133207 2019-05-21 13:51:45 Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii, odwiedził stolicę Wielkopolski. W urzędzie miasta przyjął go Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

]]>
To kolejna wizyta ambasadora w Poznaniu - dyplomata odwiedził stolicę Wielkopolski już wcześniej, w 2017 roku, by porozmawiać m.in. o polsko-brytyjskiej współpracy i problemach, jakie może spowodować Brexit.

Podczas wtorkowego spotkania rozmawiano m.in. o działaniach na rzecz ekologii, które podejmuje miasto oraz o współpracy z Wielką Brytanią.

- Chcemy ściślej współpracować z polskimi miastami, nie tylko z Warszawą - podkreślał ambasador. - Lepsze relacje z innymi regionami są istotne, zwłaszcza w kontekście Brexitu. Jest wiele obszarów, na których chcemy się skupić - jednym z nich jest współpraca gospodarcza. Możemy razem organizować fora biznesowe, łącząc polskich i brytyjskich specjalistów - na początek koncentrując się na firmach z sektora zielonej energii.

Ambasador podkreślił też potrzebę ścisłych relacji ze środowiskiem akademickim i naukowym.

- Poznań jest otwarty na współdziałanie na wielu obszarach, nie tylko biznesu czy edukacji - zapewniał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Mowa była również o zbliżającym się Szczycie Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się w Poznaniu 4 i 5 lipca. Do stolicy Wielkopolski przyjadą wówczas liderzy Unii Europejskiej, przywódcy krajów unijnych oraz premierzy i prezydenci wszystkich państw Bałkanów Zachodnich.

Ambasadora zainteresowało powstające w Poznaniu Centrum Szyfrów Enigma. Placówka będzie się mieścić w dawnym budynku Collegium Martineum UAM. Znajdująca się w niej wystawa składać się będzie z nowoczesnych, multimedialnych i interaktywnych stanowisk oraz z rekwizytów, które będą wprowadzać zwiedzających w świat kryptologii. Centrum ma być gotowe do końca 2020 roku.

Współpraca Poznania z Wielką Brytanią trwa od lat. Już w 1994 roku stolica Wielkopolski podpisała umowę z brytyjskim hrabstwem Nottinghamshire, z którym od tej pory współpracuje na polu gospodarki czy edukacji. W 2015 roku Poznań odwiedzili brytyjscy samorządowcy, by porozmawiać m.in. o dobrych praktykach w opiece nad osobami starszymi.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 18:53:03 230500 <![CDATA[Ambasador podkreślił potrzebę ścisłych relacji ze środowiskiem akademickim i naukowym]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133207,230500,show2.jpg 230501 <![CDATA[Ambasador podkreślił potrzebę ścisłych relacji ze środowiskiem akademickim i naukowym]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133207,230501,show2.jpg 230502 <![CDATA[Ambasador podkreślił potrzebę ścisłych relacji ze środowiskiem akademickim i naukowym]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133207,230502,show2.jpg 230503 <![CDATA[Ambasador podkreślił potrzebę ścisłych relacji ze środowiskiem akademickim i naukowym]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133207,230503,show2.jpg
133205 2019-05-21 13:51:31 Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej. Po zakończeniu prac uczniowie będą się uczyć w odnowionych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowniach.

]]>
- Cieszy, że po latach deprecjonowania i zaniedbywania szkolnictwa zawodowego teraz zaczyna ono przeżywać renesans. Nauka w szkołach zawodowych i technicznych ma liczne atuty: daje konkretne wykształcenie, konkretny fach w ręku, możliwość bezproblemowego znalezienia pracy, która jest wysoko opłacana. Nie pozbawia też młodego człowieka możliwości dalszego kształcenia - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Projekt modernizacji i zakupu sprzętu dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu realizowany jest dzięki dotacji unijnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach inwestowania z rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 25,5 mln zł, z czego dofinansowanie to prawie 66 procent tej kwoty.

Celem jest wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez inwestycje w infrastrukturę placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów tych placówek. W dłuższym horyzoncie czasowym realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności rynku pracy, podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki oraz zapewnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

Przy ul. Jawornickiej zmodernizowany zostanie budynek Centrum oraz utworzone nowe pracownie dydaktyczne wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący specjalistycznej dydaktyce zawodowej. Wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zakup wyposażenia jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych pracowni i laboratoriów.

Budynek zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne będą wyposażane w nowoczesny sprzęt multimedialny. Doposażenie pracowni pozwoli na nowoczesne kształcenie w zawodach technicznych poszukiwanych obecnie na rynku pracy, a dostosowane pracownie umożliwią efektywne wykorzystanie doskonałej bazy techno-dydaktycznej oraz kształcenie na najwyższym poziomie.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się latem zeszłego roku. Harmonogram robót budowalnych został tak zaplanowany, żeby podczas etapów poszczególnych prac, szkoła mogła normalnie funkcjonować. Całość ma zakończyć się w październiku tego roku.

Aktualnie odebrano około 20 procent robót budowlanych. Na początku czerwca ma być pierwsze częściowe pozwolenie na użytkowanie odebranych już pomieszczeń.

Oprócz prac remontowych zakupione zostanie również wyposażenie o wartości ponad 10 mln zł. Zakup ten został podzielony na trzy przetargi. Pierwszy jest już ogłoszony, a otwarcie ofert nastąpi 31 maja. W jego ramach zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie pracowni. Kolejne postępowania dotyczyć będą mebli i sprzętu komputerowego.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 15:51:17 230487 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230487,show2.jpg 230488 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230488,show2.jpg 230489 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230489,show2.jpg 230490 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230490,show2.jpg 230491 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230491,show2.jpg 230492 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230492,show2.jpg 230493 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230493,show2.jpg 230494 <![CDATA[Trwa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133205,230494,show2.jpg
133166 2019-05-20 15:26:16 Chcesz wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie - zadbać o zieleń i małą architekturę? Weź udział w programie "Odmień swoje podwórko". W ramach akcji na poznaniaków czekają warsztaty z ekspertami, którzy doradzą, jak ożywić lokalną przestrzeń. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają środki i narzędzia, aby zainicjować realizację swoich planów.

]]>
Akcja "Odmień swoje podwórko" realizowana jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym roku odbędzie się jej 10. edycja. Celem tej inicjatywy jest aktywizacja i integracja mieszkańców, poprawa estetyki oraz jakości życia w mieście.

Program jest skierowany do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórek znajdujących się przy budynkach mieszkalnych, fragmentów placów, ulic, skwerów czy osiedli mieszkaniowych). Swoim działaniem obejmuje obszary administrowane przez rady osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja "Odmień swoje podwórko" składa się z dwóch etapów. Na początek zrealizowane zostaną dwudniowe warsztaty z projektowania, będące formą konkursu. Chętne zespoły z pomocą ekspertów (architektów, urbanistów, specjalistów kształtowania zieleni) będą szukać pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie lokalnej przestrzeni. Kolejny etap to prace w terenie, podczas których uczestnicy zajęć będą mieli szansę zainicjować wykonanie swoich projektów.

Warsztaty projektowe odbędą się 28-29 czerwca, w Inkubatorze Kultury "Pireus" przy ul. Głogowskiej 35 (w piątek w godz. 16:30 - 19:30, w sobotę w godz. 9:30 - 16:00).

W tegorocznej akcji "Odmień swoje podwórko" może wziąć udział maksymalnie 6 zespołów  - każdy liczący minimum 3 uczestników. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin akcji znajdują się w załącznikach oraz w zakładce "Odmień swoje podwórko" na stronie Poznań Odnowa. Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do 10 czerwca 2019 r.

Zwycięzcy konkursu otrzymają uzgodnione w czasie warsztatów elementy, np. sadzonki, ziemię, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury, które pozwolą zainicjować realizację wizji, wypracowanej w czasie warsztatów. Na wszystkie nagrody Miasto Poznań przeznaczy minimum 12 tys. zł.

 AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-22 10:20:10 230329 <![CDATA[Weź udział w programie "Odmień swoje podwórko"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133166,230329,show2.jpg 230330 <![CDATA[Weź udział w programie "Odmień swoje podwórko"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133166,230330,show2.jpg
133206 2019-05-21 13:51:39 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich - to przewodni temat Dialogu Obywatelskiego z Elżbietą Bieńkowską i Jackiem Jaśkowiakiem. Unijna komisarz spotka się z mieszkańcami Poznania w najbliższy czwartek.

]]>
Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma przybliżyć mieszkańcom miast problematykę unijnej. Od 2012 roku mają miejsce w różnych miastach Europy, a w najbliższy czwartek odbędą się w Poznaniu.

Spotkanie rozpocznie się w samo południe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (ul. Umultowska 89a). Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta i Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozmawiać będą o zrównoważonym rozwoju aglomeracji miejskich.

Podczas dyskusji będzie można również porozmawiać o tym, jak Unia Europejska wprowadza w życie założenia zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, a także o tym, jak Poznań rozwija przestrzeń miejską.

Spotkanie moderować będzie Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta i pisarz, przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, organizatorzy proszą więc o potwierdzenie przybycia (tel. 61 829 65 51, 790 319 034 lub poprzez stronę: https://wnpid.amu.edu.pl/dialog-obywatelski). Zapisy przyjmowane będą do środy, 22 maja. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe i nazwę firmy lub instytucji.

Aw

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 13:55:16 230427 <![CDATA[Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta i Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz, rozmawiać będą o zrównoważonym rozwoju aglomeracji miejskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133206,230427,show2.jpg 230428 <![CDATA[Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta i Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz, rozmawiać będą o zrównoważonym rozwoju aglomeracji miejskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133206,230428,show2.jpg
133204 2019-05-21 13:51:23 Na pętli tramwajowej Wilczak są już zamontowane szyny łącznie z rozjazdami. Wykonawca robót budowlanych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotował też wyprowadzenie torowiska w kierunku północnym, w stronę projektowanej trasy tramwajowej na Naramowice.

]]>
Na pętli Wilczak będzie nowe torowisko i sieć trakcyjna. Przebudowane perony tramwajowe z nowymi wiatami przystankowymi zostaną uzupełnione elementami małej architektury i systemu identyfikacji miejskiej. Powstanie również stacja trakcyjna dla przyszłej trasy tramwajowej. Ciągi komunikacyjne w obrębie pętli zostaną wyposażone w rozwiązania, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi.

Prace na pętli Wilczak, na której niebawem rozpocznie się montaż sieci trakcyjnej, to pierwszy etap największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu. We wrześniu, na swoją stałą trasę wróci tam tramwaj linii nr 3.

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice prowadzona jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zgodnie z przyjętym harmonogramem równolegle z robotami na pętli Wilczak projektowane są pozostałe odcinki trasy.

Kompleksowa budowa nowego układu komunikacyjnego - nowego torowiska o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami - zakończy się w 2021 roku. Na nowej trasie tramwajowej zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 15:09:50 230481 <![CDATA[Trasa na Naramowice - postęp prac na pętli Wilczak]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133204,230481,show2.jpg
133210 2019-05-21 13:52:06 Największe polskie miasta wzywają rząd do zapłaty za "deformę" oświaty. We wtorek, 21 maja, samorządowcy złożyli w Ministerstwie Finansów wezwania do zapłaty na łączną kwotę ponad 103 mln zł. Poznań stara się o zwrot 9,5 mln zł, które Miasto wydało na wyposażenie szkół i przystosowanie sal lekcyjnych do potrzeb uczniów.

]]>
Prezydenci 10 największych miast, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, złożyli w Ministerstwie Finansów wezwania do zapłaty na ponad 103 mln zł poniesionych przy dostosowaniu szkół do zmian oświatowych. Chodzi o likwidację i przekształcenia gimnazjów, wprowadzenie do szkół podstawowych siódmej oraz ósmej klasy.

- Wezwania do zapłaty są pierwszym krokiem naszego ubiegania się o zwrot wydanych przez samorządy pieniędzy na "deformę" oświaty. Kolejny krok to pozew. Nie zgadzamy się na obarczanie naszych mieszkańców kosztami złych zmian wymyślonych przez rząd - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

- Wzywamy rząd Prawa i Sprawiedliwości do zapłaty za "deformę" oświaty. Dla mnie to przede wszystkim niegospodarność, za którą to my - samorządy musimy płacić. Mam nadzieję, że nasze działania doprowadzą do tego, że sprawie przyjrzą się odpowiednie służby, a osoby, które za to odpowiadają zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Na początek: wezwanie do zapłaty około 103 mln zł

Obecny rząd nie uwzględnił finansowania wymyślonej przez siebie zmiany systemu szkolnictwa. Pomimo zapewnień przedstawicieli administracji publicznej, że środki na przeprowadzenie reformy oświaty zostaną zagwarantowane, realne koszty zmian poniosły samorządy, czyli mieszkańcy.

Z budżetu państwa nie zostały zapewnione środki na:

- utworzenie lub doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych (np. fizycznych, chemicznych, biologicznych),

- doposażenie i adaptacje w szkołach podstawowych (np. świetlic, łazienek, stołówek) w związku ze zwiększeniem liczby uczniów,

- utworzenie placów zabaw, świetlic, powiększenie stołówek, doposażenie sal w budynkach po gimnazjach, w których teraz są szkoły podstawowe.

W przypadku Poznania, w latach 2017-2018, koszty związane z reformą oświaty przekroczyły 9,5 mln zł (w 2017 r. było to 4 253 429,51 zł, w 2018 r. - 5 247 612,62 zł - razem 9 501 042,13 zł).

- To skandal. Mówimy o potężnych pieniądzach, które mogliśmy przeznaczyć na realizację ważnych potrzeb mieszkańców - cele społeczne, szpitale.  Zamiast inwestować w to, czego mieszkańcy potrzebują, musimy przeznaczyć te pieniądze na "deformę" oświaty - zauważył prezydent Poznania.

Jak wskazuje Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku w ciągu ostatnich 2 lat największe Polskie miasta musiały dopłacić do edukacji 12,8 mld zł.

- Za te pieniądze możnaby wybudować 1300 żłobków i przedszkoli lub 54 tysiące mieszkań komunalnych - wylicza prezydent Białegostoku.

O dodatkowe środki na "deformę" oświaty samorządy mogły ubiegać się w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej na 2017 rok. Wysokość tych środków była jednak iluzoryczna. Przykładowo: na wdrożenie zmian w oświacie Warszawa otrzymała z MEN 3,5 mln zł. Oznacza to, że środki z ministerstwa pokryły tylko nieco ponad 5% poniesionych wydatków. Warszawa wydała w 2017 r. na dostosowanie szkół do zmian oświatowych 60 mln zł, czyli rząd jest miastu winien 56,5 mln zł. Miasto Poznań na wdrożenie reformy otrzymało od strony rządzącej zaledwie 700 tys. zł (w 2017 r. pieniądze te zostały przekazane na dostosowanie budynków).

- Podejmujemy odważny krok upomnienia się o pieniądze, które należą się każdej gminie w Polsce. Zgodnie z przepisami Konstytucji, artykułem 167 oraz Europejską Kartą Samorządu, wydatki narzucane przez państwo powinny być przez nie pokrywane. Edukacja jest zadaniem Państwa - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W 2019 r. samorządy ponoszą kolejne wydatki wynikające z "deformy", której skutkiem jest konieczność przygotowania miejsc w szkołach ponadpodstawowych dla podwójnego rocznika uczniów.

We wtorek, 21 maja, wezwania do zapłaty w Ministerstwie Finansów złożyli prezydenci 10 miast na kwoty:

 • Białystok - 2.142.515,48 zł
 • Bydgoszcz - 3.479.840,80 zł
 • Gdańsk - 3.028.173,91 zł
 • Kraków - 4.318.910,51 zł
 • Lublin - 2.752.079,58 zł
 • Łódź - 2.341,972,01 zł
 • Poznań - 9.501.042,23 zł
 • Rzeszów - 8.438.073,86 zł
 • Warszawa - 56.589.812,00 zł
 • Wrocław - 10.773.885,47zł

Razem miasta wystąpiły o kwotę 103 366 305,85 zł  

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-22 07:26:53 230437 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230437,show2.jpg 230439 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230439,show2.jpg 230441 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230441,show2.jpg 230443 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230443,show2.jpg 230444 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230444,show2.jpg 230445 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230445,show2.jpg 230447 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230447,show2.jpg 230448 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230448,show2.jpg 230449 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230449,show2.jpg 230451 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230451,show2.jpg 230452 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty/ fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230452,show2.jpg 230455 <![CDATA[Samorządowcy żądają zwrotu 103 mln zł za "deformę" oświaty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133210,230455,show2.jpg
133209 2019-05-21 13:51:59 Bieg indywidualny, sztafeta, rolki, nordic walking - już wkrótce każdy będzie mógł pokonać dystans 10 km w hołdzie bohaterom Czerwca "56. To już druga edycja wyjątkowego biegu pamięci w Poznaniu.

]]>
Bieg Pamięci Poznański Czerwiec "56 będzie częścią obchodów 63. rocznicy brutalnie stłumionego strajku poznańskich robotników. Celem sportowej imprezy jest upamiętnienie dramatycznych wydarzeń tamtego okresu. Część zebranych środków z pakietów startowych zostanie przeznaczona na zachowanie miejsc pamięci po bohaterach.

- Już po raz drugi zdecydowaliśmy się, żeby pamięć o tych wydarzeniach promować w sportowy sposób - mówi Aleksander Rosa, przedstawiciel organizatora biegu. - To nie jest zwykły bieg, szczególne znaczenie ma tutaj wątek historyczny i emocjonalny stosunek do przeszłości.

W ubiegłej edycji wzięło udział ponad 1000 biegaczy. W tym roku organizatorzy przewidują jeszcze większą liczbę uczestników. Start (23 czerwca) zaplanowano przy dawnej zajezdni (ul. Gajowa), a metę na terenie Zakładów H. Cegielskiego. W programie jest nie tylko bieg indywidualny i sztafeta, ale także bieg dla dzieci. Nowością jest możliwość pokonania trasy na rolkach lub z kijkami nordic walking.

- Zawodnikom podobała się zeszłoroczna edycja - podkreśla Aleksander Rosa. - Z opinii, które do nas spłynęły, przebijały się prośby o to, by można było przebyć trasę biegu na rolkach czy z kijkami. Wychodzimy temu naprzeciw.

Na mecie uczestników zmagań będą witać kombatanci wydarzeń Czerwca "56, którzy uhonorują ich pamiątkowymi medalami.

- Nie tylko ja, ale również inni uczestnicy tamtych wydarzeń nie mogą doczekać się, kiedy ten bieg się rozpocznie - mówi Jerzy Majchrzak, kombatant Czerwca "56. - Jesteśmy mile zaskoczeni, że to wydarzenie spotkało się z tak pozytywnym odbiorem.

W organizację biegu zaangażowane jest Muzeum Poznańskiego Czerwca, które w tym roku dodaje do pakietów historyczną przypinkę rozdawaną na 25. rocznicę strajku robotników, tuż przed odsłonięciem Pomnika Ofiar Czerwca 1956 na pl. Adama Mickiewicza.

- Przypinki są szczególne: zaraz po wybuchu stanu wojennego zostały zarekwirowane przez SB i schowane w pomieszczeniach pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 - zaznacza Kinga Przyborowska, kustosz Muzeum Powstania Poznańskiego-Czerwiec 1956. - Zostały odnalezione w momencie, kiedy zaczęto szukać miejsca na otwarcie muzeum. Te przypinki zostawiamy na specjalne okazje i w naszym mniemaniu uczestnicy 2. edycji Biegu Pamięci zasługują na to, żeby obdarować ich takim wyjątkowym upominkiem.

JD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 16:44:56 230499 <![CDATA[W ubiegłej edycji wzięło udział ponad 1000 biegaczy/ fot. Tomasz Szwajkowski/biegczerwca56.pl]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133209,230499,show2.jpg
133208 2019-05-21 13:51:53 Aerator na jeziorze Strzeszyńskim, pozwalający zaopatrywać wodę przy dnie w dodatkową porcję tlenu, przeszedł gruntowną renowację. Został również rozbudowany o panel słoneczny - umożliwiający napowietrzanie wody także w okresach bezwietrznych. Dzięki temu urządzenie będzie bardziej wydajne. Pozwoli to jeszcze lepiej zadbać o jakość wody w jeziorze.

]]>
Areator to urządzenie do napowietrzania wody przy dnie, pomagając usuwać z niej specyficzne gazy, np. metan i siarkowodór, które są szkodliwe dla dużej części żyjących w jeziorze organizmów żywych.

- Urządzenie jest napędzane siłą wiatru, a nie pobieraną z sieci energią elektryczną. Oznacza to, że w użyciu jest całkowicie bezkosztowe - tłumaczy Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

FILM

Aerator wykorzystuje energię wiatru, a w bezwietrzne dni także słońca, do wydobywania wody ze strefy naddennej na powierzchnię, rozpylania jej i odprowadzeniu, już pozbawionej siarkowodoru i nasyconej tlenem, z powrotem na dno. Instalacja wpływa też na czystość jeziora, dozując do zbiornika substancję oczyszczającą.

W ciągu ostatnich 6 lat aerator przechodził drobne naprawy. Po latach przyszedł czas na gruntowną renowację. Urządzenie zostało oczyszczone z napisów naniesionych przez wandali. Poddano je też konserwacji. Dużym udogodnieniem będą wbudowane panele fotowoltaniczne.

- Energia gromadzona w słoneczne dni umożliwi napowietrzanie wody także w okresie bezwietrznym. Dzięki temu aerator będzie jeszcze bardziej wydajny - zauważa Piotr Szczepanowski.

Aerator po renowacji został zainstalowany w tym samym miejscu, co wcześniej - w najgłębszym punkcie jeziora (pomiędzy kąpieliskiem a dużym pomostem). Takie usytuowanie pozwala wykorzystać urządzenie w sposób optymalny.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 15:50:01 230476 <![CDATA[Aerator na jeziorze Strzeszyńskim przeszedł gruntowną renowację]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133208,230476,show2.jpg 230477 <![CDATA[Aerator na jeziorze Strzeszyńskim przeszedł gruntowną renowację]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133208,230477,show2.jpg 230478 <![CDATA[Aerator na jeziorze Strzeszyńskim przeszedł gruntowną renowację]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133208,230478,show2.jpg 230479 <![CDATA[Aerator na jeziorze Strzeszyńskim przeszedł gruntowną renowację]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133208,230479,show2.jpg 230480 <![CDATA[Aerator na jeziorze Strzeszyńskim przeszedł gruntowną renowację]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133208,230480,show2.jpg
133168 2019-05-20 15:26:42 Już tylko dwa tygodnie zostały do rozpoczęcia challengera tenisowego ATP Poznań Open 2019. Poprzednia edycja imprezy rozgrywanej na kortach Parku Tenisowego Olimpia zakończyła się drugim w historii zwycięstwem Polaka. W wielkim stylu triumfował Hubert Hurkacz, który od tamtego momentu systematycznie pnie się w rankingu ATP.

]]>
- ATP Poznań Open to jeden z dwóch największych turniejów tenisa zawodowego w Polsce - podkreśla Krzysztof Jordan, dyrektor turnieju. - Jesteśmy z tego bardzo dumni. Mamy w tym roku fantastyczną obsadę, szykuje się naprawdę dobra rywalizacja.

Tegoroczna edycja Poznań Open rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca i potrwa siedem dni, a nie jak w poprzednich latach - dziewięć. To nowość, bowiem od tego sezonu kwalifikacje turniejów rangi challenger zostały ograniczone zaledwie do dwóch meczów. Brak klasycznych eliminacji powoduje, że w turnieju głównym zobaczymy większą liczbę tenisistów. W poprzednich latach było ich 32, a teraz - aż 48! Powalczą oni o 90 punktów do rankingu ATP oraz o gratyfikacje finansowe. Pula nagród od tego roku wzrosła do 69 290 euro.

- Jestem przekonany, że turniej - jak co roku - będzie stał na bardzo wysokim poziomie - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Zapraszam wszystkich poznaniaków, całymi rodzinami, do Parku Tenisowego na Golęcinie. To wspaniała okazja, by zobaczyć światowy tenis i podziwiać grę najlepszych zawodników.

To już drugi rok, kiedy poznański challenger odbywać się będzie w czerwcu, a nie jak wcześniej w lipcu. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Ze sportowego punktu widzenia korzystna jest szansa na przyjazd do Poznania tenisistów z pierwszej setki rankingu ATP, którym nie powiedzie się w pierwszym tygodniu paryskiego wielkiego szlema. Będą oni mogli przedłużyć sezon na kortach ziemnych w dobrze skomunikowanej z Paryżem stolicy Wielkopolski. Czerwiec to także dogodny termin dla fanów tenisa, gdyż większość z nich - z uwagi na trwający rok szkolny - nie wyjechała jeszcze na wakacje. Dzięki temu mogą całymi rodzinami oglądać zmagania zawodowych tenisistów.

- To dla nas bardzo ważna impreza sportowa - zaznacza Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. - Nie tylko ściąga do Poznania światowej sławy tenisistów, ale również przekłada się na zainteresowanie tym sportem. Z roku na rok szkolenie młodzieży zaczyna wyglądać coraz lepiej - może za kilka lat w naszym turnieju zagrają też poznaniacy.

Na liście zawodników, którzy przyjadą w tym roku do stolicy Wielkopolski znalazły się sławy światowego tenisa.

- Przyjedzie m.in. Filip Krajinovic, który jest bardzo groźnym tenisistą, niezmiernie utalentowanym, gra piękny, ciekawy i techniczny tenis - podkreśla Wojciech Fibak. -  Będzie niewątpliwie jednym z faworytów. Pojawi się Roberto Carballes Baena, świetnie grający na kortach ziemnych. Groźnym przeciwnikiem będzie Szwajcar, Henri Laaksonen, który często wygrywa niespodziewanie. Wreszcie Tommy Robredo, wielkie nazwisko tego turnieju. To zawodnik, który wygrywał z największymi na świecie, niezmiernie inteligentny gracz, świetny technicznie. Cieszę się, że wszyscy będą mogli grać w tak pięknym miejscu, we wspaniałym otoczeniu.

Turniejowi towarzyszyć będą liczne imprezy towarzyszące.

- W środę zapraszamy na koncert Julii Pietruchy w kinie Apollo, a od czwartku rozpoczynamy turnieje dla dzieci w 4 kategoriach wiekowych - mówi Ewelina Sterczewska, manager Parku Tenisowego Olimpia. - W piątek zaplanowaliśmy dwie imprezy: kids day dla najmłodszych tenisistów, podczas którego będą mogli wziąć udział w bezpłatnych treningach i szkoleniach, a wieczorem - oficjalny bankiet ATP. Ostatnia imprezą będzie sobotni charytatywny turniej golfowy.

W historii poznańskiego challengera w grze pojedynczej triumfowało dwóch Polaków. Rok temu był to Hubert Hurkacz, który pokonał w wielkim finale rozstawionego z numerem 1 Taro Daniela. W roku 2012 roku triumfował Jerzy Janowicz, rozpoczynając tym samym najlepszy okres swojej tenisowej kariery.

WS/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-20 16:19:38 230323 <![CDATA[Tegoroczna edycja Poznań Open rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca i potrwa siedem dni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133168,230323,show2.jpg 230324 <![CDATA[Tegoroczna edycja Poznań Open rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca i potrwa siedem dni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133168,230324,show2.jpg 230325 <![CDATA[Tegoroczna edycja Poznań Open rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca i potrwa siedem dni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133168,230325,show2.jpg 230326 <![CDATA[Tegoroczna edycja Poznań Open rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca i potrwa siedem dni]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133168,230326,show2.jpg
133164 2019-05-20 15:26:03 W piątek, 31 maja wykład w Collegium Iuridicum Novum wygłosi prof. Norman Davies. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu wykładów otwartych "Akademicki Poznań".

]]>
Wykład pt. "Podróż historyka przez historię" odbędzie się w piątek, 31 maja, o godzinie 18:00 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) przy al. Niepodległości 53. Prelekcja będzie w języku polskim. Spotkanie jest organizowane przez Miasto Poznań oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.

Prof. Norman Davies to światowej klasy historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej i Środkowowschodniej. Jest autorem takich książek, jak: "Boże igrzysko. Historia Polski" czy "Europa. Rozprawa historyka z historią". Inne znane publikacje to: "Biały orzeł, czerwona gwiazda" (1972), "Boże igrzysko. Historia Polski" (1981), bestselleru "Europa. Rozprawa historyka z historią" (1996), "Wyspy. Historia" (1998), "Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego" (we współpracy z R. Moorhousem, 2002), "Powstanie "44" (2003), "Europa walczy 1939-45. Nie takie proste zwycięstwo" (2006) oraz "Zaginione królestwa" (2011).

Jego książki zostały przełożone na ponad 20 języków. Sam historyk regularnie pojawia się w mediach. Wykładał także gościnnie na uniwersytetach Columbia, McGill, Hokkaido, Stanforda, Harvardzie i Australian National w Canberze.

Urodzony w 1939 roku Norman Davies jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej, Honorary Fellow w St. Antony's College w Oksfordzie i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest m.in. Kawalerem Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RP.

To już kolejny z cyklu wykładów otwartych "Akademicki Poznań", współorganizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. Do tej pory dzięki wsparciu Miasta udało się zorganizować ponad 270 spotkań wybitnych naukowców i artystów.

Harmonogram wykładów otwartych "Akademicki Poznań"

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-20 16:31:08 230309 <![CDATA[Prof. Norman Davies w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133164,230309,show2.jpg 230310 <![CDATA[Prof. Norman Davies w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133164,230310,show2.jpg
133167 2019-05-20 15:26:21 Chcesz złożyć wniosek do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, ale nie wiesz, jak go wypełnić? Masz pytania dotyczące zasad obowiązujących w tegorocznej edycji programu? Zastanawiasz się, jak oszacować koszt swojego projektu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas Maratonu Pisania Wniosków.

]]>
Maraton odbędzie się w czwartek, 23 maja na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17). Urzędnicy będą czekać na poznaniaków w godz. 14.30 - 17.30.

Pracownicy Urzędu Miasta pomogą prawidłowo wypełnić wniosek i odpowiedzą na wszystkie pytania - np. czy projekt jest ogólnomiejski czy rejonowy oraz jak sporządzić budżet niezbędny do zgłoszenia projektu. Na miejscu będzie można także złożyć wniosek do PBO20. Nie trzeba martwić się o formalności, wystarczy przyjść z pomysłem.

Na Wolnym Dziedzińcu do dyspozycji mieszkańców będą przedstawiciele miejskich wydziałów i jednostek. Chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące np. miejskiej zieleni i infrastruktury, sportu, rekreacji czy gospodarki komunalnej, a także czy teren, na którym chce się zrealizować projekt, należy do miasta.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. W czasie gdy rodzice zajmą się wypełnianiem wniosków, dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach garncarskich, malarskich i eksperymentach naukowych, odwiedzić kącik przyrodniczy oraz zbudować budowle z klocków. W trakcie wydarzenia odbędzie się również wystawa prac w ramach projektu "Kulturalny SuperTata". Na wszystkich gości czeka także mały poczęstunek.

Do wydania jest 21 mln zł

Propozycje do PBO20 można składać do 31 maja. W tym roku do wydania jest aż 21 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywać będzie podział na pomysły rejonowe i ogólnomiejskie. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego - 600 tys. zł.

Każdy mieszkaniec Poznania może złożyć 3 propozycje projektów. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w wersji elektronicznej lub papierowej) i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 osób. Projekty, które zostaną zarekomendowane pozytywnie, trafią na kartę do głosowania.

O tym, które projekty zwyciężą, zdecydują poznaniacy. Głosowanie rozpocznie się 27 września i potrwa do 21 października. Do realizacji trafią pomysły, które uzyskają największą liczbę głosów i zmieszczą się w określonej puli środków.

Więcej informacji i szczegółowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 można znaleźć na stronie PBO: budzet.um.poznan.pl.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-20 15:28:30 230303 <![CDATA[Maraton pisania wniosków do PBO odbędzie się w czwartek, na Wolnym Dziedzińcu UMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133167,230303,show2.jpg 230305 <![CDATA[Maraton pisania wniosków do PBO odbędzie się w czwartek, na Wolnym Dziedzińcu UMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133167,230305,show2.jpg 230306 <![CDATA[Maraton pisania wniosków do PBO odbędzie się w czwartek, na Wolnym Dziedzińcu UMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133167,230306,show2.jpg 230307 <![CDATA[Maraton pisania wniosków do PBO odbędzie się w czwartek, na Wolnym Dziedzińcu UMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133167,230307,show2.jpg 230308 <![CDATA[Maraton pisania wniosków do PBO odbędzie się w czwartek, na Wolnym Dziedzińcu UMP]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133167,230308,show2.jpg
133169 2019-05-20 15:26:53 W czerwcu nad Jeziorem Strzeszyńskim spotkają się wybitni muzycy. Podczas tegorocznego Enter Enea Festival obok Leszka Możdżera wystąpią m.in. Dagadana, Teatr Pieśń Kozła, Nigel Kennedy, Chirs Jarret czy Susan Weinert.

]]>
9. edycja Enter Enea Festival, międzynarodowego festiwalu muzycznego pod dyrekcją artystyczną Leszka Możdżera, odbędzie się 17-19 czerwca. Jak zwykle wydarzenie połączy różne gatunki i style muzyczne. W tym roku na jednej scenie będzie można usłyszeć muzykę z Turcji, Macedonii czy Ukrainy. Zagrają wirtuozi perkusji, instrumentów klawiszowych czy gitary, występujący na światowych jazzowych scenach. W tym roku program muzyczny zainauguruje  Dagadana wraz z gośćmi, a zaraz po niej nastąpi specjalne wykonanie spektaklu-koncertu "Raport Kassandry" teatru Pieśni Kozła i Leszka Możdżera.

- To projekt, który powstał na lotnisku - mówi Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny festiwalu. - Zarówno Grzegorz Bral, jak i ja dużo podróżujemy i kilka razy zdarzyło się, ze spotkaliśmy się przypadkowo na lotniskach w różnych częściach świata. Uznaliśmy, że coś trzeba z tym zrobić - najlepiej podczas festiwalu. Drugiego dnia zagra Taksim Trio. To muzyka silnie zakorzeniona w melodiach etnicznych, co mnie cieszy, bo chciałbym, żeby na festiwalu krzyżowały się różne gatunki.

W tegorocznym programie usłyszymy między innymi koncerty szwajcarskiego artysty, wirtuoza instrumentów perkusyjnych Jojo Mayera & Nerve. Zagra też Chris Jarrett, jeden z najbardziej cenionych na świecie jazzowych wirtuozów fortepianu i organów kościelnych oraz wulkan macedońskiej energii, Kočani Orkestar

Jednym z projektów specjalnych tegorocznej edycji będzie koncert jazzowej gitarzystki Susan Weinert i Leszka Możdżera, do których na scenie dołączą Martin Weinert, basista i muzyczny partner artystki i Cezary Konrad, perkusista, znany już publiczności Enter Enea Festival.

Enter Enea Festival od kilku lat jest miejscem premier i prób Leszka Możdżera i nowych projektów światowych muzyków (projekty z Glorią Campaner, czy Tią Fuller, pra-premiera płyty "Komeda", czy "Polska" tria Możdżer Danielsson Fresco). W  tym roku koncertem specjalnym będzie pierwsza muzyczna współpraca wybitnego angielskiego skrzypka Nigela Kennedy i Leszka Możdżera. W programie koncertu znajdą się zarówno kompozycje obu muzyków, jak i interpretacje utworów cenionych przez nich artystów, w tym Krzysztofa Komedy, którego rok świętujemy w tym roku w Poznaniu.

- Cieszę się, ze jednym z wątków będzie Krzysztof Komeda i jego prace - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Dziękuję też Leszkowi Możdżerowi za to, że postawił na współpracę także z lokalnymi twórcami. Enter Enea Festival - podobnie jak poznański festiwal Na Falach - to niezwykłe wydarzenie, podczas którego kultura wychodzi do mieszkańców. Zapraszamy wszystkich nad Jezioro Strzeszyńskie.

Aby ułatwić dojazd na teren festiwalu, miasto wzmocni komunikację publiczną. W dniach 17-19 czerwca autobusy, które kursują nad Jezioro Strzeszyńskie, będą jeździć z większą częstotliwością.

Przygotowano też dodatkowe niespodzianki.

- Jesteśmy dumni z tego, że Enea z festiwalem jest nieprzerwanie od pięciu lat, cieszy nas, że jesteśmy częścią tego projektu i możemy wspierać organizatorów w jego przygotowaniu, a także otworzyć festiwal na szersze grono odbiorców - mówi Magdalena Hilszer, kierownik Biura Komunikacji w Enei. - Festiwal jest muzyczną ucztą, do której chcemy w tym roku dodać coś wyjątkowego: na podeście nad samą plażą stanie fortepian. Chcemy zaprosić mieszkańców Poznania do interakcji - młodzi muzycy będą grali na nim jazzowe aranżacje znanych przebojów, o które poproszą poznaniacy.

Jak co roku kontekstem artystycznych spotkań nad Jeziorem Strzeszyńskim będzie Visual Park, kuratorowany przez ABC Gallery, prowadzoną przez Katarzynę Jankowiak- Gumną. W poniedziałek, 17 czerwca, odsłonięta zostanie w nim replika neonu "Strzeszynek - Wypoczynek", zaprojektowanego przez Zbigniewa Kaję.

W samej galerii otwarta zostanie wystawa "Kraina Pieczonych Gołąbków" - będzie można zobaczyć na niej prace Agnieszki Antkowiak, Sławomira Brzoski, Jarosława Flicińskiego, Izabelli Gustowskiej, Jędrzeja Hofmana, Bartosza Kokosińskiego, Piotra C. Kowalskiego, Łodzi Kaliskiej, Marcina Łukasiewicza, Ewy Partum, Anne Peschken/Marka Pisarskiego (Urban Art), Sławomira Tomana i Mirelli von Chrupek.

- Koncepcja wystawy Kraina Pieczonych Gołąbków zrodziła się tęsknoty za Matissowską ideą sztuki jak wygodny fotel: spełniającej potrzeby estetyczne, radosnej, niosącej harmonię, będącej ucztą dla oczu i dla ducha - mówi Katarzyna Jankowiak -Gumna, kuratorka. - Tematyka wybranych na wystawę prac odnosi się do - jak mogłoby się wydawać - bezproblemowej sfery ludzkiej aktywności: do wypoczynku, relaksu, zabawy i rekreacji. Podobnie jak "Kraina Pieczonych Gołąbków" Pietera Bruegela, każdy z prezentowanych obiektów kryje jednak drugie dno.

Organizatorem Enter Enea Festival jest Fundacja Europejskie Forum Sztuki, której prezesem i fundatorem jest Jerzy Gumny. Festiwal odbywa się dzięki wsparciu Miasta Poznań, Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Enea.

Więcej informacji i szczegółowy program można znaleźć na stronie festiwalu: http://enterfestival.pl/

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 17:33:55 230331 <![CDATA[Zagrają wirtuozi perkusji, instrumentów klawiszowych czy gitary, grający na światowych jazzowych scenach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133169,230331,show2.jpg 230332 <![CDATA[Zagrają wirtuozi perkusji, instrumentów klawiszowych czy gitary, grający na światowych jazzowych scenach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133169,230332,show2.jpg 230333 <![CDATA[Zagrają wirtuozi perkusji, instrumentów klawiszowych czy gitary, grający na światowych jazzowych scenach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133169,230333,show2.jpg
133118 2019-05-18 16:07:01 I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego ma już 100 lat! Zastępca prezydenta, Mariusz Wiśniewski wziął udział w oficjalnych obchodach w Auli Uniwersyteckiej. Podczas dwudniowego świętowania odbyły się m.in. koncerty, Spotkanie Pokoleń i artystyczny happening.

]]>
- 100-lecie dla każdej instytucji to wielkie wydarzenie, trudno wyobrazić sobie naszą poznańską oświatę bez popularnego "Marcinka". Sto lat to dziesiątki pokoleń ludzi, którzy tworzyli tę szkołę, to absolwenci którzy zasilali różne sfery życia społecznego, naukowego, artystycznego i sportowego nie tylko w Poznaniu, ale też w Polsce - mówi zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski. - To ludzie, którzy współtworzyli nasze miasto po odzyskaniu niepodległości, to także ludzie, którzy nie wahali się walczyć o Polskę podczas II wojny światowej, to ludzie, którzy angażowali się w demokratyczną opozycję w okresie lat PRL-u. To wreszcie ludzie, którzy odbudowywali życie w Poznaniu po roku 89. Z tego miejsca pragnę w imieniu władz miasta poznania, prezydenta Jacka Jaśkowiaka i obecnego tutaj przewodniczącego Rady Miasta Poznania, Grzegorza Ganowicza, podziękować wszystkim osobom, które tworzyły "Marcinka", za te wszystkie lata działalności i wszystko, co wnosiliście do naszego miasta i kraju - dodaje Mariusz Wiśniewski.

W sobotę, 18 maja w Auli Uniwersyteckiej odbyło się uroczyste Spotkanie Pokoleń. Absolwenci "Marcinka" odwiedzili Poznań, aby wspólnie świętować 100. urodziny. I LO w Poznaniu było jedną z pierwszych szkół, która rozpoczęła nauczanie w Poznaniu po 123 latach zaborów.

- To co nas dziś łączy to czas. Stulecie szkoły, wkomponowanie w stulecie niepodległości Polski i w stulecie Uniwersytetu Poznańskiego. Każdy z nas przybywa tu z innym bagażem czasowym - mówi Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolska Kurator Oświaty. - Bez zakorzenienia się w historii i w wartościach, których szkoła jest w tej chwili spadkobiercom, nie byłoby tradycji tej szkoły, jej dobrego imienia i wysokiego prestiżu - zauważa kuratorka.

Tradycyjnie nagroda Prezydenta Miasta Poznania została wręczona osobom wyróżniającym się swoją wieloletnią działalnością w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Zastępca prezydenta Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, Grzegorzem Ganowiczem wręczyli nagrodę przyznaną przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Alinie Chojnackiej, wicedyrektor Hannie Sobczyńskiej oraz wicedyrektor Danucie Eckert.

Po uroczystości, w budynku liceum, odbyło się symboliczne przejście w nowe stulecie przez odrestaurowane wschodnie drzwi szkoły oraz happening grupy rzeźbiarzy Pigmalion prof. W. Koronowskiego. Huczne obchody trwają już od kilku miesięcy. Odbył się Wielki Bal Stulecia, recital Hanny Banaszak, czy też koncert chórów w operze. Na szkolnym boisku zagrał również poznański zespół Hoi Polloi.

WD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-18 16:07:01 230136 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230136,show2.jpg 230137 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230137,show2.jpg 230138 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230138,show2.jpg 230139 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230139,show2.jpg 230140 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230140,show2.jpg 230141 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230141,show2.jpg 230142 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230142,show2.jpg 230143 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230143,show2.jpg 230144 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230144,show2.jpg 230145 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230145,show2.jpg 230146 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230146,show2.jpg 230147 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230147,show2.jpg 230148 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230148,show2.jpg 230149 <![CDATA[Marcinek" świętuje 100-lecie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133118,230149,show2.jpg
132429 2019-05-08 11:39:31 Medytacyjny flash mob, spacer śladami poznańskich naukowców, gra miejska, pokazy walk, prezentacja sprzętu policyjnego, rozmowy z uczestnikami Czerwca "56 oraz liczne wystawy i wykłady, np. poświęcone... krwiopijcom. To tylko niektóre z 250 wydarzeń, które czekają na poznaniaków i turystów w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Do akcji przyłączyło się ponad 50 instytucji.

]]>
W tym roku Noc Muzeów odbędzie się w sobotę, 18 maja - w Dzień Muzealnika. Pracownicy muzeów będą świętować wraz z publicznością.

- Noc Muzeów to wehikuł czasu. W tym dniu wszyscy chcemy być w przestrzeni publicznej, wszyscy chcemy zwiedzać muzea. Chciałoby się, aby tak było na co dzień - mówi Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. - W ramach poprzedniej edycji Nocy Muzeów zorganizowano 200 wydarzeń, w których wzięło udział 71 tys. osób. W tym roku będzie to 250 wydarzeń. Ile osób weźmie w nich udział, dowiemy się w przyszłą sobotę.

Lista atrakcji jest długa. Muzeum Narodowe zaprasza m.in. do wzięcia udziału w medytacyjnym flash mobie oraz zwiedzenia wystawy "Choroba jako źródło sztuki".

- Nasi kuratorzy zainspirowani wystawą będą pokazywali XVI i XVII-wieczne graffiti. Jeden z tytułów prelekcji jest intrygujący, bo będzie opowiadał o usuwaniu kamienia głupoty. Zapraszamy też do naszych oddziałów. W Muzeum Etnograficznym będziemy np. pokazywać kulturę bambrów - mówi Marzena Prusińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W Muzeum Archeologicznym gościć będą Jaćwingowie, czyli średniowieczni wojownicy żyjący w północno-wschodniej Polsce (na terenie dzisiejszej Litwy). W programie znalazły się m.in. pokazy walk czy zwiedzanie w ciemności. Natomiast w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci czekają wykłady dotyczące dawnych fortyfikacji.

Osoby, które przyjdą do Biblioteki Raczyńskich, będą mogły zobaczyć zabytkowe księgozbiory, m.in. pierwszy drukowany przekład biblii na język polski, dzieła Frycza Modrzewskiego i Mikołaja Reja, a także utwory literackie... Mikołaja Kopernika. Ofertę przygotowały również inne biblioteczne placówki. W Muzeum Henryka Sienkiewicza będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o życiu Cyryla Ratajskiego, w Mieszkaniu-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny wziąć udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, a  Pracowni - Muzeum Kraszewskiego zobaczyć film niemy z muzyką na żywo pt. "Cyganka Aza".

Wiele atrakcji przygotowało również Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. W CK Zamek będzie można spotkać się z uczestnikami Czerwca "56, a na Krzyżownikach zwiedzić schron przeciwatomowy przy ul. Słupskiej.   

- Można założyć strój obrony cywilnej i zobaczyć, jak człowiek czuł się wobec potencjalnego zagrożenia atakiem nuklearnym - oczywiście ze strony NATO - żartuje Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Niepodległości. - Muzeum Powstania Wielkopolskiego ubarwią ułani. Będzie można zwiedzić tam wystawę przygotowaną na 100. rocznice odzyskania niepodległości i zobaczyć film w mini-kinie. Zapraszamy także do Muzeum Uzbrojenia. Do największych naszych eksponatów będzie można wsiąść, ale trzeba przyjść odpowiednio wcześnie, bo z doświadczenia wiemy, że będzie duża kolejka - przestrzega Tomasz Łęcki.   

Osoby chcące dowiedzieć się, jak kiedyś leczono, mogą odwiedzić Muzeum Farmacji. Czekają tam na nich eksponaty związane z aptekarstwem oraz ciekawe wykłady, m.in. o krwiopijcach, czyli pijawkach i innych zwierzętach, wykorzystywanych w terapiach medycznych. Natomiast ci, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat fizyki i astronomii powinni odwiedzić siedzibę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Czekają tam na nich różnorodne eksperymenty oraz oryginalne zbiory Heweliusza, Keplera i Heweliusza.

Po raz pierwszy w historii Nocy Muzeów swoje skarby pokażą także poznańscy mundurowi. 18 maja swoje drzwi otworzy policyjne muzeum przy ul. Taborowej.

- Miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć historyczne eksponaty. Jednym z ciekawszych jest tajemnicza skrzynia z różnego rodzaju akcesoriami, np. maczugami, dzięki którym rozstrzygano kiedyś różnego rodzaju sąsiedzkie spory. Przed muzeum pojawi się ekspozycja współczesnego sprzętu, które pozwala nam skutecznie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Poznania. Pokażemy nasz najnowszy nabytek - robot pirotechniczny, który jest na wyposażeniu jednostki antyterrorystycznej  i służy do wożenia niebezpiecznych przedmiotów, a także naszego drona i skaner 3D. Na koniec będzie można zjeść pyszną gorącą grochówkę - zapowiada Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Na Trakcie Królewsko-Cesarskim będzie można wyruszyć śladami poznańskich naukowców i odkrywców. Pomiędzy placem Adama Mickiewicza i pl. Wolności odbywać się będzie gra miejska pt. "Akademicki Poznań". W Instytucie Zachodnim zobaczymy zdjęcia z czasów II wojny światowej i dawne plakaty propagandowe, a w Fotoplastykonie - mieszczącym się dziś w siedzibie Wydawnictwa Miejskiego Posnania w Arkadii - fotografie z czasów I wojny światowej. W rejonie ul. Św. Marcin zwiedzić można będzie hotel Altus, dawną siedzibę KW PZPR i gmach poczty. W tym ostatnim miejscu odbędzie się ponadto koncert chóru dziewczęcego "Skowronki", działającego przy CK Zamek. W Galerii Antykwariat, przy ul. Paderewskiego,  zobaczymy wystawę... srebrnych sitek do herbaty. Natomiast na na fasadzie budynku Bramy Poznania wyświetlony zostanie film pt. "Pamięć jest kluczem", prezentujący dzieła utracone podczas II wojny światowej. Akcja jest częścią inicjatywy "Muzeum Utracone" odbywającej się jednocześnie w wielu miejscach w Polsce.

Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Najmłodsi będą mogli m.in. wyruszyć szlakiem poznańskich legend, za co czeka na nich nagroda - książka o poznańskich koziołkach. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych będą mogli posłuchać opowieści "O tym jak diabeł chciał zatopić Poznań" oraz "O założeniu Poznania".

Szczegółowy program Nocy Muzeum można znaleźć na stronie wydarzenia oraz na Facebooku.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-20 10:47:50 228955 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228955,show2.jpg 228888 <![CDATA[W tym roku Noc Muzeów odbędzie się w sobotę, 18 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228888,show2.jpg 228887 <![CDATA[W tym roku Noc Muzeów odbędzie się w sobotę, 18 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228887,show2.jpg 228886 <![CDATA[W tym roku Noc Muzeów odbędzie się w sobotę, 18 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228886,show2.jpg 228952 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228952,show2.jpg 228953 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228953,show2.jpg 228954 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228954,show2.jpg 228957 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228957,show2.jpg 228958 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228958,show2.jpg 228959 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228959,show2.jpg 228960 <![CDATA[W poprzedniej edycji akcji wzięło udział ponad 70 tys. osób/ fot. Sławomir Obst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132429,228960,show2.jpg
133063 2019-05-17 09:17:41 Od środy, 22 maja, w związku z kolejnym etapem budowy ronda przy skrzyżowaniu ulic: Piwnej, Stalowej i Kobylepole, zmieni się organizacja ruchu.

]]>
Na skrzyżowaniu, które docelowo przekształcone zostanie w rondo, w dalszym ciągu wyłączony z ruchu pozostanie wjazd w ul. Stalową oraz w południową część ul. Piwnej. Z północnego odcinka ul. Piwnej będzie można skręcić wyłącznie w ul. Kobylepole. Pojazdy poruszające się ul. Kobylepole w kierunku skrzyżowania z ul. Piwną będą mogły kontynuować jazdę wyłącznie jej północnym odcinkiem. Na skrzyżowaniu obu ulic utrzymany zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Odbywał się on będzie jednak pasem przeciwległym do tego, po którym pojazdy jeżdżą obecnie.   

FILM

Tak jak dotychczas dostęp do przejścia dla pieszych, które zostało przesunięte poza obszar skrzyżowania, zapewni pieszym tymczasowy chodnik o szerokości 1,5 m.

Nowy układ drogowy w rejonie ulicy Folwarcznej, dzięki któremu mieszkańcy os. Przemysława będą mieli lepszy dostęp do transportu publicznego, ma powstać do końca bieżącego roku.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-17 11:45:41 230001 <![CDATA[Budowa ronda u zbiegu ulic: Piwnej, Stalowej i Kobylepole wkracza w kolejną fazę fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133063,230001,show2.jpg 230002 <![CDATA[Budowa ronda u zbiegu ulic: Piwnej, Stalowej i Kobylepole wkracza w kolejną fazę fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133063,230002,show2.jpg 230003 <![CDATA[Budowa ronda u zbiegu ulic: Piwnej, Stalowej i Kobylepole wkracza w kolejną fazę fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133063,230003,show2.jpg 229999 <![CDATA[Schemat organizacji ruchu od 22 maja w rejonie ul. Kobylepole]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133063,229999,show2.jpg
133065 2019-05-17 09:17:56 Przebudowywana pływalnia na os. Piastowskim ma już dach, a cały obiekt jest w stanie surowym zamkniętym. Uruchomienie basenu planowane jest na wrzesień.

]]>
Wykonawca inwestycji kończy już budowę ścian, posadzek na parterze, montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz wentylacyjnych. Mocno zaawansowane są również prace związane z instalacjami sanitarną, wodną i grzewczą oraz technologią basenową. Rozpoczęły się roboty malarskie i wykończeniowe.

Główny basen pływalni będzie miał długość 25 metrów, sześć torów do pływania o szerokości 2,5 m każdy. Taka sama głębokość basenu z obu stron umożliwi rozgrywanie sztafet pływackich. Na terenie obiektu powstanie również basen rekreacyjny, który będzie służył do nauki pływania oraz hydromasażu.

Dodatkowo w budynku znajdzie się część przeznaczona na fitness oraz mały zespół saun. Powstaną dwie przebieralnie dla grup zorganizowanych, przebieralnia kabinowo-szafkowa, a także zespół przebieralni i natrysków dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie pływalni znajdą się również m.in. pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazynowe oraz mała kawiarnia.

Kończąc realizację inwestycji, wykonawca robót zagospodaruje teren wokół budynku -  dokona nasadzeń zieleni, wybuduje drogę wewnętrzną i miejsca parkingowe oraz obiekty małej architektury.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-17 15:11:48 230047 <![CDATA[Zakończenie budowy krytej pływalni na Ratajach coraz bliżej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133065,230047,show2.jpg 230050 <![CDATA[Zakończenie budowy krytej pływalni na Ratajach coraz bliżej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133065,230050,show2.jpg 230046 <![CDATA[Zakończenie budowy krytej pływalni na Ratajach coraz bliżej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133065,230046,show2.jpg 230048 <![CDATA[Zakończenie budowy krytej pływalni na Ratajach coraz bliżej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133065,230048,show2.jpg 230049 <![CDATA[Zakończenie budowy krytej pływalni na Ratajach coraz bliżej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133065,230049,show2.jpg
133064 2019-05-17 09:17:48 Poznaniacy, którzy ukończyli 60 lat i mają Kartę Seniora, mogą za darmo obejrzeć komedię "Kwartet" w Teatrze Muzycznym. Bezpłatne wejściówki będzie można rezerwować 21 i 22 maja.

]]>
Przedstawienie odbędzie się 31 maja i 2 czerwca o godz. 19.00 w Teatrze Muzycznym. Wejściówki będzie można rezerwować 21 i 22 maja (wtorek i środa) aż do wyczerpania dostępnej puli bezpłatnych biletów.

Aby to zrobić, trzeba zadzwonić do Biura Poznań Kontakt - nr tel.: 61 646 33 44 (po połączeniu wybrać 0 lub 1, a następnie 0) i podać swoje imię i nazwisko oraz numer Karty Seniora - "Poznańskiej Złotej Karty".

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwie pojedyncze wejściówki. Będzie można je odebrać 28 i 29 maja, w Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24) w godz. od 8.00 do 16.00. Kartę Seniora trzeba okazać przy odbiorze biletów oraz później, przy wejściu na spektakl (minimum jedna karta na dwie osoby).

Osoby, które odbiorą wejściówki, a nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu, mogą przekazać bezpłatne bilety wyłącznie innym osobom posiadającym "Poznańską Złotą Kartę".

W danym półroczu posiadacz Karty Seniora może zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki na jeden z oferowanych spektakli. Kolejne rezerwacje na ten sam numer Karty będą możliwe w następnym półroczu.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-22 10:46:34 230057 <![CDATA[Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwie pojedyncze wejściówki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133064,230057,show2.jpg 230056 <![CDATA[Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwie pojedyncze wejściówki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133064,230056,show2.jpg
133062 2019-05-17 09:17:35 Przez dziesięć dni, do 26 maja na Placu Wolności rozgrywane będą mecze piaskowej odmiany siatkówki, piłki ręcznej oraz nożnej. Wstęp dla kibiców jest darmowy. W sobotę, 18 maja, czynna będzie Strefa Zdrowia i Ekologi, gdzie chętni będą mogli skorzystać z badań, porad i konsultacji.

]]>
Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019. Jako pierwsi na sztucznej plaży pojawią się zawodnicy piłki ręcznej plażowej. Zostanie zainaugurowany cykl Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Letnia wersja szczypiorniaka jest bardzo atrakcyjną i dynamiczną dyscypliną sportu, która od swojej halowej odmiany różni się przede wszystkim tym, że efektowne zagrania (m.in. rzuty po obrocie o 360 stopni czy po wrzutkach) są dodatkowo punktowane. Sprawia to, że "plażówka" jest niezwykle ciekawa dla kibiców. W dwudniowym turnieju (18-19 maja) wystąpi sześć zespołów męskich i osiem żeńskich - w tym obrońcy mistrzowskich tytułów w kategorii kobiet i mężczyzn: BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski.

Od poniedziałku, 20 maja, przez kolejne trzy dni Plac Wolności należeć będzie do siatkarek i siatkarzy. Od początku istnienia Lotto Plaży Wolności Poznań siatkówka plażowa jest fundamentem tej imprezy. W centrum miasta odbędą się Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców oraz turnieje Chwiałka Volley 2019. Swój przyjazd do stolicy Wielkopolski potwierdziły profesjonalne pary, rywalizujące o Mistrzostwo Polski oraz ekipy, dla których plażówka to sposób na spędzanie wolnego czasu. Najsilniejszym siatkarskim akcentem będzie Turniej Gwiazd kobiet i mężczyzn. Udział w zawodach wezmą między innymi byli reprezentanci Polski - Daniel Pliński i Marcin Wika.

Najmłodszą dyscypliną sportu, goszczącą na Lotto Plaży Wolności Poznań 2019 jest piłka nożna plażowa. W tym roku organizatorzy przygotowali U-21 Beach Soccer Tournament, w którym udział wezmą reprezentacje: Polski, Francji i Czech. W harmonogramie znalazły się również mecz o Superpuchar Polski, rozgrywki młodzieżowe oraz turniej w kategorii Open.  

Strefa Zdrowia i Ekologii

Sportowa część Lotto Plaży Wolności Poznań 2019 to podstawa tej imprezy. Organizatorzy pomyśleli również o atrakcjach dla rodzin podczas całego eventu. Przy boiskach przygotowana zostanie strefa animacji, w której dzieci aktywnie spędzą czas, podczas gdy rodzice pochłonięci będą śledzeniem rywalizacji sportowej. Dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Poznania i firmą SUEZ, przy boiskach będzie można między innymi: edukacja żywieniowa, profilaktyka zdrowego kręgosłupa, dwunastometrowy tor wyścigowy napędzany ekorowerami czy gra w wirtualnej rzeczywistości to tylko wybrane atrakcje, jakie czekają na kibiców.

W sobotę 18 maja w godzinach od 11.00 do 17.00 tuż obok Plaży Wolności będzie czynna Strefa Zdrowia i Ekologii. Będzie w niej można skorzystać z bezpłatnych badań lekarskich i specjalistycznych konsultacji i porad. Na poznaniaków czekać będą warsztaty prozdrowotne i rekreacyjne, stoiska informacyjne, edukacyjne, promujące zdrowie i bezpieczeństwo.

Szczegółowy zakres oferowanych badań, porad i konsultacji:

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka - edukacja prozdrowotna w formie warsztatów edukacyjnych z zakresu nowotworów skóry dla osób w wieku 15 do 65+ aktywnych zawodowo.

Zmartwychwstańskie Centrum Sportu i Rehabilitacji "Poznańska Szarotka" im. Matki Teresy Jasieńskiej:

- Profilaktyka zdrowego kręgosłupa  - ćwiczenia dla wszystkich

-  ćwiczenie mięśni dna miednicy - terapia i profilaktyka - konsultacje

- sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci 5-15 lat

Centermed:

- pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, wagi ciała, cukru we krwi,

- promocja zdrowia - przedstawienie oferty badań laboratoryjnych,

- oferta rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ulotki,

- promocja bezpłatnej oferty rehabilitacyjnej w ramach działalności Centermedu.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej:

- porady dietetyka, badania, analiza składu ciała,

- psychoedukacja - porady psychologa,

- porady rehabilitanta,

- badania pulsoksymetrem, pomiar ciśnienia, badania krwi: glukoza i cholesterol.

NFZ - Oddział Wielkopolski:

- stoisko informacyjne, leczenie na NFZ, (NFZ w pigułce - informacja),

- warsztaty antycukrowe "cukier szkodzi",

- e-recepty, internetowe konto pacjenta - informacja.

Fundacja Insulinooporność:

- porady dietetyków,

- edukacja zdrowotna,

- edukacja żywieniowa - nauka czytania etykiet, wyboru produktów spożywczych w sklepach, komponowanie posiłków,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych - omówienie konsekwencji nieprawidłowego trybu życia oraz żywienia.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki:

- analiza składu ciała - osoby 18+,

- analiza składu ciała - osoby 12-18 lat (zgoda opiekuna),

- konsultacje dietetyczne,

- rekrutacja do projektów naukowych.

Spółka Telemedycyna Polska S.A.:

- badania w kierunku choroby niedokrwiennej serca oraz zawału mięśnia sercowego,

- konsultacje z zakresu dietetyki,

- opis, interpretacja i omówienie wyników badań przez lekarza.

Straż Miejska Miasta Poznania:

- dla dorosłych: informacje, konsultacje  (w zakresie  ustawowych kompetencji straży, realizowanych zadań na rzecz lokalnej społeczności),

- dla dzieci: konkursy, zabawy, gry, (bezpieczeństwo dziecka, czystość porządek, ekologia, środowisko naturalne).

Wstęp na wszystkie dni Lotto Plaży Wolności Poznań 2019 jest bezpłatny. Partnerami imprezy są: Totalizator Sportowy właściciel marki LOTTO, Miasto Poznań, Veolia, Terlan, Lafarge, SUEZ oraz Browar Fortuna. Organizatorami zawodów są Feniks i KS "MOCni Razem". Współorganizatorami festiwalu zostali: POSiR, ZPRP oraz WZPN.

Program imprezy można znaleźć na stronie http://feniksplay.pl/index.php/program-imprezy.html

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-17 14:39:08 230005 <![CDATA[Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019 fot. materiały organizatorów/J. Piasecki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133062,230005,show2.jpg 230006 <![CDATA[Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019 fot. materiały organizatorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133062,230006,show2.jpg 230007 <![CDATA[Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133062,230007,show2.jpg 230008 <![CDATA[Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133062,230008,show2.jpg 230009 <![CDATA[Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133062,230009,show2.jpg 230010 <![CDATA[Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133062,230010,show2.jpg 230011 <![CDATA[Od 17 do 26 maja odbędzie się 11. edycja Lotto Plaży Wolności Poznań 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133062,230011,show2.jpg
133067 2019-05-17 09:18:15 Pakiet Poznań Viva Senior jest coraz bogatszy. Właśnie dołączyła do niego nowa oferta: mycie okien  u seniora. Usługa obejmuje umycie szyb, ram i parapetów i jest całkowicie bezpłatna.

]]>
Nowa usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat i mieszkają w Poznaniu (miejsce wykonania usługi musi znajdować się w granicach miasta). Z bezpłatnego czyszczenia okien poznańscy seniorzy mogą skorzystać jeden raz w ciągu roku.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na mycie okien, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybrać tonowo 1, następnie 0). Może to zrobić senior, lub - w jego imieniu - rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba bliska.

Przy zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko seniora, jego wiek, telefon, dokładny adres zamieszkania oraz liczbę okien, które mają zostać umyte.

- To kolejna usługa, o którą prosili sami seniorzy - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Jest realizowana wyłącznie po zgłoszeniu, ze względu na bezpieczeństwo starszych osób. Przedstawiciele firmy sprzątającej przyjadą dopiero wtedy, gdy senior o to poprosi. Przed wejściem do domu zawsze przedstawią identyfikator i podadzą numer zlecenia.

Pracownicy sprzątający zapewnią własny sprzęt i środki czystości niezbędne do umycia szyb, ram okiennych i parapetów, senior nie musi się o nie martwić.

To kolejne rozszerzenie pakietu Poznań Viva Senior, który jest kompleksowym zbiorem usług i ułatwień dla starszych osób. Seniorzy mogą dzięki niemu korzystać m.in. z Poznańskiej Złotej Karty, która upoważnia ich do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów.

W skład pakietu wchodzą również takie usługi, jak: Złota Rączka dla seniora (bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach), taksówka dla seniora (bezpłatne usługi transportowe dla osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną), pudełko życia (zawierające dane o stanie zdrowia seniora), książka dla seniora (bezpłatne dostarczanie poznaniakom książek, audiobooków i filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich), mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów (bezpłatna usługa kosmetyczna) czy miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Pakiet Poznań Viva Senior to nie jedyne ułatwienia dla starszych mieszkańców. Prawie 26 tysięcy osób korzysta też z Biletu Seniora. To atrakcyjny cenowo bilet okresowy, który kosztuje tylko 50 zł na cały rok na strefę A.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 18:55:27 230018 <![CDATA[Mycie okien u seniora to kolejna usługa z pakietu Poznań Viva Senior]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133067,230018,show2.jpg
133069 2019-05-17 09:26:00 Noc Muzeów, liczne koncerty oraz warsztaty dla najmłodszych - w ten weekend nie zabraknie atrakcji w Poznaniu dla dzieci i dorosłych.

]]>
Piątek, 17 maja

Andruchowycz & Karbido - koncert

Jurij Andruchowycz to wybitny ukraiński poeta, prozaik i tłumacz. Z wrocławskim zespołem Karbido występuje i nagrywa od 13 lat. Na koncercie usłyszymy utwory z ich najnowszego albumu, na który składa się siedem kompozycji do wierszy Andruchowycza z nieznanego dotąd polskim czytelnikom cyklu "Litografie dawnego Stanisławowa". W projekcie bierze udział lwowski perkusista jazzowy Ihor Hnydyn, aktywny uczestnik ukraińskiej sceny improwizowanej.

Godz. 21, CK Zamek, Sala Wielka, ul. Święty Marcin 80/82

Bilety w cenie 5 zł.

Gaik: Konstatntin Bessonov, Celestial Trax, Aheloy! - koncert

Gaik to projekt umożliwiający poznańskiej publiczności odbiór muzyki w otoczeniu naturalnych bodźców. Na jedną noc puste, surowe przestrzenie staną się bujnymi oazami i zapewnią niepowtarzalną atmosferę. Odbiorcy będą mogli posłuchać Konstantina Bessonova, Celestiala Traxa oraz Aheloy! Konstantin Besonov jest artystą dźwiękowym i performatywnym pochodzącym z Hamburga, działającym na polach muzyki, tańca nowoczesnego i pejzaży dźwiękowych. Brzmienie kompozycji Celestiala Traxa  jest połączeniem medytacyjnej psychodelii, dronu i ambientu. Muzyka Aheloya! łączy w sobie oniryczne motywy, sample i rytmy automatów perkusyjnych.

Godz. 20, Pawilon, ul. Ewangelicka 1

Bilety w cenie 10 zł

The Best of Marcin Styczeń - koncert

Marcin Styczeń to wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Podczas koncertu w PoemaCafe będzie można usłyszeć jego najbardziej znane utwory z 10 dotychczasowych albumów.

Godz. 20, PoemaCafe, ul. Langiewicza 2

Bilety w cenie 45 zł. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

Premiery z Nowego Jorku - 477. Koncert Poznański

Fani muzyki klasycznej będa mogli wysłuchać koncertu artystów Filharmonii Poznańskiej. W programie koncert fortepianowy Karola Rathausa oraz utwory symfoniczne polskiego kompozytora Ignatza Waghaltera, tworzącego w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

Wystąpią: Ariel Zuckermann - dyrygent, Daniel Wnukowski - fortepian, Mikołaj Rykowski - wprowadzenie słowne do koncertu.

Godz. 19, Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1

Bilety w cenie 20 zł.

Jerzy Mączyński Jerry & The Pelican System - koncert

Jerry & The Pelican System to zespół stworzony z inicjatywy saksofonisty i kompozytora Jerzego Mączyńskiego. Ich utwory są fuzją wielu gatunków i inspiracji muzycznych. Na kontrabasie zagra Franciszek Pospieszalski doświadczony w duńskiej szkole awangardy, na bębnach zagra Wiktoria Jakubowska znana m.in. ze współpracy z Pauliną Przybysz, instrumentami klawiszowymi zajmuje się wyróżniony na wielu konkursach jazzowych absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie Marcel Baliński. Całość dopełnia najmłodszy członek projektu - trębacz, student Katowickiej Akademii Muzycznej, prężnie działający na polach muzyki jazzowej i rozrywkowej - marcin Elszkowski.

Godz. 19, MDK Dragon, ul. Zamkowa 3

Bilety w cenie 22 zł.

Lady Butterfly - koncert

Dlaczego Lady Butterfly? Ponieważ pisze piosenki oraz komponuje z lekkością, z jaką lata motyl. Artystka jest znana z tego, że na scenie śpiewa, energicznie tańczy oraz gra na ukulele.

Godz. 19, Restauracja Pretekst, ul. Fredry 7

Bilety w cenie 15 zł. Dzieci do lat 12 nie płacą za bilet, wystarczy, że przy wejściu opowiedzą o swoim marzeniu.

Beer & Food Festival

To już czwarta edycja 3-dniowego festiwalu, którego głównym założeniem jest szerzenie kultury picia piwa. To okazja do posmakowania napojów niszowych marek z niewielkich polskich browarów, uznanych na świecie browarów belgijskich i czeskich. Na festiwalu  znaleźć będzie można specjalną strefę wypełnioną po brzegi jedzeniem z najlepszych w Polsce food trucków. Pojawią się goście z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Trójmiasta, ale także lokalne, poznańskie gwiazdy. Wystawcy zaoferują całe bogactwo ulicznych smaków - od bratwurstów, przez kuchnię węgięrską, aż po tradycyjne burgery.

Festiwal rozpocznie się 19 maja (piątek) o godz. 14.00 i potrwa do 21 maja (niedziela) do godziny 20.00.

Stadion AZS ul. Pułaskiego 30 (wejście od ul. Cichej)

Bilet jednorazowego wstępu 5zł, bilet 3-dniowy wielokrotnego wstępu 20zł

Sobota, 18 Maja

Noc Muzeów 2019

Tej nocy ponad 50 instytucji przygotowuje dla zwiedzających takie atrakcje jak: zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty czy warsztaty. Szczegółową listę wydarzeń można znaleźć na stronie: https://pik.poznan.pl/noc-muzeow-w-poznaniu/. Dla zwiedzających przygotowano specjalne ścieżki zwiedzania, a także bezpłatny tramwaj M kursujący od godz. 21:00 do 24:00 na trasie Madalińskiego - Hetmańska - Zaj. Głogowska, Głogowska, Roosevelta, Gwarna, Plac Wielkopolski, Rondo Śródka, Rondo Rataje, Rynek Wildecki - Zaj. Madalińskiego.

Mała Noc Muzeów z Poznańskim Szlakiem Legend dla dzieci

Bez względu na wiek, udział w Nocy Muzeum należy się wszystkim, również tym, którzy chodzą spać wcześniej! Udział jest prosty - wystarczy pobrać folder z grą miejską i rozwiązać jej zadania na trasie Szlaku. Odkrywcy i odkrywczynie Szlaku otrzymają w prezencie książkę "Koziołki, rury i czarcie ogony" z dziesięcioma legendami o Poznaniu napisanymi specjalnie dla dzieci.

Godz. 12-17, foldery można pobrać ze strony www.szlaklegend.pl, odebrać w Bramie Poznania ICHOT oraz w wybranych punktach Informacji Miejskiej (IM).

Książki będzie można odebrać w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w Arkadii przy ul. Ratajczaka, w godzinach 12:00-17:00.

Epoque Quartet - koncert

Epoque Quartet to zespół z dwudziestoletnim doświadczeniem, łączący kilka stylów muzycznych. W tym czasie zbudował sobie mocną pozycję na czeskiej i europejskiej scenie muzycznej. Epoque Quartet to:  David Pokorný (skrzypce), Vladimír Klánský (skrzypce), Vladimír Kroupa (altówka) i Vít Petrášek (wiolonczela)

Godz. 21, CK Zamek, Sala Wielka, ul. Święty Marcin 80/82

Bilety w cenie 2 zł.

Wzorzysta przyroda - warsztaty dla dzieci

Kropki, paski, kratki, jodełki i inne wzory - często pojawiają się na ubraniach, ale czy występują też w przyrodzie? Jakie powtarzalne wzory można zaobserwować na łące nad Cybiną? Zajęcia są okazją poznawania świata i dziedzictwa Ostrowa Tumskiego w kontakcie z przyrodą i sztuką,  eksperymentowania oraz spędzenia czasu z rodziną. Uczestnikami i uczestniczkami zajęć będą również podopieczni i podopieczne Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Warsztaty są skierowane do rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat.

Godz. 13.30, Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://bit.ly/2V5WbKn) na adres edukacja@bramapoznania.pl. Udział w zajęciach możliwy po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia.

Rodzinne oprowadzanie - Sekrety dźwięcznej wyspy

Z jakimi odgłosami można zetknąć się na Ostrowie Tumskim i jakie dźwięki słyszał panujący dawno temu na wyspie książę Mieszko I? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się podczas Rodzinnego Oprowadzania. Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat.

Godz. 11, Ekspozycja Bramy Poznania, ul. Gdańska 2

Oprowadzanie jest bezpłatne. Chęć udziału w zajęciach należy wcześniej zgłosić pod numerem telefonu 61 647 76 34.

Ulrich Ellison & Tribe - koncert

Ulrich Ellison & Tribe to prawdziwie bluesowy zespół prosto z Teksasu. Ich frontman to jeden z najlepszych teksańskich gitarzystów, który z powodzeniem konkuruje z najlepszymi gitarzystami świata. Muzycy wracają do Europy, aby zaprezentować swój najnowszy live album "Live at Antone's", który nagrali w słynnym Home of the Blues w Austin.

Godz. 20, Blue Note, ul. Kościuszki 79

Bilety w cenie 50 zł.

Szlakiem ornamentów Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania zaprasza wszystkich miłośników architektury na spacer z przewodnikiem śladami ornamentów i detali architektonicznych poznańskich budowli. Wycieczki zostały opracowane na podstawie publikacji wydawnictwa  - kolorowanki dla dorosłych Ornamenty Poznania i poprowadzą uczestników po różnych dzielnicach miasta. Drugie spotkanie z cyklu - Jeżyce.

Trasa wycieczki: Dąbrowskiego - Roosevelta - Zacisze - Mickiewicza - Sienkiewicza - Gajowa - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Jackowskiego - Polna.

Godz. 10, zbiórka pod Teatrem Nowym, ul. Dąbrowskiego 5

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Piotr Kuźniak - koncert

Piotr Kuźniak to legendarny Trubadur, który zasłynął z interpretacji piosenek Niemena. Na jego sobotnim koncercie będzie można usłyszeć piosenki m.in. z repertuaru Niemena, Sinatry oraz Santany.

Godz. 19, PoemaCafe, ul. Langiewicza 2

Bilety w cenie 35 zł. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

Rosalie - koncert

Rosalie jest wokalistką i kompozytorką związaną z poznańską sceną muzyczną. Jej nowatorskie kompozycje na stałe odmieniły polskie R&B. Zanim wydała swój pierwszy, pełny album we współpracy z wytwórnią Alkopoligamia, debiutowała na najważniejszych polskich festiwalach, takich jak Enea Spring Break Showcase Festival & Conference, Open'er Festival czy Audioriver. Podczas koncertu w Domu Tramwajarza, będzie promowała swój najnowszy album "Flashback".

Godz. 19, Dom Tramwajarza, Sala Amarantowa, ul. Słowackiego 19/21

Bilety w cenie 30 zł.

Niedziela, 19 Maja

JAZZAMEK #23 Adam Bałdych Quartet "Sacrum Profanum"

Sacrum Profanum to najnowszy projekt Adama Bałdycha i jego kwartetu.

Artysta podjął próbę wpisania muzyki sakralnej różnych epok w kontekst współczesnego świata - z bogactwem jego brzmień, wolnością interpretacji i ekspresji. Na scenie, oprócz samego Bałdycha, zobaczymy wybitnych twórców polskiej sceny jazzowej: Krzysztofa Dysa na fortepianie, Michała Barańskiego na kontrabasie oraz Dawida Fortunę na perkusji.

Godz. 19, CK Zamek, Sala Wielka, ul. Święty Marcin 80/82

Bilety w cenie 40 zł (przedsprzedaż), 45 zł (w dniu koncertu)

Poranek dla dzieci: "Basia"

Basia to wyjątkowo rezolutna 5-latka, dobrze znana wielbicielom książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. Bohaterka mieszka w mieście z rodzicami, dwójką braci, żółwiem Kajetanem i pluszowym przyjacielem Miśkiem Zdziśkiem. Serial przenosi dzieci i dorosłych do radosnego świata dziewczynki, która codziennie uczy się czegoś nowego.

Seans potrwa 50 minut i jest skierowany do dzieci od czwartego roku życia.

Godz. 12, CK Zamek, Kino Pałacowe, Sala Kinowa,  ul. Święty Marcin 80/82

Bilety w cenie 10 zł.

"Dzika grusza" - film

Bohater "Dzikiej gruszy", absolwent pedagogiki Sinan, przed ostatnimi egzaminami wraca do rodzinnego Çan w północno-zachodniej Turcji. Jako przybysz z większego miasta patrzy z mieszanką niechęci i pobłażania na prowincjonalną społeczność, którą opuścił przed laty. Stopniowo jednak życie w Çan angażuje go coraz bardziej, a marzenia o sukcesie - i wymarzonej karierze pisarza - okazują się trudne do urzeczywistnienia.

Godz. 15.45, CK Zamek, Kino Pałacowe, Sala Kinowa, ul. Święty Marcin 80/82

Bilety w cenie 18 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy).

Zagórski & Kądziela Collaboration feat. Marek Zagórski/Igor Zakus - koncert

Z&K Collaboration to zespół składający się z czterech uznanych już na scenie jazzowej młodych muzyków, z których każdy jest liderem swojego projektu oraz gra z najlepszymi muzykami w kraju i zagranicą.

Godz. 19, Blue Note, ul. Kościuszki 79

Bilety w cenie 40 zł.

White Elephant - koncert

White Elephant tworzy duet Oliwia Nazimek i Paweł Waś. Ona jest wokalistką i autorką tekstów, on - gitarzystą. Razem tworzą muzykę stanowiącą intrygującą i wysmakowaną mieszankę akustycznych brzmień w duchu indie pop i pop z przyjemną domieszką jazzu i poezji śpiewanej.

Godz. 19.30, Teatr Nowy, Trzecia Scena, ul. J. H. Dąbrowskiego 5

Bilety w cenie 30 zł.

JD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 13:52:41 229977 <![CDATA[Noc muzeów to okazja, by zobaczyć skarby poznańskich muzeów i galerii]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133069,229977,show2.jpg 229976 <![CDATA[Rosalie zaśpiewa w Domu Tramwajarza]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133069,229976,show2.jpg 229979 <![CDATA[Lady Butterfly zaśpiewa w restauracji Pretekst]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133069,229979,show2.jpg 229980 <![CDATA[Ulrich Ellison & Tribe zagrają w klubie Blue Note]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133069,229980,show2.jpg 230034 <![CDATA[Beer and Food Festival zaprasza miłośników jedzenia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,133069,230034,show2.jpg
132990 2019-05-16 09:32:36 Młodzieżowa Rada Miasta Poznania otrzymała nominację do nagrody Super Samorząd 2019 w ramach akcji Masz Głos organizowanej przez Fundację Batorego. Wspólnie z Radą nominowane są władze miasta Poznania.

]]>
Super Samorząd to nagroda przyznawana organizacjom, radom i grupom nieformalnym za udaną współpracę z władzami samorządowymi. Nominowani to uczestnicy akcji Masz Głos, którym udało się przeprowadzić pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

- W Poznaniu mamy bardzo aktywną i inspirującą młodzież, która jest bardzo ważną częścią naszej społeczności - mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania. - Cieszę się, że doceniono zaangażowanie młodych radnych oraz otwartość Miasta na ich potrzeby i wsparcie pomysłów. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zaraża nas wszystkich swoim entuzjazmem i udowadnia, że młodzi mogą zainicjować w mieście istotne zmiany.

O nominacji MRMP zdecydował m.in. konkurs "Fundusz Samorządów Uczniowskich", który ruszył w 2018 r. dzięki determinacji młodych radnych i jest realizowany przez Miasto. Konkurs umożliwia uczniom szkół średnich zdobycie środków na własne pomysły. Samorządy Uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy wsparciu merytorycznym Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, uczą się zyskiwać dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją uczniów.  W I edycji wsparcie otrzymało 18 szkół, w II edycji już 28. Kwota dofinansowania na projekt wyniosła 2 tys. zł. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie poznan.pl.

W zgłoszeniu MRMP doceniono także liczne projekty i wydarzenia organizowane w ostatnim roku, takie jak cykl spotkań "POZnaj: Urząd" i "POZnaj: Miasto", podczas których młodzież miała okazję dyskutować o sprawach miasta z urzędnikami oraz przedstawicielami miejskich instytucji.

- Młodzieżowa Rada Miasta Poznania aktywnie włączyła się w proces tworzenia Polityki "Poznań Młodych 2025". Dzięki tak owocnej współpracy Poznań znalazł się w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022 - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. - Wspólne działania podejmowane przez Radę i Urząd Miasta  przyczyniają się do aktywizacji młodzieży w Poznaniu i bez wątpienia zwiększają ich poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość.

W konkursie Super Samorząd 2019 poza przyznaniem nagród przez Jury, uruchomiono plebiscyt internautów, w którym każdy może oddać głos na Młodzieżową Radę Miasta Poznania: www.maszglos.pl.  

Głosować można do 4 czerwca. Laureatów poznamy 7 czerwca podczas uroczystej Gali Super Samorząd w Zamku Królewskim w Warszawie.

Działania poznańskiej młodzieży są widoczne i doceniane także w innych konkursach. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zarówno w roku 2018, jak i 2019 zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Co sprawia, że poznańska młodzież może być wzorem dla innych miast?

- Przepis na najlepszą młodzieżową radę kraju jest prosty: wystarczy dobrze współpracować z miastem i opiniować działania dotyczące nie tylko młodzieży, ale też innych sfer życia. Bardzo ważne są też relacje w radzie, należy zbudować na nich dobrą drużynę, na której można polegać  - mówi Julia Waligóra, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Opis działań MRMP na stronie Konkursu Super Samorząd 2019 można znaleźć tutaj: https://www.maszglos.pl/nominowani/budzet-bez-matury/

WRMiWM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-16 09:55:24 229828 <![CDATA[Super Samorząd to nagroda przyznawana organizacjom, radom i grupom nieformalnym za udaną współpracę z władzami samorządowymi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132990,229828,show2.jpg 229829 <![CDATA[Super Samorząd to nagroda przyznawana organizacjom, radom i grupom nieformalnym za udaną współpracę z władzami samorządowymi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132990,229829,show2.jpg 229830 <![CDATA[Super Samorząd to nagroda przyznawana organizacjom, radom i grupom nieformalnym za udaną współpracę z władzami samorządowymi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132990,229830,show2.jpg
132989 2019-05-16 09:32:27 Przedstawiciele pracowni urbanistycznych i biur projektowych z całej Polski przyjechali do Poznania, by wymienić się wzajemnymi doświadczeniami. Okazją do spotkania był XXVIII Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Konferencję otworzył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

]]>
Konferencja Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego to idea, która zrodziła się w 2001 roku. Inicjatywa zrzesza ponad 30 polskich miast. Od początku projekt skierowany był do pracowni urbanistycznych i biur projektowych, które funkcjonują w strukturach miejskich. Głównym celem organizacji jest wymiana informacji i pozyskiwanie inspiracji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Udział w 28. zjeździe, który odbywa się w Poznaniu 16-17 maja, bierze ponad siedemdziesięciu przedstawicieli z blisko trzydziestu miejskich biur planowania i pracowni planistycznych z całego kraju. W programie znalazł się cykl warsztatów oraz sesji poświęconych najnowszym trendom w urbanistyce, czy roli planowania przestrzennego w zarządzaniu współczesnym miastem.

Jak podkreślają pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, spotkania w trakcie zjazdu to okazja do zaprezentowania wizji rozwoju stolicy Wielkopolski i skonfrontowania jej z doświadczeniami planistów z innych polskich miast.

Inauguracja XXVIII Zjazdu Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania. Konferencję otworzył Mariusz Wiśniewski. Zastępca prezydenta Poznania życzył uczestnikom zjazdu udanych obrad. Podkreślił też, że planowanie przestrzenne jest bardzo ważne dla miasta - np. w kontekście rewitalizacji. Ułatwia też podejmowanie decyzji dotyczących rozwiązań komunikacyjnych.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-16 15:19:46 229895 <![CDATA[XXVIII Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132989,229895,show2.jpg 229896 <![CDATA[XXVIII Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132989,229896,show2.jpg 229897 <![CDATA[XXVIII Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132989,229897,show2.jpg 229898 <![CDATA[XXVIII Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132989,229898,show2.jpg 229900 <![CDATA[XXVIII Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132989,229900,show2.jpg
132991 2019-05-16 09:32:42 Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Drogowcy już od końca marca pracują na dwóch odcinkach tej ulicy - od ul. Stolarskiej do ul. Bukowskiej oraz od ul. Promienistej do ul. Słonecznej/Ostroroga. Prace, które ruszyły w czwartek, objęły fragment pomiędzy ulicami Stolarską i Ułańską. Na tym odcinku zmieni się organizacja ruchu.

]]>
Podobnie jak w przypadku poprzednich odcinków, prace będą prowadzone na południowej jezdni ul. Grunwaldzkiej oraz na chodniku. Dla pieszych przygotowane zostaną korytarze, którymi będą mogli dotrzeć do wyznaczonych dla nich przejść. Kierowców obowiązywać będzie ograniczenie dopuszczalnej prędkości jazdy. Prace związane z wymianą nawierzchni na wlotach skrzyżowań z ul. Grunwaldzką mają być prowadzone w godzinach wieczornych, z zastosowaniem ręcznego kierowania ruchem.

Efektem prac prowadzonych na ul. Grunwaldzkiej będzie powstanie jednej z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez rowerzystów tras w stolicy Wielkopolski. Już pod koniec roku będą mogli korzystać z dwukierunkowej drogi rowerowej z nawierzchnią bitumiczną. Wzdłuż trasy pojawią się nowe elementy małej architektury. Sposób parkowania pojazdów zmieni się na równoległy, a zatoki postojowe zostaną przebudowane i otrzymają nową nawierzchnię z kostki betonowej.

PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-16 13:39:00 229872 <![CDATA[Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132991,229872,show2.jpg 229873 <![CDATA[Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132991,229873,show2.jpg 229874 <![CDATA[Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132991,229874,show2.jpg
132994 2019-05-16 09:33:06 Około stu jezdni o długości niemal 100 kilometrów będzie w tym roku polewanych przez specjalne pojazdy w ciepłe dni. Dzięki temu zmniejszy się temperatura powietrza w danej okolicy, a przede wszystkim usuwane będą pyły zawieszone, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza.

]]>
W tym roku Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wraca do zmywania wodą jezdni ulic. Polewanych będzie niemal 100 kilometrów jezdni. Za każdym razem na każdy z nich wylanych zostanie od jednego do dwóch metrów sześciennych wody. Jednorazowo do wyjazdu gotowych jest osiem polewaczek.

- Czystość miasta jest ważna dla każdego poznaniaka i każdej poznanianki - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Na jej utrzymanie na chodnikach i ulicach miasto co roku wydaje 30 mln zł. Postanowiliśmy zwiększyć tę kwotę o dodatkowe 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na mycie i czyszczenie chodników i ulic. Chcemy, by Poznań był postrzegany jako miasto czyste, w którym panuje porządek. Są oczywiście miejsca, w których będzie to wymagało więcej pracy, ale jesteśmy na to przygotowani.

Nie ma sztywnego harmonogramu polewania ulic. Konieczność wyjazdów będzie określana na podstawie aktualnej pogody oraz stanu jakości powietrza w Poznaniu. Polewaczki będą wyjeżdżać, gdy będą utrzymywały się wyższe temperatury, nie będzie padało i zwiększy się ryzyko pojawienia się pyłów w powietrzu.

W pierwszej kolejności polewane będą główne ulice w Poznaniu. Te na których może gromadzić się najwięcej pyłów (piasku, kurzu, czy też nasion). Interwencyjnie polewaczki będą mogły pojawić się również na innych poznańskich ulicach.

- Z najnowszego raportu wynika, że w Poznaniu maleje zanieczyszczenie powietrza powodowane przez piece - źródła niskiej emisji - ale równocześnie zaczyna zwiększać się poziom pyłów związanych z transportem - mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania. - Czyszczenie ulic na mokro jest jednym z wielu działań, jakie podejmuje miasto, by walczyć z tym zjawiskiem. Chcemy też dopilnować, by wszystkie samochody, wyjeżdżające z placów budowy, nie roznosiły pyłów na oponach. Musimy walczyć z zanieczyszczeniami powietrza kompleksowo, na wielu płaszczyznach.

Prace będą prowadzone po godzinie 17, tak by polewaczki nie blokowały ruchu w godzinach komunikacyjnych szczytów i nie przeszkadzały mieszkańcom w nocy.

Polewanie ulic to nie tylko schładzanie ich nawierzchni, a przez to i zmniejszanie temperatury powietrza w najbliższej okolicy. To także usunięcie z nawierzchni pyłów zawieszonych, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza.

- Zimą zamiatamy ponad 2 tysiące ton piasku i zanieczyszczeń przykrawężnikowych, a ponad 530 ton w okresie letnim - wylicza Ireneusz Woźny, zastępca dyrektora Zarządu Dróg miejskich. - To naprawdę dużo. Wierzę, że mycie ulic na mokro i ich polewanie sprawi, że już wkrótce poznaniacy zauważą różnicę.

Na ten cel wydanych zostanie, w zależności od potrzeb, do 824 tysięcy złotych.

Sprzątane również chodniki

Już w kwietniu rozpoczęto akcję letniego sprzątania. Mycie chodników odbywa się w trzech standardach. Pierwszy z nich to mycie ciśnieniowe z użyciem specjalistycznych środków czystości. Drugie - mycie ciśnieniowe z dodatkowym usunięciem przyklejonych do nawierzchni gum do żucia, a trzeci to spłukiwanie nawierzchni wodą z dodatkiem środków zapachowych.

W pierwszej kolejności planowane jest umycie ok. 115 tysięcy metrów kwadratowych oraz spłukanie 75 tysięcy metrów. Stosowane mają być myjki wysokociśnieniowe bądź szorowarki, a w razie konieczności także narzędzia parowe do usuwania gum do żucia.

Część z prac wykonywanych będzie ręcznie. Koszt to około 900 tysięcy złotych.

Łącznie w Poznaniu oczyszczanych jest ponad 800 kilometrów jezdni, 140 kilometrów dróg rowerowych oraz około 750 tysięcy metrów kwadratowych chodników.

RB/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-16 12:43:51 229865 <![CDATA[W pierwszej kolejności polewane będą główne ulice w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132994,229865,show2.jpg 229867 <![CDATA[W pierwszej kolejności polewane będą główne ulice w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132994,229867,show2.jpg 229868 <![CDATA[W pierwszej kolejności polewane będą główne ulice w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132994,229868,show2.jpg 229869 <![CDATA[W pierwszej kolejności polewane będą główne ulice w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132994,229869,show2.jpg 229883 <![CDATA[W pierwszej kolejności polewane będą główne ulice w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132994,229883,show2.jpg
132992 2019-05-16 09:32:51 Miasto przygotowało kolejne ułatwienie dla osób, które chciałyby podczas zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego zagłosować w Poznaniu - ale nie są pewne, czy i jak mogą to zrobić. Pomocą jest strona glanc.poznan.pl

]]>
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Każdy, kto chciałby oddać swój głos w Poznaniu, ale nie jest tu zameldowany na stałe ani nie składał wniosku o dopisanie do rejestru wyborców, może dopisać się do spisu wyborców. Można to zrobić do 21 maja (czyli do wtorku), także elektronicznie. Pomoże w tym strona internetowa glanc.poznan.pl.

Wystarczy na nią wejść, by znaleźć pełną instrukcję, mówiącą, jak dopisać się do spisu wyborców - elektronicznie lub osobiście w urzędzie. By głosować w Poznaniu, nie trzeba być tu zameldowanym, nie trzeba mieć tu mieszkania ani nawet go wynajmować.

Aby dopisać się online, potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany. Nie trzeba załączać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających związki z Poznaniem.

Osoby, które nie mogą złożyć wniosku elektronicznego, mogą dopisać się do spisu odwiedzając jedną z trzech lokalizacji urzędu, w których realizowane są sprawy wyborcze: to ul. Libelta 16/20, ul. Gronowa 22a lub ul. 28 czerwca 1956r. nr 404.

Aby usprawnić usługę, urząd uruchomił  możliwość rezerwacji wizyt: www.um.poznan.pl/

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy może już głosować w Poznaniu - może to sprawdzić również na stronie urzędu miasta: poznan.pl/czymogeglosowac/

Wystarczy wprowadzić swój nr PESEL do elektronicznego formularza, by dowiedzieć się, czy można głosować w Poznaniu. Jeśli tak - system od razu podpowie, do jakiej komisji wyborczej trzeba się zgłosić w dniu wyborów i poda jej adres.

To opcja szczególnie przydatna dla osób, które dopisywały się do rejestru wyborców przed wyborami samorządowymi i nie są pewni, czy przed tymi też muszą się dopisać.

Dla tych, którzy wiedzą, że mogą głosować w Poznaniu, ale nie są pewni, do jakiej komisji zgłosić się w dniu wyborów, również przygotowano ułatwienie. Wystarczy wejść na stronę: poznan.pl/gdzieglosowac/, by znaleźć tam trzy - szczegółowo opisane - sposoby na to, jak znaleźć swój lokal wyborczy i informacje o obwodzie oraz okręgu.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-21 18:56:00 229891 <![CDATA[W dopisaniu się do spisu wyborców w Poznaniu pomoże strona internetowa glanc.poznan.pl]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132992,229891,show2.jpg
132922 2019-05-15 08:54:05 Dobiegają końca prace związane z przebudową ronda Żegrze. W piątek, 17 maja, ok. godz. 11.00 na rondzie rozpoczną się testy sygnalizacji świetlnej. Jeszcze w trakcie ich trwania kierowcy będą mogli korzystać z wszystkich pasów ruchu.

]]>
Wynik testów sygnalizacji pozwoli komisji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruchu podjąć decyzję o terminie uruchomienia świateł na stałe oraz wprowadzenia na rondzie docelowej organizacji ruchu.  

Dobiegająca końca przebudowa ronda Żegrze jest częścią budowy trasy tramwajowej, prowadzącej do os. Lecha, dofinansowanej ze środków unijnych. Dzięki niej poprawi się komfort podróżowania.  Przejazdy tramwajów na tym odcinku będą generowały mniejszą emisję hałasu i drgań, a trasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Powstanie też nowy odcinek trasy tramwajowej prowadzący od ronda Żegrze wzdłuż ul. Unii Lubelskiej w kierunku ul. Falistej.

Powrót tramwajów na rondo Żegrze oraz cały odcinek Górnego Tarasu Rataj planowany jest na jesień tego roku. Do tego czasu komunikację zastępczą zapewniać będą autobusy komunikacji miejskiej, których przystanki po uruchomieniu wszystkich pasów ronda Żegrze pozostaną w dotychczasowych miejscach.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-15 11:20:19 229728 <![CDATA[Przebudowa ronda Żegrze dobiega końca fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132922,229728,show2.jpg 229729 <![CDATA[Wizualizacja ronda Żegrze po zakończeniu przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132922,229729,show2.jpg 229730 <![CDATA[Wizualizacja ronda Żegrze po zakończeniu przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132922,229730,show2.jpg
132925 2019-05-15 08:54:38 Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i Mariusz Wiśniewski, jego zastępca, przekazali policji samochód dla Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii. Nowe auto pozwoli mundurowym skuteczniej wyłapywać kierowców, którzy zanieczyszczają powietrze w mieście.

]]>
Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się w środę, 15 maja, na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Kluczyki do specjalistycznego Forda Transita wręczył komendantowi policji Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Do tej pory koncentrowaliśmy się głównie na tym, by redukować zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem węgla w kopciuchach i widzimy już, że to przynosi efekty - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Analizy wykazują jednak, że proporcje się zmieniają i udział zanieczyszczeń związanych z transportem rośnie. Widzimy więc konieczność eliminowania z ruchu tych samochodów, które nie spełniają norm. Dzięki wspólnej inwestycji policji i urzędu miasta poznańscy mundurowi będą dysponować narzędziem, które pozwoli to robić.

Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji. Samochód pomoże walczyć z tzw. smogiem fotochemicznym, czyli zanieczyszczeniami powietrza, które pojawiają się głównie latem i powstają ze spalin samochodowych, zawierających tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory.

- Dziękuję prezydentowi za wieloletnią współpracę, która przejawia się nie tylko dofinansowywaniem sprzętu i pomocą w remontach komisariatów, ale także przy sprawnej organizacji wszystkich imprez masowych w Poznaniu - mówił insp. Piotr Mąka, komendant wojewódzki policji w Poznaniu. - Nowy radiowóz może być wykorzystywany do wszystkich zadań policjantów ruchu drogowego. Będzie nim można badać pojazdy na zawartość spalin. Po poznańskich drogach porusza się wiele pojazdów w różnym stanie, więc na pewno sprzęt będzie często używany - dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców miasta i turystów.

Nowy ford to specjalistyczny samochód, który policjanci będą mogli wykorzystać na wiele sposobów. Może przewieźć naraz nawet do 5 funkcjonariuszy (łącznie z kierowcą). Wnętrze samochodu podzielone jest na trzy części: kabinę kierowcy, przedział biurowy i część magazynową. W części biurowej do dyspozycji policjantów będą siedzenia i robocze stoliki, które pozwolą im na bieżąco wypełniać i weryfikować dokumenty. Jest też miejsce, gdzie można zainstalować drukarkę i mała szafka, w której można przechować druki.

Najważniejsza jednak jest część magazynowa - to w niej mieszczą się urządzenia, z których korzystać będą mundurowi. To m.in. dymomierz i analizator spalin, które pozwalają sprawdzić czy samochody (zarówno z silnikami diesla, jak i benzynowymi) nie emitują zbyt wielu szkodliwych spalin.

Jeśli okaże się, że zatrzymany przez policjantów pojazd emituje spaliny o nadmiernej toksyczności, mundurowi mogą zatrzymać kierowcy dowód rejestracyjny, skierować auto na dodatkowe badanie techniczne, a nawet nałożyć mandat - do 500 zł.

Poza urządzeniami służącymi do walki ze smogiem, przekazany przez miasto samochód będzie wyposażony także w inny sprzęt, którego na co dzień używają policjanci. Znajdzie się w nim miejsce na wózek do mierzenia odległości, pachołki drogowe, miarę do mierzenia wysokości pojazdów, parawan i torbę medyczną R0. Dzięki temu nowy samochód jest wielofunkcyjny: mundurowi mogą nie tylko sprawdzić stan techniczny kontrolowanych aut, ale również dojechać do miejsca wypadku i skutecznie je zabezpieczyć oraz pomóc poszkodowanym.

- Finansowanie policji nie jest naszym formalnym obowiązkiem, ale zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo mieszkańców w dużej mierze zależy również od samorządów - zaznacza Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Dlatego z roku na rok miasto przeznacza coraz większe środki na wsparcie mundurowych. To przekłada się na poczucie bezpieczeństwa poznaniaków, które dziś jest jednym z najwyższych w kraju.

Specjalistyczny samochód jest już dwunastym autem, jakie w tym roku Miasto Poznań przekazuje policjantom. W marcu tego roku poznańska policja wzbogaciła się o 28 nowych aut, a zakup 11 z nich współfinansowało miasto, które przeznaczyło na to ponad pół miliona zł. Kolejne dwa nieoznakowane radiowozy zostały zakupione ze środków poznańskich rad osiedli - czyli także z miejskiego budżetu. Poznań wspiera też patrole rowerowe, pomaga modernizować komisariaty, finansuje dodatkowe patrole policyjne (przeznaczając na to 1,1 mln zł) i pomaga w wyposażeniu policji w specjalistyczny sprzęt do działań kryminalistycznych i prewencyjnych. W planach są już kolejne zakupy: Miasto dofinansuje 5 kolejnych radiowozów nieoznakowanych, 2 oznakowane i jeden specjalistyczny samochód do przewozu psów służbowych.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-15 13:35:47 229707 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229707,show2.jpg 229708 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229708,show2.jpg 229709 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229709,show2.jpg 229710 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229710,show2.jpg 229712 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229712,show2.jpg 229713 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229713,show2.jpg 229714 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229714,show2.jpg 229715 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229715,show2.jpg 229711 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229711,show2.jpg 229716 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229716,show2.jpg 229744 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229744,show2.jpg 229745 <![CDATA[Nowy samochód Miasto Poznań dofinansowało kwotą 150 tys. zł, drugie tyle dołożyła Komenda Główna Policji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132925,229745,show2.jpg
132924 2019-05-15 08:54:28 Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego. W Poznaniu działa obecnie 735 urządzeń monitorujących bezpieczeństwo. W tym roku na rozbudowę i modernizację systemu przeznaczonych zostało ponad 3 miliony złotych.

]]>
- Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne, dlatego w kolejnych latach będziemy kontynuowali działania rozbudowy monitoringu miejskiego. Kamery monitoringu, a jest już ich ponad 700 na terenie miasta, sprawiają że przestępczość w tych miejscach spada o kilkadziesiąt procent. Pomagają one także policji, a także innym służbom jak na przykład Straż Miejska, dochodzić sprawców wykroczeń lub przestępstw - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Nowe punkty kamerowe zainstalowano w parku Władysława Czarneckiego (przy osiedlu Przyjaźni) oraz na głównych skrzyżowaniach ulicy Murawa z ulicami Słowiańską i Winogrady, a także na rondzie Solidarności i skrzyżowaniu ulicy Winogrady i Armii Poznań. 13 kamer, w tym 10 obrotowych i 3 stałopozycyjne, stanęło dzięki współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z Radą Osiedla Nowe Winogrady Południe, Policją, Strażą Miejską, Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową "Winogrady".

- Na osiedlach winogradzkich funkcjonuje monitoring spółdzielni mieszkaniowej. Ten miejski jest ich uzupełnieniem w miejscach, gdzie dotychczas go brakowało, a o co apelowali mieszkańcy - dodaje Małgorzata Dudzic-Biskupska, radna Miasta Poznania.

Instalacja nowych kamer w Parku Czarneckiego była możliwa dzięki zakończeniu w styczniu bieżącego roku budowy niezbędnej infrastruktury teletechnicznej.

Rozbudowa systemu na Winogradach jest częścią większego zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków budżetu Miasta na rok 2019. W ramach całego zadania do końca czerwca bieżącego roku w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania przybędą łącznie 52 nowe urządzenia.

Ze względu na jej wielkość rozbudowa realizowana jest dwuetapowo i obejmuje następujące obszary miasta Poznania: etap I - ul. Czechosłowacka, ul. Rybaki, Park Rataje, skrzyżowania ulic Jana Pawła II z ulicami Baraniaka i Kórnicką, Park Wodziczki oraz skrzyżowanie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej, etap II - Winogrady, Osiedle Główna, ul. Głogowska i obszar Grunwaldu. Etap I zadania obejmujący instalację 22 kamer został zakończony 29 marca, natomiast zakończenie etapu II zaplanowano na koniec czerwca.

Aktualnie w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonują 735 kamery, w tym 334 obrotowe, 383 stacjonarne i 18 panoramicznych. Te ostatnie zlokalizowane są w miejscach uznanych za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów, przystanków komunikacji miejskiej oraz ciągów komunikacji pieszej i placów. Na jego rozbudowę i modernizację w tym roku przeznaczono ponad 3 mln zł.

Plany na 2019 rok

W planach na ten rok ujęta jest również realizacja budowy infrastruktury teletechnicznej, a następnie instalacja punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu na: os. Lotników Wielkopolskich, na Piątkowie oraz przy ulicy Piaskowej i Szyperskiej.

- Ten rok jest wyjątkowy w zakresie rozbudowy monitoringu wizyjnego w Poznaniu. W różnych obszarach miasta pojawi się ponad pięćdziesiąt kamer. Już zakończyliśmy inwestycję w rejonie ul. Czechosłowackiej. Objęliśmy m.in. monitoringiem Park Rataje i na Starym Mieście - zaznacza Michał Lemański, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Ponadto w oparciu o środki finansowe przekazane przez rady osiedli udało się zainstalować kolejne 3 mobilne punkty kamerowe - po jednym punkcie: na ul. Płockiej, w obszarze Strzeszyna (na terenie zielonym ograniczonym ulicami: Homera, Horacego i Owidiusza), a także na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice (na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej).

W przygotowaniu jest również instalacja mobilnych punktów przy placu zabaw na ul. Myśliborskiej, na skrzyżowaniu ulic Santockiej i Dąbrowskiego oraz w obszarze pomiędzy ulicami: Lemierzycką, Muszkowską i Sułowską.

Dzięki współpracy z radami osiedli zaplanowano również doposażenie głównych monitorowanych skrzyżowań na Ratajach w dodatkowe kamery panoramiczne zapewniające obserwację pełnej przestrzeni (360o), w celu zapewnienia rejestracji przebiegu zdarzeń drogowych.

Stale rozbudowywany System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wymaga również ciągłego rozwoju pod względem programowym i sprzętowym, dlatego w roku bieżącym Miasto Poznań zaplanowało także aktualizację systemu zarządzania oraz wymianę części stanowisk operatorskich w sześciu całodobowych centrach oglądu, utworzonych w komisariatach policji, a obsługiwanych przez pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Mniej przestępstw

Przez ostatnie kilka lat spadł poziom przestępczości na terenie Poznania. W niektórych kategoriach w ciągu czterech lat zanotowano spadki o ponad 50 procent. Przykładowo liczba kradzieży (rzeczy cudzej, samochodów, z włamaniem i rozbójniczej) spadła z 9317 w 2014 roku do 4565 w roku 2018, a liczba bójek i pobić w tym samym okresie zmniejszyła się ze 127 do 69.

Ogółem liczba przestępstw (kradzieże, bójki i pobicia, uszkodzenia mienia oraz uszczerbki na zdrowiu) spadła o 47 procent. Wzrosła z kolei wykrywalność przestępstw z 54% w 2014 do 58,4% cztery lata później. Nie jest to tylko zasługą monitoringu, ale jest on istotnym narzędziem pomocniczym zarówno w zapobieganiu, jak i wykrywaniu przestępstw i wykroczeń.

Obsługą monitoringu w Poznaniu zajmuje się Straż Miejska. W 2018 roku obserwatorzy ujawnili 9428 zdarzeń wymagających interwencji straży lub policji. Najwięcej, bo aż 4425 zdarzeń, miało miejsce w ścisłym centrum Poznania, na terenie działania KP Stare Miasto. Dla porównania: na terenie KP Nowe Miasto taki zdarzeń było 1455, KP Grunwald 1243, KP Wilda 906, KP Jeżyce 799 i KP Północ 600.

Na podstawie zgłoszeń od operatorów monitoringu miejskiego zatrzymano 392 osoby, głównie posiadające substancje narkotyczne, sprawców rozbojów, pobić i kradzieży, uczestników bójek ulicznych oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Od początku stycznia tego roku (do 12 maja) operatorzy przekazali do policji lub straży miejskiej 2797 zgłoszeń.

Stare Miasto i Rataje monitorowane 

W zeszłym roku w Poznaniu zainstalowano i uruchomiono 32 nowe kamery. Łączny koszt ich budowy wyniósł 1,3 mln zł. Działania inwestycyjne podjęte w 2018 roku dotyczyły głównie obszaru Starego Miasta oraz Górnego i Dolnego Tarasu Rataj.

Wykonano modernizację monitoringu ul. Półwiejskiej - oprócz wymiany wysłużonych kamer obrotowych zainstalowano tam dodatkowo 7 nowych kamer stałopozycyjnych i 3 kamery panoramiczne, w celu minimalizacji obszaru niemonitorowanego. Monitoringiem wizyjnym objęto również podcienie nieruchomości Stary Rynek 52ab. Na Starym Mieście w I półroczu 2018 roku zakończono również budowę infrastruktury teletechnicznej, w tym instalację 3 słupów do kamer, na wyremontowanej ul. Rybaki.

Ponadto na koniec października 2018 r. dokonano odbioru kolejnego etapu rozbudowy monitoringu wizyjnego w obszarze Dolnego i Górnego Tarasu Rataj. W 12 lokalizacjach (7 na Górnym Tarasie Rataj i 5 na Dolnym Tarasie Rataj), łącznie zostało zainstalowanych 21 kamer, w tym: 13 obrotowych, 2 stałopozycyjne i 6 panoramicznych. M.in. na skrzyżowaniach ulicy Kurlandzkiej z ulicami: Szwajcarską, Bliźniąt i Chartowo, na głównych skrzyżowaniach ulicy Dymka z ulicami Szwajcarską i Chartowo, na skrzyżowaniach ulicy Baraniaka z ulicami: Katowicką i Inflancką, a także na ulicy Jurackiej przy pasażu handlowym "Beta", u zbiegu ulic Orlej i Kukułczej oraz na skrzyżowaniach ulicy Wyzwolenia z Jastrzębią i Obrzyca.

Ponadto w oparciu o umowy zawarte w roku 2018, a finansowane ze środków budżetu Miasta na rok 2019, została wybudowana infrastruktura techniczna niezbędna do rozbudowy monitoringu na osiedlu komunalnym przy ulicy Nadolnik, na trasie od skrzyżowania ulic Krańcowej, Głównej, Gdyńskiej i Gnieźnieńskiej do wjazdu na Cmentarz Komunalny Miłostowo od ulicy Gnieźnieńskiej.

W analogiczny sposób realizowana jest również modernizacja wysłużonych kamer zainstalowanych wzdłuż ulicy Głogowskiej -  na jej skrzyżowaniach z ulicami: Berwińskiego, Krauthofera, Ściegiennego - i w obszarze Grunwaldu, w tym na skrzyżowaniach ul. Grochowskiej z ulicami: Marcelińską, Grunwaldzką, Rycerską. Przygotowano również infrastrukturę do instalacji nowych punktów przy ul. Dmowskiego.

WZKiB. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-15 13:49:39 229717 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229717,show2.jpg 229719 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229719,show2.jpg 229720 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229720,show2.jpg 229721 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229721,show2.jpg 229722 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229722,show2.jpg 229723 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229723,show2.jpg 229725 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229725,show2.jpg 229726 <![CDATA[Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132924,229726,show2.jpg
132921 2019-05-15 08:53:48 72 miejsca w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 14 w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 3 w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ - rusza nabór do letniego Programu Praktyk i Staży.

]]>
Urząd Miasta Poznania od 2003 roku realizuje autorski program staży studenckich, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Na 56 dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 34 755 zgłoszeń, a na staż przyjęto 4069 studentów i studentek.

Program Praktyk i Staży pozwala zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie, a także wykorzystać w praktyce wiedzę zdobywaną na studiach. Jednym z jego celów jest również przegląd potencjalnych pracowników. Do tej pory w urzędzie zostało zatrudnionych ponad 650 osób, które wcześniej skończyły tu staże.

Letnia edycja tegorocznego programu stażowego będzie realizowana od lipca do końca października, w dwóch etapach: praktyka (60h) i płatny staż (180 h).

Program skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Dodatkowo kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający oczekiwaniom danego biura/jednostki/wydziału (wykaz biur dostępny jest w załączniku).

Żeby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który jest aktywny na stronie www.poznan.pl/mim/staz/. Wnioski będą przyjmowane do 2 czerwca.

Czerwiec będzie miesiącem rozmów rekrutacyjnych. Ze studentami, którzy zakwalifikują się do udziału w 1 etapie programu (praktyka) i otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap (staż), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie.

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

JD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-15 10:48:31 229675 <![CDATA[Do tej pory w urzędzie zostało zatrudnionych ponad 650 osób, które wcześniej skończyły tu staże]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132921,229675,show2.jpg
132827 2019-05-13 14:51:40 Pięć firm chce rozbudować ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowo projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej oraz przebudować tę ulicę na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej.

]]>
Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyła przyjmowanie ofert przetargowych od potencjalnych wykonawców. Po ich otwarciu stwierdzono, że jeden z oferentów deklaruje wykonanie robót za kwotę niższą niż zamierzał wydać na nie zamawiający. Czterech wycenia je drożej. Obecnie trwa weryfikacja złożonej przez zainteresowane podmioty dokumentacji.

Zwycięzca przetargu na odcinku ul. Unii Lubelskiej wybuduje torowisko wraz z siecią trakcyjną, pętlę tramwajowo-autobusową wyposażoną w budynek ekspedycji, przystanki tramwajowe i autobusowe. W ramach prac na tym odcinku ul. Unii Lubelskiej przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe chodniki i drogi rowerowe, a także podziemna infrastruktura: kanalizacja deszczowa, wodociągowa, gazowa, cieplna, elektryczna i telekomunikacyjna. Przebudowana zostanie również sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz powstanie system monitoringu wizyjnego.

Zaplanowano, że w rejonie ulic Falistej i Obodrzyckiej na przebudowanej ul. Unii Lubelskiej również stworzony zostanie system monitoringu oraz przebudowana lub zbudowana zostanie infrastruktura podziemna, chodniki, drogi rowerowe i miejsca postojowe. Powstaną również nowe przystanki autobusowe.

- Nowy odcinek trasy lepiej skomunikuje duże osiedla przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej z resztą miasta. Tym samym więcej osób będzie mogło korzystać z transportu publicznego. Zwiększy się również atrakcyjność terenów inwestycyjnych w tym rejonie - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej", który uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację całości przedmiotu umowy przewidziano 19 miesięcy od jej podpisania, z możliwością skrócenia terminu w ramach składanej oferty.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-15 11:09:25 229649 <![CDATA[Pięciu chętnych do rozbudowy ul. Unii Lubelskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132827,229649,show2.jpg 229650 <![CDATA[Pięciu chętnych do rozbudowy ul. Unii Lubelskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132827,229650,show2.jpg 229651 <![CDATA[Pięciu chętnych do rozbudowy ul. Unii Lubelskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132827,229651,show2.jpg 229652 <![CDATA[Pięciu chętnych do rozbudowy ul. Unii Lubelskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132827,229652,show2.jpg
132826 2019-05-13 14:51:33 Po zakończeniu prac przygotowawczych, na ul. Taczaka i Garncarskiej rozpoczęła się rozbiórka dotychczasowej nawierzchni. Po przebudowie obie ulice będą tzw. "strefą zamieszkania", uspokojony będzie ruch i pojawi się więcej zieleni.

]]>
Obecne prace poprzedzają roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, które -  w celu minimalizacji utrudnień - prowadzone będą w tym samym czasie również przez gestorów sieci gazowej i ciepłowniczej.

Efektem prac modernizacyjnych będą m.in. uspokojenie ruchu i eliminacja barier architektonicznych. Pojawi się więcej zieleni. Poprzez zaplanowanie miejsc parkingowych zagwarantowana zostanie możliwość sprawnej obsługi lokali usługowych działających na odnowionych ulicach.

Po przebudowie, która będzie kosztowała niemal 8 mln zł, ulice Taczaka i Garncarska  będą tzw. "strefą zamieszkania". Wjazd do strefy i wyjazd z niej odbywać się będą poprzez wyniesione przejazdy z ulic Kościuszki, Ratajczaka i Święty Marcin.

Od 6 maja ul. Taczaka i Garncarska są zamknięte dla ruchu publicznego. W porozumieniu z kierownictwem budowy możliwy jest jedynie dojazd do posesji dla mieszkańców (jednak bez możliwości parkowania w pasie drogowym), dojazd do parkingów w podwórzach oraz dostawy do lokali usługowych.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-15 08:55:47 229655 <![CDATA[Trwają prace rozbiórkowe na ulicach Taczaka i Garncarskiej fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229655,show2.jpg 229656 <![CDATA[Trwają prace rozbiórkowe na ulicach Taczaka i Garncarskiej fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229656,show2.jpg 229657 <![CDATA[Trwają prace rozbiórkowe na ulicach Taczaka i Garncarskiej fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229657,show2.jpg 229658 <![CDATA[Trwają prace rozbiórkowe na ulicach Taczaka i Garncarskiej fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229658,show2.jpg 229659 <![CDATA[Trwają prace rozbiórkowe na ulicach Taczaka i Garncarskiej fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229659,show2.jpg 229660 <![CDATA[Wizualizacje ulic Taczaka i Garncarskiej po zakończeniu przebudowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229660,show2.jpg 229661 <![CDATA[Wizualizacje ulic Taczaka i Garncarskiej po zakończeniu przebudowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229661,show2.jpg 229662 <![CDATA[Wizualizacje ulic Taczaka i Garncarskiej po zakończeniu przebudowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229662,show2.jpg 229663 <![CDATA[Wizualizacje ulic Taczaka i Garncarskiej po zakończeniu przebudowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229663,show2.jpg 229664 <![CDATA[Wizualizacje ulic Taczaka i Garncarskiej po zakończeniu przebudowy]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132826,229664,show2.jpg
132926 2019-05-15 08:54:49 Wiesław Myśliwski, wybitny prozaik i dramaturg odebrał Nagrodę im. Adama Mickiewicza. Podczas uroczystej gali Poznańskiej Nagrody Literackiej w Collegium Maius poznaliśmy też laureata Stypendium im. Stanisława Barańczaka. W tym roku został nim Tomasz Bąk, autor trzech książek poetyckich: "Kanada", "[beep] Generation" i "Utylizacja. Pęta miast".

]]>
Poznańska Nagroda Literacka od pięciu lat przyznawana jest w dwóch kategoriach - to nagroda im. Adama Mickiewicza za całokształt dorobku oraz stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. W 2014 roku ustanowili ją wspólnie Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

- Mimo że minęło 5 lat, z taką samą intensywnością cieszę się z tego niesamowitego aliansu. Nie ma naśladowców tak pięknego sojuszu katedry uniwersyteckiej z samorządem. Ta nagroda jest gestem wdzięczności dla pisarzy i zachęty dla czytelników - mówił prof. Piotr Śliwiński, krytyk literacki, przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Fundatorzy Poznańskiej Nagrody Literackiej zarecytowali utwory jej patronów. Jacek Jaśkowiak zaprezentował wczesny wiersz Adama Mickiewicza pt. "Hej, radością oczy błysną". Wieszcz napisał go w 1819 roku, z okazji imienin jednego ze swoich przyjaciół - Franciszka Malewskiego

- Dokonując wyboru wiersza zastanawiałem się, co powiedziałby nam dzisiaj Adam Mickiewicz. Sądze, że wybrałem utwór, który to oddaje - tłumaczył prezydent Poznania.

Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki wybrał tekst Stanisława Barańczaka - tłumaczenie utworu Paula McCartneya "Lat 63".

- Mógłbym wiele powiedzieć o tej piosence, ale gdy rozmawiałem z moimi dziećmi, którzy zadali niewinne pytanie o Beatlesów, usłyszałem "tylko nie rób nam wykładu". Więc oszczędzę Państwu wykładu. Powiem tylko, że piosenka była wydana w 1967 roku - żartował prof. Andrzej Lesicki.

W tym roku laureatem nagrody im. Adama Mickiewicza został Wiesław Myśliwski, wybitny polski prozaik i dramaturg, autor takich dzieł jak "Traktat o łuskaniu fasoli", "Ostatnie rozdanie" czy "Ucho igielne".

- Nie mogliśmy wybrać lepiej, bo nie ma wśród polskich pisarzy twórcy godniejszego nagrody Mickiewicza niż Wiesław Myśliwski - tłumaczyła prof. Bogumiła Kaniewska, członkini Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. - Jego pisarstwo cechuje niezwykły szacunek dla słowa, które nie tyle opowiada o świecie, ile stwarza go na nowo - po to, by przywrócić mu sens, by nadać znaczenie każdemu okruchowi ludzkiego życia.  A jest ono, pokazuje Myśliwski, nieproste, rozpięte między biegunami starości i dzieciństwa, miłości i niespełnienia, śmierci i pasji życia, bólu i piękna, śmiechu i rozpaczy, ironii i powagi, czułości i goryczy, buntu i pokory, samotności i poczucia pełni, pamięci i historii, codzienności i święta... Z tego łańcucha antynomii człowiek buduje swój los, przekuwając przypadek w opowieść - dodała prof. Kaniewska.

- To szczególne wyróżnienie otrzymać nagrodę imienia Adama Mickiewicza. W dodatku w gmachu uczelni im. Adama Mickiewicza, w roku jej 100-lecia. Być może to tylko splot okoliczności, ale dla mnie bardzo szczęśliwy - mówił Wiesław Myśliwski.

Laureat Nagrody im. Adama Mickiewicza przyznał, że Poznań był pierwszym wielkim miastem, jakie odwiedził.

- Państwa nie było jeszcze wtedy na świecie, ja chodziłem do gimnazjum. Miałem 15, może 16 lat. Samorząd szkolny wybrał z licznego grona uczniów gimnazjum sandomierskiego kilka osób, w tym mnie i wysłał nas, abyśmy zwiedzili Targi Poznańskie. Mam nawet zdjęcia  z tamtych lat na schodach opery poznańskiej. Darzę je dużym sentymentem i od czasu do czasu na nie spoglądam, choć ledwo siebie poznaję. Tamten młodzieńczy pobyt w Poznaniu spinam sentymentalną klamrą z obecną wizytą, która wiąże się z otrzymaniem tej nagrody. Jeszcze raz dziękuję - powiedział Wiesław Myśliwski.

W ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawane jest też Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Nagroda za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki i popularyzacji kultury literackiej jest skierowana do młodych twórców do 35 roku życia. W tym roku nominowano do niej troje młodych pisarzy: poetę Tomasza Bąka (autora książek "Kanada", "[beep] Generation" i "Utylizacja. Pęta miast"), filozofkę, psycholożkę i publicystkę Mirę Marcinów (autorkę trzech książek, w tym "Historii polskiego szaleństwa") orazeseistę Dawida Szkołę (autora książek: "Eseje", "Ciemno, coraz ciemniej" i "Galicyjskie żywoty. Opowieści o stracie, doli i pograniczu"). Stypendium trafiło do Tomasza Bąka.

- Kilka dni temu dotarło do mnie, że po raz pierwszy w życiu mam okazję, by powiedzieć coś na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. I tym razem wcale nie muszę pytać o formę zaliczenia przedmiotu - żartował zdobywca Stypendium im. Stanisława Barańczaka. - Przyznam, że jest to dla mnie sytuacja kłopotliwa i szczególna zarazem. Kłopotliwa, bo choć zdarza mi się pisać polityczne wiersze, to nie jestem politykiem i nie mogę powiedzieć, że ta nagroda po prostu mi się należała. Ale jest to też sytuacja szczególna, bo właśnie taki charakter ma dla mnie twórczość autora, który patronuje tej nagrodzie.

Zdobywca stypendium zacytował pierwszą strofę wiersza Stanisława Barańczaka, pt. "N. N. zaczyna zadawać sobie pytania", który - jak zaznaczył - podobnie jak inne utwory tego twórcy nie tracą na aktualności.

- W kontekście państwa, w którym przewodnią rolę partii przejęły dwie grupy rekonstrukcyjne; państwa, w którym orkiestra górnicza otwiera szczyt klimatyczny, a artykuł 196 kodeksu karnego jest ostatecznym rozwiązaniem kwestii duchowości... Cóż być może zgodzą się Państwo, że choć zmieniło się naprawdę wiele, to tak naprawdę prawie wszystko pozostało bez zmian. Nie wiem, czy można nazwać to radosną puentą, ale przecież wiersz nie musi być tylko radością - mówił Tomasz Bąk.

Podczas gali wykład pod tytułem "Nowe szaty literatury" wygłosiła prof. Inga Iwasiów. Galę Poznańskiej Nagrody Literackiej uatrakcyjnił także występ zeszłorocznego laureata Stypendium, Szczepana Kopyta. Tym razem zaprezentował on zebranym swoją twórczość muzyczną.

Poznańska Nagroda Literacka fundowana jest wspólnie przez Miasto Poznań i UAM. Wysokość nagrody im. Adama Mickiewicza to 60 tysięcy złotych, Stypendium im. Stanisława Barańczaka - 40 tys. zł.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-16 10:51:18 229767 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229767,show2.jpg 229758 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229758,show2.jpg 229759 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229759,show2.jpg 229760 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229760,show2.jpg 229761 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229761,show2.jpg 229762 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229762,show2.jpg 229763 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229763,show2.jpg 229764 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229764,show2.jpg 229765 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229765,show2.jpg 229766 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229766,show2.jpg 229768 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229768,show2.jpg 229769 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229769,show2.jpg 229770 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229770,show2.jpg 229771 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229771,show2.jpg 229772 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229772,show2.jpg 229773 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229773,show2.jpg 229774 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229774,show2.jpg 229775 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229775,show2.jpg 229776 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229776,show2.jpg 229757 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229757,show2.jpg 229777 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229777,show2.jpg 229778 <![CDATA[Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132926,229778,show2.jpg
132822 2019-05-13 14:50:58 Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim. W najbliższych latach wszystkie eksponaty, prezentujące historię naszego zwycięskiego zrywu i tego, co nastąpiło po nim, można będzie oglądać w nowoczesnym gmachu muzeum. Rozstrzygnięto już pierwszy etap konkursu na jego nową siedzibę.

]]>
- Miasto Poznań stawia na kulturę także pod względem inwestycyjnym. Niedawno jury wybrało projekt na budowę nowego gmachu Teatru Muzycznego, wczoraj wyłoniliśmy zespół, który zaprojektuje siedzibę Estrady Poznańskiej. W lipcu będziemy wiedzieć, jaka pracownia architektoniczna zaplanuje nowy gmach Wielkopolskiego Muzeum Powstania Wielkopolskiego - wylicza Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. -  Kultura jest ważna dla władz miasta i jego mieszkańców. Nowy gmach muzeum pozwoli przybliżyć Polakom i gościom z zagranicy znaczenie Powstania Wielkopolskiego. W tym temacie mamy dużo do zrobienia.

Konkurs na projekt architektoniczny nowej siedziby muzeum został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku. Do pierwszego etapu zakwalifikowały się 43 pracownie - z Polski i zagranicy. Sąd Konkursowy dokonał oceny nadesłanych pomysłów i portfolio uczestników.  Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 pracowni: CDF Architekci, Consultor, JEMS Architekci, KWK Promes - Robert Konieczny, Pracownia Architektoniczna 1997, WXCA.

- Wyłonione pracownie czas na składanie prac będą miały do 16 lipca. Około 26 lipca chcielibyśmy ogłosić wyniki konkursu. Następnie przystąpimy do uzgodnień szczegółowych - m.in. opracowania dokumentacji technicznej. Zwycięzca będzie miał pierwszeństwo w tych negocjacjach. Po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego przeprowadzimy konkurs na ekspozycję - tłumaczy Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

W nowej siedzibie muzeum znajdzie się wiele nowych eksponatów, które udało się pozyskać dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania oraz darowiznom osób prywatnych.

- Półtora roku temu ogłosiliśmy zbiórkę pamiątek związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Udało nam się zgromadzić około 300 eksponatów - fotografii, dokumentów, odznaczeń. Mamy nadzieję, że Wielkopolanie sięgną jeszcze do swoich zasobów rodzinnych, dzięki czemu zbiór ten jeszcze bardziej się powiększy. Dodatkowo, dzięki uprzejmości i pieniądzom, które otrzymaliśmy z Miasta Poznania, w ubiegłym roku wzbogaciliśmy naszą kolekcję o około 750 eksponatów, zakupionych na aukcjach i w antykwariatach. Część zebranych pamiątek można będzie zobaczyć w najbliższy weekend, podczas Nocy Muzeów  - wyjaśnia Beata Wojciechowska, Główna Inwentaryzator WMN.

Kolekcja, którą można będzie oglądać w Muzeum Powstania Wielkopolskiego dotyczy nie tylko przebiegu zwycięskiego zrywu. Pokazana zostanie także droga prowadząca do wybuchu powstania oraz to, co działo się po jego zakończeniu. W założenie to doskonale wpisuje się historia życia Rogera Sławskiego. Pamiątki po znanym polskim architekcie przekazała do muzeum jego wnuczka - Krystyna Sławska. To m.in. meble z początku XX w., a także pamiątki osobiste.

- To jest tkanina, która zdobiła okna w mieszkaniu mojego dziadka przed II wojną światową. Pochodzi z Francji i ma na pewno 100 lat. Przekazuję też dwie pary rękawiczek, które należały do mojej babci. Zostały jej podarowane przez męża w czasie ich podróży do Francji. Rękawiczki były kupione w Paryżu - jedna para jest codzienna, druga odświętna. Jest jeszcze szal - piękny, musiał być bardzo drogi - opisuje rodzinne pamiątki Krystyna Sławska.

Cenne eksponaty zostaną zaprezentowane w salonie, urządzonym na wzór mieszkania Rogera Sławskiego. Kolekcja stanie się przyczynkiem do opowieści o wkładzie Wielkopolan w rozwój II Rzeczpospolitej.

- Osiągniemy w ten sposób piękne zakończenie naszej opowieści. Chcemy, aby w naszym muzeum coś dla siebie znaleźli nie tylko osoby interesujące się historią wojskowości. Roger Sławski to osoba, która pozostawiła po sobie wiele śladów w przestrzeni miasta Poznania - tłumaczy Tomasz Łęcki.

Roger Sławski żył w latach 1871-1963. Na swoim koncie ma wiele znanych obiektów, np. skrzydło Bazaru Poznańskiego czy rewitalizację Starego Rynku - w tym odbudowę Ratusza po zniszczeniach II wojny światowej. W 1929 r. był naczelnym architektem PeWuKi (czyli powszechnej Wystawy Krajowej, odbywającej się na Międzynarodowych Targach Poznańskich).

- Dzięki uprzejmości i wielkiemu sercu pani Krystyny Sławskiej będziemy mogli zaprezentować naszym mieszkańcom i turystom, jak żył architekt Poznania, który po II wojnie światowej uczestniczył w odbudowie wielu instytucji. Chcemy pokazać, że powstanie przyczyniło się do tego, że tak wielkie osobistości jak Roger Sławski mogli tworzyć dla niepodległej Rzeczpospolitej - mówi Jędrzej Solarski.

Wnuczka Rogera Sławskiego wręczyła również dyrektorowi WMN nagranie naocznego świadka przyjazdu Ignacego Paderewskiego.

Nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego, która stanie na Wzgórzu św. Wojciecha, będzie miała powierzchnię 10 tys. m.kw,  z czego niemal jedna trzecia będzie przeznaczona na stałą wystawę. Zespół specjalistów pracuje nad nią już od 2016 roku, konsultantami są historycy UAM. Wystawa stała będzie przedstawiać historię Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, jego przyczyny i uwarunkowania a następnie skutki i formy pamięci. Ekspozycja przybliży historię powstania nie tylko w aspekcie militarnym. Będzie opowiadać również o postawach obywatelskich i dojrzałości myśli politycznej oraz skuteczności dyplomatycznej. Ukazany też zostanie wpływ zrywu Wielkopolan na odzyskanie przez Polskę niepodległości, zaprezentowane będą formy pamięci o powstaniu i losy jego uczestników.

Na pozostałych 60 proc. powierzchni budynku znajdą się sale do działań edukacyjnych, sala konferencyjna z możliwością prezentacji filmów, magazyny i pracownie konserwacji zbiorów, biura pracowników merytorycznych i administracji, biblioteka, sklepik i kawiarnia.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-14 17:22:58 229625 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229625,show2.jpg 229626 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229626,show2.jpg 229627 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229627,show2.jpg 229628 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229628,show2.jpg 229629 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229629,show2.jpg 229630 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229630,show2.jpg 229631 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229631,show2.jpg 229632 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229632,show2.jpg 229633 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229633,show2.jpg 229634 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229634,show2.jpg 229638 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229638,show2.jpg 229635 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki po słynnym polskim architekcie, Rogerze Sławskim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229635,show2.jpg 229636 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki przekazane przez Wielkopolan]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229636,show2.jpg 229637 <![CDATA[Kolekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego wzbogaciła się m.in. o pamiątki przekazane przez Wielkopolan]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132822,229637,show2.jpg
132308 2019-05-07 09:58:05 Andrzej Wituski, były prezydent Poznania, zostanie honorowym obywatelem miasta - tak zdecydowali radni podczas wtorkowej sesji. Zasłużonymi obywatelami będą: prof. Izabela Gustowska, Leonard Szymański, Juliusz Kubel i Marek Rezler. Wyróżniono także Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej.

]]>
Honorowym Obywatelem Miasta Poznania może zostać osoba, która ma wyjątkowe zasługi dla Poznania i Polski. Tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania mogą otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje. Wręczenie honorowych wyróżnień odbywa się zazwyczaj podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 29 czerwca w dzień Patronów Poznania - św. Piotra i Pawła.

Podczas wtorkowej sesji rady miasta radni zdecydowali, że Honorowym Obywatelem Miasta Poznania zostanie Andrzej Wituski, były prezydent Poznania (w latach 1982-1990) - w uznaniu za jego zasługi, szczególnie w dziedzinach kultury i sztuki.

Andrzej Wituski był prezydentem, który poza decyzjami gospodarczymi i infrastrukturalnymi, podejmował wiele działań, służących rozwojowi poznańskiego życia kulturalnego i artystycznego.Był inicjatorem i szefem rady powołania w Poznaniu Muzeum Literackiego imienia Henryka Sienkiewicza. Jego staraniom miasto zawdzięcza również powstanie Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Andrzej Wituski podjął również starania o odnowienie i uporządkowanie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Przeniósł na cmentarz groby marszałka Sejmu i Senatu Wojciecha Trąmpczyńskiego, naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego generała Stanisława Taczaka i odnowił nagrobek Hipolita Cegielskiego. Wsparł wydanie monumentalnej pracy "Dzieje Poznania" pod redakcją Jerzego Topolskiego i Lecha Trzeciakowskiego. Z jego inicjatywy wychodzi również niezwykle popularny i wznawiany do dziś "Słownik gwary miejskiej Poznania" pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka.

Za jego czasów zmieniono program użytkowy Starego Rynku w Poznaniu - nadano mu funkcję turystyczną, zagospodarowano tereny przy Malcie. Andrzej Wituski przyczynił się również do odnowienia i uporządkowania Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i rekonstrukcji Palmiarni Poznańskiej. Był też współinicjatorem budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Zasłużeni Obywatele Miasta Poznania to:

Prof. Izabella Gustowska - poznańska artystka, którą radni docenili za wybitne osiągnięcia twórcze, pracę pedagogiczną i działalność na rzecz poznańskiego środowiska artystycznego. Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Na przełomie lat 1970-1978 była członkinią grupy poznańskich artystów odNOWA, następnie do 1992 r. prowadziła poznańską Galerię ON. Była stypendystką m.in. Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz licznych uczelni i fundacji. Jest laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych biennale i triennale grafiki oraz. Miała ponad 50 wystaw i prezentacji indywidualnych. Jest też kuratorką wystaw oraz wydarzeń artystycznych min. cyklu wystaw i spotkań artystycznych Obecność w Poznaniu, II Biennale Fotografii w Poznaniu, Art Poznań i Targi sztuki.

Działalność prof. Gustowskiej zarówno w sferze twórczości własnej, a także w sferze pedagogicznej, kreuje od lat wizerunek Poznania jako miasta przyjaznego sztuce i młodym artystom, a także doskonałego pola do pracy i eksperymentów nad nowymi formami sztuki.  Samorządowe uhonorowanie jest nie tylko hołdem dla wybitnych osiągnięć twórczyni, lecz także podziękowaniem za kształtowanie sposobu postrzegania naszego miasta jako kulturalnego centrum.

Leonard Szymański to inżynier, konstruktor i polityk. Jest absolwentem I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ukończył w 1963 Politechnikę Poznańską. Pracował w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", następnie w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama" w Poznaniu jako starszy projektant. W 1980 wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność Prymasowskiej Rady Społecznej, której członkiem był do 1984 roku, a także Klubu Inteligencji Katolickiej.

W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji z okręgu Poznań-Stare Miasto jako kandydat bezpartyjny z poparciem Komitetu Obywatelskiego. Należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a w jego ramach do Koła Chrześcijańskich Demokratów. W 2012 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Juliusz Kubel to publicysta i reżyser, scenarzysta, pisarz regionalny i wielki popularyzator gwary poznańskiej. Jest autorem wielu piosenek, opowiadań i słuchowisk radiowych oraz wydawanych w formie książkowej i wielokrotnie wznawianych monologów radiowych takich jak "Blubry Starego Marycha" czy "Blubry Heli przy niedzieli". W 2015 przełożył na gwarę poznańską "Małego Księcia", nadając mu tytuł "Książę Szaranek". Jest inicjatorem stworzenia Pomnika Starego Marycha i wiceprezesem Towarzystwa Bambrów Poznańskich.

Pracował m.in. jako dziennikarz "Gazety Poznańskiej", był redaktorem naczelnym Radia Obywatelskiego, zajmował się działalnością publicystyczną, analityczną i prowadzeniem wykładów na uczelniach niepublicznych.  Komisja Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk razem z Senatem RP przyznała mu w 2008 roku tytuł "Ambasadora Polszczyzny Regionalnej". Tym samym jego regionalnej działalności gwarowej nadano ogólnopolską rangę.  

Marek Rezler to historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku, biograf i publicysta regionalny. Współpracował m.in. z "Głosem Wielkopolskim", "Kroniką Wielkopolski" i "Naszą Wielkopolską". Zajmuje się popularyzacją dziejów Poznania i regionu w mediach a także prowadzi na ten temat prelekcje i wykłady publiczne - napisał ponad 20 książek i 200 artykułów. Jego książki są niezastąpionym źródłem wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania czy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej. Jest też pasjonatem historii Poznania i Wielkopolski, badaczem poszerzającym lokalną samoświadomość historyczną, ekspresyjnym popularyzatorem tradycji.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej  - to organizacja sportu lotniczego działająca w Poznaniu. W 1931 roku działające wówczas w Poznaniu kluby lotnicze, Wielkopolski Klub Lotników i Poznański Aeroklub Akademicki, połączyły się i ustanowiły w Poznaniu jedną organizację sportu lotniczego pod nazwą Aeroklub Poznański. Założycielką sekcji szybowcowej była Wanda Modlibowska, późniejsza rekordzistka Polski i świata w sporcie szybowcowym.

Obecnie Aeroklub Poznański skupia kilkuset członków i prowadzi działalność w licznych sekcjach: m.in. akrobacji, balonowej, mikrolotowej, modelarskiej, paralotniowej, samolotowej, spadochronowej oraz szybowcowej.

W 2018 roku Honorowym Obywatelem Miasta Poznania został Ryszard Krynicki, a zasłużonymi obywatelami: Henryk Rozmiarek, prof. Roman Słowiński, Józef Stasiński, Zenon Wechmann i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-14 16:09:58 229620 <![CDATA[Podczas wtorkowej sesji rady miasta radni zdecydowali, że Honorowym Obywatelem Miasta Poznania zostanie Andrzej Wituski, były prezydent Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132308,229620,show2.jpg
132682 2019-05-10 09:04:43 Już wkrótce z parkingów typu Parkuj i Jedź będą mogli korzystać wszyscy właściciele biletów długookresowych. Kierowcy, którzy nie mają sieciówek, zapłacą mniej - tylko 10 zł, zamiast aktualnych 15 zł. Parkingi będą też otwarte  w dni wolne od pracy.

]]>
Pierwszy parking typu Parkuj i Jedź w Poznaniu został otwarty 21 lutego 2018 roku. Jego oferta była przygotowana tak, by w pierwszej kolejności przyciągać osoby, które wcześniej nie korzystały z komunikacji miejskiej, tylko poruszały się samochodami. Jednak po zebraniu i przeanalizowaniu danych z pierwszych miesięcy działania parkingu, zmodyfikowano zasady jego działania. Rozszerzono zakres biletów, które umożliwiają bezpłatne parkowanie, o bilety specjalne. Od tego momentu na parkingu "Parkuj i Jedź" można zostawić auto m.in. na podstawie biletów seniora, biletów dla rodziców wychowujących czworo i więcej dzieci czy dla honorowych dawców krwi.

We wtorek (14 maja) radni zdecydowali, by zakres rozszerzyć również o bilety okresowe na trasę, Bilety w Programie Premiowym oraz bilety w ramach oferty PEKA Firma. W ten sposób wszystkie rodzaje biletów długookresowych zapisywanych na kartach PEKA będą umożliwiały wjazd na parking na takich samych zasadach.

Zmieni się również cena biletu dla kierowców, którzy nie mają sieciówek, więc nie mogą zaparkować za darmo. Z 15 zł zostanie obniżona do 10 zł. Posiadacze biletów z parkingu typu Parkuj i Jedź mogą na jego podstawie poruszać się komunikacją miejską w Poznaniu.

Trzecią zmianą, jaka została wprowadzona w treści regulaminu, jest usunięcie zapisu dotyczącego zamknięcia parkingu w dni ustawowo wolne od pracy. Od teraz, poza sytuacjami wyjątkowymi, parking będzie czynny we wszystkie dni w roku.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-14 16:48:07 229623 <![CDATA[Wszystkie rodzaje biletów długookresowych zapisywanych na kartach PEKA będą umożliwiały wjazd na parking na takich samych zasadach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132682,229623,show2.jpg 229624 <![CDATA[Wszystkie rodzaje biletów długookresowych zapisywanych na kartach PEKA będą umożliwiały wjazd na parking na takich samych zasadach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132682,229624,show2.jpg
132612 2019-05-09 13:32:33 Miasto Poznań nie czeka na przepisy Parlamentu Europejskiego - już teraz promuje ekologiczne zachowania i rezygnuje z plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku w urzędzie i miejskich jednostkach. Taką decyzję podjęli radni na wtorkowej sesji rady miasta.

]]>
27 marca 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę ekologiczną, która zakazuje produkowania i sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Oznacza to, że od 2021 roku w całej UE nie będzie można kupić jednorazowych plastikowych talerzy, sztućców czy słomek.

Stolica Wielkopolski nie czeka do 2021 roku i już teraz rozpoczyna akcję "Poznań bez plastiku". Z urzędu miasta i miejskich jednostek wycofane zostaną plastikowe "jednorazówki", a woda mineralna w plastikowych butelkach jest zastępowana wodą z kranu lub wodą ze szklanych, możliwych do recyklingu butelek.

Inicjatywa przeprowadzenia akcji "Poznań bez plastiku" współgra z pomysłami zgłoszonymi przez Młodzieżową Radę Miasta Poznania w uchwałach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zrezygnowania z  używania plastikowych kubeczków oraz postawienia w Urzędzie Miasta Poznania koszy do segregacji odpadów.

22 marca 2019 r., w Światowy Dzień Wody, również spółka miejska Aquanet rozpoczęła akcję "Nie dam się nabić w butelkę. Piję z kranu". Jej głównym celem jest zmotywowanie ludzi do rezygnacji z używania plastikowych butelek do wody mineralnej.

- Woda z kranu w porównaniu z butelkowaną jest stosunkowo tania, a przy tym smaczna i zdrowa - przekonywała Dorota Wiśniewska, rzeczniczka prasowa spółki, podczas rady miasta.

Według Komisji Europejskiej ponad 80 proc. odpadów morskich to tworzywa sztuczne. Ze względu na powolny rozkład gromadzą się one w morzach, oceanach i na plażach w Europie i na całym świecie. Plastikowe pozostałości są znajdowane w organizmach zwierząt, skąd trafiają również do organizmu człowieka.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-14 16:11:09 229621 <![CDATA[Z urzędu miasta i miejskich jednostek wycofane zostaną plastikowe "jednorazówki", a woda mineralna w plastikowych butelkach jest zastępowana wodą z kranu lub wodą ze szklanych butelek]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132612,229621,show2.jpg 229622 <![CDATA[Z urzędu miasta i miejskich jednostek wycofane zostaną plastikowe "jednorazówki", a woda mineralna w plastikowych butelkach jest zastępowana wodą z kranu lub wodą ze szklanych butelek]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132612,229622,show2.jpg
132424 2019-05-08 11:36:40 Po Poznaniu testowo jeździ autobus elektryczny Solaris Urbino 12. Do lutego przyszłego roku takie pojazdy będą już wozić pasażerów regularnie, ponieważ dostarczone zostaną 21 ekologicznych autobusów.

]]>
We wrześniu 2017 roku testy w poznańskim MPK przechodził przegubowy Solaris Urbino 18 electric. Z kolei w kwietniu na liniach 163 i 190 testowany było elektryczny autobus eCitaro marki Mercedes. Teraz firma Solaris Bus & Coach przekazała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Poznaniu autobus elektryczny Solaris Urbino 12 electric na dwutygodniowe testy. Również ten kursował będzie na trasie linii 163 i 190. To kolejny etap przygotowań MPK Poznań do wdrożenia pojazdów bezemisyjnych do swojej floty.

W rozstrzygniętym w 2018 roku przetargu na dostawę 21 autobusów elektrycznych do Poznania najlepszą ofertę złożyła firma Solaris Bus & Coach S.A. Przed rozpoczęciem dostaw w ramach tego kontraktu, które planowane są na koniec bieżącego roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu rozpoczęło dwutygodniowe testy elektrycznego pojazdu Solaris Urbino 12 electric. Ich celem jest zebranie przez przewoźnika dodatkowych doświadczeń, które umożliwią najefektywniejsze wykorzystanie floty bateryjnych autobusów.

Przekazany poznańskiemu MPK pojazd to zwycięzca konkursu Bus of the Year 2017. Elektryczny Urbino wyposażony jest m.in. w klimatyzację oraz system informacji pasażerskiej. Na czas testów w Poznaniu, producent przystosował także kasowniki do obsługi poznańskich kart aglomeracyjnych PEKA.

Z końcem bieżącego roku stolica Wielkopolski dołączy do grona miast, na ulicach których można spotkać regularnie kursujące autobusy elektryczne. Wszystko to za sprawą wygranego przez firmę Solaris Bus & Coach S.A. przetargu na dostawę 15 przegubowych (Solaris Urbino 18 electric) i 6 12-metrowych (Solaris Urbino 12 electric) pojazdów. Zgodnie z podpisaną umową, jego realizacja zakończy się do końca lutego 2020 roku.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-14 11:59:33 229542 <![CDATA[Elektryczny Solaris na testach w Poznaniu fot. M. Nader, poznanskie-autobusy.pl]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132424,229542,show2.jpg 229545 <![CDATA[Elektryczny Solaris na testach w Poznaniu fot. M. Nader, poznanskie-autobusy.pl]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132424,229545,show2.jpg
132309 2019-05-07 09:58:14 We wtorek, 14 maja, po raz 9. ruszy festiwal Poznań Poetów. To jedno z najważniejszych i największych tego typu wydarzeń naukowo-literackich w Polsce. Do Poznania przyjadą m.in. Marek Bieńczyk, Dorota Masłowska czy Andrzej Stasiuk.

]]>
Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się od 14 do 18 maja w Centrum Kultury Zamek. To pięć dni i ponad 20 różnorodnych wydarzeń, wśród których będą: sesja krytycznoliteracka, panele, dyskusje, spotkania autorskie, czytanie wierszy, warsztaty dla uczniów i studentów, mistrzostwa slamerów, rozstrzygnięcia konkursów, koncert czy wreszcie pasmo sportowe - zawody łucznicze poeci vs. krytycy "W kwestii celności".

Kuratorem wydarzenia jest prof. Piotr Śliwiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W trzydziestolecie przemiany symbolizowanej przez rok 1989 Poznań Poetów poświęcony będzie dwóm rodzajom pokoleniowego doświadczenia zapisanego w wierszach: młodości ocalonej w poezji pokolenia "brulionu" oraz zapowiadającej się w twórczości poetów i poetek najmłodszych. Przewodnim tematem festiwalu będzie więc pytanie o młodość: Młodość ocalona? Młodość ocalająca?

- Warto zwrócić uwagę na spotkanie z młodymi poetami ("Wieczór debiutów"), przedpremierową prezentację wspólnego poematu Marcina Barana i Marcina Sendeckiego ("3 kwadranse wiersza "Koniec wakacji"), spotkanie z wybitnymi poetkami ("Liryka - Barbara Klicka, Klara Nowakowska, Marta Eloy Cichocka, Joanna Roszak) oraz na spotkanie z gośćmi z zagranicy, którymi będą: Serhij Żadan i Jurij Andruchowycz z Ukrainy, Miriam Van hee z Belgii oraz  Ariko Kato z Japonii - podpowiada Joanna Przygodzińska, kierownik zespołu ds. literatury CK Zamek. - Publiczność przyciągnie też z pewnością wieczór "Pod pozorem prozy". Jego gośćmi będą: Dorota Masłowska, Marek Bieńczyk i Andrzej Stasiuk.

W ramach "Poznania Poetów" odbędzie się dwudniowe seminarium krytycznoliterackie "Nowe i (za)wracające - w poezji dzisiejszej" poświęcone przede wszystkim zjawiskom najnowszym w liryce polskiej. Nie zabraknie też paneli dyskusyjnych: "Poezja po szkole nowojorskiej", "Tłumaczenie kobiet", "Jak być młodym poetą/ młodą poetką i po co?". W trakcie festiwalu rozstrzygnięte zostaną też dwa konkursy poetyckie: Konkurs im. Klemensa Janickiego (na książkę poetycką) oraz "Sztuka kochania wiersza" - konkurs na interpretację wiersza Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Pięciodniowe wydarzenie zakończą trzecie Mistrzostwa Polski Slamerów.

W tym roku "Poznań Poetów" jest festiwalem partnerskim 4. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu zapewni w tym roku karnet w cenie 10 zł. Centrum Kultury Zamek wprowadziło opłatę ze względu na brak dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z zakupu karnetu zwolnieni są uczniowie i studenci. Wstęp na koncert Andruchowych & Karbido "Litografie" dla osób bez karnetu - 5 zł.

Program festiwalu można znaleźć na stronie CK Zamek:https://poznanpoetow.pl/podstrony/150-program/

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-13 08:47:26 228756 <![CDATA[Przewodnim tematem festiwalu będzie pytanie o młodość/fot. M. Starowicz / CK ZAMEK]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132309,228756,show2.jpg 228757 <![CDATA[Przewodnim tematem festiwalu będzie pytanie o młodość/fot. M. Starowicz / CK ZAMEK]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132309,228757,show2.jpg 228758 <![CDATA[Przewodnim tematem festiwalu będzie pytanie o młodość/fot. M. Starowicz / CK ZAMEK]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132309,228758,show2.jpg
132824 2019-05-13 14:51:14 W tym roku mija 90 lat od otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej - wydarzenia, które zmieniło miasto i przyciągnęło do Poznania miliony gości.  Z tej okazji Grupa MTP i Miasto Poznań rozpoczynają cykl wydarzeń, mających uczcić i przypomnieć przedsięwzięcie, którego skala i rozmach nigdy nie powtórzyły się w historii Polski.

]]>
Powszechna Wystawa Krajowa była ogromną imprezą wystawienniczą, która odbyła się od 16 do 30 września 1929 r. w Poznaniu. Zorganizowano ją z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości, aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa. Pokazywała dynamikę odrodzonego państwa polskiego i mocno wpłynęła na kształt oraz przyszłość Poznania. W 2019 roku obchodzimy 90. rocznicę PeWuKi - dlatego już wkrótce w całym mieście będzie można wziąć udział w licznych wydarzeniach, które mają przypomnieć tę jedyną w swoim rodzaju wystawę.

- PeWuKa była wyjątkowym wydarzeniem, eventem wszech czasów w Poznaniu - podkreśla Przemysław Grodzki z Grupy MTP, koordynator projektu. - Chcemy przypomnieć o niej poznaniakom, a pomoże nam w tym cały cykl wydarzeń: od gier miejskich i zwiedzania Poznania, przez plakaty na wiatach autobusowych i nośnikach miejskich aż po szereg wystaw w muzeach poznańskich.

Powierzchnia wystawy zajęła 65 ha - na tym terenie stanęło aż 112 obiektów. Prace budowlane wykonywało 1200 robotników, a kolejnych kilka tysięcy pracowało w warsztatach wykonujących poszczególne ekspozycje. PeWuKa trwała 138 dni. Przyciągnęła 1427 wystawców i 4,5 miliona zwiedzających. Podczas wystawy pokazywano polskie dokonania w dziedzinach przemysłu, handlu, rolnictwa, opieki społecznej, wychowania fizycznego, sportu, kultury, sztuki i nauki. Nigdy wcześniej ani nigdy później Polacy nie zorganizowali tak potężnej wystawy, z której rozmachem dzisiaj równać się mogą światowe wystawy EXPO czy największe międzynarodowe kongresy. Wystawa dała impuls do dalszego rozwoju Poznania i całego kraju.

- Część mieszkańców Poznania nadal nie ma świadomości, że to właśnie PeWuKa dała impuls do niesamowitego rozwoju gospodarczego Poznania i miejskiej infrastruktury - podkreśla Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. - Wierzę, że dzięki tym obchodom przypomnimy sobie, że w Poznaniu wszystko jest możliwe i że dzięki wzajemnej współpracy i zaangażowaniu poznaniaków nawet tak szaleńcze pomysły jak Powszechna Wystawa Krajowa mogły zostać zrealizowane.

Częścią obchodów rocznicy będą dwie konferencje naukowe. Pierwsza z nich: "Powszechna Wystawa Krajowa 1929 - obszary znaczeń" odbędzie się 6-7 czerwca i poświęcona będzie różnym wymiarom PeWuKi. Prezydent Miasta Poznania objął nad nią patronat honorowy.

Druga konferencja dotyczyć będzie gospodarzy i twórców PeWuKi, organizuje ją Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z poznańskimi uczelniami, Zespołem Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego i MTP. Roger Sławski, poznaniak z pochodzenia, był głównym architektem PeWuKi. Miasto zawdzięcza mu m.in. Halę Przemysłu Ciężkiego oraz fontannę w Parku Wilsona, która w 1929 roku była największą fontanną w Europie.

Nie zabraknie też interesujących publikacji. Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków oraz Hanna Hałas-Rakowska z biura MKZ przeanalizowały archiwalne dokumenty i na ich podstawie stworzyły architektoniczny obraz PeWuKi - publikacja będzie dostępna jesienią. Już w najbliższych tygodniach będzie można kupić książkę Filipa Czekały i Tomasza Mikszo "Pewuka. Cud nad Wartą".

- To publikacja, której brakowało na rynku - podkreśla Filip Czekała. - Można w niej znaleźć mnóstwo wiedzy na temat Powszechnej Wystawy Krajowej. Książka jest w formie nietypowego leksykonu, w którym każde hasło jest zagadką, ciekawostką. Dotyczy nie tylko PeWuKi, ale opowiada również o tym, jak wówczas wyglądał i czym żył Poznań.

Kulminacją obchodów będzie wystawa o PeWuce - będzie ona częścią II Festiwalu Architektury Modernistycznej NOWY PLAN 2019, organizowanego przez poznański oddział SARP oraz inicjatywę Centrum Otwarte we współpracy z Grupą MTP. Ma pokazywać przede wszystkim modernizacyjny rys PeWuKi - skok w nowoczesność Poznania, jednego z najbardziej rozwiniętych miast Polski. Najlepsze modernistyczne pawilony PeWuKi będzie można zobaczyć w formie makiet, a jeden z nich będzie głównym elementem wystawy. Ekspozycja pokaże wpływ wystawy krajowej na rozwój Poznania i jego układ przestrzenny, przybliży również postaci i dorobek architektów i urzędników tworzących PeWuKę.

W trakcie roku jubileuszowego Grupa MTP we współpracy z poznańskimi przewodnikami miejskimi organizuje spacery miejskie śladami PeWuKi. Są one okazją, by posłuchać opowieści o fenomenie wystawy i barwnych anegdot o jej gościach. Najbliższa wycieczka odbędzie się 6 czerwca.

Już w najbliższy weekend będzie za to można wziąć udział w "Wejściówce na PeWuKę" - czyli grze miejskiej na terenie MTP.

- Targi poznańskie powstały w 1921 roku i bardzo możliwe, że pozostałyby niedużymi prowincjonalnymi targami, gdyby nie PeWuKa, która w 1929 r. odbyła się na m.in. na ich terenie - zauważa Przemysław Trawa, prezes Grupy MTP. - Bez PeWuKi nie byłoby dzisiejszych Targów i nie byłoby dzisiejszego Poznania.

Uczestnicy gry miejskiej będą mogli odwiedzić 11 lokalizacji związanych z wystawą - zagrać będzie można już 18 maja o godz. 19 podczas Nocy Muzeów.

By ułatwić poznaniakom odnajdywanie śladów PeWuKi w mieście, Centrum Otwarte, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Grupa MTP przygotowały mapę "Śladami Powszechnej Wystawy Krajowej".

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pewuka.pl

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-13 16:59:07 229494 <![CDATA[W całym mieście będzie można wziąć udział w licznych wydarzeniach, które mają upamiętnić 90. rocznicę PeWuKi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132824,229494,show2.jpg 229495 <![CDATA[W całym mieście będzie można wziąć udział w licznych wydarzeniach, które mają upamiętnić 90. rocznicę PeWuKi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132824,229495,show2.jpg 229496 <![CDATA[W całym mieście będzie można wziąć udział w licznych wydarzeniach, które mają upamiętnić 90. rocznicę PeWuKi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132824,229496,show2.jpg 229497 <![CDATA[W całym mieście będzie można wziąć udział w licznych wydarzeniach, które mają upamiętnić 90. rocznicę PeWuKi]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132824,229497,show2.jpg
132828 2019-05-13 14:51:47 Pracownia AMC - Andrzej M. Chołdzyński wygrała konkurs na projekt przebudowy siedziby Estrady Poznańskiej przy ul. Masztalarskiej 8. Powstanie m.in. nowa sala, a na dachu działać będzie kino letnie.

]]>
Sąd konkursowy zdecydował, że najlepszy projekt złożyła pracownia AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. z Warszawy. Praca została nagrodzona za kompleksowe i spójne rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne odpowiadające najpełniej na oczekiwania Estrady.

Na szczególną uwagę zasługują: zachowanie historycznej sali dawnej restauracji (obecna Scena na Piętrze) przy jednoczesnym wykreowaniu od podstaw w pełni nowoczesnej, elastycznej sali widowiskowej. Wytworzono i maksymalne wykorzystano przestrzeń dziedzińca. Stworzono przestronne i funkcjonalne centralne miejsca łączące całą strukturę obiektu.

Użyto oszczędnej stylistyki przy jednoczesnym zaproponowaniu neutralnych form harmonijnie wpisujących się w istniejącą historyczną substancję. Na dachu części oficyny zaprojektowano kino letnie. W nagrodzonej pracy jury doceniło ponadto wyjątkowo logiczny, dopracowany i staranny opis koncepcji.

- Bardzo pomocna przy projektowaniu była wizja lokalna. Duży nacisk został położony na funkcjonalność wszystkich scen i miejsc. W gratisie dodaliśmy jeszcze jedną salę uznając, że dotychczasowa nie spełnia warunków widoczności i akustyki. Postanowiliśmy więc dodać drugą, pod salą główną. Zyskało to aprobatę u jury - tłumaczy Jacek Hawrylak, przedstawiciel zwycięskiej pracowni. - Dolna sala będzie mogła pomieścić około 300 osób. Z kolei górna sala jest wielofunkcyjna. Maksymalnie wejdzie tam 200 osób. Na górze zaprojektowaliśmy taras i kino letnie. Zauważyliśmy bowiem, że kino jest ważnym elementem Estrady. Wbrew pozorom nie będzie trzeba dużo zmieniać. Opracowaliśmy technologię wykonania tej dolnej sali, więc wystarczy wybudować kilka ścian i podnieść strop - dodaje Hawrylak.

Kolejna instytucja kulturalna z nową siedzibą

Konkurs na modernizację siedziby Estrady Poznańskiej był konkursem otwartym, dwuetapowym i realizacyjnym. Oznacza to, że na jego na podstawie zostanie wybrany zespół opracowujący dokumentację projektową stanowiącą podstawę do realizacji inwestycji. Celem konkursu był wybór najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i estetycznym projektu modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej.

- Poznań inwestuje w kulturę. Cieszę się, że kolejne miejsce w naszym mieście wypięknieje, a szczególnie, że stanie się to z gmachem miejskiej instytucji kulturalnej. Chcemy, żeby był on kolejną wizytówką naszego miasta. Przypomnę, że niedawno zakończył się konkurs na nową siedzibę Teatru Muzycznego - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Po rewitalizacji będzie więcej przestrzeni i więcej miejsca dla mieszkańców. Realnie patrząc, inwestycja powinna się zakończyć za trzy lata.

- W centrum Poznania taka przestrzeń, scena, sale warsztatowe i dziedziniec są bardzo potrzebne. Mamy tak szeroki program i współpracujemy z tyloma instytucjami, że będzie to bardzo dobra inwestycja - zapewnia Małgorzata Kempa, dyrektor Estrady Poznańskiej.

Czterech wyróżnionych

Do I etapu Konkursu zgłosiło się 16 pracowni architektonicznych z całej Polski, a 13 z nich złożyło swoje portfolio. Zawarły w nich swoje dotychczasowe realizacje i skalę projektów oraz opis wizji - propozycji rozwiązań przestrzennych, które jak najlepiej miały spełniać wytyczne Estrady i które architekci chcieliby rozwijać w swoich opracowaniach w II etapie Konkursu.

Sędziowie doceniając wysoki i wyrównany poziom przedstawionych w Konkursie portfolio i opisów wizji zdecydowali się zakwalifikować do II etapu konkursu nie pięć, lecz sześć pracowni. Do II etapu zaproszeni zostali: Autorska pracownia Jacek Bułat z Poznania; AMC- Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o z Warszawy; MXL4 Sp. z o.o ze Szczecina; Front architects + QPP z Poznania; Pracownia Projektowa Wojciech Kolesiński z Poznania oraz Pracownia Projektowa J.P Woźny z Poznania.

- Ustaliliśmy kryteria, które prace, a w przyszłości i budynek, powinny spełniać. Śledziliśmy przyszłą drogę dekoracji oraz aktorów i ustaliliśmy pewną gradację tych prac. Spośród sześciu nagrodziliśmy cztery, przyznając dwa wyróżnienia oraz drugie i pierwsze miejsce - wyjaśnia Krzysztof Frąckowiak, przewodniczący Sądu Konkursowego.

Drugie miejsce przyznano projektowi MXL4 Sp. z o.o. ze Szczecina, a wyróżniono: Pracownię Projektową J.P Woźny z Poznania i wspólną pracę Front architects + QPP z Poznania. Za pierwsze miejsce przyznano 30 000 zł netto, drugie 15 000 zł netto, natomiast wyróżnionym przekazane zostanie po 5000 zł netto. Po ogłoszeniu wyników konkursu Estrada Poznańska przystąpi do negocjacji w sprawie podpisania umowy z pracownią projektową, która zdobyła I miejsce w konkursie. Na ten cel Miasto Poznań przeznaczyło 1,8 miliona złotych.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-13 16:52:24 229474 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229474,show2.jpg 229475 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229475,show2.jpg 229476 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229476,show2.jpg 229477 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229477,show2.jpg 229484 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229484,show2.jpg 229485 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229485,show2.jpg 229486 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229486,show2.jpg 229487 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229487,show2.jpg 229488 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229488,show2.jpg 229489 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229489,show2.jpg 229490 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229490,show2.jpg 229491 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229491,show2.jpg 229492 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229492,show2.jpg 229493 <![CDATA[Wybrano projekt nowej siedziby Estrady Poznańskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132828,229493,show2.jpg
132825 2019-05-13 14:51:27 Poznań świętuje w tym roku 300. rocznicę przybycia osadników bamberskich licznymi wydarzeniami, prezentującymi naszą wspólną kulturę. Wstępem do jubileuszu stała się informacja o przyznaniu Towarzystwu Bambrów Poznańskich ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga.

]]>
Nagroda Kolberga to najważniejsze w Polsce wyróżnienie przyznawane popularyzatorom kultury ludowej. Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione przez Instytut Muzyki i Tańca za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w naszym mieście. Wniosek o nagrodę złożył Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Anną Weroniką Brzezińską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.  Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

- To bardzo prestiżowa nagroda - podkreśla prof.Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM - Dla tych, którzy zajmują się kulturą ludową jest tak ważna, jak dla pisarzy nagroda Nike. Przyznawana jest w 6 kategoriach. W tym roku do  poznaniaków i poznanianek trafiają aż trzy nagrody. Towarzystwo Bambrów Poznańskich odbierze wyróżnienie w kategorii nagrody honorowej, a w kategorii dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów uhonorowano Elżbietę Krzyżaniak-Millerową oraz Agatę Skrukwę, badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie O. Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o jego dorobku i kulturze ludowej.

Symboliczne wyróżnienie podkreśla, jak istotna dla Poznania jest nadal bamberska tradycja. Oprócz Towarzystwa Bambrów Poznańskich w jej kultywowanie zaangażowane są instytucje kultury (Muzeum Narodowe w Poznaniu, Wydawnictwo Miejskie Posnania), organizacje pozarządowe (Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta), środowiska naukowe (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska Akademia Nauk, Instytut im. Oskara Kolberga) oraz Miasto Poznań, które zaprasza władze Bambergu do wspólnego świętowania w październiku 2019 roku oraz wspiera liczne projekty kulturalne i edukacyjne, odbywające się przez  kilka miesięcy.

- Chcemy, by tegoroczne obchody były godne tak ważnej rocznicy - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Możemy być dumni z tego, że Bambrzy są z nami już od 300 lat. Osadnicy przynieśli ze sobą ważne wartości - ich przybycie pokazało, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka i jego odmienność, jak bogate może być wielokulturowe społeczeństwo. To ważne przesłanie dla nas, współczesnych poznaniaków.

Już w maju, podczas Nocy Muzeów, szereg działań adresowanych do dzieci i dorosłych (lekcje muzealne, tańce bamberskie) odbędzie się na terenie Muzeum Bambrów Poznańskich i Muzeum Etnograficznego. Tej nocy powstanie największy kornet bamberski na świecie, który będzie zdobił hol Muzeum Etnograficznego, jak preludium do czerwcowej wystawy, poświęconej 300-leciu obecności Bambrów w Poznaniu (wernisaż 28 czerwca).

Doroczne sierpniowe święto Bambrów uświetni inscenizacja "Poznanie" w reżyserii Arlety Kolasińskiej. Korowód z przybywającymi do miasta Bambrami przejdzie 4 sierpnia z Ostrowa Tumskiego na Stare Miasto, symbolizując drogę imigrantów zarobkowych do Wielkopolski. Podobne wydarzenie pod hasłem "Biba w Lasku" planowane jest we wrześniu przez władze Lubonia, do którego w 1719 roku trafili pierwsi osadnicy.

Kulminacją obchodów będą wydarzenia październikowe. Na początku miesiąca odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska konferencja naukowa, a w dniach 19-20 października spodziewana jest wizyta delegacji władz Bambergu i wspólne oficjalne uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Planowane są m.in. uroczysta msza w katedrze poznańskiej, specjalny koncert w Auli UAM i liczne wydarzenia towarzyszące (m.in. wystawa plenerowa, gra miejska, ścieżka edukacyjna, spacery śladami Bambrów wydanie okolicznościowego znaczka pocztowego).

- Wszystkie te wydarzenia zobowiązują nas do jeszcze pełniejszego pokazywania kultury bamberskiej - mówi Ryszard Skibiński - prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich. - Nie ma dziś Bambrów bez Poznania ani Poznania bez Bambrów.

Wydarzeniom towarzyszyć będzie bezprecedensowa seria publikacji, planowanych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Ukażą się między innymi poświęcona Bambrom Kronika Miasta Poznania, przewodnik po historii i zabytkach bamberskich autorstwa Anny Plenzler, powieść historyczna Marty Rausch (bazą będą wydarzenia z 1719 roku), a także inspirowany kulturą bamberską kalendarz i kolorowanka dla dzieci.

- Z historii Bambrów płynie bardzo ważna nauka dla współczesnych Polaków - podkreśla Katarzyna Kamińska - dyrektorka Wydawnictwa Miejskiego Posnania. - Warto dziś pamiętać o niesamowitej odwadze tych ludzi, którzy przybyli do Poznania, pokonując setki kilometrów.

Tradycje bamberskie od 2018 roku są wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Zaliczone zostały do nich obchody Święta Bamberskiego, które odbywa się co roku w pierwszą sobotę po 1 sierpnia, na poznańskim Starym Rynku przy pomniku Bamberki; stałym elementem widowiska jest odczytanie pierwszego kontraktu zawartego pomiędzy władzami lokalnymi Lubonia a przybyłymi w  1719 roku osadnikami), udział Bamberek ubranych w tradycyjne stroje w paradzie świętomarcińskiej oraz w procesjach Bożego Ciała, tradycja noszenia strojów bamberskich oraz działalność samego Towarzystwa Bambrów Poznańskich podtrzymującego tożsamość grupową.

Historia Bambrów

Bambrzy przybyli do Poznania w XVIII wieku, by zasiedlić i odbudować wsie, które zostały zniszczone i wyludniły się w związku z wojną północną i zarazą. Władze Poznania wydały wówczas odezwę skierowaną do państw niemieckich - głównie do Bambergu w południowej Frankonii. Prawdopodobnie na wybór tego właśnie regionu miał wpływ biskup poznański Krzysztof Szembek. Gdy przebywał on w Bambergu zauważył, że mimo bogatych gospodarstw wielu chłopów żyło biednie - wynikało to z zakazu dzielenia gospodarstw pomiędzy dzieci. Rolnicy z okolic Bambergu przybywali do Poznania falami i osiedlali się w Luboniu, Dębcu, Boninie, Jeżycach, Winiarach, Ratajach, Wildzie i Górczynie. Jedynym warunkiem dla osadników było zaświadczenie o wyznaniu rzymskokatolickim. Przybysze uzyskali od miasta bardzo korzystne warunki i razem z polskimi chłopami skutecznie odbudowali wsie. Choć nie znali języka polskiego, bardzo szybko się zaaklimatyzowali, a najważniejszą płaszczyzną ich szybkiej polonizacji była przynależność do kościoła. W końcu XIX wieku wśród katolickich mieszkańców wsi należących do miasta Poznania nie było ani jednej osoby deklarującej narodowość niemiecką.

WK/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-13 14:53:32 229463 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229463,show2.jpg 229464 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229464,show2.jpg 229465 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229465,show2.jpg 229466 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229466,show2.jpg 229467 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229467,show2.jpg 229468 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229468,show2.jpg 229469 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229469,show2.jpg 229470 <![CDATA[Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132825,229470,show2.jpg
132823 2019-05-13 14:51:06 "Powstańcza Opowieść" to wyjątkowe widowisko, które 20 maja będzie można zobaczyć w ramach Poznańskich Dni Rodziny. Już od najbliższej środy będzie można odbierać bezpłatne wejścówki.

]]>
Koncert "Powstańcza Opowieść" odbędzie się 20 maja (poniedziałek) o godz. 17.00 w Auli Artis Collegium Da Vinci (ul. Kutrzeby 10).  

To wydarzenie artystyczne z udziałem muzyków, aktorów i rekonstruktorów. Historia powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku zostanie zilustrowana wyjątkowymi aranżacjami pieśni patriotycznych bezpośrednio związanych z Wielkopolską oraz tych znanych w całej Polsce. Poszczególne utwory nie będą osobnymi wykonaniami, ale zostaną połączone tytułową "Powstańczą Opowieścią". Widzowie, którzy 20 maja zgromadzą się w Auli Artis, dzięki udziałowi rekonstruktorów będą mogli obserwować żywe obrazy wydarzeń rozgrywających się na frontach zwycięskiego zrywu.

W widowisku wystąpią poznańscy i warszawscy muzycy i aktorzy Instytutu Artystycznego przy towarzyszeniu chóru I.J. Paderewskiego z Poznania.

Bezpłatne wejściówki będą dostępne od 15 do 17 maja w godz. 10.00 do 18.00 oraz 18 maja godz. od 12.00 do 17.00 w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44. Będzie można je odbierać aż do wyczerpania puli 400 darmowych biletów.

Jedna osoba może odebrać max. 2 wejściówki (jeden bezpłatny bilet ważny jest dla jednej osoby).

Wydarzenie organizowane jest w ramach Poznańskich Dni Rodziny i we współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-20 10:47:56 229499 <![CDATA[W widowisku wystąpią poznańscy i warszawscy muzycy i aktorzy Instytutu Artystycznego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132823,229499,show2.jpg 229500 <![CDATA[W widowisku wystąpią poznańscy i warszawscy muzycy i aktorzy Instytutu Artystycznego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132823,229500,show2.jpg 229502 <![CDATA[W widowisku wystąpią poznańscy i warszawscy muzycy i aktorzy Instytutu Artystycznego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132823,229502,show2.jpg
132782 2019-05-12 00:55:41 11 maja odbył się rodzinny piknik, podczas którego na scenie pojawił się Michał Szpak. Rozpoczęto w ten sposób Poznańskie Dni Rodziny. Najbliższe 22 dni w Poznaniu wypełnione będą spotkaniami, warsztatami i koncertami dla dzieci, rodziców i seniorów.

]]>
- Dla władz Miasta Poznania każda rodzina jest bardzo ważna - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Dotyczy to wszystkich jej członków - od najmłodszego do najstarszego. Chcemy, aby każdy poznaniak czuł się w naszym mieście dobrze.

Podczas pikniku rodzinnego można było obejrzeć m.in. spektakl Teatru Fuzja, pokaz grupy akrobatycznej Everest Productions, posłuchać koncertów Carli Fernandes i zespołu Kraków Street Band. Na terenie imprezy przygotowano zajęcia sportowe, plastyczne i pokazy ratownictwa medycznego oraz straży pożarnej.

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania oraz Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania symbolicznie przekazali klucz do miasta najliczniejszej poznańskiej rodzinie. Na zakończenie pikniku na scenie wystąpił Michał Szpak. Teren całej imprezy dostosowany był do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a wszystko, co działo się na scenie, tłumaczone było na język migowy.

Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń, a wśród nich m.in. warsztaty artystyczne i kulinarne, wycieczki z przewodnikiem i gry miejskie przygotowane dla rodzin. Oprócz różnego rodzaju gier i zabaw nie zapomniano także o ofercie edukacyjnej.

- Chcemy zapewnić rodzinom zarówno rozrywkę, jak i możliwość poszerzenia wiedzy. Odbędą się wykłady i bezpłatne konsultacje dla osób jąkających się. Będzie też okazja do wykonania profilaktycznych badań laboratoryjnych - podkreśla Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Już 26 maja na placu przed Katedrą Poznańską na Ostrowie Tumskim odbędzie się Festyn Zdrowotny organizowany we współpracy z poznańskim oddziałem Caritas. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci oraz konsultacji zdrowotnych ze specjalistami.

To jednak nie koniec edukacyjnych wydarzeń. 15 maja odbędzie się konferencja organizowana przez miasto wspólnie z Uniwersytetem SWPS i Kliniką Uniwersytetu SWPS: "O dzieciach i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji z rodzicami". Wykłady poprowadzą psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci, którzy opowiedzą uczestnikom konferencji m.in. o kształtowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, stosowaniu systemu kar i nagród, czy wyznaczaniu granic i budowaniu więzi z nastolatkami. Na wykład obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Uniwersytetu SWPS.

Obchody Dnia Dziecka rozpoczną się w Poznaniu już 31 maja - wtedy odbędzie się sesja Dziecięcej Rady Miasta, a 1 czerwca Poznańskie Dni Rodziny oficjalnie zakończy Poznańska Parada Pokoleń. W samo południe spod ratusza na Starym Rynku barwny korowód wyruszy na plac Wolności, gdzie od godz. 12.30 na wszystkich będą czekały liczne warsztaty i koncerty. Podczas finału o godz. 17.00 wystąpi Mieczysław Szcześniak.

Cały program Poznańskich Dni Rodziny można znaleźć na stronie www.poznan.pl.

WD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-12 00:55:41 229268 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229268,show2.jpg 229269 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229269,show2.jpg 229270 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229270,show2.jpg 229271 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229271,show2.jpg 229272 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229272,show2.jpg 229273 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229273,show2.jpg 229274 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229274,show2.jpg 229275 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229275,show2.jpg 229276 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229276,show2.jpg 229277 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229277,show2.jpg 229278 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229278,show2.jpg 229279 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229279,show2.jpg 229280 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229280,show2.jpg 229281 <![CDATA[Poznańskie Dni Rodziny to ponad 300 wydarzeń dla dzieci, rodziców i seniorów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132782,229281,show2.jpg
132781 2019-05-12 00:40:50 Ponad 25 tysięcy poznaniaków wysłuchało koncertu Andrei Bocellego. Artysta zaśpiewał największe arie operowe i przeboje muzyki popularnej. Występ na stadionie miejskim był kulminacją obchodów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego.

]]>
- Cztery poznańskie uczelnie obchodzą dziś wspólnie swoje stulecie - mówił prof. Andrzej Lesicki, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. - Planując te obchody, chcieliśmy świętować razem z mieszkańcami Poznania, bo jesteśmy częścią miasta. Zaplanowaliśmy zaproszenie gwiazdy światowego formatu. Gdy rozglądam się po stadionie, to jestem przekonany, że dobrze wybraliśmy.

Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu miasta.

- Ten koncert to kolejny przykład dobrej współpracy władz miasta i uniwersytetów - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Gdy 40 lat temu zarabiałem swoje pierwsze pieniądze jako statysta w poznańskim Teatrze Wielkim, nawet mi się nie śniło, że kiedyś będziemy mogli przyczynić się do takiego koncertu i że razem z państwem będę mógł cieszyć się tak piękną muzyką w najpiękniejszym wykonaniu.

Na scenie pojawili się też rektorzy innych uczelni, które wywodzą się z Uniwersytetu Poznańskiego.

- Za chwilę w gronie 25 tysięcy poznaniaków, Wielkopolan i gości z całego kraju usłyszymy koncert wielkiego tenora - mówił prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego. - My, społeczność uniwersytecka, dajemy tym wyraz naszemu przywiązaniu do stuletniej tradycji Uniwersytetu Poznańskiego, a jednocześnie wyraz radości z rozwoju czterech bratnich uniwersytetów, które grają istotną rolę naukową, społeczną, intelektualną, kulturalną, zdrowotną i sportową w życiu Poznania i Wielkopolski.

Prof. Jan Pikul, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, przypomniał, że głównym celem uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

- Obchodzimy piękny jubileusz stulecia Uniwersytetu Poznańskiego i wywodzących się z niego czterech uczelni w wyjątkowym miejscu i czasie - mówił. -  Wyjątkowe jest również wydarzenie, w którym możemy brać udział. Myślę, że Poznań na długo zapamięta ten koncert.

- Arystoteles w swoim wielkim dziele "Metafizyka" napisał, że ludzie z natury dążą do poznania - dodał prof. Dariusz Wieliński, rektor AWF. - Pamiętajmy, ze poznania naukowego od poznania duchowego i artystycznego nie dzieli wielka przepaść. Niech to, czego nie da się opowiedzieć słowami, wyrazi muzyka.

Koncert rozpoczął się pieśnią Gaudeamus igitur" w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Podczas pierwszej części występu Andrea Bocelli zaśpiewał największe arie operowe, w drugiej - klasyczne utwory sakralne i najsłynniejsze przeboje muzyki popularnej. Włoskiemu tenorowi towarzyszyli inni znani muzycy: sopranistka koloraturowa Maria Aleida Rodrigez, piosenkarka Ilaria Della Bidia i znany flecista Andrea Griminelli oraz syn artysty: Matteo Bocelli. Koncert uświetnili też tancerze: Maria Pawelec, absolwentka szkoły baletowej w Poznaniu i Federico Zeno Bassanesa. Orkiestrą dyrygował Carlo Bernini, a muzykom towarzyszyły chóry biorące udział w Festiwalu Universitas Cantat oraz Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Andrea Bocelli to nie tylko światowej sławy włoski tenor- to również kompozytor, autor piosenek oraz producent muzyczny. Artysta od lat uznawany jest za najlepiej sprzedającego się śpiewaka operowego na świecie. Jego dotychczasowe albumy zostały kupione w nakładzie ponad 80 milionów egzemplarzy. Wokalista znany jest również z wielu niezapomnianych duetów, m.in. z Celine Dion, Sarah Brightman oraz Luciano Pavarottim.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-14 08:55:14 229255 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229255,show2.jpg 229256 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229256,show2.jpg 229257 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229257,show2.jpg 229258 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229258,show2.jpg 229259 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229259,show2.jpg 229260 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229260,show2.jpg 229261 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229261,show2.jpg 229262 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229262,show2.jpg 229263 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229263,show2.jpg 229264 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229264,show2.jpg 229265 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229265,show2.jpg 229266 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229266,show2.jpg 229267 <![CDATA[Koncert Andrei Bocellego uczcił stulecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132781,229267,show2.jpg
132778 2019-05-11 17:12:11 Setki kejtrów, dziesiątki stoisk, porady psich behawiorystów, bezpłatne czipowanie psów, pokazy szkolonych zwierząt - to wszystko czeka na poznaniaków na Cytadeli. Aż do niedzieli można wziąć udział w Kejtrówce, wyjątkowym święcie właścicieli i miłośników psów

]]>
Podczas dwudniowego pikniku edukacyjnego, który jest częścią programu miejskiego "Kejter też poznaniak", można skorzystać z wielu atrakcji. Tradycyjnie już można bezpłatnie zaczipować psy i uaktualnić dane rejestrowe ich właścicieli. Czip pomaga natychmiast ustalić dane właściciela w przypadku, gdy zwierzę zaginie lub zostanie porzucone.

- Kejtrówka to przede wszystkim impreza edukacyjna - wyjaśnia Karolina Kubis z Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. - Dlatego wszystkim, którzy przyjdą na Cytadelę, rozdajemy "Poradniki odpowiedzialnego właściciela kejtra", w których można znaleźć mnóstwo informacji dotyczących opieki nad psem. Namawiamy  do sprzątania po swoich pupilach, rozdajemy woreczki na psie nieczystości. Stoiska fundacji prozwierzęcych mają tu swoje punkty informacyjne, w których można się dowiedzieć wszystkiego na temat odpowiedzialnej adopcji psa, a pracownicy schroniska darmowo czipują poznańskie kejtry.

Na tegorocznym pikniku nie zabrakło też widowiskowych pokazów. W niedzielę będzie można podziwiać m.in. umiejętności psów pasterskich Krzysztofa Sokalskiego, dowiedzieć się wszystkiego na temat psiego fitnessu i poznać gry i zabawy, które zaspokoją potrzeby psa. Właściciele będą też mogli pochwalić się umiejętnościami swoich pupili na amatorskim torze agillity.

Na Cytadeli pojawili się specjalnie zaproszeni goście. Tom Justyniarski, pisarz i obrońca praw zwierząt da w niedzielę "Lekcję miłości do zwierząt", a behawiorystka Paulina Biela-Wojtasik wyjaśni, jak skutecznie komunikować się z psami.

Przez cały czas trwania pikniku specjaliści udzielają porad weterynaryjnych i behawioralnych i wyjaśniają zasady pielęgnacji czworonogów.

- Na Kejtrówce uczymy dzieci, jak się zachować w sytuacjach, które mogą być niebezpieczne i tłumaczymy im, jak ocenić emocje psa - mówi Ewa Michrowska, pedagog i kynoterapeutka z Shaggy Dog Team. - Na co dzień pracujemy w przedszkolach i szkołach, gdzie prowadzimy profilaktykę ugryzień. Oswajamy dzieci z psami, uczymy, jak je karmić, jak zadbać o ich dobrostan. Nasze zajęcia są bardzo przydatne, bo ugryzienia są niestety w większości winą człowieka, a nie psa. To my jesteśmy mądrzejszym gatunkiem i to my powinniśmy wiedzieć, jak się zachować w kontakcie ze zwierzęciem.

Jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji, jakie czekają na poznaniaków, są zawody "latających psów" (dogfrisbee), które rozgrywane są już od 2006 roku. Dogfrisbee to dyscyplina, w której pies łapie lecący dysk oraz wykonuje powietrzne ewolucje, wymagające doskonałej współpracy człowieka ze zwierzęciem. W tym roku dodatkowo podziwiać można  konkurencję skoków psów do wody: dog diving.

Przez całe dwa dni na dorosłych i dzieci czeka też moc innych atrakcji: quizy i konkursy, zabawy plastyczne, gra planszowa, wyścigi skoczków i gąsienic, malowanie twarzy i stanowisko fotograficzne - fotobudka. Podczas Kejtrówki odbywa się też zbiórka karmy dla Schroniska w Gaju organizowana przez Golden Retriever WOŚP w Poznaniu.

Więcej informacji o tegorocznej Kejtrówce można znaleźć na facebooku  www.facebook.com/KejterPoznaniak lub https://www.facebook.com/events/580813985750783/ oraz: https://www.facebook.com/events/372035133652424/.

________

Program Kejtrówki 2019:

11 maja (sobota)

10.00 - 10.15 - powitanie przez konferansjera, przedstawienie dostępny atrakcji, przedstawienie organizatorów, partnerów, omówienie programu "Kejter też poznaniak"

10.15 - 12.15 - PSI FITNESS W PIGUŁCE - wykład 10 min. + zajęcia praktyczne dla właścicieli psów - zajęcia z psami - Prowadzenie: Paulina Kosteczka, Agnieszka Kałek z Psiej Wachty

12.15 - 12.45 - Pokaz dogfrisbee - prowadzenie: Joanna Korbal

12.45 - 13.15 - Wykład behawiorystki "Jak rozmawiać trzeba z psem"? - prowadzenie Paulina Biela- Wojtasiak

13.15 - 13.55 - Pokaz psich zaprzęgów - Wataha Północy

13.55 - 14.00 - Quiz z wiedzy kynologicznej, programu "Kejter też poznaniak" i informacji z wcześniejszych wykładów- prowadzenie: konferansjer

14.00 - 14.30 - Pokazy psów ratowniczych - prowadzenie OSP

14.30 - 15.00 - Prelekcja "Reaktywność na spacerach, kastracja - mity i fakty" - prowadzenie Zuza Ogrodowczyk

15.00- 15.30 - Wykład groomerski - prowadzenie Dagmara Bołtrukiewicz

15.30 - 17.30 - Zajęcia praktyczne dla właścicieli psów - AGILITY - BAW SIĘ RAZEM Z PSEM! - prowadzenie: Paulina Kosteczka, Agnieszka Kaczmarek, Aleksandra Szymska

17.00 - 17.10 - Quiz z wiedzy kynologicznej, programu "Kejter też poznaniak" i informacji z wcześniejszych wykładów- konferansjer

17.30 - 18.00 - Pokazy psów ratowniczych - prowadzenie OSP

18.00 - podsumowanie dnia, podziękowania itp. - konferansjer

Równolegle:

10.00 - 18.00 - porady indywidualne behawiorysty Pauliny Bieli- Wojtasiak (z przerwą na wykład)

10.00 - 18.00 - stoisko Psiej Wachty z poradami dotyczącymi żywienia i aktywności fizycznej psów

14.00 -18.00 - Stanowisko OSP - Sekcji specjalnej

10.00 - 18.00 - stoisko Shaggy Dog - porady groomera, zabawy i konkursy dla dzieci

12 maja (niedziela)

10.00 - 10.10 - powitanie przez konferansjera, przedstawienie dostępnych atrakcji, przedstawienie organizatorów, partnerów, omówienie programu "Kejter też poznaniak"

10.10 - 10.25 - Pokaz psów policyjnych

10.25 - 12.15 - PSI FITNESS W PIGUŁCE - wykład 10 min. + zajęcia praktyczne dla właścicieli psów - zajęcia z psami - Prowadzenie: Paulina Kosteczka, Agnieszka Kałek z Psiej Wachty

11.15 - 11.45 - Prelekcja "Reaktywność na spacerach, kastracja - mity i fakty" - prowadzenie Zuza Ogrodowczyk

11.45 - 12.15 - Prelekcja na temat psów asystujących - prowadząca: Fundacja Labrador (równolegle z psim fitnessem)

12.15 - 12.40 - Pokaz dogfrisbee - prowadzenie: Joanna Korbal

12.40 - 13.10 - Spotkanie autorskie "Lekcja miłości do zwierząt"? - prowadzenie Tom Justyniarski

13.10- 13.30 - Pokaz psów pasterskich - prowadzenie Krzysztof Sokalski

13.30 - 13.45 - Quiz z wiedzy kynologicznej, programu "Kejter też poznaniak" i informacji z wcześniejszych wykładów

13.45- 14.15 - Pokaz posłuszeństwa Golden Retrieverów

14.15- 16.15- Zajęcia praktyczne dla właścicieli psów - AGILITY - BAW SIĘ RAZEM Z PSEM! - prowadzenie: Paulina Kosteczka, Agnieszka Kaczmarek, Aleksandra Szymska

14.45 - 15.15 - Wykład behawiorystki "Jak rozmawiać trzeba z psem"? - prowadzenie Paulina Biela

16.15 - 16.45 - Wykład kynoedukacyjny - prowadzenie Ewa Michrowska

16.45 - 17.10 - Pokaz psów pasterskich - prowadzenie Krzysztof Sokalski

17.10 - 17.30 - Quiz z wiedzy kynologicznej, programu "Kejter też poznaniak" i informacji z wcześniejszych wykładów - konferansjer

17.30 - 18.00 - Podsumowanie Kejtrówki - prowadzenie: konferansjer

Równolegle:

10.00 - 18.00 - porady indywidualne behawiorysty Pauliny Bieli- Wojtasiak (z przerwą na wykład)

10.00 - 18.00 - stoisko Psiej Wachty z poradami dotyczącymi żywienia i aktywności fizycznej psów

11.00 - 14.00 - Stoisko konsultacyjne Fundacji na rzecz osób Niewidomych Labrador Pies Asystent dla osób zainteresowanych psim asystentem

10.00 - 18.00 - stoisko Shaggy Dog - porady groomera, zabawy i konkursy dla dzieci

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-11 17:12:11 229208 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229208,show2.jpg 229209 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229209,show2.jpg 229210 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229210,show2.jpg 229211 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229211,show2.jpg 229212 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229212,show2.jpg 229213 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229213,show2.jpg 229214 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229214,show2.jpg 229215 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229215,show2.jpg 229216 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229216,show2.jpg 229217 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229217,show2.jpg 229218 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229218,show2.jpg 229219 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229219,show2.jpg 229220 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229220,show2.jpg 229221 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229221,show2.jpg 229222 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229222,show2.jpg 229223 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229223,show2.jpg 229224 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229224,show2.jpg 229226 <![CDATA[Kejtrówka 2019 przyciągnęła setki miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132778,229226,show2.jpg
132684 2019-05-10 09:05:01 4 i 5 lipca do Poznania przyjadą polityczni liderzy z Bałkanów. Zanim jednak to nastąpi, już teraz mieszkańcy miasta mogą poznać kulturę tego niezwykłego regionu. Rozpoczyna się Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. W programie: koncerty, debaty i spotkania z artystami z tej części Europy.

]]>
Poznań przygotowuje się na Szczyt Bałkanów Zachodnich. Do Poznania przyjadą wówczas liderzy Unii Europejskiej, przywódcy krajów unijnych oraz premierzy i prezydenci wszystkich państw Bałkanów Zachodnich.

- Mówiliśmy, że w związku ze Szczytem Bałkanów Zachodnich będzie się wiele działo. Co prawda jest jeszcze trochę czasu do głównego wydarzenia politycznego, ale tak jak obiecywaliśmy, wspólnie z władzami Miasta i Uniwersytetu, chcemy zaangażować mieszkańców. Poznań ma żyć szczytem i kulturą bałkańską - mówi Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister Spraw Zagranicznych.

- Jesteśmy dumni, że w lipcu będziemy mogli gościć Szczyt Bałkański. Administracja rządowa i samorządowa dobrze współpracuje ze sobą. Zależy nam, że pokazać Poznań jako miasto otwarte i gościnne - zaznacza Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje w Poznaniu Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich, popularyzując ten fascynujący region Europy, którego tradycje, historia, folklor, a także mozaika wyznań, narodów i kultur stanowią inspirujące i nieprzebrane bogactwo. Program tych dni wiąże się z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim, czyli konsultacjami Unii Europejskiej z sześcioma państwami Bałkanów Zachodnich: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Kosowem, Macedonią Północną, Serbią, pretendującymi do uczestnictwa w procesie integracji europejskiej.

- Zaprojektowaliśmy bardzo szerokie przedsięwzięcie o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Odbędą się debaty związane z Unii Europejskiej i jak na nią patrzą kraje Bałkanów Zachodnich. Będziemy zadawali pytania, jakie jest poparcie dla integracji europejskiej w tych społecznościach. Odbędą się też koncerty, wykłady, pokazy filmów oraz przybliżymy kuchnię bałkańską. Oferta, którą przygotowaliśmy pozwoli lepiej i głębiej zrozumieć półwysep Bałkański - wyjaśnia prof. dr hab. Bogusław Zieliński, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich zainauguruje go koncert macedońskiego zespołu Mirce Acev. 10 maja o godz. 19 na placu Wolności wystąpi aż 16 tancerzy  i pięcioosobowa grupa muzyków. To nie jedyne wydarzenie muzyczne Tygodnia Kultury. Poznań odwiedzi także zespół Sevdah Takht (15 maja, Stare Kino) i albańska grupa Asgje sikur dielli (16 maja, Pawilon Nowa Gazownia).

13 maja, w poniedziałek, w Collegium Maius UAM odbędzie się panel dyskusyjny "Społeczne i kulturowe konteksty integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską", a po nim, o godz. 17 wykład Ivana Colovića: "Kultura i populizm. Przypadek Serbii". Z poznaniakami spotka się Janko Vujinocić, serbski poeta, pisarz i dziennikarz (14 maja, Collegium Maius, godz. 17), Minja Bogavac, serbska pisarka, dramaturżka, reżyserka teatralna i  scenarzystka filmowa (15 maja, Teatr Ósmego Dnia, godz. 17) i Dragan Bosković, poeta, profesor literatury serbskiej na uniwersytecie w Kragujewcu (16 maja, Pałac Działyńskich, godz. 16).

Swoją propozycję przygotowało też Kino Muza. Podczas Balkan Film Fest będzie można obejrzeć najciekawsze filmy bałkańskie. Szczegółowy program można znaleźć na stronie Kina Muza 

Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich to uczta nie tylko dla ducha. Poznańskie restauracje wprowadzą także do swojego menu dania inspirowane kuchnią bałkańską i o aż dwukrotnie: w dniach od 13 do 19 maja oraz od 1 do 7 lipca 2019. Lista restauracji jest dostępna na stronie poznan.travel.pl

Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich organizuje Instytut Filologii Słowiańskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy wsparciu Pełnomocnika Rządu RP ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich - Szymona Szynkowskiego vel Sęka i Miasta Poznania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Miasta  oraz stronie wydarzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-10 14:25:47 229129 <![CDATA[Rozpoczął się Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132684,229129,show2.jpg 229130 <![CDATA[Rozpoczął się Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132684,229130,show2.jpg 229131 <![CDATA[Rozpoczął się Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132684,229131,show2.jpg
132683 2019-05-10 09:04:53 17 km półek, 1.271 m² powierzchni magazynowej, najwyższe regały przesuwne z napędem elektrycznym, klimatyzacja utrzymująca stałą temperaturę i wilgotność - to wszystko sprawia, że nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce.

]]>
Archiwum Urzędu Miasta Poznania rozpoczęło dziś swoją działalność w nowej siedzibie przy ul. Świerkowej 10. Teraz w jednym miejscu zebrano dokumentację archiwalną oraz obsługę akt.

- Musimy dbać o to, aby dokumentacja była dobrze przechowywana. Takie archiwum, jak to, daje nam nam szansę na sprawną obsługę naszych klientów i dostarczanie dokumentów, które są im w danej sytuacji niezbędne - mówi Wojciech Kasprzak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

Nowe pomieszczenia są imponujące nie tylko pod względem wykorzystanej powierzchni, ale również infrastruktury. Magazyn jest wyposażony w najnowocześniejsze, automatycznie przesuwane regały. Do dyspozycji pracowników jest podest samojezdny, który sięga wysokości 4,05 m. W budynku działa precyzyjna klimatyzacja, która utrzymuje stałą temperaturę i wilgotność. 

Oprócz magazynu, na terenie Archiwum UMP znajduje się strefa obsługi klienta, punkt kancelaryjny, czytelnia oraz pracownia digitalizacji akt. Udostępnianie dokumentów klientom będzie możliwe m.in. w postaci odwzorowań cyfrowych.

- Nie ulega wątpliwości, że przestrzeń archiwum zmieniła się diametralnie - mówi Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. - Teraz jest to archiwum na miarę XXI wieku: elektrycznie przesuwane regały, specjalistyczny pojazd, którym można poruszać się po terenie archiwum, ogromna powierzchnia do magazynowania dokumentacji. To naprawdę robi wrażenie.

JD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-10 16:05:49 229150 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229150,show2.jpg 229151 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229151,show2.jpg 229152 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229152,show2.jpg 229153 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229153,show2.jpg 229154 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229154,show2.jpg 229155 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229155,show2.jpg 229156 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229156,show2.jpg 229157 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229157,show2.jpg 229158 <![CDATA[Nową siedzibę Archiwum Urzędu Miasta Poznania można uznać za jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132683,229158,show2.jpg
132688 2019-05-10 09:05:59 Musical Studia Buffo, Kiermasz "Zielony Poznań", Kejtrówka, Dni Przedsiębiorczości, a także wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Weekend w Poznaniu zapowiada się ciekawie!

]]>
Piątek, 10 Maja

Hity Buffo, czyli muzyczna podróż

Twórcy polskiego musicalu Metro zapraszają na koncert w poznańskiej Hali Arena pt. "Hity Buffo". Będzie można przeżyć muzyczną podróż po różnych regionach świata opierające się na najlepszych piosenkach, choreografiach i aranżacjach z "Wieczorów w Buffo". Na scenie wystąpi ponad 30 artystów Studia Buffo. Za reżyserię i kształt widowiska odpowiada Janusz Józefowicz. Reżyser w swoim spektaklu cały czas balansuje na krawędzi żartów politycznych, społecznych i twórczych, bawiąc publiczność do łez.

Godz. 20, Hala Arena, ul. Wyspiańskiego 33

Bilety w cenach: 79, 99, 119, 139, 159, 169, 199 i 239 zł (w zależności od miejsca).

Więcej informacji na stronie Poznan.pl.

Wycieczka po Teatrze Wielkim i Wyspie Podróżników

Co się stanie, jeśli pegaz uderzy kopytem w dach opery? Czy rzeczywiście wejścia do budynku strzegą kamienne lwy? Czym zajmuje się inspicjent i gdzie siedzi sufler? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, można będzie poznać zaglądając za kulisy poznańskiej opery. Wycieczka po Teatrze Wielkim odbędzie się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

Godz. 16.30, Teatr Wielki, ul. Fredry 9

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wejściówki są do odbioru w kasie Teatru. Liczba miejsc ograniczona.

Atrakcje czekają na poznaniaków także w Bramie Poznania. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbędzie się bezpłatna wycieczka po multimedialnej ekspozycji. Podczas spaceru będzie można dowiedzieć się, dokąd wyprawiali się średniowieczni biskupi i władcy? Kogo Sulejman Wspaniały uczynił swoim lekarzem? Który jezuita uczył Chińczyków matematyki? Co hrabia Raczyński robił pod Troją oraz co ma wspólnego Ostrów Tumski z budową pierwszego w Polsce balonu?

Godz. 17, Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Oprowadzanie jest bezpłatne, lecz liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem 61 647 7634 (w godzinach otwarcia instytucji) lub osobiście w Bramie Poznania w Punkcie Informacji.

Więcej informacji na temat atrakcji, które czekają w ramach DOEF można znaleźć na stronie wydarzenia.

Spektakl "To" w Pawilonie

W Pawilonie, przy ul. Ewangelickiej gościć będzie Marta Ziółek - choreografka i performerka łączącą taniec z malarstwem, modą, sztukami wizualnymi i teledyskami z lat 90. Artystka zaprezentuje sztukę "To". W spektaklu tancerze trafią ze świata teledysków, klubów i gifów do blue boxa. Na scenie gesty i obrazy zmontowane są w klipową narrację, gdzie pojawiają się znane pozy ze znanego świata celebrytów.

Godz. 19, Pawilon, ul. Ewangelicka 1

Bilety w cenie 15 zł (ulgowy) lub 20 zł (normalny).

I Love Commerce

I Love Commerce jest wydarzeniem organizowanym w ramach IX Dni Przedsiębiorczości. To prawdziwe święto biznesu, na którym będzie można znaleźć inspirację i pomysł na firmę, dowiedzieć się wszystkiego o formalnej stronie działalności gospodarczej, znaleźć źródła finansowania i partnerów dla własnego biznesu. Prelegenci zapoznają uczestników z najnowszymi trendami i możliwymi kierunkami rozwoju handlu, a także podzielą się wiedzą m.in. z zakresu logistyki, marketingu, czy automatyzacji. Jednym z tematów przewodnich będzie sprzedaż na wschodnich i zachodnich rynkach.

Godz. 10, MTP, Sala Ziemi, Głogowska 14

Bilety w cenie 670 zł, 870 zł i 1370 zł

INSO-LVIV koncert orkiestry symfonicznej

INSO-LVIV to niezwykli muzycy z Ukrainy, którzy prezentują swojej publiczności bogaty repertuar, od muzyki klasycznej po jazz. Zespół może poszczycić się udziałem w międzynarodowych festiwalach, takich jak: "Wirtuozi", "Kontrasty", "Leopolis Jazz Fest", "LvivMozArt". INSO-LVIV podczas swoich koncertów wykorzystują różne formy sztuki: balet, animacje piaskową, wizualizację. Orkiestra wystąpi pod batutą najmłodszego dyrygenta na świecie - Yaroslava Shemeta, który zaczął swoją karierę już w wieku 13 lat.

Wydarzenie odbywa się w ramach XII edycji Festiwalu Kultury "Ukraińska Wiosna". Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA. Festiwal współorganizuje Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Godz. 20, CK Zamek, Sala Wielka, ul. Święty Marcin 80/82

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

João de Sousa - koncert

Portugalski artysta João de Sousa już od 10 lat mieszka i tworzy w Polsce. Muzyk znany jest ze swojego aksamitnego i ciepłego głosu, którym urzeka publikę. Obecnie promuje swoją najnowszą płytę "Ideal", na której znajdują się utwory zarówno po polsku, jak i portugalsku.  Płyta utrzymana jest w słodko-gorzkim, romantycznym brzmieniu w stylu vintage.

Godz. 19, PoemaCafe, ul. Langiewicza 2

Bilety w cenie 40 zł. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

SanLuisTango Orquestra - koncert

Zespół SanLuisTango Orquestra tworzą wybitni argentyńscy instrumentaliści, śpiewacy i tancerze tanga o międzynarodowej renomie. Artyści swój repertuar opierają na utworach najsłynniejszych kompozytorów, takich jak Anibal Troilo, Francisco Canaro, Astor Piazzolla czy Osvaldo Pugliese. Muzycy i wokaliści orkiestry wraz z parą taneczną już w ten piątek zabiorą poznańską publiczność prosto do Argentyny. Będzie można usłyszeć najsłynniejsze tanga tradycyjne, nowe aranżacje, a także poznać argentyński folklor.

Godz. 20, Blue Note Jazz Klub, ul. Kościuszki 79

Bilety w cenie 60 zł (miejsca stojące) i 80 zł (miejsca siedzące).

Freakin' Disco (HU) w KontenerART - koncert

Freakin'Disco to zespół czterech artystów z Węgier, którzy w swoich utworach odważnie łączą brzmienie jazzu i techno. Muzycy mają na swoim koncie dwa albumy: "National Jazz Fuckers" oraz "Monster".

Godz. 20, KontenerArt, ul. Ewangelicka

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Sobota, 11 maja

Kiermasz "Zielony Poznań"

Kiermasz "Zielony Poznań" to wydarzenie, którego nie powinien ominąć żaden wielbiciel ogrodnictwa i nie tylko! Na gości czeka wiele atrakcji m.in.  pokazy florystyczne i liczne warsztaty (np. nauka zielonej kaligrafii, malowania doniczek, robienia domków dla owadów czy warzywnych wianków). W programie znalazł się również kiermasz ogrodniczy i animacje dla dzieci. Na scenie wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz Klub Szyderców Bis. Można też będzie dowiedzieć się, jak zaprojektować swój ogród oraz wymienić się roślinką, a także oznakować rower i wesprzeć poznańskie Hospicjum Palium.

Godz. 10, Park Wilsona, ul. Śniadeckich 30

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie Poznan.pl.

Kejtrówka

Kejtrówka to wyjątkowe wydarzenie dla właścicieli i miłośników psów. Podczas dwudniowego pikniku na Cytadeli będzie można zaczipować swoje psy, wziąć udział w licznych pokazach i wykładach oraz poznać sposoby na skuteczną komunikację z kejtrami. Jedną z głównych atrakcji będą zawody "Latających Psów" (dogfrisbee). Dogfrisbee polega na aportowaniu przez psa lecącego dysku oraz wykonywaniu powietrznych ewolucji. W tym roku dodatkowo odbędzie się konkurencja widowiskowych skoków psów do wody: dog diving.

Piknik rozpocznie się w sobotę 11 maja i potrwa do niedzieli 12 maja.

Godz. 10, Park Cytadela, Armii Poznań

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie Poznan.pl.

Piknik rodzinny inaugurujący Poznańskie Dni Rodziny

Na uczestników pikniku rodzinnego czeka wiele atrakcji. W programie m.in. pokazy teatralne, występy muzyczne, widowiska akrobatyczne, liczne strefy aktywności dla całych rodzin - zajęcia plastyczne, edukacyjne i sportowe, pokazy ratownictwa medycznego i straży pożarnej oraz strefa gastronomii.Gwiazdą wieczoru będzie Michał Szpak, który pojawi się na scenie o godz. 19.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Poznan.pl oraz na Facebooku

Godz. 14, Park im. Jana Pawła II, Łęgi Dębińskie, Dolna Wilda 64

Wstęp na piknik jest bezpłatny.

Jamala - koncert

Susana Dżamaładinowa - Jamala jest ukraińską  piosenkarką krymskotatarskiego pochodzenia, aktorką i autorką tekstów, której skalę głosu ocenia się na cztery oktawy. Artystka wykonuje utwory z gatunku jazzu, bluesa i soulu. Dała się poznać szerszej publiczności podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016 roku, którego została laureatką. Jamala wykonała utwór "1944", odnoszący się do sytuacji Tatarów krymskich, którzy podczas II wojny światowej zostali deportowani z kraju do Uzbekistanu i Kirgistanu.

Godz. 20, CK Zamek, Sala Wielka, ul. Święty Marcin 80/82

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Pola Chobot i Adam Baran - koncert

Pola Chobot i Adam Baran to inspirujący duet młodych ludzi, którzy już w tę sobotę zaprezentuje się poznańskiej publiczności. Pola jest wokalistką oraz autorką tekstów. Adam to gitarzysta i kompozytor. Podczas koncertów korzystają ze środków takich jak looper i perkusjonalia, tworząc ciekawe improwizacje. Ich źródła inspiracji to Muddy Waters, Skip James, jak Bjork oraz Radiohead.

Godz. 19, Klubokawiarnia Meskalina, Stary Rynek 6

Bilety w cenie 15 zł (przedsprzedaż) i 20 zł (w dniu koncertu)

Piotr Wojtasik - koncert

Piotr Wojtasik to prawdziwy wirtuoz trąbki, znakomity improwizator i kompozytor. Nagrywał i koncertował w większości krajów Europy - Maroku, Izraelu, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Indiach. Od lat zapraszany jest do współpracy przez legendarnego saksofonistę Billy'ego Harpera. Brał udział w licznych projektach specjalnych z udziałem gigantów światowego jazzu, takich jak: Kenny Garrett, Joe Lovano czy Archie Shepp. Jest jednym z niewielu polskich muzyków, którzy są cyklicznie zapraszani do międzynarodowych projektów, takich jak: Michel Donato Quintet czy European Jazz Ensemble. Na swoim koncie ma 11 autorskich płyt, które zdobyły wysokie uznanie wśród krytyków i melomanów. Albumy "Circle" oraz "Hope" otrzymały prestiżową nagrodę polskiej branży muzycznej - Fryderyka. Sam muzyk otrzymał dwa Fryderyki w 2008 roku w kategorii Muzyk Jazzowy Roku oraz jako autor Najlepszej Jazzowej Płyty Roku, właśnie za album "Circle". Wielokrotnie zwyciężał w rankingu Jazz Top magazynu Jazz Forum.

Godz. 20, Blue Note Jazz Klub, ul. Kościuszki 79

Bilety na koncert w cenie 60 zł.

Legenda o królu kruków - warsztaty dla dzieci

Kim był Bolek? Kto ukrywał się pod postacią kruka? Komu mieszkańcy Poznania zawdzięczają pomoc w obronie miasta przed atakiem wrogich wojsk? Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukać uczestnicy warsztatów w Wydawnictwie Miejskim Posnania. Dzieci zostaną zapoznane z fragmentami książki Legendy Poznania autorstwa Anny Plenzler, a następnie wykonają prace przedstawiające tytułowego króla. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku 5-8 lat.

Godz. 10, Warsztatownia Wydawnictwa Miejskiego Posnania, ul. F. Ratajczaka 44

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy:

edukacja@wm.poznan.pl lub 61 854 07 61

Strefa zabawy "W górę i w dół" - warsztaty dla dzieci

Podczas warsztatów uczestnicy odbędą podróż w dwóch przeciwnych kierunkach! Będą odkrywać tajemnice z głębi ziemi oraz szybować wysoko po niebie! Przyda im się również umiejętność obserwacji, ponieważ zaprojektują własne pocztówki z tej wycieczki. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku 3-5 lat.

Godz. 11, Bawialnia, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82

Bilety na warsztaty w cenie 10 zł.

Niedziela, 12 maja

Piknik z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii

W niedzielę na terenie zajezdni tramwajowej na poznańskim Franowie stanie Miasteczko Europejskie, w którym poznaniacy będą świętować 15-lecie wstąpienia Polski do UE. W programie znalazła się wycieczka tramwajowa po zakamarkach zajezdni. Będzie też można zobaczyć ekspozycję najnowszych tramwajów i autobusów zakupionych dzięki europejskim funduszom oraz specjalistyczny tabor: dźwig do podnoszenia wykolejonego tramwaju, pojazdy techniczne i  holownicze czy też nowy radiowóz nadzoru ruchu. Na terenie zajezdni stanie punkt informacyjny funduszy europejskich, w którym będzie można skorzystać z fachowej konsultacji. Na najmłodszych czekają konkursy i zabawy z nagrodami, mydlane bańki i malowanie twarzy.

Na teren imprezy chętnych dowiecie specjalna linia tramwajowa kursująca od ul. Gwarnej do zajezdni Franowo. Nowoczesny Moderus Gamma z napisem "Miasteczko Europejskie" będzie jeździł trasą: Rondo Kaponiera - święty Marcin - Marcinkowskiego - most św. Rocha - Kórnicka - Franowo - trasa Kórnicka - most św. Rocha - Dowbora Muśnickiego - Podgórna - Marcinkowskiego - 27 Grudnia - Fredry - Roosevelta - Rondo Kaponiera.

Godz. 12-16, zajezdnia tramwajowa na Franowie

Wstęp wolny

Koncert Big Bandu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Big Band Akademii Muzycznej to jedna z najciekawszych wizytówek jazzu i muzyki estradowej. Bogate brzmienie zespołu, brawurowe improwizacje solistów i różnorodny stylistycznie repertuar gwarantują każdorazowo dużą porcję energetycznej muzyki. Opiekę artystyczną nad Big Bandem sprawuje dr hab. Patryk Piłasiewicz. W programie standardy muzyki jazzowej oraz kompozycje studentów jazzu i muzyki estradowej.

Godz. 17, Aula Nova, pl. Stuligrosza 1

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Bars and Melody - koncert

Bars and Melody to brytyjski duet, który zyskał wielu fanów wśród młodego pokolenia. Leondre Devries (Bars) i Charlie Lenehan (Melody) tworzą muzykę z pogranicza popu i rapu. Artyści dotarli do finału Britain's Got Talent, w którym zajęli trzecie miejsce. 24 listopada ukazała się ich piąta płyta pt. Covers Part II.

Godz. 18, Klub U Bazyla, ul. Norwida 18A

Bilety na koncert:

 • Regular VIP - 399zł  - oprócz wstępu na koncert Regular VIP uprawnia do wcześniejszego wejścia między godziną 16.00-18.00. Posiadacze tego pakietu dostaną zdjęcie z zespołem (wykonywane swoją komórką/aparatem), opaskę VIP, specjalną plakietkę ze smyczą oraz plakat zespołu. Nie ma ograniczeń co do filmowania spotkań.
 • General Ticket - 99zł  - bilet zwykły uprawnia do wejścia od godziny 18.00 oraz udziału w koncercie.

Piknik militarny "Wojsko Polskie - schyłek wojny"

Grupy rekonstrukcji historycznej przybliżą losy polskich żołnierzy w momencie zakończenia największego konfliktu zbrojnego w naszych dziejach. Zwiedzający będą mogli zobaczyć żołnierzy i sprzęt Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wojska Polskiego na Wschodzie oraz Podziemia Niepodległościowego. Wśród prezentowanego sprzętu będą oryginalne pojazdy oraz repliki, m.in.  Ford GPW; Motocykl BSA M20; Ford Canada F60T; Willys MB w barwach 1. Dywizji Pancernej, dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka, 75mm Haubica M1A1 - używana przez spadochroniarzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, dowodzonej przez gen. Sosabowskiego.

Godz. 10, Muzeum Uzbrojenia, Park Cytadela, Armii Poznań

Wstęp na teren ekspozycji plenerowej będzie bezpłatny, ekspozycja wewnętrzna w cenach specjalnych 5 i 2 zł.

TEATR ATOFRI "Słoń Trąbibombi"

Czy żyrafa ma długą szyję? Czy krokodyle mieszkają tylko nad Nilem? Słoń Trąbibombi przypatruje się spotkanym zwierzakom i trąbi, by zaprosić ich do wspólnych przygód. Przedstawienie inspirowane wierszami Jana Brzechwy, wzbogacone o brzmienie instrumentów perkusyjnych, z muzyką tworzoną w czasie spektaklu. Spektakl dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat.

Godz. 9, Scena Nowa, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82

Bilety w cenie 18 zł.

Rezerwacja telefoniczna: 61 64 65 260

JD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-14 12:07:24 229081 <![CDATA[W 2018 r. gwiazdą Poznańskich Dni Rodziny była Margaret. W tym roku na Łęgach Dębińskich wystąpi Michał Szpak]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229081,show2.jpg 229082 <![CDATA[W 2018 r. gwiazdą Poznańskich Dni Rodziny była Margaret. W tym roku na Łęgach Dębińskich wystąpi Michał Szpak]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229082,show2.jpg 229083 <![CDATA[W 2018 r. gwiazdą Poznańskich Dni Rodziny była Margaret. W tym roku na Łęgach Dębińskich wystąpi Michał Szpak]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229083,show2.jpg 229084 <![CDATA[W 2018 r. gwiazdą Poznańskich Dni Rodziny była Margaret. W tym roku na Łęgach Dębińskich wystąpi Michał Szpak]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229084,show2.jpg 229085 <![CDATA[W 2018 r. gwiazdą Poznańskich Dni Rodziny była Margaret. W tym roku na Łęgach Dębińskich wystąpi Michał Szpak]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229085,show2.jpg 229086 <![CDATA[Na Cytadeli odbędzie się Kejtrówka, czyli dwudniowy piknik dla miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229086,show2.jpg 229087 <![CDATA[Na Cytadeli odbędzie się Kejtrówka, czyli dwudniowy piknik dla miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229087,show2.jpg 229088 <![CDATA[Na Cytadeli odbędzie się Kejtrówka, czyli dwudniowy piknik dla miłośników psów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229088,show2.jpg 229089 <![CDATA[Kiermasz "Zielony Poznań" to wydarzenie, którego nie powinien ominąć żaden wielbiciel ogrodnictwa i nie tylko]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132688,229089,show2.jpg
132685 2019-05-10 09:05:12 Od soboty, 11 maja, nieopodal pętli tramwajowej powstanie stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego.

]]>
Stacja na Starołęce usytuowana będzie przed przystankiem autobusowym przy ul. Fortecznej, w pobliżu pętli tramwajowej. Zostanie ona przeniesiona z pl. Cyryla Ratajskiego na Starołękę

W pobliżu dotychczasowej lokalizacji stacji, znajduje się inna, jedna z największych stacji PRM - przy pl. Wolności. Dodatkowo teren znajduje się w strefie Centrum PRM 4G. Na obszarze ograniczonym I ramą komunikacyjną rowery 4. generacji można wypożyczać i zostawiać wszędzie tam, gdzie jest to zgodne z przepisami, poza płytą Starego Rynku.

Przeniesienie stacji nie spowoduje więc utrudnień dla użytkowników korzystających z roweru miejskiego w centrum. Zyskają natomiast mieszkańcy  Starołęki, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z PRM.

Prace związane z przeniesieniem stacji PRM z pl. Cyryla Ratajskiego na Starołękę przeprowadzone zostaną w sobotę, 11 maja. 

Jeszcze w maju planowana jest zmiana lokalizacji kolejnej stacji PRM 3G: Stacja Nieszawska, która nie cieszy się zainteresowaniem użytkowników, zostanie usunięta i przeniesiona w nowe miejsce: w rejon skrzyżowania ulic Warszawskiej i Krańcowej (za przystankiem tramwajowym w kierunku pętli Miłostowo). Bliższe informacje na temat daty przenosin tej stacji podane zostaną w terminie późniejszym.

ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-13 08:48:20 229144 <![CDATA[Stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego usytuowana zostanie na Starołęce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132685,229144,show2.jpg
132686 2019-05-10 09:05:38 Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019, które odbędą się 17 - 24 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce na Naramowicach. Wydarzenie wspiera Miasto Poznań.

]]>
- Będziemy łączyć sport, fitness, taniec i kulturę. Bardzo się cieszę, że kolejna edycja Dancing fairPlayce Poznań będzie odbywała się na Naramowicach. Zależy nam, aby szeroko pojęta kultura była obecna nie tylko w centrum miasta - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Chcemy, aby Poznań był najbardziej roztańczonym miastem Polski przez cały rok. Cieszę się, że Miasto będzie współfinansować ten projekt. Warto inwestować publiczne pieniądze w kulturę, sport i rekreację.

Dancing fairPlayce Poznań to kontynuacja Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego - projektu stworzonego przez prof. Ewę Wycichowską w 1994 roku, w Polskim Teatrze Tańca. Wydarzenie ma na celu kulturalną i społeczną aktywizację mieszkańców Poznania i przybliżenie im wartości, jakie niesie ze sobą taniec. W tym roku po raz trzeci warsztaty odbędą się w nowoczesnym obiekcie "fairPlayce" przy ul. Bożydara 10, który doskonale sprawdził się w roli obiektu kulturalnego.

- Tańczymy - od dziecka do seniora. Dzięki dotacji Miasta poznaniacy będą mogli uczestniczyć w warsztatach za darmo. Będziemy tańczyć do końca świata i jeden dzień dłużej - zapowiada Ewa Wycichowska, dyrektorka programowa Dancing fairPlayce Poznań. - Taniec jest coraz bardziej popularny, nie tylko wśród profesjonalistów. Gdy ktoś pojawia się na warsztatach pierwszy raz dziwi się, że w ciągu tygodnia jest w stanie nauczyć się posługiwać swoim ciałem. Coraz częściej na zajeciach pojawiają się też panowie.

Na warsztaty będzie można zapisywać się od 15 maja, od godz.12:00 poprzez oficjalną stronę www.dancingpoznan.pl. Udział w nich może wziąć każdy bez względu na wiek i umiejętności taneczne. Każdy też znajdzie coś dla siebie. Przewidziano zajęcia dla początkujących, dzieci, seniorów oraz warsztaty dla zaawansowanych tancerzy. W projekt zaangażowani będą także studenci i uczniowie szkół tańca i baletu.

Warsztaty odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Wydział Kultury Miasta Poznania mieszkańcy północnych osiedli otrzymają 100 darmowych wejściówek na warsztaty. Miejsca przeznaczone są m.in. dla dzieci i seniorów, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia przez cały tydzień w zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów. Dodatkowo dla wszystkich mieszkańców Poznania czekają bezpłatne zajęcia jogi w plenerze i wieczory taneczno - artystyczne.

Najlepsi pedagodzy i instruktorzy tańca zjadą w sierpniu do Poznania!

Na stronie internetowej Dancing fairPlayce Poznań dostępna jest lista instruktorów oraz zaplanowanych technik tanecznych. Organizatorzy zaprosili pedagogów tańca o międzynarodowej sławie, w tym tancerzy z Polski i zagranicy, takich jak m.in.: Jean-Claude Marignale z Francji, Abby Aouragh - z pochodzenia Marokańczyk, Yesid Samir Puello Chala z Kolumbii, Alfredo Garcia z Kuby, Gosia Mielech - certyfikowana nauczycielka GAGA, Paulina Wycichowska, Andrzej Adamczak, Maciej "Gleba" Florek - zwycięzca I edycji "You can dance", Anna Achimowicz, Anita Hofman, Iwona Olszowska, Iwona Piwońska, Jacek Wazelin, Anna Gruszka-Kopeć oraz prof. Ewa Wycichowska. Uczestnicy warsztatów poznają takie style taneczne jak Gaga, Tango Argentino, Dancehall, Jazz Rock, Reggaeton, Gyrokinesis, Broadway Jazz, Salsa, Bachata, Lyrical Hip-Hop, Dance Lab, BMC, Contact Improvisation, Techniki Modern, Energy Dance, Afro Cubana, Musical Dance, Release czy Technika klasyczna z wariacjami. Dla seniorów Ewa Wycichowska poprowadzi "Coaching dla Bardzo Dorosłych"

Integracja mieszkańców połączona z promocją tańca i zdrowego stylu życia!

Organizatorzy Dancing fairPlayce Poznań przygotowali dla uczestników wydarzenia oraz mieszkańców Poznania wiele dodatkowych atrakcji, takich jak: joga na świeżym powietrzu, kino i teatr w plenerze czy "Spotkania z pasją", podczas których zaproszeni goście opowiadać będą o swojej pasji do sportu i tańca. Nowością w tym roku będzie możliwość personalnych sesji z wybranymi pedagogamiprowadzącymi warsztaty. Podczas ich trwania zorganizowane zostaną dwie wystawy malarstwa poznańskich artystek: Małgorzaty Kłos oraz Ewy Nowackiej Piechowiak. Na terenie parku otaczającego fairPlayce co wieczór odbywać się będą otwarte "Wieczory taneczne" dla mieszkańców Poznania, z pokazami różnych technik tanecznych.

- To imprezy z dużą dawką energii. Wieczory taneczne prowadzą pedagodzy, którzy odpowiadają także za warsztaty. Będzie milonga, latino i disco z lat 80. i 90. Dużo będzie się działo - zapowiada Anna Rękoś, koordynatorka warsztatów z Parku Rekreacyjno-Sportowego fairPlayce. - Z racji tego, że prowadzimy obiekt sportowy zorganizujemy również warsztaty i wykłady o zdrowiu. Nasi trenerzy będą mówić m.in. o tym, w jaki sposób zregenerować ciało. Fizjoterapeuci zademonstrują, jakie ćwiczenia można wykonywać w domu i samochodzie. Będziemy rozmawiać o redukcji stresu, a także o współczesnych formach rekreacji, które będą lekiem na choroby cywilizacyjne - wylicza Anna Rękoś.

Szef kuchni "Restauracji fairPlayce" opracował już specjalne taneczne menu dla wszystkich gości odwiedzających obiekt. Warsztaty zakończą się w sobotę, 24 sierpnia finałowym pokazem tanecznym uczestników projektu wraz z instruktorami.

"fairPlayce" - aktywne centrum kulturalne na mapie Poznania!

Warsztaty dla tancerzy będą odbywać się w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce, przy ul. Bożydara, w którym pracują wyspecjalizowani trenerzy sportów rakietowych, fitnessu oraz tańca. Pomimo założeń o rekreacyjno sportowym charakterze, obiekt fairPlayce stał się również miejscem, w którym przenika się kultura i sztuka. Jego bryłę zaprojektował znany architekt Przemysław Borkowicz, jeden z dwóch głównych twórców poznańskiego Starego Browaru. Dzięki temu budynek umożliwia organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, takich jak: wernisaże, koncerty, wystawy, warsztaty plastyczne oraz taneczne.

- Misja, jaka przyświeca  fairPlayce to połączenie światów sportu i kultury. W 2017 r. to marzenie się spełniło. W północnej części poznania taniec zakorzenił się bardzo mocno. Mamy nadzieję, że odbywające się wydarzenia - koncerty, wernisaże, spotkania autorskie - spowodują, że fairPlayce odwiedzi jeszcze więcej poznaniaków - mówi Jakub Rękoś, prezes Stowarzyszenia   fairPlayce.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: www.dancingpoznan.pl

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-10 16:57:25 229165 <![CDATA[Warsztaty Dancing fairPlayce Poznań 2019 odbędą się 17 - 24 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce na Naramowicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229165,show2.jpg 229162 <![CDATA[Warsztaty Dancing fairPlayce Poznań 2019 odbędą się 17 - 24 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce na Naramowicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229162,show2.jpg 229163 <![CDATA[Warsztaty Dancing fairPlayce Poznań 2019 odbędą się 17 - 24 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce na Naramowicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229163,show2.jpg 229164 <![CDATA[Warsztaty Dancing fairPlayce Poznań 2019 odbędą się 17 - 24 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce na Naramowicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229164,show2.jpg 229166 <![CDATA[Warsztaty Dancing fairPlayce Poznań 2019 odbędą się 17 - 24 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce na Naramowicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229166,show2.jpg 229167 <![CDATA[Warsztaty Dancing fairPlayce Poznań 2019 odbędą się 17 - 24 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce na Naramowicach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229167,show2.jpg 229169 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229169,show2.jpg 229170 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229170,show2.jpg 229171 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229171,show2.jpg 229172 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229172,show2.jpg 229173 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229173,show2.jpg 229174 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229174,show2.jpg 229175 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229175,show2.jpg 229176 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229176,show2.jpg 229177 <![CDATA[Startują zapisy na III edycję warsztatów tanecznych Dancing fairPlayce Poznań 2019/ fot. fairPlayce]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132686,229177,show2.jpg
132687 2019-05-10 09:05:49 Poznań dofinansuje remonty poznańskich zabytków, które są własnością prywatną. Miasto przeznacza na ten cel 2,5 mln zł - dzięki tej kwocie wypięknieje aż 26 obiektów: kamienice, klasztory i kościoły. W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie.

]]>
Pieniądze będą przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Objęte nimi budynki są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się na obszarze Poznania - nie są jednak własnością miasta.

- Od kilku lat kwota, jaką miasto przeznacza na dofinansowanie zabytków, sukcesywnie wzrasta - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - W tym roku wynosi aż 2,5 mln zł. Nie są to jednak jedyne środki, które przeznaczamy na ten cel. Remontujemy również miejskie kamienice, szkoły czy instytucje kultury. Wspieramy też wspólnoty mieszkaniowe - szacujemy, że na wsparcie zabytków przeznaczamy rocznie łącznie ponad 20 mln zł. Dotacje, które przyznajemy dzisiaj, przynoszą obustronne korzyści. Właścicielom nieruchomości ułatwiają sprawowanie właściwej opieki nad zabytkowymi obiektami, a miasto przyczynia się do ochrony i zachowania swojego dziedzictwa kulturowego.

W tym roku do Biura Konserwatora Zabytków wpłynęło ponad 40 wniosków o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich. Po analizie złożonych dokumentów pieniądze trafią do właścicieli 26 obiektów - Rada Miasta Poznania zgodziła się na to podczas ostatniej sesji.

- Obserwujemy, że zainteresowanie dotacjami konserwatorskimi z budżetu miasta rośnie z roku na rok  - mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. - To dobry znak, bo często dotacje są dla właścicieli obiektów silnym bodźcem i motywacją do podjęcia kolejnych prac. Dzięki temu najcenniejsze obiekty Poznania odzyskują dawny blask przy dużym wsparciu miasta i zaangażowaniu prywatnych właścicieli

14 obiektów, które dostaną w tym roku dofinansowanie, to budynki świeckie. Na ich renowację miasto przeznaczy niemal 1,4 mln zł.

- Są wśród nich cenne obiekty secesyjne, jak kamienica przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2, usytuowana w zespole, w którym po raz kolejny miasto dofinansuje prace remontowe i konserwatorskie - mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. - To także kamienice z Łazarza i z centrum miasta oraz m.in. pałac Mielżyńskich, który czeka na remont elewacji od strony Starego Rynku.

Na liście znalazło się też 12 najcenniejszych obiektów sakralnych, na których remonty miasto przeznaczy ponad 1,1 mln zł. Dzięki miejskiej dotacji dokończona zostanie m.in. renowacja fasady kościoła oo. franciszkanów na placu Bernardyńskim i renowacja fasady klasztoru oo. jezuitów; rozpocznie się też remont dachu kościoła Bożego Ciała przy ul. Strzeleckiej.

Dotacje konserwatorskie to nie jedyny sposób, w jaki miasto wspiera remonty najcenniejszych budynków. Poznań prowadzi też wieloletni program odnowy kamienic miejskich, na który przeznacza ok. 2 mln zł rocznie. W ubiegłym roku wyremontowano dzięki niemu budynek przy ul. Św. Marcin 30, w tym roku zostaną podjęte prace przygotowawcze do renowacji kamienicy przy ul. św. Marcin 75.

Od 2015 roku miasto wydało na modernizacje zabytków ponad 40 mln zł.

- Zdajemy sobie sprawę, że tych pieniędzy mogłoby być jeszcze więcej. Staramy się jednak utrzymywać dotację na tym samym poziomie i zwiększać ją, w ramach możliwości. Decyzja o dotacji, którą podejmujemy co roku, wywołuje coraz mniej dyskusji. Projekty są bardzo dobrze przygotowane i opracowane, za co serdecznie dziękuję. Mam nadzieje, że przyznane pieniądze przysłużą się i Państwu i Poznaniowi - mówi Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Lista obiektów i inwestycji, które uzyskały dotację:

 1. Renowacja sklepienia piwnic XIX-wiecznego zabytkowego dworu przy ul. Łopianowej 24
 2. Prace remontowe i konserwatorskie dachu w zabytkowej kamienicy przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2
 3. Izolacja murów fundamentowych i elewacyjnych oraz naprawa elewacji budynku wieży kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Dąbrówki 4 w Poznaniu;
 4. Renowacja elewacji (od strony ulic Stary Rynek i Kramarskiej) budynku przy Starym Rynku 91 - Pałacu Mielżyńskich w Poznaniu;
 5. Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Mielżyńskiego 18;
 6. Konserwacja i renowacja klatki schodowej przy ul. Strusia 3-3a;
 7. Renowacja części stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Wielkiej 21;
 8. Renowacja stolarki klatki schodowej w kamienicy przy ul. Działyńskich 2;
 9. Remont systemu odwodnienia dachu kościoła pw. św. Marcina w Poznaniu;
 10. Konserwacja tynków i polichromii kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu;
 11. Konserwacja okien klatki schodowej kamienicy przy Al. Marcinkowskiego 2;
 12. II etap konserwacji elewacji wschodniej zachodniego skrzydła krużganków klasztoru podominikańskiego przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18;
 13. Kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18;
 14. Izolacja ścian zewnętrznych zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej 16;
 15. Prace remontowo-konserwatorskie krypty "Drużbickiego" nr 3 kościoła farnego przy ul. Gołębiej 1
 16. Prace konserwatorskie elewacji wraz z zabezpieczeniami przeciwwilgociowymi kościoła pw. św. Franciszka Serafickiego przy ul. Garbary 22;
 17. Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła przy ul. Fredry 11b;
 18. Prace remontowe więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu kościoła przy ul. Strzeleckiej 40;
 19. Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz remont elewacji Bazyliki pw. św. Józefa i klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25;
 20. Prace konserwatorskie przy witrażu w kościele katedralnym przy ul. Ostrów Tumski 17;
 21. Remont części dachu budynku przy ul. Św. Marcin 69;
 22. Prace konserwatorskie przy elewacji frontowej zabytkowej kamienicy przy ul. Fredry 2;
 23. Prace konserwatorskie polichromii w budynku Psałterii przy ul. Ostrów Tumski 9;
 24. Prace remontowo-konserwatorskie sklepień piwnicy kamienicy przy ul. Kościuszki 74;
 25. Prace renowacyjne drzwi wejściowych zabytkowej kamienicy przy ul. Niegolewskich 10;
 26. Izolacje przeciwwilgociowe kamienicy przy placu Kolegiackim 5.
]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-13 16:20:46 229178 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229178,show2.jpg 229179 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229179,show2.jpg 229180 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229180,show2.jpg 229181 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229181,show2.jpg 229182 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229182,show2.jpg 229183 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229183,show2.jpg 229184 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229184,show2.jpg 229185 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229185,show2.jpg 229186 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229186,show2.jpg 229187 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229187,show2.jpg 229188 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229188,show2.jpg 229189 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229189,show2.jpg 229190 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229190,show2.jpg 229191 <![CDATA[W Sali Błękitnej Urzędu Miasta wręczono przyznane w kwietniu dotacje konserwatorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132687,229191,show2.jpg
132614 2019-05-09 13:32:49 Spotkania, warsztaty, koncerty, wykłady - przez prawie miesiąc poznaniacy będą mogli wybierać wśród setek wydarzeń przygotowanych specjalnie dla dzieci, rodziców i seniorów. Inauguracja Poznańskich Dni Rodziny odbędzie się 11 maja - tegoroczną edycję rozpocznie piknik rodzinny połączony z koncertem Michała Szpaka, a zakończy Poznańska Parada Pokoleń.

]]>
Poznańskie Dni Rodziny to 22 dni wypełnione wydarzeniami, w których wziąć udział mogą całe rodziny. Miasto organizuje je w partnerstwie z licznymi poznańskimi organizacjami, firmami i szkołami.

- Zależało nam na szerokiej ofercie, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Poznańskie Dni Rodziny to ponad 3 tygodnie najróżniejszych wydarzeń, koncertów, spotkań, warsztatów, konferencji naukowych. Zaczynamy piknikiem na Łęgach Dębińskich z koncertem Michała Szpaka, a kończymy Międzypokoleniową Paradą Pokoleń, która przejdzie ze Starego Rynku na plac Wolności - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. - Najważniejszy cel to integracja międzypokoleniowa. Dla władz Miasta Poznania poznańska rodzina jest bardzo ważna. Dotyczy to wszystkich jej członków - od najmłodszego do najstarszego. Dlatego wiele przedsięwzięć organizujemy wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta i Miejska Radą Seniorów. Chcemy, aby każdy poznaniak, każda poznańska rodzina czuła się w naszym mieście dobrze - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. 

Cykl wydarzeń rozpocznie piknik rodzinny, który odbędzie się 11 maja, o godz. 14 na Łęgach Dębińskich. To wydarzenie otwarte dla wszystkich - w programie są pokazy teatralne, muzyczne i akrobatyczne. Przygotowano też strefy aktywności dla całych rodzin - na poznaniaków czekać będą zajęcia sportowe, plastyczne, edukacyjne, pokazy ratownictwa medycznego i straży pożarnej oraz strefa gastronomii. Kulminacją pikniku będzie koncert Michała Szpaka, który rozpocznie się o godzinie 19.

Teren pikniku został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a wydarzenia na scenie będą tłumaczone na język migowy.

Aby ułatwić mieszkańcom miasta dotarcie na festyn, w sobotnim rozkładzie jazdy linii nr 176 pojawią się dodatkowe autobusy. Na trasie Garbary - Os. Dębina w godz. 13 - 21 będą odjeżdżać co 12 minut. Ulicą Droga Dębińska kursuje też linia nr 603 (Garbary - Os. Dębina - Łączyca/Dworcowa), która będzie odjeżdżać co 40 minut. Z obu autobusów będzie można przesiąść się na tramwaje na przystankach: AWF, Pl. Bernardyński/Mostowa i Małe Garbary.

Program Poznańskich Dni Rodziny jest niezwykle bogaty - znalazło się w nim ponad 300 wydarzeń. Wśród nich są m.in. warsztaty kulinarne i artystyczne, gry miejskie czy spacery historyczne. Można wziąć udział w rodzinnych wycieczkach z przewodnikiem, a miłośnicy sportu mogą obejrzeć zmagania kajakarzy czy zawody konne.

- Program został ułożony w ten sposób, by zapewnić poznańskim rodzinom jak najszerszą ofertę spędzenia wolnego czasu - podkreśla Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. - Są w nim propozycje kreatywnych zabaw dla najmłodszych, ale także duża porcja wiedzy dla rodziców i sporo działań angażujących i aktywizujących seniorów. Poznańskie Dni Rodziny to także dobra okazja, by zadbać o zdrowie - w programie są liczne wykłady, profilaktyczne badania laboratoryjne czy bezpłatne konsultacje dla osób jąkających się.

Ważnym wydarzeniem będzie realizowany we współpracy z poznańskim oddziałem Caritas Festyn Zdrowotny, który odbędzie się 26 maja na placu przed Katedrą Poznańską na Ostrowie Tumskim. Będzie tam można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i zasięgnąć porady specjalistów, a dla najmłodszych przygotowano występy artystyczne na scenie i animacje. Początek o godz. 13.

Dni Rodziny to nie tylko czas dobrej rozrywki - to także mnóstwo wydarzeń, podczas których rodzice, dziadkowie i dzieci będą mogli zdobyć konkretną wiedzę. Wyjątkową okazją będzie konferencja, którą 15 maja miasto organizuje wspólnie z Uniwersytetem SWPS i Kliniką Uniwersytetu SWPS: "O dzieciach i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji z rodzicami".

- To wydarzenie, na które chcemy zaprosić rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców - wszystkich, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi lub pracują z młodzieżą - mówi Aleksandra Gutkowska-Maciejuk, dyrektor operacyjna Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS - Wykłady poprowadzą specjaliści: psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, którzy przekażą uczestnikom bardzo praktyczną wiedzę.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in. o tym, co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka, a także czy trzeba stosować kary lub nagrody, by młody człowiek przestrzegał norm społecznych. Nauczą się, jak wyznaczać dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego, jak i rodzica. Specjaliści podpowiedzą również, w jaki sposób budować więź z nastolatkiem, by nie zmuszać go do bezdyskusyjnego podporządkowania się.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej www.swps.pl. Uwaga: wstęp na konferencję jest wolny, ale trzeba się wcześniej zapisać. By to zrobić, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Uniwersytetu SWPS

31 maja, w Urzędzie Miasta Poznania odbędzie się sesja Dziecięcej Rady Miasta. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Poznańskie Dni Rodziny oficjalnie zakończy Poznańska Parada Pokoleń, która odbędzie się 1 czerwca. To wydarzenie, zainicjowane przez Miejską Radę Seniorów i Młodzieżową Radę Miasta , które łączy rodziny i buduje współpracę międzypokoleniową - wnuków z dziadkami, seniorów z młodzieżą. Początek w samo południe na Starym Rynku pod Ratuszem, skąd po wysłuchaniu hejnału barwny korowód wyruszy na plac Wolności. Tam od godz. 12.30 na wszystkich będa czekały atrakcje - warsztaty, koncerty i wspólna zabawa. Finał Poznańskiej Parady Pokoleń zaplanowano na godz. 17.00 na placu Wolności - wystąpi Mieczysław Szcześniak.

Cały program Poznańskich Dni Rodziny można znaleźć na stronie www.poznan.pl.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-09 14:01:28 229013 <![CDATA[Inauguracja Poznańskich Dni Rodziny odbędzie się 11 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132614,229013,show2.jpg 229014 <![CDATA[Inauguracja Poznańskich Dni Rodziny odbędzie się 11 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132614,229014,show2.jpg 229015 <![CDATA[Inauguracja Poznańskich Dni Rodziny odbędzie się 11 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132614,229015,show2.jpg 229016 <![CDATA[Inauguracja Poznańskich Dni Rodziny odbędzie się 11 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132614,229016,show2.jpg
132613 2019-05-09 13:32:41 Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę projektów przebudowy północnej części mostu Dworcowego. Dzięki planowanej inwestycji piesi i rowerzyści będą mieli więcej przestrzeni na północnej nitce mostu Dworcowego.

]]>
Wybrany w postępowaniu przetargowym projektant będzie zobligowany do przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego poszczególnych elementów istniejącego obiektu. Przygotuje też dwa warianty dokumentacji projektowej, które mają być gotowe około półtora roku po podpisaniu umowy.

Pierwszy ma dotyczyć poszerzenia chodnika na północnej nitce mostu Dworcowego, drugi - przebudowy całości nitki, która obecnie ma szerokość 17,5 m. Planowana inwestycja ma poprawić stan techniczny obiektu i jednocześnie wytyczyć niezależną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów.

Zainteresowane przygotowaniem projektów podmioty mogą zgłaszać swoje oferty do 21 maja.

Północna nitka obiektu to licząca ok. 200 m długości ośmioprzęsłowa konstrukcja w ciągu ul. Matyi, nad torami kolejowymi stacji Poznań Główny oraz ulicami Dworcową i Składową. Jest jednym z dwóch niezależnych wiaduktów składających się na most Dworcowy. Budowa pierwszego - po południowej stronie, bliżej budynku dworca - ruszyła w 1908 roku, a pod koniec lat 90. ubiegłego wieku został zmodernizowany. Drugi oddano do użytku w roku 1992.

PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-09 15:46:49 229040 <![CDATA[Północna nitka mostu Dworcowego będzie przebudowana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132613,229040,show2.jpg 229041 <![CDATA[Północna nitka mostu Dworcowego będzie przebudowana]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132613,229041,show2.jpg
132615 2019-05-09 13:32:57 Poznań, jako jedyne miasto w Polsce, otrzymał wyróżnienie w kategorii "Przestrzeń Publiczna" - za najlepiej zaprojektowaną i zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w kraju.

]]>
"Lider Dostępności" to ogólnopolski konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest wyróżnienie twórców przestrzeni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Gala finałowa odbyła się 5 maja w związku z Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, nagrodziła miasto Poznań. Ulica Św. Marcin otrzymała wyróżnienie w kategorii "Przestrzeń Publiczna" - za najlepiej przystosowaną pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przestrzeń publiczną w Polsce.

Przed przebudową ul. Św. Marcin podzielona była wzdłuż przez tory tramwajowe i pas zieleni. Drzewa znajdowały się tylko pośrodku. Teraz przestrzeń jest wspólna - zlikwidowano krawężniki i wprowadzono strefę zamieszkania, po której samochody nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h. Oprócz tego poszerzono chodniki. Wszystko to wpływa na komfort poruszania się osób z ograniczoną sprawnością.

Warto dodać, że miasto Poznań zostało również wyróżnione w kategorii "Obiekt mieszkalny/hotelowy". Dom Studencki "Hanka" UAM otrzymał pierwszą nagrodę za zrealizowanie ciekawych i nowatorskich rozwiązań w zakresie przystosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tym zabytkowym budynku zastosowano wiele udogodnień, takich jak szerokie, automatycznie otwierane drzwi, sygnały dźwiękowe czy oznakowanie w alfabecie Braille'a.

JD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-09 16:07:45 229051 <![CDATA[Wyróżnienie w konkursie "Lider Dostępności" z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132615,229051,show2.jpg 229052 <![CDATA[Wyróżnienie w konkursie "Lider Dostępności" z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132615,229052,show2.jpg 229053 <![CDATA[Wyróżnienie w konkursie "Lider Dostępności" z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132615,229053,show2.jpg 229042 <![CDATA[Wyróżnienie w konkursie "Lider Dostępności" z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132615,229042,show2.jpg 229043 <![CDATA[lica Św. Marcin otrzymała wyróżnienie w kategorii "Przestrzeń Publiczna"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132615,229043,show2.jpg
132425 2019-05-08 11:36:48 Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha. Zasadnicze prace związane z montażem konstrukcji stalowej potrwają do końca czerwca.

]]>
Segmenty są montowane przy użyciu żurawia o udźwigu 500 ton, z wykorzystaniem starych podpór mostu, na przygotowanych konstrukcjach wsporczych.  Nowe elementy zostaną scalone poprzez spawanie i zabezpieczone przed korozją.

Dostawa elementów nowego mostu na plac budowy z wytwórni poza Poznaniem rozpoczęła się z końcem marca i były dużym wyzwaniem logistycznym. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, transport przy użyciu specjalistycznego sprzętu do przewozu elementów ponadnormatywnych odbywał się wyłącznie w godzinach nocnych. Wysokość największych elementów sięgała 4,5 metra, a długość - 35 metrów. Największe ważyły 45 ton.

FILM

Łącznie do budowy nowej konstrukcji zostanie zużytych około 2,5 tys. ton stali i 7 tys. m3 betonu. W efekcie powstanie trójprzęsłowy most o długości 236 metrów, bez podpór w nurcie rzeki. Będzie dysponował trzema pasami jezdni, ścieżką rowerową oraz pieszą. Zastąpi rozebraną ze względu na zły stan techniczny, około 70-letnią konstrukcję północnej nitki mostu Lecha.

Przebudowa mostu Lecha jest częścią zadania "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu". Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania oraz dotacji Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-08 14:31:40 228838 <![CDATA[Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132425,228838,show2.jpg 228839 <![CDATA[Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132425,228839,show2.jpg 228840 <![CDATA[Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132425,228840,show2.jpg 228841 <![CDATA[Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132425,228841,show2.jpg 228842 <![CDATA[Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132425,228842,show2.jpg 228843 <![CDATA[Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132425,228843,show2.jpg 228845 <![CDATA[Na plac budowy trafiły już wszystkie elementy nowej konstrukcji stalowej północnej nitki mostu Lecha]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132425,228845,show2.jpg
132427 2019-05-08 11:37:04 Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Każdy, kto chciałby oddać swój głos w Poznaniu, ale nie jest tu zameldowany na stałe ani nie składał wniosku o dopisanie do rejestru wyborców, może dopisać się do spisu wyborców. Teraz można zrobić to elektronicznie.

]]>
Na stronie www.obywatel.gov.pl uruchomiony został elektroniczny wniosek o dopisanie do spisu: https://obywatel.gov.pl/meldunek/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow#scenariusz-przez-internet

Usługa jest prosta i przyjazna. Do skorzystania z niej potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany. Nie trzeba załączać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających związki z naszym miastem (takie dokumenty trzeba dołączyć w przypadku, gdyby ktoś chciał dopisać się do rejestru wyborców).

Po wysłaniu wniosku urząd dokona wpisu i mailem poinformuje, że wniosek został zrealizowany.

Osoby, które nie mogą złożyć wniosku elektronicznego, mogą dopisać się do spisu odwiedzając jedną z trzech lokalizacji urzędu, w których realizowane są sprawy wyborcze: to ul. Libelta 16/20, ul. Gronowa 22a lub ul. 28 czerwca 1956r. nr 404.

Aby usprawnić usługę, urząd uruchomił  możliwość rezerwacji wizyt: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=26

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy może już głosować w Poznaniu - może to sprawdzić na stronie urzędu miasta: https://www.um.poznan.pl/mim/czymogeglosowac/

Wystarczy wprowadzić swój nr PESEL do elektronicznego formularza, by dowiedzieć się, czy można głosować w Poznaniu. Jeśli tak - system od razu podpowie, do jakiej komisji wyborczej trzeba się zgłosić w dniu wyborów i poda jej adres.

To opcja szczególnie przydatna dla osób, które dopisywały się do rejestru wyborców przed wyborami samorządowymi i nie są pewni, czy przed tymi też muszą się dopisać.

Dla tych, którzy wiedzą, że mogą głosować w Poznaniu, ale nie są pewni, do jakiej komisji zgłosić się w dniu wyborów, również przygotowano ułatwienie. Wystarczy wejść na stronę: http://www.poznan.pl/mim/gdzieglosowac/, by znaleźć tam trzy - szczegółowo opisane - sposoby na to, jak znaleźć swój lokal wyborczy i informacje o obwodzie oraz okręgu.

Pierwszy z nich wykorzystuje cyfrowy plan miasta. Trzeba na nim znaleźć swój adres, a wśród przypisanych do niego informacji będzie też odnośnik informujący o lokalizacji komisji. Znaleźć tam można też informację o tym, czy lokal jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Sposób drugi wymaga wybrania z cyfrowego planu miasta mapy tematycznej "wybory". Trzeci sposób to telefon do Biura Poznań Kontakt (nr tel.: 61 646 33 44) - jego pracownicy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-08 15:55:51 228883 <![CDATA[Po wysłaniu wniosku urząd dokona wpisu i mailem poinformuje, że wniosek został zrealizowany]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132427,228883,show2.jpg
132426 2019-05-08 11:36:56 4 i 5 lipca do Poznania przyjadą polityczni liderzy z Bałkanów. Zanim jednak to nastąpi, już teraz mieszkańcy miasta mogą poznać kulturę tego niezwykłego regionu. 10 maja rusza Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. W programie: koncerty, debaty i spotkania z artystami z tej części Europy.

]]>
Poznań przygotowuje się na Szczyt Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się w stolicy Wielkopolski 4 i 5 lipca. Do Poznania przyjadą wówczas liderzy Unii Europejskiej, przywódcy krajów unijnych oraz premierzy i prezydenci wszystkich państw Bałkanów Zachodnich.

Aby przybliżyć poznaniakom kulturę państw zaproszonych do udziału w szczycie, już 10 maja ruszy  Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. Rozpocznie go koncert macedońskiego zespołu Mirce Acev. 10 maja o godz. 19 na placu Wolności wystąpi aż 16 tancerzy i pięcioosobowa grupa muzyków. To nie jedyne wydarzenie muzyczne Tygodnia Kultury. Poznań odwiedzi także zespół Sevdah Takht (15 maja, Stare Kino) i albańska grupa Asgje sikur dielli (16 maja, Pawilon Nowa Gazownia).

13 maja, w poniedziałek, w Collegium Maius UAM odbędzie się panel dyskusyjny "Społeczne i kulturowe konteksty integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską", a po nim, o godz. 17 wykład Ivana Colovića: "Kultura i populizm. Przypadek Serbii". Z poznaniakami spotka się Janko Vujinocić, serbski poeta, pisarz i dziennikarz (14 maja, Collegium Maius, godz. 17); Minja Bogavac, serbska pisarka, dramaturżka, reżyserka teatralna i  scenarzystka filmowa (15 maja, Teatr Ósmego Dnia, godz. 17) i Dragan Bosković, poeta, profesor literatury serbskiej na uniwersytecie w Kragujewcu (16 maja, Pałac Działyńskich, godz. 16).

Swoją propozycję przygotowało też Kino Muza. Podczas Balkan Film Fest będzie można obejrzeć najciekawsze filmy bałkańskie. Szczegółowy program można znaleźć na stronie:http://www.poznan.pl/mim/events/tydzien-kultury-krajow-balkanow-zachodnich,110165.html

Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich to uczta nie tylko dla ducha. Poznańskie restauracje wprowadzą także do swojego menu dania inspirowane kuchnią bałkańską i o aż dwukrotnie: w dniach od 13 do 19 maja oraz od 1 do 7 lipca 2019 (lista restauracji jest dostępna na stronie poznan.travel.pl).

Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich organizuje Instytut Filologii Słowiańskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy wsparciu Pełnomocnika Rządu RP ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich i Miasta Poznania.

Więcej informacji można znaleźć na: http://www.poznan.pl/mim/events/tydzien-kultury-krajow-balkanow-zachodnich,110165.html

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-09 13:22:08 228880 <![CDATA[10 maja ruszy Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132426,228880,show2.jpg
132430 2019-05-08 11:39:40 Spółki Travel Manager, Akademia Słońca, MW Concept i Modertrans to Poznańscy Liderzy Przedsiębiorczości 2019. Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone w środę podczas oficjalnej gali. Uroczystość była częścią Poznańskich Dni Przedsiębiorczości - wielkopolskiego święta biznesu, które potrwa do 12 maja.

]]>
Laureatem konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" może zostać średni, mały lub mikroprzedsiębiorca oraz startup działający na terenie Poznania lub powiatu poznańskiego. Kandydaci muszą jednak spełnić sporo warunków. Powinni notować sukcesy na rynku, mieć ciekawą ofertę, wykorzystywać innowacje oraz nowoczesne metody organizacji pracy i rzetelnie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Prowadzona przez nich działalność musi być przyjazna ludziom i środowisku.  

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Salę wypełnili przedsiębiorcy, ludzie biznesu i nauki, przedstawiciele samorządów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentował rektor, prof. Maciej Żukowski, a Zarząd Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. Jacek Guliński. Radę Miasta Poznania reprezentował Grzegorz Ganowicz, jej przewodniczący, a Międzynarodowe Targi Poznańskie - ich prezes, Przemysław Trawa.

- Konkurs ma pomóc w utrwaleniu pozycji na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym tym przedsiębiorcom, którzy wyróżniają się w Wielkopolsce - mówiła Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania. - Rozstrzygany jest w czterech kategoriach: średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz startupów. Ten podział nie jest przypadkowy - zdarza się, że firmy, które w trzech pierwszych kategoriach zdobywają tytuły Liderów Przedsiębiorczości, stają się później inspiracją dla przyszłych startupów.

Zwycięzców wybiera Kapituła złożona z ekspertów, przedstawicieli miasta i powiatu poznańskiego. W tym roku rywalizacja była bardzo wyrównana.

- W konkursie o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości warto brać udział nie tylko ze względu na prestiż, który zapewnia znakomite grono dotychczasowych laureatów - podkreślał Jan Grabkowski, starosta poznański. - Ważne jest też to, że tego tytułu nie można kupić, a nasz partner merytoryczny - firma Grant Thornton - skrupulatnie i uczciwie pomaga Kapitule wybrać najlepszych.

W kategorii "Startup" Liderem Przedsiębiorczości została w 2019 roku spółka Travel Manager Sp. z o. o (Hotailors). Hotailors to platforma internetowa wspomagająca planowanie podróży służbowych, rezerwowanie hoteli i biletów, akceptację kosztów przez przełożonych oraz przygotowanie do poprawnego rozliczenia. Narzędzie oparte jest na sztucznej inteligencji, dzięki czemu podróżujący otrzymują tylko spersonalizowane oferty pobytu i transferu.

Wyróżnienie otrzymały: firma Expansio - młody Software House, który skupia się na rozwoju własnych produktów startupowych i obecnie rozwija równolegle trzy projekty: "CodeAll" "Tinkerer" oraz "Wejdź do gry".

W kategorii Mikroprzedsiębiorstwo Liderem Przedsiębiorczości została Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak - spółka, która od 9 lat zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań w zakresie OZE na terenie całego kraju. Oferuje kompleksową obsługę inwestycji w zakresie autonomicznego oświetlenia, wykorzystującego technologię fotowoltaiczną.

Wyróżnienia otrzymały: firma Bee Talents, która oferuje usługi kompleksowego wsparcia HR dla firm technologicznych; spółka Miserwis Michał Sergot, która oferuje wyposażenie pracowni rentgenowskich; firma Sempire, która zapewnia usługi z zakresu reklamy w Internecie oraz spółka Smart Pharma, producent leków efektywnych w leczeniu i profilaktyce niedoboru żelaza oraz probiotyków.

W kategorii Małe Przedsiębiorstwo Liderem Przedsiębiorczości została spółka MW Concept. Spółka jest twórcą systemu eSesja, największego w Polsce systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania pracami rady miasta, gminy i powiatu. Służy on do elektronicznego obiegu dokumentów, obsługi głosowań przy użyciu urządzeń mobilnych, zarządzania dyskusją oraz umożliwia  transmisję obrad na żywo.

Wyróżnienia otrzymały: firma Exactus, która zajmuje się finansowo-księgową obsługą przedsiębiorstw; spółka Inwebit, która buduje innowacyjne rozwiązania informatyczne; firma Technika Spawalnicza, która w sposób kompleksowy zajmuje się technologiami spajania i cięcia metali oraz firma Wito Tomasz Zglinicki, która produkuje i projektuje etykiety samoprzylepne i bezklejowe.

W kategorii Średnie Przedsiębiorstwo Liderem Przedsiębiorczości została spółka Moderntrans. Zajmuje się produkcją tramwajów i wózków tramwajowych. W swojej ofercie ma tramwaje wysokopodłogowe Moderus Alfa, częściowo niskopodłogowe Moderus Beta oraz najnowocześniejsze niskopodłogowe Moderus Gamma. Spółka świadczy również usługi remontów i naprawy tramwajów i autobusów.

- Bardzo dziękuję za nagrodę - mówił Andrzej Bręczewski, prezes zarządu Modertrans. - To dla nas duże wyróżnienie, ale nie osiądziemy na laurach. Przez 10 lat działalności powiększyliśmy 10-krotnie naszą produkcję. Naszym dziełem są nowe znane już poznaniakom Moderusy Gamma - już wkrótce jeszcze więcej będzie ich jeździć po Poznaniu!

Wyróżnienia otrzymały: Fabryka Mebli Biurowych Maro - producent mebli biurowych; spółka Polychem Systems, która specjalizuje się w produkcji poliuretanów; Grupa Tense - interaktywna agencja reklamowa oraz Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej, które świadczy kompleksową obsługę inwestycji przemysłowych.

W dotychczasowych piętnastu edycjach konkursu wzięło udział łącznie 631 firm z terenu powiatu poznańskiego oraz miasta Poznań. Tytułem "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" uhonorowano 93 firmy, przyznano 133 wyróżnienia.

Poznańskie Dni Przedsiębiorczości 2019

Gala konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" jest częścią Poznańskich Dni Przedsiębiorczości. To wielkopolskie święto biznesu - pięć dni pełnych szkoleń, warsztatów i wykładów w całości poświęconych przedsiębiorcom i wszystkim, którzy marzą o własnej firmie.

8 maja odbyło się "Startup Poznań 2019" - bezpłatne cykliczne wydarzenie skierowane do przedstawicieli środowiska startupowego oraz wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu. Tegoroczna edycja skupiała się wokół przyszłości - postępu innowacyjnych technologii i rozwoju startupów.

- Mamy w Poznaniu bardzo prężne ośrodki akademickie i chcemy z tego potencjału wiedzy korzystać - podkreślała Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania, otwierając wydarzenie. - Dlatego wsparcie dla młodych ludzi jest dla nas bardzo istotne. Urząd Miasta - oprócz Dni Przedsiębiorczości, które właśnie się rozpoczynają - pomaga młodych firmom i startupom przez cały rok. Prowadzimy szkolenia i konferencje, wspieramy firmy podczas pozyskiwania partnerów, dużym zainteresowaniem cieszy się też nasza strefa +Jeden.

9 maja to dzień "Poznań Biznes Partner" - wydarzenie kierowane jest do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z rozwojem kompetencji własnych i zespołu, przywództwem, a także technikami negocjacyjnymi i wywieraniem wpływu społecznego w biznesie.

10 maja odbędzie się konferencja I Love Commerce. Jej uczestnicy będą mogli poznać nowe oblicze handlu. Jednym z tematów przewodnich będzie sprzedaż na wschodnich i zachodnich rynkach. Goście dowiedzą się, jak odnaleźć się w innych niż Google systemach reklamowych i poznają sposoby skutecznej sprzedaży na takich platformach jak eBay czy Amazon.

Weekend 11 i 12 maja to czas na Influencer Live Poznań. To wydarzenie, podczas którego co roku gromadzą się najbardziej rozpoznawalni twórcy internetowi. Według większości z nich spotkanie w Poznaniu to najbardziej merytoryczna konferencja dla twórców internetowych w Polsce. Podczas Influencer Live Poznań wystąpi 60 prelegentów i ekspertów w swoich dziedzinach. Wśród nich będą m.in.: Red Lipstick Monster, Janina Bąk, AbstraTV, Beksy, Karol Paciorek, Martin Stankiewicz, Maciej Dąbrowski, Szparag, Ajgor Ignacy i wielu innych.

Dni Przedsiębiorczości są wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych reprezentowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie poznańskie.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-09 12:30:47 228899 <![CDATA[W kategorii Średnie Przedsiębiorstwo Liderem Przedsiębiorczości została spółka Moderntrans]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228899,show2.jpg 228900 <![CDATA[W kategorii Średnie Przedsiębiorstwo Liderem Przedsiębiorczości została spółka Moderntrans]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228900,show2.jpg 228901 <![CDATA[W kategorii Małe Przedsiębiorstwo Liderem Przedsiębiorczości została spółka MW Concept]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228901,show2.jpg 228902 <![CDATA[W kategorii Mikroprzedsiębiorstwo Liderem Przedsiębiorczości została Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228902,show2.jpg 228903 <![CDATA[W kategorii "Startup" Liderem Przedsiębiorczości została w 2019 roku spółka Travel Manager]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228903,show2.jpg 228904 <![CDATA[Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228904,show2.jpg 228905 <![CDATA[Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228905,show2.jpg 228906 <![CDATA[Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228906,show2.jpg 228907 <![CDATA[Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228907,show2.jpg 228908 <![CDATA[Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228908,show2.jpg 228909 <![CDATA[Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228909,show2.jpg 228910 <![CDATA[Gala konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" jest częścią Poznańskich Dni Przedsiębiorczości]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228910,show2.jpg 228911 <![CDATA[Gala konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" jest częścią Poznańskich Dni Przedsiębiorczości]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228911,show2.jpg 228912 <![CDATA[Gala konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" jest częścią Poznańskich Dni Przedsiębiorczości]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228912,show2.jpg 228913 <![CDATA[Gala konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" jest częścią Poznańskich Dni Przedsiębiorczości]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132430,228913,show2.jpg
132431 2019-05-08 11:39:48 Podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Poznań pozyskał na realizację projektu 30 milionów złotych ze środków unijnych. Pozwoli to na stworzenie przestrzeni rynku przyjaznej dla wszystkich mieszkańców, a przebudowa trwać będzie półtora roku od wbicia pierwszej łopaty.

]]>
- Stary Rynek ma być wizytówką Poznania, a tym samym wizytówką regionu. Ubolewam, że doszło do degradacji najważniejszych przestrzeni miasta, takich jak Stary Rynek czy ulica Św. Marcin. Sukcesywnie przywracamy im dawny blask - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dbałość o nasze dziedzictwo to dla mnie najlepszy wyraz patriotyzmu. Jestem przekonany, że podobnie jak na Świętym Marcinie, także na tym wyjątkowo trudnym terenie, realizacja inwestycji będzie przebiegała sprawnie i zakończy się w założonym terminie.

Wniosek Poznania o dofinansowanie przebudowy płyty Starego Rynku uzyskał najwyższą notę w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (WRPO 2014+). Komisja oceniająca przyznała 42,5 na 45 możliwych punktów projektowi "Rewaloryzacji przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury".

- To jest najbardziej prestiżowy projekt spośród tych, które brały udział w konkursie na rewitalizację terenów w Wielkopolsce. Ten projekt jest ważny dla Wielkopolski, a Stary Rynek w Poznaniu jest sercem tego regionu - mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Zgłoszonych zostało 91 projektów. Liczyła się dobre ocena, a Miasto Poznań zdobyło najwyższą notę. Również kwota pieniędzy unijnych, które przekażemy, jest największa spośród wszystkich, które zostaną udzielone.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu blisko 30 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego przebudowana i zmodernizowana zostanie nawierzchnia płyty oraz chodników Starego Rynku. Elementem projektu jest także przekształcenie fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury.

Wartość całej inwestycji to 53,3 mln zł. Dofinansowanie unijne w wysokości niemal 30 mln zł z WRPO 2014+ pochodzi z puli środków, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na rewitalizację miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Dotychczas w ramach Poddziałania 9.2.1 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych" Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 226 mln zł.

Rynek w półtora roku

Rozpoczęcie prac ma nastąpić po zakończeniu rewaloryzacji placu Kolegiackiego. Na czas przebudowy Starego Rynku to właśnie to miejsce ma przejąć część jego funkcji społecznych i kulturalnych. Po przebudowie Stary Rynek ma pełnić głównie funkcję reprezentacyjną, z zachowaniem funkcji ogródków gastronomicznych w sezonie wiosenno-letnim.

Inwestycja będzie realizowana w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj". Rozpisany zostanie przetarg mający na celu wybranie wykonawcy, który w pierwszej kolejności będzie miał za zadanie zaprojektowanie przestrzeni, a następnie wykona prace budowlane. Projekt jest bardzo skomplikowany m.in. ze względu na przebiegające sieci podziemne oraz relikty archeologiczne dawnej zabudowy rynkowej. Trwają rozmowy z gestorami sieci w zakresie wymiany infrastruktury
podziemnej, które zakończy podpisanie stosownych uzgodnień i umów partycypacyjnych.

Prace budowlane zaczną się jesienią 2021 roku, po zakończonym sezonie ogródkowym, i potrwają do wiosny 2023 roku. Przed rozpoczęciem sezonu ogródkowego w 2023 roku cała płyta Starego Rynku będzie gotowa. Prace przygotowawcze poprzedziły analizy optymalnego trybu prowadzenia inwestycji i postanowiono o realizacji inwestycji bez jej etapowania, co skróci czas jej trwania i ograniczy niedogodności dla użytkowników Starego Rynku do jednego sezonu letniego. W czasie budowy będzie zapewniony stały dostęp do nieruchomości, restauracji i kawiarni.

Jak będzie wyglądać Rynek?

Płyta Starego Rynku zostanie wyrównana. Położona zostanie nowa nawierzchnia, której koncepcja jest w trakcie opracowania. Zakłada ona wykorzystanie nowego materiału kamiennego, w który wkomponowany zostanie materiał historyczny.

Cała powierzchnia rynku będzie równa, bez krawężników. Dzięki temu ogródki gastronomiczne będą mogły być ustawione bezpośrednio na płycie, bez konieczności budowania podestów. Wykonana zostanie nowa podbudowa nawierzchni, a także system odwodnienia i retencji wód opadowych.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona zarówno na płycie Starego Rynku, jak i na ulicach, które dochodzą do rynku (do ich pierwszych skrzyżowań).

Inaczej niż obecnie będzie też po remoncie wyglądać ulica Jana Baptysty Quadro. Powstanie tam pasaż kultury, w którym będą się odbywać wydarzenia kulturalne. Znajdzie się w nim miejsce na mobilne elementy takie jak scena, meble miejskie (w tym siedziska) i czasowe zadaszenie. Staną stalowe konstrukcje: słupy i rygle, w których umieszczone zostaną elementy oświetlenia. Stworzone w ten sposób ramy pozwolą na czasowe zadaszenie ulicy, będzie też  można umieszczać na nich artystyczne instalacje.

Zasilanie w energię i media imprez kulturalnych oraz ogródków odbywać się będzie przez tzw. floorboxy, czyli wpuszczone w nawierzchnię skrzynki, do których będzie się można podłączyć. Dzięki temu okablowanie nie będzie utrudniało poruszania się.

Nowości będzie więcej: wokół bloku śródrynkowego pojawi się nowy rząd lamp, a przy budynku Wagi i po obu stronach Odwachu powstaną wyspy zieleni z roślinami, które zapewnią cień i możliwość odpoczynku.

Przy okazji przebudowy Rynku zmieni się też układ funkcjonalno-przestrzenny budynku Galerii Miejskiej Arsenał. W zachodniej, parterowej części Nowego Arsenału nadbudowana zostanie dodatkowa kondygnacja. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, m.in. poprzez zainstalowanie windy.

W trakcie przygotowania do rozpoczęcia inwestycji odbywać się będą spotkania z mieszkańcami, właścicielami kamienic oraz przedsiębiorcami.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-08 12:48:46 228800 <![CDATA[Podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228800,show2.jpg 228801 <![CDATA[Podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228801,show2.jpg 228802 <![CDATA[Podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228802,show2.jpg 228803 <![CDATA[Podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228803,show2.jpg 228805 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228805,show2.jpg 228806 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228806,show2.jpg 228808 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228808,show2.jpg 228809 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228809,show2.jpg 228810 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228810,show2.jpg 228811 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228811,show2.jpg 228812 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228812,show2.jpg 228813 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228813,show2.jpg 228814 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228814,show2.jpg 228815 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228815,show2.jpg 228816 <![CDATA[Poglądowe wizualizacje rewitalizacji płyty Starego Rynku]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132431,228816,show2.jpg
132312 2019-05-07 09:58:38 Kejtrówka to wyjątkowe wydarzenie dla właścicieli i miłośników psów. Podczas dwudniowego pikniku na Cytadeli będzie można zaczipować swoje psy, wziąć udział w licznych pokazach i wykładach oraz poznać sposoby na skuteczną komunikację z kejtrami.

]]>
Tegoroczna Kejtrówka odbędzie się w najbliższy weekend (11-12 maja), w godzinach 10:00-18:00  na Cytadeli. Piknik edukacyjny jest organizowany w ramach programu miejskiego "Kejter też poznaniak", a jego widowiskową częścią będzie seria zawodów "Latające Psy".

Dla wszystkich poznaniaków przygotowano wiele atrakcji. Tradycyjnie już będzie można bezpłatnie zaczipować psy i uaktualnić dane rejestrowe ich właścicieli. Czip pomaga natychmiast ustalić dane właściciela w przypadku, gdy zwierzę zaginie lub zostanie porzucone.

Przez cały czas trwania pikniku specjaliści będą udzielać porad weterynaryjnych i behawioralnych i opowiedzą o zasadach pielęgnacji czworonogów. Jak co roku będzie można zaopatrzyć się w woreczki na psie nieczystości i zabrać do domu poradnik dla odpowiedzialnego właściciela psa.

Nie zabraknie też widowiskowych pokazów. Będzie można podziwiać umiejętności psów pasterskich Krzysztofa Sokalskiego i psów ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej GRS Poznań.

Dla właścicieli psów przygotowano zajęcia praktyczne: naukę sztuczek i budowania relacji między właścicielem a zwierzęciem. Będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat psiego fitnessu, poznać gry i zabawy, które zaspokoją potrzeby psa. Właściciele będą też mogli pochwalić się umiejętnościami swoich pupili na amatorskim torze agillity.

Jedną z głównych atrakcji będą zawody "Latających Psów" (dogfrisbee), które rozgrywane są już od 2006 roku. Dogfrisbee polega na aportowaniu przez psa lecącego dysku oraz wykonywaniu powietrznych ewolucji. Zawody bazują na umiejętnościach wymagających współpracy człowieka ze zwierzęciem. W tym roku dodatkowo odbędzie się konkurencja widowiskowych skoków psów do wody: dog diving.

Na Cytadeli pojawią się specjalnie zaproszeni goście. Tom Justyniarski, pisarz i obrońca praw zwierząt da poznaniakom "Lekcję miłości do zwierząt", a behawiorystka Paulina Biela-Wojtasik wyjaśni, jak skutecznie komunikować się z psami. Będzie można też posłuchać o pracy psa przewodnika, który pomaga osobom niewidomym i przejść ścieżkę sensoryczną z udziałem psów terapeutycznych.

Przez całe dwa dni na dorosłych i dzieci czekać będzie moc atrakcji. Do akcji wkroczy Psi Patrol - będą quizy i konkursy, zabawy plastyczne, gra planszowa, wyścigi skoczków i gąsienic, malowanie twarzy i stanowisko fotograficzne - fotobudka.

Odbędzie się też zbiórka karmy dla Schroniska w Gaju organizowana przez Golden Retriever WOŚP w Poznaniu. Więcej informacji o tegorocznej Kejtrówce można znaleźć na facebooku  www.facebook.com/KejterPoznaniak lub https://www.facebook.com/events/580813985750783/ oraz: https://www.facebook.com/events/372035133652424/.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-07 15:46:24 228746 <![CDATA[Piknik edukacyjny jest organizowany w ramach programu miejskiego "Kejter też poznaniak"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132312,228746,show2.jpg 228733 <![CDATA[Piknik edukacyjny jest organizowany w ramach programu miejskiego "Kejter też poznaniak"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132312,228733,show2.jpg 228734 <![CDATA[Piknik edukacyjny jest organizowany w ramach programu miejskiego "Kejter też poznaniak"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132312,228734,show2.jpg 228735 <![CDATA[Piknik edukacyjny jest organizowany w ramach programu miejskiego "Kejter też poznaniak"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132312,228735,show2.jpg 228747 <![CDATA[Piknik edukacyjny jest organizowany w ramach programu miejskiego "Kejter też poznaniak"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132312,228747,show2.jpg 228748 <![CDATA[Piknik edukacyjny jest organizowany w ramach programu miejskiego "Kejter też poznaniak"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132312,228748,show2.jpg
132314 2019-05-07 09:58:52 Rektorzy czterech poznańskich szkół wyższych otrzymali z rąk prezydenta klucze do miasta. Następnie przedstawiciele społeczności akademickiej i zaproszeni goście przemaszerowali do Collegium Minus, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatów uczelni. Przed wejściem do budynku wmurowano kapsułę czasu. W ten sposób zainaugurowano obchody 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego.

]]>
Uczestnicy obchodów przemaszerowali sprzed poznańskiej Katedry, gdzie odbyła się msza św., do Collegium Minus. Uroczysty pochód nawiązywał do tego, co miało miejsce 100 lat wcześniej - przemarszu ojców założycieli i pierwszych pracowników Wszechnicy Piastowskiej, później Uniwersytetu Poznańskiego. Na Starym Rynku rektorzy uczelni otrzymali z rąk prezydenta Poznania klucze do miasta.

- To zaszczyt dla Miasta, a jednocześnie wielka radość. 100 wspólnych lat, które razem spędziliśmy, w ciągu których razem budowaliśmy Poznań, to na pewno bardzo ważny okres dla historii Miasta. To, czego dokonaliście, jest imponujące. Daliście nam bardzo wiele. Liczę, że następnych latach zrobimy tyle samo, co w tym okresie minionego wieku - mówił do rektorów prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

- W imieniu społeczności czterech uczelni Poznania chciałbym serdecznie podziękować za symboliczne klucze do Miasta. Są one wyrazem naszej dobrej współpracy - tego, że jako cztery uczelnie czujemy się członkami społeczności Miasta Poznania. Niech tak dalej będzie przez kolejne lata. Dziękujemy Panie Prezydencie! - odpowiedział prof. Andrzej Lesicki, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ze Starego Rynku pochód przeszedł do Collegium Minus, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatów uczelni. Głos zabrali ich rektorzy.

- Przeprowadzenie uniwersytetu przez próg 100-lecia to ogromny zaszczyt, ale też świadomość historycznej wagi tego wydarzenia i odpowiedzialności za jego przebieg. 7 maja 1919 roku miała miejsce pierwsza inauguracja roku akademickiego, która była świętem całego Poznania i osobistym sukcesem naszych ojców założycieli z Heliodorem Święcickim na czele. "Przeżywamy dzień wielki" - mówił tego dnia pierwszy rektor poznańskiego uniwersytetu. "Święcimy zwrot ku potędze, sile, mądrości". Dziś uniwersytetowi i uczelniom z niego wyrosłym przyświeca ten sam cel, który leżał u podstaw jego założenia. Troska o światło dla narodu - rozpoczął prof. Andrzej Lesicki.

- Nowo powstały Uniwersytet Poznański stał się ważnym ośrodkiem polskiej oświaty, nauki i kultury. Oddziaływał na szerokie kręgi społeczeństwa polskiego na ziemiach zachodnich i kształtował postawy Polaków, troszczących się o dobro Rzeczpospolitej. Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego jest dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego szczególnie ważny. Obchody skłaniają do spojrzenia wstecz, do refleksji nad wkładem naszych poprzedników - mówił prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

- Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego, od początku reprezentującego wysoki poziom naukowy, przyciągającego naukowców i studentów z całego kraju i spoza niego, gruntownie odmieniło życie Poznania. Nadało mu nowy akademicki wymiar i wpłynęło na jego wszechstronny rozwój. Jestem dumny, że dzielimy się naszą historią i osiągnięciami ze wszystkimi, którzy chcą z nami świętować, bo jubileusz uniwersytetu to wielki dzień dla naszego miasta. Nie zapominamy przy tym o swoich korzeniach, o wybitnych uczonych, twórcach naszej tradycji uniwersyteckiej. Wkład ich pracy w rozwój nauki, tworzenie wysokich standardów kształcenia jest nie do przecenienia - tłumaczył prof. Jan Pikul, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Choć od 1950 roku jesteśmy samodzielną uczelnią, bardzo istotne jest dla nas wspólne świętowanie. Ważna jest refleksja, płynąca z podsumowania mijających lat i spojrzenia w przyszłość, skłaniająca do namysłu nad rolą uczelni w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie - podsumował prof. Dariusz Wieliński, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Uchwałą Senatów UAM, UMP, UPP i AWF władze uczelni zobowiązały się do podjęcia wysiłków, zmierzających do ścisłej integracji poznańskiego środowiska naukowego.

- Nowa ustawa z 2018 roku zawiera przepis pozwalający marzyć o powrocie do myśli założycieli, otwiera drogę do federacji  - czyli sytuacji, w której poznańskie uczelnie, zarówno wywodzące się z Wszechnicy Piastowskiej, jak i te niezależne, zachowując odrębność władz, struktury, kierunków kształcenia, przyjęłyby status Uniwersytetu Poznańskiego, będącego ich federacją, skupioną wokół władzy naukowej. To byłby bardzo symboliczny uniwersytet - zauważył prof. Andrzej Lesicki.

Świętujący obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zostawią coś dla potomnych. W sąsiedztwie ławeczki Heliodora Święckiego - pierwszego rektora Wszechnicy Piastowskiej wmurowano kapsułę czasu. Trafiły do niej listy do przyszłych władz uczelni i wiele pamiątek, które mają przekazać przyszłym pokoleniom wiedzę na temat czasów, w jakich żyliśmy. Kapsuła czasu ma zostać otwarta podczas uroczystości 200-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Złote pieczęcie dla poznańskich uczelni

Korzystając z okazji, jaką są uroczyste obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, prezydent miasta odznaczył cztery uczelnie, wywodzące się z Wszechnicy Piastowskiej, złotymi pieczęciami Miasta Poznania.

- Przyjmijcie je jako wyraz uznania dla 100-letniego dorobku uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego. Powołanie 100 lat temu Wszechnicy Piastowskiej stanowi bez wątpienia jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w historii Poznania i regionu - powiedział Jacek Jaśkowiak. - Mamy świadomość, że tradycje akademickie innych polskich czy europejskich miast sięgają znacznie głębiej. W czasach, gdy w Poznaniu pragnienie wiedzy i talent organizacyjny naszych przodków skutecznie tłumił pruski zaborca, swój dorobek naukowy i prestiż budowały już uniwersytety w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu. Na tym tle nasz "stulatek" wypada bardzo młodo. Nie zmienia to jednak faktu, że dla nas, mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz Wielkopolski, jest on źródłem wielkiej dumy. Tym większej, że - czerpiąc ze wspaniałych tradycji Akademii Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego - w ciągu zaledwie 100 lat staliśmy się silnym miastem akademickim i wiodącym ośrodkiem uniwersyteckim w kraju.

Jak zwrócił uwagę prezydent Poznania, to nasze uczelnie pozwoliły rozwijać się liderom, którzy podjęli misję rekonstrukcji Ojczyzny w oparciu o wartości demokratyczne. Ukierunkowali nas na Europę, gdzie filary państwowości stanowią wolność, pluralizm, prawa i swobody obywatelskie. Wśród nich były takie osobistości, jak Premier Hanna Suchocka, Profesor Krzysztof Skubiszewski, Jan Nowak-Jeziorański, Stanisław Barańczak, Profesor Zygmunt Ziembiński, Profesor Maciej Zieliński i wielu innych, znakomitych akademików i absolwentów.

- To oni, ukształtowani przez poznańskie uczelnie, przyczynili się do sukcesu w dziejowym momencie transformacji ustrojowej. Korzystajmy z tego potencjału także teraz! W obliczu obecnych rewolucyjnych zmian politycznych, doceniam odwagę środowiska akademickiego i jego głos w sprawach dla naszego kraju fundamentalnych. Pobudzanie aktywności obywatelskiej, zachęcanie do działania na rzecz wspólnoty oraz krzewienie takich wartości, jak humanizm, godność człowieka, praworządność i proeuropejskość to niezwykle istotna rola Uczelni. Jesteście Państwo środowiskiem niezależnym, odważnym i broniącym prawdy - mówił Jacek Jaśkowiak. - Miasto i środowisko akademickie łączy szczególna więź. Jako władze Poznania, chcemy być partnerem dla czołowych poznańskich uczelni oraz wspierać je w dążeniach do wzmacniania roli nauki i wiedzy w rozwoju naszego regionu i kraju. Wierzę, że społeczność akademicka Poznania sprosta tym wyzwaniom i swój potencjał wykorzysta jak najlepiej, rozsądnie czerpiąc z dotychczasowego dorobku. Życzę wielu kolejnych, znaczących osiągnięć. Patrzcie w przyszłość z odwagą i bez kompleksów - tak, jak to robili twórcy idei Uniwersytetu Poznańskiego - zakończył prezydent Poznania.

W uroczystych obchodach 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego wzięli udział znamienici goście - parlamentarzyści, samorządowcy, rektorzy polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele wielu instytucji oraz przewodniczący Rady Europejskiej - Donald Tusk.

- Uniwersytet to europejski problem. W latach spokoju wydaje się, że jest to tylko uczelnia, gdzie uczą się studenci, wykładają profesorowie i doktorzy, ale bywają momenty, gdy uświadamiamy sobie, że uniwersytety to rdzeń Europy - gwarancja wolności, przestrzeń publiczna, bez której żadna demokracja nie jest w stanie przetrwać. Pamiętamy, ile dyskusji wywołała decyzja o likwidacji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Liderzy o różnych poglądach na świat, politykę, wolność zabrali głos w tej sprawie. Głos w sprawie zależności między władzą polityczną a uniwersytetem, granicą wolności, odpowiedzialności za słowo. Pytanie kluczowe brzmi, ile wolności jest na polskich uczelniach? Po co nam tak naprawdę uniwersytety? Czy uniwersytety mają możliwości, by realizować w pełni tzw. trzecią misję - organizowania życia publicznego poza wykładami? - pytał przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk. - Misja uniwersytetu to istota europejskości. Europa będzie Europą, a Polska będzie wolnościową demokracją - taką, o jaką walczyliśmy, póki nikt nikogo nie będzie straszył, prześladował, więził za przekonania, ekspresję myśli czy artystyczną wrażliwość.

Historia szkół wyższych w stolicy Wielkopolski zaczęła się w 1919 r. - od powołania do życia Wszechnicy Piastowskiej, rok później przemianowanej na Uniwersytet Poznański. Od 1955 r. uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wcześniej, bo w latach 1950-1951 część jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego przekształcono w samodzielne szkoły wyższe: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademię Wychowania Fizycznego. Z racji wspólnych korzeni, w wielkim świętowaniu biorą udział wszystkie wymienione uczelnie. 

Wystawy, koncerty, kryminały... 

Obchody 100-lecia uniwersytetu to także szereg wydarzeń towarzyszących. We wtorek wieczorem, w Auli UAM odbędzie się uroczysty koncert "Od Paderewskiego do Pendereckiego". 11 maja na Inea Stadionie wystąpi włoski tenor Andrea Bocelli. W programie znalazły się też wydarzenia sportowe, wystawy, konferencje naukowe czy piknik dla mieszkańców miasta.

To nie wszystko. Z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Poczta Polska wyda okolicznościową kartkę i znaczek, na którym znajdzie się wizerunek Heliodora Święcickiego. Będzie można nabyć także kolekcjonerskie monety. Na miłośników literatury czekać będą trzy kryminały, związane z historią uniwersytetu (autorstwa Joanny Jodełki, Piotra Bojarskiego i Ryszarda Ćwirleja). Natomiast osoby, które lubią dobrze zjeść, będą mogły kupić książkę kucharską pt. "Akademickie Smaki - podróż przez tradycję kulinarne Uniwersytetu Poznańskiego".

Więcej informacji i szczegółowy program wydarzeń na: http://100lat.amu.edu.pl/

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-07 23:06:39 228760 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228760,show2.jpg 228761 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228761,show2.jpg 228762 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228762,show2.jpg 228763 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228763,show2.jpg 228764 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228764,show2.jpg 228765 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228765,show2.jpg 228766 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228766,show2.jpg 228767 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228767,show2.jpg 228768 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228768,show2.jpg 228769 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228769,show2.jpg 228770 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228770,show2.jpg 228771 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228771,show2.jpg 228772 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228772,show2.jpg 228773 <![CDATA[100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132314,228773,show2.jpg
132313 2019-05-07 09:58:45 Na pętli tramwajowej Wilczak widać efektów prac ekip budowlanych. Widoczne są już platformy peronów, a na przygotowanej w ostatnich tygodniach podbudowie rozpoczął się montaż nowego torowiska i rozjazdów. Niebawem rozpocznie się montaż słupów trakcyjnych. 

]]>
Nowe torowisko, sieć trakcyjna oraz przebudowane perony tramwajowe z nowymi wiatami przystankowymi zostaną uzupełnione elementami małej architektury i systemu identyfikacji miejskiej. Powstanie również stacja trakcyjna dla przyszłej trasy tramwajowej. Ciągi komunikacyjne w obrębie pętli zostaną wyposażone w rozwiązania, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi.

FILM

Prace na pętli Wilczak, których efektem będzie przygotowanie wyprowadzenia torowiska tramwajowego w kierunku północnym, to pierwszy etap największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu, prowadzonej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Równolegle, zgodnie z przyjętym harmonogramem, projektowane są pozostałe odcinki trasy do Naramowic.

Realizacja inwestycji ma zakończyć się w 2021 roku, a jej celem jest kompleksowa budowa nowego układu komunikacyjnego - nowego torowiska o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami. Na nowej trasie tramwajowej zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-07 16:01:00 228749 <![CDATA[Rozpoczął się montaż torowiska na pętli Wilczak fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132313,228749,show2.jpg 228750 <![CDATA[Rozpoczął się montaż torowiska na pętli Wilczak fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132313,228750,show2.jpg 228751 <![CDATA[Rozpoczął się montaż torowiska na pętli Wilczak fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132313,228751,show2.jpg 228752 <![CDATA[Rozpoczął się montaż torowiska na pętli Wilczak fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132313,228752,show2.jpg 228753 <![CDATA[Rozpoczął się montaż torowiska na pętli Wilczak fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132313,228753,show2.jpg 228754 <![CDATA[Rozpoczął się montaż torowiska na pętli Wilczak fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132313,228754,show2.jpg 228755 <![CDATA[Rozpoczął się montaż torowiska na pętli Wilczak fot. PIM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132313,228755,show2.jpg
132311 2019-05-07 09:58:31 8 czerwca znany będzie najlepszy motorniczy MPK w 2019 roku. Będzie to już  ósma edycja tego konkursu.

]]>
Od 15 lat poznańskie MPK organizuje konkursy przyczyniające się m.in. do doskonalenia umiejętności zawodowych osób prowadzących pojazdy miejskiej komunikacji. Zamiennie co dwa lata odbywają się konkursy na najlepszego motorniczego tramwajów oraz kierowcę autobusów MPK.

Idea tych konkursów pozostaje niezmienna. Chodzi o podnoszenie kwalifikacji kierowców i motorniczych, ale także o zwiększanie zaufania do MPK czy tworzenie płaszczyzny bezpośrednich kontaktów z pasażerami, którzy będą mogli oddać swój głos na ulubionego motorniczego.

FILM

Znana jest już lista finalistów. Do końca maja będą oni oceniani w czasie prowadzenia tramwajów.

Wielki finał konkursu odbędzie się 8 czerwcu w zajezdni na Franowie. Finaliści będą walczyć o tytuł supermotorniczego uczestnicząc w widowiskowych konkurencjach praktycznych.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-08 11:42:10 228731 <![CDATA[Mieszko Wieczorek został najlepszym motorniczym MPK podczas ostatniej edycji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132311,228731,show2.jpg 228732 <![CDATA[Konkurs "Najlepszy Motorniczy MPK 2019"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132311,228732,show2.jpg
132310 2019-05-07 09:58:24 Miasto wprowadza w życie Politykę Poznań Młodych 2025. Także dzięki niej znalazło się w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022. Rywalizacja rozstrzygnie się w listopadzie, ale już teraz można zgłaszać swoje pomysły i propozycje wydarzeń i imprez.

]]>
Europejska Stolica Młodzieży (EYC) to tytuł przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży. Konkurs promuje wewnątrzeuropejską współpracę - ma aktywizować młodych ludzi i poprawiać ich warunki życia. Tytuł przyznawany jest zwycięskiemu miastu na jeden rok. Czas ten obfituje w wiele wydarzeń i projektów, skierowanych do młodych ludzi i przez nich organizowanych.

- Tematem wiodącym poznańskiego programu EYC jest "Young City", czyli miasto młodych ludzi i dla młodych ludzi - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. - Chcemy, aby program odpowiadał na potrzeby i oczekiwania młodzieży, był tworzony dla nich i z nimi. Ma umożliwiać im zaangażowanie w życie miasta poprzez realizację własnych pomysłów społecznych, kulturalnych, sportowych czy biznesowych. Ważne, by edukował społecznie i wspierał w samorealizacji, angażował grupy z wykluczeniami społecznymi, otwierał przed młodymi ludźmi perspektywę europejską. Program EYC to nie tylko miejskie projekty skierowane do młodzieży, ale także projekty młodych, w których realizację włączy się Miasto. Już rozpoczęliśmy spotkania, podczas których dyskutowane są pomysły i oczekiwania młodzieży na 2022 rok.

Polityka Poznań Młodych 2022

Założenia poznańskiego programu EYC 2022 są oparte na ważnym dokumencie jakim jest "Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025" - w skrócie "Polityka Poznań Młodych 2025". To dokument, który jest rodzajem umowy społecznej pomiędzy miastem a młodzieżą, opracowany wspólnie z nią i odpowiadający jej oczekiwaniom.

Zarówno Poznań, jak i mieszkający w nim młodzi ludzie mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania. Dlatego w dokumencie wyznaczono 5 równoważnych priorytetów, z którymi młodzież się utożsamia i uznaje za najważniejsze. To "Miasto Aktywnych", "Miasto Ekomobilności", "Miasto Przyjaznej Przestrzeni", "Miasto Otwarte" i "Miasto Talentów". Każdy z nich został precyzyjnie opisany - młodzi ludzie określili, czego potrzebują od Poznania, a miasto zdefiniowało swoje cele i sprecyzowało, w jaki sposób chce je osiągnąć.

- Współpraca z młodymi ludźmi ma już w Poznaniu wieloletnią tradycję - mówi Iwona Matuszczak-Szulc. - Miasto  wspiera wiele różnych inicjatyw, które są do nich skierowane. Wspiera też organizacje pozarządowe realizujące projekty młodzieżowe, organizuje konkursy, warsztaty i szkolenia, funduje nagrody i stypendia dla uczniów oraz studentów, prowadzi doradztwo zawodowe dla młodzieży, oferuje staże studenckie i absolwenckie. Młodzi mogą składać własne projekty i głosować w Poznańskim Budżecie Obywatelskim oraz starać się o mikrogranty na realizację swoich pomysłów w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ubiegłym roku uruchomiliśmy Fundusz Samorządów Uczniowskich, który umożliwia uczniom szkół średnich zyskanie środków z budżetu Miasta na wprowadzanie w życie własnych pomysłów. W nowej edycji konkursu dofinansowanie - 2 tys. zł - otrzymało 28 szkół. Dzięki temu można było organizować różne warsztaty i prowadzić projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe oraz spotkania tematyczne. W kilku szkołach powstały strefy wypoczynku dla uczniów.

Włączamy młodzież

Aby jeszcze lepiej poznać potrzeby młodych mieszkańców i umożliwić im realizację własnych pomysłów, Miasto aktywnie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi. W Poznaniu bardzo prężnie działa Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, która już drugi rok z rzędu zdobyła tytuł najlepszej takiej rady w Polsce. Spotyka się także Młodzieżowa Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Poznania, która zrzesza przedstawicieli organizacji działających na rzecz młodych osób. Podczas wspólnych spotkań dyskutowane są także szczegóły programu EYC.

- Chcielibyśmy, aby wszyscy młodzi ludzie mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji i pomysłów - mówi Iwona Matuszczak-Szulc. - Najprościej przysyłać je mailem na adres rmwm@um.poznan.pl lub przez profil Młodzieżowej Rady Miasta Poznania na Facebooku. Obiecuję, że pochylimy się z uwagą nad każdą propozycją. Zapraszam także wszystkich młodych ludzi do zapoznania się z broszurą prezentującą Politykę Poznań Młodych 2025, która właśnie została opublikowana na stronie Miasta. To dokument o młodzieży i dla młodzieży.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-07 10:43:42 228690 <![CDATA[Poznań należy do największych ośrodków akademickich w kraju]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132310,228690,show2.jpg
132286 2019-05-06 15:42:50 Biblioteka Raczyńskich, ufundowana przez Edwarda hr. Raczyńskiego, to najstarsza z nieprzerwanie istniejących biblioteka publiczna w Polsce. W poniedziałek byli i obecni pracownicy placówki oraz zaproszeni goście świętowali jej 190. urodziny. Uroczystość odbyła się w Auli Artis Collegium Da Vinci.

]]>
-  Od 190 lat nasza książnica jest miejscem zdobywania wiedzy i wiadomości. Jest przestrzenią służącą indywidualnemu rozwojowi czytelnika, rozbudzaniu miłości do książek i ksztatowaniu postaw społecznych - mówiła Anna Gruszecka, dyrektorka Biblioteki Raczyńskich. - Na półkach bibliotecznych regałów są książki naukowe, literatura piękna, popularnonaukowa, literatura dla dzieci. Przechowujemy skarby piśmiennictwa i drukarstwa w naszych działach specjalnych. Biblioteka Raczyńskich jako instytucja tworzona przez kolejne pokolenia i dla nowych pokoleń ciągle się zmienia i rozwija.

Jak podkreśliła dyrektorka biblioteki, w ciągu prawie dwóch wieków istnienia placówka stale się modernizuje.

- Biblioteka Raczyńskich to blisko 2 mln zbiorów i prawie 80 tys. zarejestrownaych czytelników, dla których w bibliotece pracuje prawie 250 osób. Biblioteka to również tysiące kupowanych każdego roku książek oraz ponad 1,3 mln raportów i pozycji wprowadzanych do bibliotecznych systemów informatycznych. Biblioteka Raczyńskich to dziesiątki, a nawet setki autorów, którzy odwiedzają bibliotekę i spotykają się z naszymi czytelnikami. To wystawy, konkursy i festiwale oraz lekcje biblioteczne, które przypominają naszym czytelnikom i gościom przede wszystkim o tym, jak ważne jest słowo - wylicza Anna Gruszecka.

Od 2018 roku Biblioteka Raczyńskich, wspólnie z Miastem Poznań, realizuje programy "Książka do seniora" oraz "Czytanie bez barier". Jeśli stan zdrowia nie pozwala osobom starszym lub niepełnosprawnym na wizytę w bibliotece, jej pracownicy przywiozą im książkę do domu. Do tej pory, w ramach obu programów wypożyczono w ten sposób ponad 2300 książek i audiobooków.

- Cieszę się, że Biblioteka Raczyńskich otwiera się na osoby starsze i niepełnosprawne - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Hasło przewodnie dzisiejszej uroczystości brzmi "Liczy się słowo". Myślę, że dla Biblioteki Raczyńskich przez te 190 lat liczyło się nie tylko słowo, ale również człowiek. Było to także przesłanie hrabiego Raczyńskiego. Dziękuję byłej i obecnej dyrekcji biblioteki oraz wszystkim pracownikom. To dzięki Waszej ciężkiej i codziennej pracy Biblioteka Raczyńskich jest centrum kultury, miejscem bardzo ważnym dla naszych mieszkańców.

Biblioteka Raczyńskich została otwarta 5 maja 1829 roku. Siedziba biblioteki przy pl. Wolności w Poznaniu to jeden z rozpoznawalnych symboli Poznania oraz pierwszy w Polsce budynek wzniesiony na cele biblioteczne. Do ciekawostek należy fakt, iż fasada gmachu jest wzorowana na paryskim Luwrze. Usługi biblioteczne świadczone są w nowoczesnym gmachu oraz 39 filiach na terenie Poznania. W strukturze Biblioteki znajdują się trzy muzea literackie: Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 16:44:03 228644 <![CDATA[Biblioteka Raczyńskich świętuje 190 urodziny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132286,228644,show2.jpg 228641 <![CDATA[Biblioteka Raczyńskich świętuje 190 urodziny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132286,228641,show2.jpg 228642 <![CDATA[Biblioteka Raczyńskich świętuje 190 urodziny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132286,228642,show2.jpg 228643 <![CDATA[Biblioteka Raczyńskich świętuje 190 urodziny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132286,228643,show2.jpg 228645 <![CDATA[Biblioteka Raczyńskich świętuje 190 urodziny]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132286,228645,show2.jpg
132254 2019-05-06 11:17:55 Najnowocześniejszy teatr w Polsce zostanie wzniesiony w Poznaniu - na działce u zbiegu ul. Św. Marcin i Skośnej, w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Na konkurs zgłosiły się 44 firmy i pracownie architektoniczne, do finału przeszło 6 z nich. 6 maja w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania poznaliśmy zwycięzcę - najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci.

]]>
- Dziękuję wszystkim architektom, którzy nadesłali swoje koncepcje na konkurs - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - Wierzę, że zwycięski projekt będzie nową ikoną Poznania, wizytówką miasta, z której będziemy dumni.

Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

- Zwycięska praca została najwyżej oceniona z uwagi na oryginalność i trafność projektu, szczególnie w kontekście powiązania z otoczeniem i wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu - mówił Bolesław Stelmach, architekt, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. - Sąd najwyżej ocenił sposób odniesienia się do otaczającej zabudowy oraz kształt bryły wpisującej się w panoramę dzielnicy śródmiejskiej. Sąd zwrócił uwagę na otwartość wyrazistej formy, zapraszający charakter foyer i estetykę strefy wejściowej. Wszystkie trzy nagrodzone prace były wszechstronnie przeanalizowane i w różnym stopniu realizowały postulaty, jakie stawialiśmy przed autorami - wszystkie jednak udowadniały, że konkurs był na światowym poziomie.

Drugą nagrodę otrzymała koncepcja pracowni Jems Architekci, a trzecią - propozycja zespołu, w skład którego wchodziły: zespół ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego i SKI Studio Błażej Szurkowski.

Pozostałe koncepcje, które trafiły do finałowej szóstki, otrzymały równorzędne wyróżnienia.

Nowy teatr ma mieć 1,2 tys. miejsc na głównej widowni (dla porównania:Roma ma 1000, Gdynia 1100, Wrocław 730). Do tego 300 miejsc na widowni kameralnej i dodatkową przestrzeń na ok. 150-200 osób.

- Wierzę w sukces teatru muzycznego, który ma do spełnienia ważną rolę "teatru pierwszego kontaktu" - mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. -  Metropolitalny Poznań już ponad 60 lat czeka na nową siedzibę Teatru Muzycznego. Będzie to pierwszy w powojennej historii miasta budynek teatralny zbudowany od podstaw. Poznań zyska wspaniałe, prestiżowe miejsce spotkań przy ulicy Święty Marcin, które stanie się dumą poznaniaków i Wielkopolan. Spodziewamy się, że w 2023 roku w nowym teatrze odbędzie się pierwsza musicalowa premiera.

Na pulę nagród Miasto przeznaczyło 220 tys. zł. Zwycięzca I nagrody otrzyma 80 tys. zł oraz zaproszenie do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, za który przewidziane jest wynagrodzenie: 7 mln 300 tys. zł. Na budowę teatru Miasto Poznań planuje wydać w kolejnych latach 170 mln zł.

- Obecne miejsce, w jakim Teatr Muzyczny wystawia swoje spektakle, nie przystaje do roli, jaką ta instytucja odgrywa z życiu kulturalnym Poznania - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Nietypowa, ale nawiązująca, pokazuje nowoczesność powiązaną ze stylem, który dominuje w otoczeniu teatru - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Wyzwanie urbanistyczne i architektoniczne

Ogłoszony przez Miasto Poznań konkurs architektoniczny miał wyłonić najlepszy budynek nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. O tym, która koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla budynku, okazała się bezkonkurencyjna, zdecydował złożony z ekspertów sąd konkursowy.

Zaproszenie do udziału w nim przyjęli architekci znani w Polsce i poza granicami kraju: Bolesław Stelmach (architekt, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej), Wojciech Grabianowski (architekt, współwłaściciel pracowni RKW Architekture+ w Düsseldorfie znanej z zaprojektowania PGE-Arena w Gdańsku), Janusz Lichocki (współwłaściciel międzynarodowego biura projektowego Epstein- w Polsce pracownia znana jest m. in. z powstającego zespołu budynków biurowych Mennica Legacy Tower w Warszawie), Mariusz Napierała (scenograf ceniony przez teatry w całej Polsce), Krzysztof Frąckowiak (architekt, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów), Katarzyna Podlewska (architekt, Wydział Urbanistyki i Architektury UMP). Zasiedli w nim również Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków oraz Przemysław Kieliszewski - dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Do konkursu zgłosiły się 44 firmy i pracownie architektoniczne - aż 14 z nich było spoza Polski. Byli wśród nich przedstawiciele Chin, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. W pierwszym etapie - do 19 grudnia 2018 r. - wszyscy uczestnicy musieli przedstawić autorski opis wizji budynku i otaczającej go przestrzeni. Jury oceniało również portfolia zgłoszonych pracowni.

Pierwszy etap rozstrzygnięto 14 stycznia 2019 r. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 najlepszych pracowni. To: Studio Architektoniczne "Kwadrat", Atelier Starzak Strębicki z londyńską pracownią DRDH Architects, zespół ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego i SKI Studio Błażej Szurkowski, KD Kozikowski Design, Jems Architekci oraz Atelier Loegler Architekci. Do 26 marca 2019 r. finałowa szóstka złożyła swoje prace.

Sędziowie oczekiwali współczesnej formy architektonicznej, która mogłaby stać się wizytówką Poznania i spełniałaby przy tym wysokie wymagania funkcjonalne. Oceniano więc atrakcyjność każdego projektu: jego oryginalność i trafność, walory architektoniczno-urbanistyczne, jakość form i kompozycji oraz ich kontekst przestrzenny.

- Umieszczenie obiektu tak trudnego funkcjonalnie jak teatr muzyczny w takiej lokalizacji, w dialogu z otaczającymi go zabytkami -  to wyzwanie urbanistyczne i architektoniczne - podkreślał Bolesław Stelmach. - Po ogłoszeniu wyników konkursu jestem przekonany, że Poznań zyskał wyjątkowe miejsce

Pod uwagę brano też jakość rozwiązań technicznych: sprawdzano funkcjonalność i estetykę projektów, rozwiązania komunikacyjne i logistyczne i to, czy projekt uwzględnia potrzeby teatru. Istotna była uniwersalność propozycji - budynek i jego otoczenie musiały uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników: osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci.

Ważna była też realność finansowa - jurorzy czekali na rozwiązania ekologiczne, innowacyjne i energooszczędne.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-07 16:11:54 228615 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228615,show2.jpg 228607 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228607,show2.jpg 228608 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228608,show2.jpg 228609 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228609,show2.jpg 228610 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228610,show2.jpg 228611 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228611,show2.jpg 228612 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228612,show2.jpg 228616 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228616,show2.jpg 228617 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228617,show2.jpg 228618 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228618,show2.jpg 228620 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228620,show2.jpg 228621 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228621,show2.jpg 228623 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228623,show2.jpg 228624 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228624,show2.jpg 228626 <![CDATA[Najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132254,228626,show2.jpg
132251 2019-05-06 11:17:32 Od nocy z 6/7 maja (poniedziałek/wtorek) przez okres około miesiąca prowadzone będą nocne prace torowe na węźle Most Teatralny.

]]>
Tramwaje nocnych linii nr 201 kursować będą dolnym odcinkiem Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.  Pojadą one trasą: OS. SOBIESKIEGO - dolne PST - Dworzec Zachodni - Głogowska - Roosevelta - Rondo Kaponiera - Św. Marcin - Marcinkowskiego - Podgórna -.... - FRANOWO (powrót: Franowo.... -... pl. Wolności - Gwarna - Święty Marcin - Kaponiera - Roosevelta - Głogowska - trasa PST - OS. SOBIESKIEGO)

Autobusy linii nr 231, 233, 243 i 248 z przystanku początkowego Rondo Kaponiera skierowane zostaną ulicami: Roosevelta, Pułaskiego, Libelta i dalej po stałej trasie (powrót bez zmian).

Autobus linii nr 232 w kierunku przystanku końcowego Ronda Kaponiera skierowany zostanie przez al. Niepodległości, ul. Libelta, Pułaskiego i Roosevelta (powrót bez zmian).

Autobusy kursujące przez Kaponierę nie będą wjeżdżać na torowisko, ale skierowane zostaną na jezdnię w ciągu ul. Roosevelta, gdzie utworzone zostaną przystanki tymczasowe.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 12:50:29 228588 <![CDATA[Nocne tramwaje linii 201 przez około miesiąc będą jeździć dolną trasą PST]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132251,228588,show2.jpg
132253 2019-05-06 11:17:47 Masz ukwiecony balkon, piękny taras, ogródek z wyjątkowymi roślinami? Pochwal się nim i zgarnij nagrody. Konkurs "Zielony Poznań" odbędzie się w tym roku już po raz 26. Zainauguruje go oficjalnie kiermasz w parku Wilsona - będą warsztaty, zabawy dla dzieci i pokazy florystyczne.

]]>
Celem konkursu jest kształtowanie u poznaniaków postaw proekologicznych, zachęcenie ich do dbania o tereny zielone w miejscu zamieszkania i pracy. Konkurs jest skierowany do indywidualnych mieszkańców, ukwiecających swoje przydomowe ogrody, działki i balkony, ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami upiększają miasto, wpływając na wizerunek Poznania postrzeganego jako zielone miasto.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniają (do 20 lipca) przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Najwyżej ocenione przechodzą do etapu drugiego - miejskiego. Tam Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta, powołana przez prezydenta Poznania, wybierze najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty (do 30 sierpnia).

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:

 • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
 • balkony, tarasy, loggie i okna
 • ogrody przydomowe 614
 • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 • pasy zieleni
 • zielone dachy

Dodatkowo, w tym roku instytucje, organizacje społeczne i spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. W 26. edycji konkursu "Zielony Poznań" zostaną ufundowane dwa wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu - za "Ogród miododajny" oraz "Zieleń przyjazna pszczołom".

Kandydatury do konkursu można zgłaszać do 20 czerwca.  Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są w siedzibach Rad Osiedli, Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl). Znajdują się także w załączniku.

26. edycję konkursu zainauguruje kiermasz "Zielony Poznań", który odbędzie się 11 maja w parku Wilsona. Na gości czeka moc atrakcji, m.in. pokazy florystyczne i liczne warsztaty (np. nauka zielonej kaligrafii, malowania doniczek, robienia domków dla owadów czy warzywnych wianków). W programie znalazł się kiermasz ogrodniczy i animacje dla dzieci. Na scenie wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz Klub Szyderców Bis. Można też będzie dowiedzieć się, jak zaprojektować swój ogród oraz wymienić się roślinką, a także oznakować rower i wesprzeć poznańskie Hospicjum Palium. Szczegółowy program imprezy znajduje się w załączniku.

Podczas kiermaszu można będzie zgłosić swój udział w konkursie "Zielony Poznań". Warto. W 25 dotychczasowych edycjach akcji wzięło udział ponad 80 tys. uczestników. W ubiegłym roku do rywalizacji stanęło 7 152 obiektów, najwięcej w kategoriach działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację kiermaszu i konkursu "Zielony Poznań" ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz Partnerzy konkursu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, AQUANET SA, Unilever, Veolia Energia Poznań S.A, Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Palmiarnia Poznańska, Targowiska Sp. z o.o., Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, Garden Spot, Vilmorin Garden, Bogdan Królik, MK Cafe, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, Zieleń Miejska, Szkółka Drzew, Krzewów Ozdobnych i Róż Wybicki, Tomasz Ciesielski-Bankfoto, Bricomarche.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 15:44:29 228638 <![CDATA[Jeden z balkonów, jakie wzięły udział we wcześniejszej edycji konkursu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132253,228638,show2.jpg 228633 <![CDATA[Konkurs "Zielony Poznań" odbędzie się w tym roku już po raz 26.]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132253,228633,show2.jpg 228632 <![CDATA[Konkurs "Zielony Poznań" odbędzie się w tym roku już po raz 26.]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132253,228632,show2.jpg 228636 <![CDATA[Konkurs "Zielony Poznań" odbędzie się w tym roku już po raz 26.]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132253,228636,show2.jpg
132250 2019-05-06 11:17:24 Poznańscy maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu. Na początek - w poniedziałek, 6 maja, sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego. Kolejnego dnia czeka ich test z matematyki i języka angielskiego.

]]>
W tym roku do matury przystąpiło 5105 maturzystów z 43 poznańskich szkół publicznych. Do tego dochodzą uczniowie szkół prywatnych. O godz. 9 rozpoczął się pisemny egzamin z języka polskiego, na poziomie podstawowym. O godz. 14 uczniowie napiszą test z języka polskiego, na poziomie rozszerzonym. We wtorek (7 maja) odbędzie się matura z matematyki, a w środę (8 maja) pisemny egzamin z języka angielskiego - na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Każdy maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do pisemnego egzaminu z matematyki oraz pisemnych i ustnych egzaminów z języka polskiego i wybranego języka obcego (wszystko na poziomie podstawowym). Wymogiem jest również napisanie minimum jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego - na poziomie rozszerzonym.

Matury rozpoczęły się 6 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 23 maja, a ustne do 8 czerwca. Wyniki mają być znane na początku lipca.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 11:56:51 228572 <![CDATA[Rozpoczęły się matury]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132250,228572,show2.jpg
132252 2019-05-06 11:17:40 Poznaniacy, którzy ukończyli 60 lat i mają Kartę Seniora, mogą za darmo obejrzeć przedstawienie "Drugi spektakl" w Teatrze Polskim. Można rezerwować wejściówki.

]]>
Przedstawienie odbędzie się 21 maja (wejściówki już wyczerpane) i 25 maja (wejściówki nadal dostępne) o godz. 18.w Teatrze Polskim (Malarnia). Bezpłatne bilety można rezerwować aż do wyczerpania ich  puli.

Aby to zrobić, należy zadzwonić pod nr tel. Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44 (po połączeniu wybrać 0 lub 1, a następnie 0) i podać numer Karty Seniora - "Poznańskiej Złotej Karty" oraz swoje imię i nazwisko.

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwie pojedyncze wejściówki. Można je odbierać w Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24) 16 i 17 maja, w godz. od 8.00 do 16.00. Przy odbiorze trzeba podać imię i nazwisko oraz okazać Kartę Seniora - "Poznańską Złotą Kartę", na którą dokonano rezerwacji.

Osoby, które odbiorą wejściówki, a nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu, mogą przekazać bilety wyłączenie innym osobom mającym Kartę Seniora. Ten dokument będzie też potrzebny przy wejściu na spektakl (minimum jedna karta na dwie osoby).

Uwaga: w danym półroczu każdy posiadacz Poznańskiej Złotej Karty może zarezerwować maksymalnie dwie wejściówki na jeden z oferowanych spektakli. Kolejne rezerwacje będą możliwe w następnym półroczu.

Najbliższe spektakle, na które będą dostępne bezpłatne bilety, odbędą się:

31 maja 2019 r., godz. 19.00, "Kwartet" - Teatr Muzyczny

2 czerwca 2019 r., godz. 19.00, "Kwartet" - Teatr Muzyczny

Od kwietnia poznaniacy mogą też oglądać taniej filmy w ramach cyklu "Senior w Muzie". To spotkania filmowe w Kinie Muza, przeznaczone dla dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem odbywa się krótkie wprowadzenie, a po projekcji można podyskutować przy kawie i herbacie (wliczonych w cenę biletu).

Bilety seniorskie kosztują 10 zł i sprzedawane są na po okazaniu Karty Seniora lub legitymacji emeryta-rencisty. Pozostali widzowie mogą kupić bilety w standardowych cenach (18/15/12zł).

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-13 08:45:10 228634 <![CDATA[Seniorzy mogą obejrzeć "Drugi spektakl" w reż. Anny Karasińskiej/fot. Monika Lisiecka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132252,228634,show2.jpg 228635 <![CDATA[Seniorzy mogą obejrzeć "Drugi spektakl" w reż. Anny Karasińskiej/fot. Monika Lisiecka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132252,228635,show2.jpg 228637 <![CDATA[Seniorzy mogą obejrzeć "Drugi spektakl" w reż. Anny Karasińskiej/fot. Monika Lisiecka]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132252,228637,show2.jpg
132223 2019-05-05 15:00:56 Prawie 8 tysięcy biegaczy stanęło w niedzielę na starcie biegu Wings for Life w Poznaniu. To jedyna taka impreza, podczas której meta - samochód pościgowy - goni zawodników. W tej edycji najdłużej na świecie biegli Ivan Motorin i Nina Zarina, a w Polsce - Tomasz Osmulski i Agnieszka Kowalczyk. Po raz kolejny na świecie triumfowali Polacy - w szwajcarskim Zug pierwszy był Wojciech Baran, Dominika Stelmach zwyciężyła w Rio de Janeiro, a na Florydzie ubiegłoroczni triumfatorzy z Poznania: Wioletta Paduszyńska oraz Dariusz Nożyński.

]]>
Wings for Life World Run to bieg, który nie ma klasycznej linii mety. Jej funkcję spełnia samochód pościgowy, który wyrusza 30 minut po starcie biegu. Uczestnicy, których wyprzedzi - kończą bieg.

Impreza odbywa się równocześnie w 12 miejscach na świecie, Poznań po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie gospodarzy. W stolicy Wielkopolski zawodnicy wystartowali z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na starcie stanęło niemal 8 tysięcy biegaczy z całej Polski.  Imprezę otworzyła Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania.

Trasa biegu przebiegała przez teren miasta, by po 10 km skręcić na wschód w stronę Gniezna, a następnie - po 36 km - odbić na północ, na tereny wiejskie. Za kierownicą samochodu, który gonił biegaczy, ponownie usiadł Adam Małysz.

Bieg jest charytatywny - 100 proc. opłat startowych i wszystkich datków ze zbiórek pieniędzy zostaje przekazane bezpośrednio na przełomowe projekty badawcze i testy kliniczne dotyczące badań nad urazami rdzenia kręgowego. Dlatego tradycyjnie już wśród tysięcy zawodników znalazły się osoby z niepełnosprawnościami - również w Poznaniu. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ linię startu przekroczył (w Szwajcarii) David Mzee, który został sparaliżowany w 2010 r. na skutek wypadku gimnastycznego. Dzięki badaniu finansowanemu przez  fundację Wings for Life stanął na nogi.

Jak zwykle - w każdej z lokalizacji na całym świecie bieg rozpoczął się dokładnie o tej samej godzinie. Dzięki temu spośród wszystkich biegaczy można wyłonić światowych zwycięzców, którym udało się najdłużej uciekać przed goniącą ich metą. Wśród pań w Poznaniu triumfowała Agnieszka Kowalczyk, z wynikiem 43,11 km. Najlepszy w Polsce był Tomasz Osmulski, który pokonał 55,59 km. 20 metrów za nim swój udział zakończył najszybszy zawodnik poruszający się na wózku inwalidzkim - Witold Misztela.

- Emocje, endorfiny, rywalizacja i wszyscy kibice, którzy stali przy trasie, kibicowali i klaskali, wszystkie osoby, z którymi przybijałem piątkę dawały mi olbrzymiego kopa i tylko dzięki nim i całemu supportowi na rowerach, jestem tutaj, gdzie jestem. Dzisiaj pokonałem pierwszy maraton w życiu - do tej pory nigdy nie go nie przebiegłem, a dziś dotarłem do 55 kilometra mówił tuż po zakończeniu biegu Tomasz Osmulski.

Zwycięzcy z Polski z ubiegłego roku w nagrodę mogli wybrać start w dowolnej z oficjalnych lokalizacji biegu. Zarówno Dariusz Nożyński, jak i Wioletta Paduszyńska postawili na Sunrise na Florydzie, gdzie powtórzyli swój wyczyn ze stolicy Wielkopolski, pokonali kolejno 51,1 km i 40,49 km. Wielki sukces, wygrywając po raz piąty, odniosła Dominika Stelmach, która zwyciężyła w Rio de Janeiro, pokonując 53,56 km i zajmując drugą lokatę na świecie wśród kobiet. Polka zwyciężyła tym samym Wings for Life World Run na 5 kontynentach.

Tytuł Globalnego Mistrza wywalczył Ivan Motorin startujący w Turcji (64,37km), natomiast Nina Zarina zapracowała na koronę w kategorii kobiet, w Zug (53,72 km). Podczas tegorocznej imprezy zebrano ponad 3,5 mln euro.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 14:33:57 228527 <![CDATA[Na starcie w Poznaniu stanęło niemal 8 tysięcy biegaczy/fot. Damian Kramski dla Wings for Life]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132223,228527,show2.jpg 228528 <![CDATA[Na starcie w Poznaniu stanęło niemal 8 tysięcy biegaczy/fot. Łukasz Nazdraczew dla Wings for Life]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132223,228528,show2.jpg 228529 <![CDATA[Na starcie w Poznaniu stanęło niemal 8 tysięcy biegaczy/fot.Kin Marcin dla Wings for Life]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132223,228529,show2.jpg 228530 <![CDATA[Za kierownicą samochodu pościgowego usiadł Adam Małysz/fot. Lukasz Nazdraczew dla Wings for Life]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132223,228530,show2.jpg 228537 <![CDATA[Agnieszka Kowalczyk zwyciężyła w Polsce/ fot.Damian Kramski]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132223,228537,show2.jpg 228538 <![CDATA[Polscy zwycięzcy Tomasz Osmulski i Agnieszka Kowalczyk fot.Marcin Kin]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132223,228538,show2.jpg
131760 2019-04-23 13:24:53 W poniedziałek, 6 maja, rozpoczną sie prace związane z przebudową ulic Taczaka i Garncarskiej. Od tego dnia na przebudowywanych ulicach nie będzie można parkować pojazdów. Przebudowa potrwa 10 miesięcy.

]]>
Po przebudowie ulice Taczaka i Garncarska będą tzw. "strefą zamieszkania". Wjazd do strefy i wyjazd z niej odbywać się będzie poprzez wyniesione przejazdy z ulic Kościuszki, Ratajczaka i Święty Marcin.

W efekcie prac zostanie uspokojony ruch, pojawi się więcej zieleni oraz wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne. Zaprojektowano ulice, które będą dostępne dla wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów i ruchu kołowego. Zaplanowane miejsca parkingowe pozwolą na sprawną obsługę lokali usługowych działających na odnowionych ulicach.

W związku z rozpoczęciem robót od 6 maja ulice Taczaka i Garncarska będą zamknięte dla ruchu. Możliwy będzie dojazd do posesji dla mieszkańców, wjazd na parkingi w podwórzach oraz dostawy do lokali usługowych. Nie będzie jedynie możliwości parkowania przy ulicy. Przed wjazdem na ul. Taczaka i Garncarską postawiono znaki informujące parkujących kierowców o początku obowiązywania zakazu i konieczności usunięcia do tego czasu pojazdów z ulic.

Prace mają potrwać 10 miesięcy. Z ich początkiem czekano do zakończenia prac na odcinku ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka. Przebudowa ul. Taczaka powinna się zakończyć przed rozpoczęciem kolejnych etapów "Programu Centrum" zaplanowanych na początek 2020 roku.

PIM, op. RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 14:34:27 227546 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,227546,show2.jpg 228502 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,228502,show2.jpg 227545 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,227545,show2.jpg 227547 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,227547,show2.jpg 227548 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,227548,show2.jpg 227549 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,227549,show2.jpg 227551 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,227551,show2.jpg 227552 <![CDATA[6 maja rozpoczną się prace przy przebudowie ulic: Taczaka i Garncarskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131760,227552,show2.jpg
132199 2019-05-03 15:41:20 - Konstytucja Trzeciego Maja jest naszym narodowym memento. Dlatego dzisiejsza rocznica wymaga od nas przede wszystkim refleksji. Bo czy sytuacja naszej ojczyzny w końcu osiemnastego wieku nie przypomina tej współczesnej? - mówił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak podczas uroczystych obchodów na placu Wolności.

]]>
Główne uroczystości 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się na pl. Wolności. Przedstawiciele władz samorządowych i pozostali goście, w towarzystwie Orkiestry MPK, młodzieży szkolonej i ułanów przemaszerowali tam sprzed Fary Poznańskiej, gdzie wcześniej odbyła się msza święta.

FILM

Na miejscu czekali już poznaniacy. W akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego podniesiono flagi państwowe. Następnie rozbrzmiał Mazurek 3 Maja - Witaj majowa jutrzenko. Na cześć Konstytucji wystrzelono salwę honorową. Odczytano też preambułę pierwszej polskiej Ustawy Rządowej. Głos zabrał prezydent Poznania.

- Nasz patriotyzm wyrażamy poprzez pamięcią o istotnych wydarzeniach z przeszłości, z których czerpiemy patriotyczną dumę. Uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji było takim właśnie aktem. Działaniem odważnym, prekursorskim i mądrym. Jako Polacy dokonaliśmy czegoś wspaniałego - zaczerpnęliśmy pełną garścią z postępowej myśli oświeceniowej, by zreformować chylącą się ku upadkowi ojczyznę - mówił Jacek Jaśkowiak.

Jak przypomniał prezydent Poznania, pomimo wielkiego wysiłku elit pragnących stworzyć nowoczesne państwo, nie udało się uratować Rzeczypospolitej. Targowiczanie zniweczyli patriotyczny wysiłek bohaterów, idealistów oraz wizjonerów, spychając Rzeczpospolitą w przepaść. Broniąc swej pozycji i przywilejów, interes własny przedłożyli nad dobro kraju.

- Obecnie również koncepcja nowoczesnego państwa dobrobytu oparta na wolności i innych demokratycznych wartościach, czyli na najlepszych europejskich wzorcach, wydaje się przegrywać z zacofaną ideą państwa narodowego, w którym istotną rolę odgrywa sojusz władzy z Kościołem. Jaki może być tego rezultat? Przez ostatnie 228 lat mogliśmy przekonać się nie raz - mówił Jacek Jaśkowiak. - Starajmy się wyciągnąć wnioski z tej lekcji historii. Zaoszczędźmy sobie samym, przyszłym pokoleniom i naszej ojczyźnie kolejnego dramatu, spowodowanego tym, że wiecznie rozdarci pomiędzy nowoczesnym Zachodem, a zacofanym Wschodem - nie potrafiliśmy odnaleźć się w Europie. Polska to ważny element naszego kontynentu! Tej pozycji nie chcemy stracić. Przeciwnie  - chcemy się rozwijać! Musimy być w tej części Europy, która jest postępowa, wolna, nowoczesna i oświecona! A nie w tej anachronicznej, żyjącej mitami przeszłości. Działajmy przed szkodą! Idźmy do przodu! - zaapelował prezydent Poznania.

Na zakończenie uroczystości poznaniacy obejrzeli pokaz musztry paradnej i defiladę wojskową oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Występ artystyczny przygotowali też poznańscy uczniowie.

Na placu Wolności miłośnicy motoryzacji mogli zobaczyć wystawę samochodów wojskowych, zwiedzić wnętrze zabytkowego autobusu, tzw. "ogórka" oraz przejechać się patriotycznym tramwajem.

Po zakończeniu obchodów na placu Wolności część zgromadzonych przeszła przed Odwach na Starym Rynku. Tam prezydent dokonał uroczystej odprawy Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania i wpisał się do księgi pamiątkowej 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. O godz.13.30 w muzeum nastąpiło oficjalnie otwarcie nowej wystawy czasowej autorstwa prof. Izabeli Rudzkiej pt. "Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii". Natomiast o godz. 16 przed Odwachem można wziąć udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych "Witaj, majowa Jutrzenko".

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-03 20:52:05 228459 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228459,show2.jpg 228460 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228460,show2.jpg 228461 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228461,show2.jpg 228462 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228462,show2.jpg 228463 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228463,show2.jpg 228464 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228464,show2.jpg 228465 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228465,show2.jpg 228466 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228466,show2.jpg 228467 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228467,show2.jpg 228468 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228468,show2.jpg 228469 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228469,show2.jpg 228470 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228470,show2.jpg 228471 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228471,show2.jpg 228472 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228472,show2.jpg 228473 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228473,show2.jpg 228474 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228474,show2.jpg 228475 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228475,show2.jpg 228476 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228476,show2.jpg 228477 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228477,show2.jpg 228480 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228480,show2.jpg 228481 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228481,show2.jpg 228482 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228482,show2.jpg 228483 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228483,show2.jpg 228484 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228484,show2.jpg 228485 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228485,show2.jpg 228486 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228486,show2.jpg 228487 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228487,show2.jpg 228488 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228488,show2.jpg 228489 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228489,show2.jpg 228495 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228495,show2.jpg 228496 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228496,show2.jpg 228497 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228497,show2.jpg 228498 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228498,show2.jpg 228490 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228490,show2.jpg 228491 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228491,show2.jpg 228492 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228492,show2.jpg 228494 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228494,show2.jpg 228493 <![CDATA[Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132199,228493,show2.jpg
132159 2019-05-02 08:42:43 Do ostatniego weekendu września można korzystać w Poznaniu z linii turystycznych. W długi weekend majowy kursować będą one codziennie.  4 i 5 maja, w związku z akcją "Poznań za pół ceny" ceny biletów będą niższe.

]]>
Wszystkie osoby, które długi weekend będą spędzać w Poznaniu, mogą przejechać się liniami turystycznymi: tramwajową nr 0 i autobusową nr 100. Historyczne pojazdy będą jeździć codziennie w długi weekend. W niedzielę, 5 maja, kursować będzie tylko "zerówka". Tego dnia kursowanie linii nr 100 - z uwagi na bieg Wings for Life - zostanie zawieszone.

W trakcie akcji "Poznań za pół ceny" (4 i 5 maja) bilety na linie turystyczne będą tańsze o połowę, a kursy będą realizowane dwa razy częściej niż zwykle (w sobotę - zarówno na linii nr 0, jak i 100; natomiast w niedzielę - tylko na linii nr 0).

Linie turystyczne

Dzięki przejażdżce historycznym tramwajem lub autobusem można poczuć klimat dawnych czasów, powspominać i obejrzeć najpiękniejsze zakątki Poznania. Do ostatniego weekendu września można korzystać z linii tramwajowej nr 0 i autobusów linii nr 100. Obie linie turystyczne będą uruchamiane w soboty, niedziele i święta

Osoby, które planują przejażdżkę liniami turystycznymi, mają do wyboru dwa rodzaje biletów: bilety jednoprzejazdowe lub jednodniowe. Jednoprzejazdowe kosztują 4 zł (normalny), 3 zł (ulgowy - dzieci w wieku do 16 lat) i 12 zł (rodzinny - dla maksymalnie 5 osób, w tym 2 dorosłych). Z kolei bilety jednodniowe (hop-on hop-off) kosztują 8 zł (normalny), 6 zł (ulgowy), 24 zł (rodzinny - dla maksymalnie 5 osób, w tym 2 dorosłych). Osoby, które zdecydują się na ich zakup, będą mogły wysiąść na dowolnym przystanku, zwiedzić interesujące ich zabytki lub pospacerować, a potem kontynuować podróż innym kursem (na tym samym bilecie).

Bilety sprzedawane są przez obsługę w pojazdach kursujących na liniach turystycznych. Nie obowiązują na pozostałych (poza liniami nr 0 i 100) liniach organizowanych przez ZTM.

Tramwajowa linia turystyczna nr 0 kursować będzie z Zajezdni Madalińskiego przez ulice: Hetmańską, Przybyszewskiego, Dąbrowskiego, Zwierzyniecką, Św. Marcin, Strzelecką, Górną Wildę, 28 Czerwca 1956 i z powrotem do Zajezdni.

Odjazdy z zajezdni Madalińskiego: 11.50, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 17.25. Tramwaje wyruszające na trasę o godz. 11.50 dodatkowo będą dojeżdżały do zajezdni Głogowska, na terenie której będzie można zwiedzić Muzeum Komunikacji.

W tym sezonie będzie można wybrać się w podróż historycznymi pojazdami z przewodnikiem.  Na linii nr 0 kursy z przewodnikiem odbędą się w dniach 19 maja, 2 czerwca, 16 czerwca, 30 czerwca, 14 lipca, 28 lipca, 11 sierpnia, 25 sierpnia.

Przejazdy wieczorowe realizowane będą w dniach 11 maja, 8 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 31 sierpnia, 28 września br. z przystanku Zeylanda. Będą się rozpoczynać o godz. 21.00 (czas przejazdu - ok. 60 minut).

Autobusowa linia turystyczna nr 100 wyjeżdżać będzie sprzed dworca Poznań Główny lub Nowego Zoo. Godziny odjazdów z przystanków:

Poznań Główny: 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45

Nowe ZOO: 12.45, 13.25, 14.05, 14.45, 15.25, 16.20, 17.00, 17.42, 18.22

Kursy z przewodnikiem odbywać się będą w dniach 12 maja, 26 maja, 9 czerwca, 23 czerwca, 7 lipca, 21 lipca, 4 sierpnia, 18 sierpnia.

Przejazdy wieczorowe realizowane będą w dniach 25 maja, 22 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 14 września br. z przystanku Zeylanda. Będą się rozpoczynać o godz. 21.00 (czas przejazdu - ok. 60 minut)

Lepszy dojazd nad jeziora

Aby podwyższyć komfort podróżowania i ułatwić dojazd do miejsc rekreacji w weekendy od początku maja zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii nr 195, a na linię nr 184 kierowany będzie tabor o większej pojemności.

W związku z tym w soboty i święta linia nr 184 (kursująca w rejon Jeziora Maltańskiego, Term i Nowego Zoo) będzie obsługiwana  taborem 12-metrowym.

Jednocześnie, również w soboty i święta, zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii nr 195 - zamiast co godzinę, autobusy tej linii będą kursować co 30 minut.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-02 12:48:43 228430 <![CDATA[Linie turystyczne kursować będą w Poznaniu do września]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132159,228430,show2.jpg 228431 <![CDATA[Linie turystyczne kursować będą w Poznaniu do września]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132159,228431,show2.jpg 228433 <![CDATA[Schamat tras i godziny odjazdów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132159,228433,show2.jpg
132163 2019-05-02 08:43:42 Można już zgłaszać propozycje do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Czas na złożenie projektów jest do 31 maja. W tym roku do rozdysponowanie jest aż 21 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych obowiązywać będzie podział na pomysły rejonowe i ogólnomiejskie.

]]>
Najważniejszą zmianą - w porównaniu do poprzedniego roku - jest większa kwota przeznaczona na PBO. W 2020 do wydania będzie aż 21 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego - 600 tys. zł.

Liczba rejonów pozostanie bez zmian - nadal będzie ich 13. Nie zmieni się też algorytm podziału środków. To, ile pieniędzy trafi do danego rejonu, zależeć będzie od tego, ile osób w nim mieszka, jaka jest jego powierzchnia i wartość projektów zakwalifikowanych, które znajdą się tam na liście do głosowania. W tym roku pojawiła się jednak nowość: gdy po rozdzieleniu pieniędzy okaże się, że pula środków na dany rejon jest mniejsza niż 600 tys. zł, brakująca kwota zostanie przesunięta z rejonu, który dostał najwięcej.  

Jak zgłosić projekt?

Propozycje projektów (maksymalnie trzy) do zrealizowania w ramach PBO20 może zgłosić każdy mieszkaniec Poznania. Będzie można to zrobić do 31 maja 2019 r. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w wersji elektronicznej lub papierowej) i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców. Podpisy to kolejna nowość. Konieczność ich zebrania wynika bezpośrednio z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

- W trakcie składania projektów poznaniacy jak zwykle będą mogli zgłosić się po pomoc i radę do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Poznania. Pomoc w zakresie pisania wniosków mogą zorganizować też rady osiedli - tłumaczy Patryk Pawełczak.

23 maja (w godz. 14.30-17.30) na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbędzie się maraton pisania wniosków do PBO. Na poznaniaków czekać będą specjaliści, którzy wyjaśnią wątpliwości i podpowiedzą, jak sformułować wniosek. W poznańskich szkołach odbędą się warsztaty dla młodzieży, a w Centrum Inicjatyw Senioralnych - dla seniorów. Przez cały czas na stronie budzet.um.poznan.pl będzie można znaleźć listę kontaktów do pracowników opiniujących projekty, poradnik i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Poradniki i formularze w wersji papierowej będą dostępne nie terenie całego miasta. Pomoc mieszkańcy Poznania uzyskają również pod numerem telefonu: 61 646 33 44 i pod adresem mailowym: pbo@um.poznan.pl.

Uwaga: w PBO20 nie będzie można zgłaszać zadań inwestycyjnych, które dotyczą terenów poznańskich fortyfikacji (ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną części gruntów). Dozwolone będą za to projekty miękkie, np. warsztaty dla mieszkańców czy imprezy integracyjne.

Zdecydują poznaniacy

Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez urzędników w kilku etapach, do 23 sierpnia 2019 r. Najpierw przez Gabinet Prezydenta, następnie przez konkretne wydziały urzędu miasta - także przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska - wreszcie przez rady osiedli.  Opinia negatywna lub brak opinii rady osiedla nie przekreśli jednak możliwości dalszych prac nad projektem.

Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią automatycznie na kartę do głosowania. Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować - od 27 września do 21 października - ale tylko raz, we własnym imieniu i w jednym głosowaniu (konieczne będzie podanie numeru PESEL).

Tak jak w poprzednich latach będzie można oddać maksymalnie jeden głos na projekty ogólnomiejskie i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe. Głosować będzie można elektronicznie, ale rady osiedli będą mogły stworzyć specjalne punkty, w których będzie można dokonać wyboru. Dodatkowe miejsca do głosowania będzie mógł też wyznaczyć Gabinet Prezydenta.

Informacja o wyniku głosowania zostanie podana w Serwisie PBO20. Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego.

Do tej pory dzięki 7 edycjom PBO powstało już 96 projektów - zakończonych i odebranych, które służą poznaniakom. Kolejne są w trakcie realizacji.

Więcej informacji i szczegółowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 można znaleźć na stronie PBO: budzet.um.poznan.pl. Tam również można znaleźć poradnik składania projektów: https://budzet.um.poznan.pl/pbo2020/poradnik-skladania-projektow/

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-02 11:27:19 228418 <![CDATA[Dzięki PBO powstał m.in. azyl dla ocalonych zwierząt, w którym zamieszkały lwy Kizia i Leoś. W sobotę (27 kwietnia) odbyło się jego oficjalnie otwarcie/ fot. Zoo Poznań]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132163,228418,show2.jpg 228419 <![CDATA[Dzięki PBO powstał m.in. azyl dla ocalonych zwierząt, w którym zamieszkały lwy Kizia i Leoś. W sobotę (27 kwietnia) odbyło się jego oficjalnie otwarcie/ fot. Zoo Poznań]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132163,228419,show2.jpg 228420 <![CDATA[W 2020 w ramach PBO do wydania będzie aż 21 mln zł]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132163,228420,show2.jpg
132162 2019-05-02 08:43:27 Rozpoczyna się kolejny etap prac w ramach rewaloryzacji placu Kolegiackiego. Od poniedziałku, 6 maja, nastąpi tam zmiana organizacji ruchu.

]]>
Zamknięty zostanie przejazd przez plac Kolegiacki. Jednocześnie wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy na ul. Za Bramką, a także przejazd ulicami Ślusarską i Kozią.

Z uwagi na prowadzone od kwietnia prace na pl. Kolegiackim nie ma możliwości parkowania pojazdów. Kierowców mogą o korzystać z miejsc postojowych na parkingu Za Bramką (dla mieszkańców opłaty preferencyjne zgodnie z regulaminem parkingu). 

Wszyscy użytkownicy ruchu proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu.

Nowy plac

Rozpoczęte prace budowlane zakończą się latem 2020 roku. Przestrzeń placu zyska nową jakość. Zaprojektowana została z myślą o mieszkańcach, jak i turystach. Plac Kolegiacki po zakończeniu inwestycji będzie przestrzenią o zupełnie nowym wymiarze. Zmieni się na nim wszystko prócz kształtu narzuconego przez historyczny układ urbanistyczny. Stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego. Znikną bariery, które obecnie dzielą tę przestrzeń na kilka części. Znikną także parkujące dziś samochody, dla których przeznaczono wybudowany parking przy ul. "Za Bramką" (wjazd od ul. Wszystkich Świętych). Układ komunikacyjny w postaci drogi zostanie zachowany jedynie po południowej części placu, a reszta przestrzeni dostępna będzie dla pieszych bez ograniczeń.

Jezdnia prowadząca od ul. Wodnej przez ul. Z Bramką do ul. Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa. Po południowej stronie placu wydzielono zatokę postojową dla kierowców podwożących pasażerów w okolice placu. Zapewniony zostanie także dojazd do Urzędu Miasta Poznania, a w okolicy Placu znajdą się stojaki rowerowe oraz  miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

Jezdnię od reszty przestrzeni oddzieli fontanna. Kamienny parawan, po którym spływać będzie woda, zostanie podświetlony. Podświetlone zostaną również fasady okolicznych budynków i rosnące na placu drzewa, a dobrą widoczność w całej przestrzeni zapewnią minimalistyczne słupy oświetleniowe.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, by zaprosić na nią restauratorów z ogródkami gastronomicznymi. Zamiast głogów i akacji na placu pojawią się platany klonolistne i krzewy. Plac będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami i pozbawiony barier architektonicznych. Mozaikowa nawierzchnia z granitowej kostki będzie odpowiednio wyprofilowana, antypoślizgowa i nastrojowo podświetlona.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 14:34:30 228400 <![CDATA[Wizualizacja Placu Kolegiackiego po rewitalizacji]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132162,228400,show2.jpg 228399 <![CDATA[Schemat zmian organizacji ruchu na placu Kolegiackim]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132162,228399,show2.jpg
132161 2019-05-02 08:42:58 Już w najbliższy weekend poznaniacy i turyści o połowę mniej zapłacą za wizytę w muzeach, teatrach, kawiarniach, restauracjach, noc w hotelu czy aktywny wypoczynek na obiektach sportowych. Tańszych będzie też wiele innych atrakcji. Wszystko za sprawą akcji "Poznań za pół ceny", zaplanowanej na 4-5 maja. W tym czasie dziesiątki miejsc i atrakcji w mieście i jego okolicach będzie dostępnych za 50 procent regularnej ceny lub całkowicie bezpłatnie.

]]>
W tym roku akcja "Poznań za pół ceny" odbędzie się już po raz 12. Obniżki cen oferuje około 40 restauracji, blisko 30 hoteli, hosteli i ośrodków wypoczynkowych, a także tyle samo instytucji kultury oraz miejsc rekreacyjnych.

Wśród licznych restauracji można znaleźć np. jedyny w Polsce bar z płatkami śniadaniowymi z całego świata. Bogata jest oferta kulturalna. Teatr Nowy i Teatr Polski przygotowały specjalne spektakle w "połówkowej" cenie. Rabaty czekają także np. w Rogalowym Muzeum Poznania, Muzeum Czekolady czy Blubry 6D - poznańskie legendy.

Fani aktywnego spędzania czasu także nie będą zawiedzeni. W programie "Poznania za pół ceny 2019" znajdują się parki linowe, wake-parki (oferujące pływanie po jeziorze na desce za pomocą specjalnego wyciągu), kręgielnie, ścianki wspinaczkowe oraz tory łucznicze. Po takim wysiłku można skorzystać z masaży relaksacyjnych. W dziale "Rekreacja" można także znaleźć symulator pasażerskiego Boeinga, centrum bezpieczeństwa Škody, a nawet indiańską wioskę pod Poznaniem.

Na liście noclegów debiutuje hotel Hampton by Hilton, a także Park Inn by Radisson. Natomiast Hotel Altus oferuje pokoje z widokiem na świeżo wyremontowaną ulicę Święty Marcin.

W inicjatywie "Poznań za pół ceny" udział bierze wiele miejskich instytucji - Zoo, Palmiarnia Poznańska, Centrum Kultury Zamek, poznańskie muzea (wszystkie oddziały Muzeum Narodowego czy Brama Poznania), a także MPK i ZTM (mniej zapłacimy za przejażdżkę zabytkowym tramwajem i autobusem). W tym roku do akcji dołączyły także Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Na szczególną uwagę zasługuje program turystyczny tegorocznej edycji "Poznania za pół ceny". Chłonni wiedzy i chcący poznać zakamarki miasta będą mogli zwiedzić poznańską Farę, Fort Va, Stadion Miejski, a także MTP - podążając tropami PeWuKi, czyli Państwowej Wystawy Krajowej z 1929 roku (wycieczkę zorganizowano z okazji 90. rocznicy tego wydarzenia). Można będzie też przespacerować się szlakiem poznańskich legend przez Ostrów Tumski, katedrę, Chwaliszewo i Stary Rynek oraz zwiedzić miasto za pomocą meleksa lub statku turystycznego, pływającego po rzece Warcie.

Więcej informacji na temat akcji "Poznań za pół ceny", w tym listę wszystkich partnerów i atrakcji towarzyszących można znaleźć na stronie wydarzenia.

AJ/PLOT

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-05 15:19:59 228445 <![CDATA[Poznań za pół ceny już w weekend]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132161,228445,show2.jpg 228446 <![CDATA[Poznań za pół ceny już w weekend/ fot. PLOT]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132161,228446,show2.jpg 228447 <![CDATA[Poznań za pół ceny już w weekend/ fot. PLOT]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132161,228447,show2.jpg 228448 <![CDATA[Poznań za pół ceny już w weekend/ fot. PLOT]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132161,228448,show2.jpg
132160 2019-05-02 08:42:50 W nocy z soboty na niedzielę (z 4 na 5 maja) nieznacznie zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Żegrze i Bobrzańskiej.

]]>
Zmiany są związane z postępem prac przy budowie trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze. Polegać będą na zamknięciu tzw. łącznic, czyli dróg pomocniczych, łączących dwie drogi w ramach węzła.

Zamknięta zostanie łącznica do skrętu w prawo z ul. Bobrzańskiej w ul. Żegrze. Kierowcy będą mogli jednak skręcić w prawo za wyspą dzielącą, której kształt na czas zmian w organizacji ruchu zostanie do skrętu dostosowany.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku łącznicy z ul. Żegrze w ul. Bobrzańską. Tutaj również ruch zostanie przeniesiony za wyspę dzielącą. W obrębie skrzyżowania ulic Bobrzańskiej i Żegrze ruch będzie się odbywał po jednym pasie.  Kierowcy będą mieli możliwość korzystania z przewiązki łączącej obie jezdnie ul. Żegrze. Dodatkowo, na odcinku ul. Chartowo od Wiatracznej w kierunku Piaśnickiej, ruch zostanie przełożony na nową nawierzchnię zewnętrznego pasa ruchu.

Zmiany w komunikacji publicznej

W związku modernizacją trasy tramwajowej na odcinku od osiedla Lecha do ronda Żegrze w nocy z soboty na niedzielę (4 na 5 maja) nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żegrze i Bobrzańska, co wpłynie na zmiany tras autobusowych linii nr: 155, 162, 166 i 196.

Od 5 do ok. 30 maja zmienionymi trasami będą kursowały autobusy na liniach nr 155, 162, 166 i 196. Tłustym drukiem zaznaczono zmienione fragmenty trasy.

Linia nr 155 (kierunek Zalasewo/Planetarna Gimnazjum)

RONDO RATAJE - Krzywoustego - Brneńska - Milczańska- Inflancka - Piaśnicka - Chartowo - dalej po swojej stałej trasie do Zalasewa.

Powrót stałą trasą.

Z użytkowania wyłączone zostaną przystanki: Milczańska, Krzywoustego i Os. Czecha.

Linia nr 166

RONDO RATAJE - Piłsudskiego - Inflancka - Piaśnicka - Chartowo - dalej po swojej trasie do pętli Zieliniec.

Powrót stałą trasą.

Z użytkowania wyłączone zostaną przystanki: Milczańska, Krzywoustego i Os. Czecha.

Linie nr 162 i 196

RONDO RATAJE - Piłsudskiego - Inflancka - Kurlandzka - Bobrzańska - Krzywoustego -... KRZESINY -... - Wiatraczna - Chartowo - (nawrót na skrzyżowaniu Chartowo/Piaśnicka) - Chartowo - Wiatraczna - Inflancka - Piłsudskiego - Krzywoustego - RONDO RATAJE

Z użytkowania wyłączony zostanie przystanek Milczańska.

Na trasach objazdu dla wyżej wymienionych linii autobusy zatrzymują się na wszystkich przystankach.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 14:34:28 228435 <![CDATA[Wizualizacja trasy wzdłuż ul. Żegrze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132160,228435,show2.jpg 228436 <![CDATA[Schamat organizacji ruchu od 5 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132160,228436,show2.jpg
132144 2019-05-01 13:17:50 Piętnaście lat temu Polska została się członkiem Unii Europejskiej. Aby uczcić tę rocznicę poznaniacy odśpiewali na Starym Rynku hymn zjednoczonej Europy "Odę do radości".

]]>
- 1 maja 2004 roku 25 flag państw Unii Europejskiej zostało wciągniętych na maszty w Dublinie. Wśród nich było nasza, biało-czerwona. Działo się to przy dźwiękach odśpiewanej przed chwilą "Ody do radości". Przez te 15 lat Polska i Poznań bardzo się zmieniły. - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - To naprawdę wielka chwila dla naszego kraju i miasta - flaga Polski powiewająca w Europie, a nam towarzysząca flaga Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję wszystkim tu zgromadzonym, że dzisiaj, w sposób symboliczny, uczciliśmy piętnastolecie obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Przed Ratuszem zgromadzili się poznaniacy i przyjezdni, aby najpierw zobaczyć w samo południe trykające się koziołki, a po chwili odśpiewać kompozycję Ludwika van Beethovena.

W głównej roli wystąpił Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Chłopców wspomagał Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego pod dyr. Laury Stieler, Chór Uniwersytetu Każdego Wieku "Pasjonaci" oraz Chór "Cantanti" pod dyr. Michała Sergiusza Mierzejewskiego.

"Oda do radości" to finałowa kantata z IX symfonii Ludwiga van Beethovena. Propozycja przyjęcia jej  jako hymnu Europy padła już w 1971 r. Rok później Komitet Ministrów Rady Europy zaakceptował utwór, a oficjalny debiut hymnu miał miejsce w Dniu Europy, 9 maja 1972 r. Gdy powstała Unia Europejska, "Oda do radości" stała się również jej hymnem.

Wspólne śpiewanie "Ody do radości" jest częścią akcji Związku Miast Polskich #dziękUjeEmy.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-01 13:17:50 228384 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228384,show2.jpg 228385 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228385,show2.jpg 228386 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228386,show2.jpg 228387 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228387,show2.jpg 228388 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228388,show2.jpg 228389 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228389,show2.jpg 228390 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228390,show2.jpg 228391 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228391,show2.jpg 228392 <![CDATA[Poznaniacy uczcili 15 lat Polski w Unii Europejskiej]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132144,228392,show2.jpg
132046 2019-04-30 09:32:13 W niedzielę, 5 maja, w godzinach od 12:00 do 14:30 w związku z organizacją biegu Wings for Life World Run 2019 na obszarze miasta Poznania nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu.

]]>
Trasa biegu prowadzić będzie ulicami: Śniadeckich - Grunwaldzka (prawa jezdnia) - Bukowska - rondo Kaponiera - Św. Marcin - al. Niepodległości - Solna - Małe Garbary - Estkowskiego - Wyszyńskiego - rondo Śródka - Podwale - Hlonda - Główna - Gnieźnieńska do skrzyżowania z drogą 92 (ul. Bałtycka) - pętla poza miastem. Na czas biegu ruch pojazdów na jego trasie będzie czasowo wstrzymywany.
Ruch dwukierunkowy lub jednokierunkowy z ograniczeniami odbywać się będzie:
- ul. Grunwaldzka od ul. Bukowskiej do ul. Śniadeckich: ruch jednokierunkowy po jezdni północnej;
- ul. Św. Marcin od al. Niepodległości do ronda Kaponiera: ruch jednokierunkowy po jezdni północnej;
- al. Niepodległości od ul. Św. Marcin do ul. Solnej: ruch jednokierunkowy po nitce zachodniej;
- ul. Solna-Wolnica-Małe Garbary - ruch jednokierunkowy po jezdni północnej;
- ul. Estkowskiego-Wyszyńskiego: ruch dwukierunkowy po jezdni południowej;
- rondo Śródka: ruch okrężny z ograniczeniami;
- ul. Podwale-Abpa Hlonda od ronda Śródka do skrzyżowania ul. Hlonda/Główna: ruch dwukierunkowy po nitce wschodniej.
Na czas biegu wyłączone z ruchu zostaną następujące ulice:
- Śniadeckich (od Parkowej do Grunwaldzkiej);
- Główna (od Hlonda do Krańcowej);
- Gnieźnieńska (od Krańcowej do granic miasta na ul. Bałtyckiej).
W niedzielę obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się na odcinku ul. Śniadeckich od ul. Parkowej do ul. Grunwaldzkiej i na odcinku ul. Grunwaldzkiej od ul. Śniadeckich do ul. Bukowskiej. Kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych czasowym zakazem parkowania.
Podczas biegu na skrzyżowaniach znajdujących się na trasie wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna i wyznaczone zostaną następujące "śluzy", umożliwiające przejazd poprzeczny, nadzorowane przez Policję i MPK:
- ul. Bukowska - Roosevelta;
- rondo Kaponiera;
- al. Niepodległości - Św. Marcin;
- al. Niepodległości - Libelta;
- al. Niepodległości - Solna;
- Garbary - Małe Garbary - Wyszyńskiego;
- Podwale - Bydgoska - Św. Wincentego;
- Abpa Hlonda - Główna;
- Główna - Krańcowa - Gnieźnieńska;
- Gnieźnieńska - Bałtycka.

Powrót autobusów z biegaczami i samochodu pościgowego na teren MTP odbywać się będzie na zasadach ogólnych.

W razie potrzeby Policja może wprowadzać dynamicznie dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. Likwidacja zmian następować będzie sukcesywnie, na polecenie służb ruchu, po przejeździe zamykającego bieg samochodu pościgowego.
W sobotę i niedzielę czynna będzie infolinia organizatora o utrudnieniach w ruchu i zmianach w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.
Organizator nie zapewnia wjazdu ani możliwości parkowania na terenie imprezy. Najbliższy sugerowany parking publiczny znajduje się na ul. Matejki.
Więcej informacji o biegu na stronie Wings For Life  

Zmiany w komunikacji

Od godz. 12.00 do odwołania wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Linie tramwajowe nr 6, 13 i 15 kursować będą objazdem przez ul. Głogowską, Hetmańską i Reymonta w obu kierunkach. Linie tramwajowe nr 7 i 8 zostaną skrócone do Ronda Śródka, gdzie następować będzie przenumerowanie pomiędzy liniami;

Przez cały dzień nie będą kursować autobusy linii turystycznej nr 100.

Zmienionymi trasami będą kursować autobusy następujących linii: 151, 163, 167, 168,169, 171, 173, 185, 312, 320, 321, 323, 341, 342, 905 i 911.

Szczegółowe informacje o zmianach organizacji transportu publicznego znajdują się na stronie ZTM Poznań

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 09:29:54 228229 <![CDATA[Tegoroczny Wings For Life odbędzie się 5 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132046,228229,show2.jpg 228230 <![CDATA[Trasa Wings For Life 2019]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132046,228230,show2.jpg
131999 2019-04-29 12:43:54 Rusza nowy sezon w KontenerArt. Podobnie jak w latach poprzednich będzie tam można posłuchać koncertów i występów standupowych, wziąć udział w warsztatach, wystawach i pokazach artystów. Na początek wystąpi Gutek i Rat Kru.

]]>
KontenerArt działa już 9 lat. Miejsce to, usytuowane pomiędzy murem Gazowni a Wartostradą, na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz Poznania. W 2018 roku na terenie "kontenerów" zrealizowano ponad 120 koncertów, wystaw, imprez i warsztatów.

To inicjatywa niezależnego środowiska artystów w Poznaniu. Miejsce, gdzie można wypocząć, spotkać ludzi kultury, uczestniczyć w procesie twórczym, zdobyć nowe umiejętności podczas wielu warsztatów artystycznych, a także wziąć udział w niezwykłych koncertach i wystawach. Na odwiedzających i uczestników czeka duża, piaszczysta plaża i bogaty program artystyczny.

Długi weekend majowy tradycyjnie oznacza wznowienie działalności zawieszanej na okres jesienno-zimowy. Otwarcie nastąpi 30 kwietnia punktualnie o 13. Pierwszymi artystami, którzy pojawią na kontenerowej scenie będzie Piotr "Gutek" Gutkowski oraz poznańska formacja Rat Kru. Początek imprezy o 19:00. Wstęp wolny.

W środę, 1 maja, wystąpi trio z Warszawy Fertile Hump.  W czwartek każdy będzie mógł wziąć udział w warsztatach jam Session. Z kolei, 3 maja, odbędzie się koncert Gangu Śródmieście.

W dni powszednie Kontenery będzie czynne do północy, a w weekendy do godziny 3:00. Otwarcie bram zawsze o 13:00.

Więcej na temat KontenerArt można przeczytać na ich profilu w mediach społecznościowych.

Więcej o weekendzie otwracia na stronie wydarzenia

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-30 11:17:21 228245 <![CDATA[KontenerArt fot. fb kontenerArt]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131999,228245,show2.jpg 228246 <![CDATA[KontenerArt fot. fb kontenerArt]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131999,228246,show2.jpg 228247 <![CDATA[KontenerArt fot. fb kontenerArt]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131999,228247,show2.jpg
132050 2019-04-30 09:32:42 Zastępcy prezydenta Poznania wraz z przewodniczącym Rady Miasta rozdali na Starym Rynku flagi Polski i Unii Europejskiej. Dostali je poznaniacy oraz turyści, którzy pod Ratuszem obserwowali w południe trykające się koziołki.

]]>
Zgodnie z tradycją poznańscy urzędnicy rozdają flagi Polski w dniu jej święta, czyli 2 maja. W tym roku 1 maja przypada jednak 15. rocznica przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, dlatego postanowiono wręczyć je nieco wcześniej. Do biało-czerwonej flagi dołączyła również niebieska z dwunastoma gwiazdkami.

Nie zmieniło się miejsce i godzina rozdawania. Pod Ratuszem na Starym Rynku, po tradycyjnych "koziołkach", nie brakowało chętnych zarówno na flagi Polski, jak i Unii Europejskiej.. Rozdawali je: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta, oraz zastępcy prezydenta Poznania: Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Bartosz Guss i Katarzyna Kierzek-Koperska.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Z kolei Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono decyzją Sejmu 20 lutego 2004 roku. Tego dnia obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Ideą święta jest oddanie czci i szacunku dla symbolu Polski.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-30 14:30:29 228308 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228308,show2.jpg 228309 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228309,show2.jpg 228310 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228310,show2.jpg 228311 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228311,show2.jpg 228312 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228312,show2.jpg 228313 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228313,show2.jpg 228314 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228314,show2.jpg 228315 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228315,show2.jpg 228316 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228316,show2.jpg 228317 <![CDATA[Rozdawanie flag Polski i Unii Europejskiej na Starym Rynku w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132050,228317,show2.jpg
132120 2019-04-30 15:38:08 Długi weekend obfituje w wiele wydarzeń. Poznaniacy i turyści mogą spędzić majówkę w Botaniku, Zoo, Palmiarni Poznańskiej lub Bramie Poznania. Swoje "drzwi" otworzy przed nimi KontenerArt oraz Nocny Targ Towarzyski. Nie zabraknie też wydarzeń patriotycznych związanych z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że 4-5 maja odbędzie się akcja Poznań za pół ceny. Większość atrakcji będzie o połowę tańsza.     

]]>
1 MAJA

5 urodziny Bramy Poznania

Koncerty, warsztaty, kiermasze, pokazy filmowe - to i wiele innych atrakcji czekać będzie na poznaniaków i turystów z okazji 5. urodzin Bramy Poznania. Wielkie świętowanie rozpocznie się w długi weekend (1-3 maja). Hasło imprezy to #Jesteśmyusiebie.

W środę, 1 maja na poznaniaków i turystów czekać będzie koncert Pograjki - czyli wędrówka po Bliskim Wschodzie, kiermasze książek i płyt winylowych, wspólne plecenie Drzewa Przyjaźni, pokaz filmu z muzyką na żywo oraz liczne warsztaty, np. WenDo (nauka samoobrony i asertywności dla kobiet) i "Żyć razem - przez opowieści" (warsztaty pokojowe). Można będzie też dowiedzieć się, na czym polega indyjski festiwal Holi oraz jak obchodzić w Poznaniu ramadan, a także nauczyć się tureckich tańców. Przed Bramą Poznania działać będzie Strefa kulinariów świata oraz Biblioteka na rowerze, czyli mobilna czytelnia książek.

Godz. 11-17, Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie internetowej Bramy Poznania oraz na stronie Poznan.pl.

Wypoczynek w Botaniku

Występy artystyczne, warsztaty, gry i zabawy dla dzieci, wystawy, wycieczki z przewodnikiem - to wszystko czeka na poznaniaków w Ogrodzie Botanicznym. 1 maja w programie znalazły się m.in. liczne koncerty - w Pawilonie Letnim wystąpią Orkiestra Dęta z Dopiewa, Chór męski Arion, Other Melody, Seven Brass i Marzena Kurpisz (piosenki Anny German) oraz wycieczki tematyczne. Zaplanowano kiermasze - ogrodniczy i rękodzieła. Chętni będą mogli też odwiedzić wystawy pt. "Azja - przyroda, ludzie, tradycje" oraz "Ginące piękno", a także wziąć udział w kweście na Hospicjum Palium.

Godz. 9-19, Ogród Botaniczny UAM, ul. Dąbrowskiego 165

Wstęp wolny

Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie Ogrodu Botanicznego.

Majówka wśród zwierząt

Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić Stare Zoo. W programie na 1 maja znalazło się pokazowe karmienie lemurów, kóz i tamaryn oraz wykład pt. "Ptaki wokół nas".

Godz. 12.15-13.30, Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 19

Wstęp wolny

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku Starego Zoo.

Wiele atrakcji czeka na poznaniaków także w Nowym Zoo. 1 maja upłynie pod hasłem "Dzień ochrony nosorożców". Na dzieci czekają gry, zabawy i opowieści o tych zwierzętach. Opiekunowie opowiedzą najmłodszym także o ptasich jajach, sikach wietnamskich i słoniach afrykańskich. Nie zabraknie również pokazowego karmienia: kóz i alpak, makaków japońskich, niedźwiedzi brunatnych, fok Nelly i Wiki, wydr Pedro i Rity, wari rudych, wielbłądów, lemurów katta i tygrysa syberyjskiego.

Godz. 11-14.30, Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81

Koszt: cena wstępu biletu do zoo - bilet normalny 24 zł, ulgowy - 12 zł, rodzinny - 50 zł.

Więcej informacji można znaleźć na fanpagu Zoo.

Wspólne śpiewanie "Ody do radości"

1 maja w samo południe poznaniacy odśpiewają hymn Unii Europejskiej na Starym Rynku. To kulminacyjny element akcji z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do UE. Śpiewanie "Ody do radości" jest częścią akcji Związku Miast Polskich #dziękUjeEmy. W Poznaniu poprowadzi je Poznański Chór Chłopięcy. Hymn Unii Europejskiej zabrzmi tuż po koziołkach - zbiórka przy schodach Ratusza. Do wspólnego śpiewania dołączyć może każdy.

Więcej informacji na stronie Poznan.pl oraz na Facebooku.

Śladami Enigmy Poznańskiej

W dwudziestoleciu międzywojennym w Poznaniu rozpoczęły się działania, które doprowadziły do jednego z największych sukcesów w historii polskiego wywiadu - złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Osoby, które chcą dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej, mogą wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem. Uczestnicy spaceru zobaczą miejsca związane z historią Enigmy - Zamek Cesarski czy kamienicę, w której mieszkał Henryk Zygalski - jedyny z trzech kryptologów urodzony w Poznaniu. Nie zabraknie też historii powstania Uniwersytetu Poznańskiego, przedstawienia Poznania przełomu lat 20. i 30. XX wieku oraz opowieści o mniej znanych bohaterach, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a byli związani z Poznaniem i Wielkopolską. Po spacerze można będzie indywidualnie zwiedzić Szyfrokonter - mobilną wystawę będącą zapowiedzią Centrum Szyfrów Enigma. Organizatorem wycieczki jest grupa przewodników PoPoznaniu.pl.

Godz. 10, zbiórka przed CK Zamek (ul. Św. Marcin 80/82) - przy pomniku kryptologów.

Cena: Wycieczki prowadzone są w konwencji "free walking tour" - przewodnika można nagrodzić napiwkiem.

Więcej informacji na stronie PoPoznaniu.pl.

Wypoczynek nad Wartą. Rusza KontenerArt

Rusza nowy sezon w KontenerArt. Podobnie jak w latach poprzednich będzie tam można posłuchać koncertów i występów standupowych, wziąć udział w warsztatach, wystawach i pokazach artystów. Na długi weekend zaplanowano wiele atrakcji. W środę, 1 maja, wystąpi trio z Warszawy Fertile Hump. W czwartek każdy będzie mógł wziąć udział w warsztatach jam Session. Z kolei, 3 maja, odbędzie się koncert Gangu Śródmieście.

Więcej informacji na temat tego, co będzie się działo, można znaleźć na fanpagu KontenerArt oraz stronie poświęconej majówce.

2 MAJA

Nocny Targ Towarzyski - koncert Natalii Przybysz

Koniec kwietnia to początek Nocnego Targu Towarzyskiego. Na wielkie otwarcie sezonu letniego zaplanowano wiele atrakcji. Od 1 do 3 maja na poznaniaków czekają koncerty, potańcówki, kulinarne pokazy oraz festiwal foodtrucków i streetfoodu. W czwartek (2 maja) na Nocnym Targu wystąpi Natalia Przybysz (wokalistka i autorka tekstów, współtwórczyni legendarnej grupy Sistars). Po koncercie rozpocznie się taneczne afterparty.

Godz. 12 (2 maja) - 6 rano (3 maja), Nocny Targ Towarzyski, ul. Kolejowa 23

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie wydarzenia oraz NTT.

Majówka wśród zwierząt

Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić Stare Zoo. W programie na 2 maja znalazło się pokazowe karmienie lemurów, kóz i tamaryn oraz wykład pt. "Zaprzyjaźnij się z drzewem".

Godz. 12.15-13.30, Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 19

Wstęp wolny

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku Starego Zoo.

Wiele atrakcji czeka na poznaniaków także w Nowym Zoo. 2 maja upłynie pod hasłem "Śladami kotów z poznańskiego zoo". Na dzieci czekać będzie gra terenowa oraz stoisko edukacyjne (przy wybiegu takinów). Opiekunowie zwierząt opowiedzą najmłodszym także o lori i sikach wietnamskich. Nie zabraknie też pokazowego karmienia: rysi europejskich, kóz i alpak, niedźwiedzi brunatnych, fok Nelly i Wiki, wielbłądów i tapirów.

Godz. 10-14.00, Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81

Koszt: cena wstępu biletu do zoo - bilet normalny 18 zł, ulgowy - 10 zł, rodzinny - 35 zł.

Więcej informacji można znaleźć na fanpagu Zoo.

Wypoczynek w Botaniku

Występy artystyczne, warsztaty, gry i zabawy dla dzieci, wystawy, wycieczki z przewodnikiem - to wszystko czeka na poznaniaków w Ogrodzie Botanicznym. 2 maja chętni będą mogli odwiedzić kiermasze - ogrodniczy i rękodzieła oraz wystawy pt. "Azja - przyroda, ludzie, tradycje" oraz "Ginące piękno". Na dzieci czekają gry, zabawy i warsztaty.

Godz. 9-19, Ogród Botaniczny UAM, ul. Dąbrowskiego 165

Wstęp wolny

Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie Ogrodu Botanicznego.

3 MAJA

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W piątek poznaniacy będą świętować 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30 - mszą św. w Farze Poznańskiej. Po jej zakończeniu (około godz. 11.30) zgromadzeni przejdą ulicami Świętosławską na Stary Rynek, a następnie ul. Paderewskiego na plac Wolności. Tam, w samo południe, odbędą się główne uroczystości. 

Godz. 12, plac Wolności

Wstęp wolny

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Tuż po oficjalnych uroczystościach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na placu Wolności obchody przeniosą się na Stary Rynek przed Odwach.Po godzinie 13 rozpocznie się Honorowa Odprawa Wart Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania. W Muzeum Powstania Wielkopolskiego zostanie wystawiona Księga Pamiątkowa z obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. O godz.13.30 nastąpi oficjalnie otwarcie nowej wystawy czasowej autorstwa prof. Izabeli Rudzkiej pt. "Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii". Natomiast o godz. 16 przed Odwachem można będzie wziąć udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych "Witaj, majowa Jutrzenko".

Godz. 13-17, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stary Rynek 3

Wstęp wolny

Noc w Palmiarni

Jak wyglądają rośliny w świetle księżyca? Jak zachowują się wtedy zwierzęta? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać, biorąc udział w akcji "Noc w Palmiarni". Dodatkową atrakcję będzie występ muzyczny uczniów szkoły T. Burton. Koncert odbędzie się w godzinach 22.00-23.30.

Godz. 20 (3 maja) -2:00 (4 maja), Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18

Koszt biletów: w cenie wstępu do Palmiarni - bilet normalny 10 zł, ulgowy - 7 zł.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Palmiarni Poznańskiej oraz na Facebooku.

5 urodziny Bramy Poznania

W piątek, 3 maja na poznaniaków i turystów czekać będzie kiermasz książek, Obourrek - czyli potańcówka i koncert muzyków z Francji i Polski, warsztaty wielokulturowe pt. "Niedaleka podróż do różnorodności" oraz warsztaty rękodzieła ukraińskiego, gimnastyka słowiańska dla kobiet oraz wycieczka po Trakcie Królewsko - Cesarskim. Przed Bramą Poznania działać będzie Strefa kulinariów świata oraz Biblioteka na rowerze, czyli mobilna czytelnia książek.

Godz. 11-17, Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie internetowej Bramy Poznania oraz na stronie Poznan.pl.

Wypoczynek w Botaniku

3 maja na gości, którzy odwiedzą Ogród Botaniczny czekają m.in. liczne koncerty - w Pawilonie Letnim wystąpią Zespół ludowy Modraki, Giselle Czurenii, Patryk Belak, Sweet Band (muzyka rozrywkowa), Chór Belcanto, Piotr Kuźniak i Farida oraz wycieczki tematyczne ("Osobliwości Ogrodu Botanicznego", "Coolturalnie o drzewach i krzewach", "Sekrety starych drzew"). Zaplanowano też kiermasze - ogrodniczy i rękodzieła. Chętni będą mogli również odwiedzić wystawy pt. "Azja - przyroda, ludzie, tradycje" oraz "Ginące piękno", a także zrobić coś dobrego - wziąć udział w kweście na Hospicjum Palium oraz akcji krwiodawstwa.

Godz. 9-19, Ogród Botaniczny UAM, ul. Dąbrowskiego 165

Wstęp wolny

Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie Ogrodu Botanicznego.

Majówka wśród zwierząt

Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić Stare Zoo. W programie na 3 maja znalazło się pokazowe karmienie lemurów, kóz i tamaryn oraz wykład pt. "Jedyny rodzimy - o żółwiu błotnym".

Godz. 12.15-13.30, Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 19

Wstęp wolny

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku Starego Zoo.

Atrakcje czekają na poznaniaków także w Nowym Zoo. 3 maja upłynie pod hasłem "Madagaskar w Poznaniu". Najmłodsi będą mogli poznać gatunki lemurów, mieszkających w poznańskim zoo. Opiekunowie zwierząt opowiedzą najmłodszym także o nosorożcach. Nie zabraknie też pokazowego karmienia: kóz i alpak, makaków japońskich, niedźwiedzi brunatnych, fok Nelly i Wiki, otocjonów, lemurów katta, tapirów i pandek rudych.

Godz. 10-13.30, Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81

Koszt: cena wstępu biletu do zoo - bilet normalny 18 zł, ulgowy - 10 zł, rodzinny - 35 zł.

Więcej informacji można znaleźć na fanpagu Zoo.

4 MAJA

Oddaj krew i zrób sobie zdjęcie na Żelaznym Tronie!

W sobotę, w godz. 12:00 - 17:00 na poznańskim pl. Wolności będzie można oddać krew. Akcja pt. "Bleed For The Throne" przygotowana została z okazji premiery ostatniego sezonu serialu "Gra o tron". Na wszystkich oddających krew czekać będą gadżety z logo serialu oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia z serialowymi Białymi Wędrowcami czy Żelaznym Tronem.

Godz. 12-17, plac Wolności

Wstęp wolny

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Poznan.pl.

Majówka wśród zwierząt

Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić Stare Zoo. W programie na 4 maja znalazło się pokazowe karmienie lemurów, kóz i tamaryn oraz wykład pt. "Dzień bobry - opowieści o bobrach".

Godz. 12.15-13.30, Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 19

Wstęp wolny

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku Starego Zoo.

Atrakcje czekają na poznaniaków także w Nowym Zoo. 4 maja upłynie pod hasłem "Dzień ptaków w zoo". Na najmłodszych czeka gra planszowa XXL (przy wolierach ptaków, obok kangurów). Dzieci będą też mogły posłuchać opowieści o sitatungach, kanczylach, ptakach drapieżnych i słoniach afrykańskich. Nie zabraknie też pokazowego karmienia: kóz i alpak, kukabur chichotliwych, makaków japońskich, niedźwiedzi brunatnych, fok Nelly i Wiki, otocjonów, lemurów katta i wielbłądów.

Godz. 10-16, Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81

Koszt: cena wstępu biletu do zoo - bilet normalny 24 zł, ulgowy - 12 zł, rodzinny - 50 zł.

Więcej informacji można znaleźć na fanpagu Zoo.

5 MAJA

Bieg Wings For Life

W niedzielę w Poznaniu odbędzie się kolejna, 6. edycja biegu Wings for Life World Run. To globalna akcja, w której meta, będąca samochodem pościgowym, goni zawodników. Dochód z biegu wspomoże działania organizacji zbierającej fundusze na badania nad rdzeniem kręgowym. Zawodnicy, o godz. 13 wystartują sprzed Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zapisy na bieg już się zakończyły. Zawodnikom można jednak kibicować na trasie. Osoby, chcące spróbować swoich sił, mogą również skorzystać z aplikacji i ścigać się z wirtualnym samochodem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie wydarzenia - http://www.wingsforlifeworldrun.com/pl/pl/.

Godz. 13, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Wstęp wolny

Więcej informacji o biegu można znaleźć na stronie Wings For Life.

Urodziny Stanisława Moniuszki

Stanisław Moniuszko obchodzi 200. Urodziny. Z tej okazji na poznaniaków czeka wiele atrakcji. O godz. 16:00 barwny i rozśpiewany korowód ruszy spod pomnika kompozytora w parku jego imienia do Teatru Wielkiego. Na schodach opery odbędzie się koncert Międzypokoleniowego Chóru Dziadów i Bab. Śpiewać będą także studenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W programie znalazły się też warsztaty chóralne prowadzone przez dyrygenta Grzegorza Wierusa. Wokół teatru będą odbywać się animacje dla dzieci. Uruchomiona zostanie też operowa garderoba pełną teatralnych kostiumów, które będzie można przymierzyć, a następnie zapozować do zdjęcia. Nie zabraknie też urodzinowego tortu.

Godz. 11-20, Teatr Wielki, ul. Fredry 7

Wstęp wolny

Szczegółowy program można znaleźć na stronie Poznan.pl.

Majówka wśród zwierząt

Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić Stare Zoo. W programie na 4 maja znalazło się pokazowe karmienie lemurów, kóz i tamaryn oraz wykład pt. "Węże Polski... i nie tylko".

Godz. 12.15-13.30, Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 19

Wstęp wolny, z wyjątkiem pawilonu zwierząt zmiennocieplnych, gdzie odbędzie się wykład, w tym wypadku bilet normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy - 6 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku Starego Zoo.

Wiele atrakcji czeka na poznaniaków także w Nowym Zoo. 4 maja upłynie pod hasłem "Dzień szczęśliwych niedźwiedzi". Na najmłodszych czekają gry, konkursy oraz opowieści na Tarasie Azylu Niedźwiedzi Brunatnych. Dzieci będą też mogły posłuchac opowieści o kowari, emu Ptysiu i Szogunie i nosorożcu. Nie zabraknie też pokazowego karmienia: surykatek, kóz i alpak, żbików, manuli i jaguarundi, makaków japońskich, niedźwiedzi brunatnych, fok Nelly i Wiki, otocjonów, lemurów katta i pandek rudych.

Godz. 10.45-14, Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81

Koszt: cena wstępu biletu do zoo - bilet normalny 24 zł, ulgowy - 12 zł, rodzinny - 50 zł.

Więcej informacji można znaleźć na fanpagu Zoo.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-05-06 09:29:24 228330 <![CDATA[Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić poznańskie zoo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228330,show2.jpg 228331 <![CDATA[Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić poznańskie zoo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228331,show2.jpg 228332 <![CDATA[Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić poznańskie zoo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228332,show2.jpg 228333 <![CDATA[Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić poznańskie zoo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228333,show2.jpg 228334 <![CDATA[Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić poznańskie zoo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228334,show2.jpg 228335 <![CDATA[Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić poznańskie zoo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228335,show2.jpg 228336 <![CDATA[Osoby, które chcą spędzić majówkę na świeżym powietrzu, mogą odwiedzić poznańskie zoo]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228336,show2.jpg 228337 <![CDATA[Koncerty, warsztaty, kiermasze, pokazy filmowe - to i wiele innych atrakcji czekać będzie na poznaniaków i turystów z okazji 5. urodzin Bramy Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228337,show2.jpg 228338 <![CDATA[Rusza nowy sezon w KontenerArt, a wraz z nim koncerty, występy standuperów, warsztaty i wystawy/ fot. KontenerArt]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228338,show2.jpg 228339 <![CDATA[Rusza nowy sezon w KontenerArt, a wraz z nim koncerty, występy standuperów, warsztaty i wystawy/ fot. KontenerArt]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228339,show2.jpg 228340 <![CDATA[Jak wyglądają rośliny w świetle księżyca? Jak zachowują się wtedy zwierzęta? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać, biorąc udział w akcji "Noc w Palmiarni"/ fot. Palmiarnia Poznańska]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228340,show2.jpg 228341 <![CDATA[Jak wyglądają rośliny w świetle księżyca? Jak zachowują się wtedy zwierzęta? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać, biorąc udział w akcji "Noc w Palmiarni"/ fot. Palmiarnia Poznańska]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228341,show2.jpg 228342 <![CDATA[W niedzielę w Poznaniu odbędzie się kolejna, 6. edycja biegu Wings for Life]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228342,show2.jpg 228343 <![CDATA[W piątek poznaniacy będą świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228343,show2.jpg 228344 <![CDATA[W piątek poznaniacy będą świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132120,228344,show2.jpg
132049 2019-04-30 09:32:33 W długi weekend majowy mieszkańcy Poznania będą mogli załatwić swoje sprawy w urzędzie miasta 2 maja. W święta: 1 i 3 maja - urząd będzie zamknięty.

]]>
2 maja wszystkie wydziały Urzędu Miasta Poznania będą otwarte w standardowych godzinach: 7.30-15.30. Wyjątkiem będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, który tego dnia będzie zamknięty, ale w zamian będzie można załatwić tam swoje sprawy w sobotę, 11 maja.

W święta wolne od pracy - czyli 1 i 3 maja - urząd będzie zamknięty.

Zmienią się też godziny otwarcia niektórych jednostek miejskich.

Zarząd Transportu Miejskiego: 2 maja Punkty Obsługi Klienta ZTM czynne będą w godzinach od 6 do 20. 1 i 3 maja - nieczynne.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne: Biuro Obsługi Klienta czynne 2 maja w godz. 7-17, 1 i 3 maja nieczynne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 2 maja czynny w standardowych godzinach (7.30 - 15.30), 1 i 3 maja zamknięty.

Poznańskie Centrum Świadczeń: 2 maja czynne w godz. 7.30-15.30, 1 i 3 maja nieczynne.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - 1-3 maja nieczynny, ale w zamian Punkty Obsługi Klienta lub Biura Obsługi Klienta przy ul. Matejki 57 będą otwarte w  sobotę,  11 maja od godz. 8.00 do 15.00.

Zarząd Dróg Miejskich: 2 maja czynny w standardowych godzinach (7.00-15.30), 1 i 3 maja - nieczynny.

Centrum Inicjatyw Senioralnych: 1-3 maja zamknięte.

Centrum inicjatyw Rodzinnych: 2 maja otwarte w godz. 10 - 18, 1 i 3 maja - zamknięte.

Usługi Komunalne: 2 maja Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych czynne w godzinach 7-15, 1 i 3 maja - nieczynne.

Zarząd Zieleni Miejskiej: 2 maja czynne w godz. 7 - 15, 1 i 3 maja zamknięte.  

Aquanet: punkty obsługi klienta otwarte 2 maja w godz. 7-14, 1 i 3 maja nieczynne.

Miejska Pracownia Urbanistyczna: 2 maja otwarta w godz. 8-15, 1 i 3 maja zamknięta.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ: 2 maja czynny w godz. 8-15, 1 i 3 maja zamknięty.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-30 15:36:47 228329 <![CDATA[2 maja urząd miasta będzie otwarty dla mieszkańców]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132049,228329,show2.jpg
132048 2019-04-30 09:32:26 Od 1 do 6 maja nastąpią zmiany w organizacji ruchu w skrzyżowania ul. Warszawskiej i Św. Michała.

]]>
Zmiany związane są z wykonaniem zaplanowanego remontu nawierzchni jezdni w torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Warszawskiej. Na wlocie ul. Warszawskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Św. Michała, zostanie wyłączony z ruchu prawy pas jezdni do jazdy na wprost w kierunku Swarzędza.

Wyjazd z ulicy Termalnej w kierunku Swarzędza będzie możliwy jedynie objazdem prowadzonym przez rondo Śródka.

Prace przy skrzyżowaniu ulic Św. Michała i Warszawskiej odbywać się będą w czasie remontu trakcji wzdłuż ul. Warszawskiej, kiedy nie kursują tamtędy tramwaje. Więcej na temat prac się tam toczących można przeczytać na stronie poznan.pl

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-30 14:53:32 228321 <![CDATA[Od 1 do 6 maja remontowana będzie nawierzchnia w torowisku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Św. Michała]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132048,228321,show2.jpg 228323 <![CDATA[Od 1 do 6 maja remontowana będzie nawierzchnia w torowisku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Św. Michała]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132048,228323,show2.jpg 228324 <![CDATA[Od 1 do 6 maja remontowana będzie nawierzchnia w torowisku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Św. Michała]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132048,228324,show2.jpg
132001 2019-04-29 12:44:08 W długi weekend majowy komunikacja publiczna funkcjonować będzie na zmianę według świątecznego i sobotniego rozkładu jazdy. 1, 3 i 5 maja - tramwaje i autobusy będą jeździć jak w niedziele i święta, natomiast 2 i 4 maja - jak w soboty.

]]>
Środa, 1 maja

W komunikacji autobusowej i tramwajowej obowiązywać będzie świąteczny rozkład jazdy (jak w dni bez handlu):

 • Linia nr 180 - autobusy kursować będą tylko do przystanku Rudnicze,
 • Linia nr 181 i 184 - autobusy kursować będą z pominięciem przystanku Szwajcarska Centrum Handlowe,
 • autobusy linii nr 611 kursować będą tylko do przystanku Luboń/Żabikowo,
 • autobusy linii nr 703 kursować będą z pominięciem przystanku Sycowska Centrum Handlowe,
 • autobusy linii nr 811, 812, 813 kursować będą z pominięciem przystanku  Swadzim/Auchan.

Ważne! W związku z zakończeniem prac torowych na ul. 28 Czerwca 1956 r. od 1 maja tramwaje linii nr 2, 9, 10 i 11 oraz autobusy linii nr 151, 171, 243 wracają na trasy sprzed remontu

Czwartek, 2 maja 

W komunikacji tramwajowej i autobusowej obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy, z następującymi zmianami:

 • na liniach nr 704 i 729 obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy,
 • zawieszone będzie kursowanie linii nr 341, 396, 397, 398, 435, 511, 616, 690, 882, 891, 893, 903.

Piątek, 3 maja

W komunikacji tramwajowej i autobusowej obowiązywać będzie świąteczny rozkład jazdy z następującymi ograniczeniami (jak w dni bez handlu):

 • Linia nr 180 - autobusy kursować będą tylko do przystanku Rudnicze,
 • Linia nr 181 i 184 - autobusy kursować będą z pominięciem przystanku Szwajcarska Centrum Handlowe,
 • autobusy linii nr 611 kursować będą tylko do przystanku Luboń/Żabikowo,
 • autobusy linii nr 703 kursować będą z pominięciem przystanku Sycowska Centrum Handlowe,
 • autobusy linii nr 811, 812, 813 kursować będą z pominięciem przystanku  Swadzim/Auchan.

Sobota, 4 maja

W komunikacji tramwajowej i autobusowej obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy bez dodatkowych ograniczeń.

Niedziela, 5 maja 

W komunikacji tramwajowej i autobusowej świąteczny rozkład jazdy z następującymi ograniczeniami (jak w dni bez handlu):

 • Linia nr 180 - autobusy kursować będą tylko do przystanku Rudnicze,
 • Linia nr 181 i 184 - autobusy kursować będą z pominięciem przystanku Szwajcarska Centrum Handlowe,
 • autobusy linii nr 611 kursować będą tylko do przystanku Luboń/Żabikowo,
 • autobusy linii nr 703 kursować będą z pominięciem przystanku Sycowska Centrum Handlowe,
 • autobusy linii nr 811, 812, 813 kursować będą z pominięciem przystanku  Swadzim/Auchan.

Ważne! W dniu 5 maja br. w związku z biegiem Wings for Life, od ok. godziny 12.00 do odwołania, wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji

Przez cały długi weekend (1-5 maja) kursować będą linie turystyczne. W trakcie akcji "Poznań za pół ceny" (4-5 maja br.) kursów będzie więcej, a bilety tańsze.

W noce z dnia 30 kwietnia na 1 maja, z 1 na 2 maja, z 2 na 3 maja, z 3 na 4 maja,  wykonywane będą kursy nocne na liniach nr 342, 651, 729 oraz 907 oraz  kursy linii nr 250, 239 oraz kursy linii nr 241.

Od początku maja, w weekendy, zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii nr 195, a na linię nr 184 kierowany będzie tabor o większej pojemności. Więcej informacji w artykule "Od maja w weekendy łatwiej dojechać w miejsca rekreacji".

ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-29 15:44:35 228197 <![CDATA[W długi weekend majowy komunikacja publiczna będzie fukcjonować ze zmianami]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132001,228197,show2.jpg
132004 2019-04-29 12:44:29 W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia. Ogłoszono właśnie przetarg, który wyłoni jej wykonawcę.  Na os. Zwycięstwa ma powstać obiekt przystosowany do organizacji lokalnych imprez pływackich i nauki pływania. Podmioty zainteresowane jego budową mogą zgłaszać swoje oferty do 15 maja.

]]>
Pływalnia na os. Zwycięstwa będzie dysponowała posiadającym sześć torów basenem pływackim o wymiarach 25x12,5m i głębokości od 1,2 do 1,8m. Jednocześnie będzie mogło korzystać z niego 60 osób. Kolejnych kilkanaście osób będzie mogło w tym samym czasie przebywać w basenie rekreacyjnym o wymiarach 5x9m i głębokości 0,9- 1,1m, składającym się z dwóch połączonych niecek. W jednej z nich będzie można korzystać z hydromasażu. W nowym obiekcie powstanie również zespół saun, sale przeznaczone na usługi rehabilitacyjne i fitness, przebieralnia, natryski oraz toalety.  

Budynek krytej pływalni przystosowany będzie do przyjęcia i obsługi osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza poruszających się na wózkach. Dojście piesze do wejścia głównego nie będzie wymagało pokonania żadnych stopni. Zaprojektowano zespół sanitarny dla osób niepełnosprawnych, przygotowane zostanie również miejsce wymiany wózków indywidualnych na basenowe.

Do dyspozycji użytkowników pływalni oddany zostanie parking, który pomieści ponad 50 samochodów i 10 rowerów.

Harmonogram inwestycji przewiduje, że nowa pływalnia ma być oddana do użytku najpóźniej 20 miesięcy po podpisaniu umowy. Skrócenie tego terminu będzie jednym z kryteriów oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Pływalnia na os. Zwycięstwa będzie kolejnym tego typu obiektem w Poznaniu. Latem zakończą się prace i od wrześnie będzie gotowy do użytkowania obiekt na os. Piastowskim. Zarówno pływalnia na Ratajach, jak i na Winogradach, będą obiektami całorocznymi. W okresie letnim można z kolei korzystać z odnowionego w zeszłym roku kompleksu w parku Kasprowicza przy Arenie.

PIM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-29 12:56:11 228135 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228135,show2.jpg 228136 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228136,show2.jpg 228137 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228137,show2.jpg 228138 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228138,show2.jpg 228139 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228139,show2.jpg 228140 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228140,show2.jpg 228141 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228141,show2.jpg 228142 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228142,show2.jpg 228143 <![CDATA[W Poznaniu powstanie kolejna nowoczesna kryta pływalnia]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132004,228143,show2.jpg
132002 2019-04-29 12:44:14 Każdy może sam sprawdzić, czy i gdzie może zagłosować w Poznaniu podczas najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Urząd miasta uruchomił specjalną usługę, która pozwoli dowiedzieć się tego w kilka minut, bez wychodzenia z domu.

]]>
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Każdy, kto chciałby oddać swój głos w Poznaniu, ale nie wie, czy ma do tego prawo - może to sprawdzić na stronie urzędu miasta: https://www.um.poznan.pl/mim/czymogeglosowac/

Wystarczy wprowadzić swój nr PESEL do elektronicznego formularza, by dowiedzieć się, czy można głosować w Poznaniu. Jeśli tak - system od razu podpowie, do jakiej komisji wyborczej trzeba się zgłosić w dniu wyborów i poda jej adres.

To opcja szczególnie przydatna dla osób, które dopisywały się do rejestru wyborców przed wyborami samorządowymi i nie są pewni, czy przed tymi też muszą się dopisać.

Dla tych, którzy wiedzą, że mogą głosować w Poznaniu, ale nie są pewni, do jakiej komisji zgłosić się w dniu wyborów, również przygotowano ułatwienie. Wystarczy wejść na stronę: http://www.poznan.pl/mim/gdzieglosowac/, by znaleźć tam trzy - szczegółowo opisane - sposoby na to, jak znaleźć swój lokal wyborczy i informacje o obwodzie oraz okręgu.

Pierwszy z nich wykorzystuje cyfrowy plan miasta. Trzeba na nim znaleźć swój adres, a wśród przypisanych do niego informacji będzie też odnośnik informujący o lokalizacji komisji. Znaleźć tam można też informację o tym, czy lokal jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Sposób drugi wymaga wybrania z cyfrowego planu miasta mapy tematycznej "wybory". Trzeci sposób to telefon do Biura Poznań Kontakt (nr tel.: 61 646 33 44) - jego pracownicy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jak dopisać się do spisu wyborców, by głosować w Poznaniu

Każdy, kto chciałby zagłosować w Poznaniu, a nie jest tu zameldowany, może dopisać się do spisu wyborców. Od wtorku (23 kwietnia) można to zrobić także na Winogradach i na Dębcu. Na wizytę w urzędzie można umówić się przez internet, szczegóły na stronie Poznan.pl:http://www.poznan.pl/mim/info/news/wybory-do-pe-jeszcze-latwiej-dopisac-sie-do-spisu-wyborcow,131665.html

Osoby zameldowane w Poznaniu i głosujące w Poznaniu:

Poznaniacy, którzy są zameldowani w swoim mieście i chcą tu głosować, powinni udać się do odpowiedniego, zwykle najbliższego ich miejscu zamieszkania lokalu wyborczego. Każdy adres jest przypisany do konkretnego lokalu, wystarczy znaleźć go na liście (będzie ona dostępna publicznie pod koniec kwietnia) - i można iść głosować.

Osoby zameldowane w Poznaniu, które chcą głosować w innym miejscu:

Mieszkańcy miasta, którzy są zameldowani w Poznaniu, ale wiedzą, że 26 maja będą w innym miejscu w Polsce, mogą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. To najprostsze rozwiązanie. Takie zaświadczenie daje możliwość głosowania w dowolnym miejscu zarówno w kraju jak i za granicą. Wystarczy, że jego posiadacz zgłosi się w dniu wyborców z tym dokumentem do wybranej komisji wyborczej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (ul. Libelta 16/20, ul. Gronowa 22a lub ul. 28 czerwca 1956r. nr 404) najpóźniej 24 maja 2019 r. ) najpóźniej 24 maja 2019 r. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania musi zostać sporządzone pisemnie, zawierać imię, nazwisko oraz nr PESEL wyborcy, a także dane pełnomocnika. Musi być na nim napisane, że dokument dotyczy odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Osoby niezameldowane w Poznaniu, które chcą tu głosować:

W takim przypadku istnieją dwie możliwości. Wybór zależy od tego, czy ktoś wcześniej dopisywał się do rejestru wyborców.

Pierwsza opcja dotyczy osób, które nie są zameldowane w Poznaniu, ale już wcześniej, np. przed ostatnimi wyborami samorządowymi, dopisały się do rejestru wyborców. Mogą postąpić tak samo, jak zameldowani mieszkańcy. Wystarczy, że znajdą lokal wyborczy przypisany do swojego adresu - i mogą iść głosować.

Uwaga: jeśli jednak osoba dopisana do rejestru wyborców w Poznaniu chciałaby zagłosować w innym mieście - powinna uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Druga opcja jest dla osób, które nie są zameldowane w Poznaniu i nie dopisywały się wcześniej do rejestru wyborców -  ale wiedzą, że będą w dniu głosowania w Poznaniu i chcą tu głosować. Mogą one złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. To bardzo prosta i szybka procedura. Wniosek można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta - tutaj. Zawiera dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie przebywał w Poznaniu. Niepotrzebne są żadne dodatkowe dokumenty ani dodatkowa weryfikacja ze strony urzędu. Wypełniony wniosek należy złożyć najpóźniej 21 maja 2019 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Libelta 16/20, ul Gronowej 22a lub ul. 28 czerwca 1956r. nr 404.

Uwaga: takie dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r. - jest to dopisanie na te konkretne wybory.

Obcokrajowcy mieszkający w Poznaniu, którzy chcą tu głosować:

Głosować w Poznaniu mogą również obcokrajowcy - obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i są dopisani do rejestru wyborców. Najpóźniej w dniu głosowania muszą mieć ukończone 18 lat.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-30 09:39:28 228200 <![CDATA[Wystarczy wprowadzić swój nr PESEL do elektronicznego formularza, by dowiedzieć się, czy można głosować w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132002,228200,show2.jpg 228201 <![CDATA[Wystarczy wprowadzić swój nr PESEL do elektronicznego formularza, by dowiedzieć się, czy można głosować w Poznaniu]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132002,228201,show2.jpg
132003 2019-04-29 12:44:22 Wędrówka po Bliskim Wschodzie, kiermasz winyli, potrawy z różnych zakątków świata czy gimnastyka słowiańska dla kobiet - to i wiele innych atrakcji czekać będzie na poznaniaków i turystów 1-3 maja - z okazji 5. urodzin Bramy Poznania.

]]>
Blisko milion odwiedzających - w tym turyści ze 120 krajów, 200 tys. uczestników wydarzeń kulturalnych, 100 tys. osób, które wzięło udział w działaniach edukacyjnych, a także wiele seminariów, wystaw czasowych i publikacji naukowych - to bilans 5-letniej działalności Bramy Poznania.

-  Kiedy w maju 2014 roku otwieraliśmy Bramę Poznania, pokładano w nas wielkie nadzieje. Z naszej perspektywy udało się je spełnić. Świadczą o tym nie tylko liczby, ale też zmiany jakościowe, które nastąpiły w naszej pracy - mówi dr Monika Herkt, dyrektorka Bramy Poznania.

- Brama Poznania to instytucja, która trwale wpisała się w przestrzeń naszego miasta. W nowoczesny sposób pokazuje tysiącletnią historię Poznania oraz ludzi, którzy współtworzyli go przez wiele pokoleń. Wydarzenia, organizowane przez Bramę Poznania aktywizują mieszkańców i turystów. To punkt, które odwiedza niemal każda wycieczka, polska i zagraniczna - zauważył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Cieszymy się z sukcesu. Mamy jednak świadomośc, że teraz czekają nas kolejne wyzwania.

Zastępca prezydenta wspomniał też o ludziach, dzięki którym Brama Poznania tak dobrze się rozwijała. Wśród osób, które przyczyniły się do sukcesu tej instytucji był zmarły pod koniec marca poprzedni dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Robert Mirzyński.

- Liczyliśmy, że pan dyrektor również będzie w tym jubileuszu uczestniczył - mówił Mariusz Wiśniewski.

Wielka majówka, czyli huczne urodziny

Wydarzenia związane z 5. rocznicą powstania Bramy Poznania będą odbywać się przez cały rok. Wielkie świętowanie rozpocznie się już w długi weekend. W dniach 1-3 maja na poznaniaków i turystów czeka naprawdę wiele atrakcji. Hasło imprezy to #Jesteśmyusiebie.

- Nasze miasto wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby nie obcokrajowcy, którzy od zawsze tutaj przyjeżdżali. Ludzi ci mieli wpływ na to, jaki był Poznań przez lata i jaki jest teraz. Stwierdziliśmy, że w związku z tym do świętowania 5. rocznicy powstania Bramy Poznania warto zaprosić nie tylko osoby polskojęzyczne, ale też inne grupy etniczne i narodowościowe, które nas odwiedzają i tutaj mieszkają. Im także chcemy zaoferować udział w kulturze - tłumaczy Anna Gruszka z Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, producent Wielkiej Majówki w Bramie Poznania.

Jak podkreśla, organizatorom wydarzenia zależy, aby wszyscy czuli się w Poznaniu "u siebie" - zarówno osoby, które dopiero przyjechały do naszego miasta, jak i te mieszkające w nim od lat.

- Obcokrajowcy także są zaproszeni, aby to poznańskie dziedzictwo budować. Nie tylko poprzez udział w kulturze, ale też tworzenie oferty kulturalnej. Dlatego część wydarzeń będzie prowadzona przez osoby z zagranicy - wyjaśnia Anna Gruszka.

Tegoroczny program jest przygotowany w kilku językach - polskim, angielskim i rosyjskim, a w niektórych przypadkach także ukraińskim. Organizatorzy Wielkiej Majówki w Bramie Poznania nawiązali także współpracę z organizacją Migrant Info Point, która pomaga cudzoziemcom przebywającym w Poznaniu.

- Podczas majówki zrealizujemy 4 warsztaty. Poprowadzą je głównie cudzoziemcy. Zaczynamy 1 maja warsztatami o indyjskim festiwalu Holi. Sami będziemy tworzyć kolory, których używa się podczas tego wydarzenia. Zapraszamy też na warsztaty o Turcji. Podczas tego spotkania odpowiemy sobie na pytanie, jak można obchodzić ramadan mieszkając w Poznaniu, a także nauczymy się tradycyjnych tańców tureckich. 3 maja odbędą się warsztaty tworzenia ukraińskiego rękodzieła. Będziemy robić lalki motanki. Nasz cykl zakończymy warsztatami antydyskryminacyjnymi, pt. Niedaleka podróż do Różnorodności" - wylicza Aleksandra Jarocka z Migrant Info Point.

Na poznaniaków i turystów czeka też wiele innych wydarzeń, m.in. koncerty, pokazy filmowe, kiermasze książek i płyt winylowych, wspólne plecenie Drzewa Przyjaźni, potańcówka, gimnastyka słowiańska oraz liczne warsztaty - w tym WenDo, których celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Przed Bramą Poznania stanie też strefa kulinariów świata i mobilna czytelnia książek.  

Szczegółowy program wydarzeń Wielkiej Majówki można znaleźć na stronie internetowej Bramy Poznania.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-30 09:37:21 228186 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228186,show2.jpg 228187 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228187,show2.jpg 228188 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228188,show2.jpg 228189 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228189,show2.jpg 228190 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228190,show2.jpg 228191 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228191,show2.jpg 228192 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228192,show2.jpg 228193 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228193,show2.jpg 228194 <![CDATA[W majówkę Brama Poznania świętować będzie 5. urodziny!]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132003,228194,show2.jpg
132000 2019-04-29 12:44:02 W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2019 r. (wtorek/środa) zakończy się remont torowiska na ul. 28 Czerwca 1956 r. 1 maja tramwaje linii nr 2, 9, 10 i 11 wracają na trasy sprzed remontu.

]]>
Odcinek ulicy 28 Czerwca 1956r. pomiędzy rynkiem Wildeckim a Hetmańską ponownie otwarty zostanie dla ruchu tramwajowego.

Od 1 maja linie tramwajowe nr 2, 9, 10 i 11 oraz autobusowe 151, 171 i 243 funkcjonować będą na trasach sprzed remontu.

Likwidacji ulegną przystanki tymczasowe "Robocza" na ul. Roboczej, "Pamiątkowa" na ul. Pamiątkowej przy posesji nr 13, "Kilińskiego" na ul. Krzyżowej oraz "Rynek Wildecki" na ul. Przemysłowej.

Przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanków "Pamiątkowa" i "Kosińskiego" na ul. 28 Czerwca 1956 r., a dla tramwajów także "Rynek Wildecki" na ul. Wierzbięcice w kierunku Dębca.

Torowisko wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956r. było naprawiane w związku ze złym stanem. Remont  był zaplanowany na ten rok. Obecnie trwają także prace przy wymianie trakcji przy torowisku na ul. Warszawskiej. Więcej o harmonogramie remontów torowo-sieciowych można przeczytać na stronie.

ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-29 15:31:55 228168 <![CDATA[30 kwietnia skończy się naprawa torowiska wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956r. fot. ZTM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132000,228168,show2.jpg
132005 2019-04-29 12:44:35 Aż 21 mln zł będzie do rozdysponowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2020. Propozycje projektów będzie można zgłaszać od 1 do 31 maja. Podobnie jak w latach ubiegłych obowiązywać będzie podział na pomysły rejonowe i ogólnomiejskie.

]]>
Ten rok jest pierwszym, w którym zasady PBO musiały zostać przyjęte przez Radę Miasta Poznania - wymaga tego znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym. Poznańscy radni uchwalili je w połowie kwietnia.

- Najważniejszą zmianą - w porównaniu do poprzedniego roku - jest większa kwota przeznaczona na PBO. W 2020 poznaniacy będą decydować o wydaniu aż 21 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego - 600 tys. zł - mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.

Liczba rejonów pozostanie bez zmian - nadal będzie ich 13. Nie zmieni się też algorytm podziału środków. To, ile pieniędzy trafi do danego rejonu, zależeć będzie od tego, ile osób w nim mieszka, jaka jest jego powierzchnia i jaka jest wartość projektów zakwalifikowanych tam do głosowania.

- Takie rozwiązanie sprawdziło się w ubiegłym roku. Dzięki niemu zwiększyła się wtedy frekwencja oraz liczba złożonych projektów - podkreśla Patryk Pawełczak.

W tym roku pojawiła się jednak nowość: gdy po rozdzieleniu pieniędzy okaże się, że pula środków na dany rejon jest mniejsza niż 600 tys. zł, brakująca kwota zostanie przesunięta z rejonu, który dostał najwięcej.  

Propozycje projektów (maksymalnie trzy) do zrealizowania w ramach PBO20 może zgłosić każdy mieszkaniec Poznania. Będzie można to zrobić od 1 do 31 maja 2019 r. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w wersji elektronicznej lub papierowej) i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców. Podpisy to kolejna nowość. Konieczność ich zebrania wynika bezpośrednio z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

- W trakcie składania projektów poznaniacy jak zwykle będą mogli zgłosić się po pomoc i radę do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Poznania. Pomoc w zakresie pisania wniosków mogą zorganizować też rady osiedli - tłumaczy Patryk Pawełczak.

23 maja (w godz. 14.30-17.30) na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbędzie się maraton pisania wniosków do PBO. Na poznaniaków czekać będą specjaliści, którzy wyjaśnią wątpliwości i podpowiedzą, jak sformułować wniosek. W poznańskich szkołach odbędą się warsztaty dla młodzieży, a w Centrum Inicjatyw Senioralnych - dla seniorów. Przez cały czas na stronie budzet.um.poznan.pl będzie można znaleźć listę kontaktów do pracowników opiniujących projekty, poradnik i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Poradniki i formularze w wersji papierowej będą dostępne nie terenie całego miasta. Pomoc mieszkańcy Poznania uzyskają również pod numerem telefonu: 61 646 33 44 i pod adresem mailowym: pbo@um.poznan.pl.

Uwaga: w PBO20 nie będzie można zgłaszać zadań inwestycyjnych, które dotyczą terenów poznańskich fortyfikacji (ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną części gruntów). Dozwolone będą za to projekty miękkie, np. warsztaty dla mieszkańców czy imprezy integracyjne.

Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez urzędników w kilku etapach, do 23 sierpnia 2019 r. Najpierw przez Gabinet Prezydenta, następnie przez konkretne wydziały urzędu miasta - także przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska - wreszcie przez rady osiedli.  Opinia negatywna lub brak opinii rady osiedla nie przekreśli jednak możliwości dalszych prac nad projektem.

Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią automatycznie na kartę do głosowania. Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować - od 27 września do 21 października - ale tylko raz, we własnym imieniu i w jednym głosowaniu (konieczne będzie podanie numeru PESEL).

Tak jak w poprzednich latach będzie można oddać maksymalnie jeden głos na projekty ogólnomiejskie i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe. Głosować będzie można elektronicznie, ale rady osiedli będą mogły stworzyć specjalne punkty, w których będzie można wybrać projekt. Dodatkowe miejsca do głosowania będzie mógł też wyznaczyć Gabinet Prezydenta.

Informacja o wyniku głosowania zostanie podana w Serwisie PBO20. Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego.

Do tej pory dzięki 7 edycjom PBO powstało już 96 projektów - zakończonych i odebranych, które służą poznaniakom. W sobotę (27 kwietnia) oficjalnie otwarto Azyl dla ocalonych zwierząt. Kolejne projekty są w trakcie realizacji.

Więcej informacji i szczegółowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 można znaleźć na stronie PBO: budzet.um.poznan.pl. Tam również można znaleźć poradnik składania projektów: https://budzet.um.poznan.pl/pbo2020/poradnik-skladania-projektow/

AJ/AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-29 12:47:37 228131 <![CDATA[Propozycje projektów można zgłaszać od 1 do 31 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132005,228131,show2.jpg 228132 <![CDATA[Propozycje projektów można zgłaszać od 1 do 31 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132005,228132,show2.jpg 228133 <![CDATA[Propozycje projektów można zgłaszać od 1 do 31 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132005,228133,show2.jpg 228134 <![CDATA[Propozycje projektów można zgłaszać od 1 do 31 maja]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,132005,228134,show2.jpg
131980 2019-04-28 14:43:54 Tegoroczne obchody Dni Ułana były wyjątkowo uroczyste. Z okazji święta przygotowano liczne atrakcje - m.in. zawody kawaleryjskie oraz festyn rodzinny nad Wartą. W imieniu wszystkich poznaniaków kwiaty pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich złożył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta.

]]>
Dni Ułana organizowane są dla upamiętnienia Święta Pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Tradycyjnie odbywają się w pierwszy weekend po 23 kwietnia, w dzień św. Jerzego - patrona kawalerzystów poznańskich. W tym roku w Poznaniu obchodziliśmy je wyjątkowo uroczyście.

Już w piątek poznaniacy mogli oglądać rywalizację jeźdźców podczas 29. Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskich Militari.  W sobotę dodatkową atrakcją był trwający niemal cały dzień festyn kawaleryjski z udziałem 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Wojskowej Komendy Uzupełnień Poznań.O godz. 19.30 odbył się uroczysty Capstrzyk, a po nim apel poległych pod Pomnikiem 15.  Pułku Ułanów Poznańskich.

Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter. Rozpoczęła ją uroczysta msza św. Wziął w niej udział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, liczne delegacje i zaproszeni goście oraz pododdziały wojska.

Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Tam kwiaty złożyli przedstawiciele wojska, władz samorządowych i rządowych.

- 15. Pułk Ułanów Poznańskich jest wizytówką Poznania - podkreślał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. -  Sławił imię naszego miasta, będąc w latach swojej czynnej służby wojskowej wzorem męstwa i znakomitej organizacji. Poznańscy ułani zasłynęli na polach wielu bitew i frontach wielu wojen. Uroczyste obchody święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich są okazją do przypomnienia o wartościach takich jak patriotyzm, oddanie za sprawę czy determinacja. Są także momentem złożenia hołdu poległym żołnierzom tej znamienitej formacji. Doceńmy wkład i ofiarę poniesioną przez naszych Ułanów na rzecz polskiej niepodległości i wolności.

Pod pomnikiem wręczono też odznaki pamiątkowe.

- Prawem jest przynależność do rodziny pułkowej, obowiązkiem: godne noszenie znaku, który jest niejako częścią pułkowego sztandaru - mówił dowódca 15. batalionu Ułanów Poznańskich, podpułkownik Paweł Kolasa. - Każdy, kto nosi na piersi ten znak, bierze na siebie cząstkę chwały sztandaru i obowiązek dbania o nasze barwy i tradycje.

Uroczystość zwieńczyła defilada, która wyruszyła spod pomnika na Stary Rynek. W samo południe przed wejściem do ratusza oddano hołd sztandarowi 15. Pułku. Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, wręczył nagrody zwycięzcom 29. Zawodów Militari.

Uroczyście wręczono również Godło Honorowe Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich - otrzymało je Muzeum Narodowe w Poznaniu -  oraz znaki Towarzystwa.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-28 15:52:23 228064 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228064,show2.jpg 228065 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228065,show2.jpg 228067 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228067,show2.jpg 228068 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228068,show2.jpg 228069 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228069,show2.jpg 228070 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228070,show2.jpg 228071 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228071,show2.jpg 228072 <![CDATA[Niedzielna część uroczystości miała w tym roku miała wyjątkowy charakter]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131980,228072,show2.jpg
131950 2019-04-26 15:42:15 Azyl dla ocalonych zwierząt jest już otwarty. Jego nowi mieszkańcy - lwy Kizia i Leoś - zadomowili się w nim już kilka tygodni temu, a od soboty mogą ich podziwiać wszyscy goście poznańskiego zoo. Inwestycja powstała dzięki Poznańskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

]]>
Azyl dla ocalonych zwierząt był projektem, który został zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W PBO zagłosowało wówczas ponad 45 tysięcy poznaniaków. Azyl był najbardziej popularnym projektem ogólnomiejskim, zebrał ponad 4,8 tysiąca głosów.

Inwestycja ma pomóc zwierzętom, które nie mają szans na powrót do natury. Obejmuje obszar ok. 5 tys. mkw pomiędzy wybiegiem dla wielbłądów a miejscem, w którym żyją bizony. Jego pierwsi mieszkańcy to Kizia i Leoś - dwa lwy, które wiosną 2017 r. trafiły do poznańskiego zoo. Przyjechały ze Śląska po tym, jak tamtejsza policja odebrała je właścicielowi. Lwy zostały zbyt wcześnie odebrane matkom i miały wiele problemów zdrowotnych. W azylu aklimatyzują się już od dwóch miesięcy.

- Wszystko wskazuje na to, że podoba im się nowe miejsce - mówi Małgorzata Chodyła, rzeczniczka prasowa poznańskiego zoo. - Oznaczyły już teren, obdrapały drzewa i wyraźnie czują się tam dobrze.

Lwy mają do dyspozycji specjalnie dla nich przygotowane kryjówki i miejsca, z których będą mogły obserwować całe otoczenie. Częścią inwestycji jest też ogrzewany kotnik, w którym lwy mogą się bezpiecznie schować. W budynku jest też sala, którą w razie potrzeby będzie można wykorzystać jako ambulatorium dla dużych zwierząt.

Wybieg jest odpowiednio zabezpieczony, goście zoo mogą oglądać dzikie koty z bezpiecznej odległości. Osoby, które zwiedzają zoo kolejką i chcą zobaczyć lwy, powinny wysiąść na przystanku przy słoniarni.

Poznańskie zoo odwiedza blisko pół miliona osób rocznie. Aby uniknąć kolejek przy wejściu, najprościej kupić bilet przez internet. Nie ma konieczności go drukować, wystarczy kod w telefonie. Zwiedzający z biletami kupionymi on line wchodzą samodzielnie przez bramki wejściowe po zeskanowaniu kodu biletu. Informacje dotyczące cen biletów i godzin otwarcia można znaleźć na stronie zoo: http://www.zoo.poznan.pl/page/contact/1-Cennik_Kontakt.html

Na terenie zoo nie można jeździć rowerami ani na hulajnogach. To zakaz wprowadzony z uwagi na bezpieczeństwo - zwłaszcza dzieci - ponieważ po tych samych alejkach co piesi poruszają się kolejki. Goście mogą do nich wsiąść lub zwiedzać zoo pieszo.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-26 15:42:15 228048 <![CDATA[Lwica Kizia i lew Leoś mają nowy dom. Azyl dla zwierząt powstał dzięki głosom poznaniaków w PBO]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131950,228048,show2.jpg 228051 <![CDATA[Lwica Kizia i lew Leoś mają nowy dom. Azyl dla zwierząt powstał dzięki głosom poznaniaków w PBO]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131950,228051,show2.jpg 228052 <![CDATA[Otwarciu azylu towarzyszył performens Polskiego Teatru Tańca - prapremierowe fragmenty spektaklu "Obiecana Ziemia Obiecana"]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131950,228052,show2.jpg 228049 <![CDATA[Lwica Kizia i lew Leoś mają nowy dom. Azyl dla zwierząt powstał dzięki głosom poznaniaków w PBO]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131950,228049,show2.jpg 228050 <![CDATA[Lwica Kizia i lew Leoś mają nowy dom. Azyl dla zwierząt powstał dzięki głosom poznaniaków w PBO]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131950,228050,show2.jpg
131911 2019-04-26 09:27:34 Dziesiątki koncertów podczas festiwalu Spring Break, setki wykładów i spotkań dla fanów fantastyki oraz otwarcie lwiarni i małpiarnii w zoo - w ten weekend na poznaniaków czeka wiele atrakcji.

]]>
PIĄTEK, 26 kwietnia

Koncert z okazji 50. rocznicy śmierci Komedy

23 kwietnia minęła 50. rocznica śmierci kompozytora i pianisty jazzowego - Krzysztofa Komedy. Osoby, które chcą odbyć wędrówkę po świecie słynnego muzyka i przypomnieć sobie jego największe utwory, mogą wziąć udział w koncercie w Auli Uniwersyteckiej. Wieczór poprowadzi Marlena Gnatowicz - Drobnik. Na scenie wystąpią artyści: Kristjan Randalu - fortepian, Patryk Piłasiewicz - dyrygent, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej oraz goście specjalni - Magdalena Grzebałkowska i Wiesław Komasa.

Godz. 19, Aula Uniwersytecka, ul. Wieniawskiego 1

Cena biletów: od 30 do 105 zł.

Więcej informacji na stronie Filharmonii Poznańskiej - http://www.filharmoniapoznanska.pl/pl/koncerty/kwiecien-2019/#2019-04-26-19-00

Wystawa żywych motyli egzotycznych

Piątek to ostatni moment, aby zobaczyć wystawę żywych motyli egzotycznych. Do 26 kwietnia w Palmiarni Poznańskiej prezentowanych będzie wiele niezwykłych gatunków tych owadów m.in. morpho peleides, caligio memnon, idea leucone czy papilio rumanzovia.

Godz. 9-17, Palmiarnia Poznańska,  ul. Matejki 18

Cena: 7/10 zł

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia - https://www.facebook.com/events/348051815921533/

Festiwal Fantastyki Pyrkon

W weekend na ulicach Poznania znów będzie można spotkać elfy, czarownice, superbohaterów, a także wiele innych postaci z komiksów, gier oraz książek, filmów i seriali z gatunku fantasy. W piątek na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczyna się Festiwal Fantastyki Pyrkon. Impreza potrwa do niedzieli.

Piątek (od godz. 10) - niedziela (do godz. 15), Międzynarodowe Targi Poznańskie

Cena: Karnet 3-dniowy - 119 zł, bilet jednodniowy - 49 zł (piątek), 69 zł (sobota), 39 zł (niedziela). Dzieci od 6. do 12. roku życia - 25 zł (piątek), 35 zł (sobota), 20 zł (niedziela).

Więcej informacji na stronie Poznan.pl - http://www.poznan.pl/mim/info/news/pyrkon-swieto-fantastyki-juz-w-weekend,131761.html oraz na stronie organizatora - https://pyrkon.pl/

Festiwal Spring Break

Drugi dzień festiwalu Spring Break. Wszyscy, którzy będą mieli karnety będą mogli wybrać się na Plac Wolności, gdzie o 19 wystąpi Afromental, a niecałe dwie godziny później, o 20:45 - Daria Zawiałow. Na otwartej dla wszystkich części placu będzie można się posilić w strefie gastronomicznej. Warto też wybrać się do któregoś z ponad 20 klubów i miejsc, gdzie tego dnia wystąpią m.in.: Voo Voo (Dziedziniec Różany), The Devil's Trade (Meskalina), Terrific Sunday (Blue Note), Eabs (Tama), Peja + RPS Band (Sala Wielka CK Zamek) i kilkadziesiąt innych zespołów i wokalistek.

Cena: Karnet - od 105 zł

Więcej na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/777259949282724/

SOBOTA, 27 kwietnia

34. Dni Ułana - zawody i festyn kawaleryjski

Zawody kawaleryjskie, festyn i uroczystości przed pomnikiem - to wszystko znalazło się w programie 34. Dni Ułana, czyli święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Świętowanie rozpocznie się już w piątek i potrwa do niedzieli. W sobotę od rana na łęgach nadwarciańskich (pomiędzy ulicami Piastowską, Bielniki i Jordana) można będzie oglądać zmagania uczestników 29. Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskie MILITARI. Dodatkowa atrakcją będzie festyn kawaleryjski (w godz. 10-18). Będzie można m.in. zobaczyć, jak ułani władają szablą czy lancą oraz jak działa pluton zmechanizowany. W programie znalazł się też pokaz sprzętu wojskowego. O godz. 19.40 rozpocznie się capstrzyk na pl. Adama Mickiewicza. Kolumna wojskowa, kolumna kawalerii ochotniczej oraz pozostali uczestnicy wydarzenia przemaszerują ul. Św. Marcin przed Pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich (ul. Paderewskiego/ Ludgardy), gdzie odbędzie się Apel Poległych. Uroczystości przed pomnikiem będą kontynuowane w niedzielę (od godz. 11). Wcześniej (o godz. 10)  w kościele o.o. franciszkanów na Wzgórzu Przemysła odbędzie się msza św. za dusze poległych i pomordowanych Ułanów Poznańskich.

Godz. 10-18 - łęgi nadwarciańskie (pomiędzy ulicami Piastowską, Bielniki i Jordana), godz. 19.30-20 - pl. Adama Mickiewicza, ul. Paderewskiego/Ludgardy

Cena: Wstęp wolny

Szczegółowy program 34. Dni Ułana można znaleźć na stronie wydarzenia: https://dniulana.pl/program/

Festiwal Spring Break

Podobnie jak w piątek działać będzie scena na Placu Wolności, gdzie zaprezentują się The Dumplings (19:00) oraz Mela Koteluk (20:45). Na uwagę zasługują tego dnia m.in. poznański zespół RusT (Dziedziniec Różany), Dagamba (Meskalina), Alice Phoebe Lou (Blue Note), Enchanted Hunters (Sala Wielka CK Zamek), czy Xxanaxx (Tama). Festiwal zakończy w niedzielę nad ranem grupa Hrabioza, która o godzinie 5:00 wystąpi w Schronie.

Cena: Karnet - od 105 zł

Więcej na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/777259949282724/

Spacer z przewodnikiem

Czy łatwo było zostać piwowarem? W czym dawniej pijano? Gdzie najlepiej było utopić wszelkie troski? Jak radzono sobie z pijaństwem w mieście? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas sobotniego spaceru z przewodnikiem. Uczestnicy wycieczki prześledzą rozwój browarnictwa na przestrzeni wieków oraz poznają historię miejsc, w których ludzie produkowali i zaopatrywali ludność w pożądane przez nią "procenty". Organizatorem akcji jest grupa przewodników PoPoznaniu.pl.

Godz. 11 i 16 (dwie wycieczki), początek na placu Międzymoście przy krzyżu chwaliszewskim, zakończenie na dziedzińcu Starego Browaru

Cena: Wycieczki prowadzone są w konwencji "free walking tour" - przewodnika można nagrodzić napiwkiem.

Więcej informacji na stronie PoPoznaniu.pl. - http://popoznaniu.pl/index.php?id=108

Otwarcie lwiarni w Nowym Zoo

Kizia i Leoś, odebrane matkom lwiątka, dzięki głosom poznaniaków w Poznańskim Budżecie Obywatelskim otrzymały swoje miejsce do godnego życia, a poznaniacy znowu po latach mogą cieszyć się obecnością króla zwierząt w zoo. Uroczyste otwarcie lwiarni w Nowym Zoo odbędzie się w samo południe.

Godz. 12, Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81

Cena: bilet normalny - 24 zł, ulgowy - 12 zł, rodzinny - 50 zł, dzieci poniżej 3 roku życia - wstęp bezpłatny

Więcej informacji na stronie Zoo - http://www.zoo.poznan.pl/

Koncert 12 Tenorów

Międzynarodowa grupa The 12 Tenors już od ponad 10 lat koncertuje na scenach całego świata. W sobotę muzycy zagrają w poznańskiej Hali Arena. Podczas występu The 12 Tenors będzie można usłyszeć zarówno najsłynniejsze i najpiękniejsze fragmenty oper, jak i aranżacje utworów współczesnych, rockowych i popowych. Tenorzy wykonają  największe hity m.in.: Michaela Jacksona, Beatlesów, Queen, Leonarda Cohena, Bryana Adamsa, Prince, Bon Jovi czy Robbie Williamsa.

Godz. 19, Hala Arena, ul. Wyspiańskiego 33

Cena: 89, 99, 109, 139 lub 159 zł. Bilety dostępne są w Centrum Informacji Kulturalnej oraz  na stronie internetowej www.ebilet.pl.

Więcej informacji o koncercie można znaleźć na stronie Poznan.pl - http://www.poznan.pl/mim/events/2019-04-27/12-tenorow-koncert,107747.html

NIEDZIELA, 28 kwietnia

Otwarcie małpiarni w Starym Zoo

Małpki mieszkające w Starym Zoo zyskają nowy, piękny dom. W najbliższą niedzielę w uroczyście otwarta zostanie odrestaurowana małpiarnia. Zamieszkał w niej małpi gang: kapucynki czubate - Ewok, Tiki, Lucio i Alopi oraz talapoiny - Hugo i Dylan. Przeprowadził się tam także Lucjan, który co poznańskiego Zoo przyjechał z cyrku w 2017 roku. Nowi mieszkańcy już badają teren oraz nacierają się czosnkiem, cebulą i imbirem, by mieć piękne futerka i odstraszać owady. W niedzielę, poznaniacy będą mogli zobaczyć, jak żyje im się w nowym miejscu.

Godz. 12.30, Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 19

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie Zoo - http://www.zoo.poznan.pl/

Festiwal Spring Break

Przez trzy dni festiwalu Spring Break wystąpi około 170 wykonawców. W tym roku impreza potrwa jeszcze jeden dzień, ponieważ organizatorzy przygotowali coś dla najmłodszych. Na Wolnym Dziedzińcu odbędzie się piknik dla rodzin i wszystkich spragnionych relaksu na świeżym powietrzu. W programie koncerty, animacje dla dzieci, strefa relaksu. Na miejscu będzie można skorzystać również z punktów gastronomicznych. Zaprezentuje się Żywa Akademia Pana Kleksa oraz Jerz Igor.

Dziedziniec Urzędu Miasta, Plac Kolegiacki 17, godz. 13:30-17:00

Wstęp wolny

Więcej na stronie wydarzenia  https://www.facebook.com/events/259603511597857/

Muzyka pod palmami

Osoby, chcące posłuchać dźwięków niezwykłego instrumentu, jakim jest hang drum przy akompaniamencie skrzypiec, mogą przyjść na koncert do Palmiarni Poznańskiej. Dla gości zagrają Agnieszka Majewska oraz Natalia Janik-Zajma.

Godz. 14-16, Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18

Cena: Wejście w cenie biletów wstępu do Palmiarni, normalny - 10 zł, ulgowy - 7 zł.

Więcej informacji na stronie wydarzenia - https://www.facebook.com/events/1947795091991907/

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-26 09:27:34 227869 <![CDATA[Na miłośników fantastyki czekają trzy dni atrakcji na Pyrkonie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131911,227869,show2.jpg 227870 <![CDATA[Festiwal Spring Break to dziesiątki koncertów w całym mieście]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131911,227870,show2.jpg 227871 <![CDATA[Świętowanie Dni Ułana rozpocznie się już w piątek i potrwa do niedzieli]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131911,227871,show2.jpg 227873 <![CDATA[Na miłośników fantastyki czekają trzy dni atrakcji na Pyrkonie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131911,227873,show2.jpg 227919 <![CDATA[Lew Leoś zyska nowy dom]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131911,227919,show2.jpg 227920 <![CDATA[Lwica Kizia zyska nowy dom]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131911,227920,show2.jpg
131910 2019-04-26 09:24:38 Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował o zawieszenie strajku. Oznacza to, że szkołach i przedszkolach od poniedziałku zostaną wznowione zajęcia. Poznański oddział ZNP, po naradzie ze swoimi członkami, postanowił, że uzna uzgodnienia władz krajowych. Decyzję o zawieszeniu strajku do odwołania podjęła także wielkopolska "Solidarność" oświatowa.

]]>
W poznańskich szkołach i przedszkolach w poniedziałek zostaną wznowione zajęcia. Wiadomo już, że placówki zrzeszone pod szyldem ZNP zaakceptują postanowienia władz krajowych związku. Decyzję o zawieszeniu strajku do odwołania podjęli też członkowie wielkopolskiej "Solidarności".

Ogólnopolski strajk w oświacie rozpoczął się 8 kwietnia i trwał 3 tygodnie. W tym czasie nauczyciele biorący udział w proteście powstrzymywali się od prowadzenia jakichkolwiek zajęć, także opiekuńczych. Poznańscy rodzice mogli skorzystać z alternatywnych propozycji opieki nad dzieckiem, którą zapewniło Miasto Poznań oraz zajęć organizowanych przez instytucje kultury i sportu. Informację na temat aktualnej sytuacji można było zaczerpnąć, dzwoniąc na Poznań Kontakt oraz specjalnie uruchomioną infolinię.

Jak informują władze krajowe Związku Nauczycielstwa Polskiego, strajk w oświacie nie został zakończony, a jedynie zawieszony. Związkowcy podkreślają, że jeżeli nie otrzymają satysfakcjonujących propozycji od rządu, protest zostanie wznowiony, np. we wrześniu, czyli w czasie rozpoczęcia nowego roku szkolnego. O zawieszeniu, a nie odwołaniu strajku, zdecydowała także wielkopolska "Solidarność".   

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-26 14:48:42 227990 <![CDATA[Strajk nauczycieli został zawieszony]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131910,227990,show2.jpg 227992 <![CDATA[Strajk nauczycieli został zawieszony]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131910,227992,show2.jpg
131907 2019-04-26 09:24:11 Grzegorz Forin Piwnicki i Małgorzata Popinigis, twórcy obwoluty albumu MaJLo "Re_covery" to tegoroczni zwycięzcy konkursu 30/30. Nagrody uroczyście wręczono w piątek (26 kwietnia) podczas uroczystej gali.

]]>
30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową. Na tegoroczną jego edycję nadesłano niemal 170 prac. Jury złożone z ekspertów z zakresu sztuk plastycznych i branży muzycznej wyłoniło 30 najlepszych projektów graficznych, które zdobiły okładki płyt wydanych w 2018 r. W piątek (26 kwietnia) w Starym Browarze uroczyście ogłoszono zwycięzców.

- Przed nami stało prawdziwe wyzwanie: porównanie nieporównywalnego - mówił podczas gali wręczenia nagród Rafał Szenrok, członek jury. - Okładki płyt są bardzo różne, trudno znaleźć dla nich wspólną płaszczyznę oceny. Zastanawialiśmy się, czy powinniśmy skupiać się na tym, że projektant doskonale uchwycił specyfikę gatunku muzycznego, czy zwracać uwagę na ciekawą anegdotę wizualną, mistrzostwo rzemiosła, a może na dobrą typografię? To konkurs, w którym trudno ustalić jednoznaczne kryteria. Patrzyliśmy więc na okładkę jako na dzieło autonomiczne, spotkanie dwóch równorzędnych artystów: muzyka i grafika.

Pierwszą nagrodę otrzymali Grzegorz Forin Piwnicki i Małgorzata Popinigis, twórcy okładki albumu MaJLo "Re_covery".

- To doskonała praca zawieszona pomiędzy okładkową tradycją, a nowym podejściem do projektowania - uzasadniała wybór Katarzyna Kamińska, dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania. - Pozwala na niezliczoną ilość interpretacji, a jednocześnie mocno wzbogaca doznania, związane z intymnym charakterem piosenek.

Jury podkreśliło, że jeśli zwycięska okładka bywa pierwszą recenzją płyty, to jakość pracy projektanta natychmiast zachęca do jej przesłuchania - co jest wspólnym sukcesem Forina i MaJLo.

- Nie spodziewałem się zwycięstwa - przyznał Grzegorz Forin Piwnicki. - To największe wyróżnienie w Polsce dla projektantów skupionych wokół muzyki, a dla mnie - także najlepszy konkurs w kraju. Tym bardziej dziękuję za nagrodę.

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali: Jakub Żwirełło i Jarema Drozdowicz za okładkę płyty zespołu Wczasy "Zawody". Jury doceniło nierozerwalny związek okładki z warstwą muzyczną i tekstową albumu, podkreślający odrębność propozycji Wczasów w dobie przesadnego eksponowania sukcesu we wszelkich "Zawodach". Drugą nagrodę dostali również Mariusz Mrotek i Daniel Jaroszej za okładkę płyty "Raj" zespołu The Dumplings. Nagroda trafiła do twórców za przemyślaną w każdym aspekcie kompozycję zdjęcia portretowego, uwypuklającą niebanalne nawiązania do świata sztuki i szeroko rozumianej popkultury.

Trzy wyróżnienia otrzymali: Barrakuz za okładkę płyty Suwala "Forma"; Paweł Wypych za okładkę płyty Tomasza Bednarczyka "Illustrations For Those Who" i Przemysław Kulczyk za okładkę płyty Wojciecha Jachny "Emanacje - Trumpet Solo Sessions".  

Wszystkie finałowe okładki można było przez miesiąc oglądać na wystawie, która została otwarta 26 marca. Ekspozycję odwiedziło kilka tysięcy osób, towarzyszyły jej dodatkowe wykłady, warsztaty, oprowadzania kuratorskie.

- Jestem dumna z tego, że wystawa ma miejsce w Starym Browarze - mówiła   Joanna Tupalska, dyrektor marketingu Starego Browaru. - Wierzę, że to nie koniec współpracy i że w przyszłym roku będziemy mogli oglądać tu kolejne finałowe prace.

Podczas uroczystości  wszyscy obecni pożegnali minutą ciszy Ryszarda Kaję, zmarłego przed kilkoma dniami poznańskiego artystę, który był jednym z jurorów tegorocznej edycji konkursu.

- Towarzyszył nam od początku istnienia  30/30, brał udział w pracach jurorskich - mówił Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. - Był wybitnym grafikiem, scenografem, autorem kostiumów - wielką postacią polskiej grafiki. Choć pożegnaliśmy go wczoraj na cmentarzu na Miłostowie, zawsze będzie z nami.

_____________

Finałowa trzydziestka twórców okładek to:

1. Ada Jarzębowska za okładkę płyty SIKSA + Marszałek "Patriotyzm jutra"

2. Agnieszka Dybowska - Sroczyński "Ajulella"

3. Dave Izaak/Evelyn Benicicova - Nocny Supersam "Dzwiękoszczelna"

4. Grzegorz Ciemciach PIKSELO - OOBE "Trzy szóstki"

5. Bartłomiej Walczuk / Jacek Kolodziejski | photographer - Dawid Podsiadło "Małomiasteczkowy"

6. Beata Śliwińska Barrakuz - Suwal "Formy EP"

7. Hanna Cieślak - Oxford Drama "Songs"

8. Konrad Wullert - FALCON1/DJ KEBS "Elementarz"

9. Marcin Mokierów-Czołowski - B.O.K "Symetria"

10. Maciej Animisiewasz Startt Grochot - Slawek Jaskulke Sextet "Komeda Recomposed"

11. Grzegorz Forin Studio Piwnicki/Małgorzata Popingis - MaJLo"RE_Covery"

12. Łukasz Waberski Dobry Sztos - RENI JUSIS "Ćma"

13. Mariusz Mrotek / Daniel Jaroszek - The Dumplings "Raj"

14. Macio Moretti Macio /\/\ Info - Sonbird "Głodny"

15. Michał Pańszczyk/Jędrzej Guzik/Karolina Wojciechowska - "ENDY YDEN "GFTO!"

16. Jakub Żwirełło/Jarema Drozdowicz - Wczasy "Zawody"

17. Przemysław Kulczyk - Ewa Nawrot "Going Home"

18. Michał Pańszczyk (The Dreams Studio) / Ewa Piechocka - Anna Wyszkoni "Jestem tu nowa"

19. Paweł Ryżko - Lao Che "Wiedza o społeczeństwie"

20. Łukasz Paluch - Evorevo "Dwubiegunowa"

21. Paweł Ryżko - Jerzy Rogiewicz "Kolędy"

22. Mikołaj Bugajak/Paweł Walczak - Psychocukier "Antypody umysłu"

23. Łukasz Paluch - The Band Of Endless Noise "The Band of Endless Noise"

24. Mariusz Mrotek/Weronika Kosińska - Marcelina "Koniec wakacji"

25. Paweł Wypych - Tomasz Bednarczyk / New Rome "Illustrations for those who"

26. Weronika Izdebska - Daniel Spaleniak "Life is somewhere else"

27. Przemysław Kulczyk, Wojciech Jachna - Wojciech Jachna "Emanacje"

28. Zbigniew M. Bielak - VLTIMAS "Something wicked marches in"

29. Mikołaj Bugajak/Oskar Podolski - NOON "Algorytm"

30. Mariusz Mrotek - Daria Zawiałow "Nie dobiję się do ciebie"

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-27 13:21:43 228026 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228026,show2.jpg 228027 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228027,show2.jpg 228028 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228028,show2.jpg 228029 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228029,show2.jpg 228030 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228030,show2.jpg 228031 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228031,show2.jpg 228032 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228032,show2.jpg 228033 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228033,show2.jpg 228034 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228034,show2.jpg 228035 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228035,show2.jpg 228036 <![CDATA[30/30 to organizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania konkurs na najlepszą okładkę płytową]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131907,228036,show2.jpg
131908 2019-04-26 09:24:18 Stella Gołębiewska - socjolożka, mediatorka sądowa i wieloletnia pracownica samorządowa została nową Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Poznania ds. Polityki Równościowej. Swoje stanowisko obejmie w czerwcu.

]]>
Stella Gołębiewska została wybrana w wyniku rekrutacji, podczas której w najwyższym stopniu spełniła wymogi dla tego stanowiska pracy. Nowa pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej jest socjolożką, mediatorką sądową, edukatorką, trenerką umiejętności społecznych i wolontariuszką.

Od wielu lat pracuje w strukturach samorządu, obecnie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Realizuje tam liczne działania i projekty dotyczące polityki społecznej, innowacji na rzecz grup defaworyzowanych oraz systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Stella Gołębiewska łączy doświadczenie pracy w urzędzie - znajomość struktury, procedur, przepisów prawa - z pasją pomagania tym, którzy powinni otrzymać odpowiednie wsparcie społeczne. Od kilku lat związana jest również z trzecim sektorem, gdzie jako mediatorka sądowa udziela pomocy osobom w kryzysach życiowych.

Zdobyte doświadczenie pozwala jej aktywnie wspierać grupy defaworyzowane ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, religię czy status społeczno-ekonomiczny.

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-26 14:22:05 227986 <![CDATA[Stella Gołębiewska]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131908,227986,show2.jpg
131906 2019-04-26 09:24:03 Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador Węgier, odwiedziła Poznań. W urzędzie miasta przyjęła ją Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania.

]]>
To pierwsza wizyta ambasador w Poznaniu - Orsolya Zsuzsanna Kovács rozpoczęła swą misję dyplomatyczną w Polsce w 2017 roku. Wcześniej pracowała jako analityczka do spraw polskich w węgierskim think tanku Nézőpont Intézet. Od 2010 pracowała w Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, a w 2016 rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu. Rok później została ambasadorką Węgier w Polsce.

Przed objęciem urzędu pracowała także jako tłumaczka. Publikowała teksty m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Wprost" oraz w mediach węgierskich. Jest autorką książki "Lengyel mozaik" ("Polska mozaika"), która ​jest zbiorem wywiadów z 14 osobistościami polskiego życia publicznego (m.in. z Lechem Wałęsą, Stanisławem Dziwiszem, Władysławem Bartoszewskim czy Andrzejem Wajdą). W 2015 roku została odznaczona w 2015 Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług na rzecz popularyzacji Polski na Węgrzech.

- Współpraca z Polską i polskimi miastami jest dla mnie bardzo ważna - mówiła ambasador. - Wkrótce będziemy przygotowywać się do obchodów rocznicy upadku komunizmu w Europie. To dobre pole do wspólnego działania.

Podczas spotkania rozmawiano też o możliwościach współpracy na polu edukacji.

- Poznań jest miastem uniwersyteckim, w którym studiują młodzi ludzie z całego świata - podkreślała Katarzyna Kierzek-Koperska. - Wymiana studencka byłaby korzyścią dla obu stron.

Współpraca Poznania z Węgrami trwa od lat. Miastem partnerskim Poznania na Węgrzech jest Győr, z którym stolica Wielkopolski współdziała od 2008 roku. To najważniejsze miasto północno-zachodnich Węgier, 6. w kraju pod względem wielkości, jest jednym z głównych centrów administracyjnych i kulturalnych Węgier. Wzajemna współpraca to m.in. liczne wizyty i przedsięwzięcia, takie jak udział delegacji obu miast w XVII Poznańskich Targach książki Pegazik czy Międzynarodowych Targach i Wystawie Książek w Győr. Istotnym punktem programu targów na Węgrzech są zawsze spotkania i rozmowy z przedstawicielami władz Győr i urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację współpracy międzynarodowej.

Węgry pozostają jednym z głównych partnerów Polski w regionie Europy Środkowej. Rozwojowi wzajemnych kontaktów sprzyja współpraca Polski, Węgier, Czech i Słowacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej (GW), a także coroczne uroczyste obchody organizowanego od 2006 r., w dniu 23 marca, Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pod patronatem Prezydentów Polski i Węgier.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-26 16:09:55 228004 <![CDATA[Współpraca Poznania z Węgrami trwa od lat]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131906,228004,show2.jpg 228003 <![CDATA[Współpraca Poznania z Węgrami trwa od lat]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131906,228003,show2.jpg 228005 <![CDATA[Współpraca Poznania z Węgrami trwa od lat]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131906,228005,show2.jpg 228006 <![CDATA[Współpraca Poznania z Węgrami trwa od lat]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131906,228006,show2.jpg 228007 <![CDATA[Współpraca Poznania z Węgrami trwa od lat]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131906,228007,show2.jpg 228008 <![CDATA[Współpraca Poznania z Węgrami trwa od lat]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131906,228008,show2.jpg
131856 2019-04-25 12:27:30 Poznań dołączył do programu Partnerstwa na rzecz dostępności. Dokument podpisała w Warszawie Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami. To kolejny krok w stronę likwidowania barier w przestrzeni publicznej miasta.

]]>
Deklaracja dołączenia do programu Partnerstwa na rzecz dostępności - i tym samym do Programu Dostępność Plus - jest kolejnym już dowodem na to, że Poznań jest otwarty na potrzeby osób o obniżonej sprawności. Miasto sukcesywnie tworzy warunki do tego, by każdy poznaniak miał swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym.

- Likwidowanie barier w przestrzeni publicznej należy do naszych ważnych priorytetów - podkreśla Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami, która w czwartek podpisała dokument w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. - Przystąpienie do programu jest jasnym sygnałem nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla wszystkich poznaniaków i firm działających w naszym mieście, że dostępność przestrzeni publicznej w Poznaniu jest dla nas ważna. Podpis złożony na dokumencie partnerstwa stanowi publiczne zobowiązanie do dalszych działań ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz osobom poruszającym się z wózkami dziecięcymi.

Poznań jest kolejnym sygnatariuszem programu - podpisując go, miasto dołączyło do 133 interesariuszy, w tym samorządów, organizacji i firm, które już zadeklarowały działania w kierunku likwidowania barier. Program partnerstwa na rzecz dostępności wspiera takie obszary, jak architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. W tekście deklaracji silnie podkreślone jest prawo do równości wszystkich obywateli korzystających każdego dnia z przestrzeni i infrastruktury publicznej.

To nie jedyne miejskie działanie, które ma dostosować przestrzeń publiczną dla osób o obniżonej sprawności. Od 2018 roku Poznań wprowadza tzw. Standardy Dostępności - czyli zbiór wytycznych, które są stosowane w projektowaniu, planowaniu oraz realizowaniu nowych inwestycji lub remontów obiektów już istniejących. Są one oparte o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.

Nad dostępnością przestrzeni miejskiej czuwa koordynator ds. dostępności publicznej, który wraz z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami sprawdza, czy planowane miejskie inwestycje są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i konsultuje je z projektantami.

Od kilku lat do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowuje się także imprezy miejskie i konferencje.

Poznań był pierwszym dużym miastem, które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy. Obecnie wszystkie autobusy jeżdżące liniowo są niskopodłogowe, a do końca tego roku również 87 proc. taboru tramwajowego będzie przystosowane do potrzeb osób o obniżonej sprawności ruchowej.

Niezwykle istotną kwestią dla osób o obniżonej sprawności jest dostępność do informacji. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku tworzone są specjalne makiety dotykowe, a osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z miejskich stron internetowych. Urząd Miasta zapewnia także osobom niewidzącym możliwość korespondencji w alfabecie punktowym - adresat otrzymuje odpowiedź w alfabecie Braille'a. Miejskie strony internetowe dostosowane są do potrzeb osób niesłyszących - można tam znaleźć filmy z tłumaczem języka migowego. Natomiast dla osób o obniżonej sprawności intelektualnej tworzone są specjalne "Teksty Łatwe do Czytania". Powstały one z myślą o osobach, które mają trudności z przeczytaniem i zrozumieniem tekstów o skomplikowanej treści.

W pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są najważniejsze obiekty sportu i kultury: Stadion Miejski, Termy Maltańskie, Centrum Kultury Zamek, Teatr Nowy, Biblioteka Raczyńskich, Brama Poznania.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-25 12:42:46 227794 <![CDATA[Likwidowanie barier w przestrzeni publicznej to jeden z priorytetów Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131856,227794,show2.jpg 227795 <![CDATA[Likwidowanie barier w przestrzeni publicznej to jeden z priorytetów Miasta Poznania]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131856,227795,show2.jpg
131857 2019-04-25 12:27:36 Rozpoczął się kolejny sezon Maltanki. Aż do września kolejka będzie kursowała pomiędzy stacją przy rondzie Śródka a Nowym Zoo zatrzymując się oczywiście po drodze na stacjach Ptyś i Balbinka.

]]>
Punktualnie o godzinie 11 Kolej Parkowa Maltanka, bo tak brzmi jej oficjalna nazwa, zainaugurowała swój 47 sezon. Przez ten czas przewiozła ponad 5 milionów pasażerów. Tylko w zeszłym roku kolejka przewiozła 138 881 osób.

W ostatnich latach Maltanka została odnowiona. Jesienią 2017 roku z okazji 45 urodzin przeszła zabieg odmładzający. Wyremontowano gruntownie całe, 3-kilometrowe torowisko, 8 rozjazdów oraz przystanki. Zrewitalizowano także wagoniki, poszerzając ich wejścia, tak, aby bez trudu mogły wsiadać niepełnosprawni w wózkach i rodzice z wózkami dziecięcymi.

Na dworcu początkowym stanęły ławeczki, na których można przysiąść czekając na jej przyjazd. W pobliżu pojawiły się stojaki na rowery. Na dachu budynku stacji początkowej pojawił się też widoczny z daleka neon.

Przywrócono także świetność parowozowi, który pochodzi z 1925 roku. Oryginalna, pochodzą z Prus pojazd pozostanie w swoich oryginalnych barwach i będzie zielono-brązowa. Przy okazji odmalowano też lokomotywkę spalinową.

Gra nad Maltą

W tym roku MPK, które zarządza Maltanką, wraz z zespołem portalu gramiejska.pl przygotowało grę. Pozwoli ona aktywnie i kreatywnie spędzić czas nad jeziorem Maltańskim. Celem jest odczytanie hasła utajnionego za pomocą piktogramów symbolizujących dyscypliny sportu, które można uprawiać nad Maltą. Aby zagrać wystarczy zebrać grupę znajomych, pobrać planszę do gry ze strony MPK lub w kasie kolejki i ruszyć na poszukiwanie ciekawych historii. Po okolicy oprowadzą Was rowerzystka, wioślarka, konduktor i kierowca trolejbusu.  

47 lat z hakiem

Po raz pierwszy ta minikolej ruszyła przy jeziorze Malta 22 lipca 1972 roku. To nie były jednak początki takie środka transportu turystycznego w Poznaniu. 16 lat wcześniej ruszyła bowiem Poznańska Kolejka Dziecięca na Łęgach Dębińskich. Swoją stację początkową miała ona koło obecnego Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy Drodze Dębińskiej i wzdłuż tej, wówczas nie utwardzonej jeszcze, ulicy prowadziła na Łęgi. Końcem dla kolei w tym miejscu było powstanie trasy Hetmańskiej oraz rozbudowa terenów wokół Malty, w tym Nowego Zoo.

Przez pierwsze dwa miesiące działania kolejki w 1972 roku pojechało nią ponad 65 tysięcy pasażerów. W 1979 roku po raz pierwszy Maltanka przewiozła ponad 200 tysięcy osób, a rekordowy było rok 1987 z 209 tysiącami. Obecnie tylko przez pięć miesięcy w roku obsługuje około 140-150 tysięcy pasażerów.

Maltanka jest jedną z trzech kolejek parkowych w Polsce. Jako jedna z dwóch o torze o prześwicie 600mm, a jedyna w Polsce ma semafory świetlne i zwrotnice starowane automatycznie.

Maltanka będzie kursowała codziennie do końca września - w dni powszednie co godzinę, a w weekendy co pół godziny. Bilet ulgowy w jedną stronę kosztuje 5 zł, a normalny - 7,5 zł. 10-osobowa grupa dzieci do lat 16 będzie mogła kupić bilety po 3,5zł za osobę, natomiast bilet rodzinny (5 osób, w tym 2 powyżej 16 lat) kosztuje 22zł.

Więcej informacji na stronie MPK Poznań

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-25 14:24:15 227809 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227809,show2.jpg 227807 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227807,show2.jpg 227810 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227810,show2.jpg 227811 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227811,show2.jpg 227812 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227812,show2.jpg 227814 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227814,show2.jpg 227815 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227815,show2.jpg 227816 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227816,show2.jpg 227806 <![CDATA[Rozpoczął się 47 sezon Maltanki]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131857,227806,show2.jpg
131814 2019-04-24 13:56:52 Około 170 wykonawców wystąpi w ponad 20 miejscach podczas szóstej edycji Enea Spring Break Showcase Festival & Conference. Impreza startuje dzisiaj, 25 kwietnia, i potrwa do soboty. Dodatkowo w niedzielę, 28 kwietnia, odbędzie się specjalne wydarzenie dla rodzin na Wolnym Dziedzińcu.

]]>
Spring Break to festiwal showcase'owy. Formuła tego typu imprez przewiduje krótkie (30 minut do godziny) koncerty debiutujących artystów. Ma to im umożliwić pokazanie się przed szeroką publicznością i zaistnienie na rynku muzycznym. Spring Break festiwal odbywa się w licznych klubach w centrum Poznania. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2014 roku. Przez te kilka lat impreza rozrosła się (w 2018 roku odbywała się w 16 miejscach), zyskała renomę zarówno wśród artystów, jak i publiczności.

Podobnie jak na innych festiwalach showcase'owych, tak i na Spring Breaku najważniejsze jest dokonywanie wyborów i umiejętność przemieszczania się pomiędzy klubami czy scenami. W tym samym czasie może w różnych miejscach występować nawet dziesięciu artystów. Trzeba wówczas zdecydować, czy chce się posłuchać znanego wokalisty, zespołu który dopiero stawia pierwsze kroki i być może za kilka lat zrobi karierę, czy też zagraniczną grupę, która może już do Polski więcej nie przyjechać.

Największa scena festiwalu zlokalizowana będzie, podobnie jak poprzednich latach, na Placu Wolności. Udział w koncertach odbywających na Enea Stage jest gwarantowany dla każdego, kto zakupi karnet. W innych miejscach decydować będzie pojemność. Nie ma jednak możliwości kupienia biletów na pojedyncze koncerty czy dni, a jedynie karnet na cały festiwal. Oprócz Placu Wolności imprezy odbywać się będą w miejscach: Alternativa Club, Barock, Bardzo, Blue Note, Dragon, Dubliners, Dziedziniec Różany, Dziedziniec Starego Browaru, Dziedziniec Szkoły Baletowej, Meskalina, Music Bar & View, Opcja, Pies Andaluzyjski, Pod Minogą, Próżność, Przelot, Rewiry, Sala Wielka CK Zamek, Scena Na Piętrze, Schron Sala Górna, Tama i W Starym Kinie.

Nieodłącznym elementem są konferencje i warsztaty. Na Dziedzińcu Starego Browaru w Galerii można do piątku obejrzeć wystawę okładek w ramach konkursu 30/30. W piątek i sobotę w tym miejscu odbędzie Giełda Fonograficzna. Także w piątek i sobotę, przy okazji koncertów na Enea Stage, działać będzie otwarta dla wszystkich strefa gastronomiczna.

Znani, mniej znani, jeszcze nieznani

Magnesem przyciągającym publiczność na większość imprez, koncertów, czy festiwali są gwiazdy. W tym roku Spring Break posłuchać będzie można m.in. Darii Zawiałow, Meli Koteluk (obie na Placu Wolności), Voo Voo, Lao Che, Peję, czy Sorry Boys. Artyści ci zapełniają całe kluby. Poznański festiwal to jednak znakomite miejsce na wypromowanie się młodych zespołów. Jednym z nich jest grupa Terrific Sunday. Muzycy tego zespołu przyznają, że dzięki ich występ w 2014 roku usłyszała o nich "branża". Dostali propozycję występu na Openerze oraz nagrali debiutancką płytę. Podobną drogę przeszła wspomniana już Daria Zawiałow, dla której nie będzie to debiut na festiwalu Spring Break. Wystąpiła tu już trzy lata temu jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Okrzyknięto ją wówczas "objawieniem festiwalu".

Osobną kategorią są zespoły zagraniczne. W 2015 roku wystąpiła grupa Years & Years. To był ich pierwszy występ w Polsce, który na Zachodzie był już znany. Do Polski wracali później kilka razy już jako gwiazdy. W zeszłym roku swoją energią zaraziła widzów Sali Wielkiej holenderska formacja My Baby. Podobnie może być w tym roku z zespołem The Slow Readers Club. W Wielkiej Brytanii na ich koncertach bawi się kilka tysięcy osób. Gazeta New Musical Express porównuje ich do The XX, Depeche Mode, czy Alt-J. Oby klub Pod Minogą, gdzie zagrają  w czwartek, nie okazał się za mały.

Co roku przed poznańską publicznością prezentują się mało znani artyści z zagranicy. W tym roku posłuchać będzie można zespołów z Czech, Francji, Litwy, Łotwy, Rosji i Węgier.

Silną grupę reprezentantów będzie miała stolica Wielkopolski. Z Poznaniem związanych jest przynajmniej 25 formacji grających różną muzykę - od rapu, przez pop i rock, po folk czy elektronikę.

Koncerty każdego dnia rozpoczynać się będą około godziny 17-18 i kończyć ok 2 w nocy. Wyjątkiem będzie sobota, kiedy ostatnie imprezy zakończą się na ranem (Hrabioza w Schronie rozpocznie się o 5:00).

Spring Break dla dzieci

W tym roku impreza zostanie przedłużona o jeden dzień. W niedzielę, 28 kwietnia, na Dziedzińcu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim Estrada Poznańska przygotuje piknik dla rodzin i wszystkich spragnionych relaksu na świeżym powietrzu. W programie koncerty, animacje dla dzieci, strefa relaksu. Na miejscu będzie można skorzystać również z punktów gastronomicznych. Wystąpi Żywa Akademia Pana Kleksa oraz Jerz Igor. Żywa Akademia Pana Kleksa to interaktywne widowisko, którego podstawą jest muzyka. Wybrane piosenki z wszystkich trzech filmowych adaptacji przygód Ambrożego Kleksa bawią, uczą, wzruszają, ale przede inspirują. Dla najmłodszych to poznanie pięknej historii, dla tych nieco starszych sentymentalna podróż do lat swojego dzieciństwa. Z kolei Jerz Igor to muzyczny duet, który tworzą Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz. O swoim projekcie mówią tak: "naszym marzeniem było nagranie płyty dla dzieci, która traktowałaby małych odbiorców poważnie, brzmiącej bogato, nagranej wyłącznie na prawdziwych instrumentach. Takiej, której z radością słuchalibyśmy razem z dziećmi". Impreza na Dziedzińcu potrwa od godziny 13:30 do 17:00.

Więcej na stronie wydarzenia

Więcej informacji o tegorocznej edycji festiwalu Spring Break można znaleźć na stronie imprezy oraz wydarzeniu na FB.

RB

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-29 12:55:31 227667 <![CDATA[Festiwal Enea Spring Break odbędzie się w tym roku po raz szósty]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131814,227667,show2.jpg
131855 2019-04-25 12:27:22 Zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Winklera. Zwiększy się bezpieczeństwo dzieci, które uczęszczają do szkoły lub przedszkola w rejonie skrzyżowania ulic Winklera i Jarochowskiego.

]]>
Będzie to kolejne placówka, przy której zmieniona została organizacja ruchu, tak by dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na swoje zajęcia. Nowe rozwiązania zostają wprowadzone w ramach kolejnej realizacji akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły", która zawiera także propozycje zawarte w projekcie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podstawową zmianą jest wprowadzenie jednego kierunku ruchu dla samochodów na ul. Winklera na odcinku od ul. Kasprzaka po ul. Jarochowskiego. W obie strony, w ramach oznakowanego kontraruchu, będą mogli poruszać się rowerzyści. Maksymalna dopuszczalna prędkość ograniczona zostaje do 30 km/h. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszy się ryzyko kolizji pojazdów i pieszych.

Przed wejściem do placówek oznakowane zostaną strefy "Wysadź i jedź". Dla rodziców podwożących swoje pociechy dopuszczone jest tam zatrzymanie, tak by dziecko mogło bezpiecznie wyjść z pojazdu i udać się do placówki, a rodzic, bez blokowania drogi na dłuższy czas, mógł kontynuować jazdę. Takie rozwiązanie zastosowaliśmy już przy szkole przy ul. Bosej.

Zgodnie z projektem, przy skrzyżowaniu ulic Winklera i Jarochowskiego, na przejściach dla pieszych zamontowane zostają fluorescencyjne znaki drogowe - tak by można było je zobaczyć przy gorszych warunkach pogodowych. 

W okolicy placówek (i przy skrzyżowaniu) montowane są słupki uniemożliwiające parkowanie w newralgicznych miejscach, co ma na celu poprawę widoczność i warunków poruszania się pieszych. Ma to szczególny wpływ na bezpieczeństwo uczniów, których często może nie być widać zza zaparkowanych samochodów.

Wprowadzenie zmian poprzedzone było pracą zespołu składającego się z przedstawicieli policji, straży miejskiej, Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich.

Zmiany są jeszcze wprowadzane. Wszyscy użytkownicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

ZDM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-25 15:21:23 227830 <![CDATA[Zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Winklera fot. ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131855,227830,show2.jpg 227831 <![CDATA[Zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Winklera fot. ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131855,227831,show2.jpg 227832 <![CDATA[Zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Winklera fot. ZDM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131855,227832,show2.jpg
131859 2019-04-25 12:27:51 Łatwe przejście z placu Kolegiackiego na ul. Podgórną i kolejna dostępna dla wszystkich przestrzeń w centrum miasta - to efekty porozumienia, jakie Miasto Poznań zawarło z przedstawicielami Kościoła. Furtka na drugim dziedzińcu urzędu miasta została w czwartek oficjalnie otwarta. To pierwszy krok do zmian na tym terenie.

]]>
Porozumienie, jakie miasto zawarło z kurią, pozwoliło na ujednolicenie własności całego terenu pomiędzy tyłami dawnego kolegium jezuickiego i kościoła farnego, a parkiem Chopina. Dzięki temu miasto może otworzyć dla wszystkich poznaniaków łatwe przejście z placu Kolegiackiego na ul. Podgórną.

- Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Jestem pewien, że szlak wiodący od ulicy Święty Marcin przez Park Chopina i Wolny Dziedziniec na Plac Kolegiacki i dalej na Stary Rynek, będzie jedną z najchętniej uczęszczanych tras pieszych w Poznaniu - zwłaszcza po zakończeniu prac modernizacyjnych w tych historycznych przestrzeniach.

Porozumienie między miastem a kurią to kolejna ze spraw, która została rozwiązana w poszanowaniu wzajemnych relacji i interesów. Do tej pory uregulowano już kwestie terenów tzw. Traszek ratajskich, terenów nadmaltańskich i kolejki Maltanki. Trwają już rozmowy nad kolejnymi działkami.

- Jesteśmy na etapie regulacji terenowo-prawnej tzw. ujścia Cybiny - wyjaśnia Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Przejęcie tego terenu od diecezji pozwoli nam odsłonić stare pruskie przejście na tereny maltańskie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli tam się spotkać i oficjalnie oddać tę przestrzeń mieszkańcom, łącząc ze sobą ważne szlaki piesze i rowerowe.

https://www.youtube.com/watch?v=wn4lUulwqPQ&feature=youtu.be

Przejście na drugim dziedzińcu będzie dostępne w godzinach dostosowanych do czasu otwarcia parku, czyli od 7 do 22. Ale otwarcie furtki i udostępnienie przestrzeni na tyłach fary to dopiero początek.

Miasto Poznań prowadziło prace związane z potencjalnym zagospodarowaniem terenu drugiego dziedzińca już od 2015 roku. W latach 2016 i 2017 wykonano na jego obszarze badania geofizyczne: odwierty i badanie radarowe. Wykazały one, że pod ziemią kryją się relikty wcześniejszej zabudowy, które - na podstawie bogatej ikonografii - można łączyć z konkretnymi budynkami wznoszonymi w tym rejonie przynajmniej od końca XVIII wieku. Niewykluczone, że przy południowej fasadzie kościoła farnego znajdują się pozostałości po fazach budowy świątyni lub relikty muru obronnego Poznania.

Dopiero badania archeologiczne pozwolą na pełną ocenę ich stanu zachowania, rozmiarów i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego w pierwszej kolejności Miasto Poznań skupi się na zaplanowaniu prac archeologicznych na terenie drugiego dziedzińca. Konieczne będzie zlecenie ekspertyz i przygotowanie postępowania przetargowego na prace archeologiczne.

Gdy archeolodzy zakończą swoje badania, miasto przygotuje materiały do ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie drugiego dziedzińca. Wytyczne konkursowe będą brały pod uwagę ustalenia zawarte w zwycięskim projekcie modernizacji placu Kolegiackiego. To dokument, który określa sposób zagospodarowania nie tylko samego placu Kolegiackiego, ale i jego okolic - w tym drugiego dziedzińca.

Wytyczne konkursowe będą również uwzględniać obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Definiuje on drugi dziedziniec jako plac miejski i daje możliwość jego zabudowy. Ewentualny budynek - liczący maksymalnie dwie naziemne kondygnacje - mógłby jednak stanąć wyłącznie w miejscu, w którym obecnie znajdują się garaże. Reszta terenu, czyli obecny parking,  powinna być miejscem otwartym i dostępnym dla mieszkańców Poznania.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-25 13:47:01 227789 <![CDATA[Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131859,227789,show2.jpg 227786 <![CDATA[Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131859,227786,show2.jpg 227787 <![CDATA[Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131859,227787,show2.jpg 227788 <![CDATA[Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131859,227788,show2.jpg 227790 <![CDATA[Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131859,227790,show2.jpg 227791 <![CDATA[Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131859,227791,show2.jpg 227793 <![CDATA[Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131859,227793,show2.jpg
131808 2019-04-24 13:36:12 Elektryczny, bezemisyjny autobus eCitaro marki Mercedes będzie przez najbliższy tydzień jeździć w ramach testów na liniach 163 i 190.

]]>
- Dominującym trendem w dzisiejszej motoryzacji jest elektromobilność jako odpowiedź na rosnące zanieczyszczenie powietrza - mówi Wojciech Tulibacki, prezes poznańskiego MPK. - Co prawda od dawna kupujemy autobusy o najbardziej restrykcyjnej normie emisji spalin, ale chcemy być w zgodzie z obowiązującymi trendami. Kupiliśmy już 21 elektrycznych autobusów marki Solaris, które dotrą do nas niebawem, ale uważnie przyglądamy się temu co dzieje się w branży, bo jesteśmy otwarci na nowe technologie. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak eCitaro sprawdza się w naszych warunkach eksploatacyjnych.

Testowany autobus ma 82 miejsca dla pasażerów, ładowarki USB, systemy bezpieczeństwa ESP, ASR i Asystent hamowania BAS oraz układ rekuperacji. Magazyn energii stanowią w nim baterie NMC o pojemności 243 kWh, firmy AKASOL, z układem chłodzenia. Zastosowano w eCitaro ładowanie typu plug-in. System sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem pracuje w trybie w pełni zautomatyzowanym "całość zarządzana jest przez "inteligentny thermomanagement".

- Nasz autobus przeszedł wielomiesięczne testy związanie z zarządzeniem termiką i zużyciem energii w najbardziej surowych warunkach klimatycznych - mówi Alexander Skrzypczak, menedżer ds. kluczowych klientów w firmie EvoBus Polska. - Od Hiszpanii po Finlandię gdzie temperatury osiągały skrajne wartości, od +35 stopni do -10. Temperatura komfortu w przestrzeni pasażerskiej dobierana jest przez algorytm w zależności od temperatury zewnętrznej, a siła nadmuchu powietrza dostosowana jest do liczby pasażerów i stanu załadowania autobusu.

MPK

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-24 13:47:44 227664 <![CDATA[Przez tydzień na liniach 163 i 190 będzie testowo jeździł elektryczny autobus eCitaro fot. MPK/Katarzyna Lesińska]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131808,227664,show2.jpg 227665 <![CDATA[Przez tydzień na liniach 163 i 190 będzie testowo jeździł elektryczny autobus eCitaro fot. MPK/Katarzyna Lesińska]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131808,227665,show2.jpg 227666 <![CDATA[Przez tydzień na liniach 163 i 190 będzie testowo jeździł elektryczny autobus eCitaro fot. MPK/Katarzyna Lesińska]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131808,227666,show2.jpg
131825 2019-04-24 17:00:35 Kapituła Konkursu Poznańskiej Nagrody Literackiej zdecydowała: nagrodę im. Adama Mickiewicza dostanie w tym roku Wiesław Myśliwski - wybitny prozaik i dramaturg. Ogłoszono też nominowanych do stypendium im. Stanisława Barańczaka. To Tomasz Bąk, Mira Marcinów i Dawid Szkoła.

]]>
Poznańska Nagroda Literacka od pięciu lat przyznawana jest w dwóch kategoriach - to nagroda im. Adama Mickiewicza za całokształt dorobku oraz stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. W 2014 roku ustanowili ją wspólnie Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor UAM.

- Po pięciu latach od ufundowania Poznańskiej Nagrody Literackiej możemy powiedzieć, że był to doskonały pomysł  - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Teraz nadszedł czas na rozszerzenie formuły tego projektu. Dlatego chciałbym złożyć pokłon Stanisławowi Barańczakowi, najlepszemu tłumaczowi Szekspira i ustanowić również nagrodę za najlepsze tłumaczenie literatury. Wierzę, że tę inicjatywę wesprą również władze UAM i samorządu wojewódzkiego. Wstępnie rozmawiałem też już z potencjalnym sponsorem.

W tym roku laureatem nagrody im. Adama Mickiewicza został Wiesław Myśliwski, wybitny polski pisarz, autor takich dzieł jak "Traktat o łuskaniu fasoli", "Ostatnie rozdanie" czy "Ucho igielne". Nazwisko laureata ogłosił prof. Andrzej Lisicki, rektor UAM, a wybór uzasadnił prof. Piotr Śliwiński.

- Myśliwski przywrócił polskiej literaturze życie, a życiu literaturę, mówiąc o sprawach ważnych w sposób przemyślany, konsekwentny i nowatorski - mówił prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. - To nie jest pisarz poczciwy. To pisarz wyrafinowany, który jednak wyrafinowaniu nie pozwolił stać się estetycznym bożkiem.

Do nagrody - stypendium im. Stanisława Barańczaka nominowani zostali: Tomasz Bąk, Mira Marcinów i Dawid Szkoła.

Tomasz Bąk jest autorem trzech książek poetyckich: "Kanada", "[beep] Generation" i "Utylizacja. Pęta miast". Jest laureatem Konkursu Poetyckiego im. Klemensa Janickiego oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za debiut roku.

Mira Marcinów to filozofka, psycholożka i publicystka, autorka trzech książek, w tym "Historii polskiego szaleństwa". Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, jest laureatką wielu stypendiów dla młodych naukowców.

Dawid Szkoła ma w dorobku literackim trzy książki: "Eseje", "Ciemno, coraz ciemniej" i "Galicyjskie żywoty. Opowieści o stracie, doli i pograniczu". Publikował swoje teksty w wielu literackich miesięcznikach, od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim.

Nagroda im Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast stypendium im Stanisława Barańczaka (40 tysięcy zł) trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Oba wyróżnienia zostaną uroczyście przyznane podczas Gali Poznańskiej Nagrody Literackiej, która odbędzie się 15 maja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach ubiegłych laureatami nagrody im. Adama Mickiewicza zostali: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek oraz Anna Bikont, a laureatami nagrody-stypendium im. Stanisława Barańczaka  - Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda i Szczepan Kopyt.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-24 17:21:11 227694 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka od pięciu lat przyznawana jest w dwóch kategoriach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131825,227694,show2.jpg 227695 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka od pięciu lat przyznawana jest w dwóch kategoriach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131825,227695,show2.jpg 227696 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka od pięciu lat przyznawana jest w dwóch kategoriach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131825,227696,show2.jpg 227697 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka od pięciu lat przyznawana jest w dwóch kategoriach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131825,227697,show2.jpg 227698 <![CDATA[Poznańska Nagroda Literacka od pięciu lat przyznawana jest w dwóch kategoriach]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131825,227698,show2.jpg
131807 2019-04-24 13:36:04 Do sprzedaży trafiły nowe, okolicznościowe karty PEKA na okaziciela. Upamiętniają one 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego, 40. rocznicę umowy o partnerstwie Poznań-Hanower, a także 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego).

]]>
Nową, limitowaną kolekcję stworzyli uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Miasto Poznań-Zarząd Transportu Miejskiego. Na kartach PEKA na okaziciela znalazły się prace najwyżej ocenione przez komisję: ich autorami są Dorota Zastróżna i Radosław Kwieciński oraz Jacek Kaliński.

- Jestem przekonany, że mieszkańcy Poznania i aglomeracji poznańskiej oraz turyści odwiedzający miasto, z przyjemnością będą korzystać z nowych kart PEKA na okaziciela - mówi Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu. - Przypominają one o istotnych dla Miasta wydarzeniach, a jednocześnie stanowią atrakcyjną wizualnie, a do tego bardzo praktyczną, pamiątkę. Te okolicznościowe karty są przecież nośnikami biletów przystankowych, bez przeszkód można z nich korzystać opłacając przejazdy na liniach organizowanych przez ZTM - dodaje dyrektor.

Do sprzedaży trafiło 15 tys. kart, po 5 tys. z każdego wzoru. Od środy, 24 kwietnia br. są one dostępne w Punktach Obsługi Klienta ZTM.

Karty PEKA na okaziciela kosztują 27 zł (z tej kwoty 15 zł można wykorzystać na przejazdy opłacane z tPortmonetki, natomiast 12 zł stanowi zwrotna kaucja).

To już kolejna, limitowana seria kart PEKA na okaziciela. W minionych  latach pasażerowie mogli kupować karty z fotografiami Poznania oraz zdjęciem  pomnika pierwszych władców Polski w Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej (z okazji 1050-lecia Chrztu Polski). W ubiegłym roku wydana została kolekcja kart upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości -ona również powstała w wyniku przeprowadzonego  konkursu.

ZTM

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-24 13:37:58 227657 <![CDATA[Okolicznościowe karty PEKA trafiły do sprzedaży fot. ZTM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131807,227657,show2.jpg 227658 <![CDATA[Okolicznościowe karty PEKA trafiły do sprzedaży fot. ZTM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131807,227658,show2.jpg 227659 <![CDATA[Okolicznościowe karty PEKA trafiły do sprzedaży fot. ZTM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131807,227659,show2.jpg 227660 <![CDATA[Okolicznościowe karty PEKA trafiły do sprzedaży fot. ZTM]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131807,227660,show2.jpg
131811 2019-04-24 13:36:40 Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, obronione na poznańskich uczelniach oraz w instytucjach naukowych. Młodzi naukowcy otrzymali pamiątkowe albumy i nagrody pieniężne. Uroczystość odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

]]>
Główny cel konkursu to promocja osiągnięć naukowych poznańskich studentów oraz włączenie ich w działania na rzecz rozwoju miasta.Kapituła konkursu - w skład której weszli urzędnicy, miejscy radni i profesorowie poznańskich uczelni wyższych - wzięła pod uwagę utylitarność prac. Ważne było też, czy poruszono w nich problematykę związaną ze stolicą Wielkopolski oraz czy opisane rozwiązania, można zrealizować w naszym mieście.

- Dziękuję, że wybrali Państwo właśnie taki temat prac. Trud włożony w ich przygotowanie, może przyczynić się do tego, że Poznań będzie jeszcze lepszym i piękniejszym miastem - mówił do wyróżnionych i nagrodzonych prezydent Jacek Jaśkowiak. - Tegoroczna, 15. edycja konkursu splata się z 100. jubileuszem powstania Uniwersytetu Poznańskiego. To bardzo ważna data w historii Poznania. Praca jaką środowisko akademickie wykonuje na rzecz miasta przyczynia się do jego rozwoju. Mam nadzieję, że niezależnie od sytuacji politycznej, uniwersytety pozostaną niezależne i samorządne - powiedział prezydent Poznania.

O niesłabnącej popularności konkursu świadczą liczby.  W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 120 prac - w tym 73 prace magisterskie oraz 47 prace doktorskie. Poruszana w nich tematyka to m.in.: architektura, nauki polityczne, ekonomia, prawo, ochrona środowiska, biologia, chemia, medycyna, informatyka i wiele innych.

- Dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w tym konkursie oraz promotorom ich prac. Poznań bardzo chętnie współpracuje z uczelniami wyższymi. Wspólnie podejmujemy wiele inicjatyw. Chcemy, aby młodzi ludzie byli kreatorami tego, co nas otacza. Dlatego zależy nam, aby ta współpraca cały czas się rozwijała - mówiła Katarzyna Kierzek - Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania i przewodnicząca kapituły konkursu.

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody

w wysokości 8.000,00 zł oraz 5 honorowych wyróżnień. W kategorii prac magisterskich wręczono 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" nagrodzono i wyróżniono 196 prac.

Lista nagrodzonych znajduje się w załączniku.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-24 17:25:21 227699 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227699,show2.jpg 227701 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227701,show2.jpg 227702 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227702,show2.jpg 227703 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227703,show2.jpg 227704 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227704,show2.jpg 227705 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227705,show2.jpg 227706 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227706,show2.jpg 227707 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227707,show2.jpg 227708 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227708,show2.jpg 227709 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227709,show2.jpg 227710 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227710,show2.jpg 227711 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227711,show2.jpg 227712 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227712,show2.jpg 227713 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227713,show2.jpg 227714 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227714,show2.jpg 227715 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227715,show2.jpg 227716 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227716,show2.jpg 227717 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227717,show2.jpg 227718 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227718,show2.jpg 227719 <![CDATA[Już po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131811,227719,show2.jpg
131501 2019-04-16 09:15:07 Nowe chodniki i jezdnia, więcej zieleni, ławki - ulica Jackowskiego na Jeżycach wkrótce wypięknieje. Prace budowlane ruszą tuż po świętach, podczas przebudowy obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.

]]>
Przebudowa ul. Jackowskiego rozpocznie się już 23 kwietnia. Inwestycja będzie podzielona na cztery etapy:

Etap I (23.04-29.06.2019 r.): od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka,

Etap II (30.06-14.07.2019 r.): skrzyżowanie ul. Jackowskiego z ul. Wawrzyniaka,

Etap III (15.07-27.09.2019 r.): od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do zjazdu do Ginekologiczno-Położniczego  Szpitala Klinicznego,

Etap IV (28.09-27.10.2019 r.): odzjazdu do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego.

Ulica zmieni się na lepsze: zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Pojawi się więcej zieleni - 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2000 bylin. Nie zabraknie również ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Wszystko po to, by poprawić jakość przestrzeni, w której poruszają się piesi, rowerzyści i kierowcy.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch, na ul. Jackowskiego prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. Skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną zostaną wyniesione i pojawi się kontraruch rowerowy.

Sposób parkowania zmieni się z ukośnego na równoległy. To uwolni chodniki od samochodów oraz zapewni pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczy również chodniki przed zniszczeniem.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków postanowiliśmy zapewnić dodatkowe miejsca postojowe na ul Jackowskiego pomiędzy ul. Polną, a ul. Gorczyczewskiego - mówi Krzysztof Olejniczak, p. o. dyrektora ZDM.

Podczas trwania prac kierowcy będą musieli przygotować się na zmianę organizacji ruchu, która obejmie m.in wprowadzenie objazdów oraz zakaz parkowania na ulicy.

Wszyscy mieszkańcy ul. Jackowskiego będą mieli zapewnione dojście i dojazd do swoich domów.

Planowana organizacja ruchu

Etap I

- ul. Jackowskiego zostanie zamknięta od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka

- Będzie zapewnione dojście i dojazd do posesji nr 1-21, bez możliwości parkowania na ulicy,

- Ruch pieszych wzdłuż ul. Kraszewskiego poprowadzony zostanie wschodnią stroną jezdni,

- Na ul. Wawrzyniaka pomiędzy ul. Jackowskiego i Szamarzewskiego wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy.

Etap II

- Skrzyżowanie ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka zostanie zamknięte dla ruchu,

- Zapewniony będzie dojazd i przejście piesze do posesji ul. Wawrzyniaka 26-45 oraz pracowników sądu rejonowego Grunwald-Jeżyce;

- Udostępniony będzie odcinek ul. Jackowskiego przebudowany w etapie pierwszym z możliwością parkowania po południowej stronie ulicy;

- Ul. Jackowskiego będzie dwukierunkowa na odcinku od wjazdu na teren Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka. Dla zapewnienia ruchu w dwóch kierunkach nie będzie można parkować po południowej stronie ulicy.

Projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego - Polna został przygotowany i opracowany na zlecenie ZDM. Środki na jego wykonanie zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Jeżyce, a propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec listopada 2019 r.

Więcej informacji o przebudowie ul. Jackowskiego można uzyskać pod numerem Biura Poznań Kontakt:  61 646 33 44.

JD

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-23 00:01:04 227153 <![CDATA[Ulica Jackowskiego zmieni się na lepsze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131501,227153,show2.jpg 227154 <![CDATA[Ulica Jackowskiego zmieni się na lepsze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131501,227154,show2.jpg 227155 <![CDATA[Ulica Jackowskiego zmieni się na lepsze]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131501,227155,show2.jpg 227156 <![CDATA[Zmiany w organizacji ruchu - etap I]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131501,227156,show2.jpg 227157 <![CDATA[Zmiany w organizacji ruchu - etap II]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131501,227157,show2.jpg 227158 <![CDATA[Zmiany w organizacji ruchu - etap III]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131501,227158,show2.jpg 227159 <![CDATA[Zmiany w organizacji ruchu - etap IV]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131501,227159,show2.jpg
131761 2019-04-23 13:25:17 W weekend na ulicach Poznania znów będzie można spotkać elfy, czarownice, superbohaterów, a także wiele innych postaci z komiksów, gier oraz książek, filmów i seriali z gatunku fantasy. W piątek na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczyna się Festiwal Fantastyki Pyrkon. Impreza potrwa do niedzieli.

]]>
Pyrkon to obecnie największy w Polsce festiwal poświęcony szeroko pojętej fantastyce, obejmujący kilkanaście bloków tematycznych: od komiksów, mangi i anime po gry, filmy czy literaturę fantasy. Festiwal ma też bogatą tradycję - w tym roku odbędzie się jego 19. edycja. Przez lata impreza rozrosła się do olbrzymich rozmiarów. W 2000 r. brało w niej udział 600 uczestników, w zeszłym roku było ich już ponad 43 tysiące.

- Pyrkon to przede wszystkim ludzie - fani fantastyki, twórcy, producenci, wystawcy i... Ty, ponieważ Pyrkon to fantastyczne miejsce spotkań. Odwiedź nas koniecznie! - zachęcają organizatorzy wydarzenia na Facebooku.

W tegorocznym programie Pyrkonu, jak zawsze znaleźć można bogatą ofertę wykładów na przeróżne tematy. Coś dla siebie znajdą zarówno fani Star Wars, uniwersum Marvela i DC Comics oraz Gry o Tron, jak i osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej o dawnych wierzeniach ludowych, wymarłych zwierzętach, kosmosie czy ciemnej stronie medycyny.  

Na scenie będzie można zobaczyć wiele pokazów - m.in. walki Słowian i Wikingów, tańce szkockie i irlandzkie i musical Gnijąca Panna Młoda w wykonaniu uczniów poznańskich "Łejerów". Będzie też można poznać poznańskie legendy i przenieść się w czasie na dwór księcia Przemysła II oraz księżniczki Ludgardy, a także spróbować swoich sił na torze przeszkód niczym prawdziwy ninja.

Atrakcje czekają zarówno na fanów planszówek, jak i gier komputerowych, którzy będą mogli spróbować swoich sił w licznych turniejach. Spragnieni wyzwań mogą wziąć też udział w konkursach wiedzy na temat swoich ulubionych bohaterów.

Klimat Pyrkonu w dużej mierze budują cosplayerzy. Ważnym punktem programu jest Maskarada, czyli konkurs na najlepszy kostium festiwalu. Osoby chcące się lepiej poznać, będą miały okazję zrobić to podczas tematycznych zabaw, warsztatów i spotkań integracyjnych. W programie są gry, turnieje, LARP-y - w ramach których uczestnicy zabawy będą mogli stworzyć i przeżyć własną opowieść w świecie fantasy.

Nie zabraknie też wydarzeń dla dzieci. Najmłodsi będą mogli np. wziąć udział w warsztatach origami i tworzenia robotów, urządzić dom dla małej księżniczki, zbudować ogromnego smoka, zobaczyć pokazy z użyciem ciekłego azotu czy obejrzeć japońskie animacje.

Pyrkon to także spotkania z zaproszonymi gośćmi. W strefie fabularnej będzie można posłuchać m.in. wykładów: Adama Koebela, Chrisa Bircha, Katarzyny Kuczyńskiej, Jakuba Brańskiego czy Jeffa Richarda. Na bloku literackim pojawią się m.in.: Andrzej Pilipiuk, Ben Kane, Angus Watson, Aneta Jadowska, Michał Gołkowski, Paweł Majka czy Robert M. Wegner. Dział komiksów reprezentować będą, m.in.: Anna Krztoń, Bogusław Polch, Stan Sakai czy Marta Falkowska i Bogumiła Pepasińska. W bloku filmowo-serialowym pojawią się, m.in.: Bartosz Wesołowski, Christopher Judge, Stanisław Mąderek, Thomas Astruc czy Martin Gooch i Marta Dobecka.

Festiwal Fantastyki Pyrkon będzie odbywać się w dniach 26-28 maja, na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wejść na teren MTP można będzie już w piątek, od godz. 10 aż do niedzieli - do godz. 15. Atrakcje czekać będą na uczestników od rana do późnych godzin wieczornych.

Karnet 3-dniowy kosztuje 119 zł. Za bilet jednodniowy trzeba zapłacić: 49 zł (piątek), 69 zł (sobota), 39 zł (niedziela). Dzieci od 6. do 12. roku życia kosztować będzie to: 25 zł (piątek), 35 zł (sobota), 20 zł (niedziela). Kasy biletowe znajdować się będą w Holu Północnym (wejście od strony ul. Bukowskiej).

Dużym udogodnieniem jest "Bimba dla Pyrkonowiczów". Uczestnicy festiwalu, posiadający identyfikator, w czasie festiwalu będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie ZTM.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie festiwalu: https://pyrkon.pl/

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-24 13:14:16 227560 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227560,show2.jpg 227557 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227557,show2.jpg 227558 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227558,show2.jpg 227562 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227562,show2.jpg 227564 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227564,show2.jpg 227566 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227566,show2.jpg 227567 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227567,show2.jpg 227568 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227568,show2.jpg 227569 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227569,show2.jpg 227570 <![CDATA[W weekend na MTP odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131761,227570,show2.jpg
131762 2019-04-23 13:25:32 Jak powinny wyglądać reklamy i szyldy w przestrzeni publicznej Poznania? Na to pytanie odpowiada projekt uchwały krajobrazowej. Dokument jest już gotowy - teraz ruszają kolejne konsultacje społeczne. Spotkanie informacyjne już w najbliższy czwartek w Sali Białej urzędu miasta.

]]>
Uchwała krajobrazowa to zbiór wytycznych dotyczących reklam, małej architektury i ogrodzeń.  Dokument pozwoli na uporządkowanie przestrzeni w mieście. Jego projekt jest już gotowy - od marca 2017 r. pracowały nad nim dwa zespoły specjalistów. Tworząc go, eksperci brali pod uwagę obowiązujące dokumenty planistyczne, podręczniki dobrych praktyk, wytyczne konserwatora zabytków i przepisy obowiązujące w innych miastach zachodniej Europy.

Pierwsze propozycje zapisów zostały upublicznione już w listopadzie 2017 r. - każdy mógł się do nich odnieść. Od tego czasu zorganizowano wiele spotkań z mieszkańcami Poznania, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi i stowarzyszeniami, przeprowadzono dodatkowe inwentaryzacje i wizje w terenie - by opracować kompleksowy projekt uchwały.

Teraz każdy może wyrazić swoje zdanie. Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w najbliższy czwartek, 25 kwietnia, o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17).

Cały dokument i uwagi do niego można znaleźć tutaj: http://www.poznan.pl/krajobrazowa/

Swoje uwagi i opinie można także przesyłać mailem na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl - aż do 30 czerwca 2019 r.

Więcej o uchwale krajobrazowej można przeczytać tutaj: http://www.poznan.pl/krajobrazowa/ oraz na stronie Poznan.pl 

Ostateczny projekt uchwały pod koniec roku trafi do Biura Rady Miasta Poznania i stanie się - jeśli tak zdecydują radni - obowiązującym w mieście prawem.

AW

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-25 14:11:38 227592 <![CDATA[Swoje uwagi i opinie można także przesyłać mailem na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl - aż do 30 czerwca 2019 r.]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131762,227592,show2.jpg 227593 <![CDATA[Swoje uwagi i opinie można także przesyłać mailem na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl - aż do 30 czerwca 2019 r.]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131762,227593,show2.jpg
131759 2019-04-23 13:24:44 Komitety wyborcze partii od piątku będą mogły wywieszać plakaty swoich kandydatów na specjalnie przygotowanych do tego celu platformach. Każdy z nich ma przyporządkowany obszar na konstrukcjach ekspozycyjnych. Numery miejsc zostały przydzielone w drodze losowania.

]]>
26 maja w Polsce wybierzemy swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Komitety wyborcze będą mogły nieodpłatnie wywiesić plakaty w specjalnie wyznaczonych do tego strefach - i tylko tam. Oznacza to, że plakaty wyborcze nie będą zaśmiecać przestrzeni publicznej. Słupy ogłoszeniowe i konstrukcje ekspozycyjne staną do 26 kwietnia. We wtorek (23 kwietnia), w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów.

Komitetom przypadły następujące numery pól na tablicach:

 • Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N., Zieloni - 1
 • Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 5
 • Kukiz "15 - 4
 • Lewica Razem - Partia Razem Unia Pracy RSS - 2
 • Prawo i Sprawiedliwość - 6
 • Wiosna Roberta Biedronia - 3

Konstrukcje, na których będzie można zawiesić plakaty wyborcze, staną w 34 lokalizacjach na terenie Poznania, będą to: ul. Hetmańska/ul. 28 Czerwca 1956, park Kasprowicza - koło Areny, ul. Nad Wierzbakiem, ul. Słowiańska/ul. Naramowicka, Al. Solidarności/ul. Piątkowska, park Czarneckiego, ul. Gdyńska/ul. Bałtycka, ul. Chartowo - przy drukarni św. Wojciecha, rondo Starołęka, ul. Głuszyna 267, ul. Pokrzywno - Torowa, pętla autobusowa Starołęka, ul. Grunwaldzka - przystanek Cmentarna, ul. Dąbrowskiego - obok pętli tramwajowej Ogrody, ul. Bukowska/ul. Grochowska, ul. Bułgarska/ul. Ptasia, ul. Grochowska/ul. Grunwaldzka, ul. Dąbrowskiego/ul. Kołobrzeska, ul. Biskupińska/ul. Koszalińska, ul. Strzeszyńska/ul. Druskienicka, ul. Łużycka, ul. Naramowicka/ul. Kresowa, ul. Poznańska/ul. Kościelna, park Wilsona, rondo Szczęśliwej Podróży - Galeria Avenida, strona wschodnia, ul. Murawa/ul. G. Dobrowolskiego, Centrum Handlowe M1/przystanek tramwajowy Szwedzka, Plac Wolności, ul. Półwiejska,rondo Śródka, rondo Rataje, ul. Czechosłowacka - Dębiec, Górczyn pętla, ul. Smoleńska/PST os. Sobieskiego.

Do dyspozycji komitetów wyborczych będą też słupy ogłoszeniowe w rejonach: ul. Małeckiego/ul. Łukasiewicza, os. Pod Lipami - ul. Słowiańska, ul. Główna - rynek Wschodni, ul. Pawia/ ul. Orla - os. Bohaterów II Wojny Światowej, ul. Grochowska/ul. Grunwaldzka, ul. Łużycka - os. W. Łokietka.

Plakaty w specjalnie wyznaczonych strefach będzie można wywieszać do 24 maja (od 26 kwietnia na ekspozycjach, a od 29 kwietnia na słupach ogłoszeniowych). Znajdą się tam także obwieszczenia urzędowe na temat zasad głosowania.  

Zgodnie z kodeksem wyborczym kandydaci mogą wieszać plakaty i hasła wyborcze w innych miejscach (np. na ścianach budynków, latarniach czy ogrodzeniach) wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy obiektu.

Istnieje też możliwość odpłatnego umieszczania plakatów i ogłoszeń wyborczych za pośrednictwem następujących firm:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wydział City Marketingu, tel. 539 777 557, e-mail: katarzyna.marchwinska@grupamtp.pl
 • USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, tel. 607 661 067, e-mail: plakatowanie@usi.com.pl.
 • Reklama - Biuro Obsługi Promocji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z Głogowska 131/133, 60-244 Poznań, tel. 61 839 60 16 lub 61 839 62 01 e-mail: reklama@mpk.poznan.pl.

Plakatów nie można wieszać na terenach prywatnych bez uzyskania zgody właściciela lub zarządcy. Nie mogą być umieszczane także w lokalach obwodowych komisji wyborczych i budynkach, w których się znajdują, a także na terenie urzędów, parków i innych zorganizowanych kompleksów zieleni. Na usunięcie plakatów komitety mają 30 dni (licząc od dnia wyborów). Osobom, które nie będą stosowały się do powyższych zasad, grozić będzie kara grzywny.

Więcej informacji na temat wyborów do PE można znaleźć w zakładce Eurowybory.

O tym, jak głosować, można przeczytać na stronie Poznan.pl.

AJ

]]>
pl
Miejski Informator Multimedialny - www.poznan.pl 2019-04-24 13:50:14 227598 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227598,show2.jpg 227599 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227599,show2.jpg 227600 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227600,show2.jpg 227603 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227603,show2.jpg 227606 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227606,show2.jpg 227609 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227609,show2.jpg 227613 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227613,show2.jpg 227615 <![CDATA[We wtorek, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się losowanie miejsc dla poszczególnych komitetów]]> http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/picture,pic1,1016,131759,227615,show2.jpg