Utrzymanie trwałości Projektu - sprzęt w szkołach

Na potrzeby realizacji i utrzymania trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu", Miasto Poznań zakupiło w latach 2010-2012 sprzęt do prowadzenia profilaktycznych zajęć korekcyjnych oraz radioodtwarzacze. Szkoły zobowiązały się do dbałości o ww. sprzęt w czasie utrzymywania trwałości projektu.

Utrzymanie trwałości projektu trwa do 7 marca 2017 r.

W związku z powyższym, działając w oparciu o pozorumienia zawarte z 68 szkołami podstawowymi uczestniczącymi w Projekcie, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 472/2016/P z dnia 10 czerwca 2016 r., sprawdzono stan ww. sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji i utrzymania trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu". A na podstawie przekazanego przez szkoły zapotrzebowania na nowy sprzęt umożliwiający utrzymanie trwałości projektu, zgodnie z ww. zarządzeniem, Miasto dokonało kolejnych zakupów w 2016 r.

Użyczony szkołom sprzęt jest ubezpieczony przez Miasto do czasu zakończenia okresu utrzymywania trwalości projektu.

Obecnie trwają przygotowania do przekazania sprzęt zakupionego przez Miasto Poznań na stan majątkowy szkół podstawowych, które uczestniczyły w projekcie. Szkoły zostaną powiadomione za pomocą poczty elektronicznej.

"Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej