Biura Mieszkańców

Biura Mieszkańców

Jednym z zadań realizowanych w ramach Programu jest organizacja i prowadzenie Biura Mieszkańców w każdej z dzielnic objętych Miejskim Programem Rewitalizacji dla Poznania. Biura zostaną zorganizowane na obszarze poszczególnych dzielnic (Śródki, Chwaliszewa i Jeżyc) z wykorzystaniem lokalnych zasobów - dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie prac w ramach Biur po zakończeniu realizacji Programu. Organizacja Biur ma nade wszystko zaktywizować i zintegrować społeczność lokalną oraz wzmocnić współodpowiedzialność mieszkańców za swój obszar.

Zakłada się, iż w ramach BM realizowane będą następujące grupy działań:

zajęcia edukacyjno - artystyczne dla dzieci i młodzieży tj.: korepetycje (1 h w tygodniu na każdym obszarze przez 12 miesięcy) oraz zajęcia artystyczne pt. "Zaczarowany kuferek" (1 h w tygodniu przez 12 miesięcy);

poradnictwo prawno-obywatelskie, tj.: dyżury pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, dzielnicowego itp. (łącznie na wszystkich obszarach 6 h w tygodniu przez 12 miesięcy);

dyżury doradcy zawodowego (łącznie na wszystkich obszarach 4 h w tygodniu przez okres 12 miesięcy)

szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców (szkolenia dla 72 osób).

BIURO MIESZKAŃCÓW NA ŚRÓDCE mieści się "W Starej Piekarni", przy Rynku Śródeckim 17. Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki od 16.00 do 19.00, a organizatorem społeczności lokalnej jest Pani Marlena Musiałek (e-mail: MMusialek@sic.to).

Załączniki


BIURO MIESZKAŃCÓW NA CHWALISZEWIE mieści się "Maglu Kultury", przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/1. Biuro czynne jest w poniedziałki, wtorki i środy od 16.00 do 19.00, a organizatorem społeczności lokalnej jest Pani Magdalena Wieczorek (e-mail: MWieczorek@sic.to).

Załączniki


BIURO MIESZKAŃCÓW NA JEŻYCACH mieści się w lokalu przy ul. Szamarzewskiego 17/3. Biuro czynne jest w poniedziałki, wtorki i środy od 16.00 do 19.00, a organizatorem społeczności lokalnej jest Pani Edyta Rosenkiewicz (e-mail: ERosenkiewicz@sic.to).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej