110355 2017-09-26 11:43:00 Do 4 października Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi konsultacje projektów tzw. uchwał antysmogowych. Dzięki nim już w przyszłym roku w województwie wielkopolskim, w tym na terenie miasta Poznania, mają obowiązywać ograniczenia spalania paliw stałych najgorszej jakości.

]]>
Jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, 28 września, odbędą się dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców Poznania poświęcone projektom tych uchwał - o godz. 10.00 i 16.00 w części B sali konferencyjnej na 10 piętrze siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34.

Już teraz projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.umww.pl/292---505---kategoria_ogloszenia---kategoria_ogloszenia--2017---ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowania-projektow-uchwal-sejmiku-w-sprawie-wprowadzenia-ograniczen-lub-zakazow-w  oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - https://www.umww.pl/ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowania-projektow-uchwal-sejmiku-w-sprawie-wprowadzenia-ograniczen-lub-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-w-ktorych-nastepuje-spalanie-paliw. Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, w pokoju 1052.

Według wcześniejszych zapowiedzi w listopadzie projekty trzech uchwał - dla Poznania,  Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego - staną się przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a przepisy mają szansę wejść w życie 1 maja przyszłego roku.

Wyeliminować paliwa najgorszej jakości

Dzięki nowym przepisom w Poznaniu wprowadzony ma zostać zakaz spalania paliw stałych najgorszej jakości, w tym węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, których stosowanie powoduje duże zanieczyszczenia pyłowe powietrza.

Przedstawiciele Poznania, którzy uczestniczyli w pracach nad projektami w ramach powołanego przez Zarząd Województwa zespołu, zaproponowali wprowadzenie dodatkowych parametrów jakościowych dla węgla kamiennego. Minimalna wartość opałowa węgla ma wynosić 23MJ/kg, zaś zawartość popiołu nie może przekraczać 10%.   Ustanowienie takich parametrów sprawi, że na terenie Poznania będą stosowane tylko paliwa dobrej i bardzo dobrej jakości. Ograniczenia te mają być wprowadzone jako pierwsze już w przyszłym roku.

- Jestem przekonany, że już w sezonie grzewczym 2018/2019 w Poznaniu nastąpi poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie z handlu i użytkowania w przydomowych kotłowniach paliw stałych najgorszej jakości - powiedział Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Wymienić piece

Do końca 2023 roku z poznańskich domów będą musiały zniknąć przestarzałe, pozaklasowe kotły i piece (w tym piece kaflowe), powodujące największą emisję pyłów do powietrza. Cztery lata później mają zostać zlikwidowane pozostałe kotły, spełniające obecnie wymagania 3 i 4 klasy emisyjności. Te działania sprawią, że w Poznaniu będą mogły być eksploatowane wyłącznie kotły i piece spełniające wymagania tzw. Ekoprojektu, czyli legitymujące się niską emisją pyłów drobnych i wysoką efektywnością energetyczną.

Przedstawiciele Poznania uczestniczący w pracach zespołu zaproponowali również, by w okresie przejściowym, w dniach po przekroczeniu normy dobowej PM10 i przy prognozach utrzymywania się takich stężeń, wprowadzić zakaz spalania paliw stałych, jeśli obiekty posiadają inne źródło ogrzewania - np. kotły gazowe, elektryczne, olejowe, pompę ciepła, bądź korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pozwoli to na zmniejszenia emisji pyłów drobnych generowanych z kominków, stanowiących w dużej mierze uzupełniające źródło ciepła. Według ekspertów zespołu, wprowadzenie takiego ograniczenia będzie miało również wymiar edukacyjny, który pozwoli w okresie przejściowym wypracować poprawne postawy i zachowania społeczne.  

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-26 14:50:11 177992 <![CDATA[Panorama Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110355,177992,show2.jpg
110371 2017-09-26 15:36:43 Podczas wrześniowej sesji radni miejscy uchwalili program ochrony środowiska dla Poznania na lata 2017-2020 i przegłosowali zmiany w budżecie. Przyjęli też plan modernizacji urządzeń wodociągowych - z zapewnieniem, że w przyszłym roku nie będzie w Poznaniu podwyżek cen wody i ścieków.  

]]>
Pierwszy z głosowanych projektów dotyczył "Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". Jego założenia przedstawił Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska. Program zawiera między innymi kilkanaście celów strategicznych takich jak: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji ze spalania paliw stałych, zmniejszenie wpływu transportu na środowisko, ochrona przed hałasem, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona przeciwpowodziowa, rekultywacja terenów zdegradowanych, edukacja ekologiczna społeczeństwa, zapewnienie stałego i rzetelnego monitoringu środowiska. Radni uchwałę przyjęli.

Przegłosowano również zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Przy okazji mowa była też o dofinansowaniu pobytu dzieci do lat 3 w prywatnych żłobkach. Radne PO zaproponowały, by zwiększyć liczbę dzieci korzystających ze wsparcia finansowego z 1800 do 2100, ale zmniejszyć stawkę dofinansowania z 700 zł do 600 zł. Radne podkreślały, że w z konsultacji przeprowadzonych z rodzicami wynikało, że są oni gotowi są otrzymywać nieco mniejsze dofinansowanie, ale mieć gwarancję, że nie zostaną bez pomocy.

Przyjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu, któremu pozytywną opinię wystawiła Rada Osiedla Św. Łazarz.

Następnie uchwalono "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026". Przy okazji zastępca prezydenta Tomasz Lewandowski złożył deklarację, że w przyszłym roku nie przewiduje w Poznaniu podwyżek opłat za wodę i ścieki. Pozostaną one na poziomie obecnego roku.

 Z porządku obrad zdjęto propozycję wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów do lat 18. Poinformowała o tym autorka projektu radna klubu Zjednoczonej Lewicy Beata Urbańska, wyjaśniając, że nie ma poparcia koalicyjnego klubu Platformy Obywatelskiej.

Radny PiS Zbyszko Górny zaproponował, aby powstające rondo u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna nosiło imię Stefana Stuligrosza, wieloletniego dyrygenta chóru "Poznańskie Słowiki". Zmarły w 2012 roku prof. Stuligrosz urodził się właśnie na Starołęce. Pozytywną opinię wydała Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo.

Część radnych wskazywała jednak, że jest już miejsce noszące taką nazwę:  w ubiegłym roku Rada Miasta nadała nazwę imienia Stefana Stuligrosza placowi w centrum miasta obok Akademii Muzycznej i Auli Nowa.  - Nazewnictwo w przestrzeni publicznej powinno być uporządkowane i nie wprowadzać w błąd, a tak może być w tym przypadku i nie ma to nic wspólnego ze stosunkiem do danej osoby - argumentował Grzegorz Ganowicz, który w zamian zaproponował nazwę nawiązującą do osoby i dorobku profesora: rondo "Poznańskich Słowików".

Nazwę imienia Stefana Stuligrosza poparł radny Zjednoczonej Lewicy Henryk Kania, odwołując się do postulatów mieszkańców Starołęki i Głuszyny, którzy chcieliby właśnie w ten sposób upamiętnić profesora. Z kolei radny Michał Grześ zauważył, że chodzi tu o miejsce bezadresowe, nowa nazwa nie spowoduje więc bałaganu nazewniczego. Ale były też głosy wskazujące, że dublowanie się nazw może być kłopotem. - Chciałem kiedyś, żeby zawieziono mnie na ulice Kopernika, a zawieziono mnie na osiedle Kopernika - opowiadał radny Wojciech Kręglewski.

W głosowaniu większość radnych poparła propozycję przewodniczącego Grzegorza Ganowicza. Wobec tego autor projektu Zbyszko Górny wycofał go z porządku obrad tłumacząc, że nie może zgodzić się na taką poprawkę bez konsultacji z mieszkańcami. Na raz więc rondo pozostanie bez nazwy.

Mateusz Malinowski/Biuletyn Miejski
Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-26 17:49:40 178033 <![CDATA[Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110371,178033,show2.jpg 178034 <![CDATA[Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110371,178034,show2.jpg 178035 <![CDATA[Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110371,178035,show2.jpg 178036 <![CDATA[Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110371,178036,show2.jpg 178037 <![CDATA[Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110371,178037,show2.jpg
110358 2017-09-26 11:43:34 27 i 29 września odbędą się naprawy przejazdów kolejowych na ul. Golęcińskiej i Biskupińskiej.

]]>
W związku z modernizacją przez firmę PORR S.A. linii kolejowej nr 354 Poznań Główny - Piła, czasowo zamknięte będą dwa przejazdy kolejowe na terenie Poznania. W środę, 27 września, w godz. 00:00 - 6:00, zamknięty będzie przejazd na ul. Golęcińskiej. W tym czasie objazd odbywać się będzie ulicami: Lutycką i Podolańską. Natomiast w piątek, 29 września, od godziny 10:00 do 19:00 potrwają prace przy modernizacji przejazdu w ciągu ul. Biskupińskiej. W tym wypadku wytyczono objazd ulicami: Strzeszyńską, Lutycką i Koszalińską.

W związku z remontem przejazdów kolejowych nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.

Linia nr 64: KACZA -... - Wojska Polskiego - Podolańska - Lutycka - Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska - Literacka - PUSZKINA

Zmiana dotyczy kursów w środę, 27 września, od godz. 4.10 do 5.39 włącznie z Kaczej i od godz. 4.49 do 5.50 włącznie z Puszkina. Autobusy pomijać będą przystanki "Golęcińska". Przystanki "Literacka I" (n/ż) będą na czas robót przeniesione na ul. Literacką.

Linia nr 95: OGRODY -... - Wojska Polskiego - Podolańska - Lutycka - Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska -... - KIEKRZ

Zmiana dotyczy kursów w środę, 27 września, o godz. 4.00, 5.00 i 5.35 z Ogrodów oraz o godz. 4.27 i 5.27 z Kiekrza. Autobusy pomijać będą przystanki "Golęcińska", "Literacka I" i "Koszalińska Działki".

Linia nr 236: POZNAŃ GŁÓWNY - Dworcowa - rondo Kaponiera - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna -... - Biskupińska - Koszalińska - Literacka - Koszalińska - Żołnierzy Wyklętych - Lutycka - Podolańska - Wojska Polskiego -... - POZNAŃ GŁÓWNY

Zmiana trasy dotyczy wszystkich kursów w nocy z 26 na 27 września, począwszy od kursu o godz. 23.59 z Poznania Głównego (o 0.19 z Podolan). Autobus pominie przystanek "Golęcińska". Przystanki "Literacka I" (na żądanie) będą na czas robót przeniesione na ul. Literacką.

Linia nr 246: POZNAŃ GŁÓWNY - Dworcowa - rondo Kaponiera - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna - Nad Wierzbakiem - Wojska Polskiego - Podolańska - Lutycka - Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska - Literacka - Koszalińska -... - POZNAŃ GŁÓWNY

Zmiana trasy dotyczy wszystkich kursów w nocy z 26 na 27 września, począwszy od kursu o godz. 0.29 z Poznania Głównego. Autobus pominie przystanek "Golęcińska". Przystanki "Literacka I" (na żądanie) będą na czas robót przeniesione na ul. Literacką. W czasie prowadzenia prac nieczynne będą przystanki "Golęcińska" w obu kierunkach. Przystanki "Koszalińska Działki" nie będą obsługiwane przez linię 95, natomiast będą obsługiwane przez linię 64. Przystanki "Literacka I" (n/ż) nie będą obsługiwane przez linię 95, a ich lokalizacja na czas prac ulegnie zmianie - znajdować się będą na ul. Literackiej przy skrzyżowaniu z ul. Koszalińską.

Natomiast w piątek (29 września) od godz. 10.00 do 19.00 prace będą prowadzone na przejeździe w ciągu ulicy Biskupińskiej. W związku z powyższym w wymienionych wyżej godzinach autobusy linii nr 46 i 60 nie będą kursować ul. Biskupińską i dojeżdżać do pętli w Strzeszynie, a jedynie do pętli Podolany. Dojazd do Strzeszyna zapewni linia nr 95 (Ogrody - Strzeszynek), na której uruchomione zostaną dodatkowe kursy.

W celu zapewnienia dowozu i odwozu ze szkoły mieszczącej się przy ul. Safony zostanie uruchomiona linia nr 160, na której autobusy będą kursować w godz. 10.00-15.00. Godziny przyjazdów i odjazdów z przystanku Safony pozostają takie, jak dla linii nr 60.

Linia nr 46:

BORANTA -... - Szarych Szeregów - Kosowska - Zakopiańska - PODOLANY

PODOLANY - Biskupińska - Strzeszyńska - Szarych Szeregów -... - BORANTA

Linia nr 60:

GARBARY -... - Szczawnicka - Zakopiańska - Kosowska - Strzeszyńska - Biskupińska - PODOLANY

PODOLANY -  Biskupińska - Strzeszyńska - Kosowska - Zakopiańska -... - GARBARY

Linia nr 160:

PODOLANY - Zakopiańska - Szczawnicka - Lutycka - Podolańska - Golęcińska - Literacka (z wjazdem na pętlę Literacka) - Wergiliusza - SAFONY

SAFONY - Wergiliusza - Literacka (z wjazdem na pętlę Literacka) - Golęcińska - Podolańska - Lutycka - Szczawnicka - Zakopiańska - Kosowska - Strzeszyńska - Biskupińska - PODOLANY

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-26 15:48:00 178031 <![CDATA[Zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 95]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110358,178031,show2.jpg
110356 2017-09-26 11:43:12 Mauro Palotta, znany twórca włoskiego streetartu stworzy w Poznaniu nowy mural. Praca artysty powstaje na kamienicy przy ul. Nowowiejskiego. Mieszkańcy będą mogli podziwiać go od niedzieli 1 października.

]]>
Maupal (pod takim pseudonimem tworzy artysta) znany jest głównie z wizerunków papieża Franciszka. W jego twórczości nie brakuje jednak odwołań do polityki i problemów społecznych. Najpopularniejszy mural Włocha, przedstawiający papieża lecącego w pozie supermana, powstał w 2014 roku i do dziś zdobi ulicę Rzymu. Dwa lata później w sąsiedztwie placu Świętego Piotra namalował on Głowę Kościoła, która stoi na drabinie i maluje na ścianie grę w kółko i krzyżyk. Obraz nie spodobał się jednak władzom wiecznego miasta i po kilku godzinach został usunięty przez służby komunalne. Po tym wydarzeniu na pomysł zaproszenia Palotty do Poznania wpadli miejscy radni.

- To był impuls. Po tym jak mural Maupala został zniszczony, postanowiliśmy zaprosić go do Poznania. Skoro nie ma miejsca dla jego twórczości w Rzymie, znajdzie się u nas - mówi radny Marek Sternalski, który zainicjował projekt.

Kontakt z artystą nawiązał przewodniczący Rady Miasta, Grzegorz Ganowicz. Włoch przyjął zaproszenie i wiosną przyjechał do Poznania, aby poznać miasto, porozmawiać z mieszkańcami oraz znaleźć miejsce dla swojego nowego dzieła. Maupal zdecydował, że mural powstanie w centrum, na ścianie kamienicy przy ulicy Nowowiejskiego. Na razie nie wiadomo co będzie przedstawiał.

- Daliśmy artyście całkowitą wolność twórczą. Palotta należy do malarzy, którzy nie powielają swoich dzieł i sami decydują o tym co chcą stworzyć. Nie spodziewamy się, że to co powstanie w Poznaniu będzie przypominało jego inne, słynne dzieła. Z naszych rozmów z Maupalem wynika, że podszedł on do tematu bardzo prospołecznie, dlatego myślimy, że będzie to mural niosący dobre wartości - dodaje Sternalski.

Opiekę nad projektem Maura Palotty powierzono Fundacji Malta. Zakończenie prac nad muralem planowane jest na koniec tygodnia. Wydarzeniem wieńczącym wizytę Maupala w stolicy Wielkopolski będzie niedzielny spacer "śladami poznańskich murali na Starym Mieście" (1.10). Wtedy też oficjalnie zaprezentowane zostaną efekty pracy Włocha. Początek wycieczki zaplanowano na godzinę 16:00, przy muralu Kenora, na ul. Grobla. Po jej zakończeniu w siedzibie Fundacji Malta odbędzie się spotkanie z artystą.

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-26 15:16:11 178015 <![CDATA[Mural przy ul. Nowowiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110356,178015,show2.jpg 178009 <![CDATA[Mural przy ul. Nowowiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110356,178009,show2.jpg 178010 <![CDATA[Mural przy ul. Nowowiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110356,178010,show2.jpg 178017 <![CDATA[Mural przy ul. Nowowiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110356,178017,show2.jpg
110308 2017-09-25 14:13:29 Ruszyły tegoroczne Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Do czwartku w Poznaniu goszczą wystawcy z całego świata.

]]>
- To już 33. edycja tych targów - podkreślił Przemysław Trawa, prezes MPT, podczas poniedziałkowej uroczystej gali otwarcia. - Przez ten czas wiele się zmieniło. Tempo zmian z roku na rok jest coraz szybsze, a technologia coraz lepsza. Rośnie produkcja żywności oraz eksport, zauważamy też powrót do żywności tradycyjnej. Polska zdecydowanie zasługuje na duże, międzynarodowe targi wystawców związanych z branżą spożywczą.

Podczas uroczystości otwarcia rozdano Złote Medale MPT - kilkadziesiąt równorzędnych nagród trafiło do twórców najlepszych i najciekawszych produktów.

W tym roku do Poznania przyjechało ponad 900 wystawców oraz tysiące specjalistów z całego świata. Najwięcej przedstawicieli ma polska branża mleczarska i sektor przetwórstwa mięsnego. Oprócz silnej reprezentacji polskich przedsiębiorców pojawili się również producenci żywności z zagranicy, m.in. z Włoch, Finlandii, Bułgarii, Niemiec, Węgier, Litwy, Cypru, a także Malezji, Indonezji i Sri Lanki.

- Targi to prestiżowe miejsce spotkań, które co roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy wytwórców, producentów, dystrybutorów i importerów branży spożywczej - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. - To również sprawdzian atrakcyjności oferty i możliwość obserwacji nowych trendów konsumenckich. Poznań gości wielu znamienitych rodzimych wytwórców oraz przedstawicieli importerów żywności spoza kraju. Ufam, że poznańska gościnność i bogata oferta kulturalna naszego miasta sprawią, że będą oni częstymi gośćmi w stolicy Wielkopolski.

Targi mają wspierać rozwój wymiany handlowej pomiędzy Polską a resztą świata. Ich formuła pozwala przede wszystkim pozyskać nowych, solidnych partnerów biznesowych. Imprezie towarzyszy więc wiele wydarzeń takich jak np. Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polsko-Nigeryjski Szczyt Gospodarczy, na którym będzie mowa o możliwościach współpracy obu państw.

Targi Polagra Food 2017 trwają od 25 do 28 września. Towarzyszą im m.in. Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli Polagra Gastro/Invest Hotel, a także Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra Tech.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-25 14:13:29 177909 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177909,show2.jpg 177910 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177910,show2.jpg 177911 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177911,show2.jpg 177912 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177912,show2.jpg 177913 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177913,show2.jpg 177914 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177914,show2.jpg 177915 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177915,show2.jpg 177916 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177916,show2.jpg 177917 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177917,show2.jpg 177918 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177918,show2.jpg 177919 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177919,show2.jpg 177920 <![CDATA[Targi Polagra Food 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110308,177920,show2.jpg
110310 2017-09-25 14:27:23 Francuska firma Safege S.A.S. przygotuje program funkcjonalno-użytkowy wraz z projektem budowlanym dla zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia pod linią kolejową E20. Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) rozstrzygnęły przetarg na wykonanie tego zadania.

]]>
Oferta Francuzów okazała się najlepsza spośród trzech, jakie wpłynęły do PIM. Spółka Safege wyceniła wykonanie określonych w ogłoszeniu przetargowym prac na niespełna 1,4 mln zł. Zadeklarowała również skrócenie o 30 dni etapu III zaplanowanych w ogłoszeniu prac. Oznacza to, że kompletny program funkcjonalno-użytkowy wraz z ostateczną decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych będą gotowe na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku.

Spółka Safege będzie miała również za zadanie opracowanie projektu budowlanego wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) wraz z układem drogowym, budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej, parkingów, infrastruktury autobusowej przy peronie kolejowym w kierunku Poznania, a także projektu zagospodarowania terenu z małą architekturą i zielenią. Sporządzi też m.in. kosztorys inwestorski oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.

Projekt budowlany z kosztorysami oraz wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę wykonawca powinien dostarczyć do końca przyszłego roku. Decyzje te powinny zapaść do końca kwietnia 2019 roku. Realizację prac budowlanych zaplanowano na trzy lata. Jak czytamy w materiałach przetargowych, wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy, który - staraniem Miasta Poznań, gminy Komorniki i Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ma powstać kosztem ok. 60 mln zł w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Poznań Junikowo, zapewni bezkolizyjny przejazd i przejście pod torami linii kolejowej E20.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-25 14:27:23 177925 <![CDATA[Wizualizacja przebudowy ul. Grunwadzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110310,177925,show2.jpg 177926 <![CDATA[Wizualizacja przebudowy ul. Grunwadzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110310,177926,show2.jpg 177927 <![CDATA[Wizualizacja przebudowy ul. Grunwadzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110310,177927,show2.jpg 177928 <![CDATA[Część planu sytuacyjnego węzła Grunwaldzka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110310,177928,show2.jpg
110236 2017-09-22 09:35:20 Skanska SA złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie rozbudowy ul. Unii Lubelskiej na odcinku od nowo projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej do połączenia z istniejącymi układem drogowym ul. Unii Lubelskiej. Oznacza to, że rozpoczęcie prac związanych z przebudową trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Ż̇egrze oraz z budową odcinka od ronda Ż̇egrze do ul. Unii Lubelskiej zbliża się wielkimi krokami.

]]>
Za wykonanie prac wymienionych w ogłoszeniu przetargowym Skanska zaproponowała niespełna 2,7 mln zł. Zobowiązała się również do skrócenia o 10 dni terminu wykonania robót.

W ogłoszeniu przetargowym przewidziano, że wybrany podmiot będzie miał do 70 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy na realizację pierwszego etapu tego zadania, na który złożą się m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze, likwidacja przyłącza wody, przebudowa kolizji, a także zabezpieczenie i wycinka drzew. Na przeprowadzenie pozostałych prac będzie miał do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Po ich zakończeniu, w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych, nastąpią niezbędne odbiory.

Na przebudowę trasy tramwajowej Kórnicka - os.Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Poznań ze środków Funduszu Spójności otrzyma łącznie niemal 57 mln zł. To jedna trzecia całkowitej wartości brutto projektu. Przyjęty w dokumentacji aplikacyjnej harmonogram realizacji tej inwestycji zakłada prowadzenie robót budowlanych w trzech etapach - od roku 2017 do 2022. 

W ramach tego projektu przebudowane zostanie będące w złym stanie torowisko tramwajowe na odcinku od przystanku Kórnicka do os. Lecha oraz od os. Lecha do ronda Żegrze. Dodatkowo powstanie ok. 800-metrowy odcinek nowej trasy tramwajowej, łączącej rondo Żegrze z nową pętlą przy ul. Unii Lubelskiej, która służyć będzie zarówno obsłudze taboru tramwajowego jak  i autobusów.

Poprawi się też komfort jazdy dotychczasowym odcinkiem trasy. Dzięki nowoczesnym technologiom, które zostaną wykorzystane przy przebudowie torowiska, ograniczone zostaną drgania i hałas. Nowe torowisko będzie bardziej trwałe, stabilne i bezpieczne. Przebudowane zostaną stare przystanki, powstaną nowe. Będą one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-22 09:35:20 177746 <![CDATA[Z ronda Żegrze tramwaje pojadą ul. Unii Lubelskiej fot PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110236,177746,show2.jpg 177747 <![CDATA[Wzdłuż obecnej ścieżki łączącej ul. Unii Lubelskiej z ul. Falistą poprowadzona będzie droga fot PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110236,177747,show2.jpg 177748 <![CDATA[Nowa droga i tramwaj poprawi komunikację osobom mieszkającym przy ul. Falistej fot PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110236,177748,show2.jpg
110264 2017-09-22 15:20:13 Rozpoczęła się trzecia edycja Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda. Miłośnicy mrocznej literatury przez trzy dni będą mogli poznawać tajniki pracy nad znanymi kryminałami. Na spotkaniach autorskich dominować będą poznańscy pisarze m.in. Piotr Bojarski, Ryszard Ćwirlej czy Joanna Jodełka.

]]>
Tegoroczna edycja "Grandy" odbędzie się pod hasłem "tajemnica - kara - wina". Dla wielbicieli opowiadań z dreszczykiem w tle jest to wyjątkowa okazja do spotkań z ulubionymi autorami. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja literatury kryminalnej. Program Grandy będzie się rozgrywał w kilku obszarach jednocześnie - literatura, film, muzyka, teatr. Najważniejsza z części czyli literatura reprezentowana będzie przez najlepszych, polskich pisarzy kryminału.

Wydarzenia związane z festiwalem odbywać się będą głównie w dwóch miejscach - Nowej gazowni przy ul. Ewangelickiej 1 oraz w Auli Artis przy ulicy Kutrzeby 10. Kryminalna "Granda" rozprzestrzeni się jednak po całym Poznaniu. W różnych częściach miasta powstaną "Stacje sensacje", w których zaplanowane są spotkania z pisarzami, warsztaty dla dzieci czy nawet wycieczki po mrocznych zakamarkach stolicy Wielkopolski. Nie zabraknie też bardziej grandziarskich atrakcji. Na poznaniaków czeka pokaz technik kryminalistycznych z udziałem widowni czy tajemnicze otwarcie festiwalu z oprawą tancerzy szkoły baletowej.

Podczas festiwalu nie może zabraknąć literackich gwiazd. W tegorocznej odsłonie udział wezmą m.in. Aleksandra Marinina, Marek Krajewski, Olga Rudnicka, Marcin Kącki, Ryszard Ćwirlej, Marta Obuch, Joanna Jodełka i wielu innych wspaniałych pisarzy. Pojawią się także specjaliści z zakresu kryminalistyki.

Przy okazji Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda premierę będzie miała książka "Trupów hurtowo trzech". Jest to zbiór opowiadań ze zbrodnią w tle, niejednokrotnie okraszonych błyskotliwym humorem. Dziesięciu autorów, dziesięć opowiadań, którym przyświecał jeden charytatywny cel. Najlepsi polscy pisarze kryminałów oddali swe pióra, by wspomóc budowę wyjątkowego Domu dla dorosłych osób autystycznych. Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony będzie na wsparcie budowy Domu Autysty w Poznaniu.

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegółowy program znajduje się na stronie http://festiwal-granda.pl/

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-22 15:30:40 177812 <![CDATA[Granda]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110264,177812,show2.jpg 177811 <![CDATA[Granda]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110264,177811,show2.jpg 177810 <![CDATA[Granda]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110264,177810,show2.jpg 177813 <![CDATA[Granda]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110264,177813,show2.jpg
110251 2017-09-22 12:45:59 W najbliższy weekend po raz ostatni w tym roku na trasy wyjadą historyczne pojazdy linii nr 0 i 100. Jadąc starym tramwajem lub autobusem można poczuć klimat dawnych czasów, powspominać i obejrzeć najpiękniejsze zakątki Poznania.

]]>
- Jak co roku, z ostatnim weekendem września kończy się sezon linii turystycznych. W najbliższą sobotę i niedzielę, 23 i 24 września, będzie ostatnia w tym roku okazja do przejażdżki starymi tramwajami i autobusami. Zachęcamy gorąco do skorzystania z oferty - informuje Agnieszka Smogulecka z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Trasa
W tym roku, w porównaniu z ubiegłym, zmieniły się trasy linii nr 0 i 100.  "Setka" będzie kursować sprzed Dworca Głównego PKP. Ułatwi to skorzystanie z niej osobom, które przyjadą do Poznania koleją. Będzie ona przejeżdżać przez centrum miasta, w pobliżu Katedry i dalej - przez Śródkę i Termy Maltańskie - do Nowego Zoo, a wracając, w kierunku Dworca PKP, przejedzie koło parku Wilsona.
"Zerówka" wyruszać będzie z pl. Wielkopolskiego. Pojedzie przez centrum, Wildę, dawną zajezdnię Madalińskiego, Hetmańską i Głogowską do centrum. Wybrane kursy (z przewodnikiem) będą wydłużone, dzięki czemu zwiedzający będą mogli dotrzeć do katedry, Śródki, pojadą przez Jana Pawła II, Kórnicką i most św. Rocha. Osobno, wyznaczono kursy do Muzeum Komunikacji przy ul. Głogowskiej.

Tabor
Obsługę linii autobusowej stanowi będą znane poznaniakom Ikarusy (260 i 280), Jelcz PR 110 i DAF MB200. Okazjonalnie na trasie może pojawić się Jelcz RTO 043, popularny "Ogórek".
Na linii nr 0 najczęściej pojawiać się będzie tramwaj generacji "N" w składzie złożonym z dwóch lub trzech wagonów. Podczas wakacji z pewnością nie zabraknie okazji przejechania się "stodwójkami" (tramwaje 102N i 102Na) oraz składem wagonów 105N z pierwszej połowy lat 70. ubiegłego wieku.
Na ten sezon Zarząd Transportu Miejskiego razem z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, MPK Poznań i Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych przygotował atrakcyjne wizualnie bilety dla pasażerów linii turystycznych oraz praktyczne ulotki informacyjne.

Rozkład jazdy

Tramwajowa linia turystyczna nr 0 rozpocznie swoje kursy z pl. Wielkopolskiego w godz. 11:30, 13:00, 14:20, 15:40 i 17:00. Kursy o godz. 11.30 wykonywane będą na trasie przez Muzeum Komunikacja w zajezdni przy ul. Głogowskiej.

Autobusowa linia turystyczna nr 100 kursować będzie co ok. 40 minut w godzinach od 10.15 do 17.45. Start spod dawnego budynku Dworca Głównego.

Bilety

Osoby, które planują przejażdżkę liniami turystycznymi, mają do wyboru dwa rodzaje biletów: bilety jednoprzejazdowe lub jednodniowe. Te pierwsze kosztują 4 zł (normalny), 3 zł (ulgowy - dzieci w wieku do 16 lat) i 12 zł (rodzinny - dla maksymalnie 5 osób, w tym 2 dorosłych). Bilety jednodniowe kosztują natomiast 8 zł (normalny), 6 zł (ulgowy), 24 zł (rodzinny - dla maksymalnie 5 osób, w tym 2 dorosłych).
Bilety jednodniowe obowiązują zarówno w linii nr 0, jak i 100. Osoby, które zdecydują się na ich zakup, będą mogły wysiąść na dowolnym przystanku, zwiedzić interesujące ich zabytki lub pospacerować, a potem kontynuować podróż innym kursem (na tym samym bilecie).
Bilety sprzedawane są przez obsługę w pojazdach kursujących na liniach turystycznych.
Nie obowiązują na pozostałych (poza liniami nr 0 i 100) liniach organizowanych przez ZTM.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-22 15:51:17 177814 <![CDATA[Linia turystyczna]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110251,177814,show2.jpg 177815 <![CDATA[Linia turystyczna]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110251,177815,show2.jpg 177816 <![CDATA[Linia turystyczna]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110251,177816,show2.jpg
110267 2017-09-22 15:25:19 Miasto Poznań prowadzi rozmowy ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie w sprawie przejęcia przez nią zarządzania halą Arena. Takie rozwiązanie ma sprawić, że już za dwa-trzy lata ten jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Poznania stanie się nowoczesny i będzie mógł być miejscem, w którym odbywać się będą duże imprezy sportowe i kulturalne.

]]>
- Politykę miasta kształtują nie tylko urzędnicy, ale też podmioty, w które miasto jest zaangażowane kapitałowo. Musimy szukać takich rozwiązań, by - z jednej strony - rozwijać spółki miejskie, ale również szukać efektów synergii i dobrej współpracy. Dlatego prowadzimy rozmowy z MTP dotyczące przejęcia przez tę spółkę odpowiedzialności za ten historyczny i o dużym znaczeniu dla Poznania obiekt - tłumaczy prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Potrzeba nakładów

Wybudowana na początku lat 70. ubiegłego stulecia hala wymaga dużych nakładów i kompleksowej renowacji, by mogła stać się funkcjonalnym obiektem, w którym można organizować duże imprezy - nie tylko sportowe i kulturalne. Najpierw jednak trzeba spełnić zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

W lutym zarządzające obecnie obiektem Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) zmuszone były odwołać zaplanowane w Arenie imprezy masowe ze względu na negatywną opinię PSP. Imprezy masowe wróciły do hali po trzech miesiącach przerwy, wykorzystanej na przeprowadzenie niezbędnych prac.

- Pomimo przeprowadzonych od lutego do maja przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie prac remontowych, wciąż jest kilka wymogów dotyczących wszystkich istniejących systemów bezpieczeństwa, do których należy się dostosować. 29 sierpnia PIM rozstrzygnęły przetarg na przeprowadzenie ostatnich prac, związanych z dostosowaniem Areny do przepisów przeciwpożarowych - informuje Błażej Daracz, rzecznik prasowy POSiR. Dodaje, że POSiR do 20 września zmodernizuje również instalację hydrantową hali.

W Arenie prowadzone są równolegle inne prace. Do 12 października zakończy się wymiana okien na poziomie korony widowni, zaś do końca listopada - montaż ścianki akustycznej, wykonanie nowej elewacji wraz z barierką okalającą na poziomie korony oraz ułożona zostanie nowa nawierzchnia izolacyjna i odwadniająca.

W tym roku spełnienie zaleceń PINB i Straży Pożarnej będzie kosztowało ok. 6,5 mln zł. Zaplanowane na kilka najbliższych lat prace związane z modernizacją hali, które spełniłyby przede wszystkim zalecenia PINB, zostały wycenione przez POSiR na ponad 27 mln zł. Wszystkie te inwestycje to jednak kropla w morzu potrzeb, których spełnienie mogłoby uczynić z Areny nowoczesny obiekt.

Cel: poprawa

Zdaniem prezydenta Jacka Jaśkowiaka MTP są w stanie nie tylko zmodernizować Arenę i podnieść jej standard, lecz również - przez przejęcie odpowiedzialności za organizowanie różnorodnych imprez - rozszerzyć ofertę tego obiektu. Potwierdza to zastępca prezydenta, Tomasz Lewandowski.

- MTP mają doświadczenie w udostępnianiu przestrzeni na zasadach komercyjnych. Uznaliśmy więc, że warto je wykorzystać. Jest przestrzeń do współpracy i szukamy dla niej formuły prawnej. Rozważamy wieloletnią dzierżawę, aport do spółki, albo taką formułę, w której funkcjonuje Marcelin Management i Stadion, a więc umowę operatorską - wyjaśnia.

- Cel jest prosty: poprawa stanu obecnego. Chcemy ją osiągnąć profesjonalnym zarządzaniem, modernizacją, która poprawi standard i funkcjonalność obiektu, przystosowując go do potrzeb organizacji imprez targowych czy kongresów. Arena ma być  też odpowiednim miejscem na organizację koncertów i imprez sportowych, który zapewni lepsze warunki publiczności liczącej do 6 tysięcy osób - mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. - Póki trwają przygotowania do inwestycji w postaci nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, zmodernizowanie Areny wydaje się najlepszym rozwiązaniem - dodaje prezydent.

Targi otwarte na mieszkańców

MTP ewoluują. Nie są już tylko podmiotem, który organizuje wydarzenia targowe, ale również artystyczne, sportowe oraz liczne kongresy. Targi otwierają się też na mieszkańców stolicy Wielkopolski, czego dowodem jest cykl wydarzeń "Lato na Targach", organizowanych na trenach targowych od czerwca do końca sierpnia.

W minionym sezonie - przy współpracy 40 partnerów i ok. 120 zaangażowanych osób - spółka oferowała poznaniakom spędzającym lato w mieście wiele bezpłatnych atrakcji - od seansów kina kulinarnego, przez aktywności sportowe i zabawowe, kreatywne animacje, po leniwy odpoczynek na leżaku. przejęcie hali jeszcze bardziej otworzy je na mieszkańców. Z letniej oferty przygotowanej przez MTP skorzystało w tym roku 18 tys. osób. Przejęcie hali będzie szansą na jeszcze większe otwarcie Targów na mieszkańców Poznania.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-22 15:25:19 177817 <![CDATA[Hala widowiskowo-sportowa Arena]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110267,177817,show2.jpg
110250 2017-09-22 12:45:45 Pogoda wyraźnie daje znać, że nadeszła kalendarzowa jesień. Czas pożegnać na pewien czas plaże miejskie i kina plenerowe. Nie jest to jednak powód do smutku. W Poznaniu czeka na Was mnóstwo atrakcji. W naszym mieście nie ma miejsca na nudę!

]]>
1. Szaleństwo na lodzie

Mamy świetną wiadomość dla miłośników jazdy na łyżwach. Nie musicie czekać do mroźnej zimy, aby powrócić na taflę lodu. Już w piątek 22 września poznańska "Chwiałka" rozpoczyna sezon 2017/2018. Na wszystkich, którzy odwiedzą lodowisko w pierwszym dniu działalności czeka wyjątkowa promocja. Za 45 minut jazdy zapłacimy jedynie symboliczną złotówkę, drugie tyle za wypożyczenie łyżew. "Chwiałka" to nie tylko miejsce do jazdy rekreacyjnej i zabawy na śliskiej powierzchni. Na tafli trenują także zawodowcy, m.in. drużyny hokeja na lodzie. Na czas treningów lodowisko jest niedostępne dla odwiedzających, dlatego władze obiektu zachęcają do sprawdzania ich grafiku na stronie internetowej lub telefonicznie. Pierwszego dnia Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapraszają na lód w godzinach 12:00-15:45 oraz 18:45-20:30.

Szczegóły na http://chwialka.poznan.pl/

2. Weekend z historią

Niesamowite wydarzenie czeka także na fanów historii. Trakt Królewsko Cesarski zaprasza na "XII Weekend z historią", którego hasło w tym roku brzmi - AKCJA: REFORMACJA. Chcecie dowiedzieć jak zmiany wprowadzone przez Marcina Lutra wpłynęły na Poznań? Jak nowe prądy religijne i kontrreformacja zapisały się w topografii i architekturze miasta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskacie w dniach 23 i 24 września. Program tegorocznej edycji "Weekendu z historią" obfituje w szereg atrakcji. Czekają na Was liczne warsztaty, wystawy, a nawet gra miejska ze sporem o wiarę w tle. Nie zabraknie też muzyki i tańca. Wydarzenia odbywać się będą w różnych miejscach m.in. na Dziedzińcu Szkoły Baletowej, w Archiwum Państwowym przy ul. 23 Lutego, Bramie Poznania oraz urokliwych poznańskich kościołach. Jest to wyjątkowa okazja by cofnąć się w czasie o 500 lat. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, na część z nich obowiązują jednak zapisy.

Pełny program dostępny na stronie http://trakt.poznan.pl/pl/strona-startowa/

3. Targi Smaki Regionów

Poznań znów stanie się stolicą regionalnych pyszności. W dniach 23-26 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędą się targi "Smaki Regionów 2017". W naszym mieście zaprezentują się wystawcy produktów lokalnych i ekologicznych, przygotowywanych według dawnych, wieloletnich receptur. Jeśli cenicie wysokiej jakości, zdrową certyfikowaną żywność i slow food to nie powinno Was tam zabraknąć! Po rocznej przerwie na "Smaki Regionów" powróci też Scena Kulinarna. To na niej najlepsi kucharze będą gotować na żywo oraz radzić jak przyrządzić smaczne potrawy. W sobotę o godzinie 16:00 na scenie pojawi się Robert Makłowicz. Mnóstwo atrakcji przygotowano również dla najmłodszych. W "Minipiekarence" dzieci wyrobią ciasto i upieką własną bułkę, a w strefie edukacyjno-promocyjnej, w ramach programu "Polskie smaki, polskie owoce i warzywa" poprzez zabawę przekonają się dlaczego warto jeść owoce i warzywa. Targi odbędą się w hali 3A, wstęp na nie jest bezpłatny.

Więcej informacji pod adresem www.smaki-regionow.pl

4. Kultura dla seniorów

Biblioteka Raczyńskich dba aktywność społeczną najstarszych mieszkańców Poznania. W ramach programu "60+kultura" przygotowała dla nich wspólne zwiedzanie swoich muzealnych oddziałów, które odbędzie się w weekend 23 i 24 września. Seniorzy będą mieli okazję zobaczyć Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza (miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych), Mieszkanie-Pracownie Kazimiery Iłłakowiczówny czy Pracownie-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Artyści pracujący przez jakiś czas w naszym mieście pozostawili po sobie wiele cennych śladów. Namówcie swoich rodziców, babcie i dziadków aby przyszli je podziwiać! Wstęp na oprowadzanie po obiektach jest bezpłatny.   

Szczegóły na stronie http://www.bracz.edu.pl/

5. Poznań Pride Week

Pomimo pochmurnej, szarej pogody w najbliższy weekend na ulicach miasta nie zabraknie kolorów. Wszystko za sprawą ostatnich dni trwającego od 17 września Poznań Pride Week. Organizatorami wydarzenia jest grupa Stonewall, jedyna w Wielkopolsce sformalizowana organizacja skupiająca osoby LGBT+. W sobotę, która jest punktem kulminacyjnym całego tygodnia przez Poznań przejdzie wielobarwna parada, której celem jest zwrócenie uwagi na dyskryminację osób o odmiennej orientacji seksualnej. W Marszu Równości udział wezmą osoby LGBT oraz sojusznicy. Jeżeli popieracie walkę o równe prawa dla wszystkich także możecie do niego dołączyć! Marsz o godzinie 14:00 wyruszy z Parku Marcinkowskiego. Wcześniej odbędzie się tam piknik rodzinny podczas którego będzie można nie tylko dobrze zjeść, ale także uczestniczyć w zajęciach tematycznych, wziąć udział w panelach dyskusyjnych, czy po prostu miło spędzić czas z bliskimi. Wstęp na wydarzenia jest wolny.

Więcej informacji pod adresem http://grupa-stonewall.pl/

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-22 14:56:15 177809 <![CDATA[Targi Smaki Regionów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110250,177809,show2.jpg 177803 <![CDATA[Szaleństwo na lodzie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110250,177803,show2.jpg 177804 <![CDATA[Weekend z historią]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110250,177804,show2.jpg 177808 <![CDATA[Weekend z historią]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110250,177808,show2.jpg 177805 <![CDATA[Targi Smaki Regionów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110250,177805,show2.jpg 177806 <![CDATA[Kultura dla seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110250,177806,show2.jpg 177807 <![CDATA[Poznań Pride Week]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110250,177807,show2.jpg
110248 2017-09-22 12:45:11 Stworzył założenia projektowe dla kompleksu rekreacyjnego nad jeziorem Maltańskim. Teraz stanął tam pomnik-ławeczka architekta Klemensa Mikuły.

]]>
- Pogodny, radosny, gawędziarz z burzą siwych włosów. Jeden z najlepszych architektów. Chciał, aby to miejsce było piękne i przyjazne - tak mówił o Klemensie Mikule jeden z jego przyjaciół Jan Kaczmarek, prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Autorem ławeczki jest artysta rzeźbiarz Roman Kosmala. Pomnik znajduje się na północnym brzegu jeziora w pobliżu tablicy wyników. Na ławce jest sporo miejsca i można usiąść obok architekta Malty, a jak zapewniają wszyscy, którzy sprawdzali ławeczkę podczas uroczystości odsłonięcia - jest bardzo wygodna.

- Często spotykaliśmy się nad tym jeziorem. Maltę mieliśmy w sercu. Klemens, będę tu przychodził posiedzieć z Tobą na ławce - wspominał Andrzej Wituski, były prezydent Poznania.

- Klemens będzie teraz patrzył na ukochaną Maltę, a może doczeka się realizacji Kopca Wolności, o który też zabiegał - dodał Jan Kaczmarek.

Na uroczystości Miasto Poznań reprezentowali m.in.: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta, i Stanisław Tamm, sekretarz Miasta. Obecni byli również członkowie rodziny.

Klemens Mikuła urodził się w 1931 roku w Poznaniu. Studiował na Politechnice Poznańskiej i Wrocławskiej. Pracował m.in. w Państwowym Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz w Pracowni Usług Architektonicznych SARP. We własnej pracowni stworzył projekt dla założenia architektonicznego wokół Jeziora Maltańskiego. Jest on kontynuacją projektu znanego poznańskiego architekta Adama Ballenstaedta (1880-1942), planującego nad Maltą stworzyć duży park, w którym zieleń i obiekty sportowe łączyłyby się z rzeźbami, estradami, salami teatralnymi. Projekt Mikuły oparł się na podobnych założeniach. Zrealizowany projekt uzyskał nagrodę Polskiego Komitetu Olimpijskiego "Złoty wawrzyn olimpijski". Klemens Mikuła zmarł trzy lata temu.

Mateusz Malinowski

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-22 13:31:38 177778 <![CDATA[Pomnik Klemensa Mikuły nad Jeziorem Maltańskim fot. Mateusz Malinowski]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110248,177778,show2.jpg 177779 <![CDATA[Obok pomnika Klemensa Mikuły siedzą: jego syn, wnuk i prawnuk fot. Mateusz Malinowski]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110248,177779,show2.jpg 177780 <![CDATA[Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania Jan Kaczmarek i autor rzeźby Roman Kosmala fot. Mateusz Malinowski]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110248,177780,show2.jpg 177781 <![CDATA[: Były prezydent Poznania Andrzej Wituski fot. Mateusz Malinowski]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110248,177781,show2.jpg 177782 <![CDATA[Każdy może usiąść sobie obok Klemensa Mikuły fot. Mateusz Malinowski]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110248,177782,show2.jpg
110249 2017-09-22 12:45:31 Znane już są projekty zakwalifikowane do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2018. W tym roku poznaniacy będą mogli wybierać spośród 160 propozycji. 9 października ruszy głosowanie, którego wyniki będą znane w listopadzie. Do podziału, pośród zwycięskich projektów, jest aż 18 mln złotych.

]]>
Do tegorocznej edycji PBO zgłoszono rekordową liczbę wniosków. Pracownicy Urzędu Miasta Poznania sprawdzili, czy projekty spełniały wszystkie kryteria, po czym na listę do głosowania trafiło 160 propozycji. To o 32 projekty więcej niż w roku ubiegłym. 47 projektów zakwalifikowanych zostało do listy ogólnomiejskiej, a 113 jako projekty rejonowe. Ich wybranie poprzedził etap opiniowania, który trwał 3 miesiące.

- Znajdzie się pewnie wielu niezadowolonych, których projekty nie znalazły się na liście, ale ściśle trzymaliśmy się określonych przez zespół ds. PBO zasad - informuje Patryk Pawełczak, zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta. - Nie opiniowaliśmy pozytywnie projektów, które dotyczyły działek niebędących własnością miejską lub ta własność jest zagrożona. Na ostateczniej liście nie znalazły się również te, które są sprzeczne programami Miasta Poznania lub też ich realizacja jest już zapisana w budżecie miasta lub wieloletnim planie finansowym. Ma to na celu nie dublowanie - dodaje zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta.

Na głównej liście do głosowania poza nazwą, kosztem i numerem projektu będzie również jego skrócony opis. Obok znajdzie się też opinia rad osiedli, dzięki której głosujący będą mogli dowiedzieć się, co o projekcie myślą ich przedstawiciele.

Losowanie list i głosowanie

Podobnie jak w przypadku wyborów parlamentarnych czy samorządowych odbyło się losowanie numerów przypisanych do danego projektu.

-  W tym momencie może już ruszyć właściwa kampania, ponieważ każdy z wnioskodawców będzie wiedział jaki jego projekt ma numer. Na pewno ułatwi to komunikowanie z mieszkańcami i zachęcanie do głosowania na dany projekt - wyjaśnia Patryk Pawełczak.

Upoważniony do głosowania będzie miał do dyspozycji trzy głosy - dwa na projekty rejonowe i jeden na projekt ogólnomiejski. Głosować będzie mógł każdy, kto mieszka w Poznaniu. Wyboru można dokonać elektronicznie, poprzez stronę Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego: www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie. Wszystkie trzy głosy trzeba będzie jednak oddać podczas jednej sesji zalogowania. Nie będzie możliwości powrotu, po oddaniu części głosów.

Mieszkańcy Poznania, którzy nie mają dostępu do internetu, będą mogli oddać głos w jednym z 42 stacjonarnych punktów na terenie poznańskich osiedli, gdzie w głosowaniu pomogą im - w razie potrzeby - ankieterzy. Punkty będą otwarte podczas weekendu 21-22 października, w godz. 10-18, a pełną ich listę można znaleźć na stronie PBO. Aby sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt, można też wysłać SMS na numer 4320, w treści wpisując swój kod pocztowy. Przez cały czas trwania głosowania będzie można również oddać głos w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w godzinach ich otwarcia.

18 milionów do podziału

W tegorocznej edycji PBO do rozdzielenia jest aż 18 mln złotych. Większość tych pieniędzy, 12 mln zł, zostanie przeznaczonych na projekty rejonowe. Kwota została proporcjonalnie podzielona pomiędzy 13 rejonów Poznania - w zależności od liczby ich mieszkańców i powierzchni. Maksymalna wartość jednego projektu rejonowego to 500 tys. zł (wyjątek stanowi rejon Stare Miasto - 460 tys. zł). Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 6 mln zł, a koszt jednego projektu to maksymalnie 2 mln zł.

Głosowanie potrwa do 30 października, a jego wyniki podane zostaną w listopadzie na oficjalnej gali. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2018 roku.

Więcej szczegółów: www.budzet.um.poznan.pl

Alicja Wesołowska, Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-22 15:00:36 177773 <![CDATA[Konferencja i głosowanie numerów na liście zakwalifikowanych projektów PBO 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177773,show2.jpg 177770 <![CDATA[Konferencja i głosowanie numerów na liście zakwalifikowanych projektów PBO 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177770,show2.jpg 177772 <![CDATA[Konferencja i głosowanie numerów na liście zakwalifikowanych projektów PBO 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177772,show2.jpg 177774 <![CDATA[Konferencja i głosowanie numerów na liście zakwalifikowanych projektów PBO 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177774,show2.jpg 177775 <![CDATA[Poznański Budżet Obywatelski 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177775,show2.jpg 177793 <![CDATA[Harmonogram PBO 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177793,show2.jpg 177794 <![CDATA[Konkurs filmowy PBO]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177794,show2.jpg 177795 <![CDATA[Lista punktów do głosowania PBO 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177795,show2.jpg 177796 <![CDATA[PBO 2018]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110249,177796,show2.jpg
110209 2017-09-21 10:22:38 Przez cały piątek, 22 września, będzie można za darmo jeździć komunikacją miejską. Bezpłatne będzie również wypożyczenie roweru miejskiego.

]]>
Dzień bez Samochodu jest corocznie zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Tego dnia będzie można jeździć za darmo autobusami i tramwajami.

- Warunkiem jest jednak posiadanie przy sobie ważnego dowodu rejestracyjnego. Jeden ważny dowód rejestracyjny auta upoważnia do darmowego przejazdu dla jednej osoby - zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego.

Ci, który wolą się przemieszczać rowerami będą mogli za darmo wypożyczyć rower miejski nie na 20 minut, jak zwykle, ale na godzinę.

- Preferencyjny cennik będzie obowiązywał przez całą dobę od północy z czwartku na piątek do 23:59 w piątek. Zamiast bezpłatnych pierwszych 20 minut wypożyczenia bezpłatna będzie cała godzina. Po jej przekroczeniu opłata będzie naliczana na zwykłych zasadach - informuje Nextbike, operator systemu

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-21 15:27:46 177719 <![CDATA[22 września tramwajami będzie można pojechać za darmo z dowodem rejestracyjnym]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110209,177719,show2.jpg 177718 <![CDATA[Dzień bez Samochodu 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110209,177718,show2.jpg
110210 2017-09-21 10:22:52 Kampania "Czyste słupy" trwa już od dwóch lat. Skala nielegalnego plakatowania elementów infrastruktury miejskiej została w tym czasie znacząco ograniczona. W ramach podsumowania dokonań i podziękowania mieszkańcom za zaangażowanie powstała wystawa zdjęć "Wspólnie dla miasta".

]]>
Nieestetyczne, oblepione plakatami słupy od lat były problemem Poznania. Na niektórych z nich warstwa starych, wyblakłych reklam sięgała nawet centymetra. W 2015 roku z miasto postanowiło rozprawić się z tą sytuacją. Z inicjatywy Macieja Wudarskiego, zastępcy prezydenta Poznania powstała kampania "Czyste słupy". Jej celem było zaangażowanie poznaniaków w akcję "oczyszczania" miasta oraz uświadomienie im jak szpecące są plakaty oraz jak kosztowne jest ich usuwanie.

- Kiedy na przełomie roku 2014/2015 przejmowaliśmy odpowiedzialność za miasto stan słupów trakcyjnych był fatalny. Zastanawialiśmy się jak to zrobić, żeby nie tylko oczyścić te słupy, ale też by nie dochodziło do ponownego ich plakatowania. Padł wtedy pomysł kampanii społecznej. Jak się później okazało licznie włączyli się w nią zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy Poznania - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Trwająca dwa lata kampania odniosła ogromny sukces. Wspólne usuwanie plakatów zainteresowało wielu mieszkańców. Poświęcili oni swój wolny czas dla Poznania i dzięki ich pomocy plakaty zostały usunięte z ponad 50 słupów trakcyjnych w rejonie pl. Wolności oraz ulic 27 Grudnia i Fredry. W oczyszczaniu brał udział także prezydent Jacek Jaśkowiak. W 2016 roku akcja została powtórzona. Plakaty zniknęły z ponad 80 słupów trakcyjnych przy ul. Podgórnej, Al. Marcinkowskiego i Strzeleckiej.

Estetyczny grafit

W celu uświadomienia, że nielegalne plakaty nie będą już tolerowane władze miasta podjęły także rozmowy z organizatorami imprez. W umowach zawarto zapisy, że wszelkie działania reklamowe muszą być zgodne z prawem, a materiały promocyjne mogą się pojawiać tylko w miejscach do tego przeznaczonych i za zgodą dysponentów tych miejsc. Efekt połączonych działań widoczny jest do dziś. Bezprawne plakaty na elementach infrastruktury publicznej pojawiają się sporadycznie. W 2011 roku strażnicy interweniowali blisko 800 razy wobec nielegalnie plakatujących. W ostatnich dwóch latach liczba tych interwencji utrzymuje się na poziomie ok. 100 rocznie.

- Efekty prowadzonej kampanii widać bardzo wyraźnie. Jest to radykalna zmiana estetyczna. Większość słupów wciąż pozostaje czysta, co więcej - dzięki temu, że infrastruktura zyskała elegancki, grafitowy kolor, jest teraz dyskretniej obecna w miejskiej przestrzeni - mówi Piotr Libicki, pełnomocnik prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta.

W tym roku największe zmiany można zauważyć przy wyremontowanym torowisku na ul. Królowej Jadwigi. Do nowej kolorystyki dopasowane zostały wiaty przystankowe, błotochrony oraz nawierzchnie przystanków. Pojawiły się także grafitowe wygrodzenia oraz nowy system informacji. Wszystkie te elementy wraz z przemalowanymi słupami trakcyjnymi nadają infrastrukturze miejskiej potrzebnej spójności.

Historyczny słup

Dużym zaskoczeniem dla poznaniaków może być fakt, że jeden ze słupów na ulicy Królowej Jadwigi pozostał zielony. Związane jest to z jego wartością historyczną. Słup kratowy znajdujący się w międzytorzu przy węźle AWF stoi w tym miejscu od połowy lat 50.

- Gdy zapadła decyzja o remoncie torowiska na ul. Królowej Jadwigi, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych zaproponował, aby zachować słup trakcyjny starego typu i pozostawić go w historycznym, zielonym kolorze. Takich konstrukcji zostało w Poznaniu już niewiele, stąd nasza inicjatywa.- mówi Krzysztof Dostatni, prezes stowarzyszenia KMPS.

Podczas remontu torowiska historyczny słup został gruntownie wyremontowany. W najbliższym czasie zawiśnie na nim tabliczka wyjaśniająca mieszkańcom, dlaczego odróżnia się od pozostałych. Zostanie ona zamontowana w taki sposób, aby była widoczna z przystanku tramwajowego.

- Idea wyeksponowania słupa jako czynnego elementu historycznej sieci trakcyjnej bardzo mi się spodobała. To ważne, abyśmy próbowali ocalić pamiątki z dawnych czasów - komentuje Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków.

Wystawa "Czyste słupy"

W ramach podziękowania mieszkańcom za zaangażowanie w kampanię "Czyste słupy" w Urzędzie Miasta Poznania stanęła wystawa zdjęć "Wspólnie dla miasta". Jest to forma pokazania dotychczasowych dokonań oraz zachęta do dalszej walki z nielegalnymi plakatami. Poznaniacy mają okazję zobaczyć jak wyglądały słupy przed oczyszczeniem oraz jak pięknie komponują się z przestrzenią miejską czyste i przemalowane. Wystawa znajduje się na parterze UM, przy pokoju radnych, i będzie dostępna dla zwiedzających do końca września w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

- W tym roku akcja wspólnego usuwania szpecących plakatów się nie odbędzie. Po analizie elementów miejskiej infrastruktury okazało się, że nie ma takiej potrzeby. W naszym mieście nie ma już słupów, które wymagałyby oczyszczenia. Bardzo nas to cieszy i świadczy o ogromnym sukcesie kampanii. Poprzez tą wystawę chcielibyśmy jeszcze raz podziękować poznaniakom za pomoc - dodaje Maciej Wudarski.

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-21 15:13:54 177686 <![CDATA[Czyste Słupy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110210,177686,show2.jpg 177706 <![CDATA[Konferencja Czyste Słupy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110210,177706,show2.jpg 177689 <![CDATA[Czyste słupy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110210,177689,show2.jpg 177690 <![CDATA[Czyste słupy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110210,177690,show2.jpg 177691 <![CDATA[Czyste słupy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110210,177691,show2.jpg 177692 <![CDATA[Czyste słupy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110210,177692,show2.jpg 177683 <![CDATA[Zielony słup trakcyjny przy przystanku AWF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110210,177683,show2.jpg
110213 2017-09-21 10:23:34 Tory tramwajowe przebiegające w odległości 3 metrów od zamieszkałych domów, niezupełnie sportowe hałasy na co dzień dobiegające z obiektów Klubu Sportowego Posnania oraz obawy związane z planowaną budową trasy tramwajowej na Naramowice - to tylko niektóre problemy, z jakimi zwracali się mieszkańcy osiedla Stare Winogrady do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka podczas czwartkowego spotkania w gmachu Szkoły Podstawowej nr 38.

]]>
- Nie spodziewałem się, że ta prestiżowa, dobrze skomunikowana transportem publicznym dzielnica ma tyle problemów. Mam też świadomość, że na tego typu spotkania przychodzi więcej ludzi, którym się coś nie podoba niż ludzi zadowolonych - powiedział Jacek Jaśkowiak.

Hałas tramwajów

Jedną z największych uciążliwości mieszkańców Starych Winograd jest bliskie sąsiedztwo zabudowań mieszkalnych i użytkowanych torowisk tramwajowych.

- Tramwaje przejeżdżają trzy metry od mojego domu. To generuje straszny hałas od wczesnego rana do nocy. Jak żyć? - pytał jeden z mieszkańców.

- To trudne pytanie i nie da się na nie szybko odpowiedzieć. Musimy zobaczyć, ile mamy takich domów i spróbować poszukać rozwiązań - odpowiedział prezydent Poznania. Dodał, że miasto nadrabia zaległości w remontach torowisk, podczas których stosowane są najnowsze, ograniczające hałas technologie oraz inwestuje w nowy, emitujący mniej hałasu tabor.

Prezes poznańskiego MPK dodał, że intensywniejszy ruch tramwajowy od ul. Murawa do pętli na Wilczaku będzie odbywał się do czasu zakończenia II etapu budowy trasy tramwajowej na Naramowice.

- Po wybudowaniu trasy Szelągowskiej od Wilczaka do centrum ruch zostanie puszczony tamtędy, a ten odcinek Winograd będzie odcinkiem rezerwowym - tłumaczył.

Kluczowa inwestycja

Prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich (PIM), Paweł Śledziejowski, przypomniał, że już na przełomie września i października ruszy przetarg na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego pierwszego etapu inwestycji, czyli odcinka od Wilczaka do ul. Błażeja. Etap ten ma kosztować ok. 430 mln zł. W drugim kwartale przyszłego roku rozpisany zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę. Zakończenie prac budowlanych na tym odcinku planowane jest na koniec 2021 roku. Odbiory mają nastąpić do maja roku następnego.

- To kluczowa inwestycja komunikacyjna dla północnej części Poznania i podpoznańskich gmin. Musimy ułatwić ich mieszkańcom dotarcie do centrum. Na północy Poznania wybudowano mieszkania dla 30 tys. osób i buduje się nadal - tłumaczył prezydent Jaśkowiak.

- Obecnie szacujemy, że realizacja drugiego etapu, od Wilczaka do dworca Garbary, zakończy się co najmniej dwa lata po zakończeniu etapu pierwszego. Linia tramwajowa ma zostać poprowadzona w ciągu ul. Szelągowskiej - poinformował Paweł Śledziejowski.

Mieszkańcy Winograd zastanawiali się, czy ul. Szelągowska jest wystarczająco szeroka, by pomieściła torowiska.

- Jesteśmy jeszcze przed fazą projektowania. Na przełomie września i października chcemy ogłosić przetarg na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla tego odcinka. Przygotowujemy dokumentację przetargową. Prace projektowe zakończą się w przyszłym roku - dodał prezes PIM.

Uciążliwy sąsiad

Jak się okazało na Winogradach ponad miarę hałasują nie tylko tramwaje. Mieszkańcy skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo Klubu Sportowego Posnania, który nie tylko prowadzi osiągające sukcesy sekcje, ale też wynajmuje swoje obiekty na działalność komercyjną. Najbardziej hałaśliwe są działające tam szkoły jazdy.

- Szczególnie hałasują motocykle. Próbowałam interweniować w zarządzie klubu. Bezskutecznie - skarżyła się jedna z mieszkanek osiedla.

Prezydent obiecał, że zarządzi kontrolę, która sprawdzi na ile obiekty Posnanii wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

- Niestety umowa, którą podpisano kilkanaście lat temu przewiduje, że obiekty klubu będą wykorzystywane również na działalność komercyjną. Umowa ta obowiązuje do 2039 roku. Porozmawiam z prezesem Witkowskim, by ograniczono działalność uciążliwą dla sąsiadów - obiecał prezydent Jacek Jaśkowiak.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-21 22:52:46 177737 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177737,show2.jpg 177720 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177720,show2.jpg 177721 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177721,show2.jpg 177722 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177722,show2.jpg 177723 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177723,show2.jpg 177724 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177724,show2.jpg 177726 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177726,show2.jpg 177727 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177727,show2.jpg 177728 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177728,show2.jpg 177729 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177729,show2.jpg 177730 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177730,show2.jpg 177731 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177731,show2.jpg 177732 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177732,show2.jpg 177733 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177733,show2.jpg 177734 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177734,show2.jpg 177735 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177735,show2.jpg 177736 <![CDATA[Spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110213,177736,show2.jpg
110190 2017-09-20 14:04:22 Od 1 września gminy nie muszą już dowozić do szkoły niepełnosprawnych uczniów, którzy skończyli 21 lat. Miasto Poznań jednak nadal będzie zapewniać im bezpłatny transport.

]]>
Chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami, którzy objęci są kształceniem specjalnym. Zgodnie z prawem miasto musi im zapewnić bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową i niepełnoprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej (mówi o tym art. 39  ustawy Prawo Oświatowe).

Jeszcze do niedawna przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmowały uczniów do 25 roku życia, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Kryterium wieku obniżono jednak do 21 lat, a nowe przepisy weszły w życie od 1 września. Po tej zmianie prezydent Poznania zadeklarował, że miasto zapewni transport dla uczniów, którzy nie spełniają wymogów określonych w ustawie. Wsparcie to jest kontynuacją dotychczasowych dowozów uczniów do szkół i placówek oświatowych.

- Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom poznańskich rodzin uczniów niepełnosprawnych i nadal będziemy wspierać te dzieci, które po zmianie prawa nie spełniają już wymogów uprawniających do bezpłatnego dowozu - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta. - Ich rodzice często nie mają innej możliwości, by zawieźć dzieci na zajęcia, więc brak bezpłatnego transportu byłby dla nich sporym utrudnieniem. Dziwi nas decyzja MEN, która obniżyła kryterium wieku, dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać dotychczasowy zakres dowozów organizowany przez miasto.

Zainteresowani rodzice i opiekunowie prawni z Poznania mogą składać wnioski o dowóz w szkole lub placówce, do której uczęszcza dziecko.

Poznań nadal zapewnia dowóz do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego poznańskim dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, aż do ukończenia przez nich 25 roku życia.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-20 14:34:25 177658 <![CDATA[Miasto nadal będzie zapewniać transport niepełnosprawnym uczniom]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110190,177658,show2.jpg 177659 <![CDATA[Miasto nadal będzie zapewniać transport niepełnosprawnym uczniom]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110190,177659,show2.jpg
110184 2017-09-20 12:50:15 Poznański festiwal "Animator" został uznany za najlepsze krajowe wydarzenie filmowe i otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

]]>
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych "Animator" to największe tego typu wydarzenie w Polsce, jego mecenasem jest Miasto Poznań. Podczas każdej edycji festiwalu można zobaczyć kilkaset filmów z całego świata: to retrospektywy, przeglądy tematyczne, premiery, projekcje z muzyką na żywo i rzadko prezentowane dzieła pionierów animacji.

Podczas uroczystej gali wręczenia Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, która odbyła się 19 września podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, "Animator" otrzymał prestiżową nagrodę PISF w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe.

- Bardzo cieszę się z tej nagrody, to efekt 10 lat ciężkiej pracy całego zespołu - podkreśla Małgorzata Kempa, dyrektor Estrady Poznańskiej. - Ostatni rok był dla nas czasem bardzo intensywnego działania przy 10., jubileuszowej edycji festiwalu, która była wyjątkowym wydarzeniem. Ale za tym sukcesem kryją się lata przygotowań, organizacji, pracy wielu ludzi, za którą bardzo dziękuję.

W 2017 roku "Animatora" odwiedziła rekordowa liczba 16 tysięcy widzów. Gwiazdami tegorocznej edycji byli David Silverman, główny animator serialu "Simpsonowie" oraz Mike Johnson, współreżyser "Gnijącej Panny Młodej". Festiwal świętował dekadę działalności oraz 70-lecie polskiej animacji.

- W tym roku również amerykańska akademia filmowa nadała "Animatorowi" status festiwalu kwalifikującego do Oscarów, co jest ogromnym wyróżnieniem - mówi Marcin Giżycki, dyrektor artystyczny festiwalu. - Duża w tym zasługa Joanny Stankiewicz, to pod jej kierownictwem zostały złożone odpowiednie wnioski. Nagroda PISF cieszy nas ogromnie, to dla nas dodatkowa motywacja, by następne edycje festiwalu były równie udane.

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, w tym roku przyznano je już po raz dziesiąty.

- Jestem bardzo dumny z tego, że możemy jako miasto wspierać tak niezwykły festiwal - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. - Nagroda PISF to znaczące wyróżnienie, cieszy mnie, że trafiło właśnie do "Animatora", który trwale wpisał się już w kulturalny krajobraz Poznania.

Filmy nagrodzone na 10. MFFA "Animator" ruszyły teraz w trasę po Wielkopolsce. Animacje z całego świata będzie można zobaczyć w Śremie, Krotoszynie, Gnieźnie i Koninie w dniach 21-24 września.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-20 14:11:43 177644 <![CDATA[Nagrodę przyznano podczas Złotej Gali PISF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110184,177644,show2.jpg 177645 <![CDATA[Nagrodę przyznano podczas Złotej Gali PISF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110184,177645,show2.jpg
110194 2017-09-20 16:29:42 37 nowoczesnych autobusów wyjedzie latem przyszłego roku na ulice Poznania. Właśnie podpisano umowę na zakup pojazdów z firmą Solaris Bus&Coach. To kolejna duża inwestycja po kupionych niedawno 50 nowoczesnych tramwajach Moderus Gamma. Przez najbliższe dwa tygodnie po Poznaniu jeździć będzie testowo ekologiczny autobus elektryczny.

]]>
- Wspólnie z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, jego zastępcami cały czas stawiamy na transport publiczny. Niedawno zakupiliśmy nowe tramwaje Gamma, remontujemy i przebudowujemy torowiska - mówił Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. - Wszystkie te inwestycje mają na celu odblokowanie miasta. W 2022 roku, kiedy zakończą się środki unijne na inwestycje, będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić w zakresie dostępnych środków finansowych, aby komunikacja miejska w Poznaniu była szybka, sprawna i bezpieczna oraz żeby pasażerowie z niej chętnie korzystali - dodał Maciej Wudarski.

W czerwcu został rozpisany, a pod koniec sierpnia rozstrzygnięty, przetarg na zakup przez Miasto Poznań 37 autobusów. Dostarczy je firma Solaris Bus & Coach z Bolechowa, która zgłosiła się jako jedyna do przetargu i to ona, za nieco ponad 50 mln zł, dostarczy nowoczesne i ekologiczne autobusy. MPK kupi 19 autobusów 12-metrowych oraz 18 w wersji dłuższej, przegubowej. Rozpisując przetarg MPK stawiało na pojazdy nowoczesne i ekologiczne.

- Chcemy wycofać z naszej floty autobusowej najbardziej wyeksploatowane pojazdy - powiedział Wojciech Tulibacki, prezes zarządu MPK Poznań. - W zamian  zapewnimy naszemu miastu 37 supernowoczesnych autobusów najnowszej generacji, które będą przyjazne dla jego mieszkańców. Silniki nowych autobusów będą spełniać bardzo restrykcyjną normę emisji spalin Euro6 - dodaje prezes MPK.

Podróżowanie w komforcie

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu było naszym pierwszym klientem i dlatego w historii naszego przedsiębiorstwa ten przewoźnik zajmuje szczególne miejsce. Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny jesteśmy darzeni zaufaniem poznańskiego MPK, a pasażerów możemy zapewnić o tym, że otrzymają do dyspozycji pojazdy o najwyższym standardzie i komforcie podróżowania - zapewniła Solange Olszewska, właścicielka i prezes zarządu firmy Solaris.

Nowe pojazdy spełniać będą najwyższe europejskie standardy w zakresie bezpieczeństwa. Będą to autobusy niskopodłogowe, przyjazne dla niepełnosprawnych i osób z wózkami dziecięcymi, z systemem wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu, który wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Pojazdy wyposażone będą w klimatyzację, system  automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika oraz  drzwi odskokowo przesuwne, co gwarantuje szybsze i łatwiejsze wejście i wyjście pasażerów. Dodatkowo w autobusach działał będzie system zliczania pasażerów.

- Jest w tych autobusach wiele rozwiązań, które od pewnego czasu stały się już standardem w naszych kolejnych przetargach. Klimatyzacja i system monitoringu, energooszczędne oświetlenie w technologii LED, dodatkowe miejsce dla wózka dziecięcego, miejsce do bezpiecznego przewozu rowerów, komplet zewnętrznych tablic informacyjnych w technologii LED dla ich lepszej widoczności, wewnętrzna tablica  informacyjna LCD - to tylko niektóre z nich - wyliczał Wojciech Tulibacki.

W pojazdach pojawią się nowe rozwiązania, których dotychczas w poznańskich autobusach nie było. Będą one wyposażone w system rekuperacji, który sprawia, że autobusy są bardziej energooszczędne. Udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących będą przyciski z zapisem w alfabecie Braille'a. Będzie to kolejne ułatwienie zachęcające niepełnosprawnych do podróży środkami miejskiej komunikacji.

Elektryczny na testach

Uroczyste podpisanie umowy, było także okazją do zaprezentowania przez firmę Solaris autobusu elektrycznego, który w najbliższych dniach testowo pojawi się we flocie poznańskiego MPK.
- Nowy Solaris Urbino 18 electric, to autobus całkowicie bezemisyjny, który napędzany jest energią elektryczną. Niezwykle cichy autobus wyposażony jest w baterie typu Solaris High Energy. Napęd stanowi oś ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Autobus może być ładowany za pomocą złącza typu plug-in lub z pantografu - tłumaczyli przedstawiciele firmy Solaris.
Autobus jest w barwach MZA Warszawa, ponieważ po prezentacji w Poznaniu, będzie wydzierżawiony do Warszawy na trzy lata. Ekobus w najbliższych dniach pojawi się na liniach: 74, 51 i 63.

MPK będzie testowało autobus, żeby poznać możliwości tej technologii w realnych warunkach. Autobus będzie wyposażony w baterię i ładowany na terenie zajezdni.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-20 17:15:07 177670 <![CDATA[Podpisanie umowy na zakup 37 nowoczesnych autobusów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110194,177670,show2.jpg 177668 <![CDATA[Miasto Poznań kupiło 37 nowoczesnych autobusów od podpoznańskiej firmy Solaris]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110194,177668,show2.jpg 177669 <![CDATA[Podpisanie umowy na zakup 37 nowoczesnych autobusów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110194,177669,show2.jpg 177671 <![CDATA[Próbna jazda elektrycznym autobusem, który testowo pojawi się na poznańskich ulicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110194,177671,show2.jpg 177672 <![CDATA[Elektryczny autobus firmy Solaris, który testowo pojawi się na poznańskich ulicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110194,177672,show2.jpg 177673 <![CDATA[Na jednym ładowaniu elektryczny autobus będzie mógl przejechać przynajmniej 200 kilometrów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110194,177673,show2.jpg
110137 2017-09-19 09:12:57 W nocy z 20 na 21 września, ze środy na czwartek, w związku z kolejnym etapem prac na Estakadzie Katowickiej, nastąpią zmiany w organizacji ruchu w jej obrębie.  Całość robót budowlanych ma zakończyć się w listopadzie, natomiast w pełni przejezdny wiadukt będzie w lutym 2019 roku.

]]>
Wyłączona z ruchu zostanie północna nitka ul. Inflanckiej od strony ul. Piaśnickiej, w kierunku ronda Żegrze. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał nitką południową na ogólnych zasadach.

Całkowicie wyłączona z ruchu zostanie południowa, wylotowa z Poznania, nitka Estakady. Tym samym dojazd do stacji paliw i wyjazd z niej możliwy będzie tylko od strony ul. Bobrzańskiej. Ruch w obu kierunkach, do centrum i wyjazd z miasta, będzie przebiegał nitką północną, zgodnie z dotychczasową organizacją ruchu.

Wyłączona z ruchu zostanie także północna nitka jezdni Chartowo - Żegrze - od strony ul. Piaśnickiej, w kierunku ronda Żegrze. Ruch w obu kierunkach będzie wytyczony nitką południową na ogólnych zasadach.

Roboty budowlane na Estakadzie Katowickiej mają zakończyć się w listopadzie, a w pełni przejezdna będzie w lutym przyszłego roku.

Więcej o remoncie wiaduktu wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego pisaliśmy http://www.poznan.pl/mim/info/news/kolejne-dofinansowanie-dla-trasy-katowickiej,106942.html

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-19 13:12:58 177557 <![CDATA[Estakada Katowicka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110137,177557,show2.jpg 177560 <![CDATA[Plan zamknięcia dróg w związku z remontem Estakady Katowickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110137,177560,show2.jpg 177558 <![CDATA[Estakada Katowicka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110137,177558,show2.jpg 177559 <![CDATA[Estakada Katowicka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110137,177559,show2.jpg
110139 2017-09-19 09:13:28 W Poznaniu uczczono Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego. W imieniu mieszkańców miasta kwiaty pod tablicą pamięci złożył sekretarz miasta, Stanisław Tamm.

]]>
Uroczystości rozpoczęły się w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27.

- Dziś jest szczególny dzień: wspominamy osoby, które oddały swoje życie za ojczyznę, zapłaciły najwyższą cenę za walkę o wolną Polskę - mówił Stanisław Tamm. - Poznań do dziś nosi blizny po katowniach UB, w których mordowano mieszkańców miasta i regionu. Do naszych obowiązków należy uczczenie pamięci zmarłych i uświadomienie sobie, że bez ich ofiary nie moglibyśmy żyć dziś w wolnym, demokratycznym państwie.

Uczniowie szkoły przy Wyspiańskiego przygotowali przedstawienie, w którym przypomnieli historię katowni w miejskim Urzędzie Bezpieczeństwa. Mieścił się on u zbiegu ulic Niegolewskich i Jarochowskiego - w budynku, w którym znajduje się dziś Szpital Św. Rodziny. W 1991 roku w ogrodzie przy szpitalu odnaleziono szczątki 26 ofiar zamordowanych przez funkcjonariuszy UB.

Po uroczystości w szkole nastąpiło przejście i złożenie kwiatów pod umieszczoną na murze szpitala tablicę upamiętniającą ofiary.

- To miejsce działało stosunkowo niedługo, od 1945 do 1947 roku, ale zginęło tu wielu ludzi - mówił o byłej katowni Zenon Wechmann, prezes wielkopolskiego oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. - Ich szczątki wydobywano m.in. podczas remontu w latach 70., ale wówczas nie pozwalano o tym mówić. Na ciała natrafiono też podczas przygotowań do Centralnych Dożynek i wywożono je koparkami. Ilu tutaj zginęło? Nigdy się nie tego dowiemy. Dlatego pamięć o tym miejscu musi być żywa wśród poznaniaków. Dziękuję dyrekcji szpitala za troskę o tablicę, a młodzieży za przypominanie o historii. Pamiętajcie, że o wywalczoną wolność trzeba dbać, pielęgnować ją przez zdobywanie wiedzy, codzienną uczciwość i prawdę.

Kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele związków kombatantów, Urzędu Miasta Poznania, reprezentanci marszałka i wojewody oraz przedstawiciele służb mundurowych i młodzieży. Uroczystość uświetnił chór "Orły Białe", który wykonał pieśni patriotyczne.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-20 10:17:19 177587 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177587,show2.jpg 177588 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177588,show2.jpg 177589 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177589,show2.jpg 177595 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177595,show2.jpg 177598 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177598,show2.jpg 177590 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177590,show2.jpg 177591 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177591,show2.jpg 177592 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177592,show2.jpg 177593 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177593,show2.jpg 177594 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177594,show2.jpg 177601 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177601,show2.jpg 177603 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177603,show2.jpg 177604 <![CDATA[Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110139,177604,show2.jpg
110138 2017-09-19 09:13:15 Do Poznania znów zawitają regionalne przysmaki z całego kraju. W dniach 23-26 września na MTP odbędą się targi "Smaki Regionów 2017". Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne pokazy kulinarne oraz atrakcje dla najmłodszych.

]]>
"Smaki Regionów" to święto miłośników tradycyjnej, polskiej kuchni, która od lat gości na naszych stołach. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zaprezentują się wystawcy produktów lokalnych i ekologicznych, przygotowywanych według dawnych, wieloletnich receptur. Na wydarzeniu nie powinno zabraknąć też osób, które cenią wysokiej jakości, zdrową certyfikowaną żywność i slow food. Podczas imprezy będzie można spróbować przetworów mlecznych, mięsnych i warzywnych, wyrobów cukierniczych i piekarniczych, a także gotowych dań i potraw z całej Polski.

Po rocznej przerwie powróci Scena Kulinarna. To na niej najlepsi kucharze będą gotować na żywo oraz radzić jak przyrządzić smaczne potrawy. W sobotę o godzinie 16:00 na scenie pojawi się Robert Makłowicz. Nie zabraknie też mistrzów smaku z wielkopolskich restauracji. Dla odwiedzających kulinarne zdolności zaprezentują szefowie kuchni z restauracji Hyćka oraz z Olandii. Na koniec każdego pokazu odbędzie się degustacja przygotowanych dań.

Na "Smaki Regionów" do Poznania przyjedzie około 200 wystawców z 16 województw Polski oraz 4 rejonów zagranicznych. Mieszkańcy będą mieli okazję spróbować m.in. barwnej i aromatycznej kuchni Mołdawii. Tragi będą otwarte dla odwiedzających codziennie od 9 do 17. Impreza odbędzie się w hali 3A, do której prowadzi wejście od ulicy Bukowskiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Smaki dla najmłodszych

Tegoroczna edycja wydarzenia obfitować będzie także w atrakcje dla dzieci. Na najmłodszych czekać będzie Minipiekarenka, gdzie dzięki Stowarzyszeniu Rzemieślników Piekarstwa RP odkryją oni sposoby wypieku pieczywa tradycyjnymi metodami oraz zobaczą, jakie zboża wchodzą w skład naturalnego pieczywa. Każde dziecko otrzyma także własnoręcznie wyrobioną i upieczoną bułeczkę. Kolejne ciekawe wydarzenia dla maluchów przygotowało Stowarzyszenie "Polska Ekologia". W strefie edukacyjno-promocyjnej, w ramach programu "Polskie smaki, polskie owoce i warzywa" dzieci poprzez zabawę przekonają się dlaczego warto jeść owoce i warzywa.

Poznaniacy nie mogą narzekać na kulinarną nudę. Targi "Smaki Regionów" to kolejna duża impreza dotycząca lokalnego jedzenia. Regionalne przysmaki podbijały serca mieszkańców także w sierpniu, podczas cieszących się ogromną popularnością "Poznań Food Days".

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie:  www.smaki-regionow.pl

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-19 15:04:59 177596 <![CDATA[Targi Smaki Regionów fot. MTP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110138,177596,show2.jpg 177597 <![CDATA[Targi Smaki Regionów fot. MTP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110138,177597,show2.jpg 177599 <![CDATA[Targi Smaki Regionów fot. MTP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110138,177599,show2.jpg 177600 <![CDATA[Targi Smaki Regionów fot. MTP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110138,177600,show2.jpg 177602 <![CDATA[Targi Smaki Regionów fot. MTP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110138,177602,show2.jpg
110136 2017-09-19 09:12:44 Niedźwiedzie z poznańskiego zoo to prawdziwe łasuchy. W okresie jesiennym, w ciągu jednego tygodnia potrafią zjeść nawet 90 kg orzechów. Pracownicy ogrodu zoologicznego rozpoczęli więc zbiórkę przysmaków, które poznaniacy mogą zostawiać w portierni przy wejściu do Nowego ZOO, a także w kasie Starego ZOO.

]]>
Okres jesienny jest dla niedźwiedzi bardzo ważny. W tym czasie zwierzęta zaczynają intensywnie żerować i przygotowują się do zimowego snu.

- Nasze niedźwiedzie nabierają teraz masy, co oznacza, że musimy dostarczać im jeszcze więcej składników odżywczych. We wrześniu zjadają one ok. 13 000 kalorii dziennie, a w październiku jest to już 16 000 kalorii dziennie - mówi Małgorzata Chodyła z poznańskiego zoo.

Jednym z ich ulubionych przysmaków są orzechy włoskie. Każdego dnia podopieczni poznańskiego zoo potrafią zjeść ok. 13 kg tych smakołyków.

- Ci poznaniacy, którzy chcieliby przyczynić się do nabierania masy przez niedźwiedzi, mogą to zrobić w prosty sposób. Wystarczy przynieść nam orzechy. Mogą być one zarówno świeże, jak i przesuszone - dodaje Małgorzata Chodyła.

Orzechy podawane są niedźwiedziom na wiele sposób. Opiekunowie umieszczają je w różnych schowkach i zabawkach po to, aby zwierzęta musiały natrudzić się w zdobyciu pokarmu, tak jak ma to miejsce w ich naturalnym środowisku.

- Jeśli chodzi o techniki spożywania to są one bardzo różne.  Niedźwiedź Borys rozłupuje każdy orzech i jest przy tym bardzo dokładny. Pietka, podobnie jak Cisna, zjada je natomiast w całości, łącznie ze skorupką - wyjaśnia Małgorzata Chodyła.

Orzechy można zostawiać w portierni przy wejściu do Nowego ZOO, a także w kasie Starego ZOO.

Daria Pertek/Biuro Prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-19 11:19:22 177538 <![CDATA[Cisna, fot. Zoo Poznań]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110136,177538,show2.jpg
110141 2017-09-19 09:13:53 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu Muzeum Enigmy w Poznaniu, które funkcjonować będzie pod nazwą Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.

]]>
Centrum ma być gotowe do końca 2019 roku i znajdować się będzie na pierwszym piętrze dawnego Collegium Historicum przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Św. Marcin. W marcu tego roku wybrano wykonawcę koncepcji przyszłego muzeum. Została nim krakowska firma New Amsterdam. Pod koniec czerwca z kolei Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta złożyło w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o finansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 15 mln zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał ponad 10 mln dofinansowania. Reszta to wkład miasta.

Projekt funkcjonalny centrum został wybrany spośród trzech propozycji przygotowanych przez firmę New Amsterdam. Ekspozycja wykonana zostanie w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jak również metody tradycyjne, tj. dioramy, stanowiska warsztatowe, czy też zadania dla zwiedzających wykorzystujące rekwizyty. Całość ukazywać będzie nie tylko dzieje związane z matematykami Uniwersytetu Poznańskiego, którzy zdołali złamać szyfr stosowany w maszynie Enigma, lecz poświęcona zostanie również matematyce, informatyce i kryptologii. Centrum Szyfrów Enigma zajmie prawie 1000 metrów kwadratowych.

Dom szyfrów, partii i historii

Centrum powstanie w miejscu, gdzie przed II Wojną Światową, w nieistniejącym już budynku intendentury wojskowej, działała filia Biura Szyfrów, a po niej, przez ponad 40 lat, mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR, czyli tzw "dom partii". Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki ukończyli matematykę na Uniwersytecie Poznańskim i znaleźli zatrudnienie w mieszczącej się obok uczelni filii Biura Szyfrów Wojska Polskiego. Złamanie przez nich kodów niemieckiej maszyny szyfrującej miało wielkie znaczenie dla losów II wojny światowej. Do 1938 roku Polacy odszyfrowywali większość niemieckich tajnych depesz. Zrekonstruowali także niemiecką maszynę i tuż przed wybuchem wojny przekazali po jednym egzemplarzu przedstawicielom wywiadów Wielkiej Brytanii i Francji. Według historyków ich dokonania skróciły czas trwania wojny i przyczyniły się do zwycięstwa aliantów w Europie.

Szansa na to miejsce dla Centrum Szyfrów pojawiła się, gdy Wydział Historyczny UAM wyprowadził się na Morasko. Miasto porozumiało się z władzami uniwersytetu, które zgodziły się udostępnić na cele ekspozycyjne aulę i większość pomieszczeń pierwszego piętra.

- Aula byłego Collegium Historicum UAM będzie główną przestrzenią Centrum. Ponieważ jest ona objęta nadzorem konserwatorskim, jej przestrzeń wystawienniczą zorganizowano za pomocą systemu mobilnych ścianek. Wykorzystane zostaną również pomieszczenia na pierwszym piętrze gmachu od strony ulicy Święty Marcin - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

I Ty zostaniesz kryptologiem

Centrum Szyfrów Enigma ma też być placówką edukacyjną, gdzie zwiedzający będą mogli m.in. zobaczyć repliki maszyn szyfrujących Enigma. Każdy zwiedzający niezależnie od wieku będzie miał możliwość spędzenia kilkunastu minut na łamaniu szyfrów, rozwiązywaniu zagadek kryptologicznych, jak również zabawie matematyką. Oprócz części typowo historycznej przewidziano dodatkową przestrzeń niezbędną do organizowania wydarzeń, jak spotkania z naukowcami oraz środowiskiem osób zajmujących się dziejami kryptologii lub też warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-19 14:51:12 177563 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177563,show2.jpg 177564 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177564,show2.jpg 177565 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177565,show2.jpg 177566 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177566,show2.jpg 177567 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177567,show2.jpg 177568 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177568,show2.jpg 177569 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177569,show2.jpg 177572 <![CDATA[Projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177572,show2.jpg 177570 <![CDATA[Budynek intendentury wojskowej, w którym działała filia Biura Szyfrów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177570,show2.jpg 177571 <![CDATA[Budynek dawnego KW PZPR i Collegium Historicum UAM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110141,177571,show2.jpg
110117 2017-09-18 14:12:09 Rozpoczęły się konsultacje, dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017- 2021". Dokument powstał w efekcie prac interdyscyplinarnego zespołu ds. polityki senioralnej, powołanego w listopadzie ubiegego roku przez Prezydenta Miasta Poznania. Określa on kierunki i działania, które mają przyczynić się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

]]>
Władze miasta dokładają wszelkich starań, aby Poznań był miastem przyjaznym dla wszystkich, także dla seniorów. Od wielu lat prowadzone są różne działania, aby osobom w podeszłym wielu żyło się w stolicy Wielkopolski wygodnie i bezpiecznie. Starania te zostały docenione, gdyż w lipcu ubiegłego roku Poznań został przyłączony do sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia.

- Wspieranie seniorów, kreowanie i dostarczanie adekwatnych usług w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej i sektora świadczeń, a także organizacji przestrzeni publicznej i aktywności społecznej osób starszych staje się jednym z ważniejszych priorytetów działań miasta - przekonuje Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Wszystkie działania mają przyczynić się do tego, by okres jesieni życia był czasem, w którym seniorzy mogą jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i satysfakcjonującymi kontaktami społecznymi. Władzom miasta zależy, aby seniorzy możliwie długo zachowywali niezależność psychiczną, fizyczną i społeczną. Celem jest również wypracowanie najbardziej skutecznych metod wykorzystania doświadczenia życiowego oraz potencjału zawodowego osób starszych, a także dostarczenie im i ich rodzinom adekwatnego i kompleksowego wsparcia. Działania podejmowane przez miasto mają też przyczynić się do utrwalenia znaczenia starszych mieszkańców Poznania i ich miejsca w społecznej hierarchii.

Nad ustaleniem głównych kierunków polityki senioralnej Poznania do roku 2021 pracował specjalnie powołany zespół interdyscyplinarny. Zorganizowano także warsztaty, na których mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań oraz zaproponowania działań, które będą czyniły miasto coraz bardziej przyjaznym starzeniu się. W spotkaniach brali udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, pracujący z seniorami lub na ich rzecz. Zebrane materiały poddane były analizie przez podzespoły zadaniowe i wykorzystane w toku dalszych prac.

Władze miasta chcą poznać w tej sprawie zdanie także pozostałych poznaniaków. Rozpoczęły się właśnie konsultacje, w których mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy Poznania. To one pozwolą poznać opinie mieszkańców na temat projektu uchwały, który wraz z programem jest dostępny do wglądu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, przy ul. 3 Maja 46, w Centrum Inicjatyw Senioralnych, przy ul. Mielżyńskiego 24, a także pod adresem: 

http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-polityka-senioralna-miasta-poznania-na-lata-2017-2021,p,15574,39673.html

Do 26 września, na adres wziss@um.poznan.pl, można nadsyłać pisemne uwagi i propozycje do projektu uchwały. Pomocą w wysyłaniu mailem przygotowanych uwag i opinii służą pracownicy Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24. Informacji na temat programu i projektu uchwały udzielają pracownicy zajmujący się polityką senioralną oraz integracją międzypokoleniową Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu 61 878 58 58.

Jacek Łakomy, Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-18 15:05:29 177477 <![CDATA[Konferencja dotycząca Polityki Senioralnej w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110117,177477,show2.jpg 177478 <![CDATA[Konferencja dotycząca Polityki Senioralnej w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110117,177478,show2.jpg
110119 2017-09-18 14:13:15 Jak zmienić nawierzchnię Starego Rynku, by była ona przyjazna niepełnosprawnym, ale jednocześnie nie straciła swojego wyjątkowego, historycznego charakteru? Nad tym dyskutowali uczestnicy poniedziałkowego spaceru z prezydentem miasta.

]]>
- Stary Rynek to wizytówka Poznania, część naszej tożsamości, niezwykle ważne miejsce dla mieszkańców miasta - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Z roku na rok przybywa tu coraz więcej turystów, na co dzień przychodzą tu poznaniacy, są wśród nich matki z dziećmi i osoby niepełnosprawne. Równocześnie wjeżdżają tu ciężkie samochody dostawcze, a przedsiębiorcy rozstawiają ogródki i stragany. Musimy zadbać, by nawierzchnia była dostosowana do potrzeb wszystkich. Naszym celem jest zrobienie tego jak najlepiej, żeby za kilkanaście lat nie musieć niczego poprawiać.

Do wspólnego spaceru po Starym Rynku miasto zaprosiło m.in. przedstawiciela osób niepełnosprawnych. Towarzyszyła im Joanna Bielawska-Pałczyńska, dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz radne miejskie: Małgorzata Woźniak i Maria Lisiecka-Pawełczak, która przyszła na spotkanie z razem z dzieckiem w wózku. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Dróg miejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej, pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania do spraw estetyki miasta, Estrady Poznańskiej i innych miejskich instytucji.

Gości oprowadzał Jan Mazurczak, prezes zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, który zwracał uwagę na najistotniejsze problemy związane z renowacją nawierzchni. - Powierzchnia jest bardzo nierówna, na samej płycie Starego Rynku można znaleźć kilka sposobów ułożenia kostki -wskazywał. - Jest tu też kilkanaście studzienek kanalizacyjnych, każda z nich z inną pokrywą. Trzeba także zwrócić uwagę na różnice w poziomach między zewnętrzną a wewnętrzną częścią Rynku i na problem odprowadzenia wody.

Przetarg na opracowanie koncepcji rewaloryzacji płyty Starego Rynku został już rozstrzygnięty. Poza remontem nawierzchni Rynku projekt obejmuje też przekształcenie ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury. Priorytetem będzie maksymalne możliwe zachowanie historycznego charakteru bruku, ale przy jego wyrównaniu. Renowacja ma objąć także 10 dochodzących do rynku ulic (do pierwszego skrzyżowania). Zwycięska firma pracuje obecnie nad programem funkcjonalno-użytkowym.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-19 09:53:40 177479 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177479,show2.jpg 177480 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177480,show2.jpg 177481 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177481,show2.jpg 177482 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177482,show2.jpg 177483 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177483,show2.jpg 177484 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177484,show2.jpg 177485 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177485,show2.jpg 177486 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177486,show2.jpg 177487 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177487,show2.jpg 177488 <![CDATA[Spacer po Starym Rynku pokazał, co trzeba zmienić przy renowacji nawierzchni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110119,177488,show2.jpg
110118 2017-09-18 14:12:58 Biuro Poznań Kontakt zdobyło statuetkę "Lodołamacza". To najważniejsza nagroda dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.

]]>
To prestiżowe wyróżnienie: o tytuł "Lodołamacza" walczyły w tym roku dziesiątki pracodawców, startujących w kilku kategoriach: "Zatrudnienie chronione", "Otwarty rynek pracy", "Instytucja", "Przyjazna przestrzeń", "Zdrowa firma" i "Dziennikarz bez barier". Gala, podczas której nagrodzono zwycięzców, miała miejsce w Poznaniu.

Żeby dostać statuetkę, należało spełnić wyśrubowane kryteria. Nie wystarczy samo zatrudnianie osób niepełnosprawnych - Kapituła konkursu szuka pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.

W kategorii "Instytucja" statuetkę w tym roku zdobyło Biuro Poznań Kontakt, które pełni rolę miejskiego Call Center. Można zapytać tam o wszystko, co związane z załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta Poznania - pracownicy biura poinformują o miejscu, czasie, trybie, koniecznych dokumentach, drukach i opłatach.  Pomogą też w rezerwacji wizyt na konkretny dzień i godzinę.

- Poznań Kontakt tworzy kilkadziesiąt osób, w tym 37 z orzeczoną niepełnosprawnością - mówi Konrad Zawadzki, dyrektor biura. - To praca od świtu do zmierzchu, to - tylko w zeszłym miesiącu - 51 tysięcy rozmów-odpowiedzi na pytania poznaniaków, to suma talentów, pasji, zaangażowania, stresu i radości z wykonywanej pracy. Dzięki "Lodołamaczowi 2017" tej radości znacznie przybyło. W imieniu całego Poznań Kontakt bardzo dziękuję miastu, które uwierzyło w nasz pomysł i Kapitule Konkursu, która go dostrzegła i wyróżniła.

Kapituła doceniła "szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia". Zdaniem jury "działalność Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania".

- Bardzo cieszy mnie wyróżnienie dla naszej instytucji - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta. - Od lat angażujemy się w pomoc niepełnosprawnym. Robimy wszystko, by usuwać bariery, które mogą im przeszkadzać, nie tylko w urzędzie, ale w całym mieście. Jednym z ostatnich przykładów może być otwarte w lipcu przejście dla pieszych przy ul. Matyi, dzięki któremu m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą bezpiecznie i wygodnie przejść przez jezdnię.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-18 16:58:24 177494 <![CDATA[Biuro Poznań Kontakt dostało statuetkę "Lodołamacza" w kategorii "Instytucja"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110118,177494,show2.jpg 177495 <![CDATA[Biuro Poznań Kontakt dostało statuetkę "Lodołamacza" w kategorii "Instytucja"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110118,177495,show2.jpg 177496 <![CDATA[Biuro Poznań Kontakt dostało statuetkę "Lodołamacza" w kategorii "Instytucja"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110118,177496,show2.jpg
110116 2017-09-18 14:11:51 Od 13 września studenci mogą zgłaszać się do kolejnej edycji staży w Urzędzie Miasta Poznania. Na kandydatów czeka prawie 100 miejsc. Jedynym warunkiem formalnym jest posiadanie statusu studenta, min. 4 semestru studiów I stopnia. Aby dokonać zgłoszenia wystarczy wypełnić formularz online.

]]>
Studenci poznańskich uczelni już 52. raz zagoszczą na korytarzach Urzędu Miasta. Zimowa edycja Programu Staży i Praktyk Studenckich rozpocznie się w listopadzie 2017 roku i potrwa do końca lutego 2018. Wnioski przyjmowane będą do 30 września (23:59). Na kandydatów czeka 78 miejsc w 27 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 2 miejsca w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz 6 miejsc w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o.

Pierwszym etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne, które zaplanowane są na październik. Studenci, którzy przejdą je pozytywnie odbędą w wybranym przez siebie wydziale dwumiesięczną darmową praktykę. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z jej przebiegu Urząd zawrze z nimi umowę zlecenie na kolejne dwa miesiące stażu. Za ten okres przewidziane jest wynagrodzenie 13 zł/h. Po zakończeniu stażu uczestnicy programu otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu wykonywanych zadań.

Poprzednie edycje Programu Staży i Praktyk Studenckich okazały się ogromnym sukcesem. W ubiegłych latach wpłynęły łącznie 33 684 zgłoszenia, z czego 3 680 studentów zaproszono do udziału w programie. Dla poszukujących zawodowej drogi  młodych ludzi jest to szansa na zdobywanie nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Projekt doskonale spełnia swoje zadanie. Do tej pory około 550 osób po ukończeniu stażu zdobyło zatrudnienie w Urzędzie Miasta Poznania i jednostkach biorących udział w programie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.poznan.pl/mim/staz/

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-18 14:50:55 177473 <![CDATA[Trwa nabór na zimowe staże dla studentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110116,177473,show2.jpg 177472 <![CDATA[Trwa nabór na zimowe staże dla studentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110116,177472,show2.jpg 177474 <![CDATA[Trwa nabór na zimowe staże dla studentów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110116,177474,show2.jpg
110120 2017-09-18 14:13:31 Prezydent miasta spotkał się z poznańskimi kupcami, by wspólnie rozwiązać problemy targowiska na Dolnej Wildzie. Razem wypracowano plan, który ma pomóc handlarzom.

]]>
Na Dolnej Wildzie na targowisku o powierzchni 3 600 m kw działa obecnie 48 kupców, ale jeszcze w lutym było ich 92. Część handlarzy zrezygnowała ze względu na odpływ klientów - to obecnie największy problem kupców na miejskich targowiskach.

- Ludzie uciekli do galerii handlowych, których w centrum miasta jest zdecydowanie za dużo - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - Kupcy muszą więc sobie radzić w bardzo trudnych warunkach, które doskonale rozumiem i zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby ułatwić Państwu działalność.

W pierwszym półroczu spółka "Targowiska", która zarządza placem na Dolnej Wildzie, przeznaczyła prawie 6 tys. zł na remont hali targowej i niemal 120 tys. zł na jej modernizację, zapłaciła także za reklamę radiową.

- Od 2011 roku targowisko na Dolnej Wildzie dostawało tylko warunkowe przeglądy techniczne - mówiła Iwona Rafińska, prezes spółki. - W styczniu kończył się nasz czas użytkowania tego terenu, udało nam się przedłużyć to prawo na kolejne 5 lat, ale zlikwidowaliśmy Halę Małą. Targowisko nadal przynosi straty, ale wierzymy, że kolejne półrocze przyniesie zmiany.

Kupcy z Dolnej Wildy skarżyli się głównie na to, że ich targowisko jest zbyt mało widoczne i poznaniacy nie mają nawet pewności, czy jeszcze istnieje. Problematyczny jest również sam dojazd do terenu targowego, który może odstraszać potencjalnych klientów.

- Chcemy serdecznie przypomnieć poznaniakom, że ciągle tam jesteśmy - apeluje Magdalena Jóźwiak, jedna z handlujących na Wildzie przedsiębiorców. - Nasze targowisko nadal działa, jesteśmy na rynku siedem dni w tygodniu. Mamy dobry polski towar doskonałej jakości - zapraszamy!

W rozreklamowaniu targowiska pomoże kupcom miasto. Spółka "Targowiska" zapewni duży baner, który będzie reklamował plac targowy od jego południowej strony, a urzędnicy pomogą w zaplanowaniu minikampanii reklamowej i prowadzeniu profilu w mediach społecznościowych. Prezydent miasta spotka się również z właścicielem terenu dojazdowego do targowiska, a straż miejska będzie zwracać baczniejszą uwagę na porządek w jego otoczeniu.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-18 19:58:29 177498 <![CDATA[Prezydent miasta spotkał się z kupcami z Dolnej Wildy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110120,177498,show2.jpg 177499 <![CDATA[Prezydent miasta spotkał się z kupcami z Dolnej Wildy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110120,177499,show2.jpg 177500 <![CDATA[Prezydent miasta spotkał się z kupcami z Dolnej Wildy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110120,177500,show2.jpg 177501 <![CDATA[Prezydent miasta spotkał się z kupcami z Dolnej Wildy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110120,177501,show2.jpg 177502 <![CDATA[Prezydent miasta spotkał się z kupcami z Dolnej Wildy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110120,177502,show2.jpg
110085 2017-09-17 15:15:30 W niedzielę poznaniacy uczcili pamięć wszystkich, którzy zginęli w wyniku napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W imieniu poznaniaków kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru złożył Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania oraz wiceprzewodniczący rady miasta, radny Michał Grześ.

]]>
Wojewódzkie Uroczystości w 78. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz obchody Dnia Sybiraka rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele oo. franciszkanów na Górze Przemysła. Po celebrze złożono kwiaty pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

O godzinie 12.45 przez Poznań przeszedł "Marsz Pamięci" - ulicami Ludgardy, Paderewskiego, pl. Wolności, 27 Grudnia, Fredry i al. Niepodległości aż do pomnika Ofiar Katynia i Sybiru w ogrodzie Zamku Cesarskiego.

Tam, po odegraniu hymnu państwowego, odmówiono modlitwę ekumeniczną i odczytano apel pamięci. 

Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów i odegraniem Hymnu Sybiraków.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-17 22:32:39 177377 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177377,show2.jpg 177378 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177378,show2.jpg 177379 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177379,show2.jpg 177380 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177380,show2.jpg 177381 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177381,show2.jpg 177382 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177382,show2.jpg 177383 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177383,show2.jpg 177384 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177384,show2.jpg 177385 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177385,show2.jpg 177386 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177386,show2.jpg 177387 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177387,show2.jpg 177388 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177388,show2.jpg 177389 <![CDATA[Obchody rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110085,177389,show2.jpg
110086 2017-09-17 15:43:00 Pokazy nowoczesnego taboru autobusowego i tramwajowego, zabawy dla dzieci i konkursy z nagrodami oraz zwiedzanie jednej z najnowocześniejszych zajezdni w Europie - to wszystko czekało na poznaniaków podczas rodzinnego festynu na Franowie.

]]>
Festyn zorganizowano w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

- Impreza jest naprawdę fajna - mówi  Jakub Kuster, nastolatek, który przyjechał do zajezdni, żeby obejrzeć autobusy. - Od dziecka chciałem zostać kierowcą autobusu, to jest coś, co mnie naprawdę interesuje. Obejrzałem już cały tabor, teraz chcę zobaczyć jeszcze dodatkowe atrakcje.

Tych zaś nie brakowało. Na przybyłych czekała wystawa, na której można było zobaczyć nowe autobusy, tramwaje, pojazdy ratownicze i techniczne, a także najnowocześniejsze rowery i samochody hybrydowe oraz elektryczne - niektóre można było nawet osobiście przetestować.

- Podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu chcemy namawiać mieszkańców Poznania, by przesiedli się z samochodów na komunikację publiczną - mówił Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania, witając przybyłych na piknik mieszkańców. - Wszyscy chcemy odkorkować miasto, ale nie da się tego zrobić bez udziału środków zrównoważonego transportu i bez małych, codziennych decyzji mieszkańców miasta. Im szybsza, tańsza i lepiej zorganizowana będzie komunikacja miejska, tym więcej osób zechce z niej korzystać.  Im więcej powstanie bezpiecznych ścieżek rowerowych, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Wierzę, że razem uda nam się doprowadzić do tego, że poruszanie się po mieście będzie przyjemnością.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich pokazywali jak prawidłowo oznakować rower i rozdawali przewodniki rowerowe, a pod okiem studentów z Uniwersytetu Artystycznego można było odbyć podróż łazikiem po Księżycu. Dla najmłodszych przygotowano zabawy i warsztaty, rozdano też nagrody zwycięzcom gry miejskiej: 30-dniowe okresowe bilety sieciowe na strefę A.

- Dziś obchodzimy Tydzień Zrównoważonego Transportu - mówił Wojciech Tulibacki, prezes poznańskiego MPK. - My, MPK, jesteśmy tego tranportu znaczącą częścią. Chcemy na tym pikniku pokazać państwu nasze dokonania, to, co przez lata udało nam się zrobić dla poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej w Poznaniu.

Festyn był częścią promocji projektu "Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las".

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-17 18:26:21 177390 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177390,show2.jpg 177391 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177391,show2.jpg 177392 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177392,show2.jpg 177393 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177393,show2.jpg 177394 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177394,show2.jpg 177395 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177395,show2.jpg 177396 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177396,show2.jpg 177397 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177397,show2.jpg 177398 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177398,show2.jpg 177399 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177399,show2.jpg 177400 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177400,show2.jpg 177401 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177401,show2.jpg 177402 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177402,show2.jpg 177403 <![CDATA[Festyn w zajezdni na Franowie był częścią obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110086,177403,show2.jpg
110082 2017-09-16 19:57:31 Ponad 70 lokalnych organizacji pozarządowych zaprezentowało się w sobotę na Placu Wolności. Były też występy artystyczne, pokazy, wizyta w ogrodzie sensorycznym, a także quizy, gry, miniwarsztaty, konsultacje oraz badania. Tak rozpoczął się VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych.

]]>
W ciągu najbliższego tygodnia, do 23 września, osoby w każdym wieku - od przedszkolaka po seniora - będą mogły skorzystać z wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych, związanych z edukacją i zdrowiem, organizowanych głównie w siedzibach organizacji pozarządowych na terenie Poznania.

Już w sobotę na Placu Wolności poznaniacy mieli okazję zapoznać się z działalnością większości z nich. W ramach Dnia Organizacji Pozarządowych można było też zbadać słuch w specjalnym Słuchobusie, a także honorowo oddać krew. Punktem kulminacyjnym imprezy był happening, podczas którego ułożono z wielkich puzzli napis "Pozarządowy Poznań".

W ciągu najbliższego tygodnia Poznańskie organizacje pozarządowe zorganizują m.in. piknik sąsiedzki w Ogrodzie Łazarz, warsztaty rękodzieła oraz pokażą, jak maluje się witraże. Na dzień otwartych drzwi zaprasza Biblioteka Domu Bajek, a na spektakle Teatr W Przejściu. Tydzień Organizacji Pozarządowych będzie również okazją do spotkania z piosenką harcerską i turystyczną oraz odwiedzin Galerii Jak.

Można będzie także skorzystać z treningów pamięci, warsztatów z dietetykiem, warsztatów pomagających walczyć ze stresem, a także z dni otwartych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Klubu Seniora na Ratajach oraz Poznańskiego Stowarzyszenia Abstynentów. 

Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę będą mogły skorzystać ze spotkań, podczas których dowiedzą się jak założyć organizację pozarządową, włączyć się w wolontariat, czy zorganizować kampanię społeczną. Przewidziano również darmową lekcję języka migowego dla początkujących.

VII Tydzień Organizacji Pozarządowych będzie również okazją do aktywności fizycznej. Zaplanowano m.in. zajęcia sportowe dla dzieci, zajęcia fitness dla każdego oraz rajd z kijami nordic walking z instruktorem.

Dokładny program tegorocznej edycji Tygodnia Organizacji Pozarządowych można znaleźć na stronie:

http://www.poznan.pl/mim/publikacje/pages.html?id=39451&ch=39581&instance=1017〈=pl&key=c24b07df8f361803efd659b91147a678

Jacek Łakomy/Joanna Żabierek/biuro prasowa

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-16 20:11:18 177331 <![CDATA[Dzień Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110082,177331,show2.jpg 177332 <![CDATA[Dzień Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110082,177332,show2.jpg 177333 <![CDATA[Dzień Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110082,177333,show2.jpg 177334 <![CDATA[Dzień Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110082,177334,show2.jpg 177335 <![CDATA[Dzień Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110082,177335,show2.jpg 177336 <![CDATA[Dzień Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110082,177336,show2.jpg 177337 <![CDATA[Dzień Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110082,177337,show2.jpg
110081 2017-09-16 15:42:22 Konkursy z nagrodami, gra miejska, happeningi i specjalna strefa Park (ing)owa - tak poznaniacy świętowali w sobotę rozpoczęcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jego punktem kulminacyjnym będzie 22 września, Dzień bez Samochodu.

]]>
Tegoroczny tydzień upływa pod hasłem "Dzielmy się mobilnością". Trwająca kilka dni akcja ma zachęcać mieszkańców do wybierania alternatywnych dla samochodów środków transportu: komunikacji zbiorowej, pieszej czy rowerowej. Zarząd Transportu Miejskiego wraz z partnerami przygotował z tej okazji wiele atrakcji.

Przy Starym Marychu na Półwiejskiej stanęła strefa fitness, gdzie konsultacji udzielał dietetyk, a trenerka spinningu motywowała przechodniów do spróbowania swoich sił na rowerach stacjonarnych. - Chcemy promować zrównoważony transport i zdrowy tryb życia - mówi Magda Rychlik z agencji Hands, prowadząca strefę. - Rower nie tylko jest tańszy w utrzymaniu niż samochód, ale też znacznie zdrowszy

Z kolei przy Cafe Bimba na Półwiejskiej można było zobaczyć happening pod hasłem "Przesiadź się!" -  wolontariusze przebrani za tramwaje i rowery promowali Dzień bez Samochodu i zachęcali do zamiany auta na tramwaj.  Przedstawicieli ZTM można było też spotkać w jeżdżącym po mieście tramwaju linii nr 14 oraz na przystankach tramwajowych. Przy moście Teatralnym na powitanie pasażerów czekał czerwony dywan wraz z orkiestrą dętą, a przystanek na Kaponierze zmienił się w enklawę zieleni i wypoczynku.

Poznań przyłączył się też do organizowanej w miastach całego świata akcji Park (ing) Day. Jej ideą jest zmiana na jeden dzień miejsca parkingowego w przestrzeń aktywności sąsiedzkiej.

- Mówimy w ten sposób "sprawdzam" - wyjaśnia Joanna Pańczak z Fundacji Malta. - To tylko jeden dzień, a pozwala nam na przetestowanie różnych rozwiązań tego, jak wyglądać może ulica. To także okazja do wspólnego spotkania się - nie, jak zwykle, w pomieszczeniu - a właśnie na ulicy, w przestrzeni wspólnej, z której korzystają różnorodni użytkownicy. Chcemy przypomnieć, że wszyscy są tak samo ważni: kierowcy, bo przecież każdy z nas czasem korzysta z samochodu, rowerzyści oraz piesi.

W Poznaniu w sobotę zmieniło się nie jedno a kilkadziesiąt miejsc w całym mieście. W akcję włączyły się instytucje miejskie, kawiarnie i małe przedsiębiorstwa. Najwięcej działo się na ulicy Za Bramką, gdzie powstał 80-metrowy Pas Kultury. Można było tam zjeść śniadanie, wziąć udział w warsztatach z pieczenia chleba, a nawet zwiedzić wnętrze i dach nowego biurowca.

Po południu aktorzy i przyjaciele Teatru Ósmego Dnia czytali fragmenty reportażu Martina Caparrosa "Głód", a zwieńczeniem akcji był pokaz filmu "Kto Cię uczył jeździć?" w parkingu podziemnym biurowca.

Na niedzielę zaplanowano festyn rodzinny w zajezdni na Franowie. O szczegółach pisaliśmy tutaj:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/tydzien-zrownowazonego-transportu-w-poznaniu,109863.html

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-16 16:43:39 177317 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177317,show2.jpg 177318 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177318,show2.jpg 177319 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177319,show2.jpg 177320 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177320,show2.jpg 177321 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177321,show2.jpg 177322 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177322,show2.jpg 177323 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177323,show2.jpg 177324 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177324,show2.jpg 177325 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177325,show2.jpg 177326 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177326,show2.jpg 177327 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177327,show2.jpg 177328 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177328,show2.jpg 177329 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177329,show2.jpg 177330 <![CDATA[Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110081,177330,show2.jpg
110080 2017-09-16 15:22:20 Dziesiątki poznaniaków stawiły się w sobotę nad Wartą, by razem posprzątać brzegi rzeki podczas akcji "Wspólna nie znaczy niczyja". Na wolontariuszy czekał poczęstunek i konkurs z nagrodami.

]]>
- Przyszedłem posprzątać po pierwsze dlatego, żeby pomóc, a po drugie dla własnej satysfakcji  - mówi Wojciech Graczyk, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. - Wiadomo, że służby miejskie poradziłyby sobie same, ale chodzi o to, żeby rozwiązać problem samodzielnie. Jeśli chcę żyć w czystym środowisku, muszę je sam posprzątać. Na początek wystarczy wyrobić sobie prosty nawyk i nie zostawiać za sobą śmieci.

Każdy wolontariusz dostał worek, rękawiczki i specjalny chwytak na odpady. Punkty zbiórki śmieci były rozmieszczone co ok. 200 metrów i znajdowały się po obu stronach rzeki.

Sprzątał również Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Cieszy mnie bardzo, że wielu poznaniaków korzysta z uroków Warty - mówił, zbierając odpady. - Sam przychodzę tu odpocząć z wnuczką i synem i widzę, jak z roku na rok jest nas coraz więcej. To naprawdę wyjątkowe miejsce, więc trzeba o nie dbać. Zbierając śmieci, dajemy przykład, jak to robić.

Do sprzątania dodatkowo motywował quiz z nagrodami. Każdy wolontariusz, oddając pełny worek ze śmieciami, mógł usłyszeć konkursowe pytanie dotyczące ekologii. Jeśli odpowiedział na nie poprawnie, zyskiwał żeton. Na trzech zwycięzców z największą liczbą żetonów czekały kamery sportowe.

- Tego typu akcje najwyraźniej działają, bo z roku na rok śmieci jest coraz mniej - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, który również pojawił się nad Wartą z workiem na odpady. - To dobry znak, choć jeszcze dużo wody w Warcie upłynie, zanim powiemy, że jest idealnie.

W tym roku udało się zebrać 65 worków śmieci. Po sprzątaniu wolontariusze mogli posilić się przy kuchni polowej - czekała na nich grochówka i pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem.

W sprzątanie Warty po raz pierwszy włączyły się w tym roku podpoznańskie gminy, należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wielkie zbieranie śmieci odbyło się też w Puszczykowie, Luboniu, Obornikach, Rogalinku, Wiórku i w Czapurach.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-16 16:35:13 177304 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177304,show2.jpg 177305 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177305,show2.jpg 177306 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177306,show2.jpg 177307 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177307,show2.jpg 177308 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177308,show2.jpg 177309 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177309,show2.jpg 177310 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177310,show2.jpg 177311 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177311,show2.jpg 177312 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177312,show2.jpg 177313 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177313,show2.jpg 177314 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177314,show2.jpg 177315 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177315,show2.jpg 177316 <![CDATA["Wspólna nie znaczy niczyja" - sprzątanie Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110080,177316,show2.jpg
110057 2017-09-15 12:19:03 Od poniedziałku, 18 września, tramwaje pojadą już ulicami 27 Grudnia i Gwarną. W tym samym czasie dwie linie zmienią swoją trasę w związku z przebudową torowiska na ul. Dąbrowskiego.

]]>
3 września rozpoczęła się przebudowa ul. Św. Marcin w ramach "Projektu Centrum". Do października przyszłego roku zamknięty został dla tramwajów odcinek od ul. Gwarnej do al. Marcinkowskiego. W związku z tym tramwajom wytyczono trasy objazdowe, głównie przez ul. Królowej Jadwigi i plac Wielkopolski.

Równocześnie, przez pierwsze dwa tygodnie prac na ul. Św. Marcin, naprawiano zwrotnice na skrzyżowaniu ul. Gwarnej i 27 Grudnia. Prace te zakończą się w niedzielę, 17 września, i od następnego dnia tramwaje ponownie pojadą wzdłuż Placu Wolności i ul. Gwarną.

Linie nr 5 i 16 w kierunku Górczyna i os. Jana III Sobieskiego kursować będą stałymi trasami przez most św. Rocha i plac Wolności. Linia nr 5 skierowana zostanie ulicą Gwarną, natomiast "szesnastka" wróci na ul. Fredry. W przeciwnych kierunkach tramwaje linii nr 5 i 16 będą kursować jak obecnie.

"Dziewiątka", która przez ostatnie dwa tygodnie dojeżdżała do placu Wielkopolskiego teraz jeździć będzie przez ul. Gwarną i dalej przez Kaponierę w kierunku pętli Piątkowskiej.

Na placu Wielkopolskim swoją pętlę będzie miał zatem tylko tramwaj nr 13. Dojedzie tam przez ul. Św. Marcin i Gwarną, gdzie uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek w kierunku placu Cyryla Ratajskiego. Oprócz 13-stki będzie można na nim wsiąść również w tramwaj nr 17.

Na linii nocnej nr 201 dotychczasowa trasa objazdowa obowiązywać będzie tylko w kierunku os. Lecha. W kierunku Piątkowa tramwaje kursować będą trasą przez most Św. Rocha i plac Wolności.

Mimo otwarcia przejazdu przez ul. 27 Grudnia cały czas kursować będą linie wahadłowe nr 23 ze Starołęki i 29 z Dębca. Będą one, tak jak przez ostatnie dwa tygodnie, zawracały odpowiednio na Al. Marcinkowskiego i placu Wiosny Ludów.

W związku z przebudową torowiska na odcinku ul. Dąbrowskiego od ul. Prusa do ul. Mickiewicza nastąpi drobna korekta tras dwóch tramwajów. "Siedemnastka" i "osiemnastka" pojadą po nowych, oddanych do użytku pod koniec sierpnia, torach na ul. Zwierzynieckiej. Dalej, pierwszy z nich, pojedzie przez Św. Marcin, Gwarną i od placu Cyryla Ratajskiego po swojej stałej trasie. 18-stka natomiast, tak jak linia numer 2, skręci z ul. Św. Marcin w Towarową i przez ul. Królowej Jadwigi pojedzie na Franowo.

Remont torów na ul. Dąbrowskiego spowoduje też zmiany tras dwóch linii nocnych autobusów - 236 i 246. Pojadą one w obu kierunkach - Strzeszyn-Poznań Główny - przez ulice Kraszewskiego i Zwierzyniecką już od nocy z 17 na 18 września (niedziela/poniedziałek)

Więcej informacji o komunikacji miejskiej można znaleźć na stronach: www.ztm.poznan.pl i www.mpk.poznan.pl

O zmianach w związku z remontem torowiska na ul. Dąbrowskiego można przeczytać: http://www.poznan.pl/mim/info/news/szybciej-i-ciszej-przez-ul-dabrowskiego,109912.html,

natomiast o informacjach dla kierowców w związku z przebudową ul. Św. Marcin pisaliśmy: http://www.poznan.pl/mim/info/news/ul-27-grudnia-otwarta-szybciej-dla-samochodow,109825.html

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-15 13:31:26 177238 <![CDATA[Tramwaje linii nr 16 pojadą w stronę Piątkowa po starej trasie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110057,177238,show2.jpg 177237 <![CDATA["Piątka" jadą z Rataj pojedzie na Górczyn przez ul. Gwarną]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110057,177237,show2.jpg 177239 <![CDATA[Naprawa zwrotnicy na skrzyżowaniu ulic: gwarnej i 27 Grudnia, skończy się w niedzielę, 17 września]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110057,177239,show2.jpg 177248 <![CDATA[Schemat sieci tramwajowej od 18 września]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110057,177248,show2.jpg
110045 2017-09-15 08:29:22 O godzinie 20:30 rozpocznie się dzisiaj ligowy mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce. W związku z tym w okolicy stadionu nastąpią czasowe zmiany komunikacyjne.

]]>
- Od godziny 17:00 do 23:30 wprowadzona będzie czasowa organizacja ruchu - informuje Miejski Inżynier Ruchu. - W etapie pierwszym, przed rozpoczęciem meczu i w jego trakcie, wyłączone z ruchu będą: ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Ptasiej, ul. Ptasia na odcinku od parkingu "POL-HOL" do ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Węgorka, ul. Świerzawska od strony ul. Bułgarskiej oraz od strony ul. Marcelińskiej na odcinku za wjazdem na osiedle, jak również pas do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej (od centrum) w ul. Jugosłowiańską - dodaje MIR.

Ponadto na ul. Ptasiej i Wałbrzyskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju, a w zatoce na ul. Jugosłowiańskiej przy ul. Grunwaldzkiej obowiązywać będzie zakaz ruchu z wyłączeniem pojazdów służb upoważnionych.

Pod koniec meczu i na czas rozejścia się kibiców, wyłączone z ruchu będą: dwa pasy do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej (od strony Junikowa) w ul. Bułgarską, ul. Bułgarska na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Marcelińskiej (w obu kierunkach), ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Bułgarskiej oraz od ul. Jawornickiej do ul. Jugosłowiańskiej, ul. Jugosłowiańska na odcinku od ul. Taczanowskiego do ul. Grunwaldzkiej, a także wjazdy w ul. Grunwaldzką z ulic: Conrada Drzewieckiego, Marszałkowskiej, Cześnikowskiej, Bolkowickiej i Babimojskiej.

Aby ułatwić kibicom dotarcie na stadion i powrót do domów oraz w celu utrzymania standardu podróżowania dla pozostałych pasażerów Zarząd Transportu Miejskiego wzmocni komunikację zbiorową na liniach obsługujących rejon ulicy Bułgarskiej.

Przed meczem nastąpi wzmocnienie bardziej pojemnymi autobusami linii nr 45, 50, 63 i 91. Na liniach tramwajowych nr 1, 13, 15 przewidziano dodatkowe kursy.

Po meczu z kolei wzmocnione dodatkowym taborem będą linie tramwajowe nr 1, 13, 15, a obsługa linii autobusowych nr 45, 50, 63 i 91 odbędzie się bardziej pojemnym taborem.

- Przypominamy, że bilet lub karnet na mecz nie upoważnia do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej organizowanymi przez ZTM Poznań. Informujemy, że na wszystkich liniach kursujących w dniu meczu obowiązuje taryfa opłat ZTM Poznań. Pasażerowie zobowiązani są do posiadania ważnego biletu na przejazd - mówi Agnieszka Smogulecka z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-15 10:25:52 177227 <![CDATA[W związku z meczem Lecha Poznań autobusy i tramwaje pojadę częściej przed i po meczu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110045,177227,show2.jpg
110061 2017-09-15 15:04:09 Po raz kolejny będzie można pozbyć się liści z posesji. 19 września rusza akcja Zarządu Dróg Miejskich, podczas której właściciele, administratorzy i dozorcy będą mogli pozbyć się zebranych z ich posesji liści. Akcja jest bezpłatna.

]]>
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wzorem lat ubiegłych będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Rozpocznie się ona 19 września i potrwa do końca roku. Wyjątkiem będą Jeżyce, gdzie akcja ruszy tydzień później, 26 września.

- Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku obszaru pasów drogowych naszego miasta - tłumaczy Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. - Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1287), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości - dodaje rzeczniczka ZDM.

Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż w całości pokryje je ZDM. Nie będzie więc trzeba płacić za zakup, dostarczenie oraz późniejszy odbiór zapełnionych worków. Te będą oznaczone napisem "ZDM - worki zebrane z ulicy"). Zebrane podczas akcji worki z liśćmi trafią na biokompostownię znajdującą się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Jak wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.

Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 15:00 w Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej Zarządu Dróg Miejskich, pod numerem telefonu 61 64 77 274 lub poprzez e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

- Worki, w ilości adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy i umieszczane w furtce, bądź przerzucane przez płot posesji. W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia. Firmy pracujące na nasze zlecenie będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Prosimy, aby nie trafiały do worków inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości np. z ogrodu - informuje Agata Kaniewska.

Odbiór pełnych worków

Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym - na poboczu, bądź na części chodnika, po stronie posesji.

- Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Prosimy również o nie wystawianie worków w pasy zieleni pomiędzy jezdniami - wyjaśnia rzeczniczka ZDM.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram wywozu zostanie opublikowany na stronie internetowej ZDM, po zawarciu umów z Wykonawcami.
  
Zgłoszenia: ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
tel. 61 64 77 274 (pn - pt, godz. 7:00 - 15:00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe/ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-15 15:24:39 177252 <![CDATA[Worki do zbierania liści będą specjalnie opisane]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110061,177252,show2.jpg
110049 2017-09-15 10:16:32 Trwają prace renowacyjne "Kaponiery Kolejowej". Odrestaurowany będzie też "Światowid", charakterystyczny obelisk stojący koło Bałtyku.

]]>
- Niewielu poznaniaków wie, co kryje się pod rondem Kaponiera. Chcemy wyeksponować znajdująca się tam Kaponierę Kolejową, aby od strony przystanku PST mogli ją oglądać podróżni. Zabytkowe wnętrza będą podświetlone. Docelowo chcemy też umieścić tam podstawowe informacje na temat historii tego obiektu - informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Kaponiera Kolejowa to zabytkowa fortyfikacja, która wchodziła w skład Twierdzy Poznań. Jej zadaniem była obrona linii kolejowej. W ramach rewitalizacji pochodzącej z XIX wieku dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie minus 2 ronda Kaponiera, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne. W szczególności wykonana będzie renowacja murów ceglanych i odsłonięcie oryginalnych łuków historycznych od strony wschodniej. Powstanie też szklana ściana, dzięki czemu wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. Dziś miejsce to przykrywa wielki baner z wizualizacją podziemi.

W pierwotnych planach przebudowy ronda Kaponiera nie zakładano wyeksponowania w jakikolwiek sposób tego historycznego obiektu. Miłośnicy fortyfikacji i środowiska rekonstrukcyjne oraz Komisja Rewitalizacji  upominały się w 2013 r. o udostępnienie oraz zabezpieczenie tego terenu przed zniszczeniem w trakcie budowy ronda. Ówczesne władze nie były jednak zdeterminowane do tego działania. Dopiero Jacek Jaśkowiak, po objęciu funkcji prezydenta Miasta Poznania w 2015 roku, zdecydował o faktycznym poparciu projektu renowacji Kaponiery Kolejowej.

- Gdy podziemia Kaponiery zostaną odrestaurowane, to będzie można to miejsce w  przyszłości udostępnić potencjalnemu  najemcy, który mógłby prowadzić tam działalność kulturalną lub np. lokal gastronomiczny - dodaje Marusz Wiśniewski.

Przy okazji renowacji podziemi Kaponiery odnowiony zostanie również tzw. Światowid, czyli charakterystyczny monument stojący przy wyjściu od strony Bałtyku, podający odległości dzielące Poznań i europejskie stolice.

- Monument będzie przede wszystkim oczyszczony. Istotnym elementem jest uruchomienie zegara, ale zachowania jego obecnego wyglądu. Uzupełnione będą również napisy. Litery były prawdopodobnie wykonane z mosiądzu i stały się łupem zbieraczy. Nadany będzie im wszystkim jednolity wygląd. Zastanawiamy się również nad możliwością dodatkowego podświetlenia obelisku  - wyjaśnia Paweł Śledziejowski, prezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Prace renowacyjne Kaponiery Kolejowej mogą spowodować miejscowe ograniczenia w ruchu pieszych na przystanku PST, na poziomie -2, jednak nie będą one miały wpływu na funkcjonowanie ruchu tramwajowego. Dostawy materiałów czy wywóz elementów z rozbiórek będą odbywać się w godzinach nocnych.   

- Częściowemu zamknięciu na czas robót może ulec korytarz komunikacyjny łączący południowe oraz północne wyjście z przystanku PST na poziom -1 ronda, dlatego też prosimy pasażerów o stosowanie się do oznakowań, które zostaną zamontowane w rejonie prowadzonych prac - informuje Krzysztof Kaczanowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Istotnym elementem prac renowacyjnych będzie uwzględnienie zmiany parametrów siedliska nietoperzy, budowy dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie, jak również wykonanie dla nich oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort w okresie lęgowym. Zakończenie prac powinno nastąpić do końca 2017 roku.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-15 10:17:18 177217 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177217,show2.jpg 177218 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177218,show2.jpg 177219 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177219,show2.jpg 177220 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177220,show2.jpg 177221 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177221,show2.jpg 177222 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177222,show2.jpg 177223 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177223,show2.jpg 177224 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177224,show2.jpg 177225 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177225,show2.jpg 177226 <![CDATA[Kaponiera Kolejowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110049,177226,show2.jpg
110062 2017-09-15 15:09:32 Jesienna pogoda to nie powód do siedzenia w domu. Choć wakacje się skończyły, miasto wciąż dba o atrakcje dla swoich mieszkańców. Podpowiadamy, co robić w weekend 15-17 września. 

]]>
1. Rodzinny festyn w zajezdni Franowo

Zajezdnia tramwajowa na Franowie jest jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Aby zobaczyć jakie tajemnice i ciekawe miejsca skrywa, warto wybrać się na festyn, który odbędzie się w niedzielę 17 września. Impreza organizowana jest z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Na pikniku pojawią się ekopojazdy przyszłości oraz szereg zabaw dla najmłodszych. Na dzieci czekać będą strefy: Eko, sportu, gier i zabaw, a także piłkarskie kręgle, sportowy tor przeszkód i pomiary siły strzału. Największą atrakcją rodzinnego festynu ma być gra miejska przygotowana przez Koło Logistyków przy Politechnice Poznańskiej. Na miejsce imprezy będzie można dojechać darmową linią tramwajową "F", która pojedzie przez Rondo Śródka, plac Wielkopolski, ul. Fredry, most Teatralny, Kaponierę, ul. Towarową i Rondo Rataje. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa do 16:00.

Z okazji Tygodnia Zrównoważonego Transportu ciekawe wydarzenia odbywać będą się także w innych częściach miasta. W sobotę, od godziny 11 do 17 na ulicy Za Bramką, między ul. Wszystkich Świętych, a pl. Kolegiackim zorganizowana zostanie akcja Park (ing) Day Poznań 2017. Powstanie tam specjalny Pas Kultury, który Fundacja Malta stworzy razem z wieloma partnerami. Finałem będzie pokaz filmu "Kto Cię uczył jeździć?" na poziomie -3 parkingu Za Bramką.

Więcej informacji pod adresem: http://malta-festival.pl/pl/festival/news/parking-day-poznan-2017

2. Tydzień Organizacji Pozarządowych

W sobotę rozpocznie się VII Tydzień Organizacji Pozarządowych. Już od godziny 10:00 na placu Wolności pojawi się ponad 70 przedstawicieli tych instytucji. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z działaniami i specyfiką pracy każdej z nich. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne atrakcje takie jak występy artystyczne i wokalne, zajęcia organizowane w strefach tematycznych, quizy, gry oraz miniwarsztaty. Tego dnia będzie można skorzystać także z konsultacji medycznych i badań. Na miejscu wydarzenia pojawi się Słuchobus, w którym można będzie zbadać słuch oraz Krwiobus, w którym będzie można oddać krew. Na placu Wolności stanie również Ogród sensoryczny. Zgodnie z hasłem imprezy podczas wydarzenia każdy znajdzie coś dla siebie - od przedszkola do seniora. VII Tydzień Organizacji Pozarządowych potrwa do 23 września. W kolejnych dniach na poznaniaków czekać będą treningi pamięci, warsztaty z dietetykiem, piknik sąsiedzki w Ogrodzie Łazarz oraz warsztaty rękodzieła, na których będzie można nauczyć się malowania witraży. Nie zabraknie też aktywności fizycznej. Zaplanowano m.in. zajęcia sportowe dla dzieci, zajęcia fitness dla każdego oraz rajd z kijami nordic walking pod opieką instruktora.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest po adresem: http://www.poznan.pl/mim/info/news/w-sobote-rusza-vii-tydzien-organizacji-pozarzadowych,109919.html

3. Europejskie Dni Dziedzictwa  

Europejskie Dni Dziedzictwa to święto zabytków kultury Europy, które zapoczątkowane zostało 1985 roku w hiszpańskiej Granadzie. Obecnie ich głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz pamięć o wspólnych korzeniach kultury Starego Kontynentu. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 9 września w Bramie Poznania. Z okazji święta dla poznaniaków przygotowano wiele atrakcji. W sobotę 17 września odbędzie się gra miejska "Tropem zaginionego grodziska", przeznaczona rodzin, grup znajomych itp. Dzięki przygotowanym wskazówkom drużyna odkryje sekrety ogrodu, który 1000 lat temu powstał na Ostrowie Tumskim. Rozwiązywanie kolejnych zagadek pozwoli poznać tajemnice piastowskiej twierdzy, a uczestnicy przekonają się, że ślady przeszłości często kryją się tuż pod naszymi stopami. Zabawa odbędzie się w godzinach 12:00 - 16:00. Mogą wziąć w niej udział dzieci powyżej 6 roku życia wraz z opiekunami, młodzież oraz dorośli.  Na wydarzenie obowiązują zapisy; ilość miejsc ograniczona. W niedzielę 18.09 Rezerwat Archeologiczny zaprasza na bezpłatne zwiedzanie.

Zgłoszenia: na adres rezerwat@muzarp.poznan.pl oraz pod  numerem telefonu: 61 852 21 67 w godzinach pracy Rezerwatu Archeologicznego.

4. Noc w Palmiarni

W piątek 15 września Palmiarnia Poznańska zaprasza na ostatnie w tym sezonie nocne zwiedzanie. Kolejna edycja "Nocy w Palmiarni" rozpocznie się w najbliższy piątek o godzinie 20:00. Na poznaniaków czeka namiastka tropikalnego lasu, który tym razem podziwiać będzie można pod osłoną nocy. Wędrówce wśród bujnej zieleni towarzyszyć będą odgłosy tropikalnych ptaków. Atrakcją podczas wydarzenia będą instalacje przestrzenne, które zostaną wykonane przez Koło Naukowe Studentów Architektury PP Illumination oraz H.Michalak. Nocne zwiedzanie potrwa do 2:00, jednak kasa czynna będzie do godziny 1:30. Bilety w cenie 7 zł ulgowy i 9 zł normalny będą do nabycia w dniu wydarzenia w Palmiarni.

Więcej informacji na stronie: http://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/

5. Wspólne sprzątanie Warty

Tereny nadwarciańskie całe lato służyły licznie odwiedzającym je poznaniakom. Teraz nadeszła okazja, by zrobić coś dla naszej rzeki. W sobotę 16 września odbędzie się tegoroczna edycja sprzątania Warty. Śmieci zbierać będą wolontariusze, jednak dołączyć może każdy. W akcji - jak co roku - udział weźmie także Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. Głównym punktem zbiórki będzie teren przy Plaży Miejskiej Chwaliszewo na dolnej terasie Warty. Tam rozpocznie się i zakończy akcja. Sprzątanie zacznie się o godz. 10 i potrwa dwie godziny. Na wolontariuszy czekać będą worki i rękawice. Przewidziany został też quiz ekologiczny dla uczestników akcji. Każdy, kto odda pełny worek ze śmieciami, będzie mógł odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zyskać żeton. Kto uzbiera ich najwięcej, zdobędzie nagrodę - kamerę sportową. Dla sprzątających przygotowana zostanie grochówka i chleb ze smalcem. Akcja ma wymiar edukacyjny.

Szczegóły pod adresem: http://www.poznan.pl/mim/info/news/sprzatanie-warty-juz-w-sobote,109971.html

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-15 15:18:01 177253 <![CDATA[Noc w Palmiarni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110062,177253,show2.jpg 177254 <![CDATA[Europejskie Dni Dziedzictwa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110062,177254,show2.jpg 177255 <![CDATA[Noc w Palmiarni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110062,177255,show2.jpg 177256 <![CDATA[Festyn MPK na Franowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110062,177256,show2.jpg 177257 <![CDATA[Sprzątanie brzegów Warty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110062,177257,show2.jpg 177258 <![CDATA[7 Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110062,177258,show2.jpg
110065 2017-09-15 16:25:48 Rusza uzupełniający nabór wniosków na lokale dla seniorów w budynkach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. Chodzi o mieszkania przystosowane do potrzeb osób starszych. Wnioski można składać od 18 września.

]]>
141 lokali przeznaczonych wyłącznie dla seniorów mieści się w trzech budynkach: przy ul. Drewlańskiej 10 oraz przy ul. Grabowej 22B i 22C, miasto może nimi dysponować dzięki podpisaniu umów partycypacyjnych z TBS. Program od momentu powstania cieszył się ogromnym zainteresowaniem, z czasem jednak część mieszkań została zwolniona, a na miejsce poprzednich lokatorów mogli wejść nowi. Od 2008 roku z takiej możliwości skorzystało 67 osób i rodzin. Aktualnie na wskazanie lokalu oczekuje jeszcze 14 przyszłych najemców. 

- W budynkach tych rocznie zwalnia się od kilku do kilkunastu lokali - mówi Ewa Główczyńska zastępca dyrektora Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. - Są one przeznaczone dla osób starszych, które w przeszłości ubiegały się o mieszkania, lecz nie dostały ich z uwagi na brak takiej możliwości. W przyszłości pojawią się tam kolejne wolne miejsca, więc już teraz Biuro Spraw Lokalowych przeprowadzi kolejny uzupełniający nabór wniosków od seniorów.

Równocześnie trwają prace nad założeniami polityki senioralnej Poznania na lata 2017-2021. Zgodnie z nimi w mieście mają powstać kolejne mieszkania dla osób starszych. - Chcemy, by w każdym nowo budowanym bloku komunalnym lub budynku PTBS znalazło się choć jedno mieszkanie, które przekażemy seniorom - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Do końca 2019 roku miasto przeznaczy na ten cel 2 mln zł.

W uruchamianym właśnie naborze uzupełniającym dokumenty mogą składać osoby, które ukończyły 60 lat, mieszkają w Poznaniu i mają ustalone prawo do emerytury (w tym emerytury częściowej) lub renty. Ich miesięczny dochód powinien wynosić co najmniej 1985,76 zł, ale nie przekraczać 3530,48 zł/os. przy jednoosobowym gospodarstwie.

W pierwszej kolejności prawo najmu będą miały osoby, które mieszkają w mieszkaniu komunalnym i zgodzą się na przekazanie go miastu. Większe szanse będą też mieli m.in. seniorzy, którzy ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu komunalnego lub mają uprawnienie do mieszkania zamiennego.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkania w PTBS obejmuje czynsz oraz opłaty eksploatacyjne. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej.

Druk wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spraw Lokalowych urzędu miasta przy ul. Matejki 50 (tel. 61 646 33 44) oraz na bip.poznan.pl.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-16 16:48:29 177259 <![CDATA[Ruszył nabór na lokale dla seniorów, m.in. te przy ul Grabowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110065,177259,show2.jpg
110015 2017-09-14 13:04:55 Aplikacja mobilna "myMPK" jest już dostępna dla użytkowników smartfonów. Dzięki niej pasażerowie mogą na bieżąco śledzić nagłe zdarzenia, które wpływają na opóźnienia, czy zmiany trasy pojazdów komunikacji miejskiej. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

]]>
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu postanowiło pójść z duchem czasu i stworzyć nową aplikację mobilną. Odpowiada ona na potrzeby pasażerów, którzy chcą wiedzieć czy ich autobus lub tramwaj na pewno przyjadzie na czas, a jeśli nie, to dlaczego. Podstawową funkcją aplikacji będzie bieżące informowanie o wszystkich zdarzeniach, które wpływają na utratę płynności ruchu pojazdów MPK.

Wykolejenie tramwaju, gigantyczne korki czy wypadek drogowy to sytuacje, których nie można przewidzieć. W trosce o swoich pasażerów poznańskie MPK postanowiło stworzyć narzędzie, dzięki któremu czekający na przystankach mieszkańcy zostaną poinformowani o tym, że ich środek transportu będzie miał opóźnienie lub pojedzie zmienioną trasą. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć nerwowych sytuacji. Do tej pory takie komunikaty były wysyłane do zainteresowanych za pomocą SMS.

-Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tej aplikacji, bo stawiamy na nowe rozwiązania. Coraz więcej osób korzysta ze smartfonów, a wiemy jak wielką rolę dla sprawnej komunikacji spełnia szybka i skuteczna informacja. Dla pasażerów najważniejsze jest, by komunikacja była niezawodna. Niestety nie możemy przewidzieć zdarzeń nagłych i nieoczekiwanych, takich jak awarie czy wypadki. Aplikacja pozwoli nam dotrzeć z informacją o takich wydarzeniach do szerszego grona mieszkańców - mówi Wojciech Tulibacki, prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.

"myMPK" na razie dostępna jest dla użytkowników telefonów z systemem operacyjnym android. Dostosowanie jej do innych systemów rozważane będzie po testach. Aplikacja ma sześć zakładek: o MPK, wydarzenia, zdarzenia komunikacyjne, remonty i utrudnienia, sonda oraz kontakt. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Akcja promocyjna zachęcająca do korzystania z aplikacji odbędzie się w niedzielę, 17 wrzesnia, w ramach festynu w zajezdni Franowo.

Aplikację można pobrać ze strony: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.piotrkostecki.mpk

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-14 13:42:17 177159 <![CDATA[Screen aplikacji myMPK]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110015,177159,show2.jpg 177160 <![CDATA[Screen aplikacji myMPK]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110015,177160,show2.jpg
109959 2017-09-13 12:58:20 Od 15 września na części ulic wokół Starego Rynku zacznie obowiązywać znak zakazu jazdy w obu kierunkach. Głównym celem tego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów, rowerzystów i kierowców na wąskich śródmiejskich uliczkach.

]]>
Zakaz nie będzie dotyczył wybranych grup kierowców, w tym: mieszkańców, osób dojeżdżających do kościoła i parkingów. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu pojazdów przygotowany został regulamin, który określa kto może wjeżdżać na ulice objęte zakazem.

Zgodnie z zapisami regulaminu w ulicę oznakowaną znakiem B-1 mogą wjeżdżać pojazdy służbowe: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia, pojazdy dojeżdżające do kościoła Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej, czy też do parkingu przy ul. Wrocławskiej 25 i Górze Przemysła 4, a także parkingu wewnętrznego Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Bazaru Poznańskiego oraz banków BZ WBK i Pekao SA. Wjazd będzie również dozwolony dla taksówek, ale tylko w czasie wykonywania zarobkowego przewozu osób w rejonie Starego Rynku bez możliwości wjazdu na płytę rynku oraz bez prawa postoju. Taksówki muszą posiadać ważną licencję na przewóz osób.

Wjazd z Warunkiem

Zmotoryzowani mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli wjeżdżać w ulicę oznakowaną znakiem B-1 po otrzymaniu "Warunków wjazdu" wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Warunki są wydawane na długi (min. 1 rok) lub krótki okres czasu, w zależności od potrzeb wnioskodawcy.

Wniosek o uzyskanie warunków mogą złożyć:
- mieszkańcy, właściciele i najemcy lokali mających możliwość postoju pojazdów poza drogą (np. na terenie posesji),
- mieszkańcy mający możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych (dotyczy mieszkańców ulic Paderewskiego, Szkolnej, Jaskółczej, Koziej, Gołębiej objętych znakiem B-1),
- instytucje z siedzibą znajdującą się w obszarze objętym znakiem B-1, których pojazdy mają możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji),
- służby komunalne i firmy wykonujące usługi komunalne,
- redakcje mediów (wyłącznie dla samochodów służbowych),
- inne podmioty, dla których wjazd jest niezbędny i zostanie odpowiednio uargumentowany np. kurierzy dowożący przesyłki dla mieszkańców z wyłączeniem dostaw towarów dla firm i instytucji (te będą możliwe w godzinach od 6:00 do 11:00), hotele - dla przejazdu gości z potwierdzoną rezerwacją.

"Warunki wjazdu" wydawane będą na podstawie odpowiednio uzasadnionego wniosku, sporządzonego na druku dostępnym w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu lub pod adresem: www.zdm.poznan.pl, w zakładce "Załatw sprawę". Wniosek należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, listownie lub mailowo (zdm@zdm.poznan.pl).

Szczegóły dotyczące złożenia wniosku o "Warunku wjazdu" można znaleźć na stronie http://www.zdm.poznan.pl/jak-zalatwic-sprawe.php?no=7

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-14 13:40:14 177121 <![CDATA[Od 15 września na części ulic wokół Starego Rynku zacznie obowiązywać znak zakazu jazdy w obu kierunkach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109959,177121,show2.jpg 177123 <![CDATA[Plan sytuacyjny oznakowania wokół Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109959,177123,show2.jpg
110023 2017-09-14 15:03:02 Rozpoczęła się kolejna edycja programu profilaktyki zachorowań na grypę. Z darmowych szczepień skorzystać mogą osoby po 60 roku życia, które są na stałe lub czasowo zameldowane w Poznaniu.

]]>
W ramach realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej miasto Poznań po raz kolejny finansuje jesienne szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Grupą szczególnego ryzyka, która najbardziej narażona jest na zachorowania są osoby starsze, w przypadku których choroba ta może wywołać groźne powikłania, prowadzące nawet do śmierci. Z tego powodu program skierowany jest do osób starszych, które rocznikowo ukończyły 60 lat.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać seniorzy, którzy są zameldowani w Poznaniu oraz rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednym z Urzędów Skarbowych na terenie Poznania. Szczepieniami zostaną objęci także podopieczni i personel wybranych miejskich jednostek i tych prowadzonych na zlecenie władz miasta.

O dostępności szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczepienia będą odbywały się w wyznaczonych przychodniach na terenie każdej dzielnicy Poznania, do wyczerpania limitu 6 tysięcy dawek.

W ramach programu będą prowadzone także działania informacyjno-edukacyjne m.in. na temat zagrożeń i skutków zakażenia wirusem grypy sezonowej, niepożądanych odczynów poszczepiennych, sposobów ochrony organizmu przed zarażeniem oraz zalet poddawania się szczepieniom ochronnym.

Realizatorem projektu w bieżącym roku została, wybrana na zasadzie konkursu, przychodnia Edictum Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

14 września miasto Poznań otrzymało statuetkę i tytuł "Lidera w Innowacjach w zakresie profilaktyki grypy". Nagroda przyznana została w Sejmie Rzeczypospolitej przez Ekspertów Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Docenione zostało zastosowanie w sezonie 2017/2018  najnowszej, czterowalentnej szczepionki Tetra Vaxigrip.

Lista placówek wraz z godzinami przewidzianymi do szczepień:

DZIELNICA POZNAŃ-WILDA

NZOZ INTERMED Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul.  28 Czerwca 1956 r. nr 149,
61-525 Poznań, tel. 61 833-29-11,

 • Poniedziałek: 9:00 - 12:00
 • Wtorek: 9:00 - 18:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 9:00 - 17:00
 • Piątek: 9:00 - 12:00

Przychodnia Lekarza Rodzinnego "ZDROWIE" Filia: 61-451 Poznań, ul. Osinowa 14/16,
tel. 61 830-34-24

 • poniedziałek: 14:30 - 17:00
 • wtorek: 8:30 - 10:30
 • czwartek: 16:00 - 18:00  

DZIELNICA POZNAŃ - JEŻYCE

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "EDICTUM" Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, tel. 61 847 04 54

 • poniedziałek: 10:00 - 14:00
 • wtorek: 11:00 - 14:00
 • środa: 13:00 - 16:00
 • czwartek: 10:00 - 11:00; 14:00 - 16:00
 • piątek: 10:00 - 13:00
 • sobota: 10:00 - 11:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Vitamed" s.c. ul. Galla 2D, 60-547 Poznań,
tel. 61 841 17 15 

 • poniedziałek: 10:00 - 16:00
 • wtorek: 10:00 - 16:00
 • środa: 10:00 - 17:00
 • czwartek 10:00 - 16:00
 • piątek: 10:00 - 16:00

Jeżycka Poradnia Medycyny Rodzinnej S.C. ul. Słowackiego 28 A, 60-823 Poznań,
tel. 61 847 59 16

 • poniedziałek: 9:00 - 17:30
 • wtorek: 9:00 - 17:30          
 • środa: 13:00 - 17:30
 • czwartek: 9:00 - 17:00
 • piątek: 9:00 - 12:30

DZIELNICA POZNAŃ-STARE MIASTO

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna z POZ USI-MED., ul. Szewska 5/6, 61-760 Poznań, tel. 61 853 23 43

 • poniedziałek: 8:00 - 18:00
 • wtorek: 8:00 - 18:00
 • środa: 8:00 - 18:00
 • czwartek: 8:00 - 18:00
 • piątek: 8:00 - 18:00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Solna 21, 61-736 Poznań, tel. 261-57-26-26

 • poniedziałek: 9:00 - 17:00
 • wtorek 9:00 - 17:00
 • środa: 9:00 - 17:00
 • czwartek: 9:00 - 17:00
 • piątek 9:00 - 17:00

DZIELNICA POZNAŃ NOWE MIASTO

NZOZ SALVITA Sp. z o.o. os. Lecha 120, 61-298 Poznań, tel. 61 877-84-01

 • poniedziałek 8:00 - 18:00
 • wtorek: 8:00 - 18:00
 • środa: 8:00 - 18:00
 • czwartek: 8:00 - 18:00
 • piątek 8:00 - 18:00                 

Filia: NZOZ SALVITA Sp. z o.o., ul. Katowicka 11/U16, 61-131 Poznań, tel. 61 887-42-95

 • wtorek 10:00 - 13:00
 • środa: 13:00 - 17:00
 • czwartek: 10:00 - 13:00            

Poradnia Lekarska Biegańska, Mańczak-Dalz i Nowak Spółka Partnerska ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, tel. 61 878 71 32 

 • poniedziałek 8:00 - 18:00
 • wtorek: 8:00 - 18:00
 • środa: 8:00 - 18:00
 • czwartek: 8:00 - 18:00
 • piątek 8:00 - 18:00   

Placówka Lekarzy POZ ul. Głuszyna 243, 61-329 Poznań, tel. 61 878 83 91

 • poniedziałek 9:00 - 17:00
 • wtorek: 9:00 - 17:00
 • środa: 9:00 - 17:00
 •  czwartek: 9:00 - 17:00
 • piątek: 9:00 - 17:00    

DZIELNICA POZNAŃ - GRUNWALD

NZOZ Orchidea ul. Albańska 8, 60-123 Poznań, tel. 61 865 62 67

 • poniedziałek 10:00 - 13:00
 • wtorek: 15:00 - 18:00
 •  czwartek: 15:00 - 18:00

Zespół Lekarzy Rodzinnych "Kopernik" ul. Newtona 14, 60-161 Poznań, tel. 61 66 19 255

 • poniedziałek: 8:00 - 17:30
 • wtorek: 8:00 - 17:30
 • środa: 8:00 - 17:30
 • czwartek: 8:00 - 17:30
 • piątek: 8:00 - 17:30

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań,
tel. 261-57-44-04

 • poniedziałek: 9:00 - 17:00
 • wtorek: 9:00 - 17:00
 • środa: 9:00 - 17:00
 • czwartek: 9:00 - 17:00
 • piątek: 9:00 - 17:00

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-15 14:30:42 177192 <![CDATA[STOP grypa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110023,177192,show2.jpg 177251 <![CDATA[Nagroda dla Miasta Poznań]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110023,177251,show2.jpg
110011 2017-09-14 12:44:43 Trwa budowa przejść dla pieszych przy przystanku tramwajowym Żegrze II. Ułatwią i przyspieszą one dostęp do przystanku od strony os. Orła Białego i os. Żegrze.

]]>
Dotychczas, aby dojść do tramwaju, trzeba było przejść przez kładkę prowadzącą nad ul. Żegrze. Pokonanie jej było szczególnie uciążliwe dla osób starszych oraz z dziećmi w wózkach. Przejście naziemnie skróci i ułatwi drogę na przystanek.

Przejścia będą wyposażone w sygnalizację świetlną, dodatkowo zostaną wykonane przejazdy rowerowe oraz infrastruktura pod przyszły monitoring. Istniejące schody znajdujące się na skarpie przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i łącznika w kierunku os. Orła Białego, przy Szkole Podstawowej nr 64 zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

W czwartek, 14 września, nastąpiła zmiana tymczasowej organizacji ruchu w obrębie przystanku tramwajowego Żegrze II.

- W wyniku realizacji kolejnego etapu prac, ruch kołowy zarówno w kierunku ronda Żegrze oraz Chartowa zostanie przeniesiony z wewnętrznych psów na zewnętrzne pasy obu jezdni - informuje Krzysztof Kaczanowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Inwestycja rozpoczęła się 10 sierpnia. Zakończenie budowy i oddanie do użytku mieszkańców przejść przez obie nitki ul. Żegrze planowane jest na połowę października. Jego realizacja nie ma wpływu na ruch tramwajowy.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-14 15:51:54 177155 <![CDATA[Budowa przejść dla pieszych do przystanku Żegrze II fot PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110011,177155,show2.jpg 177158 <![CDATA[Budowa przejść dla pieszych do przystanku Żegrze II fot PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110011,177158,show2.jpg 177156 <![CDATA[Budowa przejść dla pieszych do przystanku Żegrze II fot PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110011,177156,show2.jpg 177157 <![CDATA[Budowa przejść dla pieszych do przystanku Żegrze II fot PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110011,177157,show2.jpg
110009 2017-09-14 12:21:10 Ponad 100 nowych miejsc pracy czeka w Poznaniu na wykwalifikowanych inżynierów. Firma TomTom otwiera nowy oddział w Polsce i szuka pracowników. Dzięki temu miasto stanie się kolejnym strategicznym ośrodkiem tworzenia map oraz technologii geolokalizacyjnych.

]]>
Firma TomTom to wiodący globalny dostawca produktów i usług nawigacyjnych. Zatrudnia ponad 4700 pracowników na całym świecie. Niedawno otworzyła swoje biuro w Łodzi, teraz wkracza do Poznania.

- Zainteresowanie firm takich jak TomTom, to dowód na to, że zagraniczni inwestorzy dostrzegają w Poznaniu duży potencjał. Dla mnie to jednoznaczny sygnał, że działania, które podejmujemy w mieście, przekładają się na ich konkretne decyzje - mówi prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. - Cieszę się, że swoją siedzibę będzie miała w Poznaniu kolejna duża światowa marka. Nie jest łatwo ściągnąć takiego pracodawcę do miasta z najniższym bezrobociem w Polsce, ponieważ firmy wiedzą, że nie znajdą tu najtańszych pracowników. Ale doskonałe kwalifikacje poznańskich specjalistów sprawiają, że warunki płacowe przestają być barierą. Dodatkowo cieszy mnie, że TomTom zdecydował się otworzyć swoją siedzibę w samym centrum miasta. Dobra praca przyciągnie tam wielu młodych, kreatywnych i pełnych energii ludzi, którzy będą mieli wpływ na dalsze kształtowanie się tego rejonu.

TomTom pracuje m.in. nad rozwiązaniami koniecznymi do wprowadzenia na rynek technologii inteligentnych miast oraz samochodów prowadzonych przez komputer. Oddział w Poznaniu będzie skupiał się na technologiach informatycznych do pozyskiwania danych z sensorów. Pracownicy będą tworzyć oprogramowanie, które te dane interpretuje oraz unikalny transakcyjny system produkcji nawigacyjnej bazy danych.

- Otwarcie nowego biura w Poznaniu świadczy o tym, jak bardzo istotna dla naszej firmy jest praca wykwalifikowanych inżynierów z Polski - komentuje Marcin Kmiecik, CTO działu Map w TomTom. - Poznańskie zespoły będą pracowały nad usługami geolokalizacyjnymi, systemami nawigacyjnymi oraz niektórymi kluczowymi komponentami wykorzystywanymi w pojazdach autonomicznych, takich jak RoadDNA oraz trójwymiarowe, nawigacyjne mapy HD. Posiadamy w tym obszarze szereg międzynarodowych patentów.

Poznański oddział tworzyć będą inżynierowie, programiści i architekci IT, mający wysokie kwalifikacje zawodowe i specjalistyczną wiedzę niezbędną do zajmowania się złożonymi systemami big data, sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym oraz automatyzacją przetwarzania informacji i produkcji oprogramowania. Firma szuka też młodych talentów i zapowiada współpracę ze start-upami.

- Nasi pracownicy będą tworzyć unikalne rozwiązania technologiczne - mówi Grzegorz Leopold, Dyrektor Biura TomTom w Poznaniu. - Chcemy zbudować kadrę składającą się z wysoko wykwalifikowanych osób o otwartych umysłach, potrafiących rozwiązywać zagadnienia wymagające kreatywności i dużego zaangażowania. Poszukujemy programistów, architektów, inżynierów DevOps, ale także ekspertów IoT, Machine Learning i BigData. Rozmawialiśmy już z profesorami poznańskich uczelni i wiemy, że zainteresowanie jest duże. Pracujemy w modelu, w którym zespoły mają dużą autonomię co do rozwoju własnych produktów. Jesteśmy zainspirowani tematyką i skalą platformy mapowej, którą współtworzymy. Również tym, że jest to produkt globalny, z którego korzystają światowi giganci.

Uroczyste otwarcie nowej powierzchni biurowej w centrum Poznania planowane jest na grudzień 2017 r. Obecnie firma zajmuje powierzchnię tymczasową i rekrutuje pracowników.

- W Poznaniu mamy jednych z najlepszych w całej Polsce studentów kierunków informatycznych - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Dlatego szczególnie zależy nam na przyciąganiu inwestorów, którzy będą mogli przyczynić się do rozwoju sektora IT w naszym mieście. Dzięki firmom takim jak TomTom możemy w Poznaniu tworzyć miejsca pracy oparte na wiedzy i innowacyjności.

Więcej informacji na temat miejsc pracy w nowym oddziale można będzie uzyskać na targach Kariera IT, które odbędą się 16 września 2017 r. w Poznaniu przy pl. Andersa 3.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-14 13:20:45 177165 <![CDATA[TomTom otwiera oddział w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110009,177165,show2.jpg 177166 <![CDATA[TomTom otwiera oddział w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110009,177166,show2.jpg 177167 <![CDATA[TomTom otwiera oddział w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110009,177167,show2.jpg 177168 <![CDATA[TomTom otwiera oddział w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110009,177168,show2.jpg 177169 <![CDATA[TomTom otwiera oddział w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110009,177169,show2.jpg 177170 <![CDATA[TomTom otwiera oddział w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,110009,177170,show2.jpg
109971 2017-09-13 15:57:07 "Wspólna nie znaczy niczyja" - to hasło, które towarzyszyć będzie tegorocznemu sprzątaniu Warty. Inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej akcji sprzątania świata i odbędzie się w tym samym czasie w Poznaniu oraz w podmiejskich gminach należących do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

]]>
Sprzątanie Warty odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 września. Śmieci zbierać będą  wolontariusze, dołączyć może każdy. W akcji - jak co roku - udział weźmie także Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

- Dzięki sporym inwestycjom tereny nad Wartą ciągle zyskują na atrakcyjności, więc przyciągają coraz więcej poznaniaków - mówi prezydent. - Chcielibyśmy, by zawsze było tam czysto. Musimy się wszyscy starać, bo to wspólna przestrzeń publiczna. Zapewniamy dogodne możliwości posprzątania po sobie, a firma sprzątająca pracuje de facto cały czas. W tym sezonie wywiozła stąd niemal 32 tony śmieci. To pokazuje skalę problemu. Akcje takie jak "Trzymaj czystą Wartę" czy wspólne sprzątanie uświadamiają nam, że czystość terenów nadrzecznych w dużej mierze zależy od nas samych.

W Poznaniu głównym punktem zbiórki będzie teren przy Plaży Miejskiej Chwaliszewo na dolnej terasie Warty, na wysokości "KontenerArt". Tam rozpocznie się i zakończy akcja. Sprzątanie zacznie się o godz. 10 i potrwa dwie godziny.

- Na wolontariuszy czekać będą worki i rękawice - wyjaśnia Grzegorz Kamiński, dyrektor  Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. - Przewidzieliśmy też quiz ekologiczny dla uczestników akcji. Każdy, kto odda pełny worek ze śmieciami, będzie mógł odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zyskać żeton. Kto uzbiera ich najwięcej, zdobędzie nagrodę.

Pozostałe punkty zbiórki śmieci będą rozmieszczone co ok. 200 metrów i znajdą się: wzdłuż Wartostrady (od Plaży Rataje, aż do Bramy Poznania), na Zagórzu (po obu stronach Warty i Cybiny) oraz na odcinku nabrzeża od mostu Królowej Jadwigi do Cypla przy ul. Estkowskiego.

- Problem śmieci nad Wartą powraca każdego lata - przyznaje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, który również weźmie udział w sobotnim wydarzeniu.  -  Nabrzeże rzeki jest sprzątane na bieżąco, więc ta akcja ma w dużej mierze wymiar edukacyjny. Wierzymy, że jest to skuteczne - z roku na rok wolontariusze zbierają coraz mniej odpadów.

O godz. 12.30 w głównym punkcie zbiórki nastąpi rozwiązanie quizu i wręczenie nagród: trzech kamer sportowych. Na wolontariuszy czekać będzie grochówka i chleb ze smalcem. Zakończenie akcji przewidziano na godz. 14.

W sprzątanie Warty po raz pierwszy włączyły się w tym roku podpoznańskie gminy, należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W Puszczykowie punkt zbiórki będzie w Zakolu Warty. W Luboniu na plaży miejskiej przy ul. Rzecznej - tam na uczestników akcji czekać będzie grochówka, ciasto, kawa i herbata.

- Mamy doświadczenie w organizowaniu podobnych akcji - mówi Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia. - Wcześniej sprzątaliśmy już w naszej gminie na Szachtach i w Wiśniowym Sadzie. Liczymy na to, że i tym razem nasza młodzież stawi się licznie. Dla wszystkich wolontariuszy przygotowaliśmy poczęstunek.

W Obornikach zbiórka nastąpi przy Marinie, gdzie dodatkowo przygotowano kilka kajaków, z których również będzie można posprzątać rzekę. Po akcji zaplanowano tam ognisko, przy którym będzie można upiec kiełbaski.

W gminie Mosina wolontariusze spotkają się: w Rogalinku (przy ul. Wodnej, w tzw. przystani przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych), w Wiórku na tzw. drodze dla wędkarzy, a w Czapurach na placu zabaw przy ul. Krętej.  W przyszłym roku Stowarzyszenie planuje rozszerzenie akcji o pozostałe gminy członkowskie położone wzdłuż rzeki.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-13 16:21:15 177087 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177087,show2.jpg 177088 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177088,show2.jpg 177089 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177089,show2.jpg 177090 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177090,show2.jpg 177091 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177091,show2.jpg 177092 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177092,show2.jpg 177093 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177093,show2.jpg 177094 <![CDATA[Sprzątanie Warty już w sobotę]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109971,177094,show2.jpg
109972 2017-09-13 17:08:44 Od soboty, 16 września, autobusy pojadą szybciej ulicą Mostową. Wydzielenie buspasa od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Ewangelickiej spowoduje uprzywilejowanie komunikacji publicznej w tym rejonie.

]]>
Dotychczas autobusy potrzebowały czasami nawet 20 minut na pokonanie odcinka od przystanku AWF do przystanku Garbary, gdy tymczasem, według rozkładu jazdy, powinno im to zająć między 9 a 12 minut. Wprowadzeniu buspasa powinno poprawić regularność i punktualność kursowania autobusów w tym rejonie.

Z nowego buspasa na ul. Mostowej będą mogły skorzystać również taksówki, służby miejskie bez konieczności używania sygnałów dźwiękowych, jednoślady i samochody, które przewożą minimum trzy osoby. Buspas ma pełnić także funkcję tzw. drogi życia, którą pojazdy służb ratunkowych - policja, pogotowie, straż pożarna czy miejska - będą mogły szybko przejechać, by nieść pomoc.

Od połowy sierpnia funkcjonuje już odcinek buspasa w okolicy skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Mostowej. Autobusy komunikacji miejskiej mają tu priorytet i jako jedyne pojazdy mogą skręcać z prawego pasa w ul. Mostową.

- Kierowcy jadący ulicą Kazimierza Wielkiego w stronę ulicy Mostowej mogą poruszać się wyłącznie lewym pasem ruchu, a następnie wskazanym przez oznakowanie poziome i pionowe jednym pasem do ulicy Wierzbowej. Torowisko tramwajowe jest przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej - przypomina Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Projekty zakładające wydzielenie buspasów na ulicach Garbary, Mostowej i Drodze Dębińskiej były przedmiotem konsultacji społecznych od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Wyznaczanie buspasów na ulicach, zwłaszcza tych, które często bywają zakorkowane, ma bezpośredni wpływ na ułatwienie przejazdu autobusów, a co się z tym wiąże - na punktualność pojazdów. Na ul. Mostowej skorzystają na tym autobusy linii 74, 90, a na krótkim odcinku także 76. Dzięki uprzywilejowaniu komunikacji publicznej Miasto chce zachęcić do rezygnacji z samochodu i korzystania właśnie z transportu zbiorowego.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-13 19:54:15 177096 <![CDATA[Buspas na ul. Mostowej będzie dostępny od soboty, 16 września fot. ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109972,177096,show2.jpg 177097 <![CDATA[Buspas na ul. Mostowej będzie dostępny od soboty, 16 września fot. ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109972,177097,show2.jpg 177098 <![CDATA[Schemat buspasa na ul. Mostowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109972,177098,show2.jpg
109919 2017-09-12 15:23:16 Spotkania z przedstawicielami ponad 70 lokalnych organizacji pozarządowych, występy artystyczne, pokazy, wizyta w ogrodzie sensorycznym, a także zajęcia organizowane w strefach tematycznych, quizy, gry, miniwarsztaty, konsultacje oraz badania - to tylko część wydarzeń, które będą miały miejsce 16 września na placu Wolności. Tego dnia rozpocznie się VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych.

]]>
- Wydarzenia na placu Wolności rozpoczną się w sobotę o 10.00. O 13.00 przedstawiciele organizacji, władz miasta i pozostali uczestnicy spotkania ułożą z wielkich puzzli hasło tegorocznej edycji Tygodnia Organizacji Pozarządowych: "Łączymy działania dla nas, dla Poznania".  Tego dnia w jednym miejscu zaprezentuje się ok. 70 poznańskich organizacji pozarządowych. To wyjątkowa okazja, by poznać specyfikę każdej z nich - zachęca do uczestnictwa w spotkaniu Małgorzata Cieślak z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

W ciągu całego tygodnia, do 23 września, osoby w każdym wieku - od przedszkolaka po seniora - będą mogły skorzystać z wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych,  związanych z edukacją i zdrowiem, organizowanych głównie w siedzibach organizacji pozarządowych na terenie Poznania.

Już w sobotę, która jest Dniem Organizacji Pozarządowych, na placu Wolności pojawi się Słuchobus. Będzie w nim można zbadać słuch, a w Krwiobusie - honorowo oddać krew. W kolejnych dniach można będzie skorzystać m.in. z treningów pamięci, warsztatów z dietetykiem, warsztatów pomagających walczyć ze stresem, a także z dni otwartych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Klubu Seniora na Ratajach oraz Poznańskiego Stowarzyszenia Abstynentów. 

Poznańskie organizacje pozarządowe w ciągu najbliższego tygodnia zorganizują m.in. piknik sąsiedzki w Ogrodzie Łazarz, warsztaty rękodzieła oraz pokażą, jak maluje się witraże. Na dzień otwartych drzwi zaprasza Biblioteka Domu Bajek, a na spektakle Teatr W Przejściu. Tydzień Organizacji Pozarządowych będzie również okazją do spotkania z piosenką harcerską i turystyczną oraz odwiedzin Galerii Jak.

Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę będą mogły skorzystać m.in. ze spotkań, podczas których dowiedzą się więcej m.in. o wolontariacie, o tym, jak założyć organizację pozarządową, a także o prawach konsumenta i zasadach tworzenia kampanii społecznych. Przewidziano również darmową lekcję języka migowego dla początkujących.

VII Tydzień Organizacji Pozarządowych będzie również okazją do aktywności fizycznej. Zaplanowano m.in. zajęcia sportowe dla dzieci, zajęcia fitness dla każdego oraz rajd z kijami nordic walking z instruktorem.

Dokładny program tegorocznej edycji Tygodnia Organizacji Pozarządowych można znaleźć na stronie:

http://www.poznan.pl/mim/publikacje/pages.html?id=39451&ch=39581&instance=1017〈=pl&key=c24b07df8f361803efd659b91147a678

Jacek Łakomy/ biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-16 19:53:50 177011 <![CDATA[Tydzień Organizacji Pozarządowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109919,177011,show2.jpg
109808 2017-09-08 10:29:08 Do poniedziałku, 11 września, można było głosować na lokalizację nowej stacji roweru miejskiego na Naramowicach. To nagroda za drugi wynik przejechanych kilometrów w Poznaniu w ramach Europejskiej Rywalizacji Rowerowej.

]]>
W głosowaniu wygrała lokalizacja na Wilczym Młynie i to tam na wiosnę 2018 roku stanie nowa stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego.

--------------------------------------------------------------------------------------

Poznaniacy po raz drugi przystąpili do rywalizacji European Cycling Challenge o tytuł najbardziej rowerowego miasta Europy. Naramowice, wspólnie ze Świerczewem, do końca rywalizowały o pierwsze miejsce w Poznaniu. Te dwa osiedla przejechały wspólnie 30 procent ogólnego wyniku Poznania. Wygrało Świerczewo, którego mieszkańcy przejechali 29 533 kilometry. Naramowice nieznacznie im ustąpiły z 28 064 kilometrami.

Ekipa, która osiągnie najlepszy wynik, miała dostać od Miasta nową stacją roweru miejskiego. Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania, zapewnił jednak na początku czerwca, że również na Naramowicach powstanie kolejna stacja.

W tym rejonie można już wypożyczyć rower miejski w dwóch miejscach - na os. Łokietka i ul. Boranta. O trzecią lokalizację Rada Osiedla Naramowice postanowiła spytać mieszkańców. Zaproponowano 5 miejsc, w których może stanąć stacja: Jasna Rola, Kupały, Naramowicka/Karpia, Wilczy Młyn i Naramowicka/Rubież. Głosowanie postanowiono przeprowadzić za pośrednictwem Facebooka. Swój głos można oddać do 11 września do końca dnia. Wybrana stacja uruchomiona będzie wiosną 2018 roku.

- Zapewniamy, że rada osiedla poprze wyniki uchwałą - tak jak to dotychczas zawsze było - mówi Michał Kucharski z Rady Osiedla Naramowice.

European Cycling Challenge to wydarzenie, w ramach którego miejskie drużyny rowerzystów rywalizują między sobą "na kilometry". Zwycięża miasto, którego rowerzyści przejadą łącznie najwięcej kilometrów. Te zlicza się przy użyciu specjalnej aplikacji na smartfony. Europejska Rywalizacja Rowerowa odbywa się co roku pomiędzy 1 a 31 maja. Poznań uczestniczył w niej po raz drugi, a poznaniacy "wykręcili" wspólnie 173 800 kilometrów, czyli ponad 50 tys. kilometrów więcej niż w ubiegłym roku i ostatecznie zajęli siódme miejsce na 52 miasta.

W poznańskiej rywalizacji wzięło udział 1400 zarejestrowanych rowerzystów. Żeby zachęcić poznaniaków do zabawy, wymyślono, że w tym roku uczestnicy ECC w Poznaniu mogli zapisać swój wynik dla konkretnej dzielnicy miasta. Podzielono je zgodnie z terenem rad osiedli.

Link do strony glosowania: https://www.facebook.com/events/1623266537737869/?active_tab=discussion

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-12 08:37:40 176778 <![CDATA[Stacja Roweru Miejskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109808,176778,show2.jpg 176777 <![CDATA[Mapa proponowanych lokalizacji stacji roweru miejskiego na Naramowicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109808,176777,show2.jpg
109912 2017-09-12 13:35:09 W poniedziałek, 18 września, rozpocznie się ostatni z zaplanowanych na ten rok remontów torów w Poznaniu. Po przebudowie tramwaje pojadą po ul. Dąbrowskiego szybciej i ciszej.

]]>
Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej pochłonie w tym roku ok. 24 mln zł., bieżące jej utrzymanie to kolejne 10 mln zł. Wyremontowane zostało m.in. torowisko na ul. Królowej Jadwigi, oddane do użytku z początkiem roku szkolnego, a także na 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od Hetmańskiej do pętli Dębiec. Odnowiono też węzeł rozjazdowy Bałtyk, wymieniono zwrotnice na Mielżyńskiego Fredry, Fortecznej i Strzeleckiej, jak również szyny łukowe na pl. Wielkopolskim oraz u zbiegu ulic Winogrady-Murawa. Wyremontowane zostały też przejazdy na ul. Przybyszewskiego, Krańcowej i Armii Poznań, gdzie zastosowano płyty tłumiące hałas. Ostatnim zaplanowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego remontem na ten rok jest naprawa torowiska na ul. Dąbrowskiego, na odcinku od ul. Mickiewicza do Rynku Jeżyckiego.

- Wchodzimy w ostatnią fazę remontów torowisk w Poznaniu w roku 2017. Ilość przebudów i remontów, które jako Miasto wykonaliśmy, jest naprawdę imponująca. Udała się też koordynacja. Musieliśmy się zmierzyć miedzy innymi z takimi problemami jak zakończenie remontu na ulicy Kraszewskiego i Zwierzynieckiej, a jednocześnie rozpoczęcie przebudowy ul. Św. Marcin - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. - Modernizacja torowiska na ul. Dąbrowskiego pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pasażerów oraz akustyki w tym rejonie. Tramwaje będą też mogły jeździć szybciej. Docelowa prędkość tramwajów będzie zależała od badań i oceny bezpieczeństwa. Przewidujemy jednak, że zwiększy się ona dwukrotnie - dodaje Maciej Wudarski.

Obecnie, z uwagi na fatalny stan techniczny torowiska, na odcinku między ul. Mickiewicza a Rynkiem Jeżyckim, obowiązuje tam ograniczenie do 15km/h.

- Stan torowiska na tym fragmencie ul. Dąbrowskiego jest krytyczny. Torowisko nie przeszło generalnego remontu od czasu powstania w latach 60. Remonty bieżące były wykonywane w latach 80., a w ostatnim czasie naprawy odbywały się jedynie na zasadzie działań w trybie awaryjnym - mówi Marek Grzybowski, dyrektor ds. technicznych, członek zarządu MPK Poznań.

- Brak remontu mógłby doprowadzić w niedługim czasie do konieczności zamknięcia tego fragmentu dla ruchu tramwajowego. W czasie remontu, który będzie kosztował ok. 2,5 mln zł, wymienione zostaną szyny, podkłady, słupy trakcyjne, które są w najgorszym stanie technicznym. W obrębie torowiska pojawi się nowa nawierzchnia - dodaje Piotr Snuszka, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Prace odbędą się w dwóch etapach, aby utrzymać przejezdność ul. Dąbrowskiego w kierunku Ogrodów. Ich zakres obejmie wymianę całej konstrukcji torowiska od ul. Prusa do ul. Mickiewicza oraz położenie nowej nawierzchni. Postawione zostaną również nowe słupy trakcyjne. Ponadto przeprowadzone będą prace sieciowe.

Zarząd Dróg Miejskich będzie w tym samym czasie prowadził prace związane z porządkowaniem zieleni na południowej części ul. Dąbrowskiego. 

Prace potrwają około dwóch miesięcy. Planowany czas otwarcia odcinka dla ruchu to druga połowa listopada. Na czas remontu wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.

Tramwaje przez Zwierzyniecką

- Do objazdów wykorzystane zostaną oddane niedawno torowiska na ul. Zwierzynieckiej i Kraszewskiego. Remont na Dąbrowskiego celowo został zaplanowany na okres po ich otwarciu, aby umożliwić mieszkańcom Jeżyc stałe korzystanie z tramwaju - wyjaśnia Piotr Snuszka.

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek (17/18 września) swoje trasy zmienią dwie nocne linie autobusowe: 236 i 246. Od pierwszych porannych kursów w poniedziałek zmienionymi trasami, przez Zwierzyniecką i Kraszewskiego, będą kursować linie tramwajowe nr 17 i 18. Dalej "siedemnastka" pojedzie przez Św. Marcin, Gwarną i od placu Cyryla Ratajskiego po swojej stałej trasie. "Osiemnastka" z kolei, tak jak linia numer 2, skręci z ul. Św. Marcin w Towarową i przez ul. Królowej Jadwigi pojedzie na Franowo.

Informacje dla kierowców

Od 18 września w rejonie remontu torowiska tramwajowego w ciągu ul. Dąbrowskiego wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W tym czasie ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kraszewskiego będzie ulicą jednokierunkową, z utrzymanym ruchem pojazdów w kierunku od centrum w stronę rynku Jeżyckiego.

Jadący ul. Dąbrowskiego w stronę centrum będą zobowiązani do skrętu w lewo w ul. Kościelną lub w prawo w ul. Kraszewskiego.

- Nie będzie możliwości skrętu w prawo z ul. Kraszewskiego w ul. Dąbrowskiego, możliwy natomiast będzie przejazd południową pierzeją rynku Jeżyckiego, ul. Prusa i Żurawią. Objazd zamkniętej relacji w ciągu ul. Dąbrowskiego wyznaczono ulicami: Kościelną, Poznańską i Roosevelta - informuje Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu. W pierwszym etapie remontu prace prowadzone będą na południowej jezdni ul. Dąbrowskiego i w pasie zieleni. W związku z tym południowy odcinek ul. Kochanowskiego, od ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego, będzie dwukierunkowy bez wyjazdu w ul. Dąbrowskiego. W tym czasie niedostępne będą miejsca parkingowe po południowej stronie ul. Dąbrowskiego na odcinku prac.

W drugim etapie remontu prace prowadzone będą na północnej jezdni ul. Dąbrowskiego. W związku z tym ul. Strzałkowskiego i północny odcinek ul. Kochanowskiego będą ulicami dwukierunkowymi bez wjazdu w ul. Dąbrowskiego. W tym czasie niedostępne będą miejsca parkingowe po północnej stronie ul. Dąbrowskiego.

Celem zminimalizowania utrudnień parkingowych na czas remontu wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe na jednokierunkowym odcinku ul. Dąbrowskiego po północnej stronie Rynku Jeżyckiego.

Tramwaje na Gwarnej

W związku z zakończeniem prac przy wymianie zwrotnicy i otwarciem dla ruchu tramwajowego ulic Gwarnej i 27 Grudnia tramwaje linii nr 5, 9, 13, 16 oraz 201 będą mogły z powrotem przejechać tą trasą.

Od poniedziałku, 18 września, tramwaje nr 5 i 16 w kierunku Górczyna i os. Jana III Sobieskiego kursować będą stałymi trasami przez most św. Rocha i plac Wolności. Linia nr 5 skierowana zostanie ulicą Gwarną, natomiast "szesnastka" wróci na ul. Fredry. W przeciwnych kierunkach tramwaje linii nr 5 i 16 będą kursować jak obecnie.

Tramwaje linii nr 9 zamiast do placu Wielkopolskiego dojeżdżać będą do Gwarnej i dalej przez Kaponierę pojadą w kierunku pętli Piątkowskiej. "Trzynastka" - zamiast przez Fredry i most Teatralny - będzie kursować przez Święty Marcin i Gwarną (na trasie Junikowo - pl. Wielkopolski - Junikowo).

Na linii nocnej nr 201 dotychczasowa trasa objazdowa obowiązywać będzie tylko w kierunku os. Lecha. W kierunku Piątkowa tramwaje kursować będą trasą przez most Św. Rocha i plac Wolności.

Mimo otwarcia przejazdu przez ul. 27 Grudnia cały czas kursować będą linie wahadłowe nr 23 i 29, które, tak jak przez ostatnie dwa tygodnie, zawracały odpowiednio na Al. Marcinkowskiego i placu Wiosny Ludów.

Więcej informacji o zmianach w komunikacji publicznej na stronie http://ztm.poznan.pl

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-12 14:14:44 176988 <![CDATA[Przez dwa miesiące tramwaje nie pojadą ul. Dąbrowskiego pomiędzy ul. Roosevelta a Rynkiem Jeżyckim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176988,show2.jpg 176989 <![CDATA[Na ul. Dąbrowskiego, pomiędzy ul. Mickiewicza a Rynkiem Jeżyckim, wyremontowane będzie torowisko]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176989,show2.jpg 176990 <![CDATA[Konferencja w sprawie remontu na ul. Dąbrowskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176990,show2.jpg 176991 <![CDATA[Maciej Wudarski, zastepca prezydenta Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176991,show2.jpg 176992 <![CDATA[Na remontowanym odcinku wymienione zostaną słupy trakcyjne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176992,show2.jpg 176993 <![CDATA[I etap prac naprawy torowiska na ul. Dąbrowskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176993,show2.jpg 176994 <![CDATA[II etap prac naprawy torowiska na ul. Dąbrowskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176994,show2.jpg 176995 <![CDATA[Schemat sieci tramwajowej obowiązujący od 18.09]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109912,176995,show2.jpg
109863 2017-09-11 13:59:05 "Dzielmy się mobilnością" - to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Od 16 do 22 września na poznaniaków czeka mnóstwo atrakcji: festyn rodzinny w zajezdni na Franowie, gry miejskie, darmowe przejazdy Poznańskim Rowerem Miejskim i wiele innych wydarzeń. Punktem kulminacyjnym będzie Dzień bez Samochodu.

]]>
Poznań po raz kolejny przyłącza się do europejskich działań w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Trwająca kilka dni akcja ma zachęcać mieszkańców miast do wybierania alternatywnych dla samochodów środków podróżowania: komunikacji miejskiej, spacerów i jazdy na rowerze.

 - Nowoczesne miasto nie może opierać się wyłącznie na ruchu samochodowym - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. -  Samochody są potrzebne, ale chcemy przekonać poznaniaków, by przesiadali się też do autobusów i tramwajów, jeździli rowerami i chodzili pieszo. Przygotowaliśmy szereg działań, które mają zachęcić do tego mieszkańców miasta.

W najbliższą sobotę na przystankach tramwajowych "Most Teatralny" i "Kaponiera" oraz na ulicy Półwiejskiej pracownicy ZTM będą zapraszać do korzystania z pojazdów komunikacji miejskiej.

- Chcemy przekonywać nieprzekonanych - podkreśla Piotr Snuszka, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. - Zależy nam na tym, by promować wzajemną życzliwość wobec wszystkich użytkowników dróg. Będziemy to robić, m.in. w jeżdżącym po mieście tramwaju linii nr 14. 

Podczas Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju już od 2005 roku mieszkańcy miast na całym świecie zmieniają na jeden dzień miejsca parkingowe w przestrzeń aktywności sąsiedzkiej. Tak będzie i w Poznaniu. Akcja Park (ing) Day odbędzie się w sobotę na ul. Za Bramką.

- Chcemy zaprosić wszystkich, także kierowców, do wzięcia udziału w 80-metrowym Pasie Kultury, jaki, wspólnie z wieloma podmiotami, stworzymy na ul. Za Bramką na odcinku od wyjazdu z parkingu do ul. Wszystkich Świętych - mówi Joanna Pańczak z Fundacji Malta. - W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę poznaniaków na parkingi podziemne i buforowe, które są w nowoczesnym mieście bardzo potrzebne.

Do wspólnego świętowania dołączą kawiarnie, małe przedsiębiorstwa i instytucje kultury w całym Poznaniu. - Chcemy pokazać, że ulica w mieście może i powinna pełnić różnorodne funkcje, być przestrzenią, w której jest miejsce dla różnych aktywności - dodaje Franciszek Sterczewski z Fundacji Malta.

W niedzielę, 17 września, MPK zaprasza na rodzinny festyn w zajezdni na Franowie, na który dowiozą poznaniaków darmowe tramwaje kursujące na trasie Franowo - Rondo Śródka - Plac Wielkopolski - Fredry-Most Teatralny -Rondo Kaponiera - Św. Marcin-Towarowa - Rondo Rataje-Franowo.

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców - zachęca Iwona Gajdzińska, rzeczniczka prasowa MPK. - Mamy na Franowie najnowocześniejszą zajezdnię tramwajową w Europie i przygotowaliśmy w niej wiele niepodzianek dla całych rodzin. Atrakcji na pewno nie zabraknie.

Podczas festynu będzie można wziąć udział w wielu wydarzeniach, m.in. pod okiem studentów z Uniwersytetu Artystycznego odbyć podróż łazikiem po Księżycu. Przewidziano stoisko i kwestę Stowarzyszenia Dzieciaki Chojraki, a dzięki współpracy z Kołem Naukowym "Logistyka" Politechniki Poznańskiej, będzie można wziąć udział w grze terenowej. W zajezdni stanie też stoisko Zarządu Dróg Miejskich, gdzie rozdawane będą przewodniki rowerowe.

Kulminacją Tygodnia Zrównoważonego Transportu będzie Europejski Dzień bez Samochodu, który przypada 22 września. Tego dnia można za darmo korzystać z transportu publicznego ZTM na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. Jeden ważny dowód rejestracyjny auta upoważnia do darmowego przejazdu dla jednej osoby.

Przewidziano też promocję dla użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego, w ramach której pierwsza godzina wypożyczenia jednośladu będzie tego dnia darmowa.

Najważniejsze wydarzenia

Sobota - 16 września:

Godz. 11 - 15: wydarzenia na przystankach tramwajowych "Most Teatralny" (w kierunku Fredry) i "Kaponiera" oraz na ulicy Półwiejskiej przy Starym Marychu i Caffe Bimba. ZTM będzie promować przesiadanie się na różne środki transportu publicznego, ekologię i zdrowy tryb życia, a także wzajemną życzliwość w relacjach użytkowników miejskiej przestrzeni. Jeden z eventów zaplanowano w tramwajach kursujących na linii nr 14.

www.ztm.poznan.pl

Godz. 11-15: gra miejska pod hasłem "Przesiądź się". Nagrodą dla zwycięzców będą 30-dniowe okresowe bilety sieciowe na strefę A. Zapisy chętnych poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.przesiadzsie.pl

Godz. 11 do 17: na ul. Za Bramką, między ul. Wszystkich Świętych, a pl. Kolegiackim - akcja Park (ing) Day Poznań 2017. Powstanie specjalny Pas Kultury, który Fundacja Malta stworzy razem z wieloma partnerami. Finałem będzie pokaz filmu "Kto Cię uczył jeździć?" na poziomie -3 parkingu Za Bramką.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://malta-festival.pl/pl/festival/news/parking-day-poznan-2017.

Niedziela - 17 września:

Godz. 12 - 16: rodzinny festyn dla pasażerów w zajezdni tramwajowej na Franowie. Wśród atrakcji: inauguracja aplikacji mobilnej My MPK , animacje sportowe (przy  współpracy z Akademią Reissa), warsztaty dla dzieci, strefa zabaw dla najmłodszych, wycieczki po terenie zajezdni (m.in. przejazd przez myjnię, próbny tor hamowania), wystawa pojazdów szynowych, autobusów oraz nowych egzemplarzy taboru specjalistycznego, np. Montrak 6PS czy Scania R 420.

Piątek - 22 września:

Dzień Bez Samochodu

Tego dnia można za darmo korzystać z transportu publicznego ZTM na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. Jeden ważny dowód rejestracyjny auta upoważnia do darmowego przejazdu dla jednej osoby.

Przewidziana jest też promocja dla użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego, w ramach której pierwsza godzina wypożyczenia jednośladu będzie tego dnia darmowa.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-11 15:16:32 176939 <![CDATA[Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109863,176939,show2.jpg 176941 <![CDATA[Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109863,176941,show2.jpg 176943 <![CDATA[Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109863,176943,show2.jpg 176944 <![CDATA[Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109863,176944,show2.jpg 176945 <![CDATA[Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109863,176945,show2.jpg
109838 2017-09-10 22:57:51 W Poznaniu zakończył się IX Kongres Kobiet. Organizowane po raz pierwszy poza Warszawą wydarzenie przyciągnęło do Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich kilka tysięcy uczestniczek i uczestników. Nagrodę Różnorodności - wyróżnienie przyznawane przez organizatorki kongresu - otrzymał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. 

]]>
Przez dwa dni dyskutowano w Poznaniu o sytuacji kobiet w Polsce, równouprawnieniu, edukacji seksualnej, ale też polityce, ekonomii czy kulturze. Hasło tegorocznego Kongresu Kobiet brzmiało "Alert dla praw kobiet".

- Hasło to w pełni oddaje naszą obecną sytuację. Niestety, aż nie chce się wierzyć, że w roku 2017, w państwie należącym do Unii Europejskiej, kobiety znowu muszą walczyć o swoje prawa - mówił podczas otwarcia Kongresu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Właśnie teraz ważą się nasze losy jako społeczeństwa. Jak najbardziej dotyczy to pozycji kobiet, ich praw i roli w życiu publicznym. Walcząc o praworządną Polskę w Europie, walczymy o utrzymanie rzeczywistego równouprawnienia, proporcjonalny udział obu płci w życiu publicznym. O prawo do wolności jednostki, rozumiane również jako wolny wybór w zakresie macierzyństwa, decydowania o własnym ciele i przyjmowanych rolach społecznych.

FILM

Wiele postulatów - jak podkreślała jedna z matek założycielek kongresu, Magdalena Środa - udało się już zrealizować. Ale do zrobienia pozostało jeszcze bardzo dużo, tym bardziej, że - jak dodała - to, co wywalczone, nie jest dane na zawsze. - Musimy teraz dodatkowo bronić praworządności i demokracji, których zaczyna w naszym kraju brakować - mówiła Magdalena Środa.

Polityka i odniesienia do sytuacji w kraju, były bardzo silnie obecne podczas licznych debat, zarówno w sali plenarnej, jak i w centrach tematycznych kongresu. Dyskutowano o wolnych sądach, mediach, prawach kobiet. - Prawa kobiet są fundamentem demokracji -mówiła Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej. - Nie damy ich sobie odebrać. Jak bardzo jesteśmy zdeterminowane, by ich bronić, pokazałyśmy podczas czarnych protestów. Potrafimy ze sobą współpracować, bo mamy wspólny cel, to lepsze życie Polek - dodała. 

O potrzebie współpracy, również między rywalizującymi partiami opozycyjnymi, a także konieczności zaangażowania i udziału w życiu publicznym, dyskutowano podczas debaty "Rywalizacja, czy współpraca", na którą zaprosił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Kto chce zmiany, niech wstępuje do partii politycznych i zmienia je. Przed nami wybory samorządowe. Potrzebujemy aktywności obywatelskiej - mówił prezydent Jaśkowiak. - Nie wylewajmy swoich frustracji na polityków opozycji. Nie czekajmy też na rycerza na białym koniu, który pojawi się i za nas wszystko zrobi - zaapelował.

W dyskusji, oprócz prezydenta, wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele partii opozycyjnych, ruchów miejskich, KOD-u, a także bardzo licznie zgromadzonej publiczności. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko debaty polityczne, ale też te poświęcone rozwojowi duchowemu, zdrowiu, przedsiębiorczości czy edukacji. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzieliły się m.in. byłe pierwsze damy - Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska. Największy aplauz stał się udziałem poznańskiego Chóru Czarownic, który wystąpił drugiego dnia kongresu w Sali Ziemi.

IX Kongres Kobiet zakończyło odczytanie deklaracji, w której organizatorki i uczestniczki tego wydarzenia wyraziły wolę dalszej walki o prawa kobiet i realizację postulatów równościowych. Wręczono też nagrody - główną dla Olgi Tokarczuk oraz Nagrodę Diversity (Różnorodności) dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. - To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie. Teraz jeszcze bardziej będę się wsłuchiwał w głos kobiet - zapewnił prezydent Poznania.

Joanna Żabierek/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-12 15:17:20 176851 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176851,show2.jpg 176867 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176867,show2.jpg 176852 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176852,show2.jpg 176853 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176853,show2.jpg 176854 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176854,show2.jpg 176855 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176855,show2.jpg 176856 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176856,show2.jpg 176857 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176857,show2.jpg 176858 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176858,show2.jpg 176859 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176859,show2.jpg 176869 <![CDATA[Krystyna Łybacka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176869,show2.jpg 176860 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176860,show2.jpg 176868 <![CDATA[Barbara Nowacka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176868,show2.jpg 176861 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176861,show2.jpg 176870 <![CDATA[Sylwia Kowalska]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176870,show2.jpg 176862 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176862,show2.jpg 176871 <![CDATA[Katarzyna Lubnauer]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176871,show2.jpg 176863 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176863,show2.jpg 176864 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176864,show2.jpg 176865 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176865,show2.jpg 176866 <![CDATA[IX Kongres Kobiet w Sali Ziemi w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109838,176866,show2.jpg
109836 2017-09-10 09:10:08 Wkrótce piesi nie będą już musieli korzystać z tunelu przy dworcu PKP. Z początkiem tygodnia rozpocznie się budowa naziemnego przejścia dla pieszych na północnej jezdni ul. Matyi. Jest to kontynuacja inwestycji po południowej stronie ulicy realizowanej jesienią 2015 roku, która ułatwiła podróżnym komunikację między przystankami tramwajowymi a dworcem.  

]]>
Pierwsza część obiecanego przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka w kampanii wyborczej przejścia naziemnego na Matyi została udostępniona pieszym 6 listopada 2015 roku. Inwestycja, choć niewielka, znacznie ułatwiła życie podróżnym, skracając ich drogę z przystanków tramwajowych na dworzec o połowę.  Jej kontynuacja pozwoli pieszym całkowicie zrezynować z uciążliwego - zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dziecięcymi - przejścia podziemnego u zbiegu ulic Matyi i Towarowej.

Prace obejmą nie tylko budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną przez jezdnię północą, lecz również budowę drogi rowerowej oraz modernizację chodnika dla pieszych.

- W związku z planowanymi pracami budowlanymi, od 12 września do 8 października, w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zawężenia poszczególnych pasów jezdni północnej - od strony centrum w kierunku mostu Dworcowego. Stale przejezdne będą dwa pasy jezdni z możliwymi krótkotrwałymi utrudnieniami - informuje Krzysztof Kaczanowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich (PIM).

Przedstawiciele PIM deklarują, że z uwagi na spodziewane utrudnienia na odcinku ulicy Matyi, ruch drogowy będzie nadzorowany i jeśli zajdzie taka potrzeba - sterowany ręcznie przez osoby do tego uprawnione. Dodatkowo - dla bezpieczeństwa pieszych - podczas prowadzenia robót elektrycznych w ciągu chodników ułożone zostaną tymczasowe kładki.

- Z uwagi na dopuszczenie ruchu pieszych przez teren budowy prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po tym terenie oraz zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie budowy i terenu do niej przyległego - podkreśla  Krzysztof Kaczanowski.

W ramach inwestycji, prace budowlane - choć w znacznie mniejszym zakresie -  prowadzone będą również na południowej nitce ulicy Matyi, gdzie montowana będzie drogowa bariera ochronna. By zminimalizować możliwe utrudnienia, tę część zadania wykonawca realizował będzie przede wszystkim poza godzinami szczytu.

Jacek Łakomy/biuro prasowe, PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-10 09:10:08 176848 <![CDATA[Rusza budowa drugiej części przejścia dla pieszych na Matyi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109836,176848,show2.jpg 176849 <![CDATA[Budowa przejścia na Matyi - mapka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109836,176849,show2.jpg
109825 2017-09-08 15:46:23 Prace przy naprawie zwrotnicy na skrzyżowaniu ul. Gwarnej i 27 Grudnia przebiegają zgodnie z planem i tramwaje będą mogły tędy przejechać od 18 września. W poniedziałek, 11 września, dla ruchu samochodowego otwarty zostanie odcinek 27 Grudnia od ul. Kantaka do ul. Fredry.

]]>
Fragment obecnej ścieżki rowerowej miał być dostępny dla kierowców dopiero od 18 września, czyli po zakończeniu wszystkich prac związanych z naprawą zwrotnicy. MPK uda się jednak wcześniej zakończyć część robót. Samochody pojadą więc od poniedziałku po obecnej ścieżce rowerowej, a ruch rowerowy zostanie przeniesiony na chodnik.

Mając na uwadze bardzo krótki czas na zapoznanie się kierowców z wprowadzanymi rozwiązaniami, spółka chce dać im czas na przyzwyczajenie się do nowej organizacji ruchu.

- Do środy, 13 września, pojazdy samochodowe będą mogły poruszać się zarówno w ramach obecnie funkcjonującej organizacji ruchu - tj. ul. 27 Grudnia i ul. Kantaka, jak również ul. 27 Grudnia, ul. Fredry i ul. Kościuszki. Od czwartku, 14 września, ul. Kantaka będzie zamknięta dla ruchu kołowego z wyłączeniem, m.in. mieszkańców i osób korzystających z lokali zlokalizowanych w jej sąsiedztwie - tłumaczy Krzysztof Kaczanowski z PIM.

Ponadto - zgodnie z oczekiwaniami społecznymi - na odcinku ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do ul. Piekary zlokalizowane zostaną miejsca postojowe. - Będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy spółka Veolia zakończy budowę ciepłociągu na tym odcinku - dodaje Kaczanowski.

Prace związane z budową ciepłociągu potrwają od 18/19 września do pierwszych dni października. 

Objazdy w centrum Poznania spowodowane są przebudową ul. Św. Marcin w ramach "Projektu Centrum" i zamknięciem dla ruchu kołowego i tramwajów odcinka tej ulicy od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka.

O przebudowie ul. Św. Marcin można przeczytać więcej:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/reanimacja-ul-sw-marcin,109238.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/sw-marcin-nizszy-czynsz-dla-przedsiebiorcow,109709.html

Ryszard Bączkowski/Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-10 09:32:50 176824 <![CDATA[W poniedziałek to oznakowanie zniknie z ul. 27 Grudnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109825,176824,show2.jpg 176825 <![CDATA[Do ul. Fredry będzie samochody będą mogły dojechać po obecnej ścieżce rowerowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109825,176825,show2.jpg 176889 <![CDATA[Plan objazdów na czas przebudowy ulicy Św. Marcin w Poznaniu od 11 do 14 09]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109825,176889,show2.jpg 176890 <![CDATA[Plan objazdów na czas przebudowy ul. Św. Marcin od 14 09]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109825,176890,show2.jpg
109805 2017-09-08 09:35:01 "Udary w Wielkopolsce 2017" - taki tytuł nosi konferencja naukowa, która odbędzie się 11 września w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Z tej okazji na dziedzińcu urzędu stanie namiot, w którym lekarz i pielęgniarka będą udzielać bezpłatnych konsultacji dotyczących profilaktyki udarów.

]]>
Konferencja naukowa ma poszerzyć wiedzę na temat udarów i umożliwić wymianę doświadczeń związanych z ich wczesnym diagnozowaniem i leczeniem.  Uczestnicy będą mogli wymienić się m.in. wiedzą na temat jednej z metod leczenia udarów: tzw. trombektomii mechanicznej, czyli małoinwazyjnemu usunięciu zakrzepłej w naczyniu krwi. Jej zastosowanie zmniejsza śmiertelność poudarową i daje duże szanse na poprawę zdrowia pacjentów.  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu jest jednym z 10 ośrodków w Polsce, jakie wykonują ten zabieg - niestety nierefundowany przez NFZ.

 Z okazji konferencji 11 września w godzinach od 13:00 do 18:00 na dziedzińcu magistratu przy placu Kolegiackim stanie namiot, w którym lekarz i pielęgniarka ze szpitala im. J. Strusia będą udzielać bezpłatnych konsultacji i porad dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania udarów.

- W przypadku udaru decydujące znaczenie ma szybkość reakcji - wyjaśnia Stanisław Rusek, rzecznik prasowy szpitala im. J. Strusia. - Im szybciej zostanie wezwana pomoc, tym większe szanse na przeżycie ma pacjent. Czas rozpoczęcia leczenia ma też wpływ na późniejszy stan osób po udarze - to od niego często zależy, czy pacjent będzie funkcjonował samodzielnie, czy będzie zdany na pomoc bliskich i całkowicie od nich zależny. Duże szanse na sukces daje trombektomia wykonana w ciągu pierwszych 6 godzin od wystąpienia udaru.

Z danych WHO wynika, że udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Wskaźniki śmiertelności poudarowej w Polsce są wyższe, niż w innych krajach europejskich, a wzrost liczby osób po 65 roku życia spowoduje, że zachorowań na udar mózgu będzie jeszcze więcej.

Poznańska konferencja zorganizowana została z inicjatywy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz firmą Boehringer-Ingelheim. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania a jej uczestnikami będą m. in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, rehabilitanci zajmujący się osobami po udarach a także inni przedstawiciele szpitali i placówek, w których przebywają tacy pacjenci. Wśród zaproszonych gości są też senatorowie i posłowie RP z komisji zajmujących się sprawami zdrowia Polaków.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-08 15:41:14 176770 <![CDATA[Na dziedzińcu urzędu stanie namiot, w którym specjaliści będą udzielać konsultacji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109805,176770,show2.jpg 176774 <![CDATA[Konferencja naukowa w Urzędzie Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109805,176774,show2.jpg
109824 2017-09-08 15:45:32 W poniedziałek, 11 września 2017, rozpocznie się kolejny etap prac przy przebudowie układu drogowego na os. Zieliniec.

]]>
W związku z pracami nastąpi zmiana komunikacji w tym rejonie. Otwarty dla ruchu zostanie odcinek ul. Starachowickiej od ul. Zieleńskiej do ul. Grodnickiej (przy przejeździe kolejowym) oraz ul. Grodnicka w obu kierunkach.
Zamknięty natomiast będzie odcinek ul. Starachowickiej od ul. Grodnickiej do ul. Kamieńskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kamieńską) oraz ul. Sośnicka od skrzyżowania z ul. Warszawską do wysokości przedszkola.
Objazd do os. Zieliniec wytyczono ulicami: Smołdzinowską, Zieleńską i Starachowicką. Objazd do DK 92 wytyczono przez Swarzędz ulicami: Strzelecką i Stawną.
Przebudowa układu drogowego na os. Zieliniec wykonywana jest przez firmę Volkswagen Polska Sp. z o.o. w ramach umowy partycypacyjnej z Miastem Poznań podpisanej 1 lipca 2014 roku. Planowany termin zakończenia całości prac na os. Zieliniec to II kwartał 2018 roku, natomiast rozpoczynającej się 11 września przebudowy - pod koniec listopada.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-08 16:17:25 176827 <![CDATA[Zamknięty będzie odcinek ul. Starachowickiej od ul. Grodnickiej do ul. Kamieńskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109824,176827,show2.jpg 176826 <![CDATA[Schemat prac na os. Zieliniec]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109824,176826,show2.jpg
109822 2017-09-08 14:45:29 Park im. A. Wodziczki wkrótce czeka rewaloryzacja. Odnowiona będzie zieleń, powstanie nowoczesny plac zabaw i miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie do 22 września czeka na oferty w ogłoszonym właśnie przetargu na wykonanie tego zadania.

]]>
Inwestycja została podzielona na cztery etapy. W pierwszej kolejności - zgodnie ze wskazaniem Rady Osiedla Sołacz - mają zostać przeprowadzone prace związane z realizacją etapu II, czyli renowacja placów zabaw na terenie parku.

- Dzięki renowacji placów zabaw Sołacz zyska zmodernizowane miejsce wypoczynku i rekreacji dla dzieci oraz dla dorosłych poprzez budowę siłowni zewnętrznej, boisk do gry w koszykówkę, bule, stoliki szachowe, do gry w ping-ponga itp. Powstanie przestrzeń, która będzie zachęcała mieszkańców do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, wśród zieleni - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Osiedla.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie właśnie ogłosiła przetarg na realizację zadań w ramach etapu II projektu. Wykonawcy, którzy chcą przeprowadzić prace związane z renowacją parku im. A. Wodziczki mają czas do 22 września, by składać swoje oferty.

Wybrany w przetargu wykonawca na realizację prac objętych umową będzie miał 240 dni. W tegorocznym budżecie miasta na renowację parku im. A. Wodziczki przeznaczono niemal 1,65 mln zł.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-08 15:48:18 176819 <![CDATA[Park im. A. Wodziczki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109822,176819,show2.jpg 176820 <![CDATA[Park im. A. Wodziczki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109822,176820,show2.jpg 176821 <![CDATA[Park im. A. Wodziczki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109822,176821,show2.jpg 176822 <![CDATA[Park im. A. Wodziczki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109822,176822,show2.jpg 176823 <![CDATA[Park im. A. Wodziczki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109822,176823,show2.jpg
109771 2017-09-07 10:44:14 Dziesiątki mieszkańców Poznania i gminy Komorniki wzięły udział w konsultacjach dotyczących węzła przesiadkowego na ul. Grunwaldzkiej. Na ich pytania odpowiadali miejscy urzędnicy i eksperci.

]]>
Spotkanie konsultacyjne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Żonkilowej rozpoczęło się od krótkiego przypomnienia najważniejszych założeń inwestycji. Koncepcja przewiduje, że pod torami przecinającymi ul. Grunwaldzką powstanie bezkolizyjny tunel dla samochodów z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, centrum przesiadkowe dla pasażerów autobusów i pociągów, jak również parkingi typu "park & ride" oraz "bike&ride". Projekt uwzględnia też budowę wiaduktu kolejowego i kładki dla pieszych. Koszt przebudowy to ok. 80 mln zł, wyłożą je samorządy: Poznania, powiatu poznańskiego i gminy Komorniki. Urzędnicy liczą też na dofinansowanie z UE.

- Dzięki tej inwestycji znikną korki powodowane przez samochody, które stoją przed przejazdem kolejowym - mówił Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. - Z nowego rozwiązania skorzystają nie tylko kierowcy, ale również rowerzyści i piesi.
Dokumentacja powinna być przygotowana do 2019 roku. Sama budowa ma trwać ok. 2 lat. To oznacza, że prawdopodobnie już w 2022 mieszkańcy Plewisk przestaną stać w korkach.

- Od lat mówiło się, że zmiany w tym miejscu są potrzebne, ale nic się nie działo - przyznał na spotkaniu Tomasz Stelmaszyk, zastępca wójta gminy Komorniki. - Dziś po raz pierwszy jesteśmy naprawdę blisko rozwiązania problemu i za to chciałbym podziękować prezydentowi Poznania.

Mieszkańcy, którzy przyszli na konsultacje, pytali m.in. o przyszłe trasy autobusów, o możliwość zamontowania ekranów dźwiękochłonnych, poszerzenie planowanego tunelu. Duże zainteresowanie wzbudziła planowana zastępcza organizacja ruchu na czas remontu - eksperci wyjaśnili, że podczas budowy tunelu ulica Grunwaldzka nie zostanie zamknięta. Jest to możliwe dzięki temu, że tunel zaprojektowano nie w ciągu ulicy, ale równolegle do niej.

Padło też pytanie o przedłużenie linii tramwajowej przy okazji remontu. - Na tym etapie jest to niemożliwe z kilku powodów - wyjaśniał Maciej Wudarski. - Po pierwsze, znacząco zwiększałoby to koszty: o ok. 20-40 mln zł. Po drugie, znacznie wydłużyłoby to również czas trwania inwestycji, a to oznacza, że nie zdążylibyśmy zrealizować jej w ramach najbliższego projektu unijnego. Zgadzam się, że przedłużenie linii tramwajowej jest potrzebne. Dlatego podczas projektowania zaplanujemy miejsce na ułożenie nowych szyn, by móc starać się o wsparcie podczas kolejnego rozdania środków unijnych.

Odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie padły podczas konsultacji, zostaną udzielone na piśmie. Do 15 września 2017 r. wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi lub wnioski drogą elektroniczną na adres: grunwaldzka@zdm.poznan.pl.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-12 23:55:28 176696 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176696,show2.jpg 176685 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176685,show2.jpg 176688 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176688,show2.jpg 176686 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176686,show2.jpg 176687 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176687,show2.jpg 176684 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176684,show2.jpg 176689 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176689,show2.jpg 176690 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176690,show2.jpg 176691 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176691,show2.jpg 176692 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176692,show2.jpg 176693 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176693,show2.jpg 176694 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176694,show2.jpg 176695 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176695,show2.jpg 176697 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176697,show2.jpg 176698 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176698,show2.jpg 176699 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej - konsultacje społeczne]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176699,show2.jpg 176700 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176700,show2.jpg 176701 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176701,show2.jpg 176702 <![CDATA[Węzeł na Grunwaldzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109771,176702,show2.jpg
109745 2017-09-06 14:35:07 Konkursy z nagrodami, warsztaty recyklingowe i zawody sportowe - to tylko część atrakcji, jakie czekają na poznaniaków w najbliższą sobotę. W Parku Kasprowicza odbędzie się II edycja pikniku rodzinnego z okazji Poznańskiego Dnia Energii.

]]>
Impreza odbędzie się w godzinach 14.00-20.30 w Parku Kasprowicza przy Hali Widowiskowo-Sportowej Arena. Na gości czeka wiele atrakcji: energorower, pokazy taneczne, kącik dla dzieci, zawody sportowe, stoiska energetycznych specjalistów, przejażdżki samochodem elektrycznym, warsztaty recyklingowe i konkursy z nagrodami.

- Poprzez dobrą zabawę chcemy wymienić się z mieszkańcami doświadczeniami w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w naszym codziennym życiu - mówi Wiesław Kalina, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. - Zdajemy sobie sprawę, że niewielkie zmiany w naszym zachowaniu mogą wpłynąć na poprawę naszego środowiska i komfortu życiowego.

Finałem tego festiwalu energii będzie koncert Eweliny Lisowskiej i pokaz iluminacji świetlnych na Arenie.

Poznański Dzień Energii to projekt, który ma przypominać poznaniakom, jak ważne jest racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i wykorzystywanie jej odnawialnych źródeł. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2016r.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-06 14:47:44 176645 <![CDATA[Poznański Dzień Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109745,176645,show2.jpg 176646 <![CDATA[Poznański Dzień Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109745,176646,show2.jpg 176647 <![CDATA[Poznański Dzień Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109745,176647,show2.jpg 176648 <![CDATA[Poznański Dzień Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109745,176648,show2.jpg 176649 <![CDATA[Poznański Dzień Energii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109745,176649,show2.jpg
109722 2017-09-06 08:59:06 Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu. Położona przy ul. Sarmackiej 105 szkoła będzie zmodernizowana i rozbudowana przy udziale unijnych pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wybrany w przetargu wykonawca na realizację tego zadania będzie miał maksymalnie 630 dni od momentu podpisania umowy.

]]>
- Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 6 987 500 zł, z czego 3 823 878,94 zł pochodzi ze środków unijnych, z Poddziałania 9.3.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". W związku z tym, iż w działaniach konkursowych 9.3.3 należy realizować komplementarny projekt w Poddziałaniu 8.1.2 "Kształcenie ogólne - projekty konkursowe" szkoła złożyła taki wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Nowe szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu". Dofinansowanie wynosi 71.898,04 zł - informuje dyrektor szkoły, Renata Kubiak-Fiołka.

Projekt modernizacji, która ma nie tylko poprawić warunki nauki w tej szkole, ale też przyczynić się do wzbogacenia jej oferty zajęć pozalekcyjnych, zakłada m.in. rozbudowę placówki o dwa skrzydła - zachodnie i południowe, budowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz przebudowę układu sal lekcyjnych i pomieszczeń dla personelu w istniejącej części obiektu. W przebudowanej części szkoły toalety zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych, powiększona zostanie świetlica, powstanie szatnia i gabinet higienistki. Przebudowany i docieplony zostanie dach. Przewidziana jest także budowa boisk na świeżym powietrzu.

- Do tej pory istniejąca infrastruktura ograniczała możliwości szkoły. Prowadzenie niektórych zajęć było wręcz organizacyjnie niewykonalne. Ale to się zmieni po modernizacji. Dopełnieniem działań będzie zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych   - wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie na oferty potencjalnych wykonawców modernizacji Szkoły Podstawowej nr 48 czeka do 19 września.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-06 09:12:18 176613 <![CDATA[Wizualizacja modernizacji SP nr 48]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109722,176613,show2.jpg 176614 <![CDATA[Wizualizacja modernizacji SP nr 48]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109722,176614,show2.jpg 176615 <![CDATA[Wizualizacja modernizacji SP nr 48]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109722,176615,show2.jpg 176616 <![CDATA[Wizualizacja modernizacji SP nr 48]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109722,176616,show2.jpg 176619 <![CDATA[Wizualizacja modernizacji SP nr 48]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109722,176619,show2.jpg
109749 2017-09-06 14:48:49 W weekend Poznań będzie nieformalną stolicą Polski kolarstwa amatorskiego. Przez dwa dni w zawodach Bike Challenge wystartuje ponad 6000 miłośników dwóch kółek.

]]>
W sobotę, 9 września na Torze Poznań odbędą się zawody serii UCI Gran Fondo World Series - Škoda Time Trial w jeździe indywidualnej na czas. Każdy z zawodników będzie miał do pokonania 4 okrążenia toru, czyli razem 16 km. Jest to eliminacja UCI Gran Fondo World Series.

W niedzielę, 10 września, z kolei odbędą się wyścigi na 4 dystansach: 5, 18, 50 i 120 kilometrów. Wyścig na 120 km  przeprowadzony zostanie na północny-wschód od miasta w stronę Kłecka koło Gniezna. Trasa 50 km prowadzić będzie w stronę Gniezna z nawrotką w Bugaju, a 18-kilometrowy wyścig dla rodzin wytyczono ulicami Poznania. Zawody na 5 km dla dzieci odbędą się wokół jeziora Malta.

Organizatorzy Škoda Poznań Bike Challenge zapraszają do kibicowania w miasteczku zawodów przy mecie Toru Regatowego Malta i na trasie przejazdu kolarzy.

- ŠKODA Poznań Bike Challenge to niesamowite emocje dla całych rodzin, stąd spodziewamy się tysięcy osób kibicujących zawodnikom. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy wiele atrakcji nad Maltą. Od stref sponsorskich przez naukę bezpieczeństwa drogowego. Sami zawodnicy, zarówno ci najmłodsi, jak i starsi kolarze, niezależnie od rezultatu, otrzymają pamiątkowe medale - informuje Mateusz Klawiter, współorganizator ŠKODA Poznań Bike Challenge.

Bike Challenge odbędzie się już po raz czwarty. Za dwa lata, w 2019 roku, w Poznaniu odbędą się Mistrzostwa Świata amatorów w kolarstwie.

Informacje komunikacyjne

W związku z przebiegiem tras zawodów ulicami Poznania, w godzinach 8:00 - 19:00,

nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu. Będą one wprowadzane etapowo wraz z postępem wyścigu i przejazdu ostatniego uczestnika zawodów. Ruch dwukierunkowy lub jednokierunkowy z ograniczeniami, odbywać się będzie ulicami:

- Baraniaka - od ulicy Wiankowej do Jana Pawła II oraz do Chartowo i do ulicy Dymka ruch dwukierunkowy po nitce południowej

- Jana Pawła II - od ronda Rataje do ulicy Baraniaka ruch jednokierunkowy po nitce wschodniej

- Rondo Rataje - ruch okrężny z ograniczeniami i brakiem możliwości wjazdu w ulicę Królowej Jadwigi

- Królowej Jadwigi - od Niezłomnych do ronda Rataje ruch jednokierunkowy po nitce południowej

- Aleja Niepodległości - od Niezłomnych do ulicy Solnej ruch jednokierunkowy po nitce wschodniej

- Solna / Wolnica / Małe Garbary / Wyszyńskiego - od al. Niepodległości do ronda Śródka ruch dwukierunkowy po nitce południowej

- Rondo Śródka - ruch okrężny z ograniczeniami

- Podwale, Hlonda od ronda Śródka do ulicy Hlonda / Głównej - ruch dwukierunkowy po nitce zachodniej

Wyłączone z ruchu zostaną ulice bądź ich fragmenty:

- Główna - od ulicy Hlonda do ulicy Krańcowej

- Gnieźnieńska - od ulicy Krańcowej do ulicy Bałtyckiej / granica miasta

- Bydgoska - od ul. Wyszyńskiego do ul. Podwale

Na czas trwania zawodów zorganizowane zostaną śluzy umożliwiające przejazd w poprzek tras, którymi kierować będą funkcjonariusze policji:

- Baraniaka - Berdychowo/Jana Pawła II

- Królowej Jadwigi - Droga Dębińska - Garbary

- Królowej Jadwigi / Półwiejska - Górna Wilda

- Królowej Jadwigi / Al. Niepodległości - Niezłomnych

- Al. Niepodległości / Powstańców Wlkp.

- Al. Niepodległości / Taylora

- Al. Niepodległości / Św. Marcin

- Al. Niepodległości / Libelta

- Al. Niepodległości / Solna

- Małe Garbary - Estkowskiego / Garbary

- Hlonda / Św. Wincentego - Bydgoska

- Główna/Krańcowa - Gdyńska

- Gnieźnieńska / Bałtycka

- Warszawska / Św. Michała

- Warszawska / Krańcowa

- Warszawska / Mogileńska

- Browarna - Światopełka / Leszka

- Dymka - Szwajcarska

Autobusy i tramwaje podporządkowane zostaną ogólnej organizacji ruchu. W miejscach poprzecznego przecinania z trasami zawodów przepuszczane będą poprzez śluzy.

Śluzy w powiecie poznańskim zlokalizowane zostaną w Kobylnicy, Karłowicach, Tucznie, Łagiewnikach, Pobiedziskach oraz Promnie. Z kolei w powiecie gnieźnieńskim w Kiszkowie. Nie wszystkie ulice, po których poruszać się będą kolarze zostaną w całości zamknięte dla ruchu.

Na czas wyścigu uruchomiona zostanie specjalna infolinia o zmianach w organizacji ruchu: 575059708. Będzie ona czynna od czwartku do niedzieli.

O zmianach w kursowaniu komunikacji publicznej można przeczytać na stronie http://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/skoda-poznan-bike-challenge-sprawdz-jakie-zmiany-w-transporcie-publicznym-zostana-wprowadzone-w-dniu-10-wrzesnia-2017r

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-07 09:26:58 176650 <![CDATA[Poprzednia edycja Bike Challenge fot. organizator]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109749,176650,show2.jpg 176651 <![CDATA[Poprzednia edycja Bike Challenge fot. organizator]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109749,176651,show2.jpg 176652 <![CDATA[Przebieg trasy 18km]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109749,176652,show2.jpg 176653 <![CDATA[Przebieg trasy 50km]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109749,176653,show2.jpg 176654 <![CDATA[Przebieg trasy 120km]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109749,176654,show2.jpg
109752 2017-09-06 15:44:14 Zmienia się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. Celem jest poprawa sytuacji pieszych, którym pokonanie tej krzyżówki zajmuje obecnie dużo czasu.

]]>
Zbieg ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego to jedno z największych i najbardziej skomplikowanych skrzyżowań w mieście. Priorytetem dla sygnalizacji są pojazdy komunikacji zbiorowej. Jednak przebieg torowiska powoduje, że nie można zastosować rozwiązań podobnych do tych funkcjonujących na innych krzyżówkach w mieście.

- Dlatego też zdecydowaliśmy się na zlikwidowanie możliwości zawracania samochodami na Małych Garbarach. Dzięki temu piesi będą mieli częściej zielone światło i będzie się ono dłużej paliło - informuje Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Jednocześnie, głównie z myślą o dzieciach, które uczęszczają do szkoły przy ul. Garbary, w najbliższych dniach zmieniony zostanie cykl świateł przy przejściu dla pieszych na ul. Estkowskiego. Jednym z efektów będzie krótszy czas przebywania pieszych na wysepce pomiędzy jezdniami.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-06 21:40:22 176656 <![CDATA[Skrzyżowanie ulic: Małe Garbary, Garbary i Estkowskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109752,176656,show2.jpg
109678 2017-09-05 13:35:09 Podczas wtorkowej sesji prezydent Poznania zaproponował uchwałę, dzięki której nasze miasto pomoże poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice mieszkańcom Gniezna. Rada Miasta zdecydowała przekazać na ten cel 234 tysiące zł.

]]>
Nawałnice, które niedawno przeszły przez Wielkopolskę, wyrządziły w Gnieźnie wiele szkód. Nagłe burze i silne wiatry uszkodziły wiele gospodarstw i obiektów publicznych w różnych rejonach miasta.

- Gniezno jest jednym z miast Wielkopolski, które najbardziej ucierpiały podczas sierpniowych nawałnic - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - To naturalne, że poznaniacy zdecydowali się pomóc sąsiadom. To właśnie takie trudne chwile są sprawdzianem obywatelskiej solidarności, która cechuje mieszkańców naszego regionu. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Poznania życie mieszkańców Gniezna poszkodowanych podczas gwałtownych burz jak najszybciej wróci do normy.

Radni miejscy przegłosowali uchwałę podczas wtorkowej sesji.

- Podjęcie przez miasto Poznań inicjatywy udzielenia pomocy Gnieznu wynika ze szczególnej sytuacji - wyjaśnia Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. - Zniszczenia widoczne są w wielu rejonach miasta, w wyniku wspomnianych zjawisk atmosferycznych ucierpiały liczne obiekty publiczne, wiele budynków wymaga natychmiastowego remontu.

Po spotkaniach przedstawicieli obu miast ustalono, iż najpilniejszym i najważniejszym zadaniem jest  modernizacja oświetlenia miejskiego m.in. w rejonie Katedry, wokół jezior położonych na terenie miasta. Naprawy wymaga też oświetlenie miejskich parków i skwerów. Pilną sprawą jest także naprawa dachu budynku komunalnego przy ul. Kłeckockiej w Gnieźnie, w którym znajdują się 3 mieszkania zamieszkane przez 16 osób, w tym niepełnosprawne dziecko.

Koszty naprawy oświetlenia oszacowano na 150 tys. zł, remont budynku pochłonie 84 tys. zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej, ze środków budżetu na 2017 rok.

- Bardzo dziękujemy prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi za inicjatywę i pomysł przekazania pieniędzy dla Miasta Gniezna na usuwanie skutków nawałnicy, która nawiedziła nasze miasto - mówi Tomasz Budasz, prezydent Gniezna. - Dziękuję także radnym Rady Miasta Poznania za oddane głosy podczas dzisiejszej sesji. Nawałnica, która dotknęła nasze miasto, pozostawiła po sobie krajobraz zniszczeń. Życie pokazało jednak ponownie, że czasem z nieszczęść potrafią wyniknąć rzeczy wspaniałe i krzepiące. Tym jest właśnie solidarność między jednostkami samorządu terytorialnego, wsparcie i pomoc otrzymana od sąsiada.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-05 13:38:21 176565 <![CDATA[Katedra Gnieźnieńska od strony jeziora Jelonek, fot. CC]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109678,176565,show2.jpg 176590 <![CDATA[Sesja Rady Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109678,176590,show2.jpg
109671 2017-09-05 10:51:14 Zakończyły się konsultacje społeczne projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych Starołęka i Górczyn, a także parkingu P&R Miłostowo". W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa o dofinansowanie ze środków UE na kolejnych trzech lokalizacji parkingów typu "parkuj i jedź".

]]>
Od 17 do 31 lipca 2017 roku odbyły się, prowadzone przez Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, konsultacje społeczne, dotyczące projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych Starołęka i Górczyn, a także parkingu P&R Miłostowo". Był to kolejny etap działań mających na celu stworzenie w Poznaniu systemu parkingów typu "parkuj i jedź".

Głównym celem zarówno poddanego konsultacjom społecznym projektu, jak i całości prowadzonych przez Miasto działań w obszarze budowy kolejnych parkingów Park & Ride, jest zachęcenie użytkowników samochodów osobowych do zmiany swoich zachowań komunikacyjnych, pozostawienia samochodu w odpowiednio przygotowanym, bezpiecznym i wygodnym miejscu i kontynuowanie podróży do centrum przy użyciu środków transportu publicznego.

Pierwszy, pilotażowy parking P&R przy ul. Szymanowskiego jest aktualnie budowany, zaś dla kolejnych trzech - przy ul. św. Michała, przy rondzie Starołęka oraz przy przystanku PKP Strzeszyn w najbliższych dniach podpisana zostanie umowa o dofinansowanie ze środków UE, co umożliwi rozpoczęcie prac projektowych.

Zakończone konsultacje społeczne miały na celu przede wszystkim zapoznanie wszystkich zainteresowanych z planowanymi zakresami poszczególnych zadań oraz z proponowanymi zmianami w zakresie zagospodarowania przestrzeni węzłów komunikacyjnych Górczyn, Starołęka i Miłostowo.

W ramach konsultacji odbyły się trzy spotkania:

- 18 lipca 2017 r. o godz. 17.00 - na terenie Osiedla Górczyn,

- 19 lipca 2017 r. o godz. 17.00 - na terenie Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo,

- 20 lipca 2017 r. o godz. 17.00 - na terenie Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole,

podczas których przedstawiono ogólne założenia i cele projektu, a także szczegółowo omówiono uwarunkowania dotyczące realizacji inwestycji w lokalizacjach danego osiedla, koncentrując się na kwestiach zmiany organizacji ruchu, środowiskowych (m.in. ingerencja w istniejącą zieleń), a także ewentualnych utrudnień i niedogodności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Łącznie w spotkaniach wzięło udział ok. 100 osób; ponadto 44 osoby (podmioty) zgłosiły swoje uwagi drogą korespondencyjną. Łącznie w toku konsultacji zgłoszono do rozpatrzenia szereg zagadnień, które pogrupowano do 72 uwag. Wiele z nich zostało uwzględnionych już na obecnym etapie prac koncepcyjnych, natomiast część zostanie przyjęta do realizacji na etapie prac projektowych.

Szczegółowy raport z konsultacji społecznych, zawierający szczegółowe odniesienie się do wszystkich podniesionych podczas konsultacji kwestii i problemów został zamieszczony 31 sierpnia 2017 r. na stronie:

http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-budowa-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych-staroleka-i-gorczyn-a-takze-parkingu-p-r-milostowo,p,15574,39093.html

W odniesieniu do poszczególnych lokalizacji najwięcej emocji wywołały obawy związane z wpływem planowanych inwestycji na istniejące w przestrzeni węzłów Górczyn i Starołęka lokale handlowe i usługowe, jak również kwestia proponowanego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Wandy, w rejonie pętli tramwajowej Miłostowo.

W przypadku pierwszej lokalizacji wprowadzono drobne korekty do opracowanej koncepcji, tak aby pawilon znajdujący się obecnie przy przystanku dla wysiadających z tramwaju pozostał w obecnej lokalizacji. W ramach dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej węzła Starołęka podjęto próbę dokonania korekty geometrii planowanego układu drogowego w celu zwiększenia powierzchni pod przyszły obiekt, który miałby łączyć funkcje dworca komunikacyjnego i obiektu handlowo-usługowego. Uwaga dotycząca ul. Wandy została przyjęta w związku z czym zakres projektu został uzupełniony o jej przebudowę w celu umożliwienia zachowania ruchu dwukierunkowego.

Równocześnie z prowadzonymi konsultacjami prowadzone były intensywne starania w zakresie rozpoznania możliwości realizacji przez PKP w kolejnych latach inwestycji infrastrukturalnych na obszarze funkcjonalnym Miasta Poznania, mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, w tym także rozbudowy węzła kolejowego od stacji Poznań Starołęka do dworca Poznań Główny. Inwestycja ta, polegająca przede wszystkim na budowie trzeciego toru swoim zakresem obejmować miałaby także istotną przebudowę obszaru stacji kolejowej Poznań Starołęka, w tym m.in. budowę wiaduktu drogowego.

Uwzględniając powyższe okoliczności, jak również mając na uwadze wyniki konsultacji - głównie w zakresie uwag krytycznie odnoszących się do zadania planowanego do realizacji w rejonie Starołęki - podjęta została decyzja o wstrzymaniu prac w przedmiotowym zakresie. Kontynuowane będą natomiast starania o uzyskanie dofinansowania ze środków UE dla budowy węzła przesiadkowego Górczyn oraz parkingu P&R Miłostowo.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-05 13:21:27 176525 <![CDATA[Wizualizacja projektu parkingu P&R na Miłostowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109671,176525,show2.jpg 176526 <![CDATA[Wizualizacja projektu parkingu P&R na Miłostowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109671,176526,show2.jpg 176529 <![CDATA[Plan sytuacyjny parkingu P&R na Miłostowie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109671,176529,show2.jpg 176527 <![CDATA[Wizualizacja projektu parkingu wielopoziomowego P&R na Górczynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109671,176527,show2.jpg 176528 <![CDATA[Plan sytuacyjny parkingu P&R na Górczynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109671,176528,show2.jpg
109707 2017-09-05 16:54:50 Ruszył remont konserwatorski kamienic przy ul. Ratajczaka 45 oraz Kantaka 8/9. Dzięki działaniom Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzonym w ramach wieloletniego programu konserwacji zabytkowych kamienic, należących do miasta Poznania, oba budynki jeszcze w tym roku odzyskają swój dawny blask. 

]]>
Remont kamienicy przy ul. Ratajczaka, w imieniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, prowadzi miejska spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. Zakres prac obejmuje m.in. renowację elewacji z detalami, remont dachu i odtworzenie frontowej stolarki okiennej.

- Rozpoczęto konserwację fasady, trwa remont ściany szczytowej od strony ul. 27 Grudnia i wykonanie izolacji ścian piwnicznych na podwórzu. Podczas demontażu wtórnej zabudowy sieni odkryto dekoracje sztukatorskie sufitu i podniebienie metalowych stopnic klatki schodowej, które - wraz z kamienną okładziną ścian - zostaną poddane pracom konserwatorskim - informuje Aleksandra Dolczewska z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ponadstuletnia, komunalna kamienica przy ul. Ratajczaka 45, wraz z sąsiadującym z nią gmachem przy ul. 3 Maja, była jedną pierwszych poznańskich realizacji znanej spółki architektonicznej Hermana Böhmera i Paula Preula. W ciągu kilkunastu lat, na początku XX wieku, spółka tych wziętych architektów zaprojektowała m.in. budynek obecnego Teatru Nowego, zespół kamienic willowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Niemieckich (ul. Roosvelta 4-7) i schody łączące zespół kamienic  przy Al.Marcinkowskiego z ul. Kozią.

Remont kamienicy przy ul. Kantaka 8/9, w imieniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, prowadzi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Budynek ten został wzniesiony w latach 1872-1873, jako element zespołu eleganckich kamienic,  zaprojektowanego prawdopodobnie przez Franza Negendanka dla Poznańskiego Banku Budowlanego (Posener Bau-Bank).

Zakres prac remontowych w kamienicy przy ul. Kantaka obejmuje m.in. renowację elewacji frontowej, remont dachu, izolację fundamentów, remont sieni oraz klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

- Kamienica była w złym stanie technicznym. Dzięki inwestycji nie tylko odzyska swój dawny blask, poprawie ulegną również warunki mieszkaniowe. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów, konserwacji sieni, gdzie dokonano niezbędnych wzmocnień oraz prace przygotowawcze do remontu elewacji podwórzowej i dachu - tłumaczy Magdalena Łyszczak z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i dodaje, że w obu remontowanych kamienicach kończą się też prace związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach programu KAWKA.

 - Po przeprowadzonych w ostatnich latach remontach budynków przy ul. Woźnej 5 i Woźnej 15 są to kolejne cenne obiekty, których odnownienie wpłynie na poprawę jakości historycznej przestrzeni - podkreśla Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-05 16:54:50 176598 <![CDATA[Remont kamienicy przy Ratajczaka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109707,176598,show2.jpg 176594 <![CDATA[Remont kamienicy przy Kantaka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109707,176594,show2.jpg 176595 <![CDATA[Remont kamienicy przy Kantaka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109707,176595,show2.jpg 176596 <![CDATA[Remont kamienicy przy Ratajczaka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109707,176596,show2.jpg 176597 <![CDATA[Remont kamienicy przy Ratajczaka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109707,176597,show2.jpg
109669 2017-09-05 10:40:10 Wynajęcie lokalu, czy jego kupno - co bardziej opłaca się poznaniakom? I czy istnieje trzecia opcja? Na te pytania próbowali w poniedziałek odpowiedzieć uczestnicy debaty mieszkaniowej.

]]>
Do dyskusji, jaka odbyła się w Urzędzie Miasta na placu Kolegiackim, zaproszono czterech panelistów: Andrzeja Koniecznego, prezesa zarządu PTBS, Witolda Naturskiego, przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce, Tomasza Lewandowskiego, zastępcę prezydenta Poznania oraz Bolesława Melucha, eksperta ze Związku Banków Polskich.

- Zamiast zadawać młodym ludziom pytanie: "kupno czy najem", lepiej jest stworzyć im odpowiednie warunki, znaleźć rozwiązanie, które pozwoli im w ciągu pierwszych lat po studiach wynajmować mieszkanie po przystępnej cenie, a dopiero później, gdy już zdecydują, z jakim miastem związać się na stałe, umożliwi jego kupno - mówił z-ca prezydenta Poznania Tomasz Lewandowski.

Taką propozycją ma być nowy program Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - "Najem z dojściem do własności". Powstał dzięki pomocy miasta oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który udzielił spółce 147 mln zł kredytu objętego gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) - jednego z filarów planu inwestycyjnego dla Europy.

- W ten sposób Komisja Europejska uruchomiła narzędzie, które umożliwiło poznaniakom wybranie trzeciej opcji - wyjaśniał Witold Naturski. - Najem z prawem do własności to nowa droga do zamieszkania na swoim.

Poznaniacy, którzy wezmą udział w programie, mogą wynajmować mieszkanie w budynkach TBS, a po pięciu latach je wykupić. Czynsz wynajmowanego w ten sposób lokalu jest średnio dwukrotnie niższy niż rynkowe ceny za wynajem, choć mieści w sobie ratę kredytu na wykupienie lokalu.

Nowatorskie rozwiązanie wpłynęło na politykę mieszkaniową miasta. - Przez lata nie prowadzono jej sensownie w Poznaniu - podkreślał prezydent Tomasz Lewandowski. - Teraz mamy narzędzie, dzięki któremu poznaniacy mogą zamieszkać na swoim, a miasto może się rozwijać. O mieszkanie w PTBS mogą ubiegać się osoby zajmujące lokal komunalny. Jeśli zobowiążą się do oddania go do dyspozycji miasta, dostaną dodatkowe punkty, które zwiększają szanse na zamieszkanie w PTBS.

Propozycja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród poznaniaków.

- Z badań wynika, że ok. 20 proc. osób potrzebujących mieszkania ma takie dochody, które kwalifikują ich do otrzymania lokalu komunalnego - tłumaczył Andrzej Konieczny. - Kolejne 20 proc. może dostać kredyt z banku. Pozostałe 60 proc. osób ma dochody zbyt niskie, by dostać kredyt, ale zbyt wysokie na mieszkanie komunalne. Do nich skierowany jest nasz projekt.

Program PTBS zakłada, że do końca 2018 roku na Strzeszynie zostanie oddanych 357 lokali. 288 z nich będzie dostępnych w programie "Najem z dojściem do własności", a 69 w klasycznym systemie najmu TBS.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-05 10:40:10 176518 <![CDATA[Debata mieszkaniowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109669,176518,show2.jpg 176519 <![CDATA[Debata mieszkaniowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109669,176519,show2.jpg 176520 <![CDATA[Debata mieszkaniowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109669,176520,show2.jpg 176521 <![CDATA[Debata mieszkaniowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109669,176521,show2.jpg 176522 <![CDATA[Debata mieszkaniowa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109669,176522,show2.jpg
109711 2017-09-05 18:07:38 Będzie pomoc dla Gniezna po nawałnicach, integracja komunikacji z gminą Kleszczewo oraz przekazanie budynku przy ul. Prusa marszałkowi województwa. Nie będzie natomiast uchwał w sprawie nowej nazwy dla ul. Chwiałkowskiego. Decyzję w tej sprawie podejmie Wojewoda Wielkopolski. 

]]>
Pierwszą powakacyjną sesję radni rozpoczęli od decyzji ws. ogłoszenia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego. Wiąże się to z 100. rocznicą wybuchu tego czynu zbrojnego. " Powstanie wielkopolskie należy do jednych z chlubnych kart naszych dziejów. Jest jednym z nielicznych czynów zbrojnych zakończonych sukcesem... Było wcześniej przygotowane i przeprowadzone zgodnie z poznańskim etosem" - napisali radni w okolicznościowym stanowisku. Dokument zostanie przekazany także do Marszałka Sejmu RP, by ten podjął inicjatywę ogłoszenia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego przez sejm.

Następnie radni podjęli decyzje w sprawie uchwał planistycznych. Pierwsza z nich dotyczyła przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Berdychowo. Politechnika Poznańska będzie budować tam nową siedzibę Wydziału Architektury. Koncepcja zakłada też powstanie w sąsiedztwie nowego wydziału jeszcze trzech budynków. Ma to być nowa siedziba dla rektoratu, budynek nowych technologii oraz budynek wielofunkcyjny. Zmiany w miejscowym planie są potrzebne, bo obecne uniemożliwiają realizację aktualnych  planów politechniki. Radni zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia tego planu. Podobna pozytywna decyzja dotyczy też rejonu ul. Dobromiły. Uchwalono natomiast plany dla kamienicy na rogu ul. Paderewskiego i Szkolnej. Ta zmiana umożliwi właścicielowi rewitalizację i rozbudowę tej zniszczonej od lat kamienicy. Uchwalono także plan dla rejonu ul. Bursztynowej i Łagodnej.

Zdecyduje wojewoda

W bloku uchwał nazewniczych rada miasta wycofała się z nadania nowej nazwy dla ul. Marcina Chwiałkowskiego. To ostatnia ulica, która zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną powinna zmienić nazwę. Jednak z powodu przekroczenia terminu 31 sierpnia zmiana nazwy tej ulicy teraz sprawiłaby, że mieszkańcy nie mieliby darmowej wymiany dokumentów. Dlatego wycofano ten projekt i nową nazwę - zgodnie z ustawą - nada Wojewoda Wielkopolski. Proponowana nazwa dla ul. Chwiałkowskiego to ul. Chwiałka (dla jednej części) oraz ul. Jana Spychalskiego.

Pojawią się natomiast inne nazwy ulic: na Strzesznie będzie ul. Zdzisława Dworzeckiego, na Kobylepolu ul. Pomidorowa, a skwer przy lokomotywie obok Stadionu Miejskiego będzie nosił imię Tercetu ABC - legendarnych piłkarzy Lecha Poznań: Teodora Anioła, Edmunda Białasa i Henryka Czapczyka.

Będzie pomoc dla Gniezna

Rada Miasta zdecydowała również o zmianach w budżecie miasta w tym takich umożliwiających pomoc finansową dla miasta Gniezna na naprawę szkół po sierpniowych nawałnicach. - Propozycją miasta Poznania jest przekazanie 234 tys. zł z przeznaczeniem na dwa zadania - powiedziała  Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Z tych pieniędzy 84 tys. zł pójdą na naprawę dachu w budynku wielorodzinnym, a 150 tys. zł na naprawę oświetlenia m.in. w parkach miejskich oraz iluminacji w gnieźnieńskiej katedrze.

Decyzją rady miasto będzie mogło się też ubiegać o środki unijne na dofinansowanie termomodernizacji szkół. Jeśli pieniądze uda się zdobyć na ocieplenie może liczyć sześć kompleksów budynków za kwotę 10 mln zł.

Dzięki uchwale radnych możliwy będzie także remont generalny budynku przy ul. Prusa 3. Mieści się tam Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury oraz Miejska Pracownia Urbanistyczna. Ponieważ MPU do końca roku ma się przenieść do biurowca przy ul. Za Bramką, miasto chce nieodpłatnie przekazać swoją część budynku Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, do którego należy biblioteka. Jeden właściciel budynku ułatwi zaplanowany już remont tego budynku oraz nowe przestrzenie dla biblioteki, która zajmie cały budynek.

Integracja z gminą Kleszczewo

Rada Miasta uchwaliła też pakiet uchwał dotyczących integracji komunikacji publicznej z gminą Kleszczewo. Na tej zmianie mają skorzystać nie tylko mieszkańcy tej gminy, ale też mieszkańcy Szczepankowa i Spławia, którzy zyskają większą liczbę linii autobusowych. Zdecydowano także o zniżkach dla doktorantów, uchwałę w tej sprawie przedstawił klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Po wejściu rozwiązania w życie wszyscy doktoranci będą mogli korzystać ze zniżek, a nie tylko ci którzy studiują na uczelniach w Poznaniu. Radni zdecydowali także o likwidacji spółki WRH MRS, która przed laty powstała, by wybudować hale sprzedażowe na Franowie. Do tego jednak nigdy nie doszło, majątek spółki w postaci nieruchomości mieszczących się za centrum handlowym M1, przejmie miasto.

Jan Gładysiak/biuletyn.poznan.pl

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-06 17:40:34 176606 <![CDATA[Sesja Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109711,176606,show2.jpg 176602 <![CDATA[Sesja Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109711,176602,show2.jpg 176603 <![CDATA[Sesja Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109711,176603,show2.jpg 176604 <![CDATA[Sesja Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109711,176604,show2.jpg 176605 <![CDATA[Sesja Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109711,176605,show2.jpg 176607 <![CDATA[Sesja Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109711,176607,show2.jpg 176608 <![CDATA[Sesja Rady Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109711,176608,show2.jpg
109709 2017-09-05 17:29:41 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych obniża czynsz przedsiębiorcom działającym na ul. Św. Marcin. To rekompensata za możliwe utrudnienia związane z przebudową centrum.

]]>
Przedstawiciele Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spotkali się z najemcami miejskich lokali użytkowych działających w rejonie remontu ul. Św. Marcin. Poza obniżkami czynszu przedsiębiorcom zaproponowano programy lojalnościowe po zakończeniu przebudowy.

Wysokość obniżki zależeć będzie od lokalizacji firmy. Najemcy pomieszczeń przy ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka mogą liczyć na zmniejszenie opłat o połowę. Przedsiębiorcy mający swoje siedziby na odcinku ul. Kościuszki do ul. Gwarnej oraz od ul. Ratajczaka do Placu Wiosny Ludów zapłacą czynsz mniejszy o jedną czwartą.

- W czasie przebudowy część ulicy będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i tramwajowego - podkreśla Magdalena Gościńska, rzeczniczka Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. - Jednak ruch pieszy i dojścia do wszystkich budynków przy ul. Św. Marcin będą zachowane.  Sklepy, restauracje, hotele, biura i instytucje nadal funkcjonują w tym miejscu! By choć w części zrekompensować przedsiębiorcom możliwe utrudnienia, zaproponowaliśmy upusty.   

Są to bonusy dla osób, które po zakończeniu przebudowy nadal prowadzić będą firmy w lokalach przy ul. Św. Marcin. To np. jednorazowe zwolnienie z płatności miesięcznego czynszu. Ulgę tę można będzie podzielić na wybraną liczbę miesięcy, czyli np. zdecydować się na 5 miesięcy z 20-procentową obniżką.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy przez cały rok terminowo będą regulować czynsz, dostaną jednorazową zniżkę w wysokości 10 proc. ostatniej opłaty.

Miastu zależy także na poprawie estetyki lokali użytkowych w rewitalizowanym obszarze - w planach jest wymiana witryn w miejskich kamienicach przy remontowanej ulicy.    

Działalność prowadzi tam obecnie 31 przedsiębiorców, korzystających z pomieszczeń miejskiej spółki. Lokale przez nich wynajmowane mają łączną powierzchnię ponad 6 tysięcy m2.  Na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, gdzie rozpoczęły się prace remontowe, działa obecnie 14 klientów ZKZL

Alicja Wesołowska/biuro prasowe/ZKZL

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-05 17:29:41 176600 <![CDATA[ul.Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109709,176600,show2.jpg
109639 2017-09-04 17:20:20 Rozpoczęła się kompleksowa przebudowa ulicy Św. Marcin. Celem inwestycji jest przywrócenie głównej arterii miasta dawnej świetności i prestiżu reprezentacyjnej ulicy handlowej Poznania. Jest to największy projekt rewitalizacyjny realizowany przez miasto. Wartość tej inwestycji do niemal 230 mln zł.

]]>
FILM

Joanna Żabierek/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-04 21:43:37 176492 <![CDATA[Św. Marcin - wizualizacja, źródło: Studio ADS]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109639,176492,show2.jpg
109636 2017-09-04 15:25:52 - Inwestujemy w dzieci i młodzież, w waszą naukę i w miejsca do uprawiania aktywności fizycznej. Warto, bo teraz właśnie jesteście w najważniejszym okresie waszego życia - przekonywał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podczas inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 na Górczynie, gdzie właśnie zakończyła się budowa nowej sali gimnastycznej. - Korzystajcie z tego bogactwa, które jest w zasięgu waszych rąk. Uczcie się, ćwiczcie, rozwijajcie pasje i zainteresowania, bo to będzie procentowało przez wszystkie następne lata.

]]>
4 września naukę w poznańskich placówkach oświatowych - przedszkolach i szkołach - rozpoczęło łącznie ponad 77 tysięcy uczniów. Opiekuje się nimi przeszło 9 tys. nauczycieli i 3 tys. pracowników administracyjnych. W Poznaniu realizowane są też liczne inwestycje w infrastrukturę oświatową - trwają remonty, budowane są nowe placówki. - 1 września oddaliśmy do użytku nowoczesne przedszkole na Strzeszynie. W tej chwili budujemy też dużą szkołę na Umultowie. Za chwilę dzieci ze Szczepankowa będą się cieszyć z nowego skrzydła swojej szkoły - wyliczał Mariusz Wiśniewski, z-ca prezydenta Poznania.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań, w której odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego, wzbogaciła się nie tylko o nowoczesną salę gimnastyczną wraz z łącznikiem komunikacyjnym, szatniami i zapleczem sanitarnym. Na pierwszym piętrze powstała też nowa biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia techniczne. Budynek został ponadto przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowano m. in. specjalistyczną windę. Rozbudowa obiektu kosztowała 3,6 mln złotych. Odbiory techniczne nowej hali mają potrwać do połowy września.

- Nowa sala była nam rzeczywiście bardzo potrzebna. Nasz nauczyciel wychowania fizycznego - Gerard Sobkowiak - walczył o tę salę jak lew. Dzięki temu wszyscy mamy ogromny powód do radości - mówiła Małgorzata Pospieszna, dyrektor SP nr 4.

Rok szkolny 2017/18 jest pierwszym, w którym zaczyna obowiązywać reforma oświaty zakładająca likwidację gimnazjów i przekształcenie ich w szkoły podstawowe lub średnie. W związku ze zmianami, które wymusiła rządowa ustawa, miasto wydało 4 mln złotych na wyposażenie i dostosowanie sal dydaktycznych do potrzeb uczniów. Miasto zobowiązane jest także do wypłaty odpraw dla nauczycieli, którzy przez zmiany musieli pożegnać się z dotychczasową pracą. - Ruch służbowy obejmie w sumie ponad 700 osób. 30 osób straciło tę pracę definitywnie. Około 400 nauczycieli będzie miało zakończone umowy czasowe. Pozostali będą mieli zmieniony wymiar czasu pracy, mniej godzin i mniejsze wynagrodzenia. Niestety to wszystko efekt reformy - mówił prezydent Mariusz Wisniewski.

Hubert Bugajny/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-04 15:41:51 176473 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176473,show2.jpg 176474 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176474,show2.jpg 176475 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176475,show2.jpg 176476 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176476,show2.jpg 176477 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176477,show2.jpg 176478 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176478,show2.jpg 176479 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176479,show2.jpg 176480 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176480,show2.jpg 176481 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176481,show2.jpg 176482 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176482,show2.jpg 176483 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176483,show2.jpg 176484 <![CDATA[Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109636,176484,show2.jpg
109615 2017-09-04 13:57:16 W całej Europie rośnie liczba zachorowań na WZW typu A. W ramach działań profilaktycznych miasto przygotowuje ulotki z informacjami na temat choroby i tego, jak się przed nią bronić. Wzmożony nadzór prowadzi również poznański sanepid.

]]>
W każdym przypadku zachorowania na WZW A lub takiego podejrzenia wszczyna dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić czynniki ryzyka i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A potocznie nazywane jest żółtaczką pokarmową. To choroba o ostrym przebiegu, szczególnie ciężkim u osób dorosłych. Pierwsze objawy podobne są do grypy, później u chorych pojawiają się też objawy ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości, ciemny mocz i żółtaczka.

WZW A nazywa się również "chorobą brudnych rąk" - na podstawie danych epidemiologicznych z województwa wielkopolskiego ustalono, że jedną z najbardziej prawdopodobnych dróg szerzenia zakażeń jest zjedzenie podejrzanych produktów garmażeryjnych, groźne może być też jedzenie nieumytych owoców.

Druga najczęstsza przyczyna zakażenia w naszym regionie to kontakt z chorym. Ryzyko zarażenia się jest dość duże - wirus znajduje się w kale, krwi i ślinie chorego, łatwo go przenieść np. nie myjąc rąk po wyjściu z toalety. Zarazić można się także przez kontakty seksualne.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podczas ostatnich 12 miesięcy w krajach UE zarejestrowano 1500 zachorowań. Pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w województwie wielkopolskim i w Polsce jest tego konsekwencją. Głównym sposobem zapobiegania zakażenia WZW A są szczepienia ochronne. Wykaz punktów szczepień można znaleźć na stronie Państwowego Zakładu Higieny:

https://gis.gov.pl/images/ep/wykaz_punkt%C3%B3w_2015_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta_gor%C4%85czka_7_07_15.pdf

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-04 13:57:16 176465 <![CDATA[WZW typu A - przykłądowy wzór ulotki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109615,176465,show2.jpg
109600 2017-09-02 22:25:40 Krótko przed godziną 5:30 w niedzielę "szóstka" przejechała przez most Królowej Jadwigi. Po wakacyjnym remoncie tramwaje wróciły na trasę między Wierzbięcicami a Rondem Rataje. Przystanki "Półwiejska" i "AWF" zostały odnowione, a torowisko wyremontowane. ul. Królowej Jadwigi jest już w pełni przejezdna dla samochodów.

]]>
Remont torowiska, na odcinku ul. Królowej Jadwigi między przystankiem Serafitek a węzłem Półwiejska, rozpoczął się pod koniec czerwca. Wyłączono z ruchu tramwaje kursujące w ciągu ul. Królowej Jadwigi od Ronda Rataje do ul. Wierzbięcice, ul. Strzelecka i ul. Górna Wilda. W trakcie wakacyjnej inwestycji została gruntownie zmodernizowana infrastruktura torowo-sieciowa. Odnowiono torowisko od węzła Półwiejska do końca mostu Królowej Jadwigi. Na moście położono tez nową nawierzchnię.

Wymienione zostały również zwrotnice i rozjazdy na węzłach AWF i Półwiejska, a na odcinku pomiędzy nimi kompleksowo przebudowano torowisko, stosując nową i trwalszą technologię. Także sieć i słupy trakcyjne zostały wymienione. Przy okazji zamknięcia torowiska aż do Ronda Rataje również tam wymieniony został rozjazd, a także szyny łukowa przy ul. Strzeleckiej.

Przy ul. Półwiejskiej oraz skrzyżowaniu koło AWF zmodernizowano przystanki. Wymieniono wiaty, postawiono nowe wygrodzenie oraz ułożono przy nich nową nawierzchnię. Elektroniczne tablice informacji pasażerskiej mają być zainstalowane w najbliższych tygodniach.

Na swoją dawną trasę wróciły tramwaje linii 6, 12 i 18. W związku z zamknięciem ul. Św. Marcin przez ul. Królowej Jadwigi pojedzie również 5-tka, a z Dębca na plac Wiosny Ludów przez dwa tygodnie dojechać można tramwajem nr 29. Ul. Królowej Jadwigi jest już przejezdna dla samochodów.

Był to pierwszy remont torowiska od 20 lat na ul. Królowej Jadwigi. Przeprowadzony został z uwagi na zły stan techniczny torowisk, który wynikał z zaniedbań w obszarze transportu zbiorowego poprzednich władz miasta. Brak remontów mógłby grozić częstymi, doraźnymi naprawami, czyli częstszymi zamknięciami tego odcinka.

- Remont ul. Królowej Jadwigi był największym i najpoważniejszym projektem w zakresie robót torowo-sieciowych planowanych w tym roku. Prace przeprowadzaliśmy w środku lata, gdy miasto nieco pustoszeje, ludzie korzystają z urlopów, a także nie ma w mieście studentów i uczniów dojeżdżających do szkół - tłumaczy Marek Grzybowskiego, członek Zarządu i dyrektora ds. technicznych MPK Poznań Sp. z o.o. - Dzięki przeprowadzonym pracom zyskamy na bezpieczeństwie. Tramwaje będą jeździć szybciej, a kierowcy z większym komfortem - dodaje dyrektor ds. technicznych MPK.

W 2017 roku na odnowę torowisk i infrastruktury energetycznej zarezerwowano ok. 24 mln zł. Remont na ul. Królowej Jadwigi pochłonął 10,5 mln zł z tej kwoty.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-03 08:16:53 176415 <![CDATA[Tramwaj nr 6 przejechał wyremontowanym torowiskiem jako pierwszy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176415,show2.jpg 176416 <![CDATA[Przystanek AWF]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176416,show2.jpg 176417 <![CDATA[Tablica informacyjna z nowym schematem tras tramwajów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176417,show2.jpg 176414 <![CDATA[Nowe tory i zwrotnice przy ul. Królowej Jadwigi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176414,show2.jpg 176418 <![CDATA[Na swoje dawne trasy wróciły m.in 12-tka i 18-tka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176418,show2.jpg 176419 <![CDATA[Wymieniona sieć trakcyjna]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176419,show2.jpg 176420 <![CDATA[Tramwaj nr 29 pojedzie z Dębca do placu Wiosny Ludów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176420,show2.jpg 176421 <![CDATA[Nowy przystanek "Pólwiejska"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176421,show2.jpg 176422 <![CDATA[Nowy przystanek "Pólwiejska"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176422,show2.jpg 176423 <![CDATA[Położone nowe zwrotnice i szyny łukowe]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176423,show2.jpg 176424 <![CDATA[Nowe przystanki ułatwiają pasażerom wsiadanie do tramwajów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176424,show2.jpg 176425 <![CDATA[Przystanki "Półwiejska"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109600,176425,show2.jpg
109599 2017-09-02 17:38:28 Biblioteka Raczyńskich po raz kolejny zorganizowała poznańskie Narodowe Czytanie, które w tym roku poświęcone będzie dramatowi Stanisława Wyspiańskiego "Wesele". Akcji towarzyszyła będzie uczta weselna, spotkania z kulturą ludową, prelekcje etnograficzne i historyczno-literackie.

]]>
- Przez cały dzień czekają nas występy, wykłady, a na zakończenie - Ja jestem Żyd z Wesela" monodram związanego przez wiele lat z Poznaniem Romana Brandstaettera. Wykona go Zbigniew Waleryś - powiedziała Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Anna Gruszecka rozpoczęła czytanie "Wesela" w Poznaniu wspólnie z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Miasta Poznania. Na scenie pojawili się przedstawiciele mediów, kultury i polityki m.in. poseł Rafał Grupiński, przewodniczący Rady Miasta  Grzegorz Ganowicz, czy dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Ostatnia scena odegrana została podwójnie. Najpierw prezydent Jaśkowiak odczytał ją wspólnie z posłanką Bożeną Szydłowską, a później ponownie uczynił to z prowadzącą poznańskie "Narodowe czytanie Wesela" Danielą Popławską, aktorką Teatru Nowego. Ostatnie zdanie aktu III sceny 16 wypowiedziane przez Jacka Jaśkowiaka, który wcielił się w rolę poety, brzmi "A to Polska właśnie".

Narodowe Czytanie to ogólnopolska inicjatywa propagująca czytelnictwo i arcydzieła polskiej literatury, zapoczątkowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2012 roku. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu każdego roku zaprasza poznaniaków do spędzenia z tego dnia ze wspólną lekturą. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, o wyborze dzieła zadecydowali internauci. Dlaczego wygrało Wesele Stanisława Wyspiańskiego? Prawdopodobnie czytelników zainteresowała aktualność dzieła, które po ponad stu latach od premiery cały czas mówi wiele o Polsce i Polakach. Jednocześnie stale fascynuje połączenie realizmu przedstawienia ludowych tradycji z symbolizmem pojawiających się w dramacie postaci oraz motywów. Niezmiennie interesujące są także inspiracje Stanisława Wyspiańskiego, który unieśmiertelnił wesele poety Lucjana Rydla i nadał mu rangę najważniejszego wesela w polskiej literaturze.

- Niesłychanie aktualny tekst - podsumowała poznańskie narodowe czytanie "Wesela" Anna Gruszecka.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-02 17:38:28 176390 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176390,show2.jpg 176387 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176387,show2.jpg 176388 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176388,show2.jpg 176389 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176389,show2.jpg 176391 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176391,show2.jpg 176392 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176392,show2.jpg 176393 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176393,show2.jpg 176394 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176394,show2.jpg 176395 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176395,show2.jpg 176396 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176396,show2.jpg 176397 <![CDATA[Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspańskiego w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109599,176397,show2.jpg
109598 2017-09-02 17:36:12 - Przyszłoroczne dożynki archidiecezjalne i wojewódzkie, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbędą się w Poznaniu. Po raz pierwszy wspólnie zorganizujemy te dożynki, prawdopodobnie na Malcie - zdradził podczas Dożynek Miejskich w Parku Wilsona Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

]]>
Dożynki Miejskie rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w kościele p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej, po której barwny korowód przeszedł do Parku Wilsona.  

- To czas świętowania, ale też czas dziękczynienia. Chciałbym więc bardzo serdecznie podziękować wszystkim rolnikom, ogrodnikom, działkowcom za wasz trud i za wasze plony. Dziękuję, że jesteście - mówił Jędrzej Solarski.

Dla osób, które pojawiły się w Parku Wilsona przygotowano liczne atrakcje. Obrzęd dożynkowy przedstawił zespół Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach występów artystycznych zaprezentowała się też Orkiestra Miasta Poznania przy MPK, zespół ludowy Stokrotki. W ramach imprez towarzyszących odbyły się: pokazy florystyczne, pracy psów ratowniczych; wystawy gołębi i drobiu ozdobnego, królików, zwierząt gospodarskich i kotów; warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz rzeczy dla ducha było też coś dla ciała. Uczestnicy dożynek mogli posilić się darmową grochówka z kotła, ciepłą kawą, a także białą kiełbasą biała parzona.

- Warto odwiedzić każde ze stoisk w Parku Wilsona. W jednym z nich można jednak otrzymać kiełbasę białą parzoną, która niedawno uzyskała certyfikat Unii Europejskiej. Taki sam ma między innymi rogal świętomarciński - zachęcał zastępca prezydenta Poznania.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-02 18:52:27 176403 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176403,show2.jpg 176398 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176398,show2.jpg 176399 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176399,show2.jpg 176400 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176400,show2.jpg 176401 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176401,show2.jpg 176402 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176402,show2.jpg 176404 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176404,show2.jpg 176405 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176405,show2.jpg 176406 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176406,show2.jpg 176407 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176407,show2.jpg 176408 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176408,show2.jpg 176409 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176409,show2.jpg 176410 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176410,show2.jpg 176411 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176411,show2.jpg 176412 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176412,show2.jpg 176413 <![CDATA[Dożynki Miejskie 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109598,176413,show2.jpg
109536 2017-09-01 14:07:37 Poznań uczcił pamięć bohaterów II wojny światowej. Obchody odbyły się pod pomnikiem Armii Poznań, w 78. rocznicę napaści Niemiec na Polskę.

]]>
W uroczystościach wzięli udział kombatanci oraz przedstawiciele samorządu i władz województwa. Obchody rozpoczęły się od mszy św. w kościele św. Józefa. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli pod pomnik Armii Poznań.

- Jako poznaniacy i Wielkopolanie musimy pamiętać o żołnierzach i wszystkich mieszkańcach naszego regionu, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Dzisiaj w sposób symboliczny myślimy o tych, którzy jako pierwsi chwycili za broń w obronie naszego kraju - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - W szczególności mam na myśli żołnierzy Armii Poznań. Pamiętamy także o mieszkańcach naszego miasta, którzy już 1 września zginęli w wyniku nalotów bombowych - dodaje prezydent Wiśniewski.

Uroczystości zakończył Apel Poległych. Następnie kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele związków kombatanckich, parlamentu, oraz władz: m.in. z-ca prezydent Poznania Mariusz Wiśniewski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem.
Znicze zapłonęły też w innych miejscach w Wielkopolsce, m.in. w miejscowości Wilczna niedaleko Słupcy, gdzie w zbiorowej mogile pochowano ofiary niemieckiego nalotu z 5 września 1939 r. na stacjonujący we wsi oddział Wojska Polskiego.

Prezydent Jacek Jaśkowiak wziął udział w obchodach przy Grobie Nieznanego Żołonierza w Warszawie, gdzie złożył kwiaty i oddał hołd poległym w czasie II Wojny Światowej.

Hubert Bugajny/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-01 17:47:44 176288 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176288,show2.jpg 176289 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176289,show2.jpg 176290 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176290,show2.jpg 176291 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176291,show2.jpg 176292 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176292,show2.jpg 176293 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176293,show2.jpg 176296 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176296,show2.jpg 176297 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176297,show2.jpg 176298 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176298,show2.jpg 176299 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176299,show2.jpg 176300 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176300,show2.jpg 176302 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176302,show2.jpg 176303 <![CDATA[Poznaniacy uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176303,show2.jpg 176364 <![CDATA[Prezydent Jacek Jaśkowiak złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176364,show2.jpg 176365 <![CDATA[Prezydent Jacek Jaśkowiak złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109536,176365,show2.jpg
109522 2017-09-01 10:57:19 Poznań ma bardzo dobre restauracje, w których pracują świetni szefowie kuchni, twierdzą krytycy kulinarni. To, co wyróżnia poznańską scenę kulinarną, to m.in. menu oparte na dobrych jakościowo, regionalnych produktach. Czym jeszcze przyciągają do swoich lokali poznańscy restauratorzy? Zobacz film!

]]>
[FILM]

Joanna Żabierek/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-01 11:06:30 176257 <![CDATA[Kulinarny Poznań]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109522,176257,show2.jpg
109544 2017-09-01 15:32:30 W niedzielę, 3 września, po raz piąty w Poznaniu odbędzie się charytatywny bieg Business Run. W tym roku trasa biegu przebiegać będzie wzdłuż Warty, a start i meta usytuowana będzie na ul. Piotrowo przy Politechnice Poznańskiej.

]]>
W biegu weźmie udział 600 pięcioosobowych drużyn. Start będzie na ul. Piotrowo skąd zawodnicy skręcą w ul. Berdychowo i po Wartostradzie dobiegną do mostu Jordana. Dalej trasa wytyczona będzie przez Ostrów Tumski (po północnej stronie Katedry), most Chrobrego, wzdłuż rzeki Warty drogą koło Kontenerów do mostu Rocha. Ostatni fragment trasy biegnie mostem Rocha i ul. Piotrowo, gdzie usytuowana będzie strefa zmian i meta dla ostatniego zawodnika każdej sztafety.  

Pierwsza zmiana biegaczy wystartuje o godzinie 10:30, jednak już od 9:30 zmieni się organizacja ruchu na trasie biegu. Wyłączone z ruchu będą następujące ulice lub ich fragmenty:
- ul. Piotrowo  - od ul. Kórnickiej do ul. Berdychowo
- ul. Berdychowo - od ul. Piotrowo do ul. Przystań
- ul. Przystań - od ul. Berdychowo do Wartostrady
- Ostrów Tumski - północny fragment ulicy (kierunek - od mostu Jordana do ul. Panny Marii)
- most Chrobrego - zwężenie jezdni północnej do jednego pasa w kierunku ul. Garbary
- ul. Kórnicka - zamknięcie jezdni w stronę centrum na moście Rocha, zalecany objazd przez ul. Królowej Jadwigi

Na czas biegu wyłączone będą sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ulic: Kórnicka/Piotrowo i Kórnicka/Grobla. W miejscach przecinania się ruchu poprzecznego z trasą biegu pojazdy, w tym autobusy komunikacji miejskiej, przepuszczane będą w miarę możliwości przez śluzy. W razie potrzeby ruch w rejonie imprezy sterowany będzie ręcznie przez Policję.

- Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na wprowadzone tego dnia ograniczenia parkowania na ul. Piotrowo, Berdychowo i Ostrów Tumski oraz wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych czasowymi zakazami. Ruch zostanie przywrócony o godz. 13:30 - informuje Miejski Inżynier Ruchu.

Tego samego dnia odbędzie się również bieg w innej części miasta - na Podolanach. Pomiędzy 15 a 18, w związku z Podolańskim Konkursem Biegaczy i Rolkarzy zamknięta będzie ul. Kartuska na odcinku między ul. Iwonicką i Muszyńską. W tym czasie obowiązywać tam będzie zakaz parkowania. Objazd wytyczono ul. Ciechocińską.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-01 15:32:30 176314 <![CDATA[Zamknieta będzię północna jezdnia Mostu Św. Rocha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109544,176314,show2.jpg 176315 <![CDATA[Trasa Business Run 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109544,176315,show2.jpg
109545 2017-09-01 15:36:11 Trwa kampania, w której motorniczowie i kierowcy poznańskiego MPK, sami zadbali o swój wizerunek. W mediach społecznościowych filmy mają już ponad milion odsłon.

]]>
O motorniczych i kierowcach mówi się różnie. Niektórzy chwalą za życzliwość i uśmiech. Inni narzekają, że nie czekają za dobiegającym pasażerem, że się spóźniają, że wiozą ludzi jak worki z ziemniakami i są nastawieni nieprzyjaźnie. Kierowcy i motorniczowie poznańskiego MPK postanowili wziąć sprawy we własne ręce i zadbać o swój wizerunek.

Organizacja kampanii była oparta na współpracy i wzajemnej wymianie świadczeń.

- W filmach wzięli udział nasi pracownicy, więc zaoszczędziliśmy na obsadzie aktorskiej - informuje Iwona Gajdzińska, rzecznik MPK Poznań. 

Na facebookowym profilu MPK Poznań przez cztery kolejne dni ukazywały się nowe filmiki. Odkąd ruszyła kampania "Dzień dobry. Ruszamy!", czyli od 28 sierpnia, obejrzano je już ponad milion razy.

FILM

FILM

FILM

FILM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-01 15:36:11 176316 <![CDATA[Kampania Dzień Dobry! Ruszamy!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109545,176316,show2.jpg
109547 2017-09-01 15:38:21 3 września ruszy przebudowa ul. Św. Marcin. Będzie to pierwszy etap "Projektu Centrum", w ramach którego do 2022 roku powstanie również tramwaj na ulicy Ratajczaka. Miasto zainwestuje niemal ćwierć miliarda złotych w rewitalizację śródmieścia, tworząc przestrzeń nowoczesną i przyjazną mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz turystom.

]]>
W czasie przebudowy część ulicy Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka będzie wyłączona dla ruchu samochodowego i tramwajowego. Ruch pieszy i dojścia do wszystkich budynków przy ul. Św. Marcin będą zachowane.

Na czas prac modernizacyjnych opracowano plan objazdów. Jadąc od strony Kaponiery objazd prowadzony będzie ulicami: T. Kościuszki, Powstańców Wielkopolskich, Ogrodową i Piekary do ul. Święty Marcin. Zmieni się ruch na ul. 27 Grudnia - pas rowerowy zostanie przeniesiony na chodnik i od 18 września (koniec remontu zwrotnicy na skrzyżowaniu ul. Gwarnej i 27 Grudnia) będzie ona przejezdna od placu Wolności aż do ul. Fredry skąd dalej, przez ul. Kościuszki, będzie można dojechać do ul. Św. Marcin. Do tego czasu, aby dojechać w okolice ul. Gwarnej dopuszczony będzie ruch przez ul. Kantaka i pas budowy na ul. Św. Marcin. Na ulicach: Ratajczaka (pomiędzy 27 Grudnia i Św. Marcin oraz Św. Marcin i ul. Taczaka), Kantaka, Garncarskiej, a także ul. Św. Marcin (pomiędzy ul. Ratajczaka i ul. Piekary) ruch pojazdów będzie odbywać się w dwóch kierunkach. Ma to umożliwić dojazd mieszkańcom do swoich posesji.

- W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców powstaną dodatkowe miejsca postojowe, związane z realizacją dostaw, w pobliżu wyłączonego z ruchu odcinka ul. Św. Marcin. Będą one służyć do postoju na czas rozładunku - informuje Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Zainstalowano tablice prezentujące tymczasową organizację ruchu. Znaki informacyjne zlokalizowane zostaną w trzech miejscach: na ul. Św. Marcin koło Zamku, na al. Marcinkowskiego - na wysokości Muzeum Narodowego oraz na al. Marcinkowskiego, pomiędzy ul. Podgórną i Paderewskiego. Mieszkańcy ul. Św. Marcin i ulic wokół niej, na których zmieni się organizacja ruchu, otrzymali ulotki informujące o zmianach.

O zmianach ruchu w związku z przebudową ul. Św. Marcin informowaliśmy również w tekście http://www.poznan.pl/mim/info/news/ul-sw-marcin-informacje-komunikacyjne,109433.html

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-01 16:12:00 176322 <![CDATA[Wizualizacja ul Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109547,176322,show2.jpg 176323 <![CDATA[Wizualizacja ul Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109547,176323,show2.jpg 176324 <![CDATA[Wizualizacja ul Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109547,176324,show2.jpg 176325 <![CDATA[Wizualizacja ul Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109547,176325,show2.jpg 176328 <![CDATA[Informacje o objazdach umieszczone są na tablicach w centrum]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109547,176328,show2.jpg
109546 2017-09-01 15:37:39 W poniedziałek, 4 września, rozpoczyna się rok szkolny. W czasie wakacji przeprowadzono kontrolę oznakowania przy około stu szkołach.

]]>
- Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok prowadzi przeglądy oznakowania, a jeśli zajdzie taka potrzeba, uzupełniania lub dokonuje napraw barierek i znaków, odmalowania linii na jezdniach czy pasów w okolicach placówek oświatowych - informuje Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
Najlepszym czasem na przeprowadzenie takich kontroli i napraw są wakacje. Dyrektorzy i nauczyciele często zwracają się do ZDM z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego barierek, znaków drogowych właśnie przed 1 września. Podobnie było w tym roku. - W lipcu i sierpniu wraz ze strażnikami miejskimi i policjantami przeprowadziliśmy kontrole elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicach 59 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 18 liceów i 11 zespołów szkół - mówi rzeczniczka ZDM.
Po kontroli odmalowano lub uzupełniono łącznie 93 napisy "szkoła" na jezdniach. W dwóch miejscach zostały przycięte drzewa i krzewy, które zasłaniały znaki drogowe. W kilku miejscach trzeba było oczyścić znak zniszczone sprayami i zasłonięte naklejkami, wyprostować barierki lub je odmalować. Oprócz tego w siedmiu przypadkach konieczne było wyprostowanie słupków, na których znajdują się znaki i poprawienie 30 oznakowań na jezdniach.
- Sprawdzana była także sygnalizacja świetlna, a na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego uzupełniliśmy ją o dodatkowy, ostrzegawczy sygnalizator tzw. duszka, który informuje kierowców, że piesi mają zielone światło. Dodatkowo założyliśmy na skręcie ograniczniki, tak by kierowcy nie mogli ścinać zakrętu - dodaje Agata Kaniewska.
Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w rejonach szkół przyjmowane są przez cały rok przez Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM pod numerem telefonu 61 661 44 02, 795 525 660 (24 h) lub mailowo: zgloszenia@zdm.poznan.pl. Można także skontaktować się poprzez Facebooka: @zdm.poznan.pl

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-09-01 15:37:39 176317 <![CDATA[Bezpieczniej przy szkołach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109546,176317,show2.jpg 176318 <![CDATA[Bezpieczniej przy szkołach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109546,176318,show2.jpg 176319 <![CDATA[Bezpieczniej przy szkołach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109546,176319,show2.jpg
109497 2017-08-31 15:08:03 250 poznańskich dzieci rozpocznie rok szkolny w zupełnie nowym przedszkolu na Strzeszynie. To najnowocześniejsza i jedna z największych placówek w mieście. - Dla tej części Poznania to inwestycja strategiczna - zapewnia Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

]]>
To pierwszy tego typu projekt w mieście. W nowej placówce utworzono 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnymi toaletami i zapleczem. W przedszkolu jest też osobna szatnia, sala do zajęć korekcyjnych, kuchnia i dział administracyjny. Dookoła przedszkola utworzono też ogrodzony i monitorowany ogród z boiskiem i placem zabaw.

- Dla tej części Poznania to inwestycja strategiczna. Mieszkańcom Strzeszyna bardzo brakowało tej placówki, więc decyzję o jej budowie podjęliśmy błyskawicznie. Jest też w pewnym sensie symboliczna, bo to pierwsza autopoprawka złożona do zastanego przez nas budżetu. Sposób jej realizacji to przykład sprawnego zarządzania. Z radością otwieramy dziś tak potrzebne tu przedszkole, niech lokalnej społeczności służy jak najlepiej - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Nowe przedszkole zlokalizowane jest wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej. Budowa rozpoczęła się w lipcu 2016 roku i zakończyła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w sierpniu 2017. Przedsięwzięcie kosztowało 9 mln złotych. Ponad to, do końca września zakończyć ma się też budowa dróg dojazdowych do placówki.

- Zapewniamy dzieciom zajęcia z logopedą oraz gimnastykę korekcyjną. Dodatkowo rytmikę w formie zajęć taneczno-wokalnych. Są też szachy i zabawy sportowe z elementami koszykówki. Planuję też utworzyć w przedszkolu gabinet lekarsko-pielęgniarski, na okoliczność gdyby pojawiły się dzieci z problemami zdrowotnymi. Gabinet ma być wyposażony również z myślą o dzieciach z cukrzycą - zachęca Elżbieta Przybylak, dyrektor Przedszkola nr 77 na Strzeszynie.

Strzeszyn w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie. Mieszkańców systematycznie przybywa. Ze względu na swoje położenie osiedle jest atrakcyjne szczególnie dla młodych rodzin z dziećmi, dlatego przedszkole, gwarantujące dobre warunki i wysoki poziom edukacji jest tam bardzo potrzebne.

- To jedna z wielu inwestycji oświatowych, realizowanych w naszym mieście w tej kadencji samorządu. Cieszymy się, że przedszkole powstało w terminie. Dzieci otrzymują nowoczesną, dobrze zorganizowaną przestrzeń - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Dodaje też, że inwestycja była możliwa dzięki poprawce budżetowej, złożonej przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka w 2015 roku. W tym rejonie, w latach 2019-2021, planowana jest także budowa szkoły.

Dotychczas jedyne przedszkole samorządowe w okolicy (Przedszkole nr 121) funkcjonowało w starym budynku przy ul. Biskupińskiej. Sytuacja demograficzna wymusiła utworzenie dodatkowych oddziałów zamiejscowych Przedszkola w szkole przy ul. Hezjoda. Ze względu na to, iż baza lokalowa obu ww. placówek oświatowych jest niewystarczająca, wiele dzieci zmuszonych było do korzystania z przedszkoli w innych rejonach miasta. W tym m. in. z Przedszkola nr 77 przy ul. Mickiewicza, które właśnie zostało przeniesione do nowego budynku na Strzeszynie. W nowym miejscu zatrudnienie znajdzie 47 osób, w tym wykwalifikowani pedagodzy, psycholog i logopeda.

Hubert Bugajny/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-31 16:29:46 176191 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176191,show2.jpg 176181 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176181,show2.jpg 176182 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176182,show2.jpg 176183 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176183,show2.jpg 176186 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176186,show2.jpg 176184 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176184,show2.jpg 176185 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176185,show2.jpg 176187 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176187,show2.jpg 176188 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176188,show2.jpg 176189 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176189,show2.jpg 176190 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176190,show2.jpg 176192 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176192,show2.jpg 176193 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176193,show2.jpg 176194 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176194,show2.jpg 176195 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176195,show2.jpg 176196 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176196,show2.jpg 176197 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176197,show2.jpg 176198 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176198,show2.jpg 176199 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176199,show2.jpg 176200 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176200,show2.jpg 176201 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176201,show2.jpg 176202 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176202,show2.jpg 176203 <![CDATA[Otwarcie przedszkola na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109497,176203,show2.jpg
109490 2017-08-31 13:09:10 Miasto systematycznie rozbudowuje system miejskiego monitoringu. W  najbliższych miesiącach nowe kamery pojawią się na Ratajach, przebudowany zostanie także system kamer na ul. Półwiejskiej i Rybaki.

]]>
- Analizujemy miejsca, gdzie monitoring powinien powstać oraz to czy tam gdzie już funkcjonuje jest on skuteczny, a zazwyczaj jest bardzo skuteczny. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie funkcjonowania służb miejskich bez monitoringu - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Radnym z tej komisji przedstawiono plany miasta odnośnie montowania nowych kamer. Obecnie w systemie monitoringu miejskiego jest 630 kamer. Najwięcej ich jest na Nowym Mieście: 194, następnie na Grunwaldzie: 165, Starym Mieście: 148, Jeżycach: 100, a na Wildzie: 23 kamery.

W tym roku realizowany jest drugi etap budowy monitoringu Rataj. Przybędzie tam 17 kamer w 13 lokalizacjach. W przyszłym roku kamery pojawią się też, po przebudowaniu torowiska, na Górnym Tarasie Rataj. Będą one zainstalowane głównie na skrzyżowaniach i w przejściach podziemnych.

W najbliższych miesiącach powstanie też nowy monitoring na ul. Półwiejskiej, który zastąpi już istniejący. Będzie on rozszerzony na okolice ul. Rybaki. Na przyszły rok zaplanowano natomiast wymianę najstarszej części monitoringu, która powstała w 2003 roku na Grunwaldzie i ul. Głogowskiej. Miasto chce również stworzyć dodatkowe stanowisko oglądu widoku z kamer. Ma się ono znaleźć się w nowej siedzibie głównej Straży Miejskiej przy ul. Głogowskiej. Stanie się to, kiedy strażnicy będą mogli powiększyć swoją siedzibę o lokal zajmowany obecnie przez bank.

- Teraz staramy się łączyć zadania z innymi jednostkami, by dołożyć światłowód i osprzęt potrzebny do naszych kamer podczas remontów, po to by nie ponosić później kosztów odtwarzania nawierzchni - mówił Hieronim Węclewski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Głos zabrała także Maria Łazarz z Rady Osiedla św. Łazarz, która apelowała o objęcie monitoringiem okolic Przedszkola nr 44 przy ul. Dmowskiego oraz Parku Wilsona. W obu przypadkach chodzi ustrzeżenie tych terenów przed częstą dewastacją. Według zapowiedzi władz miasta planowany jest przy przedszkolu nr 44 monitoring oraz w Parku Wilsona. Maria Łazarz zadeklarowała, że Rada Osiedla będzie chciała wesprzeć finansowo budowę monitoringu na Łazarzu.

Jan Gładysiak/ biuletyn.poznan.pl

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-31 17:20:49 176152 <![CDATA[Stanowisko monitoringu Straży Miejskiej w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109490,176152,show2.jpg
109510 2017-08-31 19:43:06 31 sierpnia 1980 w Gdańsku Lech Wałęsa podpisał porozumienie z władzami PRL, które przeszły do historii pod nazwą "Porozumień Sierpniowych". W tym roku przypada 37. rocznica tych wydarzeń.

]]>
- To jest święto, które nie może być zarezerwowane dla takiego czy innego ugrupowania politycznego, dla takiej czy innej organizacji, takiej czy innej osoby. To jest święto każdego z nas - powiedział pod Poznańskim Krzyżami Jarosław Lange, szef wielkopolskiej "Solidarności".

Poznańskie obchody rozpoczęły się o godzinie 17 w kościele oo. Dominikanów przy alei Niepodległości, gdzie odbyła się uroczysta msza. Następnie jej uczestnicy przeszli pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956, gdzie o godzinie 18 odbyła się główna część uroczystości. Pod poznańskimi krzyżami wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a następnie zgromadzeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem. Władze miejskie reprezentował Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznań oraz Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta.

- Rok 1980 był przełomowy dla późniejszej historii Polski. To bowiem wtedy po raz pierwszy władza ugięła się po protestach robotników i poszła na ustępstwa. To był początek przemian, które doprowadziły do częściowo wolnych wyborów w 1989 roku, a w konsekwencji kolejnych zmian - do odzyskania przez Polskę niepodległości i wolności - mówi Mariusz Wiśniewski.

31 sierpnia - Dzień Wolności i Solidarności - został, decyzją Sejmu RP, ustanowiony świętem państwowym. Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Za symboliczną datę przyjmuje się jednak dzień 31 sierpnia - podpisanie porozumień w Gdańsku.

Obchody rocznicowe służą utrwalaniu pamięci o przemianach, które zmieniły oblicze Polski i Europy. Są także okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy poświęcili swe życie walce o prawdę i sprawiedliwość.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-31 20:41:58 176238 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176238,show2.jpg 176228 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176228,show2.jpg 176229 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176229,show2.jpg 176230 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176230,show2.jpg 176231 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176231,show2.jpg 176232 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176232,show2.jpg 176233 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176233,show2.jpg 176234 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176234,show2.jpg 176235 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176235,show2.jpg 176227 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176227,show2.jpg 176236 <![CDATA[Obchody Dnia Wolności i Solidarności w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109510,176236,show2.jpg
109495 2017-08-31 15:01:32 2 września w poznańskim Parku Wilsona odbędą się Dożynki Miejskie. W Poznaniu odbędą się już one po raz dwudziesty trzeci.

]]>
- W Poznaniu działa prawie 1000 gospodarstw i podmiotów prowadzących produkcję rolną, które gospodarują na blisko 8400 hektarach. Pokazuje to, że miasto może być jednocześnie prężnym centrum naukowym, biznesowym i kulturalnym, ale także nie zapominać o tradycji i przywiązaniu do ziemi. Właśnie dlatego Poznań od 1995 roku, na zakończenie sezonu prac polowych, organizuje miejskie dożynki - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Dożynki będą okazją do odetchnięcia od miejskiego stylu życia i możliwością obcowania z kulturą wiejską. Będą też swego rodzaju wehikułem czasu między innymi za sprawą wioski ginących zawodów. W wiosce tej będzie można odwiedzić warsztat garncarski, świecowniczy, kowalski, czy zielarski. Pojawi się również muzeum wyposażenia gospodarstwa chłopskiego.

O godzinie 14 spod kościoła p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej, gdzie godzinę wcześniej rozpocznie się masz święta, ruszy barwny korowód dożynkowy.  Przejdzie on ul. Śniadeckich pod muszlę koncertową w Parku Wilsona, gdzie o godz. 14:40 odbędzie się powitanie gości.

Obrzęd dożynkowy przedstawi zespół Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach występów artystycznych zaprezentuje się też Orkiestra Miasta Poznania przy MPK, zespół ludowy Stokrotki. Dożynkowym blokiem dla dzieci zajmie się Teatr Dudula. CTSJ Tengukai pokaże japońskie sztuki walki: kendo, Iaido, Kyudo. Obejrzeć też będzie można występ grupy tanecznej Broadway Ladies, teatr szczudlarzy Z głową w chmurach, a także występ zespołu Wędrowne Gitary.

W ramach imprez towarzyszących odbędą się: pokazy - florystyczne, pracy psów ratowniczych; wystawy - gołębi i drobiu ozdobnego, królików, zwierząt gospodarskich i kotów; warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy; animacje dla dzieci; konkurs wiedzy rolniczej.

Dla uczestników Dożynek Miejskich 2017 czekać będzie darmowa grochówka z kotła, kiełbasa biała parzona i kawa.

Program i szczegóły wydarzenia znajdują się w załączniku.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-31 15:31:53 176179 <![CDATA[Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania, podczas zeszłorocznych dożynek w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109495,176179,show2.jpg
109496 2017-08-31 15:07:00 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego inauguruje budowę osiedla na Strzeszynie, pomiędzy ulicą Literacką, Koszalińską i Żołnierzy Wyklętych. Docelowo ma tu powstać około 1100 mieszkań.

]]>
Na Strzeszynie dostępne będą mieszkania w dwóch wariantach: klasycznym najmie TBS oraz w nowym programie "Najem z dojściem do własności". Łącznie w pierwszym etapie powstanie 357 mieszkań. Większość stanowić będą lokale dwupokojowe, ale zainteresowani znajdą tu również kawalerki, czy mieszkania trzypokojowe. Osiedle będzie w pełni zintegrowane z istniejącą na Strzeszynie zabudową. Całość uzupełni atrakcyjnie zagospodarowana przestrzeń wspólna z infrastrukturą otwartą dla wszystkich okolicznych mieszkańców oraz lokal, w którym powstanie przedszkole.

Zwłaszcza mieszkania z możliwością ich późniejszego wykupienia cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas prowadzonego w marcu i kwietniu naboru do spółki wpłynęło ok. 700 wniosków, a kolejka chcących złożyć wniosek pierwszego dnia naboru ustawiła się już w środku nocy.

- Budowa lokali z opcją dojścia do własności to jedno z nowych rozwiązań naszej polityki mieszkaniowej, które mają pomóc sprostać potrzebom lokalowym mieszkańców Poznania. Takich ofert na naszym rynku jeszcze nie było - przekonuje Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Większe możliwości

Osiedle powstaje przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Miasta Poznania. Dzięki kredytowi pozyskanego z EBI w wysokości 147 milionów złotych spółka chce zrealizować budowę ok. 1100 mieszkań. Zgodnie z planami PTBS ostatnie mieszkania powstaną przed końcem 2021 roku. Finansowanie banku zapewni dostęp do mieszkań osobom niemogącym skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie niemającym zdolności kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku.

Otwartość na potrzeby mieszkańców

Inwestor od początku brał pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności i konieczność integracji nowego osiedla z już istniejącą zabudową Strzeszyna.

- Pomimo braku przychylności ze strony Rady Osiedla Strzeszyn dla naszej inwestycji, już podczas projektowania osiedla uwzględniliśmy większość oczekiwań i postulatów wysuniętych w trakcie prowadzonych z RO Strzeszyn rozmów - podkreśla Andrzej Konieczny, prezes PTBS. - Ponadto czynnie wspieramy działania Rady na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i oświatowej w tej części Poznania - dodaje prezes PTBS.

Oprócz PTBS swoje plany w tym rejonie miasta realizuje też Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, który we wrześniu zainauguruje budowę ośmiu trzykondygnacyjnych bloków przy ulicy Biskupińskiej. Łącznie firma Agrobex, z którą ZKZL podpisał umowę na realizację tej inwestycji, wybuduje na Strzeszynie 120 mieszkań.

Intensywnej rozbudowie osiedla towarzyszyć będą inwestycje w infrastrukturę transportową, by zapewnić mieszkańcom dogodny dojazd do swoich domów. Obecnie największe problemy są na ul. Golęcińskiej i Wojska Polskiego, a także na Lutyckiej, gdzie kierowcy stoją w korku przed przejazdem kolejowym. Sytuację ma poprawić rozbudowa tzw. węzła Koszalińska, którego najważniejszym elementem będzie budowa wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Lutyckiej nad linią kolejową 354 Poznań - Piła. Po pierwsze usprawni to i przyspieszy przejazd, a po drugie znacznie odciąży ul. Golęcińską i Wojska Polskiego. W ramach inwestycji ul. Lutycka ma być przebudowana od ronda Obornickiego do ul. Koszalińskiej. Rozważana i analizowana jest też budowa drugiego wiaduktu, nad tą samą linią kolejową, ale przy ul. Golęcińskiej.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-31 16:38:36 176171 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176171,show2.jpg 176170 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176170,show2.jpg 176177 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176177,show2.jpg 176172 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176172,show2.jpg 176173 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176173,show2.jpg 176174 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176174,show2.jpg 176175 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176175,show2.jpg 176176 <![CDATA[Budowa bloków PTBS na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176176,show2.jpg 176239 <![CDATA[Wizualizacja osiedla na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176239,show2.jpg 176240 <![CDATA[Wizualizacja osiedla na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176240,show2.jpg 176241 <![CDATA[Wizualizacja osiedla na Strzeszynie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109496,176241,show2.jpg
109476 2017-08-31 10:08:36 By poprawić bezpieczeństwo najmłodszych poznaniaków, przed przejściem dla pieszych przez ul. Hetmańską zamontowane zostały dodatkowe sygnalizatory ostrzegawcze zwane "duszkami".

]]>
- Z myślą o przechodniach, a głównie dzieciach które od 4 września pójdą do szkoły, zamontowaliśmy dodatkowe oznakowania na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Dmowskiego - informuje Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

To przez znajdujące się tu przejście dla pieszych przebiega droga do dwóch szkół oraz przedszkola, a skrzyżowanie należy do jednych z najbardziej ruchliwych w Poznaniu. Dla zapewnienia bezpiecznej drogi najmłodszych poznaniaków przy przejściu dla pieszych przez ul. Hetmańską zamontowane zostały dodatkowe sygnalizatory ostrzegawcze zwane "duszkami". - Włączają się one wówczas, gdy piesi mają na przejściu zielone światło, tak by dodatkowo informować o tym kierowców dojeżdżających z bocznych ulic. Kierowca widzi migający sygnalizator, na którym pojawia się pomarańczowa postać pieszego - wyjaśnia rzeczniczka ZDM.

Dodatkowo na jezdni przy wyjeździe z ul. Dmowskiego w ul. Hetmańską zamontowane zostały ograniczniki U-24, czyli tzw. płetwy. Ich zadaniem jest wyeliminowanie ścinania zakrętu przez kierowców skręcających w prawo w ulicę Hetmańską. Dzięki ogranicznikom kierowcy muszą zwolnić i pod większym kątem podjechać do przejścia dla pieszych. Zamontowane przy przejściu sygnalizatory z "duszkami" są dla niech lepiej widoczne.

- W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w całym mieście kończy się sprawdzanie i wprowadzanie ostatnich zmian w oznakowaniu przy szkołach. Wszystko po to by dzieci i młodzież bezpiecznie rozpoczęła kolejny rok szkolny - zapewnia Agata Kaniewska.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-31 10:14:40 176127 <![CDATA[Przed przejściem przy skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego zainstalowano dodatkowe sygnalizatory ostrzegawcze fot ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109476,176127,show2.jpg 176128 <![CDATA[Przed przejściem przy skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego zainstalowano dodatkowe sygnalizatory ostrzegawcze zwane duszkami fot ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109476,176128,show2.jpg 176129 <![CDATA[Przed przejściem przy skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego zainstalowano dodatkowe sygnalizatory ostrzegawcze zwane duszkami fot ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109476,176129,show2.jpg 176130 <![CDATA[Przed przejściem przy skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego zainstalowano dodatkowe sygnalizatory ostrzegawcze zwane duszkami fot ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109476,176130,show2.jpg 176131 <![CDATA[Przed przejściem przy skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego zainstalowano dodatkowe sygnalizatory ostrzegawcze zwane duszkami fot ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109476,176131,show2.jpg
109505 2017-08-31 16:04:55 Ponad 200 najlepszych zdjęć prasowych 2016 roku składa się na wystawę pokonkursową XIII edycji Grand Press Photo, którą od 31 sierpnia do 11 września można oglądać na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Te wyjątkowe prace wybrało jury spośród 5,2 tys. nadesłanych na konkurs. 

]]>
- Fotografię prasową przez długi czas postrzegano w Polsce bardziej jako rzemiosło niż sztukę, a to jest przecież supersztuka. Poprzez informację, jaką niesie i swoją estetykę zdjęcia prasowe mówią o czymś, co jest ważne dla ludzi. Oglądając prace zgłoszone na konkurs, mogliśmy zobaczyć, że na wielu jest jakaś historia, którą znamy, ale przychodzi moment, gdy kończą się słowa i następuje obraz. I to on pokazuje to, czego słowa nie są w stanie przekazać - podkreśla Jiří Siostrzonek, członek jury Grand Press Photo 2017.

- Wybrane przez nas Zdjęcie Roku ma w sobie coś wyjątkowego z kilku powodów. Jest to związane z jego narracją, z historią, jaką ilustruje, lecz jest w nim też coś ponad to, pewna wartość, która nadaje mu wymiar uniwersalny. Ta fotografia daje nam okazję do zastanowienia się nad rolą kobiety we współczesnym społeczeństwie - przekonuje Francesco Zizola z agencji NOOR, przewodniczący jury.

Autorką Zdjęcia Roku jest Anna Bedyńska. Zwycięska fotografia przedstawia Wasilija i jego matkę, która poświęciła życie na walkę z systemem rosyjskiego sądownictwa, by wyciągnąć syna z kolonii karnej (gdzie spędził 13 lat), udowadniając, że jest jednak niewinny.

- Urzekło mnie, że ich spojrzenia zastępują tysiące słów - mówi Anna Bedyńska. 

W tym roku wśród zdjęć pojedynczych i fotoreportaży nagrody przyznano w kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka, Portret. W nowej kategorii - Portfolio - mogli konkurować studenci szkół fotograficznych, wydziałów i kierunków ze specjalizacją fotografia, którzy nie zajmują się zawodowo fotografią prasową.

Oglądając wystawę, przypomnimy sobie m.in. przeżycia, jakie towarzyszyły Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie, poznamy opowieść o "boskich dzieciach" w Tajlandii i przyczynach popularności lalek reborn w Polsce. Zobaczymy obrazy z romskiego osiedla w słowackich Koszycach, przerażający reportaż z wojny narkotykowej na Filipinach,  autorski zapis podróży po wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych z małym aparatem kompaktowym na kliszę, a także wiele innych historii opowiedzianych kadrami przez fotoreporterów, którzy potrafią dostrzec to, co inni często pomijają.  

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej Grand Press Photo organizuje od 2005 roku magazyn "Press". Celem konkursu jest promowanie polskiej fotografii prasowej i podnoszenie jej jakości. Grand Press Photo jest konkursem dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-31 16:04:55 176204 <![CDATA[Wystawa zwycięskich zdjęć w konkursie Grand Press Photo na Wolnym Dziedzińcu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109505,176204,show2.jpg
109451 2017-08-30 13:27:49 Poznań przygotował nowy System Informacji Miejskiej. - Jest to całościowe, spójne i czytelne opracowanie obejmujące wszystkie obszary informacji w przestrzeni miasta. Dzięki niemu łatwiej będzie się odnaleźć mieszkańcom, pasażerom komunikacji publicznej, turystom i kierowcom - mówi Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania

]]>
W ramach informacji pasażerskiej już z początkiem września 2017 roku zmieni się grafika wszystkich materiałów umieszczanych w gablotach wiat przystankowych i autobusowych, w tym schematy linii komunikacji miejskiej. Nowością będzie wprowadzenie na wiatach do końca 2017 roku kolorowych kółek z numerami linii tramwajowych, a także wyrazistych tablic z nazwami przystanków. Kolejnym elementem będzie oznakowanie terenów nadwarciańskich, które już w niewielkim fragmencie pojawiło się w tym roku w ramach przystanków tramwaju wodnego, czy plaż miejskich. Pylony z mapami atrakcji turystycznych oraz kierunkowskazy pojawią się prawdopodobnie w przyszłym sezonie. W niedługim natomiast czasie zostanie zrealizowane oznakowanie Plażojady - szlaku rowerowego łączącego trzy poznańskie jeziora: Rusałka, Strzeszyńskie i Kierskie. Zmieni się także oznakowanie cmentarzy. Zgodnie z nową koncepcją oznakowana została podlegająca Zarządowi Zieleni Miejskiej Cytadela oraz niektóre parki i tereny zielone.

- Nowa księga SIM zawiera wszystkie elementy, na których powinien opierać się dobrze zaprojektowany, spójny i funkcjonalny system informacji - informuje Piotr Libicki, pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta. - Określona została czcionka, podstawowe zasady konstruowania oznakowań w zależności od miejsca i odbiorcy, do którego skierowany jest komunikat, a także zestaw dedykowanych miastu atrakcyjnych ikon - dodaje plastyk miejski.

Zgodnie z nowym SIM zaprojektowane zostały tablice adresowe i ulicowe, kierunkowskazy kierujące pieszych, informacja dla kierowców, pylony miejskie w podziale na pylony śródmiejskie, osiedlowe i historyczne, piesze węzły komunikacyjne, informacja historyczna, a także cała informacja pasażerska dla użytkowników komunikacji miejskiej. System objął także szczegółowe oznakowanie rzeki Warty oraz terenów zielonych i rekreacyjno- sportowych.

System będzie wdrażany stopniowo, tak by nie generować dodatkowych kosztów. Natomiast o dedykowane środki budżetowe będziemy zabiegać w przypadku informacji pieszej, która dziś wydaje się nieatrakcyjna i nieco archaiczna, nieprzystająca do nowoczesnego miasta. Tu nowością będzie związanie pieszego z kolorem żółtym. Na nośnikach kierujących pieszych do celu pojawi się ludzik na żółtym tle, a schemat miasta będzie uwzględniał tzw. walking dystans, czyli obiekty w zasięgu pięciominutowego spaceru.

Pierwszy System Informacji Miejskiej w Poznaniu powstał w 2003 roku. Był on nowoczesny jak na swój czas i przez wiele lat doskonale spełniał swoją rolę. Po kilkunastu jednak latach stracił w części na atrakcyjności. Nie mógł także uwzględniać nowych obszarów informacji, które od tego czasu stały się naszą rzeczywistością. Te słabe strony dostrzeżono w 2014 roku w związku z koniecznością oznakowania przejścia podziemnego pod ul. Matyi. Okazało się, że system ten nie dysponuje zadawalającymi rozwiązaniami w zakresie oznakowania węzłów komunikacyjnych. Na bazie opracowanych przez firmę Propaganda wytycznych podstawowych (Uniwersalnego Systemu Komunikacji) powstało oznakowanie dla tego węzła, które spotkało się z pozytywną oceną użytkowników. Kolejne elementy pojawiające się w przestrzeni miasta - oznakowanie wiat, stacji roweru miejskiego, tablic ITS, biletomatów - były już projektowane zgodnie z tymi założeniami. 

W 2016 roku Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie nowego Systemu Informacji Miejskiej. Był on wypadkową trzech elementów: sprawdzonych rozwiązań starego SIM, projektów zrealizowanych do tej pory w przestrzeni miasta już w nowej konwencji oraz wizji projektantów wyłonionych w przetargu.

Z końcem 2016 roku konsorcjum firm DoubleBrand i Kreativia wykonały to zadanie w ścisłej współpracy z licznymi miejskimi jednostkami pod kierownictwem oddziału promocji Gabinetu Prezydenta oraz pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta. W pracy wzięły również udział inne wydziały m.in. zespół konserwatora zabytków, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, a także jednostki miejskie -  ZDM, ZTM, MPK oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna i Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

- Dzięki zaangażowaniu tak wielu stron udało nam się stworzyć kompleksowe opracowanie, które obejmuje wszystkie obszary informacji w przestrzeni miasta. To ważne zarówno dla wizerunku, jak i promocji miasta - wyjaśnia Patryk Pawełczak, zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta. - Mając tak spójny system, możemy go wykorzystywać w akcjach informacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów, np. zmian komunikacyjnych, czy atrakcji nad Wartą. Mamy także materiał graficzny do kampanii społecznych prowadzonych przez Oddział Promocji, jak np. Przesiądź się! czy Trzymaj czystą Wartę - w obu kampaniach wykorzystywaliśmy piktogramy, będące elementami SIM - dodaje Patryk Pawełczak.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-30 13:27:49 176073 <![CDATA[Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176073,show2.jpg 176092 <![CDATA[Nowy System Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176092,show2.jpg 176074 <![CDATA[Elementy nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176074,show2.jpg 176075 <![CDATA[Elementy nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176075,show2.jpg 176077 <![CDATA[Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176077,show2.jpg 176078 <![CDATA[Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176078,show2.jpg 176079 <![CDATA[Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176079,show2.jpg 176080 <![CDATA[Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176080,show2.jpg 176081 <![CDATA[Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176081,show2.jpg 176082 <![CDATA[Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176082,show2.jpg 176087 <![CDATA[Fragment nowego schematu sieci tramwajowej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109451,176087,show2.jpg
109433 2017-08-30 09:55:00 3 września rozpocznie się przebudowa ul. Św. Marcin. W czasie prac budowlanych jej część od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka będzie wyłączona dla ruchu samochodowego i tramwajowego, a objazdy prowadzone będą sąsiednimi ulicami. Ruch pieszy i dojścia do wszystkich budynków przy ulicy będą jednak zachowane.

]]>
Choć sygnalizowana organizacja ruchu obowiązywać będzie od 3 września, to już zostały zainstalowane tablice prezentujące tymczasową organizację ruchu. Póki co są one jeszcze przysłonięte.

Miejsca parkingowe położone w obrębie przyszłego placu budowy zostały oznakowane znakami "zakaz postoju" z informacją o obowiązywaniu od 3 września. Oznakowanie to dotyczy ulic: Św. Marcin i Ratajczaka. Na ul. Św. Marcin zakaz postoju obowiązywać będzie na północnej stronie drogi - pomiędzy ul.  Gwarną i Ratajczaka oraz na stronie południowej - od ul. Kościuszki (wraz z zatoką parkingową) do wysokości budynku nr 29. Przy ul. Ratajczaka zakaz dotyczyć będzie pierwszych dwóch miejsc parkingowych od ul. Św. Marcin w kierunku ul. Taczaka. Zakaz obejmuje także miejsca parkingowe, tzw. koperty.

Mieszkańcy proszeni są o zwrócenie uwagi na oznakowanie i przeparkowanie pojazdów do 2 września. Pojazdy, które pozostaną zaparkowane po wyznaczonym terminie będą usunięte przez Straż Miejską.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://projektcentrum.pl/

Powstał również punkt informacyjny, który znajduje się przy ul. Św. Marcin 57. Działa on we wtorki i czwartki w godzinach 14:00 - 16:00. Kontaktować się można również telefonicznie pod numerem 785 512 224 lub mailowo kontakt@projektcentrum.pl

O zmianach w funkcjonowaniu komunikacji w związku z przebudową ul. Św. Marcin pisaliśmy: http://www.poznan.pl/mim/info/news/ul-krolowej-jadwigi-i-sw-marcin-informacje-komunikacyjne,109237.html

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-30 11:44:55 176000 <![CDATA[Od 3 września zmiany w organizacji ruchu na ul. Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109433,176000,show2.jpg 176007 <![CDATA[Plan objazdów na czas przebudowy ul. Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109433,176007,show2.jpg 176001 <![CDATA[Od 3 września zmiany w organizacji ruchu na ul. Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109433,176001,show2.jpg 176002 <![CDATA[Od 3 września zmiany w organizacji ruchu na ul. Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109433,176002,show2.jpg 176003 <![CDATA[Od 3 września zmiany w organizacji ruchu na ul. Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109433,176003,show2.jpg 176004 <![CDATA[Od 3 września zmiany w organizacji ruchu na ul. Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109433,176004,show2.jpg 176005 <![CDATA[Od 3 września zmiany w organizacji ruchu na ul. Św. Marcin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109433,176005,show2.jpg
109408 2017-08-29 10:28:19 Nie od 1 września, jak co roku, tylko od niedzieli, 3 września, zacznie obowiązywać w Poznaniu zimowy rozkład jazdy. Komunikacja miejska będzie jeździła częściej niż w okresie wakacyjnym.

]]>
Przesunięcie zmiany rozkładu jazdy związane jest z oddaniem do użytku torowiska na ul. Królowej Jadwigi, na które od 3 września wrócą tramwaje, oraz zmianami komunikacyjnymi związanymi z przebudową ul. Św. Marcin. W piątek i sobotę, 1-2 września autobusy i tramwaje kursować będą jeszcze według letniego rozkładu jazdy. Od niedzieli, 3 września, na liniach tramwajowych i autobusowych obsługiwanych przez MPK Poznań będzie obowiązywał zimowy rozkład jazdy.

Tramwaje

W dni robocze tramwaje na liniach 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 i 18 w godz. 6:30 - 9:00 i 14:00 - 18:30 będą kursować co 10 minut, a w godz. 9:00 - 14:00 co 12 minut.

Linie 3, 4 i 11 w godz. 6:30 - 9:00 i 14:00 - 18:30 jeździć będą co 20 minut, a w godz. 9:00 - 14:00 co 24 minuty. Na linii nr 3 tramwaje pojadą tylko w dni robocze w godz. 6:30 - 18:30.

Zwiększy się również częstotliwość kursowania linii 15. Od 6:30 do 9:00 i od 14:00 do 18:30 będą one jeździć co 7-8 minut, a w godz. 9:00 - 14:00 co 12 minut.

Jeszcze częściej, bo co 5 minut, pomiędzy 6:30 a 7:50 pojedzie tramwaj numer 16, natomiast w godz. 7:50 - 9:00 i 14:00 - 18:30 co 7-8 minut, a w godz. 9:00 - 14:00 co 12 minut.

W dni robocze w godz. 6:30 - 9:00 i 14:00 - 18:30 tramwaje linii 6 dojeżdżać będą do pętli Junikowo, natomiast tramwaje linii 15 przez cały dzień dojeżdżać będą tylko do pętli Budziszyńska. W niedziele i święta tramwaje na linii nr 11 rozpoczną kursy od godz. 9:30.

Wszystkie tramwaje w dni robocze do godz. 6:30 kursować będą co 15 minut, a po godz. 18:30 co 20 minut. W soboty przez cały dzień oraz w niedziele i święta po godz. 9:30 tramwaje pojadą co 20 minut, a w niedziele i święta do godz. 9:30 co 30 minut.

Wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu jazdy likwidacji ulegają linie nr 19 i 20. Związane jest to z zamknięciem dla tramwajów części ul. Św. Marcin.

Autobusy

Autobusy linii 46 w niedzielę, 3 września, będą dojeżdżać do pętli Strzeszynek, natomiast od 4 września tylko do pętli Strzeszyn.

Na liniach 51, 54, 63, 64, 68, 69, 71, 74, 82, 90, 91 i 93 autobusy w dni robocze w godzinach szczytu kursować będą co 12 minut.

Kurs linii 60, w dni robocze, ponownie będzie się kończyć na ul. Safony. Po okresie letnim zostanie wznowione kursowanie autobusów na linii 87.

Autobusy linii 95 w niedzielę, 3 września, kursować będą z dwukrotnie większą częstotliwością, natomiast od 4 września według zimowego rozkładu jazdy.

Na linii 98 autobusy jeździć będą od 3 września według zimowego rozkładu jazdy, lecz przystanki przy Wydziale Biologii i Wydziale Historycznym będą obsługiwane dopiero od poniedziałku, 4 września - w niedzielę, 3 września autobusy realizować będą wjazdy kieszeniowe tylko do przystanku przy Wydziale Fizyki.

Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie http://www.mpk.poznan.pl oraz http://www.ztm.poznan.pl

O zmianach komunikacji w związku z otwarciem ul. Królowej Jadwigi i zamknięciem ul. Św. Marcin pisaliśmy w informacji http://www.poznan.pl/mim/info/news/ul-krolowej-jadwigi-i-sw-marcin-informacje-komunikacyjne,109237.html

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-29 10:28:19 175942 <![CDATA[16-tka pojedzie częściej, ale zmienioną trasą]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109408,175942,show2.jpg
109414 2017-08-29 13:50:20 Awanse dla zasłużonych, ślubowanie nowo przyjętych do służby i ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego Strażnika Roku 2017, którym została Amanda Grużewska. Poznańska straż miejska obchodzi 29 sierpnia swoje święto.

]]>
Święto obchodzone jest w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, która określa funkcjonowanie straży gminnej. Jest świętem wszystkich pracowników i funkcjonariuszy straży gminnej oraz miejskiej.

- Przede wszystkim za to, że wykonują ją dobrze i z zaangażowaniem - podkreślił Waldemar Matuszewski, komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Komendant podziękował też służbom, które współpracują ze strażą miejską, między innymi policji - wspólne patrole policjantów i strażników miejskich bardzo się przyczyniły do poprawy bezpieczeństwa w centrum miasta. Podziękowania otrzymali też władze miasta oraz radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

- Święto Straży Gminnej jest ważnym dniem, kiedy można podsumować i podziękować przede wszystkim tym, którzy wykonują tę służbę. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień wkładają swoje serce, swój wysiłek i pracę w służbę dla Poznania. - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. - Ostatni rok był rokiem zmian i cieszę się, że coraz częściej słyszę pozytywne komentarze od mieszkańców i od mediów na temat funkcjonowania straży. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców zwraca się rocznie do strażników miejskiej o interwencję, a liczba ta stale wzrasta. Świadczy to o zaufania do tej instytucji. Dla Poznania jest to szczególne ważne, ponieważ Straż Miejska jako jedyna posługuje się herbem naszego miasta - dodał Mariusz Wiśniewski, na co dzień odpowiedzialny za funkcjonowanie tej formacji.

Święto strażników jest także okazją, by przyjąć do służby nowe osoby, awansować zasłużonych pracowników i nagrodzić tych, którzy w minionym roku szczególnie solidnie i z poświęceniem pracowali. W tym roku przyrzeczenie złożyło 10 nowych strażniczek i strażników oraz 4 pracowników cywilnych. 18 strażników  komendant otrzymało awanse. Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji wyróżniono trzech operatorów monitoringu miejskiego oraz trzech strażników miejskich za zaangażowanie podczas wspólnej służby. Na wniosek Andrzeja Białasa, dyrektora Gabinetu Prezydenta, "za profesjonalizm w kontaktach z mieszkańcami, dyspozycyjność oraz wzorowe wypełnianie obowiązków ceremoniału uroczystości miejskich i Prezydenta Miasta" wyróżniono także trzech strażników referatu Zarządzania Operacyjnego.

15 strażniczek i strażników zostało nominowanych do tytułu Najlepszy Strażnik SMMP 2017. - Wybór nie był prosty, bo w tym roku mieliśmy naprawdę wiele sukcesów i grupowych, i indywidualnych - tłumaczył Mariusz Wiśniewski. Komisja konkursowa zadecydowała ostatecznie, że Najlepszym Strażnikiem Roku 2017 została Amanda Grużewska z referatu Stare Miasto.

Nie tylko strażnicy byli wyróżniani i odznaczani. Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania nadał tytuł "Niezawodny partner SMMP" dwóm instytucjom, które poprzez swoją działalność wspierają Straż Miejską. Wyróżnienia te otrzymali Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-29 13:50:20 175954 <![CDATA[Nowi Strażnicy Miejscy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175954,show2.jpg 175956 <![CDATA[Wręczenie nominacji pracownikom cywilnym SMMP przez wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175956,show2.jpg 175963 <![CDATA[Amanda Grużewska - Najlepszy Strażnik SMMP 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175963,show2.jpg 175961 <![CDATA[Wręczenie nagrody Najlepszej Strażniczki SMMP 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175961,show2.jpg 175957 <![CDATA[Niezawodni partnerzy SMMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175957,show2.jpg 175958 <![CDATA[Wyróżnienie strażników referatu Zarządzania Operacyjnego przez dyr. Andrzeja Białasa]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175958,show2.jpg 175959 <![CDATA[Święto Straży Miejskiej w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175959,show2.jpg 175960 <![CDATA[Nominowani w konkursie na Najlepszego Strażnika SMMP 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175960,show2.jpg 175962 <![CDATA[Najlepsza "piętnastka" konkursu na Najlepszego Strażnika SMMP 2017 wraz z osobami wręczającymi nagrody]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175962,show2.jpg 175955 <![CDATA[Święto Straży Miejskiej w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109414,175955,show2.jpg
109404 2017-08-29 08:46:28 W lipcu rozpoczęła się budowa ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna. Ze względów bezpieczeństwa, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego kiedy jest mniejszy ruch, wykonawca przeprowadzi prace na newralgicznym fragmencie inwestycji.

]]>
Budowa ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna ma ułatwić przejazd przez tą część miasta. Przy okazji powstaną tam również nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoka autobusowa, co w zdecydowany sposób wpłynie na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu w tej części miasta.

Właśnie względy bezpieczeństwa zadecydowały, że jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wykonawca przeprowadzi prace na ul. Starołęckiej, pomiędzy ulicami Wadowicką i Andrychowską. Od 29 do 31 sierpnia ten zostanie wyłączony z ruchu ten odcinek jezdni, a ruch samochodowy skierowany zostanie wyznaczonymi objazdami.

Dla wyjeżdzających z Poznania wyznaczono objazd ulicami: Starołęcką - Wadowicką - Andrychowską - Starołęcką, zgodnie z załączonym schematem.

Natomiast udający się do centrum Poznania, np. od strony Czapur, muszą się kierować ulicami: Lipnicką - Głuszyna - Staszowską -  Czernichowską - Starołęcką.

W związku ze zmianą organizacji ruchu od wtorku do czwartku trasę zmieni również 3 linie autobusowe: 58, 247 i 527.  Jadące w od strony centrum w kierunku przebudowywanego skrzyżowania ulic Starołęcka/Głuszyna, kursować będą objazdem ulicami: Wadowicką, Staszowską i Andrychowską.

- Przypominamy, że w kierunku pętli autobusowej na Starołęce autobusy kursują trasą objazdową ulicami Staszowską i Czernichowską - mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Dróg Miejskich.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-29 08:53:01 175936 <![CDATA[U zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna powstaje rondo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109404,175936,show2.jpg 175935 <![CDATA[Organizacja ruchu na ul. Starołęckiej od 29 do 31 sierpnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109404,175935,show2.jpg
109391 2017-08-28 15:01:42 Trwają konsultacje społeczne dotyczące przebiegu połączeń rowerowych pomiędzy Poznaniem a Swarzędzem. Przedstawiono cztery warianty tras.

]]>
Potrzebę stworzenia takiego połączenia uzasadniają prognozy wzrostu ruchu rowerowego pomiędzy Swarzędzem i Poznaniem do 2030 roku. Budowa trasy ma usprawnić dojazd w obu kierunkach i zachęcić do korzystania z tego środka transportu.

Warianty 1 i 2 wytyczone zostały wzdłuż ulic Warszawskiej (Poznań) i Poznańskiej (Swarzędz). Pierwszy z nich został poprowadzony po północnej stronie ulicy Warszawskiej od skrzyżowania ulic Leszka i Radziwoja w Antoninku do ul. Kirkora w Swarzędzu. Drugi, łączący te same miejsca wyznaczony został na południe od ul. Warszawskiej. 

Pozostałe dwa warianty mają swój początek na skrzyżowaniu ulicy Piwnej i Kobylepole. Wariant 3 biegnie ulicą Kobylepole, Borówki i Żywiczną do ul. Szumana, gdzie włącza się w istniejącą drogę dla rowerów. Ostatni z proponowanych wariantów prowadzi przez ul. Kobylepole, Borówki i Transportową do skrzyżowania z ul. Planetarną.

Szczegółowy opis przebiegu proponowanych wariantów połączenia rowerowego Poznań - Swarzędz:

Wariant 1
Trasa wariantu 1 zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Leszka i Radziwoja. Prowadzi wzdłuż ulicy Leszka, następnie poprzez tunel (wyposażony w prowadnice dla rowerów) biegnie pod ulicą Warszawską w okolicy siedziby firmy Volkswagen Poznań. Pomiędzy siedzibą firmy, a skrzyżowaniem ulicy Poznańskiej i Kirkora w Swarzędzu, trasa wariantu 1 biegnie po północnej stronie ulicy Poznańskiej. Za wspomnianym skrzyżowaniem przechodzi na drugą stronę jezdni i włącza się w istniejący ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kirkora.

Wariant 2
Trasa wariantu 2 zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Leszka i Radziwoja. Prowadzi wzdłuż tej drugiej, przechodzi pod wiaduktem kolejowym za stacją Poznań Antoninek, a następnie biegnie wzdłuż ulicy Za Cybiną. Na wysokości ogródków działkowych przekracza linię kolejową i biegnie wzdłuż drogi obsługującej tereny ogródków działkowych aż do ulicy Kirkora, gdzie włącza się w istniejący ciąg pieszo-rowerowy. Ruch rowerowy w tym wariancie w całości odbywa się "na zasadach ogólnych".

Wariant 3
Trasa wariantu 3 zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Kobylepole i Piwnej. Prowadzi wzdłuż ulicy Kobylepole, przechodzi pod dwoma wiaduktami kolejowymi, a następnie skręca w ulicę Borówki. Z ulicy Borówki skręca w ulicę Żywiczną. Biegnie wzdłuż terenów leśnych po północno-zachodniej stronie ulicy Żywicznej. Następnie wzdłuż ulicy Szumana, pomiędzy jezdnią a linią kolejową. Przebieg wariantu 3 kończy się na wysokości ulicy Szumana gdzie planowana trasa włącza się w istniejącą już drogę dla rowerów.

Wariant 4
Trasa wariantu 4 jest po części wspólna z przebiegiem wariantu 3. Zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Kobylepole i Piwnej. Prowadzi wzdłuż ulicy Kobylepole. Przechodzi pod dwoma wiaduktami kolejowym, a następnie skręca w ulicę Borówki. Biegnie wzdłuż terenów leśnych po północnej stronie ulicy Borówki oraz ulicy Transportowej. Przebieg wariantu 4 kończy się na skrzyżowaniu ulicy Transportowej z Planetarną.

- Zgodnie z przeprowadzonymi analizami najbardziej ekonomicznym wariantem realizacji połączenia rowerowego Poznania z Gminą Swarzędz jest wariant 2. Drugi pod względem wielkości kosztów jest wariant 1, trzeci - wariant 3, a najdroższy - wariant 4. Jeżeli zaś chodzi o generowany ruch rowerowy, najbardziej korzystny jest wariant 1, następnie wariant 2, a potem warianty 3 i 4, generujące najmniejsze potoki ruchu- informuje Agata Kaniewska. - Biorąc pod uwagę te dwie zmienne (wielkości kosztów i generowanego ruchu) najbardziej zasadnym wydaje się realizacja wariantu 1. Trasa ta wygeneruje największy ruch. Ponadto stanowi ona najkrótsze połączenie miejsca o bardzo dużej koncentracji miejsc pracy jaką jest zakład Volkswagen Poznań z obszarami mieszkalnymi Swarzędza. - dodaje rzecznik ZDM.

Uwagi, komentarze i propozycje zmian do wyżej opisanych wariantów można przesyłać na adres droga_rowerowa@zdm.poznan.pl w terminie do 8 września 2017 roku.

Szczegóły dotyczące konsultacji można znaleźć na stronie http://www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php?site=view&id=112

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-28 15:27:54 175878 <![CDATA[Przebiegi wszystkich wariantów tras rowerowych pomiędzy Poznaniem i Swarzędzem]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109391,175878,show2.jpg 175879 <![CDATA[Przebiegi wszystkich wariantów tras rowerowych pomiędzy Poznaniem i Swarzędzem]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109391,175879,show2.jpg
109370 2017-08-28 11:49:29 Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak mianował w poniedziałek 66 dyrektorów poznańskich placówek oświatowych. Akty powierzenia stanowisk wręczył im w czasie uroczystości w Urzędzie Miasta.

]]>
W ceremonii uczestniczył także zastępca prezydenta Marusz Wiśniewski oraz miejscy radni z Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem. Obecna była także Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

- Chciałbym państwu pogratulować, bo to jest z pewnością wielkie wyróżnienie dla tych wszystkich, którzy obejmą tę funkcję po raz pierwszy. To też wyraz zaufania dla tych, którzy kontynuują pracę na stanowisku dyrektora. Żyjemy w czasie dużych zmian systemowych w oświacie i to jest dla nas wszystkich wyzwanie. Chciałbym żebyśmy wszystkie trudności rozwiązywali wspólnie, bo naszym celem jest dobro ucznia - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Uroczystość organizowana jest tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Łącznie nominację na stanowisko dyrektora otrzymało 66 osób, którzy pokierują poznańskimi przedszkolami, szkołami podstawowymi, zespołami szkół, gimnazjami oraz szkołami specjalnymi i artystycznymi.

- Nowe stanowisko to wiele nowych wyzwań, które na mnie czekają. Staram się nieustannie kształcić i rozwijać, dlatego podjęłam się tego. Działam w wielu obszarach działań artystycznych, więc na tym polu zaproponuję dzieciom ciekawe zadania i nowe obszary do poznania - przekonuje Ilona Dzikowska, nowa dyrektor Przedszkola nr 185 na Wichrowym Wzgórzu.

Hubert Bugajny/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-28 12:18:03 175846 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175846,show2.jpg 175847 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175847,show2.jpg 175848 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175848,show2.jpg 175849 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175849,show2.jpg 175850 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175850,show2.jpg 175851 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175851,show2.jpg 175852 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175852,show2.jpg 175853 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175853,show2.jpg 175854 <![CDATA[Uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109370,175854,show2.jpg
109390 2017-08-28 14:36:54 Projekt budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia pod linią kolejową E20, wkracza w kolejną fazę. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z projektem budowlanym dla tej inwestycji. Potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać swoje oferty do 11 września.

]]>
Zadaniem wybranego oferenta będzie opracowanie projektu budowlanego wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) wraz z układem drogowym, budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej, parkingów, infrastruktury autobusowej przy peronie kolejowym w kierunku Poznania, a także projektu zagospodarowania terenu z małą architekturą i zielenią. On również sporządzi m.in. kosztorys inwestorski oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Do jego obowiązków będzie także należało uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy.

Wykonanie zamówienia podzielono na kilka etapów. Do końca sierpnia przyszłego roku ma powstać kompletny program funkcjonalno-użytkowy, do końca przyszłego roku wykonawca ma przekazać projekt budowlany wraz z kosztorysami oraz wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, które to decyzje powinny zapaść do końca kwietnia 2019 roku. Realizację prac budowlanych zaplanowano na trzy lata. Jak czytamy w materiałach przetargowych, wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku.

Brak bezkolizyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej E20, łączącej Warszawę z Berlinem, od lat stanowi problem nie tylko dla mieszkańców Plewisk, Komornik, Junikowa i Grunwaldu oraz działających w tym rejonie firm, lecz również dla wszystkich, którzy chcą ul. Grunwaldzką dojechać do autostrady A2 i drogi krajowej nr 5. Przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu doby ok. 10 tys. pojazdów. Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego przejazd ten jest zamykany średnio co 15 minut, co generuje utrudnienia w ruchu pojazdów, również komunikacji publicznej. Dziennie przez stację Poznań Junikowo przejeżdża 135 pociągów, z których 35 zatrzymuje się na tej stacji.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy, który - staraniem Miasta Poznań, gminy Komorniki i Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kosztem ok. 80 mln zł - ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie tej stacji, zapewni bezkolizyjny przejazd i przejście pod torami linii kolejowej E20. W ciągu ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, połączona z ul. Piwoniową i Szarotkową. Po stronie Poznania zbudowana zostanie kładka dla pieszych. Zamontowane zostaną schody i windy.

Rozwiązania zastosowane przy budowie węzła mają umożliwić szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu "parkuj i jedź" na ok. 200 miejsc postojowych.

24 sierpnia ruszyły konsultacje społeczne tego projektu. Dzięki nim, do 15 września, mieszkańcy Poznania oraz gminy Komorniki mogą zapoznać się z planowanymi rozwiązaniami, sformułować swoje uwagi i przesłać je na adres adres poczty elektronicznej: grunwaldzka@zdm.poznan.pl.

- W ramach konsultacji planowane jest również spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 6 września o godz. 17.00 w szkole na ul. Żonkilowej w Poznaniu - informuje Agata Kaniewska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Opis inwestycji wraz z wizualizacjami i planem sytuacyjnym dostępny jest na stronie: http://www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php?site=view&id=111.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-29 15:02:38 175870 <![CDATA[Wizualizacja przebudowy ul. Grunwadzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109390,175870,show2.jpg 175871 <![CDATA[Wizualizacja przebudowy ul. Grunwadzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109390,175871,show2.jpg 175872 <![CDATA[Wizualizacja przebudowy ul. Grunwadzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109390,175872,show2.jpg 175873 <![CDATA[Wizualizacja przebudowy ul. Grunwadzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109390,175873,show2.jpg 175875 <![CDATA[Część planu sytuacyjnego węzła Grunwaldzla]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109390,175875,show2.jpg
109392 2017-08-28 15:56:59 9 i 10 września w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolski Kongres Kobiet. Międzynarodowe Targi Poznańskie na dwa dni staną się stolicą debaty kobiet aktywnych w życiu społecznym i politycznym. Wydarzenie po raz pierwszy organizowane jest poza Warszawą.

]]>
Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet odbędzie się pod hasłem "Alert dla praw kobiet". Uczestniczki i uczestnicy z całego kraju debatować będą na temat równości kobiet i mężczyzn w polityce, gospodarce i życiu społecznym. Nie zabraknie także rozmów o działaniach ruchów feministycznych takich jak "Czarny Protest".

- Ogólnopolski Kongres Kobiet to jedyny taki społeczny mega event w Polsce. Uczestniczą w nim wszystkie poważane i ważne kobiety w kraju. Jest zawsze przygotowany na bardzo wysokim poziomie merytorycznym - oprócz sesji plenarnych, oferuje też 20 centrów tematycznych i atrakcyjne warsztaty dla 800 osób. Kongres ma też bogatą ofertę kulturalną i rozrywkową, szczególnie w postaci sobotniego koncertu gwiazdy, na którym wszystkie osoby uczestniczące wspólnie się bawią. Jest to niepowtarzalna okazja dla poznanianek i poznaniaków oraz osób z Wielkopolski i sąsiednich regionów kraju, które mogą z tego wszystkiego skorzystać za darmo, nie musząc organizować wyjazdu do Warszawy. Zapraszam serdecznie osoby każdej płci i w każdym wieku - na pewno warto! - zachęca Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć. Aby wziąć w nim udział wystarczy się zarejestrować. Żeby to zrobić należy wejść na stronę www.kongreskobiet.pl, kliknąć w ramkę z napisem "rejestracja", uzupełnić formularz swoimi danymi i nacisnąć "wyślij zgłoszenie". Do dokonania zgłoszenia potrzebny jest jedynie adres email. W ciągu 24 godzin na pocztę elektroniczną wysłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie.

Osoby, które nie posiadają lub mają trudności z obsługą komputera mogą skorzystać z pomocy dostępnej w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka, Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego, a także w punkcie informacyjnym Centrum Kultury Zamek.

Ogólnopolski Kongres Kobiet zachęca też do zgłaszania się wolontariuszy i wolontariuszek. Mogą nimi zostać osoby pełnoletnie oraz za zgodą rodziców osoby mające ukończone 16 lat. Taka forma udziału w wydarzeniu to doskonała okazja, aby bezpośrednio spotkać się z wybitnymi osobistościami ze świata kultury, rozrywki, mediów, gospodarki i polityki oraz poznać tajniki przygotowania tak wielkiej imprezy. Wolontariuszki i wolontariusze otrzymają koszulki, identyfikatory i wyżywienie, a po zakończonym kongresie zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Monika Marciniak/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-28 16:00:36 175880 <![CDATA[fot. www.kongreskobiet.pl]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109392,175880,show2.jpg
109394 2017-08-28 16:07:16 Miasto Poznań rozpoczyna realizację programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Zainteresowani udziałem w tym programie mogą składać wnioski w jednej z trzech placówek medycznych. Z możliwości zapłodnienia metodą in vitro z dofinansowaniem Miasta będzie mogło skorzystać ponad 360 par.

]]>
Dofinansowanie do procedury in vitro będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez realizatora zadania - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, InviMed  Europejskie Centrum Macierzyństwa lub klinikę IVITA.

- Istotnymi kryteriami przystąpienia do projektu są: udokumentowane, bezskuteczne leczenie niepłodności, wiek kobiety w granicach 20 - 43 lata oraz zamieszkanie na terenie Poznania. Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez realizatora orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania - informuje Sylwia Błociszewska, koordynator projektu.

Miasto dofinansuje maksymalnie 3 zabiegi każdej zakwalifikowanej parze. W przypadku zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, każdorazowe dofinansowanie wynosi 5000 zł. Każdorazowe dofinansowanie do procedury adopcji zarodka - pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko - wynosi 2000 zł.

- Na realizację procedur leczenia niepłodności dla mieszkańców miasto przeznaczy 1 835 000 zł  na każdy rok realizacji programu - dodaje Sylwia Błociszewska. Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania przewidziana jest do roku 2020.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.pl/invitro

Jacek Łakomy/biuro prasowe

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-28 16:07:16 175881 <![CDATA[Plakat miejskiego programu in vitro]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109394,175881,show2.jpg 175882 <![CDATA[Plakat miejskiego programu in vitro]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109394,175882,show2.jpg
109359 2017-08-28 09:30:21 2 września w poznańskim Parku Wilsona odbędą się Dożynki Miejskie. W Poznaniu odbędą się już one po raz dwudziesty trzeci.

]]>
- Miejskie dożynki będą okazją do odetchnięcia od miejskiego stylu życia i możliwością obcowania z kulturą wiejską. Będą też swego rodzaju wehikułem czasu między innymi za sprawą wioski ginących zawodów - mówi Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

W wiosce tej będzie można odwiedzić warsztat garncarski, świecowniczy, kowalski, czy zielarski. Pojawi się również muzeum wyposażenia gospodarstwa chłopskiego.

O godzinie 14 spod kościoła p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej, gdzie godzinę wcześniej rozpocznie się masz święta, ruszy barwny korowód dożynkowy.  Przejdzie on ul. Śniadeckich pod muszlę koncertową w Parku Wilsona, gdzie o godz. 14:40 odbędzie się powitanie gości.

Obrzęd dożynkowy przedstawi zespół Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach występów artystycznych zaprezentuje się też Orkiestra Miasta Poznania przy MPK, zespół ludowy Stokrotki. Dożynkowym blokiem dla dzieci zajmie się Teatr Dudula. CTSJ Tengukai pokaże japońskie sztuki walki: kendo, Iaido, Kyudo. Obejrzeć też będzie można występ grupy tanecznej Broadway Ladies, teatr szczudlarzy Z głową w chmurach, a także występ zespołu Wędrowne Gitary.

W ramach imprez towarzyszących odbędą się: pokazy - florystyczne, pracy psów ratowniczych; wystawy - gołębi i drobiu ozdobnego, królików, zwierząt gospodarskich i kotów; warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy; animacje dla dzieci; konkurs wiedzy rolniczej.

Dla uczestników Dożynek Miejskich 2017 czekać będzie darmowa grochówka z kotła, kiełbasa biała parzona i kawa.

Program i szczegóły wydarzenia znajdują się w załączniku.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2017-08-28 09:30:21 175826 <![CDATA[Dożynki 2017]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,109359,175826,show2.jpg