Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213984,show2.jpg 213985 <![CDATA[We wtorek odbyła się ostatnia w tej kadencji samorządu, 75. Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213985,show2.jpg 213986 <![CDATA[Pożegnać w specjalny sposób postanowiły się z władzami miasta, radne Klubu Zjednoczona Lewica. Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak otrzymał od nich prezent]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213986,show2.jpg 213987 <![CDATA[Pożegnać w specjalny sposób postanowiły się z władzami miasta, radne Klubu Zjednoczona Lewica. Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak otrzymał od nich prezent]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213987,show2.jpg 213990 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213990,show2.jpg 213991 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213991,show2.jpg 213992 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213992,show2.jpg 213993 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213993,show2.jpg 213994 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213994,show2.jpg 213995 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213995,show2.jpg 213996 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213996,show2.jpg 213997 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213997,show2.jpg 213998 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213998,show2.jpg 213999 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,213999,show2.jpg 214000 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,214000,show2.jpg 214001 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,214001,show2.jpg 214002 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,214002,show2.jpg 214003 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,214003,show2.jpg 214004 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,214004,show2.jpg 214005 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,214005,show2.jpg 214007 <![CDATA[Uroczyste pożegnanie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125738,214007,show2.jpg
125617 2018-11-09 07:49:18 Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca. W styczniu rozpoczną się odbiory, ale już pod koniec tego roku będzie widać efekt kilkunasto miesięcznych prac. Święty Marcin sukcesywnie przeradza się w całkowicie nową ulicę.

]]>
We wrześniu na odcinek pomiędzy ulicą Gwarną i Ratajczaka wróciły tramwaje. W związku z tym, że cały czas jest to plac budowy jeżdżą one z ograniczoną prędkością. Pasażerowie podróżujący tą trasą regularnie mogą na bieżąco, z okien tramwajów, obserwować postęp prac.

Zielona aleja

Od początku października sadzone są kilkumetrowe drzewa. Łącznie na odcinku wzdłuż wieżowców Alf będzie ich 67, czyli dwukrotnie więcej niż przed inwestycją. Klony pospolite i lipy holenderskie zadecydują o nowym obliczu rewitalizowanej części miasta. Zieleń wzbogacą również niskie nasadzenia na powierzchni 150 metrów kwadratowych, których część widać już bliżej ul. Gwarnej.

Wszystkie drzewa, których będzie ponad dwa razy więcej niż rosło tam przed rozpoczęciem robót, ulokowane będą w specjalnych komorach antykompresyjnych. Są to konstrukcje pozwalające na rozwój systemów korzeniowych bez kolizji i zagrożenia dla infrastruktury podziemnej oraz umożliwiające podlewanie drzew.

- Przed rozpoczęciem przebudowy ul. Św. Marcin drzewa rosły tylko w środkowym jej pasie, przy torowisku. Teraz zostaną posadzone wzdłuż alei spacerowych. Nowe, wysokie drzewa ożywią ulicę, a - w połączeniu z przemyślaną infrastrukturą i elementami małej architektury - sprawią, że ta najbardziej rozpoznawalna ulica Poznania naprawdę wypięknieje - mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Szczególnie ciekawym zabiegiem związanym z aranżacją przestrzeni będzie 16 drzew skupionych u zbiegu z ulicą Ratajczaka tuż przy nowym hotelu Altus zlokalizowanym w jednym z budynków Alf. Wszystkie drzewa mają zostać posadzone do końca listopada.

Jasny bruk i witryny

Nawierzchnia ze specjalnej kostki brukowej zaczyna pokrywać coraz większą powierzchnię chodników i jezdni. Obecnie trwają prace brukarskie, które mają zostać zrealizowane do końca listopada. Dobór jasnych materiałów i sposób ich ułożenia sprawiają, że ulica Święty Marcin będzie miła dla oka, a przede wszystkim elegancka. Wykonawca zajmuje się również odwodnieniem i nawodnieniem terenu. Po zakończeniu tych prac rozpocznie się etap związany z mniejszą infrastrukturą.

Na rewitalizowanym odcinku Świętego Marcina zamontowane będą też nowe witryny sklepowe. Znajdą się one w 18 miejskich lokalach. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przeznaczy na ten cel ponad 700 tysięcy złotych. Nowe witryny w większości będą aluminiowe, wszystkie uzgodnione i zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ich kształt i kolorystyka dostosowane będą do stylu, jaki przeważa na Świętym Marcinie. Ich wymiary zagwarantują doświetlenie lokali, a kolorystyka ustalona z Plastykiem Miejskim doda uroku i ciepła kamienicom.Działania ZKZL wpisują się w strategię ożywienia całej przestrzeni w obszarze objętym pracami remontowymi.    

Prace na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Gwarną a Ratajczaka powinny zakończy się na przełomie roku. W styczniu rozpoczną się odbiory, które nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie i korzystanie z ulicy.

Ciąg dalszy Projektu

W październiku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Święty Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową. Do wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, poza opracowaniem dokumentacji projektowej, należała będzie również inwentaryzacja istniejącego stanu terenu wraz z inwentaryzacją przestrzenną uzbrojenia podziemnego, a także uzyskanie niezbędnych decyzji budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego.

Przebudowany ma być układ komunikacyjny na skrzyżowaniu i zmodernizowane torowisko. Projekt przewiduje też wprowadzenie nowego przystanku tramwajowego i fragmentu torowiska umożliwiającego skręt z ul. Św. Marcin w ul. Towarową. Przy poprzedniej przebudowie nie został on zbudowany. Gdyby był gotowy przed remontem ronda Kaponiera, trasy objazdów tramwajów mogłyby być krótsze. Można było wówczas zaoszczędzić kilka milionów złotych.

W przyszłości trasa tramwajowa przez ul. Towarową ma być przedłużona i poprowadzona przez Wolne Tory aż do ul. Hetmańskiej.

Skrzyżowanie ul. Święty Marcin, Al. Niepodległości i ul. Towarowej to jedno z newralgicznych miejsc Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania. Ma się stać ono przyjazną przestrzenią publiczną wszystkich jej użytkowników - mieszkańców, turystów, studentów. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz nadanie preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego. Aby osiągnąć te cele,  godząc jednocześnie interesy wszystkich sąsiadów projektowanej przestrzeni, w wypracowywaniu wytycznych dla rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie uczestniczyły poznańskie uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Akademia Muzyczna.

Prace powinny się rozpocząć w drugiej połowie 2019 roku.

Projekt Centrum etapami

Projekt Centrum to największa inwestycja rewitalizacyjna prowadzona obecnie w Poznaniu. Przebudowa ulicy Św. Marcin jest częścią większego projektu, który ma na celu nie tylko rewitalizację centrum Poznania, lecz także usprawnienie działania komunikacji. Miasto czekają kolejne zmiany w śródmieściu. Projekt Centrum polega na nadaniu nowej jakości w obrębie ulic Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Towarowa i placu Wolności. Obszar ten zdefiniowano jako pierwszy etap inwestycji. Drugim jest budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę torowisk tramwajowych i uspokojenie ruchu. W ramach realizacji projektu zmodernizowana zostanie sieć tramwajowa, nastąpi zwężenie jezdni i poszerzenie chodników. Wprowadzona zostanie strefa uspokojonego ruchu samochodowego oraz powstaną przestrzenie dla rowerów. Projekt zakłada także wprowadzenie większej ilości zieleni, zarówno wysokiej w postaci drzew, jak i zieleni niskiej, w postaci krzewów i kwiatów. A wzdłuż budynków Alfa na ul. Św. Marcin i ul. 27 Grudnia powstanie szeroka aleja spacerowa.

Obecnie realizowany jest tzw. zakres I. W drugiej połowie przyszłego roku rozpoczną się prace przy skrzyżowaniu Św. Marcin/Niepodległości/Towarowa, na który właśnie rozpoczęto przetarg. Po nim prace przeniosą się na zakres II (27 Grudnia, Al. Marcinkowskiego, Św. Marcin, Gwarną oraz skrzyżowanie ulic Fredry i Mielżyńskiego), którego przebudowa powiązana będzie z budową tramwaju w ul. Ratajczaka (II etap Projektu Centrum). Całość zakończy się w 2022 roku.

Łącznie cały Program Centrum kosztować będzie 231,7 mln zł. Oba główne etapy uzyskały dofinansowanie unijne. Pierwszy - 45,4 mln zł, a drugi - 59 mln zł.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-12 11:59:50 213816 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213816,show2.jpg 213817 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213817,show2.jpg 213818 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213818,show2.jpg 213819 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213819,show2.jpg 213820 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213820,show2.jpg 213821 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213821,show2.jpg 213822 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213822,show2.jpg 213823 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213823,show2.jpg 213824 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213824,show2.jpg 213825 <![CDATA[Prace na ul. Św. Marcin zbliżają się do końca]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125617,213825,show2.jpg
125666 2018-11-09 16:09:28 Ruszyła XIX edycja konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Każdy może zgłosić swojego kandydata do tego tytułu. Może nim być zarówno pojedyncza osoba, jak i firma czy organizacja. Liczy się inicjatywa, otwartość i chęć poświęcenia swojego czasu innym.

]]>
Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem "Ludzie z sercem na dłoni" i - tak jak w poprzednich latach - promuje ideę wolontariatu wśród mieszkańców Poznania.

- Konkurs na Poznańskiego Wolontariusza Roku to dla nas bardzo ważna tradycja - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Bardzo chcemy podziękować zaangażowanym poznaniakom za ich działalność społeczną. Mamy nadzieję, że wydarzenie to jeszcze bardziej zintegruje środowisko poznańskich wolontariuszy.

Ambasadorem Poznańskiego Wolontariusza Roku 2018 jest Mieczysław Hryniewicz - aktor teatrów warszawskich i Teatru Polskiego w Poznaniu, występujący w wielu produkcjach telewizyjnych. Wspiera on akcję "Wczesne wykrycie to życie", jest honorowym członkiem Fundacji Scena Pobiedziska, a także angażuje się w aktywności realizowane przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka".

Kandydatów na Wolontariusza Roku można zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie http://www.poznan.pl/organizacje. Zgłoszenia powinny zawierać krótką charakterystykę kandydata, opis jego dotychczasowych działań oraz uzasadnienie wyboru. Formularz można wysłać mailem na adres ngo@um.poznan.pl.

Można też dostarczyć go osobiście do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46 lub wysłać pocztą - zawsze z dopiskiem "Poznański Wolontariusz Roku". Zgłoszenia można składać do 25 listopada.

Spośród zgłoszonych osób Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni 12 grudnia 2018 r. podczas uroczystej gali. Wzorem lat ubiegłych laureaci zostaną wyróżnieni w 6 kategoriach: młodzieżowej - dla osób do 19. roku życia; indywidualnej - dla osób pomiędzy 20. a 60. rokiem życia; senioralnej - dla osób powyżej 60. roku życia; zespołowej - dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim, "wolontariat szkolny" - dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu i "wolontariat pracowniczy" - dla programów wolontariatu pracowniczego.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.poznan.pl/mim/ngo/news/znasz-kogos-z-sercem-na-dloni-zglos-go-do-konkursu-poznanski-wolontariusz-roku,125619.html

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-09 16:13:40 213638 <![CDATA[Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125666,213638,show2.jpg 213639 <![CDATA[Wolontariuszką roku w kategorii indywidualnej w 2017 r. została Paulina Kuntze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125666,213639,show2.jpg 213640 <![CDATA[W kategorii "Wolontariat szkolny" w 2017 r. najlepsza okazała się Szkolna Drużyna Szpiku działająca przy XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125666,213640,show2.jpg
125697 2018-11-11 16:37:10 Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, oficjalnie wręczył w niedzielę klucze do miasta Świętemu Marcinowi. Towarzyszył mu Bronisław Komorowski, były prezydent RP. Uroczystość na placu Mickiewicza była kulminacją obchodów Imienin Ulicy, które wpisują się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

]]>
- 11 listopada w Poznaniu spotykają się zawsze dwie tradycje: nasza lokalna, świętomarcińska i ta związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W jubileuszowym roku odzyskania polskiej niepodległości, w sto lat po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, pragniemy tworzyć prawdziwą wspólnotę. Społeczność, która nie wyklucza, wznosi mosty porozumienia, a swoją siłę czerpie z jedności. Cieszmy się więc zarówno naszą lokalną, jak i narodową wspólnotą. Bez rac i nienawistnych haseł, razem - po poznańsku!

W tym roku św. Marcin dostał aż trzy klucze do miasta. Wręczyli je Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Bronisław Komorowski, były prezydent RP i Marek Woźniak, marszałek województwa. Przekazanie kluczy oficjalnie zakończyło Korowód Św. Marcina. W barwnym pochodzie, który wyruszył z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich i zakończył się na placu Adama Mickiewicza, wzięły udział setki poznaniaków. Przez miasto przeszli uczniowie poznańskich szkół, artyści uliczni, muzycy, rekonstruktorzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

W namiocie na parkingu przed Zamkiem przez całe przedpołudnie odbywały się warsztaty dla świętujących rodzinnie poznaniaków, a przy Alei Niepodległości na wszystkich czekał Kiermasz Rogali Świętomarcińskich, na którym nie zabrakło też stoisk z rękodziełem artystycznym. W CK Zamek przez cały czas można zwiedzać wystawę "Wolność to dopiero początek" - w niedzielę odwiedził ją m.in. prezydent Bronisław Komorowski.

- Dziękuję za zaproszenie do Poznania, który może być stolicą radosnego świętowania polskiej niepodległości - mówił były prezydent RP. - Tutaj wszyscy wiedzą, że tak wyjątkowej rocznicy nie powinno się świętować z zaciśniętymi zębami i zaciśniętymi pięściami, ale z radością. Poznań to miasto nowoczesnego patriotyzmu. Obok miejsca na wspomnienie heroizmu, walki i przelanej krwi, jest tu także miejsce na patriotyzm pracy i nauki, patriotyzm codziennego działania na rzecz innych, na rzecz rodziny, miasta i ojczyzny.

Imieniny Ulicy 2018 są częścią całorocznego programu "Pochwała Wolności" w CK Zamek. Jego istotą jest refleksja nad ideą wolności oraz budowanie świadomej, aktywnej i odpowiedzialnej wspólnoty. Jednak poznańskie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie koncentrowały się wyłącznie wokół ulicy Święty Marcin.

Oficjalne uroczystości rocznicowe w stolicy Wielkopolski rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w poznańskiej Farze oraz otwarciem Kopca Wolności. Obiekt znajdujący się obok jeziora Maltańskiego był od dawna niedostępny dla poznaniaków. W tym roku wyremontowano drogę na jego szczyt. Na wierzchołku kopca powstała platforma, wybudowano też nowy fundament, na którym zamontowano maszt na flagę.

- Dzieje naszej ojczyzny, w tym także losy Poznania, były w ostatnim stuleciu naprawdę dramatyczne - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Wolność i niepodległość stanowią nienaruszalny fundament naszej tożsamości. To wartości, dla których nie tyle poświęcamy, co przeżywamy życie. Poznański kopiec wolności jest symbolem polskiej państwowości i jej dziedzictwa. Cieszę się, że możemy go uroczyście otworzyć w tak szczególnym dniu.

Centrum oficjalnych obchodów 100-lecia niepodległości Polski był plac Wolności, gdzie w południe rozpoczął się "Piknik historyczny 1918-2018". Wziął w nim udział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz przedstawiciele miasta. Zgromadzeni na placu poznaniacy mogli posłuchać koncertu Orkiestry Miasta Poznania przy MPK oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, a także zobaczyć defilady.

Ostatnie akcenty niedzielnych uroczystości to koncert Lao Che na placu A. Mickiewicza o godz. 20 oraz pokaz laserowy o 21.30.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-11 16:37:10 213742 <![CDATA[Klucze do miasta uroczyście przekazano świętemu Marcinowi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213742,show2.jpg 213743 <![CDATA[Klucze do miasta uroczyście przekazano świętemu Marcinowi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213743,show2.jpg 213744 <![CDATA[Klucze do miasta uroczyście przekazano świętemu Marcinowi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213744,show2.jpg 213745 <![CDATA[Klucze do miasta uroczyście przekazano świętemu Marcinowi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213745,show2.jpg 213746 <![CDATA[Bronisław Komorowski, były prezydent RP, świętował w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213746,show2.jpg 213747 <![CDATA[Bronisław Komorowski, były prezydent RP, świętował w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213747,show2.jpg 213748 <![CDATA[Bronisław Komorowski, były prezydent RP, świętował w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213748,show2.jpg 213749 <![CDATA[Przez miasto przeszedł barwny korowód]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213749,show2.jpg 213750 <![CDATA[Przez miasto przeszedł barwny korowód]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213750,show2.jpg 213751 <![CDATA[Przez miasto przeszedł barwny korowód]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213751,show2.jpg 213752 <![CDATA[Przez miasto przeszedł barwny korowód]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213752,show2.jpg 213753 <![CDATA[Przez miasto przeszedł barwny korowód]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213753,show2.jpg 213759 <![CDATA[Nie zabrakło też tradycyjnej gęsiny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213759,show2.jpg 213760 <![CDATA[Nie zabrakło też tradycyjnej gęsiny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213760,show2.jpg 213754 <![CDATA[Oficjalne uroczystości odbyły się na placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213754,show2.jpg 213755 <![CDATA[Oficjalne uroczystości odbyły się na placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213755,show2.jpg 213756 <![CDATA[Uroczyście otwarto Kopiec Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213756,show2.jpg 213757 <![CDATA[Uroczyście otwarto Kopiec Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213757,show2.jpg 213758 <![CDATA[Uroczyście otwarto Kopiec Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125697,213758,show2.jpg
125365 2018-11-05 08:53:29 11 listopada świętować będziemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji na mieszkańców czekała niespodzianka. W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi.

]]>
Akcja rozpoczęła się w samo południe. Wzięli w niej udział zastępcy prezydenta Poznania - Mariusz Wiśniewski, Tomasz Lewandowski i Jędrzej Solarski, a także Skarbnik Miasta - Barbara Sajnaj. Wspólnie rozdali około 500 biało-czerwonych flag. Dostali je poznaniacy oraz turyści, którzy przed Ratuszem obserwowali trykające się koziołki. Chętnych nie brakowało. Obdarowani zabrali flagi do domów, gdzie - jak deklarowali - zawisną one w oknach i na balkonach.

To nie pierwszy raz, kiedy pracownicy Urzędu Miasta Poznania rozdają mieszkańcom biało-czerwone flagi. Podobna akcja jest organizowana co roku 2 maja - w Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski.

Tegoroczne Święto Niepodległości będzie miało wyjątkowy charakter. Uroczyste obchody 100. Rocznicy odzyskania niepodległości będą się odbywać na Malcie, gdzie o godz. 11 nastąpi otwarcie Kopca Wolności oraz na placu Wolności - o godz. 12 rozpocznie się tam "Piknik historyczny 1918-2018". Wątki niepodległościowe będą też obecne podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin. W Centrum Kultury Zamek można będzie zobaczyć wystawę pt. "Wolność to dopiero początek". Natomiast w Kinie Pałacowym zorganizowany zostanie Dzień Polskiego Kina.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-09 13:47:27 213611 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213611,show2.jpg 213612 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213612,show2.jpg 213613 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213613,show2.jpg 213614 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213614,show2.jpg 213615 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213615,show2.jpg 213616 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213616,show2.jpg 213617 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213617,show2.jpg 213618 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213618,show2.jpg 213619 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213619,show2.jpg 213620 <![CDATA[W piątek, na Starym Rynku, zastępcy prezydenta Poznania i Skarbnik Miasta rozdawali poznaniakom biało - czerwone flagi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125365,213620,show2.jpg
125368 2018-11-05 08:54:28 Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary. W piątkowej uroczystości pogrzebowej uczestniczyło wielu mieszkańców miasta. Obecni byli także Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania i Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

]]>
- Dziś modlimy się za tych, którzy tu żyli, pracowali i wierzyli. Przeszłość pokazuje nam, ile w nich było wartości, że społeczeństwo zadecydowało, że zostaną pochowani w podziemiach przepięknej, gigantycznej, liczącej kilka bocznych kaplic i ołtarzy Kolegiaty pod wezwaniem Marii Magdaleny - mówił podczas mszy św. ks. kanonik Mateusz Misiak, prepozyt Kapituły Kolegiackiej Poznańskiej.

Jak podkreślił, wielu z tych, których archeolodzy odnaleźli w starej kolegiacie, żyło i umierało w sposób budzący najwyższy szacunek.

- Kościół zawsze zachowywał pamięć o nich ze szczególną pieczołowitością - traktował jak największy i najważniejszy skarb. Tak  też czyni dzisiaj, w czasie tego uroczystego pochówku naszych poprzedników, którzy do niedawna spoczywali w Kolegiacie pod wezwaniem Marii Magdaleny. Dziękując Bogu za nich prosimy najwyższego Ojca, aby byli tam, gdzie jest Chrystus, który stał się ich drogą, prawdą i życiem  - mówił ks. kanonik Mateusz Misiak.

Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Poznańskiej podziękował za zaangażowanie władzom miasta Poznania, archeologom i naukowcom z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. To dzięki wykopaliskom na placu Kolegiackim możliwe było odkrycie ponad 1000 grobów, z czego szczątki 120 osób zostały złożone w krypcie poznańskiej Fary.

Chcąc uczcić pamięć zmarłych, podczas mszy żałobnej w murach Kolegiaty wybrzmiało Requiem J. Paszkiewicza - tak, jak kiedyś, przed 200 laty przy uroczystościach pogrzebowych innych wybitnych poznaniaków.

Obudową całej uroczystości były utwory Franciszka Ścigalskiego, który do roku 1834 był dyrektorem muzyki w poznańskiej farze. Wykonawcami byli: zespół Musica Maxima i Chór Akademicki UAM. Nad całością kierownictwo artystyczne sprawowała Maria Erdman, a merytoryczne - prof. Alina Mądry.

Kolegiata - największy kościół Poznania

Poznańska fara (a później kolegiata) pw. św. Marii Magdaleny była kościołem, który pojawił się w nowo lokowanym mieście jako jeden z centralnych i najważniejszych elementów życia religijnego i społecznego. Wzmianki źródłowe pozwalają datować jego powstanie na rok 1263, gdy pełnił on rolę kościoła miejskiego "w murach".  Dynamiczny rozwój miasta w wiekach średnich doprowadził do równie spektakularnej rozbudowy bryły świątyni, która już w końcu XV w. stała się najwyższym kościołem w Polsce - według zapisów Kroniki Wielkopolskiej hełm wieży wznosił się na wysokość 115 m.

Rola najważniejszej miejskiej świątyni, ugruntowana poprzez nadanie jej statusu kościoła kolegiackiego w końcu XV w., nie ograniczała się tylko do pełnienia funkcji religijnych i obrzędowych. Mury świątyni kryły nie tylko miejsce kultu, ale także nekropolię najznaczniejszych obywateli miasta i były odzwierciedleniem ambicji patrycjatu miejskiego, który w świątyni fundował kaplice i ołtarze, zasilając je w bogate wota. Szacuje  się, że obecnie pod powierzchnią placu Kolegiackiego spoczywają prochy czterech tysięcy zmarłych.

AJ, ZK

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-10 09:34:35 213673 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213673,show2.jpg 213674 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213674,show2.jpg 213676 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213676,show2.jpg 213680 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213680,show2.jpg 213681 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213681,show2.jpg 213682 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213682,show2.jpg 213683 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213683,show2.jpg 213684 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213684,show2.jpg 213685 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213685,show2.jpg 213686 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213686,show2.jpg 213688 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213688,show2.jpg 213690 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213690,show2.jpg 213691 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213691,show2.jpg 213692 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213692,show2.jpg 213693 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213693,show2.jpg 213696 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213696,show2.jpg 213695 <![CDATA[Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostali pochowani w krypcie poznańskiej Fary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125368,213695,show2.jpg
125305 2018-11-02 08:25:22 Polskie kobiety szmuglowały broń, brały udział w akcjach zbrojnych, zasiadały w sejmowych ławach, organizowały tajne komplety i stowarzyszenia, pielęgnując ideę wolności. Więcej na ten temat można dowiedzieć się, odwiedzając wystawę pt. "Herstoria 1918/1919", która stanęła na Wolnym Dziedzińcu UMP.

]]>
- Wystawa jest uzupełnieniem tego, co jest prezentowane z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, a nie uwzględnia roli kobiet. Przykład, jeżeli pójdziemy na Stary Rynek zobaczymy wielki wizerunek Paderewskiego, Dmowskiego i Piłsudskiego - nie ma tam ani jednej kobiety. Ta wystawa wzięła się z mojej frustracji - tłumaczy autorka ekspozycji Katarzyna Dworczyk, artystka wizualna, autorka filmów dokumentalnych oraz ilustrowanych książek. - Herstoria to jest jej opowieść. Her story to coś innego niż his story - dodaje.

Odwiedzając wystawę, poznamy m. in. historię Kazimiery Iłłakowiczówny, Zofii Sokolnickiej, Heleny Rzepeckiej czy Aleksandry, Marii, Jadwigii i Wandy Piłsudskich. Dowiemy się też, jak dobrze wykształcone były pierwsze polskie posłanki oraz że kobiety także potrafiły przemycić po kryjomu 40 funtów amunicji oraz bibuły.

- Autorka wystawy w sposób przystępny, poprzez opowieść ilustrowaną, prezentuje różnice między tym, co określa się mianem historii i herstorii - wyjaśnia Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom. - Historia to jego opowieść, a her - jej opowieść. Ta druga wydobywa ważne postacie żeńskie na pierwszy plan. Historia zazwyczaj pokazuje kobiety jako uczennice, pomocnice lub żony i córki ważnych mężczyzn. Herstoria to opowieść o kobietach, które osiągnęły wiele, nie tylko dlatego, że były matkami czy córkami jakiegoś wielkiego mężczyzny.

Treść prezentowana na wystawie jest dostępna w trzech językach - polskim, angielskim i niemieckim. Dzięki temu, mogą zapoznać się z nią nie tylko mieszkańcy Poznania, ale też polscy i zagraniczni turyści. Na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania będzie można oglądać ją do 31 grudnia 2018 roku.

Ta wystawa to tylko jedno z wydarzeń, organizowanych w Poznaniu w związku ze 100-leciem praw wyborczych kobiet. Jedną z pierwszych takich inicjatyw było stanowisko Rady Miasta Poznania, uchwalone pod koniec ubiegłego roku. Radni zdecydowali, że patronkami nowych nazw ulic w 2018 roku będą kobiety.

- Poprosiłam o policzenie ulic w Poznaniu, nawiązujących do postaci historycznych. Okazało się, że na ponad 500 tylko niecałe 40 było nazwane na cześć kobiet. Rada Miasta postanowiła nadrobić zaległości. Do września 2018 roku już 27 ulic i skwerów zostało nazwanych na cześć postaci kobiecych - zauważa Marta Mazurek.

Innym pozytywnym przykładem jest platforma internetowa One Poznań, poświęcona nie tylko postaciom historycznym, ale też współczesnym poznaniankom i Wielkopolankom. Strona informuje też o ważnych wydarzeniach i inicjatywach, organizowanych przez kobiety i dla kobiet.

Miasto Poznań wsparło również finansowo produkcję filmu "Siłaczki", który przybliża walkę o prawa wyborcze kobiet w 1918 roku. Premiera tego filmu w Warszawie odbędzie się 28 listopada - w 100. rocznicę podpisania dekretu o prawach wyborczych dla wszystkich, bez różnicy płci. W poznaniu będziemy mogli go obejrzeć 2 grudnia, o godz. 20, w Centrum Kultury Zamek.

Wystawa "Herstoria 1918/1919" to jedno z wielu wydarzeń, nawiązujących do ważnych rocznic. O tym, co będzie się działo, można przeczytać w specjalnym wydaniu Afisza kulturalnego na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego i 100-lecie odzyskania niepodległości, które przygotowało Wydawnictwo Miejskie Posnania z inicjatywy Wydziału Kultury UMP.

- Do końca roku odbędzie się w Poznaniu około 60 wydarzeń. "Herstoria 1918/1919" to jedna z 18 wystaw. Cieszymy się, że Poznań pamięta i edukuje również przyszłe pokolenia - mówi Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMP.

Więcej informacji o projekcie i wystawie można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: http://grl.zone/herstoria1918 oraz na Facebooku - https://www.facebook.com/events/334563687305753/

Pełen program wydarzeń z okazji 100-lecie Powstania Wielkopolskiego i 100-lecie odzyskania niepodległości można znaleźć na stronie http://www.poznan.pl/mim/stulecie/ oraz w elektronicznym, specjalnym wydaniu Afisza dostępnym na stronie:

http://www.poznan.pl/mim/bm/news/afisz-retro,125581.html?fbclid=IwAR1PfUpTLLxieIqOe2RE3_Cazo5mfsIy0oFyVrUiYdiAyliIpQlYXyAJoaw

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-09 22:18:02 213641 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt."Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213641,show2.jpg 213642 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt."Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213642,show2.jpg 213644 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213644,show2.jpg 213645 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213645,show2.jpg 213646 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213646,show2.jpg 213647 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213647,show2.jpg 213649 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt."Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213649,show2.jpg 213650 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213650,show2.jpg 213651 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213651,show2.jpg 213653 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213653,show2.jpg 213654 <![CDATA[Na Wolnym Dziedzińcu UMP można oglądać wystawę pt. "Herstoria 1918/1919"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125305,213654,show2.jpg
125303 2018-11-02 08:25:06 Strażnicy miejscy odnaleźli 12-latkę, która uciekła z domu dziecka. Zatrzymali też dwóch wandali, którzy niszczyli budynki w centrum miasta. Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta, oficjalnie podziękował w piątek poznańskim municypalnym.

]]>
- Państwa praca jest trudna, wymagająca i bardzo ważna dla miasta, choć bywa czasem niedoceniana przez opinię publiczną. - mówił Mariusz Wiśniewski. - Tym bardziej dziękuję za Wasze poświęcenie i służbę, dzięki której poznaniacy mogą czuć się bezpiecznie.

31 października strażnicy miejscy odnaleźli 12-latkę, która uciekła z domu dziecka. Dziewczynka błąkała się po osiedlu Literackim.

-  Zauważyliśmy ją podczas patrolowania tej okolicy - mówi Dorota Komorniczak, strażniczka miejska, która pełniła wtedy służbę razem z Maciejem Wachowskim. - Było już po 23, więc postanowiliśmy zawrócić i sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy. Dziewczynka przyznała, że oddaliła się z domu dziecka. Tak się złożyło, że chwilę później ulicą przejeżdżał radiowóz. Policjanci sprawdzili dane dziewczynki, potwierdzili je, i odwieźli 12-latkę do miejsca zamieszkania.

Wytrwała praca cywilnych pracowników pozwoliła też na zatrzymanie dwóch mężczyzn, którzy malowali tagi w centrum miasta. Zwrócił na nich uwagę Krzysztof Śmiglewski, operator monitoringu. Mężczyźni niszczyli skrzynie energetyczne, elewację kościoła i podcieni przy ul. Fredry. Jeden z nich markerem malował charakterystyczny znak graficzny, a drugi pilnował i fotografował wyczyny kolegi. Operator natychmiast poinformował o tym dyżurnego policji, a ten wysłał patrol we wskazane miejsce. Kilkanaście minut później tagerzy zostali zatrzymani.

Inny z operatorów, Daniel Krzemiński, przejrzał zapis z przeprowadzonej skutecznej interwencji i skojarzył nie tylko wygląd zatrzymanych mężczyzn, ale również charakterystyczne, indywidualne dla każdego tagera znaki graficzne, jakie na przełomie sierpnia i września pojawiały się na donicach i elewacjach budynków przy ul. Wrocławskiej. Po konsultacji z policjantem prowadzącym sprawę, zebrane materiały z ul. Wrocławskiej zostały dołączone do sprawy z ul. Fredry.

- Praca operatora monitoringu nie jest łatwa - przyznaje Krzysztof Śmiglewski. - Przez cały czas trzeba działać na wysokich obrotach i w pełnym skupieniu przewidywać to, co może się za chwilę wydarzyć. Trzeba mieć też dobrą pamięć, szczególnie do twarzy i liczb.

Tylko w 2018 roku (do końca października) dzięki pracy operatorów monitoringu miejskiego zaobserwowano 8,4 tys. zdarzeń zakończonych skutecznymi interwencjami straży miejskiej i policji. 4,7 tys. z nich było związanych ze spożywaniem alkoholu lub jego skutkami. 345 osób zostało zatrzymanych przez policję - w tym 218 osób za posiadanie substancji odurzających.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-09 16:23:50 213630 <![CDATA[Strażnikom miejskim podziękował Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125303,213630,show2.jpg 213631 <![CDATA[Strażnikom miejskim podziękował Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125303,213631,show2.jpg 213632 <![CDATA[Strażnikom miejskim podziękował Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125303,213632,show2.jpg 213633 <![CDATA[Strażnikom miejskim podziękował Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125303,213633,show2.jpg 213634 <![CDATA[Praca operatorów monitoringu pozwoliła na zatrzymanie tagerów/ fot. SMMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125303,213634,show2.jpg 213635 <![CDATA[Praca operatorów monitoringu pozwoliła na zatrzymanie tagerów/ fot. SMMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125303,213635,show2.jpg 213636 <![CDATA[Praca operatorów monitoringu pozwoliła na zatrzymanie tagerów/ fot. SMMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125303,213636,show2.jpg
125507 2018-11-07 11:54:54 Około 25 tysięcy osób weźmie udział 11 listopada w poznańskim Biegu Niepodległości. Biegacze wystartują o godzinie 11:11. Trasa licząca 10 kilometrów biegnie głównie przez Winogrady. Start i meta usytuowana będzie w okolicach skrzyżowania alei Niepodległości i Solnej.

]]>
Bieg Niepodległości w Poznaniu organizowany jest po raz trzeci. Od samego początku stał on się jednym z największych biegów w Polsce - ustanawiając w 2016 roku rekord frekwencyjny kraju imprezy debiutującej (ponad 9 tys. uczestników osiągnęło linię mety). Bieg zaliczany jest do projektu Narodowego Biegu 100-lecia.

Na starcie biegu zostanie utworzona olbrzymia, 25 - tysięczna żywa flaga z białych i czerwonych elementów odzieży, które wszyscy uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym. Dzięki temu biegacze stworzą niesamowitą atmosferę i należycie podkreślą doniosłość Dnia Niepodległości.

Na uwagę zasługuje także medal, który otrzyma każdy finiszujący biegacz. Ten z pierwszej edycji biegu zdobył wyróżnienie najładniejszego medalu roku portalu Maratony Polskie. Również tegoroczny ma szansę otrzymać to wyróżnienie, ponieważ pokryty jest 24-karatowym złotem. Na medalu wygrawerowane jest siedem dat wybuchów najistotniejszych polskich powstań sprzed 1918 roku.

Nieprzypadkowo uczestnicy będą podzieleni tego dnia na dokładnie siedem fal startowych. Każda z fal, jakie utworzą biegacze, ma upamiętnić powstańców z kolejnych zrywów. Będą to odpowiednio:

1. Fala Powstańców Kościuszkowskich - 1794r.

2. Fala I Powstańców Wielkopolskich - 1806r.

3. Fala Powstańców Listopadowych - 1830r.

4. Fala Powstańców Krakowskich - 1846r.

5. Fala Powstańców Poznańskich - 1848r.

6. Fala Powstańców Styczniowych - 1863r.

7. Fala II Powstańców Wielkopolskich - 1918r.

Trasa

Bieg odbędzie się na jednej pętli o długości 10 km, a ulice, przez które przebiegnie, nawiązują do walk o wolną Polskę. Biegacze wystartują z ul. Solnej, a później pobiegną ulicami: Przepadek, Księcia Mieszka I, Al. Solidarności, Murawa, Słowiańską, Szelągowską, Winogrady, Za Cytadelą, al. Armii Poznań, Kutrzeby, Księcia Józefa, by powrócić na metę zlokalizowaną przy al. Niepodległości.

Informacje komunikacyjne

Utrudnienia w związku z biegiem rozpoczną się już kilka godzin przed startem i potrwają także kilka godzin po dotarciu ostatniego zawodnika na metę.

Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona od soboty 10 listopada od godz. 18:00 do niedzieli 11 listopada do godz. 16:00. W tym czasie w rejonie startu i mety biegu ograniczona będzie możliwość parkowania. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie i wcześniej usunąć swoje pojazdy z następujących miejsc objętych zakazem:

- al. Niepodległości (od ul. Solnej do ul. Ks. Józefa);

- ul. Solna (w obu kierunkach od Al. Marcinkowskiego do al. Niepodległości);

- ul. św. Barbary;

- ul. J. Kulasa.

Ul. Solna na odcinku od al. Niepodległości do Al. Marcinkowskiego będzie zamknięta dla ruchu pojazdów w obu kierunkach od soboty 10 listopada od godz. 23:30 do niedzieli 11 listopada do godz. 16:00. Na czas biegu - w niedzielę od 10:30 do 13:30 - zamknięte dla ruchu będą ulice na jego trasie oraz wyłączone będą sygnalizacje świetlne. Z uwagi na znaczną liczbę biegaczy nie przewiduje się przepuszczania pojazdów przez "śluzy" w poprzek trasy biegu. Objazdy wyłączonych ulic wyznaczono ulicami sąsiednimi. Na wniosek policji w rejonie biegu wprowadzane mogą być dodatkowe zmiany w organizacji ruchu.

Również od godz. 23:30 10 listopada wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji publicznej. Te związane z biegiem potrwać mogą do ok. 18:00, 11 listopada. Autobusy 51, 60, 63, 68, 69, 71, 905 będą jeździć objazdami. W dniu biegu trasy zmienią, lub zostaną skrócone, również autobusy przejeżdżające przez Winogrady - 51, 67, 69, 71, 74, 82, 90, 905 i 911.

Od godz. 11:00 w dniu biegu inaczej pojadą również tramwaje linii 4 i 10 (trasą PST do os. Sobieskiego). Na swoje stałe trasy wrócą po przebiegnięciu ostatnich zawodników, natomiast ul. Szelągowska zostanie otwarta dla ruchu najpóźniej ok godz. 14. Wówczas wrócą na nią autobusy linii 51, 74 i 90.

Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji publicznej w dniu 11 listopada  można znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl

Dodatkowe informacje związane z Biegiem Niepodległości można uzyskać pod numerem infolinii Organizatora: 503486084. Można tam uzyskać m.in.informacje o sugerowanych i zalecanych parkingach poza ścisłym centrum. Organizatorzy, w porozumieniu z centrami handlowymi, które tego dnia będą nieczynne, zapewnili ponad 9 tysięcy miejsc parkingowych w różnych częściach Poznania. Dzięki współpracy z firmą Yanosik aktualny stan na poznańskich drogach związany z biegiem będzie można śledzić za pośrednictwem tej aplikacji.

Dla biegaczy organizator biegu przygotował informator, w którym zawarte są wszystkie ważne informacje, w tym także komunikacyjne https://docs.google.com/document/d/1JH4ODgy2KysquyyBtXKcuD9m8TaXJRroq235QDrZocQ/edit

op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-09 18:12:40 213523 <![CDATA[Na szyi około 25 tysięcy biegaczy zawiśnie wyjątkowy medal]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125507,213523,show2.jpg 213525 <![CDATA[Trasa Biegu Biepodległości]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125507,213525,show2.jpg 213526 <![CDATA[Biegacze utworzą na starcie wielką, żywą biało-czerwoną flagę fot. Tomasz Szwajkowski]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125507,213526,show2.jpg
125444 2018-11-06 10:17:32 Od dzisiaj na parkingu "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) obowiązują nowe zasady. Do bezpłatnego pozostawienia auta uprawnia każdy bilet sieciowy na strefę A, także specjalny, ważny w chwili wjazdu i wyjazdu z parkingu.

]]>
Uruchomiony w lutym tego roku parking przy przystanku PST Szymanowskiego jest pierwszym typu "Parkuj i Jedź" w Poznaniu. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, przez pierwsze miesiące funkcjonowania, ZTM prowadził obserwacje i analizy jego działania, co stało się podstawą do przygotowania rekomendacji zmian. Radni pozytywnie odnieśli się do propozycji Miasta i podjęli decyzję o zwiększeniu zakresu biletów uprawniających do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingu.

Od dzisiaj do bezpłatnego pozostawienia samochodu na parkingu uprawniają następujące, ważne bilety ZTM:

-  okresowy imienny, na sieć, normalny lub ulgowy, na strefy A, A+B lub A+B+C,

- Metropolitalny lub Metropolitalny z ulgą, na sieć, na strefy A, A+B lub A+B+C,

- na rok szkolny na strefy A, A+B lub A+B+C,

- semestralny na strefy A, A+B lub A+B+C,

- dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć, na strefy A+B+C,

- dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć, na strefy A+B+C,

- socjalny, na sieć, na strefy A+B+C,

- dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć, na strefy A+B+C,

- dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć, na strefę A,

- Seniora, na sieć, na strefę A.

Osoby, które nie posiadają jednego z wymienionych wyżej biletów, opłacają parkowanie w kasie (15 zł) - otrzymany wówczas wydruk stanowi bilet, na podstawie którego można podróżować komunikacją zbiorową na liniach organizowanych przez ZTM w strefach A+B+C w godzinach korzystania z parkingu, nie dłużej niż do zakończenia doby parkingowej.

Parking jest czynny w godzinach 4.30-2.30.

Szczegóły na temat zasad korzystania z parkingu "Parkuj i Jedź": https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikacja/parkuj-i-jedz/

Informacje na temat przysługujących ulg i zwolnień oraz katalogu osób uprawnionych do zakupu biletów specjalnych:  https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/cennik/ulgi-i-zwolnienia/

ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-08 14:20:17 213513 <![CDATA[Do bezpłatnego pozostawienia auta uprawnia każdy bilet sieciowy na strefę A, także specjalny, ważny w chwili wjazdu i wyjazdu z parkingu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125444,213513,show2.jpg 213506 <![CDATA[Uruchomiony w lutym tego roku parking P&R na Piątkowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125444,213506,show2.jpg 213515 <![CDATA[Parking otwarty jest od 4:30 do 2:30 następnego dnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125444,213515,show2.jpg
125580 2018-11-08 13:14:05 Do końca przyszłego roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę dla Kładki Berdychowskiej nad Wartą i Cybiną, która dwa lata później połączy Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo. Dziś podpisano umowę na zaprojektowanie nowego obiektu wpisującego się w strategię aktywizacji terenów nadwarciańskich.

]]>
- Podpisanie umowy jest sfinalizowaniem i dopełnieniem konkursu architektonicznego, który został rozstrzygnięty w czerwcu tego roku. Kładka pieszo-rowerowa pomiędzy Berdychowem a Chwaliszewem ma dla nas istotne znaczenie nie tylko z punktu komunikacyjnego, ale także dalszego ożywienia terenów nadwarciańskich. Poznań wrócił nad rzekę, ale chcemy ten proces kontynuować i w tym kontekście ta inwestycja jest dla nas niezwykle ważna - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Projekt budowlany przygotuje zespół autorski pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego, w skład którego weszli architekci Błażej Szurkowski, Maciej Sokolnicki oraz Adam Turczyn. Koncepcja architektoniczna przygotowana przez ten zespół zwyciężyła w zorganizowanym przez Miasto konkursie, na który zgłoszono 22 prace.

- Konkurs bardzo mocno kładł nacisk na doświadczenie w projektowaniu obiektów inżynieryjnych, jak mosty i wiadukty. Zwycięska praca zebrała bardzo pozytywne recenzje nie tylko wśród jury, ale także opinii publicznej - dodaje Mariusz Wiśniewski.

Jury pod przewodnictwem prof. Sławomira Rosolskiego doceniło szczególną atrakcyjność, oryginalność formy oraz funkcjonalność rozwiązań kładki z uwzględnieniem jej połączenia z otoczeniem. Jej lekkość, prostota, harmonia, ażurowość oraz transparentność, osiągnięte przez klasyczną oszczędność środków wyrazu, mogą uczynić z niej kolejną ikonę Poznania.

Koniec budowy za trzy lata

- Harmonogram dalszych prac jest ściśle określony. Do końca 2019 roku wykonawca ma stworzyć projekt i uzyskać niezbędne zgody, w tym pozwolenie na budowę. W pierwszym kwartale 2020 roku Poznańskie Inwestycje Miejskie przystąpią do rozpisania przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które skończą się w roku 2021. Od początku 2022 roku mieszkańcy i turyści powinni już korzystać z tej kładki - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. - Niezwykle istotna jest wartość umowy, która została określona wcześniej w założeniach konkursu i wynosi 861 tys. zł. Cała inwestycja ma kosztować 30 mln zł - taką kwotę Miasto zabezpieczyło w Wieloletniej Prognozie Finansowej - dodaje Wudarski.

Kładka Berdychowska stanowić będzie połączenie komunikacyjne rejonu Kampusu Politechniki Poznańskiej - tzw. Berdychowa - z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa. Ułatwi też przedostanie się z okolic Malty na Stary Rynek. Na powstaniu kładki skorzystają zarówno piesi, jak i rowerzyści, dla których ta przeprawa będzie uzupełnieniem infrastruktury rowerowej po obu stronach Warty.

- W momencie kiedy kładka zostanie zbudowana, naprawdę będzie na co popatrzeć. Widać to na wizualizacjach, że jest ona lekka, łatwa i przyjemna. W dodatku nie jest ona przeznaczona dla samochodów, co jest kolejnym atutem. Dotychczas brakowało takiego zawieszonego nad rzeką Wartą miejsca, z którego można spojrzeć na jej wspaniałą dolinę, przełamania i Katedrę. Poza tym połączy dwa niezwykłe miejsca - Kampus Politechniki Poznańskiej i Stare Miasto. Pomysł umiejscowienia kładki akurat w tym miejscu był znakomity - zaznacza Jerzy Gurawski, z pracowni architektonicznej ARPA, stojącej na czele konsorcjum architektów, które które opracuje projekt kładki.

PIM, RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-08 14:06:11 213472 <![CDATA[Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej podpisana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213472,show2.jpg 213474 <![CDATA[Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej podpisana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213474,show2.jpg 213477 <![CDATA[Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej podpisana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213477,show2.jpg 213479 <![CDATA[Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej podpisana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213479,show2.jpg 213480 <![CDATA[Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej podpisana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213480,show2.jpg 213482 <![CDATA[Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej podpisana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213482,show2.jpg 213484 <![CDATA[Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej podpisana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213484,show2.jpg 213488 <![CDATA[Zwycięski projekt, który powstał w zespole autorskim pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213488,show2.jpg 213489 <![CDATA[Zwycięski projekt, który powstał w zespole autorskim pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213489,show2.jpg 213490 <![CDATA[Zwycięski projekt, który powstał w zespole autorskim pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213490,show2.jpg 213491 <![CDATA[Zwycięski projekt, który powstał w zespole autorskim pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125580,213491,show2.jpg
125576 2018-11-08 13:13:25 Od soboty (10 listopada) miłośnicy sportów zimowych będą mogli korzystać z lodowiska nad jeziorem Maltańskim. Tradycyjnie, miejsce do jazdy na łyżwach stanie w okolicach startu Toru Regatowego Malta przy ul. Jana Pawła II.

]]>
Wszyscy, którzy w dniu otwarcia odwiedzą lodowisko nad Maltą, mogą liczyć na 50-procentowy rabat na bilet wstępu oraz wszystkie usługi świadczone na obiekcie. Już w pierwszym dniu jego funkcjonowania, o godz. 19.00, odbędzie się Ice Party - impreza z muzyką, o którą zadba profesjonalny didżej. Ice Party będą się odbywały w każdy piątek i sobotę.

Lodowisko będzie czynne codziennie. Od niedzieli do czwartku w godzinach 8:00-22:00, a w piątki i soboty w godz. 8:00-23:00.

Ceny biletów w dni powszednie w godzinach 8:00-15:30 to 4 zł (ulgowy) i 6 zł (normalny), a od godziny 16:00 - 6 zł (ulgowy) i 9 zł (normalny). W soboty, niedziele i święta przez cały dzień bilety kosztują 8 zł (ulgowy) i 11 zł (normalny). Podane ceny obejmują 60 minut jazdy na łyżwach. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu: łyżew, kasków i pingwinów do nauki jazdy.

Więcej informacji można znaleźć na fanpage'u lodowiska Malta: https://www.facebook.com/lodowiskomalta/. Będą tam pojawiały się aktualności i  informacje o wydarzeniach.

POSiR/AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-08 14:19:43 213495 <![CDATA[W sobotę (10 listopada) otwarte zostanie lodowisko nad jeziorem Maltańskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125576,213495,show2.jpg 213496 <![CDATA[W sobotę (10 listopada) otwarte zostanie lodowisko nad jeziorem Maltańskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125576,213496,show2.jpg 213497 <![CDATA[W sobotę (10 listopada) otwarte zostanie lodowisko nad jeziorem Maltańskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125576,213497,show2.jpg
125445 2018-11-06 10:17:40 Kilkanaście pomieszczeń do ćwiczeń - w tym profesjonalne sale szpitalne (np. operacyjna, porodowa czy intensywnej terapii), w pełni wyposażone mieszkanie czy karetka pogotowia - to wszystko znalazło się w nowo otwartym Centrum Symulacji Medycznej. Nie zabraknie tam też pacjentów.

]]>
Centrum Symulacji Medycznej mieści się w nowym budynku Collegium im. Adama Wrzoska, przy ul. Rokietnickiej (w sąsiedztwie kampusu Uniwersytet Medycznego). Jego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku. Poprzednie CSM, działające od 2010 r. składało się z zaledwie dwóch sal symulacji.

- Jestem przekonany, że to centrum przez długie lata będzie służyło studentom wszystkich czterech wydziałów naszego uniwersytetu - mówił podczas uroczystości prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

CSM zajmuje trzy piętra 6-kondygnacyjnego budynku. Studenci będą mogli ćwiczyć w pełni wyposażonych gabinetach medycznych i salach szpitalnych (w tym m. in. porodowej, operacyjnej czy intensywnej terapii). We wszystkich laboratoriach zamontowany został sprzęt audio-video z możliwością archiwizacji. Pozwoli to na nagranie przebiegu scenariusza symulacyjnego oraz jego odtworzenie podczas tzw. debriefingu, gdzie studenci oraz wykładowcy omawiają szczegółowo przebieg sesji. W laboratoriach wirtualnej rzeczywistości studenci mogą też przećwiczyć takie procedury, jak ultrasonografia, laparoskopia czy endoskopia.

- To wszystko wygląda, jak bardzo ładny szpital. Żaden, by się nie powstydził takiego wyposażenia - zauważa Łukasz Gąsiorowski, dyrektor Centrum Symulacji Medycznej UMP. - Dumny jestem także z naszego mieszkania. Ma ono 26 mkw. i jest w pełni wyposażone. To celowy zabieg edukacyjny. Pozwala przećwiczyć wyciągania pacjenta na noszach z ciasnych i wąskich pomieszczeń - tłumaczy.

W budynku centrum znajduje się też symulator karetki pogotowia, której transport na drugie piętro w marcu tego roku, wywołał spore zainteresowanie. Obok ambulansu stanął prawdziwy samochód osobowy, w którym umieszczone zostały manekiny, umożliwiające ćwiczenie procedur medycznych związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

Profesjonalne aparatura to nie wszystko. Studenci będą leczyć niemal prawdziwych pacjentów. W wyposażeniu centrum znalazło się 8 symulatorów osób dorosłych, 6 symulatorów ASL (odwzorowujący działanie układu oddechowego), jeden zaawansowany symulator z możliwością wydychania CO2, a także 10 symulatorów pielęgnacyjnych, 3 dziecięce i 3 noworodkowe.

- Symulator to taki manekin, który potrafi prawie wszystko - wymiotować, mówić, kaszleć, oddychać, krwawić, pocić się, oddawać mocz. Może mieć dowolną płeć, w zależności od scenariusza, jaki chcemy realizować - wyjaśnia Łukasz Gąsiorowski. - Jeden z naszych symulatorów dziecięcych potrafi mrugać oczami i pokazywać mimikę - dodaje.

Zupełną nowością będą zajęcia z udziałem Standaryzowanych Pacjentów, czyli aktorów, odgrywających role osób chorych, kształconych pod okiem reżysera. Podczas rozmowy z prawdziwym człowiekiem studenci będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu komunikacji (m. in. zbierania wywiadu, edukacji pacjenta, przekazywania niepomyślnych informacji), ale też nabyć umiejętności praktyczne (badanie przedmiotowe, wybrane procedury medyczne itp.).

- Obecnie mamy 25 aktorów, docelowo będzie ich 50. Każdy przechodzi przez cykl szkoleń zawodowego reżysera i uczy się 2-3 scenariuszy - tłumaczy Łukasz Gąsiorowski.

Inwestycja kosztowała około 60 mln zł, z czego 2/3 to dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Wyposażenie oraz szkolenia instruktorskie finansowane są z pieniędzy unijnych w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego głównym założeniem jest wsparcie dla kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego i położniczego.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-07 16:58:44 213376 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213376,show2.jpg 213377 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213377,show2.jpg 213378 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213378,show2.jpg 213379 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213379,show2.jpg 213380 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213380,show2.jpg 213381 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213381,show2.jpg 213382 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213382,show2.jpg 213383 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213383,show2.jpg 213384 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213384,show2.jpg 213385 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213385,show2.jpg 213386 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213386,show2.jpg 213387 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213387,show2.jpg 213388 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213388,show2.jpg 213389 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213389,show2.jpg 213390 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213390,show2.jpg 213391 <![CDATA[Otwarto nowe Centrum Symulacji Medycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125445,213391,show2.jpg
125369 2018-11-05 08:54:36 "Styl narodowy czy modernizm? Architektura dwudziestolecia międzywojennego w Poznaniu i we Frankfurcie nad Odrą" - to tytuł wystawy, jaką od 7 listopada można oglądać na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Ekspozycja prezentowana jest w przystosowanym do zwiedzania kontenerze, który będzie podróżować po Wielkopolsce i Brandenburgii.

]]>
Wystawa, na której można zobaczyć fotografie architektury okresu międzywojennego z Poznania i Frankfurtu nad Odrą, organizowana jest z okazji 15-lecia współpracy między regionami Wielkopolski i Branderburgii. Jej kuratorami są Uwe Rada, niemiecki publicysta i dr Szymon Piotr Kubiak, kierownik Działu Sztuki Europejskiej 1800-1945 Muzeum Narodowego w Szczecinie.

- Rok 2018 to rok pamięci w wymiarze europejskim - mówi Magdalena Antoniewicz, koordynatorka projektu "1918. Zapomniana granica" i pełnomocniczka ds. partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę. - W Niemczech wspomina się zakończenie pierwszej wojny światowej i rewolucję listopadową. W Polsce natomiast obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości i odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach zaborów. Ważne jest, aby ocalić historię od zapomnienia i stworzyć przestrzeń do dyskusji w środowisku wielokulturowym.

Wystawa przyjechała do Poznania z Frankfurtu nad Odrą, gdzie była prezentowana od 18 października. W stolicy Wielkopolski będzie można ją oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Następnie pojedzie do Słubic, gdzie od 27 listopada będzie dostępna przy Bibliotece Collegium Polonicum.

- Myślę, że nie ma lepszego miejsca w naszym mieście na otwarcie tej wyjątkowej wystawy - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Rok 2018 jest wyjątkowym rokiem jubileuszowym, za kilka dni będziemy obchodzić setną rocznicę odrodzenia się naszej ojczyzny na mapie Europy. To doskonały moment, by przyjrzeć się historii roku 1918 i procesowi kształtowania się granicy między Polską i Niemcami, a także relacjom między naszymi narodami. Wystawa prezentuje międzywojenne budownictwo, które stało się symbolem przynależności narodowej po obu stronach nowej granicy.

Ekspozycja jest częścią projektu "1918. Zapomniana granica", którego celem jest ponowne odkrycie, zbadanie i przybliżenie przebiegu polsko-niemieckiej granicy. Dziś popadła ona w dużej mierze w zapomnienie. Dzięki projektowi to miejsce wspomnień ma znów zostać przywrócone pamięci poprzez spotkania, wystawy, publikacje, podróż studyjną i międzynarodową konferencję.

- Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i wytyczeniem granicy z Niemcami, Frankfurt nad Odrą stracił swoje gospodarcze zaplecze - wyjaśnia Darius Müller, dyrektor Zamku Trebnitz, w którym wystawa prezentowana była we wrześniu tego roku. - W celu zrekompensowania tej straty Wschodnia Dyrekcja Kolei Rzeszy została przeniesiona nad Odrę, a Martin Kießling wraz z Osiedlem Wschodniomarchijskim (dziś Paulinenhofsiedlung) i innymi budynkami wywarł wielki wpływ na architekturę dwudziestolecia międzywojennego. W Poznaniu architekci, jak np. Adam Ballenstedt, poszukiwali nowego, polskiego języka architektury. Nowa granica zmusiła także architektów do swoistych wyznań narodowych. Jednocześnie na płaszczyźnie zawodowej pozostawali oni przez cały czas w transgranicznym kontakcie.

W czerwcu 2018 r. odbyła się wyprawa badawcza w celu zmapowania przebiegu granicy i poddania jej cyfrowej dokumentacji. Rezultaty badań przedstawione zostały podczas wystaw fotografii pt.: "Wzdłuż zapomnianej granicy. Od Górnego Śląska po Bałtyk". Dzięki współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prof.dr Dagmara Jajeśniak-Quast oraz dr Ewa Bagłajewska zorganizowały w Centrum Interdyscyplinarnych Badań o Polsce seminarium "Zapomniana granica". Studenci prowadzili blog, a na zakończenie tej części projektu wydany został przewodnik.

Kolejnym celem projektu było ponowne odkrycie architektury międzywojennej we Frankfurcie nad Odrą i w Poznaniu oraz opracowanie historii jej powstania w kontekście wyznaczenia nowej granicy między Polską a Niemcami. Do badań dołączyli badacze z Uniwersytetu Artystycznego, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Efektem jest dwujęzyczna wystawa, którą od dziś można oglądać w Poznaniu.

- Granica ta uosabia wiele aspektów, jest wyrazem i symbolem trudnego sąsiedztwa dla obu krajów w okresie dwudziestolecia międzywojennego naznaczonym powstaniami i plebiscytami - mówi Uwe Rada, niemiecki publicysta. - Ponadto miała ona duży wpływ na życie codzienne, badania naukowe oraz poszukiwania narodowej architektury po jej obu stronach, np. w Poznaniu czy Frankfurcie nad Odrą. Warto się nad nią pochylić, gdyż zdążyliśmy się już przyzwyczaić, by jako początek polsko-niemieckiego sąsiedztwa postrzegać rok 1945. Przez co jednak zbyt płytko zgłębiamy historię. Dopiero gdy spojrzymy wstecz na minione 100 lat, uzmysłowimy sobie, jak wielkim cudem jest to, że Polska i Niemcy pielęgnują dziś owocne sąsiedztwo w Europie.

Projekt obejmuje także wiele innych wydarzeń. Wśród nich są m.in. prezentacje książek: "Zapomniana granica. Polsko-niemiecka podróż w poszukiwaniu śladów od Górnego Śląska po Bałtyk", "Wielka szansa. Architektura we Frankfurcie nad Odrą w czasach Republiki Weimarskiej" oraz wykład: "Między modernizmem a architekturą narodową. Projekty architektoniczne i urbanistyczne w Poznaniu i Frankfurcie nad Odrą w dwudziestoleciu międzywojennym".

30 listopada w Poznaniu otwarta zostanie kolejna polsko-niemiecka wystawa fotografii "W kierunku modernizmu. Architektura lat dwudziestych w Poznaniu i we Frankfurcie nad Odrą". Ekspozycja jest kontynuacją współpracy pełnomocniczki ds. partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę z Centrum Kultury Zamek.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Prezydenta miasta Poznania, patronatem Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, honorowym patronatem Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą i Burmistrza Słubic.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-07 15:42:17 213363 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213363,show2.jpg 213364 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213364,show2.jpg 213365 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213365,show2.jpg 213366 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213366,show2.jpg 213367 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213367,show2.jpg 213368 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213368,show2.jpg 213369 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213369,show2.jpg 213370 <![CDATA[Wystawę będzie można oglądać do 23 listopada na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125369,213370,show2.jpg
125446 2018-11-06 10:17:47 Wyznaczony asystent pomoże osobom z niepełnosprawnościami poruszać się po mieście. Zapewni wsparcie w robieniu zakupów, a w razie potrzeby wymieni żarówkę, spakuje bagaż i wyczyści wózek inwalidzki. Poznań uruchomił projekt "Niezależność na telefon".

]]>
- Zdecydowaliśmy się wprowadzić ten projekt w odpowiedzi na sygnały, jakie płynęły do nas ze strony organizacji pozarządowych i samych osób z niepełnosprawnościami - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Poznański MOPR od lat pomaga potrzebującym, zapewniając m.in. usługi opiekuńcze, ale do ich przyznania potrzebne są formalności, które wymagają czasu. Tymczasem osoby z niepełnosprawnością potrzebują czasem szybkiej pomocy w zwykłych, codziennych czynnościach. Odpowiedzią mogą być właśnie asystenci.

Aby zamówić pomoc, należy trzy dni przed planowanym terminem usługi zadzwonić do Biura Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44). Biuro przyjmuje też zgłoszenia od osób z dysfunkcją słuchu - za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej pod numer 783 944 112 lub na adres poczty elektronicznej: pk@um.poznan.pl, (temat maila: asystent). Osoba zgłaszająca powinna podać imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, która zamierza skorzystać z usług asystenta, jej adres oraz termin i rodzaj usługi.

- Projekt jest pilotażowy - wyjaśnia Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami. - Na razie będzie prowadzony do końca 2018 roku, a następnie kontynuowany zgodnie z zapotrzebowaniem. Pierwsi chętni już się do nas zgłosili.

Na pilotaż miasto przeznaczyło ok. 100 tys, zł. Z programu mogą skorzystać pełnoletni poznaniacy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy rozliczają swój PIT w Poznaniu.

Asystenci pracują codziennie - z wyjątkiem świąt - od  godz. 7.00. do 21.00. Mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami w przemieszczaniu się po Poznaniu i okolicach. Pomogą w zrobieniu zakupów - przy założeniu, że osoba z niepełnosprawnościami będzie również czynnie w nich uczestniczyła - oraz w drobnych pracach, takich jak wymiana żarówki czy utrzymanie w sprawności wózka czy balkonika.

Asystenci zapewnią też wsparcie w innych czynnościach, które nie wchodzą w zakres usług opiekuńczych - np. w pakowaniu bagażu, podarunków czy w pielęgnacji mogił. Pomogą napisać list czy prosty dokument, przeczytają korespondencję osobom, które nie mogą tego zrobić samodzielnie. Ułatwią korzystanie z zajęć sportowych, pomogą w wyprawie do kina, teatru, urzędu czy na basen. Pełną listę dostępnych usług można znaleźć w regulaminie projektu: http://faib.pl/projekty/projekty-realizowane/2-uncategorised/29-regulamin.

Uwaga: w ramach projektu nie będą realizowane usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze, np. rehabilitacja, opieka higieniczna czy pielęgnacja zlecona przez lekarza. Aby z nich skorzystać, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Program realizuje poznańska Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-07 16:29:39 213371 <![CDATA[Aby zamówić pomoc, należy trzy dni przed planowanym terminem usługi zadzwonić do Biura Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44)]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125446,213371,show2.jpg
125364 2018-11-05 08:53:11 Osoby, które chcą zobaczyć, jak Poznań dba o środowisko oraz co dzieje się z produkowanymi przez nas odpadami, mogą odwiedzić poznańską spalarnię śmieci. Dzień Otwarty odbędzie się 17 listopada. Warto jednak zapisać się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.

]]>
Jest to już drugi w tym roku Dzień Otwarty w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK) organizowany przez Miasto Poznań oraz SUEZ Zielona Energia. Zwiedzanie spalarni, zlokalizowanej przy ul. Energetycznej 5, będzie możliwe w godzinach od 9:00 do 16:30, ale tylko po wcześniejszym zapisie drogą elektroniczną. Rejestracji na konkretną godzinę można dokonać samodzielnie poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.sita-zielonaenergia.pl/zwiedzanie-itpok/zwiedzanie-indywidualne/

Każda zapisana osoba będzie mogła wziąć udział w zorganizowanej wycieczce z przewodnikiem poprzedzonej prezentacją. Zwiedzający na własne oczy zobaczą, jak odpady zamieniają się w energię cieplną i elektryczną. Przejdą ścieżką edukacyjną przez najważniejsze miejsca w instalacji. Będzie można wejść do hali wyładowczej, obejrzeć bunkier na odpady, przyjrzeć się działaniu operatora ogromnego, kilkutonowego chwytaka odpadów oraz zajrzeć do hali kotłów bądź dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Całość potrwa około godziny. Dla każdego uczestnika przewidziano też pamiątkowy upominek.

Ilość miejsc dla zwiedzających jest ograniczona (około 300), a z jednego adresu mailowego można zapisać maksymalnie 4 osoby. Podczas Dnia Otwartego na teren instalacji zostaną wpuszczone wyłącznie osoby z potwierdzonym zapisem na to wydarzenie. To zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres mailowy. Spalarnię wewnątrz będą mogły zwiedzić osoby, które ukończyły 7 lat. Organizatorzy wycieczki proszą o założenie odpowiedniego obuwia (tj. płaskiego z zakrytymi palcami).

ITPOK w skrócie

ITPOK to nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych z Aglomeracji Poznańskiej. Instalacja wykorzystuje je jako surowiec do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, wpisując się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami. Spalanie odbywa się w sposób bezpieczny (emitując do atmosfery praktycznie całkowicie oczyszczone powietrze).

Instalacja powstała w kwietniu 2013 roku, na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań, a SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. o rocznej wydajności 210 000 ton odpadów.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-07 13:29:02 213351 <![CDATA[Dzień Otwarty w ITPOK odbędzie się 17 listopada]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125364,213351,show2.jpg
125443 2018-11-06 10:17:23 Osoby, które chcą skosztować poznańskiego przysmaku, a przy okazji pomóc chorym dzieciom, teraz mają taką szansę. Wszystko za sprawą akcji RogaLOVE. Dzięki zaangażowaniu firm internetowych i Stowarzyszenia Dzieciaki Chojraki, dochód ze sprzedaży Rogali Świętomarcińskich zostanie przeznaczony na leczenie dzieci chorujących na nowotwór.

]]>
RogaLOVE to akcja charytatywna, której celem jest niesienie pomocy w zakresie poprawy zdrowia i warunków leczenia najbardziej potrzebujących. Za pośrednictwem strony internetowej każdy może kupić Rogale Świętomarcińskie i podzielić się nimi z osobami bliskimi, przyjaciółmi, klientami, partnerami biznesowymi lub współpracownikami.

Aby wspomóc akcję RogaLOVE, należy w okresie od 4 do 17 listopada 2018 roku odwiedzić stronę https://e-torty.pl/rogalove oraz dokonać zakupu Rogala Świętomarcińskiego. Można też zachęcić znajomych w mediach społecznościowych do wsparcia zbiórki, publikując zdjęcie z rogalem i oznaczając je hasztagiem #rogaLOVE.

Współorganizatorami akcji są wyspecjalizowane firmy internetowe: sklep E-Torty.pl, dostawca płatności online PayU, platforma logistyczna Bliska Paczka oraz serwis społecznościowy Wykop.pl, które postanowiły połączyć swoje doświadczenia, aby stworzyć wspólną inicjatywę charytatywną.

Cały dochód ze sprzedaży rogali zostanie przeznaczony dla małych pacjentów leczonych onkologicznie poprzez wsparcie dla "Dzieciaków Chojraków" - Stowarzyszenia Rozwoju Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej. Organizacja ta od 19 lat wspiera Oddział Transplantacji Szpiku Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu. To pierwszy i jeden z największych ośrodków leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży w Polsce. Kwota zebrana w trakcie akcji RogaLOVE zostanie przeznaczona na rozbudowę kliniki oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

- Tym razem postanowiliśmy stworzyć nowe oddziały onkologiczne, tj. Klinikę Dzieciaków Chojraków, która spełniałyby Europejskie Standardy Opieki nad Dziećmi z Chorobą Nowotworową, w tym indywidualne sale chorych z możliwością całodobowego pobytu Rodziców przy dziecku, z zapleczem rehabilitacyjnym, diagnostycznym i ambulatoryjnym. Wszystko po to, by dzieci miały jak najlepsze warunki leczenia przy mamie i tacie - mówi prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak, prezes Stowarzyszenia Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej "Dzieciaki Chojraki". - Jestem ogromnie wdzięczny za pomoc i zaangażowanie tym, którzy wspierają nas w rozbudowie kliniki i zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich, którym bliskie jest zdrowie i potrzeby dzieci z chorobą nowotworową, o wsparcie poprzez udział w akcji RogaLOVE - podziel się rogalem.

Jednym z partnerów akcji jest Miasto Poznań, które samo zakupiło ponad 100 rogali. Smakołyki rozesłało m. in. do prezydentów innych miast, organizacji turystycznych, biur podróży i mediów ogólnopolskich.

Więcej informacji na temat akcji oraz historii tradycji Rogala Świętomarcińskiego można znaleźć na stronie internetowej: http://rogalove.pl/ oraz na Facebooku - https://www.facebook.com/rogalovepl/.

Organizatorzy akcji zachęcają do pomocy także wszystkich Marcinów, 11 listopada świętujących swoje imieniny. Ci, którzy chcą zmotywować innych do działania, mogą zrobić zdjęcie lub video z rogalem, oznaczyć je na swoim Facebook'u lub Instagramie hasztagami #Marcinytofajnechlopaki oraz #RogalOVE. Ambasadorami akcji zostali już m.in. aktorzy Marcin Bosak i Marcin Perchuć.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-06 10:19:02 213192 <![CDATA[RogaLOVE - kup rogala i pomóż chorym dzieciom]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125443,213192,show2.jpg 213193 <![CDATA[RogaLOVE - kup rogala i pomóż chorym dzieciom]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125443,213193,show2.jpg
124687 2018-10-18 09:34:59 Rozpoczyna się remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych. Od poniedziałku, 5 listopada, do zakończenia budowy, planowanego na połowę roku 2019, wprowadzona zostanie w tym rejonie tymczasowa organizacja ruchu.

]]>
Remont ul. Palacza odbędzie się  na odcinku około 750 m, a ulica zachowa swój dotychczasowy, jednojezdniowy oraz dwupasmowy charakter. Wymianie podlegać będzie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych.

Ponadto rewaloryzacji poddane zostaną pasy zieleni, wykonane zostaną nowe nasadzenia uzupełniające w postaci drzew, krzewów i bylin, a obraz ulicy uzupełnią nowe ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci.

W ramach remontu przewidziano też uspokojenie ruchu - powstaną progi zwalniające w formie wyniesionych skrzyżowań z ulicami poprzecznymi. Inwestycja obejmie również przebudowę odwodnienia ulicy.

Organizacja ruchu

Przez cały czas trwania prac remontowych zachowana zostanie możliwość dojazdu i dojścia do posesji zlokalizowanych przy ul. Palacza, a ruch tranzytowy do ul. Grunwaldzkiej zostanie poprowadzony objazdami - przez ulice Arciszewskiego, Promienistą, Grochowską, Ściegiennego, Taczanowskiego i Jugosłowiańską. Ruch od ul. Grunwaldzkiej w kierunku ul.  Arciszewskiego zostanie poprowadzony ulicami Grunwaldzką oraz Grochowską.

W środę, 7 listopada, na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Gwiaździstej rozpoczną się roboty na chodniku, terenach zielonych i zjazdach na posesje. Prace poza jezdnią będą prowadzone w sposób  umożliwiający ruch pieszych..

W etapach prowadzone będą prace na jezdni. Rozpoczną się one w poniedziałek 12 listopada. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty instalacyjne na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Olszynka.

PIM, op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-05 08:30:00 212864 <![CDATA[Remont na ul. Palacza potrwa do połowy przyszłego roku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124687,212864,show2.jpg 212866 <![CDATA[Remont na ul. Palacza potrwa do połowy przyszłego roku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124687,212866,show2.jpg 212867 <![CDATA[Remont na ul. Palacza potrwa do połowy przyszłego roku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124687,212867,show2.jpg 212863 <![CDATA[Czasowa organizacja ruchu w rejonie ul. Palacza]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124687,212863,show2.jpg
125372 2018-11-05 08:55:20 Wybitni poznaniacy, którzy przez setki lat spoczywali na cmentarzach dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, zostaną w piątek pochowani w krypcie poznańskiej Fary. Uroczystościom pogrzebowym towarzyszyć będą dźwięki Requiem J. Paszkiewicza - mszy, która rozbrzmiewała niegdyś w największym kościele Poznania.

]]>
- To będzie wyjątkowa uroczystość, na którą zapraszam wszystkich poznaniaków - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - W piątek o godz. 17 podczas uroczystej mszy św. w Farze symbolicznie pożegnamy zasłużonych obywateli naszego miasta i oddamy należny im szacunek. W piątek złożymy w krypcie szczątki 120 osób, które zostały już przebadane przez antropologów.

Szczątki poznaniaków pochowanych w dawnej Kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny i na cmentarzu przy kościele wydobyte zostały w trakcie badań archeologicznych na placu Kolegiackim. Prowadzą je naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM, dr hab. Marcina Ignaczaka.

- Szacujemy, że na terenie objętym naszymi badaniami znajduje się ok. 4 tysięcy pochówków - mówi prof. Marcin Ignaczak. - Najstarsze z nich datujemy na XIII wiek, najmłodsze - na koniec XVIII w. To bardzo duży zbiór, nie w pełni jeszcze przebadany przez antropologów. Gdy prace zostaną zakończone, pochówki pomogą odpowiedzieć nam na wiele pytań dotyczących społeczności Poznania sprzed setek lat. Do tej pory ekshumowano szczątki ok. 1000 osób i to część z nich zostanie pochowanych w Farze w najbliższy piątek.

By przygotować miejsce doczesnego spoczynku dla zmarłych, dzięki staraniom proboszcza Fary i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wyremontowana została jedna z krypt kościoła farnego. Wydobyte podczas prac archeologicznych szczątki zostaną w niej uroczyście pochowane w piątek, 9 listopada. Uroczystości pochówkowe poprzedzi msza żałobna, którą odprawi ks. kanonik Mateusz Misiak, prepozyt Kapituły Kolegiackiej Poznańskiej.

- To dla nas, mieszkańców Poznania, bardzo ważne wydarzenie - podkreśla proboszcz poznańskiej Fary. - To wspomnienie o tych, którzy tu przed nami żyli, tu pracowali, rozwijali miasto, symbolicznie łączące przeszłość z przyszłością.

Podczas mszy będzie można usłyszeć Requiem  J. Paszkiewicza. Utwór został prawdopodobnie napisany dla jednego z wybitnych mieszkańców Poznania, który spoczął w kryptach kolegiaty. Po latach odegrany zostanie ponownie podczas mszy pogrzebowej.

-Usłyszymy wyjątkowy utwór - mówi prof. Alina Mądry. - Do tej pory nie udało się ustalić, kim był J. Paszkiewicz. Wszystko wskazuje na to, że był kompozytorem poznańskim, funkcjonującym w zespole działającym przy kolegiacie. Jego muzyka wybrzmiewała w murach tej świątyni podczas pochówków wybitnych poznaniaków. W piątek zabrzmi ponownie, po ponad 200 latach.

Requiem jest jedną z kompozycji ze zbioru rękopisów i druków muzycznych, które zachowały się po kapeli działającej od 1668 roku przy kolegiacie św. Marii Magdaleny, a od 1798 roku przy kościele pojezuickim. Zbiór odkryła w Archiwum Archidiecezjalnym prof. Alina Mądry z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łącznie zachowało się 375 kompozycji, utwory, które ocalały z XVIII wieku, stanowią około 1/3 zbioru.

Uroczystej mszy żałobnej będzie towarzyszyć także muzyka Franciszka Ścigalskiego (1782-1846), który do roku 1834 był dyrektorem muzyki w poznańskiej farze. Wykonawcami będą: zespół Musica Maxima i Chór Akademicki UAM. Nad całością kierownictwo artystyczne sprawuje Maria Erdman, a merytoryczne - prof. Alina Mądry.

Kolegiata - największy kościół Poznania

Poznańska fara (a później kolegiata) pw. św. Marii Magdaleny była kościołem, który pojawił się w nowo lokowanym mieście jako jeden z centralnych i najważniejszych elementów życia religijnego i społecznego. Wzmianki źródłowe pozwalają datować jego powstanie na rok 1263, gdy pełnił on rolę kościoła miejskiego "w murach". Dynamiczny rozwój miasta w wiekach średnich doprowadził do równie spektakularnej rozbudowy bryły świątyni, która już w końcu XV w. stała się najwyższym kościołem w Polsce - według zapisów Kroniki Wielkopolskiej hełm wieży wznosił się na wysokość 115 m.

Rola najważniejszej miejskiej świątyni, ugruntowana poprzez nadanie jej statusu kościoła kolegiackiego w końcu XV w., nie ograniczała się tylko do pełnienia funkcji religijnych i obrzędowych. Mury świątyni kryły nie tylko miejsce kultu, ale także nekropolię najznaczniejszych obywateli miasta i były odzwierciedleniem ambicji patrycjatu miejskiego, który w świątyni fundował kaplice i ołtarze, zasilając je w bogate wota. Szacuje  się, że obecnie pod powierzchnią placu Kolegiackiego spoczywają prochy czterech tysięcy zmarłych.

- Długo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że pod placem, na którym parkują samochody, istniała nie tylko największa świątynia Poznania, ale i wielka nekropolia, na której leżą tysiące zasłużonych mieszkańców miasta - podkreśla prof. Hanna Kóčka-Krenz, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Teraz przywracamy o nich pamięć. Cieszę się, że władze miasta zdecydowały się zmienić charakter tego miejsca i w sposób godny zaznaczyć rolę kolegiaty w dziejach miasta.

Więcej o rewitalizacji placu Kolegiackiego i odkryciach archeologicznych można przeczytać tutaj: http://www.poznan.pl/mim/info/news/archeolodzy-odslaniaja-tajemnice-kolegiaty,123091.html

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-05 13:36:54 213109 <![CDATA[Naukowcy szacują, że na terenie kolegiaty mogło zostać pochowanych ok. 4 tysięcy osób]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213109,show2.jpg 213110 <![CDATA[Szczątki osób pochowanych na terenie kolegiaty zostaną złożone w Farze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213110,show2.jpg 213111 <![CDATA[Ponowny pochówek będzie wyjątkowo uroczysty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213111,show2.jpg 213112 <![CDATA[Szczątki osób pochowanych na terenie kolegiaty zostaną złożone w Farze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213112,show2.jpg 213113 <![CDATA[Szczątki osób pochowanych na terenie kolegiaty zostaną złożone w Farze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213113,show2.jpg 213114 <![CDATA[Podczas uroczystości będzie można wysłuchać Requiem J. Paszkiewicza]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213114,show2.jpg 213115 <![CDATA[Szczątki osób pochowanych na terenie kolegiaty zostaną złożone w Farze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213115,show2.jpg 213116 <![CDATA[Szczątki osób pochowanych na terenie kolegiaty zostaną złożone w Farze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213116,show2.jpg 213117 <![CDATA[Szczątki osób pochowanych na terenie kolegiaty zostaną złożone w Farze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125372,213117,show2.jpg
125371 2018-11-05 08:55:11 W 105 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać rogale świętomarcińskie. Tylu wytwórców posiada certyfikaty zaświadczające, że ich wypieki są zgodne z wszelkimi obowiązującymi ten wyrób normami.

]]>
- Przed nami 11 listopada. 100-lecie odzyskania niepodległości, imieniny jednej z głównych ulic w naszym mieście, ale przede wszystkim jedno z najsłodszych świąt w Poznaniu. Tego dnia nie ma co liczyć kalorii, tylko delektować się naszymi świętomarcińskimi rogalami - zachęcał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Najlepsi poznańscy i wielkopolscy cukiernicy otrzymali certyfikaty, które pozwalają im produkować oryginalne rogale świętomarcińskie. Takimi zaświadczeniami może obecnie pochwalić się 105 wytwórców.

- Na początku wydawaliśmy certyfikaty co roku. Od dwóch lat, te zakłady które już wcześniej go otrzymały, dostają dokument ważny przez trzy lata. Gdyby jednak coś się wydarzyło, to certyfikat jest zabierany. Dzięki tym dokumentom i stałym recepturom łasuchy z całej Polski, i nie tylko, znów będą się zajadały naszymi rogalami - mówił Stanisław Butka, starszy Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.

Z Wielkopolski z certyfikatem

Certyfikaty wydawane są na trzy lata, ale proces produkcji smakołyków kontrolowany jest częściej. Dlatego rogale mają zawsze taki sam doskonały smak. Dokument jest potwierdzeniem, że cukiernia może produkować chroniony geograficznie produkt, jakim jest rogal świętomarciński.

Po raz pierwszy certyfikaty przyznano 11 lat temu. Od 2008 roku tradycyjnie wypiekany poznański rogal świętomarciński jest "Produktem o Chronionej Nazwie Pochodzenia w Unii Europejskiej". Tym samym trafił na prestiżową listę regionalnych produktów, które powstają z lokalnych surowców i według oryginalnych przepisów.

- To jeden z dwóch wyrobów z unijnym certyfikatem w Wielkopolsce. Drugim jest kiełbasa biała parzona - zaznaczał Jędrzej Solarski.

Rogale świętomarcińskie muszą spełniać jasno określone wymagania. Do ich wyrobu należy używać ciasta półfrancuskiego wypełnionego nadzieniem z białego maku, wanilii, mielonych daktyli lub fig, cukru, śmietany, rodzynek, masła i skórki pomarańczowej. Z kolei waga nie powinna przekroczyć 250 gramów.

- Receptura nie jest tajna. Każdy z producentów dostaje ją wraz z certyfikatem dla przypomnienia. Poza tym recepturę można też znaleźć na stronie Cechu - wyjaśniał Stanisław Butka.

Był znaczek, jest gra

Rok temu ukazał się okolicznościowy znaczek pocztowy z rogalem. W tym roku zadebiutowała z kolei poznańska edycja kultowej gry Monopoly, w której również znalazło się miejsce na rogale.

- Promocja Miasta Poznania to przede wszystkim dobre rzeczy, które się tutaj dzieją. Rogal jest tego najlepszym przykładem. Nie mogło go więc zabraknąć w Monopoly. Na każdym banknocie w grze jest on namalowany, więc wszyscy, którzy będą w nią grali, go zobaczą. Obecnie sprzedało się już ponad 10 tysięcy gier Monopoly Poznań - mówił Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta, wręczając jedną z gier Stanisławowi Butce.

Tona tradycji

Mieszkańcy Wielkopolski każdego roku w listopadzie spożywają tony rogali świętomarcińskich. Tradycja wypiekania i jedzenia słynnych rogali sięga 1891 roku. Proboszcz parafii Św. Marcina, ks. Jana Lewickiego zaapelował do wiernych o pomoc. Poprosił, by wzorem świętego Marcina, zrobili coś dla biednych. Jako pierwszy na apel proboszcza zareagował poznański cukiernik Józef Melzer. Bogatsi mieszkańcy kupowali smakołyk, a biedniejsi otrzymywali go za darmo. Za uzyskane w ten sposób fundusze organizowano pomoc żywnościową na wigilię dla najuboższych mieszkańców Poznania. Zwyczaj wypieku w 1901 roku przejęło Stowarzyszenie Cukierników.

Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu sprzedają w Dniu Świętego Marcina średnio 250 ton rogali, natomiast przez cały rok 500 ton, czyli około 2,5 miliona sztuk rogali.

Lista certyfikowanych cukierni dostępna jest na stronie: http://cechcukiernikowipiekarzy.pl/lista-cukierni-z-certyfikatem.html

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-06 14:26:57 213129 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213129,show2.jpg 213131 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213131,show2.jpg 213132 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213132,show2.jpg 213133 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213133,show2.jpg 213134 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213134,show2.jpg 213135 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213135,show2.jpg 213136 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213136,show2.jpg 213130 <![CDATA[W 107 miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce można wypiekać certyfikowane rogale świętomarcińskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213130,show2.jpg 213138 <![CDATA[Poznaniacy mogli skosztować rogale po rozdaniu certyfikatów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213138,show2.jpg 213137 <![CDATA[Poznaniacy mogli skosztować rogale po rozdaniu certyfikatów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213137,show2.jpg 213139 <![CDATA[Poznaniacy mogli skosztować rogale po rozdaniu certyfikatów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213139,show2.jpg 213140 <![CDATA[Poznaniacy mogli skosztować rogale po rozdaniu certyfikatów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213140,show2.jpg 213141 <![CDATA[W zeszłym roku wydanookolicznościowe znaczki, a w tym z rogalem jest gra Monopoly]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213141,show2.jpg 213142 <![CDATA[W zeszłym roku wydanookolicznościowe znaczki, a w tym z rogalem jest gra Monopoly]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125371,213142,show2.jpg
125367 2018-11-05 08:53:52 Wiadomo już, kto otrzyma w przyszłym roku prawo do lokalu socjalnego lub mieszkalnego. Na liście znalazło się prawie 580 osób. To kolejny rok z rzędu, kiedy Miasto Poznań zamierza udzielić wsparcia tak dużej liczbie poznaniaków.

]]>
O prawo do lokali socjalnych i mieszkalnych mogą starać się osoby, które z uwagi na swoją sytuację dochodową i osobistą nie mogą zaspokoić potrzeb lokalowych we własnym zakresie.

O pomoc mieszkaniową ubiegało się w tym roku 2372 wnioskodawców. Na projektach list znalazło się 576 osób. To kolejny rok z rzędu, kiedy Miasto Poznań zamierza udzielić wsparcia tak dużej liczbie poznaniaków. W 2017 r. prawo do lokalu socjalnego lub mieszkalnego otrzymało około 500 osób, w poprzednich latach było ich ok. 300.

O przydzieleniu lokalu socjalnego lub mieszkalnego decyduje kryterium dochodowe, ale nie tylko. Od 2017 r. obowiązuje system punktowy, w którym bierze się pod uwagę takie czynniki, jak np. długość zamieszkania w Poznaniu czy wiek wnioskodawcy. Na dodatkowe punkty mogą liczyć m. in. osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby bezdomne czy takie, które już wcześniej bezskutecznie starały się o pomoc mieszkaniową. System punktowy pozwala wyselekcjonować spośród potrzebujących tych, którzy są w najgorszej sytuacji życiowej.

Minimalna wymagana liczba punktów, którą trzeba było uzyskać w tym roku, aby móc otrzymać prawo do lokalu socjalnego ustalona została na poziomie 13 punktów, a w przypadku lokalu mieszkalnego - na poziomie 19 punktów.

Z projektami list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu w 2019 r. można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17) i Biurze Spraw Lokalowych (ul. Matejki 50) lub na stronach internetowych BIP UMP (Zarządzenie nr 759/2018/P). Informacji telefonicznych udziela też Biuro Poznań Kontakt pod nr. telefonu 61 646 33 445.

Uwagi i zastrzeżenia do projektów list można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia ich podania do publicznej wiadomości, czyli do 30.11.2018 r. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń ogłoszone zostaną ostateczne listy osób uprawnionych do uzyskania pomocy mieszkaniowej w 2019 r. Nastąpi to do końca 2018 r.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-05 14:33:21 213128 <![CDATA[To kolejny rok z rzędu, kiedy Miasto Poznań zamierza udzielić wsparcia tak dużej liczbie poznaniaków]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125367,213128,show2.jpg
125366 2018-11-05 08:53:44 Kolejna ulica wokół Starego Rynku zyska odnowioną nawierzchnię. Rozpoczęły się prace na ul. Ślusarskiej. Prowadzone będą na odcinku pomiędzy ulicami Woźną i Wielką.

]]>
Na ul. Ślusarskiej położona będzie taka sama kostka, jak na pobliskich ulicach Wodnej i Woźnej. Zerwana zostanie stara nawierzchnia, a w jej miejsce ułożona będzie nowa kostka rzędowa, która została  wcześniej poddana rewaloryzacji, tj. ścięciu lica i jego spłomieniowaniu, celem nadania szorstkości. Na wykonanie tego rodzaju remontu wydana została pozytywna opinia konserwatorska. W trakcie prowadzenia prac wspomniany odcinek ulicy będzie nieprzejezdny. Remont nawierzchni potrwa do 7 grudnia.

Pomysł, by ściąć kostkę - w celu jej wyrównania - i odpowiednio ją ułożyć, sprawdził się. Położenie zeszlifowanej kostki na ulicach wokół Starego Rynku to kompromis pomiędzy poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa, a utrzymaniem historycznego charakteru tego rejonu.

Tego samego rodzaju kostka została wbudowana w jezdnię ulicy Woźnej, Wodnej oraz części Ślusarskiej. Dzięki temu ulice te są przyjazne szczególnie dla rodziców z wózkami dziecięcymi, osób mających problemy z poruszaniem się, kobiet w szpilkach, czy wreszcie rowerzystów.  

W przyszłym roku bruk na kolejnych ulicach wokół Starego Rynku powinien zostać wymieniony. Ponad pół miliona otrzymał bowiem projekt "Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom" w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

ZDM, op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-05 10:21:03 213066 <![CDATA[Wyrównany bruk połozony jest już na ul. Wodnej, Woźnej i części Ślusarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125366,213066,show2.jpg 213064 <![CDATA[Wyrównany bruk połozony jest już na ul. Wodnej, Woźnej i części Ślusarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125366,213064,show2.jpg 213065 <![CDATA[Wyrównany bruk połozony jest już na ul. Wodnej, Woźnej i części Ślusarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125366,213065,show2.jpg 213063 <![CDATA[Wyrównany bruk połozony jest już na ul. Wodnej, Woźnej i części Ślusarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125366,213063,show2.jpg
125370 2018-11-05 08:54:59 Miejski program in vitro przynosi kolejne sukcesy. W ciągu 15 miesięcy jego działania aż 152 poznanianki zaszły w ciąże. Urodziło się już 71 dzieci, w tym 9 par bliźniąt.

]]>
Miejski program in vitro ruszył w sierpniu 2017 roku. Od tego czasu przeprowadzono już 286 pełnych procedur in vitro. Do 31 października 2018 urodziło się już 71 dzieci, a 152 kobiety zaszły w ciąże, z czego aż 21 poznanianek - w ciąże mnogie.

Aby skorzystać z programu, pary muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinny pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim i mieszkać na terenie Poznania. Muszą mieć udokumentowane wcześniejsze bezskuteczne leczenie niepłodności, a wiek kobiety powinien mieścić się w granicach 20-43 lata.

By uzyskać wsparcie z miejskiego budżetu, trzeba wypełnić wniosek i złożyć go w jednej z trzech placówek. Do wyboru są: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, InviMed  Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, oraz IVITA. Wszystkie wymagane dokumenty można znaleźć na stronie programu: http://www.poznan.pl/mim/main/o-programie,p,39580,39602.html

Jeśli para spełnia wymogi formalne i przejdzie kwalifikację medyczną, wybrana klinika lub szpital wystawia orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia. Następnie wniosek o wsparcie finansowe dla pary trafia do Urzędu Miasta Poznania. Dofinansowanie jest przyznawane według kolejności zgłoszeń.

Pary, które zakwalifikują się do programu, mogą liczyć na 5 tys. zł wsparcia - maksymalnie trzykrotnie (do trzech zabiegów). Mogą też starać się o trzykrotne dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka - pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko.

Program będzie działał do 2020 roku. Na jego realizację miasto przeznaczy 1,8 mln zł na każdy rok trwania programu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie programu: http://www.poznan.pl/mim/main/o-programie,p,39580,39602.html

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-05 16:47:50 213156 <![CDATA[Miejski program in vitro działa 15 miesięcy. Urodziło się już 71 dzieci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125370,213156,show2.jpg 213157 <![CDATA[Miejski program in vitro działa 15 miesięcy. Urodziło się już 71 dzieci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125370,213157,show2.jpg
125035 2018-10-25 15:32:50 Zespół Reprezentacyjny, Andrzej Stasiuk z Haydamakami, L.U.C., a także Mariusz Lubomski i Mirosław Czyżykiewicz gościnnie w spektaklu szczecińskiego Teatru Polskiego - to tylko niektóre z atrakcji tegorocznego festiwalu Frazy. Potrwa on od 2 do 6 listopada.

]]>
- Będziemy nadstawiać ucha na rozmaite brzmienia, odległe stylistyki muzyczne, głosy wielu pokoleń. Będziemy słuchać, jak Polskę widzieli i opisali artyści z innych epok oraz co mają do powiedzenia nam współcześni - mówi o tegorocznych Frazach Krzysztof Gajda, dyrektor artystyczny festiwalu.

W tym roku - poza tradycyjnym konkursem piosenki im. Jacka Kaczmarskiego i towarzyszącym mu występem Zespołu Reprezentacyjnego - czekają nas m.in. spektakl "Z piekła do piekła", a także koncerty. Zagrają: Haydamaky z Andrzejem Stasiukiem oraz L.U.C. i Bovska.

"Z piekła do piekła" to spektakl oparty na twórczości Jacka Kaczmarskiego. Jak opisują go twórcy, piosenki układają się w tu swoisty notatnik - czasami dziennik, czasami pamiętnik - opisujący losy ludzi, którzy urodzili się w kraju nad Wisłą. Całość składa się w słodką i gorzką zarazem opowieść o Polsce i Polakach.

Piosenki zaśpiewają aktorzy szczecińskiego Teatru Polskiego, ale też zaproszeni goście: Mirosław Czyżykiewicz i Mariusz Lubomski. Pierwszy z nich przed dekadą wykonał m.in. (i wydał na płycie, wspólnie z Jackiem Bączykiem i Hadrianem Tabęckim) cały program "Raj" tria Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński.

Zespół Reprezentacyjny to grupa działająca od 1983 roku, której artystyczny ton nadaje dziennikarz i iberysta, ale szerszej publiczności cały czas kojarzący się z Dudusiem z "Podróży za jeden uśmiech", Filip Łobodziński. Towarzyszy mu inny dziennikarz i prezenter informacyjny Jarosław Gugała, Marek Wojtczak, Tomasz Hernik oraz Marek Karlsbad,.  Większość ich utworów, to zgodnie z dzisiejszą nomenklaturą covery. Różnica jest jednak taka, że tłumaczenia są członków i przyjaciół Zespołu Reprezentacyjnego. Na koncertach można więc usłyszeć utwory Brassensa, Llacha, Nohavicy, Monty Pythona, Paola Contego, czy Boba Dylana.

Nie zapomniano również o najmłodszych. W sobotę w Bibliotece Raczyńskich odbędą się warsztaty, podczas których będzie można stworzyć własną piosenkę oraz spróbować przełożyć słowa na ruch.

Szczególnym wydarzeniem będzie koncert zespołu Haydamaky i Andrzeja Stasiuka, promujący płytę "Mickiewicz - Stasiuk - Haydamaky". Pomysł niby znany - zinterpretować współcześnie wielkiego poetę - jednak w tym wypadku jest wyjątkowy. Po pierwsze Ukraińcy, po drugie nieśpiewający wcześniej Stasiuk, po trzecie mickiewiczowski trzynastozgłoskowiec. Efektu tej mieszanki będzie można posłuchać w niedzielę.

W poniedziałek, 5 listopada, na Frazach wystąpi L.U.C., który zaprezentuje piosenki z płyty "Good L.UC,K.".  Gościem koncertu będzie Bovska.

Na koniec festiwalu Poznańska Scena Młodych przedstawi koncert/spektakl "Niepokorni" przywołujący piosenki z pamiętnej, jedynej edycji Festiwalu Piosenki Prawdziwej w 1981 roku. Na rynku pojawiają się płyty przypominające tamto szczególne wydarzenie, o którym mało kto dziś pamięta. Warto zatem wykorzystać szansę wysłuchania na żywo tamtych piosenek.

W dniach 5-6 listopada będzie można uczestniczyć w konferencji  naukowej "Polska w piosence (1989-2018)", podczas której naukowcy i badacze z ośrodków naukowych dyskutować będą o obrazach i przemianach Polski, widocznych w tekstach piosenek. Elementem konferencji będzie też spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem.

Wstęp na przesłuchania konkursowe, konferencję i program dziecięcy jest wolny. Koncerty festiwalowe w Auli Artis  - 15 / 10 zł

Szczegółowe informacje na stronie festiwalu: http://www.festiwalfrazy.pl/ oraz https://www.facebook.com/festiwalfrazy/

kultura.poznan.pl, RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-02 08:30:32 212746 <![CDATA[Jedną z gwiazd tegorocznych Fraz będzie Zespół Reprezentacyjny fot. fb wydarzenia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125035,212746,show2.jpg 212747 <![CDATA[Mirosław Czyżykiewicz wystąpi gościnnie w spetkaklu "Z piekła do piekła" fot. Włodzimierz Piątek]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125035,212747,show2.jpg 212748 <![CDATA[Andrzej Stasiuk w niedzielę wystąpi wspólnie z zespołem Haydamaky, a w poniedziałek na spotkaniu autorskim fot. fb wydarzenia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125035,212748,show2.jpg 212744 <![CDATA[Frazy - festiwal słowa w piosence potrwa od 2 do 6 listopada]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125035,212744,show2.jpg 212745 <![CDATA[Frazy - festiwal słowa w piosence potrwa od 2 do 6 listopada]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125035,212745,show2.jpg 212752 <![CDATA[Program festiwalu Frazy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125035,212752,show2.jpg
125333 2018-11-02 14:25:44 Czterdzieści cztery firmy i pracownie architektoniczne chcą zaprojektować nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu. Ostateczne wyniki konkursu mają być znane w kwietniu przyszłego roku. Będzie to pierwszy w powojennej historii Poznania budynek teatralny zbudowany od podstaw.

]]>
- Bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie konkursem. Zaproszenie wysłane przez Wydział Urbanistyki i Architektury do znanych na całym świecie pracowni architektonicznych dało efekt. Aż czternaście z czterdziestu czterech zgłoszeń, to aplikacje podmiotów spoza Polski. Przez najbliższe kilka miesięcy czekać nas będzie ciężka praca przy wyborze tej najlepszej koncepcji, która zostanie w kolejnych latach zrealizowana - mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Najwięcej zgłoszeń do udziału w konkursie przyszło z Polski, ale prawie 1/3 to firmy z zagranicy. Są wśród nich przedstawiciele: Chin, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Obecnie trwa proces weryfikacji zgłoszeń. Do 23 listopada wszyscy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się (lub nie) do dalszego udziału w konkursie. Przez kolejne kilka tygodni będzie czas na składanie pytań przez uczestników I etapu i udzielenie na nie przez organizatora konkursu odpowiedzi. Ostateczny termin na złożenie opisów wizji upływa 19 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Na 14 stycznia zaplanowano rozstrzygnięcie I etapu i zaproszenie wybranych uczestników do kolejnej fazy konkursu. Ostateczny termin na składanie prac wyznaczono na 26 marca 2019 roku. W pierwszej połowie kwietnia ogłoszone zostaną wyniki konkursu, podczas którego odbędzie się dyskusja i wystawa prac konkursowych.

FILM

Zdecydują fachowcy

Nad wyborem najlepszej pracy czuwać będzie sąd konkursowy. Do udziału w nim zaproszenie przyjęli architekci znani także szeroko poza granicami kraju: Janusz Lichocki (współwłaściciel międzynarodowego biura projektowego Epstein, które posiada swoje oddziały w Chicago, Nowym Yorku, Bukareszcie i Warszawie - w Polsce pracownia znana jest m. in. z powstającego zespołu budynków biurowych Mennica Legacy Tower w Warszawie), Wojciech Grabianowski (architekt, współwłaściciel pracowni RKW Architekture+ w Düsseldorfie znanej z zaprojektowania PGE-Arena w Gdańsku), Mariusz Napierała (scenograf ceniony przez teatry w całej Polsce), Bolesław Stelmach (architekt, Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej), Katarzyna Podlewska (architekt, Wydział Urbanistyki i Architektury), Krzysztof Frąckowiak (architekt, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów). W sądzie zasiądzie również Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków oraz Przemysław Kieliszewski - dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Na pulę nagród Miasto przeznaczyło 220 tys. zł. Zwycięzca I nagrody otrzyma 80 tys. zł oraz zaproszenie do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, za który przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 7 mln 300 tys. zł. Na budowę teatru Miasto Poznań planuje wydać w kolejnych latach 170 mln zł.

Nowy Muzyczny za 5 lat

Najnowocześniejszy teatr w Polsce zostanie wzniesiony na działce u zbiegu ul. Św. Marcin i Skośnej, w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Konkurs ma charakter międzynarodowy. Skierowany jest do zespołów składających się z architektów doświadczonych w zakresie realizacji podobnych obiektów. Oprócz wysokiej jakości architektury, organizatorzy konkursu oczekują nowoczesnych, funkcjonalnych i przyjaznych mieszkańcom rozwiązań wnętrz, technologii sceny i logistyki.

Budynek, w którym dziś mieści się Teatr Muzyczny, przy ul. Niezłomnych, nie należy do Miasta. Jest również za mały w stosunku do potrzeb.

Pierwsi widzowie powinni obejrzeć spektakle w nowym teatrze za około pięć lat.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-02 14:37:46 212975 <![CDATA[Nowa siedziba Teatru Muzycznego będzie mieścić się na działce u zbiegu ul. Św. Marcin i Skośna, w sąsiedztwie Akademii Muzycznej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125333,212975,show2.jpg 212976 <![CDATA[Położenie przyszłej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125333,212976,show2.jpg
125306 2018-11-02 08:25:29 Przestrzeń publiczna w Poznaniu jest dostępna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Doceniła to w swoim najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Poznań jest w nim miastem dobrych praktyk i wzorem dla innych miejscowości.

]]>
Poznań wypadł wzorowo w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. NIK przyjrzała się działaniom instytucji w całej Polsce. Wzięła pod lupę 5 urzędów marszałkowskich, i 24 urzędy miast i gmin i sprawdziła, czy ich pracownicy wiedzą, jakie są potrzeby i oczekiwania osób starszych i z niepełnosprawnościami. Zbadała też, czy w urzędach istnieją kompleksowe strategie dotyczące dostosowania przestrzeni publicznej i co dokładnie zostało zrobione, by seniorzy i osoby z ograniczoną sprawnością mogły funkcjonować bez przeszkód.

NIK podkreśliła, że wśród skontrolowanych samorządów Poznań jest jednym z nielicznych miast, które nie tylko prawidłowo rozpoznały potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale również wzięły pod uwagę opinie mieszkańców: dostosowanie przestrzeni publicznej konsultowano wielokrotnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentującymi interesy osób z różnymi niepełnosprawnościami.

NIK zauważyła również, że w Poznaniu funkcjonują: miejska rada seniorów, komisja dialogu obywatelskiego oraz miejska społeczna rada do spraw osób z niepełnosprawnościami. Każda z nich działa na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców Poznania.

- Możemy być dumni z takiej opinii, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia - mówi Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami - Zaowocowała ścisła współpraca z członkami Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z organizacjami pozarządowymi, które z ogromnym zaangażowaniem włączyły się w  opiniowanie projektów, w stworzenie standardów dostępności i sprawdzanie dostępności budynków, chodników, przejść dla pieszych oraz usług. Dzięki wspólnej pracy możemy teraz być przykładem.

Poznań wzorem dla polskich miast

Z raportu NIK wynika, że w większości kontrolowanych urzędów nie było szkoleń dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poznań był wśród chlubnych wyjątków. Pracownicy poznańskiego urzędu miasta nie tylko przechodzą szkolenia z zakresu obsługi klientów niepełnosprawnych, ale i biorą udział w licznych warsztatach dotyczących uniwersalnego planowania przestrzeni publicznej.

85 proc. skontrolowanych przez NIK gmin nie opracowało standardów dostępności dla przestrzeni publicznej. Poznań znów może być wzorem dla innych - miasto ma gotowe wytyczne, opracowane w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania. Uwzględniają one potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.

W Poznaniu zadbano również o kompleksową strategię poprawy dostępności przestrzeni publicznej. Ujęto ją w miejskiej strategii polityki społecznej, strategii rozwoju miasta, i w licznych innych dokumentach.

Stolica Wielkopolski dba nie tylko o przystosowanie obiektów użyteczności publicznej, ale również o poprawę warunków mieszkaniowych i dostępność komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Poznań był pierwszym dużym miastem w Polsce, które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy. Obecnie wszystkie autobusy jeżdżące liniowo są niskopodłogowe, a tabor tramwajowy systematycznie jest wymieniany. W grudniu 2012 tylko 36 proc. pociągów było niskopodłogowych, teraz jest ich już ponad 57 proc.

Poznań - miasto równych szans

Aby sprawdzić skuteczność wprowadzonych w mieście rozwiązań dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, w 2016 i 2017 roku w Poznaniu przeprowadzano systematyczny audyt m.in. przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, miejskich jednostek kultury i obiektów sportowych. Sprawdzano też dostępność stron internetowych. W działania te były zaangażowane osoby starsze i niepełnosprawne. Wynik audytu posłużyły m.in. do stworzenia mapy miejsc dostępnych oraz miejsc, w których nadal występowały bariery dla osób o ograniczonej sprawności.

Raport NIK sporo uwagi poświęca również przygotowaniu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Jako dobry przykład NIK wskazuje poznański Zespół Szkół Specjalnych nr 101 i Bramę Poznania. W szkolnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono wprost, że nauczyciele podczas ewakuacji powinni dostosować komunikaty do możliwości uczniów: polecenia powinny być krótkie i proste, w razie potrzeby również w języku migowym. Wskazano również bezpieczne techniki przenoszenia osób na wózku i techniki asekuracji. Z kolei w procedurach ewakuacji Bramy Poznania przewidziano każdorazowe wyznaczanie opiekunów-liderów, którzy wyprowadzą z obiektu osoby z niepełnosprawnościami.

Więcej o przystosowaniu przestrzeni publicznej Poznania dla osób z ograniczoną sprawnością można przeczytać tutaj: http://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-miasto-bez-barier,120126.html

Raport NIK i jego streszczenie (z tłumaczeniem na język migowy) można znaleźć tutaj:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/miejsca-powszechnie-dostepne-wciaz-niedostepne.html

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-02 11:06:07 212941 <![CDATA[Przestrzeń publiczna w Poznaniu jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125306,212941,show2.jpg 212939 <![CDATA[W Poznaniu osoby z niepełnosprawnościami mają wpływ na to, jak będzie wyglądała przestrzeń publiczna]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125306,212939,show2.jpg 212940 <![CDATA[Autobusy i tramwaje są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125306,212940,show2.jpg
125279 2018-10-31 15:15:13 W Poznaniu działa już szlak Królewsko-Cesarski. Miejska Pracownia Urbanistyczna proponuje, aby w ramach wizji zagospodarowania Wolnych Torów pojawiła się kolejna atrakcja turystyczna - Szlak Pozytywistyczny.

]]>
Nowa trasa turystyczna nawiązuje do motywu pracy organicznej. Pozwoli wyeksponować miejsca związane z rozwojem przemysłowym XIX-wiecznego Poznania. Szlak prowadzić będzie przez historyczne dzielnice miasta. Na jego trasie pojawiają się głównie obiekty poprzemysłowe, takie jak: Modena, dawna zajezdnia MPK, Stary Browar, Gazownia, Rzeźnia czy Elektrociepłownia Garbary.

Przebieg szlaku ma także wzmocnić rangę rynków: Jeżyckiego, Łazarskiego, Wildeckiego i Bernardyńskiego oraz ożywić ulice: Kraszewskiego, Głogowską, Górna Wilda i Garbary.

Długość nowego traktu wynosi około 8 kilometrów. Trasę można przejść pieszo lub skorzystać z dwóch kółek, np. z Poznańskiego Roweru Miejskiego, którego kilka stacji znajduje się w pobliżu.

Aby móc w pełni zrealizować planowaną trasę, zachowując jej ciągłość, niezbędna jest realizacja zielonej kładki nad torami kolejowymi, łączącej Wildę i Łazarz. Takie rozwiązanie zaproponowane zostało w projekcie nowej dzielnicy Wolne Tory.

Kolejną atrakcją na trasie Szlaku Pozytywistycznego mogłaby stać się m.in. dawna hala napraw parowozów o konstrukcji nitowej, która znajduje się na terenie Wolnych Torów. Podczas procesu projektowego, jednym z pomysłów na zaadaptowanie tego budynku pod nową funkcję było stworzenie w jej wnętrzu muzeum nauki i techniki NIT.

AJ/MPU

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-31 15:21:28 212872 <![CDATA[Szlak Pozytywistyczny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125279,212872,show2.jpg 212873 <![CDATA[Propozycja zagospodarowania terenu Wolnych Torów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125279,212873,show2.jpg 212876 <![CDATA[Wnętrze dawnej hali napraw parowozów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125279,212876,show2.jpg 212880 <![CDATA[Dawna hala napraw parowozów - proponowana koncepcja zagospodarowania/wizualizacja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125279,212880,show2.jpg
125307 2018-11-02 08:25:38 Poznań bierze udział w akcji Czytaj PL - "Upoluj swoją książkę". W piątek (2 listopada) w mieście pojawiło się niemal 40 plakatów, dzięki którym można za darmo pobrać 12 bestsellerowych ebooków i audiobooków. Do akcji przyłączyły się też poznańskie szkoły.

]]>
"Czytaj PL" to największa w Polsce akcja promująca czytanie. Jej ideą jest bezpłatne wypożyczanie bestsellerowych ebooków i audiobooków. Poznań jest jednym z 14 oficjalnych partnerów inicjatywy, do której przyłączyło się już ponad 500 miejscowości z całej Polski.

By wziąć udział w akcji, należy pobrać aplikację mobilną Woblink (można ją znaleźć w Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woblink.reader lub w App Store: https://itunes.apple.com/pl/app/woblink/id397088621?l=pl&mt=8). Następnie wystarczy zeskanować kod QR, który znajduje się na plakacie zapowiadającym wydarzenie. Plakaty wiszą na citylightach w całym Poznaniu (ich dokładne rozmieszczenie można znaleźć na mapce na stronie organizatora: www.czytajPL.pl)

Kod jest kluczem do wirtualnej biblioteki i pozwala na pobranie ebooków i audiobooków z udostępnionej listy. Na ich przeczytanie i odsłuchanie jest 30 dni - wydarzenie kończy się 30 listopada.

Na liście książek znajduje się 12 bestsellerów. Są wśród nich "Opowiadania bizarne" Olgi Tokarczuk, nagrodzonej niedawno prestiżową Man Booker International Prize, czy "Komeda. Osobiste życie jazzu" Magdaleny Grzebałkowskiej - jedna z najgłośniejszych wydanych ostatnio biografii. Na fanów kryminału czekają powieści Remigiusza Mroza i Wojciecha Chmielarza, a miłośnicy literatury kobiecej będą mogli za darmo przeczytać "Okruch" Anny Ficner-Ogonowskiej. Dla nastolatków przygotowano pierwszy tom "Zwiadowców" Johna Flanagana.

Kampanię Czytaj PL uzupełnia akcja "Upoluj swoją książkę", dzięki której uczniowie poznańskich szkół mogą wypożyczyć książkę podczas pięciominutowej przerwy na korytarzu szkolnym. Wystarczą do tego smartfon i aplikacja.

Akcja organizowana jest przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz platformę Woblink.com. Partnerem strategicznym jest Instytut Książki.

Lista dostępnych książek:

1. Olga Tokarczuk "Opowiadania bizarne"

2. Magdalena Grzebałkowska "Komeda. Osobiste życie jazzu"

3. Christophe Galfard "Wszechświat w twojej dłoni"

4. Anna Brzezińska "Córki Wawelu"

5. Wojciech Chmielarz "Cienie"

6. Anna Ficner-Ogonowska "Okruch"

7. Remigiusz Mróz "Hashtag"

8. Mark Bowden "Polowanie na Escobara"

9. Joanna Jax "Zemsta i przebaczenie"

10. Reni Eddo-Lodge "Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry"

11. Ariely Dan "Potęga irracjonalności"

12. John Flanagan "Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu"

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-02 15:04:08 212977 <![CDATA[Na liście książek znajduje się 12 bestsellerów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125307,212977,show2.jpg 212978 <![CDATA[Na liście książek znajduje się 12 bestsellerów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125307,212978,show2.jpg
125304 2018-11-02 08:25:13 Ogłoszono przetarg na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej. Oprócz powiększenia budynku powstaną też nowe pomieszczenia, w których mieścić się będzie filia Biblioteki Raczyńskich.

]]>
Budynek szkoły został zbudowany w latach 80. ubiegłego wieku. Później dobudowany został pawilon przedszkolny. Rosnące potrzeby lokalowe szkoły to efekt dynamicznego rozwoju osiedla Podolany i powstających w okolicy nowych domów i osiedli mieszkaniowych. Szkole potrzeba nowych sal oraz auli odpowiedniej do wielkości placówki. Ważny jest również komfort i bezpieczeństwo uczniów i przedszkolaków.

Projekt budowlano-wykonawczy ma powstać w oparciu o koncepcję rozbudowy szkoły opracowaną przez Śniadek+Śniadek Architekci. Zakłada ona m.in. budowę samodzielnego pawilonu szkolnego (budynek B), który ze względu na ograniczenie terenu wynikające z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewni potrzebną szkole dodatkową przestrzeń. Pawilon  położony będzie na wprost nowego wejścia do głównego budynku szkoły. Pomiędzy zaplanowano ciekawą urbanistycznie przestrzeń szkolnego placu-dziedzińca z zielenią oraz drewnianymi tarasami służącymi rekreacji.

W pawilonie przewidziano wielofunkcyjną aulę, 3 sale spotkań oraz czasową przestrzeń dla przedszkola na czas budowy, w której docelowo znajdować się będzie filia Biblioteki Raczyńskich, działająca obecnie w podziemiu szkoły. Budynek uzupełniono o niezbędne pomieszczenia zaplecza sanitarnego i technicznego.

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie obecny budynek szkoły. Nadbudowane zostaną kondygnacje nad parterową częścią budynku istniejącej szkoły, w którym mieści się obecnie przedszkole. Rozbudowa w kierunku południowym zapewni 12 dodatkowych sal lekcyjnych z niezbędną komunikacją i zapleczem socjalnym na 1 i 2 piętrze. Na rozbudowanym parterze powstanie dodatkowa przestrzeń dla przedszkola, gdzie będzie dodatkowa sala dla 25 dzieci, gabinet psychologa, zmywalnia, toaleta i gabinet dyrektora z sekretariatem.

Szkoła zyska także nowe, główne wejście z poziomu parteru z przestronną klatką schodową łączącą nadziemne kondygnacje budynku, dyżurką i windą. Takie rozwiązanie zapewni wygodny dostęp do budynku wszystkim osobom, także starszym, niepełnosprawnym czy poruszającym się z wózkami lub małymi dziećmi.

Ze względów organizacyjnych zakładane prace mają zostać podzielone na etapy. W ramach pierwszego wybudowany zostanie pawilon (budynek B). Po jego zbudowaniu przeniesie się do niego przedszkole. Pomieszczenia mają być wykonane tak, by zapewnić minimalne koszty demontażu ścian i przystosowania obiektu do potrzeb filii Biblioteki Raczyńskich. W drugim etapie nastąpi nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkolnego.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-02 14:57:45 212967 <![CDATA[Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez Śniadek+Śniadek Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125304,212967,show2.jpg 212968 <![CDATA[Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez Śniadek+Śniadek Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125304,212968,show2.jpg 212969 <![CDATA[Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez Śniadek+Śniadek Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125304,212969,show2.jpg 212970 <![CDATA[Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez Śniadek+Śniadek Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125304,212970,show2.jpg 212971 <![CDATA[Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez Śniadek+Śniadek Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125304,212971,show2.jpg 212972 <![CDATA[Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez Śniadek+Śniadek Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125304,212972,show2.jpg 212973 <![CDATA[Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez Śniadek+Śniadek Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125304,212973,show2.jpg
125037 2018-10-25 15:33:23 Dzisiaj dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku, w pobliżu poznańskich cmentarzy wprowadzone są zmiany w organizacji ruchu - mają one ułatwić dojazd do nekropolii i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Służby drogowe apelują, by zwracać uwagę na oznakowanie.

]]>
W okolicy 1 listopada groby swoich bliskich odwiedzą tysiące osób, również te, mające problemy z poruszaniem się. Dla nich będzie możliwość podjechania blisko grobu. Wjazd na cmentarz Miłostowo będzie od strony ul. Gnieźnieńskiej, natomiast wyjazd z cmentarza odbywał się będzie ulicą Kępa. W przypadku cmentarza na Junikowie zarówno wjazd, jak i wyjazd możliwy będzie od ul. Grunwaldzkiej (od strony pętli tramwajowo-autobusowej).

Harmonogram wjazdów na cmentarze:

- 27 października (sobota) będzie możliwy wjazd w godzinach od 8:00 do 13:00,

- 29 października (poniedziałek) będzie możliwy wjazd w godzinach od 7:00 do 15:00,

- 30 i 31 października (wtorek i środa) brak możliwości wjazdu,

- 1 listopada (czwartek) - dzień Wszystkich Świętych - brak możliwości wjazdu,

- 2 listopada (piątek) będzie możliwy wjazd w godzinach od 7:00 do 15:00,

- 3 listopada (sobota) będzie możliwy wjazd w godzinach od 8:00 do 13:00.

W okolicy Wszystkich Świętych wokół cmentarzy usytuowanych jest wiele stoisk handlowych, w szczególności przy głównych wejściach oraz furtkach. Straż Miejska w okresie Wszystkich Świętych patrolować będzie tereny przycmentarne pod kątem prowadzonej działalności przez handlujących.

- Przypadki tarasowania wejść na cmentarze w związku odbywającym się handlem,będzie można zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej bądź pracownikowi biura cmentarnego, który niezwłocznie przekaże taką informację odpowiednim służbom - mówi Maciej Dźwig, dyrektor Usług Komunalnych. - Zachęcamy też do tego, by wykorzystać wizytę na cmentarzu do sprawdzenia, czy groby są opłacone. Nasze biura będą czynne 1 listopada w godz. 8-13.

Organizacja ruchu

Na ulicach w pobliżu większości cmentarzy prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godz. Niektóre z tych zmian obowiązywały już w weekend 27-28 października, większość zakończy się 4 listopada.

By usprawnić ruch samochodów na wąskich ulicach wokół niektórych cmentarzy wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. W związku z wprowadzeniem w niektórych miejscach zakazu ruchu samochodów ciężarowych wyznaczone zostaną objazdy dla tych pojazdów. Będą dodatkowe miejsca parkingowe - na lewych pasach ruchu i w pasach rozdziału jezdni (Górczyn, Miłostowo, św. Antoniego, ul. Grunwaldzka) lub na poboczach ulic (ul. Lutycka, ul. Szczawnicka, ul. Morasko).

Policjanci pełniący w tych dniach służbę w rejonie cmentarzy będą mogli w razie potrzeby wprowadzać dodatkowe zmiany w organizacji ruchu  - w szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Cmentarnej i Owczej na Junikowie.

Mundurowi, poza tym że mają utrzymać płynność ruchu i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców, będą też kontrolować kierowców pod kątem respektowania wszystkich zmian organizacji ruchu, które zostaną wprowadzone. Można się zatem spodziewać policjantów z radarami, którzy będą sprawdzali, czy kierowcy zachowują odpowiednią prędkość.

- Prawie wszędzie w pobliżu cmentarzy zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, prosimy więc o zwracanie uwagi na to, co będą pokazywać policjanci i gdzie będą kierować samochody, jeśli jakaś ulica będzie zatłoczona - mówi kom. Przemysław Kusik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. - By było bezpieczniej, razem z miejskim inżynierem ruchu wprowadziliśmy kilka modyfikacji. Na Miłostowie wyznaczyliśmy miejsca parkingowe typu "wysadź i jedź". Będą one w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na cmentarz, będzie więc można podjechać, zatrzymać na chwilę auto, wysadzić osoby, które mają problemy z poruszaniem się i odjechać, by znaleźć docelowe miejsce parkingowe.

Przy cmentarzu na Miłostowie uruchomione zostanie też dodatkowe przejście dla pieszych - na wysokości pętli tramwajowej. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości, by ruch odbywał się płynnie, ale bezpiecznie.

Na Junikowie po lewej stronie ul. Cmentarnej, przy ogrodzeniu cmentarza - czyli tam, gdzie w dniu Wszystkich Świętych jest najwięcej pieszych - nie będzie możliwości parkowania. Chodzi o to, by piesi - w tym również matki z dziećmi w wózkach - mogli poruszać się bez problemów i bezpiecznie.

- Przy wszystkich większych cmentarzach wprowadzamy dodatkowe miejsca parkingowe - podkreśla Łukasz Dondajewski, miejski inżynier ruchu. - Na Junikowie będą one m.in. na ul. Grunwaldzkiej, na Miłostowie - na ul. Warszawskiej i Gnieźnieńskiej, na Górczynie - na ul. Arciszewskiego i Ściegiennego.

Zmiany w komunikacji publicznej

Zmienione będzie funkcjonowanie komunikacji już w weekend poprzedzający 1 listopada, czyli 27/28 października. Będą wzmocnione i wydłużone linie tramwajowe dojeżdżające do cmentarzy na Junikowie i Miłostowie.  

Największe zmiany będą we Wszystkich Świętych. Uruchomione zostaną cztery dodatkowe linie tramwajowe - 31, 32, 33 i 34, które połączą odpowiednio: Junikowo z Miłostowem, Piątkowo z Miłostowem, Junikowo z Miłostowem oraz Rataje z Miłostowem. Zwiększona również zostanie częstotliwość kursowania pozostałych tramwajów dojeżdżających do cmentarzy. Na Miłostowo dojeżdżać będzie 35 tramwajów w ciągu godziny, a na Junikowo - 40.

W dniu Wszystkich Świętych komunikacja miejska i podmiejska jeździć będzie według świątecznego rozkładu jazdy (tylko autobusy linii nr 690 będą kursować według roboczego rozkładu jazdy). Przez cały dzień linie nr 6 i 15 będą wydłużone do Junikowa, linia nr 7 zamiast do Zawad skierowana zostanie do Miłostowa. Do Miłostowa przez cały dzień będzie wydłużona też linia nr 13. Linie nr 1, 6, 7, 8, 13 i 15  kursować będą częściej. Uruchomiony też zostanie specjalny autobus (linia nr 113), który kursować będzie na trasie: Rondo Śródka - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska/Cmentarz - Bałtycka - Gdyńska - Główna - Podwale - Zawady - Rondo Śródka (1 listopada kursy odbywać się będą co 10 minut).

Szczegółowe informacje na temat zmian komunikacji publicznej w związku z Wszystkimi Świętymi można znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl

RB/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-01 10:18:08 212386 <![CDATA[W okolicach dnia Wszystkich Świętych zmieni się organizacja ruchu przy poznańskich cmentarzach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212386,show2.jpg 212247 <![CDATA[Organizacja ruchu na Junikowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212247,show2.jpg 212248 <![CDATA[Organizacja ruchu na Junikowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212248,show2.jpg 212251 <![CDATA[Organizacja ruchu na Miłostowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212251,show2.jpg 212252 <![CDATA[Organizacja ruchu - ul. Lutycka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212252,show2.jpg 212253 <![CDATA[Organizacja ruchu - ul. Lutycka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212253,show2.jpg 212254 <![CDATA[Organizacja ruchu na Górczynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212254,show2.jpg 212255 <![CDATA[Organizacja ruchu na Górczynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212255,show2.jpg 212256 <![CDATA[Organizacja ruchu przy Jasnej Roli]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212256,show2.jpg 212257 <![CDATA[Organizacja ruchu przy Wiśniowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212257,show2.jpg 212258 <![CDATA[Organizacja ruchu przy Nowinie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212258,show2.jpg 212259 <![CDATA[Organizacja ruchu przy Św. Antoniego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212259,show2.jpg 212260 <![CDATA[Organizacja ruchu na Morasku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125037,212260,show2.jpg
124623 2018-10-17 09:54:01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej plaży i kąpieliska nad jeziorem Maltańskim. Zgłoszenia można składać do 11 listopada.

]]>
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji zagospodarowania obszaru kąpieliska i plaży miejskiej nad Jeziorem Maltańskim. Przestrzeń ta ma służyć rekreacji i umożliwić mieszkańcom Poznania aktywny wypoczynek.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, pod uwagę brane będą względy kompozycyjno-przestrzenne i funkcjonalno-użytkowe. Koncepcja zagospodarowania powinna uwzględniać uwarunkowania krajobrazowe oraz ideę kompleksu rekreacyjnego.

Konkurs jest otwarty i będzie się składał z dwóch etapów. Zgłoszenia do udziału można przesyłać do 11 listopada, za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://mwypusz.wixsite.com/website-9.

Ze zgłoszonych uczestników Sąd Konkursowy wybierze 4 zespoły projektowe, które zostaną zaproszone do II etapu (do 19 listopada). Ich zdaniem będzie przygotowanie pracy konkursowej w formie jednej planszy projektowej oraz 10-minutowej prezentacji multimedialnej (do 14 grudnia). Prezentacja prac konkursowych odbędzie się 17 grudnia. Ogłoszenie wyników oraz dyskusję pokonkursową, połączoną z otwarciem wystawy prac zaplanowano na 19 grudnia.

Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie realizacyjny. Dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu dalszych opracowań projektowych. Zespoły zakwalifikowane do II etapu otrzymają zwrot kosztów udziału w konkursie.

Ponadto każdy z czterech uczestników zaproszonych do II etapu, za uczestnictwo w konkursie i wykonanie pracy konkursowej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2500 zł (netto).

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej konkursu: www.malta-konkurs.pl.

AJ/POSiR

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-31 13:39:21 212853 <![CDATA[Kąpielisko nad jeziorem Maltańskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124623,212853,show2.jpg 212854 <![CDATA[Obszar objęty konkursem]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124623,212854,show2.jpg 212855 <![CDATA[Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 11 listopada]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124623,212855,show2.jpg
125168 2018-10-30 10:06:08 Specjalna aplikacja przygotowana przez miasto pozwoli znaleźć grób na cmentarzu. W dniu Wszystkich Świętych pomoże szczególnie tym, którzy nie wiedzą lub nie pamiętają, gdzie leżą ich bliscy.

]]>
Wyszukiwarkę grobów można znaleźć na stronie internetowej: poznan.pl/cmentarze. Pomoże ona wszystkim poznaniakom, którzy nie pamiętają dokładnej lokalizacji mogiły. Przyda się też osobom spoza Poznania, które przyjeżdżają do miasta po wielu latach, by odwiedzić bliskich na cmentarzu. Aplikacja połączona jest z mapami cmentarzy, dzięki czemu pozwala wyznaczyć i wydrukować plan dojścia do wybranego miejsca.

Jak znaleźć informacje o grobie? Po kliknięciu w zakładkę "Wyszukiwarka" pojawia się formularz, w którym trzeba umieścić dane potrzebne do znalezienia grobu: imię lub nazwisko, lub datę pogrzebu. Wystarczy podać dowolne kryteria z tej listy - np. samo nazwisko, lub fragment daty, ale wtedy lista znalezionych nazwisk będzie odpowiednio dłuższa. Jeśli będzie dłuższa niż 100 osób, system wyświetli odpowiedni komunikat z informacją o konieczności zawężenia kryteriów (np. dodania daty pogrzebu). By ułatwić odnalezienie właściwej osoby, system prezentuje również datę urodzenia.

Gdy wyszukiwarka znajdzie dane, które odpowiadają wpisanym kryteriom, wyświetli informacje o mogile: podpowie, czy to grób pojedynczy czy rodzinny i ile osób jest w nim pochowanych.

W wyjątkowych przypadkach mogą się zdarzyć, że informacja o grobie nie zostanie wyświetlona. Jeśli tak się stanie, wówczas przy wynikach wyszukiwania pojawią się dane kontaktowe - np. numer telefonu lub adres e-mail, pod którym można zgłosić błąd.

Projekt jest otwarty - ciągle będzie rozwijany, a wyszukiwarka uzupełniana o nowe funkcje. Dane o pochówkach są aktualizowane cztery razy w roku, pod koniec stycznia, kwietnia, lipca i października. Wyszukiwarka obejmuje 23 nekropolie z terenu Poznania, w tym największe cmentarze komunalne (Junikowo i Miłostowo), Cmentarz Górczyński, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan oraz wszystkie miejsca pochówku na Cytadeli. W tym roku wyszukiwarka została uzupełniona o cmentarz na Głuszynie.

Dane i zasoby wyszukiwarki mogił są też dostępne w  aplikacji "Sakralny Poznań" (dla systemu operacyjnego Android), którą można pobrać z platformy Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appchance.graves&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcHBjaGFuY2UuZ3JhdmVzIl0.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-11-01 10:18:41 212762 <![CDATA[Wyszukiwarka obejmuje najważniejsze cmentarze Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125168,212762,show2.jpg
125011 2018-10-25 11:35:31 Hiszpańskie konsorcjum Aldesa zaprojektuje i wybuduje układ komunikacyjny w rejonie ronda Rataje. Inwestycja ma potrwać 30 miesięcy od podpisania umowy. Rondo Rataje będzie gotowe w 2021 roku.

]]>
Oferta konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy przebudowy ronda Rataje i ulic do niego przyległych. Dokonanie wyboru wykonawcy było możliwe po zwiększeniu na sesji Rady Miasta we wrześniu budżetu przeznaczonego na ten cel. Wcześniej inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oferta zwycięskiego konsorcjum opiewała na ponad 138 mln zł. Drugi z uczestników przetargu wycenił to zadanie na ponad 212 mln zł.

Inwestycja pn. "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu" realizowana będzie w trybie "projektuj i buduj". Swoim zakresem obejmuje m.in. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego. Projekty wraz z pozwoleniem na budowę powinny być gotowe po maksymalnie 15 miesiącach od podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają kolejne 15 miesięcy. Zakończenie całości zadania przewidywane jest na drugą połowę roku 2021.

Do zadań wykonawcy należeć będzie przebudowa i budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oraz wydzielonego, cichego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego (na odcinku od ul. Serafitek do ronda Rataje), na ul. Jana Pawła II (na odcinku od ul. Kórnickiej do ronda) oraz ul. Ludwika Zamenhofa (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda).

Na rondzie Rataje nie tylko wymienione zostanie torowisko i konstrukcja jezdni, lecz również dobudowane będą dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających. Przewidywana jest przebudowa istniejących peronów przystankowych, połączona z ich wydłużeniem i budową nowych. Przebudowane i rozbudowane zostanie oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny, kanalizacja teletechniczna i sygnalizacja świetlna. Również dworzec Rataje będzie zmodernizowany.

Zanim umowa z wykonawcą będzie mogła zostać podpisana - ze względu na wysoką wartość szacunkową zamówienia i fakt współfinansowania tej inwestycji z środków Unii Europejskiej - dokumenty przetargowe poddane zostaną obligatoryjnej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

PIM, op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-31 13:45:32 212856 <![CDATA[Rondo Rataje zostanie przebudowane do 2021 roku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125011,212856,show2.jpg 212857 <![CDATA[Rondo Rataje zostanie przebudowane do 2021 roku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125011,212857,show2.jpg
125032 2018-10-25 15:31:24 W najbliższych dniach prognozowane są podwyższone wartości stężeń pyłów drobnych PM10, pomimo zapowiadanych bardzo wysokich temperatur, jak na tą porę roku. Pył ten jest pyłem mineralnym i nie pochodzi ze spalania paliw stałych. Tym razem jest on nawiewany znad Sahary i przemieszcza się wraz z ciepłymi masami powietrza z basenu śródziemnomorskiego przez Polskę, aż do północnej Europy.

]]>
Prognozy przemieszczania się pyłów znad Sahary można obserwować na stronie "Atmosfera dla Poznania", http://www.poznan.pl/powietrze/. Są one opracowywane i udostępniane przez Centralny Instytut Meteorologii i Geodynamiki (ZAMG) z Wiednia.

Nad Europejskim Obszarem Synoptycznym rozpoczął się proces przekształcania w polu ciśnienia, który prowadzi do zmiany cyrkulacji z północnej na południkową. Nad Oceanem  Atlantyckim utworzyła się silna blokada wyżowa, od Wysp Azorskich po Morze Norweskie. Sprzyja ona pogłębianiu się zatoki niżu skandynawskiego, obejmującej basen śródziemnomorski, co powoduje z jednej strony intensywny napływ chłodnego powietrza na południe Europy, a jednocześnie wynoszenie ciepłego powietrza nad środkową i nawet północną część kontynentu, w tym Polskę.

W perspektywie kilku najbliższych dni utworzy się charakterystyczny korytarz do napływu bardzo ciepłego powietrza z kierunku południowego oraz południowo-wschodniego. Wraz z ciepłym powietrzem nawiewane będą pyły znad Sahary. (Źródło: www.fanipogody.pl).

WOŚ/MN

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-30 11:20:33 212703 <![CDATA[Wraz z ciepłym powietrzem dotrze nad Polskę pył znad Sahary/ Google Maps]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125032,212703,show2.jpg 212704 <![CDATA[Przemieszczanie się tych pyłów znad Sahary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125032,212704,show2.jpg 212705 <![CDATA[Przemieszczanie się tych pyłów znad Sahary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125032,212705,show2.jpg 212707 <![CDATA[Przemieszczanie się tych pyłów znad Sahary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125032,212707,show2.jpg 212708 <![CDATA[Przemieszczanie się tych pyłów znad Sahary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125032,212708,show2.jpg 212709 <![CDATA[Przemieszczanie się tych pyłów znad Sahary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125032,212709,show2.jpg 212710 <![CDATA[Przemieszczanie się tych pyłów znad Sahary]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125032,212710,show2.jpg
125170 2018-10-30 10:06:26 Plażojada, walka ze smogiem, zajęcia dla młodzieży i seniorów - znamy już wyniki Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Listę 30 zwycięskich projektów ogłoszono we wtorek wieczorem podczas uroczystej gali w Urzędzie Miasta.

]]>
Tegoroczna edycja PBO jest rekordowa. Po raz pierwszy do puli trafiło aż 20 milionów zł - 6 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na finansowanie projektów ogólnomiejskich, a 14 mln zł na projekty rejonowe. Wyjątkowo duża była też liczba zgłoszonych w tym roku wniosków: aż 425. Po ich weryfikacji na liście do głosowania znalazło się 259 projektów (55 ogólnomiejskich i 204 rejonowych). To o niemal 100 projektów więcej, niż w poprzedniej edycji. Nie zawiedli również poznaniacy - w tej edycji oddano największą liczbę elektronicznych kart do głosowania w całej historii PBO. W sumie zagłosowało aż 55 631 mieszkańców Poznania.

- Dziękuje wszystkim za udział w tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Gratuluję zwycięzcom, bo jest czego gratulować. Mam nadzieję, że co roku będziemy bić rekordy w zakresie tego budżetu - mówił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Wśród propozycji ogólnomiejskich najwięcej, bo prawie 6 tys. głosów, zebrał pomysł darmowych zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych, czyli projekt "Trener Osiedlowy. Trener Senioralny. Trener Przedszkolaka". Dzięki PBO pomysł realizowany jest już od kilku lat.

- Wiele trzeba mieć w sobie odwagi jako władze miasta, żeby oddać głos mieszkańcom. To my wybieramy projekty, które są realizowane. To jest wspaniałe. Jestem wzruszony, że po raz piąty mogę powiedzieć 3 tysiącom seniorów i 6 tysiącom dzieciaków, którzy co roku uczestniczą w tych zajęciach, że będą one kontynuowane. Bardzo dziękuje za wszystkie oddane głosy - mówił Szymon Rakowski z Fundacji na rzecz AWF, autor zwycięskiego projektu.

- Poznański Budżet Obywatelski to dla nas pewnego rodzaju referendum. Odpowiedź na pytanie, czego oczekują mieszkańcy Poznania. Staramy się z tego budżetu wyciągać wnioski. Rozmawiałem przed chwilą z przewodniczącym Rady Miasta Poznania, Grzegorzem Ganowiczem. Uznaliśmy, że projekt "Trener Osiedlowy", który co roku wygrywa w PBO, czas przenieść do budżetu miasta Poznania - powiedział Jacek Jaśkowiak. Po jego słowach na sali rozległy się gromkie brawa.

Drugie miejsce w kategorii projektów ogólnomiejskich zajął projekt "Skończmy ze smogiem w Poznaniu", zakładający wzmożone patrole strażników miejskich, także za pomocą dronów antysmogowych oraz wymianę pieców w miejskim zasobie lokalowym. Poznaniacy docenili również pomysł Plażojada 2, czyli dalszej rewitalizacji plaż miejskich nad Jeziorami - Kierskim, Strzeszyńskim i Rusałka, rozpoczętej w ramach PBO 2016. Projekt ten zajął trzecie miejsce.

Wśród propozycji rejonowych znalazły się różnorodne projekty. Za pieniądze z tegorocznego PBO powstaną m.in. centra sportu i rekreacji, place zabaw, ułatwienia dla rowerzystów i pieszych. Rewitalizacja czeka Fort 4a i Fort Winiary na Cytadeli. Wybieg z laguną zyska natomiast mrówkojad Escado, mieszkający w Nowym Zoo.

Zwycięskie propozycje zostaną wpisane do budżetu miejskiego na 2019 rok. Szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj: https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/voting

Podczas gali wręczono też nagrody zwycięzcom Konkursu Fotograficznego PBO19. Pierwsze miejsce zajęła prezentacja Filipa Biegańskiego z Gimnazjum nr 5 pt. "Miasto tworzą mieszkańcy", drugie - Bartosza Barszcza z Zespołu Szkół Komunikacji pt. "Moje miasto przyjazne dla niewidomych", a trzecie - Franciszka Nawrockiego ze Szkoły Podstawowej nr 17 pt. "Park Sołacki, plac zabaw w detalach".

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-31 12:06:22 212779 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212779,show2.jpg 212780 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212780,show2.jpg 212782 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212782,show2.jpg 212783 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212783,show2.jpg 212787 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212787,show2.jpg 212785 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212785,show2.jpg 212788 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212788,show2.jpg 212789 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212789,show2.jpg 212791 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212791,show2.jpg 212790 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212790,show2.jpg 212793 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212793,show2.jpg 212794 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212794,show2.jpg 212795 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212795,show2.jpg 212796 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212796,show2.jpg 212797 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212797,show2.jpg 212798 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212798,show2.jpg 212800 <![CDATA[Gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125170,212800,show2.jpg
125167 2018-10-30 10:06:00 Trwają przygotowania do setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pomnik Powstańców Wielkopolskich przeszedł dokładną renowację. Obelisk oraz figury powstańców  zostały oczyszczone i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

]]>
Przed zbliżającymi się uroczystościami z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego miasto zleciło odnowienie pomnika powstańców.

- To pomnik niezwykle ważny dla historii miasta i dla poznaniaków, którzy starali się o niego już od lat 20. XX wieku - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W ostatnich latach monument czyszczony był na bieżąco, ale przed taką rocznicą, jaka czeka nas w grudniu, zleciliśmy gruntowną renowację. Dzięki temu mamy pewność, że na setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pomnik będzie się godnie prezentował.

Cały monument został dokładnie oczyszczony, usunięte zostały też wycieki mleczka wapiennego spod okładziny kamiennej i uszczelnione spoiny. Powierzchnię pokryto środkiem impregnacyjnym, a znajdujące się na obelisku litery zostały na nowo pozłocone.

- Usunięte zostały też ostatnie ślady po graffiti, które ktoś namalował na pomniku przed laty - informuje Rafał Ratajczak z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. - Samo graffiti zostało wprawdzie zmyte już dawno, ale teraz udało się zlikwidować nawet te ślady, które głęboko wniknęły w kamień.

Renowacja pomnika kosztowała ok. 50 tys. zł.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu został oficjalnie odsłonięty 19 września 1965 r. Powstał wg projektu Alfreda Wiśniewskiego, profesora PWSSP w Gdańsku. To 17-metrowy monument pokryty szarym granitem. Obelisk opasany jest ponadtrzymetrowym elementem rzeźbiarskim z brązu, na którym znajdują się płaskorzeźby przedstawiające: orła (od frontu), strajk dzieci wrzesińskich, wóz Drzymały, postać Marcina Kasprzaka oraz śmierć pierwszego powstańca Franciszka Ratajczaka. Poniżej orła umieszczony został napis "Powstańcom Wielkopolski 1918 - 1919". Obok obelisku stoi rzeźba przedstawiająca dwóch powstańców - oficera z szablą i szeregowca strzelca z karabinem.

Monument stoi u zbiegu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi, na skraju Parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-30 11:52:16 212742 <![CDATA[Pomnik Powstańców Wielkopolskich po renowacji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125167,212742,show2.jpg 212717 <![CDATA[Pomnik Powstańców Wielkopolskich przed renowacją]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125167,212717,show2.jpg 212716 <![CDATA[Pomnik Powstańców Wielkopolskich przed renowacją]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125167,212716,show2.jpg 212739 <![CDATA[Pomnik Powstańców Wielkopolskich po renowacji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125167,212739,show2.jpg 212740 <![CDATA[Pomnik Powstańców Wielkopolskich po renowacji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125167,212740,show2.jpg 212741 <![CDATA[Pomnik Powstańców Wielkopolskich po renowacji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125167,212741,show2.jpg
125040 2018-10-25 15:33:50 Na fragmencie płyty Starego Rynku położona zostanie - na próbę - specjalnie wyselekcjonowana kostka. Prace są przygotowaniem do wymiany nawierzchni na całej powierzchni rynku.

]]>
Rozpoczęły się prace budowlane związane z próbnym ułożeniem nawierzchni kamiennych na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2. W sąsiedztwie Galerii Miejskiej Arsenał i budynku Odwachu najpierw nastąpi rozbiórka starej nawierzchni, a następnie, po wykonaniu nowej podbudowy betonowej, ułożona zostanie nowa.

Nowa płyta ma zostać wykonana z starannie wyselekcjonowanych - możliwie regularnych wymiarowo i dobranych pod względem kolorystycznym - historycznych kostek kamiennych połączonych spoiną polimerową i żywiczną.

Celem tej "operacji" będzie sprawdzenie, w jakim stanie po zimowym okresie użytkowania będzie nawierzchnia. Na tej podstawie wykonawca dokona wyboru docelowej technologii spoinowania, która następnie zostanie zastosowana na całym obszarze rynku, w ramach projektu kompleksowej rewaloryzacji tej przestrzeni.

Zarówno prace rozbiórkowe, jak i układanie nowej nawierzchni, prowadzone będą zgodnie z wytycznymi technicznymi i konserwatorskimi oraz pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawcą będzie firma Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, która przeprowadzi prace na zlecenie Miasta.  Zakończenie robót przewidywane jest na koniec listopada.

Nowy Stary Rynek

Koncepcja przebudowy płyty Starego Rynku zakłada jej wyrównanie. Nie będzie wyraźnie zaznaczonych chodników. Obecny bruk zostanie w większości zachowany. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wybrane zostaną kostki najlepszej jakości, aby płyta rynku była płaska i przyjazna poruszającym się po niej  osobom niepełnosprawnym czy z wózkami dziecięcymi. Ewentualne szlifowanie kostki, jak na ul. Woźnej, odbędzie się dopiero w sytuacji, gdy nie uda się z istniejącego materiału uzyskać równej nawierzchni.

Całkowity koszt modernizacji to 55,5 mln zł, z czego 67% ma pochodzić ze środków unijnych. Oprócz wyrównania powierzchni płyty Starego Rynku wymienione będą również media, a na ul. Jana Baptysty Quadro powstanie pasaż kultury z rozsuwanym dachem. Wyremontowane zostaną także pomieszczenia Galerii Miejskiej Arsenał, koło której posadzone zostaną drzewa.

Przebudowa Starego Rynku odbywać się będzie w dwóch etapach, aby nie zamykać go całkowicie. Prace powinny się rozpocząć pod koniec 2019 roku, a zakończyć w 2021 roku.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-30 10:17:22 212675 <![CDATA[Na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2 położona zostanie próbna nawierzchnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125040,212675,show2.jpg 212677 <![CDATA[Na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2 położona zostanie próbna nawierzchnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125040,212677,show2.jpg 212678 <![CDATA[Na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2 położona zostanie próbna nawierzchnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125040,212678,show2.jpg 212619 <![CDATA[Płyta Starego Rynku ma zostać odnowiona do 2021 roku fot Demiurg]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125040,212619,show2.jpg 212620 <![CDATA[Płyta Starego Rynku ma zostać odnowiona do 2021 roku fot Demiurg]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125040,212620,show2.jpg 212621 <![CDATA[Płyta Starego Rynku ma zostać odnowiona do 2021 roku fot Demiurg]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125040,212621,show2.jpg 212622 <![CDATA[Płyta Starego Rynku ma zostać odnowiona do 2021 roku fot Demiurg]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125040,212622,show2.jpg
125034 2018-10-25 15:31:41 Zabytkowa kamienica potrzebuje remontu? To ostatnie chwile, by starać się o dotacje konserwatorskie dla poznańskich zabytków. Miasto przeznacza na to 2,5 mln zł

]]>
Wszyscy właściciele obiektów, które mają indywidualny wpis do rejestru zabytków, mogą ubiegać się o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w 2019 r. Wnioski można składać do 30 listopada w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. Należy do nich dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny, program prac konserwatorskich, kosztorys i pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

- Dotacje z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem - informuje Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. - Są dla właścicieli obiektów zabytkowych dużym wsparciem i często motywacją do podjęcia dalszych działań remontowych.

W 2018 roku Miasto Poznań udzieliło aż 30 dotacji na kwotę 2,5 mln zł. Pieniądze te pozwoliły m.in. na renowację zespołu budynków secesyjnych na terenie Jeżyc. Dotacje uzyskały kamienice przy ul. Roosevelta 5/Krasińskiego 1, gdzie kontynuowano remonty dachów całego zespołu oraz przy ul. Roosevelta 5/Zacisze 2, gdzie zakończono prace konserwatorskie i renowacyjne witraży.

W centrum miasta (przy ul. Mielżyńskiego 18, Działyńskich 2, Fredry 6/Kościuszki 86) przy współudziale środków miejskich podjęto prace konserwatorskie przy elewacjach i na klatkach schodowych.

Pracami konserwatorskimi objęte zostały również najcenniejsze zabytki sakralne w obszarze Starego Miasta. Przeprowadzono prace renowacyjne elewacji północnej wieży kościoła bernardynów oraz  elewacji zachodniego skrzydła kościoła jezuitów przy ul Szewskiej. Istotne były również remonty obiektów świeckich na Starym Mieście: remont elewacji kamieniczki przy Starym Rynku 55, konserwacja zabytkowej stolarki okiennej kamienicy przy ulicy Wielkiej czy kontynuowane prace renowacyjne elewacji Pałacu Mielżyńskich.

Wzory wniosków o dotacje konserwatorskie i szczegóły dotyczące ich składania można znaleźć na stronie internetowej: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow,2519/realizacja-uchwaly-rmp-w-sprawie-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru,237593/

BMKZ/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-30 14:06:05 212736 <![CDATA[Dzięki miejskiej dotacji przeprowadzono m.in. prace renowacyjne elewacji zachodniego skrzydła kościoła jezuitów przy ul Szewskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125034,212736,show2.jpg
125038 2018-10-25 15:33:31 3 listopada oddział pod wodzą samego generała Jana Henryka Dąbrowskiego w towarzystwie Józefa Wybickiego przybędzie na Stary Rynek w Poznaniu. Inscenizacja ma przypomnieć wydarzenie z 1806 roku - wjazd generała do Poznania.

]]>
Oddział w mundurach z czasów napoleońskich pod wodzą generała Dąbrowskiego w towarzystwie Józefa Wybickiego przybędzie 3 listopada 2018 roku około godziny 12:00 na Stary Rynek. Inscenizacja ma upamiętnić 212.rocznicę tego wydarzenia z listopada 1806 roku. Ma przypomnieć, że także przed Powstaniem Wielkopolskim 1918 roku poznaniacy walczyli o wyzwolenie spod zaboru pruskiego.

- W 1806 roku wybuchło pierwsze zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Może nie było aż tak krwawe, ale Polacy przejęli wówczas inicjatywę, odebrali urzędy Prusakom, zrobili miejsce wojskom napoleońskim i wypełnili zadanie Napoleona, który mówił "obaczym czy Polacy godni są być narodem" - przypomina Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. - Wielkopolanie w obydwu powstaniach - 1806 i 1918 roku - postępowali podobnie. Byli dobrze zorganizowani, byli przygotowani do wzięcia odpowiedzialności za władzę administracyjną, potrafili do sfinansować i zorganizowali szybko armię, która uczestniczyła również w dalszych bojach - w 1806 roku o przyszłe Księstwo Warszawskie, czy 1918-19 - o Lwów, zatrzymanie nawały bolszewickiej, wsparcie Śląska, czy akcje na Pomorzu - dodaje dyrektor WMN.

Wjazd generała Jana Henryka Dąbrowskiego odbędzie się po raz trzeci z rzędu. Organizuje je Wielkopolskie Muzeum Niepodległości wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Muzeum Historii Miasta Poznania.

- Zaczynamy o 11:30 złożeniem kwiatów na grobie Józefa Wybickiego i na symbolicznym grobie z sercem Jana Henryka Dąbrowskiego - na Wzgórzu Św. Wojciecha, w krypcie przy kościele Św. Wojciecha. Następnie. Około 12, na Stary Rynek wjedzie w powozie Jan Hneryk Dąbrowski i Józef Wybicki z asystą. Objedzie rynek, dojdzie do pewnych starć z Prusakami - mówi Tomasz Łęcki. - Odbędzie się swego rodzaju podróż w czasie, bowiem powóz zatrzyma się przy wystawie dotyczącej Powstania, które odbyło się 112 lat później. Wszystko zakończy się przed Ratuszem przemową gen. Dąbrowskiego w otoczeniu żołnierzy ubranych w kolorowe stroje z początku XIX wieku.

Po inscenizacji w Ratuszu, w Sali Renesansowej, nastąpi prezentacja obrazu Jana Gładysza "Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 roku".

Wielkopolanie ku Niepodległej

Inscenizacja wjazdu twórcy Legionów Polskich we Włoszech to początek imprez związanych ze 100-leciem Powstania Wielkopolskiego. 9 listopada odbędzie się na Starym Rynku przed Odwachem wernisaż wystawy-instalacji "Wielkopolanie ku Niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku". Wystawa została przygotowana przez ponad 20 wielkopolskich instytucji muzealnych, naukowych, bibliotecznych oraz organizacje społeczne zajmując się pamięcią o Powstaniu Wielkopolskim. Powstała głównie z myślą o mieszkańcach największych polskich miast, w których będzie prezentowana od końca grudnia 2018 do czerwca 2019 roku. Obejrzeć ją będzie można w: Warszawie, Krakowie, Siemianowicach Śląskich, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Białymstoku.

Wystawa ma upowszechnić wiedzę o zwycięskim powstaniu w rocznicę jego wybuchu i stać się ważnym elementem upamiętniania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To także element promocji idei budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919r.

Zanim wystawa ruszy w podróż jej prapremiera odbędzie się w Poznaniu. Na Starym Rynku będzie ją można oglądać do 7 grudnia.

op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-29 15:55:02 212613 <![CDATA[9 listopada odbędzie się na Starym Rynku przed Odwachem wernisaż wystawy-instalacji "Wielkopolanie ku Niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125038,212613,show2.jpg 212614 <![CDATA[Po raz trzeci przy współudziale 20 instytucji odbędzie się inscenizacja wjazdu generała Dąbrowskiego do Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125038,212614,show2.jpg 212615 <![CDATA[Pierwsza inscenizacja wjazdu generała Dąbrowskiego do Poznania w roku 2016 fot. WMN]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125038,212615,show2.jpg 212616 <![CDATA[Pierwsza inscenizacja wjazdu generała Dąbrowskiego do Poznania w roku 2016 fot. WMN]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125038,212616,show2.jpg 212617 <![CDATA[Pierwsza inscenizacja wjazdu generała Dąbrowskiego do Poznania w roku 2016 fot. WMN]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125038,212617,show2.jpg 212618 <![CDATA[Po inscenizacji w Ratuszu, w Sali Renesansowej, nastąpi prezentacja obrazu Jana Gładysza "Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 roku"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125038,212618,show2.jpg
125041 2018-10-25 15:34:00 Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Rozstrzygnięto przetarg na ich montaż. Jego zwycięzca - firma INEA zainstaluje w szkołach czujniki, komputery i monitory pokazujące wyniki pomiarów. Przetarg, ogłoszony i rozstrzygnięty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, obejmuje też przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej.

]]>
Z czterech oferentów, którzy wzięli udział w przetargu najkorzystniejsze warunki zaproponowała INEA, dostawca usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce. Firma zamontuje w 160 placówkach system składający się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora informacyjnego wewnątrz budynku oraz komputera. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali już umowę w tej sprawie. Pierwsze systemy pomiarowe będą gotowe w ciągu 4 tygodni. Montaż wszystkich zestawów powinien się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map.

W ramach projektu, wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - Instytut Badawczy), przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Prowadzący zajęcia, organizowane w okresie grzewczym, przedstawią temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Dodatkowym wsparciem będą materiały edukacyjne przygotowane przez INEA - spot radiowy i telewizyjny oraz dedykowane ulotki i plakaty.

- Warunkiem rozwoju aglomeracji poznańskiej jest współpraca. Mamy już pierwsze połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Uznaliśmy jednak, że ważny jest nie tylko transport. Dzisiejsza umowa pozwoli na zamontowanie w 160 szkołach na terenie metropolii czujników jakości powietrza. Dzięki temu dzieci i ich rodzice dowiedzą się, jaka jakość powietrza jest w ich najbliższym otoczeniu. Przedsięwzięcia ma wymiar edukacyjny. Mierniki pozwolą nam również stworzyć szczegółową mapę zanieczyszczeń, co pozwoli jeszcze skuteczniej zwalczać ich źródła - mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Projekt potrwa trzy lata. INEA  wyceniła jego realizację na 1 268 179,20 zł brutto.

- Środki, które Stowarzyszenie przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu też jest ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działanie jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu. Za stan czystości powietrza odpowiedzialni w dużej części jesteśmy my sami - mówi starosta poznański Jan Grabkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

INEA dostarczy systemy pomiarowe dla 160 szkół ulokowanych na terenie metropolii Poznań.

- Cieszę się, że ten pionierski projekt jest realizowany w Wielkopolsce. Będę pokazywać go jako wzór do naśladowania na innych terenach województwa i kraju, gdzie INEA posiada swoją infrastrukturę - zapowiada Janusz Kosiński - prezes zarządu INEA.

- Wygrana w tym projekcie bardzo nas cieszy. Ochrona środowiska i naszego zdrowia, a przede wszystkim zdrowia naszych dzieci jest dla nas bardzo ważna. Jeśli technologia może to wspierać, to jesteśmy bardzo zainteresowani takimi inicjatywami. Jestem przekonany, że uruchomienie monitoringu jakości powietrza w szkołach doprowadzi do zmiany sposobu myślenia oraz przyzwyczajeń nie tylko dzieci, ale też dorosłych - komentuje Michał Bartkowiak, Chief Operating Officer INEA.

Wielkości mierzone przez system zostaną uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane transmitowane będą w sieciach poszczególnych szkół. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową, prezentowaną także w Internecie, informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju. Prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową - Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi.

Umowa została podpisana przez Jacka Jaśkowiaka - prezydenta Poznania i prezesa zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Jana Grabkowskiego - starostę poznańskiego, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Janusza Kosińskiego - prezesa zarządu INEA oraz  Michała Bartkowiaka - wiceprezesa zarządu INEA. Na miejscu obecni byli także Adam Lewandowski - wiceprezes Stowarzyszenia, burmistrz Śremu, Marian Szkudlarek - członek zarządu Stowarzyszenia, burmistrz Swarzędza, Stanisław Filipiak - członek zarządu Stowarzyszenia, burmistrz Buku, a także Piotr Wiśniewski - dyrektor biura Stowarzyszenia i Grzegorz Ganowicz - przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Metropolia Poznań/AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-29 14:54:45 212591 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali umowę w tej sprawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212591,show2.jpg 212597 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali umowę w tej sprawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212597,show2.jpg 212592 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali umowę w tej sprawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212592,show2.jpg 212594 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali umowę w tej sprawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212594,show2.jpg 212595 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali umowę w tej sprawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212595,show2.jpg 212596 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali umowę w tej sprawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212596,show2.jpg 212607 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212607,show2.jpg 212608 <![CDATA[Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125041,212608,show2.jpg
125036 2018-10-25 15:32:59 "W naszej szkole dzieje się, o to każdy stara się" - zaśpiewały dzieci z SP nr 34. Szkoła świętowała w piątek jubileusz 30-lecia. Powody do radości mieli też uczniowie i nauczyciele SP nr 15, która tego samego dnia obchodziła 35 urodziny.

]]>
- W ojczyźnie wielkiej mała jest ojczyzna, a w niej mój Poznań - dom, osiedle, szkoła. W szkole, każdy z nas to chętnie przyzna, jesteśmy po to, by cudu dokonać. To fragment hymnu naszej szkoły. Kilka słów, które stanowią motto naszych działań w "trzydziestej czwartej" - mówiła Ewa Krawczyk, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 34. - Jakie odczucia budzi w nas liczba trzydzieści cztery? Dla nas to tradycja, jakość, wspomnienia. To dzieci, nauczyciele oraz Pippi i Koziołek Matołek w holu szkoły. "Trzydziestka czwórka" to punkt na mapie świata, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się ze sobą.

To, jak ważne miejsce na mapie stolicy Wielkopolski zajmuje szkoła na os. Bolesława Śmiałego, podkreślają również władze Poznania.

- Gdy zapytamy mieszkańców naszego miasta o symbole Piątkowa, niektórzy wymienią wieżę telewizyjną i Poznański Szybki Tramwaj. Ja i wiele innych osób, niekoniecznie związanych z Piątkowem, wymienią również Szkołę Podstawową nr 34. Od samego początku była ona aktywna nie tylko w życiu osiedla, ale także w życiu całego naszego miasta. Dziękuję wszystkim, którzy przez te 30 lat współtworzyli tę szkołę i współtworzą ją dzisiaj - powiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Uczniowie SP nr 34 zabrali gości w niezwykłą podróż pociągiem, podczas której zebrani poznali historię szkoły. Na scenie, oprócz dzieci i młodzieży, wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Repertuar był nieprzypadkowy. Szkoła Podstawowa nr 34 od lat nosi imię Wojska Polskiego.

Powody do radości mieli w piątek także uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15, wchodzącej dziś w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6. Świętowali jej 35 urodziny.

- Nasi absolwenci są rozproszeni po Europie i świecie. Robią kariery, mają na koncie sukcesy, ale mimo to wracają do nas i mówią, jak dużo dała im "piętnastka" - zauważa Ewa Ostrowska, dyrektorka ZSP nr 6.

O wyjątkowej - przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze, jaka zawsze panowała w podstawówce na os. Jana III Sobieskiego, mówili także nauczyciele, rodzice dzieci i absolwenci szkoły. Zwrócił na to uwagę także Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Trudno nie dostrzec, że w tej szkole panuje wspaniała atmosfera. W imieniu swoim, a także władz miasta Poznania - pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka i przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza, serdecznie gratuluję tak dostojnego jubileuszu. Szkoła ma na koncie wiele osiągnięć - sportowych, naukowych, teatralnych... Życzę dalszych sukcesów - powiedział zastępca prezydenta Poznania.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-26 17:32:29 212389 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212389,show2.jpg 212390 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212390,show2.jpg 212391 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212391,show2.jpg 212392 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212392,show2.jpg 212393 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212393,show2.jpg 212394 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212394,show2.jpg 212395 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212395,show2.jpg 212396 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212396,show2.jpg 212397 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212397,show2.jpg 212398 <![CDATA[Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 34]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212398,show2.jpg 212399 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212399,show2.jpg 212400 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212400,show2.jpg 212401 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212401,show2.jpg 212402 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212402,show2.jpg 212403 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212403,show2.jpg 212404 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212404,show2.jpg 212405 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212405,show2.jpg 212406 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212406,show2.jpg 212407 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212407,show2.jpg 212408 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212408,show2.jpg 212409 <![CDATA[Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 15]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125036,212409,show2.jpg
125007 2018-10-25 11:34:32 Kontrolerzy biletów pracujący na rzecz ZTM w Poznaniu zostali wyposażeni w przenośne terminale płatnicze. Dla osób złapanych na jeździe na gapę, które chcą uiścić niższą opłatę dodatkową na miejscu, a nie mają przy sobie gotówki, to duże ułatwienie.

]]>
Jak mówią kontrolerzy, w ostatnich latach coraz częściej słyszeli od podróżnych, że pomimo chęci nie mogą uiścić opłaty dodatkowej na miejscu, bo nie mają przy sobie gotówki, a jedynie kartę płatniczą. Tacy pasażerowie musieli zapłacić karę później - przelewem bądź w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Teraz to się zmieni: każdy, kto w Poznaniu będzie jechał autobusem lub tramwajem na gapę i będzie chciał zapłacić opłatę dodatkową na miejscu, będzie mógł to zrobić.

W ramach umowy Miasta Poznania z bankiem PKO Bank Polski dotyczącej obsługi płatności elektronicznych wypożyczonych zostało 27 sztuk terminali mobilnych. Wyposażone w nie zostali kontrolerzy ZTM i MPK. Każdy zespół kontrolerski będzie dysponował co najmniej jednym takim urządzeniem.

Przypominamy, że za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego wystawiana jest opłata dodatkowa. Wynosi ona 280 zł, a jeśli jest płatna u kontrolera lub w ciągu siedmiu dni - 140 zł.

Zgodnie z Regulaminem Przewozów, pobranie właściwej opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej albo wystawienie wezwania do zapłaty stanowi dokument przewozu i uprawnia do kontynuowania przejazdu tym samym pojazdem, w czasie trwania danego kursu.

ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-25 12:08:56 212191 <![CDATA[Karę za przejazd bez biletu można będzie zapłacić kartą]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125007,212191,show2.jpg 212192 <![CDATA[Karę za przejazd bez biletu można będzie zapłacić kartą]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125007,212192,show2.jpg 212196 <![CDATA[Karę za przejazd bez biletu można będzie zapłacić kartą]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125007,212196,show2.jpg
125009 2018-10-25 11:35:10 Tylko do końca września strażnicy miejscy doprowadzili do usunięcia niemal tysiąca wraków z ulic całego miasta. Przeprowadzili tysiące interwencji, pomogli setkom poznaniaków i dziesiątkom zwierząt. Zapewniali mieszkańcom Poznania porządek i bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Jak wygląda ich praca na co dzień?

]]>
By odpowiedzieć na to pytanie, towarzyszyliśmy mundurowym z kamerą. Zobaczcie, jak pracują poznańscy funkcjonariusze:

https://www.youtube.com/watch?v=5C9SzJnOZeU

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-25 12:32:11 212197 <![CDATA[Tylko do końca września strażnicy miejscy usunęli prawie tysiąc wraków z poznańskich ulic/fot.SMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125009,212197,show2.jpg 212198 <![CDATA[Tylko do końca września strażnicy miejscy usunęli prawie tysiąc wraków z poznańskich ulic/fot.SMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125009,212198,show2.jpg
125010 2018-10-25 11:35:19 Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności. Obiekt o wysokości prawie 100 metrów znajduje się w sąsiedztwie jeziora Maltańskiego. Jego otwarcie zaplanowano na 11 listopada, czyli na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.   

]]>
Prace obejmowały m.in. remont drogi wejściowej na szczyt kopca od strony zachodniej oraz platformy po stronie północnej. Na istniejących płytach położono nowe podłoże z kostki kamiennej. Na szczycie kopca wybudowano stopę fundamentową i zamontowano maszt flagowy.

Kopiec Wolności zostanie rozświetlony. Prace modernizacyjne objęły montaż instalacji oświetlenia i iluminacji, a także reperów geodezyjnych i monitoringu, umożliwiającego podgląd "na żywo". Przed wejściem na Kopiec będzie się znajdować tablica informacyjna na temat jego historii i symboliki.

- Cieszę się, że udało się zrealizować cel i przywrócić ten obiekt w przestrzeni miasta w 100. rocznicę odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Działanie to ma wymiar społeczny i patriotyczny. Nawiązuje do inicjatywy mieszkańców Poznania z 1919 roku - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Kopiec Wolności będzie użytkowany podczas najważniejszych uroczystości i rocznic. Warto dodać, że w zakresie rzeczowym inwestycji uwzględniono założenie reperów geodezyjnych kontrolnych, które będą informowały o zmianie statyki i odkształceniach kopca. Oznacza to, że jeśli wskazania pokażą, że obiekt jest stabilny (nie występują na nim osunięcia), może nastąpić decyzja o zwiększeniu częstotliwości jego użytkowania i udostępnieniu go w większym zakresie.

Budowa Kopca Wolności rozpoczęła się 3 maja 1919 roku, czyli kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości i zakończeniu Powstania Wielkopolskiego. Budowę sfinansowano z cegiełek, a prace budowlane wykonywali mieszkańcy Poznania, przychodząc popołudniami i usypując kopiec. Został ukończony w trzy lata, ale w trakcie II wojny światowej zniszczyli go Niemcy, wykorzystując do tego Żydów i jeńców wojennych.

Po wojnie kopiec zaczęto odbudowywać w latach 80. przy okazji przygotowywania jeziora Maltańskiego do mających się odbyć w 1990 roku Mistrzostw Świata w Kajakarstwie. Władze PRL oficjalnie nie wyraziły zgody na odbudowę kopca. Koszty wywiezienia ziemi z pogłębiania jeziora byłyby zbyt duże, więc oficjalnym powodem usypania wzgórza było zagospodarowanie na Malcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

AJ/POSiR

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-25 16:31:07 212240 <![CDATA[Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125010,212240,show2.jpg 212243 <![CDATA[Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125010,212243,show2.jpg 212244 <![CDATA[Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125010,212244,show2.jpg 212245 <![CDATA[Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125010,212245,show2.jpg 212246 <![CDATA[Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125010,212246,show2.jpg 212249 <![CDATA[Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125010,212249,show2.jpg 212250 <![CDATA[Dobiegają końca prace związane z modernizacją Kopca Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125010,212250,show2.jpg
125008 2018-10-25 11:34:42 Tradycje Bambrów są już oficjalnie wpisane na "Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego". Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich uroczyście odebrała dyplom w Warszawie.

]]>
Na prestiżowej liście znajdują się najważniejsze zjawiska ważne dla wspólnot lokalnych i regionalnych w Polsce. Znajdziemy tam m.in. krakowskie szopkarstwo, pochód Lajkonika, hafciarstwo kaszubskie czy tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, a teraz również - tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich.

Zaliczone do nich zostały: obchody Święta Bamberskiego, udział Bamberek ubranych w tradycyjne stroje w paradzie świętomarcińskiej oraz w procesjach Bożego Ciała, tradycja noszenia strojów bamberskich oraz działalność Towarzystwa Bambrów Poznańskich, które podtrzymuje tożsamość grupową.

- To dla nas duże wyróżnienie, ale nie zamierzamy spocząć na laurach - mówi Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich. - To bodziec i motywacja, by działać jeszcze intensywniej. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem do przyszłorocznego jubileuszu Bambrów.

W 2019 roku minie 300 lat, odkąd władze miasta wydały odezwę skierowaną do państw niemieckich - głównie do Bambergu w południowej Frankonii. Z tej okazji Towarzystwo chce zaprosić gości z Bambergu i zorganizować liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. W przygotowaniu są już książki na temat Bambrów, w planach jest również sesja naukowa.

Bambrzy przybyli do Poznania w XVIII wieku, by zasiedlić i odbudować wsie, które zostały zniszczone i wyludniły się w związku z wojną północną i zarazą. Rolnicy z okolic Bambergu przybywali do Poznania falami i osiedlali się w Luboniu, Dębcu, Boninie, Jeżycach, Winiarach, Ratajach, Wildzie i Górczynie. Jedynym warunkiem dla osadników było zaświadczenie o wyznaniu rzymskokatolickim. Przybysze uzyskali od miasta bardzo korzystne warunki i razem z polskimi chłopami skutecznie odbudowali wsie. Choć nie znali języka polskiego, bardzo szybko się zaaklimatyzowali, a najważniejszą płaszczyzną ich szybkiej polonizacji była przynależność do kościoła. W końcu XIX wieku wśród katolickich mieszkańców wsi należących do miasta Poznania nie było ani jednej osoby deklarującej narodowość niemiecką.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-25 14:50:01 212217 <![CDATA[Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrała dyplom w Warszawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125008,212217,show2.jpg 212215 <![CDATA[Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrała dyplom w Warszawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125008,212215,show2.jpg 212216 <![CDATA[Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrała dyplom w Warszawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125008,212216,show2.jpg 212218 <![CDATA[Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrała dyplom w Warszawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125008,212218,show2.jpg 212219 <![CDATA[Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrała dyplom w Warszawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125008,212219,show2.jpg 212220 <![CDATA[Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrała dyplom w Warszawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125008,212220,show2.jpg 212221 <![CDATA[Delegacja Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrała dyplom w Warszawie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,125008,212221,show2.jpg
124968 2018-10-24 12:19:54 W czwartek 25 października od godz. 8.30, rozpocznie się naprawa zatoki autobusowej w tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej.

]]>
W czasie prowadzonych prac zostanie wyłączony z ruchu pas jezdni w kierunku Górczyna przylegający do zatoki autobusowej. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. Wykonawca prac został zobowiązany do ręcznego kierowania ruchem pojazdów. Przewidziany termin zakończenia prac to poniedziałek, 29 października.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.

ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-24 15:08:25 212116 <![CDATA[Naprawa zatoki w tunelu na Dębcu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124968,212116,show2.jpg
124973 2018-10-24 12:20:24 Już po raz 17. poznaniacy obchodzą Ekumeniczne Święto Biblii. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są słowa z Apokalipsy: "Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia". Z organizatorami spotkał się Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

]]>
XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października. Organizuje je Poznańska Grupa Ekumeniczna. W tym roku ramach obchodów poznaniacy mogli posłuchać koncertu Gospel Joy & Metro Big Band, wziąć udział w wykładach i spotkaniach biblijnych i spotkać się z Janiną Ochojską i Szymonem Hołownią. Kulminacyjnym punktem święta jest ekumeniczne nabożeństwo w katedrze poznańskiej, które poprowadzi abp. Wojciech Polak, prymas Polski i bp. Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Przed nabożeństwem z członkami Poznańskiej Grupy Ekumenicznej spotkał się Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Poznańska Grupa Ekumeniczna najlepiej ukazuje, że nawet w kwestiach tak złożonych, jak religia, gdzie podziały trwają niekiedy od setek lat, można rozmawiać mimo różnic - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - Nasze spotkania są dla mnie inspiracją, by rozmawiać ze wszystkimi, niezależnie od poglądów. Spowodowały również, że sam sięgam co Pisma Świętego co najmniej dwa razy w tygodniu, za co bardzo dziękuję.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele miasta i innych instytucji: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego i prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM. Przybył również abp. Wojciech Polak, prymas Polski, który wręczył prezydentowi Poznania Biblię Ekumeniczną.

- To, co robimy w Poznaniu to dla nas niesamowicie ważne - mówił ks. Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. - Potrafimy połączyć nie tylko przedstawicieli podzielonego chrześcijaństwa, ale i spotkać się z ludźmi, którzy myślą inaczej. Nawet, jeśli nie zgadzamy się ze sobą we wszystkim, to i tak potrafimy rozmawiać. Dziękuję prezydentowi Poznania, ze podtrzymuje tradycję tych spotkań i życzymy sił na dalszą pracę.

W skład Poznańskiej Grupy Ekumenicznej wchodzą Kościoły chrześcijańskie Poznania. Są wśród nich Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, czyli: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Chrześcijan Baptystów oraz Kościoły współpracujące z PRE: Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Zielonoświątkowy.

Historia współpracy Kościołów poznańskich ma ponadczterdziestoletnią historię. W 2002 r. przyjęła bardziej zorganizowaną i systematyczną formę. Poznańska Grupa Ekumeniczna spotyka się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, dyskusji i omawianiu dalszych ekumenicznych spotkań. Najważniejszymi wydarzeniami przygotowywanymi wspólnie przez Kościoły poznańskie są Ekumeniczne Święto Biblii oraz Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Tegoroczne obchody święta zakończy prezentacja Biblii Ekumenicznej, wydanej przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Spotkanie odbędzie się 25 października w Bibliotece Raczyńskich (o godz. 18). Poprowadzi je Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego.

XVII Ekumeniczne Święto Biblii jest objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-24 15:54:37 212153 <![CDATA[Abp. Wojciech Polak, prymas Polski, wręczył prezydentowi Poznania Biblię Ekumeniczną]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212153,show2.jpg 212154 <![CDATA[Abp. Wojciech Polak, prymas Polski, wręczył prezydentowi Poznania Biblię Ekumeniczną]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212154,show2.jpg 212155 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212155,show2.jpg 212156 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212156,show2.jpg 212157 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212157,show2.jpg 212158 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212158,show2.jpg 212159 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212159,show2.jpg 212160 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212160,show2.jpg 212161 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212161,show2.jpg 212162 <![CDATA[XVII Ekumeniczne Święto Biblii trwa w Poznaniu od 20 do 25 października]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124973,212162,show2.jpg
124972 2018-10-24 12:20:18 24 października to Światowy Dzień Walki z Otyłością. Miasto Poznań prowadzi wiele projektów, które wspierają osoby otyłe w powrocie do zdrowia i prawidłowej sylwetki.

]]>
Otyłość jest przyczyną wielu chorób i powikłań zdrowotnych. To choroba cywilizacyjna, z którą zmaga się coraz więcej populacji. Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę przede wszystkim na niebezpieczne dla zdrowia i życia konsekwencje nadwagi oraz otyłości. Efektem nadmiaru kilogramów są choroby serca i układu krążenia, układu pokarmowego, hormonalnego, a także choroby stawów i kręgosłupa. Otyłość ogranicza codzienną aktywność, powoduje złe samopoczucie, prowadzi do niskiej samooceny. Może utrudniać znalezienie pracy, powoduje izolację społeczną, a w konsekwencji ma istotny wpływ na jakość życia.

- Choroby cywilizacyjne, zwłaszcza choroby krążenia i serca są coraz częstsze nie tylko w Polsce - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Autorytety medyczne na całym świecie podkreślają, jak niezwykle ważna jest ich profilaktyka. W Poznaniu uwzględniamy te wytyczne. Nie tylko inwestujemy w zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla szpitali i przychodni, ale przede wszystkim stawiamy na zwiększanie świadomości poznaniaków. Nieustannie zachęcamy wszystkich do ruchu i aktywności i dbamy o to, by przestrzeń miejska była przyjazna dla mieszkańców w każdym wieku.

Miasto od dwóch lat realizuje projekt, którego efekty liczone są w utraconych kilogramach. "Wielka Kontra Tycia" to sprzeciw wobec otyłości ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 kg. Poznaniacy dźwigający taki ciężar na co dzień, spotykają się z psychologiem, trenerem aktywności fizycznej, uczą się gotować w studio kulinarnym, a także korzystają ze wsparcia lekarza i dietetyka.

- W projekcie Wielka Kontra Tycia jest wszystko, czego oczekują i potrzebują uczestnicy -  mówi Joanna Olenderek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. - Jest wsparcie merytoryczne, są zajęcia, które budują relacje społeczne w grupie i wzmacniają  kompetencje w zakresie przygotowania zdrowych posiłków, a także kompetencje osobiste. Zwieńczeniem projektu będzie przygotowanie elektronicznej książki kucharskiej ogólnie dostępnej na stronach miasta dla wszystkich poznaniaków. Będzie ona zawierała wiele cennych informacji na temat produktów żywnościowych i sprawdzone przepisy na proste i  zdrowe posiłki.

Przygotowany przez Miasto Poznań projekt wygrał konkurs przeprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji zadań ujętych w Narodowym Programie Zdrowia przyjętym do realizacji na lata 2016-2020. Uczestniczy w nim 30 osób, ale chętnych było więcej. Dlatego dla 16 osób, którym nie udało się zakwalifikować do projektu ministerialnego, utworzono dodatkową grupę, która realizuje analogiczny program odchudzania. Zajęcia finansowane są z budżetu miasta.

W ramach współpracy miasta z organizacjami pożytku publicznego tworzone są nie tylko grupy wsparcia dla osób z otyłością. Podczas działań edukacyjnych i profilaktycznych w poznańskich liceach ogólnokształcących prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania takich jak anoreksja, bulimia czy kompulsywne objadanie się. Korzysta z nich około 600 uczniów oraz grupa 30 nauczycieli i 90 rodziców i opiekunów.  

Dla seniorów przygotowano projekt, który ma zapobiegać zaburzeniom odżywiania w starszym wieku. Podczas 10 warsztatów z dietetykiem i psychologiem starsi poznaniacy będą mogli m.in. nauczyć się właściwego komponowania jadłospisów, uwzględniających różne schorzenia występujące po 50 r. życia. Łącznie z warsztatów i konsultacji będzie mogło skorzystać około 60 osób.

Zdrowe i adekwatne do potrzeb organizmu żywienie pomaga nie tylko zachować właściwą masę ciała, ale również chroni przed chorobami cywilizacyjnymi. PO_ZDROWIE_nia Z KUCHNI to cykl spotkań związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych. Zajęcia złożone są z 3 modułów tematycznych:  choroby związane z otyłością i nadwagą, choroby układu krążenia i choroby przewodu pokarmowego.

- Każdy, kto zwiększa poziom własnej aktywności fizycznej, nawet po długich okresach bezczynności, może osiągnąć korzyści zdrowotne bez względu na wiek. Nigdy nie jest za późno by zacząć - podsumowuje efekty działań i zaangażowania miasta w walkę z otyłością  Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. - Lepsze samopoczucie, wiara we własne możliwości, silna motywacja i poczucie własnej wartości są równie ważne, jak wyposażenie zainteresowanych w wiedzę i umiejętności. Dlatego myślimy i działamy holistycznie. To nasz przepis na skuteczne wsparcie osób, które zmagają się z problemem otyłości.

WZiSS/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-24 17:01:32 212169 <![CDATA[Zwieńczeniem projektu "Wielka Kontra Tycia" będzie przygotowanie elektronicznej książki kucharskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124972,212169,show2.jpg
124970 2018-10-24 12:20:05 Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów. Wcześniej w szkole przeprowadzono już termomodernizację, wyremontowane zostały sale lekcyjne i sanitariaty. Dzięki zwycięstwu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim przemianę przeszło też szkolne boisko.

]]>
Podwórko Talentów zostało podzielone na 3 strefy: sportową, naukową i artystyczną. Znalazły się tam takie zabawki, jak np. ścianka wspinaczkowa, urządzenie do ćwiczenia koordynacji, huśtawka bocianie gniazdo, rowerek, tablice muzyczne, teatrzyk czy ściana do nauki tabliczki mnożenie i alfabetu Morse'a. Aby wziąć udział w konkursie, dzieci musiały nagrać film, prezentujący ich talenty. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 stanęli na wysokości zadania.

- Projekt Podwórek Talentów Nivea realizujemy od 5 lat. Tyle czasu czekaliśmy, aby Poznań wygrał w konkursie. Kiedy okazało się, że wasza szkoła jest na liście zwycięzców, nasza radość była równie duża jak Wasza - mówiła Małgorzata Sieczkowska, dyrektor marketingu Nivea Polska.

- Dziękuję firmie Nivea za to, że angażuje się w działania na rzecz przestrzeni publicznej, wspierając powstawanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży. To jest pozytywny przykład działalności biznesowej - gdy firma nie koncentruje się wyłącznie na swojej pracy zawodowej, ale myśli również o celach społecznych - zauważył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Badania pokazują, że dzieci i młodzież potrzebują zachęty, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Mam nadzieje, że to podwórko będzie ciekawą alternatywą dla komputera i smartfona - mówiła Barbara Kuśnierczak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 23. Podziękowała także władzom miasta i Wydziałowi Oświaty UMP za to, że w ciągu ostatnich dwóch lat szkoła przeszła gruntowną przemianę. - Czy nasza szkoła wygląda inaczej? - spytała uczniów. - Tak - chórem odpowiedziały dzieci.

W 2016 r. budynek Szkoły Podstawowej nr 23 został poddany termomodernizacji. W tym roku remont przeszły sale lekcyjne i sanitariaty. Projekt dotyczący SP 23 zwyciężył też w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2017. Dzięki temu powstało boisko wielofunkcyjne - do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz miejsce do wypoczynku.

- Szkoła Podstawowa nr 23 rzeczywiście była w ostatnich latach przedmiotem naszego dużego zainteresowania. Krok po kroku będziemy starali się realizować potrzeby kolejnych szkół i przedszkoli w naszym mieście. Zależy nam, aby warunki nauki dzieci i młodzieży były jak najlepsze, a warunki pracy nauczycieli jak najbardziej przyjazne - powiedział Mariusz Wiśniewski.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-24 15:37:06 212119 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212119,show2.jpg 212120 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212120,show2.jpg 212121 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212121,show2.jpg 212122 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212122,show2.jpg 212123 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212123,show2.jpg 212124 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212124,show2.jpg 212125 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212125,show2.jpg 212134 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212134,show2.jpg 212126 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212126,show2.jpg 212127 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212127,show2.jpg 212128 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212128,show2.jpg 212129 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212129,show2.jpg 212130 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212130,show2.jpg 212131 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212131,show2.jpg 212132 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212132,show2.jpg 212133 <![CDATA[Szkoła Podstawowa nr 23 wygrała w konkursie Nivea. W nagrodę w jej sąsiedztwie stanęło Podwórko Talentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124970,212133,show2.jpg
124969 2018-10-24 12:20:00 Do końca października, w związku z pracami budowalnymi, fragment Wartostrady będzie wyłączony z ruchu.

]]>
W związku z trwającymi robotami budowlanymi, od 24 do 31 października br., nastąpi zamknięcie 180 metrowego fragmentu Wartostrady. Odcinek, który zostanie czasowo wyłączony z ruchu przebiega od  ul. Za Groblą w kierunku Kontener Art-u.

Zalecane objazdy oraz obejścia dla odcinka zamkniętego na czas prac budowlanych prowadzą ulicami Grobla oraz Mostową.

PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-24 15:14:39 212117 <![CDATA[Wartostrada]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124969,212117,show2.jpg 212118 <![CDATA[Poglądowy schemat organizacji ruchu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124969,212118,show2.jpg
124891 2018-10-23 11:38:53 Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Miasta Poznania w ramach programu KAWKA BIS, poznaniacy mogą uzyskać dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania domów i mieszkań na bardziej przyjazny środowisku. Już dziś przygotuj się do złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Dokumenty przyjmowane będą od 2 stycznia 2019 roku.

]]>
KAWKA BIS to miejski program mający na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w szczególności pyłów drobnych), które powstają na skutek spalania paliw stałych, tj. węgla, drewna lub brykietów, w przydomowych piecach, kotłach lub kominkach. Program realizowany w latach 2018-2020 obejmuje obszar całego miasta. O dotację z programu KAWKA BIS może ubiegać się każdy mieszkaniec Poznania, a także wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Wsparcie udzielane jest na trwałą likwidację palenisk opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła. Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych netto, a dla przedsiębiorców - do 65 % (ale nie więcej niż 80 zł/m2/lokal). Górny limit dofinansowania to 6 000 zł/lokal.

Kosztami kwalifikowanymi do uzyskania dofinansowania są wydatki związane z:

 • demontażem pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe lub kosztami ich trwałego unieczynnienia;
 • zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem), nieopartego o spalanie paliwa stałego;
 • zakupem, budową lub modernizacją instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanej z nowy źródłem ogrzewania;
 • koniecznymi pracami budowlanymi (w tym wykończeniowymi) związanymi bezpośrednio z realizacją zadania;
 • modernizacją systemu odprowadzania spalin, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilania gazowego lub energetycznego (o ile są one niezbędne);
 • opłatami lub kosztami przyłączeniowymi związanymi z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Nabór wniosków na 2019 rok rozpocznie się 2 stycznia i potrwa do 15 marca. Warto jednak z wyprzedzeniem przygotować się do złożenia wniosku o udzielenie dotacji i skompletować wymagane dokumenty.

Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, uzgodnij najpierw planowane działania z administratorem lub właścicielem budynku. W przypadku wspólnoty, zalecane jest wypracowanie porozumienia i złożenie jednego wniosku dla kompleksowej i jednorodnej modernizacji systemu grzewczego w całym budynku. Potrzebny będzie także dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej (w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego lub elektrycznego) lub oświadczenie o rodzaju planowanej do zainstalowania pompy ciepła.

Każdy prawidłowo wypełniony i złożony wniosek poddany zostanie sprawdzeniu oraz indywidualnej ocenie, zgodnie z opracowanym algorytmem. O kolejności przyznania dotacji decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą wpływ mają: wskaźnik efektywności przedsięwzięcia, rodzaj planowanej zmiany ogrzewania, ilość palenisk na paliwo stałe zaplanowanych do likwidacji, a także wartość ładunku pyłów drobnych uzależniona od lokalizacji przedsięwzięcia.

Szczegóły dotyczące programu KAWKA BIS oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej http://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 61 878 40 61 lub 61 878 40 68.

Dodatkowo, jeszcze w październiku, do ponad 130 tys. gospodarstw domowych na terenie miasta dostarczony zostanie folder informacyjny, gdzie w przystępny sposób przedstawiono najistotniejsze kwestie związane z programem KAWKA BIS. Folder został wydany staraniem Urzędu Miasta, przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej na ten temat działań Miasta:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/o-czyste-powietrze-zadba-specjalista,121031.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/kawka-bis-skuteczna-walka-ze-smogiem,120814.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-dba-o-swoje-kamienice-i-czyste-powietrze,121370.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/poprawia-sie-jakosc-powietrza-w-poznaniu,121883.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/ochrona-powietrza-pod-kontrola,122963.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/jakosc-powietrza-w-poznaniu-na-tle-innych-miast-polski-fakty,123507.html 

http://www.poznan.pl/mim/info/news/jakosc-powietrza-zalezy-od-nas-wszystkich,124369.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/atmosfera-dla-poznania-nagrodzona,124504.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/monitoring-powietrza-przy-szkolach,124819.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/nie-rob-siary-daj-oddychac,124620.html

WOŚ/AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-23 13:33:29 212005 <![CDATA[Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Miasta Poznania w ramach programu KAWKA BIS, poznaniacy mogą uzyskać dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania domów i mieszkań na bardziej przyjazny środowisku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124891,212005,show2.jpg
124739 2018-10-19 08:14:28 Trwa przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Aktualnie w obrębie ronda Żegrze montowane jest torowisko. Prace pomiędzy os. Lecha a rondem zakończą się pod koniec przyszłego roku.

]]>
Ruszył kolejny etap przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze. Wykonawca rozpoczął montaż torowiska w obrębie ronda i wykonał już pierwsze fundamenty pod nowe słupy trakcyjne.

W najbliższych dniach, oprócz kontynuacji montażu torowiska w rejonie ronda Żegrze, wykonawca zajmie się pracami związanymi z budową jezdni, dróg rowerowych i chodników na rondzie oraz w jego sąsiedztwie, budową wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji teletechnicznej, jak równieżukładaniem kabli energetycznych.

Zgodnie z przyjętym dla tego etapu inwestycji harmonogramem, zasadnicze roboty do końca roku będą się toczyć w rejonie ronda Żegrze. Od nowego roku przeniosą się na odcinek pomiędzy os. Lecha a rondem Żegrze. Przestaną wówczas jeździć tamtędy tramwaje linii nr 17.

Komfortowo na GTRze

Dzięki przebudowie i zastosowanej technologii na całej trasie znacznie poprawi się komfort podróżowania. Zyskają też mieszkańcy, bo przejazdy tramwajów na tym odcinku będą generowały mniejszą emisję hałasu i drgań. Co istotne, rasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nowe oblicze zyskają dotychczasowe przystanki tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, na którym przesiadki będą dokonywane "drzwi w drzwi". Tam również piesi zyskają dodatkowe przejście naziemne, umożliwiające swobodny dostęp do przystanku osobom niepełnosprawnym.

Rozbudowane zostanie rondo Żegrze (powiększy się jego średnica). Zlikwidowane zostaną niewygodne przejścia podziemne, powstanie układ przystanków tramwajowych od strony ul. Żegrze. W tym rejonie nastąpi też przebudowa i budowa nowych chodników oraz dróg rowerowych.

Zakres prac przewiduje wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa, w tym sygnalizacji świetlnej, a także budowę systemu monitoringu wizyjnego. Przebudowane zostanie oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz gazowa itp. W rejonie ronda Żegrze zasadzone będą nowe drzewa. Postawiona zostanie też tzw. mała architektura na przystankach, czyli wiaty, ławki, czy tablice informacji pasażerskiej.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze jest częścią przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Prace zostały podzielone na etapy, żeby utrzymać stały dojazd do zajezdni na Franowie. Zakończenie przebudowy wszystkich odcinków przewidziano na rok 2023.

PIM, op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-23 15:50:12 212038 <![CDATA[Trwają prace przy przebudowie torowiska na Górnym Tarasie Rataj]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124739,212038,show2.jpg 212037 <![CDATA[Trwają prace przy przebudowie torowiska na Górnym Tarasie Rataj]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124739,212037,show2.jpg 212036 <![CDATA[Trwają prace przy przebudowie torowiska na Górnym Tarasie Rataj]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124739,212036,show2.jpg 212039 <![CDATA[Trwają prace przy przebudowie torowiska na Górnym Tarasie Rataj]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124739,212039,show2.jpg
124682 2018-10-18 09:34:16 Macierzyństwo to nie przerwa w karierze, a przyspieszony kurs wielu umiejętności, niezbędnych także w pracy zawodowej. W ramach kampanii "MAMY to w CV" Miasto Poznań chce pomóc kobietom uwierzyć w siebie i przekonać je, że rynek pracy w naszym mieście jest przyjazny mamom.

]]>
"MAMY to w CV" to miejska kampania, której celem jest wspieranie kobiet w rozwoju zawodowym. Akcja ma zachęcać mamy do podejmowania aktywności i powrotu na rynek pracy po przerwie macierzyńskiej.

Badania oraz eksperci zwracają uwagę na wiele barier, które powodują, że kobiety nie decydują się na powrót do życia zawodowego. Wpływają na to czynniki emocjonalne, instytucjonalne oraz ekonomiczne. Każdy z nich może stanowić realną przeszkodę. Jak pokazują badania, aż 54% mam odczuwa niepewność w związku z powrotem do pracy, a aż 29% strach. Pozytywnych emocje jak radość i ekscytację doświadcza tylko - 27 i 24 %. Natomiast 16 %. badanych odczuwało smutek na myśl powrotu do pracy. 4 na 10 zapytanych boi się, że nie będzie mogła efektywnie pracować po długiej przerwie, natomiast, blisko jedna trzecia kobiet obawia się, że po powrocie zmieni się zakres jej obowiązków lub stanowisko.

- Kampania ma na celu wzmocnienie kobiet oraz uświadomienie, że macierzyństwo nie jest luką w karierze zawodowej, ale etapem, który daje możliwość nabycia cennych umiejętności, takich jak zarządzanie czasem i negocjacji czy rozbudza kreatywność. One wszystkie są niezwykle pożądane na rynku pracy - mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta ds przeciwdziałania wykluczeniom.  - Kampania to także baza wiedzy na temat instytucji, organizacji oraz narzędzi wspierających kobiety w ich powrocie na rynek pracy.

Na stronie http://www.mamytowcv.pl/  wyjaśniamy idee akcji. Można tam znaleźć m. in. Kreator CV (szablon ułatwiający przygotowanie profesjonalnego CV), pomocny dla mam zbiór szkoleń i instytucji (pomagających kobietom w ich aktywizacji zawodowej) oraz infografiki pokazujące atrybuty matek, które mogą być przydatne w pracy zawodowej. Na stronie pojawiła się też strefa pracodawcy. Można tam sprawdzić, dlaczego warto zatrudnić matkę i zostać przyjaznym pracodawcą.

Kampania jest realizowana także na Facebooku i Instagramie. Kobiety poszukujące pracy mogą też wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że pokażą, jakie umiejętności nabyły dzięki macierzyństwu. Zdjęcia należy dodać na Instagrama z #MAMYtowCV. Nagrodą jest sesja doradztwa zawodowego, przygotowująca do powrotu na rynek pracy po przerwie macierzyńskiej.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-23 17:17:31 212042 <![CDATA[Kampania "MAMY to w CV"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124682,212042,show2.jpg 212043 <![CDATA[Kampania "MAMY to w CV"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124682,212043,show2.jpg 212044 <![CDATA[Kampania "MAMY to w CV"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124682,212044,show2.jpg 212045 <![CDATA[Kampania "MAMY to w CV"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124682,212045,show2.jpg 212261 <![CDATA[Kampania "MAMY to w CV"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124682,212261,show2.jpg 212262 <![CDATA[Kampania "MAMY to w CV"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124682,212262,show2.jpg
124896 2018-10-23 11:40:38 Prawie 17 tysięcy osób pracuje w Poznaniu w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. To w większości młodzi, aktywni ludzie, którzy wybrali Poznań jako swoje miejsce do życia. Co ich do tego skłoniło?

]]>
GSK IT, Netguru, IT Kontrakt, DFDS Polska, Franklin Templeton Investments, Arvato Polska, O-I Business Service Center - to tylko niektóre przedsiębiorstwa z sektora usług nowoczesnych w Poznaniu. Zapytaliśmy pracowników tych firm, co skłoniło ich do podjęcia pracy właśnie tutaj? Jak spędzają w Poznaniu czas wolny i jak się tu czują?

https://www.youtube.com/watch?v=6ZZJIXHSUok

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-23 16:05:21 212040 <![CDATA[Zapytaliśmy młodych ludzi, dlaczego wybierają Poznań na swoje miejsce do życia i za co lubią nasze miasto]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124896,212040,show2.jpg
124893 2018-10-23 11:40:12 Z okazji obchodów 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego pod tablicami upamiętniającymi Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu, województwa, kombatanci oraz młodzież szkolna.

]]>
Powstanie Węgierskie nierozerwalnie łączone jest ze zrywem poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku. Węgierscy studenci wzorem polskich robotników wyszli na ulice Budapesztu, by przedstawić swoje żądania i przeciwstawić się Partii Komunistycznej. Aby upamiętnić najmłodsze ofiary tych wydarzeń przedstawiciele miasta i lokalnych instytucji spotkali się na uroczystym apelu u zbiegu ulic Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego.

- Sześćdziesiąt dwa lata temu w Budapeszcie zapłonął ogień, który tego samego roku w czerwcu, wzniecili bohaterscy poznaniacy. Czy Poznań był inspiracją dla Budapesztu? Najprawdopodobniej. Jednak byliśmy tylko jedną z wielu iskier, które wywołały pożar. Uderzające jest w tej historii podobieństwo losów naszych narodów - uciemiężonych przez sowiecki reżim wspólnot, którym siłą odbiera się wolność, będącą częścią ich tożsamości - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Uderzające jest też podobieństwo historii ludzi i dramatu losów dwóch chłopców, którzy poprzez tragiczną śmierć, stali się symbolami wolności i straszliwej ceny, jaką przyszło naszym narodom za nią płacić. Dla Węgrów Peter, dla Polaków Romek. I mimo że pamiętnego roku w Budapeszcie śmierć poniosło dwa i pół tysiąca powstańców a poznaniaków zamordowano ponad pięćdziesięciu - nie licytujemy wartości życia. Nad Dunajem czy nad Wartą, nie da się jej przecenić - dodał..

Na zaproszenie władz miasta w obchodach udział wzięli: Konsul Honorowy Republiki Węgierskiej prof. Witold Abramowicz, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, związków i stowarzyszeń Poznańskiego Czerwca 1956 oraz wielu innych. Na uroczystościach nie zabrakło także dzieci i młodzieży z poznańskich szkół, którzy upamiętnili bohaterów deklamacją wierszy.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-23 14:01:11 212007 <![CDATA[Uczczono 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124893,212007,show2.jpg 212008 <![CDATA[Uczczono 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124893,212008,show2.jpg 212010 <![CDATA[Uczczono 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124893,212010,show2.jpg 212014 <![CDATA[Uczczono 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124893,212014,show2.jpg 212009 <![CDATA[Uczczono 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124893,212009,show2.jpg 212011 <![CDATA[Uczczono 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124893,212011,show2.jpg 212012 <![CDATA[Uczczono 62. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124893,212012,show2.jpg
124897 2018-10-23 11:41:26 Najwięcej zgłoszonych wniosków, najwięcej projektów i oddanych głosów - to była rekordowa edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 19 października zakończyło się głosowanie - zwycięzców poznamy podczas oficjalnej gali.

]]>
Tegoroczna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest rekordowa pod każdym względem. Po raz pierwszy do puli PBO trafiło aż 20 mln zł. 6 mln zł z tej kwoty trafiło na finansowanie projektów ogólnomiejskich. Na projekty rejonowe - aż 14 milionów zł.

Wyjątkowo duża była też liczba zgłoszonych w tym roku wniosków: aż 425. Po ich weryfikacji na liście do głosowania znalazło się 259 projektów (55 ogólnomiejskich i 204 rejonowe). To o niemal 100 projektów więcej, niż w poprzedniej edycji.

Nie zawiedli również poznaniacy - w tej edycji oddano największą liczbę elektronicznych kart do głosowania w całej historii PBO. W sumie zagłosowało aż 55 631 mieszkańców Poznania.

Dokładna liczba poprawnie oddanych głosów na poszczególne projekty jest już na naszej stronie internetowej: https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/voting.

Uroczyste ogłoszenie ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do realizacji odbędzie się 30 października, o godz. 17.00, podczas oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników PBO19 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznań (plac Kolegiacki 17). Po zakończeniu uroczystości lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Tego dnia poznamy także zwycięzców konkursu fotograficznego dla uczniów poznańskich szkół.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-23 11:58:09 211966 <![CDATA[W tej edycji PBO zagłosowało aż 55 631 mieszkańców Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124897,211966,show2.jpg
124894 2018-10-23 11:40:20 Sprawdź, jak będzie funkcjonować transport publiczny w dniach 27 października - 4 listopada.

]]>
Chcąc ułatwić dojazd na nekropolie, ZTM - już od weekendu 27-28 października - wzmacnia komunikację zbiorową w pobliżu cmentarzy. W dniu Wszystkich Świętych uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe, czynny będzie również Punkt Obsługi Klienta ZTM na Junikowie.

27-28 października 2018 (sobota - niedziela)

Komunikacja funkcjonować będzie: 27 października według sobotniego, a 28 października - według świątecznego rozkładu jazdy.

W godzinach  8.00-17.00 wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • linia nr 15 będzie wydłużona do Junikowa,
 • na linii nr 7 tramwaje skierowane zostaną na Miłostowo,
 • na liniach nr 1, 7, 8 i 13 tramwaje kursować będą co 15 minut,
 • na liniach nr 6 i 15 tramwaje kursować będą co 10 minut,                    
 • podwójnie wzmocniona będzie linia nr 77 (kursy co 15 minut),
 • uruchomiona zostanie linia nr 113 (kursy co 30 minut ) Linia nr 113: RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska/Cmentarz - Bałtycka - Gdyńska - Główna - Podwale - Zawady - RONDO ŚRÓDKA
 • autobusy linii nr 98 nie będą wjeżdżać na teren Kampusu UAM,
 • na ul. Gnieźnieńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bogucina). Autobusy linii nr 73 i 113 w kierunku Śródki kursować będą  przez ul. Bałtycką i Gdyńską,
 • w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. św. Antoniego od ul. Książęcej do ronda Minikowo autobusy linii nr 89 kursować będą z podwojoną częstotliwością, natomiast autobusy linii nr 94 nie będą kursować przez cały dzień.

29 - 31 października 2018 (poniedziałek - środa)

Komunikacja zbiorowa - tramwajowa i autobusowa - będzie funkcjonować według roboczego rozkładu jazdy. Autobusy linii nr 98 nie będą wjeżdżać pod Kampus UAM. W noc z 31 października na 1 listopada nie będą wykonywane kursy nocne linii nr 250, 342, 651, 729 oraz 907.

1 listopada 2018 - Wszystkich Świętych (czwartek)

Komunikacja będzie funkcjonować według świątecznego rozkładu jazdy z dodatkowymi zmianami (tylko autobusy linii nr 690 będą kursować według roboczego rozkładu jazdy). W komunikacji tramwajowej:

 • w godz. 6.00 - 18.00 tramwaje linii nr 1, 6, 8 i 13 będą kursować co 10 minut, natomiast tramwaje linii nr 7 - co 15 minut,
 • trasy linii nr 6 i 15 przez cały dzień wydłużone będą do Junikowa, a linia nr 7 przez cały dzień będzie kursować do Miłostowa,
 • w godz. 8.00 - 17.00 linia nr 15 kursować będzie co 5 minut, a w godz. 6.00-8.00 i 17.00-18.00 co 10 minut,
 • w godz. 8.00 - 17.00 uruchomione zostają dodatkowe cztery linie tramwajowe:  Linia nr 31 JUNIKOWO -  Grunwaldzka - Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa - rondo Rataje- Jana Pawła II - Rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO (kursy co 15 minut) Linia nr 32 OS. SOBIESKIEGO - Trasa PST - Most Teatralny - Fredry - Plac Wielkopolski - Rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO (kursy co 10 minut) Linia nr 33 JUNIKOWO - Grunwaldzka - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Święty Marcin - Marcinkowskiego - Podgórna - most  Św. Rocha - Kórnicka - Jana Pawła II - rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO (powrót przez plac Wolności i Gwarną) (kursy co 10 minut) Linia nr 34 ŻEGRZE I - Chartowo - Trasa Kórnicka  - Jana Pawła II - rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO (kursy co 20 minut) W komunikacji autobusowej:
 • w godz. 8.00 - 17.00 wzmocnione będą linie autobusowe: nr 60 (kursy co 15 minut), nr 77 (kursy co 10 minut), nr 82 (kursy co 10 minut) i nr 89 (co około 20 minut),
 • w godz. 8.00 - 17.00 co około 10 minut kursować będzie linia nr 113: LINIA NR 113: RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska/Cmentarz - Bałtycka - Gdyńska - Główna - Podwale - Zawady - RONDO ŚRÓDKA
 • w godz. 8.00 - 17.00 autobusy linii "za tramwaj" T1 kursować będą co 10 minut,
 • w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. św. Antoniego od ul. Książęcej do ronda Minikowo autobusy linii nr 89 kursować będą z podwojoną częstotliwością,
 • na ul. Gnieźnieńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bogucina). Autobusy linii nr 73 i 113 w kierunku Śródki kursować będą  przez ul. Bałtycką i Gdyńską,
 • z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Złotowskiej, od Owczej do Bukowskiej, autobusy linii nr 77 w kierunku Junikowa kursować będą ulicami Bukowską, Skórzewską (bez zatrzymywania się na przystankach) i Malwową,
 • przez cały dzień zawieszone będzie kursowanie linii nr 94, linie nr 81 i 84 nie będą wykonywać kursów pod Centrum Handlowe M1, a na liniach nr 80, 611 i 703 nie będą wykonywane wjazdy pod Sycowska Centrum Handlowe (linia nr 80 dojedzie tylko do pętli Rudnicze, a linia nr 611 do pętli Luboń Żabikowo),
 • autobusy linii 98 nie będą wjeżdżać na teren Kampusu UAM,
 • autobusy linii nr 690 nie będą wykonywać kursów do Sycowska Centrum Handlowe,
 • autobusy linii nr 729 w kierunku Dopiewa kursować będą przez ul. Bukowską,
 • w noc z 1 na 2 listopada nie będą wykonywane kursy nocne linii nr 250, 342, 651, 729 oraz 907. WAŻNE! W dniu 1 listopada 2017r., w godzinach od 10.00 do 17.00, będzie czynny Punkt Obsługi Klienta ZTM - Junikowo.

2-4 listopada 2018 (piątek-niedziela)

W dniach2-3 listopada komunikacja miejska funkcjonować będzie według sobotniego rozkładu jazdy, a w dniu 4 listopada - według świątecznego rozkłady jazdy. W dniach 2-4 listopada br. autobusy linii 98 nie będą wjeżdżać pod Kampus UAM. Na ul. Gnieźnieńskiej utrzymany będzie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bogucina) - autobusy linii nr 73 w kierunku Śródki kursować będą  przez ul. Bałtycką i Gdyńską. W komunikacji podmiejskiej w dniu 2 listopada 2018:

 • Zawieszone zostanie kursowanie linii nr 396, 397, 398, 511, 616, 690, 801, 882;
 • Na liniach nr 342, 651, 704, 729, 802, 803, 804, 811, 812, 813 i 821 obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy. Dodatkowo:
 • Na linii nr 312 obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy, bez wjazdów do Bolechowo-Os. Zespół Szkół;
 • Na linii nr 341 obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy, nie będą realizowane kursy z Ronda Śródka o 4.25, 4.57 oraz z Przebędowa o 17.46,
 • Na linii nr 527 obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy, wszystkie kursy realizowane będą do pętli w Kamionkach (bez wjazdu do Kamionki/Szkoła);
 • Autobusy linii nr 611 - w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu - będzie kursować w kierunku Sycowska/ Centrum Handlowe ulicą  Cmentarną, w drugim kierunku - Traugutta, 
 • na linii nr 903 obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy, nie będzie wykonywany wjazd na pętlę Złotniki/Osiedle.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-23 16:11:44 212041 <![CDATA[1 listopada tramwaje linii nr 1 kursować będą co 10 minut (od 6:00 do 18:00)]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124894,212041,show2.jpg
124106 2018-10-05 09:36:00 Rozpoczęła się przebudowa przystanku PST Most Teatralny. W ramach inwestycji zostanie on wydłużony, a przy zejściu od ul. Roosevelta zamontowana będzie winda. Na czas remontu przystanek będzie wyłączony z użytkowania.

]]>
Po przebudowie, w miejscu prowizorycznego peronu utworzonego na czas remontu ronda Kaponiera, pasażerowie będą mieli do dyspozycji o wiele bardziej komfortowy i spełniający wszelkie wymogi przystanek. Decyzja o pozostawieniu go w tym miejscu - po otwarciu Kaponiery - zapadła w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców.  

- Duża popularność przystanku wśród pasażerów jednoznacznie wskazuje na to, jak istotną funkcję spełnia on na węźle przesiadkowym Most Teatralny - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. - Miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego i ułatwia korzystanie z niego. Jest dla mnie oczywiste, że jeśli ludzie chcą korzystać z tego przystanku, to powinniśmy im to umożliwić. Właśnie dlatego zapadła decyzja, by w miejscu dość prowizorycznego przystanku powstał taki, który będzie spełniał obowiązujące standardy.

W ramach gruntownej przebudowy powstaną dwa perony po 45 metrów każdy. Przystanek w stronę os. Jana III Sobieskiego wyposażony będzie w dwie wiaty przystankowe, a w kierunku Dworca Zachodniego - w jedną. Na przejściach dla pieszych zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Na platformach przystankowych przewidziano też elementy naprowadzające i ostrzegawcze dla osób słabowidzących i niewidomych.

Z poziomu ulicy Roosevelta do przystanku będzie można dotrzeć schodami albo windą zlokalizowaną w części południowo-zachodniej. Drugie dojście - chodnik, zaprojektowano od strony północno-zachodniej.

Całość terenu przystanku będzie oświetlona oraz wyposażona w kamery monitoringu wizyjnego. W ramach inwestycji przewiduje się montaż Tablic Informacji Pasażerskiej oraz elementów Systemu Informacji Miejskiej z uwzględnieniem opisów w alfabecie Braille'a.

Po wybudowaniu i wyposażeniu podwyższy się komfort korzystania z przystanku: wsiadania i wysiadania z pojazdu, oczekiwania na przyjazd tramwaju, dotarcia na przystanek.

Pasażerów linii nr 12 i 14 prosimy o korzystanie z przystanków Rondo Kaponiera.

ZTM, opr. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-22 09:27:17 210043 <![CDATA[Przystanek PST przy Moście Teatralnym przestanie być tymczasowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124106,210043,show2.jpg 210044 <![CDATA[Przystanek PST przy Moście Teatralnym przestanie być tymczasowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124106,210044,show2.jpg 210045 <![CDATA[Przystanek PST przy Moście Teatralnym przestanie być tymczasowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124106,210045,show2.jpg
124738 2018-10-19 08:14:18 Zakończyły się prace nad kolejnym odcinkiem RoweLove, czyli traktem pieszo-rowerowym, łączącym jezioro Maltańskie z terenami nadwarciańskimi. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu mieszkańców, którzy zagłosowali na niego w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

]]>
Nowy odcinek RoweLove Rataje biegnie od ul. Zamenhofa, wzdłuż ul. Na Skarpie na os. Piastowskim. Ma nawierzchnię bitumiczną i ok. 350 metrów długości. Ścieżka jest oświetlona, co ułatwia korzystanie z niej również po zmroku.

Dodatkowo, w ramach inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i wzdłuż miejsc postojowych na ul. Na Skarpie, przebudowano ok. 200 m chodnika, który otrzymał nawierzchnię z kostki betonowej.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2013 roku w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wykonania zostanie jeszcze ostatni odcinek "L" - wzdłuż linii tramwajowej prowadzącej od ul. Jana Pawła II do ul. Piaśnickiej. Zostanie on wykonany równocześnie z remontem tego odcinka trasy tramwajowej.

Po zakończeniu całości prac powstanie bezpieczne, estetyczne połączenie położonych nad Wartą  osiedli z Maltą.

PIM, op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-22 13:38:11 211800 <![CDATA[Nowy odcinek RoweLove na Ratajach jest już gotowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124738,211800,show2.jpg 211799 <![CDATA[Nowy odcinek RoweLove na Ratajach jest już gotowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124738,211799,show2.jpg 211801 <![CDATA[Nowy odcinek RoweLove na Ratajach jest już gotowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124738,211801,show2.jpg 211802 <![CDATA[Nowy odcinek RoweLove na Ratajach jest już gotowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124738,211802,show2.jpg
124821 2018-10-22 09:29:45 Znamy już wyniki wyborów samorządowych w Poznaniu. Prezydentem miasta został Jacek Jaśkowiak z wynikiem 55,9%. Do Rady Miasta Poznania weszło 21 kandydatów Koalicji Obywatelskiej, 9 kandydatów PiS,  2 Lewicy oraz 2 Prawa do Miasta.

]]>
Prezydentem Poznania został Jacek Jaśkowiak (KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 55,9 %.

Jacek Jaśkowiak (KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 127 125 głosów

Tadeusz Zysk (KW PRawo i Sprawiedliwość) - 48 374 głosów

Tomasz Jacek Lewandowski (KWW Lewica) - 17 402 głosów

Jarosław Pucek (KWW Jarosława Pucka "Dobro Miasta) - 16 903 głosów

Dorota Magdalena Bonk-Hammermeister (KWW Społeczna Koalicja "Prawo do Miasta") - 7 963 głosów

Przemysław Jakub Hinc (KWW Kukiz "15) - 5 209 głosów

Wojciech Bratkowski (KWW "Poznań od Nowa" Inicjatywa Społeczna) - 4 060 głosów

Do Rady Miasta Poznania mandaty dostali:

Okręg wyborczy nr 1

Katarzyna Renata Kierzek-Koperska (KO)

Łukasz Michał Mikuła (KO)

Marta Mazurek (KO)

Lidia Danuta Dudziak (PiS)

Dorota Magdalena Bonk-Hammermeister (PdM)

Okręg wyborczy nr 2

Małgorzata Sylwia Dudzic-Biskupska (KO)

Konrad Zaradny (KO)

Paweł Matuszak (KO)

Mateusz Szymon Rozmiarek (PiS)

Halina Maria Owsianna (Lewica)

Okręg wyborczy nr 3

Marek Jan Sternalski (KO)

Wojciech Adam Chudy (KO)

Monika Anna Danelska (KO)

Andrzej Michał Rataj (KO)

Michał Grześ (PiS)

Sara Barbara Szynkowska vel Sęk (PiS)

Okręg wyborczy nr 4

Mariusz Michał Wiśniewski (KO)

Agnieszka Danuta Lewandowska (KO)

Dominika Urszula Król (KO)

Przemysław Józef Alexandrowicz (PiS)

Łukasz Tomasz Kapustka (PiS)

Tomasz Jacek Lewandowski (Lewica)

Okręg wyborczy nr 5

Jacek Jaśkowiak (KO)

Wojciech Jerzy Kręglewski (KO)

Bartłomiej Zdzisław Ignaszewski (KO)

Anna Maria Wilczewska (KO)

Klaudia Strzelecka (PiS)

Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz (PiS)

Okręg wyborczy nr 6

Grzegorz Ganowicz (KO)

Maria Magdalena Lisiecka-Pawełczak (KO)

Małgorzata Woźniak (KO)

Przemysław Polcyn (KO)

Ewa Anna Jemielity (PiS)

Paweł Sowa (PdM)

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-22 19:06:48 211876 <![CDATA[Znamy już wyniki wyborów do Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124821,211876,show2.jpg 211847 <![CDATA[Znamy już wyniki wyborów do Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124821,211847,show2.jpg 211895 <![CDATA[Znamy już wyniki wyborów do Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124821,211895,show2.jpg 211896 <![CDATA[Znamy już wyniki wyborów do Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124821,211896,show2.jpg 211897 <![CDATA[Znamy już wyniki wyborów do Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124821,211897,show2.jpg
124820 2018-10-22 09:29:36 Tuż przed wyborami do urzędu wpłynęły ponad 2 tysiące elektronicznych wniosków o dopisanie do rejestru wyborców. Ministerstwo Cyfryzacji nie przewidziało tak dużego zainteresowania i nie dostosowało do tego usługi cyfrowej. Doprowadziło to do chaosu. W efekcie część wyborców nie dostała decyzji przed pierwszą turą.

]]>
Aby skutecznie dopisać się do rejestru, trzeba było wypełnić odpowiednie formularze i dołączyć do nich dokument potwierdzający związek z Poznaniem - o czym wielokrotnie informowali zarówno urzędnicy, jak i poznańskie media.

Niestety system ePUAP, za który odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, nie informował o tym ani nie pozwalał na załączenie odpowiednich dokumentów. Chaosu można by uniknąć, gdyby Ministerstwo skonsultowało z samorządami wykorzystanie systemu ePUAP przed wyborami. Tak się jednak nie stało.

- To usługa elektroniczna, która w takiej formie nigdy nie powinna powstać - podkreśla Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP. - Technicznie wszystko działało sprawnie: ePUAP pozwalał wyborcy wysłać wniosek i pozwalał urzędnikowi go przyjąć. Usługa miała jednak wiele wad logicznych. Nie informowała, że są potrzebne dodatkowe dokumenty. Pozwalała wysłać wnioski niekompletnie wypełnione lub zawierające nieistniejące adresy. Nie informowała też, że samo złożenie wniosku nie jest wystarczające do tego, by zostać dopisanym. W rezultacie wyborcy w niedzielę przychodzili do komisji z potwierdzeniami przyjęcia wniosku. Nie wiedzieli - bo nie dostali z systemu takiej informacji - że konieczna jest decyzja.

Przez to, że system ePUAP nie informował o konieczności złożenia dodatkowego dokumentu, poznańscy urzędnicy musieli  ręcznie weryfikować każde zgłoszenie, które wpłynęło elektronicznie. Robili to skutecznie: część wyborców, która złożyła wniosek w terminie, została dopisana. Niestety - nie wszyscy.

- Wnioski przez ePUAP wpływały nawet w sobotę i w niedzielę - wyjaśnia Bartosz Pelczarski. - Aby obsłużyć je wszystkie przed pierwszą turą wyborów, musielibyśmy oddelegować do tego dodatkowe 150-200 osób. Żaden urząd nie jest w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. Dodatkowo urzędnicy zajmujący się rejestrem musieli też przygotować spisy wyborcze, by obwodowe komisje mogły w niedzielę funkcjonować. Dlatego tuż przed weekendem wnioski z ePUAP przestały być obsługiwane w takim zakresie jak wcześniej. Musieliśmy skupić się na tym, by te wybory w ogóle się odbyły.

Tylko w ostatnim tygodniu przed wyborami mieszkańcy Poznania złożyli za pomocą platformy ePUAP ponad 2 tysiące elektronicznych wniosków o dopisanie do rejestru wyborców. Dla porównania: to tyle, ilu wyborców dopisano do rejestru w ciągu ostatnich 15 lat.

Zainteresowanie poznaniaków było ogromne - kolejne ok. 3 tysięcy osób dopisało się, przychodząc osobiście do urzędu. Bardzo często na ostatnią chwilę. Do obsługi wniosków wyznaczono więc 10 razy więcej osób, niż zwykle. Urzędnicy pracowali nawet w weekendy, a bezpośrednio przed wyborami - do ostatniego klienta.

Poznaniacy, którzy nie otrzymali decyzji przed pierwszą turą, dostaną ją później. Dopisanie się do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w Poznaniu i dotyczy wszystkich wyborów/referendów - nie jest wpisem jednorazowym.

Osoby, które chciały głosować w Poznaniu, mogły też - oprócz wpisania do rejestru wyborców - zameldować się na stałe i wówczas głosowanie było możliwe. W piątek urzędnicy meldowali do ostatniego klienta. Wszyscy, którzy się tego dnia zameldowali, mogli spokojnie w niedzielę wziąć udział w wyborach.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-22 12:58:20 211839 <![CDATA[System ePUAP nie sprawdził się przed wyborami]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124820,211839,show2.jpg 211840 <![CDATA[System ePUAP nie sprawdził się przed wyborami]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124820,211840,show2.jpg
124819 2018-10-22 09:29:27 160 szkół na terenie metropolii, z czego 86 w samym Poznaniu, otrzyma urządzenia mierzące zanieczyszczenie powietrza. To pierwszy taki projekt w kraju. O jego realizację na terenie aglomeracji poznańskiej zabiegał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

]]>
- Czyste powietrze to priorytet dla nas wszystkich. Oprócz konkretnych działań - musimy edukować. Rozpoczynamy współpracę ze szkołami - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. - W placówkach oświatowych realizowany będzie specjalny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Ważne jest też kształtowanie świadomości ich rodziców. Liczymy, że lokalne stacje pomiarowe będą dla nich czynnikiem mobilizującym do zmiany przyzwyczajeń i większej troski o środowisko w codziennym życiu.

Systemy pomiarowe zostaną zainstalowane w 160 szkołach podstawowych na terenie metropolii, w tym w 86 placówkach na terenie Poznania. Rozstrzygnięty został już przetarg na realizację tego projektu, obejmującego także przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma INEA S.A.

System składa się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Pierwsze systemy pomiarowe zostaną zamontowane w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy, montaż wszystkich zestawów powinien się zakończyć w ciągu 12 tygodni.

Dodatkowo, w ramach projektu, wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - Instytut Badawczy), organizowane będą w okresie grzewczym warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii.

Projekt realizowany będzie przez trzy lata, a koszty realizacji poniesie Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

MP, RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-25 09:19:57 211827 <![CDATA[160 szkół na terenie metropolii, z czego 86 w samym Poznaniu, otrzyma urządzenia mierzące zanieczyszczenie powietrza fot. Fotoportal/Bohdan Mukha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124819,211827,show2.jpg
123810 2018-09-28 10:27:40 Oszczędność i lepsza dbałość o środowisko - taki cel przyświeca podpisanemu właśnie listowi intencyjnemu pomiędzy Miastem Poznań, Politechniką Poznańską, Veolią, SUEZ Zielona Energia i miejskimi spółkami - MPK, Aquanet, Termy Maltańskie, PTBS, ZKZL, ZZO i MTP. Współpraca związana będzie m.in. z wytwarzaniem energii, jej obrotem oraz efektywnym wykorzystaniem.

]]>
Obecnie spółki wytwarzające energię z odnawialnych źródeł (takie jak np. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Aquanet, Veolia czy SUEZ Zielona Energia) sprzedają ją spółce obrotu energią. To stamtąd energię kupują m.in. MPK, ZKZL czy PTBS. Drogę tę można jednak skrócić, co pozwoli wypracować oszczędności. Wystarczy, że podmiot produkujący energię sprzeda ją instytucji, która ją wykorzystuje - bez pośredników. Takie rozwiązanie umożliwia Poznański Klaster Energii.

Zgodnie z definicją jest to porozumienie dotyczące wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej. W skrócie, zadaniem klastra jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych.

- Jednym z pierwszych projektów klastrowych będzie sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez miejskie spółki dla potrzeb transportu publicznego. Chcemy, by budowana właśnie linia tramwajowa na Naramowice była zasilana z energii pochodzącej ze spalarni odpadów - mówi Tomasz Lewandowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. - Dzięki klastrowi będziemy produkować więcej energii w grupie miejskich spółek i dostarczać ją wewnętrznie. To wydatnie obniży koszty.

Ponadto, klaster to szansa na uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania z programów skierowanych specjalnie dla takich inicjatyw. Miasto Poznań planuje złożyć też wniosek w naborze na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Wyróżnione w ten sposób grupy będą współpracować z Ministerstwem Energii w celu utworzenia spójnych regulacji, które przyspieszą rozwój energetyki rozproszonej w kraju.

Zaoszczędzone pieniądze to nie wszystko. Zastosowane w Poznaniu rozwiązanie ma również pozytywny wpływ na środowisko. Współpraca w ramach klastra zachęca do inwestowania w  odnawialne źródła energii. O ich rozbudowie myśli także Poznań. Być może w przyszłości na budynkach ZKZL i PTBS pojawia się solary, pozwalające pozyskać energię z promieni słonecznych. To jednak plany na przyszłość. Jak na razie, Miasto Poznań zamierza wykorzystać zasoby, które już posiada (m.in. biogazownie czy spalarnię śmieci). Nad nowymi rozwiązaniami czuwać będą naukowcy z Politechniki Poznańskiej.

Utworzenie Poznańskiego Klastra Energii wpisuje się w założenia strategii energetycznej Miasta Poznania. Obecnie w Polsce powstaje bardzo dużo klastrowych inicjatyw. Ma to jednak miejsce głównie w mniejszych miastach, nie takich metropoliach jak Poznań.

- Utworzenie Poznańskiego Klastra Energii sprawi, że stolica Wielkopolski po raz kolejny będzie pionierem w realizacji energetycznej innowacji w tak dużej skali, podobnie jak miało to miejsce w przypadku grupowych zakupów energii elektrycznej i paliwa gazowego. Mam nadzieję, że uda się pozyskać na działania w zakresie energetyki dodatkowe środki zewnętrzne.  Liczę, że model budowania większej samodzielności, samowystarczalności energetycznej będzie się w przyszłości rozwijał - mówi Tomasz Lewandowski.

Klaster to bardzo duże wyzwanie zarówno dla poznańskich samorządowców, jak i miejskich przedsiębiorstw. Realizacja założonych celów przyniesie korzyść wszystkim partnerom, jednak przede wszystkim skorzystają na niej poznaniacy. Natomiast Miasto Poznań będzie mogło stać się energetycznym wzorem dla innych polskich metropolii. Utworzenie Poznańskiego Klastra Energii to kolejny duży krok Miasta Poznania w kierunku Smart City.

 AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-19 13:24:44 211660 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211660,show2.jpg 211653 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211653,show2.jpg 211654 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211654,show2.jpg 211655 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211655,show2.jpg 211656 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211656,show2.jpg 211657 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211657,show2.jpg 211658 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211658,show2.jpg 211659 <![CDATA[Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211659,show2.jpg 211661 <![CDATA[Obecnie w Polsce powstaje bardzo dużo klastrowych inicjatyw. Ma to jednak miejsce głównie w mniejszych miastach, nie takich metropoliach jak Poznań/ fot. Pixabay]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,123810,211661,show2.jpg
124741 2018-10-19 08:14:51 W piątek ruszyły targi VIVA Seniorzy! To największa tego typu impreza w Polsce. Starszych poznaniaków czekają dwa dni pełne warsztatów, pokazów, koncertów i innych atrakcji.

]]>
To już 9. edycja wydarzenia, które honorowym patronatem objął Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Tradycyjnie już na Międzynarodowych Targach Poznańskich do soboty można odwiedzać stoiska firm, które oferują produkty i usługi dla osób 50+. Nowością tegorocznej edycji jest podział ekspozycji na cztery strefy tematyczne: zdrowie, aktywność, wiedza i otoczenie.

- Drodzy seniorzy, to dla Was organizujemy wydarzenie, które dziś zebrało ponad 100 wystawców - mówił Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu MTP.  - Cieszymy się, że 9. edycja targów jest rekordowa. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: pokazów, prelekcji i koncertów. Przed nami dwa dni pełne atrakcji - zapraszam do aktywnego udziału.

Oficjalne otwarcie targów nastąpiło w piątek.

- Bardzo dziękuję za życzliwość, którą mi Państwo okazujecie oraz energię, którą się ze mną dzielicie - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, otwierając targi. - Mam nadzieję, że zdajecie sobie Państwo sprawę, jak ważną częścią Poznania jesteście. Zachodzące zmiany demograficzne stanowią dla nas nie lada wyzwanie, jednak jesteśmy na nie coraz lepiej przygotowani. Dzięki ścisłej współpracy z Miejską Radą Seniorów zarządzamy Poznaniem wspólnie. Realizujemy najbardziej kompleksową politykę senioralną w kraju.  Jesteśmy w gronie miast przyjaznych starzeniu według Światowej Organizacji Zdrowia. Chcemy, by Państwa życie było jak najlepsze, dlatego nieustannie pracujemy nad kolejnymi projektami. Chcemy, by w przyszłym roku seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, mieli na cmentarzu możliwość darmowego dowozu rikszą do grobów bliskich, oraz by raz w roku mogli skorzystać z bezpłatnej formy czyszczenia nagrobka. 

Seniorów przywitał też Marek Woźniak, marszałek województwa.

- Dziękuję za to niezwykle miłe spotkanie - mówił. - Polityka senioralna jest coraz ważniejszym elementem naszych działań, bo i seniorów w województwie jest coraz więcej. Mam nadzieję, że dobry humor Państwa dziś nie opuści.

Podczas uroczystości nagrodzono wyróżnionych i laureatów konkursu "VIVA! Wielkopolski Senior", organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Statuetki trafiły to najbardziej aktywnych seniorów regionu. Wyróżnione zostały Halina Florczyk, zgłoszona przez powiat jarociński i Zofia Łebkowska, zgłoszona przez powiat koniński. Laureatami zostali: Jadwiga Stefańska (powiat wrzesiński), Józef Kozan (powiat ostrowski), Wiesława Wojciechowska (powiat kolski), Elżbieta Rączkowiak (powiat wągrowiecki) i Małgorzata Anna Koszyca (powiat międzychodzki).

Tytuł "VIVA! Wielkopolski Senior"za szczególną aktywność na rzecz osób starszych w naszym regionie wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Mieczysława Pierzchalska-Bukiewicz, zgłoszona przez powiat ostrzeszowski.

Poznań dla seniorów

Miasto Poznań podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Działa tu Miejska Rada Seniorów, a działania na rzecz starszych poznaniaków realizuje Centrum Inicjatyw Senioralnych.

W październiku 2017 roku Rada Miasta Poznania przyjęła do realizacji Program "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021", który wskazuje działania, zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.

Poznań realizuje też projekt "Poznań VIVA Senior", będący pakietem innowacyjnych usług dla najstarszych mieszkańców. W jego skład wchodzą takie projekty, jak Złota Rączka dla seniora, Taksówka dla seniora, Pudełko życia czy Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta". Tegorocznymi nowościami są projekty takie jak Książka dla Seniora, Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów czy Poznańska opaska medyczna.  

Poznań realizuje też liczne programy profilaktyczne: to m.in. szczepienia przeciwko grypie sezonowej, zajęcia promujące zdrowy styl życia czy Biała Sobota.

Nowością dla poznaniaków w wieku od 65 lat jest darmowa rehabilitacja w ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42. Osoby, które czekają w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w kolejce do operacji zaćmy, mogą ją mieć wykonaną szybciej. Dzięki wykupieniu świadczeń przez Poznań przynajmniej 90 pacjentów jeszcze w tym roku przejdzie zabieg poprawiający widzenie. Oprócz operacji opłacona zostanie także wizyta kontrolna.

Więcej o targach VIVA Seniorzy!: https://www.vivaseniorzy.pl/pl/

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-19 15:57:53 211686 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211686,show2.jpg 211689 <![CDATA[targi VIVA Seniorzy! To największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211689,show2.jpg 211693 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211693,show2.jpg 211704 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211704,show2.jpg 211705 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211705,show2.jpg 211706 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211706,show2.jpg 211707 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211707,show2.jpg 211708 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211708,show2.jpg 211709 <![CDATA[Targi VIVA Seniorzy! to największa tego typu impreza w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124741,211709,show2.jpg
124617 2018-10-17 09:53:10 Do godziny 23:59 można jeszcze głosować na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 259 propozycji. Do rozdania jest 20 milionów złotych.

]]>
Poznański Budżet Obywatelski doczekał się 7. edycji. W tym czasie do realizacji trafiło 134 projekty, z czego 71 jest już zakończone. Z roku na rok PBO cieszy się coraz większą popularnością i zaufaniem poznaniaków. W 2017 r. udział w głosowaniu wzięło 45 151 osób. W tym roku mieszkańcy miasta zgłosili rekordową liczbę pomysłów. Wszystkie zostały poddane weryfikacji.  

- Wpłynęło 425 propozycji, blisko 100 więcej niż rok temu. Mamy także rekordową liczbę projektów, które znalazły się na liście do głosowanie. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 259 propozycji, rok temu tych projektów było 160. Na liście znalazły się 55  projekty ogólnomiejskie i 204 rejonowe - tłumaczy Patryk Pawełczak, p.o. dyrektora Gabinetu Prezydenta.

Do rozdania jest aż 20 milionów

To będzie rekordowy budżet obywatelski - pula przeznaczonych na niego środków wzrosła w tym roku z 18 do 20 mln zł. Podobnie jak w poprzedniej edycji, 6 mln z tej kwoty trafi na finansowanie projektów ogólnomiejskich. Na projekty rejonowe mieszkańcy miasta będą mogli wydać nie 12 - jak to miało miejsce ostatnio - ale aż 14 milionów zł. Dodatkowo maksymalna wartość takiego projektu mogła wynosić nie 500, ale 600 tys. zł.

Wszystkie zmiany w tegorocznej edycji PBO to efekt dyskusji i współpracy przedstawicieli różnych grup poznaniaków. Zasady opracowywane zostały przez specjalnie w tym celu powołany zespół (w skład, którego wchodzili m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, wnioskodawcy z poprzednich lat, radni miejscy i osiedlowi oraz mieszkańcy miasta).

Głosowanie

O tym, które projekty zwyciężą w tegorocznej edycji PBO zdecydują wyniki głosowania. To rozpoczeło się 27 września i potrwa do 19 października. do godziny 23:59. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania, bez ograniczenia wiekowego (osoby niepełnoletnie będą potrzebowały jednak zgody rodzica lub opiekuna prawnego). Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy - jeden na projekt ogólnomiejski i dwa na rejonowe.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną - w Serwisie Poznański Budżet Obywatelski 2019 (https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/voting). Osoby, które nie mają dostępu do komputera i internetu lub potrzebują pomocy w oddaniu głosu, mogą przyjść do jednego z punktów stacjonarnych. Zagłosować można m. in. w Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44, pon.-pt. w godz. 10:00 - 18:00) oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24, pon.-pt. w godz. 08:00 - 16:00).

Więcej informacji o Poznańskim Budżecie Obywatelskim można znaleźć na stronie https://pbo2019.um.poznan.pl/

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-19 08:17:15 211562 <![CDATA[Do do godziny 23:59 można jeszcze głosować na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124617,211562,show2.jpg 211271 <![CDATA[Do do godziny 23:59 można jeszcze głosować na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124617,211271,show2.jpg 211272 <![CDATA[Do do godziny 23:59 można jeszcze głosować na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124617,211272,show2.jpg
124679 2018-10-18 09:33:52 Władze Miasta nie zgadzają się na powstanie bloków na terenach rekreacyjnych na Winogradach. Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF.

]]>
- Miasto mówi "nie" dla zabudowy blokami terenów przy ul. Księcia Mieszka I. Na konsultacjach społecznych przedstawiliśmy projekt planu miejscowego z funkcjami sportu, rekreacji i zieleni. To część zachodniego klina zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie Cytadeli. Musimy chronić ten obszar. Zgodnie ze Studium bilans powierzchni zabudowy to 10% całego terenu - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej posiada prawo wieczystego użytkowania terenu miejskiego na Winogradach między ulicą Księcia Mieszka I, al. Armii Poznań i ulicą Winogrady. 2 z 5 ha chciałoby sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na budowę wielofunkcyjnej hali. Na sprzedanych 2 hektarach miało powstać siedem bloków mieszkalnych.

Do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) przystąpiono w celu ochrony obecnego, otwartego charakteru tego obszaru, utrzymania funkcji sportowo-rekreacyjnych oraz przeznaczenia go - zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - pod funkcje usług sportu i rekreacji w otoczeniu zieleni. Teren jest elementem systemu klinów zieleni miasta Poznania, które odgrywają istotną rolę dla ochrony przyrody i wód, zapewniają właściwe nawietrzanie, a także zapewniają atrakcyjną krajobrazowo i przyrodniczo przestrzeń. Ich ochrona jest jednym z najważniejszych celów polityki przestrzennej miasta Poznania. Opracowanie mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu stworzy podstawę prawną dla ochrony terenu przed zbyt intensywną lub niekontrolowaną zabudową poprzez  szczegółowe określenie zasad i warunków jego zagospodarowania. Tym samym zapewni właściwą ochronę terenów tworzących klin zieleni.

Teren planu, o powierzchni około 8,4 ha, położony jest pomiędzy ulicą Księcia Mieszka I, al. Armii Poznań i ulicą Winogrady. Zaproponowany plan nie wyklucza budowy hali sportowej.

Trwające właśnie konsultacje społeczne z mieszkańcami Winograd pozwolą na prezentację projektu planu, przedstawienie jego głównych założeń i dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w planie. Uwagi do projektu planu można składać do 8 listopada 2018 r. na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1, 61 - 842 Poznań, mpu@poznan.mpu.pl).


]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-19 16:10:00 211688 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211688,show2.jpg 211687 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211687,show2.jpg 211690 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211690,show2.jpg 211691 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211691,show2.jpg 211692 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211692,show2.jpg 211694 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211694,show2.jpg 211695 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211695,show2.jpg 211696 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211696,show2.jpg 211698 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211698,show2.jpg 211699 <![CDATA[Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru użytkowanego przez TKKF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124679,211699,show2.jpg
124506 2018-10-15 11:49:32 Statek, którym dzieci chcą popłynąć do Niemiec, a nawet do Dubaju stanął przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały. To nie wszystko. Zmodernizowany został cały plac zabaw. Najmłodsi mogą korzystać m.in. z nowej zjeżdżalni i huśtawek.

]]>
- Gdy rozpoczął się remont placu zabaw, to nasze dzieci dobrze wiedziały, że coś się w ogrodzie dzieje i pilnie podglądały przez okno, jak postępują prace - mówi  Beata Kałużna, dyrektorka Przedszkola nr 43. - Ostatniego dnia, gdy ogłosiliśmy, że można wbiec na huśtawki, dzieci wręcz oszalały! Robiłyśmy im zdjęcia ze łzami w oczach. Nie myślałam, że ktoś może się tak cieszyć!

- Mnie najbardziej na naszym placu zabaw podoba się duży statek. Popłynę nim do Dubaju, zawsze o tym marzyłem. Tam jest najwyższy budynek na świecie - potwierdza słowa nauczycielki pięcioletni Olaf. - A ja popłynę do Niemiec, bo tam mam fajną ciocię. A jeszcze nigdy tam nie byłem - dodaje jego kolega Antoś.

Zmiany były możliwe dzięki pieniądzom z "Programu modernizacji i rozbudowy placów zabaw w przedszkolach". Co roku miasto przeznacza na ten cel 500 tys. zł (pieniądze są rozdzielane po równo, na 10 placówek). Program jest realizowany w stolicy Wielkopolski od 3 lat i będzie kontynuowany przez kolejne 2 lata. Przez cały czas trwania projektu udało się zmodernizować w ten sposób 30 przedszkolnych placów zabaw. Do tego dochodzą inwestycje, realizowane z pieniądzy Wydziału Oświaty i miejskich grantów.

- Nowy plac zabaw cieszy mnie tym bardziej, że w Przedszkolu nr 43 w zeszłym roku doszło do pożaru - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Wydział Oświaty zareagował błyskawicznie, okoliczne placówki natychmiast objęły opieką dzieci - w taki sposób, że nie zmieniono składu przedszkolnych grup. Na modernizację przedszkola Miasto Poznań wydało ponad półtora miliona złotych. Teraz dzieci mogą korzystać także z nowoczesnego placu zabaw.

- Do nowo wyremontowanego budynku wkroczyliśmy w październiku ubiegłego roku z prawdziwą radością i dumą - mówi Beata Przybylak, pracownik przedszkola. - Dzieci wołały: "to nasze przedszkole, ale wygląda, jak nie nasze!". Bo nowe było wszystko: sale, szatnie, toalety i kuchnia. Wspomogły nas także inne placówki, darując wyposażenie i zabawki. Dziś, gdy dzieci wybiegają na dwór, widzimy ich radość i właściwie niczego nam już nie brakuje do szczęścia - dodaje nauczycielka.

AM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-19 15:37:20 211678 <![CDATA[Plac zabaw przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały został zmodernizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124506,211678,show2.jpg 211679 <![CDATA[Plac zabaw przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały został zmodernizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124506,211679,show2.jpg 211680 <![CDATA[Plac zabaw przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały został zmodernizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124506,211680,show2.jpg 211681 <![CDATA[Plac zabaw przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały został zmodernizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124506,211681,show2.jpg 211682 <![CDATA[Plac zabaw przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały został zmodernizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124506,211682,show2.jpg 211683 <![CDATA[Plac zabaw przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały został zmodernizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124506,211683,show2.jpg 211684 <![CDATA[Plac zabaw przed Przedszkolem nr 43 im. Krasnala Hałabały został zmodernizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124506,211684,show2.jpg
124740 2018-10-19 08:14:42 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia. W uroczystej gali w auli uczelni wzięli udział studenci i absolwenci WNPiD, pracownicy uniwersytetu oraz zaproszeni goście.

]]>
- Chciałem podziękować studentom oraz koleżankom i kolegom, którzy współuczestniczą w działaniach o charakterze naukowym - mówił podczas uroczystości prof. Andrzej Stelmach, dziekan WNPiD. - Słowa podziękowania kieruję też do pracowników administracji naszego wydziału. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak dobrej, owocnej i miłej współpracy. To nie jest tylko moja opinia. Świadczy o tym fakt, że nasz dziekanat nigdy nie zszedł z podium, jeżeli chodzi o konkurs na najbardziej przyjazny dziekanat.

Dziekan WNPiD wspomniał też o aktywności i zaangażowaniu studentów - kołach naukowych, mediach uniwersyteckich. To wszystko jest potrzebne z kilku powodów.

- Jeżeli w czasie studiów będziecie spędzać czas tylko w bibliotece i przy komputerze, to nie będziecie mieli żadnych fajnych wspomnień, a w dodatku niewiele się nauczycie. Aktywność studencka jest solą tej ziemi. Na tym polega studiowanie - pouczał studentów prof. Andrzej Stelmach.

Podziękowania władzom wydziału i studentom złożył także prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Jak zauważył, mają one też wymiar osobisty - bowiem to właśnie na tym wydziale i w tym instytucie kształcili się jego zastępca Mariusz Wiśniewski i asystent Marcin Gołek.

- Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Czasach, które są wyzwaniem dla politologów i dziennikarzy. Trudno jest dziś przewidzieć cokolwiek w polityce - zarówno w Polsce, jak Europie. Życze Państwu, abyście w tych dynamicznych czasach potrafili to wszystko zrozumieć i przewidzieć. 10 lat to być może niewiele na tle 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, ale jeżeli weźmiemy się pod uwagę także wcześniejszą działalność instytutu, to naprawdę bogata historia. Życzę Państwu kolejnych jubileuszy - powiedział prezydent Poznania.

Podczas uroczystości nie zapomniano też o obecnym kierowniku Zakładu Kultury Politycznej, pierwszym dziekanie WNPiD, a zarazem jego twórcy. Prof. Tadeusz Wallas otrzymał od studentów i władz wydziału statuetkę, przyznawaną "ludziom 10-lecia".

- Widzę, że wydziałowi całkiem dobrze się powodzi. Ta statuetka na pewno sporo kosztowała - żartował prof. Tadeusz Wallas.

Medalem za zasługi dla naszego regionu wyróżnił go też Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Uroczystość zakończyła część artystyczna. Na scenie wystąpili absolwenci WNPiD, Paweł Swiernalis, Szymon Łątkowski oraz Mezo.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu powstał w 2008 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Obecnie Wydział prowadzi studia na pięciu kierunkach: politologii, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu państwem. Ponadto w ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia doktoranckie, podyplomowe i kursy.

Wydział, oprócz siedziby w Poznaniu, prowadzi także zajęcia w ośrodkach zamiejscowych: Ośrodek Zamiejscowy UAM w Ostrowie Wielkopolskim, Ośrodek Zamiejscowy UAM w Pile, Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie, Kolegium UAM w Kościanie.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2018-10-20 17:36:51 211756 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211756,show2.jpg 211758 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211758,show2.jpg 211759 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211759,show2.jpg 211757 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211757,show2.jpg 211760 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211760,show2.jpg 211761 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211761,show2.jpg 211762 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211762,show2.jpg 211763 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211763,show2.jpg 211764 <![CDATA[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM świętował jubileusz 10-lecia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,124740,211764,show2.jpg