Do kogo skierowany jest Program?

Do kogo skierowany jest Program?

Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 200 mieszkańców obszarów objętych MPR z założeniem, iż 150 uczestników stanowić będą osoby nieaktywne zawodowo (w tym również uczące się lub kształcące) natomiast 50 osób posiadać będzie status osoby bezrobotnej. Skala oddziaływania programu będzie jednak znacznie większa niż zakładane 200 osób.

Priorytetowo traktowane będą osoby młode w wieku 15-25 lat zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: samotne matki w wieku 15-25 lat, kobiety w ciąży w wieku 15-25 lat, rodzice w wieku 15-25 lat, osoby chore i niepełnosprawne w wieku 15-25 lat oraz inne kategorie osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej